02-03-13

CONSTANT KUSTERS EN AXEL REITZ VEROORDEELD

Eén van de kleurrijkste figuren van de Nederlandse extreemrechtse scene, de Eddy Hermy van Nederland, is dinsdag tot een werkstraf en voorwaardelijke celstraf veroordeeld voor racistische leuzen tijdens een betoging. Ook medestanders zijn hiervoor veroordeeld.

 

Constant Kusters (foto, 41 j.), voorzitter van de extreemrechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) is dinsdag veroordeeld tot een taakstraf van veertig uren en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Volgens de rechtbank in Almelo heeft Kusters zich tijdens een betoging van de NVU in mei 2011 in Enschede schuldig gemaakt aan belediging van Turken en Marokkanen, en aangezet tot discriminatie. De Duitse neonazi Axel Reitz, in 2009 gastspreker op het ‘jeugdcongres’ van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in Oostkamp,  die ook op de betoging sprak, is veroordeeld tot een boete van 500 euro en een week voorwaardelijke celstraf. Twee medestanders van Kusters moeten respectievelijk een taakstraf van dertig uren uitvoeren en een boete van 500 euro betalen.

Tijdens de betoging, die gericht was 'tegen de multiculturele terreur en voor een totale immigratiestop', werden leuzen gescandeerd als 'Nederland voor de Nederlanders' en 'Ali B. en Mustafa, ga terug naar Ankara'. Ook droegen de betogers vlaggen met het Keltisch kruis, als White Power-symbool. De uitspraken komen nagenoeg overeen met de straffen die het Openbaar Ministerie eerder tegen de vier had geëist. De rechters voegden een voorwaardelijke celstraf aan de geëiste taakstraf voor Kusters toe omdat Kusters in het verleden ook al is veroordeeld voor discriminerende uitlatingen.

 

Video- en radioreportage over de betoging en veroordeling. Bij de betoging in Enschede waren er tienmaal meer tegenbetogers dan NVU’ers en NVU-sympathisanten. Constant Kusters heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Axel Reitz zou intussen bij de Duitse politie honderduit gepraat hebben over zijn kameraden in het neonazistisch milieu.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal, racisme, custers, reitz |  Facebook | | |  Print

19-02-13

AANGEBRAND BOEK (1): DE PRAKTIJKEN VAN AMAZON.DE

We kennen Amazon vooral van de boeken die via dit internetbedrijf verhandeld worden, al biedt het bedrijf wel meer aan. Vorige week kwam Amazone.de in opspraak door een Duitse televisiedocumentaire; gisteren werd het  contract met de beveiligingsfirma H.E.S.S. verbroken.

 

Uit een vorige woensdag op de Duitse televisie uitgezonden documentaire blijkt dat Amazon.de in het vooruitzicht van de drukke kerstperiode duizenden seizoensarbeiders uit Zuid- en Oost-Europa naar distributiecentra in Duitsland haalt. De werkers denken een arbeidsovereenkomst te hebben met het befaamde Amazon, maar worden in werkelijkheid in dienst genomen door uitzendbureaus. De tijdelijke werkkrachten worden ondergebracht in lege vakantiedorpen en troosteloze motels, waar ze in het oog worden gehouden door de privé-bewakingsdienst H.E.S.S.

 

H.E.S.S. staat voor Hensel European Security Service, maar al zeker in Duitsland is H.E.S.S. een ongelukkige afkorting want bij iedereen wekt het herinneringen op aan Rudolf Hess – door Adolf Hitler benoemd als zijn plaatsvervanger als partijleider van de NSDAP. De documentairemakers legden bewijzen op tafel waaruit blijkt dat sommige van de beveiligingsmensen contacten hebben met de neonazi-beweging in Duitsland. Ze dragen daarenboven kleren van het merk Thor Steinar dat populair is onder neonazi’s en… door Amazon.de enkele jaren geleden uit de collectie werd gehaald als omstreden kledingmerk.

 

Na de thuismarkt in de Verenigde Staten is de Duitse markt de belangrijkste voor Amazon. Vorig jaar draaide men in Duitsland een omzet van 6,5 miljard euro, op een wereldwijde omzet van 45 miljard euro. In de kerstperiode zijn er momenten waarop er per seconde 35 bestellingen geplaatst worden. Twintig procent van de Duitse boekenverkoop gaat via Amazon. De aangevoerde mensen om de bestellingen te verwerken wordt maar een karig loon uitbetaald, en worden 24 uur per dag indringend gecontroleerd door de mensen van H.E.S.S.. “Tot in hun kamers, en zelfs de douche.”

 

Na de televisie-uitzending brak een storm van protest los, onder andere in de Duitse sociale media waar opgeroepen werd tot een boycot van Amazon (foto). Het bedrijf verklaarde nu dat ze een zerotolerantie beleid heeft voor discriminatie en intimidatie, en ze hetzelfde verwacht bij haar onderaannemers. Het contract met H.E.S.S. werd opgezegd. H.E.S.S. zegt dat de beschuldigingen van extreemrechtse sympathieën niet te rijmen zijn met dat het bedrijf zowel christenen als moslims en boeddhisten tewerkstelt. Dat de documentairemakers door de mensen van H.E.S.S. geïntimideerd werden, achtervolgd werden tot in hun hotelkamer en moesten ontzet worden door de politie, getuigt anders niet van diep religieuze praktijken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, actie, duitsland, internationaal |  Facebook | | |  Print

AANGEBRAND BOEK (2): WEDER HURE NOCH SKLAVIN

Vandaag wordt in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen een Duitse vertaling voorgesteld van het een jaar geleden verschenen anti-islam boek van Anke Van dermeersch Hoer noch slavin (foto).

 

In Oostenrijkse media wordt Anke Van dermeersch voorgesteld als “die flämische Vlaams-Belang-Politikerin und ehemalige ‘Miss Belgien‘, Anke Van dermeersch“. Spreekt een Vlaams Belang-politica de Oostenrijkers allicht niet aan, dat ze een voormalige Miss België is wordt dan maar ongeneerd als verkoopsargument uitgespeeld. In het buitenland doet een mens al eens iets wat men zich in eigen land niet zou veroorloven. Filip Dewinter, vorige week nog in Zuid-Spanje toen Bart Debie zich als informant van de Staatsveiligheid outte, zal er ook zijn. Hij wordt op de uitnodiging voor de boekvoorstelling voorgesteld als de voorzitter van de vereniging ‘Steden tegen islamisering‘. Dat die vereniging niet echt steden groepeert, maar slechts partijen en vooral partijtjes actief in een aantal steden, mag de pret niet drukken.

 

De couleur locale wordt verzorgd door Susanne Winter, FPÖ-politica bekend als een felle tegenstandster van de islam. Susanne Winter sprak ook al toen Anke Van dermeersch' boek in Antwerpen werd voorgesteld. Niet in het Felixpakhuis zoals eerst gepland, maar elders. De markantste uitspraak van Susanne Winter is dat men in het stadspark van Graz een bordeel met dieren moet opzetten, zodat de moslims daar naartoe kunnen gaan en hun handen niet leggen op meisjes in het park.

 

Na de boekvoorstelling vanavond wordt een verfrissing aangeboden. Het zal nodig zijn.

00:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van dermeersch, islam, boeken, oostenrijk, internationaal |  Facebook | | |  Print

29-01-13

CASAPOUND: PLANNEN VOOR BRANDSTICHTING, VERKRACHTING...

Gisteren kon je hier vernemen dat Voorpost donderdag in De Klokke in Duffel – oord waar voorbije zaterdag de eerste semi-publieke bijeenkomst van de ‘Autonome Nationalisten’ plaatsvond, met in de zaal onder andere aanhangers van Blood and Honour/Combat 18 – een infoavond inricht over Casa “Wij willen de erfgenamen van het fascisme zijn” Pound. CasaPound, vorige week nog eens in de kijker in Italië.

 

Op verzoek van de anti-terrorisme afdeling van de Italiaanse justitie heeft de onderzoeksrechter in Napels voorbije donderdag 24 januari arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen tien CasaPound-leden. Onder hen: Emmanuela Florino (foto 1), dochter van een voormalig senator van de fascistische MSI en Alleanza Nazionale (AN). Huiszoekingen op achtentwintig plaatsen leverde een voorraad helmen, knuppels, pistolen en explosieven op. De aanhoudingen en huiszoekingen zijn het gevolg van een onderzoek dat rond de jaarwisseling 2010-2011 startte na mishandelingen van jonge anarchisten en bezoekers van sociale centra. Een confrontatie tussen CasaPound-leden en linkse universiteitsstudenten in april 2011 was een bijkomende reden.

 

De Italiaanse justitie ging op zoek naar bewijzen dat CasaPound en de – door Bert Deckers (RechtsActueel) bejubelde – studentenafdeling van CasaPound, Blocco Studentesco, een gewapende bende is. Het gooien van een molotovcocktail naar het sociaal centrum van Capodimonte versterkte het vermoeden van de Italiaanse justitie. Uit het onderzoek bleek ook dat de CasaPound-militanten opgeleid werden tot etnische haat en antisemitisme. In een lezerskring werd Mein Kampf van Adolf Hitler besproken. Illustratief is ook dat in het CasaPound-lokaal in Napels de grootste poster een foto is van de Italiaanse fascistische dictator Benito Mussolini (foto 2).

 

Het aanhoudingsbevel voor de tien CasaPound-militanten is uitvoerig gedocumenteerd, met maar liefst 427 bladzijden (vierhonderd zevenentwintig bladzijden). Uit onderschepte gesprekken bleek dat men van plan was de winkel van een goudsmid in Napels in brand te steken omdat de man een Jood is, en men zelfs van plan was om een Joodse universiteitsstudente te verkrachten. Bij CasaPound verwonderde men zich erover dat de andere studenten de Joodse studente als normaal behandelden. Bij andere onderschepte gesprekken werd genoteerd dat Adolf Hitler een goede burgemeester zou zijn, en dat er nooit gaskamers zijn geweest, noch deportaties naar concentratie- en vernietigingskampen.

 

De tien aangehouden CasaPound-leden zijn respectievelijk 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32 en 46 jaar oud. Ze wonen in Napels, elders in Italië en in Latijns-Amerika. Twee werden in de gevangenis gestopt, vier kregen huisarrest en vier werden bijzondere verblijfsvoorwaarden opgelegd. Volgens de CasaPound-leiders Gianluca Iannone en Simone di Stefano zijn de aanhoudingen en huiszoekingen het gevolg van schrik voor het succes van CasaPound bij de verkiezingen volgende maand. Twee van de tien aangehoudenen zouden op de CasaPound-lijst staan voor de verkiezingen volgende maand, maar deelname aan verkiezingen kan toch geen reden zijn om niet in te grijpen bij criminele plannen en activiteiten. Of wel?

 

Is het na de vorige strapatsen en jongste nieuws over CasaPound nog echt nodig dat Voorpost zich donderdag gaat bezinnen over CasaPound? Of prikkelt het daarentegen Voorpost om te luisteren naar het verhaal van CasaPound?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: casapound, italië, internationaal, voorpost |  Facebook | | |  Print

22-01-13

ISRAËL KIEST TUSSEN RECHTS, ULTRARECHTS EN EXTREEMRECHTS

In Israël worden vandaag parlements-verkiezingen gehouden. De strijd gaat vooral tussen rechts, ultrarechts en extreemrechts, schrijft De Groene Amsterdammer deze week en wordt hierin niet tegengesproken door anderen.

 

Niet minder dan 34 partijen nemen deel aan de parlementsverkiezingen, en het is moeilijk te volgen wie van wat afsplit en wie met wie samengaat. Partijen worden gesticht en opgedoekt met maar een doel: de herverkiezing van ambitieuze politici. De kersverse formatie Likoed Beitenoe brengt de huidige Israëlische premier Benjamin Netanyahu rechts op foto 1) samen met zijn beruchte vorige maand afgetreden minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman (links op foto 1). Lieberman moest aftreden nadat het Openbaar Ministerie een onderzoek naar hem had bevolen. Hij kan intussen wel campagne voeren, maar zolang het onderzoek loopt niet meer opnieuw minister worden.

 

Jan van der Putten omschrijft in De Groene Amsterdammer Benjamin Netanyahu als een “havik” en Avigdor Lieberman als een “haai”. De eerste liet zich vooral kennen als de ijzeren premier die vriend en vijand trotseerde en alle onderhandelingen met de Palestijnen blokkeerde, de tweede als de agressieve minister van Buitenlandse Zaken die de rest van de wereld tegen Israël in het harnas joeg. Hun nieuwe partij zakte tijdens de kiescampagne in de peilingen, ten voordele van Habajit Hajehoedi (‘Het Joods Thuis’) van de veertigjarige softwaremagnaat Naftali Bennet (foto 2). Een supernationalistische extremist bij wie vergeleken Benjamin Netanyahu “een man met linkse neigingen” en Avigdor Lieberman “een toonbeeld van gematigdheid” is.

