05-06-16

VAN KIBBELKABINET NAAR KNUFFELKABINET. HAHA HAHA

Voor het slag volk voor wie de IJzerwake en voorheen de IJzerbedevaart het Torhout-Werchter of Tomorrowland van andere generaties Vlamingen is, zal het overlijdensbericht van Erik Verstraete (72 j.) in de kranten gisteren het belangrijkste zijn dat ze onthouden hebben. Erik Verstraete is een voormalig cultuurredacteur van Gazet van Antwerpen, maar hij schreef ook Vlaamsgezinde gedichten en essays, naast boeken en andere publicaties zoals het Hulde-album Ward Hermans. Ward Hermans is de oprichter van de Algemeene SS-Vlaanderen. Erik Verstraete was ook actief bij de IJzerwake, als lid van de algemene vergadering en schrijver van bindteksten.

Het Laatste Nieuws probeerde haar lezers te verblijden met het bericht op de voorpagina van de krant en op blz. 2 (foto) dat de partijvoorzitters van de regeringspartijen, na de jongste desastreuze kiespeiling, afgesproken hebben om over te stappen van een kibbelkabinet naar een knuffelkabinet. Er is gebeld en gesproken met elkaar. “Maar elkaar in het betere restaurant diep in de ogen kijken, zat er niet in. De goeie band dat de voorzitters tijdens de regeringsonderhandelingen mekaar deed vinden, is ook nog verre van terug. Maar er wordt tenminste weer met elkaar gesproken.” En Het Laatste Nieuws meent er de resultaten van te zien. “Open VLD-vicepremier Alexander De Croo stelt voor om de NMBS deels te privatiseren? ‘We zullen luisteren naar zijn ideeën’, reageert CD&V-vicepremier Kris Peeters bezadigd. N-VA-kopstuk Siegfried Bracke oppert dat er een vermogenswinstbelasting moet komen? ‘Iedereen moet hier zijn bijdrage leveren’, repliceert Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten diplomatisch. CD&V krijgt een opdoffer in de zaak rond Arco? N-VA-Kamerlid en Arco-kwelduivel Peter Dedecker houdt het bij een vingerwijzing naar het ACW. Maar de hoge woorden bleven uit.”

Alvast over de Arco-zaak is het wishful thinking van de krant. Arco, de financiële arm van het ACW (nu: beweging.net) was een grote aandeelhouder van de Dexia-bank die in 2011 overkop dreigde te gaan. Om het ACW ervan te overtuigen toch nog 350 miljoen euro te steken in de bank in een poging de bank te redden, beloofde premier Yves Leterme (CD&V) in ruil een waarborg voor de bijna 800.000 Arco-coöperanten. De regering stelde hen gelijk met spaarders en werkte, net zoals voor alle spaarders, een bankgarantie uit. Bij een faillissement zou de overheid tot 100.000 euro terugbetalen. De Dexia-aandeelhouders namen het niet dat hun aandelen in rook opgingen en de Arco-coöperanten wel vergoed zouden worden. Volgens een recent advies van de auditeur-generaal van het Europees Hof van Justitie is de Arco-deal die de regering-Leterme uitwerkte onwettig. Peter Dedecker zei vrijdag dat wat de N-VA betreft de overheid geen enkele euro moet uitbetalen aan de Arco-coöperanten, maar het ACW dit moet doen (terwijl het ACW inclusief de vakbond ACV al heel wat personeel heeft moeten laten afvloeien omwille van het verloren geld door de Arco/Dexia-zaak, nvdr.). Ook Open VLD vindt, in weerwil met het regeerakkoord, dat de overheid niet moet tussenkomen voor de Arco-coöperanten. De CD&V dringt aan op wél een overheidstussenkomst.

We zijn dus, in weerwil van de berichtgeving in Het Laatste Nieuws, nog niet aan de nieuwe patatjes toe. Dinsdag, op de actiedag van de vakbonden van de openbare diensten, pakte Het Laatste Nieuws uit met een Voka-studie waaruit moet blijken dat een modaal Vlaams gezin 89,60 euro per maand wint met de maatregelen van de regeringen-Michel en -Bourgeois. Het ACV bekeek de cijfers en stelde vast dat de Vlaamse ondernemersorganisatie nogal wat effecten niet meerekent, met als gevolg dat dat gezin geen 89,60 euro/maand wint maar 37,44 euro/maand verliest. Voka ‘vergeet’ 127 euro/maand. Daarenboven is het ‘modale’ gezin in de Voka-studie voor discussie vatbaar. Met iets meer inkomen, verliest dat gezin véél méér per maand. En het is niet het enige. Volgens studiewerk van Frank Vandenbroucke & Co zorgen de regeringsmaatregelen inzake pensioenen ervoor dat de twintigers en dertigers nu langer moeten blijven werken én minder pensioen uitbetaald zullen krijgen. Dat verdient toch niet echt een knuffel.

Maar intussen is het… Bart De Wever die mag klagen en zagen in Het Laatste Nieuws. Anderhalve bladzijde lang dit weekend. “Waar gaan we heen als volwassen mensen in rode jasjes staan te juichen als de premier wordt opgeknoopt? Dan denk je toch spontaan aan Islamitische Staat.” Een bijzonder slecht argument. Met poppen die opgehangen en/of verbrand worden, wordt al jaren én wereldwijd symbolisch actie gevoerd. Maar wie legde als eerste een link naar Islamitische Staat? Toch wel de N-VA door een uitspraak van N-VA-parlementslid Inez De Coninck in een visual te twitteren “We moeten de macht van deze vakbondsterroristen dringend inperken”, verwijzend naar de stakende spoorarbeiders. Stakers vergelijken met de mensen die de aanslagen pleegden in Parijs, Zaventem, Brussel en elders. Als dát er niet over is?! Maar neen, daarover geen vraag en/of kritische bedenking in Het Laatste Nieuws.

Slechts 28,8 % van de Belgen vindt dat de door de regering(en) gevraagde inspanningen rechtvaardig gespreid zijn. Bart De Wever kan er dan ook niet meer onderuit. “Is er vandaag een probleem met mensen die schatrijk zijn en toch aan alles ontsnappen? Ja, dat is er”, zegt Bart De Wever in Het Laatste Nieuws. “Maar bestaat er een eenvoudige oplossing voor dat gebrek aan fairness? Nee, die is er niet. En stel dat ze wel bestond, die oplossing, dan nog zouden we onverminderd moeten doorgaan met besparen, hervormen en langer werken. Alle maatregelen waar nu tegen betoogd wordt: ook mét een vermogenswinstbelasting blijven die noodzakelijk. Allemaal. Zonder uitzondering.” Dus zelfs als de schatrijke mensen serieus aangesproken worden, moeten de gewone mensen bloeden voor Bart De Wever. Wedden dat daar nog over gekibbeld gaat worden? Is het niet om te beginnen in de regering, dan toch bij de bevolking. En hoort de regering niet de vertegenwoordiging van het volk te zijn?

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verstraete, sociaal, dedecker, de wever, actie |  Facebook | | |  Print

03-05-16

1 MEI 2016: ZUHAL DEMIR EN PETER DEDECKER KORT DOOR DE BOCHT

Bij de N-VA hebben ze voorbije zondag 1 mei in Gent een ‘aperitiefgesprek’ georganiseerd met Zuhal Demir als spreker en 1 mei, feest van de werknemer of feest van de vakbond? als thema. Een doorzichtige poging om, het Vlaams Belang achterna, de kiezers en de 1 mei-symboliek te kapen van de socialisten.

Er waren een zestigtal aanwezigen in Gent (foto), met onder andere ‘eerste burger van het land’ Siegfried Bracke in de zaal en N-VA-parlementslid Peter Dedecker die op een podiumpje Zuhal Demir interviewde. De mening van Bracke en Dedecker over de vakbonden is bekend. Siegfried Bracke zegt dat hij voor sterke vakbonden is, maar was wel de eerste om bij een staking van het gemeenschappelijk vakbondsfront te proberen die staking te breken. Peter Dedecker staat al vanaf zijn 21 jaar in de aanvalslinie tegen de vakbond (lees daarover Het Vlaanderen van De Wever, vanaf blz. 21).

De mening van Zuhal Demir kon men daags tevoren al lezen in Newsmonkey. “Honderd jaar geleden heeft het sociaal overleg goed gewerkt. In de tijd van pastoor Daens stond ik als vakbondsleidster op de barricaden, daar ben ik 100 procent zeker van. In die periode moesten de vakbonden zo optreden. Intussen is de economie veranderd. (…) Ik vind het spijtig dat de vakbonden niet mee geëvolueerd zijn met de tijd. Een werknemer van vandaag is niet meer de werknemer van vroeger. Die wil ook flexibiliteit en autonomie. We gaan de 38-urenweek niet afschaffen, maar flexibeler maken, zodat de werknemer in overleg met de werkgever tijdens de vakanties minder werkt als er minder werk is en meer werkt als er meer werk is. Ik vind het niet meer dan normaal dat we evolueren naar zo’n systeem. Ik snap niet waarom ze daar tegen zijn.”

Omdat de werkgevers zullen beslissen wanneer er langer gewerkt zal moeten worden, merkt Newsmonkey op. Zuhal Demir: “Het zal sowieso altijd in overleg zijn en daar wil ik persoonlijk op toezien. Ik vind niet dat de werkgever eenzijdig mag opleggen hoeveel overuren je gaat kloppen. Ik heb vertrouwen in de werknemer van de 21ste eeuw. Ik ga ervan uit dat het personeel mondig genoeg is om te zeggen dat het niet past of niet gaat.” Waarschijnlijk gelooft Zuhal Demir ook dat Sinterklaas écht bestaat. Het voorstel-Peeters voor flexibilisering van de arbeid van 38 tot 45 uren per week, met tot slechts één dag op voorhand waarop men jou zegt wanneer je móet komen werken, is volledig op maat geschreven van wat de werkgevers willen.

Een Gentenaar van Turkse afkomst vroeg na het aperitiefgesprek een onderhoud met Zuhal Demir, weigerde haar een hand te geven en verweet haar een terrorist te zijn. Volgens de man zou Zuhal Demir, die van Turks-Koerdische afkomst is, op een foto hebben gestaan met een vlag van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK op de achtergrond. De man werd door de politie uit de zaal verwijderd. "Uiteindelijk was het maar één zot, maar op Facebook kreeg hij heel wat bijval", zegt Peter Dedecker daarover in Het Nieuwsblad.

"De man sprak in vlekkeloos Nederlands en is hier duidelijk geboren, maar ik vraag mij toch af of mensen met zo'n gedachtegoed hier wel thuishoren", vervolgde Peter Dedecker. Lap. Je bent dan wel blijkbaar hier geboren, je spreekt vlekkeloos Nederlands spijts je migratieachtergrond, maar als je niet dezelfde mening hebt als de N-VA-verkozenen, is het ook niet goed. "We moeten vermijden dat zoiets escaleert", zei Peter Dedecker nog. Hij bedoelt het anders, maar we moeten inderdaad vermijden dat de vrijheid van meningsuiting bedreigd wordt door de N-VA.

01:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, demir, bracke, dedecker, gent |  Facebook | | |  Print

02-03-16

VLUCHTELINGEN. NA DE EMOTIES, DE FEITEN

Vanaf morgen wordt het VIER-programma Terug naar eigen land uitgezonden waarin Jean-Marie Dedecker; Zuhal Demir, Veroniek Dewinter (foto), Margriet Hermans, Bert Gabriëls en Ish Ait Hamou de vluchtelingenroute afleggen vanuit Irak dan wel Somalië. “Respectvolle, beklijvende televisie”, schrijft De Standaard; “aangrijpende en serene televisie” volgens Humo.

De leefomstandigheden in de vluchtelingenkampen in de eigen regio zullen sommigen allicht verbazen, dat de politieke standpunten van alvast Jean-Marie Dedecker (LDD), Zuhal Demir (N-VA) en Veroniek Dewinter (VB) amper of niet veranderd zijn verbaast niet (zie wat Louis Van Dievel daar eerder al over schreef). Filip Dewinter was fier over zijn dochter die voorbije zaterdag in De Standaard zei nu nog meer overtuigd te zijn dat de grenzen dicht moeten, en dat meteen in een vette kop bij het artikel gezet kreeg.

Bert Gabriëls bevestigt in hetzelfde artikel: “De standpunten zijn nauwelijks opgeschoven”, en hij knoopt er een belangrijke vaststelling aan vast: “Ik heb gemerkt dat er vaak met feiten werd gegoocheld die niet gecheckt waren, of gewoonweg fout. Zo zou iemand misschien eens moeten uitrekenen hoeveel vluchtelingen we nu eigenlijk aankunnen, voor iedereen roept dat we niet iedereen kunnen opvangen.”

Het toeval wil dat in de bijlage van De Standaard zaterdag, dS Weekblad, het begrip ‘aanzuigeffect’ onderzocht werd. "Aanzuigeffect." Iets wat je vaak hoort als het over vluchtelingen en sociale zekerheid gaat, zelden of niet gebruikt wordt voor multinationals die in ons land massaal belastingen kunnen ontwijken. Als het over vluchtelingen gaat is de conclusie van journalist Filip Rogiers: “Het aanzuigeffect bestaat, maar toch vooral in de reclame van populisten en mensensmokkelaars.”

Interessant zijn ook de cijfers die Filip Rogiers meegeeft om een en ander in perspectief te zien. “Dit waren de proporties in 2015: 60 miljoen ontheemden, 20,5 miljoen mensen op de vlucht. Daarvan trokken er 1.294.000 volgens de ene bron, 1.800.000 volgens Frontex naar Europa. Dat is dus 1 à 2 op 500 miljoen Europeanen. Voor België komt dat neer op 3 vluchtelingen op 1.000 inwoners, voor Duitsland zijn het er 6, voor Libanon 209 (…).”

“Er is te veel onnodige angst bij de bevolking”, zegt N-VA’er William De Windt hierboven. Hij heeft gelijk. Helaas zijn emoties vaak sterker dan feiten, maar minstens zouden de grote roergangers in ons land mogen stoppen met de angst aan te poken. Bart De Wever hield vorige week in Terzake “net geen pleidooi om Griekenland met vluchtelingen en al te laten zinken in de Middellandse Zee”. Het is terecht dat Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Kris Peeters (CD&V) hier verontwaardigd op reageerden. Nu nog iemand van formaat bij de N-VA.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vluchtelingen, media, dedecker, demir, dewinter, de wever |  Facebook | | |  Print

20-01-16

NA FILIP, KAROLIEN EN AN-SOFIE: VERONIEK DEWINTER

De deelnemers aan de ‘belevingsdocumentaire’ Terug naar eigen land zijn(euh) terug in eigen land. Reportagemaker Martin Heylen volgde voor een nieuw Vier-programma “met zes BV’s vluchtelingenroutes vanuit Somalië en Irak naar België”. Brulboei Jean-Marie De Decker, zangeres en voormalig Open VLD-politica Margriet Hermans en dansfenomeen en meer Ish Aït Hamou vertrokken vanuit het Somalische Mogadishu. N-VA-parlementslid Zuhal Demir, stand-up comedian Bert Gabriëls en kledingverkoopster Veroniek Dewinter (foto) deden hetzelfde vanuit het Noord-Iraakse Erbil. Is de jongste dochter van Filip Dewinter nu ook al een Bekende Vlaming? Het is maar wat televisieprogrammamakers ervan willen maken.

Filip Dewinter is nog altijd zeer populair bij de basis van het Vlaams Belang. Bij de jonge wolven aan de top van het Vlaams Belang nu ligt hij moeilijker. Gepolst naar de jongste Terugslaan!-campagne van het Vlaams Belang Antwerpen, waarbij de bokshandschoen terug als campagnebeeld werd bovengehaald, zei Tom Van Grieken in De Standaard: “Het is een beeld van het verleden, niet van de toekomst.” En in De Morgen: “Voor een nationale campagne maken we andere keuzes.” Om 'vernieuwing' te brengen probeert Filip Dewinter al enige tijd om zijn dochters uit te spelen in de politiek.

Karolien Dewinter (26 j.) was de eerste die interesse toonde om in de politiek te gaan. Als 18-jarige uitte ze al die ambitie, en vijf jaar later was het zover. In 2012 werd Karolien Dewinter vanop de tweede plaats op de Vlaams Belang-lijst voor de districtsraad van Merksem verkozen met 1.783 voorkeurstemmen. Lijsttrekker, parlementslid en voormalig gemeenteraadslid Jan Penris kreeg slechts 850 voorkeurstemmen. Maar sindsdien haalde Karolien Dewinter geen enkele keer (!) een krant als Merksems districtsraadslid. Aan haar prestaties als districtsraadslid zal het dus niet gelegen hebben dat ze als lijstduwer voor het Vlaams Belang bij de Europese Verkiezingen in 2014 maar liefst 40.056 voorkeurstemmen kreeg. Na lijsttrekker Gerolf Annemans het beste resultaat op de Europese Vlaams Belang-lijst.

An-Sofie Dewinter (24 j.) stond nog niet op een verkiezingslijst, maar is wel de bekendste van de drie dochters Dewinter. In december 2007 figureerde ze, op voorstel van Marie-Rose Morel, op een ‘vakbondsaffiche’ van het Vlaams Belang. "Poseren vind ik leuk. Maar niet in bikini of lingerie. Dat zal ik nooit doen", noteerde Het Laatste Nieuws toen uit haar mond. Maar in 2012 deed ze het dan toch, voor een anti-islamcampagne waarbij ze haar hoofd bedekte maar haar borsten en de rest van haar lijf toonde slechts bedekt door een bikini. Met de campagne moest ook het boek Hoer noch slavin van Anke Van dermeersch gelanceerd worden, maar dat kende een valse start nadat het Felixpakhuis waar de boekpresentatie zou plaatsvinden haar zaal uiteindelijk niet ter beschikking stelde. Naar Filip Dewinter, niet ten onrechte, vermoedde na artikels op deze blog.

