07-12-15

(EX-) N-VA'ER STEMT MEE MET MEERDERHEID IN BORGERHOUT

Tijdens de begrotingsbesprekingen in de Antwerpse gemeenteraad maandag 23 november haalde schepen voor Financiën Koen Kennis (N-VA) uit naar het district Borgerhout: “Een district dat kosten maakt en een communistisch beleid voert, u weet wel het welke ik bedoel.” Zijn punt van kritiek is dat Borgerhout minder investeert (in stenen) en meer uitgeeft aan werkingsmiddelen (voor mensen en projecten). Het zit de N-VA nog altijd niet lekker dat Borgerhout het enige Antwerps district is waarin de partij niet in de bestuursmeerderheid zit, en het betert er niet op.

In Borgerhout vormen Groen en SP.A, die met een gezamenlijke lijst naar de kiezers stapten, samen met de PVDA en de onafhankelijke Luc Moerkerke (ex-CD&V) de bestuursmeerderheid. De Groen/SP.A-lijst haalde drie jaar geleden 9 zitjes voor de districtsraad binnen, de PVDA+ 4 (samen 13 zetels). De N-VA, met als lijsttrekker babyartikelenverkoper Alain Herremans, oud-voorzitter van de handelaarsvereniging van de Turnhoutsebaan, was ervan overtuigd dat zij voortaan de lakens zou uitdelen vanuit het Borgerhoutse districtshuis. Maar dat liep anders af. De N-VA moest het stellen met 7 zitjes, de CD&V en het VB met elk 2 en Open VLD met 1 (samen 12 zetels). Een rechtse meerderheid was dus niet mogelijk, zelfs al moest men daarvoor met het VB in zee gaan.

CD&V’er Luc Moerkerke wilde zich niet opsluiten in een steriele oppositie. Op uitnodiging van Wouter Van Besien (Groen) versterkte hij de progressieve meerderheid. Op haar beurt verliest de N-VA nu Danny Van Looy (50 j., foto) als districtsraadslid. Hij is sinds 2011 lid van de N-VA maar werd in oktober uit de N-VA gezet. Sindsdien zetelt hij als onafhankelijk districtsraadslid in Borgerhout. Bij de districtsraadszitting maandag 23 november stemde Danny Van Looy daarenboven mee met de bestuursmeerderheid.

Danny Van Looy runt in Borgerhout een bedrijf dat opslagruimtes verhuurt. Hij staat bekend als een geëngageerde buurtbewoner die onder meer actief is binnen de Antwerpse holebigemeenschap. “Door botsende persoonlijkheden was het niet langer mogelijk om Danny Van Looy aan boord te houden in de Borgerhoutse N-VA-fractie”, zegt Fons Duchateau, naast OCMW-voorzitter en schepen voor sociale zaken ook nog voorzitter van de N-VA in Antwerpen. Danny Van Looy noch Alain Herremans wilden in oktober reageren op het ontslag. Bij de jongste zitting van de Borgerhoutse districtsraad stemde Danny Van Looy mee met de bestuursmeerderheid en was hij nu wel bereid toelichting te geven.

Danny Van Looy (in Gazet van Antwerpen): “Toen ik drie jaar geleden besliste om me te engageren in de lokale politiek was dat omdat ik van Borgerhout een aangenamere plek wil maken. Ondanks de onaangename partijpolitieke ervaring bij de N-VA wil ik me blijven inzetten. De aanleiding van het ontslag van mijn partner André Van Eeckhoute, tot voor kort bestuurslid van de Borgerhoutse N-VA-afdeling, en mezelf is dat wij de kiss-in-actie van SP.A op Facebook hebben geliket. Dat kon blijkbaar niet voor N-VA. We zijn daarop eerst drie maanden geschorst. Op bemiddelingspogingen zijn we niet meer ingegaan, omdat we sterk de indruk hadden dat voor de partij de regel geldt: eerst N-VA’er, dan pas holebi.”

Bij de N-VA ontkent men dat dit de reden voor het uit de partij zetten van Danny Van Looy is. De N-VA houdt het dus op “botsende persoonlijkheden”. En die persoonlijkheden gaan nog meer botsen want Danny Van Looy is van plan om nog meer met de progressieve bestuursmeerderheid mee te stemmen.

