29-12-15

CARRIÈRESWITCH VOOR VLAAMS BELANG’ER BERT SCHOOFS

In De Morgen loopt deze week een artikelenreeks over mensen die hun leven radicaal omgooien. Gisteren een portret van Justine Henin wiens egoïsme als toptennisster plaatsmaakte voor steun aan zieke kinderen; vandaag Jan Roegiers die op 25 mei 2014 niet meer verkozen geraakte als SP.A-parlementslid en zich omschoolde om een brunchbar te openen. Wie het noodgedwongen ook over een andere boeg gooide is Bert Schoofs (foto), eveneens niet meer verkozen op 25 mei 2014. Hij was vijfmaal Vlaams Belang-lijsttrekker voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Limburg en vanaf 1999 parlementslid. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers was hij de justitiespecialist van zijn partij. Begin deze maand is Bert Schoofs opgestapt bij het Vlaams Belang om zich ten volle te kunnen storten op een project om jongeren klaar te stomen tot ondernemer. Ook allochtone jongeren.

In een interview met Het Belang van Limburg zegt Bert Schoofs over het opstappen bij het Vlaams Belang: “Ofwel ben je lid van de club en zet je je volledig in, ofwel stap je op. Het is het laatste geworden. Het voorbije anderhalf jaar ben ik opnieuw gaan studeren. En vorige maand ben ik met een groep mensen een initiatief gestart om talentvolle jongeren op te sporen en klaar te stomen voor het ondernemerschap. We starten in Beringen, maar willen actief worden in alle mijngemeenten." Het project heet YT&K, wat staat voor Young Talented & Keen (jong, getalenteerd en spitsvondig). "In het Turks bijvoorbeeld klinkt dit als Yetenek, wat letterlijk 'talent' betekent."

"Samen met een aantal mensen uit mijn netwerk zijn we vorige maand een feitelijke vereniging gestart om talentvolle jongeren op te sporen en klaar te stomen voor het ondernemerschap. Het opsporen gebeurt door een dynamisch netwerk van een tiental mensen uit het werkveld. Eén van hen is Bahattin Koçak, islamleraar uit Beringen die veel contacten heeft in zijn gemeenschap. Eens zij talentvolle jongeren hebben gedetecteerd, willen wij hen begeleiden om ook echt ondernemer te worden. Ikzelf zal dat doen met juridisch advies, een collega met ICT, enzovoort."

Schoofs werkt er zonder vergoeding aan mee. "Iedereen die nu meewerkt, doet dat vrijwillig, simpelweg omdat we begaan zijn met de jeugdwerkloosheid in Limburg. Dat engagement vormt de solide basis van dit project dat we nu in Beringen zijn gestart. De bedoeling is om uit te breiden naar de andere mijngemeenten, en om onze feitelijke vereniging om te bouwen tot een vzw en wie weet later een echt bedrijf, een sociale vennootschap bijvoorbeeld. Iedereen met expertise en engagement is welkom." Het project richt zich op alle jongeren. "Maar u weet ook dat jeugdwerkloosheid vooral een grote groep mensen met een migratieachtergrond treft."

“Dit project sluit naadloos aan bij het programma van Veilig Beringen, Lokale Dorpen, de lokale partij voor wie ik in de gemeenteraad van Beringen zetel. VBLD zegt letterlijk dat we integratie veel meer moeten nastreven door jongeren met een migratieachtergrond te laten doorgroeien in het ondernemerschap. Dat is goed voor hen, maar ook voor hun allochtone vrienden die ze hierin meetrekken."

"Ideologische scherpslijperij typeert het Vlaams Belang. Laat dat harde ideologisch uithalen net datgene zijn waarin ik nooit goed ben geweest. Nu ik andere plannen heb en met andere maatschappelijke thema's bezig ben, zie ik me dat hélemaal niet meer doen." Toch gunt Bert Schoofs het Vlaams Belang een nieuwe Limburgse verkozene in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in 2019. Hij hoopt dat het Annick Ponthier wordt. "Ik hoop echt dat het Vlaams Belang evolueert naar een partij die het maatschappelijk aanvaardbaar ventiel is om de frustraties in onze samenleving te kanaliseren. Als vader van twee kinderen geloof ik dat dat ook nodig is. Alleen als de partij die functie verstandig invult, zal ze electoraal opnieuw scoren. Op de rechterzijde is er echt plaats voor zo'n partij. Dat leert de situatie in het buitenland."

"Ik geloof echt dat we, en daarmee bedoel ik ook de overheid, te weinig hebben ingezet op ondernemen. Ik geloof in kleinschalige projecten, en die moeten niet eens altijd gesubsidieerd worden. Hoe meer, hoe beter, zou ik zeggen. Integratie is te lang het speelveld geweest van allerhande sociale organisaties, en dat bedoel ik niet eens verkeerd. Ik zie dat de Poolse en Italiaanse gemeenschap zich in Beringen volledig geïntegreerd heeft. Dat moet ook lukken met de Turkse gemeenschap. Integratie betekent samen met de Vlamingen leven en werken. Voor mij moet je daarvoor niet je identiteit opgeven, mag je gerust het gemeenschappelijk verleden van je thuisland koesteren. Maar dat aspect mag geen rem zijn op volledige integratie. Ik geloof dat dat met de Turkse gemeenschap ook kan lukken."

"Ik doe mijn mandaat als gemeenteraadslid uit. Gemeentepolitiek is niet zo ideologisch, hé. (In elk geval nam Bert Schoofs in 2014 het tegenovergestelde standpunt als dat van Filip Dewinter in over het al dan niet verkopen van het stedelijk onderwijs aan een ander onderwijsnet. Het zegt echter misschien vooral iets over het weinig coherent zijn van het Vlaams Belang-programma op bepaalde punten en meer inspelen op hoe men plaatselijk tégen kan zijn, nvdr.) In de gemeentepolitiek gaat het over rioleringswerken, rusthuizen, enzovoort. Wat ik in 2018 ga doen, weet ik nog niet. Alles zal dan afhangen van mijn professionele en familiale situatie. YT&K is een eerste project, andere zullen volgen. Weet u, ik heb mooie tijden beleefd in de politiek. Maar politiek is toch vooral denken en praten. Ik wil de komende jaren vooral doen en ondernemen.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schoofs, limburg, beringen |  Facebook | | |  Print

10-10-14

MAX DE VRIES OVERLEDEN

In Wellen is gisteren Max De Vries (foto, 100 j.) overleden, verzetsman en vurig communist.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelt hij een belangrijke rol bij het Limburgse verzet tegen de Duitse bezetter. Zo is hij onder meer betrokken bij de ontsnapping en de aansluiting bij het verzet van Russische krijgsgevangenen die in de mijnen werkten. Als hij gevaar loopt opgepakt te worden door de Gestapo vlucht Max De Vries naar Frankrijk. Daar zorgt hij voor Nederlandstalige radio-uitzendingen en de actualiteitsfilms die destijds vóór de speelfilms in de cinemazalen vertoond werden. In Parijs ontpopt hij zich ook als een groot kunstverzamelaar. Twintig jaar geleden kwam Max De Vries terug wonen in zijn geboortedorp Wellen. In 2012 wordt hij, oud-lid van de Belgische en de Franse communistische partij, gevraagd of hij op de lijst van de PVDA+ wil staan. Hij is meteen de oudste verkiezingskandidaat in België, en was dat ook bij de verkiezingen op 25 mei dit jaar.

 

Max De Vries wordt herinnerd als een strijdbare man, een gepassioneerd verteller en een voorbeeld voor de jongeren. Over zijn leven verscheen een boek en dvd, Max De Vries. Partizaan voor het leven.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: limburg, actie |  Facebook | | |  Print

15-12-12

HITLERGROET SOMS BESTRAFT

In Antwerpen heeft deze week een Turkse jongeman een werkstraf van honderd uren gekregen voor het op straat uitbrengen van de Hitlergroet. Het gebeurde bij een parade van de fanfare van de Antwerpse politie. Een politieagent wees de jongeman terecht, maar de discussie ontaardde in een vechtpartij. In Limburg was er weer een VB-verkozene die zijn eed als mandataris aflegde met gestrekte rechterarm schuin voorwaarts.

De fanfare van de Antwerpse politie maakte vorig jaar op 11 juli een optocht door de stad. Ja ja, 11 juli werd reeds met de nodige luister gevierd in Antwerpen. De 22-jarige Bunyamin A. groette met gestrekte rechterarm de politieagenten. Een politieman die foto's maakte van de parade, sprak de jongeman daarop aan. Bunyamin A. werd kwaad, sloeg het fototoestel uit de handen van de agent en ging hem te lijf. Ook de broer en een vriend van de Turkse jongeman mengden zich in het gevecht. Op de rechtbank gaf Bunyamin A. de feiten toe. "Die Hitlergroet was misplaatst. Ik had de gevolgen ervan helemaal onderschat", zei hij. De rechter was tevreden dat de jongeman zijn fout inzag. Bunyamin A. kreeg toch nog een werkstraf van 100 uren en een schadevergoeding van 500 euro te betalen aan de politieagent die hij te lijf ging. Ook een broer en een vriend van Bunyamin A. kregen een werkstraf.

