14-01-12

RAF LIEDTS

Vandaag wordt in Herentals afscheid genomen van Raf Liedts (43 j., foto), op 4 januari plots overleden. Raf Liedts was VB-fractieleider in de gemeenteraad van Herentals en in de Antwerpse provincieraad. Raf Liedts haalde deze blog nog in november vorig jaar omdat hij zich in de Antwerpse provincieraad verzette tegen het “strak doctrinair vasthouden aan dogma’s als ‘de rijken moeten betalen’.”

 

VB-personeelslid, -provincieraadslid en streekgenoot Bert Deckers publiceerde bij RechtsActueel een in memoriam waarin hij Raf Liedts’ NSV-verleden roemde en commentaar gaf bij de huidige gang van zaken bij het VB. Bert Deckers: “Raf Liedts was als jongere eind jaren ’80, begin jaren ’90 een zeer actief lid van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV). In die tijd werd de NSV nog meer dan nu belaagd door extreemlinks tuig (sic) en Raf was iemand die ervoor koos om steeds op de eerste rij te staan. Hij koos dan ook logischerwijze voor de functie van Verbondswacht." Raf Liedts, een man die dus niet vies was van fysieke confrontaties. Het verbaast dan ook niet dat Voorpost haar militanten heeft opgeroepen om vandaag allen naar de begrafenis van Raf Liedts te gaan.

 

"Raf koos er al vrij snel voor om zich actief in te zetten voor het Vlaams Blok", vervolgt Bert Deckers die Raf Liedts looft als VB-regiosecretaris van de regio Turnhout-Mol, als VB-gemeenteraadsfractieleider in Herentals en als VB-fractieleider in de Antwerpse provincieraad. "Raf wist alle mogelijke interne brandjes meteen te blussen en met de jongste begrotingsbespreking van de Antwerpse provincieraad wierp dit duidelijk zijn vruchten af. Met Raf verliest het Vlaams Belang niet enkel een militant, mandataris en idealist van het eerste uur, het verliest tevens iemand die tot op het einde bleef geloven in de wederopstanding van het Vlaams Belang/Blok van weleer. Hij was realistisch en rationeel en besefte de problemen die de partij momenteel ondergaat, maar steeds opnieuw kon hij onze ploeg motiveren om voluit te gaan voor de constructieve (!) oppositie. (…) Als alle nationalisten dezelfde motivatie als Raf zouden hebben, staan we er goed voor, maar helaas zijn mensen als Raf de laatste der Mohicanen… dit ten voordele van de arrivisten en carriérejagers. Desalniettemin hopen we dat het tegendeel waar is.” 

 

Het moet “carrièrejagers” zijn (met accent grave), en niet “carriérejagers (met accent aigu). Maar vooral: waarom op het einde van een sereen overlijdensbericht – op dat “extreemlinks tuig” na – zo uithalen tegen de arrivisten en carrièrejagers bij het VB? Wie bedoelt Bert Deckers trouwens? Zelf overigens slechts als opvolger provincieraadslid geworden nadat Bruno Valkeniers besloot niet meer te zetelen in de Antwerpse provincieraad. En nog dit. Normaal gezien zou Raf Liedts halverwege de periode 2009 - 2014 Pieter Huybrechts opvolgen als Vlaams parlementslid, maar die laatste stribbelde tegen omdat hij zijn parlementair pensioen nog wat wil aandikken. Nu was er sprake van dat Raf Liedts in 2013 het parlementair zitje van zijn stadsgenoot zou overnemen. Mocht Pieter Huybrechts alsnog stoppen met kranten lezen in het Vlaams parlement zijn de eersten die in aanmerking komen om Huybrechts op te volgen: Hugo Coveliers (ex-senator, nu enkel nog Antwerps gemeenteraadslid), Alexandra Colen (nu federaal parlementslid) en Barbara Bonte (nu VB-personeelslid). Go for it, Babs !

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liedts |  Facebook | | |  Print

14-11-11

VB: TEGEN DOGMA’S ALS ‘DE RIJKEN MOETEN BETALEN’

Begin vorige week kondigde de provincie Antwerpen aan dat de algemene provinciebelasting afgeschaft wordt. Ten eerste is die belasting onrechtvaardig – voor iedereen, arm of rijk, hetzelfde bedrag –, ten tweede gingen de kosten van de aparte inning aan de haal met het belangrijkste deel van de opbrengst. Om het verlies van de inkomsten te compenseren zouden de opcentiemen op het kadastraal inkomen verhoogd worden. Provincie gaat rijken zwaarder belasten, titelde een krant.

 

Partijen als de Open VLD en de N-VA protesteerden, en de CD&V-burgemeester van Brasschaat liet zich ook horen. "Je zal maar al je geld in een eigen woning gestopt hebben en verder enkel nog een pensioentje om van te leven hebben", werd gezegd. "Het kadastraal inkomen is vele jaren geleden vastgelegd, en intussen zijn huizen in waarde verminderd door de verloedering van de buurt maar is het kadastraal inkomen even hoog gebleven", was een andere opmerking. Argumenten waar allemaal wel iets voor te zeggen is, en bestendig gedeputeerde Rik Röttger (SP.A) beloofde de belastingsmaatregel aan te passen. Een mens zou blij moeten zijn – het is zeldzaam dat politici een fout erkennen, en beloven rekening te houden met de kritiek – maar het VB is niet te vermurwen.

 

In een vlammende persmededeling zegt VB-provincieraadsfractieleider Raf Liedts – in het gewone leven: de chauffeur van Bruno Valkeniers – dat het VB “zijn pijlen” zal richten op “SP.A-gedeputeerde Rik Röttger, die omwille van zijn strak doctrinair vasthouden aan dogma’s als ‘de rijken moeten betalen’, in feite een resem aan nieuwe asociale fiscale neveneffecten in het leven heeft geroepen. Röttger zou moeten beschaamd zijn voor zoveel politiek geblunder. In de krant van gisteren verklaarde de gedeputeerde immers dat het nieuwe systeem toch niet goed doordacht is. Over een ‘understatement’ gesproken! Het Vlaams Belang zal dan ook zijn ontslag eisen bij de komende budgetbesprekingen. Spelen met de belastingscenten van de burger is immers ontoelaatbaar!”

 

Raf Liedts (foto) is een beetje gefrustreerd. Raf Liedts zou halverwege de huidige legislatuur VB-Vlaams volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts opvolgen maar de voormalige schoonzoon van Karel Dillen blijft in het Vlaams parlement zitten om zijn parlementair pensioen tegen 2014 aan te dikken.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: provincie antwerpen, liedts |  Facebook | | |  Print

27-01-11

EN NU: ‘DRIE, EN DAN GEEN MEER’

Er gaat geen week meer voorbij of onze mol bij de Vereniging van Vlaams-Belangmandatarissen (VVBM) meldt problemen om volk te vinden voor de zitjes van het VB op de gemeenteraadsbanken. Was er in Sint-Lievens-Houtem (Oost-Vlaanderen) en Houthulst (West-Vlaanderen) telkens één VB-gemeenteraadslid en nu niemand meer, in Olen (Antwerpen) ziet men geen van de drie VB-gemeenteraadsleden nog.

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 profiteerde het VB in Olen, in de Antwerpse Kempen, van de nationale tendens en steeg de partij van 9,1 % naar 15,4 % van de stemmen. Het VB sprong daarmee van 1 naar 3 verkozenen. Die ene zetel was bij het einde van de vorige legislatuur niet meer bezet na het overlijden van gemeenteraadslid-opvolger René Verhoeven. De nieuwe legislatuur bracht geen beterschap. Vorig jaar verhuisde VB-lijsttrekker en -gemeenteraadslid Marc Triolet naar Brugge. Bijgevolg moest hij zijn zitje in Olen opgeven. Bij de verkiezingen in 2006 had het VB slechts zeven namen op haar lijst kunnen zetten, terwijl een volledige lijst in Olen plaats biedt voor eenentwintig namen. Niemand van de vier opvolgers op de VB-lijst wil of kan Marc Triolet als gemeenteraadslid opvolgen. Ofwel heeft men geen goesting om Triolet op te volgen als VB-gemeenteraadslid, ofwel mag men Triolet niet opvolgen wegens familiebanden met de tweede VB-verkozene Anja Geens (foto 1).

