28-07-15

WORDEN ANNEMANS, DEWINTER EN VAN DERMEERSCH OPZIJ GEDUWD ?

De Vlaams Belang Jongeren (VBJ) zijn op dit ogenblik op ‘zomeruniversiteit’ in Praag (Tsjechië) waar ze zich door oude rotten in het vak laten voorlichten (foto 1: Gerolf Annemans geeft toelichting over de in juni opgerichte ENL/ENF-fractie in het Europees Parlement, onlangs nog versterkt door een Roemeense overloper voorheen behorend tot de sociaaldemocratische fractie). Intussen worden op het thuisfront nieuwe posities ingenomen.

 

De eerste move nadat Tom Van Grieken in oktober vorig jaar Vlaams Belang-voorzitter werd, was Reccino Van Lommel (foto 2) promoveren. Eerst tot waarnemend voorzitter, later tot voorzitter tout court van de Vlaams Belang Jongeren. Volgens de website van het Vlaams Belang is deze 29-jarige Turnhoutenaar “handelsingenieur - directeur staalnijverheid”. Volgens zijn Linkedln-pagina is hij “Production & ICT Director” bij Columbus Steel dat in ons land twee bedrijven heeft: New Steel in Dendermonde en Metalcorta in Diest. Van Lommels link met de bedrijfswereld was de reden waarom toenmalig Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans Van Lommel opnam in het partijbestuur van het Vlaams Belang.

 

Maar intussen is Reccino Van Lommel zich meer en meer gaan nestelen in de Madoutoren in Brussel, waar het partijhoofdkwartier van het Vlaams Belang is gevestigd. Volgens het inzake het Vlaams Belang doorgaans goed ingelichte roddelblad ’t Scheldt werd Van Lommel door Tom Van Grieken naar voren geschoven als ‘onafhankelijk bemiddelaar’ die naar ieders grieven en verzuchtingen moest luisteren bij de Vlaams Belang-personeelsleden waarvan een zestigtal moest opstappen na de tegenvallende verkiezingsuitslag vorig jaar. Intussen heeft Reccino Van Lommel de post van algemeen directeur én personeelsdirecteur bij het Vlaams Belang gekregen. Personeelsdirecteur tot nu toe Yves Buysse werd versast naar de functie van diensthoofd van de Vlaams Belang-studiedienst.

 

Bij de verkiezingen op 25 mei 2014 stond Reccino Van Lommel op de derde plaats van de Vlaams Belang-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de provincie Antwerpen. De kans dat Van Lommel vanop die plaats verkozen zou geraken was klein, en met 2.384 voorkeurstemmen al helemaal nihil. Ter vergelijking: lijsttrekker Filip Dewinter behaalde in de provincie Antwerpen 43.157 voorkeurstemmen, tweede op de lijst Marijke Dillen 5.379 voorkeurstemmen en eerste opvolger Jan Penris 3.319 voorkeurstemmen. Zelfs de vierde op de Vlaams Belang-lijst, de vrij onbekende Isabelle Huysmans, haalde met 2.406 bolletjes meer voorkeurstemmen dan Reccino Van Lommel. Maar er is beterschap op komst.

 

Volgens ’t Scheldt heeft Tom Van Grieken Reccino Van Lommel de eerste plaats op de Kamerlijst in de provincie Antwerpen beloofd. Of de lijsttrekker op 25 mei 2014, Filip Dewinter, het daarmee eens is, is nog te bezien. Maar zelfs als lijstduwer zou Dewinter Van Lommel over het hoofd springen bij verkiezingen. Tom Van Grieken ziet zichzelf als de volgende lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in de provincie Antwerpen. Hij zou dus Anke Van dermeersch als lijsttrekker opzij duwen. Van Grieken zou vriendelijk bedanken om lijsttrekker voor de Europese lijst van het Vlaams Belang te worden gezien de geringe kans voor het Vlaams Belang om nog een mandaat als Europarlementslid te behalen. Het was op 25 mei 2014 al kantje boordje voor Gerolf Annemans.

 

Als Filip Dewinter en Anke Van dermeersch hun vorige stek als lijsttrekker moeten afgeven, wordt dit zeker ook verwacht van Gerolf Annemans. Filip Dewinter toetert nu al rond dat zijn kandidaat Sam Van Rooy deze plaats bij de verkiezingen in 2019 moet en zal innemen. En passant versterkt Dewinter daarmee zijn eigen positie om in 2018 nog eens als lijststrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen te gaan. Van Rooy werd immers al in de pers geciteerd als mogelijke volgende lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Niet dus.  Sam Van Rooy is nu de eerste opvolger op de Europese lijst van het Vlaams Belang en is volgens ’t Scheldt een “kleurloze man met het charisma van een lantaarnpaal”.

