09-03-12

HET DUBBELLEVEN VAN ILSE BUYST

Merkwaardig verhaal in Gazet van Antwerpen gisteren: Ilse Buyst was tot ze vorig jaar Antwerps VB-gemeenteraadslid werd, beroepshalve druk in de weer om het verblijf van vreemdelingen te regulariseren om humanitaire en medische redenen. Het VB verwerpt regularisaties om humanitaire redenen, en zo mogelijk nog meer om medische redenen. (Foto 1: Ilse Buyst als advocate; foto 2: Ilse Buyst als gemeenteraadslid)

“Bij de dienst Vreemdelingenzaken moeten ze Ilse Buyst inmiddels goed kennen”, schrijft Gazet van Antwerpen. “De 48-jarige advocate heeft er al heel wat dossiers ingediend met aanvragen tot regularisatie op zowel humanitaire als medische gronden. Hoeveel precies, dat kan ze ons niet zeggen. Maar wel: ‘Het waren er veel.’ Waren, want nu ze sinds vorig najaar in de Antwerpse gemeenteraad zetelt als opvolgster van het verhuisde Vlott-raadslid Suzy Lismont, behandelt Ilse Buyst geen regularisatiedossiers meer. ‘Als raadslid mag ik geen dingen doen die kunnen leiden tot belangenconflicten met mijn activiteiten als advocate’, zegt ze. ‘Dus geef ik dergelijke dossiers nu door aan mijn twee medewerkers (…).’"Opmerkelijk is dat Ilse Buyst al sinds januari 2007 zetelde in de Antwerpse districtsraad. Maar voor dat orgaan, dat minder in de schijnwerpers van de media staat, was het argument van de belangenconflicten blijkbaar minder belangrijk.”

De vader van Ilse Buyst stond destijds samen met Karel Dillen aan de wieg stond het Vlaams Blok. Is het niet merkwaardig dat iemand met zo'n stamboom zich specialiseert in vreemdelingenrecht en haar juridische kennis in dienst stelt van vreemdelingen die zich willen laten regulariseren? Ilse Buyst: "Mijn vader (apotheker in Mortsel, nvdr.) maakte ook geen onderscheid tussen zijn klanten", reageert Ilse Buyst. "En als ik een zaak aanneem, dan wil de belangen van mijn cliënt zo goed mogelijk behartigen, wie hij ook is. Ik heb trouwens geen problemen met vreemdelingen, op voorwaarde dat ze zich aanpassen. Ik zeg altijd tegen mijn cliënten dat ze zich moeten inburgeren." Vorig jaar in oktober sprak Buyst nog harde taal, toen ze in een assisenzaak pleitte voor de nabestaanden van een bejaard slachtoffer van een stel Roemeense gangsters. In haar pleidooi zei ze: "De beschuldigden kwamen uit Roemenië naar het land van melk en honing om makkelijk aan geld te raken. Spijtig genoeg niet via sociale uitkeringsfraude, maar door het overvallen van bejaarden, die ze als hun persoonlijke OCMW beschouwden, maar dan zonder die vervelende paperassen."

Vormden haar diensten aan vreemdelingen geen probleem toen ze zes jaar geleden voor het eerst op een VB-lijst ging staan? Buyst: "Ik heb me toen zelf afgevraagd of dat wel kon. Daarom heb ik die vraag ook gesteld. Het antwoord luidde: 'Dat moet je zelf beoordelen'. Als mij te verstaan zou worden gegeven dat ik geen vreemdelingendossiers meer mag behandelen, dan kies ik voor mijn beroep en kom ik niet meer op." Filip Dewinter zegt geen probleem te hebben met de professionele activiteiten van Ilse Buyst, maar heeft toch gevraagd zich terughoudend op te stellen. Filip Dewinter: "Een advocaat wordt geacht iedereen te verdedigen. (…) Ilse doet niets illegaals en ze onderschrijft ons programma, daar gaat het mij om. Het klopt wel dat ik haar heb gevraagd om haar regularisatiewerk af te bouwen en tot een minimum te reduceren. Maar voor de rest houden wij politieke en professionele zaken gescheiden." Het is waar. Toen in de Antwerpse Kempen VB-gemeenteraadslid en tatoeëerster Silvy Van Beers nazi-tatoeages bleek te zetten, verdedigde Bruno Valkeniers die beroepsactiviteiten met: “Er moet bij hen ook brood op de plank komen.

Het gerucht circuleerde dat Ilse Buyst wilde overstappen naar N-VA. Ilse Buyst: "Ik heb daar inderdaad wel eens over nagedacht, omdat die partij zich toch wat minder bruusk opstelt tegenover vreemdelingen. Toen Bart De Wever nog in Berchem woonde, kwamen we elkaar wel eens tegen in ons gemeenschappelijk stamcafé. Maar een overstap van mensen met een VB-verleden ligt in Antwerpen niet voor de hand. Ik blijf bij het Vlaams Belang en ik hoop op een degelijke plaats op de lijst." Dat laatste wordt natuurlijk moeilijk met een slinkend aantal verkiesbare plaatsen op de VB-lijsten. De kans is groter dat Ilse Buyst vanaf 1 januari 2013 terug persoonlijk de regularisatiedossiers kan behartigen, dan dat ze opnieuw VB-gemeenteraadslid wordt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, buyst, dewinter |  Facebook | | |  Print