 

Naftali Bennet wil Gaza en de Westelijke Jordaanoever inlijven. In zijn ogen zijn ze al Israëlisch grondgebied en moeten de Palestijnen er weg, desnoods met een oprotpremie. De charismatische Bennett is het idool van de kolonisten en van veel Likoed-stemmers die vinden dat Netanyahu en het Israëlische leger de nederzettingen niet genoeg verdedigen. Benett maakte in december furore met zijn opmerking dat hij een militair bevel om een joodse familie uit hun huis te zetten – uiteraard bedoelde hij een kolonistenfamilie in een illegale nederzetting – niet zou opvolgen en liever de gevangenis inging. Grote verontwaardiging bij Netanyahu. Een militair bevel weigeren?! Waarop de kolonisten zeiden: “Zie je wel, we kunnen Netanyahu niet vertrouwen”.

 

Als reactie op het waarschijnlijk stemmenverlies aan Habajit Hajehoedi werden op de Likoed Beitenoe-lijst steeds meer ultrarechtse mannen vooraan op de lijst geplaatst, ten nadele van de gematigde rechtsen. En vermits men in Israël het systeem van voorkeurstemmen niet kent, is de volgorde op de partijlijst nog meer bepalend dan bij ons. Het oppositiekamp is versnipperd en gedemoraliseerd. De neergang van de grootste oppositiepartij, Kadima (‘Voorwaarts’), lijkt niet te stoppen. De Arbeiderspartij, eens Israëls dominante partij, maakt onder haar nieuwe leider, de vroegere tv- en radiojournaliste Shelly Jachimovitsj, een comeback en zal waarschijnlijk de grootste oppositiepartij worden. Een andere tv-persoonlijkheid lanceert Jesh Atid (‘Er is een toekomst’), maar belangrijker is dat ego’s de vorming van een centrum-links blok in de weg staan.

 

Het massaal protest tegen de sociale ongelijkheid de voorbije maanden brengt ook geen aarde aan de dijk. “Op het hoogtepunt kwamen in Tel Aviv bijna een half miljoen mensen de straat op. Iedereen riep dat Netanyahu met ingrijpende hervormingen moest komen of anders weg moest. Het conflict met de Palestijnen werd zorgvuldig buiten de discussie gehouden, want men was bang dat die kwestie tweespalt zou zaaien in de beweging. Maar daarmee werd wel een van de belangrijkste oorzaken van de sociale crisis ontweken: de subsidies voor de kolonisten en de kolossale uitgaven voor het leger en de bezetting.

 

Netanyahu beloofde hervormingen, maar daarvan is vrijwel niets terechtgekomen. De premier is erin geslaagd het publieke debat te verleggen naar het terrein dat hem het meest vertrouwd is: veiligheid. Zodra de veiligheid in het geding komt, wijkt al het andere en schaart het volk zich, boven partijverschillen uit, in meerderheid achter zijn doortastende aanvoerder. (…) Door de angst erin te houden probeert Netanyahu zijn leiderschap te verstevigen. Daar komt bij dat er een steeds grotere scepsis heerst over de mogelijkheid van vrede met de Palestijnen. (…) Twee derde van de bevolking wil wel een twee-statenoplossing, maar bijna niemand gelooft dat die in de praktijk mogelijk is.”

 

Jan van der Putten is pessimistisch over de toekomst: “De nieuwe regering zal een twee-statenoplossing met nieuwe nederzettingen nog verder verstikken. Ze zal de belangen van de kolonisten het zwaarst laten wegen. Ze zal het internationale isolement van Israël nog vergroten, zodat ze het nog meer kan opnemen tegen de rest van de wereld. Ze zal in de intense beroering in de Arabische wereld slechts een gevaar en nooit een belofte zien. Links en rechts met de wapens kletterend zal ze proberen de dreiging van een aanval van Iran levend te houden om de noodzaak van een preventieve aanval te rechtvaardigen. Kortom, ze zal alles doen om Israëls belangen op de langere termijn enorme schade toe te brengen.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israël, internationaal |  Facebook | | |  Print

02-12-12

HEIMWEE NAAR HET GRIEKSE KOLONELSREGIME

Jaarlijks trekken nogal wat Vlamingen voor een deugddoende vakantie naar het Griekse eiland Kreta. We kennen er zelfs een paar die er een huisje hebben gekocht of quasi-permanent huren, en zich er meer thuis voelen dan in Vlaanderen. Vorige zondag werd Kreta echter opgeschrikt door de neofascisten van Chrysi Avgi (‘Gouden Dageraad’).

 

Chrysi Avgi-parlementslid Christos Pappas ontvouwde op een partijmeeting in het bekende vakantieoord Chersonissos de vlag van het Griekse kolonelsregime. De militaire dictatuur die de democratie in Griekenland uitschakelde en de Griekse bevolking onder de knoet hield van 1967 tot 1974. Op de door de militaire junta gebruikte vlag staan een feniks die uit zijn as herrijst en een soldaat, met daaronder de datum 21 april. De dag in 1967 waarop de kolonels de macht grepen in Griekenland. Het tonen  van de vlag werd op luid applaus onthaald door de aanwezige Chrysi Avgi-militanten (foto 1, video).

 

Ilias Kassidiaris, Chrysi Avgi-parlementslid en -partijwoordvoerder, bekend om zijn slaande argumenten in een televisiedebat, kreeg het aan de stok met de politie omdat die niet genoeg naar zijn goesting optrad tegen de antifascisten die zich verzamelden bij het hotel waar de Chrysi-Avgi-partijmeeting plaatsvond (foto 2). Ilias Kasidiaris zei dat er slachtoffers zouden vallen als de betogers niet verwijderd zouden worden. “Geloof me, je zal dode mensen hebben vanavond”, dreigde Kassidiaris tegenover de politie in een gefilmde discussie (video).

 

Eerder zei Ilias Kassidiaris dat de Chrysi Avgi-parlementsleden gebruik zouden maken van hun parlementaire onschendbaarheid en andere privileges. “We kunnen nu legaal wapens dragen, en zullen niet aangehouden worden bij incidenten”, verduidelijkte Kassidiaris op de partijmeeting in Chersonissos. “Hiermee kunnen we wat meer relaxed zijn bij wat we doen.” De parlementaire onschendbaarheid van Ilias Kassidiaris zelf is evenwel opgeheven wegens de verdenking van deelname aan een gewapende overval.

 

Hoe meer Chrysi Avgi uitdaagt, hoe meer echter het linkse Syrizia bijval krijgt. Syrizia ligt weer voorop in de opiniepeilingen met 23,5 % van de kiesintenties, tegenover 19 % voor regeringspartij Nea Dimokratia en 12 % voor Chrysi Avgi. De andere partijen volgen met elk een 6 % of minder.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chrysi avgi, griekenland, internationaal |  Facebook | | |  Print

27-11-12

VB-ZUSTERPARTIJ IN CATALONIË: GEEN ENKELE VERKOZENE

Zondag werd uitgekeken naar de uitslag van de regionale verkiezingen in Catalonië (Spanje, foto 1). Filip Dewinter ging zijn geestesgenoten in Barcelona persoonlijk ondersteunen.

 

Filip Dewinter op een congres van Plataforma per Catalunya (PxC) op 17 november (foto 2): “Overal in Europa groeit het verzet tegen socialisme, multicultuur, massa-immigratie en islamisering. Ook hier in Catalonië ben ik ervan overtuigd dat naar aanleiding van de komende verkiezingen de Catalaanse kiezers voor volkse identiteit en culturele eigenheid in plaats van voor etnische diversiteit en progressieve multiculturaliteit. Plataforma Per Catalunya en zijn voorzitter Josep Anglada zijn de enige waarborg om er voor te zorgen dat Catalonië Catalaans blijft.” PxC heeft een basis, maar die is smal: 67 gemeenteraadsleden op 9.137 in de regio. Maar laten we Filip Dewinter nog even aan het woord.

 

Filip Dewinter: “Heel wat partijen in Catalonië pleiten voor verregaande autonomie en onafhankelijkheid. Diezelfde partijen hebben echter geen problemen met de massa-immigratie en de oprukkende islam. Wat voor zin heeft het om te pleiten voor een autonoom, vrij en onafhankelijk Catalonië wanneer Catalonië niet meer Catalaans is maar Arabisch en islamitisch is?” Er is echter goede hoop. Filip Dewinter: “Ik ben ervan overtuigd dat bij de komende verkiezingen  Plataforma per Catalunya vriend en vijand zal verbazen en ervoor zal zorgen dat ook Catalunya over een rechts-nationale, patriotische en identitaire volkspartij zal kunnen beschikken!”

 

Gisteren volgde een hoera-bericht op de website van het Vlaams Belang: “Catalonië heeft weer een stap gezet richting onafhankelijkheid. De rechts-nationalistische CiU van regionaal premier Artur Mas heeft weliswaar niet de verhoopte absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in Catalonië, maar andere nationalistische partijen scoorden ook erg goed. (…) De linkse nationalisten van ERC verdubbelen hun zetelaantal (…) en worden meteen de tweede partij. (…) Mas heeft begrepen dat zijn partij op eigen houtje niet sterk genoeg is om Catalonië naar zelfbestuur te leiden. Hij zal dus de handen in elkaar moeten slaan met de linkse nationalisten. Als beide partijen erin slagen om de belangen van Catalonië boven de partijbelangen te plaatsen, is er veel mogelijk.”

 

Het Vlaams Belang koppelt er een les aan voor Bart De Wever: “Misschien kunnen de Catalanen Bart De Wever tonen hoe het wél kan? Door eerst de meningsverschillen opzij te schuiven en samen de onafhankelijkheid te realiseren. En eens het zover is, is het aan de Catalanen (en de Vlamingen) om uit te maken hoe hun vrije natie eruit moet zien.” Filip Dewinter die de premier van de rechts-nationalistische CiU aanzet tot samenwerking met de linkse nationalisten van ERC, maar waarom niet met de door Dewinter ondersteunde PxC? Bij wie Dewinter al meermaals ging spreken. Het antwoord is eenvoudig.

 

Plataforma per Catalunya (PxC), de partij die vriend en vijand zou verbazen, en ervoor zou zorgen dat ook Catalunya over een rechts-nationale, patriotische en identitaire volkspartij zou beschikken… behaalde geen enkele verkozene en ging er in stemmenaantal zelfs op achteruit. PxC kreeg zondag een score van amper 1,65 %, 60.142 stemmen. Twee jaar geleden, in 2010, behaalde PxC nog 2,4 %, 75.134 stemmen. Dat was 15.000 stemmen te kort voor een eerste vertegenwoordiger in het Catalaanse parlement. Nu ging PxC er 15.000 op achteruit in plaats van vooruit. Gisteren gingen dan ook stemmen op om het ontslag te eisen van PxC-voorzitter Joseph Anglada.

 

Filip Dewinter heeft weer eens verkeerd gegokt. Hij wenste “Plataforma per Catalunya, hun voorzitter en mijn vriend Josep Anglada alle succes toe”, maar de Catalanen kozen vooral voor rechtse nationalisten, in tweede grootorde voor linkse nationalisten, en helemaal niet voor extreemrechtse nationalisten.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, internationaal, dewinter, nationalisme |  Facebook | | |  Print

22-11-12

VLAAMSE EN ANDERE NATIONALISTEN IN POLEN

Anders Behring Breivik krijgt navolging, maar gelukkig kon nu op voorhand ingegrepen worden. Nadat in Tsjechië eerder dit jaar een andere bommenmaker werd opgepakt, arresteerde men nu een nationalist die het Poolse parlement wilde opblazen. Polen is dezer dagen overigens erg in trek bij Vlaamse extreemrechtse nationalisten.

 

Anderhalve week geleden werd Brunon K. (foto 1) door de Poolse politie opgepakt, een 45-jarige medewerker van de landbouwschool van Krakau. Volgens de onderzoeksrechter zou K. nationalistische en antisemitische motieven hebben, en een afkeer van ‘vreemde elementen’. Hij wou met een tank- of vrachtwagen met een vier ton zware lading het terrein van het parlement oprijden op het ogenblik dat daar een speciale parlementszitting over de begroting plaatsvond, in aanwezigheid van de voltallige Poolse regering en de Poolse president. K. had tevoren op verschillende plaatsen met bommen geëxperimenteerd. Als medewerker van de landbouwhogeschool had hij toegang tot allerhande springstoffen. In zijn appartement werden ontstekingsmechanismen, wapens en grote hoeveelheden munitie gevonden. Zijn aanhouding gebeurde op 9 november, twee dagen vóór in Warschau naar jaarlijkse traditie tienduizenden nationalisten bijeenkwamen voor een betoging (foto 2).

 

Volgens een verslag van Voorpost – want ja, zij waren er met een kleine delegatie – waren er minstens 50.000 nationalisten verzameld, waarschijnlijk eerder tussen de 60 à 70.000 betogers. Bekendste aanwezige Vlaamse Voorpost’er was Gentenaar Nick Van Mieghem die de hele dag met een Prinsenvlag zeulde, een Nederlandse historische vlag uit de jaren 1568-1648 die door de NSB (Nationaal-Socialistische Beweging, de Nederlandse fascisten) in de jaren dertig van de vorige eeuw naar voren werd geschoven als officiële Nederlandse vlag. Waarna Koningin Wilhelmina van de weeromstuit vastlegde dat rood-wit-blauw de kleuren van de Nederlandse vlag zijn. De ‘oranje-blanje-bleu’ Prinsenvlag wordt ook gebruikt als symbool van de Groot-Nederlandsgezinden die Nederland en Vlaanderen één staat willen maken. Voor het Nederlandse Voorpost was onder andere Paul Peters in Warschau.