Veroniek Dewinter (21 j.) kwam voor het eerst in beeld toen Filip Dewinter in De Zondag in 2013 zei dat Veroniek in 2014 op de Vlaams Belang-lijst in Henegouwen, de kieskring van Elio Di Rupo, zou staan. Zo stond het toch in de gedrukte versie van De Zondag. In de eerste versie van het interview, verschenen op de website van Filip Dewinter, was het nog An-Sofie die op de Vlaams Belang-lijst in Henegouwen zou staan. Geïmproviseer ten huize Dewinter. Op de lijst ‘Faire place Nette’, zodat het letterwoord ‘FN’ kon gebruikt worden, haalde Veroniek Dewinter slechts 269 voorkeurstemmen. Lijsttrekker Frank Creyelman, uit Mechelen, kreeg er 2.426 voorkeurstemmen. Het was dus niet echt een succes voor de familie Dewinter in Henegouwen.

“Goh, ik hoef niet verkozen te worden”, zei Veroniek Dewinter vooraf aan Gazet van Antwerpen. Waarna de krant opmerkte: “Niet bepaald ambitieus. De klauwen van de Vlaamse leeuw lijken laknageltjes.” Waarna de jongste Dewinter, in een dubbelinterview samen met haar oudste zus: “Dan vergis je je. We gaan de harde lijn doortrekken in Wallonië en de rest van Europa. We zijn wel vrouw, maar niet soft. We zijn echte Dewinters, hoor!” En daarna? “Ik studeer nu communicatiemanagement, in het tweede jaar aan de Universiteit Antwerpen (een hogeschool verbonden aan de universiteit, nvdr.). Daarna wil ik nog wel een master halen. Misschien Politieke Wetenschappen. Een politiek bestaan zie ik wel zitten. Maar dan eerder op Vlaams niveau.”

De mogelijkheid om zich aan heel Vlaanderen te tonen krijgt ze nu met het Terug naar eigen land-programma dat later dit voorjaar bij Vier op de buis komt. Op presentator Martin Heylen hebben de opnames “behoorlijk diep ingehakt”. “De confrontatie met de kampen die we gepasseerd zijn, de manier waarop vluchtelingen in de Balkanlanden als vee worden doorgesluisd. Het is ronduit misdadig. Daar zal ik elke dag van mijn verdere leven actief tegen strijden”, vertelde Martin Heylen aan Het Laatste Nieuws en De Morgen. Veroniek Dewinter mag contractueel nog niets vertellen over haar ervaringen in Irak, en of het haar visie op de vluchtelingen heeft veranderd. “Maar ik ben van nature vrij standvastig”, verklapte ze aan dS Avond. Veroniek Dewinter vond het “heel tof” dat ze als Vlaams Belang’ster de kans kreeg om aan een Vier-programma deel te nemen.

Het zal de bekendheid van Dewinters jongste dochter een boost geven, en tijdens de uitzending en erna, in de interviews die onvermijdelijk zullen volgen, kan ze volop de Vlaams Belang-standpunten herhalen. “We zijn wel vrouw, maar niet soft”, weet je wel.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vluchtelingen, dewinter, media, dedecker, demir, van grieken |  Facebook | | |  Print

09-06-15

“VLAAMS BELANG IS TE LINKS”

Zaterdag 6 juni organiseerde het Vlaams Belang een colloquium over ‘identiteit’. In de media werd minstens zoveel aandacht besteed aan één van de gastsprekers op het colloquium: Jean-Marie Dedecker (foto).

 

Met uitspraken als “De profeet interesseert me geen reet” maakte Dedecker het Vlaams Belang-publiek blij. Maar is Jean-Marie Dedecker ook blij met het Vlaams Belang? Niet dus, blijkt uit zijn reactie aan Gazet van Antwerpen. Jean-Marie Dedecker: “Vlaams Belang is op sociaal-economisch vlak te links. Ze leunt te dicht aan bij de vakbonden. Ik ben sociaal-economisch rechts. Bovendien ben ik ethisch progressief, en is Vlaams Belang ethisch conservatief. Ik neem het ook op voor de Palestijnen. Vlaams Belang doet dat niet. En het islam-betoog van Vlaams Belang gaat ook veel te ver.”

 

Waarom gaat Dedecker dan spreken op een congres van het Vlaams Belang? Daarover ging het al de voorgaande dagen. Jean-Marie Dedecker: "Men heeft mij gevraagd om een toespraak te houden over identiteit, over racisme, over vrije meningsuiting. En ik heb toegezegd want ik ga overal spreken. Dus het is voor mij een enkel probleem of het uiterst links is of uiterst rechts is. En als IS mij uitnodigt in Damascus, dan ga ik ook." Vlaams Belang gelijkstellen met Islamitische Staat (IS) is al een betere vergelijking dan zeggen dat het Vlaams Belang te dicht aanleunt bij de vakbonden. In volle strijd tegen de maatregelen van de regeringen-Michel en -Bourgeois ging het Vlaams Belang actievoeren tegen… de vakbonden.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, dedecker, sociaal |  Facebook | | |  Print

19-03-15

EX-VB, -LDD EN -N-VA’ER: “GA MAAR VECHTEN IN SYRIË”

De uitbater van een bekende brasserie in Mortsel vloog maandag uit naar een ploeg van vijf bouwvakkers. De enige allochtoon onder hen, Abderraza Rakraki, kreeg daarbij racistische uitlatingen naar het hoofd geslingerd en werd verwond (foto 1). De uitbater van brasserie De Vlegel is dan ook ‘gene gewone’.

 

Einde vorige maand werd brasserie De Vlegel getroffen door een zware brand die de zaak bijna volledig in as legde. Bouwvakkers zijn er aan de slag om de brasserie terug in orde te brengen. Wanneer uitbater Patrick Ghys maandag op de werf verscheen, sloegen zijn stoppen door. Hij vroeg teamleider Erik Van Linden met hoeveel mensen ze bezig waren en werd plotseling heel kwaad. “Hij beval ons om allemaal onmiddellijk te vertrekken”, vertelt Erik Van Linden in Het Nieuwsblad. “Ik legde hem uit dat dat niet zomaar gaat, want wij wilden eerst weten wat onze baas daarover te zeggen had. Patrick Ghys wilde daar niet van weten en probeerde ons dan maar naar buiten te duwen.”

 

Patrick Ghys richtte zich tot Abderraza Rakraki (43 j.), de enige allochtoon onder de vijf bouwvakkers. Patrick Ghys begon racistische zaken te roepen zoals: “Wat doe jij hier eigenlijk, makak? Ga terug naar Syrië.” Abderraza Rakraki is van zijn stelling gesprongen om er niet afgeduwd te worden door Patrick Ghys. Hij wilde nog even zijn jas halen, maar Ghys wilde iedereen meteen van de werf. Abderraza Rakraki kreeg daarop een schop in het kruis en werd door Ghys naar buiten gesleurd. Toen Abderraza Rakraki zich vastklampte aan de deur sloeg Patrick Ghys de deur hard dicht, waardoor de vingers van Abderraza Rakraki zwaar gekneusd werden. Volgens Het Laatste Nieuws riep Ghys Rakraki nog “Ga maar vechten in Syrië” na.

 

“Ja, ik heb dat gezegd. Ik was gefrustreerd”, zegt Patrick Ghys in dezelfde krant. De opkuis van de afgebrande brasserie verliep niet zoals Patrick Ghys zich had voorgesteld. “Die zogenaamde trap in het kruis is pure flauwekul”, vervolgt Patrick Ghys in Het Nieuwsblad. “Dat ik de deur heb dichtgeslagen op zijn vingers, klopt wel, maar ik had hen dan ook gezegd dat ik ze buiten wilde. Dan moeten ze niet terug proberen binnen te komen.” Abderraza Rakraki werd met een ambulance naar de spoeddienst van een ziekenhuis in de buurt afgevoerd. Hij is drie dagen werkonbekwaam. De politie is een onderzoek gestart naar wat er gebeurd is.

 

Patrick Ghys is ‘gene gewone’. Dat blijkt uit bovenstaand verhaal, dat blijkt ook uit zijn politiek parcours. Hij was eerder gemeenteraadslid van het Vlaams Belang in Mortsel. In een advertentie in een plaatselijk reclameblaadje noemde hij gorilla Gust uit de Antwerpse dierentuin als zijn groot voorbeeld. “Krachtig, sociaal, gevoelig, eerlijk, rechtdoor en… wijs.” “Wij vegen geen problemen onder de mat. Wij lossen ze op! Daarom verdedigen wij op 8 oktober (2006, nvdr.) de belangen van de échte Mortselaars!”, luidde het nog. Patrick Ghys stond op de derde plaats van de Mortselse Vlaams Belang-lijst. Meer ophef maakte hij nog door als “Dikke vrienden !!!” te adverteren samen met Vlaams Belang-kandidate Judy Thues en… Open VLD-kandidaat Kevin Van Ash.

 

Anderhalf jaar later, in juni 2007 stapt Patrick Ghys, samen met Vlaams Belang-gemeenteraadslid Judy Thues, over van het Vlaams Belang naar Lijst Dedecker (LDD). Twee maanden eerder had Jurgen Verstrepen het voorbeeld gegeven. "Ik ben opgekomen in de politiek om mee te besturen. En dat hoop ik ooit ook te doen. En met de harde lijn van VB gaat dat nooit lukken. Ik weiger voor eeuwig en altijd in de wachtkamer te zitten. Dat kan niet de ambitie van een gezonde politieker zijn”, zei Patrick Ghys toen. Bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement op 7 juni 2009 stond Patrick Ghys als achtste op de Antwerpse LDD-lijst (foto 2).

 

Maar even later is ook het LDD-sprookje voorbij. In november 2009 wordt Patrick Ghys uit de LDD gezet. Volgens hem lag zijn vriendschap met Jurgen Verstrepen aan de basis van de beslissing. “Er woedt in Antwerpen een machtsstrijd tussen Jurgen Verstrepen en Rob Van de Velde (intussen N-VA-schepen in Antwerpen, nvdr.), Rob Van de Velde die gedwee Dedecker volgt. Ik vraag me af wanneer Jurgen hetzelfde lot ondergaat als ik. Hij zal ook wel op de zwarte lijst staan.” Het duurde echter nog tot juni 2012 vooraleer Jurgen Verstrepen uit de LDD werd gezet.

 

Op hetzelfde ogenblik als Patrick Ghys in 2009 uit de LDD werd gezet, werd hij overigens ook uit de N-VA gezet. “Wij trekken de lidkaart van Patrick Ghys in en storten zijn lidgeld terug”, zei Fons Duchateau toen als N-VA-voorzitter in het arrondissement Antwerpen. “Volgens onze statuten kan een mandataris van een andere partij niet zomaar lid worden.” Patrick Ghys had zich dus ook een N-VA-lidkaart gekocht, terwijl hij nog lid was van de LDD. Lidkaarten van politieke partijen kan men kopen, respect moet men verdienen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mortsel, ghys, dedecker, verstrepen, van de velde, duchateau |  Facebook | | |  Print

18-12-14

HOE NEUTRAAL IS ACTIEVOERENDE KAMERVOORZITTER ?

We hebben nog nooit zoveel naar Villa Politica op donderdag gekeken als dit jaar, VRT-uitzending tijdens het vragenuurtje in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Met de uitspraken van Jan Jambon over de collaboratie, Theo Francken op een feestje voor oud-collaborateur en -VMO-leider Bob Maes, Jan Jambon bij het KVHV en de leugens van Jan Jambon was er altijd animo in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

Vanuit de Vlaamse pers, Villa Politica-journaliste Linda De Win incluis, werd vaak geopperd dat de PS de nieuwe Kamervoorzitter, Siegfried Bracke (foto 1), wilde testen. Hoe neutraal stelt de nieuwe Kamervoorzitter zich op? Is hij Kamervoorzitter ten dienste van de meerderheidspartijen of Kamervoorzitter voor alle partijen? Natuurlijk is hij dat eerste, met de wedde en vergoedingen verbonden aan het Kamervoorzitterschap zou je voor minder. Maar hij zou ook het tweede kunnen zijn. Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, wordt meer ervaren als een voorzitter voor alle parlementsleden dan Siegfried Bracke.

 

Deze week voedde Siegfried Bracke de perceptie tegen hem nog meer door deel te nemen aan een actie van Jong N-VA in Gent. Voor de N-VA bestaat gratis niet, maar als er een stakingsdag is, wil Jong N-VA de werkwilligen wel ‘gratis’ vervoeren. Naar verluidt hebben ze maandag zo twaalf mensen vervoerd, waaronder een prostituee die naar huis wilde na haar werk. Siegfried Bracke voerde mee actie met Jong N-VA (foto 2, Siegfried Bracke vooraan op de foto met het bord 'Gratis bus richting het station'. Tweede van links is N-VA-parlementslid en ACW-vreter Peter Dedecker). Het bezorgde Siegfried Bracke een waarschuwing op de Vlaams-nationalistische website doorbraak.be: “Een Kamervoorzitter hoort niet thuis in het stakingsgewoel. Als Siegfried Bracke niet wat meer au-dessus de la mêlée gaat staan, dreigt hij straks Laurette Onkelinx nog gelijk te geven.”

 

Klaas Cobbaut vervolgde: “Een praktisch probleem: hoe moet Siegfried Bracke donderdagmiddag in 's hemelsnaam de Kamer gaan voorzitten? Er kondigt zich een woelige zitting aan, waar nog druk teruggeblikt zal worden op de nationale staking van 15 december. Tegenstanders van de regering zullen de stakers prijzen om hun 'moedig verzet', voorstanders van de hervormingen zullen spreken over 'economische zelfvernietiging'. Aan de Kamervoorzitter om het in de hand te houden en te schipperen. Enige probleem: de Kamervoorzitter zat zelf midden in het stakingsgewoel.

 

“Op maandagochtend poseerde Bracke met ietwat uitdagende blik bij een actie van Jong N-VA UGent. De jonge nationalisten hadden het initiatief genomen om een pendeldienst in te leggen voor gestrande reizigers: wie in Gent tussen het station en het centrum moest zijn, kon gratis mee. Hoe nobel deze actie ook was, hoe onrechtvaardig het ook is dat reizigers het slachtoffer worden van de grillen van stakers: dit is wel een ideologisch getinte actie, die evenzeer deel uitmaakt van het stakingsgewoel als de stakingspiketten zelf. Dit was geen plaats voor een Kamervoorzitter.

 

“Noem ons ouderwets, maar wij zijn voorstander van een sterk parlement, met een heftig ideologisch debat. Daarvoor heb je een scheidsrechter nodig die boven het gewoel gaat staan. Het is logisch en rechtvaardig dat de Kamervoorzitter uit de rangen van de meerderheid komt, maar die voorzitter moet zijn ambt wel onafhankelijk vervullen. Zelfs de schijn van partijdigheid schaadt de positie van de voorzitter, schaadt het debat, schaadt het hele parlement.

 

“Door actief deel te nemen aan de anti-staking dreigt Bracke de PS-passionaria Laurette Onkelinx stomweg gelijk te geven. Hoe kan de Kamervoorzitter zich nog geloofwaardig verweren tegen het verwijt van partijdigheid, als er fotografisch bewijs bestaat van het tegendeel? Zelfs wanneer Bracke de komende maanden het Kamerreglement op een volstrekt neutrale manier interpreteert, dan nog zal hij de verdachtmakingen van bevoordeling ten gunste van de regering maar moeilijk kunnen afschudden. Het is onbegrijpelijk dat iemand die door Erik Meynen consequent wordt afgeschilderd als schoothondje van Bart De Wever, zich nu blootstelt aan de karikatuur van schoothondje van de regering.

 

“N-VA heeft met Jan Peumans nochtans een voorzitter in huis die wél weet hoe het moet. Met zijn soms wat bars en doortastend leiderschap profileert Peumans zich al jaren consequent als de hoeder van zijn hele huis. Vriend en vijand prijzen Peumans om zijn stijl, inschattingsvermogen en onpartijdigheid, die noch de oppositie noch de meerderheid cadeaus doet. Er is geen mens die Jan Peumans minder N-VA'er, minder flamingant, minder Jan Peumans waant. Hij laat het alleen zijn functie niet beïnvloeden.

 

“André Flahaut had het allemaal niet moeten proberen. N-VA heeft voor veel minder het vel van de PS-Kamervoorzitter geëist. Toen halfverwege 2012 bekend werd dat Flahaut aan onderzoekers van het Franse parlement had verklaard dat het Belgische staatsapparaat 'vervlaamst' was, vroeg Bart De Wever zelve het ontslag van de Waals-Brabander. De ergernis over Flahaut was overigens vaak terecht: de oude krokodil was een trouwe PS-soldaat, die dat niet altijd goed kon verbergen. Reden te meer om nu, met N-VA, met Bracke, beter te doen.

 

“Siegfried Bracke wou de job van Kamervoorzitter heel graag: nu moet hij die functie ook maar uitvoeren. Je kan niet én Eerste Burger van het héle land én tegelijkertijd partijman zijn - zoals je ook niet én VRT-verslaggever én columnist in socialistische blaadjes kan zijn. De tijden van Valère De Scherp zijn voorbij. Kan de onafhankelijke Kamervoorzitter in Siegfried Bracke nu opstaan? Of opstappen, dat is ook goed.”

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bracke, actie, dedecker |  Facebook | | |  Print

06-06-14

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Herinnert iemand zich nog de beloftes van Bart De Wever? Vanaf dag 1 na de verkiezingen zou er een ‘sociaal-economische herstelregering’ komen. Heeft iemand die regering al gezien? En er zou on-mid-del-lijk een Vlaamse regering gevormd worden. Heeft iemand die regering al gezien?

