04-02-12

HUGO COVELIERS: VLOTT GEKAPSEISD

Bij de voorstelling van de VB-kandidaten voor de districtsraadsverkiezingen in Antwerpen maakte Filip Dewinter bekend dat Hugo Coveliers eind dit jaar uit de actieve politiek stapt. Als advocaat wil Coveliers nog een paar jaren doorgaan, maar de actieve politiek houdt hij voor bezien. Het VB presenteert zich dan ook in oktober zonder het donkerblauw aanhangsel VLOTT.

 

Hugo Coveliers begon zijn politieke carrière bij de Volksunie, waar hij aanvankelijk tot de linkervleugel behoorde. In 1985 werd Hugo Coveliers voor de Volksunie voor het eerst verkozen als parlementslid. Hij werd secretaris van de ‘Bijzondere onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de manier waarop banditisme en terrorisme in België wordt bestreden’, de Bende van Nijvel-commissie (1988 - 1990). In 1993 stapte Hugo Coveliers over naar de VLD. Hij volgde daarmee het voorbeeld van andere VU’ers (Bart Somers, Jaak Gabriëls...). Hugo Coveliers wordt als senator verkozen op een VLD-lijst en zal zelfs de VLD-fractie in de Senaat leiden. Tijdens de paars-groene en paarse regering onder leiding van VLD’er Guy Verhofstadt (1999 - 2008) wordt Coveliers hoe langer hoe meer een stoorzender voor de partijtop. In 2004, na de Visa-crisis in Antwerpen, wordt hij door de VLD naar voren geschoven als nieuwe Antwerpse burgemeester, maar niemand wil hem. Hugo Coveliers neemt vaak rechtsere, hardere standpunten in dan de VLD-partijtop. Coveliers botste vooral met huidig Eurocommissaris Karel De Gucht, door Coveliers omschreven als een “Albanese maffiabaas”. In 2005 wordt Coveliers uit de VLD gezet, in de woorden van toenmalig partijvoorzitter Bart Somers wegens “het permanent beschadigen van de partij, het manifest negeren van de partijtucht, het pleiten voor een samenwerking met een partij die doelstellingen nastreeft die strijdig zijn met de Universele Rechten van de Mensen en het aankondigen om met een eigen lijst op te komen”.

 

Die eigen lijst wordt VLOTT, wat staat voor Vlaams, Liberaal, Onafhankelijk, Tolerant en Transparant. Veel onafhankelijkheid, tolerantie en transparantie hebben we echter nooit gezien bij VLOTT. VLOTT wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 op sleeptouw genomen door het Vlaams Belang. Voor Filip Dewinter is het kartel Vlaams Belang-VLOTT het voor het eerst doorbreken van het cordon sanitaire. Anderen menen dat VLOTT grotendeels door het VB gefinancierd werd om de stemmen vanuit de donkerblauwe achterban van Hugo Coveliers bij die van het VB te kunnen tellen. Nu Coveliers niet meer opkomt bij verkiezingen ziet Dewinter trouwens geen heil meer in een kartel VB-VLOTT. In 2007 wordt Hugo Coveliers als senator verkozen op een VB-lijst. In 2010 geraakt hij niet meer verkozen. Het gaat intussen van kwaad tot erger met Coveliers. In 2010 prees Hugo Coveliers het obscure  Scientology.

 

Sinds 2007 is Hugo Coveliers Antwerps gemeenteraadslid. Zijn voornaamste bijdrage in de gemeenteraad is burgemeester Patrick Janssens consequent “president” te noemen, en hemel en hel te bewegen om Tuur Ceuppens, kabinetsadviseur van toen nog Open VLD-schepen Ludo Van Campenhout, te beschuldigen van corruptie. Door de heisa die Coveliers over de zaak maakte, schorste het Antwerps stadsbestuur Ceuppens als ambtenaar. Omdat hij zo zonder inkomen geraakte nam Ceuppens ontslag als ambtenaar en ging hij aan de slag in de privé-sector. In december 2010 werd Tuur Ceuppens in eerste aanleg door de rechtbank vrijgesproken van alle beschuldigingen, in december 2011 werd hij door het hof van beroep opnieuw vrijgesproken. Een excuus voor het leed dat hij onterecht heeft aangedaan, hebben we nooit gehoord van Hugo Coveliers.