 

Kris Roman (Euro-Rus) was ook in Polen. Hij berichtte op 11 november: “Vandaag eens ronddolen in Wroclaw (Polen). Gisteren was onze eerste dag hier. Nog geen enkele neger gezien…” Het is eens wat anders dan in Dendermonde, vermoeden we. In Wrocław, in vogelvlucht op 300 km van Warschau, werd een andere mars van nationalisten ingericht (foto 3). Vorig jaar was Kris Roman er ook, en spreker bij een randactiviteit ingericht door Naradowe Odrodzenie Polski (NOP, Poolse Nationalistische Partij) die in 2007 nog campagne voerde met de slogan Fascisme? Wij zijn erger!. Volgens Kris Roman mag die slogan en affiche echter niet uit zijn context getrokken worden en is NOP een respectabele partij. 

 

De betoging in Warschau waaraan de Voorpost-delegatie deelnam werd ingericht door twee andere Poolse nationalistische organisaties: Mlodziez Wszechpolska (MW, Heelpoolse Jeugd) en Oboz Narodowo-Radykalny (ONP, Radicale Nationalistische Partij). Ja ja. Tradities zijn er om gerespecteerd te worden, en de traditie wil dat de nationalistische partijen hopeloos verdeeld zijn. In Vlaanderen is dat zo, in Polen is het niet anders.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breivik, polen, internationaal, voorpost, van mieghem, n-sa, euro-rus, roman |  Facebook | | |  Print

15-11-12

SOLIDARITEIT MET DE ANTIFASCISTISCHE PATROUILLES

Sinds leden van Chrysi Avgi (‘Gouden Dageraad’) naar het Griekse parlement afgevaardigd werden, is de straatterreur van deze bende neonazi’s nog toegenomen. Het aantal aanvallen tegen migranten en winkeltjes van migranten is explosief gestegen, evenals de aanvallen op linkse initiatieven. De politie kijkt de andere kant uit, als ze al niet meewerkt met de neonazi’s. Als reactie hierop hebben antifascisten een drietal motorpatrouilles gehouden (zie vanaf 5’33” op deze video die verder ook een overzicht biedt van de fascistische en antifascistische acties in Griekenland. Het verwijzen naar deze video houdt niet in dat we het eens zijn met alle gehanteerde methoden en oproepen, ook niet van links).

 

Met een 120 mensen op een 80-tal moto’s zijn de motorpatrouilles door de wijken van Athene gereden om te protesteren tegen het racistische geweld. Tijdens de derde patrouille, zondag 30 september, is een groep neonazi’s gespot die een door migranten opengehouden winkel aan het vernielen waren. Er werd hierbij ingegrepen en de neonazi’s werden succesvol gestopt en verjaagd. In de afloop hiervan werden de antifascisten al snel aangevallen door een Delta-motoreenheid van de Griekse politie. Bij de gevechten die uitbraken zijn uiteindelijk 29 mensen gearresteerd waarvan de helft voor langere tijd werd vastgehouden.

 

Deze antifascisten zijn op het politiebureau vernederd, ernstig mishandeld en gefolterd. Mensen werden wakker gehouden en gedwongen te blijven staan met het hoofd naar de muur, ze werden geslagen, ze kregen stroomschokken, werden gedwongen uit het toilet te drinken, medische verzorging is hen ontzegd… Inmiddels zijn zij allen op borgtocht van 3.000 euro per persoon vrijgelaten, naar Griekse normen een fenomenaal bedrag. De identiteit van de antifascisten is bekend, zodat ze – gezien de nauwe banden tussen de politie en de neonazi’s – de volgende dagen en weken kans lopen op een ‘huisbezoek’ van Chrysi Avgi.

 

In de Griekse media is over de gebeurtenissen rond de motorpatrouilles weinig ruchtbaarheid gegeven. Vanavond komt in Utrecht een Griekse antifascist getuigen (foto, Stieltjesstraat 73 - 20 uur). Niet direct bij de deur vanuit Vlaanderen, maar weet dat de verhalen vanuit Griekenland meer en meer naar buiten komen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chrysi avgi, griekenland, internationaal, actie |  Facebook | | |  Print

10-11-12

INTELLECTUEEL ÉN NEOFASCIST

Voorbije maandag werd in Italië Pino Rauti (foto 1) begraven. Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger en medewerker aan het Nieuw-Rechtse blad TEKOS Peter Logghe betreurt op Facebook zijn overlijden als: “Een intellectueel, die ook veel invloed heeft gehad buiten Italië.”

 

Het zal wel dat Pino Rauti “een intellectueel” was, maar dan wel binnen de neofascistische beweging. Pino Rauti was een grote aanhanger van de Italiaanse fascistische dictator Benito Mussolini. Hij schreef er meerdere boeken over. Rauti was vice-secretaris generaal en voorzitter van de neofascistische MSI (Movimento Sociale Italiano). Toen Gianfranco Fini, huidig voorzitter van de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden, de MSI ontbond om met de Alleanza Nazionale in een niet-fascistische weg verder te gaan, richtte Pino Rauti de neofascistische MSI-Fiamma Tricolore op. Rauti werd driemaal beschuldigd van betrokkenheid bij terroristische aanslagen, onder andere de bomaanslag op het station van Bologna in 1980, maar werd telkens vrijgesproken. Tussen 1994 en 1999 was hij Europees parlementslid. Lang hield hij het niet uit in politieke partijen. Tijdens zijn MSI-jaren nam hij al eens ontslag bij de MSI om aan te sluiten bij de denktank Ordine Nuovo (‘Nieuwe Orde’); na de MSI-Fiamma Tricolore richtte hij ook nog de Movimento Idea Sociale (MIS) op. Binnen het kader van de Italiaanse neofascistische beweging was hij anti-kapitalist, en iemand die de jeugd en anderen wilde bereiken met culturele activiteiten. Schoonzoon Gianni Alemanno is de huidige rechtse burgemeester van Rome.

 

Bij de begrafenis van Pino Rauti maandag werd meerdere keren de fascistengroet gebracht (foto 2). Gianfranco Fini, die de begrafenis van zijn oude strijdmakker bijwoonde, werd in de kerk op boe-geroep en een fluitconcert onthaald. Zodanig dat de begrafenisplechtigheid een paar minuten moest stilgelegd worden en dochter Isabelle om respect moest vragen. “Dit is niet het moment, dit is mijn vaders begrafenis. Met die levensloop en fans Pino Rauti slechts als “een intellectueel” bestempelen, is de geschiedenis verbloemen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: italië, internationaal, logghe |  Facebook | | |  Print

27-10-12

CHRYSI AVGI: PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID OPGEHEVEN

Het is wat tussen het andere nieuws deze week gevallen, maar het Griekse parlement heeft deze week de onschendbaarheid van drie parlementsleden van het neonazistische Chrysi Avgi (‘Gouden Dageraad’) afgenomen. Eerder was de onschendbaarheid van een vierde parlementslid al afgenomen.

 

De parlementsleden worden verdacht van een aantal misdrijven waarvoor ze nu vervolgd kunnen worden. Dat heeft het Griekse parlement woensdag bekend gemaakt. De woordvoerder van de Gouden Dageraad Ilias Kassidiaris wordt verdacht van een gewapende overval in 2007. Kassidiaris is wereldwijd bekend van zijn slaande argumenten in een televisiedebat met vrouwelijke politici. Twee andere Chrysi Avgi-leden, Panayiotis Iliopoulos en George Germenis, worden verdacht van ambtsmisbruik en het vernielen van eigendommen bij aanvallen op buitenlandse handelaren rond Athene vorige maand. George Germenis kennen we ook als basgitarist bij de Black Metal-groep Naer Mataron. Een week eerder werd de onschendbaarheid van parlementslid Konstatinos Barbarousis ontnomen vanwege mogelijk deelname aan geweld tegen straatverkopers.

 

De “broeders in de strijd” van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) zijn niet alleen betrokken bij allerlei gewelddaden. We kennen de leider van Chrysi Avgi, Nikos Michaloliakos, als Holocaust-ontkenner. Intussen heeft ook zijn echtgenote, Eleni Zaroulia, voor ophef gezorgd. Eleni Zaroulia is eveneens Chrysi Avgi-parlementslid en noemde onlangs migranten “untermenschen”. Ze weigerde vervolgens haar woorden terug te nemen. Zaroulia is lid van het Griekse parlement en afgevaardigde van dat parlement in de Raad voor Europa waar Zaroulia onder andere zetelt in… de commissie voor gelijkheid en niet-discriminatie. Antiracisten vragen nu dat Zaroulia uit die commissie wordt weggehaald. Foto: Parlementsleden van Chrysi Avgi met rechts Eleni Zaroulia. Zaroulia fluistert haar echtgenoot, tevens de leider van de partij, Nikos Michaloliakos, iets in het oor. "Om hoe laat moet je vanavond warm eten hebben" of zoiets?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, internationaal, chrysi avgi |  Facebook | | |  Print

13-09-12

NIET LANGER POLITIEBESCHERMING VOOR CHRYSI AVGI

De Griekse politie, die verdacht wordt van nauwe banden met de neonazi’s van Chrysi Avgi (‘Gouden Dageraad’), zal de achttien Chrysi Avgi-parlementsleden niet langer beveiligen. Aanleiding is de aanval van militanten en parlementsleden van de partij op kraampjes van buitenlandse straatverkopers voorbije zaterdag. De actie zaterdag richtte zich niet alleen tegen illegaal verblijvende buitenlanders. 

Op een video (hier de Terzake-versie met vertaling en commentaar) is te zien hoe drie parlementsleden samen met tientallen aanhangers een markt in Rafina bestormden. Chrysi Avgi beschuldigde buitenlandse straatverkopers illegaal in het land te verblijven, ook al kon deze man (foto) aantonen dat hij wel degelijk geldige papieren heeft. De politie keek toe, en ondernam niets om de aanval te stoppen. Het leidde tot verontwaardiging: de lokale politiechef van Rafina is geschorst in afwachting van de uitkomst van een onderzoek naar de zaak.

Bij wet hebben alle Griekse parlementsleden recht op bescherming. Het is voor het eerst dat de regering die bescherming intrekt. Chrysi Avgi klaagde politie hiervoor aan omdat de beslissing “het werken” van de partij onmogelijk zou maken. Het is maar wat je “werken” noemt.Minister Nikos Dendias van Openbare Orde kan naar eigen zeggen niet toestaan dat agenten die parlementsleden beschermen mee de wet overtreden. Dendias is er ook niet mee opgezet dat Chrysi Avgi zegt door te gaan met gewelddadige acties tegen buitenlanders. Zo kondigde de partij meermaals aan ziekenhuizen aan te vallen die mensen zonder verblijfspapieren helpen.

De kameraden van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) en van RechtsActueel hebben nog niet gereageerd op de jongste ontwikkeling in Griekenland. Bij het N-SA postte men graag een grafiek met de jongste kiespeiling die Chrysi Avgi tot derde grootste partij in Griekenland maakt (12 %), evenwel ver achter het centrumrechtse Nea Dimokratia (28 %) en het radicaal-linkse Syrizia (30 %). Bij RechtsActueel postte men de video over de vernieling van marktkramen en de daar uitgestalde waren met het commentaar: “Terwijl de militanten van de V-partijen dezer dagen op markten rustig folders uitdelen gaat het er in Griekenland heel wat steviger aan toe…“. Spijt dat men in Vlaanderen niet doortastender optreedt? 

De “sloopt illegale kramen” in hun titel over het marktbezoek van Chrysi Avgi is aan een update toe nu blijkt dat evengoed kramen van legaal verblijvenden, maar zwarte, markthandelaars vernield werden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chrysi avgi, griekenland, internationaal, n-sa, rechtsactueel |  Facebook | | |  Print

11-09-12

GEERT WILDERS' FASCINATIE VOOR DE SMURFEN EN EUROPA

Morgen trekken de Nederlanders naar de stembus nadat Geert Wilders de stekker uittrok voor het door hem gedoogde minderheidskabinet van liberalen en christen-democraten. Nederlandse regering die nu al sinds 23 april 2012 ontslagnemend is. Dat de werkelijkheid wel eens de verbeelding overtreft is ook in Nederland het geval.

 

Wie zou beweerd hebben dat Geert Wilders (PVV) zich laat inspireren door het monoculturele Smurfendorp zou weggelachen worden. "Grotesk", zou Sam Van Rooy twitteren. In het Jeugdjournaal voorbije donderdag vertelde Geert Wilders nochtans dat hij als kind gek was op de smurfen. En eigenlijk nog steeds gek is op de smurfen: hij is pas nog naar de bioscoopfilm over de blauwe ventjes met hun witte mutsjes geweest. Een overzichtelijk, monocultureel dorp, waarin men een eigen taaltje spreekt, bestuurd door Grote Smurf, bedreigd door het kwaad van buitenaf, de tovenaar Gargamel die uit is op de vernietiging van alles wat Smurf is. Het favoriete ontspanningsmoment van Wilders is overigens… gaan wandelen in het sprookjesbos van de Efteling. Wij verzinnen het niet, Wilders zegt het zelf in het Jeugdjournaal. De kijkertjes vonden Geert Wilders overigens de beste spreker van de Nederlandse politici. Meer dan 10.000 keer werd er gestemd. 35% van die stemmen ging naar Geert Wilders. Diederik Samsom (PvdA) en Emile Roemer (SP) eindigden gelijk met 20%. Daarna volgen Mark Rutte (VVD) met 15% en Sybrand Buma (CDA) met 5 % van de stemmen. Helaas voor Wilders zijn het niet kinderen maar volwassenen die morgen naar de stembus mogen trekken.

