29-10-15

BRITSE REGGAEGROEP UB40. OOK VLAAMS BELANG’ER(S) FAN

Vanavond speelt de Britse reggaegroep UB40 in een uitverkochte zaal De Roma in Borgerhout. Zowel muzikaal als naar afkomst van de leden is het een multiculturele groep, en toch zag een AFF-verslaggever op een Vlaams Blok-meeting in 1993 een Vlaams Blok’er met een jasje waarop een groot logo van UB40.

 

Het verhaal (verschenen in AFF-Info/Verzet jg. 13, nr. 1, blz. 16-18 maar hier ingekort): “Vrijdag 19 november 1993 zijn we aanwezig als Filip Dewinter, Francis Van den Eynde en John Spinnewyn zouden spreken op een Vlaams Blok-avond in Herentals. Gespreksthema is – hou u vast – ‘Verdraagzaamheid moet en kan’. Als de vos de passie predikt, letten de kippen in het hok best op, en een 150-tal Herentalse jongeren zijn dan ook geruggesteund door enkele Blokbusters present bij een tegenmanifestatie. Bij de confrontatie met het Vlaams Blok vallen rake klappen. Een tegenbetoger moet in een ziekenhuis opgenomen worden. Echt spannend wordt het pas als we ons met de Vlaams Blok-meute naar binnen begeven.

 

Plaats van het gebeuren is taveerne-restaurant De Boerderij, een vrij chique bedoening. Iets na acht uur begeeft de wacht van het Vlaams Blok zich naar binnen. Niet naar het zaaltje op de eerste verdieping waar senator Wim Verreycken mistroostig op hen wacht. Eerst moeten de kelen gelaafd worden. Het zijn overwegend jongeren van rond de twintig. Iedereen kent iedereen, of toch bijna. Een jongeman vertelt hoe hij in Diksmuide bijna 'één van de onzen' een peer in het gezicht heeft gegeven. De tegenbetogers waren ook in ’t zwart, 'zoals wij’ en vandaar de bijna-vergissing. (…) Om tien na acht worden we aangemaand naar het bovenzaaltje te trekken. Voorpost-man Luc Vermeulen blijft de wacht houden; NSV’er Rob Verreycken blijft ook beneden ronddolen.

 

(…) In totaal een tachtigtal mensen in de zaal. Vooral veel jongeren. Twintigers, soms echter nog maar 14 à 15 jaar. Niet bepaald de fijnst geklede lieden, maar voor het overige van alle soorten: van skinheads tot wat vroeger als’ langharig werkschuw tuig’ werd omschreven. (…) Het aangekondigde triumviraat is er niet. Weerhouden in het parlement wegens de bespreking van het Globaal Plan. Als excuus klinkt dat natuurlijk goed. Het geeft de Vlaams Blok-verkozenen een grandeur meer dan ze verdienen. Wie gekomen is voor een uiteenzetting over verdraagzaamheid komt ook al bedrogen uit. Veel meer dan een verwijzing naar de ‘onverdraagzamen’ die buiten gemanifesteerd hebben, krijgen we niet te horen. In de plaats krijgen we een uiteenzetting te horen over de pijlers waarop het Vlaams Blok-programma steunt. Ook interessant natuurlijk.

 

‘Het Vlaams Blok-programma mag op een groeiende aanhang rekenen’, weet Verreycken. Verwijzend naar opiniepeilingen die hij niet met naam noemt, begint Verreycken te dromen van 44 % stemmen. Want met 44 % van de stemmen heb je een absolute meerderheid in zetels volgens het stelsel D’Hondt. (…) Als eerste pijler wordt het nationalisme genoemd. (Het Vlaams Blok komt op voor een onafhankelijk Vlaanderen. Wat hebben we immers aan België verloren? Wim Verreycken: ‘Welke meerwaarde geeft België aan uw werklust?’ Als tweede pijler noemt Verreycken ‘het verzet tegen de multiculturele ‘melting pot’ die men ons wil opleggen’.) Een dertigtal aanwezigen verlaten dan evenwel al de zaal. Een half uur luisteren naar hun voorman lijkt hen meer dan genoeg.

