07-05-09

VAN KWAAD NAAR (HEEL VEEL) ERGER


Zo kan je de huidige situatie bij het Belgische 'Front National' (FN) wel omschrijven. De partijleiding heeft twee van haar uittredende regionale parlementsleden uit de partij gezet. En van de kieslijsten voor 7 juni gekegeld. De ene, Charles Pire, wegens het niet betalen van zijn bijdrage aan de partij, dat beweert het FN-politbureau toch. De andere, Charles Petitjean, wegens... ongewenste intimiteiten! Bijzonder goede reclame zo net een maand voor de verkiezingen. De incidenten bevestigen eens te meer het beeld van een extreem chaotische en amateuristische partij vol louche klungelaars. Zoiets kan blijkbaar alleen in België. 

Mauvais - Pire...
 

Charles Pire (foto) werd 5 jaar geleden verkozen in de provincie Luik waar hij tot voor kort opnieuw kandidaat was voor het FN. Hij maakte er naar verluidt een sport van om zijn bijdrage aan de partij slechts heel af en toe te betalen.

Als parlementslid ving hij ongeveer 5.500 € netto per maand. Hiervan wou het armlastige FN telkens 1.000 € doorgestort zien. Niet dus. De interne rekening bleef aandikken en werd onlangs vereffend. Exit Pire.
 
La vie sexuelle d'un frontiste
 

Aan de andere 'sjarel' die de deur werd gewezen hangt een compleet ander verhaal vast. Charles Petitjean (foto), in een vorig politiek leven nog lid van het partijbeau van de PRL (nu: MR) en zelfs 3 jaar Waals voorzitter van de 'Jong Liberalen', wordt genoemd in een zaak van 'ongewenste initimiteiten' tegenover zijn voormalige parlementaire assistente! De vrouw in kwestie diende klacht in tegen haar gewezen 'werkgever' eind vorig jaar.
 
 
Petitjean zou de vrouw in kwestie, op nogal expliciete wijze een voltijds contract beloofd hebben in ruil voor seksuele 'wederdiensten'! Bij de arbeidsrechtbank zou er ook al klacht ingediend zijn tegen de omstandigheden waarin de assistente diende te functioneren. Het slachtoffer is momenteel FN-gemeenteraadslid in Charleroi en op 7 juni kandidate voor zowel het Waalse als voor het Europese  parlement.
 
Terug naar af...

De twee mannen, elk nog één maand (FN)-parlementslid, zijn intussen 'overgelopen' naar het rivaliserende FN waar de oud-voorzitter Daniël Féret nog steeds aan te touwtjes poogt te trekken. Geholpen door zijn partner Audrey Rorive en een handvol medestanders. Een tijdje geleden golden de beide heren nog als de ferventste tegenstanders van de meermaals veroordeelde oud-voorzitter!

 
Met dank aan Manu Abramowicz (RésistanceS) voor de info.

22:39 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: fn, petitjean, pire, feret, rorive |  Facebook | | |  Print

17-01-08

FNB sluit aan bij FN

Zoals verwacht na het (definitieve?) verdwijnen van ‘wonderdokter’ Daniël Féret, oprichter-voorzitter van het Belgische ‘Front National’ (FN) sinds 1985, heeft het rivaliserende ‘Front Nouveau de Belgique’ (FNB) zich weer aangesloten bij de ‘moederpartij’. De partij houdt op te bestaan en wordt onderdeel van het FN.

Dat maakte de FNB-leiding kort na nieuwjaar bekend. Senator Michel Delacroix, de nieuwe voorman van het FN, slaagt er zo alvast in om één van zijn objectieven te realiseren, m.n. het verenigen van de extreem-rechtse kapelletjes ten Zuiden van de taalgrens onder één enkele partijvlag.
 


Het FNB werd in 1996 opgericht door de ex-magistrate Marguéritte Bastien, uit onvrede met de gang van zaken in het FN, het ‘beleid’ van D. Féret in het bijzonder. M. Bastien was toen kamerlid voor het FN. Het FNB was  slechts één van de talloze dissidenties waarmee het FN van Féret geconfronteerd werd in de loop van haar woelige bestaan.

Het FNB nam al-bij-al een veelbelovende start. De neofiet kreeg betrekkelijk veel media-aandacht. Er werd zelfs een Vlaamse afdeling in de steigers gezet. Al snel werd de nieuwe partij echter geteisterd door net dezelfde kwalen die in het FN dagelijkse prik waren; een amateuristische werking, desorganisatie op het lachwekkende af, eindeloze discussies over de partijfinanciën en een reeks persoonsgebonden ruzies die desnoods met de vuisten werden uitgevochten.