 

Vrijdag haalde Wilders opnieuw de Nederlandse televisie, maar deze keer was hij er niet zo gelukkig mee. Antwoordde Wilders bij de verkiezingscampagne twee jaar geleden op elke mogelijke vraag dat het de schuld is van de massa-immigratie, deze keer is zijn antwoord op elke mogelijke vraag dat het de schuld is van Europa. In KRO Reporter werd vorige vrijdag onthuld dat Wilders graag een graantje, en meer dan één, meepikt uit de Europese subsidieruif. Dat is opmerkelijk omdat Wilders zich afzet tegen de “geldverkwisting in Europa” en bij herhaling heeft gezegd dat de PVV “geen cent subsidie” ontvangt. De werkelijkheid is anders. De PVV diende vorig jaar in Brussel een rekening in voor een studie over Nederland en de eurozone. Het onderzoek was bestemd voor de Haagse PVV-fractie. De Europese regels staan niet toe dat subsidies voor nationaal politieke doeleinden worden gebruikt. Toch werd de factuur van ruim 13.000 euro door het Europees Parlement betaald.

 

In maart dit jaar diende de Europese PVV-fractie opnieuw een subsidieaanvraag in voor ruim 13.000 euro. Deze keer werd de aanvraag niet gehonoreerd. Op de factuur werden elf dagen research vermeld maar van daadwerkelijk onderzoek is geen sprake. In werkelijkheid ging het om niet meer dan het vertalen van de samenvatting van een bestaand rapport. KRO Reporter belicht ook de quasi inactiviteit van de vier PVV-Europarlementsleden, en dat ze spijts andersluidende verklaringen toch aansluiting zochten bij een bestaande fractie in het Europees Parlement (wat hen meer financiële en andere voordelen zou opleveren). Uit KRO Reporter blijkt verder dat voormalig PVV- Europarlementslid Daniel van der Stoep, die een auto-ongeluk veroorzaakte met vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed, bij Europa kosten voor zijn ontwenningskuur indiende. Een rekening van 24.500 euro.

 

Geert Wilders zei in een reactie dat de KRO-reportage ‘PVV-bashing’ is, maar kon de aangehaalde feiten niet tegenspreken. Voor morgen rekent Wilders op een ‘gordijnbonus’: kiezers die uit schaamte bij peilingen aangeven voor de VVD van Mark Rutte te stemmen, maar achter het gordijntje van het stemhok toch voor de PVV van Geert Wilders zouden stemmen. Dat zou Wilders vier zetels moeten opleveren bovenop wat de peilingen aangeven. Morgenavond kennen we het resultaat van de enige peiling die echt telt. Intussen werd bevestigd wat iedereen vermoedde, dat Geert Wilders financieel gesteund wordt door een aantal conservatieve Amerikaanse groeperingen. Het lijkt in te druisen tegen de Amerikaanse wetgeving. Die laat immers niet toe dat non-profit organisaties directe financiële steun geven aan politici of partijen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wilders, nederland, internationaal |  Facebook | | |  Print

26-08-12

IJZERWAKE 2012. DE EXTREME RAND BIJ EEN EXTREME BIJEENKOMST

In Steenstrate verzamelen vandaag bij de IJzerwake enkele duizenden rechtse tot extreemrechtse Vlaams-nationalistisch militanten en sympathisanten. Een sociaal gebeuren als een ander. Maar toch net iets anders dan elders.

 

“Persoonlijk zijn het niet de toespraken noch de randanimatie, in een stinkende tent dan nog, die me warm doen lopen om twee uren in de wagen te zitten, doch wel de vele vrienden die ik dikwijls slechts één keer per jaar terug ontmoet tijdens en na de Wake”, zegt Bert Deckers (VB-personeelslid en -provincieraadslid, redacteur RechtsActueel). N-VA’ers moet je op de IJzerwake met een vergrootglas zoeken, en dan vind je mensen als Luk Lemmens (ondervoorzitter OCMW-Antwerpen, lijsttrekker voor de provincieraadsverkiezingen) en Matthias Diependaele (Vlaams volksvertegenwoordiger uit Zottegem, what’s in a name?). Zij waren er alleszins de voorgaande jaren, en toen was het ook al voor discussie vatbaar wat zij er te zoeken hebben.

 

Het merendeel van de aanwezigen op de IJzerwake heeft affiniteiten met het Vlaams Belang. Het programma is dan ook op maat van het Vlaams Belang. Er is vandaag op de IJzerwake onder andere een bloemenhulde voor Wies Moens, een van de oprichters van het fascistische Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen (Verdinaso) en bij verstek ter dood veroordeeld wegens collaboratie. Eén van zijn peetkinderen is Marijke Dillen. Ten huize Edwin Truyens, één van de oprichters van het Vlaams Blok, is het Vormingsinstituut Wies Moens gevestigd. Afgevaardigd bestuurder van het ‘instituut’ is Bruno Valkeniers.

 

En dan is er nog de extreemrechtse rand van de op zich al extreemrechtse bijeenkomst. Altijd was er op de IJzerwake wel een idioot in een Blood and Honour-T-shirt (foto, foto van de IJzerwake 2010). Vechtpartijen met Blood and Honour’ers hebben Voorpost trouwens verplicht om voor hun ‘Kameraadschapsavond’, de avond vóór de IJzerwake, uit te wijken van de IJzerhoeve in Diksmuide naar de  Vleterranch in West-Vleteren. Van Blood and Honour worden in Vlaanderen niet veel activiteiten meer opgemerkt. In de plaats is er op de IJzerwake nu RechtsActueel en het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA).

 

Om hen te situeren: even terug naar vorige donderdag 23 augustus. De minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen verbood toen drie neonazistische bewegingen: de ‘Nationalen Widerstand Dortmund’, ‘Kameradschaft Hamm’ en ‘Kameradschaft Aachener Land’. De eersten richten elk jaar begin september een ‘anti-oorlogsbetoging’ is, kleden zich in het zwart niet zelden met daarbij Palestijnse sjaals om hun afkeer van Israël uit te drukken, en zijn extreem agressief en gewelddadig. Hun harde kern bestaat uit een vijftigtal mensen, meestal tussen 15 en 25 jaar oud, maar zij kunnen nogal wat bevriende kameraden mobiliseren. In 2009 vielen ze zo met enkele honderden een vakbondsbetoging aan met houten stokken, voetzoekers en flessen. Het Kameradschaft Hamm is één van die bevriende groepen. De Kameradschaft Aachener Land liet zich onder andere opmerken door op een website te schimpen op de slachtoffers van de Nationalsozialistische Untergrund (NSU) die negen allochtonen en een politieagent vermoordden. Antifascisten kregen Kerstdag vorig jaar van de Kameradschaft Aachener Land een bloedend varkenshart met de boodschap Een hart voor antifascisten.

 

Bij huiszoekingen op 146 plaatsen in 32 steden in Nordrhein-Westfalen werden onder andere vuurwapens, boksbeugels, ijzeren buizen, stiletto’s en honkbalknuppels in beslag genomen (foto 1). Én een duizendtal plakkaten van de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), waarmee nog maar eens aangetoond werd dat er banden zijn tussen de NPD en bepaalde groepen ‘autonomen’. Bij RechtsActueel deden ze donderdag lacherig over de huiszoekingen: “Drie nationalistische verenigingen werden geviseerd omwille van hun ‘extreemrechtse criminele activiteiten’. Goed gelachen dus, wie hier intrapt is ofwel links ofwel dom en naïef.” Volgens RechtsActueel zouden de 1.517 criminele feiten die men enkel al tussen januari en juni vaststelde in Nordrhein-Westfalen en aan extreemrechts werden toegeschreven, vooral graffiti zijn. “Nou moe!” Spuitbussen zullen er allicht ook in beslag genomen zijn, maar vuurwapens, boksbeugels, ijzeren buizen, stiletto’s en honkbalknuppels zijn toch niet om mee te lachen.

 

Bij RechtsActueel zijn ze intussen niet slimmer geworden want gisteren werd de actie tegen de drie neonazistische organisaties nog maar eens afgedaan als een actie tegen nationalisten. Het zijn onze vrienden niet, maar we kunnen de Ben Weyts’en (N-VA) en Bart Laeremans’en (VB) toch niet vereenzelvigen met het straatschuim waar men donderdag huiszoekingen bij heeft uitgevoerd. Volgens RechtsActueel zouden de huiszoekingen passen in een strategie om de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) in diskrediet te brengen, en zouden we nu allen naar de Antikriegstag op 1 september in Dortmund moeten gaan. Nog maar in juni zei Filip Dewinter dat hij “zeker niet wil vereenzelvigd worden met de NPD in Duitsland”, maar bij RechtsActueel krijgen de NPD en haar randgroepen een steun in de rug en een hart onder de riem toegeschoven! De auteur van het eerste RechtsActueel-artikel over Duitsland is niet bekend. Het tweede artikel is geschreven door Paul Peters die we op foto 2 als Voorpost’er geld zien inzamelen op de IJzerwake in 2010 (r.). Naast hem Yves Pernet (l.), hoofdredacteur van RechtsActueel.

 

Bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) hebben ze nog niet gerept over de huiszoekingen donderdag. Misschien wel verstandig want de Duitse neonazi's zijn hen niet wereldvreemd. Op foto 1 van in beslag genomen voorwerpen zie je onder andere een hamer en zwaard-affiche. Zoek de zeven verschillen met de vlaggen op de 1 mei-actie van het N-SA vorig jaar in Gent (foto 3). De hamer en het zwaard staan symbool voor het denken van de linkse nazi’s Gregor en Otto Strasser. Links maar wel nazi. Het N-SA trok eerder al met een delegatie naar die zogenaamde Antikriegstag, zoals het ook al naar de 1 mei-betoging van ‘autonomen’ in Berlijn trok. Bij de 1 mei-betoging in 2010, toen ook het N-SA er was, onderschepte de Duitse politie twee leden van het nu verboden Kameradschaft Aachener in het bezit van zelfgemaakte explosieven. Fijne kameraden!

 

RechtsActueel en het N-SA zijn niet noodzakelijk vrienden van elkaar. N-SA’er Ruben Rosiers kan wel vrij artikels posten op RechtsActueel, maar tussen het N-SA en RechtsActueel-redacteur Rob Verreycken loopt het dan weer behoorlijk scheef. Op de IJzerwake vandaag zijn ze echter allebei aanwezig en welkom, ook al lopen ze er mokkend rond over het onrecht dat hun kameraden in Duitsland wordt aangedaan. Ruben Rosiers zamelt er spullen in voor Kleinfontein (Zuid-Afrika). Samen met Orania, waarvoor hij eerder al solidariteitsacties opzette, het enige plaatsje in Zuid-Afrika met een uitsluitend blanke bevolking.

20-08-12

VERRAAD BIJ DE KAMERADEN

Sinds het bekend worden van de activiteiten van de Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), Die Braune Armee Fraktion die tien moorden, bomaanslagen en bankovervallen op haar actief heeft, is het opvolgen van de neonazi’s in Duitsland verstrakt. In maart werden bij een grootscheepse actie huiszoekingen en aanhoudingen verricht bij 24 vermoedelijke leden van de rechts-nationalistische Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD). Enkele neonazi’s beginnen nu uit de biecht te klappen. Onder hen: Axel Reitz.

 

Volgens Christian Worch, die vorige maand een nieuwe neonazipartij heeft opgericht, Die Rechte, hebben enkele van de in maart aangehoudenen bezwarende verklaringen afgelegd over hun kameraden. Twaalf zouden geweigerd hebben enige verklaring af te leggen ten overstaan van de politiediensten, zeven zouden gepraat maar niemand verklikt hebben, drie zouden hun kameraden echt verraden hebben, en twee zouden verklaringen afgelegd hebben die wel eens vervelend zouden kunnen zijn voor hun kameraden. De belastende verklaringen zouden gaan over slagen en verwondingen, het aanbrengen van materiële schade, en de financiering van activiteiten. Onder andere door het doorverkopen van peperspray. Gebruik van “symbolen van ongrondwettelijke organisaties”, zeg maar: nazistische symboliek, behoort uiteraard ook bij de aanklachten.

 

Eén van de mensen die zijn kameraden aan de galg zou gepraat hebben is Axel Reitz, ook bekend als de ‘Hitler van Keulen’. In mei 2006 werd Axel Reitz tot een gevangenisstraf van twee jaar en negen maanden veroordeeld voor opruiing, vooral voor een antisemitische toespraak bij een betoging van neonazi’s tegen de bouw van een synagoge in Bochum in juni 2004. Na ongeveer een jaar werd Reitz wegens ‘goed gedrag’ vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Sindsdien is Reitz een gevierd spreker op activiteiten van extreemrechts tot neonazi’s. Veertien dagen na zijn vrijlating was Axel Reitz al spreker op een bijeenkomst van de NPD, partij waarvan hij in 2009 één van de verkozenen werd. Datzelfde jaar was Axel Reitz ook de voornaamste spreker op het ‘jeugdcongres’ van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) in Oostkamp (video’s: 1 en 2).

