02-12-15

ABSURD, ABSURDER, N-VA’ST (1)

In Parijs wordt onderhandeld over de noodzakelijke klimaatmaatregelen na 2020, maar in België geraakt men na zes jaar onderhandelen nog altijd niet akkoord over de uitvoering van de nodige klimaatmaatregelen in 2013-2020. Met bijzondere dank aan de N-VA die de laatste twee tussen de vier milieuministers onderhandelde akkoorden afschoot. “Te absurd voor woorden”, schreef De Standaard gisteren. Als niet-milieuspecialist is het moeilijk uit te maken wie in deze gelijk heeft. Heeft de N-VA ons gevrijwaard voor Een Nieuwe Kaakslag Voor Vlaanderen of toont de partij zich weer als haar egoïstische zelf, als te absurd om beleidsverantwoordelijkheid te dragen? Op lokaal vlak gaat het alleszins die richting uit met een aantal N-VA-mandatarissen die zich de jongste dagen in de kijker werkten.

Begin juli besliste het college van burgemeester en schepenen van Mechelen, op aanraden van de N-VA, om N-VA-schepen voor Economie en werk, preventie en ICT Wim Jorissen (foto) al zijn bevoegdheden af te nemen. "Deloyaal gedrag ten opzichte van zijn N-VA-fractiegenoten, de coalitiepartners en de partij lieten ons geen andere keuze", luidde de motivatie. Jorissen had niet alleen publiekelijk vragen gesteld bij de heraanleg van publiek domein, maar zou ook getracht hebben de poten onder de stoelen van zijn collega's te zagen opdat hijzelf, anders dan afgesproken in het bestuursakkoord, zes in plaats van drie jaar schepen zou kunnen blijven. Daarnaast zou hij een te eigengereide koers hebben gevaren zonder ruggenspraak met zijn partijbestuur. Er werd een procedure opgestart om Wim Jorissen uit de N-VA te zetten, maar van de hoogste partijinstantie mag hij N-VA-lid blijven.

Sinds juli zonder bevoegdheden blijft Wim Jorissen tot einde dit jaar nog altijd 7.500 euro bruto incasseren als schepen in Mechelen. “In tijden dat de stad op zowat alles moet besparen, vind ik dat niet kunnen”, stelde Vlaams Belang-gemeenteraadslid Hans Keldermans. Hij vroeg tijdens de gemeenteraadszitting vorige maand om inzage te krijgen van de wedden en vergoedingen die nog aan Wim Jorissen uitbetaald worden. Om privacy-redenen wilde het Mechelse stadsbestuur daar niet op in gaan, maar Wim Jorissen windt zelf geen doekjes om hoeveel hij verdient. “Het is zo’n 7.500 euro bruto per maand. Een geheim is dat niet. De burger mag dat weten. En ik zeg er meteen bij dat ik de voorbije maanden geen enkele keer, en ik benadruk geen enkele keer persoonlijke onkosten heb ingediend”, stelt Jorissen. Alsof de Mechelse belastingbetaler daar verrast en blij om zou moeten zijn.

00:19 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mechelen, jorissen |  Facebook | | |  Print

14-07-15

N-VA HOUDT ‘KLEINE KUIS’

Dat de N-VA in Mechelen haar schepen Wim Jorissen zijn bevoegdheid voor Economie, Werk en Sociale Economie heeft laten afnemen, haalde de nationale media. Jorissen wordt “deloyaal gedrag ten opzichte van zijn N-VA-fractiegenoten, de coalitiepartners en de partij” verweten. Zijn bevoegdheden verhuizen naar partijgenote Katleen Den Roover. En Jorissen is uit de N-VA gezet, al kan hij daar nog tegen in beroep gaan. Ook elders moet de N-VA orde op zaken stellen. Drie weken geleden werd ‘de stoelengooier van Denderleeuw’ Bert Van Vaerenbergh uit de N-VA gezet, en vorige week onderging het Kortrijkse gemeenteraadslid Steve Vanneste (foto) hetzelfde lot.

