01-10-14

ONWEER BIJ DE N-VA IN BOORTMEERBEEK

Er woedt een hevige interne strijd bij de N-VA in Boortmeerbeek (Vlaams-Brabant).

 

Op Nieke Baudet (81 j.) na willen alle N-VA-gemeenteraadsleden er de brui aan geven: Dirk Bernagie, Francine De Becker en Marita Palstermans. Ook OCMW-raadslid Rita Van Cleynenbreugel zegt zeer teleurgesteld te zijn in hoe een aantal bestuursleden de toekomst van de N-VA-afdeling hypothekeert.

 

"Een aantal mensen binnen de partij hebben de huidige werking onmogelijk gemaakt", vat gemeenteraadsfractieleider Dirk Bernagie de malaise diplomatisch samen in Het Laatste Nieuws. "Wat precies de problemen zijn, houden we liever binnenskamers. Het heeft ook geen zin om na te trappen of om namen te noemen." Nog volgens Dirk Bernagie is men eveneens ontgoocheld over de manier waarop het arrondissementeel N-VA-bestuur de spanningen binnen de plaatselijke N-VA-afdeling heeft aangepakt. De vier (foto) overwegen of zij hun mandaat ter beschikking zullen stellen van de partij dan wel of ze als onafhankelijke voort zullen zetelen. "Hoe graag wij onze verantwoordelijkheid tegenover de bevolking van Boortmeerbeek en de partij ook willen voortzetten, er dient spijtig genoeg één van beide keuzes te worden gemaakt", zegt Bernagie. "In de huidige situatie zien we het immers niet zitten om als N-VA'er ons mandaat op een constructieve manier verder te blijven invullen."

 

Tijdens de gemeenteraadszitting van vorige week maandag gaf medestichter van de plaatselijke N-VA-afdeling Karel Sterckx al zijn ontslag in de gemeenteraad. De reden is dat hij niet langer in Boortmeerbeek blijft wonen, maar hij gaf in zijn afscheidswoord toch ook te kennen het niet eens te zijn met de manier waarop de Boortmeerbeekse afdeling van N-VA functioneert. “Wij zoeken actief naar een oplossing”, zo verweert Peter Persyn zich, de voorzitter van het arrondissementeel bestuur van de N-VA in Leuven. In mei was er, net voor de verkiezingen, ook nog een incident met een N-VA-gemeenteraadslid en -bestuurslid dat de Boortmeerbeekse burgemeester Michel Baert (Open VLD) onder meer van misbruik van gemeentefondsen beschuldigde. De N-VA nam hiervan afstand en verplichtte haar mandataris ontslag te nemen.

 

De zaak in Boortmeerbeek is geen alleenstaand geval. Twee weken geleden zette de N-VA in Tremelo haar gemeenteraadsleden Koen De Vadder, Kim Van Nuffelen en Tjorven Puype aan de deur. De drie geven als reden hiervoor “partijpolitieke machtsspelletjes”. "Het huidige bestuur is een verzameling van een paar ingeweken families. Het bestaat nog uit slechts een handvol mensen, die zeker niet representatief zijn voor de inwoners van Tremelo en (deelgemeente, nvdr.) Baal. Ondertussen is in Tremelo ook het ledenaantal af gehalveerd", klinkt het bij de drie die nu als onafhankelijke voortzetelen. In Tremelo stapten eerder ook al de OCMW-raadsleden Emilie Drugmand en Monique Goris “ontgoocheld” op uit de N-VA.

 

Dat deed ook de Keerbergense schepen Tina Somers. Zij verscheurde een jaar geleden na aanhoudende interne meningsverschillen haar N-VA-lidkaart.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, boortmeerbeek, keerbergen, nieuwe-vlaamse ambras |  Facebook | | |  Print

14-09-14

MET SS-AUTONUMMERPLAAT DOOR VLAANDEREN

Vrijdag was het een klein berichtje in Het Laatste Nieuws, maar nadat VTM Nieuws er een reportage over maakte, pakte Het Laatste Nieuws gisteren opnieuw uit met de man die in Keerbergen zijn huis heeft volgehangen met verwijzingen naar Adolf Hitler. Nu met een artikel over bijna een volle bladzijde.

