14-07-13

FRANSE REGERING ONTBINDT EXTREEMRECHTSE VERENIGINGEN

Vandaag is het quatorze juillet, de Franse feestdag. Voor sommige Fransen is het wat minder feest, al zijn ze nationalist tot en met. Voorbije woensdag 10 juli heeft de Franse regering drie nationalistische verenigingen verboden: de Jeunesses Nationalistes Révolutionnaire, Troisième Voix en de vereniging Envie de rêver die het lokaal van Troisième Voix uitbaatte. De verenigingen noemen zichzelf nationalistisch, maar extreemrechts is een beter predicaat.

 

Wat is de aanleiding? De dood van Clément Méric, een jonge antifascist die bij een nog niet volledig uitgeklaarde vechtpartij met extreemrechtse jongeren door een vuistslag in het gezicht het leven verloor. Serge Ayoub, het kopstuk van de Parijse extreemrechtse skinheads, leider van Troisième Voix waarbij de Jeunesses Nationalistes Révolutionaire als een soort ordedienst fungeert, wist na een nachtje rondbellen dat niemand van zijn beweging betrokken was bij de vechtpartij. Het tegendeel bleek waar. De Franse pers achterhaalde dat hoofdverdachte Esteban Morillo meer dan eens samen met Serge Ayoub is gezien, en de Franse politie wist dat drie van de vier verdachten sympathisanten van de Jeunesses Nationalistes Révolutionaire waren, de vierde verdachte was er lid van.

 

Hoe reageerde Serge Ayoub? Serge ‘Batskin’ Ayoub (waarover hier een uitgebreid portret) maakte op 25 juni bekend dat hij de Jeunesses Nationalistes Révolutionnaire en Troisième Voix ontbonden heeft. “Voor de eer.” Allicht echter in de hoop zo aan een ontbinding van regeringswege te ontsnappen. Mis gerekend dus, en de Franse regering ontbond ook de vereniging die Le Local, het clublokaal in Parijs, beheert. Alhoewel hij de Jeunesses Nationalistes Révolutionnaire en Troisième Voix zelf ontbonden heeft, gaat Serge Ayoub nu bij de Raad van Stata in beroep tegen de regeringsbeslissing om de Jeunesses Nationalistes Révolutionnaire, Troisième Voix en Enbie de rêver te ontbinden. “Wegens misbruik van macht.” Serge Ayoub denkt aan nog andere juridische procedures, daarbij raad krijgend van zijn moeder die… magistrate is.

 

Is de ontbinding zinvol? Zoals wij al schreven naar aanleiding van Blood and Honour Vlaanderen bemoeilijkt een ontbinding het verder organiseren van activiteiten, en kan het een signaal zijn voor twijfelaars om zich toch niet (verder) te engageren in dergelijke bewegingen. Voor anderen is het van de weeromstuit echter een reden om zich toch te engageren in gelijkaardige groepen. Maar beter verborgen voor de buitenwereld en/of onder een andere naam. Dé autoriteit over extreemrechts in Frankrijk, Jean-Yves Camus, wijst erop dat het ontbinden van groepen niet betekent dat je daarmee uitschakelt wat de individuele leden doen. In een gedegen artikel legt ook Blokbuster uit dat er meer nodig is om neonazi’s te stoppen. De Franse regering denkt overigens ook nog aan het ontbinden van het antisemitische l’Oeuvre Française en de daarbij aanleunende Jeunesses nationalistes. Die laatste wegens gewelddaden in de marge van betogingen tegen het homohuwelijk.

 

Heeft Serge Ayoub ook Vlaamse vrienden? Op het laatste congres van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) was Serge Ayoub een van de twee gastsprekers. Dat is intussen drie jaar geleden, maar dit jaar nog was Serge Ayoub gastspreker op de 1 mei-betoging van Nation in Brussel. Kris Roman (ex-N-SA, nu Nation) poseerde er graag naast Serge Ayoub. Nation en enkele Autonome Nationalisten gingen op hun beurt naar de betoging die Serge Ayoub op 12 mei in Parijs organiseerde (foto: Troisième Voix op 12 mei 2013 in Parijs, met vooraan – handschoenen en papieren in de hand – Serge Ayoub). In de jongste nieuwsbrief van de Blood and Honour-afsplitsing Racial Volunteer Force vertelt een lid van Racial Volunteer Force Vlaanderen over de deelname van de Autonome Nationalisten aan de betoging in Parijs en worden de Britse RVF’ers opgeroepen om er volgend jaar ook aan deel te nemen.

