24-02-15

TWEE KANDIDAAT-VOORZITTERS JONG N-VA

Volgende zaterdag 28 februari wordt op een ledencongres in Brussel een nieuw bestuur van Jong N-VA verkozen. Met meer dan 4.000 leden en afdelingen in meer dan 150 gemeenten is Jong N-VA de grootste politieke jongerenbeweging. Er zijn twee kandidaat-voorzitters: Antwerpenaar Michel Cardon (29 j., foto 1), stafmedewerker bij Jong N-VA, en Tomas Roggeman (28 j., foto 2), fractiemedewerker van de N-VA in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

Michel Cardon was de eerste die zich kandidaat stelde, en hij doet dit onder de vlag Conservatief & Vlaams. Komend uit Antwerpen, historicus van opleiding, met een KVHV-verleden en zich profilerend als conservatief lijkt hij in de voetsporen te willen treden van zijn burgemeester en partijvoorzitter Bart De Wever. Tomas Roggeman woont in Dendermonde, waar hij het jongste gemeenteraadslid is. Naast geschiedkundige is hij ook econoom. Hij was eerder aan de slag als wetenschappelijk medewerker bij de KULeuven en de Vlerick Business School. In een filmpje krijgt hij alvast de steun van de huidige ondervoorzitter van Jong N-VA en een aantal Kamerleden.

 

“Als Vlaams-nationale jongerenpartij ligt het huis Vlaanderen ons na aan het hart”, zegt Michel Cardon. “Wat we echter niet mogen vergeten, is hoe we dit huis uiteindelijk willen inrichten. We voelen bij de jongeren dat het momentum daar is om over deze invulling wat meer duidelijkheid te scheppen. Het huis moet wat ons betreft lean and mean zijn. Een kleine maar slagvaardige overheid die burgers en ondernemers ondersteunt en niet betuttelt. Enkel door de overheid af te bouwen en mensen en ondernemers veel meer vrij te laten, zullen we in de toekomst economisch terug groeien. Gecombineerd met ons geloof in gemeenschapsvorming, kleven we zo eindelijk een etiket op wat we in de feiten al lang zijn: conservatief.”

 

Michel Roggeman wil geen expliciete ideologische profilering van de jongerenpartij en een evenwicht bewaren tussen linksere en rechtsere stemmen binnen de  Jong N-VA. Hij wijst vooral naar wat iedereen in de N-VA bindt: het Vlaams-nationalisme. “Het imago van het Vlaams-nationalisme is er de voorbije jaren ongetwijfeld op vooruit gegaan”, zegt Tomas Roggeman. “(…) Maar tegelijk zie je dat de clichés over verzuring en antipolitiek nog steeds leven. Daarom is het heel belangrijk om na te denken hoe je als Vlaamsgezinde organisatie naar buiten treedt. Welke boodschap breng je en op welke manier? Je breekt de clichés enkel af door je eigen positieve verhaal te brengen.”

 

Op een debat vorige zaterdag in Dendermonde verdedigde Michel Cardon nogmaals het conservatisme. “Het is een kijk op het leven gebaseerd op drie pijlers: een slanke overheid, een sterke gemeenschap en de vrije markt. Het Vlaams-nationalisme gaat over het huis waarin we leven, het conservatisme over de invulling van ons dagelijks leven.” Tomas Roggeman vindt de term conservatisme veel te controversieel en niet wervend genoeg voor jongeren. En trouwens: “Geen enkel kopstuk van onze partij noemt zichzelf conservatief. Bart De Wever deed het zelf slechts tweemaal, een keer aan het begin van zijn voorzitterschap en een tweede keer in Reyers Laat in de aanloop naar de verkiezingen. Het is een vervuild  containerbegrip dat niet appelleert.”

 

Opvallend op datzelfde debat was dat beide kandidaat-voorzitters een autonome Vlaamse staat liefst willen bereiken zonder dat er een referendum aan vooraf gaat. Michel Cardon verwees naar Quebec om aan te tonen dat referenda dooddoeners kunnen zijn voor onafhankelijkheidsbewegingen. Michel Roggeman zag veel debat bij het referendum vorig jaar in Schotland, maar finaal werd dat referendum verloren door de Schotse nationalisten en in Vlaanderen zou zo’n verlies volgens Roggeman zelfs een keerpunt in de steeds toenemende autonomie van Vlaanderen kunnen betekenen. Als men niet de moed heft een referendum te trotseren over de Vlaamse onafhankelijkheid, hoe noem je dan het toch willen bereiken van de Vlaamse onafhankelijkheid?