 

Hugo Coveliers is lid van de Vlaams-nationalistische serviceclub Marnixring. Toen in oktober vorig jaar de Marnixring Lieven Gevaert samen met het KVHV-Antwerpen in Antwerpen een lezing inrichtte met de Britse cultuurfilosoof Theodore Dalrymple was Coveliers één van de enthousiase luisteraars. Vanavond mag Hugo Coveliers het zelf uitleggen. Hij wordt als spreker aangekondigd op een Breughelavond van het VB-Wilrijk. Ook Filip Dewinter en Anke Van dermeersch zullen er vanavond het woord nemen. En als jou dat nog niet overtuigt om er naartoe te gaan: met een tombola kan je er een LED-TV winnen. Allen daarheen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: coveliers |  Facebook | | |  Print

08-12-10

ALS HUGO COVELIERS EEN SCHANDAAL ONTDEKT…

Voorbije maandag deed de rechtbank in Antwerpen uitspraak over een zaak waarbij een gewezen stadsambtenaar verdacht werd van corruptie, en zo komen we alweer terecht bij P.M. (foto 1 (r.), samen met Hugo Coveliers (l.) op de foto) – P.M., de voorbije dagen in het nieuws door de bijzondere manier waarop hij, op een ook al bijzondere plaats, wel eens zijn verjaardag viert.

 

P.M. postte op 3 februari 2009 als politiek secretaris van VLOTT op de VLOTT-website: “Ludo Van Campenhout is (…) schepen voor stadsontwikkeling. (…) De beslissingen van deze schepen beïnvloeden hiermee dan ook de marktwaarde van het onroerend goed in ieder deel van de stad. De schepen beschikt over een kabinet om hem bij te staan in deze bezigheden. Binnen dit kabinet zijn een aantal adviseurs werkzaam. De adviseur van schepen Van Campenhout aangaande bouwvergunningen is een zekere Tuur Ceuppens (foto 2). Deze topambtenaar, die toch wel een sleutelpositie bekleed binnen het kabinet van de schepen van stadsontwikkeling, speelde het klaar om gratis te wonen in een loft op de Meir. (…) De loft waar de adviseur van schepen Van Campenhout gratis woont, heeft een huurwaarde van 2 000 euro per maand. In wezen ontvangt een ambtenaar die een sleutelpositie bekleedt binnen stadsontwikkeling  dus maandelijks een gift van 2 000 euro van één van de belangrijkste vastgoedbonzen van de binnenstad. (…) Op de vraag van gemeenteraadslid Hugo Coveliers aangaande dit dossier op de gemeenteraad van 26 januari j.l., antwoordde schepen Van Campenhout dat er niets aan de hand was. Oud-magistraat Armand Vandenplas, voorzitter van het Integriteitsbureau van de stad Antwerpen, verklaarde echter al in verschillende kranten dat er best een grondig onderzoek komt naar Tuur Ceuppens. Het is dan ook met spanning afwachten of dit onderzoek er komt en wat hiervan het resultaat zal zijn.”

 

Het resultaat van het onderzoek kennen we intussen: de ambtenaar ontkende in januari 2009 gratis te wonen aan de Meir, het Antwerpse parket startte in maart 2009 een onderzoek op, met onder andere in april 2009 ook een huiszoeking op het kabinet van schepen Ludo Van Campenhout (toen nog Open VLD). Het stadsbestuur schorstte diezelfde maand nog Tuur Ceuppens als ambtenaar. Het parket vond niets zorgwekkend aan de ‘gratis’ huur aan de Meir, maar stootte wel op een auto die de ambtenaar cadeau had gekregen van de vastgoedmakelaar. In juni 2010 werd de zaak verwezen naar de correctionele rechtbank die voorbije maandag, 6 december 2010, de ambtenaar en vastgoedmakelaar vrijsprak van omkoping. Het parket kan nog wel in beroep gaan tegen deze uitspraak. Maar intussen is de ambtenaar zijn job kwijt bij het stadsbestuur. Niet alleen bij het kabinet van Van Campenhout, ook in de stadsadministratie tout court. Tijdens zijn schorsing als ambtenaar kreeg hij maar de helft van zijn wedde, waardoor hij zijn spaarcenten moest aanspreken. Hij nam dan maar ontslag als ambtenaar om een nieuwe professionele loopbaan in de privé-sector uit te bouwen. Behoudens beroep in deze zaak is Tuur Ceuppens door de rechtbank gezuiverd van elke blaam, maar zijn job bij het stadsbestuur is hij wel kwijt na de verdachtmakingen die Hugo Coveliers in de gemeenteraad lanceerde en P.M. als Coveliers’ schoothondje herhaalde op de VLOTT-website.