 

Intussen is de website van Troisième Voix maagdelijk blank. En hadden ze bij Troisième Voix geen uitgesproken voorkeur voor blank? Toch. 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, clement meric, actie |  Facebook | | |  Print

28-06-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

De beste cartoon stond deze week in ’t Pallieterke (foto). Ere wie ere toekomt. Halen hier een vermelding als quote van de week, er waren weer meer quotes dan plaats in deze rubriek…

 

“In de negentiende eeuw zei niemand: arme mensen, acht uur werken per dag is echt wel genoeg. Of: jullie hebben dringend een betaalde vakantie nodig. Daar is altijd voor gestreden moeten worden. Het gaat altijd om krachtsverhoudingen tussen tegenstrijdige belangen. Zonder geweld is maar weinig veranderd. (…) Had Nelson Mandela iets kunnen veranderen in Zuid-Afrika door alleen beleefd te vragen dat de blanke minderheid de macht zou delen met de zwarte meerderheid. Dat is niet gebeurd, hij moest ervoor een gewapende strijd beginnen. (…) Het ideaal van de geweldloosheid verzwijgt iets essentieels: dat je het monopolie van het geweld dan overlaat aan de staat, aan het leger, aan economische machten.”  Aldus Anne Morelli, samenstelster van het boek Rebellen. (De Standaard, 22 juni 2013)

 

“Wij hebben geen affiniteit met dit Vlaams Belang. Die partij heeft zichzelf in een cordon sanitaire gemanoeuvreerd en moet nu zelf zorgen dat ze er uitkomt. Ik moet die zogenaamde koerswijziging van de nieuwe voorzitter trouwens nog zien. Voor N-VA is er een scheidingslijn: de fundamentele rechten en vrijheden van de mens. Die mag niet overschreden worden. Dat doet Vlaams Belang wel nog altijd. Wij werken niet samen met mensen die dat doen. Hoe geloofwaardig is de zogezegde stap terug van Filip Dewinter? Hij blijft de grote man in alle debatten.” Geert Bourgeois na de vraag wat hij doet als hij met het ‘nieuwe’ Vlaams Belang van Gerolf Annemans een meerderheid kan vormen. (De Zondag, 23 juni 2013)

 

“De Dilbeekse N-VA-schepen die zijn broek afstak richting de Franstaligen mag deze zomer geen publieke optredens meer maken. Het nationale N-VA-partijbestuur zit zwaar verveeld met zijn ‘smakeloze’ stunt. ‘Dit soort stunts verwacht je bij het Vlaams Belang.’” De N-VA-top houdt afstand van het VB, maar sommige van haar lokale mandatarissen kunnen wel eens verward worden met die van het VB. (Het Nieuwsblad, 25 juni 2013)

 

“Nieuw-Vlaamse Alliantie klopt niet. Nieuw-Vlaamse Afschaffing is de werkelijke naam.” Fikry El Azzouzi ziet de N-VA voortdurend bezig met afschaffing. Afschaffing van België, van het koningshuis (wat Fikry El Azzouzi wél een puik idee vindt), van Syriëstrijders in het bevolkingsregister, van belastingen, van cultuur, van de sociale sector… (De Morgen, 25 juni 2013)

 

“Wat zegt het AFF nu? Het is verdacht stil op hun weblog…” VB-personeelslid Olaf Evrard vraagt zich af waarom we nog niet gereageerd hebben op het bericht dat volgens camerabeelden Clément Méric als eerste geslagen heeft bij de vechtpartij met een extreemrechtse skinhead in Parijs die Méric het leven kostte. Olaf Evrard heeft nog niet begrepen dat we in principe maar één bericht per dag posten, en we geen met overheidssubsidies betaald personeel hebben zoals RechtsActueel om overdag berichten te posten. In de regel werken wij overdag. Overigens deelt de Franse politie niet de conclusies die een RTL-journalist maakte waarop het RechtsActueel-artikel over die zaak gebaseerd is, en  hebben wij wél geweld van rechts én van links veroordeeld, in tegenstelling tot RechtsActueel. (Facebook, 25 februari 2013)

 

