04-10-12

GRIMBERGEN: VB-LIJST MET MINDERHEID VB’ERS

Vorige maandag signaleerden wij hier vijftien gemeenten met Vlaams Belang’ers kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar wel onder een andere lijstnaam dan Vlaams Belang. In welke mate het Vlaams Belang-lijsten zijn is voor discussie vatbaar, en allicht verschillend per gemeente.

 

In Knack krijgt Bart Laeremans deze week het woord, gisterenavond ook al te gast in Terzake (Eén). Bart Laeremans is lijsttrekker van ‘Vernieuwing’ in Grimbergen (foto 1) maar ook Vlaams Belang-senator. Bart Laeremans: “In 2006 behaalde ik 1.000 stemmen meer dan de burgemeester. Veel mensen waren toen verontwaardigd dat ik geen kans kreeg om te besturen. Als ik nu de sjerp verover, stop ik als senator. Het burgemeesterschap van Grimbergen (gemeente met 35.000 inwoners, nvdr.) is een fulltime job. Aan de verruimingslijst Vernieuwing ben ik begin 2011 al beginnen te bouwen. Vandaag staan er achttien onafhankelijken en vijftien leden van het Vlaams Belang op. De opening past binnen de strategie van ons nationaal partijbestuur om allianties af te sluiten met mensen of groepen die op lokaal vlak geen bezwaar hebben tegen een samenwerking. Ik weet dat in vergelijking met 2006 de wind minder gunstig waait voor het VB. Ook in Grimbergen is de N-VA niet ingegaan op ons aanbod en heeft ze een eigen lijst ingediend. Hun partijwerking is echter niet te vergelijken met onze goedgeoliede machine. Als we een goede score behalen, hoop ik ten zeerste dat er gepraat kan worden om met ons een meerderheid te vormen.”

 

Het was de bedoeling van Bart Laeremans om de N-VA’ers mee op zijn lijst 'Vernieuwing' te krijgen, maar dat lukte niet. De N-VA diende toch een eigen lijst in, met als één van de bekende gezichten Steven Dupont. Al twaalf jaar gemeenteraadslid, zes jaar provincieraadslid, en jarenlang personeelslid en partijverantwoordelijke voor… het Vlaams Belang. Steven Dupont is nu lijstduwer voor de N-VA in Grimbergen. ‘Vernieuwing’ wordt door Bart Laeremans voorgesteld als een Vlaams Belang-lijst (“past binnen de strategie van ons nationaal partijbestuur…”). 'Vernieuwing' heeft met Bart Laeremans als lijsttrekker een Vlaams Belang-senator bovenaan de lijst, tevens diensthoofd van het ‘kenniscentrum’ van het Vlaams Belang. Dat hij zijn ideologische overtuiging en partijaanhorigheid gaat afzweren, ligt niet in de lijn van de verwachtingen. Na een vraag van Kathleen Cools zei Bart Laeremans gisteren in Terzake niet zoals Dewinter uitdrukkingen te gebruiken als dat vreemdelingen met een mes in hun pamper geboren worden, "maar...". En dan volgde de traditionele antivreemdelingenrethoriek. Met meer onafhankelijken dan Vlaams Belang’ers op de lijst is 'Vernieuwing' niet helemaal een Vlaams Belang-lijst, maar gezien de figuur en impact van de lijsttrekker willen we 'Vernieuwing' toch wel als een VB-lijst klasseren. Wie daarmee in een bestuurscoalitie wil stappen, weet waaraan hij/zij begint.  