 

Na alles wat is gebeurd is het mogelijk dat de ex-ambtenaar niet eens terug wil werken voor het Antwerps stadsbestuur, maar hij kan het ook niet meer tenzij hij opnieuw solliciteert als zoveelste sollicitant in de rij. Hugo Coveliers komt maar zelden tussen in de Antwerpse gemeenteraad, tenzij met wat schimpscheuten naar ‘president’ Patrick Janssens (de omschrijving is van Hugo Coveliers). Over de zaak-Tuur Ceuppens maakte Coveliers wél veel misbaar. Gaat Coveliers zich nu verontschuldigen en zorgen voor eerherstel? Hem kennend verwachten we het niet; het maakt zijn verantwoordelijkheid voor broodroof niet minder groot.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: coveliers, antwerpen |  Facebook | | |  Print

04-12-10

VB-VLOTT: DUIDELIJK VOOR HETEROSEKSUELE RELATIES

Filip Dewinter heeft het woensdag nog gezegd in het Vlaams Parlement naar aanleiding van de Wereldaidsdag: “Acht op de tien besmette mannen zijn homoseksuelen. Ik denk dat de beste preventie er niet in bestaat om condooms uit te delen. De beste preventie (…) bestaat erin te pleiten voor duurzame relaties tussen man en vrouw.” Of P.M., tiende kandidaat op de Antwerpse VB-lijst bij de verkiezingen in 2009 en 2010, een duurzame relatie heeft, weten wij niet. Het interesseert ons ook niet echt. Dat hij voor heteroseksuele relaties is, die indruk krijgen we wel met de foto’s die Clint.be in handen kreeg (foto’s 1 en 2).

 

P.M. is geboren en getogen in Antwerpen. Na zijn eerste job op een notariaat kreeg hij in 2001 de gelegenheid om als parlementair medewerker bij Hugo Coveliers aan de slag te gaan. In 2005, Hugo Coveliers is intussen buiten gegooid bij de VLD wegens zijn aanhoudende kritiek op het cordon sanitaire rond het VB, richt Hugo Coveliers samen met P.M. VLOTT op. Is Hugo Coveliers het boegbeeld van de liberale splinterpartij VLOTT, P.M. is nationaal- en politiek secretaris van VLOTT. Bij de gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen in 2006 wordt M. met 582 stemmen verkozen als districtsraadslid in Antwerpen. Het enige wat van hem dan nog gehoord is, is dat hij districtsschepen Joris Giebens interpelleerde omdat die een buurtvergadering over de heraanleg van een straat in Antwerpen-Zuid georganiseerd had in een moskee.

 

Het is onduidelijk in welke mate VLOTT gefinancieerd wordt door het VB. Vorige zondag ontkende Hugo Coveliers op GUNKtv nog enige financiering vanuit het VB; Bart Debie zei dat documenten van de VB-partijraad anders wel bewijzen dat VLOTT om de drie maanden geld toegeschoven krijgt van het VB. In elk geval zou VLOTT geen enkele verkozene hebben mocht het niet haar kandidaten kunnen positioneren op de VB-lijsten. P.M. heeft een abonnement voor de tiende plaats van de Antwerpse VB-lijst. Zowel bij de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2009 als bij de federale verkiezingen in 2010 stond hij als VLOTT-kandidaat op de tiende plaats van de VB-lijst. Sinds 2007 werkt P.M. deeltijds voor de VB-fractie in het Vlaams Parlement geleid door Filip Dewinter. M. volgt er de dossiers op rond ruimtelijke ordening, leefmilieu, energie, openbare werken en mobiliteit.