“Wij zetten ondertussen onze taak verder: Vlaanderen een echt onafhankelijke partij geven die  weliswaar door enkelen rauw gelust wordt maar door vele anderen wordt beschouwd als noodzakelijk om een onafhankelijk Vlaanderen, vrij van de immigratiewaan en van de EU, te waarborgen.” Het Vlaams Belang wenst niet te reageren op een artikelenreeks van Apache over de financiën en onorthodoxe zaken bij het Vlaams Belang, First things first. (Apache, 25 juni 2013)

 

“Er bestaan twee modellen om aan een (stedelijke) samenleving te werken. Het ene model ziet maar twee niveaus in de samenleving: de overheid en de individuele burger. Daatussen gaapt er een zwart gat. Het is het model dat de jonge Verhofstadt voorstond rond het jaar 1990, geïnspireerd door Thatcher (…). Het Verenigd Koninkrijk, althans voor de gewone burger, is nog altijd niet bekomen van de ravages die dit model heeft aangericht. Met het vorderen van de jaren en van de wijsheid, is Verhofstadt daarop teruggekomen. De Wever heeft de fakkel van ‘da joenk’ overgenomen.” “Nochtans is dit model ‘volksvreemd’ in Vlaanderen. Vlaanderen is immers het schoolvoorbeeld van dat andere model, dat eigen is aan de meeste continentale landen. Tussen overheid en burger staat het (georganiseerde) maatschappelijk middenveld. Dat middenveld (…) heeft er altijd voor gezorgd dat de burgers nooit onbeschermd werden blootgesteld aan de brutaliteit van de vrije markt, van de ongebreidelde concurrentie, van het winstbejag”, vervolgt armoede-expert Jan Vranken. (De Morgen, 26 juni 2013)

 

Het lijkt er immers meer en meer op dat de strategie van het stadsbestuur een voorbeeld is van wat Naomi Klein de 'shockdoctrine' noemt: een overheid maakt gebruik van een extreme situatie – in dit geval de economische crisis en de 'absolute noodzaak' van besparingen – om een eigen agenda door te drukken.” Guy Cassiers (Het Toneelhuis) ziet dat in Antwerpen elders reeds toegepaste, en pijnlijk geëindigde, experimenten uitgevoerd worden.  (De Morgen, 26 juni 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, actie, n-va, clement meric, vb, sociaal, antwerpen |  Facebook | | |  Print

16-06-13

ALS HET IN PARIJS REGENT, DAN...

In La Louvière werden in de nacht van donderdag op vrijdag racistische slogans aangebracht op de lokalen van het socialistische ziekenfonds, de praktijk van Geneeskunde voor het Volk (foto 1) en de gemeentelijke toneelzaal met het bijhorend café. “Antifa, inquiète toi” (Antifascisten, maak je ongerust”) en “Solidarité avec Esteban” (Solidariteit met de voornaamste verdachte voor de dood van de Parijse antifascist Clément Méric) waren twee van de slogans.

 

Het is als een variant op “Als het in Parijs regent, dan druppelt het in Brussel” want ook in Frankrijk werden slogans getagd als “Goed voor jou, Clément” en “Solidariteit met Esteban”. Er zijn sterke vermoedens dat de slogans in La Louvière het werk zijn van militanten van Nation, de club waar Kris Roman lid van is geworden. Twee van de drie besmeurde lokalen zijn lokalen van progressieve organisaties, die steun geven aan zieke mensen, en in het bijzonder mensen die het ook financieel moeilijk hebben. Nation mag dan wel zeggen dat het een antikapitalistische organisatie, in de praktijk valt het vooral organisaties lastig die in mindere of meerdere mate tegen het kapitalisme zijn.

 

Antoine Hermant, PVDA-gemeenteraadslid in La Louvière, roept de gemeentelijke overheid op om daadwerkelijk op te treden tegen de wanpraktijken van extreemrechts. Er is niet alleen de bekladding de voorbije week, in heel de stad hangen racistische affiches en in november stierf in La Louvière een jonge Senegalees nadat hij, vermoedelijk omwille van racistische motieven, door voetbalsupporters en anderen belaagd werd. De Nation-kern in La Louvière (foto 2: een van hun militanten) werd in juni vorig jaar door de nationale leiding erkend als Nation-afdeling en heeft sinds november een eigen blog.