In een ander Antwerps district, in Deurne, zien we een omgekeerde beweging. Door het opstappen van een N-VA-districtsraadlid is het conservatieve N-VA/CD&V/Open VLD-districtsbestuur in Deurne haar meerderheid kwijt. Groen wil hen nu aan een meerderheid helpen. In ruil voor wat? Denkt men echt dat het conservatieve blok radicaal anders gaat denken? Het Borgerhoutse voorbeeld bewijst dat een andere weg mogelijk is: niet het ondersteunen van de N-VA maar het losrukken van N-VA'ers uit de conservatieve kramp van Bart De Wever en hen laten meebouwen aan een stad op mensenmaat.

21-01-15

NIEUWE-VLAAMSE AMBRAS IN DEURNE

Na Turnhout, Borgloon, Heusden-Zolder, Keerbergen, Beringen, Boortmeerbeek en Tremelo wordt nu ook in het Antwerpse district Deurne mee geschreven aan het boek over de nieuwe N-VA, de Nieuwe-Vlaamse Ambras. Districtsraadslid Bruno Denys (foto 1) stapt uit de N-VA en zal verder zetelen als onafhankelijke. Hij brengt daarmee de broze bestuursmeerderheid aan het wankelen in een district dat evenveel inwoners telt als de stad Mechelen.

 

“Ik ben het gesjoemel van districtsvoorzitter Peter Wouters (foto 2) beu”, zegt Bruno Denys in Gazet van Antwerpen. “Hij probeert van de lokale afdeling zijn privébedrijf te maken en daar heb ik echt genoeg van. De gewezen vertegenwoordiger van schoonmaakproducten (naast ‘districtsburgemeester’ intussen ook Vlaams parlementslid, nvdr.) maakt er in Deurne echt wel een vuil boeltje van.” Bruno Denys is er van bij de oprichting van de Deurnese N-VA-afdeling in 2011 bij. “Ik heb veel mensen zien komen en gaan”, zegt hij. “Ik heb de lokale afdeling zien evolueren, maar een degelijke ondersteuning voor de mandatarissen is er nooit geweest.” Het zint Denys ook niet hoe Peter Wouters zijn pion naar voor schoof voor het voorzitterschap van de partijafdeling. “Toen hij vervangen werd als voorzitter van de lokale afdeling schoof hij zelf zijn kandidaat naar voor. Die werd aangesteld, niet verkozen. En dat is maar één voorbeeld van gesjoemel.”

 

“Dit is voor mij niet de kracht van verandering, maar plat opportunisme dat niet onderbouwd is met competentie”, vervolgt Bruno Denys. “Ik heb niets tegen de partij op zich, en al helemaal niets tegen Bart De Wever, maar met Peter Wouters kan ik niet meer door dezelfde deur.” Denys hekelt ook het gebrek aan daadkracht bij het huidig districtsbestuur. “Dit bestuur is als een pot die op het vuur staat te sudderen. Die zal niet aanbranden, maar na zes jaar heb je niets klaargemaakt. Het bestuur durft niet in te gaan tegen de ongelijke verdeling die het stadscollege oplegt en neemt genoegen met de betoelaging die ze krijgen, terwijl in de stad monsterprojecten gepland worden. Deurne blijft een achtergesteld kindje, dat op veel vlakken achterloopt. Als er binnen deze legislatuur niet snel iets gebeurd, zullen de kosten zo hoog oplopen dat de achterstand niet meer te betalen is.”

 

De bestuursmeerderheid werd in Deurne gevormd door 15 districtsraadsleden (13 N-VA, 1 Open VLD, 1 CD&V) tegenover 14 in de oppositie (4 Groen, 4 VB, 3 SP.A, 3 PVDA). Nu zal men telkens weer moeten hengelen naar een andere stem om aan een meerderheid te geraken. Peter Wouters zegt zich niet druk te maken over de situatie. “Ik vergelijk het met een huwelijk dat op de klippen loopt. Het is niet omdat de partners uit elkaar gaan dat ze niet samen voor de kinderen, in dit geval het district, willen zorgen. Bruno Denys heeft zich nooit openlijk tegen ons bestuursakkoord verzet.” Over de redenen waarom Bruno Denys uit de N-VA stapt, wil Wouters zich niet uitspreken. “Net zoals het binnen een huwelijk gaat, hang ik de vuile was liever niet buiten.” Het Vlaams Belang heeft Peter Wouters haar stemmen al aangeboden “waar nodig, evenwel zonder onze principiële ideeën te verloochenen”.