 

Bij de verkiezingen in 2009 was P.M. als tiende kandidaat op de VB-lijst met 3 132 stemmen de zeventiende qua stemmentrekkers op de VB-lijst. In 2010 (foto 3) was P.M. vanop diezelfde tiende plaats met 3 793 stemmen de elfde grootste stemmentrekker. Hij gaat er dus op vooruit. Bij de verkiezingscampagne vormde hij een plakploeg met onder andere Barbara Bonte (VB-personeelslid en voorzitster van de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren), Guy Dirckx (voormalig districtsschepen in Deurne voor de N-VA, maar vooral voor zichzelf) en Bert Deckers (VB-personeelslid en -provincieraadslid, man van de uiterst-rechtse zijde bij het VB, en redacteur en oprichter van RechtsActueel). De foto’s van P.M. die Clint.be publiceerde zijn twee jaar oud. Ze zijn duidelijk in een extreem-rechtse locatie genomen want op de achtergrond van foto 1 zien we een affiche voor de Dag van de Rechts Europese Jeugd op 4 mei 2008 ingericht door de Vlaams Belang Jongeren, met Carl Lang (toen nog FN) en Philip Claeys (VB) als hoofdsprekers.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, coveliers |  Facebook | | |  Print

09-07-10

FREDDY VAN GAEVER: “MET HET CORDON SANITAIRE IS HET ZINLOOS IN DE POLITIEK TE STAPPEN” - HUGO COVELIERS: “IK GA MEER BELASTINGEN BETALEN”

Is er nog leven na de politiek? Gazet van Antwerpen vroeg het laatst aan vier gebuisde politici uit het Antwerpse, kamerleden of senatoren die na de verkiezingen op 13 juni niet meer terugkeerden naar het parlement. Door de slechte uitslag van hun partij, en ook wel de slechte positie die ze kregen op de kandidatenlijst. Onder hen VB’er Freddy Van Gaever en VLOTT’er Hugo Coveliers.

Freddy Van Gaever (72 j., foto 1) is sinds 1963 zakenman, en actief in meer dan dertig bedrijven waaronder zijn eigen transportbedrijf Freddytrans en het grootste Frans wegtransportbedrijf Onatra. Het bekendst is hij allicht als stichter van de luchtvaartmaatschappijen Delta Air Transport, Van Gaever Airlines en VLM. Voorts stond hij ook nog aan het hoofd van bedrijven als EAT, Ghemar, Transavia… Freddy Van Gaever: een man van twaalf beroepen en dertien ongelukken. Zijn dertiende ongeluk was VB-parlementslid zijn: Vlaams volksvertegenwoordiger van 2004 tot 2007, senator van 2007 tot 2010. Zijn politieke mandaten waren eerder een bedanking voor de financiële steun die Van Gaever reeds jaren aan het VB geeft, al van in de tijd toen Karel Dillen kwam aankloppen voor prijzen voor een tombola. In het parlement heeft Freddy Van Gaever zich vooral beziggehouden – als hij actief was – met de transportsector en de elektriciteitsproductie. Freddy Van Gaever: “Maar elke resolutie die ik indiende werd vanwege het cordon sanitaire weggestemd. In de wandelgangen kreeg ik achteraf van de andere partijen wel schouderklopjes voor de kwaliteit van mijn uiteenzettingen… Mijn standpunt dat de kerncentrales moeten openblijven, heeft de meerderheid gelukkig gevolgd.”

Van Gaever antwoordt volmondig ‘ja’ als hem gevraagd wordt of hij zich ooit verveeld heeft in de politiek. Freddy Van Gaever: “Ik heb me zes jaar verveeld. Als zakenman gaat het parlement veel te traag en begrijp je niets van de gang van zaken.” Wat er in de plaats van zijn mandaat als parlementslid komt? “Dat weet ik nog niet. Ik ga zeker opnieuw zakendoen. Zolang mijn fysiek en mijn geest goed zijn, doe ik verder. Momenteel ben ik mijn zoon aan het helpen met zijn wijnhandel.” Hoe zwaar weegt het verlies aan inkomen? “Niet zwaar. Ik heb heel mijn leven goed mijn boterham verdiend.” Wat kan hij nog doen voor het VB? “Momenteel ben ik nog gemeenteraadslid in Wommelgem, en dat mandaat voer ik zo goed als mogelijk uit. Achter de schermen probeer ik te bemiddelen met andere partijen zoals Lijst Dedecker. Het is de zwakte van Vlaanderen dat we nooit als één groep naar voor komen.” Wil Van Gaever nog op een VB-lijst staan? “Absoluut, zolang ze mij vragen en zolang ik goed ben. Maar eerlijk gezegd: zolang het cordon sanitaire bestaat, heeft het eigenlijk geen zin om weer in de politiek te stappen, want dan blijven we toch aan de zijlijn staan.”