 

Nation ontkent betrokken te zijn bij de bekladdingen de voorbije week en wijt een PVDA-persmededeling hierover aan afgunst omwille van een Nation-actie twee dagen eerder tegen pedofilie. Een rare redenering, maar dat zijn we gewoon bij Nation.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: la louviere, clement meric, nation |  Facebook | | |  Print

13-06-13

CLÉMENT MÉRIC: EEN BURGER DIE NEEN DURFDE TE ZEGGEN

Vandaag precies een week geleden overleed in Parijs de 18-jarige Clément Méric na een vuistslag in het gezicht door een sympathisant van het extreemrechtse Jeunesses natonalistes révolutionnaires. Als hommage aan de overleden jonge antifascist publiceren we hier een (ingekorte) brief van zijn hoogleraar geschiedenis Amaury Chauou.

 

“Hoeveel Cléments zal het nog duren vooraleer we ons ontdoen van de aasgieren van de democratie? Briljante en ijverige leerling is hij niet de grote militant van extreem links, maar een jonge intellectueel en burger van deze wereld die neen durft zeggen. Neen aan de ziekte, de kanker waartegen hij zich met een bewondering wekkende ijzeren wil verzette. Neen aan het gemakzuchtig denken. Ik herinner mij hoe hij voor een van zijn opdrachten Duitsland in de jaren dertig bestudeerde en blijk gaf van een sterk politiek inzicht en een grote maturiteit voor zijn jonge leeftijd.

 

Wat heeft hij gevonden aan de oevers van de Seine? Jonge studenten de geëngageerd waren in compromisloze gevechten: tegen homofobie, tegen racisme, tegen antisemitisme, tegen ultraliberalisme, tegen ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Maar in Parijs heeft hij ook de spanningen gevoeld die tot een openbare uitbarsting hebben geleid. De cultuur van bezetting van de openbare ruimte trok hem zeerzeker aan, maar zijn frêle lichaamsbouw en recent herstel van zijn ziekte maakten hem daar niet toe voorbestemd. Dat werd zijn zwakte. Clément kruiste het pad van de specialisten van het stedelijk geweld, de abonnees van de politieke en sociale breuk en haat.

 

Die slechte ontmoeting werd Clément fataal, maar zijn stem blijft: als hij zich beroept op de sociale bewegingen en de extreemrechtse groupuscules bestreed die spuwen op de Republiek en een ‘derde weg’ op willen. Clément wist nochtans hoe zijn politieke tegenstanders handelen. Zijn eerder gereserveerd en discreet temperament stond haaks op het uiterst gewelddadig karakter van de skinheads. Als 18-jarige had Clément nog een heel leven voor zich. Het is ontoelaatbaar dat dit wegviel onder de slagen van de haat en het fanatisme.

 

De door het extreme geweld opgewekte verontwaardiging en emoties moeten iedereen verenigen die, zoals Clément, hun vrijheid hartstochtelijk willen beleven. Het is hoog tijd om neen te zeggen aan alles wat we niet willen in onze vergiftigde samenleving.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, clement meric, actie |  Facebook | | |  Print

KRIS ROMAN: WIE GELOOFT DIE MAN NOG ?

De antifascistische organisatie waarvan Clément Méric lid was wordt overstelpt met sympathiebetuigingen en vragen om acties. Het zal allicht niet de bedoeling geweest zijn van de verdachten van de vechtpartij waarmee Clément Méric het leven verloor, die allen sympathie blijken te hebben voor de Jeunesses nationalistes révolutionnaires. Een van hen – een vrouw – was er zelfs lid van.

 

Serge Ayoub, leider van de Troisième Voix, nauw verbonden met die Jeunesses nationalistes révolutionnaires, valt dus door de mand want hij beweerde bij hoog en laag dat de betrokkenen geen banden hebben met de Jeunesses nationalistes révolutionnaires. Voor een portret van de voornaamste verdachte voor de dood van Clément Méric: klik hier. Een voor aanstaande zondag geplande betoging van de Troisième Voix in Parijs wordt niet toegelaten. Evidemment.

 

Intussen blijkt ook dat Marine Le Pen nogal vlug is in het zich van de domme houden. Zij en anderen bij het Front national (FN) beweerden die Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR) niet te kennen. In een uitzending van de commerciële televisiezender Canal Plus werden maar liefst drie verbanden getoond: bij betogingen van de JNR en van het FN; Marine Le Pen in Le Local, het lokaal van Serge Ayoub; en bij de FN-ordedienst.

.