 

Wie behoefte heeft om Tom Van Grieken bevestiging te vragen van dit verhaal, kan het hem rechtstreeks vragen bij de eerstvolgende activiteit van de Vlaams Belang Jongeren: de ‘Zomertoer’ van de Vlaams Belang Jongeren die op 25 augustus start in Blankenberge. In de Tiroler Stube Edelweiss, een plaats waar al eerder clowns verzamelden. 

26-04-14

HET RAPPORT VAN DE VB-PARLEMENTSLEDEN (5)

Zowel in het federaal als in het Vlaams parlement hebben de parlementsleden hun laatste zittingsdag achter de rug. Minstens een kwart tot de helft van de Vlaams Belang-parlementsleden gaan we na 25 mei niet meer terugzien in een parlementair halfrond. Vooraleer we ze vergeten zijn, nog vlug de laatste rapporten op basis van de kwoteringen van De Standaard en De Morgen en eigen inbreng. Eerder presenteerden we reeds de Vlaams Belang’ers in het Vlaams Parlement (1, 2) en de Kamer van Volksvertegenwoordigers (3, 4). Nu eerst: de Vlaams Belang'ers in de Senaat.

 

Bart Laeremans (foto), parlementslid sinds 1995, is zonder meer het beste Vlaams Belang-parlementslid. In De Standaard kreeg hij een 7,5 op 10; De Morgen is vergeten om hem punten te geven (?!). “De enige in zijn fractie die zijn wedde van senator waard is. Laeremans is een erkende autoriteit op het vlak van staatshervorming. (…) Zijn tussenkomsten zijn onderbouwd, intellectueel eerlijk en deden de meerderheid pijn”, aldus De Standaard. Omdat Gerolf Annemans per se naar het Europees Parlement wil, huidig Europarlementslid Philip Claeys dan elders een plaats op de lijsten moest krijgen, enzovoort, blijft voor Bart Laeremans enkel nog de derde plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement in Vlaams-Brabant over. Bart Laeremans is na 25 mei bijgevolg geen parlementslid meer. Als de carrièreplanning van Gerolf Annemans belangrijker is dan parlementaire prestaties…

 

Anke Van dermeersch (2/10, 1/10), parlementslid sinds 2003, is “de koningin van de bedenkelijke partijstunts (…). Met politiek werk de aandacht trekken, lukte minder goed.” Toch krijgt zij de voorkeur boven Bart Laeremans om in 2011 Jurgen Ceder op te volgen als Senaatsfractieleider.  “Van dermeersch leest haar tussenkomsten gewoon af”, luidt het. En: “Maakt van alles een strijd tegen de islam. Zelfs VB’ers vinden haar soms wat té.” Op 25 mei is ze in Antwerpen lijsttrekker voor het Vlaams parlement.

 

Yves Buysse (2/10, 1/10), parlementslid sinds 2001, is zowat de laatste vriend van Frank Vanhecke binnen het Vlaams Belang. De Standaard en De Morgen spreken elkaar tegen over de activiteitsgraad van de man, maar zijn het er over eens dat zijn tussenkomsten geen zoden aan de dijk brengen. Yves Buysse is eerste opvolger op de lijst voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen.

 

Jurgen Ceder (2/10, 0/10), parlementslid sinds 1995. Marc Spruyt lijstte op wat de tot de zogenaamd gematigde fractie van Marie-Rose Morel behorende Ceder presteerde vlak voor hij in 2011 uit het Vlaams Belang opstapte: een voorstel van resolutie om de grenzen te sluiten voor alle niet-Europese asielzoekers, om in politiestatistieken ook de etniciteit van vermoedelijke daders op te nemen, om veroordeelde nazicollaborateurs amnestie te verlenen en een schadevergoeding uit te betalen.. Toen Ceder op de N-VA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Dilbeek verscheen, ontlokte dat een storm van media-aandacht en protest die Bart De Wever niet had voorzien. Ceder stelde zich hierna niet meer kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op 25 mei is hij evenmin nog kandidaat.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: laeremans, van dermeersch, buysse, ceder |  Facebook | | |  Print

26-02-11

BRUGSE OPVOLGSTER FRANK VANHECKE ONAFHANKELIJK GEMEENTERAADSLID

De eerste werkdag na zijn huwelijk met Marie-Rose Morel op 8 januari dit jaar, stapte Frank Vanhecke naar de bevolkingsdienst van Brugge om zijn adreswijziging te melden. Hij zou naar Schoten verhuizen, en meteen kwam er een einde aan Vanheckes mandaat als gemeenteraadslid in Brugge.