 

Op de foto hierboven zie je vooraan links (met das en lange lederen jas) Axel Reitz in gezelschap van een N-SA-delegatie bij een 1 mei-optocht van Duitse ‘autonomen’ in 2010 in Berlijn. Eerste links achter de N-SA-spandoek (met sjaal en zonnebril) is Thierry Vanroy, nu bestuurslid van de Vlaams Belang Jongeren. Naast hem (met capuchon, pet en handschoenen) Ruben Rosiers, nu nationaal NSV-voorzitter. Aan het andere uiteinde van de spandoek, helemaal rechts: Jan De Beule, VB-gemeenteraadslid in Hamme en lid van de VB-partijraad.

 

De meesten van de in maart in Duitsland aangehoudenen zitten nog steeds in een gevangeniscel. Dat Axel Reitz al lang terug op vrije voeten is – op 13 maart aangehouden en op 10 mei vrijgelaten – voedt de geruchtenmolen dat hij gepraat zou hebben. “Geen commentaar”, antwoordde Axel Reitz aan de Kölner Stadt-Anzeiger toen hij om een reactie werd gevraagd. Constant Kusters (Nederlandse Volks-Unie, NVU), die dezer dagen voor een rechtbank in Almelo gedagvaard is voor racistische uitlatingen bij een betoging vorig jaar in Enschede, bevestigde dat Axel Reitz belastende verklaringen over zijn kameraden heeft afgelegd. Constant Kusters wil nu niets meer met hem te maken hebben, terwijl hij vorig jaar Reitz nog verwelkomde als belangrijke spreker. Reitz wordt net als Kusters vervolgd voor zijn uitlatingen in Enschede, maar daagde niet op bij de rechtbank in Almelo. Op een Duitse website werd Reitz intussen op subtiele wijze bedreigd met vergelding: “Reitz kan met zekerheid weten dat dit verraad niet zonder gevolgen is. Hij wordt nu beschermd door de staat, maar die bescherming zal na verloop van tijd voorbij zijn en dan staat Axel Reitz er alleen voor.”  

 

Andreas Molau, een kaderlid van achtereenvolgens de NPD, DVU en het door het Vlaams Belang gesteunde Pro NRW, heeft intussen wel de moed gehad om openlijk te breken met zijn extreemrechtse vrienden. Hij heeft de Duitse overheid nu om bescherming gevraagd om zich te kunnen integreren in de gewone samenleving. Vijf jaar geleden veranderde Sebastian Seemann van kamp. Hij was dé organisator van Blood and Honour Duitsland / Combat 18. In 2007 maakte hij een deal met de Duitse politiediensten. Enerzijds werd de grond onder zijn voeten te heet in het neonazimilieu omdat bleek dat Seemann een belangrijk deel van de inkomsten uit concerten in eigen zak stak in plaats van te besteden aan ‘de beweging’. Anderzijds rekende Seemann op strafvermindering omdat de Duitse geheime dienst hem al enige tijd aan het volgen was in verband met wapens, explosieven en cocaïne. Nadat Seemann zijn kameraden verlinkte, verbrokkelden de Duitse neonazi’s in meerdere groepen ‘autonomen’ – die elkaar wel vinden bij jaarlijkse marsen en andere tradities.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, internationaal, neonazi's, n-sa |  Facebook | | |  Print

19-08-12

SOLIDAIR MET PUSSY RIOT

Solidair met Pussy Riot die na de veroordeling van drie leden vrijdag (foto) een nieuwe single uitbracht: Putin Lights Up the FireVrijelijk vertaald: "Poetin steekt de vlam van de revolutie aan". Naast de drie veroordeelden staan er nog meer klaar om Poetin en zij die hem steunen uit te lachen, en het verzet te prediken. Hier de volledige liedtekst (in een Engelse vertaling):

 

State more time in prison
The more arrests - more happiness
And every arrest - with a love of sexist
After swinging his cheeks, as the chest and abdomen

But we can not be resealed in the box
Security officers overthrew the better and more

Putin ignites the fires of revolution
He was bored and frightened people in the silence
Whatever punishment he had - that rotten ash,
With no time in many years - the subject for wet dreams

Chorus.
The country is, the country goes to the streets with audacity
The country is, the country is going to say goodbye to the regime,
The country is, the country is a wedge of feminist
And Putin is Putin goes, leave cattle

Arrested on May 6 the whole city
7 years we have little, give me 18
The ban yelling, slander, and walk,
Take his wife's dad Lukashenko

Chorus 2 times.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, internationaal, actie |  Facebook | | |  Print

07-07-12

‘HENK EN INGRID’, ZE BESTAAN

Filip Dewinter doet zijn best om zo racistisch mogelijk te zijn, en daarmee zoveel mogelijk stemmen te vergaren, en had de droom – intussen is die vervlogen, dat beseft hij ook wel – om burgemeester van Antwerpen te worden. Filip Dewinter is echter slechts een kabouter in vergelijking met wat Geert Wilders in Nederland bereikte. 

 

Geert Wilders gebruikte het beeld van ‘Henk en Ingrid’ waarvoor hij opkwam. En ja, die ‘Henk en Ingrid’ die bestaan. Natuurlijk zijn niet alle ‘Henk en Ingrid’s dezelfden. Maar het toeval wil dat Henk en Ingrid gisteren Elsevier haalden. Een weekblad dat Geert Wilders genegen is, en waaruit het Vlaams Belang graag citeert. Vorige zaterdag waren Henk en Ingrid in Almelo betrokken bij een burenruzie. Lees hier hoe het afliep.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, internationaal, wilders |  Facebook | | |  Print

25-06-12

FRANKRIJK. 'LE CHANT DES PARTISANS': NIET TE VAAK MEER

Een week geleden werd Frankrijk wakker met na een socialistische president nu ook een socialistische meerderheid in het Franse parlement. Marine Le Pen geraakte net niet verkozen spijts ze elke dag een forum kreeg bij meerdere televisiezenders, alleen vergelijkbaar met wat Bart De Wever in Vlaanderen krijgt. Extreemrechts vaardigt wel drie mensen af naar het Franse parlement. Een merkwaardig trio.

 

De 22-jarige Marion Maréchal-Le Pen (foto 1) haalde al uitgebreid de Vlaamse media. Ze is één van de negen kleinkinderen van Jean-Marie Le Pen. Moeder Yann Le Pen is de tweede van de drie dochters van Jean-Marie Le Pen. De jongste dochter is Marine Le Pen. De oudste dochter is Marie-Caroline die in de jaren negentig Bruno Mégret volgde in zijn poging Jean-Marie Le Pen weg te krijgen aan het hoofd van het Front national (FN), en daarna maar een eigen partij stichtte. Marion Maréchal-Le Pen kreeg de FN-ideologie met de paplepel ingegoten. Niet alleen is er haar grootvader en moeder, haar vader – Samuel Maréchal – was jarenlang actief binnen het FN.

 

Marion Maréchal-Le Pen studeert rechten in Parijs, woont in het nabijgelegen Saint-Cloud en trok pas een tweetal maanden geleden voor het eerst naar het zuidelijke Carpentras om er campagne te voeren. Twee jaar geleden stond ze voor het eerst op een FN-lijst. Bij de regionale verkiezingen in Ile-de-France, de regio rond Parijs. Toch wou ze niet verkozen worden. “Ik studeer niet om me vervolgens op te sluiten in een politiek carcan. En ik wil een beroep dat me niet van de realiteit loskoppelt”, zei ze toen. Nu was haar verkiezing bijna onvermijdelijk. Ze werd als kandidaat gedropt in de derde kiesomschrijving van de Vaucluse, waar Marine Le Pen bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 22 april haar beste score behaalde.

 

Marion Maréchal-Le Pen kreeg liefst 42 % van de stemmen, ook al beperkte haar campagne zich omwille van haar studies vooral tot marktbezoeken. Dat de socialistische en klassiek-rechtse tegenkandidaten bleven deelnemen aan de tweede ronde van de parlementsverkiezingen, en hun stemmen niet verzamelden bij één van beiden, hielp Marion Maréchal-Le Pen natuurlijk ook. Voor haar tante en FN-voorzitster Marine Le Pen symboliseert Marion het ‘nieuwe FN': meer gepolijst en minder grof in de presentatie, maar ideologisch onwrikbaar op kernthema's als de verdediging van de ‘Franse identiteit' en de strijd tegen de immigratie en de globalisering.

 

Voor het eerst sinds 1997 is het FN opnieuw vertegenwoordigd in de Franse Assemblée. Marine Le Pen had vooraf gerekend op zes zetels, maar moet uiteindelijk tevreden zijn met twee zitjes. En de tweede verkozene op een FN-lijst is niet eens lid van het FN. Gilbert Collard, een grofgebekte advocaat verkozen in de Gard. Hij belooft in het Frans parlement “une mission de casse-couille démocratique”, een missie van democratische zeveraar, kwijler… Collard kreeg 42,8 % van de stemmen, met dank aan een aantal klassiek-rechtse stemmers die niet meer voor de UMP-kandidaat in de tweede stemronde stemden spijts die nog altijd kandidaat was in die tweede stemronde. Anders dan het FN is Collard tegen de doodstraf en voor de abortuswet.

 

De derde extreemrechtse verkozene is Jacques Bompard (rechts op foto 2), burgemeester van Orange, ex-FN. Met 58,7 % van de stemmen verkozen als parlementslid in de vierde kiesomschrijving van de Vaucluse. In 1986 was hij al eens verkozen als parlementslid, één van de vijfendertig FN-parlementsleden die ene keer dat de parlementsleden in Frankrijk niet verkozen werden volgens het meerderheidsstelsel. In 1995 werd Jacques Bompard één van de vier FN-burgemeesters in Zuid-Frankrijk.  In 1998 stapte Bompard vervolgens op bij het FN alhoewel hij één van de medestichters van het FN is. In 2001 en 2008 kon Bompard zijn mandaat als burgemeester van Orange telkens weer verlengen. Hij is nu voorzitter van de ‘Ligue du Sud’ en kwam bij deze parlementsverkiezingen op onder het etiket ‘Union des droites et du centre’.

 

Onder het FN heeft Bompard naar eigen zeggen “een streep getrokken”, al heeft hij geen moeite om Jean-Marie Le Pen en Marion Maréchal-Le Pen nog eens hartelijk te ontmoeten. Jacques Bompard is ieders vriend zolang ze maar rechts zijn. Zijn echtgenote Marie-Claude Bompard (links op foto 2) is burgemeester in Bollène, twintig kilometer verderop van Orange. De plaats waar de Belgische atleet Ivo Van Damme in 1976 verongelukte. Marie-Claude Bompard liet zich daar vorige maandag opmerken door Le Chant des Partisans, hét lied van de weerstand tegen de nazi’s, niet meer te laten horen op een herdenkingsplechtigheid. Toen weerstanders en communisten toch Le Chant des Partisans lieten weerklinken, werd de politie op hen afgestuurd en repten de partijgenoten van Marie-Claude Bompard zich om de Marseillaise aan te heffen.

 

Le Chant des Partisans zou wel op 26 augustus, ‘dag van de bevrijding van de stad’, gespeeld worden. Maar voor Marie-Claude Bompard moet men dus ook niet overdrijven met dat lied van de weerstand te laten horen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, internationaal, le pen, actie |  Facebook | | |  Print

19-06-12

KRITIEK OP DEWINTER

Het Kies Veilig-congres bezorgde Filip Dewinter zondag nog eens de gelegenheid om zijn uitleg te doen in het VRT-programma De Zevende Dag (foto 1). In het vraaggesprek met Ivan De Vadder zei Filip Dewinter dat het Vlaams Belang “zeker niet wil vereenzelvigd worden met de NPD in Duitsland, Gouden Dageraad in Griekenland…” Het leverde Filip Dewinter een boze reactie op vanuit NSV!-hoek.

 

Bij RechtsActueel mocht Stijn V. Boebel, praeses bij het NSV!-Antwerpen, zijn gramschap uiten. “In De Zevende Dag verbaasde Filip Dewinter (…) door te zeggen dat Gouden Dageraad en NPD karikatuurpartijen zijn die het imago van extreemrechts in Europa schaden. Het is vreemd dat Dewinter er net deze twee bewegingen uitkiest om te viseren. Natuurlijk is de werkwijze van deze partijen anders dan die van het Vlaams Belang maar het politiek klimaat in beide landen is dan ook iets woeliger dan bij ons. In Griekenland zijn de problemen met immigranten niet te overzien en ligt de prioriteit eerder bij het verdedigen van autochtone Grieken dan worstjes te gaan uitdelen op middelbare scholen.” Stijn V. Boebel praat de slagen die Gouden Dageraad-parlementslid Ilias Kasidiaris in een live televisiedebat uitdeelde niet goed, maar vindt blijkbaar de fysieke aanvallen op migranten die reeds plaatsvonden en het aangekondigde uit ziekenhuizen en kinderopvangplaatsen sleuren van migranten en hun kinderen wél kunnen (foto 2: Chrysi Avghi-leider Nikos Mihaloliakos).