De derde, en die het diepst door de mand valt, is Kris Roman. Spijts zijn eigen waarschuwing voor een escalatie van geweld tussen de uitersten aan het politieke spectrum plaatste Kris Roman gisteren op zijn Facebookpagina een illustratie waarbij alle antifascisten worden weggezet als bastaarden (foto). Wie gelooft Kris Roman nog als hij zegt bezorgd te zijn voor het “bepaalde personen in slecht daglicht zetten zonder dat dit ooit fysieke gevolgen zal hebben”?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: clement meric, actie, frankrijk, le pen, roman |  Facebook | | |  Print

12-06-13

ANTWOORD VAN EN AAN KRIS ROMAN

Kris Roman reageerde met een mail aan onze redactie op de commotie die is ontstaan nadat wij zijn Facebook-bericht “Indien antifa’s blijven mensen lastig vallen, zullen er meer die ‘linkse’ mummie opvolgen” vrijdag bekendmaakten. Kris Roman (foto: op 1 mei dit jaar samen met de patron van de Parijse skinheads Serge Ayoub) vreest voor een escalatie van geweld.

 

Kris Roman: “Wat bedoelde ik met dit bericht? Laten we even terug gaan naar de geschiedenis. Italië, jaren zeventig. De revolutionaire krachten van zowel 'links' als 'rechts' geraakten verwikkeld in onderlinge bloedige afrekeningen. De nationaal-revolutionairen ondervonden heel wat geweld vanuit de zijde van de internationaal-revolutionairen. Aan de zijde van de nationaal-revolutionairen' vielen hier en daar doden te betreuren waaronder de bekende Mikis Mantakas. De nationaal-revolutionairen beantwoordden dit geweld met tegengeweld. De internationaal-revolutionairen beantwoorden dit tegengeweld op hun beurt met nieuw geweld. De nationaal-revolutionairen beantwoordden dit geweld met … u kan zelf de rest van het verhaal invullen. In plaats van het systeem te bekampen, bekampten beide ideologieën elkaar met het systeem als lachende derde hond.

 

Vandaag zie ik in de politiek een radicalisering. Zonder 'radicalisme' af te wijzen zie ik een nabije toekomst waar de Italiaanse jaren zeventig zich op grotere (Europese) schaal zullen herhalen. Ik ben bevreesd dat er ook in Vlaanderen en Wallonië tijdens confrontaties zwaar gekwetsten en zelfs doden zullen vallen. Op vrijdag 7 juni 2013 werden tien militanten van Nation in Namen aangevallen door dertig antifa's, die leuzen schreeuwden als 'Wraak voor Clément Méric !'. Gelukkig boden de militanten van Nation de andere wang niet aan, want anders waren er daar al doden gevallen. De agressie en de haat bij de antifa's was onbeschrijfelijk. De politie arresteerde zelfs mensen uit het kamp van de antifa's. Dat zegt al genoeg. Ik vrees dat het hierbij niet zal blijven.”

 

Zondag schreven wij al dat volgens Kris Roman zijn betwiste uitspraak geen dreigement maar een vrees is, waarop wij ons afvroegen waarom Roman dan zo respectloos spreekt over “de ‘linkse’ mummie” als hij Clément Méric bedoelt. Kris Roman: “Wat betreft mijn woordgebruik ('linkse mummie') : ik ken de man niet en heb er dus geen vriendschappelijke banden mee. Ik weet wel dat hij niet bang was van het gebruik van geweld. Hij stond volgens zijn omgeving bekend als opstoker van rellen. Laten we één ding duidelijk stellen : de dag dat de antifa's respect tonen voor onze doden, dan zal deze geste ook in de andere richting plaats vinden.

 

Ter afronding : nergens staat in mijn bericht een oproep tot doodslag of tot ander geweld. Nergens staat er dat de slachtoffers aan dezelfde zijde zouden vallen. De crisis zal hard toeslaan. Het politiek systeem zal de 'verdeel-en-heers'-tactiek toepassen. Er zullen slachtoffers vallen, en dit aan alle zijden. Het aantal bedreiging via internet neemt toe. Sommige artikels in de pers kunne labiele personen aanzetten tot ongehoorde daden. Het is naïef om te geloven dat men jarenlang bepaalde personen in slecht daglicht zet zonder dat dit ooit fysieke gevolgen zal hebben. Het systeem weet dit. Ik vrees een gewelddadige toekomst. Ik hoop echter dat ik het deze keer bij het verkeerde eind heb. Dat niemand later zegt dat ik niet verwittigd heb.”