 

(…) De derde pijler die het Vlaams Blok naar eigen zeggen rechthoudt, is de ethiek. (…) In het bovenzaaltje zitten nog geen veertig toehoorders meer. Het gestommel beneden neemt alsmaar toe. Eén held roept luidkeels: ‘V.M.O.’. (…) Af en toe komt iemand van beneden naar boven om polshoogte te nemen. Eentje heeft warempel een jasje aan met het logo van de multi-etnische Britse reggaegroep UB40. (…) (Er volgt een vragenronde, en als die niet genoeg vragen oplevert begint Wim Verreycken dan maar de Vlaams Blok-strategie voor Brussel uit te leggen. ‘Zeer interessant’ natuurlijk voor het Herentals-Antwerps publiek.) Verreycken bedankt tot slot de aanwezige ‘kameraden’.

 

(…) Beneden wordt nog wat nagepraat en iets na middernacht mag de kastelein het licht uitdoen. Het Vlaams Blok had bij hem een zaaltje gehuurd voor een besloten vergadering. Dat het wat anders is geworden, is natuurlijk geen goede reclame voor zijn zaak en een tweede meeting aldaar zal allicht niet kunnen. Zo kunnen we toch nog tevreden huiswaarts keren.”

 

Als we mensen mogen geloven die er vorig jaar bij waren als UB40 in Vorst Nationaal optrad, zullen we na het concert vanavond eveneens tevreden naar huis mogen keren. Zullen er vanavond Vlaams Belang'ers zijn tussen de meer dan 1.000 mensen in De Roma? Het zal allicht moeilijk uit te maken zijn. Omgekeerd valt een UB40-fan te midden een zootje Vlaams Blok’ers harder op. Het leerde onze verslaggever alleszins dat je nooit op het uiterlijke van iemand, zijn of haar kledij, kan afgaan om een politieke overtuiging te veronderstellen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, herentals, verreycken |  Facebook | | |  Print

05-09-15

VRIJSPRAAK VOOR GEBRUIK SCHELDWOORD “MAKAKKEN”

Al te vaak wordt racisme niet veroordeeld. “Door een lacune in de wetgeving”, zei procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene deze week bij de opening van het nieuw gerechtelijk jaar in Antwerpen. “Bovendien merken we ook dat sommige personen of groeperingen in onze samenleving zeer goed op de hoogte zijn van deze lacune in de wet, en hier van dienstig gebruik maken om straffeloos via geschreven boodschappen, pamfletten of sociale media onverdraagzaamheid te verspreiden op basis van geloofsovertuiging, taal, geboorte of seksuele geaardheid. Als voorbeeld verwijs ik naar het internetspel Minder, minder, minder”, voegde hij er aan toe (video).

 

Deze week geraakte nog een straf verhaal van niet-veroordeling voor racisme bekend. Na de kerstmarkt vorig jaar willen twee mannen, Panko G. en Ginger G. die een hond mee hebben, iets gaan eten in restaurant Papatya in Herentals. De zaak biedt Turkse, Italiaanse en Belgische specialiteiten. Iets waar de afkomst van de uitbaters Cemal Ozturk en Francesca Sabister (foto) natuurlijk niet vreemd aan is. Zoals in vele andere restaurants zijn in de zaak geen honden toegelaten, en als de restauranthouder de twee mannen hierop wijst volgt een scheldtirade.

 

“Makakken”, “Ga terug naar uw eigen land” en meer dergelijke verwensingen worden naar het hoofd van de restauranthouder geslingerd. In het tumult sneuvelt de glazen toegangsdeur van het restaurant. De politie maakt een proces-verbaal op. Een paar dagen later leggen de uitbaters van het restaurant ook een klacht neer wegens racisme. Een getuige bevestigt het hele verhaal, maar trekt later zijn verklaring in.

 

In juni wordt de zaak behandeld bij de rechtbank. Het parket ergert zich aan de onnozele verklaringen van de twee mannen. Ze beweren het helemaal niet over “makakken” te hebben gehad. “Ik zei: mijn hond moet kakken. Ze moeten het verkeerd verstaan hebben”, aldus Panko G. Zijn advocaat vraagt de rechter Panko G. daarom vrij te spreken. Zijn confrater pleit voor Ginger G. bovendien dat aanzetten tot discriminatie, zoals geformuleerd in de tenlastelegging, niet hetzelfde is als racistische uitlatingen. “De antiracismewet voorziet geen bestraffing van racistische uitlatingen.”

 

Voorbije dinsdag 2 september, dezelfde dag als dat Patrick Vandenbruwaene zijn mercuriale uitsprak, deed de rechtbank uitspraak over de zaak-Papatya. De rechtbank oordeelde dat het wegens gebrek aan bewijzen, en de twijfel die daarvan het gevolg is, niet mogelijk is de twee mannen te veroordelen. De rechtbank spreekt Panko G. en Ginger G. bijgevolg vrij. Daarmee blijven de uitbaters van het restaurant zitten met de verwensingen die ze naar het hoofd geslingerd kregen en de materiële schade die ze leden. "Racisme is relatief", zei een Antwerpse filosofe. Maar ons rechtvaardigheidsgevoel zegt toch: dit klopt niet.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, herentals |  Facebook | | |  Print

15-09-13

DEN BLUEZ VAN LÉGITIME VIOLENCE

Ooit hebben The Cure, Dire Straits en U2 opgetreden in Herenthout. Vrijdagavond trad er  Légitime Violence op. Het is geen vooruitgang. Gisterenavond speelde Légitime Violence in Italië op een door Blood and Honour gepatroneerd concert.

 

Café Den Bolle in Morkhoven, deelgemeente van Herentals, bleef dicht voor de Canadese groep Légitime Violence die niet vies is van straatgeweld. Bekijk maar de T-shirts van de groep (foto). Op de achterzijde: Une seule politique, celle de la rue. “Maar één politiek, die van de straat”, met daarbij een man die een knuppel klaar houdt om te slaan. Niet welkom in Morkhoven trok Légitime Violence (foto 1, grotere versie) dan maar naar een dorp verder in de Kempen, naar Herenthout. 

 

In café Den Bluez wordt gewoonlijk blues gespeeld, maar vrijdagavond volgde ergere treurnis. Volgens  Gazet van Antwerpen trokken de stamgasten grote ogen toen rond 20.00 uur tientallen kaalgeschoren getatoeëerde mannen en vrouwen het café binnen marcheerden voor een concert. “Gewoon een paar leuke groepen. Maar die Canadezen spelen hier niet”, reageert cafébaas Nick Drijbooms. Mijn oor. “Klaar om erin te vliegen!”, zegt de Frans-Canadese zanger van Légitime Violence aan Gazet van Antwerpen-verslaggever Marc Helsen die meeluistert aan de toog.

 

Légitime Violence heeft dan al kennisgemaakt met het Belgisch bier (foto: Légitime Violence en militanten van Nation bij het halen van de eerste blikken Jupiler). Loeihard klinkt vervolgens de ‘muziek’ door de boxen, waarna het aanwezige publiek tegen elkaar begint op te springen (foto 2, grotere versie). De Gazet van Antwerpen-reporter ziet geen nazistische symbolen of opgeheven rechterarmen. Het zou ook straf geweest zijn met de openlijk aanwezige pers. Maar wat met de liedteksten die oproepen tot geweld tegen wie zonder racistische vooroordelen is, vechtpartijen op straat verheerlijken, en lachen met het Zyklon B-gas voor bepaalde bevolkingsgroepen?