Bref: minder dan een jaar na de oprichting van het FNB
 waren bijna zowat alle leden van het nationale bestuur opgestapt of uit de partij gezet. Met uitzondering van Bastien (foto rechts) zelf natuurlijk. De 'Vlaamse Afdeling' bleek een lege doos.
 

Na de verloren juridische strijd met D. Féret - over het gebruik van de FN-initialen en het bijbehorende tricolore logo - en enkele electorale succesjes, gleed het FNB keihard de marge van het politieke bedrijf in. Naar het einde van de jaren ’90 toe was de partij al klinisch dood. Korte tijd nadien verliet voorzitster Bastien het zinkende schip.

De federale verkiezingen van 2007 betekenden de allerlaatste stuiptrekking van het FNB. De mini-partij werd, tegen beter weten in, al die jaren overeind gehouden en voorgezeten door François-Xavier Robert, militair 'op rust'.

Het zgn. ‘verkiezingskartel’ dat het FNB begin 2007 aanging met de radikalen van de ‘Identitaire Beweging’, of wat daarvoor moet doorgaan in Franstalig België onder de vleugels van ‘Mouvement Nation’, bracht geen soelaas. Integendeel. In alle kieskringen behaalden de FNB-lijsten ridikuul lage scores terwijl het rivaliserende FN erin slaagde haar (bescheiden) positie te consolideren.
 

De beslissing om met het (nieuwe) FN samen te smelten kwam er na een interne enquête onder de resterende FNB–leden. Hiervan sprak 52% zich uit voor aansluiting bij het FN. 21% was gewonnen voor een fusie met ‘Nation’. 20% van de leden zei niet ‘non’ tegen een aansluiting bij het Vlaams Belang!  

Bizar. Met het VB deelde het FNB weliswaar het rechtse gedachtengoed maar het FNB -net als het FN overigens- stelde zich altijd Belgicistisch / monarchistisch op. Niet meteen compatibel met het separatistische discours van het Belang als u het ons vraagt. Begrijpen wie begrijpen kan...

In het november-nummer van ‘Bastion’, het FNB-ledenblad dat verder zal  verschijnen als het blad van het vernieuwde FN, verwoordde voorzitter Robert (foto) de uitkomst van de interne bevraging als volgt: 

« La conclusion (de ce) sondage est claire: on doit faire une alliance, et la majorité absolue s'est prononcée pour le FN sans Féret. Je pense que c'est effectivement la solution la meilleure, même si elle ne plaît pas à tout le monde et peut susciter des objections bien compréhensibles ».

« Continuer à présenter de petites listes d'opposition n'a plus guère de sens, étant données les barrières multiples érigées par le système. Le seuil électoral de 5 % est infranchissable dans le cadre de nos faibles moyens. Parmi les partis de notre tendance, il n'y a que le FN qui puisse le dépasser en Belgique francophone. On n'a donc guère le choix, si on ne veut pas continuer à disperser inutilement les voix et à gaspiller de précieux efforts. Ce qui fait le jeu du système. Seul le FN possède actuellement la notoriété, l'électorat et les moyens matériels (élus et dotation publique) pour être efficace politiquement ».

Volgens de laatste berichten, en zoals je tussen de lijnen kan lezen/begrijpen, gaat inderdaad niet iedereen akkoord met deze hergroepering aan extreem-rechtse zijde. Een aantal malcontenten, aangevoerd door het beruchte duo P. Cockriamont en D. Leskens, zou plannen koesteren voor de oprichting van, jawel hoor, een-nieuwe-extreem-rechtse-partij.


Met dank aan RésistanceS / Manu Abramowicz voor de info.

08:34 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, fnb, delacroix, robert, bastion, cocriamont, bastien, feret, leskens |  Facebook | | |  Print

22-10-07

WAAR IS DE POEN?


Het felgeplaagde Belgische Front National (FN) zit op droog zaad. De partij, of wat er van overblijft na de breuk tussen voorzitter Daniël Féret en de rest van de 'partijleiding', ziet de broodnodige overheidsdotatie nog lang niet gedeblokkeerd.

In het kader van het onderzoek naar de financiële malversaties bij het FN vond enkele dagen geleden, voor de zoveelste maal, een huiszoeking plaats bij Daniel Féret, inmiddels ex-partijvoorzitter-voor-het-leven.

Precieze aanleiding tot de recentste huiszoeking is de dubieuze aanschaf van een appartement in Bray-Dunes, een kustgemeente net over de grens met Frankrijk, op spuwafstand van De Panne. Féret (foto) zou het vastgoed met zijn vriendin Audrey Rorive gekocht hebben met overheidsgeld dat de partijwerking toekwam. Waar of niet; Féret heeft in die bewuste flat sinds kort zijn domicilie.

