14-04-15

HET WAAKVLAMMETJE VAN PEGIDA. PLEZIER BIJ ‘FÊTE DIVERS’

Rudy Van Nespen bij Pegida-actie in Gent 13 april 2015.JPGAnderhalve maand na de Pegida-bijeenkomst begin maart in Antwerpen verzamelden de Vlaamse Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes zich nog eens. Deze keer in Gent. Er daagde minder volk op dan in Antwerpen spijts het deze keer een toegelaten bijeenkomst was.

 

In Antwerpen was de Pegida-bijeenkomst verboden omdat de politie toen kreunde onder terreurdreigingsniveau 3. Inmiddels is het terreurdreigingsniveau alweer gezakt, en burgemeester Daniël Termont had dan ook geen moeite om de Pegida-bijeenkomst gisteren in Gent toe te laten. Het leverde hem een paar bordjes Termont - De Wever: 1 - 0 op, onder andere met plezier vastgehouden door Filip Dewinter (foto).

 

Geflankeerd door Rob Verreycken en gevolgd door de mensen die met autobussen waren aangevoerd, betrad Pegida-woordvoerder Rudy Van Nespen om 19u45 het Sint-Baafsplein in Gent. Het Gentse Vlaams Belang verzameld in café ’t Vosken – waar Voorpost-actieleider Nick Van Mieghem nog aandachtig een stripalbum had doorgenomen – vervoegde daarop Rudy Van Nespen. Intussen daagden ook de gebruikelijke randfiguren van de Autonome Nationalisten (AN) en het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) op. Een groepje KVHV’ers was er ook, NSV-petjes waren niet te zien. Natuurlijk waren de notabelen van het Vlaams Belang er ook. Met naast Filip Dewinter voorzitter Tom Van Grieken, voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren Reccino Van Lommel, parlementslid Stefaan Sintobin, ex-parlementsleden als Johan Deckmyn, Christian Verougstraete en Frank Creyelman, personeelsleden als Olaf Evrard en ex-personeelsleden als Sandy Neel.

 

Restauranthouder en voormalig Vlaams Belang-gemeenteraadslid Roger Catrysse was van Blankenberge afgezakt naar Gent, zoals Eddy Hermy (N-SA) van Oostende kwam, Gunther Vleminx (Vlaamse VerdedigingsLiga) van Antwerpen, Christian Berteryan (Autonome Nationalisten) van Brussel... Eddy De Smedt, verantwoordelijke van het Franstalige Nation in Brussel, kwam eveneens vanuit la capitale naar Gent, en de beruchte Ben van der Kooi en een paar van zijn vrienden vanuit Nederland. Twee keer tellen leverde evenwel niet meer dan 200 aanwezigen op, minder dan in Antwerpen. De Gentse politie was gewillig en sprak van 200 à 250. Pegida-woordvoerder Rudy Van Nespen sprak later op de avond van 450 aanwezigen, maar toen was de drank al in de man.

 

Pech bleef Pegida-woordvoerder Rudy Van Nespen achtervolgen. Via het Vlaams Belang Gent had hij gezocht naar een vrouw, “niet-mandataris”, die zou getuigen over de gevolgen van de islamisering in Gent. Maar de vrouw, als ze al gevonden is, daagde niet op. Rudy Van Nespen las dan maar met een Antwerps accent een Gents verhaal voor. Van Nespen had ook opgeroepen om een zaklamp-app op je smartphone te installeren, om het licht te laten schijnen in de duisternis die de islamisering meebrengt. Maar veel verschil maakte de actie niet uit… om de eenvoudige reden dat de duisternis nog niet was gevallen over Gent.

 

De show van de avond werd overigens gestolen door twee moslima’s – de ene gehoofddoekt, de andere niet. Siham El Maadouri en Jamila Channouf. Gretig gefotografeerd en gevolgd door de media. Ze kwamen peilen naar wat de Pegida’ers op de lever ligt. Op Rudy Van Nespen en Filip Dewinter na wilden echter weinigen iets aan hen kwijt. Hun verslag lees je (binnenkort) op de Facebookpagina van De Gentse LenteIn groep voelden de Pegida’ers zich wel mondig. Dan scandeerden zij Wij zijn het volk, Geen jihad in onze straat en een deel ook nog het aloude Islamieten = parasieten. Sommige gewoontes gaan er moeilijk uit. Na een half uurtje werd de Pegida-bijeenkomst al ontbonden.

 

In het Rabotpark ging het intussen vrolijker aan toe. Hier verzamelden een 500-tal mensen, volgens de politie 400, voor ‘Fête divers’ op initiatief van Hart boven Hard Gent. In aanwezigheid van burgemeester Daniël Termont. Met muziek, snacks, pintjes en andere drank. Zo werd het toch nog gezellig in Gent.