 

Wij kennen Clément Méric ook niet, en we hebben geen vriendschappelijke banden met hem of de beweging Action Antifasciste Paris-Banlieue waarvan hij blijkbaar lid was. Maar daarom gaan we nog niet zo respectloos om met een overledene, het verdriet van zijn familie, vrienden en medestudenten. Allicht kent Kris Roman de betekenis van mummie, maar wil hij zelf zo beschreven worden amper een dag na zijn overlijden?

 

Kris Roman is een medewerker van de roddelblog RechtsActueel. Gaat RechtsActueel na bovenstaande oproep van Kris Roman stoppen met het minimaliseren van de dood van de 18-jarige Clément Méric? En gaat RechtsActueel voortaan waarheidsgetrouw informeren? Nog maar gisteren schreef RechtsActueel dat Clément Méric om het leven kwam “nadat hij ongelukkig ten val kwam”, terwijl de Franse media al sinds vrijdag melden dat volgens de autopsie Clément Méric is overleden door de slag in zijn gezicht en niet door de val die daarop volgde.

 

“De dag dat de antifa's respect tonen voor onze doden, dan zal deze geste ook in de andere richting plaats vinden”, schrijft Kris Roman. Spontaan zal Kris Roman geen respect hebben voor een dode als die een ‘verkeerde’ opinie heeft. Het is zoals met de discussie over het gebruik van geweld. Extreemrechts veroordeelt het geweld als dat door extreemlinks wordt gebruikt, en praat het geweld van extreemrechts goed. AFF/Verzet is daar anders in, maar dat leidt niet tot een tegengebaar.  Toen in één week tijd in Gent enkele KVHV’ers en NSV’ers het slachtoffer waren van ‘links’ geweld en in Antwerpen zogenaamde Autonome Kameraden een raid uitvoerden op linkse universiteitstudenten veroordeelde AFF/Verzet zowel de gewelddaden in Gent als in Antwerpen. Maar RechtsActueel kloeg enkel over het geweld in Gent en praatte het geweld in Antwerpen goed. Vier jaar later is niets veranderd.

 

De pathetische waarschuwing van Kris Roman voor een escalatie van geweld langs beide zijden van het politieke spectrum is slechts geloofwaardig als RechtsActueel van koers zou veranderen of als Kris Roman ontslag neemt uit de redactie van RechtsActueel.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roman, rechtsactueel, clement meric |  Facebook | | |  Print

09-06-13

KRITIEK N-SA OP KRIS ROMAN IS ONGELOOFWAARDIG

Ons artikel vrijdag over de dood van de Parijse antifascist Clément Méric en het commentaar daarbij van Kris Roman (“Indien die antifa’s blijven mensen lastig vallen, zullen er meer die ‘linkse’ mummie opvolgen”) werd vrijdag opgepikt door Apache in hun rubriek Goed gelezen, en vandaar bij Het Laatste Nieuws en De Morgen online (en een aantal blogs, zoals bijvoorbeeld de in Franstalig België veel gelezen blog van Marcel Sel). Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) profiteerde van de gelegenheid om te melden dat Kris Roman geen lid meer is van het N-SA.

 

“Het N-SA distantieert zich in een reactie van Roman, en zegt dat hij sinds anderhalf jaar niet meer welkom is bij de organisatie”, zo luidt het. “Zijn ideeën en modus operandi zijn onverenigbaar met de onze”, klinkt het. “Wij hebben altijd duidelijk gesteld dat wij elke vorm van geweld, het beroep doen op en het oproepen tot, afwijzen. Wie zich hier niet aan houdt is onmiddellijk niet meer welkom bij ons. Als de heer Roman ergens zijn ideeën gehaald heeft om dergelijke zaken te schrijven, dan is dat allicht terug te vinden bij de organisaties waar hij nu actief is", besluit het N-SA.

 

Kris Roman (foto: in wit hemd en broek bij een N-SA-actie in Antwerpen in 2010) geeft een andere lezing van de feiten. In onverdachte tijden mailde hij ons: Indien een beweging of partij letterlijk stelt dat de leden dezelfde bierkeuze moeten hebben dan de 'leider', dan volg ik niet meer.” Eddy Hermy wilde dat Kris Roman zijn geesteskind Euro-Rus opdoekte. Dat stuitte op een njet. Kris Roman: “ Euro-Rus is mijn kind. Wie dit wil opdoeken, raakt me persoonlijk. Wie gemaakte afspraken plots niet meer wenst na te komen, zal met mij niet samenwerken.”