 

De praeses van NSV!-Antwerpen vervolgt: “De NPD heeft op haar beurt dan weer problemen met de altijd verdraagzame antifascisten. Recent waren er nog ongeregeldheden in Hamburg naar aanleiding van een betoging van de Freie Kameradschaften. Onze Duitse kameraden zijn dan ook vaak verplicht om zichzelf hiertegen te verdedigen. Toen voormalig NPD-voorzitter Udo Voigt dit jaar voor de NSV! kwam spreken, was hij zeker niet de stereotype neonazi waarvoor hij steeds wordt afgeschilderd. (…) Moest Dewinter aanwezig zijn geweest op deze avond, dan zou hij misschien een ander beeld hebben van deze feitelijke brother in arms.” Niemand heeft beweerd dat Udo Voigt een “stereotype neonazi” is, maar hij is toch nog altijd iemand waarvan de Universiteit Antwerpen (UA) vindt dat een lezing in lokalen van de universiteit afbreuk zou doen aan “de doelstellingen en waarden van de Universiteit Antwerpen”. Een stelling die de UA slechts uitzonderlijk inneemt, maar terecht is. Dat een van de toehoorders niet-student bij de lezing BBET-kopstuk Tomas Boutens was, zegt ook veel over Udo Voigt.

 

“Mij is ook niet duidelijk waarom beide partijen het imago van extreemrechts in Europa zouden schaden”, jammert Stijn V. Boebel tot slot. “Komt het misschien omdat zij eerder massa-immigratie in plaats van islamisering als het grote probleem zien? Het verdedigen van wijken die overspoeld worden door illegalen lijkt mij in ieder geval minder schadelijk voor het imago van extreemrechts dan de openlijke liefdesverklaringen voor Israël door onder andere volk(?)svertegenwoordiger Tanguy Veys. De nationalistische bewegingen in Europa zullen in geen geval beter worden van onderlinge verwijten. In vrijwel elk land leggen nationalisten andere accenten en dit is ook niet meer dan logisch. Wie zijn wij om die mensen te vertellen hoe ze hun nationalisme moeten beleven?”

 

Deze hartenkreet leverde alvast een reactie op van VB-volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts: “Boebel, groot gelijk !!!”. Pieter Huybrechts, oud-VMO'er en overigens ook een van de aanwezigen bij de lezing van Udo Voigt. Dat de kwieten van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) sympathie hebben voor de Griekse neonazi’s van Chrysi Avgi is bekend, en ze bevestigden dit gisteren door Chrysi Avgi te feliciteren met hun “klaterende overwinning”. Met 6,92 % van de stemmen bleven de Griekse neonazi’s op hetzelfde niveau hangen als bij de verkiezingen in mei, maar met deze keer iets minder verkozenen: 18 in plaats van 21 in mei. Intussen krijgen de Griekse neonazi’s dus minstens ook al begrip vanuit de extreme rechterrand bij het Vlaams Belang (Pieter Huybrechts, NSV!-Antwerpen…).

 

De kritiek van Stijn V. Boebel, in één adem met wat het N-SA hem verwijt, komt Filip Dewinter goed uit. Zo kan hij zich profileren als een redelijk iemand. Het is natuurlijk maar wat je “redelijk” noemt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, nsv, npd, griekenland, internationaal, huybrechts |  Facebook | | |  Print

09-06-12

LEIDERS VERBODEN ORGANISATIES ZIJN ER WEER

Vorige zaterdag betoogden in Hamburg een 700-tal neonazi’s (foto 1). Het werd een terugzien van oude bekenden. Rond het middaguur waren 10.000 antifascisten bijeengekomen om te protesteren tegen de bruine mars; ’s namiddags probeerden een 3.500 antifascisten de bruine mars te beletten (foto 2).

 

Maar liefst 4.400 politieagenten waren opgetrommeld om te garanderen dat de neonazi’s hun mars konden houden. Daarvan kwamen 2.400 politieagenten uit andere Duitse deelstaten, en een aantal van hen vond hun auto in brand gestoken terug. Niets kan deze en andere vandalenstreken rechtvaardigen, het leidt de aandacht van de media daarenboven alleen maar af van het massaal en succesvol protest. Want spijts die 4.400 politieagenten kon de bruine mars slechts met uren vertraging starten, en moest de betogingsroute ingekort worden. Bij RechtsActueel deed men nogal luchtig over de organisatoren van de bruine mars: “een los netwerk van kleine onafhankelijke groepen” dat elk jaar protesteert tegen “de golf van racistische gewelddaden door vreemdelingen tegen Duitsers”. In Duitsland ziet men dat toch wel anders. Anders zou er niet zo'n massaal protest tegen geweest zijn.

 

Inrichter van de betoging was Thomas Wulff, een lokale voorzitter van de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), oprichter en leider van de verboden Hamburgse neonazipartij Nationale Liste (NL). De bijnaam van Thomas Wulff is ‘Steiner’, naar Waffen SS’er Felix Steiner. In het organisatiecomité zetelde onder andere ook Dieter Riefling, met een strafblad voor aanranding, aanzetten tot rassenhaat en het voortzetten van de verboden Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei (FAP). Ook Torben Klebe, voorzitter van de Hamburgse NPD, verleende zijn diensten voor de organisatie van de bruine mars. Tot ze in 2000 verboden werd, was Klebe lid van Hamburger Sturm, en een vooraanstaand lid van de Nordmark-afdeling van Blood and Honour.

 

Om maar te zeggen: je kan wel organisaties verbieden, maar als de kopstukken nadien in andere organisaties opduiken, is het probleem nog niet van de baan. Sharia4UK, hét voorbeeld voor Sharia4Belgium, is ontstaan nadat de Britse autoriteiten drie opeenvolgende organisaties van Anjem Choudary verboden. Organisaties verbieden is geen goed idee. Het Anti-Fascistisch Front (AFF) heeft enige tijd het verbieden van Blood and Honour gevraagd, maar is daar op teruggekomen. Het probleem bleek niet het ontbreken van wetgeving, maar het ontbreken van de vastberadendheid om de bestaande wetgeving toe te passen. Eens de zelfverklaarde onmacht opzij werd gezet, veranderde het.

 

Je moet kordaat optreden als de vrijheid van meningsuiting botst met andere waarden zoals verwoord in de wetgeving tegen racisme, discriminatie en negationisme. Zorg daarbij voor een snelle rechtspraak, een fair proces maar niet gehinderd door eindeloze procedurekwesties die uitgebuit worden door gewetenloze advocaten; een effectieve strafuitvoering; en last but not least het aanpakken van de sociale uitzichtloosheid van een groeiend aantal bevolkingsgroepen. Het verbieden van organisaties heeft een psychologisch effect, maar is geen duurzame oplossing.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neonazi's, duitsland, internationaal, actie |  Facebook | | |  Print

INTUSSEN IN RUSLAND

In 2007 waren we blij dat er een wetsvoorstel was om groepen als Blood and Honour buiten de wet te stellen, maar spijts twee andere wetsvoorstellen in 2008 geraakte geen wet in die zin gestemd. Intussen kan men zich afvragen of het wel zo verstandig is zo’n nieuwe wet te maken, of er geen betere middelen zijn om de activiteiten van Blood and Honour te kortwieken. In Rusland heeft men niet zoveel last van dergelijke existentiële twijfel.

 

In Rusland werd eind vorige maand mei de plaatselijke afdeling van Blood and Honour buiten de wet gesteld. In zijn betoog wond de openbare aanklager er geen doekjes om: “De ideologie van Blood and Honour is geworteld in racisme, etnisch-religieuze haat en sociale animositeit.” En: “Leden en leiders willen het grondwettelijk systeem met geweld omverwerpen.” Het Hoog Gerechtshof in Moskou volgde de redenering en plaatste de Russische afdeling van Blood and Honour buiten de wet. Een aantal Russische Blood and Honour-adepten werden de voorbije jaren al achter de tralies gezet wegens geweldpleging en terroristische acties.

 

Het totaal aantal Russische Blood and Honour-leden en -sympathisanten wordt volgens (niet bevestigde) berichten geschat op een twintigduizend. Foto: Blood and Honour-cd met live muziek van twee Russische en twee Oekraïense groepen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, internationaal, blood and honour, actie |  Facebook | | |  Print

08-06-12

‘VOETBAL IS OORLOG’, ZEKER IN POLEN EN OEKRAINE

Vanavond start het Europees Voetbalkampioenschap 2012 dat tot en met 1 juli  plaatsvindt in Polen en Oekraïne. In beide landen tiert het hooliganisme, racisme en antisemitisme welig in en buiten de voetbalstadions. Morgen zendt Canvas daarover een BBC-reportage uit (om 20.10 uur). In Terzake kregen we deze week al een voorsmaakje.

 

Vorig jaar waren er minstens honderdtwintig racistische en antisemitische incidenten in de twee hoogste voetbalreeksen in Polen. Een paar weken nadat een meterslange Jihad-spandoek ontrold werd bij een wedstrijd tussen Legia Warschau en Hapoel Tel Aviv, schreeuwden fans van dezelfde ploeg uit Warschau “Hamas, Hamas, Joden aan de gas” bij een wedstrijd tegen een ploeg uit het Poolse Łódź. Intussen wonen er amper of geen Joden meer, maar vóór de Tweede Wereldoorlog was een derde van de bevolking van Łódź Joods. “Uw thuis is Auschwitz”, was een andere slogan van supporters van Legia Warschau. Resovia Rzeszów-voetbalfans ontrolden een megagrote spandoek met daarop een karikaturaal getekende Jood achter een verbodsteken, waarbij de slogan was Dood aan de grote neuzen. Het zijn overigens niet enkel de voetbalfans die zich zo gedragen. Jan Tomaszewski, internationaal befaamd keeper die in 1979 nog de Beker van België behaalde met Beerschot, heeft meerdere racistische uitspraken op zijn naam staan waarvoor hij zich weigerde te verontschuldigen.

 

In Oekraïne is het van hetzelfde. Naast met racisme en antisemitisme wordt het voetbal er ook nog verpest door nationalisme. Russische nationalisten tegen Oekraïense nationalisten. In Lviv is het waarschijnlijk het ergst, met aanhangers van Stefan Bandera – de vooroorlogse leider van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, een uiterst-rechtse partij die collaboreerde met nazi-Duitsland. De foto hierboven dateert van 19 augustus 2007, bij een voetbalwedstrijd tussen Dynamo Kiev en Karpaty Lviv. Er bestaan ook beelden van Oekraïnese voetbalsupporters die massaal de Hitlergroet brengen, en Aziatische medesupporters aftuigen.

 

Met de hulp van de Poolse antiracistische organisatie Nigdy Więcej (“Nooit meer”) zijn verschillende antiracistische initiatieven genomen in Polen en Oekraïne. Gesponsord door de Europese Voetbalbond. Zo werden onder andere 7.000 voetbalstewards opgeleid in het herkennen van racistisch en antisemitisch gedrag. Maar het probleem beperkt zich niet tot de voetbalstadions. In de BBC-reportage die Canvas morgenavond in het programma Vranckx uitzendt (om 20u10) wordt hierover Nick Lowles, coördinator van Hope not hate, geïnterviewd. Onze collega's van ‘Hope not hate’ publiceerden een dossier naar aanleiding van het Europees Voetbalkampioenschap met overzichtskaarten met de voornaamste incidenten (klik op de plaatsaanwijzers) bij het voetbal in Polen en Oekraïne vorig jaar.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, internationaal, actie |  Facebook | | |  Print

07-06-12

SLAANDE ARGUMENTEN

Waar extreemrechts echt voor staat hoeft niet altijd de inzet te zijn van onderzoeksjournalistiek. Naar TV kijken kan ruimschoots volstaan. Dat werd vandaag nog maar eens duidelijk in Griekenland.

 

Ilias Kasidiaris (31 j.) is één van de kopstukken van het veelbesproken Chrysi Avgi (‘Gouden Dageraad’), de Griekse neonazipartij die er op 6 mei in slaagde om eenentwintig parlementszetels te veroveren. Ilias Kasidiaris is één van die verkozenen. In die hoedanigheid nam hij vanmorgen, met de nieuwe verkiezingen op 17 juni in het vooruitzicht, deel aan een politiek debat dat live op ‘Antenna TV’ werd uitgezonden.

 

Toen één van de deelnemers aan het debat opmerkte dat Ilias Kasidiaris verdacht wordt van een gewapende overval, ging ’s mans bijzonder potje stevig overkoken. De heetgebakerde neonazi beëindigde zijn deelname aan het ‘debat’ door eerst een glas water in de richting van Rena Dourou van het radicaal-linkse Syriza te mikken, om vervolgens – tot drie maal toe ! – in te slaan op Liana Kanelli van de communistische partij KKE. Zij had durven protesteren tegen het hooliganesk gedrag van Kasidiaris, een voormalig beroepsmilitair die ook vervolgd wordt wegens illegaal wapenbezit.

 

Studiomedewerkers poogden de extreemrechtse ‘politicus’ nog staande te houden, maar hij kon ontkomen vooraleer de politie ter plaatse kwam. Niet zonder bijkomende rake klappen uit te delen, dat spreekt voor zich. Chrysi Avgi weigerde de slaande argumenten van haar parlementslid te veroordelen. Uit protest werd door de meeste Griekse partijen besloten tot het optrekken van een cordon sanitaire rond Chrysi Avgi. Hun vertegenwoordigers zullen niet meer deelnemen aan debatten waar kandidaten van Chrysi Avgi ook uitgenodigd zijn. 