Hugo Coveliers (63 j., foto 2) zetelt al sinds 1985 in het parlement. Afwisselend in de Kamer en de senaat. Achtereenvolgens voor de VU, de VLD en VB/VLOTT. “Ik heb nog altijd een vrij drukke praktijk als advocaat, ik zal me dus niet vervelen”, zegt Hugo Coveliers. Onmiddellijk na 13 juni sprak Coveliers nog van het (verder) schrijven van een boek over de wijze waarop hij bij de Open VLD is buitengetrapt, maar daar rept Coveliers deze keer niet over. Het vertrek uit het parlement scheelt hem financieel weinig. Hugo Coveliers: “Omdat ik 25 jaar in het parlement heb gezeten, heb ik recht op vier jaar parlementaire wedde en daarna op een parlementair pensioen. Ik ga wel meer belastingen betalen.” Welke voetafdruk heeft hij in het parlement achtergelaten? Hugo Coveliers: “Ik denk dat ik mag zeggen dat ik een bijdrage heb geleverd aan de politiehervorming en mee de eerste aanzet heb gegeven voor de hervorming van justitie, al is er op dat vlak nog héél veel werk te doen. Ik denk vooral met tevredenheid terug aan de jaren 1990 en 1991, toen we met de eerste commissie over de Bende van Nijvel het bestaan van georganiseerde misdaad in België hebben aangetoond. Dat was de kiem voor de politiehervorming.”  De beste jaren van Coveliers waren bijgevolg toen hij nog niet actief was met het VB-aanhangsel VLOTT.

Freddy Van Gaever en Hugo Coveliers kan men nog maar weinig maken. Andere VB’ers die niet meer verkozen zijn (Koen Bultinck, Jan Mortelmans, Nele Jansegers…) hebben een “dwingend verzoek” gekregen om in ruil voor hun parlementaire ontslagpremie kosteloos voor het VB te blijven werken, zoniet mogen ze een kruis maken over hun verdere politieke ambities.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van gaever, coveliers |  Facebook | | |  Print

17-05-10

DE VB-LIJSTEN ZIJN KLAAR

Vlamingen 1st - WielrennerVerkiezingen. Het levert altijd mooie taferelen op. De eerste periode, die van de lijstvorming en de laatste periode, die van de resultaten zijn de boeiendste. De campagne zelf vliegt meestal snel voorbij en is misschien wel niet zo van groot belang”, schreef VB-provincieraadslid en -personeelslid Bert Deckers laatst op zijn blog. Hieronder alvast de resultaten van die eerste boeiende periode bij het VB, de lijstvorming.

In West-Vlaanderen is Peter Logghe lijsttrekker nadat Frank Vanhecke weigerde de VB-lijst in West-Vlaanderen te trekken. “Meer dan ooit wil het Vlaams Belang ook in de centrumsteden van West-Vlaanderen het verschil maken: Roeselarenaar Peter Logghe trekt de lijst, Kamerlid Koen Bultinck uit Diksmuide staat op de derde effectieve en eerste opvolgersplaats. Reinhilde Castelein uit Wevelgem is de eerste vrouw”, luidt het op de website van het VB. Peter Logghes voornaamste ‘verdienste’ in de Kamer van Volksvertegenwoordigers de voorbije drie jaren was het stellen van meer dan duizend schriftelijke vragen. Echt slimmer is hij er niet mee geworden. Logghe ontdekte dat Vlaamse bedrijven meer door belastingsdiensten gecontroleerd worden dan Waalse of Brusselse bedrijven, maar dat bedrijven bijna niet gecontroleerd worden en dus alle kans op belastingsontduiking krijgen, is een bedenking die hij niet maakte. Koen Bultinck wordt door De Morgen gerekend bij één van de betere VB-parlementsleden: “Beschikt over de nodige dossierkennis, onder andere over gezondheidszorg. Maar die raakt al eens ondergesneeuwd door zijn aparte en nogal overdonderende stijl van speechen. Hij lijkt zich telkens in te beelden dat hij niet in de Kamer, maar een tot de nok gevuld Olympisch Stadion van Berlijn toespreekt.” Drie jaar geleden trok Koen Bultinck de West-Vlaamse VB-lijst en had het VB in West-Vlaanderen twee verkozenen.

In Oost-Vlaanderen is stemmenmagneet Guy D’haeseleer lijsttrekker. Na Dewinter, Annemans en Morel haalde deze Ninovenaar de voorbije jaren de meeste voorkeurstemmen bij het VB binnen. Tweede op de lijst is VBJ-voorzitster Barbara Pas. Met haar staan nog negen andere Vlaams Belang Jongeren op de lijst in Oost-Vlaanderen. Tanguy Veys, de in een kwisje op deze blog slimste VB’er, neemt de derde plaats over van uittredend Kamerlid Francis Van Den Eynde. Naar verluidt hebben Veys en Van Den Eynde klinkende ambras gehad toen Veys nog Gents gemeenteraadslid was en Van Den Eynde Veys’ fractieleider in die gemeenteraad was. Met als gevolg dat Veys niet langer gemeenteraadslid is in Gent. De ironie van het lot wil nu dat uitgerekend Veys het zitje van Van Den Eynde in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zou overnemen. Als alles meezit. Drie jaar geleden had het VB vier verkozenen in Oost-Vlaanderen. De vierde verkozene, Bruno Stevenheydens, is intussen gedegouteerd opgestapt bij het VB. Over de Antwerpse lijst schreven we zaterdag al. Dan maar naar Limburg waar Bert Schoofs de lijst trekt. Bert Schoofs won op 10 april in Opwijk een kwis van de Vlaams Belang Jongeren ingericht à la 'De slimste mens ter wereld', en werkte zich een paar maanden tevoren in de kijker door in dezelfde week als hij met een parlementaire delegatie de concentratie- en vernietigingskampen van Auschwitz en Birkenau bezocht, een anti-islammeeting in Beringen in te richten.

Tweede op de lijst in Limburg en eerste opvolgster is Annick Ponthier. In het Rapport van het parlement van De Morgen kreeg Annick Ponthier nul punten. Het commentaar was kort: “Annick wie?”. Toen ze zich drie jaar geleden kandidaat stelde voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers kreeg ze in een kwisje van Het Belang van Limburg ook al nul punten. Het VB had in Limburg drie jaar geleden twee verkozenen. In Brussel-Halle-Vilvoorde is de pas tot voorzitter van de VB-partijraad gepromoveerde Filip De Man lijsttrekker. De tweede plaats is voor Carine Van Mol, derde op de lijst effectieven en eerste opvolger is Bart Laeremans. Eens te meer wordt hiermee bewezen dat parlementair werk niet doorslaggevend is voor een plaats op de lijst. In het Rapport van het parlement van De Morgen wordt Bart Laeremans omschreven als “misschien wel het sterkste Kamerlid bij het Vlaams Belang”, en haalt hij uiteraard meer punten dan Filip De Man. Bart Laeremans is diensthoofd van het pas door Bruno Valkeniers opgerichte Kenniscentrum bij het VB. In Brussel-Halle-Vilvoorde haalde het VB drie jaar geleden twee mandaten. In Leuven wordt de VB-lijst getrokken door Hagen Goyvaerts. Andy Bonnijns, intussen secretaris van de Vlaams Belang Jongeren, staat op drie, maar op meer dan het ene mandaat drie jaar geleden moeten ze bij het VB-Leuven niet rekenen.

De Senaatslijst wordt, zoals bekend, getrokken door Filip Dewinter. Of hij effectief in het meest muffe parlement gaat zetelen, daar hebben wij onze twijfels over. Eerste opvolger op de VB-lijst voor de Senaat is huidig senator Yves Buysse, bij de verkiezingen in 2007 ook al eerste opvolger. Omdat Filip Dewinter als lijstduwer van de Senaatslijst in 2007 rechtstreeks verkozen werd, maar in het Vlaams Parlement bleef zitten, mocht Yves Buysse meteen naar het rode pluche van de Senaat. Deze keer opnieuw als Dewinter niet in de Senaat gaat zetelen of in de Senaat gaat zetelen als gemeenschapssenator uitgestuurd door het Vlaams Parlement. Op 2, 3 en 4 staan de huidige senatoren Anke Van dermeersch, Jurgen Ceder en Nele Jansegers. Die laatste is ook tweede opvolgster. Op 5 staat Vlaams parlementslid en gemeenschapssenator Karim Van Overmeire. Hij weigert nog langer in het VB-partijbestuur te zetelen, maar nam de voorbije week in een opiniebijdrage in ’t Pallieterke toch manmoedig de verdediging op van het VB. Het VB kreeg drie jaar geleden vijf rechtstreeks verkozen senatoren.

Dat Marie-Rose Morel de lijstduwersplaats op de Senaatslijst weigerde, was ook al bekend. VLOTT’er Hugo Coveliers is nu lijstduwer. Of die vandaar verkozen geraakt, is niet zeker. In 2007 kreeg Hugo Coveliers als derde op de lijst 66 191 voorkeurstemmen, en had hij 65 106 lijststemmen nodig om verkozen te geraken. De enige die naast lijsttrekker Frank Vanhecke rechtstreeks verkozen geraakte, en dus geen lijststemmen nodig had, was Filip Dewinter. Die kreeg als lijstduwer 128 821 voorkeurstemmen. Dat Hugo Coveliers deze keer eenzelfde aantal voorkeurstemmen verzamelt is uitgesloten. Coveliers kan natuurlijk nog wel terug opgepikt worden als gecoöpteerd senator, maar dat zou dan ten nadele van huidig gecoöpteerd senator Freddy Van Gaever zijn. Van Gaever liet al weten toch nog een laatste keer in de Senaat te willen zetelen. En Van Gaever financieert het VB al van in de tijd dat Karel Dillen prijzen voor een tombola ten huize Van Gaever ging ophalen. Ten gunste van Hugo Coveliers om gecoöpteerd senator te worden pleit dan weer dat hij in de Antwerpse gemeenteraad de onmiddellijke buurman is van Filip Dewinter. Het wordt dan natuurlijk wat moeilijker Coveliers een gunst te weigeren dan aan Van Gaever, die voor het overige zetelt in de gemeenteraad van Wommelgem. Het is niet alleen de lijstvorming en het resultaat dat boeiend is, ook wat achteraf in de partijhoofdkwartieren bedisseld wordt is boeiend.

Lijstduwster bij de opvolgers op de Senaatslijst is Marijke Dillen. De naam Dillen staat garant voor een plaatsje op de VB-lijst. Drie jaar geleden stond op dezelfde plaats broer Koen Dillen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: coveliers, 13 juni |  Facebook | | |  Print

29-04-09

SPOOKPARTIJ VLOTT LOOPT VERDER LEEG


Claudine De Schepper, in een vorig leven VLD-parlementslid én compagnon-de-route van de onvolprezen Hugo Coveliers, stapt uit VLOTT. Daarmee volgt ze collega Anneke Vermeiren die enige tijd geleden ook al met het nodige misbaar de partijdeur achter zich dicht sloeg. In het laatste geval om terug te keren naar de VLD. "Vlott is gewoon een afdeling van het VB", zegt de boze politica. De Schepper klaagt de compleet afwezige partijwerking aan naast het ridicuul lage aantal partijleden aan. 45 nog naar verluidt.

Niet dat we het ons nog herinneren maar De Schepper, 59 lentes inmiddels, zat ooit vijf jaar in het Vlaams Parlement als opvolger van Ward Beysen die toen voor het Europees parlement koos. Haar verzet tegen het migrantenstemrecht leidde in 2004 tot ontslag uit de VLD. In 2005 richtte ze VLOTT op met Hugo Coveliers.
Leuke boel.

Concrete aanleiding tot het opstappen blijkt de ronduit slechte plaats op de lijst die Claudine De Schepper kreeg voor de komende regionale verkiezingen. Meer dan de 31ste plaats zat er volgens het dynamische duo Phlip Dewinter - Hugo Coveliers niet in deze keer. Bij de vorige (federale) verkiezingen was De Schepper nog goed voor ruim 11.000 stemmen.

vlottZoal het bij een bitter afscheid past spaart De Schepper de roede niet. Zeker niet voor haar oude strijdmakker Hugo -"we hebben nog 600 leden"- Coveliers. Nooit tijd voor een goed gesprek en alleen maar bekommerd om zijn eigen postje zo luidt het. "Zelfs een vergadering af en toe vindt Coveliers niet nodig" tekende een GVA-reporter op. Claudine De Schepper zal tot 2012 blijven zetelen in de Antwerpse provincieraad als onafhankelijke. Hetzelfde zal ze doen in de gemeenteraad van Zwijndrecht.

Coveliers verwijt De Schepper te weinig engagement, te weinig afdrachten, een slecht karakter en zowaar een drankprobleem. In de GVA lezen we immers:
"Claudine De Schepper doet maar. Ik heb haar herhaaldelijk moeten verzoeken om vaker naar de provincieraad en het partijbestuur te komen en dan ook iets te doen, liefst in nuchtere toestand. Maar ze zette liever de boel op stelten als ze er al eens was. Ze droeg ook geen tien procent van haar zitpenningen af aan Vlott, zoals was afgesproken."

Leuke Boel!

20:39 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, coveliers, vb, vlott, vermeiren, de schepper |  Facebook | | |  Print

26-12-07

Vlotte communicatie

De collega’s van Blokbuster, en ook Yelloman, hebben er al eerder over geschreven: Vlott, het vehikel van Hugo Coveliers om bij het VB binnen te geraken en toch proberen fatsoenlijk te blijven, staat achter de sluiting van een zoveelste plaatselijk postkantoor (zie: http://www.lsp-mas.be/blokbuster/site/bb/htdocs/modules/news/article.php?storyid=723). Wat de collega’s schrijven is juist, maar bij Vlott willen ze al eens zand in de ogen strooien. Intussen is het weer duidelijk waar Vlott voor staat.

Op de districtsraad van Hoboken verzette Karina Leys (Vlott) zich tegen een motie van de PvdA+ers Mie Branders (foto 1) en Erica De Meyer (foto 2) waarin geëist werd dat het met sluiting bedreigde postkantoor Hoboken 2 open zou blijven. ‘s Anderendaags zei Vlott-provincieraadslid Anneke Vermeiren (foto 3, ex-Open VLD) in een persmededeling dat “districtsraadslid Karina Leys met haar weigering deze motie te steunen ‘solo-slim’ heeft gespeeld. Volgens Vlott primeert het belang van de burger boven het belang van de privatisering van overheidsbedrijven.”

Maar politiek secretaris van Vlott Philip Maes, die spreekt namens Hugo Coveliers, liet intussen weten dat Anneke Vermeiren het verkeerd voor heeft. Volgens de politieke secretaris van Vlott “kletst Anneke Vermeiren uit haar nek. Districtsraadslid Karina Leys verkondigt met haar akkoord om het postkantoor te sluiten wegens het belang van de privatisering van overheidsbedrijven, de enige en juiste Vlott-mening.” Zo is het weer duidelijk waar Vlott voor staat.

Anders dan Annneke Vermeiren ook nog in haar reactie liet verstaan heeft Karina Leys niet mee met het VB gestemd voor de sluiting van het Hobokense postkantoor. Als het goed is zeggen we het ook, al blijven we het VB natuurlijk wantrouwen. Het VB vroeg de hoofdelijke stemming over de PvdA-motie omdat het VB het niet eens was met het stemgedrag van haar kartelpartner Vlott. Iedereen stemde voor de PvdA-motie uitgezonderd Karina Leys (Vlott: tegen) en Leo D' Heu (Spirit: onthouding - Spirit noemt zich een 'links-liberale' partij en dan is het positie kiezen tussen de SP.A-kartelpartner en de lokroep van de liberale ideologie).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: coveliers, sociaal |  Facebook | | |  Print