13-10-10

VERLENGING MANDAAT DE WITTE

Enkele dagen geleden werd het mandaat van Jozef De Witte, de minzame directeur van het Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor Racismebestrijding (CGKR), voor een periode van zes maanden verlengd. Een kunstgreep(je) wegens de aanhoudende politieke malaise die een beslissing voor de langere termijn blokkeert. Lopende zaken op zijn best. De verlenging gaat in vanaf 1 november om de continuïteit van de CGKR - werking te garanderen.

cgkr.jpgJozef De Witte werd in maart 2004 aangesteld als directeur van het Centrum. Hij verving Johan Leman die zelf ontslag nam uit zijn functie. "Te sterke inmenging van de politieke wereld" verklaarde de ex-directeur, zelf opvolger van Paula D'Hondt. Een grote verrassing was het ontslag niet. Leman bekloeg zich immers bij herhaling over de aanvallen - vanuit de politiek - op de autonomie van het CGKR.

Jozef De Witte (54) was voor zijn aanstelling tot CGKR - directeur o.m. actief als algemeen secretaris van '11.11.11', de koepelorganisatie van de  Noord-Zuidbeweging. Voordien was hij ook aan de slag bij 'Amnesty International Vlaanderen'. De Witte, broer van de Vlaams-Brabantse gouverneur Lode De Witte, leidde het Centrum in de voorbije zes jaar op quasi geruisloze wijze. Geruisloos of niet; de man roept alleszins minder controverse op dan zijn voorganger.

Johan Leman kwam met het CGKR ontegensprekelijk vaker in de media en stelde zich op zijn eigen(zinnige)  wijze een stuk scherper, militanter, op voor de goede zaak. Leman ging, zijn academisch profiel ten spijt (de man was en is nog steeds hoogleraar aan de KUL), de confontatie en de discussie niet uit de weg. Hij kwam het ook graag op radio, televisie en in debatten uitleggen. Docerend maar op een rustige en bevattelijke manier. Met respect voor de eventuele opponent van dienst en diens bezwaren.

Daarnaast had Leman ook het lef zich te laten omringen door spraakmakende figuren als Hugo Gijsels en Manu Abramowicz, specialisten extreem-rechts en racismebestrijding. De aanwerving van Gijsels werd zelfs inzet van een parlementaire vraag die door de Vlaams Blok - fractie het halfrond werd ingespuwd. Leman plooide echter niet en hield koppig vast aan het eigen beleid. M
et resultaat.

Dit alles tot grote frustratie van (vooral) extreem-rechts aan beide zijden van de taalgrens. Het Vlaams Blok beet zich de tanden stuk op de CGKR - directeur die bij gebrek aan steekhoudende argumenten inzet werd van hatelijke scheldpartijen en in de VB - communicatie omgedoopt werd tot 'Pater Leman'. Een label dat kritiekloos werd overgenomen door een deel van de pers. Wie de man echter ontmoette zag allerminst een soutanedragende betweter aan het werk. Integendeel.

Het CGKR, Johan Leman in het bijzonder, vormde zowaar een 'vormingsthema' voor het Vlaams Blok. Voor kaders en militanten van de partij dweilde voormalig VB-parlementslid Francis Van den Eynde uit Gent jarenlang het gehele (Vlaamse) land af om de achterban ervan te overtuigen hoe gevaarlijk Leman & Co wel waren.

Uiteraard maakte Leman ook fouten - wie niet? - maar zijn vastberaden en effectief optreden maakte dat hij veel meer was dan louter de opvolger van Paula D'Hondt. Het CGKR werd niet voor niets het 'Centrum Leman' genoemd.

Onder zijn impuls kwamen o.m. de anti - negationismewet tot stand, kregen de meldpunten racisme voet aan de grond in de Belgische centrumsteden, werd het Front National meermaals vervolgd (en volkomen terecht veroordeeld) en werd het Vlaams Blok juridisch afgestraft voor de schending van de anti - racismewet. Daarnaast slaagde hij er in om het bevoegdheidspakket van het CGKR gevoelig uit te breiden zodat het vandaag, anders dan voorheen, kan optreden tegen iedere vorm van discriminatie en achterstelling.

Na zijn ontslag keerde Leman terug naar de Leuvense universiteit waar hij tot op vandaag hoogleraar is aan het departement antropologie. Hij verdween grotendeels uit de schijnwerpers maar op zijn blog laat hij nog van zich horen:
http://www.dewereldmorgen.be/people/johan-leman .

Surf eens langs, het is zeker 10 minuten (of meer) van uw immer kostbare tijd waard.