 

Chrysi Avgi geniet anders wel de steun van de Griekse politie bij rellen in Athene, maar het live uitgezonden ‘tv-debat’ kon het openbaar ministerie niet negeren. Er is nu een arrestatiebevel tegen Kasidiaris uitgevaardigd. De rechtszaak over de vermeende deelname van Ilias Kasidiaris aan een gewapende overval in 2007 zou, na herhaaldelijk uitstel, op 11 juni beginnen. Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) noemde Chrysi Avgi “broeders in de strijd”. “Wij onderhouden goede contacten met de Gouden Dageraad”, zei N-SA-kopstuk Eddy Hermy zelfs aan Apache. Proficiat.

18:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, internationaal |  Facebook | | |  Print

16-05-12

LEIDER CHRYSI AVGHI ONTKENT HOLOCAUST

Nikos Mihaloliakos, de leider van het Griekse neonazistische Chrysi Avghi (‘Gouden Dageraad’), trok in een televisie-interview vorige zondag in twijfel dat zes miljoen joden door de nazi’s uitgeroeid zijn, en noemde het bestaan van gaskamers in de concentratie- en vernietigingskampen van de nazi’s “een leugen”.

 

“Auschwitz, welk Auschwitz? Ik ben er nooit geweest. Wat is er gebeurd? Bent u er geweest?”, vroeg Mihaloliakos zondagavond aan de reporter van de commerciële televisiezender Méga. “Er waren geen ovens, geen gaskamers, dat is een leugen”, voegde hij eraan toe (foto). Hij zei ook dat hij vele boeken, “ook van antifascisten”, heeft gelezen waarin het cijfer van zes miljoen door de nazi’s uitgeroeide joden in twijfel wordt getrokken. De leider van Chrysi Avghi ontkende dat hij en zijn aanhangers “Heil Hitler” roepen… want “je roept toch geen ‘Heil’ tegen iemand die overleden is”.  Bekijk hier het televisie-interview, met Engelse ondertiteling.

 

Bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), die de Griekse neonazi’s “veel succes toe(wensten) met de herovering van hun land” en ze “broeders in de strijd” noemden, is niet gereageerd op het televisie-interview noch op de bewijzen van steun en bescherming die Chrysi Avghi krijgt van de Griekse politie. Het N-SA verwijt het Anti-Fascistisch Front (AFF) samen te werken met politiediensten, minstens voedsel te geven voor politieacties. Maar over de hand- en spandiensten van hun Griekse "broeders in de strijd"...

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, internationaal, n-sa |  Facebook | | |  Print

15-05-12

GRIEKSE NEONAZI’S GENIETEN STEUN VAN POLITIE

Terwijl bij volgende verkiezingen in Griekenland het radicaal-linkse Syriza wel eens de grootste partij zou kunnen worden, gaan in Europa meer en meer stemmen op om de Grieken uit de eurozone te stoten. Het onmogelijke wordt denkbaar titelde De Standaard gisteren boven haar editoriaal. Als de bevolking niet kiest voor ‘redelijke’ politici of moeite heeft om aan de eisen van de banken te voldoen, dreigt het uit de Europese Unie te worden gezet. Intussen blijkt dat de neonazistische Chrysi Avgi (‘Gouden Dageraad’) op meer dan gewone welwillendheid kan rekenen bij de politie in Athene.

 

Naar eigen zeggen zijn ze bij Chrysi Augi geen neonazi’s maar ultra-nationalisten. Hun embleem dat sterke gelijkenissen heeft met een swasitika is louter een Grieks motief. Dat Chrysi Augi-leden wel eens de rechterarm met gestrekte hand schuin omhoog houden (foto) moet niet verward worden met een Hitlergroet. “Het is een gebaar uit de Griekse oudheid. Wij, Grieken, deden dat al toen de Duitsers nog als apen in de bomen leefden”, legde laatst één van de Chrysi Augi-leden uit in De Standaard. Verbaast het dan dat men ook in extreemrechtse Vlaams-nationalistische kringen mist spuit over Chrysi Augi? In een portret dat RechtsActueel vorige week over ‘Gouden Dageraad’ publiceerde luidt het: “De politie in Griekenland wordt er (…) van verdacht om banden en zeker sympathieën te hebben voor deze beweging. Ook binnen het leger zouden ze op sympathie kunnen rekenen. Of dit nu waar is of niet, valt moeilijk te zeggen.”

 

Moeilijk te zeggen? Dan heeft men de verkiezingsuitslagen niet grondig bekeken. Athene is het Antwerpen van Griekenland. Het is daar dat met 5,3 % van de stemmen in 2010 het eerste (en enig) gemeenteraadslid van Chrysi Augi verkozen geraakte, partijleider Nikolaos Michaloliakos. De score van Chrysi Augi ligt in Athene dan ook hoger dan het landelijk gemiddelde van 7 %, maar binnen Athene kan het nog erger. In stembureaus waar politieagenten met honderden ingeschreven zijn als kiezers haalde Chrysi Augi 18,6 tot 23,1 % van de stemmen. In stembureaus slechts een paar honderd meter verder in Athene daalde het aantal stemmen voor Chrysi Augi tot 12 à 14 %. Ook waar andere afdelingen van de politie gingen stemmen werd een opmerkelijk verschil genoteerd met de vlakbij gelegen stembureaus waar geen politieagenten op de kiezerslijsten stonden. Rekeninghoudend met het aantal politieagenten op de kiezerslijsten komen de Griekse media uit op dat van de politie in Athene 45  tot 59 % voor de neonazi’s van Chrysi Augi stemde.

 

De sympathie voor Chrysi Augi blijkt daarenboven niet alleen bij de stemanalyse. Het blijkt ook op straat. Vorige week, woensdag 9 mei, zat het er bovenarms op om straatventers en andere ambulante handel uit bepaalde delen van Athene te houden. Anarchisten sloten zich aan bij de verkopers. Aan de andere kant stonden de politie en leden van Chrysi Augi die als een voorhoede van de politie opereerden, en ongestoord stenen mochten gooien, stokken mochten gebruiken… zoals op deze video te zien is. Niets nieuw onder de Griekse zon. In een kranteninterview in 1998 zei de Griekse minister voor Openbare orde Georgios Romaios (Pasok) “de fascistische elementen binnen de Griekse politie” te zullen onderdrukken. Datzelfde jaar en later doken in de pers verhalen op over de verwevenheid van Chrysi Augi met de Griekse politie, verhalen die door de overheid steevast ontkend werden. We weten intussen tot wat die struisvogelpolitiek geleid heeft.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, internationaal, neonazi's |  Facebook | | |  Print

08-05-12

FEESTDAG IN FRANKRIJK. INTUSSEN IN DUITSLAND EN GRIEKENLAND

Vandaag, 8 mei, is het in Frankrijk opnieuw een feestdag. Voorbije zondag feest omwille van de nieuwe Franse president, vandaag omwille van de overwinning op het naziregime. Wat in Frankrijk nog steeds gevierd wordt met een feestdag. En een verlofdag. Zoals dat hoort.

 

Jarenlang was ook in het Vlaams onderwijs 8 mei een feest- en verlofdag als herinnering aan het verslaan van het nazisme. Maar onder impuls van het managersdenken werd die feestdag afgeschaft, de ideeën verbonden aan 8 mei zouden wel het hele jaar door onderwezen worden. Het zou interessant zijn als daar eens een parlementaire vraag over gesteld wordt: hoeveel blijft daarvan nog over, uitgenomen bij de scholieren die nu met de Trein der 1.000 de kampen van Auschwitz en Birkenau bezoeken? Bij de stad Antwerpen was 8 mei even een feestdag, waarvoor het stadspersoneel wel Allerzielen als verlofdag moest inleveren. Maar het duurde niet lang of 8 mei, herinnering aan de overwinning op het fascisme, verdween ook bij het Antwerps stadsbestuur van de kalender onder impuls van het nieuwe management. Niet zo dus in Frankrijk.

 

Een paar weken geleden bereikte ons overigens nog een voorbeeldig verhaal uit Duitsland. In Kiel, hoofdstad van de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, werden 500 bordjes gemaakt om te zeggen dat in Kiel er geen plaats is voor neonazi’s, extremisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme (foto 1). De actie wordt ondersteund door het stadsbestuur (op foto 1: burgemeester Torsten Albig bevestigt het eerste bordje), de vakbonden, de universiteit, de kerken, culturele organisaties en vertegenwoordigers van de verschillende etnische en religieuze groepen. In de gemeenteraad stemden enkel de afgevaardigden van de NPD tegen het initiatief. De bordjes kosten het stadsbestuur 4.000 euro. Wie er een wil ophangen wordt gevraagd een geldstorting te doen voor de Amadeu Antonio-stichting, die met de donatie verder actie voert tegen racisme en fascisme. De actie tegen neonazi's werd al in 2010 bedacht, nog vóór de moorden door de Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) bekend geraakten.  

 

Maar natuurlijk hoe je met alleen maar bordjes de nazi’s niet buiten. In Griekenland heeft de neonazistische Chrysi Avghi (‘Gouden Dageraad’) met 6,97 % van de stemmen 21 parlementszetels verovert. Radicaal-links haalde veel betere resultaten (Syriza: 16,78 % en 52 parlementszetels, met ook nog eens 8,48 % en 26 parlementszetels voor de Griekse communisten, en nog eens 6,10 % en 19 parlementszetels voor een derde partij links van de sociaaldemocratische Pasok), maar toch. “Het uur van de angst is aangebroken voor de verraders van het vaderland”, zei Chrysi Avghi-leider Nikos Michaloliakos op een persconferentie zondagavond (foto 2, hier Michaloliakos tijdens een gemeenteraadszitting in Athene vorig jaar als hij de Hitlergroet brengt). Naast te begrijpen verzet tegen de dictaten van de Europese Unie, valt te vrezen dat het aantal door Chrysi Avghi-leden mishandelde allochtonen nog zal toenemen. Met een partijslogan als Ontdoe dit land van de vreemde stank is alle beschaving verdwenen.

 

Om de ‘ware Grieken’ hun menselijker kant te tonen, gaan de Chrysi Avghi-leden ook de armere stadswijken in om voedsel uit te delen. Uiteraard enkel aan ‘ware Grieken’. Ook escorteren ze oude Griekse vrouwtjes naar de bank of de supermarkt. Allemaal met het partijsymbool goed zichtbaar en gehuld in zwarte shirts. Daartegenover zijn ze bij Voorpost en het N-SA maar kleuters. Voorpost stelt jaarlijks kerstpakketten samen voor Vlaamse gezinnen in nood, en komt desgevallend helpen bij overstromingen. Het N-SA organiseerde eenmaal een voedselbedeling, in samenwerking met een organisatie voor voedselbedeling. Maar noch hun extreemrechtse agenda, noch hun ‘goede daden’ deden 440.000 Grieken voor Chrysi Avghi stemmen.

 

Het waren meer slogans als “We zullen Griekenland bevrijden van de woekeraars, voor een Griekenland van waardigheid en onafhankelijkheid” die voor het verkiezingsresultaat van Chrysi Avghi zorgden. En daar zijn in de eerste plaats de Europese Unie met hun onmenselijk besparingsbeleid, de banken die schaamteloos hun terugbetalingen en renten innen, en de eeuwige Griekse regeringspartijen Néa Dimokratía en Pasok, voor verantwoordelijk. Karel De Gucht is “zeer angstig” voor de Griekse situatie, maar dat is natuurlijk het gevolg van het verarmen van de Griekse bevolking terwijl de kapitaalbezitters nooit belasting moesten betalen en met hun kapitaal uitwijken naar de Zwitserse banken. Dat hij daar eens een antwoord op verzint, in plaats van om de hete brij heen te praten.

 

Het extreemrechtse LAOS, met een vriend van Frank Vanhecke als minister, werd overigens ook afgestraft voor haar regeringsdeelname en heeft nu geen enkele vertegenwoordiger meer in het Griekse parlement.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, duitsland, actie, griekenland, internationaal |  Facebook | | |  Print

04-05-12

CONCURRENTIE VOOR DE BRITSE BNP

Stephen Lennon (foto), voorman en spreekbuis van de Engelse extreemrechtse beweging English Defence League (EDL) vervoegt de rangen van de British Freedom Party (BFP). De BFP is een twee jaar oude afsplitsing van de British Nationalist Party (BNP), al 20 jaar Brits marktleider op het vlak van rechts radicalisme.

De BNP, bij wie het Vlaams Belang in augustus vorig jaar nog op bezoek was, kampt al jaren met ernstige interne problemen. Problemen die veelal te maken hebben met de handel en wandel van BNP-voorzitter Nick Griffin (53 j.). Behalve partijvoorzitter – sinds 1999 – ook Europarlementslid, een dictatoriale brulboei én een negationist. De Holocaust deed hij al meermaals af als ‘Holohoax’ (zwendel). Een hevig gecontesteerd figuur dus, ook in zijn eigen partij. Na een periode van relatief politiek succes in het voorbije decennium zit de schandaalgevoelige BNP in een sukkelstraatje waarvan het einde nog lang niet in zicht is. Resultaat is dat de kiezer steeds meer afhaakt en de achterban ‘en masse’ andere oorden opzoekt.