 

Wankele meerderheden door districtsraadsleden die als onafhankelijke gaan zetelen, zijn niet ongewoon in Deurne. In 2005 kon het Vlaams Belang, toen nog twaalf districtsraadsleden sterk, de districtsbegroting een half jaar naar haar hand zetten met de hulp van drie onafhankelijken. Haar belangrijkste eis was de invoering van een geboortepremie waarvoor ze het budget haalde door te schrappen in uitgaven voor jeugd en cultuur. Voorts werden de mogelijkheden van het districtscollege en de districtsadministratie om uitgaven te doen sterk beperkt. Nadat de provinciegouverneur tot tweemaal toe verduidelijkte dat het district niet bevoegd is voor het uitreiken van geboortepremies trokken de onafhankelijken hun steun aan het Vlaams Belang in en konden de vrijdagavondconcerten in het Rivierenhof op het nippertje alsnog gratis blijven voor de bevolking.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, antwerpen, deurne, denys, wouters |  Facebook | | |  Print

24-04-13

VB-KLACHTEN OVER HOOFDOEK EN GEBALDE VUIST VERWORPEN

Uitgerekend op de dag dat burgemeester Jeroen Baert (N-VA) besloot de omstreden passus over religieuze tekens in de deontologische code voor gemeenteraadsleden in Boom in te trekken, werd bekend dat een klacht van het Vlaams Belang over een hoofddoekdragend districtsraadslid verworpen is. Ook een tweede klacht van het Vlaams Belang werd verworpen.

Bij de installatie van de districtsraad van Deurne uitte het Vlaams Belang haar bezwaren tegen de eedaflegging van twee districtsraadsleden. Dat de twee verkozen zijn voor de PVDA+ stemde al niet tot vrolijkheid. Dat een van hen ook nog een hoofddoek droeg was er helemaal over, vonden ze bij het Vlaams Belang. Partijmedewerker Sam Van Rooy schreef een tekst die districtsraadslid Marina Rothmayer moest voorlezen. Voorpost was gemobiliseerd om op de publiekstribune het ongenoegen te uiten. Dat daarvoor zelfs Nick Van Mieghem uit Gent moest overkomen, illustreert de bloedarmoede bij Voorpost.

De door Vlaams Belang-fractieleider Jan Van Wesembeeck ingediende bezwaren tegen de eedaflegging door Karima Choukri en Aziza Falki zijn respectievelijk onontvankelijk en ongegrond verklaard. Karima Choukri (foto 1) kreeg pas op de receptie na haar eedaflegging te horen dat ze haar mandaat in de districtsraad niet kan combineren met haar job in het stedelijk onderwijs. Ze diende dan maar ter plekke haar ontslag in als districtsraadslid. Volgens Jan Van Wesembeeck wist ze al vroeger dat ze niet kon zetelen en was de eedaflegging nodeloze propaganda voor de hoofddoek. Aziza Falki (foto 2) werd door de Vlaams Belang-fractieleider aangewreven dat ze haar eed aflegde met gebalde vuist.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen onderzocht de klachten en meent dat Jan Van Wesembeeck geen actueel belang meer heeft in verband met Karima Choukri. Opmerkelijker is de argumentatie rond de vermeende gebalde vuist van Aziza Falki. “Er zijn geen vormvereisten buiten het feit dat ze de eed moest afleggen in openbare vergadering en in handen van de voorzitter van de vergadering, wat gebeurde”, aldus de raad in haar besluit. Met een gebalde vuist de eed als verkozene afleggen kan dus. Die wetenschap was bijgevolg het enig nut van de klacht van het Vlaams Belang. Maar dát was niet de bedoeling van de klager.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deurne, van wesenbeeck, van rooy, voorpost, islam, actie |  Facebook | | |  Print

12-01-13

TERUG IN DE TIJD: VAN DENDERLEEUW NAAR DEURNE

“Voor een glijbaan voor uwe kleine zult ge bij het Belang moeten zijn”, kopte De Morgen woensdag. Waarmee de krant de mening van een man in Denderleeuw citeerde. De ironie is dat in de enige periode dat het Vlaams Belang ergens de facto aan de macht was, speeltuigen afgebroken en niet vervangen werden.