 

Grimbergen wordt nu bestuurd door een CD&V/N-VA - Open VLD-meerderheid. Het Vlaams Belang behaalde in 2006, met Bart Laeremans als lijsttrekker, met 21,8 % van de stemmen zeven van de eenendertig gemeenteraadszetels. Door de bevolkingsaangroei zijn er nu in Grimbergen twee zetels meer te verdelen. (Foto 2: Bart Laeremans (l.) wringt zich samen met Bruno Valkeniers en Filip Dewinter in Linkebeek in beeld voor de televisiecamera’s, terwijl De Zevende Dag enkel een groep N-VA’ers wilde interviewen.)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grimbergen, vlaams-brabant, laeremans, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

10-07-12

VIERDE VB-PARLEMENTSLID NIET MET VB-LIJST OP 14 OKTOBER

Vlaams Belang-volksvertegenwoordigster Gerda Van Steenberge (foto 1) trekt met een lijst 'Gemeente-belangen' naar de gemeenteraadsverkiezingen in Erpe-Mere. Ze is al het vierde VB-parlementslid dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober onder een andere naam dan Vlaams Belang opkomt.

Gerda Van Steenberge was achtereenvolgens senator (1999-2003) en federaal volksvertegenwoordigster (2003-2004), en is nu  (2004-…) Vlaams Volksvertegenwoordigster. Tevoren was ze actief bij de NSV en de pro-apartheidslobby Protea. Bij het Vlaams Blok maakte ze naam als echtgenote van de overleden partijmedewerker Reinhard Staveaux en als hoofd van de juridische dienst van de partij. Volgens een bericht van deredactie.be vindt Gerda Van Steenberge dat slogans zoals Igor S, inbreker. Achter tralies, zonder pardon! teveel gericht zijn op de (groot)stedelijke en Antwerpse problematiek. In een landelijke gemeente als Erpe-Mere (20.000 inwoners; provincie Oost-Vlaanderen, vlakbij Aalst, nvdr.) zou dit “choquerende taalgebruik” de kiezers eerder afschrikken dan aantrekken. Gerda Van Steenberge biedt zich daarom in oktober in Erpe-Mere aan met een lijst 'Gemeentebelangen'. Ze blijft wel lid van het Vlaams Belang.

De nieuwe lijst ‘Gemeentebelangen’ moet in Erpe-Mere  een positief verhaal brengen, en vooral focussen op de situatie in de gemeente. "Het is aangenaam wonen in Erpe-Mere”, zegt Van Steenberge. “Zij verdient een uitstekende bestuursploeg die er alles moet aan doen om onze gemeente aangenaam te houden. Ik wil mijn verantwoordelijkheid opnemen indien de kiezer mij kiest. De lijst staat open voor iedereen.” Van Steenberghe hoopt met ‘Gemeentebelangen’ het cordon sanitaire te doorbreken en kandidaten te kunnen aantrekken die niet tot Vlaams Belang behoren. De partij is nog op zoek naar kandidaten. In 2006 kreeg het Vlaams Belang in Erpe-Mere onder eigen naam 17 % van de stemmen. Een niet onaardig resultaat, goed voor vier gemeenteraadsleden waaronder Gerda Van Steenberge. Maar nu is de naam Vlaams Belang eerder een nadeel dan een voordeel.

Gerda Van Steenberge is al het vierde VB-parlementslid dat in oktober onder een andere lijstnaam dan Vlaams Belang deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nationaal Vlaams Belang-secretaris en Kamerlid Guy D’Haeseleer was de eerste. Hij komt in Ninove op onder de naam Forza Ninove (foto 2). De door vriend en tegenstander gewaardeerde Vlaams Belang-senator Bart Laeremans trekt in Grimbergen de lijst Vernieuwing. En Vlaams volksvertegenwoordigster Linda Vissers presenteert zich in Overpelt onder de naam ‘Lijst Linda Vissers’. “We merken vaak dat maatschappelijk geëngageerde mensen zich graag ten dienste van de gemeente willen stellen. Toch houdt een drempel hen tegen om zich voor de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat te stellen. Wij willen die drempel verwijderen”, zei Linda Vissers daarover aan Het Laatste Nieuws. Ook Linda Vissers blijft lid van het Vlaams Belang, maar plaatselijk is Vlaams Belang als partijnaam tegenwoordig een drempel.