 

Steve Vanneste (26 j.) kwam al meerdere keren in aanvaring met zijn partij. Zo stelde hij in augustus 2013 voor om bij de koningswissel de staatsieportretten van Albert II en Paola in de Kortrijkse gemeenteraadszaal inderdaad weg te halen, maar niet te vervangen door de staatsieportretten van koning Philip en koningin Mathilde. In augustus 2014 bekritiseerde Vanneste het plan om een plein in Kortrijk naar de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder en president Nelson Mandela te noemen. Volgens Vanneste was Mandela een terrorist. Onder druk slikte hij zijn woorden wel in, maar het venijn ging niet weg uit Vanneste.

 

Op vraag van N-VA-volksvertegenwoordiger Axel Ronse besliste de tucht- en verzoeningscommissie van de N-VA vorige woensdag om Steve Vanneste uit de N-VA te zetten. Vanneste wordt verweten problemen bij de N-VA in de openbaarheid te gooien en niet loyaal te zijn. Het probleem in de Kortrijkse N-VA gaat evenwel verder dan Vanneste. Illustrerend is het applaus van N-VA-schepen  Catherine Waelkens terwijl Steve Vanneste in de Kortrijkse gemeenteraad fulmineerde tegen N-VA-schepen An Vandersteene.

 

Volgens Het Nieuwsblad wordt Vanneste gesteund door de zogenaamde Volksunie-getrouwen. Daarnaast heb je naar zeggen van Vanneste de Unizo-strekking met onder andere gewezen Unizo-voorzitter en nu N-VA-volksvertegenwoordiger Axel Ronse. Het is overigens niet zo dat de N-VA tegenwoordig stelselmatig voor de mensen uit de Unizo-hoek kiest. De aan de kant gezette Mechelse schepen Wim Jorissen, niet te verwarren met zijn gelijknamige vader, VU-politicus en actief Protea-lid, was tot hij zich kandidaat stelde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen voorzitter van Unizo-Mechelen.

 

Steve Vanneste stuurde zijn bezwaren tegen het hem uit de N-VA zetten per e-mail naar de tucht- en verzoeningscommissie van de N-VA. In zich in Brussel persoonlijk gaan verdedigen had hij geen zin. “De jeugd krijgt amper een stem in onze partij”, zegt Steve Vanneste in Het Laatste Nieuws. "De N-VA deed drie jaar lang niets met mijn kritiek op het beleid. Ik werd weggelachen en genegeerd. Ik zal me nu onder meer inzetten voor jongeren als onafhankelijk raadslid. En ook kritisch zijn voor de stadscoalitie van Open VLD, SP.A en N-VA. Als ik het nodig acht, zal ik meestemmen met de oppositie.”

 

Alex Ronse repliceert in dezelfde krant: “Het gaat er soms hard aan toe op fractievergaderingen, maar daarna komen we eendrachtig naar buiten. Vanneste deed dat niet en bleef kritiek spuien op gemeenteraden en sociale media. Politiek is een ploegsport, waarbij je je collega’s respecteert. Hij maakte het te bont, maar we zijn onze clown nu kwijt. Dat de jeugd geen stem krijgt, is complete onzin.” Zeker is dat met het uit de partij zetten van Vanneste het laatste woord nog niet is gezegd bij de N-VA in Kortrijk.

 

N-VA-schepen Catherine Waelkens is misnoegd: “Onze jonge mensen verdienen een goeie omkadering door raadgevers, wat bij Vanneste niet gebeurde. We zijn te veel een partij voor ‘ouwe heren’ die de Vlaamse Leeuw zingen. En we hebben geen sterke leiders waar jongeren naar opkijken. Hoe ik mijn eigen toekomst zie binnen N-VA? Afwachten, want ik neem nooit beslissingen als ik kwaad ben.” Eerder dreigde de Kortrijkse N-VA-voorzitter Geo Verstichel met zijn ontslag als Steve Vanneste na zijn schorsing bij de N-VA ook uit de partij zou gezet worden. Verstichel is momenteel op verlof in het buitenland en is niet bereikbaar voor de pers.

 

Met zijn kritiek op de koningsportretten en Nelson Mandela past Steve Vanneste in het profiel van de Vlaams Belang’ers. Wordt hij de nieuwe hoop van het Vlaams Belang in Kortrijk? Het Vlaams Belang zou anders wel nieuw bloed kunnen gebruiken in Kortrijk na het opstappen van haar gemeenteraadsleden Maarten Seynaeve en Isa Verschaete. “Van een samenwerking met een andere partij is zeker geen sprake. Dat is nu niet aan de orde”, zegt Steve Vanneste.