De overstap van Stephen Lennon (29 j.) naar de BFP, en de feitelijke integratie van de actiegroep EDL in een partijpolitieke structuur, zou wel eens een kantelmoment voor Brits extreemrechts kunnen inhouden. Voor de BNP – waar Lennon ooit deel van uitmaakte – betekent deze move te duchten concurrentie op eigen terrein. De BFP staat in grote lijnen voor net hetzelfde programma als de BNP maar zou (iets) acceptabeler zijn voor het grote publiek. Ondanks aangebrande figuren genre Stephen Lennon die een uiterst agressieve reputatie met zich meesleept na verschillende veroordelingen wegens geweldpleging. Hij zat ooit een celstraf uit van een jaar voor het toetakelen van een politieagent. Stephen Lennon is in zijn woonplaats Luton zo populair dat zijn familie en hijzelf de klok rond poltiebescherming ‘genieten’.

 

De timing van zijn overstap is niet toevallig. Later op het jaar komen er ook aan de andere kant van het kanaal verkiezingen aan. Met de BFP wil Lennon werk maken van een immigratiestop (behalve voor hoger opgeleide profielen), een boerkaverbod, Groot-Brittannië uit de Europese Unie halen, de oprichting van nieuwe moskeeën tegengaan en zowaar christelijke waarden promoten. Hoe dat laatste moet rijmen met bot racisme en excessief straatgeweld is niet geheel duidelijk. Maar dat zal deze politieke hooligan worst wezen

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: edl, bnp, bfp, engeland, internationaal |  Facebook | | |  Print

28-04-12

MET MARINE LE PEN GEEN LIBERTÉ, EGALITÉ ET FRATERNITÉ

Met 17,90 % van de stemmen behaalde Marine Le Pen (foto) bij de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen meer stemmen dan voorspeld werd bij de laatste opiniepeilingen, meer stemmen bij de ‘historische’ verkiezingen in 2002 toen vader Jean-Marie Le Pen afklokte op 16,86 % van de stemmen, maar een pak minder dan de 23 % die haar een jaar geleden nog in opiniepeilingen toegedicht werden.

 

Intussen proberen de twee overblijvende kandidaten voor het Franse presidentsschap, François Hollande en Nicolas Sarkozy, elk op hun manier de stemmen van de Le Pen-kiezers op te pikken. De Napoleon van de Franse politiek vrijt de Le Pen-kiezers op door zijn standpunten nog meer te verrechtsen en door te verklaren: “Le Pen est compatible avec la République” (“Le Pen is verenigbaar met de Republiek”). Zijn woordvoerster Nathalie Kosciusko-Morizet heeft daar nochtans een radicaal tegenovergestelde mening over. In haar boek Le Front anti-national schrijft ze dat het Front national (FN) de Republiek afwijst. Met Marine Le Pen in de plaats van Jean-Marie Le Pen is er op dat vlak niets veranderd. Ze zondigt tegen de drie centrale begrippen van de Franse republiek: vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

 

Marine Le Pen zegt dat zij “de laatste verdediger” is van de vrijheid. Maar haar programma gaat niet in de richting van meer vrijheid. Integendeel. Er is slechts sprake van meer orde, repressie en verbod. Marine Le Pen droomt van een land waarin de rechters zich niet mogen verenigingen in een vakbond, waar manifestaties voor mensen zonder papieren verboden zijn, waar mensen met twee nationaliteiten een ervan moeten afgeven, waar mensen zich niet mogen kleden volgens hun religieuze overtuiging en journalisten zich zorgen moeten maken. De “laïcité” waar Marine Le Pen zo’n voorstander van is, moet het onmogelijk maken dat moslims hun geloof op straat belijden, maar de katholieke processies mogen de straten blijven innemen onder het mom van dat het “oude tradities van bij ons” zijn.

 

Marine Le Pen verwerpt de gelijkheid door haar versie van Eigen Volk Eerst!, de “préférence nationale”. Tegenwoordig spreekt Marine Le Pen ook over de “priorité citoyenne”, de Franse burgers die voorrang moeten krijgen… waarbij ze de toegang tot de Franse nationaliteit moeilijker wil maken dan nu het geval is. Het bemoeilijken om de Franse nationaliteit te verwerven heeft natuurlijk ook gevolgen voor de sociale hulp, de gezinstoelagen, de huisvesting, de zorgverlening enzomeer die ze bij voorrang aan de Fransen wil voorbehouden.

 

Marine Le Pen verwerpt ‘broederlijkheid’. Haar programma is gebaseerd op het omgekeerde: het verwerpen van de anderen. De Franse nationaliteit mag niet meer toegekend worden aan wie al jaren op Frans grondgebied woont en bijdraagt aan de Franse samenleving, de Franse nationaliteit kan alleen door bloedverwantschap doorgegeven worden. Wat ook al niet bijdraagt tot de broederlijkheid is de weigering van Marine Le Pen om recente lofbetuigingen van haar vader aan de Franse dichter, en wegens collaboratie met de nazi’s gefusilleerde, Robert Brasillach te veroordelen.

 

Dinsdag zal Marine Le Pen, tijdens de traditionele 1-meimanifestatie van het FN, haar stemadvies geven voor de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Waarschijnlijk wordt dat niet gaan stemmen, thuis blijven. Overigens heeft nu ook Nicolas Sarkozy aangekondigd een 1-meimanifestatie op te zetten. Voor het eerst, maar om de stemmen van de Fransen te winnen wil Sarkozy alles doen. Voor wie toevallig in Frankrijk is op 1 mei: hier de kaart van de echte 1-meimanifestaties.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, le pen, internationaal |  Facebook | | |  Print

22-04-12

EN NU FRANKRIJK

In Antwerpen is de vraag beantwoord: doet Hij het of doet Hij het niet? En ja, Hij doet het. Bart De Wever is kandidaat-burgemeester in de Metropool. Nu nog minder demagogie en een kritischer pers dan bij de N-VA-meeting in Kapellen de voorbije week.

 

In Frankrijk wordt vanavond duidelijk wie de twee kanshebbers zijn op een sjerp, wie de twee ultieme kandidaten zijn om Frans president te worden. De socialist François Hollande en huidig president Nicolas Sarkozy maken de meeste kans van de tien kandidaten om door te gaan naar de tweede ronde op 6 mei. Marine Le Pen mag dan nog optimisme uitstralen (foto), de kans is klein dat ze haar doel bereikt: die tweede ronde bij de presidentsverkiezingen te halen.

 

De verrassing van deze campagne is de goede score van de kandidaat van het Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon. Maar in de laatste twee weken van de campagne, als alle kandidaten evenveel zendtijd krijgen op radio en televisie, kwam de voor het overige volstrekt kansloze kandidaat van de Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Philippe Poutou, goed uit de hoek. Wat Mélenchon misschien een aantal duizenden stemmen kan kosten… en zo mogelijk onder het percentage van Marine Le Pen doet eindigen.

 

De resultaten van de opiniepeilingen zijn bekend, maar met een kwart mensen die nog niet weten voor wie te stemmen, of overwegen niet te gaan stemmen, is het absoluut niet zeker dat de uitslag van opiniepeilingen ook de uitslag van de stembusslag is. Hoogtepunt, en meteen ook dieptepunt, in de campagne was ongetwijfeld het televisiedebat waarin Marine Le Pen weigerde te antwoorden op de pertinente vragen van Jean-Luc Mélenchon over de gelijkheid van mannen en vrouwen. En weigerde te antwoorden, en weigerde... Marine Le Pen in de hoek gedreven.

 

Wie aandachtig toekijkt zal overigens zien dat zowel bij dit 'debat' als bij een eerder debat, toen Marine Le Pen nog wel wilde antwoorden, Jean-Luc Mélenchon een rode driehoek op zijn jas droeg. Hét antifascistische speldje. Blijkbaar speciaal voor het debat met Le Pen opgestoken, want op andere beelden van Mélenchon zie je het niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, frankrijk, internationaal, de wever, le pen |  Facebook | | |  Print

19-04-12

BELLA ITALIA

“Het regent ontslagen bij de separatistische Lega Nord, nu een gênant corruptieschandaal aan het licht heeft gebracht dat net de partij die altijd beweerde zuiver op de graat te zijn, er zelf een dubbele standaard op nahield”, schreef De Standaard dinsdag. Dik tien dagen nadat het schandaal losbarstte.

“De Lega Nord ontstond begin de jaren 90, met als politieke doel om 'Padania', een fictief land dat de Po-vlakte en het rijkere Noord-Italië omvat, af te scheiden van het 'spilzieke zuiden van Italië dat verteerd is door vriendjespolitiek en cliëntelisme'. Dat het 'verderfelijke zuiden' al vanaf Rome begon, illustreerde de partij met de slogan 'Roma, ladrona' (Rome, dievegge!). Met die slogan ijverde de partij ook voor meer fiscale autonomie voor de regio's. Daarnaast haalde de Lega Nord jarenlang het nieuws met racistische uitlatingen en acties. Zo 'desinfecteerde' Mario Borghezio, europarlementslid, ooit een trein waarin immigranten hadden gereisd, en stelde Roberto Calderoli, oud-minister in de regering-Berlusconi, voor om varkens te laten rondwandelen op grond die voor de bouw van moskeeën was bestemd.

 

Bij een bepaald publiek haalde de Lega gehoor – op haar hoogtepunt haalde de partij iets meer dan 10 procent. Dat gaf de Lega een belangrijke inbreng in drie centrum-rechtse regeringen van Silvio Berlusconi. Onder druk van de Lega voerde Italië een hard anti-immigratiebeleid en werd het land verder gefederaliseerd. Sinds de val van de regering-Berlusconi, in november 2011, voert de Lega oppositie tegen de technische regering van Mario Monti.

Het corruptieschandaal draait rond een gerechtelijk onderzoek dat wordt gevoerd naar Francesco Belsito, de voormalige penningmeester van de partij. Belsito, die eerst zelf ontslag heeft genomen als penningmeester en daarna door de partijtop ook als lid is buitengeschopt, wordt verdacht van financieel gesjoemel met partijgeld. Het gerecht wil opheldering over miljoeneninvesteringen op Cyprus en in Tanzania, en over de vermoede aankoop van 200.000 euro aan diamanten. Het gerechtelijk onderzoek beperkt zich tot hiertoe tot de voormalige penningmeester, maar de kwalijke geur van het corruptieschandaal hangt rond de hele partij.

 

Vorige week moest Rosy Mauro, de ondervoorzitter van de Senaat, op vraag van de partij ontslag nemen. Eerder die week had Renzo Bossi (foto 1), de 24-jarige zoon van de historische partijleider Umberto Bossi, al ontslag genomen als raadslid voor de regio Lombardije. Zijn vader, die op zijn beurt begin april een stap opzij zette als partijsecretaris, vond dat een 'juiste beslissing'. Bossi junior gaf zijn ontslag een uur nadat zijn voormalige chauffeur in het roddelmagazine 'Oggi' een boekje had opengedaan over hoe hij ertoe verplicht werd om meerdere keren per maand 1.000 euro cash geld op het partijhoofdkwartier van de Lega af te halen, voor Renzo's persoonlijke uitgaven. Nochtans haalde Renzo Bossi als regionaal raadslid maandelijks 12.000 euro netto binnen.

En wat heeft Umberto Bossi zelf dan wel mispeuterd? 'Niets! Wie Umberto jarenlang professioneel en privé heeft gekend, kan zich niet inbeelden dat die man zich met iets illegaals zou inlaten'. Het is een citaat van oud-premier Silvio Berlusconi. Nu ja, niets illegaals? 'Behalve voor zoonliefs privé-uitgaven zou partijgeld zijn gebruikt om Umberto Bossi's vakantievilla op te knappen, om drie diploma's voor familieleden aan te kopen en om de privé-school van Bossi's echtgenote met 1 miljoen euro te stijven', zegt de Siciliaanse auteur Davide Romano, die twee jaar geleden al een boek schreef over de schandaalsfeer in de Lega.

 

Met de lenteschoonmaak tracht de tijdelijke partijleiding de indruk te wekken dat de Lega niet met een structureel probleem kampt, en dat die paar rotte appels eruit zijn gegooid. 'Tijdens de lokale verkiezingen, in mei, zal blijken of de kiezer daarin trapt', zegt Romano. 'Jarenlang wierp de Lega een steen naar die spilzieke, corrupte zuiderlingen. De maskers zijn gevallen.' Het meest recente ontslag bij de Lega Nord kwam maandag. Monica Rizzi, gedeputeerde bij de regio Lombardije – de Noord-Italiaanse regio is het machtsbastion van de Lega Nord – gooide de handdoek in de ring, op vraag van haar partij.”

 

Is het Vlaams Belang bevriend met de Lega Nord, bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) lopen ze over van bewondering voor CasaPound. N-SA’er Ruben Rosiers aka Ruben Solidarista roept op om deel te nemen aan een voetbaltornooi van CasaPound dat gevolgd wordt door een concert met Ultima Frontiera (foto 2). Toen die Italiaanse groep in 2009 voor een concert bij het N-SA was verklaarde een groepslid van Ultima Frontiera voor een VRT-televisiecamera trots fascist te zijn. De toespraak van N-SA-kopman Eddy Hermy bij dat concert leidde tot een veroordeling voor racisme (1, 2). Het was vooral de context waarin die woorden uitgesproken werden die Hermy de das om deden. Een context die onder meer ingevuld werd door het optreden van Ultima Frontiera. Wordt het daarom riskant om die groep nog naar Vlaanderen te halen, dan trekken de onverbeterlijken dan maar naar Italië. Bella Italia.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: italië, internationaal, lega nord, casapound, rosiers |  Facebook | | |  Print

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende