03-03-07

Zeggen wat u denkt

Donderdag 15 maart stelt Philip Dewinter zijn nieuw boek  Zeggen wat u denkt! (foto 1) voor. Het is een nieuw boek, maar de inhoud is niet nieuw. Het boek bundelt 19 toespraken van El Lider, volgens de achterflap van het boek “toespraken die telkens op een belangrijk moment in de geschiedenis van het Vlaams Blok/Vlaams Belang werden gehouden”. Komen aan bod: de toespraken bij de oprichting van de Vlaams Blok Jongeren, de verkiezingsoverwinningen in Antwerpen en Vlaanderen, het zeventigpuntenplan en de vervanging ervan door het ‘aanpassen of terugkeren’-programma, het racismeproces, de ontbinding van het Vlaams Blok en de oprichting van het Vlaams Belang…

Zeggen wat u denkt… Was dat ook waaraan VB’er Mark Schampaert dacht toen hij in Mortsel de verwijdering van de foto’s van Albert II en Paola (foto 2) uit de gemeenteraadszaal vroeg? Ook al waren die foto’s al wegens werken verstopt achter een groot gordijn. We grasduinden even tussen de reacties die wij op De Standaard Online  vonden. Freddy Bracke meent dat het een “gelukkige en bevoorrechte gemeente (is) die geen grotere, dringender noch belangrijker problemen te behandelen heeft dan een paar portretten in een vergaderzaal”. “En wat is hiervan nu het nut, het praktische effect?”, vraagt Freddy Bracke zich af. “Verbeteren de leef- en werkcondities van de inwoners van Mortsel? Zal het verwijderen van die portretten een gunstige invloed hebben of het zakencijfer van, respectievelijk de tewerkstelling bij AGFA-Gevaert. (…) Leeft een mens van symbolen? Of van het verwijderen van symbolen?” Bij het VB blijkbaar wel, beste Freddy. Op hun website noemen ze het zelf een “symbooldossier”.

“Geef het Vlaams Belang een vinger, en ze nemen binnenkort een hele hand! Dit gaat niet om de feiten zelf, maar om het lakse beleid van Ingrid. Pira in Mortsel. De onthouding van de gemeenteraadsleden toont aan dat vele gemeenteraadsleden in Mortsel sympathie hebben voor het VB. Het loopt nog slecht(er) af in Mortsel. Ik schaam me tegenwoordig al om toe te geven dat ik hier woon!”, schrijft een inwoner van Mortsel. Geert Vanneste betreurt ook al dat de foto's werden weggehaald. Geert Vanneste: “Ik vertrouw het koningshuis heel wat meer dan het politieke spel van tegenwoordig. Voor mij vertegenwoordigt het koningshuis waarden die in de politiek heel zeldzaam zijn. Dat de leden van de koninklijke familie ook maar mensen zijn, maakt het voor mij enkel nog waardevoller, de foto's te laten hangen.” Michel Ingels heeft er daarentegen geen moeite mee dat de foto’s van Albert II en Paola weg zijn. “Haal de (meestal slechte) foto's van deze geldverslindende poppenkast weg, en hang in de plaats iets zinvol en/of mooi aan de muur”, is zijn raad.

“Ah-ah-ah, waar houden we ons inderdaad mee bezig?”, vraagt Pascal Staelens zich af. “Wij zijn België, Vlamingen en Walen met ergens tussenin Brussel en aan de rand de Oostkantons. Reeds jaren is het een monarchie. Dit en nog veel meer maakt onze Cultuur, onze eigenheid, onze roots. Zie daar toch eens de meerwaarde van in. Er zijn altijd wel voors en tegens... Maar met ons koningshuis zijn we toch niet in toestanden verzeild zoals in de Russische geschiedenis bijvoorbeeld, zodat we die moeten buiten krijgen en alle beeltenissen verwijderen. Wij hebben het samen zó ver geschopt, dat we in één van 's werelds welvarendste landen wonen. Een land waar we in veel zaken ver staan, ver voor op andere. Een land waar je dergelijke discussie openlijk kán hebben, zonder dat u iets ten laste wordt gelegd (tenzij het te hortig wordt); waar we met heel wat zaken kunnen grappen en grollen, zonder het als een (cartoon-)boemerang in ons gezicht te krijgen. Of zijn we plots zo omhoog gevallen dat we daar een punt moeten van maken ? (…) Laat ons onze energie op een positieve manier kanaliseren. Laat ons wat respect en begrip voor elkaar, voor ons verleden...”