 

Maar met Anja Geens, net zoals met de derde VB-verkozene Jef Veris (foto 2), is er wat mis. Geen van beiden heeft zich de laatste maanden nog op de gemeenteraad vertoond. “We schrijven ze nog elke keer voor alles aan, maar we horen er niets van”, zegt burgemeester Marcel Bellens (CD&V). “De toestand is inderdaad moeilijk” weet Raf Liedts, VB-kopstuk uit de streek (foto 3). Raf Liedts (in Het Nieuwsblad): “Veris liet verstaan er geen zin meer in te hebben en Geens is een tijdje aan de kant gebleven omdat ze opnieuw moeder is geworden. We gaan peilen naar haar intenties. Ze kan terugkeren, maar als ze beslist ermee op te houden zijn er weer mogelijkheden voor opvolgers. Naar 2012 toe moeten we ons opnieuw bezinnen. We doen pas mee als we een voldoende gedragen lijst kunnen samenstellen.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liedts, provincie antwerpen |  Facebook | | |  Print

12-01-11

DEWINTER EN VALKENIERS BEVESTIGEN AFF-BERICHT

Filip Dewinter bevestigde in een interview met Apache gisteren wat wij anderhalve maand geleden al schreven: de ook in hoger beroep voor negationisme veroordeelde Roeland Raes mag VB-lid blijven. RechtsActueel ten spijt die ons verwijt “van muggen olifanten te maken en bij momenten grote verzinsels” te schrijven. Ook Bruno Valkeniers bevestigde intussen dat Raes VB-lid mag blijven. Zwaar actief is de 76-jarige Roeland Raes natuurlijk niet meer, getuige zijn lichaamshouding tijdens een VB-kaderdag op 20 november vorig jaar in Oostakker (foto 1). Ook een andere pur et dur gaat overigens stilaan richting rentenieren. Weliswaar met nadruk op "stilaan".

 

Vlaams parlementslid Pieter Huybrechts (54 j.) heeft om “persoonlijke redenen” zijn ontslag gegeven als voorzitter van het VB in de regio Zuiderkempen. Huybrechts blijft wel in het Vlaams parlement zetelen. “Zetelen”, niet “actief zijn”. In het laatste parlementair rapport van Gazet van Antwerpen was het verdict: “Behoort tot de meest rechtse vleugel van de partij, en kreeg een paar keer hommeles met de VB-top voor het openlijk belijden van zijn sympathie voor Blood and Honour. In het parlement maakt hij minder brokken. Aanwezig zijn volstaat voor hem, al kan hij een groot stemvolume ontwikkelen. Kan wel op de steun van Filip Dewinter rekenen.” Pieter Huybrechts is een ex-schoonzoon van Karel Dillen. Hij was gehuwd met Greet Dillen, niet Marijke Dillen en natuurlijk ook niet Koen Dillen. Dat Pieter Huybrechts in het Vlaams parlement blijft zetelen dwarsboomt de plannen die Bruno Valkeniers heeft met Raf Liedts. Raf Liedts (42 j.) is de chauffeur van Bruno Valkeniers, is gemeente- en provincieraadslid, en woont net als Pieter Huybrechts in Herentals.

 

Het was de afspraak dat Pieter Huybrechts in de loop van de huidige Vlaamse legislatuur, samen met een paar andere backbenchers, plaats zou ruimen voor jonge wolven als Raf Liedts. Maar Pieter Huybrechts wil blijkbaar zijn bankrekening en pensioenrechten nog verder aandikken. Pieter Huybrechts kan op zijn palmares onder andere schrijven dat hij cultuurpraeses van het Antwerpse NSV was en zo de pen vasthield voor het officieuze NSV-lied met daarin pakkende passages als: “Ne Amadees, ne Marokkaan, ne Raller en ne nikkeriaan, ne kommunist, ne vreemde tist, die zwieren we allemaal in hun kist. Ne rode hond met ne grote mond, die boren we in de grond!” Huybrechts is ook oud-VMO-lid. Sinds 1995 is Huybrechts Vlaams parlementslid, nooit te beroerd om zich bij straatacties van het VB en aanverwante organisaties (Voorpost, NSV…) te vertonen. Op zijn eentje zorgt hij daarenboven voor een flink deel van de omzet van café De Leeuw van Vlaanderen (foto 2).

 

“Er is geen sprake van onenigheid of ruzie”, zegt Raf Liedts over het voortijdig ontslag van Pieter Huybrechts als voorzitter van het VB in de regio Zuiderkempen. “Wat de lokale besturen betreft staan begin volgend jaar sowieso verkiezingen van onder meer een nieuwe voorzitter op het programma”, meldt Raf Liedts nog.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: raes, dewinter, huybrechts, liedts, valkeniers |  Facebook | | |  Print