Over een andere Hitlergroet blijft het intussen merkwaardig stil. Begin deze maand werd de nieuwe provincieraad in Limburg geïnstalleerd. De provincieraadsleden legden daarbij hun eed af, en VB’er Rik Beckers deed dit op een manier die enig ophef maakte. “Even was er ophef toen Rik Beckers van het Vlaams Belang zijn eed aflegde met gestrekte rechterarm schuin voorwaarts. Zelfs zijn eigen fractie was verrast.” Rik Beckers geraakte op 14 oktober met zijn onvolledige lijst niet meer verkozen voor de gemeenteraad van Sint-Truiden, maar wel nog verkozen voor de Limburgse provincieraad. Er is verder niets meer vernomen over zijn onorthodoxe manier van eedaflegging. Filip Dewinter legde in 1991 ook al eens op een ongelukkige manier zijn eed als verkozene af (foto 1). Op foto 2 zie je hoe PVDA’er Kris Merckx vorige week zijn eed aflegde als Antwerps provincieraadslid. Sommige VB’ers kunnen er nog van leren.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, limburg |  Facebook | | |  Print

24-11-12

VB-BREE VERLIEST STERKHOUDER

De nieuwe gemeenteraden zijn nog niet geïnstalleerd en de eerste VB’er is al weg. In Bree, in de provincie Limburg, stapt huidig én herkozen VB-gemeenteraadslid Eddy Van Buggenhout (foto) op.

 

“Nu ik kennis genomen heb van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Bree en ook in een aantal andere gemeenten, heb ik na overleg met mijn echtgenote besloten een streep te trekken onder mijn engagement in de partijpolitiek”, zei Eddy Van Buggenhout in Het Belang van Limburg van 16 oktober 2012. Een paar weken later was hij niet van mening veranderd. Op de eerstvolgende gemeenteraadszitting bleef de stoel van Eddy Van Buggenhout leeg. Van Buggenhout is anders niet de eerste de beste VB’er in Bree. In de periode 1983-1990 werkte hij als economist op het kabinet van de Limburgse provinciegouverneur. Daarna was hij lector economie aan de Provinciale Hogeschool Limburg. Als nieuwkomer op de VB-lijst in Bree in 2006 werd hij meteen verkozen. Nu stond hij als derde op de lijst en behaalde hij, op de lijsttrekker na, het hoogste aantal voorkeurstemmen. In 2009 stond Eddy Van Buggenhout mee op de VB-lijst in de provincie Limburg voor de Vlaamse parlementsverkiezingen. Nu stond hij ook nog op de VB-lijst voor de provincieraadsverkiezingen.

 

In 2006 vormde het VB in Bree een lijst samen met de Vrije Christen Democraten (VCD), maar die lieten het VB vallen. Er werd voor de jongste gemeenteraadsverkiezingen front gevormd met Leefbaar Bree (LB), maar het belette niet dat het VB-VCD in Bree van 18,2 % van de stemmen en vier verkozenen als VB-LB zakte naar 11,6 % en twee verkozenen. Waaronder dus Eddy Van Buggenhout. Eerste opvolger Kathleen Reekmans zal nu vanaf 2013 samen met VB-LB-lijsttrekker Jos Drykoningen in de Breese gemeenteraad zetelen. Eddy Van Buggenhout is overigens geen softe Vlaming. Hij is één van de mensen die het busvervoer vanuit Limburg naar de IJzerwake regelt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bree, limburg, leegloop |  Facebook | | |  Print

16-10-12

DE VB-SCORES: LIMBURG

Hoe goed scoren de VB'ers in het bronsgroene eikenhout?

 

Alken: –

As: 12,1 % / 0 % / - 12,1 % / - 100 % / 2 / 0 / - 2

Beringen*: 24,3 % / 12,3 % / - 12 % / - 49,4 % / 8 / 4 / - 4

Bilzen: 14,8 % / 6,8 % / - 8 % / - 54 % / 4 / 1 / - 3

Bocholt: 7,7 %/ 4,6 % / - 3,1 % / - 40,2 % / 1 / 0 / - 1

Borgloon: 9,1 % / 0 % / - 9,1 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Bree*: 18,2 % / 11,6 % / - 6,6 % / - 36,3 % / 4 / 2 / - 2

Diepenbeek: 11,1 % / 0 % / - 11,1 % / - 100 % / 2 / 0 / - 2

Dilsen-Stokkem*: 11,3 % / 3,8 % / - 7,5 % / - 66,4 %/ 2 / 0 / - 2

Genk: 16,6 % / 9,3 % / - 7,3 % / - 44 % / 6 / 3 / - 3

Gingelom: 9,4 % / 0 % / - 9,4 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Halen*: 11,3 % / 2,2 % / - 9,1 % / - 80,5 % / 1 / 0 / - 1

Ham: 16,5 % / 7,4 % / - 9,1 % / - 55,2 % / 3 / 1 / - 2

Hamont-Achel: 9 % / 0 % / - 9 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Hasselt: 13,9 % / 5,5 % / - 8,4 % / - 60,4 % / 5 / 1 / - 4

Hechtel-Eksel: –

Heers: 6,9 % / 0 % / - 6,9 % / - 100 % / 0 / 0 / 0

Herk-de-Stad: 9,9 % / 0 % / - 9,9 % / - 100 % / 1 / 0 /- 1

Herstappe: –

Heusden-Zolder: 15 % / 8,1 % / - 6,9 % / - 46 % / 5 / 2 / - 3

Hoeselt: 10,1 % / 4,9 % / - 5,2 % / - 51,5 % / 2 / 0 / - 2

Houthalen-Helchteren: 13 % / 7,5 % / - 5,5 % / - 42,3 % / 4 / 2 / - 2

Kinrooi: 9,1 % / 0 % / - 9,1 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Kortessem: 8,6 % / 0 % / - 8,6 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Lanaken: 12,7 % / 7 % / - 5,7 % / - 44,9 % / 3 / 1 / - 2

Leopoldsburg: 22,3 % / 10,2 % / - 12,1 % / - 54,3 % / 5 / 2 / - 3

Lommel: 9,8 % / 4 % / - 5,8 % / - 59,2 % / 2 / 0 / - 2

Lummen*: 9,6 % / 2,2 % / 7,4 % / - 77,1 % / 1 / 0 / - 1

Maaseik: 18,3 % / 9,3 % / - 9 % / - 49,2 % / 5 / 2 / - 3

Maasmechelen: 13,2 % / 5,2 % / - 8 % / - 60,6 % / 4 / 1 / - 3

Meeuwen-Gruitrode: 9,6 % / - 5,3 % / - 4,3 % / - 44,8 % / 1 / 0 / - 1

Neerpelt: 11,9 % / 4,9 % / - 7 % / - 58,8 % / 2 / 0 / - 2

Nieuwerkerken: –

Opglabeek: –

Overpelt*: 16,7 % / - 12,5 % / - 4,2 % / - 25,1 % / 4 / 2 / - 2

Peer: 14,8 % / 0 % / - 14,8 % / - 100 % / 3 / 0 / - 3

Riemst: 7,4 % / 3,2 % / - 4,2 % / - 56,8 % / 1 / 0 / - 1

Sint-Truiden: 14,5 % / 4,1 % / - 10,4 % / - 71,7 % / 4 / 0 / - 4

Tessenderlo: 15,3 % / 7,1 % / - 8,2 % / - 53,6 % / 3 / 1 / - 2

Tongeren: 10,4 % / 5,4 % / - 5 % / - 48,1 % / 2 / 1 / - 1

Voeren: –

Wellen: –

Zonhoven: 14,5 % / 6,6 % / - 7,9 % / - 54,5 % / 3 / 1 / - 2

Zutendaal: 9,2 % / 0 % / - 9,2 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

 

In Limburg diende het VB maar in de helft van de gemeenten een lijst in. In Beringen, met VB-parlementslid Bert Schoofs, verloor het VB 4 gemeenteraadszetels spijts een naamsverandering voor zijn lijst. In Sint-Truiden ging het VB, met de moed van de wanhoop, op eigen naam verder. Maar het verloor evengoed 4 gemeenteraadsleden. Procentueel verliest het VB in Sint-Truiden 77,1 %. In Lummen en Halen doet men het, spijts een naamsverandering, nog beter: een verlies van respectievelijk 77,1 en 80,5 % van de stemmen. Foto: Chris Janssens, VB-parlementslid en -lijsttrekker in Genk.

01:35 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de vb-scores, limburg, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

09-09-12

DE RELATIVITEIT VAN EEN LIJST INDIENEN

Volgend weekend moeten de lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen ingediend worden, waarna een eerste balans kan opgemaakt worden over het aantal lijsten per gemeenten en in heel Vlaanderen.

 

Het Vlaams Belang zou 201 lijsten indienen. In 2006 waren dat er nog 238. In het getal van 201 zijn de 14 lijsten inbegrepen waarbij het VB in kartel met een andere partij deelneemt aan de verkiezingen en de lijsten die niet onder een VB-vlag gepresenteerd worden maar wel onder aanvoering van het VB opgesteld zijn (Forza NinoveVernieuwing in Grimbergen…). In Limburg, waar het VB maar in de helft van de gemeenten opkomt, worden de lijsten met ‘VB’ers maar niet onder VB-vlag’ niet als een VB-lijst gerekend door het plaatselijk VB-secretariaat. Verwarring troef dus over die lijsten, om te beginnen al bij het VB zelf. Maar goed, ruim gerekend zou het VB opkomen in 201 van de 308 Vlaamse gemeenten + 19 Brusselse gemeenten + 9 Antwerpse districten + 5 Vlaamse provincies. Dat zou dan een 'penetratiegraad' van 60 % betekenen, 16 % minder lijsten dan in 2006.

 

Misschien wordt het aantal VB-lijsten de komende week nog verhoogd tot 210, maar niet alle lijsten zijn evenwaardig. ’t Pallieterke meldde deze week dat in Sint-Truiden Rik Beckers (foto 1) voorlopig als enige op de VB-lijst voor 14 oktober staat. Dan wordt in de Trudostad nog wel een lijst ingediend, maar wat betekent dat dan nog? In 2006 had het Vlaams Belang in Sint-Truiden nog een lijst met negentien kandidaten. Met de echtgenote van Rik Beckers, Marleen Govaerts, als lijsttrekster en grootste stemmentrekster (1.904 voorkeurstemmen). En de dochter van Rik Beckers, Roosmarijn Beckers, als tweede lijstduwster en tweede grootste stemmentrekster (1.024 voorkeurstemmen). Rik Beckers kreeg als lijstduwer 978 voorkeurstemmen. Marleen Govaerts zetelt nog steeds in de Sint-Truidense gemeenteraad, maar dan als onafhankelijke. Zij noch dochter Roosmarijn (foto 2) denken eraan opnieuw op de VB-lijst te staan.

 

Van de vier gemeenteraadsleden die de VB-VLOTT-lijst in 2006 bekwam zetelen er nog maar twee onder die naam in de Sint-Truidense gemeenteraad: Marina Herbots en Nik Blondeel. Marina Herbots liet intussen weten nog op de VB-lijst te willen staan, als tweede op de lijst. Nik Blondeel is een VLOTT’er, en in tegenstelling tot in een paar andere gemeenten wil VLOTT in Sint-Truiden niet langer samen met het VB op een lijst. Voormalig VB-gemeenteraadslid Olivier Gobba staat in oktober op de N-VA-lijst. Er zal in Sint-Truiden op 14 oktober dus wel nog een VB-lijst zijn, maar het zal een magere lijst zijn.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 14 oktober, sint-truiden, limburg |  Facebook | | |  Print

27-08-12

VB-LIJST IN SLECHTS HELFT VAN LIMBURGSE GEMEENTEN

In het weekend van 15-16 september moeten de lijsten ingediend worden om te kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. In Limburg lijkt het een uitgemaakte zaak dat het Vlaams Belang in slechts 22 gemeenten lijsten zal indienen, 22 van de 44 Limburgse gemeenten. Dat zijn er 15 minder dan in 2006 (- 40 %). In een gesprek met Het Belang van Limburg legde het Genkse VB-parlementslid Chris Janssens (foto) uit waarom.

Volgens Chris Janssens (in Het Belang van Limburg van 22 augustus 2012) heeft de daling van het aantal VB-lijsten in Limburg te maken met een strengere stelregel voor het opstellen van kieslijsten. In drie gemeenten, Dilsen-Stokkem, Overpelt en Beringen, heeft het Vlaams Belang een coalitie gevormd met onafhankelijken en mensen uit andere partijen. In Dilsen-Stokkem is dat ‘Leefbaar Dilsen-Stokkem’, met VB’er Wim De Meester als lijsttrekker. In Overpelt de ‘Lijst Linda Vissers’, genoemd naar VB-parlementslid Linda Vissers. In Beringen is dat ‘Veilig Beringen, Lokale Dorpen’, met VB-parlementslid Bert Schoofs als haantje-de-voorste. Chris Janssens rekent die lijsten niet als echte VB-lijsten. In twaalf Limburgse gemeenten kunnen de inwoners helemaal niet meer op het Vlaams Belang. In 2006 kon men al niet stemmen op een VB-lijst in Alken, Hechtel-Eksel, Herstappe, Nieuwerkerken, Opglabeek, Voeren en Wellen. Nu komen daar nog bij As (12,1 % en 2 verkozenen in 2006), Borgloon (9,1 %, 1), Gingelom (9,4 %, 1), Heers (6,9 %, 0), Herk-de-Stad (9,9 %, 1), Kortessem (8,6 %, 1), Kinrooi (9,1 %, 1), Lommel (9,8 %, 2), Diepenbeek (11,1 %, 2), Lummen (9,6 %, 1), Riemst (7,4 %, 1) en Zutendaal (9,2 %, 1).

 

"Die daling is het gevolg van onze nieuwe stelregel bij het opstellen van de kieslijsten", zegt Chris Janssens. "In 2006 hadden we in een aantal gemeenten onvolledige lijsten. Dan loop je het risico – zoals in As gebeurde – dat iemand wegvalt en het zitje onbemand blijft. Dat vinden we niet kunnen. Daarom dat we besloten hebben enkel lijsten in te dienen indien minstens de helft ervan gevuld is." Dat je een uitleg van Chris Janssens altijd best met een korrel zout neemt, blijkt niet alleen uit de Breivik-affaire (1, 2). In 2006 wás meer dan de helft van de mogelijke plaatsen op de VB-lijst in As gevuld. Van de negentien mogelijke plaatsen was tweederde ingevuld. En het was niet alleen “iemand” die wegviel. Na het ontslag om gezondheidsredenen van lijsttrekker Leo De Graeve werd niemand nog gevonden die hem kon en/of wilde vervangen in de gemeenteraad. En de tweede VB-verkozene in As – Marleen Croes – is sinds mensenheugenis niet meer verschenen in de gemeenteraadszaal. Maar het gaat verbeteren. Chris Janssens: "We hebben (nu, nvdr.) bewust gekozen voor kwaliteit en minder voor kwantiteit."

 

Dat het de volgende legislatuur beter zal verlopen… is een verhaaltje dat we al elke keer opnieuw horen als de periode van zes jaar gemeenteraden in zicht komt. "Ik denk dat onze huidige kandidaten iets in hun mars hebben en iets kunnen betekenen in hun gemeente", zegt Chris Janssens nog. Van een N-VA-effect is er volgens hem geen sprake. "Daar heb ik toch alleszins niet veel van gemerkt. Althans wat overlopers betreft. Ik kan mij op dit moment niet één voor de geest halen.” Misschien eens onze lijst VB’ers bij de N-VA bekiijken? Ook over een leegloop bij het Vlaams Belang wil Janssens het niet hebben. "Ik hoor ook wel van leegloop bij het Vlaams Belang in andere provincies. Maar in Limburg is dat niet het geval. We hebben zelfs heel veel nieuwe kandidaten." Chris Janssens is al vergeten dat begin deze maand Jimmy Wenmeekers in Genk, het Genk waar Chris Janssens zelf woont, is opgestapt. Gemeenteraadslid André Camps weg is in Lummen. De gemeenteraadsleden Simon Cardinaels en Marijke Geraerts in Maasmechelen. Enzovoort.

 

Het Vlaams Belang gaat lijsten indienen in de Limburgse gemeenten Ham, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Tessenderlo, Genk, Hasselt, Zonhoven, Halen, Bocholt, Bree, Meeuwen-Gruitrode, Maaseik, Peer, Houthalen-Helchteren, Neerpelt, Hamont-Achel, Maasmechelen, Lanaken, Tongeren, Bilzen, Hoeselt en Sint Truiden. Soms zijn dat wel geaccidenteerde lijsten: lijsten na het vertrek van de plaatselijke sterkhouders, zoals in Maasmechelen en Sint-Truiden. Met veel, maar natuurlijk niet overdreven, plezier zullen we melden hoeveel verkozenen het Vlaams Belang hier nog bekomt op 14 oktober. In 2006 verkreeg het Vlaams Belang in deze gemeenten samen nog 71 verkozenen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: limburg, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

11-08-12

HEIBEL BIJ HET VB-GENK

Filip Dewinter is niet alleen een “beetje jaloers” op de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog, laatst twitterde hij als Antwerpenaar ook wel jaloers te zijn op het voetbalstadion dat ze in het Limburgse Genk hebben. Of hij ook jaloers is op de Genkse VB-afdeling is wat anders.

 

De voorbije dagen haalde het VB-Genk herhaaldelijk Het Belang van Limburg en de regionale edities van andere kranten met haar problemen om een lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen samen te stellen. Centraal in de storm staan Stijn Vangeneugden (foto 1) en Jimmy Wenmeekers (foto 2). Stijn Vangeneugden was van 1971 tot 1988 schepen in Genk voor de CVP. Naar eigen zeggen stapte hij over naar het VB na een gesprek met Filip Dewinter himself. Vangeneugden rijft sindsdien de zitpenningen bijeen: hij is zes jaar geleden VB-gemeenteraadslid én OCMW-raadslid in Genk én VB-provincieraadslid in Limburg geworden. Het ziet er niet naar uit dat het na 14 oktober anders zal zijn: Stijn Vangeneugden krijgt de derde plaats op de VB-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen én de eerste plaats op de VB-lijst voor de provincieraadsverkiezingen in de kiesomschrijving Genk.

 

Zijn antagonist Jimmy Wenmeekers is een kleinzoon van René Wenmeekers, de oprichter van de Genkse VB-afdeling. Jimmy Wenmeekers vindt dat het VB naar de verdoemenis gaat door de almacht van sommigen en het laten begaan van anderen. Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger en VB-fractieleider in de Genkse gemeenteraad Chris Janssens is de Genkse VB-lijst voor 14 oktober door iedereen goedgekeurd, behalve door Jimmy Wenmeekers omdat die de plaats op de lijst die hij wilde niet kreeg. Maar er is nog meer aan de hand. Zo is het in Genk algemeen bekend dat VB-gemeenteraadslid en lokaal VB-voorzitster Nancy Dillen en VB-gemeenteraadslid Lydia Werrebrouck niet meer samen door dezelfde deur kunnen. “In iedere partij heb je wel personaliteiten waartussen het niet klikt”, zegt Chris Janssens. “Maar dat betekent geenszins dat onze partij of werking daar onder lijdt.”