 

Ook over de integratie van allochtonen hebben beide kandidaat-voorzitters dezelfde mening. Vlaanderen biedt volgens hen genoeg kansen aan wie zich wil integreren in onze samenleving. Bart De Wever en Liesbeth Homans zeggen het niet anders, ook al spreken de feiten hen tegen zoals nog eens blijkt als twee op drie poetsbedrijven willen ingaan op de vraag om geen allochtone kuisvrouwen te sturen.

 

Politiek liggen de twee kandidaat-voorzitters dichter bij elkaar dan men misschien de indruk zou kunnen hebben na de eerste paragrafen hierboven. Er is niet alleen de Vlaamse onafhankelijkheid zonder referendum en de kansen voor allochtonen dat hen bindt. Michel Roggeman zei in de loop van het debat zaterdag dat Jong N-VA “zich niet moet ophouden met centrumlinkse separatisten”, wat toch in tegenspraak is met zijn verhaal over het evenwicht bewaren tussen linksere en rechtsere stemmen. Na een vraag terzake gaf Roggeman toe dat hijzelf “centrumrechts” is. Het verschil tussen Cardon en Roggeman is dus vooral dat de eerste voluit met het etiket ‘conservatief’ te koop wil lopen, en de tweede het om strategische redenen niet wil doen.

 

Van de huidige voorzitter van Jong N-VA, Ralph Packet, wordt gezegd dat hij “intern door weinig mensen voor vol wordt aangezien”. Of het met de volgende voorzitter van Jong N-VA anders wordt, is natuurlijk nog afwachten.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jong n-va, cardon, roggeman |  Facebook | | |  Print

29-09-11

BIJ DE START VAN HET NIEUWE ACADEMIEJAAR

Met de start van het nieuwe academiejaar aan de universiteiten pakt Humo uit met een studentenbijlage. Tim F. Van der Mensbrugge schetst drie rechtse studentenclubs in Gent: het KVHV, de NSV en Jong N-VA. Humo een links blaadje? Hier de integrale tekst van het artikel, waar Humo fragmenten uit geselecteerd heeft voor publicatie.

 

Volgens NSV-preses Vincent Schoenaers proberen de drie flamingante studentenclubs elkaar geen leden af te snoepen. Vincent Schoenaers: “We beschouwen het KVHV en Jong N-VA niet als concurrentie, maar als een aanvulling.” Bij de NSV zijn ze gewend zichzelf als het centrum van de wereld te zien. KVHV-preses Jonas Naeyaert vult aan: “In het wereldje kent iedereen elkaar. We komen naar elkaars activiteiten. Er zijn wel verschillen. Het KVHV is nationaal-conservatief, en de NSV is nationaal-revolutionair. Hun focus ligt meer op provoceren en actievoeren. Wat niet wil zeggen dat wij vies zijn van actie: onlangs nog hebben we de IJzertoren bezet nadat het IJzerbedevaartcomité had beweerd dat de Vlaamse strijd gestreden was.” Jonas Naeyaert vertelt er in Humo niet bij dat die bezetting van de IJzertoren is ingediend in de strijd om de 500 euro die VB-voorzitter Bruno Valkeniers in november vorig jaar beloofde aan “de (Vlaams-nationalistische, nvdr.) studentenvereniging die de beste studentengrap uithaalt.”

 

De enige andere ingediende actie was van NSV-Antwerpen. Zij lieten een tros gele en zwarte ballonnen, met daaraan twee leeuwenvlaggen, de lucht in als antwoord op Comac, de jongerenafdeling van de PVDA, die een pro België-actie voerde. "Bij gebrek aan reglement" heeft Bruno Valkeniers nu zowel KVHV-Gent als NSV-Antwerpen 500 euro toegestopt. Bruno Valkeniers was overigens zelf lid van beide verenigingen: eerst lid van het KVHV en vervolgens medeoprichter van de NSV. Volgens een oud-preses van het KVHV, die in Humo anoniem wil blijven, zijn studentenverenigingen uitermate geschikt “om na te gaan welk vlees je in de kuip hebt. (…) Het is een soort officierenschool: je zit samen achter de meisjes aan, je ligt samen dronken in de goot en je organiseert samen activiteiten. Dan merk je snel wie wat waard is.” Bij welke vereniging de slimste studenten zitten, komt niet aan bod in Humo. Maar ze zitten niet bij het KVHV-Gent waar men vorig academiejaar een Italiaanse neofascist uitnodigde voor een lezing. En als er dan ook nog klachten komen dat het een minpunt was dat de lezing in het Frans was, dan ga je helemaal af.

 

Anderzijds mag je ook de NSV niet onderschatten, zoals je ziet op de foto: een NSV’ster die een affiche tegen armoede ondersteboven vasthoudt. Het kan iedereen overkomen, maar de domste eerst.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kvhv, nsv, jong n-va, gent |  Facebook | | |  Print