Vorig jaar kwam Féret op exact dezelfde wijze in opspraak. Toen wegens de aanschaf van een villa in de provence. Een 'onderkomen' dat allerminst voor partijdoeleinden bedoeld was. Hiervoor werden ook al partijfinanciën ingezet als we Féret's tegenstanders mogen geloven.

Het Front National - dossier wordt deze week woensdag opnieuw door de: 'Controlecommissie voor de boekhouding van politieke partijen' bekeken. Wat er precies in dat dossier staat -en vooral wat nièt- is niet duidelijk. Het FN heeft in ieder geval nagelaten om haar financieel rapport voor 2006 in te dienen. Alle rekeningen van de partij zijn en blijven bijgevolg geblokkeerd. De fiscus wil, weinig verwonderlijk, eerst een deel van de FN-dotatie recupereren die Féret voor eigen rekening gebruikt heeft.

Meer info & achtergrond over de onnavolgbare handel en wandel van D. Féret op de site van de collega's van RésistanceS: www.resistances.be

21:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, feret, overheidsdotatie |  Facebook | | |  Print

13-10-07

FRONT NATIONAL SPAT (WEER) UITEEN...

Parlementsvoorzitter Herman Van Rompuy (CD&V) en senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) hebben vorige week besloten om de dotatie voor het extreem-rechtse Front National (FN) tijdelijk in de koelkast te stoppen. Tot er meer duidelijkheid komt over wie nu precies wat vertegenwoordigt in kamer en senaat onder de FN-vlag.

De interne conflicten in het Front National bereikten in de loop van de maand september immers een nieuw hoogtepunt. De groep rond Daniël Féret, 'président-fondateur' van het FN, zette toen senator Michel Delacroix en zijn fans uit de partij. En vice versa want een 'rivaliserend bestuur' riep op 23 september in Charleroi Michel Delacroix uit tot 'uitvoerend voorzitter'.

Tijdens die heuglijke gebeurtenis werden Patrick Sessler en Charles Pire bevorderd tot respectievelijk 'secretaris-generaal' en 'politiek secretaris' van de partij. Welke partij is eigenlijk niet helemaal duidelijk maar aan ronkende titels alvast geen gebrek.

Uiteraad betwist Daniël Féret de legitimiteit van de bijeenkomst waar er met die titels gegooid. Hij vindt dat hij, en hij alleen, recht heeft op de titel van partijvoorzitter. Zoals dat trouwens sinds 1985 het geval is.

Een andere reden voor de voorzitters van kamer en senaat om de overheidsdotatie tijdelijk te schrappen zijn de gerechtelijke onderzoeken die tegen Daniël Féret en zijn partner - Audrey Rorive - lopen. Féret, eerder al veroordeeld voor racisme, en Rorive (FN-raadslid in het Brusselse parlement) werden recent in verdenking gesteld n.a.v. het onderzoek naar het beheer van de partijfinanciën en de financiële vereniging die de 'werking' van de partij dient te verzekeren.

Leden en (vooral) ex-leden van het Belgische FN hebben bij herhaling het financiële wanbeheer in de partij aangeklaagd. Voorzitter Féret wordt er door zowat iedereen van beschuldigd de partijkas met zijn eigen portefeuille te verwarren. De afwezigheid van een partijwerking die naam waardig lijkt de malcontente ex-FN'ers gelijk te geven. Het FN wordt o.m. daarom, en volkomen terecht, een 'spookpartij' genoemd.

Het eigengereide optreden van voorzitter Féret en diens 'financiële beheer' van de partij hebben trouwens al geleid tot een stoet van FN-afscheuringen. Een 30-tal op twintig jaar tijd! Geen van die dissidenties slaagde er echter in om politiek te overleven. Meestal omdat de figuren achter die dissidenties van hetzelfde bedenkelijke allooi waren als Daniël Férét.

Michel Delacroix -foto- was tot voor kort ondervoorzitter van het ('echte') FN en zetelt sinds 2003 in de senaat als gecoöpteerd lid. Advocaat van beroep vertegenwoordigde hij zijn goede vriend...Daniël Féret meermaals voor de rechtbank.

Delacroix is blind en schopte het ooit tot ondervoorzitter van de Belgische Brailleliga die maar al te blij was dat ze van 'm verlost waren. En minder blij toen bleek dat hij - na zijn ontslag - zijn titel bleef voeren in de hoop er politeke munt uit te slaan.

Over zijn politieke overtuiging kan trouwens maar moeilijk misverstand bestaan. Hij was een persoonlijke vriend van de fascistische Rex-leider Léon Degrelle. Tijdens een huiszoeking bij hem thuis in 1994 trof de politie een heus wapenarsenaal aan en stapels aan negationistische literatuur. Hiervoor werd hij in 1999 veroordeeld tot één jaar voorwaardelijk. Leuke jongen.

10:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, feret, delacroix, sessler, pire |  Facebook | | |  Print