 

Foto 1: Rudy Van Nespen spreekt de Pegida’ers toe. Links achter hem, de buik vooruit, Hugo Pieters van Vlaams Belang en Pegida Sint-Niklaas. Grotere versie. Foto 2: Voorpost’er Luc Vermeulen maant de dames van De Gentse Lente aan om op te hoepelen zodat de Pegida-bijeenkomst kan beginnen.

11-06-12

FIJNZINNIGHEID IS NIET HET HANDELSKENMERK VAN HET VB (1)

Alexander-Karel Evrard.jpgOlaf Evrard.jpg“Homoseksualiteit is een afwijking, net als klompvoeten en mongolisme.” Dat meent Alexander-Karel Evrard (88 j., foto 1), Gentse emeritus professor psychologie en psychiatrie. Hij kreeg voor de lezersbrief waarin hij dit schreef tegenwind, maar ook steun. Dat laatste van het Vlaams Belang, natuurlijk.

 

“Als biologisch geschoolde kan ik niet anders dan homoseksualiteit als een afwijking te beschouwen. Anders moet je manken, stotteren, scheelzien, albinisme, klompvoeten, mongolisme enz… ook natuurlijk vinden. En dan moet je bijvoorbeeld ook geen Artsen zonder Grenzen meer naar Afrika sturen, want malaria, melaatsheid, tbc, pest en cholera zullen dan ook wel natuurlijk zijn.” Alexander-Karel Evrard, emeritus professor psychologie en psychiatrie, choqueert met zijn uitspraken in Snep, het blad van Natuurpunt Gent, waarin Evrard reageerde op een editoriaal. In zijn lezersbrief spreekt Evrard zich ook uit tegen de “propaganda voor een afwijking”, zoals bijvoorbeeld bij de Gay Pride. Alexander-Karel Evrard: "Met die feesten en optochten door de stad wordt reclame gemaakt voor homoseksualiteit. Natuurlijk zijn veel mensen homo bij geboorte, maar het wordt ook steeds meer een modeverschijnsel." Is dit ook 'wetenschappelijk' vastgesteld?

 

De Universiteit Gent veroordeelt Evrards uitspraken en distantieert zich van de lezersbrief. Rector Paul Van Cauwenberge: “Ik heb nooit geweten dat hij die mening koestert, maar laat duidelijk zijn dat dit niet strookt met onze normen en waarden. Homoseksualiteit in één adem vernoemen met ziektes als de pest of de cholera kan absoluut niet.” Ook Natuurpunt Gent heeft zich gedistantieerd van de lezersbrief. Jean-Marie De Meester, advocaat, homo en Rood!-militant, heeft bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) klacht neergelegd over de uitspraak van Evrard. CGKR-directeur Jozef De Witte vindt de uitspraak van Evrard “van de pot gerukt”, maar of ze strafbaar is? Volgens de rechtspraak mogen “ook schokkende, verontrustende en zelfs kwetsende meningen”. Anders is het als men met die meningen aanzet tot haat, geweld of discriminatie.

 

Alexander-Karel Evrard, op foto 1 twee jaar geleden tijdens een huldiging van zijn vader die oorlogsburgemeester was van Gentbrugge, kreeg voor zijn uitspraken steun van zijn neef Olaf Evrard (foto 2). “Mijn oom is een eminent wetenschapper die wel zal geweten hebben wat hij zei!”, schrijft Olaf Evrard op Facebook. Olaf Evrard is personeelslid op het VB-secretariaat in Gent, VB-voorzitter en -gemeenteraadslid in Nevele, en VB-lijsttrekker voor de provincieraad in het kiesdistrict Deinze op 14 oktober. Olaf Evrard zegt dat zijn oom “allesbehalve homofoob” is, maar heeft blijkbaar geen probleem met de vergelijkingen die zijn oom maakt: homoseksualiteit gelijkgesteld met “manken, stotteren”, over "scheelzien, albinisme" en “klompvoeten, mongolisme”, tot "malaria, melaatsheid" en “tbc, pest en cholera”.

 

Wie het nog bonter maakt, is Bert Deckers. Ook VB-personeelslid, VB-provincieraadslid in Antwerpen en rapper dan zijn schaduw om wat te posten op RechtsActueel. Bert Deckers na de eerste reacties op de uitspraken van Alexander-Karel Evrard: “We gaan niet teveel woorden aan deze hetze vuil maken, maar stellen met u vast dat een debat over homofilie evenmin kan als een debat over holocaust.” Wil Bert Deckers nog graag een debat over de Holocaust? Of schrikt hij dat niet iedereen achter de grove bewoordingen van Alexander-Karel Evrard staat?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: holebi, evrard, deckers |  Facebook | | |  Print