 

We zijn in de periode najaar 2004 - voorjaar 2005, in het Antwerpse district Deurne. Met een 70.000-tal inwoners zo groot als de stad Mechelen. Het VB kan met de hulp van enkele ‘onafhankelijken’ (= verkozenen die intussen hun partij de rug hebben gekeerd, nvdr.) de districtsbegroting naar haar hand zetten. Het VB, in Deurne geleid door de intussen overleden Guido Tastenhoye, wil een ‘kindercheque’ uitbetalen. Een ideetje dat de partij uit Frankrijk haalt waar in de door het Front National (FN) bestuurde steden en gemeenten zo’n premie uitbetaald wordt. Er wordt daarbij gedacht aan 125 euro voor elk ‘eerste kind’, te besteden bij de plaatselijke middenstand. Of daarmee het aantal blanke kinderen in het district verhoudingsgewijs gaat toenemen, is maar de vraag. Maar de allereerste vraag is of het district bevoegd is voor het uitreiken van geboortepremies.

 

Overtuigd van hun gelijk voorzien Tastenhoye & Co alvast een budget voor de kindercheques dat ze halen door te schrappen in het budget voor jeugd en vooral cultuur. “Compleet overbodige projecten zoals een gevaarlijke skateramp (75.000 euro) werden geschrapt”, juicht het VB in een persmededeling. De verouderde en daardoor gevaarlijk geworden skateramp wordt weggehaald, maar het budget voor de vervanging wordt weggelegd voor de kindercheque. Ook het budget voor de ‘Week van de amateurkunsten’ wordt geschrapt. Het stadsbestuur moet die week maar betalen. En het budget voor de gratis muziekavonden in het provinciaal domein Rivierenhof in Deurne wordt geschrapt. Het provinciebestuur moet die vrijdagavondconcerten in de zomermaanden maar betalen. Of anders moet het geschrapte budget maar gecompenseerd worden door reclame-inkomsten. Het VB wil wel inspraak in de programmatie van die muziekavonden, maar legt niet uit hoe ze dat ziet. In haar verkiezingsprogramma was wel sprake van een programmatie met uitsluitend Vlaamse groepen en muzikanten.

 

Een paar maanden later verscherpt de houding van het VB: het districtsbestuur moet voor elke uitgave boven 125 euro vooraf de goedkeuring van de districtsraad vragen. Districtsraad die maar eenmaal in de maand bijeenkomt. “Vanaf nu kan het Vlaams Belang alle uitgaven strikt controleren, en dat zint de lokale potentaatjes niet”, staat dan op de website van het VB-Deurne. In de praktijk is het het lam leggen van het bestuur, en na protest van de jeugd- en seniorenraden wordt de maatregel ingetrokken. Om een lang verhaal kort te maken: tot tweemaal toe verduidelijkt de provinciegouverneur dat districten niet bevoegd zijn om ‘kindercheques’ of iets in dergelijke zin uit te betalen, en slechts een week voor de start van de vrijdagavondconcerten in juli is het nodige budget terug voorzien voor de gratis concerten. De ‘onafhankelijken’ in de districtsraad hadden intussen hun bekomst van het slecht bestuur en de regelneverij van het VB.

 

Bij de districtsraadsverkiezingen in 2006 kreeg het VB in Deurne 43,5 % van de stemmen, maar dat is dus ondanks het VB-Deurne zelve. Bij de jongste districtsraadsverkiezingen behaalde het VB in Deurne nog slechts 14,1 % van de stemmen en was de N-VA met 40,7 % van de stemmen de grote winnaar. 

 

Foto 1: Openluchttheater Rivierenhof, Deurne. Foto 2: Februari 2011 verhuisde Bart De Wever naar dit huis in Deurne.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deurne, antwerpen |  Facebook | | |  Print

16-09-12

DE ALLOCHTONE STEM IN ANTWERPEN

N-VA op campagne op de Turnhoutsebaan in Borgerhout.JPG
Twee kranten pakken dit weekend uit met het stemgedrag van allochtonen in Antwerpen.
Gazet van Antwerpen brengt een uitgebreid interview met vijf jonge allochtonen (22 tot 35 jaar oud, van Marokkaanse, Algerijnse en Turkse afkomst); Het Laatste Nieuws peilde naar het stemgedrag in Antwerpen, ook bij de allochtonen.