 

Felix Boeckstaens, een 71-jarige ex-militair, begon naar eigen zeggen uit verveling boeken te lezen over Adolf Hitler. “Die boeiden mij wel. Gaandeweg kreeg ik sympathie voor de man en zijn denkwijze.” Boeckstaens begon zijn heel huis te decoreren met symbolen die verwijzen naar Hitler en het nazisme. Wél erop lettend dat de symbolen die zichtbaar zijn op straat een tikkeltje anders zijn. Het hakenkruis aan zijn schouw draait in de verkeerde richting, het hakenkruis aan zijn niet vanop de straat zichtbare garage is wél een zo goed mogelijke kopie. Boeckstaens’ bewondering voor de Führer stopt in 1939. “Wat erna gebeurde vind ik ook afschuwelijk en keur ik ten zeerste af. Over de Holocaust zal je hier dan ook niks vinden.” Het is alsof de man zou zeggen: “Het voorspel en de daad vond ik boeiend, maar met het kind heb ik niets te maken.” Boeckstaens’ echtgenote relativeert: “Ik weet dat hij hiermee geen kwaad doet, en als hij zich hiermee amuseert…”

 

Vrijdag stond nog een tweede bizar verhaal in Het Laatste Nieuws. Sinds enige maanden rijdt er in West-Vlaanderen een man rond met op zijn gepersonaliseerde autonummerplaat enkel ‘SS’ (foto). Wie daar 1.000 euro voor wil neertellen, kan een gepersonaliseerde autonummerplaat krijgen op voorwaarde dat je maximaal acht tekens gebruikt, niet enkel cijfers – dat is voorbehouden voor het koninklijk paleis – en de combinatie van tekens niet kwetsend is. De voornaam en de familienaam van de Roemeense man die de SS-autonummerplaat aanvroeg beginnen allebei met de letter S, en voorts heeft hij nog verwijzingen naar de letter S met zijn hobby (bodybuilding, wat hij een "supersport" noemt) en de hobby van zijn echtgenote (salsa, of nog: "salsastyle") – maar een nazifreak zou hij niet zijn. Enig fatsoensbesef heeft hij blijkbaar evenmin. Bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen besefte men pas na de toewijzing van de autonummerplaat dat die lettercombinatie wel eens schokerend zou kunnen overkomen. Maar men is niet van plan de nummerplaat alsnog in te trekken.

 

Vlaanderen haalde de voorbije zomer de wereldpers met een poging om woonwagenbewoners met loeiharde muziek te verdrijven in Landen, en nu zijn er deze twee verhalen. Goe bezig.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, keerbergen |  Facebook | | |  Print

14-09-13

NIEUWE-VLAAMSE AMBRAS: DE SERIE

Zelf hadden we het zo nog niet gezien, maar iemand zei ons deze week dat er op deze blog twee series lopen over de N-VA: de artikelenreeks Bartje op het stadhuis (ja, die kennen we) en Nieuwe-Vlaamse Ambras (oh ja). Met het ontnemen van al haar bevoegdheden als schepen van Tina Somers, tweede op de N-VA-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar in Keerbergen (foto), zorgt de N-VA natuurlijk zelf voor een volgende aflevering.

 

Tina Somers was in Keerbergen als schepen bevoegd voor mobiliteit, landbouw, lokale economie, informatie en communicatie. “Het was zeer moeilijk om met haar samen te werken. De communicatie verliep stroef en de collegialiteit was ver te zoeken. Als schepen speelde zij voortdurend soloslim. Vorige week leverde zij bovendien haar partijkaart in. We hebben dan ook unaniem in het partijbestuur beslist om haar bevoegdheden te ontnemen”, zegt burgemeester Dominick Vansevenant (N-VA). Dat Tina Somers haar partijlidkaart inleverde was er dus teveel aan

 

In een reactie klaagt Tina Somers over “de aanhoudende persoonlijke en politieke pesterijen” waarbij zelfs haar gezin niet werd gespaard. Volgens Tina Somers waren de N-VA-collega’s die haar nu aan de deur zetten niet collegiaal. Ze verwijst onder meer naar een andere N-VA-schepen die tijdens haar verlof voor het zwaarste mobiliteitsdossier – een route voor zwaar verkeer door Keerbergen – zonder overleg een pseudo-oplossing uit de mouw schudt en die op het college laat goedkeuren ondanks een negatief advies van de lokale politie en een andersluidende visie van de mobiliteitsraad in.