Zes jaar geleden kwam Guy D’Haeseleer in Ninove nog op onder de naam Vlaams Belang (Vlaams Belang-Vlott, goed voor 23,6 % van de stemmen en 8 gemeenteraadsleden). Bart Laeremans hetzelfde in Grimbergen (Vlaams Belang, 21,8 % van de stemmen en 7 verkozenen). Ook Linda Vissers kwam  zes jaar geleden op onder de naam Vlaams Belang (goed voor 16,7 % van de stemmen in Overpelt, en 4 verkozenen). Gaan Ivan De Vadder en de professoren die de verkiezingsuitslag op 14 oktober en daarna analyseren de scores van de lijsten Gemeentebelangen (Erpe-Mere), Forza Ninove, Vernieuwing (Grimbergen) en Lijst Linda Vissers (Overpelt) rekenen bij die van het Vlaams Belang of niet? Het zijn telkens VB-lijsttrekkers, en de meerderheid op die lijsten komt uit de VB-stal. Maar echte VB-lijsten zijn het niet meer. Waarom anders die naamsverandering, een naamsverandering die nodig was om nieuwkomers op de lijst te kunnen krijgen?

23-02-12

HOE ZWAAR WEGEN DE VB'ERS BIJ DE N-VA ?

De Gentse VB’er Tanguy Veys heeft nooit gedacht dat hij het ooit roerend eens zou zijn met zijn socialistische stadsgenote Freya Van den Bossche, maar gisteren was het toch zover. Freya Van den Bossche vindt dat er veel ex-VB’ers op de N-VA-lijsten staan. Tanguy Veys vindt blijkbaar hetzelfde. Een andere Gentenaar, N-VA’er Peter Dedecker, relativeert. Volgens hem hebben slechts een honderdtal mandatarissen van andere partijen “de filter overleefd” om bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober op een N-VA-lijst te staan, waarvan slechts een twintigtal VB’ers. Die “slechts” ontketende een Twitteroorlog tussen Freya Van den Bossche en Peter Dedecker, die eindigde met de bedenking van Dedecker “VB = meest ranzige praat waar ik van kots, maar mensen veranderen”.

 

Onmiddellijke aanleiding voor deze discussie was het bericht dat zowel de N-VA van Grimbergen als de N-VA van Zemst een ex-VB’er in hun rangen hebben opgenomen. Mensen die geen onbekenden zijn voor deze blog. In Grimbergen is dat Steven Dupont, gemeente- en provincieraadslid én VB-personeelslid: VB-medewerker in het Vlaams Parlement, administratief secretaris van de VB-partijraad en regiosecretaris van het VB in Brussel-Halle-Vilvoorde. Hij verliet in juli vorig jaar het VB, in het spoor van Frank Vanhecke, Francis Van den Eynde, Koen Dillen, Tom Van den Troost en nog anderen. Toen VB-senator Bart Laeremans in oktober vorig jaar in Grimbergen zijn lijst Vernieuwing voorstelde, ontbrak op die lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen de naam van Steven Dupont. Intussen weten we waarom: Steven Dupont zal op de kersverse N-VA-lijst in Grimbergen staan.

 

In oktober vorig jaar deelde Dirk Jacobs in de gemeenteraad van Zemst mee dat hij er voortaan als onafhankelijke zou zetelen. Dirk Jacobs was fractieleider van de vijfkoppige VB-gemeenteraadsfractie in Zemst en lijsstrekker van het VB bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. “Ik heb geprobeerd om een groep van Vlaamsgezinden samen te brengen. Alleen een bundeling van alle Vlaamse krachten en partijen is volgens mij aan de orde om op het gemeentelijke en federale beleid te wegen. Helaas willen veel Vlaams Belang-leden mij daarin niet volgen”, zei Dirk Jacobs toen hij bij het VB opstapte. Volgens de N-VA, die in Zemst mee in de bestuursmeerderheid zit, heeft Dirk Jacobs zich altijd “kritisch maar ook constructief” opgesteld. Gisteren bevestigde de voorzitster van de N-VA-Zemst dat Dirk Jacobs bij de gemeenteraadsverkiezingen op de N-VA-lijst zal staan.