 

Er was vrijdagavond in Herenthout volk uit Hasselt, Brugge, Brussel en Charleroi, en ook uit Nederland, Frankrijk en Duitsland (nog een foto van het publiek). Stilaan kan men echter een aparte ziekenboeg openen voor het extreemrechts publiek. Autonome Nationalisten-kopstuk Christian Berteryan liep onlangs een dubbele beenbreuk op (“met een stuk in men kloten een trede gemist”) die hem nog tot 1 november in een ziekenbed houdt. Een al te enthousiaste fan van Légitime Violence brak zijn voet bij het 'dansen' vrijdagavond.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: herentals, herenthout, blood and honour |  Facebook | | |  Print

12-09-13

GOED ZO. GEEN EXTRÉÉM-RECHTS CONCERT IN HERENTALS

herentals,blood and honour,actieDe uitbaatster van café Den Bolle in Morkhoven (Herentals), waar voor vrijdagavond een concert met de Canadese groep Légitime Violence gepland is, houdt vrijdag de deuren van haar zaak gesloten.

 

De Kempische regionale televisiezender RTV meldde gisterennamiddag het goede nieuws. Burgemeester Jan Peeters (SP.A, foto 2) bevestigde het ons. Légitime Violence vindt het normaal dat mensen zonder racistische vooroordelen vernietigd worden, dat men de straten afschuimt op zoek naar een vechtpartij en dat mensen in vernietigingskampen het gas Zyklon B toegediend krijgen. Zaterdagavond treedt Légitime Violence op in Italië, op een concert dat gepromoot wordt op de internationale website van Blood and Honour.

 

Gealarmeerd door onze informatie, overgenomen door de lokale pers, pleegde de politie op aangeven van burgemeester Jan Peeters overleg met de uitbaatster van café Den Bolle. Omwille van het veiligheidsrisico besloot zij daarop het optreden te annuleren en haar zaak vrijdag te sluiten. Zij was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust en op het verkeerde been gezet door de organisatoren. De politie Neteland houdt vrijdagavond verhoogd toezicht in de omgeving. Het is immers mogelijk dat toch nog 'muziekliefhebbers' naar Morkhoven afzakken. Aan de Facebook-pagina over het concert veranderde er gisteren niets, alsof er geen kink in de kabel is gekomen.

 

Anderzijds is het niet uitgesloten dat na de persberichten vandaag getracht wordt het concert alsnog elders te laten plaatsvinden, maar organisatorisch stelt dat natuurlijk problemen. Niet in het minst om de potentiële concertgangers te informeren. Al waren er dat niet verschrikkelijk veel, het is niet duidelijk of hun Facebook-adressen nog bekend zijn bij de organisatoren. Blijft dat er geen nood is om, hoe klein het publiek ook is, aan te zetten tot geweld en antisemitische uitlatingen te doen.

 

Het is de tweede keer in ons land dat optredens niet kunnen doorgaan omwille van de bedenkelijke reputatie van de aangekondigde groepen. Een door het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) gepland concert op 14 mei 2011 in Burcht (Zwijndrecht) werd ook afgelast na informatie van het Anti-Fascistisch Front (AFF) over de geprogrammeerde groepen, aandacht vanwege de pers en bezorgde reacties van de burgemeester, politie en zaaluitbater.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: herentals, blood and honour, actie |  Facebook | | |  Print

11-09-13

LÉGITIME VIOLENCE: DE VERDWENEN AANWEZIGHEIDSLIJST

De bekendmaking van het voor vrijdagavond gepland concert van Légitime Violence zorgt voor zenuwachtigheid van Herentals tot Steenokkerzeel.

 

Légitime Violence is een Canadese groep die voor het eerst optreedt in Europa en een gewelddadige reputatie heeft. De groep vindt het normaal dat mensen zonder racistische vooroordelen vernietigd worden, dat men de straten afschuimt op zoek naar een vechtpartij en dat mensen in vernietigingskampen het gas Zyklon B toegediend krijgen. Daags na het in Morkhoven, deelgemeente van Herentals, gepland concert treedt Légitime Violence op in Italië. Een concert dat breed aangekondigd wordt op de internationale website van Blood and Honour.