 

Wat overblijft van de partij en werking in Genk zal Chris Janssens bedoelen. Volgens de bij het VB-Genk opgestapte maar intussen teruggekomen Yves Coninx en Simone Heinrichs blijven van de laatst 286 leden nog maar 51 leden over. Jimmy Wenmeekers is opgestapt bij het VB-Genk en komt nu in de voormalige mijngemeente op met een eigen lijst – Genk Anders. Wenmeekers is niet alleen opgestapt bij het VB, hij is formeel ook uit het VB gezet wegens “misbruik van vertrouwelijke informatie”. Genks VB-boegbeeld Chris Janssens heeft ervaring met het uit het VB zetten van militanten: hij was de voorzitter van de commissie die een advies moest uitbrengen over het lot van de Gentse Belfortploeg van Francis Van den Eynde. Met Wenmeekers verdwijnt uit het VB een trouwe volger van de ‘winteracademie’ en de ‘zomeruniversiteit’ van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genk, limburg, leegloop, 14 oktober, janssens |  Facebook | | |  Print

30-06-12

VB-AS IN ZAK EN AS

In het Limburgse As, vlakbij Genk, zal er geen VB-lijst meer opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Minstens sinds maart vorig jaar is men op de sukkel bij het Vlaams Belang in As.

 

In maart vorig jaar nam Leo De Graeve om gezondheidsredenen ontslag als gemeenteraadslid. In 2006 was hij nog lijsttrekker van het Vlaams Belang in As. De lijst van opvolgers werd uitgeput, maar niemand wilde in de gemeenteraad zetelen. Laat staan voor het Vlaams Belang. Het Vlaams Belang heeft in As, in 2006 goed voor 12,2 % van de stemmen, nog een tweede gemeenteraadslid: Marleen Croes. Maar die is sinds mensenheugenis niet meer opgedaagd in de gemeenteraad van As. Marleen Croes staat op de website van het Vlaams Belang voor de regio Midden-Limburg anders nog wel vermeld als voorzitter van het VB-As.

 

Theo Boosten (foto), regiosecretaris van het Vlaams Belang in Limburg, bevestigde intussen aan Het Belang van Limburg dat er in As in oktober geen lijst meer van het Vlaams Belang zal opkomen. De enige logische conclusie. Theo Boosten: "We willen niet in dezelfde miserie zitten als deze legislatuur. (…) Het is trouwens een algemene trend om in kleine gemeentes met een beperkt aantal mensen niet op te komen. We vinden het niet opportuun om dat te doen in dit dipje dat onze partij kent.” Theo Boosten is een optimist. “Dit dipje dat onze partij kent.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: as, limburg, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

14-04-12

BREE: VCD LAAT VB VALLEN

Als het Limburgse Bree met haar 15.000 inwoners ergens om bekend is, is het omdat het de hometown is van Kim Clijsters (foto 1) – met Jaak Gabriëls (Open VLD, oud-voorzitter van de Volksunie) als burgemeester. Bree is ook een van de weinig gemeenten waar het VB in 2006 in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen ging. Kartelpartner Vrije Christen Democraten (VCD) laat het VB nu vallen.

 

De VCD is een partijtje dat is ontstaan omdat er “geen partij was die zich onverdeeld inzette voor de christelijke waarden en er hoogdringend een andere stem moest worden gehoord”. De VCD heeft vooral in West-Vlaanderen enige aanhang, maar heeft contactpersonen in alle Vlaamse provincies. Toen in Antwerpen in 2010 ‘Gay Games’ georganiseerd werden, trok een VCD-delegatie naar de stad des verderfs om te protesteren tegen het idee dat Antwerpen de homohoofdstad van Europa moest worden (foto 2). Ook bij de jaarlijkse Mars voor het Leven (versta: tegen abortus) in Brussel is  de VCD present.

 

Als er één partij is die VB’er Philippe Van der Sande en zijn Christenunie voluit kunnen steunen, is het wel de VCD. Maar in Bree loopt het huwelijk tussen het VB en de VCB ten einde. “We hebben wel nog een goede verstandhouding met Vlaams Belang”, legt VCD-gemeenteraadslid Rik Hertogs uit aan Het Laatste Nieuws. “En het cordon sanitaire vinden we ondemocratisch. Maar door zonder het Vlaams Belang naar de kiezer te trekken worden we een echte speler op het veld. Als je met Vlaams Belang in zee gaat, weet je dat je op de oppositiebanken blijft zitten.”

 

Vermoedelijk trekt VCD nu alleen naar de kiezer in oktober in Bree, al wordt een kartel met een andere partij niet uitgesloten. Zolang het maar niet het VB is. In 2006 behaalde de lijst VB-VCB in Bree 18,2 % van de stemmen. Hiermee werden vier gemeenteraadsleden verkozen: twee VB’ers en twee VCD’ers. De lijst VB-VCD was overigens ook evenwichtig samengesteld, met evenveel VB’ers als VCD’ers. Als achtste op de VB-VCD-lijst stond VB’er Kristof Vanholen, één van de vorig jaar veroordeelde Blood and Honour-organisatoren.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bree, limburg, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

13-01-12

BERINGEN: MET VBLD-LIJST NAAR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Na Ninove en Grimbergen is Beringen de derde gemeente waarvan bekend is dat het VB er niet onder eigen naam deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012. In Ninove wordt het Forza Flandria, in Grimbergen Vernieuwing, in Beringen ‘Veilig Beringen, Lokale Dorpen’ (VBLD, foto 1).

 

Het letterwoord voor de partij is een verwijzing naar het VB van Bert Schoofs (foto 2) en de LDD, de ex-partij van Rudy Heyligen (rechts op foto 1). Volgens Bert Schoofs is het niet dat het Vlaams Belang onder een andere naam opkomt, maar zijn het mannen en vrouwen van Vlaams Belang en LDD die samen in ‘Veilig Beringen, Lokale Dorpen’ stappen. Dat is alvast een leugen, want Rudy Heyligen is geen LDD'er, maar ex-lid van LDD. Limburgs LDD-voorman Lode Vereeck was duidelijk op TV Limburg: hij is niet verantwoordelijk voor wat oud-leden doen, maar LDD-leden gaan niet samen met het Vlaams Belang omwille van het cordon sanitaire. VBLD wil in Beringen “behouden wat goed is in onze gemeente, maar ook verandering brengen in datgene wat fout loopt. Op een stijlvolle en verantwoorde manier.” Zeg daar maar eens “neen” op. Anders wordt het als je ook het programma van VBLD leest.

 

Het programma heeft vijf uitgangspunten: 1. Kordaat en streng optreden tegen elke vorm van criminaliteit en overlast. 2. Behoud, versterking, en waar nodig heropbouw van het fijnmazig sociaal netwerk van onze dorpen. Om dat te bereiken “wordt de islamisering van sommige wijken best afgestopt en waar nodig teruggedrongen”. 3. Zuurstof voor ondernemingen en handelszaken, van de allerkleinste tot de allergrootste. 4. Voldoende parkeergelegenheid creëren in onze dorpskernen voor gemotoriseerd verkeer, en veilige stoepen voor voetgangers. VBLD pleit daarbij voor “behoud van onze groene omgeving, maar wars van fanatisme”. 5. Een eerlijke, correcte en gelijke behandeling voor elke inwoner van Beringen. “Dit houdt (…) in dat er een einde komt aan de voorkeursbehandeling en overmatige aanwending van middelen voor bepaalde groepen van inwoners.” Eenmaal raden wie daarmee bedoeld wordt.

 

Bert Schoofs wil hiermee verhinderen dat “de SP.a (…) met de hulp van het Turks-islamitisch kiezersblok” Beringen “helemaal naar haar hand zou zetten”. VB’er Bert Schoofs (44 j.) is federaal volksvertegenwoordiger. Hij leerde politiek ageren bij de NSV in Leuven. In 1997 trad hij toe tot het Vlaams Blok. Een jaar later was hij al voorzitter van het VB-Limburg. In 1999 werd hij als Limburgs lijsttrekker verkozen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Nog een jaar later werd hij ook verkozen als gemeenteraadslid in Beringen. Zijn c.v. vermeldt als hobby’s onder andere “lectuur en tv-programma’s over astronomie, cybernetica, wetenschappelijke ontdekkingen en filosofie”. Over zijn liefde voor metalmuziek rept Schoofs niet in zijn officieel c.v. (foto: Bert Schoofs in een T-shirt van de Zweedse powermetalband Sabaton, samen met Barbara Bonte). Bert Schoofs was één van de VB’ers die toen Frank Vanhecke dreigde op te stappen bij het VB, Frank Vanhecke liever gisteren dan morgen zag vertrekken. Het ontlokte bij Tom Van Den Troost, toenmalig VB-persverantwoordelijke, de reactie: “Jongske toch,  zelfs als ge op een trapladderke gaat staan komt ge nog niet tot aan zijn (Frank Vanhecke’s, nvdr.) hielen.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beringen, limburg, schoofs |  Facebook | | |  Print

21-10-11

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN: 10 TOT 20 OPEN VB-LIJSTEN ?

Wij signaleerden hier woensdag dat het VB in Grimbergen voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar uitpakt met een ‘open lijst’ onder een andere naam, en eerder dat het VB in Beerse en Ninove hetzelfde doen. De ‘open lijsten’ van het-VB-onder-een-andere-naam hebben nu ook de klassieke media gehaald.

In een klein artikeltje in Gazet van Antwerpen vertelde Filip Dewinter gisteren: "De optie om een verregaande samenwerking aan te gaan met lokale lijsten of personen is een experiment dat we willen uitproberen in tien tot twintig Vlaamse gemeenten. Beerse is één voorbeeld, maar ook in Grimbergen willen we het op die manier doen. En in Ninove gaan we als Forza Ninove naar de kiezer." Dewinter vindt het overdreven om te gewagen van een nieuwe strategie, die nodig is omdat het VB op zijn retour zou zijn. "Het opengooien van onze lijsten voor niet-leden blijft veeleer de uitzondering dan de regel", zegt hij. "In de meeste Vlaamse gemeenten komt er gewoon weer een VB-lijst."