 

Dat het N-SA elke vorm van geweld zou afwijzen, wekt verwondering. Het N-SA noemde de Griekse neonazi’s van Chrysi Avgi (‘Gouden Dageraad’) “broeders in de strijd” en wenste met Nieuwjaar iedereen “een Gouden Dageraad” toe, waarna nog het gedicht volgde: “Met hardheid. Klimmen moet ik over honderd treden. Stijgen moet ik, ook al hoor ik schreeuwen. ‘Hard zijt gij! Uw hakken doen ons pijn!’ Klimmen moet ik over honderd treden. De vijand is de trede - trappen doet hem pijn.”  En als Eddy Hermy op 1 mei uitkeek naar een betere toekomst is het met een verwijzing naar “de kleuren van een Gouden Dageraad”.

 

Het N-SA verwijst voortdurend naar Gouden Dageraad, een groepering die toch in de eerste plaats bekend is omwille van haar gebruik van geweld. Dan lijkt de reden voor de breuk met Kris Roman toch elders te liggen dan bij de kwestie van het gebruik van geweld. Kris Roman zelf zegt intussen over zijn betwiste uitspraak: “Dit is geen dreigement. Dit is een vrees.” Als het geen dreigement zou zijn, maar de vrees dat een andersdenkende het leven zou verliezen, waarom laat Kris Roman zich dan zo respectloos  uit over die dode door Clément Méric te omschrijven als “die ‘linkse’ mummie”?

00:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-sa, roman, hermy, clement meric |  Facebook | | |  Print

COMMENTATOR FRANCE INTER OVER HET VERSCHIL

Thomas Legrand (foto) geeft elke morgen op de Franse publieke radiozender France Inter zijn analyse van de politieke situatie. Hij is de meest beluisterde politieke commentator in de ochtend. Wat denkt hij over de situatie rond Clément Méric, de jonge antifascist die vorige week in Parijs overleed na een confrontatie met extreemrechts? Is er een opgang van extreemrechts in Frankrijk? Is er een verschil tussen extreem links en extreem rechts? De Morgen citeert dit weekend Thomas Legrand.

 

Volgens Thomas Legrand hebben extreemrechtse groepjes “hun spelonken misschien verlaten, de betogingen tegen het homohuwelijk als speelterrein gebruikt en hun zichtbaarheid verhoogd. Toch wijst niets erop dat hun invloed is toegenomen of dat de dood van Clément Méric buiten die context niet plaats had kunnen vinden.”

 

Tezelfdertijd gruwelt Legrand van de pogingen om extreem links en extreem rechts aan elkaar gelijk te stellen. “Extreem links heeft bij momenten geweld gebruikt dat verwerpelijk was maar dat zich altijd richtte tegen de staat. Extreem rechts richt zich tegen de mens. Niet om wat hij vertegenwoordigt maar om wat hij is: migrant, zwart, homo of moslim.”

 

Thomas Legrand besluit: “Ik zou redelijk trots zijn als mijn zoon geleek op wat ik afweet van Méric. En zeer gealarmeerd als hij lid zou blijken van de Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR).”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: clement meric, frankrijk |  Facebook | | |  Print

07-06-13

NA FRANSE DODE: “ER ZULLEN MEER DIE LINKSE MUMMIE VOLGEN”

Frankrijk is onder de indruk van de dood van Clément Méric: in het Franse parlement werd een minuut stilte gehouden, er zijn herdenkings-plechtigheden in het hele land (foto 1), de televisiezenders openden er hun nieuws mee en gingen er lang over door… Alleen extreemrechts in ons land is er niet van onder de indruk. Meer zelfs: men dreigt ermee dat in Vlaanderen meer het voorbeeld van Clément Méric zullen volgen.

 

Volgens RechtsActueel is er niets wat de dood vergoelijkt, maar waren Clément Méric en zijn vrienden wel uit op “de confrontatie met rechts”. Ze gingen immers naar een verkoop van het kledijmerk Fred Perry “dat geliefd is bij rechtse jongeren” om er "de confrontatie met rechts te zoeken". Fred Perry is inderdaad een merk dat populair is bij (extreem)rechtse jongeren, maar betekent dat dat anderen het niet zouden mogen kopen en dragen? Natuurlijk niet. De tegenwoordig bekendste Fred Perry-drager is Ronde van Frankrijk-winnaar Bradley Wiggins, en heeft iemand hem verdacht van extreemrechtse sympathieën? Of nog: in de Lange Koepoortstraat in Antwerpen is er een fijn winkeltje waar Fred Perry-kledij verkocht wordt. Heeft iemand dat ooit bestempeld als een exclusieve winkel voor extreemrechts, en de uitbaters verdacht? Neen toch. Dat Clément Méric en zijn vrienden naar een Fred Perry-verkoop gingen moet dus niet verdacht gemaakt worden.