Ludo Corluy pakt het luchtiger op. Hij heeft al een alternatief: “BV’s hebben de plaats ingenomen van onze Vorsten . Elke gemeente heeft, in de raadszaal, recht op foto's van de nieuwe idolen (te verkiezen na bindend referendum). In Antwerpen suggereer ik : La Esterella en Stafke Fabri, Lier: Betty en Walter Grootaers, Mechelen: Bart Somers en Jo Leemans, Vilvoorde: Jean-Luc (tuchthuisfoto) (foto 3) en Celie... Kortom: het lijstje is eindeloos en veel mensen zullen zich erg vereerd voelen. Bij staking van stemmen kan geopteerd worden voor Prins Carnaval met eredame.” Tom Moens meldt dat in Dendermonde het VB ook gevraagd heeft de staatieportretten van Albert II en Paola uit de gemeenteraadszaal te verwijderen, maar op het VB na stemde iedereen tegen zodat de portretten er blijven hangen. Tom Moens: “Albert II valt nog mee, maar op Filip zijne kop wil ik heus niet staan staren. Dat stuk partijdige kroonprins beschikt niet eens over de nodige capaciteiten om een land te besturen, laat staan dit apenland.”

Zelf kunnen wij ons nog het meest vinden in de reactie van Gunther De Praeter. Hij vindt dat de verkeerde vraag wordt gesteld door het VB. Gunther De Praeter: “Zolang België een monarchie is, zie ik het probleem niet (van de staatieportretten van Albert II en Paola in de gemeenteraadszalen, red.). Het probleem is dat België een monarchie is. Afschaffen die handel.”

00:19 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koningshuis |  Facebook | | |  Print

02-03-07

Nieuwe koningskwestie te B.: AFF-analyse wordt bevestigd

Vorige maandag schreven we hier dat “het er sterk op (lijkt) dat het VB een nieuw strijdpunt heeft ontdekt dat het in alle gemeenteraden wil aankaarten: het verwijderen uit de gemeenteraadszalen van de portretten van Albert II en Paola” (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070226). Als zowel in Affligem als in Beveren in dezelfde week in de gemeenteraad gevraagd wordt de portretten van Albert II en Paola te verwijderen, en wetend hoe centralistisch het VB georganiseerd is, is er meer aan de hand dan een loutere samenloop. De feiten geven ons gelijk. Gisteren geraakte bekend dat ook in Nevele, een gat in Oost-Vlaanderen met nog minder inwoners dan Affligem, in Rotselaar, waarvan het bekendere Werchter een deelgemeente is, in Mortsel bij Antwerpen en in Lennik, in het Pajottenland, het VB in de gemeenteraad de verwijdering vroeg van de portretten van Albert II en Paola (foto: Paola eens niet in het gezelschap van Albert II, maar begin jaren zestig aan de zijde van zanger Adamo).

In Mortsel is het het VB gelukt bij een groot aantal onthoudingen een meerderheid achter haar voorstel te krijgen. Burgemeester Ingrid Pira (Groen!) gaat de portretten nu tien meter opschuiven en in haar burgemeesterskantoor hangen. In Lennik moet de gemeentesecretaris de VB-vraag om de portretten van Albert II en Paola uit de gemeenteraadszaal te verwijderen onderzoeken. In Nevele werd het VB-voorstel meteen naar de prullenmand verwezen. Intussen wordt de argumentatie er met de dag driester op. Vroeg VB’er Tim ’t Kint in Affligem nog om de portretten te schenken aan de plaatselijke heemkundige kring, Stijn Hiers vroeg in Rotselaar om de portretten te schenken aan een kringloopwinkel vermits de kringloopwinkels op 24 maart een retrodag inrichten met als thema ‘nostalgie en kitch’. Stijn Hiers kent anders wel wat van nostalgie (zie: http://www.blokwatch.be/content/view/846/49/lang,nl). Dat ook in Rotselaar de N-VA, in navolging van de CD&V, Hiers’ voorstel afwees, doet Hiers besluiten dat de N-VA zich de opvolger toont van de Volksunie en van “wijlen Hugo ‘Leve België’ Schiltz”. Hiers zal bij de verkiezingscampagne voor 10 juni niet nalaten de Rotselaarse bevolking erop te wijzen hoe “Onvlaams” het kartel CD&V/N-VA wel is. Voor Hiers heeft de N-VA in Rotselaar “het recht verloren zich nog langer als Vlaams-nationale partij te manifesteren”. Ai, Bart De Wever. Dat is nog wat erger dan Jean-Marie Dedecker lijmen en dan weer dumpen.

Het is niet de eerste keer dat het VB instructies geeft om in zoveel mogelijk gemeenteraadszittingen dezelfde vraag te stellen. Zijn er nog wel goede argumenten om Albert II en Paola uit de gemeenteraadszalen weg te halen, het VB heeft al voor stommere zaken haar troepen gemobiliseerd. Minder voor de vraag an sich, meer nog om wat het nadien deed met de antwoorden. In het voorjaar van 1996 vroeg het VB zowel in Antwerpen, Kalmthout, Rumst, Edegem… welke Vlaamse liedjes nog aangeleerd worden op de schoolbanken. In
Verzet
 hebben we het antwoord gepubliceerd dat men in Antwerpen had gegeven: in het kleinst mogelijke lettertype drie volle bladzijden titels van liedjes die kleuters, kinderen, tieners en jongeren op het lesprogramma hebben staan in het Antwerpse stedelijk onderwijs. Walter Pauli schreef naar aanleiding van dat artikel in Verzet  er nog een pittig commentaarstukje over in De Morgen, maar verder is het een eeuwig raadsel gebleven waarom het VB hoognodig in zoveel mogelijk gemeenteraden vroeg welke Vlaamse liedjes nog in de gemeentelijke of stedelijke scholen aangeleerd worden.

Wilde Philip Dewinter de integratie van allochtonen meten aan hun kennis van de Vlaamse liederenschat? Wilde Dewinter zijn dochters Karolien, An-Sofie en Veroniek – toen respectievelijk 7, 5 en 2 jaar – uithoren over wat ze op school geleerd hebben? Wilde Dewinter peilen of er een afzetmarkt is voor de Triskel-liederencatalogus van zijn collega Wim Verreycken? Wilde Dewinter beletten dat de ambtenaren die al die liedjesteksten moesten opzoeken en overtypen zinniger werk zouden doen? Dat laatste is het meest waarschijnlijke. Enig ander gevolg van het vragen stellen in die gemeenteraden hebben we niet gemerkt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koningshuis |  Facebook | | |  Print

26-02-07

Nieuwe koningskwestie te B.

De gemeenteraad van Affligem, een dorpje met 12 000 inwoners in Vlaams Brabant, buigt zich in maart over het voorstel van VB-gemeenteraadslid, tevens VB-fractieleider, Tim t’ Kint om de foto’s van koning Albert en koningin Paola uit de gemeenteraadszaal te verwijderen. Bruno Stevenheydens zal op de volgende gemeenteraad in Beveren, in de provincie Oost-Vlaanderen, eveneens voorstellen de foto’s van de koning en koningin uit de gemeenteraadszaal weg te halen. Vermits VB-gemeenteraadsleden in principe geen tussenkomst mogen doen zonder goedkeuring van hogerhand en Bruno Stevenheydens niet alleen gemeente- en provincieraadslid is voor het VB, maar ook VB-personeelslid is, lijkt het er sterk op dat het VB een nieuw strijdpunt heeft ontdekt dat het in alle gemeenteraden wil aankaarten: het verwijderen uit de gemeenteraadszalen van de portretten van Albert II en Paola.

“De gemeenteraadsleden hoeven bij de eedaflegging niet langer getrouwheid aan de koning te zweren. Ik zie dus niet in waarom die foto’s moeten blijven”, zegt Tim ’t Kint in Het Laatste Nieuws. Maar de man heeft het mis, al dan slecht voorgelicht door de Vereniging van Vlaams Belang Mandatarissen (VBBM). Gemeenten hangen de twee portretten vrijwillig op, er is geen enkele wettelijke verplichting om die portretten op te hangen. Kort na de Eerste Wereldoorlog heeft de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken een rondzendbrief gestuurd waarin het ophangen van staatsieportretten werd aanbevolen  voor alle openbare gebouwen. Maar niet verplicht. Toch lijken alvast de burgemeesters in de Antwerpse regio niet van plan te zijn om de portretten weg te halen, zo blijkt uit een rondvraag van Gazet van Antwerpen. Op misschien één burgemeester na.

Luc Aerts, burgemeester van Brecht, en Harry Hendrickx, burgemeester van Malle, bijvoorbeeld zien niet in waarom de portretten weg zouden moeten. De burgemeester van Zoersel, Katrien Schryvers, is niet gehecht aan de portretten – “Ik ben niet echt een royalist.” – maar wil ze omwille van de traditie laten hangen. Lukas Jacobs, burgemeester van Kalmthout, vindt dat de portretten zijn raadszaal cachet geven, “los van welke rol de monarchie speelt in ons land.” Als hij het projectiescherm in de gemeenteraadszaal naar beneden laat rollen, verdwijnen de portretten achter het scherm, maar voor het overige mogen ze rustig blijven hangen waar ze nu hangen.

De Schotense burgemeester Harrie Hendrickx (foto 3) heeft in de gemeenteraad nog geen enkele vraag gekregen om de portretten van Albert II en Paola te verwijderen. Het zal hem ongetwijfeld bekend zijn dat Marie-Rose Morel bij herhaling in de pers heeft gezegd dat het weghalen van die twee staatsieportretten het eerste zal zijn wat ze zou doen als ze burgemeester van Schoten zou worden (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060505), Morels verklaringen in de pers over de portretten van Albert II en Paola waren gisterenavond nog een kwisvraag bij De Pappenheimers. Maar blijkbaar heeft Morel het weghalen van de gewraakte portretten nog niet gevraagd in de gemeenteraad. Omdat ze weet dat de meerderheid daar niet op in zal gaan, of omdat ze nog niet door heeft dat de gemeenteraad the place to be  is om als gemeenteraadslid te handelen?

Alleen de burgemeester van Brasschaat vindt dat de portretten van de koning en koningin uit de gemeenteraadszaal mogen gehaald worden. Dirk de Kort (CD&V): “Als ze er niet moeten hangen, dan mogen ze gerust worden weggehaald. We volgen de evolutie in ons land en zullen er ten gepaste tijde over praten in een gemeenteraadszitting.” Ligt hier een kans op eeuwige roem in VB-kringen voor Luc Sevenhans? Sevenhans zetelt nu in de Brasschaatse gemeenteraad als VB-fractieleider én is Kamerlid. Als VB-defensiespecialist valt hij niet op, maar misschien kan het weghalen van de portretten van Albert II en Paola uit de Brasschaatse gemeenteraadszaal hem toch nog een goede plaats op VB-kandidatenlijst voor 10 juni bezorgen?

Maar anderzijds is de Brasschaatse burgemeester ook niet meteen een VB-vriend. In het februari-nummer van het Brasschaatse VB-blaadje Vlaams Belang Krant Brasschaat  wordt geklaagd dat het VB alhoewel met negen zetels de grootste oppositiepartij geen vertegenwoordiger kreeg in de intercommunales Pidpa en Integan, en SP.A/Spirit met vier zetels en Groen! met twee zetels, wél afgevaardigden kregen bij Pidpa en Integan. Wedden dat als het VB vraagt om ze te verwijderen, de portretten van Albert II en Paola óók in de Brasschaatse gemeenteraadszaal blijven hangen?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koningshuis |  Facebook | | |  Print