Gazet van Antwerpen vroeg Dewinter niet of het VB lijsten zal neerleggen in alle gemeenten waar zijn partij in 2006 opkwam. We signaleerden bijvoorbeeld problemen voor de opvolging van een ontslagnemend VB-gemeenteraadslid in As, bij Genk. Het Genkse VB-parlementslid Chris Janssens bevestigde intussen dat er geen opvolger zal komen. De lijst mogelijke opvolgers is uitgeput. Chris Janssens weet overigens niet hoe het zit met het tweede VB-zitje in de gemeenteraad van As. Dat is, zonder ontslag van het VB-gemeenteraadslid, ook al maanden onbezet. In Olen, om een ander voorbeeld te nemen, in de Antwerpse Kempen, is de voltallige driekoppige VB-fractie al meer dan een jaar niet meer opgedaagd in de gemeenteraad. Dat ziet er niet goed uit voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Toch niet voor het VB.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 diende het VB in 222 van de 308 Vlaamse gemeenten lijsten in, en in 11 van de 19 Brusselse gemeenten. In de gemeenten in Vlaanderen waar het VB lijsten indiende, haalde de partij gemiddeld 17,1 % van de stemmen. In Brussel was dit gemiddeld 6,1 % van de stemmen, waarmee het VB de grootste Vlaamse partij in het Brusselse werd. Foto: Filip Dewinter, echtgenote en dochters op weg naar een stemlokaal in Ekeren bij een vorige stembusslag.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 14 oktober, as, limburg, olen, provincie antwerpen |  Facebook | | |  Print

30-09-11

INTUSSEN BIJ HET VB

Terwijl le tout VB, vijf televisie- en videocameraploegen, en nog een pak journalisten, gisteren afzakten naar Hoboken voor een debat tussen extremisten, gaat het leven bij het Vlaams Belang intussen zijn gewone gang. En dat betekent: alweer een paar lokale mandatarissen die de partij verlaten.

 

Piet Houben (foto 1) zetelt al sinds 1988 in de gemeenteraad van Schilde (provincie Antwerpen). Achtereenvolgens voor de Volksunie, de Open VLD en het Vlaams Belang. Vijf maanden geleden werd hij voorzitter van de plaatselijke VB-afdeling, waarvan de sterke madame Vlaams volksvertegenwoordigster  Marijke Dillen is. Marijke Dillen is ook gemeenteraadslid in Schilde. Maar la Dillen wordt nu geconfronteerd met het ontslag als VB-voorzitter en als VB-gemeenteraadslid van Piet Houben. Houben kan zich niet meer vinden in de standpunten en werking van de lokale VB-afdeling en stapt daarom op. Hij blijft in de gemeenteraad en politieraad zetelen als ‘Onafhankelijk Vlaams Raadslid’. Er kan dus geen VB’er in zijn plaats zetelen. Houbens echtgenote, Francine Braeckmans, OCMW-raadslid in Schilde, diende eveneens haar ontslag in en blijft eveneens voort zetelen als onafhankelijk raadslid.

 

Bij het Limburgse VB zet de leegloop zich intussen verder. In Maaseik gaf Sara Kannen haar ontslag als gemeenteraadslid. Door het ontslag van Kannen is het VB-Maaseik al toe aan de achtste opvolger van de VB-lijst. Daarenboven blijft de stoel van VB-gemeenteraadslid Peter Maggen al maanden onbezet. Zolang Maggen geen ontslag neemt, kan hij niet vervangen worden. Maar het is niet zeker of men nog vervangers gaat vinden. Het VB trok in Maaseik naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 met slechts vijftien kandidaten, terwijl er op de lijst plaats was voor zevenentwintig. Vijf van de vijftien geraakten verkozen, maar nu zit men in de problemen om de VB-banken nog gevuld te krijgen.

 

In Maasmechelen stapte twee jaar geleden al de VB-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 op bij het VB. Simon Cardinaels bleef evenwel zetelen als onafhankelijk gemeenteraadslid. Marijke Geraerts (foto 2), gemeente- en OCMW-raadslid, doet nu hetzelfde. Ze stapt op bij het VB maar blijft als onafhankelijk gemeente- en OCMW-raadslid voort zetelen. Marijke Geraerts zegt zich niet meer te kunnen terugvinden in de koers die het VB tegenwoordig vaart. Ze betreurt het aan de kant zetten van Marie-Rose Morel, Frank Vanhecke, Francis Van den Eynde en anderen. Voor de uitbouw van de lokale VB-afdeling voelde ze zich niet gesteund door regionale, provinciale en nationale partijstructuren.

 

In As, bij Genk, blijft het VB intussen sukkelen met het vinden voor een opvolger van ontslagnemend VB-gemeenteraadslid Leo Degraeve. Men heeft al de zesde opvolger op de VB-lijst opgeroepen, maar ook die gaf verstek. Er blijven nog twee namen op de VB-opvolgerslijst over. Intussen blijft ook de stoel van Marleen Croes onbezet. Zij is ‘fractieleidster’ van de in principe tweekoppige VB-gemeenteraadsfractie in As, maar komt al maanden niet meer opdagen. Volgend jaar zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen, maar of het VB dan met een betere lijst kan uitpakken in As en andere gemeenten is maar de vraag.

14-09-11

DE LEEGLOOP GAAT VERDER BIJ HET VB

In een portret dat Bram De Baere maakte van Bruno Valkeniers zie je de VB-voorzitter die een gescheurd VB-logo probeert bijeen te houden (foto). Hoe oud de cartoon is, weten we niet. Maar hij is alleszins actueel. Bruno Valkeniers, die dacht met een brief aan de VB-kaderleden een punt te zetten achter de leegloop bij het VB, ziet alweer een aantal mandatarissen vertrekken.

 

In Liedekerke (Vlaams Brabant) verlaten gemeenteraadslid Johan Daelman en zijn echtgenote, OCMW-raadslid Nele Van den Brulle, het Vlaams Belang. “Het jarenlange interne conflict binnen het Vlaams Belang en vooral de manier waarop dit uiteindelijk werd beslecht, heeft mijn vertrouwen in de huidige partijtop ernstig beschadigd”, zegt Johan Daelman. “Ik heb daarom in een brief aan voorzitter Valkeniers laten weten dat ik mijn engagement voor het Vlaams Belang na 24 jaar stopzet.” Hij stapt ook op uit de gemeenteraad, maar blijft wel actief in de Vlaamse beweging. Op 18 september zal hij deelnemen aan de door TAK en de Vlaamse Volksbeweging (VVB) ingerichte betoging ‘Dwars door Linkebeek’. In Liedekerke wordt het Vlaams Belang flink onthoofd door het vertrek van Daelman en zijn echtgenote. Johan Daelman was in 2006 lijsttrekker van het Vlaams Belang bij de gemeenteraadsverkiezingen en gold in de regio als sterhouder van de partij. Zijn echtgenote was een tijdlang ook provincieraadslid.

 

In Herk-de-Stad (Limburg) stapt Michel Laenen op bij het Vlaams Belang. Hij zetelt voortaan als onafhankelijke in de gemeenteraad. Daardoor heeft het Vlaams Belang niet langer een vertegenwoordiger in de gemeenteraad. Michel Laenen: “De belangrijkste reden voor mijn ontslag zijn de aanhoudende perikelen, de interne ruzies en het opzijzetten van een aantal gematigden en hervormers binnen de partijtop. Ik heb steeds geprobeerd om het Vlaams Belang een menselijk gezicht te geven in Herk-de-Stad. Het beleid en de stijl van de nationale partijtop overschaduwen evenwel wat ik als raadslid heb willen opbouwen en waar ik persoonlijk voor sta.”  Het is overigens niet de enige die bij het VB in Limburg opstapt, maar daarover een volgende keer meer. In Zoutleeuw (Vlaams Brabant) is het VB evenmin nog vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Nadat enkele weken geleden gemeenteraadslid en plaatselijk VB-voorzitster Annick Vanacken samen met OCMW-raadslid en VB-propagandaverantwoordelijke Rudi Mathijs opstapten bij het Vlaams Belang, is nu ook gemeenteraadslid en plaatselijk VB-ondervoorzitter Johnny Beertens weg bij het Vlaams Belang.

 

Toen hij op 28 april 2011 in TerZake gevraagd werd om een reactie op de problemen met de Belfortploeg in Gent zei Filip Dewinter: “We hebben 198 besturen hernieuwd. Geen probleem. Er is één probleem: in Gent.” Eén probleem?

28-06-11

VAN GENT TOT GENK: MISERIE, MISERIE, MISERIE

Het geduld van Filip Dewinter was sinds vrijdag op toen hij vernam dat de vijf Gentse VB-gemeenteraadsleden die samen de Belfortploeg vormen, de vier andere Gentse VB-gemeenteraadsleden uit de commissies zouden zetten omdat het onmogelijk is met hen samen te werken. VB-voorzitter Bruno Valkeniers heeft gisteren de vijf (Francis Van den Eynde, Kristina Colen, Geert De Jaeger, Omer Denis en Mireille van Bellegem) uit de partij gezet. Maar daarmee zijn de problemen van het VB nog niet opgelost.