 

In de winkel zagen de jongeren hun toekomstige aanvallers, duidelijk met een ander ideeëngoed want ze werden ook gezien met White Power- en Blood and Honour-T-shirts. En boksbeugels hadden ze ook al bij. Bij de Fred Perry-verkoop hadden beide partijen laten weten dat ze elkaar niet lusten, maar is dat een reden om elkaar te lijf te gaan? Volgens Serge Ayoub, de leider van de Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR) en het daarbij aansluitend Troisième Voix, “hebben de extreemlinkse jongeren de eerste slagen uitgedeeld, en is er in elk geval een trek- en duwpartij geweest”. Dat laatste zal niemand betwisten, het eerste zal het onderzoek moeten uitwijzen. Maar Serge ‘Batskin’ Ayoub vindt het blijkbaar normaal dat extreemrechts met boksbeugels de andere jongeren sloeg. Een normaal mens heeft zoiets niet op zak. De bijnaam Batskin komt overigens van de baseballknuppel waarmee Ayoub vaak is gezien. Niet echt een onschuldig lammetje.

 

In het zog van de populistische betogingen tegen het huwelijk voor iedereen, dus ook voor homo’s en lesbiennes, wordt meer en meer geweld van extreemrechtse groupuscules genoteerd in Frankrijk. Dat was zo op 26 mei na de laatste grote betoging tegen het huwelijk voor iedereen in Parijs, op 17 april toen drie extreemrechtse skinheads een homocafé in Lille (Rijsel) aanvielen en het interieur vernielden, op 23 april toen identitairen in Lyon de politie aanvielen en een onafhankelijk fotograaf schopten…

 

Na naar eigen zeggen een nacht rondbellen in het milieu vond Serge Ayoub de extreemrechtsen die betrokken waren bij de vechtpartij. Eén van hen zou geen skinhead zijn maar een paardenstaart hebben, maar dat maakt hem natuurlijk nog niet onschuldig aan (mede) betrokkenheid bij de dood van Clément Méric. Op televisiebeelden is intussen een man met een paardenstaart gezien die weggevoerd werd met een politieauto. Het zou dus kunnen dat de politie de daders op de hielen zit. Volgens Serge Ayoub was er niemand bij van JNR/Troisième Voix, maar de minister van Binnenlandse zaken sprak dat alvast tegen voor twee van de aangehoudenen.

 

Serge Ayoub is overigens geen onbekende in ons land. Hij werd enthousiast aangekondigd als spreker op het derde congres van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in 2010; op 1 mei dit jaar was hij op de 1-meibetoging van Nation in Brussel (foto 2, met achter hem het groepje Autonome Nationalisten); Nation en de Autonome Nationalisten trokken op hun beurt naar de betoging die Serge Ayoub op 12 mei in Parijs organiseerde maar vooral de pers haalde door het protest van Femen. Kris Roman (Euro-Rus/Nation/medewerker RechtsActueel), op 1 mei in Brussel graag op de foto samen met Serge Ayoub, schreef gisteren op Facebook: “Indien die antifa’s blijven mensen lastig vallen, zullen er meer die ‘linkse’ mummie opvolgen ..” Respectloos voor Clément Méric en een onverholen dreigement.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: clement meric, frankrijk, rechtsactueel, roman, actie |  Facebook | | |  Print

06-06-13

EXTREEMRECHTS DOODT IN PARIJS

Clément Méric (foto), een 18-jarige universiteitsstudent bekend om zijn antifascistisch engagement, is gisteren in Parijs, bij het verlaten van een kledingwinkel aan het station Saint-Lazare, voor dood geslagen door een groep extreemrechtse skinheads die behoren tot de Jeunesses nationalistes révolutionnaire (JNR).

 

Clément Méric overleed vannacht in een Parijs’ ziekenhuis als gevolg van zijn verwondingen. De Parti de Gauche roept op om vanavond in Parijs, om 18u30 aan de Place Saint-Michel (metro Saint-Michel), te protesteren tegen deze gruwelijke misdaad en de ontbinding te vragen van de extreemrechtse groepen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Clément Méric.

09:16 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, actie, clement meric |  Facebook | | |  Print