 

Wat bekend staat als het hoofddoekenverbod, in feite: een verbod op uiterlijke tekens van religieuze, politieke of andere aanhankelijkheid aan loketten, speelt nog altijd sterk. Hakima El Makhloufi: “Wanneer werd het verbod ook weer ingevoerd? Vorig jaar?” Nee, in 2007 (ingevoerd onder impuls van Patrick Janssens vrij snel nadat de SP.A-stemmen uit de allochtone gemeenschap verzilverd waren, nvdr.). El Makhloufi: “Zo lang al? Kijk, zo vers zit het dus nog in het geheugen.” Kan je een partij of een bestuur afrekenen op basis van één beslissing? Mourad Bekkour: “Het is de manier waarop: ‘Oké, de stemmen zijn binnen. Bedankt.’ En vanaf dan tellen we niet meer mee.” Farah Okka: “Dat gaf ons het gevoel dat we een kat in een zak hadden gekocht. Dat gevoel leeft nog steeds heel sterk onder de allochtonen.”

 

Maar er is meer. Bekkour: “Geen enkele allochtone schepen, behalve nu op het allerlaatste moment. Ook de manier waarop allochtonen worden benaderd, de toon. Alle rechtse maatregelen.” Adil El Arbi: “Ja, betuttelend, handje vasthouden. ‘Wij gaan je helpen om er te geraken.’ Maar dan niet te snel en niet te hoog. Dat is bij alle partijen zo.” Bekkour: “Dat komt omdat geen enkele allochtoon een politiek zwaargewicht is, behalve Meyrem Almaci (lijsttrekster van Groen, nvdr.) Niemand behoort echt tot de top van de partij.” Toch stemmen ze niet perse op een allochtoon. Okka: “Als de ideeën van die persoon aansluiten bij mijn visie en wat ik van goed bestuur verwacht, kan dat net zo goed een autochtoon zijn.” Yakup Yardimci: “Maar die moet dan wel af en toe bij onze verenigingen langskomen, luisteren naar waar wij mee bezig zijn en wat de problemen zijn.”

 

Hoe doet de N-VA het binnen de allochtone gemeenschappen? El Arbi: “Als afstraffing van de vorige ploeg zou de N-VA misschien wel interessant zijn. Maar in feite is dat een partij als een andere, en geloof ik niet dat ze het verschil gaat maken ten opzicht van CD&V, Open VLD en SP.A. De N-VA zit tenslotte ook al zes jaar in de coalitie. Die partij is al zes jaar aan de macht.” Yardimci: “Op economisch vlak heeft de N-VA wel plannen, maar verder hoor ik altijd zeggen dat het gaat om een lichtere versie van het Vlaams Belang. Zelfs de kleuren.” Stemmen allochtonen nog steeds SP.A? Yakup: “SP.A is nu niet meer zo links als vroeger.” El Arbi: “Alle partijen lijken vandaag zo sterk op elkaar. Er is een algemene tendens naar verrechtsing. Behalve dan bij Groen, waardoor die partij ook niet aan de macht is. “

 

El Arbi: “Voor het eerst sinds zeventig jaar krijgt Antwerpen misschien een burgemeester die geen socialist is. Dan is het spannend om te zien wat er gaat gebeuren. Als de N-VA aan de macht komt, komt het onbekende op ons af. Dat is nog nergens in Vlaanderen gebeurd. Toch wel. In Dessel, in de Kempen, is Vlaams parlementslid en één van de zwaargewichten van de N-VA Kris Van Dijck al twaalf jaar burgemeester. Maar hijzelf waarschuwt (in De Standaard, 13 september 2012): De N-VA is “nog niet de partij die we moeten zijn. Ik durf mijn hand niet in het vuur steken dat na oktober de beste mensen verkozen zullen zijn.” Hoe is Antwerpen de voorbije zes jaar geëvolueerd? Bekkour: “Er is veel meer transparantie. De stad heeft nu een imago, er is een feelgoedsfeer. De aanpak is ook veel professioneler, bijna als een bedrijf. Efficiënter, maar tegelijkertijd is er ook meer afstand. Kil, koud en strak. En nog wat rechtser.”