 

Aan de regionale televisiezender RTV zei de Herentalse burgemeester Jan Peeters dat alle zaaluitbaters die een fuif of optreden organiseren met versterkte muziek dit moeten aanvragen aan het Herentalse stadsbestuur, en bij zijn weten was dit niet gebeurd voor een concert in Morkhoven. De politie zou de zaak nog verder uitzoeken. Betekent dit dat er niet het voornemen is om vrijdagavond Légitime Violence in Morkhoven te laten optreden? Toch niet. Er wordt al sinds 4 augustus reclame gemaakt voor dit concert. Aanvankelijk zonder vermelding waar het gepland is, later met wel de geplande locatie. De Herentalse politie kon de zaaluitbaatster niet meteen bereiken. Volgens Het Nieuwsblad is haar café gesloten op maandag en dinsdag.

 

Intussen bleef men in Steenokkerzeel, waar het platenlabel en -verkooppunt Pure Impact Records gevestigd is, niet stilzitten. Maandag werd op de Facebook-pagina over het geplande concert plots gepreciseerd: “Please note Pure Impact doesn’t organise the concerts, we only promote them.” Nog opvallender is dat de lijst van wie aankondigde naar het concert te gaan, wie misschien zou komen, en wie allemaal uitgenodigd is, maandag weggehaald werd van de Facebook-pagina (foto hierboven: voor; foto achter deze link: na). Wij hadden enkele bekende namen, bekenden van de extreemrechtse scene in Vlaanderen, Wallonië en Nederland, vermeld om aan te tonen wat soort volk Légitime Violence trekt. Blijkbaar geeft men daar liever niet langer inzicht in.

 

Dat dit een concert is met een reukje aan, zoveel is duidelijk. Het Anti-Fascistisch Front (AFF) vraagt de zaaluitbater en de burgemeester van Herentals zich te beraden over de opportuniteit van het concert, minstens er over te waken dat er geen strafbare feiten gebeuren. Buiten noch in de concertzaal.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: herentals, blood and honour, actie |  Facebook | | |  Print

09-09-13

VRIJDAG 13 SEPTEMBER: EXTRÉÉM RECHTS CONCERT IN HERENTALS

Deze maand is het twintig jaar geleden dat Ian Stuart Donaldson, zanger van Skrewdriver en oprichter van het neonazistisch netwerk Blood and Honour, het leven liet bij een auto-ongeluk. Dat wordt herdacht met een reeks concerten: van in Australië over Groot-Brittannië tot in Oekraïne. In ons land zijn er geen tekenen van een op komst zijnde Blood and Honour-concert, maar...

 

Aanstaande vrijdag is er in een deelgemeente van Herentals wel een concert waarvan de hoofdact ’s anderendaags optreedt op een door Blood and Honour gepatroneerd concert in ItaliëDie hoofdact is Légitime Violence, een Canadese groep die volgens de affiche (foto 1) voor het eerst in Europa optreedt. “Verberg uw vrouwen en kinderen”, zo wordt gewaarschuwd voor het optreden in café Den Bolle in Morkhoven (foto 2). Die waarschuwing is ludiek bedoeld, maar ludiek is Légitime Violence, Legitiem Geweld, allerminst. Op de vraag wat zij van SHARP (Skin Heads Against Racial Prejudices, Skinheads tegen racistische vooroordelen) vinden antwoordde Légitime Violence in een internetmagazine: “Nothing to do with them, search and destroy.” “Niets te maken met hen, zoek ze en vernietig ze.”

 

Légitime Violence behoort tot de Quebec Stomper Crew, een groep nationalisten en anti-linksen die wel eens de straat afschuimen. In het nummer Rock’n Roll op de cd/lp Nouvelle France Skinheads verwijst Légitime Violence hiernaar: “We are out on Friday night, we are looking for a fight, the Quebec Stompers are roaming the streets tonight and we defend the skinhead pride.” “Wij gaan uit op vrijdagavond, wij kijken uit naar een vechtpartij, de Quebec Stompers zwerven vannacht over de straten en verdedigen de skinheadtrots”.

 

Op dezelfde cd/lp speelt Légitime Violence het nummer Un amour perdu, een cover van een nummer van de Franse fascistische muziekgroep Evil Skins. Een antisemitisch nummer over een kaalgeschoren gevangene die verliefd wordt op een vrouw, maar niets met zijn verliefdheid kan doen omdat hij achter prikkeldraad in een vernietigingskamp zit. De slotzin is: “Déroulons les barbelés, préparons le Zyklon B.” “Ontrol de prikkeldraad, hou de Zyklon B klaar.” Zyklon B is het gas dat de nazi’s in de Duitse vernietigingskampen gebruikten.

 

Vorig jaar april trad Légitime Violence in Canada op samen met de Belgische groep Les Vilains die tot kort geleden haar thuisbasis had in het beruchte Brugse skinheadcafé De Kastelein/MolokoHier een video van het optreden van Légitime Violence die avond samen met Les Vilains. Légitime Violence deelt het podium met tal van extreemrechtse tot openlijk fascistische muziekgroepen. Volgende zaterdag bijvoorbeeld in Italië met Legittima Offesa, een groep die mee op de affiche stond van een concert van Blood and Honour Nederland & Vlaanderen (= Combat 18-strekking) op 30 oktober 2010. Hier onze voorstelling van de toen aangekondigde groepen. Het concert vond plaats in een jeugdclub in Wommelgem, zonder dat bekend was aan wie het lokaal te elfder ure verhuurd was.

 

Het doet natuurlijk de vraag rijzen of de uitbaters van café Den Bolle en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (SP.A) weten wie ze vrijdagavond mogen verwachten. Zo dadelijk meer over de aangekondigde bezoekers. Eerst nog iets over de twee andere groepen op de affiche. The Firm is een Rotterdamse Oi!-groep (=genre binnen de punkmuziek) rond zanger Mike van Schaik. Van Schaik was bij verkiezingen in Rotterdam nog kandidaat voor de extreemrechtse Nieuwe Nationale Partij. Net als Légitime Violence heeft The Firm geen moeite om het podium te delen met extreemrechtse muziekgroepen, zoals het Amerikaanse Brassic en de Portugese Oifensiva.

 

Op het label Mother Fucking Sounds van de in Nederland wonende Stephen Jones, alias Jonesy, frontman van de Engelse neonazi-muziekgroep English Rose, bracht The Firm een split-cd uit met de derde voor vrijdag aangekondigde groep, het Vlaamse The Pride. Een Oi!-groep die al sinds 1986 bestaat. De groepsleden zijn bijzonder trots op hun Vlaamse afkomst. Zoals ook Légitime Violence en The Firm is The Pride terug te vinden op de verzamelcd-serie United Skins for Freedom of Speech van het anti-linkse label Oi! Ain’t Red Records.

 

Voor het concert van vrijdagavond wordt reclame gemaakt via een aantal openlijke en een aantal afgeschermde kanalen. Op de Facebook-pagina van het concert, aangemaakt door Pure Impact Records, kondigen onder andere hun komst aan: Chantal Meerkens (Autonome Nationalisten), Fabian Davidts (Les Vilains), Emersson Henge en andere leden van het Franstalige Nation, Y.D.R. (weg bij het Vlaams Belang, maar blijkbaar nog altijd bezoeker van foute concerten) en mensen ons bekend als Blood and Honour-concertgangers. Bij wie misschien komt noteerden we de namen van onder andere Wolf Kussé (Groen Rechts/Nieuw-Solidaristisch Alternatief, N-SA) en de Nederlander Roy Matthijsse.

 

Een fraai gezelschap, maar wat kan je anders verwachten met zo’n groepen op het programma?