 

“Ik heb me vol vertrouwen aangesloten bij een partij die zou zorgen voor een nieuwe, frisse politieke wind. Acht maanden later moet ik vaststellen dat macht – zelfs al is dit louter lokaal – attitudes en goede bedoelingen bij sommigen enorm scheeftrekt. Ik herken de mooie verkiezingsbeloften van N-VA Keerbergen niet meer. We zouden het nochtans allemaal 'anders' gaan doen met inspraak en overleg. Ook respect en deontologie zouden belangrijk worden. Daar blijft vandaag nog maar weinig over”, vervolgt Tina Somers.

 

Wie in deze gelijk heeft, Dominick Vansevenant of Tina Somers, dan wel of ze misschien allebei wat gelijk hebben, weten we niet. Dat moeten ze maar bij de N-VA zelf uitmaken. Bij de N-VA zijn dertien mensen aan de slag voor het opvolgen van de lokale mandatarissen. Tina Somers is dan wel haar bevoegdheden als schepen afgenomen, wettelijk moet ze toegang blijven krijgen tot de zittingen van het college van burgemeester en schepenen. Haar wedde als schepen behoudt ze onverkort.

 

De N-VA heeft intussen cijfers gegeven over het verloop bij haar mandatarissen. Dat is een vooruitgang, want toen wij oplijstten hoeveel Vlaams Belang’ers de N-VA-rangen vervoegden wilde de N-VA-persdienst daar niet over communiceren. Het is daarom nog niet gezegd dat de N-VA-persdienst wil communiceren met AFF/Verzet, maar via-via vernemen we dan toch dat de N-VA nu vertegenwoordigd is in 121 lokale besturen, en 60 burgemeesters, 286 schepenen en 43 OCMW-voorzitters levert. De N-VA telt in totaal zo’n 1.680 gemeenteraadsleden, 104 provincieraadsleden en in Antwerpen ook nog 82 districtsraadsleden.

 

In het partijhoofdkwartier heeft men naar eigen zeggen slechts weet van een vijftiental gemeenteraadsleden die sinds de start van de nieuwe legislatuur op 1 januari ontslag namen of uit de partij zijn gezet. Buiten Keerbergen is bij de N-VA slechts één geval bekend van een mandataris die een uitvoerend mandaat verlaat: “een schepen in Heusden-Zolder die om persoonlijke redenen ontslag nam uit het college”. Dat laatste is natuurlijk een verbloemde weergave van de werkelijkheid: Bruno Buyse is niet langer schepen nadat de coalitiepartners van de N-VA in Heusden-Zolder zijn autoritaire stijl ten aanzien van het gemeentepersoneel meer dan beu waren en belangenvermenging tussen Bruno Buysse als zaakvoerder en Bruno Buysse als schepen voor ruimtelijke ordening de emmer van ergernis deed overlopen.

 

Intussen is de uitsluitingsprocedure opgestart voor drie N-VA-schepenen en nog eens drie N-VA-gemeenteraadsleden in Turnhout. Allicht mogen die zes binnenkort bij de al genoemde vijftien geteld worden. Maar we zijn natuurlijk blij dat slechts vijftien, binnenkort eenentwintig, mandatarissen weg zijn bij de N-VA. Dan blijven lolbroeken de dienst uitmaken zoals Dilbeekse N-VA-schepen Frank De Dobbeleer die in een volle feestzaal op een podium zijn broek liet zakken omdat hij een sportvereniging met een Franstalige naam moest vermelden. Zo’n man moet natuurlijk niet opstappen als N-VA-schepen. Zo’n mensen wijzen op de ‘Vlaamse volksaard’, en het is toch op die identiteit dat we een Vlaamse staat gaan bouwen. Niet?