 

Even kwam Emma Vanhecke, de 89-jarige moeder van Frank Vanhecke in beeld als mogelijke opvolger van haar zoon in de Brugse gemeenteraad. Eerst moest aan Viky De Ridder, eerste opvolgster op de VB-lijst, gevraagd worden of ze zin had het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen. Viky De Ridder (27 j.) werkt in de hotelsector en was in het buitenland bij het bekend worden van Frank Vanheckes verhuis naar Schoten. Op 25 januari meldde het VB-Brugge dat Viky De Ridder “vandaag (heeft) laten weten dat zij als eerste opvolgster graag het vrijgekomen mandaat van gemeenteraadslid zal opnemen. (…) In principe zal Viky haar eed afleggen op dinsdag 22 februari 2011 waarna het Vlaams Belang opnieuw met een voltallige fractie van 8 verkozenen op 47 in de Brugse gemeenteraad zal zetelen.” So far, so good.

 

Dinsdagavond volgde inderdaad de eedaflegging als nieuw gemeenteraadslid van Viky De Ridder op het stadhuis van Brugge. Maar tot grote verbazing van de aanwezigen ging Viky De Ridder daarna niet zetelen bij de VB-fractie, en zocht ze helemaal achterin de gemeenteraadszaal een plekje moederziel alleen uit. Naar eigen zeggen kan ze zich niet herkennen in het VB vandaag. Viky De Ridder: “Toen ik mij destijds akkoord verklaarde om op de lijst te staan, was de partij in beweging en verwachtte ik dat zij mee door heel wat nieuwe mensen een wat gematigder lijn zou volgen. Maar dat is niet zo gelopen. Blijkbaar is er nog steeds niets veranderd in het Vlaams Belang en daar kan ik dus ook niet achter staan. Vandaar mijn keuze om mijn mandaat en verantwoordelijkheid wel op te nemen, maar als onafhankelijk raadslid. Ook al is die positie niet gemakkelijk.”

 

Sterke man in de Brugse VB-gemeenteraadsfractie is Yves Buysse (42 j., foto). Sinds 1996 gemeenteraadslid in Brugge, sinds 2001 VB-senator, maar vooral belangrijk omwille van de posities die hij binnen het VB bekleedde. De beruchte jaren van het Brugse Nationalistisch Jong StudentenVerbond (NJSV) heeft Buysse slechts zijdelings meegemaakt. In de tijd dat Filip Dewinter en Frank Vanhecke in De Rubenskelder bij VMO’er Roger Spinnewyn kwamen en er politieke scholing ontvingen, speelde Buysse nog op straat. Later is hij wel contactman tussen het VB en de radicalen tot neonazi’s in Brugge. En is hij actief bij de pro-apartheidsclub Protea, de NSV, Voorpost en TAK. In 1993 begint Buysse bij het VB te werken. Eerst als jurist bij de Kamerfractie van Gerolf Annemans, daarna als secretaris van de Senaatsfractie van Wim Verreycken. Buysse werd ook persvoorlichter van het VB, vooral in periodes van verkiezingscampagnes werkt hij voor Filip Dewinter, en in 1996 werd hij de persoonlijke secretaris van partijvoorzitter Frank Vanhecke. Buysse is ook verslaggever van het partijbestuur, verantwoordelijke van de verkiezingscel, man die begint met digitale nieuwsbrieven enzomeer, en personeelsdirecteur bij het VB.

 

Yves Buysse is als vriend van Frank Vanhecke in diens huis als de voormalige partijvoorzitter er huwt met Marie-Rose Morel. Als een maand later afscheid wordt genomen van Marie-Rose Morel is het Yves Buysse die regelt wie alsnog de volle kathedraal in Antwerpen binnen mag. Maar Buysse slaagt er niet in om het VB de gematigde koers te laten varen die Viky De Ridder bij het VB had kunnen houden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brugge, west-vlaanderen, buysse, leegloop |  Facebook | | |  Print