30-06-07

Van de ene Hitler-groet naar de andere

Tijdens de verkiezingscampagne voor 10 juni zei VB-voorzitter Frank Vanhecke – door de VRT op sleeptouw genomen in Charleroi – dat het VB weinig of niets gemeen heeft met het Belgische Front National. Maar het was toch uitgerekend VB’ster Anke Van dermeersch (foto 1) die de blinde FN-senator Michel Delacroix (foto 2) begeleidde naar zijn stoel als donderdag de nieuwe senatoren hun eed aflegden. Delacroix, die zijn sympathie voor Léon Degrelle en de nazi’s nooit onder stoelen en banken heeft gestoken, bij wie bij een huiszoeking oorlogstuig en een stapel revisionistische literatuur is gevonden, werd in 2003 gecoöpteerd als FN-senator. Het is dus de twee keer dat hij de eed als senator mag afleggen, maar de man had er een probleem mee.  De Standaard noteerde: “Delacroix brengt zelfs iets uit wat lijkt op een Hitler-groet.” Maar niemand besteedt er aandacht aan. Het brengt ons echter naadloos naar een VB’er die ook wel eens problemen had met de juiste lichaamshouding, en deze week nog gehuldigd werd.

Op 24 mei overleed Ludo Switsers (foto 3), VB-gemeenteraadslid in Kontich en voormalig VB-provincieraadslid. De 52-jarige Switsers, stichter van zowat alle VB-afdelingen in de regio Kontich-Boom, werd in de Kontichse gemeenteraad herdacht met een minuut stilte en een verbijsterende toespraak van Kontichs burgemeester Jef Van Linden (CD&V). Van Linden zei over Switsers: “Hij is veel te vroeg gestorven. Switsers was een verdienstelijk man. Vanuit de provincie heeft hij voor onze gemeente veel nuttig werk geleverd.” Nochtans is zowat het enige waarmee Switsers de pers haalde als provincieraadslid een incident op 13 maart 1997 waarbij hij schijnbaar de Hitler-groet brengt.

Provinciegouverneur Camille Paulus had Anne Provoost de Interprovinciale prijs voor jeugdliteratuur  overhandigd, voor haar boek Vallen  (zie: http://www.anneprovoost.com/dutch/Vallen/VallenInhoud.htm) De gouverneur had daarbij gewezen op het gevaar om “te vallen voor de ogenschijnlijk mooie theorieën van de neonazi, die beweert op te komen voor het eigen volk” (zie: http://www.anneprovoost.com/dutch/Vallen/VallenPrijzenInt...). Voor het VB was dat natuurlijk erover. Bij de eerstvolgende provincieraadszitting eiste het VB het onmiddellijk ontslag van de gouverneur wegens “misbruik van zijn positie”. De gouverneur zou het vertrouwen van de bevolking geschonden hebben. In het tumult dat daarop ontstond stak Switsers zijn arm omhoog op een manier dat het leek alsof  hij de Hitlergroet bracht.

Switsers ontkende dat hij de Hitlergroet bracht. Switsers: “Ik stak mijn hand op om de socialistische fractie te groeten. Mag dat dan niet?” Philip Dewinter had niet veel problemen met de Hitler-groet. Philip Dewinter: “Ik kan begrijpen dat Ludo Switsers – een goed mandataris overigens – in een emotionele uitbarsting zoiets doet. Dat wil niet zeggen dat ik het goedkeur. We geven onze mandatarissen altijd de wenk niet op provocaties in te gaan. Het is ook koren op de molen van tegenstanders. Een sanctie? Neen, zover gaan we niet.” De zaak kwam voor de rechtbank, maar die achtte de Hitler-groet niet bewezen. Anderzijds omschreef ze Switsers gedrag wél als “een grove minachting” tegenover de provincieraad en de leden ervan. De rechtbank veroordeelde daarom Switsers wegens smaad tot twee maanden voorwaardelijk en een geldboete.

En die Switsers zou vanuit de provincieraad veel verdienstelijk werk hebben geleverd voor Kontich? Waarschijnlijk spelen persoonlijke affiniteiten tussen Switsers en de Kontichse CVP/CD&V hier een grotere rol. Alleszins hielp de CVP/VLD-meerderheid eind jaren negentig Switsers aan een zitje in de beheerraad van het Plaatselijk WergelegenheidsAgentschap (PWA) alhoewel andere oppositieleden hiervoor eerder in aanmerking kwamen. Switsers voelde zich de laatste jaren niet goed in het VB met al die nieuwkomers die voorrang kregen op de oudgedienden (Switsers was er al bij toen Karel Dillen in 1977 de Vlaams Nationale Partij (VNP) oprichtte.). Switsers verkoos echter de zaak intern te houden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060723). In de Kontichse gemeenteraad wordt Switsers opgevolgd door de 47-jarige VB’er Benny Mees.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (14) | Tags: 10 juni, hitler, fn |  Facebook | | |  Print