 

Het is niet duidelijk hoe betrouwbaar de cijfers van Het Laatste Nieuws zijn als zij binnen hun algemene opiniepeiling in Antwerpen de stemmen van de allochtonen afzonderen, maar waarschijnlijk zal de tendens wel kloppen. Voor een goed begrip eerst nog de cijfers van die algemene peiling in Antwerpen: de N-VA zou 36,1 % van de stemmen krijgen, de Stadslijst van SP.A en CD&V 26,0 %, Vlaams Belang 13,0 %, Groen 10,7 %, Open VLD 7,3 %, PVDA 4,2 %, Rood! 1,4%. Eén op vijf van de mensen die voor N-VA dan wel voor SP.A/CD&V zouden stemmen, zouden allochtonen zijn. Ten overstaan van een peiling zes maanden geleden is dat voor de N-VA een vooruitgang met 6 %, voor de SP.A/CD&V een achteruitgang met 3 %. Omdat de N-VA meer stemmen haalt dan de Stadslijst is de N-VA de partij met de meeste stemmen van allochtonen. Groen en Open VLD haalden bij de vorige peiling een derde van hun stemmen bij allochtonen, nu nog maar een kwart. Het Vlaams Belang mag rekenen op iets meer dan een op tien kiezers die allochtoon is.

 

In Nederland hebben we  deze week nog eens gezien dat peilers er wel eens naast kunnen zitten, tendensen wel kunnen voorspellen maar niet hoe fel die tendensen in positieve of negatieve zin zullen doorwegen. Maar toch nog dit. Volgens deelcijfers uit de Het Laatste Nieuws-enquête zou de N-VA in de districten Deurne en Borgerhout op haar eentje de helft van de stemmen krijgen. Deurne was het district waar het Vlaams Belang zes jaar geleden met 43,5 % van de stemmen haar beste score haalde (dus nog meer dan de 34,7 % van Marie-Rose Morel in Schoten). In Borgerhout behaalde het Vlaams Belang zes jaar geleden 30,7 % van de stemmen, een van de weinige gemeenten waar het Vlaams Belang achteruitging en meteen de grootste achteruitgang van alle verliezende Vlaams Belang-afdelingen.

 

Foto 1: De N-VA op campagne op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Foto 2: VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims) richt aanstaande woensdag in Gent, komende donderdag in Antwerpen (foto), een verkiezingsdebat in met meestal allochtone kandidaten als partijwoordvoerders.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, deurne, borgerhout, 14 oktober, n-va, vb |  Facebook | | |  Print

26-01-12

DEURNE: NIEMAND WIL VERGADEREN MET VLAAMS BELANG

Niet Schoten, waar Marie-Rose Morel bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 34,7 % van de stemmen behaalde, is de gemeente met de beste VB-score, maar het Antwerpse district Deurne waar het VB 43,5 % van de stemmen behaalde. Daarmee heeft het VB het evenwel nog niet voor het zeggen in Deurne, district overigens met een vergelijkbaar inwonersaantal als de stad Mechelen. De VB-districtraadsfractie riep de voorbije weken driemaal vruchteloos een districtsraad bijeen (foto 1, de Deurnese districtsraad in haar normale doen).

 

“De situatie rond feestzaal Schramme waar Marokkaanse gebruikers voor overlast zorgen, is problematisch”, zegt VB-fractieleider en lijsttrekker bij de volgende districtsraadsverkiezingen Jan Van Wesenbeeck (foto 2). De problemen slepen al enige tijd aan, de politie onderzocht de zaak en beloofde een rapport tegen einde deze maand, maar het VB vond dat er dringend een districtsraadszitting over de zaak moest georganiseerd worden. Met meer dan 1/3de van de districtsraadsleden kan het VB zo’n vergadering bijeen laten roepen, maar om geldig te vergaderen moet een meerderheid van districtsraadleden opdagen. Het VB heeft in Deurne 12 districtsraadsleden, maar er zijn 14 districtsraadsleden nodig om geldig te kunnen vergaderen. De districtsraadsleden van SP.a, CD&V/N-VA, Groen, Open VLD, PVDA en een onafhankelijk raadslid (ex SP.a, opgestapt bij de partij van Patrick Janssens wegens de hoofddoekenaffaire) bleven telkens weg als het VB een districtsraadszitting bijeenriep.

 

De derde door minstens 1/3de van de districtsraadsleden bijeengeroepen districtsraadszitting moet sowieso bijeenkomen, ook als er geen meerderheid van districtsraadsleden komt opdagen. En zo waren de Deurnese VB-districtsraadsleden vorige week dinsdag alleen met hun eigen fractie en districtsburgemeester Frank Geudens (SP.a) aan het vergaderen. Het advies om sluiting van zaal Schramme kreeg zo een gemakkelijke meerderheid, maar met het uitbetalen van de zitpenningen en personeelskosten voor die extra districtsraadszitting is voor de rest alles gezegd. Vanavond komt de Deurnese districtsraad in haar normale maandelijkse zitting bijeen en wordt weer een normale discussie mogelijk. Als minstens de helft van de districtsraadsleden aanwezig is. De zaak rond feestzaal Schramme stond in november al op de agenda van de Deurnese districtsraad, maar toen boycotte het VB de vergadering.