 

Zaterdag 18 juni heeft de VB-partijraad beslist dat de vijf dissidente Gentse gemeenteraadsleden hun Belfortploeg en de bijbehorende website moesten opdoeken, en meningsverschillen voortaan binnenkamers dienden te uiten, niet in de pers. "Indien uiterlijk 30 juni 2011 aan deze voorwaarden niet werd voldaan óf indien men tussentijds één of meerdere der hogervermelde voorwaarden niet naleefde, oordeelde de partijraad dat men zich buiten de partij plaatst en gaf de partijraad de opdracht aan de partijvoorzitter om de nodige maatregelen te nemen tot uitsluiting van het lid", schrijft Bruno Valkeniers in een brief aan de Belfortploegleden. Volgens Valkeniers wijst de beslissing van de Belfortploeg over de vier andere Gentse VB-gemeenteraadsleden erop dat de Belfortploeg de beslissing van de partijraad niet willen naleven. "Bijgevolg moet ik vaststellen dat u zichzelf buiten de partij heeft geplaatst. Wij kunnen u dan ook niet langer als lid van de partij beschouwen", luidt het. Ook de lidmaatschappen, mandaten en functies die de vijf namens of in het Vlaams Belang uitoefenden worden beëindigd. De belangrijkste mandaten van de vijf (alle vijf gemeenteraadslid, twee ook nog provincieraadslid) kan Bruno Valkeniers evenwel niet beëindigen. Het zijn mandaten die de verkozenen toebehoren en niet een partijvoorzitter.

 

Met zijn beslissing gisteren houden de problemen voor Bruno Valkeniers echter niet op. Niet in Gent en omstreken, niet in Genk en omstreken. We schreven eerder al over de problemen voor het VB in de Limburgse gemeente As, vlakbij Genk. Leo Degraeve (foto 1), VB-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, nam er in maart om gezondheidsredenen ontslag als VB-gemeenteraadslid. Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 kreeg hij een herseninfarct waardoor hij half verlamd is. Zijn echtgenote assisteerde hem daarom bij de gemeenteraadszittingen. Werner Feyaerts werd in maart en april uitgenodigd om als eerste opvolger op de VB-lijst zijn eed als gemeenteraadslid af te leggen, maar tevergeefs. Men nodigde daarop de volgende op de VB-lijst uit, maar Sandra Note daagde evenmin op om haar eed als gemeenteraadslid af te leggen. Voor de gemeenteraadszitting deze maand werd dan maar Eleonora Vanseer uitgenodigd, maar ook zij verscheen niet. Men is dus al vier gemeenteraadszittingen aan het proberen een opvolger voor VB'er Leo Degraeve te vinden. En hoe is het met Marleen Croes (foto 2), fractieleidster van de tweekoppige VB-gemeenteraadsfractie in As? Ze kwam deze maand voor de vierde opeenvolgende keer niet opdagen voor de gemeenteraadszitting.

 

Een meerderheid van de VB-gemeenteraadsleden in Gent wordt uit de partij gegooid, en in de buurt van Genk vindt men geen gemeenteraadsleden meer die voor het VB willen zetelen. Bij het VB mag de partijvoorzitter blijven. Zo’n goeie hebben ze daar nog niet gehad.

15-05-11

DILSEN-STOKKEM: HELE VB-AFDELING WEG

Toen hij op 28 april 2011 bij TerZake gevraagd werd om een reactie op de problemen met de Belfortploeg zei Filip Dewinter: “We hebben 198 besturen hernieuwd. Geen probleem. Er is één probleem: in Gent.” Alleen in Gent een probleem? In Limburg zien ze dat toch anders.

 

De VB-afdeling in Dilsen-Stokkem, aan de Maaskant, is niet meer. “We veranderen onze naam in Leefbaar Dilsen-Stokkem”, zegt Wim De Meester (foto) die in de plaatselijke gemeenteraad zetelt én Limburgs provincieraadslid is. Op de VB-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 stonden zeven kandidaten waarvan er twee verkozen geraakten. Wim De Meester en een man met blijkbaar buitenlandse roots: Sandy Poglavec. Op de lijsten in Dilsen-Stokkem is echter plaats voor vijfentwintig kandidaten en Wim De Meester hoopt die nu te vinden onder een nieuwe naam en niet meer de dada’s van de nationale VB-leiding. Wim De Meester: “Momenteel haken veel potentiële kandidaten af door de harde lijn van de nationale partijtop. In Dilsen-Stokkem heerst geen grote immigratiepolitiek en op lokaal vlak is Vlaamse onafhankelijkheid geen thema. Daarom kozen we voor een andere naam.”

 

De VB-afdeling van Dilsen-Stokkem haalde al een paar keer eerder de kranten. In 2004, in volle campagne voor de Vlaamse parlementsverkiezingen, vond de politie in huis bij het toen enige VB-gemeenteraadslid in Dilsen-Stokkem – Marc Nullens – 1 000 xtc-pillen, een halve kilo speed en een revolver. Nullens had een winstgevende drugshandel opgezet met een andere Vlaming en een jonge Turk. In de gemeenteraad van Dilsen-Stokkem werd Nullens opgevolgd door Mario Voorjans die zijn sporen verdiend had bij de Vlaams Belang Jongeren. VB-Kamerlid Bert Schoofs zei met Mario Voorjans iemand naar de gemeenteraad te kunnen sturen die het wél verdient. Maar minder dan een jaar later begon Voorjans al weg te blijven uit de gemeenteraad. Teleurgesteld over een aantal zaken binnen het VB. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 stond hij niet meer op de VB-lijst.

 

In Dilsen-Stokkem is er nu geen probleem binnen de plaatselijke VB-afdeling. De hele VB-afdeling is weg.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, dilsen-stokkem, limburg |  Facebook | | |  Print

16-04-11

LEEGLOOP: OOK IN LIMBURG

Gerolf Annemans mag dan wel beweren dat Bruno Valkeniers het VB bijeenhoudt “in woelige wateren”, de leegloop bij de VB-gemeenteraadsleden gaat intussen onverminderd verder.

 

In het Limburgse As nam vorige maand VB-gemeenteraadslid Leo Degraeve, wegens gezondheidsredenen, ontslag uit de gemeenteraad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 was Degraeve de VB-lijsttrekker. Het VB behaalde toen in deze buurgemeente van Genk 12,2 % van de stemmen, en daarmee twee verkozenen: Leo Degraeve en Marleen Croes. Na het ontslag van Leo Degraeve werd de eerstvolgende op de VB-lijst aangeschreven om de eed te komen afleggen, Werner Feyaerts. Maar die daagde niet op. Het is ook weinig waarschijnlijk dat hij ooit zal opdagen, want in 2009 gaf hij al zijn ontslag als VB-lid in de OCMW-raad van As. De gemeenteraad van As kon enkel vaststellen dat Feyaerts niet verscheen voor de eedaflegging. Aan Marleen Croes vragen wat er aan de hand was, kon niet. Ook het voorlopig enige VB-gemeenteraadslid in As daagde niet op bij de laatste gemeenteraadszitting.

 

In een andere gemeente in de streek, in Zutendaal, liet VB-gemeenteraadslid Lus Vanderreken in een aangetekende brief weten dat hij ontslag neemt als gemeenteraadslid omdat hij naar Brugge verhuist. Toen het punt op de gemeenteraad ter sprake kwam, keken vele gemeenteraadsleden even op: wie was die Lus Vanderreken? Met 9,2 % van de stemmen verkozen als enig VB-gemeenteraadslid was hij de voorbije drie jaren geen enkele keer opgedaagd om de gemeenteraad bij te wonen. Foto: De gemeenteraad van Zutendaal, toen de fotograaf langskwam voor een groepsfoto was Lus Vanderreken er ook al niet. 

 

Voorzitter van de VB-werking in de regio Midden-Limburg waar de gemeenten As en Zutendaal toe behoren, is Chris Janssens. Pas benoemd tot voorzitter van de ‘adviescommissie voor verzoening en tucht’ bij het VB. Terwijl hij zich gaat mengen in Gentse aangelegenheden, kan hij niet eens orde op zaken stellen in eigen streek.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, as, zutendaal, limburg |  Facebook | | |  Print

04-04-11

HELE VB-AFDELING WEG

Werd in Kalmthout donderdagavond de VB-gemeenteraadsfractie ineens gehalveerd, in het Limburgse Houtalen-Helchteren houdt de hele VB-afdeling er vanaf volgend jaar mee op (foto 1: het verlaten koolmijngebouw van Houthalen). 

 

“We doen ons uiterste best om ons in Houthalen-Helchteren goed te profileren”, zegt plaatselijk VB-voorzitter Ludo Diliën in Het Belang van Limburg. “Maar keer op keer slaagt de nationale partijleiding er in om afkeer op te wekken", vervolgt Deliën. "Dat merken wij als basismilitanten maar al te goed. Vooral de harde lijn van de partij steekt ons stokken in de wielen. Die heeft geleid tot het cordon sanitaire, waardoor we vandaag geïsoleerd zijn.” In de gemeenteraad werkt het VB in Houthalen-Helchteren naar eigen zeggen goed samen met oppositiepartij CD&V. Dit jaar blijven Diliën & Co nog onder de VB-vlag, maar naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar trekken ze onder de benaming ‘Uw Gemeente Belang’ (UGB). “Pas op”, waarschuwt Diliën, “we blijven achter een streng asielbeleid staan. Daarnaast zullen ook lagere belastingen een speerpunt in ons programma zijn.” Maar de last van het nationale partij-imago wil Diliën van zich af gooien. Ludo Deliën is, naast plaatselijk VB-voorzitter, ook de fractieleider van het VB in de gemeenteraad van Houthalen-Helchteren. De twee andere VB-gemeenteraadsleden in Houthalen-Helchteren, Nathalie Tielens en Carine Achten, stappen samen met Diliën op bij het VB.