 

Wat gisteren niet de pers haalde maar van dezelfde orde is: in Laakdal houdt plaatselijk VB-voorzitter en -gemeenteraadsfractieleider Robert Mondelaers het voor bekeken. Er blijft in de gemeenteraad van Laakdal nog één VB-gemeenteraadslid over, gemeenteraadslid Fons Van Geel stapte al eerder op bij het VB. “Zoals uit de peilingen blijkt, zie ik geen toekomst meer voor Vlaams Belang in Laakdal, en door het cordon sanitair zal de partij stilaan uitbloeien”, zegt Robert Mondelaers. “Ook is het heel moeilijk om nog mensen te kunnen overtuigen om mee een kiezerslijst te vormen. Ik kreeg een plaats aangeboden op de kiezerslijst bij de N-VA. Omdat deze partij het dichtst aansluit bij Vlaams Belang zal ik mij hierbij aansluiten.” Overigens was ook de plaatselijke CD&V geïnteresseerd in een overstap van Mondelaers, maar die kiest dus voor de N-VA.

 

Het eerste VB-parlementslid die de oversteek naar de N-VA maakte is Luc Sevenhans, Brasschaatenaar die de hand boven het hoofd werd gehouden door Gerolf Annemans. Intussen ziet Sevenhans Annemans als “de ijzeren arm” van het VB. Zo groot als de liefde was, zo groot is nu de haat tussen Sevenhans en Annemans. Via het opvolgingssysteem is Sevenhans intussen senator voor de N-VA. Tweede grote VB-vis in de N-VA-vijver is voormalig VB-Kamerlid uit Beveren Bruno Stevenheydens, door vriend en tegenstander erkend als destijds één van de beste VB-parlementsleden. Hij is nu fractiesecretaris van de N-VA in het Vlaams parlement. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober trekt hij de N-VA-lijst in Beveren. Derde belangrijke VB’er intussen bij de N-VA is Vlaams parlementslid Karim Van Overmeire. Sinds de Zwarte Zondag van 24 november 1991 parlementslid en van 1992 tot 1995 voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen staat hij als derde op de N-VA-lijst in Aalst.

 

Naast Sevenhans, Stevenheydens en Van Overmeire zijn er nog kleine vissen die overzwommen naar de N-VA (Viky De Ridder uit Brugge, Patrick Verlinden uit Schoten, Bruno Alens uit Zele…). Maar wat is het gewicht van de VB'ers binnen de N-VA? Eerlijk gezegd hebben we niet de indruk dat zij zwaar wegen op de besluitvorming van de N-VA. De N-VA staat klaar om de Vlaamse patronale agenda uit te voeren, heeft daarnaast kleppers in huis die het grappig vinden om zich te organiseren als de Vlaams Nationale Vrienden (VNV) bij de N-VA  en kleine garnalen die op cultureel vlak dezelfde benepen ideeën hebben als VB’ers. Je hebt de VB’ers bij de N-VA niet nodig om te zeggen: die partij hoeven wij niet.

19-10-11

VERNIEUWING IN GRIMBERGEN ?

In maart signaleerden we hier dat één van de sterkste stemmentrekkers van het VB (Guy D’haeseleer uit Ninove) en één van de beste VB-parlementsleden (Bart Laeremans uit Grimbergen) bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar niet onder VB-vlag zouden opkomen. Guy D’haeseleer had zijn ‘Forza Ninove’ boven het doopvont gehouden; Bart Laeremans zou ergens tussen Pasen en de zomer zijn nieuwe lijst presenteren.

 

Het heeft wat langer geduurd, maar vorige zondag stelde Bart Laeremans zijn lijst Vernieuwing voor (foto, uiterst rechts: Bart Laeremans). Grimbergen, gelegen tussen Vilvoorde en het om zijn plantentuin bekende Meise, wordt bestuurd door een coalitie van CD&V (30, 1 % van de stemmen in 2006) en Open VLD (20,7 %). Op de oppositiebanken zitten het VB (21,8 %), GroenPro (14,2 % – een samengaan van Groen! en SP.A) en de UF (13,1 %, de Union des Francophones). VB’er Bart Laeremans kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 de meeste voorkeurstemmen van alle kandidaten (2 395 voorkeurstemmen). Een pak meer dan de tweede, de uittredende burgemeester (1 377 voorkeurstemmen). De lijst Vernieuwing waarmee Bart Laeremans nu mee uitpakt, is een feitelijke vereniging met een eigen bestuur, een eigen informatieblad en een eigen website, met het VB als ruggengraat. VB dat verder actief blijft in Grimbergen. Mocht Bart Laeremans burgemeester worden, zou hij wel zijn mandaat als gecoöpteerd senator voor het VB opgeven.

 

Het programma waarmee men naar de kiezer trekt, heeft vijf krachtlijnen. Men komt op voor een Vlaamse gemeente, voor betaalbaar wonen, voor een groene en landelijke gemeente, voor veiligheid en voor een “kwalitatief bestuur”. “Het gebruik van het Nederlands moet (…) op alle mogelijke manieren aangemoedigd worden.” Er moet een “lokale woonregie” komen. Vernieuwing verwerpt de “al te stedelijke sfeer” van de gemeente; een woonuitbreidingsgebied tussen twee dorpskernen had er niet mogen komen. ’s Nachts moeten er twee politiepatrouilles rondrijden in plaats van één, en voorts moet er “camerabewaking met nummerplaatherkenning” komen. Er moet met “propere handen” bestuurd worden, en niet meer zo traag als nu. Het Nieuwsblad merkte terecht op dat er niet gerept wordt over het cultuur- en jeugdbeleid, noch over het sociaal beleid – en hoe dat dan desgevallend ingevuld wordt.

 

In Grimbergen is op lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen plaats voor 31 kandidaten. In de zondag vrijgegeven lijst van Vernieuwing zijn daarvan 17 plaatsen ingevuld: 10 voor VB’ers, 7 voor ‘onafhankelijken’. De N-VA stelt in Grimbergen naar verluidt niet veel voor, maar er zou mee gepraat worden om mee op de lijst Vernieuwing te staan. Grote afwezige is Steven Dupont. Hij nam dit jaar ontslag als VB-personeelslid en zetelt sindsdien als onafhankelijke in de gemeenteraad van Grimbergen en de provincieraad van Vlaams Brabant. Raar toch. Dupont was omwille van de nationale partijlijn uit het VB gestapt, en niet omwille van een lokaal probleem. De wonden zijn blijkbaar diep.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grimbergen, vlaams brabant, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

16-07-11

ROB BLIJFT, STEVEN EN DIRK GAAN

Wat met de VB-personeelsleden? Uiteraard hebben ook zij een mening over de gang van zaken bij het VB, maar opstappen ligt voor hen misschien moeilijker dan voor verkozenen die nog een tijdlang kunnen blijven zetelen. Rob Verreycken (foto 1), zoon van VB-stichter Wim Verreycken, OCMW-raadslid in Sint-Niklaas en VB-personeelslid in het Europees Parlement, blijft bij het VB. Steven Dupont (foto 2), VB-gemeente- en provincieraadslid en VB-personeelslid, vertrekt bij het VB. Ook jurist en VB-personeelslid in het Europees Parlement Dirk Crols trekt de deur van het VB achter zich dicht.

Rob Verreycken (40 j.), die sympathiseert met Francis Van den Eynde en Frank Vanhecke, kiest eieren voor zijn geld. In een Facebook-bericht liet hij weten dat hij “ten zeerste de voortgaande zuivering van Vlaams Belang” betreurt “zoals ik ze ook in Sint-Niklaas helaas aan den lijve ondervind…” Meer uitleg over dat laatste geeft hij niet. Wel volgt nog een “Tot ziens kameraad en vriend Jurgen Ceder”, Jurgen Ceder die hij “allicht in de beweging nog veel (zal) ontmoeten”.  Rob Verreycken krijgt meteen bijval. Eén van zijn Facebook-vrienden: "Ook ik betreur deze evolutie zeer Rob... Waar is de tijd dat we tot een grote volkspartij uitgroeiden, waarin meerdere visies, meningen en stromingen naast elkaar aan bod konden komen en elkaars toegevoegde waarde waren? Elk partijkopstuk trok op zijn/haar manier bepaalde kiezers aan. Dat maakte ons groot en sterk. Vandaag is er blijkbaar een einde gekomen aan dat prachtige verhaal, 't was te mooi om waar te zijn."

Anders dan Rob Verreycken stapt Steven Dupont (34 j.) op bij het VB. In zijn ontslagbrief herinnert hij voorzitter Bruno Valkeniers aan zijn belofte om de partij te verjongen, verruimen en moderniseren, en de partijtop te verbreden. Maar daar is geen sprake van geweest en Dupont voelt een verdere verstarring en verharding van de partijstandpunten aan. Steven Dupont blijft als onafhankelijke zetelen in de provincieraad van Vlaams-Brabant en gemeenteraad van Grimbergen. Hij zal blijven ijveren voor "een menselijk en zelfstandig Vlaanderen" en zal tijdens de zomermaanden bepalen welke richting hij zal uitgaan. Dupont benadrukt ook dat hij alle begrip heeft voor de revolte van de Belfortploeg van Francis Van den Eynde, en voor Koen Dillen, Frank Vanhecke en regiogenoot Jurgen Ceder die uit de partij gestapt zijn. "Durven kiezen voor een nieuw verhaal is niet eenvoudig, maar wel eerlijk", schrijft Steven Dupont. (Lees hier de ontslagbrief van Steven Dupont, in extenso gepubliceerd op de website van de Belfortploeg.)

Steven Dupont was sinds 1997 actief bij het VB. Hij is sinds 2000 gemeenteraadslid en sinds 2006 provincieraadslid. Hij was onder andere lid van het Dagelijks Bestuur van de Vlaams Belang Jongeren, lid van de VB-‘denktank nationale campagnes’, VB-medewerker in het Vlaams Parlement, administratief secretaris van de VB-partijraad en regiosecretaris van het VB in Brussel-Halle-Vilvoorde. VB-kopman in Grimbergen is senator Bart Laeremans. Voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar zou Laeremans in Grimbergen niet meer opkomen met een VB-lijst maar met een ‘open lijst’ waarvan het programma en de naam uiterlijk deze zomer bekend zou gemaakt worden. Spijts zijn waardering voor Bart Laeremans heeft het Steven Dupont niet kunnen vermurwen bij het VB te blijven.

Naast Steven Dupont en Dirk Crols namen recent ook de VB-personeelsleden Francis Wouters en Tom Van Den Troost ontslag bij het VB. Koen Dillen, personeelslid in het Europees Parlement, is ook weg bij het VB.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, verreycken, grimbergen, van den eynde |  Facebook | | |  Print

07-03-11

VB'ERS ONDER ANDERE VLAG BIJ GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

In de visie- en strategietekst die de VB-partijraad in november 2009 goedkeurde, lezen we dat het VB “waar mogelijk en opportuun met andere partijen en individuen strategische allianties, politieke coalities en samenwerking” wil aangaan. De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2012 zijn daarbij het perspectief. Twee van de populairste VB’ers dienen zich in hun eigen gemeente in 2012 alvast aan onder een andere naam dan het VB.

 

In Ninove werkt Guy D’haeseleer – bij de Vlaamse en Europese verkiezingen in 2009 op Dewinter, Annemans en Morel na de grootste stemmentrekker van het VB – al enige tijd aan Forza Ninove. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 was het VB in Ninove na de Open VLD de populairste partij. 23,6 % van de stemmen, het is niet slecht maar het kan beter. “Via een grootscheepse frontvorming willen we de huidige (Open VLD - CD&V-Plus, nvdr.) meerderheid breken”, zegt Guy D’haeseleer. D’haeseleer ziet het groot, maar ook origineel. Zo treedt hij met een aantal gelijkgezinden op met de Forza Rockband. D'haezeleer is de drummer-van-dienst. Een enquête naar het ongenoegen van de Ninovenaars is al de deur uit, en laatst werd het logo van Forza Ninove gekozen uit tweeënveertig inzendingen van Ninovenaren (foto 1). De winnaar schonk zijn prijs – 250 euro – aan de carnavalsgroep Pips & Co. ’t Moet om te lachen blijven. Politiek beweegt er alsnog minder. Enkel schepen Mariette De Smet  (LDD, tevoren Open VLD) liet weten over te stappen naar Forza Ninove. Ze wordt al langer verdacht van sympathieën voor het VB, met name sinds de zogenaamde mollenaffaire toen het VB na de verkiezingen in 2006 een extra mandaat in de OCMW-raad kreeg ten koste van een Open VLD-kandidaat.

 

In Grimbergen werkt Bart Laeremans (foto 2) achter de schermen aan een ‘open’ lijst. Bart Laeremans werd in het parlementair rapport van De Morgen vorig jaar omschreven als “het sterkste Kamerlid bij het Vlaams Belang”. Hij is ook diensthoofd van het door Bruno Valkeniers vorig jaar opgerichte Kenniscentrum van het VB.  Was het VB bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 met 21,8 % van de stemmen de tweede grootste partij in Grimbergen, met 2 395 voorkeurstemmen was Bart Laeremans in 2006 veruit de populairste politicus in Grimbergen. Aftredend CD&V-burgemeester Eddy Willems kreeg 1 377 voorkeurstemmen; huidig CD&V-burgemeester Marleen Mertens kreeg 1 192 voorkeurstemmen achter haar naam. Na de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 wil Laeremans mee besturen. Over het programma, wie precies op de lijst zal staan, en ook over de naam van de lijst wil Laeremans nog niets kwijt. Ergens tussen Pasen en de zomer hoopt hij duidelijkheid te hebben. Laeremans blijft wel lid van het VB en als gecoöpteerd senator voor die partij zetelen in het rode pluche van de Senaat. “De lokale politiek is iets anders dan de partijpolitiek op nationaal vlak”, beweert Laeremans.

 

De lokale politiek iets anders dan de partijpolitiek op nationaal vlak?  In de enquête die door Forza Ninove verspreid werd, is het thema ‘Veiligheid’ het eerste item; waarna VB-gewijs onmiddellijk overgestapt wordt naar het thema ‘Migranten’. De vraagstelling verraadt ook een zekere ingesteldheid. Men wisselt wel eens een negatieve vraagstelling af met een positieve (vraag 11: "Ik ben tegen een moskee in Ninove"; vraag 12: "Ik vind dat migranten zich voldoende integreren."), waarop dan met "akkoord", "niet akkoord" of "geen mening" kan geantwoord worden. Maar een vraag als: “Ik vind de aanhoudende instroom van vreemdelingen in onze stad zorgwekkend”, stelt niet de vraag of men de komst van vreemdelingen als een “aanhoudende instroom” ervaart. Met gaat ervan uit dat er een “aanhoudende instroom van vreemdelingen” is, om dan te vragen of men dat zorgwekkend vindt. Dat op dergelijke manier enquêtes worden afgenomen, is alleszins zorgwekkend.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 14 oktober, ninove, grimbergen, d'haeseleer, laeremans |  Facebook | | |  Print