 

Hopelijk stopt nu de vaudeville en kan aan de hand van het beloofde politierapport, en het overleg dat intussen plaatsvond tussen de handelaars in de buurt en de uitbater van feestzaal Schramme, bekeken worden wat de reële omvang van de problemen is, en wat de beste oplossing is.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deurne, antwerpen, van wesenbeeck |  Facebook | | |  Print

24-10-11

DE MAROKKAANSE KOEKJES VAN HET VB-DEURNE

De kernstad Antwerpen fusioneerde in 1983 met haar randgemeenten. De voormalige gemeenten worden nu districten genoemd, en die districten doen er alles aan om hun eigenheid te beklemtonen binnen de grote stad. In Deurne, een district qua inwonersaantal vergelijkbaar met de stad Mechelen, heeft men een eigen feestdag uitgeroepen en promoot men sinds kort ook ‘Deurnese koekjes’. In de jongste zitting van de Deurnese districtsraad interpelleerde VB-fractieleider Jan Van Wesembeeck (foto 1) over die koekjes.

 

In het voorjaar werd een wedstrijd uitgeschreven voor een eigen koekje. Twee bakkers dienden een voorstel in; een volksjury en een vakjury beoordeelden de inzendingen. Bakkerij Roché – al zeventien jaar in Deurne actief – had het beste voorstel:  een koekje in de vorm van een blad, een verwijzing naar Deurnese parken zoals het Rivierenhof. Het is een koekje van zanddeeg, maar luchtiger en krokanter. Met een limoensmaakje om het fris te houden, en een dun laagje marsepein erop. Naar analogie met het Antwerps Handje is er nu het Deurnese Smullertje (foto 2). Tot 10 augustus mocht de winnende bakker de Deurnese lekkernij exclusief verkopen.

 

Intussen mag ook de de wedstrijd verliezende bakkerij Raphaël de koekjes verkopen. Nu het districtsbestuur een aantal wijkvergaderingen plant en daar het Deurnese Smullerke wil laten proeven werd een bestelling geplaatst voor Deurnse Smullerkes. Bakkerij Raphaël diende een offerte in die maar de helft kost van wat bakkerij Roché vraagt. Het Deurnese districtsbestuur koos voor de goedkoopste bakker, maar het VB wilde nu weten of het districtsbestuur voorbije maanden niet te veel betaald had aan de andere, de wedstrijd winnende, bakkerij. Een kwestie dus van groot belang, een district – we herhalen het: zo groot als de stad Mechelen – waardig.

 

Districtsschepen Ariane Van Dooren (CD&V) legde uit dat het ene koekje dikker is dan het andere, het ene mooie nerven heeft en het andere niet, en patati patata. De districtsschepen beloofde met beide bakkers te gaan praten en zou kwaliteitseisen stellen om het koekje nog te mogen bakken. “Zal het Deurnese Smullerke in de toekomst nu duurder of goedkoper worden?”, wilde Jan Van Wesembeeck meteen weten. “Betaalde het districtsbestuur de voorbije maanden niet te veel? Vindt u dat koekje nu zelf lekker?”, moest Jan Van Wesembeeck ook nog weten. Achtergrond van het verhaal is dat bakkerij Roché uitgebaat wordt door de Marokkaanse Deurnenaar Hassan Aarab. Of bakkerij Raphaël wél door autochtonen wordt uitgebaat, hebben we niet nagevraagd. Het doet er – in onze ogen toch – niet toe. Misschien dat het voor het VB wel anders is.

 

In elk geval maakt het VB-Deurne zich druk over ‘Deurnese koekjes’ die al langer, zij het soms met een andere kleur van marsepein, in Marokko en in Marokkaanse winkels hier te vinden zijn. Het VB dat opkomt voor het goedkoopste Marokkaans koekje… Zelfs het VB ziet zich verplicht om in plaats van de multiculturele realiteit botweg af te wijzen, er het beste uit te halen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deurne, antwerpen |  Facebook | | |  Print