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Tags: leman, "de witte", cgkr, "vlaams belang" |  Facebook | | |  Print

25-06-08

CYBERHATE NEEMT TOE


Het Centrum voor Racismebestrijding en Gelijkheid van Kansen (CGKR) werd in het afgelopen jaar meer dan ooit geconfronteerd met klachten over racisme op het net. Het aantal meldingen van 'cyberhate' zit sterk in de lift. Dat meldt directeur Jozef De Witte die aangeeft dat politie en justitie al te vaak machteloos moeten toekijken op het kwalijke fenomeen. 

Het gemak waarmee websites, blogs en vele aanverwante kunnen aangemaakt worden, en dit zonder al te veel persoonlijke gegevens na te laten, verklaart erg veel. Op het net wemelt het van racistische en negationistische websites. De ene al ranziger dan de andere.
 
In vrijwel alle gevallen gaat het om een flagrante overtreding van de anti-racisme en anti-negationismewetten. Doordat ingrijpen eerder moeilijk is neemt het probleem steeds verder toe. 

Om het fenomeen te bestrijden heeft het CGKR op 21 maart 2006- de website
www.cyberhate.be gelanceerd waar "haatdragende uitlatingen" kunnen gemeld worden. In de eerste maanden dat de zaak online was meldden gemiddeld 10 internetgebruikers per dag zich aan om haatdragende taal op het internet te signaleren. Vandaag maakt het CGKR de precieze cijfers van 2007 bekend tijdens een persconferentie.

Op de CGKR - website wordt cyberhate omschreven als volgt: "het begrip CYBERHATE verwijst naar uitingen van haat op het internet. Die haat komt ondermeer tot uiting in racisme: het gebruik van pesterijen, beledigingen of geweld op basis van iemands huidskleur, zogenaamd ras of afkomst. Anderen ventileren hun haat door antisemitisme (een afkeer voor het Joodse volk) en negationisme (het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide gepleegd tijdens de Tweede Wereldoorlog). Ook discriminatie op basis van geslacht, seksuele geaardheid, geloof of levensbeschouwing valt onder het begrip CYBERHATE."

09:39 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, de witte, negationisme, cyberhate, cgkr |  Facebook | | |  Print

24-06-08

DE WEVER WRIJFT LE SOIR RACISME AAN

NVA - voorzitter Bart De Wever is van oordeel dat de krant 'Le Soir' zwaar over de schreef is gegaan in haar berichtgeving en opiniestukken over zijn partij. Door haar scherpe pen maakt het Franstalige dagblad zich volgens De Wever schuldig aan racisme t.a.v. hemzelfde NVA éalle Vlamingen. De Wever schakelt daarom het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) in om de zaak te onderzoeken. Formeel klacht indienen heeft hij (nog) niet gedaan. Niet bij het centrum, noch bij het parket.

In een brief aan centrumdirecteur Jozef De Witte haalt de NVA - voorzitter vier artikels uit Le Soir aan die volgens hem 
absoluut niet kunnen wegens xenofoob van toon. Vooral de vergelijkingen met het nazi-regime en de 'etnische zuiveraars' uit de Balkan zitten De Wever bijzonder hoog. Ook de column waarin opgroepen werd alle NVA'ers op een boot te zetten om die vervolgens in het midden van de oceaan tot zinken te brengen werd allerminst gewaardeerd door De Wever en co.

Hoofdredacteur Béatrice Delvaux doet de beschuldigingen van de hand als volkomen ongegrond. "Met zijn beschuldigingen wil hij een goedkope politieke slag binnenhalen" zo luidt het. Delvaux gaf wel toe dat ze al negatieve reacties had gekregen van Vlaamse lezers die zich (eveneens) stoorden aan de artikels die volgens De Wever niet kunnen. 

In een eerste reactie toonde het CGKR zich - begrijpelijkerwijs - bijzonder voorzichtig. Edouard Delaruelle, adjunct-directeur, verklaarde dat het centrum eigenlijk niet bevoegd is op het vlak van 'communautair racisme'. Hij kondigde aan dat het CGKR de zaak verder zal onderzoeken.

De vier artikels die De Wever aanklaagt zijn de volgende:

  1) 23.11.2007 - "Un poison nommé N-VA";
  2) 22.03.2008 - "Un plan tout bête pour sauver Leterme 3/4"
  3) 28.05.2008 - "Beste vrienden, et si vous arrêtiez?"
  4) 10.06.2008 - "Pas d'avenir ? 100 projets".

Benieuwd hoe dit zal aflopen. Vanuit juridisch oogpunt bekeken, rekening houdend met de wet Moureaux, kunnen de artikels hoogstwaarschijnlijk niet onder de noemer racisme geklasseerd worden. Maar dat is en blijft uiteraard een kwestie van interpretatie. Het gaat niet om positieve wetenschap.
Indien het antwoord van het CGKR de NVA voorzitter niet bevalt kan hij nog steeds op eigen initiatief naar de rechtbank gaan. Al dan niet nà 15/7 eerstkomend.

22:23 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, nva, le soir, de wever, cgkr |  Facebook | | |  Print