 

Of heeft iemand liever Geert Bourgeois als voorbeeld?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, n-va, keerbergen |  Facebook | | |  Print

07-01-13

DEALS MET VB NEMEN TOE. MEER VOOR POLITIE- DAN OCMW-RAAD

Zes jaar geleden, op 6 januari 2007, telde De Standaard tien gemeenten waar voor de verdeling van mandaten in de OCMW- en politieraden afspraken met het Vlaams Belang gemaakt of vermoed werden. Nu komt dezelfde krant op 4 januari 2013 uit op vijftien gemeenten. In de dagen na het artikel van 6 januari 2007 geraakten nog enkele stemafspraken met het Vlaams Belang bekend. Maar ook nu blijft het niet bij die laatste stand van zaken. AFF/Verzet vond alvast nog twee gemeenten met stemafspraken met het Vlaams Belang: Geel en Schilde.

 

Wat was er loos in 2007? In Bocholt behaalde de CD&V een extra OCMW-zetel met de hulp van het VB. In Dilbeek was er eenzelfde scenario. In Essen werd VB-gemeenteraadslid Veerle De Waal verkozen in de politieraad, waarvoor ze twee stemmen van andere partijen kreeg. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen stond Veerle De Waal overigens op een gezamenlijke lijst van de N-VA en een plaatselijke partij, maar de N-VA wil niet bekendmaken of Veerle De Waal al dan niet als N-VA’ster op de lijst stond. In Geraardsbergen werd N-VA’er Julien Borremans in de OCMW-raad verkozen met behulp van VB-stemmen. In 2010 is Julien Borremans geschrapt als N-VA-lid nadat hij ging spreken op een VB-colloquium datzelfde jaar.

 

In Izegem geraken enkele N-VA’ers met behulp van VB-stemmen verkozen in de OCMW-raad. In Kapelle-op-den-Bos werd samenwerking tussen het VB en Groen! vermoed voor de verkiezing van de OCMW-raad. In Keerbergen geraakte VB’er Geert Jacobs verkozen in de OCMW-raad met behulp van stemmen van andere partijen. In Laakdal wordt gesproken over een stemafspraak tussen de VLD en het VB voor de OCMW-raad. In Machelen wordt vermoed dat de CD&V stemmen kreeg van het VB voor de verkiezing van de politieraadsleden. In Ninove kreeg het VB een extra zetel in de OCMW-raad met de hulp van anderen. Bij deze tien gevallen is het soms quasi zeker dat er een deal was, andere keren blijft het bij vermoedens en beschuldigingen.

 

De nu opgelijste gevallen, op basis van De Standaard en ons eigen onderzoek, zijn de volgende. In Bilzen werd VB-Kamerlid Annick Ponthier met de hulp van de CD&V verkozen in de politieraad. In Brugge behaalde Open VLD een extra zitje in de OCMW-raad met de steun van het VB. In Buggenhout was er gemeenschappelijke voordrachtsakte van CD&V en VB voor de OCMW-raad, waarbij de vierde kandidaat de laatste drie jaar door een VB’er zou opgevolgd worden. Er werden echter onvoldoende stemmen voor vergaard. In Eeklo kreeg VB’er Filip Lecompte minstens van twee mandatarissen van andere partijen steun voor een zitje in de politieraad, allicht onder andere van de N-VA. In Geel werd VB'er Ivan Wartel naar de politieraad afgevaardigd met steun van de N-VA, mogelijk ook van de Open VLD. Na de stemming vertelde Ivan Wartel dat voor de steun die hij gekregen had een afspraak was gemaakt met N-VA-schepen Marleen Verboven. Vooraf waren er al geruchten over, maar hiermee geconfronteerd deed men bij de N-VA alsof men van niets wist.