 

“Het is allemaal passé: vendelzwaaien in tijden van globalisering, Leitkultur-gedoe in tijden van superdiversiteit, taalfetisjisme in tijden van digitale communicatie, maar vooral dat ultraliberaal verhaal, dat archaïsch liberalisme in een tijd van de overheid als broodnodige regulator. We leven in een tijd waarin zelfs het IMF en de Wereldbank stellen dat ongelijkheid een van de grootste uitdagingen is van de komende jaren, en dan komt u met een plan om solidariteit in de samenleving tot een minimum te reduceren en daardoor ongelijkheid in de hand te werken.” Alleen beseft de N-VA het nog niet. (Dyab Abou Jahjah in: De Standaard, 30 mei 2014)

 

“‘Ik herinner me nog die betogingen in de jaren negentig: “Leve de zomer, weg met Dewinter”. Dat moment was nu misschien gekomen.’ Wat zou zo’n klap doen met de mens achter de politicus? Niet wat Jochems had verwacht. ‘Met het risico nu de rest van mijn dagen als de Leni Riefenstafl van de Vlaamse fotografie te moeten slijten: Dewinter moet een sterke kerel zijn. Ik had alle vrijheid, hij heeft me helemaal niks in de weg gelegd en ik zag iemand die niet uit zijn lood te slaan is. Faut le faire.’” Fotograaf Gert Jochems volgde Filip Dewinter de ganse dag op 25 mei. (dS Avond, 31 mei 2014)

 

"Bij de N-VA werd replay ingeduwd bij de ‘ploat’ Euphoria van Loreen. Al een fout nummer op zich, niet eens uit de Vlaamse codex der cantussen. We’er going u-u-u-u-u-u-up dat is lekker mee te lallen, zwaaiend met een glas Romy-pils nu Vlaamse Leeuwenvanen voor de camera verbannen zijn. Het venijn zit niet in de staart, maar al in de eerste regel. Why can’t this moment last forevermore: waarom niet voor eeuwig, vanaf nu gaat het bergaf en staat u een hoop miserie te wachten.” Peter Mijlemans over de muziek die op verkiezingszondag bij de verschillende partijbijeenkomsten werd gedraaid. “Bij Vlaams Belang hadden ze Down, Down, Deeper and Down van Status Quo mogen verwachten. Al staat de groepsnaam hier echt als een tang op een varken.” (Het Nieuwsblad, 31 mei 2014)

 

“Korpschef Serge Muyters heeft een tuchtstraf opgelegd aan inspecteur Nourddine Abarkan. De agent van allochtone afkomst moet gedurende één maand 10 % van zijn wedde afstaan. (…) Nourddine Abarkan stond de jongste weken in de belangstelling voor zijn klacht tegen het ‘verdoken racisme’ bij de Antwerpse politie. Hij vindt dat allochtone politiemensen in Antwerpen als tweederangsagenten worden behandeld.” Zo gaat men in Antwerpen om met wie klaagt over racisme binnen het Antwerpse politiekorps. Jammer dat Karl Apers dit Serge Muyters niet voor de voeten wierp toen hij de Antwerpse politiekorpschef maandag te gast had in AntwerpenVandaag. Nourddine Abarkan heeft beroep aangetekend tegen zijn straf. (Het Laatste Nieuws, 31 mei 2014)

 

“Een wetswijziging moet de interpretatie van het misdrijf ‘bendevorming’ inperken zodat het niet langer kan worden toegepast op actiegroepen die opkomen voor rechtmatige belangen. Voor lidmaatschap van criminele en terroristische organisaties bestaat die inperking al. Uit vrees voor politiek misbruik voegde de wetgever toe dat organisaties ‘waarvan het feitelijke oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is of die uitsluitend elk ander rechtmatig oogmerk nastreeft’ niet als zulke strafbare organisaties beschouwd mogen worden. De vervolging van actiegroepen op grond van bendevorming toont aan dat zo’n inperking noodzakelijk is. Wie de democratie genegen is, kan zich niet neerleggen bij de botte criminalisering van wakkere, actieve en gemotiveerde burgers.” Professoren reageren naar aanleiding van de behandeling in beroep van de rechtszaak tegen de aardappelactivisten van Wetteren. (De Standaard, 2 juni 2014)

 

“Wat heb ik te maken met een woord dat in krijt op de deur van een VRT-journalist is geschreven? En waarom zou dit racisme zijn?” Filip Dewinter als hij om een reactie wordt gevraagd over de “Negers!” die op de huisgevel van VRT-journalist Peter Verlinden en zijn Ruandese echtgenote Marie Bamutese werd geschreven. (Gazet van Antwerpen, 3 juni 2014)

 

“Racisme is de go-pass van de politieke correctheid, een containerbegrip om de vrije meningsuiting te beteugelen.” Jean-Marie Dedecker doet niet mee aan de oproep om te reageren op racisme. (Twitter, 3 juni 2014)

 

“‘Maar madammeke. U zoekt het zelf. Wat een idee om tussen Marokkanen te gaan wonen’, kreeg een blanke vrouw te horen toen ze een zaak van vandalisme in een Borgerhouts politiekantoor aangaf. Interne Zaken seponeerde de zaak wegens gebrek aan bewijs.” Racisme bij de Antwerpse politie? Toch niet volgens de eigen toezichtsdienst. (De Standaard, 4 juni 2014)

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, dewinter, n-va, politie, antwerpen, racisme, actie, dedecker |  Facebook | | |  Print

09-08-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Gestart op 3 augustus 2012 is deze rubriek intussen een jaar oud, en nog altijd staan er meer mensen te dringen om geciteerd te worden dan er hier plaats voor is.

 

“Al van in het begin van de oorlog koos een deel van de bevolking voor actieve collaboratie uit fascistische overtuiging. (…) Zelfs de Duitse bezetters waren bij momenten ontzet door de wreedheid en graaizucht van hun Vlaamse collaborateurs. Rutten doorprikt daarmee een na de oorlog ontstane perceptie dat het verzet door de liquidatie van collaborateurs zelf de bloedige repressie had uitgelokt.” Recensie van het boek van Roger Rutten De nazirazzia van 25 mei 1943 (foto) over verzet en collaboratie in Sint-Truiden. (De Standaard, 2 augustus 2013)

 

“Bij het artikel ‘Liesbeth Homans even baas op ’t Schoon Verdiep’ staat een foto van de waarnemende burgemeester met geschoeide voeten die rusten op een lederen stoel in de raadszaal. Zoiets kan toch niet. Dit is een GAS-boete, ja toch? De vraag moet haar ook worden gesteld of zij bij haar thuis eveneens met haar schoenen op het meubilair zit? In elk geval: een fraai voorbeeld voor de jeugd.” Lezersbrief van Maria Borremans uit Antwerpen (Gazet van Antwerpen, 3 augustus 2013)

 

“Ik houd niet van het woord separatisme. Dat doet te veel denken aan de Balkan, een bloedige oorlog van slechts vijftien jaar geleden. Ik mag hopen dat er in België nooit een druppel bloed zal vloeien. Maar ik ben wel voor de afscheuring van Vlaanderen. (…) Logistiek, organisatorisch, administratief kunnen we op eigen benen staan. Daarvan lig ik niet wakker. De Vlaamse regering heeft alle bekwaamheid in huis. Maar ik weet niet of de Vlaming klaar is voor onafhankelijkheid. En dat blijft de essentiële vraag.” N-VA-Kamerlid Theo Francken houdt niet van het woord separatisme maar is wel “voor de afscheuring van Vlaanderen”. Voor het uitroepen van de Vlaamse onafhankelijkheid is er nog maar één probleem: is de Vlaming er klaar voor? (De Standaard, 3 augustus 2013)

 

“Alles wat er in de Europese geschiedenis is misgelopen de afgelopen honderd jaar, is het gevolg van nationalisme. Dat heeft ons in het verderf gestort.” Karel De Gucht legt nog eens uit hoe het is. En vindt dat we er niet over mogen zwijgen. “Ik vind dat we veel resoluter tegen de argumentatie van de N-VA moeten ingaan. Het druist in tegen mijn wereldbeeld. Dan moet je dat duidelijk zeggen en er niet over zwijgen omdat dat ze groter zou kunnen maken. We hebben die discussie ook gehad met het Vlaams Belang.” (De Morgen en De Tijd, 3 augustus 2013)

 

“De stad had beter meer geïnvesteerd in specifieke projecten, bijvoorbeeld voor de straatjongeren.” Tijani Bounana, woordvoerder van de Mechelse Stichting Al-Ikhlaas voor Opvoeding en Educatie vindt dat het stadsbestuur van Mechelen haar geld beter kan investeren in jeugdwerking dan met de aanwerving van een hoogopgeleide ‘projectmedewerker deradicalisering’. (De Standaard, 3 augustus 2013)

 

“Het feit dat het verhaal na rondbellen en nog eens rondbellen nergens kon worden bevestigd, en dat gemaakte afspraken voor de studio uiteindelijk niet werden gehonoreerd, was blijkbaar niet van tel. De machine denderde voort en produceerde weinig fraaie dingen. Regimepers. Omerta belge. Stalinzender. Broodjournalisten en angsthaasambtenaren. Komkommertijd. De aankondiging dat we in hetzelfde verband werkten aan een mooie studioaffiche, later op de zomer, bracht geen soelaas. Wat uiteindelijk rest, is een merkwaardige redenering. We zouden ons werk niet goed doen, net omdat we weigeren een verhaal een verhaal zonder harde bewijzen en de nodige achtergrond in de studio te brengen.” VRT-journaliste Kathleen Cools over de hetze op Facebook en Twitter om op Terzake het uit derde hand gehoorde verhaal te brengen over een Vlaams minister die ACW-critici met een revolver wil vermoorden. Roepen om niets. En verdachtmakingen. (De Tijd, 3 augustus 2013)

 

“Zit er, behalve Terzake en De Zevende Dag, nog iemand te wachten op Jean-Marie Dedecker?” Een pertinente vraag van Hugo Camps. De N-VA is anders ook wel geïnteresseerd. Alle stemmen die in West-Vlaanderen naar Jean-Marie Dedecker zouden gaan, gaan ten koste van de N-VA. Wat natuurlijk ook veel zegt over de N-VA en haar potentiële kiezers. (De Morgen, 6 augustus 2013)

 

“Wat de Hoeilaartse politica betreft gaat het om ‘seks op het werk’. Best aangenaam, kan ik als ervaringsdeskundige zeggen. Op kosten van de baas… Best voor de hand liggend wanneer je als getrouwde vrouw of single zoveel uren samen bent met collega’s die je ziet zitten. Best heel gewoon, voor beide seksen. Het begrip 'ongewenste seksuele intimiteiten' mag herdacht worden. De 'gewenste' zijn in de overgrote meerderheid.” Koen Calliauw, Vlaanderens eerste Provo, is ervaringsdeskundige. (Facebook, 8 augustus 2013)

27-02-13

DE VRIJWILLIGERS DIE DE N-VA NIET GRAAG ZIET

Is het toeval dat het N-VA-Kamerlid Peter Dedecker (foto 1) was die de ACW-boekhouding uitploos en aan de schandpaal nagelde? Allicht niet.

 

Peter Dedecker is ook het Gentse Kamerlid dat een jaar geleden twitterde dat “slechts” twintig ex-VB’ers op de N-VA-lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen zouden staan. Dedecker vergat erbij te vertellen dat het er eigenlijk meer dan zestig waren, dat het na leden uit lokale partijen de grootste groep overlopers uit andere partijen is, en dat tenzij Filip Dewinter zich zou aanbieden zowat elke VB'er aanvaard werd bij de N-VA. Nu ja, als er malversaties zijn bij het ACW mogen ze aangeklaagd worden. En is het aan het ACW om er lessen uit te trekken. Maar het bashen van het ACW was wat te opvallend zodat donderdag N-VA-Kamerlid en Antwerps ‘districtsburgemeester’ Zuhal Demir (foto 2) ingeschakeld werd om in een opiniebijdrage in De Standaard de plooien glad te strijken. Maar hoe deed ze dat?

 

Zuhal Demir: “De jongste dagen werd de indruk gewekt dat de N-VA een kruistocht tegen het middenveld organiseert. (…) De N-VA is niet gekant tegen middenveldorganisaties, integendeel. Zij, en in het bijzonder hun vrijwilligers, leveren uitstekend gemeenschapsvormend werk. Dat past helemaal binnen onze Vlaams-nationale visie op de samenleving. Samenlevingsopbouw is ook voor de N-VA van fundamenteel belang. Ziekenzorg, KAJ, KWB, Familiehulp of Okra zijn voorbeelden van positieve maatschappelijke inzet. Zo zien wij de samenleving graag.” Vrijwilligers die zieken verzorgen, culturele uitstappen inrichten of gepensioneerden bijeenbrengen… dat ziet de N-VA graag. Opvallend afwezige in het rijtje ACW-organisaties die de N-VA graag ziet, is de op één van de grootste. Het ACV, de vakbond. Een organisatie die op betaalde krachten, maar nog veel meer op vrijwillige vakbondsafgevaardigden, steunt.

 

“Waarom moeten vakbonden werkloosheidsvergoedingen uitbetalen?”, vervolgt Zuhal Demir even later. “Waarom lopen uitkeringen via ziekenfondsen? Waarom kan er niets veranderen op de arbeidsmarkt zonder goedkeuring van de sociale partners? Werkloze leden leveren vakbonden geld op.” Wat een bullshit.  Het is toch niet omdat de vakbonden geld krijgen voor de dossierkosten en het personeel op hun werkloosheidsdienst, dat ze zouden pleiten voor meer werklozen. Het tegendeel gebeurt. Zuhal Demirs pleidooi om iets te veranderen aan de arbeidsmarkt zonder goedkeuring van de sociale partners, is een pleidooi om nog meer door te voeren zonder de instemming van de vakbonden. Het sociaal-economisch programma van de N-VA is het programma van VOKA, en daarom moeten de vakbonden in een andere rol geduwd worden.

 

Nu de N-VA in een derde van de Vlaamse gemeenten en steden burgemeesters en schepenen levert, wordt de N-VA ook rechtstreeks geconfronteerd met de vakbondsmacht. Alvast eerste schepen in Mechelen Marc Hendrickx (N-VA, foto 3) is not amused. Donderdag was er een nationale vakbondsbetoging in Brussel, en daarmee bleven een aantal Mechelse stadsdiensten dicht of konden ze maar op halve kracht werken. Bij Marc Hendrickx kwam het Calimero-gevoel boven: "Ik betreur dat het vooral de diensten zijn die onder mijn bevoegdheid vallen, die staakten. Er is me vooraf niet het minste gevraagd, laat staan meegedeeld. Zonder twijfel durven de vakbonden de doorsnee Mechelaar, toch de dupe hiervan, recht in de ogen kijken en omstandig uitleggen waarom een staking nu net in dit departement moest."

Bij de vakbond wordt met onbegrip gereageerd op de uitlatingen van Marc Hendrickx. "Ik begrijp hem niet goed. De eerste vrijdag van deze maand heb ik het stadsbestuur via een aangetekend schrijven ingelicht over de staking. Daarvan is toch akte genomen op de vergadering van het schepencollege? De aankondiging heeft ook overal uitgehangen. Als schepen Hendrickx van niets weet, is het ne simpele om het op z'n Mechels te zeggen. Dan is hij een demagoog", reageert ACOD-secretaris Ghislain Barra. Hij denkt dat de geplande besparingen in Mechelen hebben meegespeeld bij de actiebereidheid donderdag.

 

We kunnen ons levendig voorstellen dat die besparingsvoorstellen op kap van het stadspersoneel inderdaad een rol hebben gespeeld bij de actiebereidheid in Mechelen. Als de N-VA niet weer wil geconfronteerd worden met stakingen, zal ze uit een ander vaatje moeten tappen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, sociaal, dedecker, demir, hendrickx, mechelen |  Facebook | | |  Print

10-06-10

DE WEVER, DEWINTER EN DEDECKER GEWIKT EN GEWOGEN

Bij een verkiezingscampagne is niet alleen belangrijk wat je vertelt, belangrijker nog is hoe je overkomt bij de kiezers. Het onderzoek dat het communicatie- en onderzoeksbureau Fé bij 1 500 Vlamingen deed in opdracht van Humo schetst geen fraai beeld van Filip Dewinter.

Op de vraag wie voor u de beste politicus van het afgelopen jaar is, komt Filip Dewinter er slechts als negende beste uit. Jean-Marie Dedecker komt niet voor in de top-11 van beste politici. Bart Dewever en Kris Peeters voeren in die volgorde de lijst aan. Bij de vraag wie de slechtste politicus van het afgelopen jaar is, staan – niet onbegrijpelijk – Yves Leterme en Didier Reynders op 1 en 2. Filip Dewinter staat op 6, tussen Madame “Non” Joëlle Milquet op 5 en Minister van Oorlog Pieter De Crem op 7. Jean-Marie Dedecker staat op 8 in dit lijstje. De meningen over Alexander De Croo (Open VLD) zijn sterk verdeeld. De nieuwe voorzitter van de Open VLD staat op 3 in de lijst beste politici en op 4 in de lijst slechtste politici. Correctheid, kennis, energieniveau, sociale ingesteldheid, macht en emotionaliteit zijn de belangrijkste criteria om politici te beoordelen, vinden de geënquêteerde Vlamingen. Wie daar op scoort, is in de ogen van de kiezer een goede politicus. En alweer blijkt Dewinter slechts populair te zijn bij een bepaalde niche van het kiezerspubliek. Vlamingen vinden dat Dewinter een doorzetter is, leidinggevend is, en 10 (tien) % vindt dat hij enig charisma heeft. Aan de negatieve zijde staat dat men vindt dat Dewinter onverdraagzaam is, een egoïst is, arrogant, agressief, onbetrouwbaar, een opportunist en autoritair is. Kwaliteiten die men wel bij Bart De Wever percipieert en niet bij Filip Dewinter zijn: geëngageerd, bekwaam, degelijk, geloofwaardig, realistisch, betrouwbaar, rechtvaardig en humor. Moet nu nog verder om een verklaring voor de score van de N-VA gezocht worden?

