24-03-12

VB ZOEKT KANDIDATEN VOOR GEMEENTERAAD EN PARTIJBESTUUR

Terwijl op een aantal plaatsen geen VB-lijst meer zal ingediend worden voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober, of de VB-lijst onder om-het-even-welke-naam-maar-niet-het-VB opkomt, wordt in Tielt opnieuw een VB-lijst ingediend.

 

In 2000 behaalde het Vlaams Blok bij de gemeenteraadsverkiezingen in Tielt 5,8 % van de stemmen, waarmee het VB de enige van de zes aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende partijen was die geen verkozene behaalde in Tielt. In 2006 was er geen mens meer die nog wilde opkomen voor het Vlaams Belang. Intussen is Georg Barbary, voormalig VB-gemeenteraadslid in Ingelmunster, op zoek naar een grotere woning voor zijn uitgebreid gezin, in de Tieltse  deelgemeente Schuiferskapelle komen wonen. Georg Barbary, die ook West-Vlaams VB-provincieraadslid is, wil zijn schouders zetten onder een nieuwe VB-lijst in Tielt en is nu op zoek naar medestanders. De voorbije week viel in de brievenbussen in Tielt een foldertje waarin Barbary een oproep doet om de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en de plaatsen in het plaatselijk VB-partijbestuur te vullen. Barbary lanceerde ook een enquête om te vernemen wat er leeft bij de inwoners van Tielt.

 

In Ingelmunster liep Barbary in de kijker door een vraag om een portret van VNV-oorlogsburgemeester Remi Creaymeersch toe te voegen aan de portrettengalerij van burgemeesters in de gemeenteraadszaal van Ingelmunster. Zijn huwelijk met plaatselijk VB-voorzitster Els Vanbrakel, die nu dus ook weg is uit Ingelmunster, was de tweede opmerkelijke gebeurtenis. Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel waren immers de getuigen bij hun huwelijk. In september vorig jaar nam Barbary op theatrale wijze afscheid van de gemeenteraad van Ingelmunster. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat hij als gemeenteraadslid theater kon maken, want de kansen dat hij in Tielt als gemeenteraadslid verkozen wordt is zo goed als nihil.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tielt, ingelmunster |  Facebook | | |  Print

19-02-11

VB WIL PORTRET VAN VNV-OORLOGSBURGEMEESTER IN GEMEENTERAADSZAAL

Het VB wil dat het portret van VNV-burgemeester Remi Craeymeersch toegevoegd wordt aan de galerij portretten van burgemeesters in de gemeenteraadszaal van Ingelmunster. Huidig burgemeester Yves Vercruysse (CD&V) belooft de vraag van VB-gemeenteraadsfractieleider en -provincieraadslid Georg Barbary te onderzoeken.


De voorbije gemeenteraadszitting in Ingelmunster (West-Vlaanderen) merkte VB-fractieleider Georg Barbary op dat Remi Craeymeersch ontbreekt in de fotoreeks van voormalige burgemeesters in de gemeenteraadszaal. Craeymeersch was tijdens de Tweede Wereldoorlog VNV-burgemeester van Ingelmunster. "Uit navraag bij oudere dorpsgenoten blijkt dat Remi Craeymeersch onze gemeente in deze woelige periode op een eerlijke en correcte manier heeft geleid. Kan zijn foto dan ook niet toegevoegd worden aan de galerij? Deze moet geen waardeoordeel vellen, maar een weergave zijn van de geschiedenis van de gemeente", meent Barbary. "Ook in Deerlijk werd al een oorlogsburgemeester toegevoegd." (In Deerlijk gebeurde dit in 2008 na herhaalde vragen van N-VA-gemeenteraadslid Marc Byttebier. Het was ook Marc Byttebier die in de gemeenteraad van Deerlijk vroeg om een betere bewegwijzering naar, en het op het internet beter bekend maken van, het plaatselijk museum over schrijver-componist René De Clercq. In 1920 ter dood veroordeeld voor collaboratie met de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog.) Burgemeester Yves Vercruysse (CD&V) beloofde de vraag van Georg Barbary te onderzoeken en zich over Remi Craeymeersch te informeren bij de heemkundige kring van Ingelmunster. Rob Kindt van de oppositiepartij De Brug vraagt zich af of dit verstandig is. Rob Kindt: "De galerij mag inderdaad geen waardeoordeel vormen. Ik vraag me echter af of we met het portret van een VNV-burgemeester in de raadszaal niet tegen de schenen van onze oudstrijders gaan schoppen."

 

In het standaardwerk Oorlogsburgemeesters 40/44. Lokaal bestuur en collaboratie in België van Nico Wouters (foto 1) wordt Remi Craeymeersch enkel vermeld bij de voor het boek geraadpleegde individuele strafdossiers bij het Auditoriaat-Generaal van de Krijgsmacht. Craeymeersch was van 1941 tot 1945 burgemeester van Ingelmunster. Na hem waren het altijd CVP/CD&V’ers die burgemeester waren van deze buurgemeente van Izegem (foto 2: CD&V-burgemeester Jean-Pierre De Clercq die tijdens een gemeenteraadszitting in 2009 een VB-spaarvarkentje uit handen van Georg Barbary in ontvangst neemt). Tussen 1940 en 1944 veroverde het VNV met de hulp van de Duitse bezetter bijna 70 procent van alle burgemeestersposten in Vlaanderen. VNV’er Gerard Romsée werd begin 1941 secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken en kon zo een systematische zuiverings- en benoemingspolitiek voeren. “Na de uitschakeling van de gemeenteraden in 1941 waren de VNV-burgemeesters ook echte lokale leiders volgens het Führerprinzip, met grote individuele bevoegdheden”, legt Nico Wouters uit in het pas verschenen boek naar aanleiding van de tentoonstelling Gekleurd verleden.

“Aanvankelijk, in de slipstream van het Duitse succes, stelden de meeste VNV-burgemeesters zich politiek en bestuurlijk erg radicaal op. Stads- en gemeentebesturen werden ingezet om de positie van het VNV als totalitaire eenheidspartij in Vlaanderen uit te bouwen: politieke propaganda, benoemingen en ontslagen, druk op personeel en bevolking, inzet van gemeentemiddelen voor de partij… Lokale politieke tegenstanders werden via de gemeentelijke administratie geviseerd en aangepakt. Het hele apparaat van controle en ordehandhaving in gemeenten en steden werd politiek ingevuld in nauwe samenwerking met de bezetter. De lokale besturen werden geleidelijk omgebouwd tot nieuwe autoritaire stadsstaatjes. Een belangrijk aspect daarvan gebeurde achter de schermen. De meeste VNV-burgemeesters stonden in nauw contact met de Duitse overheden en wisselden informatie uit over inwoners en wat er in de gemeente gebeurde. (…) Toen in 1944 de Duitse nederlaag onafwendbaar werd, waren veel VNV-burgemeesters naar buiten toe gewone beheerders van de lopende gemeentezaken geworden.”

 

Voor de Dag Allemaal-lezers die intussen de link naar deze blog hebben ontdekt, nog dit. Georg Barbary, die vroeg om het portret van de VNV-oorlogsburgemeester van Ingelmunster in de gemeenteraadszaal op te hangen, huwde op 11 juli 2008 met Els Vanbrakel, voorzitster van het VB-Ingelmunster. Op hun trouwdag werd ook hun kindje Elie Blue boven het doopvont gehouden. Getuigen bij hun huwelijk waren Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel. Bien étonné de se trouver ensemble?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ingelmunster, west-vlaanderen, collaboratie, vanhecke, morel |  Facebook | | |  Print