 

In Ham kreeg de Open VLD voor zowel de OCMW-raad als de politieraad steun van het VB. In Heusden-Zolder zou de Open VLD het VB aan een zitje in de OCMW-raad geholpen hebben. In Kortrijk kreeg VB’er Maarten Seynaeve een extra stem voor een plaats in de politieraad, het is niet bekend van wie. In Lanaken maakten CD&V, N-VA en VB een afspraak om elk voor twee jaar een OCMW-raadslid te kunnen krijgen. In Lebbeke werd VB’er Gunther Buggenhout in de politieraad gestemd met steun van de N-VA, terwijl het VB op haar beurt de N-VA steunde voor een extra zitje in de OCMW-raad. In Liedekerke was er voor de politieraad een gezamenlijke lijst van Open VLD en VB, gesteund door de N-VA. De twee eerstgenoemde partijen steunden op hun beurt de N-VA voor een extra zitje in de OCMW-raad. In Lint bezetten CD&V en VB elk voor drie jaar een extra zetel in de OCMW-raad. De eerste drie jaar is de zetel voor het VB. In Schilde kreeg VB’er Henri Dreesen een OCMW-zetel met behulp van de N-VA. Op haar eentje kon Marijke Dillen, als enig overblijvend VB-gemeenteraadslid in Schilde, niet voldoende stemmen leveren om haar partijgenoot af te vaardigen naar de OCMW-raad. Mogelijk was ook de CD&V betrokken bij de deal. Alleszins was de CD&V zichtbaar niet verbaasd met de uitslag van de stemming voor de OCMW-raad. N-VA en CD&V vormen samen de nieuwe bestuursmeerderheid in Schilde.

 

In Steenokkerzeel spraken de CD&V en het VB af om een mandaat in de OCMW-raad te delen. Het VB krijgt het mandaat de laatste drie jaar, en heeft ook in de politieraad steun gekregen van de CD&V voor een mandaat dat het op eigen kracht niet had gekregen. In Tienen kreeg VB’er Johny Van Stiphout voor de politieraad steun van minstens vier andere gemeenteraadsleden… waardoor hij volgens een VB-persbericht “met voorsprong de hoogste score van alle nieuwe politieraadsleden” kreeg. In Westerlo wordt het VB ervan verdacht een extra Open VLD’er in de OCMW-raad gesteund te hebben. In Zandhoven kreeg VB’er Paul “Inbrekers worden onherroepelijk neergeschoten” Stulens steun van de N-VA voor een zitje in de politieraad. In een mail aan onze redactie zegt Paul Stulens overigens de commotie over het doorbreken van het zogenaamde cordon sanitaire niet te begrijpen. "Hoe kan men nu iets doorbreken dat niet bestaat? In Zandhoven kennen we dit alvast niet."

 

Ook hier weer is het niet altijd even duidelijk van wie en hoe de extra stemmen er gekomen zijn. De verontwaardiging over de deal is soms oprecht en vrij van enig eigenbelang (bijvoorbeeld Groen-gemeenteraadslid Wim Van Kets die de deal in Schilde aanklaagt, en Groen-gemeenteraadslid Jeroen Dillen de afspraak in Geel). De verontwaardiging is andere keren niet vrij van enig eigenbelang (was er geen extra zetel naar het VB of een door het VB gesteunde partij gegaan, zou de zetel toe zijn gekomen aan de bestuursmeerderheid). In nog andere gevallen wordt geen schande geroepen over ‘het doorbreken van het cordon sanitaire’ maar vindt iedereen het normaal dat het VB ook vertegenwoordigd is in de politieraad (Mortsel bijvoorbeeld).

 

Er is nog nergens een inhoudelijk akkoord gesloten met het Vlaams Belang. In Denderleeuw bestaat de kans dat de bestuursmeerderheid moet rekenen op gedoogsteun van het Vlaams Belang, en dát schurkt wel al dicht aan bij het doorbreken van het cordon sanitaire. Waarom er nu blijkbaar meer deals zijn met het VB is niet duidelijk. Door het spel van de verkiezingen kan het zijn dat er nu meer nood is aan steun bij derden om een mandaat in de OCMW- of politieraad niet over te laten aan de bestuursmeerderheid. Dat het VB zowel electoraal als qua politieke invloed nog nauwelijks iets voorstelt, kan ook een rol spelen in de onzorgvuldige contacten met die partij. 

 

Twee zaken zijn wel duidelijk: bij de (vermeende) deals zijn zowel de CD&V als de N-VA en Open VLD betrokken. Niet SP.A en Groen. En twee: VB’ers geraken met steun van anderen meer in de politieraad dan in de OCMW-raad verkozen. Dat Gerolf Annemans zijn partij meer in sociale richting wil oriënteren, is nog niet tot iedereen doorgedrongen.