Over Jean-Marie Dedecker zegt Katja van Putten van het communicatie- en onderzoeksbureau Fé: “Zijn imago is aan het opschuiven naar dat van Filip Dewinter: negatief, agressief, arrogant, een bullebak. (...) Eigenlijk wordt Dewinter dan nog íéts beter gepercipieerd: zijn look is iets beschaafder.” Stel dat de politici uit het onderzoek van Fé 10 euro teveel terugbetaald krijgen aan de kassa. Geeft hij/zij het geld terug? Wat denkt de Vlaming? De top in dit lijstje is volledig katholiek: 70 % denkt dat Yves Leterme de 10 euro teruggeeft (17 % denkt dat hij het niet zal doen). Marianne Thyssen en Rik Torfs vervolledigen de top-3 van wie men denkt dat ze de 10 euro teruggeven. En in wie heeft men het minste vertrouwen dat hij/zij de 10 euro teruggeeft? Eenmaal raden. Inderdaad: Filip Dewinter. Jean-Marie Dedecker en Open VLD’er Guy Vanhengel worden als iets, maar toch niet veel, betrouwbaarder aanzien. Filip Dewinter als gezicht van het VB is misschien de beste keuze die het VB kon maken, maar het is duidelijk niet de beste keuze om te scoren bij de verkiezingen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, dedecker, de wever |  Facebook | | |  Print

30-05-10

INTUSSEN IN BRUGGE: STRAALBEZOPEN JEAN-MARIE DEDECKER, VB-MILITANTEN VOOR EXPORT ELECTRABEL-WINST NAAR FRANKRIJK

Een straalbezopen Jean-Marie Dedecker maakte vrijdagavond van het enige 'kopstukkendebat’ in Brugge naar aanleiding van de verkiezingen op 13 juni een maat voor niets. Het debat was ingericht door de Vlaamse Volksbeweging, afdeling Brugge. De Brugse Stadsomroep maakte er onthutst een verslag over. 

"Het opgezette schouwspel werd er na een uur, toen Jean-Marie Dedecker te laat en duidelijk beneveld binnenstrompelde, een vloed van schelden, verwijten en zwartmaken, meestal zonder enig fundament, en van persoonlijke aanvallen, waarbij moderator van dienst Hugo Maes helaas niet bij machte bleek om het debat weer in goede banen te leiden. Terwijl de andere kandidaten in twee rondes wel hadden geprobeerd bij de les te blijven en te antwoorden op de vragen van Hugo Maes, die vroeg naar oplossingen voor BHV en de staatshervorming en naar hoe de stijgende kosten van de sociale zekerheid en projecten van de partijen in financieel evenwicht met de inkomsten van de Federale Staat kunnen worden gebracht. In plaats van daarop te antwoorden lalde Dedecker erop los, met daarbij zware persoonlijke aanvallen op onder meer Renaat Landuyt (SP.A) en Sabien Battheu (Open VLD). Hij had in het publiek bovendien duidelijk wat aanstokers meegebracht die het niveau van het debat, voor zover daarvan nog sprake, helemaal kelderden.

Tegen dat het debat af was, was iedereen al lang vergeten hoe Pol Van Den Driessche (CD&V), bij de vorige verkiezingen nog kartelgenoot van N-VA, had gepoogd met duidelijke en steekhoudende argumenten onder meer de ‘500 000 jobs’ plannen die Daphné Dumery (N-VA) had ontvouwd, terug te brengen tot de realiteit: onmogelijk en demagogisch. Niemand had het aan de uitgang ook nog over hoe Renaat Landuyt met verve had gepleit tegen de huidige Franse ‘energie-uitbuiting’, waarbij overigens opvallend veel tegenwind kwam vanuit publiek dat voor Vlaams Belang en Lijst Dedecker kwam applaudisseren. Klaarblijkelijk zijn die twee extreemrechtse partijen wel voor de export van de winst van Electrabel naar Frankrijk gewonnen, een opvallende vaststelling.

Maar over al deze zaken werd aan de uitgang niet meer gepraat: het ging enkel nog over hoe Dedecker ‘moest gaan pissen’, halfweg zijn deelname aan het debat en over hoe hij onder applaus van de meegebrachte en al even beschonken meute zijn collega's aan tafel persoonlijk schoffeerde, en een lijst van al dan niet terechte klachten debiteerde, zonder zelf ook maar één voorstel aan te brengen. Jammer dat de enkele wel duidelijk boodschappen uit het debat hierdoor volkomen verwaterden bij het begrijpelijk teleurgestelde publiek...”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: west-vlaanderen, dedecker, 13 juni |  Facebook | | |  Print

20-04-10

GEROLF ANNEMANS DOOR IJSLANDSE ASWOLK NIET OP VB-CONGRES. OOK JEAN-MARIE DEDECKER GEGIJZELD DOOR VLIEGVERBOD

Spijts het heerlijk lenteweertje – ideaal om onder het stralend zonnetje te wandelen, fietsen en/of een terrasje te doen – hokten zondag iets meer dan duizend VB-militanten samen in zaal Zuiderkroon in Antwerpen voor het slot van de campagne Vlaams Belang, omdat wij de Vlamingen verdedigen. Opvallende afwezige was Gerolf Annemans (foto). Die zat wegens de IJslandse aswolk en het vliegverbod dat erop volgde vast op de terugweg van een bezoek van een delegatie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan Zuid-Korea en Vietnam.

Filip Dewinter haalde op het VB-congres geamuseerd Benno Barnard aan die in Dewinter een profeet zag. Filip Dewinter: “Vroegere linkse tegenstanders – intellectuelen, schrijvers en publicisten – noemen mij vandaag – ik begin langzaam maar zeker te panikeren! – niet langer een fascist maar een profeet. (Applaus en gelach in de zaal.) Ik probeer aan de Schelde over het water te lopen, ik probeer ook water in wijn te veranderen, al een hele week lang, maar ik moet u ontgoochelen: het lukt me niet. Wel kan ik u voorspellen dat de Joël De Ceulaers, de Benno Barnards, de Lucas Vander Taelens, de Paul Scheffers en de Wim Van Rooys van deze wereld slechts de voorbode zijn van hele busladingen vol van gewezen linkse intellectuelen en oud-mei 68’ers die onder druk van de publieke opinie eindelijk de ogen openen voor de realiteit en de waarheid onder ogen durven zien. Ja, de multiculturele samenleving heeft gefaald. Ja, de islam is een bedreiging voor het vrije Westen. Ja, de massa-immigratie betekent geen verrijking maar een culturele verschraling en een sociale en economische verarming van onze eigen bevolking. Ja, multicul is flauwekul!”

Intussen zat Gerolf Annemans in Singapore. Onder leiding van Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD)  was hij met een delegatie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de voorbije dagen op bezoek in Zuid-Korea en Vietnam. Naar verluidt een prachtig land, Vietnam. Maar wat is de relevantie voor ons land van een bezoek van Gerolf Annemans aan Vietnam? Om nog maar te zwijgen van de relevantie voor Vietnam van een bezoek door Gerolf Annemans. Overigens was ook Jean-Marie Dedecker van de partij. Annemans en Dedecker, twee mensen die altijd schimpen op de verspilling door de Belgische staat en het Belgisch parlement. Maar als ze op kosten van de Belgische belastingbetaler mee op reis naar Oost- en Zuidoost-Azië kunnen, reppen ze zich blijkbaar om mee te kunnen. Wat een IJslandse aswolk niet allemaal aan het licht brengt! De parlementaire delegatie maakte op de terugweg van Zuid-Korea en Vietnam een tussenlanding in de Thaise hoofdstad Bangkok. Na een nachtje slapen vloog men door naar Singapore. Vandaar werd een dertig uren durende vlucht naar Griekenland geboekt, maar nu moeten Gerolf Annemans, Jean-Marie Dedecker en de anderen nog vanuit Athene terug in België geraken. Een geluk voor hen is dat het luchtruim stilaan terug opengesteld wordt, want wie had Annemans en Dedecker willen halen?

Nog een geluk bij een ongeluk: Gerolf Annemans was niet aangekondigd als spreker op het VB-congres vorige zondag. Daarmee viel zijn afwezigheid minder op, maar het waakzame oog van het AFF kreeg het natuurlijk wel in de gaten. Even rondvragen, en de rest las je hierboven.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, annemans, dedecker |  Facebook | | |  Print

12-06-09

DE ENE VECHTER KOMT OP VOOR DE ANDERE VECHTER

Het zijn kwade dagen voor sommige LDD’ers. Gisterenavond, omstreeks 20 uur, Twitterde, Facebookte en blogde Jurgen Verstrepen (foto 1) dat hij op stap ging in Antwerpen, een goed glas wijn ging drinken. Hij had nood om een en ander weg te spoelen. Het fractieleiderschap van de LDD’ers in het Vlaamse Parlement is hem immers niet gegund. En dat daags voordat hij – vandaag dus – verjaart. Een mens zou voor minder met een eigen lijst starten. Lijst Verstrepen! “Lijst Verstrepen heeft u begrepen.” Van ons mag Streep die slogan gebruiken, en anders dan Jean-Marie Dedecker zou durven, vragen we er geen geld voor.

Jurgen Verstrepen is niet de enige die het kwaad heeft. Neem nu Guido Dumarey (foto 2), één van de financiers van Lijst Dedecker. Voor een habbekrats ondernemingen opkopen die failliet zijn of in zware financiële moeilijkheden zitten, is de specialiteit van Guido Dumarey. En dat daarbij meestal jobs sneuvelen, kan hem niet schelen. “Ondernemen is bewegen. Groeien en mensen aanwerven, maar ook afslanken en afdanken”, liet hij onlangs optekenen in een zeldzaam interview. “En zo’n drama is dat overigens niet. Op het moment zelf is het vervelend, maar op termijn is een ontslag vaak een kans.” Dumarey wil nog mensen zo’n kansen bieden, want bij één van zijn bedrijven, Punch Graphix in Lier, wil hij vijfentwintig mensen afdanken. Iets meer dan tien procent van het personeelsbestand. Omdat de onderhandelingen over het collectief ontslag tussen de directie en de vakbonden niet naar zijn zin evolueerden, kwam Dumarey woensdag zelf polshoogte nemen.

Spijts het aangekondigde ontslag ging iedereen nog verder aan het werk, maar LBC-vakbondssecretaris Wim Penninckx moest het ontgelden. Penninckx kwam polshoogte nemen van de stemming bij de arbeiders en bedienden, maar toen Dumarey hem zag kreeg de vakbondssecretaris binnen de twee minuten een vuistslag in zijn gezicht. Toen Penninckx op de grond lag, schopte Dumarey hem nog. Drie getuigen die toesnelden konden erger verhinderen. Dumarey gaf de vakbondssecretaris nog een hand, en droop het dan af. Het voorval haalde prominent Het Nieuwsblad en haalde ook nog andere media, maar wat als het omgekeerde zou zijn gebeurd? Als een vakbondsman een bedrijfsleider had geslagen? Sommige kranten zouden plaats te kort hebben, beeldmateriaal zou veelvuldig herhaald worden en Marie-Rose Morel zou weer hysterisch hebben uitgehaald naar de vakbonden. En Jurgen Verstrepen zou niet minder gescheld hebben.

Guido Dumarey was de stuwende kracht van een groep Vlaamse ondernemers die vorig jaar geld opdiepte om Lijst Dedecker te lanceren. “Omdat Jean-Marie weet wat ondernemen is. En omdat hij een vechter is”, zei Dumarey toen. Niet dat Dumarey zich pijn moet doen om Dedecker te steunen. Zijn hobby is sportwagens verzamelen. Hij heeft er al vijftig. Vooral Porsches, Mercedessen en Aston Martins. In het vermakelijk geschreven boek over Jean-Marie Dedeceker De buffel (foto 3) duikt de naam van Guido Dumarey op één van de laatste bladzijden op. Dumarey, de man achter de beursgenoteerde elektronicaholding Punch International met een 3 800 mensen in dienst, blijkt zakelijk gelieerd te zijn met de omstreden Nederlandse bankier en pornobaas Gerard Cok. Cok wilde in 2006 af van zijn pornogigant Beate Use, en Dumarey zou Dedecker voorgesteld hebben als nieuwe zakenman voor Beate Use.

Dedecker verkoos echter voort te gaan in de politiek. ’t Is dat politiek een passie is, maar een leven als pornobaas lijkt ons toch ook passioneel. En als het dat niet is, het zou Jean-Marie Dedecker allicht veel pijnlijke momenten bespaard hebben.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verstrepen, dedecker, ldd |  Facebook | | |  Print

10-05-09

DE VERLIEZER IS AL BEKEND, MAAR WIE WORDT DE WINNAAR VAN DE ANTI-POLITIEK?

De macht van politieke commentatoren is beperkt. Zaterdag 25 april 2009 riep chef-politiek van De Morgen Ruud Goossens in zijn krant op: “Geef Dedecker niet het cadeau dat het vanaf nu tot 7 juni alleen nog maar over hem gaat. Want dan kan men hem nu al beter de sleutels van een kabinet of twee, drie overhandigen.” En waarover heeft de kiescampagne tot nu toe gedraaid? Dedecker, Dedecker en Dedecker. Dat daarbij niet het beste wat de politiek vermag naar bovenkomt, is natuurlijk een understatement.

Open VLD-voorzitter Bart Somers die LDD-volksvertegenwoordiger Dirk Vijnck koopt – wiens enige verdienste is dat hij 5 000 euro voor Jean-Marie Dedecker had om op diens lijst te staan bij de federale verkiezingen twee jaar geleden. Het voor Vijnck opzij schuiven van trouwe en soms hardwerkende Open VLD-politici voor verkiebare plaatsen op de Open VLD-lijst; zoniet met gemeenschapsgeld Vijnck een fors salaris beloven als Open VLD-kabinetslid. Of het ontkennen van de gemaakte deal, tot Jean-Marie Dedecker met een ‘afsprakennota’ kon zwaaien nadat Dirk Vijnck terug de LDD-schaapstal opzocht. Het is moeilijk te zeggen wat het ergste is, en welke keuze ook doet onrecht aan de andere keuzemogelijkheden. Maar één ding is zeker: Bart Somers heeft zijn clownsrol op de PvdA-affiches alvast verdient (foto 1).

Jean-Marie Dedecker (foto 2) kan er niet genoeg van krijgen. Bart Brinckman, dit weekend in De Standaard: “De man die zijn partij volledig heeft opgetrokken uit een reeks individuen die uit Open VLD en Vlaams Belang komen aanwaaien, start een kruistocht tegen Open VLD, dat hem een koekje van eigen deeg trachtte te geven. De gewezen judocoach etaleert daarbij een Calimerohouding. Hij neemt het ook niet zo nauw met de werkelijkheid. Afgelopen dinsdag zat hij bij Phara. Als hij voor elke leugen 100 euro kreeg, ging hij met een fortuin terug naar huis: tiptop gewapend om de volgende overloper te strikken. Afgelopen dinsdag beloofde Dedecker dat hij Vijnck op donderdag zou vergezellen naar de Kamer. Wat hebben we aan een politicus die er niet in slaagt om zelfs de meest eenvoudige toezegging na te komen?”

In plaats van naar het vragenuurtje in de Kamer te komen en daar de nieuwsgierige pers te trotseren, is Vijnck op vakantie gegaan in Nederland. Op kosten van de belastingbetaler. En zo zou het VB toch nog beter kunnen scoren dan verwacht. Vrijdag, op 30 dagen voor 7 juni, maakte De Standaard een SWOT-analyse van de verschillende partijen en bij de kansen voor het VB noteerde de krant: “Het moddergevecht tussen Open VLD en Lijst Dedecker bezorgt de hele politiek een slecht imago. De campagne komt in woelig antipolitiek vaarwater terecht. Als de zelfbediening van de politiek het definitieve thema van de verkiezingen wordt, opent dit perspectieven voor de antipolitieke partij bij uitstek.” Bij De Morgen denken ze dan weer dat de voorbije week weer een paar zetels winst voor Dedecker opleveren. Het een is al erger dan het andere, maar welke uitkomst ook komt de bevolking niet ten goede.

Dat LDD en VB elkaar waard zijn, zou je ook nog gaan geloven na het lezen van de jongste P-magazine. Filip Dewinter zegt daar in een dubbelinterview met Jurgen Verstrepen: “De manier waarop de Verstrepens en de Dedeckers aan politiek doen, heeft iets ranzigs.” Aanleiding voor die uitspraak is het de week eerder uitgelekte verhaal over Jean-Marie Dedecker die een privé-detective uitstuurde om na te gaan of Open VLD-minister Karel De Gucht en/of zijn vrouw en zijn politiek actieve zoon (Karel De Gucht heeft ook nog een niet-politiek actieve zoon, nvdr.) financieel voordeel zouden gehaald hebben uit de verkoop van het gerechtsgebouw van Veurne. Nu kan je Karel De Gucht van veel verdenken, maar toch niet van dat. Jurgen Verstrepen had zijn antwoord echter klaar. “Als dat al zo is (de ranzige manier om aan politiek te doen, nvdr.), dan heb ik dat toch bij u geleerd.”

Jurgen Verstrepen: “Jullie hebben de tapes van Johan Sauwens’ aanwezigheid op het Sint-Maartensfonds toch ook gelekt aan de pers? Op die manier hebben jullie een Vlaams-nationalistische broeder afgemaakt.”  Vrolijke boel de politiek, als het niet zo triestig was.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, verstrepen, dedecker, 7 juni |  Facebook | | |  Print

06-05-09

DIERICKX RUILT VB VOOR LDD


Overlopen naar een andere partij lijkt een heuse volkssport te worden.. Geïnspireerd door de ronduit beschamende strapatsen van Dirk Vijnck (LDD/VLD)of niet; gemeenteraadslid Arlette Dierickx van het Vlaams Belang in Ninove ruilt donkerbruin in voor donkerblauw. Daarmee is ze de zoveelste VB-mandataris die gaat 'schuilen' bij brulboei Dedecker. En zo valt de lokale Vlaams Belang - fractie terug op zeven zetels, terwijl de Ninoofse LDD er een vierde (!) raadslid bij krijgt. Lang niet slecht voor een partij die niet eens deelnam aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen...

Begrijpen wie begrijpen kan; in de gemeenteraad zal Dierickx als 'onafhankelijke' zetelen maar ze zal zich meteen ook aansluiten bij de technische LDD-fractie. Guy D'haeseleer, lokaal VB-veteraan van dienst eist dat Dierickx haar mandaat direct inlevert en trapt nog stevig na: "Dierickx is een eenzaat. Ze verrichtte nog geen enkele interventie in de gemeenteraad en weegt te licht."

Waarom zet je dan zo iemand op de lijst? Raadslid Dierickx kan zich naar eigen zeggen niet meer vinden in de wijze waarop de interne conflicten worden 'geregeld' in het VB en benadrukte dat ze niet benaderd werd door de lokale LDD'ers.

22:57 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker, vb, ldd, dierickx, d haeseleer |  Facebook | | |  Print

10-03-09

N-VA EN LDD BLIJ MET OPINIEPEILING, VB NIET. ‘FORZA FLANDRIA’ NOG NIET VOOR MORGEN

De opiniepeiling van de VRT/De Standaard vorig weekend, drie maanden voor de verkiezingen op 7 juni, geeft de CD&V en Open VLD een score van iets boven of onder de 20 %, het VB al volop in campagne voor 7 juni krijgt 15,4 %, SP.A 14,4 %, LDD 11,8 %, N-VA 10,1 % en Groen! 7,3 %. Opiniepeilingen zijn natuurlijk maar opiniepeilingen. Ze geven aan hoe de stemkeuze evolueert, maar het zal de ‘onbesliste kiezer’ zijn die in de dagen vóór de stembusgang de doorslag geeft. Iedereen kan zich nu nog verheugen op een beter resultaat.

Bart De Wever (foto, N-VA) is in zijn nopjes met de 10,1 % voor zijn partij, een resultaat - zo bleek gisterenavond nog bij Phara - niet alleen maar toch vooral bekomen door Dewevers deelname aan de De slimste mens ter wereld-kwis. En alhoewel hij daalt in de opiniepeilingen is ook Jean-Marie Dedecker blij met de uitslag. “Dat is een prachtige uitslag”, zegt de Oostendse rechts-populist. “Hiermee zullen er binnen de partij niet te veel gaan zweven. Die zestien procent uit de vorige peiling was gewoon onhoudbaar. Maar dit is haalbaar. Dan doen we het bijna twee keer zo goed als in 2007.” Alleen bij het VB zijn ze niet blij met de resultaten van deze opiniepeiling. “Dit is een resultaat waar ik op 7 juni niet mee zou kunnen leven”, geeft Bruno Valkeniers toe. Met zijn persoonlijke score gaat het intussen steil bergaf. Bij alle Vlaamse kiezers staat hij op de 34ste en allerlaatste plaats; in de lijst bij VB-kiezers populairste politici staat Valkeniers op een pijnlijke zeventiende plaats. Samen komen de eventuele Forza Flandria-partijen uit op 37,3 % van de stemmen. Bruno Valkeniers, Bart De Wever en Jean-Marie Dedecker sloten zaterdag in De Standaard niets uit over eventuele samenwerking. Dedecker spijts eerdere andersluidende verklaringen. In Knack zei hij een paar weken terug nog samenwerking met het VB uit te sluiten. Zondag, in De Zevende Dag, nuanceerde Dedecker alweer een mogelijke samenwerking: praten met het VB kan, meebesturen met het VB kan niet (zie: http://www.hln.be/hln/nl/3624/Verkiezingen-2009/article/detail/751283/2009/03/08/Dedecker-Praten-met-Vlaams-Belang-kan-besturen-niet.dhtml).

In elk geval staat tussen nu en dan alleszins nog de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Van de LDD-kiezers kan 45 % zich voorstellen alsnog VB te stemmen, en andersom is het ongeveer hetzelfde. In een onbewaakt moment denkt daarenboven 27 % van de VB-kiezers mogelijk N-VA te stemmen. En bij het VB is er ook nog volk dat richting Open VLD en SP.A vertrekt. De tijd dat het VB-kiespubliek het VB hondstrouw was, is al lang voorbij. Het VB valt terug op het resultaat dat het in 1999 boekte met een harde kern van volgelingen. Alle kiezers die er sindsdien bijgekomen waren, met een piek tot 24,3 % in 2004, hebben het VB intussen de rug gekeerd. Vandaar de harde kiescampagne van Philip Dewinter, om minstens toch nog zijn oudste VB-kiezers te behouden. Maar tezelfdertijd als het VB zich probeert te onderscheiden van haar concurrenten ter rechterzijde, hunkert de VB-basis als nergens anders naar een samenwerking van VB, LDD en N-VA in een Forza Flandria-constructie. Dat bleek nog eens bij de de Vlaams-Nationale Debatclub in hotel De Basiliek in Edegem, waar vooral een VB-publiek naartoe gaat. Donderdag 19 februari werden daar Jean-Marie Dedecker, Bruno Valkeniers en Bart De Wever op het podium gezet om uit te leggen wat hen bindt en wat hen scheidt.

’t Pallieterke getuigde: “In jàààren niet meer zoveel volk voor een debat zien toestromen.” Vermits de grootste zaal bij De Basiliek 240 m² groot is, betekent dit in het beste geval toch niet veel meer dan een tweehonderd mensen die naar dit topdebat afzakten. Dedecker, Valkeniers en De Wever werden geacht vooral uit de doeken te doen wat hen bond, maar volgens ’t Pallieterke legden ze vooral uit wat hen scheidt. Zij bevestigden “dat het water in ‘rechts’ Vlaanderen nog vèèl te diep is om te komen tot de Forza Flandria waar 90 % van het Debatclubpubliek van droomt.” “Laat ons na de verkiezingen debatteren”, stelde Bart De Wever, “want nu heeft het geen zin.” Of het na de verkiezingen op 7 juni wél zin heeft, is echter absoluut niet zeker. De ene zal zot van glorie zijn dat hij de grootste van de drie is, dezelfde of een ander zal vooral zijn wonden likken omdat het toch geen al te beste uitslag is, en een derde lonkt misschien naar regeringsdeelname samen met de CD&V en de Open VLD. Alles blijft mogelijk. Zelfs een carrière na de politiek. Als stand-up comedian, desnoods als dj (zie: http://www.youtube.com/watch?v=qvW37_cy9Sc&feature=related). Of ze het zelf geloven weten we niet, maar het VB is de enige die ons écht wil laten geloven dat de Forza Flandria er na de eerstvolgende verkiezingen komt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker, valkeniers, de wever |  Facebook | | |  Print

15-01-09

DEDECKER BIJNA MUSSOLINI ACHTERNA

Het kolderniveau in de politiek is dezer dagen weer bijzonder hoog, en niet alleen bij het (Belgisch) Front National (zie het artikel hieronder). Neem nu de SP.A. Maandag werd op het partijbureau het programma voor de Vlaamse verkiezingen besproken, en in de rand daarvan ging het even over een naamsverandering. Er was weinig enthousiasme voor Socialisten en Progressieven Anders. Zaak opzijgeschoven tot Bert Anciaux dolenthousiast als altijd later diezelfde maandag aan De Morgen meldt dat hij zich aangesloten heeft bij de SP.A nu die partij haar naam veranderd heeft. Gennez zegt vervolgens aan de pers dat het partijbureau inderdaad beslist heeft de naam Socialistische Partij Anders zo te veranderen, maar op de evidente kritiek van partijgenoten antwoordt ze dat toch niets veranderd is aan de afkorting en het logo. Vertrouwenwekkend in de partijleiding is dit niet.

Al evenmin vrolijk lopen ze rond bij Lijst Dedecker (LDD) nu Wim Schamp er de vuile was heeft buiten gegooid. Je zal ons geen goed woord horen vertellen over Schamp wiens dikke nek en politiek opportunisme legendarisch zijn. Schamp acht zich belangrijker dan hij is, maar het blijft natuurlijk wel interessant om naar zijn versie te luisteren. In de pers spitste men zich gisteren toe op het te koop zetten van het LDD-logo, en in het beste geval vernemen we ook dat de ambras tussen Dedecker en Schamp gestart is na een Lucky Luke-parodie als LDD-affiche (foto). Maar in P-magazine vertelde Schamp meer over het politiek parcours van Dedecker. Dedecker en Schamp leerden elkaar kennen toen ze samen in de jury zaten van een of ander programma van VRT-icoon Jan Van Rompaey. Schamp: “Onze gesprekken gingen altijd over onze afkeer van de politieke correctheid. Wij voelden dat het klikte tussen ons.” Als Jean-Marie Dedecker buitengegooid wordt bij de VLD belt Dedecker Schamp op. De voormalige judocoach wil weten hoe hij een overstap naar de N-VA kan verkopen, vervolgens hoe hij daarover de CD&V kan lijmen… Dan staken geruchten op dat Dedecker naar het VB over wilde stappen, wat zijn zoon Dimitri én Schamp niet zouden pikken van Dedecker. De voormalige judocoach zegt dat hij niet naar het VB overstapt. Schamp: “Achteraf heb ik vernomen dat Dedecker zum bitteren Ende naar een positie bij het VB heeft gehengeld. Als Dedecker niet was afgewezen door het VB, was er vandaag geen sprake geweest van Lijst Dedecker, laat staan van het Dedecker-effect.”

Volgens Schamp maakte hij vervolgens niet alleen het LDD-logo maar schreef hij ook de beginselverklaring van de LDD. Je hoeft dat niet noodzakelijk te geloven want als je ooit Schamps boek over tien jaar politieke campagnes hebt gelezen, weet je dat Schamp zowat alles in de Belgische politiek zou bedacht hebben. Schamp: “Ik had alleen een andere ondertitel bedacht: ‘De nieuwe volkspartij’. Dat klonk nogal Mussoliniaans. De achterliggende idee was: Dedecker praat in naam van het volk en moet als politicus dus met een volks programma naar buiten komen. Het was in feite de partijpolitieke vertaling van het populisme. Maar uiteindelijk werd gekozen voor de ondertitel ‘Gezond verstand’, het begrip waarmee ik op de proppen was gekomen om… (We schreven het al, Schamp heeft naar eigen zeggen zowat alles bedacht in de Belgische politiek – red.)” Na het logo en het programma moesten er ook nog mensen gevonden worden om de kieslijsten te vullen. Als er sprake is dat Jurgen Verstrepen wil overstappen naar het kamp van Dedecker, zegt die laatste – volgens Schamp – “Verstrepen is ne lafaard.” Als Schamp Martine De Maght, dochter van de vroeger immens populaire Aalsterse burgemeester, aan Dedecker voorstelt voor de LDD-lijst in Oost-Vlaanderen, zou Dedecker gezegd hebben dat “de herseninhoud van Martine De Maght omgekeerd evenredig (is) met de omvang van bepaalde lichaamsdelen, waarmee hij wellicht haar billen bedoelde”. We waren er niet bij, maar we kunnen ons wel best voorstellen dat Jean-Marie Dedecker zich toen zo over Verstrepen en De Maght heeft uitgelaten.

’t Is dat het LDD-logo niet langer via eBay te koop is, maar bij het VB waren ze niet van plan om het logo en de partijnaam van LDD over te kopen. Wij overigens ook niet.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker, ldd |  Facebook | | |  Print

06-12-08

JEAN-MARIE DEDECKER: RECHT VOOR DE RAAP, MAAR NIET RECHTLIJNING

In het jongste nummer van Joods Actueel (zie: http://www.joodsactueel.be) wordt onder de kop Verdwaalde judocoach of onvolprezen staatsman? Jean-Marie Dedecker geïnterviewd. Met enige reserves. “De man staat niet bepaald bekend om zijn sympathieën voor de Joodse staat”, noteert algemeen directeur van Joods Actueel Terry Davids opzij van het interview. “Die man, die trouwens politiek bedrijft à la Degrelle (een schandaal hier en daar oprakelen) is een gevaar voor de democratie. (…) Het is onaanvaardbaar met een dergelijk personage business as usual te voeren”, zegt André Gantman in een naschrift. Gantman die zelf als voormalig advocaat en politicus, en ook nadien, ook wel niet van onbesproken gedrag is (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/3138758/andre-gantman-terug-in-de-politiek). Dat mag ook wel gezegd worden.

Joods Actueel vraagt Jean-Marie Dedecker wat hij vindt van de uitspraken van Alex Agnew die bij Joods Actueel in een verkeerd keelgat vielen (zie: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ref=hv&ArticleID=R31O6VBO) en het SS-teken op de gevel van het extreemrechtse café De Beest en de reactie daarop van Joods Actueel (zie:   http://aff.skynetblogs.be/post/6088300/sssymbool-op-antwerpse-kroeg-dewinter-blijft-  en http://aff.skynetblogs.be/post/6097039/uitbater-cafE-de-leeuw-van-vlaanderen-alias-d). Jean-Marie Dedecker: “Ik vind dat jullie over een erg lage tolerantiedrempel beschikken. Ik kan daar wel begrip voor opbrengen omdat ik het plaats als een logisch gevolg van het vele leed dat de Joodse gemeenschap eeuwenlang heeft ondergaan. Maar ik wil ook een duidelijk statement maken: ik ben voor de absolute vrije meningsuiting. Voor mij betekent dit dat alles kan getoond en geschreven worden. Bij mijn talrijke bezoeken aan Joodse musea en dergelijke heb ik trouwens veel karikaturen en zelfs humoristische benaderingen gezien over concentratiekampen en over de Soah, en dat van de hand van Joodse mensen zelf.” Waar de humor aan de gevel van café De Leeuw van Vlaanderen, alias De Beest, zit hebben wij wel niet begrepen.

Maar terug naar Joods Actueel. Die vraagt Dedecker nog hoe ver de vrije meningsuiting moet gaan. Wat met de neonazi’s van Blood and Honour? Of negationisten die de Holocaust in vraag stellen. “Volgens uw partijgenoot Jurgen Verstrepen moet ook dit kunnen.” Jean-Marie Dedecker: “Over Blood and Honour kan ik kort zijn: dat zijn gewoon een bende gekken. Laat ze maar samenkomen en vergaderen. Ik ben absoluut een antifascist en wil de negationisten zeker niet verdedigen, maar ze mogen niet oproepen tot geweld. Er bestaan momenteel wetten en die moeten gerespecteerd worden. Ik ben tegen de bestraffing van een opinie. Wat doe je dan met de haatpreken in sommige Brusselse moskeeën? Ook verbieden?” Maar senator Delacroix die een liedje zingt over een meisje dat vergast werd in Dachau… (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6415470/nasleep-van-zingende-fnvoorzitter-vb-sluit-af). Jean-Marie Dedecker: (heftig) ”Dit was dégoutant. Dat kan zeker niet, die man is een senator! Iemand die zulke uitlatingen doet is zijn ambt als senator niet waardig.”

Rechtlijnig kan je Jean-Marie Dedecker niet noemen. “Wetten (…) moeten gerespecteerd worden” (dus ook de wetgeving op het negationisme?!, red.); maar tezelfdertijd zeggen tegen de bestraffing van opinies te zijn… Als FN-senator Claude Delacroix anti-Joodse uitspraken doet is dat “dégoutant”; maar Blood and Honour’ers die hetzelfde, en zelfs nog erger, doen mogen gewoon blijven "samenkomen en vergaderen"...

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker |  Facebook | | |  Print

11-10-08

LIJST DEDECKER STEEKT VLAAMS BELANG DEFINITIEF VOORBIJ

In de peiling van La Libre Belgique/RTL-TVi vorige week stak de Lijst Dedecker (LDD) het Vlaams Belang (VB) nipt voorbij. Met 15,4 % tegenover 15,3 %. De peiling van De Standaard en de VRT dit weekend bevestigt: LDD komt uit op 16,2 % (+ 3,8 % ten overstaan van de peiling in juni, + 9,7 % ten overstaan van de parlementsverkiezingen vorig jaar); het VB haalt nog maar 14 % (- 2,1 % in vergelijking met de vorige peiling, - 5 % in vergelijking met de verkiezingen op 10 juni vorig jaar. En - 10,4 % in vergelijking met de Vlaamse verkiezingen die volgend jaar worden overgedaan.).

Jean-Marie Dedecker blijkt een enorme aantrekkingskracht te hebben op de VB-kiezers. Maar liefst een kwart van zijn stemmen haalt hij bij het VB, waar hij na Philip Dewinter de favoriete politicus is. VB-voorzitter Bruno Valkeniers minimaliseert de peiling. “Het enige wat telt, zijn de Vlaamse en Europese verkiezingen van juni volgend jaar.” Het is de klassieke uitleg van ofwel wie zeker wil zijn dat het resultaat van goede opiniepeilingen omgezet wordt in een goede verkiezingsuitslag, ofwel de uitleg van iemand die tegen beter weten in hoopt dat het nog zal beteren met de kiesintenties. Bij Bruno Valkeniers is het duidelijk dat laatste. Valkeniers heeft trouwens nog meer zorgen. Niet alleen wordt hij op de achtentwintigste plaats in de populariteitstest van politici geflankeerd door twee absolute politieke lichtgewichten, respectievelijk Patricia Ceysens (Open VLD-minister) en Bettina Geysen (voorzitster Vlaamse Progressieven, het voormalige Spirit). Bij de VB-kiezers scoort niet alleen Jean-Marie Dedecker beter dan de VB-partijvoorzitter. Zelfs SP.A’er Johan Vande Lanotte scoort bij de VB-kiezers beter dan Bruno Valkeniers.

LDD-ideoloog Boudewijn Bouckaert wijst in De Standaard nog eens op het inhoudelijk verschil met het VB. “Wij zijn bijvoorbeeld absoluut geen racistische partij. We kiezen voluit voor integratie van allochtonen in onze westerse beschaving en willen geen polarisatie tussen autochtonen en allochtonen.” Bouckaert sluit niet uit dat naarmate het partijprofiel duidelijker wordt, een aantal kiezers weer zal afhaken. “Maar veel mensen kiezen net voor LDD omdat ze een stem voor Vlaams Belang, dat niet wil regeren, onderhand nutteloos vinden.” Marina Cooreman, VB-gemeenteraadslid in Sint-Katelijne-Waver, die intussen overstapte naar de LDD, bevestigt wat Bouckaert vertelt over het verschil met het VB. “Ik werk in een zeer internationale omgeving (Cooreman werkt in een scheepvaartbedrijf, red.). Ik had het moeilijk met het racisme van Vlaams Belang. En ze mogen zeggen wat ze willen, racistisch zijn ze.”

07:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker, vb, ldd |  Facebook | | |  Print

28-09-08

IN HET VB-PARTIJBESTUUR HEBBEN ZE ALWEER IETS OM OVER NA TE DENKEN

We zijn de tel kwijtgeraakt. Vorige keer waren we aan veertien VB-mandatarissen geraakt die verwelkomd werden bij de Lijst Dedecker (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080816), maar sindsdien zijn er nog een paar bij gekomen. Alleszins is de jongste ex-VB’er bij de LDD het Borsbeekse gemeenteraadslid Ludo Meersman.

Vorige week vrijdag legde Ludo Meersman de eed af in de gemeenteraad van het immer groene Borsbeek. Hij verving in de VB-fractie Nine Caubergh die eerder op het jaar afstand deed van haar gemeenteraadszitje. Na amper één minuut 'zetelen' eiste het kersverse raadslid al meteen alle aandacht op. Meersman deelde aan de collega's van de raad mee dat hij niet langer deel uitmaakt van het VB en dat hij verder als onafhankelijke zal zetelen. Daarmee is Meersman de zoveelste die het VB in Borsbeek met slaande deuren verlaat. Aan Vlaams-nationale overtuiging kan het niet gelegen hebben, integendeel. Meersman richtte jaren geleden zélf de VB-afdeling mee op in Borsbeek. Niet zonder succes overigens. Zo behaalde de Borsbeekse VB-lijst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (oktober 2006) liefst 7 zetels op een totaal van 21 (!), met ca. 28% van de stemmen. Een bijzonder sterke score.

Meersman verbindt zijn politieke lot nu aan Lijst Dedecker, the place to be voor afvallige VB'ers. De resterende VB'ers zeggen niet onder de indruk te zijn van het (zoveelste) ontslag. Meersman is anders wel reeds de vijfde lokale mandataris die de partij de rug toekeert (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5879526/leegloop-bij-vlaams-belang-borsbeek). Naar verluidt zou een groep van dertig (ex-)VB'ers warm lopen voor een collectieve overstap naar de op te richten LDD-Borsbeek. Volgens een andere bron zijn die dertig al overgestapt naar de LDD. De VB-fractie in de gemeenteraad van Borsbeek is nu alleszins gehalveerd. Voor de LDD heeft het VB-bestuur in Borsbeek op haar website nog een waarschuwing in petto: "Wij waarschuwen de mensen van LDD dat zij opletten met wie zij in zee gaan. Want idealisten houden stand, maar overlopers zorgen alleen maar voor miserie." Ze kunnen het weten bij het VB, denk maar aan Marie-Rose Morel (ex N-VA, zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070724) en Jos Van Assche (ex liberale vakbond, zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080926). Zeg later niet dat we het (ook) niet verteld hebben!

Uit een enquête van Gazet van Antwerpen blijkt intussen dat 4 op 10 CD&V-kiezers hun buik vol hebben van hun partij, en nu voor andere partijen zouden stemmen. De twee die daarvan het meest profiteren zijn Lijst Dedecker en N-VA. Met elk 10,4 % CD&V-kiezers. Derde is Open VLD (6,1 %), vierde SP.A/Vl.Pro (3,0 %) en pas als vijfde haalt het VB er profijt uit met 2,3 %. Als potentiële crisisoplosser staat Jean-Marie Dedecker (foto) na Guy Verhofstadt en Jean-Luc Dehaene op een derde plaats in de ogen van de tweeduizend bevraagden. Met dubbel zoveel mensen als die hun hoop in Bart De Wever stellen en acht keer zoveel dan mensen aan Bruno Valkeniers denken. In het VB-partijbestuur hebben ze alvast wat om over na te denken.

Niet dat wij overigens warm lopen voor Jean-Marie Dedecker. Tenzij van ergernis. In een interview, waar wij later nog op terugkomen, met Marc Reynebeau zegt de Gentse journalist-historicus: “Het feit dat nu minder mensen willen stemmen voor het Vlaams Belang is weinig hoopgevend. Sommigen kiezen Lijst Dedecker en eigenlijk is dat nog maar eens een uiting van hun wanhoop.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker, ldd |  Facebook | | |  Print

26-04-08

LIJST DEDECKER CONGRESSEERT

Dit weekend houdt Lijst Dedecker (LDD) een partijcongres. De LDD kost het VB een pak stemmen, en kaapt ook media-aandacht weg. Maar moeten wij daarom in hoera-stemming vervallen? De LDD heeft intussen tien voormalige VB-mandatarissen in haar rangen (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/5697884/tiende-vbmandataris-maakt-overstap-naar-lijst). Hoeveel blijft van hun vorige politieke biotoop kleven? Luk Sanders schreef een lezenswaardige bijdrage over de Lijst Dedecker voor het in juni te verschijnen boek Politieke ideologieën in Vlaanderen, bijdrage die donderdag als opiniebijdrage verscheen in De Standaard. We focussen in het deel dat we hier overnemen op de gelijkenissen en verschillen met het VB.

Luk Sanders: “Toen Karel Dillen destijds benoemd werd tot 'voorzitter voor het leven' van het Vlaams Blok was het parlement te klein. 'Ondemocratisch!' werd overal terecht gescandeerd, want een volwaardige democratie calculeert individueel menselijk falen in. Gegarandeerde macht corrumpeert en daarom moeten elites elkaar afwisselen, willen ze democratisch zijn. Maar is het voorzitterschap van Jean-Marie Dedecker democratischer? Uiteindelijk gaf Dillen de fakkel door aan Frank Vanhecke en een jaar later was Dillen vergeten. Zijn overlijden haalde amper het nieuws, ook al was zijn partij toen op een hoogtepunt. Maar door een partij op te richten die je eigen naam draagt, ben je sowieso de feitelijke voorzitter voor het leven. Jean-Marie geniet wel verzachtende omstandigheden; hij had namelijk een moeilijke politieke jeugd. Ondanks zijn electorale successen bij de VLD werd hij geweerd uit de federale regering, uit de Vlaamse regering en uit het Oostendse schepencollege. In 2002 werd hij door de VLD drie maanden geschorst en in 2006 buiten geschopt om vervolgens uit de N-VA geschopt te worden. De kansarme politicus wilde een patroon doorbreken, dat is begrijpelijk… Maar daar is de politiek niet mee gediend en zijn eigen partij evenmin. Alleen Dedecker zelf vaart er wel bij.

Iemand die een politieke partij opricht en haar naar zichzelf noemt, acht zijn persoonlijk belang (inclusief voorzitterspostje) belangrijker dan dat van zijn partij. Onder normale (democratische) omstandigheden staat een voorzitter onder druk als zijn partij verliest, maar niet bij Dedecker. Als Lijst Dedecker haar voorzitter om welke reden ook zou afzetten, verliest ze haar ziel. Maar als Dedecker zelf plots zin krijgt in een zotte career move - hout hakken in Canada of zo - en de partij verlaat, dan kan hij dat natuurlijk perfect. Alleen ziet de toekomst van de partij er dan even troosteloos uit als die van Lijst Pim Fortuyn na de moord op haar voorzitter. Dan staan de partijleden daar met hun mond vol tanden. Omwille van haar naam kan de partij dus niet zonder Dedecker, maar Dedecker wel zonder de partij. (…) Dedecker trekt van leer tegen de monarchie omwille van de macht door geboorte en de macht voor het leven. Maar sinds de geboorte van zijn partij, en zolang Dedecker en zijn partij volwaardig leven, ligt de partijmacht geconcentreerd in de figuur van koning Dedecker.

Maar ook met de subnaam van de partij schort wat… Een kleine vierhonderd jaar geleden opende René Descartes zijn magnum opus Discours de la Méthode als volgt: 'Het gezond verstand is het best verdeelde goed op aard. Want eenieder meent er zo goed van voorzien te zijn dat zelfs diegenen die in andere zaken het moeilijkst tevreden zijn te stellen er gewoonlijk niet meer van willen dan ze al hebben'. 'Gezond verstand' is hét argument voor mensen met veel opinies en weinig argumenten. En voor Dedecker is het gewoon een synoniem voor zijn eigen gedacht. In die zin had hij ook gelijk toen hij zei dat al zijn partijleden gemeen hebben dat ze gezond verstand hebben. Het zijn mensen die bij gebrek aan eigen mening klakkeloos zijn gedacht - het gezond verstand - overnemen. Haast iedere politicus probeert zijn politieke ideeën niet als politieke ideeën voor te stellen. Ofwel zijn het feiten ('ik stel enkel vast') ofwel is het 'gezond verstand'. En Dedecker doet er alles aan om te verloochenen wat hij is: een politicus. Na de wedstrijd schudden atleten mekaar de hand en na het politiek akkoord steken 'polletiekers' mekaar een mes in de rug, aldus Jean-Marie. In de sport gebeurt alles fair en in de politiek is alles laf. De LDD-ideologie heeft wel meer nuance en diepgang dan het kleuterniveau van George Bush of van Vlaams Belang . LDD is rechts-liberaal. Dat wil zeggen dat het vrijheidsideaal zo ver gaat dat een blanke, gezonde, rijke, hooggeschoolde, succesvolle, zelfstandige 'man' van middelbare leeftijd er doorgaans beter bij vaart dan een zieke, allochtone oma. Maar dat is de karikatuur, zoals die van iedere ideologie bestaat. Het rechts-liberalisme is niet de meest sociale ideologie, maar LDD is niet racistisch en ook niet extreem asociaal.

(…) Dedecker draait ondertussen al een hele tijd mee in de toppolitiek, maar nooit toonde hij zich als iemand die kan samenwerken met andersdenkenden. En aangezien hij de partij belichaamt hebben we, na Vlaams Belang, nu weer een significante partij die geen beleidspartij is. En gezien de electoraal succesvolle toekomst die LDD voorspeld wordt, levert dat eens te meer een democratisch probleem op. Inhoudelijk is LDD geen extremistische partij, maar door dat toenemende electorale gewicht van die onverzoenlijke partijen, verkleint het gewicht van de beleidspartijen. Het gevolg is dat belangrijke beleidspartijen steeds meer verplicht worden om allemaal samen in zee te gaan (zoals momenteel in de Vlaamse regering). En zodra de sleet zit op zo'n tripartite, is er geen alternatief mogelijk. Er zijn kortom steeds minder mogelijkheden om de elites te laten roteren, wat zo broodnodig is voor de democratie. Intern wordt de rotatie van de macht verstoord omdat de gelijknamige voorzitter de hele partij incarneert en aangezien die voorzitter het monopolie meent te hebben op het gezond verstand, beperkt hij bovendien de mogelijkheden opdat beleidspartijen mekaar kunnen afwisselen.”

In een reactie gisteren in De Standaard schreef Rudi De Kerpel, die enige bekend geniet nadat hij als ondernemer herhaaldelijk op de televisie verscheen in debatten opgezet door Jan Van Rompaey, lid van het LDD-partijbureau, dat er in de LDD flink gedebatteerd wordt. Het zou er nog aan mankeren met de verzameling van persoonlijkheden daar. Maar dat neemt niets weg van de cruciale rol van Jean-Marie Dedecker en de vaagheid van de notitie ‘gezond verstand’.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker, ldd |  Facebook | | |  Print

26-03-08

TIENDE VB-MANDATARIS MAAKT OVERSTAP NAAR LIJST DEDECKER

Het was een klein berichtje in De Morgen gisteren: “Bob De Wispelaere, provincieraadslid in Limburg voor het VB, stapt over naar de LDD. Hij vervoegt daarmee zijn voormalige partijgenote An Bonné. Zo telt LDD al twee provincieraadsleden in Limburg. Naar eigen zeggen kiest De Wispelaere voor het realisme en de vrije meningsuiting van LDD en laat hij het extremisme en de nep-freedom of speech van Vlaams Belang achter zich.” Bob De Wispelaere (foto) vervoegt echter niet enkel An Bonné. Hij is volgens onze telling de tiende VB-mandataris die overstapt naar de Lijst Dedecker (LDD).

Jurgen Verstrepen maakte in april vorig jaar als eerste de overstap van het VB naar de LDD. Als je zoals Jurgen Verstrepen al voor veertien verschillende radiostations en vier verschillende televisiezenders hebt gewerkt, is een overstap van een politieke partij naar een andere politieke partij niet zo verbazingwekkend, maar het was het begin van een exodus richting LDD. In dezelfde maand als Verstrepen overstapte, maakte ook Vlaams parlementslid Monique Moens uit Neder-over-Heembeek bij Brussel dezelfde move. Ook Fabrice Morreau, voorzitter van het VB-Zottegem maar vooral ontwerper van nogal wat VB-websites, volgde Jurgen Verstrepen naar de LDD. Begin september stapte David Van Hecke, VB-gemeenteraadslid in Kapelle-op-den-Bos, over naar de LDD. In diezelfde week gevolgd door vijf bestuursleden van de VB-afdeling van Begijnendijk. In oktober ging Aisha Van Zele, VB-gemeenteraadslid in Lokeren, over naar de LDD. Het VB had eerder een paar keer met Aisha Van Zele gepronkt omdat ze als kleurlinge bij het VB een opvallende verschijning is. Ze kan echter niet als een allochtone in de traditionele zin beschouwd worden: ze is een als kind geadopteerde Sri-Lankese. Vervolgens stapte Dorine Demeulemeester in november over naar de LDD, gemeenteraadslid en oprichtster van de VB-afdeling in Ichtegem. Met haar stapten nog een tiental andere VB’ers over naar de LDD. Diezelfde maand stapte ook VB-gemeenteraadslid in Boechout Jan Verelst over naar de LDD. En om het jaar af te sluiten ruilde het Hasseltse gemeenteraads- en provincieraadslid An Bonné het VB voor de LDD. In januari dit jaar stapten VB-gemeenteraadsleden in Ranst Astrid Verbert en Tania Van Rompaey over naar de LDD. Verbert was al twintig jaar actief bij het VB. (Zie: http://yelloman1.blogspot.com/search/label/leegloop en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071125.)

Bob De Wispelaere die nu overstapt naar de Lijst Dedecker stapt overigens al voor de tweede keer op bij het VB. Hij werd op de eerste Zwarte Zondag, 24 november 1991, als jongste provincieraadslid in Limburg verkozen op de lijst van het VB. Dik een half jaar later pakte Philip Dewinter echter uit met zijn berucht zeventigpuntenplan, en dat vond De Wispelaere erover. Het duurde nog wel een paar jaar, maar uiteindelijk stapte De Wispelaere op bij het VB. Ruim tien jaar later kwam het VB terug bij hem aankloppen om zich bij hen kandidaat te stellen voor de provincieraadsverkiezingen in 2006. De Wispelaere aanvaardde het op voorwaarde dat het VB meer aandacht zou hebben voor gehandicaptenbeleid en ontwikkelingssamenwerking. De Wispelaere heeft een dochtertje dat vier jaar lang omwille van een heupziekte gekluisterd was in een rolstoel, en zet zich met het wijkcomité in zijn woonplaats Houthalen-Oost in voor weeshuizen overal ter wereld. De Wispelaeres naïeve hoop dat er intussen bij het VB een andere wind zou waaien, werd vlug de grond ingeboord. Vrije meningsuiting bleek bij het VB nogmaals niet voor iedereen te gelden. Het voorstel van een N-VA-provincieraadlid om de website van de provincie aan te passen voor personen met een motorische, auditieve en visuele beperking werd haast spottend onthaald door de VB-collega’s van De Wispelaere. Diezelfde collega’s vonden ook dat een voorstel om een ‘Steunpunt voor Oost-Midden Europaprojecten’ te ondersteunen moest afgekeurd worden, terwijl De Wispelaere vanuit zijn ervaring met het ondersteunen van weeshuizen in Moldavië maar al te goed het nut van zo’n steunpunt inziet. Nu is het voor De Wispelaere voor eens en voor goed gedaan met het VB. Tegen 2012 wil hij in de Limburgse mijngemeenten “de politieke rechterzijde opnieuw op de kaart plaatsen door de bevolking een volwaardig alternatief te bieden” voor het VB. Weg bij het VB, maar het blijft natuurlijk een rechtse rakker.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ldd, dedecker |  Facebook | | |  Print

25-11-07

Uit eigen belang van het VB naar de LDD overgestapt

Er is al wat volk van het Vlaams Belang (VB) overstapt naar de Lijst Dedecker (LDD), zij het meestal klein grut. De partijafdeling van Ichtegem (Ichte wat?) bijvoorbeeld. VB-voorzitter Frank Vanhecke (foto 1) is echter ook not amused met de kritiek die het VB krijgt van Jean-Marie Dedecker. Vorige week lanceerde Vanhecke de tegenaanval (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071118), maar toch stopt de overstap van zijn personeel niet.

Jongste in de reeks is VB-gemeenteraadslid en groenteboer in Boechout Jan Verelst (foto 2). Hij heeft een groot- en kleinhandelszaak in groenten en fruit, en vertelt in De Nieuwe Gazet dit weekend: “Veel klanten bleven weg omdat ik bij het Vlaams Belang was. Ik won er enkele klanten bij, maar zeker niet zoveel als ik er verloor.” Op de jaarmarkt in Boechout, begin oktober, deelde het Vlaams Belang aan haar stand appelen uit. Appelen van Jan Verelst. Kinderen namen het fruit gretig aan maar moesten het van hun ouders terugleggen.

Jan Verelst, VB-lijstduwer bij de gemeenteraadsverkiezingen, geraakte op eigen kracht verkozen in de gemeenteraad en blijft daar nu zitten als nieuwbakken LDD’er. Verelsts bekendheid als groenteboer werd wel gebruikt voor het vullen van de lijstduwersplaats op de VB-lijst, maar geld om de verkiezingscampagne te financieren was er enkel voor de eerste drie op de lijst. En dat wringt. Voor het overige heeft Verelst geen probleem met de Boechoutse VB’ers.

Anders is het met de nationale en Antwerpse partijtop. Jan Verelst: “Tijdens een partijmeeting hoorde ik oorlogstaal tegenover moslims. Zo los je geen problemen op. Als het VB zich zo radicaal blijft opstellen, zal de partij het cordon sanitaire nooit doorbreken.” Verelst zegt als LDD’er meer zaken te kunnen aanbrengen in de gemeenteraad. “Mensen komen met problemen naar mij. Maar ze willen niet dat ik ze in naam van het VB aan de gemeenteraad voorleg. Nu kan ik dat wel.”

De plaatselijke VB-fractie betreurt de beslissing van Jan Verelst om over te stappen naar LDD. Wally Liekens, fractieleider van de nu nog driekoppige VB-gemeenteraadsfractie: “Ondanks de korte samenwerking met Jan hebben we toch goede herinneringen aan deze periode. Dat er al eens kleine meningsverschillen waren willen we niet ontkennen, maar die konden telkens op een constructieve en gezonde manier besproken  en uitgeklaard worden. (…) Ondanks dit alles blijven we (…) politieke vrienden. Hopelijk is dit wederzijds.”

Jean-Marie Dedecker (foto 3) heeft er intussen een adres bij als hij nog eens een appeltje wil schillen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, dedecker |  Facebook | | |  Print

18-11-07

Lijst Dedecker wil het VB uitroken (dat begrijpen we) en leegzuigen (qué?)

We schreven hier eerder al dat het VB de Lijst Dedecker (LDD) niet tot de tegenstanders rekent, maar bij de politieke vrienden ter rechterzijde. Maar het zit het VB hoog dat Dedecker zegt een "gezond rechts" alternatief te zijn voor het VB. Voeg daarbij nog eens de opgang die de LDD maakt in de opiniepeilingen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071113). Gisteren spuwde VB-voorzitter Frank Vanhecke (foto 1) zijn gal in een column op de VB-website.

Frank Vanhecke: “Het spreken met gespleten Vlaamse tong is (…) een beproefd recept bij de zelfverklaarde Vlaamse staatsmannen en ministeriabelen. Ook Lijst Dedecker is in dat bedje ziek. In Vlaanderen profileert Jean-Marie Dedecker (foto 2) zich als een rebel die liever vandaag dan morgen de Vlaamse republiek wil uitroepen, maar in de Franstalige media laat hij een heel ander geluid horen. In Vlaanderen trekt hij heftig van leer tegen de ondemocratische demarches van koning Albert, maar in La Libre Belgique (13/11) zegt Dedecker ter attentie van de koning en de Franstaligen dat men zijn partij ‘moet laten meespelen’ als men het Vlaams Belang wil doen afkalven. In een recente tribune in De Standaard (2/11) heeft hij het over ‘wat we vandaag proberen te bestrijden: het extreemrechtse gedachtegoed van Vlaams Belang’. Vandaag, op het moment dat ik deze column schrijf, doet Dedecker er in Het Laatste Nieuws (17/11) nog een schepje bovenop: ‘Ik moet een prijs krijgen: ik rook het Vlaams Belang uit’, luidt de veelzeggende titel. Dedecker doet een ronduit verbazende oproep aan het Belgische establishment om hem te steunen tegen ‘de vijand’, want ‘het moment is daar om extreem-rechts uit te hongeren’. Het Vlaams Belang ‘droogleggen’, ‘uitroken’ en ‘leegzuigen’ is ’s mans voornaamste betrachting. Voorts geeft hij ons de kwalificaties “fascistoïde”, ‘armoestem’ en ‘spookschip’. Ik kan daaruit alleen maar besluiten dat Lijst Dedecker nu al wordt verteerd door ambitie en zo snel mogelijk salonfähig en regeringsfähig wil worden. Dat laatste wordt trouwens uitdrukkelijk bevestigd door huisideoloog Boudewijn Bouckaert, die in De Standaard (17/11) een pleidooi houdt voor regeringsdeelname in 2009, met… de VLD als coalitiepartner.” Volgens Vanhecke is Dedecker een "draaikont" en staat het "helder en rechtlijnig" programma van het VB garant voor de samenhang van zijn partij.

Voor de goede orde geven wij hier het citaat zoals het letterlijk in De Standaard staat. Boudewijn Bouckaert (foto 3) zegt te dromen van: “Een rechtse coalitie van VLD, CD&V/N-VA en LDD, met in de oppositie groenen, socialisten en een leeggezogen Vlaams Belang.” Wat moeten we ons voorstellen bij een “leeggezogen Vlaams Belang”? We kunnen ons daar allerlei zaken bij voorstellen, maar ze zijn allemaal even onsmakelijk. Bouckaert is wel duidelijker wanneer hij toegeeft dat het de LDD een capabel middenkader ontbreekt. Boudewijn Bouckaert: “De partij trekt onvermijdelijk ook affairisten en querulanten aan. Maar daar dient een politieke partij ook voor. Ze moet haar wortels hebben in alle lagen van de bevolking, het ongenoegen opvangen en een oplossing bieden.” Met “affairisten en querulanten”?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker, vanhecke |  Facebook | | |  Print

13-11-07

Kerst verpest de sfeer bij de Lijst Dedecker

Vorige week woensdag schreven wij hier over de moeilijke tijden waarin het VB het laatste half jaar is verzeild: “De leidende positie in het land der politiek verongelijkten wordt al enkele maanden sterk door de Lijst Dedecker (LDD) belaagd, met alle dissidenties vandien.” (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071107). Die woorden waren nog niet goed koud als de resultaten bekend geraakten van de jongste opiniepeiling van De Standaard/VRT. Volgens die opinepeiling zou de Lijst Dedecker (LDD, foto 1) van 6,6 procent naar 10,1 procent stijgen, een winst van 3,5 %. Het VB strandt op 15,6 procent, een verlies van 3,7 %. En om onze analyse helemaal te bevestigingen werd aangekondigd dat een volledige gemeentelijke afdeling van het VB zou overstappen naar de LDD. Bij het VB mogen ze de LDD dan wel tot de politieke vrienden ter rechterzijde rekenen, blij zullen ze er niet om zijn.

Maar de lijst mandatarissen en medewerkers van de LDD is teveel als een “ratjetoe”. Bart Brinckman gebruikte het woord het voorbije weekend in De Standaard om de LDD te omschrijven als “een partij van één man, wat overlopers en wat aangespoelden.” Individuen kunnen er het programma naar hun hand zetten als in geen andere partij. Tot Open VLD’er Stef Goris overstapte naar de LDD wilde de LDD het beroepsleger afschaffen. Met Stef Goris erbij is de partijlijn 180 graden gedraaid, en moet er meer geld gaan richting defensie. Consistent lijkt dat niet. Vandaar dat de communicatiecel van de partij dringend versterkt moest worden, wat gebeurde met de aanwerving van Piet Deslé (ex-VTM) en van Terry Verbiest (foto 2, ex-veel).

Terry Verbiest werkte achtereenvolgens als journalist bij de BRTN-televisie en de VTM; was dan even zelfstandig televisieproducent; keerde terug naar de Reyerslaan, nu om bij de VRT-radio te werken; werd dan hoofdredacteur van TV Brussel, programmadirecteur en directeur informatie bij VT4 en hoofdredacteur van het vlug ter ziele gegaan Woenstijnvis-weekblad Bonanza. Na opnieuw een korte periode bij de VRT-televisie werd hij zelfstandig communicatie-adviseur. Zijn laatste twee functies voor hij bij de LDD werd binnengehaald waren communicatieverantwoordelijke van Spirit-staatssecretaris Els Van Weert (Els Van Wie?) en woordvoerder van voetbalclub Lierse SK die toen onderaan de klassering in de Eerste Afdeling bengelde en intussen al helemaal niet meer in de hoogste voetbalafdeling speelt.

Terry Verbiest, een man van twaalf beroepen en dertien ongelukken. Een man die een dikke maand na zijn aanwerving bij LDD al gewetensbezwaren heeft bij het werken voor die partij. Wij zouden dat al veel vroeger gehad hebben, maar kom. Terry Verbiest (op de blog van Jurgen Verstrepen): “De actie ‘Laat in godsnaam de kerstman thuis voor 15 december’ (van het Radio 1-programma Peeters en Pichal, nvdr. Klik op afbeelding 3 voor meer info.) zorgt voor bijna zoveel heisa als de al dan niet splitsing van B-H-V. Lijst Dedecker vindt dat de VRT de mensen niet mag opjutten tegen de kerst- en klaascommercie. De kleine middenstanders moeten in die periode vaak een erbarmelijk seizoen goedmaken. Dus: geen wijsvingertje en laat sint en santa elkaar maar van de weg rijden. Ik heb het daar moeilijk mee. Als het van mij afhing kwam de kerstman uit zijn kot op 24 december, zo rond zes uur ‘s avonds. Om dan weer te verdwijnen rond middernacht. Idem dito voor de sint. Getolereerd vanaf 12 uur ‘s middags op 5 december en ook rond middernacht: hup, mijn schouw uit, met uw staf, mijter en Afro-Europese knechten/slaven.”

Na een flauwe grap vervolgt Terry Verbiest: “Ik hoef die hele handel niet. Ik heb er een bloedhekel aan. Ik krijg jeuk van het muzakgejengel dat mij binnenkort weer lastig valt als ik een voet in een Mortselse winkelstraat zet. Soepversies van Stille nacht, White Christmas en Jingle bells, afgewisseld met Adeste Fidelis: afvoeren! Sterren en ballen die mijn straatbeeld naar de filistijnen helpen: weg ermee! Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil: grow up of wake up! Ik wil met rust gelaten worden. Ik wil dat altijd, maar zeker in deze donkere dagen.Ik wil mij niet wentelen in een opgefokte/gefuckte kunstmatige gezelligheid.” Na nog wat verder, en even toch wat onnozel, gejammer, besluit Verbiest: “Ik voel het al aankomen. Met deze ideeën zit ik niet meer op de lijn van Lijst Dedecker. Later zal ik terugdenken aan deze periode als dat kortstondig verblijf  bij LDD waaraan een abrupt einde kwam door de schuld van de kerstman. Of van de sint. Ik weet niet waar Jean-Marie in gelooft. Ik moet hem dat toch eens vragen, nu het nog kan.”

We volgen Terry Verbiest in zijn aversie van het commerciële kerstgedoe, en als Verbiest het moeilijk krijgt met de ‘de commerce voor alles’-partijlijn van de LDD, dan hebben wij daar álle begrip voor. De Lijst Dedecker? Het is leuk dat ze stemmen afsnoepen van het VB, maar voorts hoeven we ze ook niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker |  Facebook | | |  Print

26-07-07

De Morel-saga. 3: "Met een kwartet (Vanhecke-Dewinter-Annemans plus Morel) draait de boel vierkant"

De vorige aflevering van de De Morel-saga eindigde met de affaire rond Jean-Marie Dedecker. De brulboei uit Oostende kreeg het lijsttrekkerschap voor de Senaatslijst van het VB voor de parlementsverkiezingen op 10 juni aangeboden, in een poging om de rechtse krachten in Vlaanderen te verzamelen maar vooral ook om te beletten dat een concurrent voor het VB ter rechterzijde van het politiek spectrum niet met VB-stemmen aan de haal zou gaan. Zoveel politiek vernuft was niet besteed aan Marie-Rose Morel en met haar interview in  Het Laatste Nieuws kelderde ze openlijk dit initiatief. Hoe kijkt Jean-Marie Dedecker terug op deze episode, en zijn er blijvende gevolgen van?

Ten huize Freddy Van Gaever voerden Philip Dewinter en Jurgen Verstrepen gesprekken met ex-VLD’er Jean-Marie Dedecker die politiek onderdak zocht. In een tweede fase, na het debacle van Dedeckers vrijage met de N-VA, werd partijvoorzitter Frank Vanhecke bij de onderhandelingen betrokken. Knack-journalisten Dirk Draulans/Patrick Martens: “Er kwam een ‘tactisch herenakkoord’ dat Dedecker het lijsttrekkersschap voor de Senaat garandeerde, en een verkiesbare plaats op de Kamerlijst voor zijn kompaan Boudewijn Bouckaert. Op de nieuwjaarsreceptie van het Belang verdedigde Vanhecke, op verzoek van Dewinter en Gerolf Annemans, nog met verve het idee van een soort Forza Flandria, een open lijst. Het was de eerste stap om de militanten op de komst van Dedecker voor te bereiden. Maar amper twee weken later kelderde Marie-Rose Morel dat plan in haar fameuze interview in Het Laatste Nieuws. Vanhecke, die daar gezien zijn relatie met Morel ongetwijfeld van op de hoogte was, plaatste zich zo mee op de lijn van de strekking in de partij die vindt dat de tijd van het Antwerpse duo in de voorlinie van het Vlaams Belang voorbij is.

Waarschuwingen van Dewinter en Annemans voor electorale overmoed en toenemende gemakzucht sloegen niet meer aan in een partijapparaat dat zwemt in overheidsmiddelen en in drie decennia is uitgegroeid tot een middelgroot bedrijf met een 60-tal parlementsleden en bijna 140 medewerkers. Die laatste groep is verspreid over de parlementaire fracties, een nationaal en 22 regionale secretariaten. Door hun statuut (formeel zijn het medewerkers van individuele parlementsleden) kosten ze niets aan de partij en kan het Vlaams Belang het grootste deel van zijn overheidstoelagen (6,86 miljoen euro in 2006) besteden aan propaganda en verkiezingen. Na Morels aanval hielden Dewinter en Annemans de kiezen op elkaar. Ze zagen, zo vlak voor de verkiezingen, het spookbeeld opdoemen van de extreemrechtse Oostenrijkse Vrijheidspartij van Jörg Haider, die aan interne twisten ten onder ging. Maar sinds de verkiezingen probeert het duo de sfeer te creëeren dat ‘het experiment zonder hen’ mislukt is. Twee salvo’s maakten een einde aan het interne staakt-het-vuren. Hardliner Filip De Man suggereerde om de voorzittersverkiezingen te vervroegen van eind 2008 naar dit najaar, en blies daarmee de geruchten over een kandidatuur van nieuwkomer Bruno Valkeniers als partijleider extra leven in. Annemans noteerde op zijn weblog dat hij het succes van ‘Robin Hood’ Dedecker had voorspeld, en liet doorschemeren dat voor de tandem Morel-Vanhecke de speeltijd nu afgelopen moet zijn.

De nieuwe vijandelijkheden geven meteen aan in welke richting de machtsstrijd zich afwikkelt. Vanhecke wordt gedwongen tot duidelijkheid over zijn positie en zijn relatie met Morel. Insiders van het Vlaams Belang hameren erop dat een driehoek (Vanhecke-Dewinter-Annemans) een structuur met een sterke basis is, maar dat een kwartet (hetzelfde trio plus Morel) de boel vierkant doet draaien (Publicist Derk Jan Eppink schreef eerder ook al hetzelfde, zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070703). Sommigen vinden dat Morel beter gewoon zou verdwijnen. Tegelijk wordt het uitkijken naar wie de partijkoers zal bepalen met het oog op de Vlaamse verkiezingen van 2009. Zeker voor de machtspositie van Dewinter wordt die regionale stembusslag erop of eronder. Een consensus aan de top van het Vlaams Belang over de oorzaken van het verlies van 200 000 kiezers op 10 juni, in vergelijking met 23004, is er nog altijd niet. Morel en Vanhecke menen dat veel nationalisten over twee jaar spijt zullen hebben van de ‘nuttige stem’ die ze dit keer voor het kartel CD&V/N-VA hebben uitgebracht. Dewinter en Annemans blijven lonken naar de LDD om te komen tot een Forza Flandriaconstructie. Ze denken daarbij in eerste instantie aan de vorming van een technische fractie met de LDD-verkozenen in de Kamer.”

Jean-Marie Dedecker heeft alvast openlijk gesproken over de vorming van zo’n technische fractie, verbolgen over het feit dat in het Bureau van de Kamer van Volksvertegenwoordigers eerst enkel de grootste, potentiële regeringspartijen vertegenwoordigd zouden zijn. Met zo’n technische fractie VB/LDD zou die fractie de grootste worden in de Kamer. Intussen heeft het VB wél haar zitje gekregen: Bart Laeremans in het Bureau dat de werkzaamheden van de Kamer regelt, en Guy D’Haeseleer als quaestor voor het beheer van de financiën van de Kamer. De LDD viel buiten de prijzen. Intussen laat Jean-Marie Dedecker de ene keer verstaan dat een ‘Forza Flandria’ met het VB en de LDD na zijn recente ervaring met het VB  er niet meer in zit; een andere keer ziet hij het als iets wat vroeg of laat er zal komen – al haalt hij nog wel zijn neus op voor de vrienden van het VB. In de digitale Knack  van 18 juli zegt Jean-Marie Dedecker dat de rol van Marie-Rose Morel in het afspringen van de gesprekken over een Forza Flandria “redelijk groot” is. Jean-Marie Dedecker: “Wat zaterdag is gezegd tijdens een gesprek met de partijtop van Vlaams Belang, stond maandag in een krant met de bedoeling die gesprekken op te blazen.” Toch spraken Dedeckers gesprekspartners – Dewinter, Annemans én Vanhecke – volgens Dedecker “uit één mond”. In de pers is altijd gezegd dat aangenomen wordt dat het interview met Morel in Het Laatste Nieuws  vooraf is doorgesproken met Frank Vanhecke. Maar zou Frank Vanhecke in deze zo’n huichelaar zijn? Zou hij niet voor schut zijn gezet door Marie-Rose Morel, maar dat omwille van zijn bevoorrechte relatie met Morel niet willen toegeven?

Het weekblad Trends  van 19 juli kopt boven een dubbelinterview met Jean-Marie Dedecker en Frank Vanhecke: Forza Flandria is niet dood en begraven. Jean-Marie Dedecker: “Frank Vanhecke heeft mij ooit gezegd dat er zoveel ruzies in de Vlaamse beweging zijn dat het familievestes zijn geworden. Als je die kan bijleggen, dan zouden we ver staan. Als Vlaanderen vooruit wil, dan moeten wij aan Forza Flandria werken. (…) Wij (VB en LDD, red.)  gaan samen voor een splitsing van de gezondheidszorg en het arbeidsmarktbeleiden voor een aparte inning van de fiscaliteit. In ethische thema’s als het homohuwelijk staan we ver van elkaar. Maar 80 % van de problemen van de mensen is sociaal-economisch.” Trends  vraagt Frank Vanhecke of het Vlaams Belang voor er een bundeling van krachten komt niet wat water in de wijn doen? Het Europees Parlement bijvoorbeeld zit u in een fractie met allerlei onfrisse figuren uit Oost-Europa. Frank Vanhecke snapt die kritiek niet. Als je geen lid bent van een fractie, zijn je mogelijkheden als europarlementslid beperkt. Frank Vanhecke: “We hebben daarom een technische fractie opgericht om op gelijke voet te staan met de andere parlementsleden.” Jean-Marie Dedecker merkt op: “Er zit toch wat uitschot bij. Zoals een Roemeen die zegt dat je van zigeuners zeep moet maken . Of de kleindochter van Mussolini. (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070111)” Maar hoe zwaar zal dit uiteindelijk doorwegen bij Jean-Marie Dedecker? Is dat iets wat ‘de mensen’ bezighoudt? Waarschijnlijker is dat Dedecker gewoon uitkijkt waar hij het meeste profijt uit kan halen: door vanuit de oppositie de regering-Leterme te steunen voor de staatshervorming of  door een of andere constructie samen met het VB.

Maar wat als Lady Macbeth, Marie-Rose Morel, weer opduikt? In de volgende aflevering van de De Morel-saga laten we haar zelf aan het woord.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, dedecker |  Facebook | | |  Print

04-07-07

Aan tafel

Een paar maanden voor de verkiezingen van 10 juni torpedeerde Marie-Rose Morel, via een interview in  Het Laatste Nieuws en tot grote ergernis van Philip Dewinter, een mogelijke samenwerking tussen Jean-Marie Dedecker en het Vlaams Belang. Intussen worden de banden tussen Dewinter en Dedecker terug aangehaald.

De Morgen  meldde gisteren dat de twee kopstukken zaterdag samen opgemerkt werden in restaurant Siphon in Damme (zie: http://www2.siphon.be/nl). Vermits Jean-Marie Dedecker (foto 1) zelfs met Osama Bin Laden wil praten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070702) kon er ook een etentje met Philip Dewinter (foto 2) af. Het etentje kwam er op uitnodiging van een vriend van Dewinter, die ook een vriend van Dedecker is geworden, zegt Dewinter in De Morgen. Dewinter nog: “Jean-Marie en ik zagen mekaar geregeld voor de verkiezingen, en dit was de eerste keer erna. In eerste instantie moeten we vermijden dat we elkaar vliegen afvangen: de gemeenschappelijke vijand is links. Maar wie weet, volgt er ooit nog iets meer, al heeft de kiezer de kaarten niet simpel gelegd?” Die kiezer toch! De Morgen  heeft geen reactie van Jean-Marie Dedecker opgetekend, maar enerzijds houdt Dedecker altijd zoveel mogelijk deuren open. Anderzijds zou het niet de eerste keer zijn dat Dewinter naar bondgenoten zoekt, alleszins niet-aanvalspakten wil afsluiten, maar die ‘geestesgenoten’ van Dewinter niet van hem willen weten (Pim Fortuyn, Geert Wilders…).

Vorige week geraakte bekend dat Vlaams parlementslid Freddy Van Gaever gecoöpteerd zal worden als VB-senator. Uit een doorgaans goed ingelichte bron vernemen we nu dat Dewinter een stevig pleidooi heeft gehouden om Freddy Van Gaever te coöpteren als senator. Waardoor Van Gaever alvast verzekerd is van twee jaar langer een parlementair inkomen dan was hij Vlaams volksvertegenwoordiger gebleven. Maar dat was niet de reden waarom Dewinter Van Gaever in de Senaat wilde loodsen. Dat Van Gaever ontgoocheld is over de werking van het parlement, de traagheid van de te nemen beslissingen, het moeten rekening houden met anderen… speelde ook al geen rol om hem te coöpteren. Naar verluidt waren er meerdere kandidaten om gecoöpteerd senator te worden, nog naast de de vorige keer gecoöpteerde Mechelenaar Frank Creyelman. Maar Van Gaevers vriend Jean-Marie Dedecker huist voortaan in het federaal parlement. Dedecker weliswaar in de Kamer, Van Gaever voortaan in de Senaat. Ontmoetingen in de wandelgangen, koffiekamer en refter tussen die twee zijn zo gemakkelijker dan mocht Van Gaever nog in het Vlaams parlementsgebouw ronddwalen. En Dewinter rekent op die gesprekken in de wandelgangen met het oog op de fameuze Forza Flandria die hij hoopt toch nog op poten te krijgen tegen de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2009.

Van Gaever overwoog naar eigen zeggen na 10 juni anders wel "ernstig om uit de politiek (te) stappen". In Het Nieuwsblad  van 12 juni zei hij: "Ik wilde al langer van het Vlaams parlement naar de Kamer. Economie, energie en transport, dat is toch meer mijn ding dan de pietluttigheden die in het Vlaams parlement aan de orde zijn. Maar er was geen plaats voor mij op de lijst van Gerolf Annemans, toch niet bij de effectieven. Om te helpen ben ik als laatste bij de opvolgers gaan staan. Ik haal daar welgeteld 8 432 stemmen." Omdat eerste opvolger Rita De Bont verkozen is bij de effectieven, en Marijke Dillen in het Vlaams parlement blijft, kan één opvolger gaan zetelen in de Kamer. Van Gaever: "Dus, je zou denken, er komt een plaatsje vrij voor Freddy Van Gaever. Niks van! Ik moet de tweede opvolger, Luc Sevenhans (een protégé van Annemans, red.)  met slechts 4 511 stemmen laten voorgaan. (...) Ik heb twee universitaire diploma's maar dat versta ik niet. Ik geloof niet langer dat er plaats is voor eerlijke mensen in de Belgische politiek. Ik ben het beu om in dat systeem mee te draaien. Kotsbeu ben ik het!" Het weerhield Van Gaever niet om zich nu toch te nestelen in het rode pluche van de Senaat. Door het spel met de opvolgerslijst verhuist voormalig gecoöpteerd senator Frank Creyelman nu naar Van Gaevers plaats in het Vlaams parlement. Creyelman is nog nooit rechtstreeks verkozen geraakt voor een zitje in een parlement.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, dedecker, van gaever |  Facebook | | |  Print

24-05-07

Zoek de zeven verschillen

In welke mate is de Lijst Dedecker (LDD) wat anders dan de VB-lijst?  Lijst Dedecker wil af van antidiscriminatiewetgeving kopte  De Zondag na het eerste verkiezingscongres van de Lijst Dedecker. Is dat niet net hetzelfde als het VB wil? Inderdaad. Zoals voor het VB: “Het Centrum voor Gelijke kansen en Racismebestrijding (CGKR) moet worden afgeschaft”, zegt de LDD: “Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding moet worden opgeheven.” Het VB is “voor een bindende volksraadpleging op volksinitiatief”; de LDD is voor “het Bindend Referendum Op Volksinitiatief (BROV).

Er zijn verschillen tussen de twee partijprogramma’s. Dat merk je vooreerst aan de opeenvolging en de zwaarte van de verschillende hoofdstukken. Bij het VB gaat het eerst over de Vlaamse staatsvorming, dan over de immigratie, en vervolgens over veiligheid en justitie. Bij de LDD beginnen ze met het sociaal-economische, met nadruk op de fiscaliteit en minder overheid, wat gevolgd wordt door een hoofdstuk ‘recht en orde’. Mobiliteit komt als laatste hoofdstuk aan bod, met een zo nadrukkelijke verheerlijking van Koning Auto en Koning Vrachtwagen dat dit voor de LDD’ers wel degelijk een hot issue  is.

Er zijn ook inhoudelijke verschillen. Bij het VB staat de Vlaamse onafhankelijkheid voorop, en is het de mirakeloplossing voor alle problemen. Bij de LDD is men pragmatischer: “Met Wallonië als het kan, zonder België als het moet.” Ook inzake immigratie verschillen beide partijen. Voor het VB moet er een waterdichte immigratiestop komen; bij de LDD luidt het: “Gecontroleerde migratie kan een dynamiek creëren die integratie, sociale vooruitgang en erkenning mogelijk maakt.” Bij het VB niet eens één volle bladzijde aandacht voor het milieu; bij de LDD daarentegen acht bladzijden over de opwarming van de aarde en dergelijke meer.

Maar inzake milieumaatregelen verschillen beide partijen dan weer weinig. Bij het VB wil men “meer aandacht voor de complexe gevolgen van de klimaatsverandering voor Europa en Vlaanderen, zonder in fatalistisch doemdenken te vervallen”; bij de LDD is de conclusie: “De klimaatswijziging is dus niet onze grootste prioriteit.” Bij het VB wil men het “behoud in eigen land van de bestaande kerncentrales en voorbereiding van de bouw van centrales van de vierde generatie”; de LDD zegt: “Kerncentrales houden wij langer open door de wet te wijzigen”, maar ziet daarnaast nog mogelijkheden om energie op te wekken met windmolens en zonnepanelen. Ook inzake immigratie is het verschil niet zo groot dan in de paragraaf hierboven lijkt. De LDD verduidelijkt: “Het echte probleem is niet de immigratie an sich, maar de import van armoede.”

En zo zijn er nog wel meer gelijkenissen dan verschillen. Het VB wil de afschaffing van de “Snelbelgwet”; de LDD vindt dat “de snel-Belg-wet moet worden afgeschaft.” Het VB wil “de intrekking van de druggedoogwet van Verwilghen”; de LDD erkent dat ook alcohol en nicotine schadelijke gevolgen hebben maar wil dat voor de beteugeling “rekening (wordt) gehouden met cultureel aanvaarde en niet-aanvaarde stoffen.” Het VB wil dat “het recht op noodweer moet worden uitgebreid naar de verdediging van de eigen goederen”; de LDD stelt: “De publieke opinie is voor een belangrijk deel voorstander van wettige zelfverdediging van eigendom en zolang de overheid niet overal en altijd de veiligheid kan garanderen (…) dient de samenleving het gat dicht te rijden.”

Het VB-programma oogt vollediger: heeft over meer aspecten van de samenleving een mening, met daarbij haar klassiekers (pro amnestie, tegen abortus…), maar gaat daarbij ook over zaken die uitdrukkelijk geen federale materie meer zijn (cultuur, jeugdbeleid…). Nog niet door dat dit thema’s zijn die tot de Vlaamse bevoegdheden behoren? De LDD lijkt enkel te spreken over thema’s waar het toevallig ‘specialisten’ over in huis heeft, en melkt er dan nogal op door, met nadruk op de vermindering van de fiscale lasten en de rol van de overheid en de overheidsadministratie. De LDD wil de personeelskosten van de overheid met 60 % laten dalen. Zo bont maakt zelfs het VB het niet. Maar beide partijen putten zich om ter meest uit voor een ondernemersvriendelijk klimaat, met zo weinig mogelijk lasten en een zo groot mogelijke vrijheid.

De LDD is dus slechts een alternatief voor het VB in de mate dat het een andere partij is die quasi dezelfde programmapunten heeft dan het VB. Er zijn verschillen, maar niet over de essentie.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker, verstrepen, vlaams belang |  Facebook | | |  Print

27-04-07

Nog meer volk overboord

In  Knack maakt historicus Bruno De Wever, niet te verwarren met zijn broer N-VA-voorzitter Bart De Wever, deze week een interessante historische vergelijking. Aanleiding is de vaststelling dat in partijen die in wezen tegen de staat zijn maar toch hunkeren naar machtsdeelname, op het toppunt van hun groei de crisis in zich dragen die het einde van de partij inluidt. Zo verging het de Volksunie, en zou het wel eens kunnen uitdraaien met het VB. Intussen heeft na Jurgen Verstrepen een tweede VB-Vlaams volksvertegenwoordiger het VB geruild voor de Lijst Dedecker. Het VB heeft over die overstap(pers, want ook VB-artdirector Fabrice Morreau is weg) een mededeling verspreid. Het VB verwijt Dedecker wat het zelf doet. 

In Knack  zet Bruno De Wever (Universiteit Gent) deze week het huidig gekrakeel bij het VB in een historisch perspectief. Bruno De Wever: “Ik zie het Belang zwalpen. Het is niet voor het eerst dat er pogingen tot frontvorming bij rechts worden ondernomen. Ik zie parallellen met de jaren dertig toen men in rechtse kringen een antwoord zocht op de groei van de BWP (Belgische Werklieden Partij) en de samenwerking tussen de socialisten en de liberalen. Men wilde Paars breken. Door het succes van (extreem-) rechtse partijen als VNV (Vlaamsch Nationaal Verbond) en Rex leek machtsdeelname en het breken van de Belgische staat een realiseerbare droom. Er was sinds de jaren twintig ook een sterk anti-belgicisme ontstaan, waardoor de tijd rijpleek voor een breder front.” In 1936 lijdt de Katholieke Vlaamse Volkspartij (KVV) een zware nederlaag en boekt extreemrechts grote winst. De concentratiebeweging lijkt realiteit te worden. Op initiatief van de KVV komen er onderhandelingen met gematigde leden van het VNV en met de extreemrechtse partij Rex, die de grondslag moeten leggen van een christelijke Vlaamse volkspartij. “De fascisten binnen het VNV en bij de katholieken het ACW hebben die samenwerking toen getorpedeerd”, zegt Bruno De Wever. “De leider van het VNV, Staf De Clercq, wil niet verder met de KVV omdat hij de alleenheerschappij in Vlaanderen nastreeft. Dat zie je nu ook (bij het VB, red.)  in beperkte mate: men wil de touwtjes in eigen handen houden.” Na 1938 sterft het initiatief door verkiezingsnederlagen van het VNV en Rex. Bruno De Wever: “De militanten keerden de partij de rug toe. Ook het Vlaams Belang, dat in belangrijke mate geworteld is in de Vlaams-nationalistische tradities, moet rekening houden met zijn basis.Die is in wezen antistaat en wil helemaal geen frontvorming of verruiming, omzo aan de macht te kunnen deelnemen. Op die grenzen lijkt men nu gestuit.”

Ver van ons om te zeggen dat het einde van het VB is ingeluid. Laat ons daarvoor de verkiezingen op 10 juni maar even afwachten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober heeft het VB in Antwerpen een psychologische nederlaag geleden, maar op Borgerhout en een paar andere plaatsen na is het VB bij de gemeenteraadsverkiezingen overal nog vooruit gegaan. Maar het is een feit dat de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen “een psychologische tik” waren, en na Jurgen Verstrepen stapt nu ook Vlaams volksvertegenwoordigster Monique Moens uit Neder-over-Heembeek over van het VB naar de Lijst Dedecker (LDD).  Eerder op de dag geraakte gisteren bekend dat artdirector Fabrice Moureau (foto 1) overstapt naar de LDD. Moureau is de bedenker van het partijlogo van het Vlaams Belang – al moest hij daar niet veel moeite voor doen, even grasduinen in publicaties van organisaties die geworteld zijn in de collaboratie en klaar was Kees (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/105/67/lang,nl). Maar Moureau zorgde ook voor de persoonlijke websites van onder andere Philip Dewinter en Anke Van dermeersch, en gaf vorm aan de campagnes ‘Hart voor Antwerpen’, ‘Antwerpen troef’ en ‘SOS democratie’. Morreau, nochtans een persoonlijke vriend van Philip Dewinter, stapt op omdat hij ziet hoe de partijlijn alsmaar harder wordt, er bij de opmaak van het economisch programma van het VB (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051128) geen plaats was voor de persoonlijke interesses van Morreau – personen met een handicap en sociale zorg – en wat er al nieuw zou zijn aan dat economisch programma alweer opgeborgen is voor de recepten uit de beginjaren van het Vlaams Blok. Monique Moens (foto 2) vindt dat “de laatste restjes openheid in het Vlaams Belang aan het wegvlieden zijn”. De deur waarvan ze drie jaar geleden dacht dat die op een kier stond voor nieuwe inzichten en mensen, is opnieuw dicht. “Met de sleutel vanbinnen.”

“Het Vlaams Belang is niet onder de indruk van de overstap van enkelingen”, luidt het, maar het is toch al de tweede keer op evenveel weken tijd dat het VB zich verplicht ziet op haar website te reageren op de overstap van één van haar Vlaamse volksvertegenwoordigers naar de LDD. Het VB meent “dat Dedecker met zijn actieve pogingen om de grote Vlaams-nationale partij te verzwakken allerminst Vlaanderen dient”, alsof Vlaanderen gediend is met het VB. Driekwart van de stemgerechtigde Vlamingen meent alvast van niet. Het VB verwijt Dedecker dat hij “actief kaderleden en mandatarissen van het Vlaams Belang contacteert en hen probeert te overhalen om over te stappen”. Alsof het VB niet hetzelfde doet, vooral richting N-VA’ers en verloren gelopen VLD’ers. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Het gebeurt wel meer in die middens. (Illustratie 3, klik eenmaal op de illustratie voor een grotere afbeelding: illustratie van Erwin Vanmol die bedoeld was voor de cover van de Knack  van deze week, maar uiteindelijk slechts binnenin gebruikt werd. Titel van het artikel had Hoe zwaar is het Vlaams Belang gekwetst?  moeten worden, bij de eindredactie werd het echter het bravere Van het rechtse front geen nieuws. Een kleine illustratie van Karel De Guchts stelling dat de pers verzuimt duidelijkheid te scheppen over het VB en het VB zo in een pluchen zetel helpt.)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dedecker, vlaams belang |  Facebook | | |  Print