 

Het VB heeft in Houthalen-Helchteren al een waar brokkenparcours achter de rug. In 2003  moest plaatselijk VB-boegbeeld Remie Timmers opstappen na racistische uitspraken. In eerste aanleg werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel. De nationale VB-partijleiding vond het niet nodig om Timmers voor zijn racistische uitspraken – volgens hem kan je beter Turken dan vleesafval in een container gooien – uit het VB te zetten. In beroep werd Timmers veroordeeld tot twee maanden cel, waarvan de helft effectief. Ander plaatselijk VB-boegbeeld John Vrancken stapte in 2008 over van het VB naar LDD, maar was in 2009 alweer weg bij LDD. Het is natuurlijk relatief, maar volgens een parlementair rapport van Het Belang van Limburg was hij de beste van de Limburgse VB-parlementsleden. Een ander haantje-de-voorste uit Houthalen-Helchteren, Bob De Wispelaere, stapte eveneens van het VB over naar de LDD, maar is daar nu ook weg. Beiden zetelen nu als 'onafhankelijken'. Vrancken als gemeenteraadslid in Houthalen-Helchteren; De Wispelaere als provincieraadslid.

 

In Houthalen-Helchteren heeft het Belgisch leger een groot oefenterrein voor schietoefeningen. Na de oefeningen verspreiden wolken van buskruit zich blijkbaar over de plaatselijke bevolking, minstens over de plaatselijke VB’ers. (Foto 2: VB-protest tegen de opening van een asielcentrum in Helchteren, 27 november 2010.)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, houthalen-helchteren, limburg |  Facebook | | |  Print

04-03-11

KLASSENSTRIJD IN LIMBURG

Vandaag wordt op een aantal plaatsen actie gevoerd tegen het Interprofessioneel Akkoord (IPA). We verwachten er niet veel van. Uiteraard niet van het IPA, maar ook niet van de acties. Daarvoor weegt de verdeeldheid tussen het ACV enerzijds en het ABVV en ACLVB anderzijds te zwaar, en mankeren we vandaag ook een duidelijk en algemeen ordewoord.

 

Veertien dagen terug was er al een betoging in Antwerpen; vorige week was er actie in Limburg. De ondernemersvertegenwoordiging in Limburg steigerde, maar het zit er in de meest oostenlijke Vlaamse provincie al langer bovenarms op tussen de plaatselijke Voka-afdeling en het ABVVHet begon vorige zomer met een spandoek waarop Kapitalisme schaadt uw gezondheid, dat aan één van de ABVV-gebouwen aan de singel rond Hasselt werd opgehangen (foto 1). Een spandoek uit een campagne die in heel Wallonië is gevoerd, maar in Vlaanderen alleen werd overgenomen door het ABVV-Limburg. Het ABVV-gebouw staat schuin tegenover het gebouw van het ondernemersnetwerk Voka en in september reageerde Voka door aan haar gebouw een spandoek met Voorbijgestreefd syndicalisme schaadt de economie uit te hangen. Volgens Johann Leten (Voka) doet de houding van het ABVV denken aan Radio Mille Collines die haat predikte tussen de Huti’s en Tutsi’s. Leten vindt het ook normaal dat een werkgever een werknemer ontslaat die zijn baas met een helm slaat. Hij vertelt er niet bij dat die arbeider zijn baas op zijn helm, niet op zijn hoofd, sloeg, en het in een bedrijf gebeurde met een ouderwetse managementstijl. Er volgde prompt vier dagen staking, zo hoog zat de zaak bij de arbeiders van Tessenderlo Chemie.

 

Johann Leten werpt ook op dat ABVV-topman Rudy De Leeuw aanvankelijk het IPA verdedigde, en De Leeuw dan ook zijn woord maar moet houden. Bart Henckaerts, gewestelijk secretaris van het ABVV-Limburg, weerlegt de aantijging: “Rudy De Leeuw heeft zijn uiterste best gedaan. En zoals dat gaat in een democratische organisatie is dat onderhandelde akkoord voorgelegd aan de achterban. Dat ze zoiets bij een onderneming niet verstaan, begrijp ik wel. Daar beslist de top. En moet de rest gewoon volgen.” Het Vlaams Belang sprong vorige vrijdag in de bres voor het Limburgse patronaat. Voor het VB is er geen probleem met het kapitalisme. Met zevenen posteerden ze zich voor het ABVV-gebouw, met een spandoek waarop België schaadt uw portemonee, uw pensioen en uw koopkracht. Van de zeven VB’ers die hiervoor opdoken, zijn er vier parlementslid (vooraan links op foto 2 achtereenvolgens: Chris Janssens, Bert Schoofs en Annick Ponthier; tweede van rechts: Katleen Martens). Met slechts zeven, eigenlijk acht want er moest nog iemand de foto maken: maar goed voor een korte reportage bij TV-Limburg.

 

“In feite gaat het over 12,5 miljard Vlaamse transfers die jaarlijks naar Wallonië gaat, en dat is wat onze Vlaamse economie schaadt”, legde Bert Schoofs uit. Dat een crisis veroorzaakt door een paar hebzuchtige bankiers de Vlaamse (en wereldwijde) economie schaadt, en men de Vlaamse (Waalse en andere) werknemers daarvoor laat opdraaien, dat is de zorg niet van Bert Schoofs.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, limburg, schoofs |  Facebook | | |  Print

28-12-10

GOEDE VOORNEMENS

De eindejaarsperiode is de periode bij uitstek om goede voornemens te maken, en Jan Van Gils (foto 1) uit Meerhout (in de Antwerpse Kempen) voegde de daad bij het woord: hij zet een punt achter zijn politieke loopbaan. Hij was VB-gemeenteraadslid en stopt er nu mee omdat zijn beroep als zelfstandige ondernemer veel van zijn tijd opslorpt en hij ook meer tijd wil vrijmaken om door te brengen met zijn gezin.

 

Alle respect hiervoor en hopelijk vergaat het Jan Van Gils niet zoals Francis Dox, broer van plaatselijk VB-voorzitter Mannu Dox. Francis Dox, toen nog VB-gemeenteraadslid, stapte in juli 2006, samen met een ander VB-gemeenteraadslid en 4/5e van de VB-leden in Meerhout, over naar de N-VA. In oktober 2006, een paar dagen vóór de gemeenteraadsverkiezingen, vond Francis Dox kogels in zijn brievenbus. Mannu Dockx distantieerde zich van de “maffiose praktijken zoals het opsturen van kogels” naar zijn broer. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kreeg het VB in Meerhout desondanks het vertrouwen van 14,5 % van de kiezers in Meerhout, en vandaar drie gemeenteraadsleden. Jan Van Gils stond toen als tweede op de VB-lijst.

 

In Gingelom, in de Limburgse Haspengouw, haalde het VB bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 9,4 % van de stemmen, wat haar recht gaf op één gemeenteraadslid. Dat mandaat ging naar lijsttrekker Firmin Kempeneers (foto 2) en die heeft nu ontslag genomen als VB-lid. In de gemeenteraad zetelt hij voortaan als onafhankelijke. Firmin Kempeneers (in Het Belang van Limburg): “Ik ben in de politiek gegaan om aan beleid te doen en ik wil daarom niet langer de lijn van Dewinter volgen die resoluut voor oppositie kiest. Ik ben ook het voortdurende geruzie in de partij beu, en het stuit me tegen de borst op welke manier Marie-Rose Morel werd aangepakt door sommige partijleden.”

 

Firmin Kempeneers noemt zichzelf een rechts-liberaal. De Open VLD van Gingelom is hem “te links”. Voorlopig blijft hij dan ook als onafhankelijke voort zetelen. Zijn plaats in de gemeenteraad doorgeven aan de eerste opvolger op de VB-lijst gunt hij zijn ex-partij niet. Daarvoor hebben ze teveel op zijn ziel getrapt. "Ze kunnen daar moeilijk tegen kritiek", is Kempeneers' commentaar over het bestuur van het VB in de regio Zuid-Limburg. Bekendste in dat bestuur is federaal volksvertegenwoordigster Annick Ponthier. Annick Ponthier zagen we laatst nog in Antwerpen bij een haram-receptie van Filip Dewinter. Verder is bekend dat ze wil toetreden tot de gebedsgroep van Alexandra Colen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, limburg, kempen |  Facebook | | |  Print

24-09-10

VLAAMSE NIJD EN WAALSE HUMOR

Aanstaande zondag 26 september worden in Sint-Truiden Waalse Feesten ingericht. Limburg heeft trouwens al lang een band met Wallonië, en meer in het bijzonder de provincie Luik. Limburg behoorde tot het Prinsbisdom Luik, en ontelbare Limburgers verdienden hun kost in de Luikse staalindustrie. Dat de Sint-Truidense burgemeester Ludwig Vandenhove lid is van B-plus helpt natuurlijk ook om de Waalse Feesten in Sint-Truiden georganiseerd te krijgen.

Maar er zijn er altijd die de pret willen bederven. Voorpost heeft aangekondigd de receptie bij de Waalse Feesten in Sint-Truiden te verstoren. Met “toeters, blazers, fluitjes, deksels, trompetten en al wat lawaai maakt” willen ze de receptie “enigszins opvrolijken”. Over vuvuzela’s wordt niet gerept. Volgens een persmededeling van Voorpost zijn Waalse feesten "op Vlaams grondgebied (...) een provocatie van jewelste." Even later herhaalt Voorpost nog eens dat dit "je reinste provocatie" is, en meldt de club van Luc Vermeulen (foto 1) dat Voorpost niet zal nalaten "op deze provocatie in te gaan". Voorpost heeft blijkbaar weinig nodig om zich geprovoceerd te voelen. Vervoer vanuit de traditionele vertrekpla(a)ts(en) voor Voorpost-manifestaties is geregeld. In 2008 voerde Voorpost al eens actie bij de Waalse Feesten in Sint-Truiden. Zonder vooraf het plaatselijk VB-bestuur in te lichten, wat kwaad bloed zette bij toenmalig VB-fractieleidster in de Sint-Truidense gemeenteraad Marleen Govaerts.

We ontkennen niemand het recht om fier te zijn op Vlaanderen, maar fierheid halen uit het verstoren van Waals Feesten in Vlaanderen is zielig. In Sint-Truiden laten ze het echter niet aan hun hart komen. De Waalse Feesten worden daar afgesloten met het Eerste Waals Humorfestival in Vlaanderen. Waar naast Bert Kruismans, de Waalse humoristen Les Frères Taloche, Alex Vizorek en Stefan Cuvelier – in het Nederlands – zullen optreden. Het is niet de grootste zaal van cultureel centrum de Bogaard die men daarvoor gereserveerd heeft, maar het is snel zijn om nog aan een toegangskaart te geraken.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost, vb-vrienden, wallonië, limburg |  Facebook | | |  Print

08-08-10

VB-AFDELING OPGEHEVEN

In Kortessem, een Limburgse gemeente vlakbij Hasselt, behorend tot de Haspengouwse fruitstreek, werd de VB-partijwerking pas stopgezet.

De kandidaten op de VB-lijst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen zijn, volgens plaatselijk VB-voorzitter Stephan Hermans, niet meer bereid zich in 2012 opnieuw kandidaat te stellen. Huidig VB-gemeenteraadslid Johny Creemers, het enige VB-gemeenteraadslid in Kortessem, zou zijn mandaat nog wel uitdoen maar evenmin nog kandidaat zijn in 2012. Aanleiding voor het stopzetten van de VB-activiteiten is, volgens Stephan Hermans, de weinige steun die men kreeg vanuit het kantonnaal bestuur van het VB. Met de ontslagen die er pas bij het VB-personeel vielen, als gevolg van het slechte verkiezingsresultaat op 13 juni, zal het er trouwens niet op verbeteren.

VB-gemeenteraadslid Johny Creemers (55 j.) is de man rechts op de foto, in geblokt hemd. De anderen op de foto zijn de lijsttrekkers van de andere partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Als kleren de man maken, heeft Creemers met zijn geblokt hemd een subtiele vingerwijziging gegeven naar de voorloper van zijn partij. Creemers heeft een tattoo op de rechterarm en draagt een gouden kettinkje. “Doet eigenlijk niemand kwaad in Kortessem. Goeie garagist ook”, is het commentaar vanuit Limburg. En met de jaren is het verstand gekomen, nu hij kapt met het VB.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, limburg |  Facebook | | |  Print

28-01-10

EEN GROTE STAP VOOR DE MENSHEID, EEN KLEINE VOOR BERT SCHOOFS: VAN AUSCHWITZ-BIRKENAU NAAR EEN ANTI-ISLAMMEETING

Het zijn drukke dagen voor Bert Schoofs (foto 1), fractieleider van het VB in de gemeenteraad van Beringen, Kamerlid en lid van het VB-partijbestuur. Vanavond beleeft hij zijn moment de gloire. De meeting die het VB plande tegen het toelaten van luidsprekers aan een moskee in Beringen (foto 2) is meteen al een overwinningsfeest: de aanvraag om luidsprekers te mogen plaatsen is intussen ingetrokken. Twee dagen geleden stond een bezoek aan de vijfenzestig jaar geleden bevrijdde concentratie- en vernietigingskampen van Auschwitz en Birkenau (foto 3) op Schoofs’ programma.

Op 10 november vorig jaar had de Fatih-moskee, een prachtige moskee in de schaduw van de koolmijn van Beringen, opgenomen bij de bezienswaardigheden van Toerisme Vlaanderen, een verzoek ingediend om luidsprekers te plaatsen op de minaretten van de moskee. Om zo de omwonende moslims op te roepen voor het gebed. Zoals duizenden kerken de klokken luiden voor het begin van de mis. In de Genkse wijk Sledderlo, een paar kilometers verder, galmen al jaren moslimzangen door luidsprekers. Niemand die daar last van heeft, of toch niet meer dan met het klokkengelui. Ook in Heusden-Zolder kan het. In Beringen ligt dat anders. Daar heeft burgemeester Marcel Mondelaers jarenlang strijd geleverd tegen hoofddoeken op foto’s voor identiteitskaarten, tevergeefs maar het schept wel een bepaald klimaat. Het VB behaalde er bij de gemeenteraadsverkiezingen een kwart van de stemmen. In de gemeenteraad van Beringen trok Bert Schoofs de aanvraag om luidsprekers te mogen plaatsen aan de Fatih-moskee op flessen: “Als iedereen in Beringen luidsprekers aan zijn voor-, achter- of zijgevel zou mogen hangen, heeft het een kakafonie van jewelste tot gevolg.” De mensen van de Fatih-moskee schrokken van het tumult dat over de zaak werd gemaakt en trokken hun aanvraag om luidsprekers uit te mogen hangen in, nog voor een gepland onderhoud met het Beringse schepencollege plaatsvond. Bij het gemeentebestuur van Beringen maakt men zich zorgen over de reacties van allochtone jongeren op de VB-meeting die vanavond toch doorgaat. "Aan ons zal het niet liggen", zegt Bert Schoofs. Even de haatcampagne tegen de islam vergetend. Maar het zou natuurlijk koren op de molen van het VB zijn mocht het tot ongeregeldheden komen.

Begin deze week werd Bert Schoofs nog “hondsverkouden” gesignaleerd, met “onafgebroken snotteren en niezen”. En toch zou hij dinsdag nog een blitzbezoek brengen aan de concentratie- en vernietigingskampen van Auschwitz en Birkenau, in het spoor van minister van Landsverdediging Pieter De Crem. In welke hoedanigheid is niet duidelijk, Schoofs is geen lid van de Kamercommissie voor Landsverdediging. In elk geval, om 6 uur werden De Crem en Schoofs op de militaire luchthaven van Melsbroek verwacht. Om 20 uur zouden ze terug zijn. Althans dat was de bedoeling. Met Air De Crem weet je nooit wanneer een vliegtuig vertrekt of aankomt, en er werden extreme weersomstandigheden verwacht in Polen. “Het wordt geen plezierreisje, maar da’s dan ook niet de bedoeling”, schreef Bert Schoofs op zijn Facebook-pagina. Wat dan wel de bedoeling was, verduidelijkte hij niet. Wil Bert Schoofs dat de gruwelijke geschiedenis van Auschwitz-Birkenau niet uit het collectief geheugen verdwijnt? Zijn partijgenoot Frank Vanhecke vindt anders dat aan de Holocaust al genoeg herinnerd wordt. Overigens vroeg ook Schoofs’ VB-collega Pieter Huybrechts zich af wat de bedoeling is van Schoofs' blitzbezoek. “En wat kost deze ‘grap’ aan de brave belastingbetaler?”, voegde Huybrechts er nog aan toe. Bert Schoofs moet dat vanavond maar eens uitleggen op zijn meeting over de luidsprekers aan de plaatselijke moskee die er toch niet komen. En wil Pieter De Crem terugkomen op zijn beslissing om niet langer het busvervoer voor schoolklassen die Auschwitz-Birkenau zouden bezoeken te ondersteunen?

07:22 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, limburg, schoofs |  Facebook | | |  Print

24-12-09

GEEN VB-AFDELING MEER IN BORGLOON

Borgloon. Begin deze week was er nog een vraag over in het VRT-spelprogramma Blokken. Quizmaster Ben Crabbé werd door de jury terechtgewezen dat het Limburgse Borgloon een stad is, en niet slechts een gemeente of dorp. Stadje zou misschien een betere omschrijving zijn. Naast een ‘stadscentrum’ met een 3 000 inwoners is het vooral een fusie van dorpen met kleurrijke namen als Bommershoven, Hoepertingen, Jesseren, Kuttekoven… Maar het strekt hen tot eer dat ze er een bloeiende fruitteelt hebben, en sinds kort geen VB-afdeling meer.

In 2000 stond het VB nog nergens in Borgloon, maar in de jaren die volgden was Borgloon naar verluidt de Limburgse gemeente met het snelst stijgend ledenaantal. In 2005 werd het eerste afdelingsfeest georganiseerd, toenmalig VB-voorzitter Frank Vanhecke overhandigde bij een barbecue met enkele tientallen aanwezigen de afdelingsvlag van het VB-Borgloon (foto). Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 presenteerde het VB zich aan de kiezer, weliswaar met een onvolledige lijst (12 kandidaten, bij 21 mogelijke plaatsen). Het leverde het VB 9,1 % van de stemmen op en één verkozene: lijsttrekker en voorzitter van de plaatselijke VB-afdeling Ludo Vansimpsen. Halverwege de bestuursperiode toonde Vansimpsen zich tevreden over het geleverde werk. “Dat wij een luis in de pels van de huidige bestuursmeerderheid zijn, is intussen al geweten. Als zelfs de voorzitter van de lokale Open VLD ons op de korrel neemt in een lokale partijpublicatie, dan weet je gewoon dat het Vlaams Belang zijn rol als oppositie terdege uitvoert. In Borgloon is er dus wel degelijk iets veranderd. Daar waar de meerderheid gedurende jaren vrij spel had, moet er nu op regelmatige tijdstippen verantwoording afgelegd worden. Het is pijnlijk als het Vlaams Belang keer op keer aantoont dat Borgloon afstevent op een financiële kater na deze legislatuur.”

Dinsdagavond is bekend geraakt dat het VB geen afdeling meer heeft in Borgloon. Tijdens de gemeenteraad kondigde voorzitter Ludo Vansimpsen aan dat hij zijn ontslag heeft gegeven bij het VB, samen met het volledige lokale partijbestuur. Vansimpsen zal voortaan als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad. Hij en zijn bestuur namen deze beslissing omdat ze het oneens zijn met de manier waarop regiosecretaris Rik Schoeps is ontslagen bij het VB. Het change managementvan huidig VB-voorzitter Bruno Valkeniers maakt brokken. Vansimpsen wilde niet verder ingaan op het ontslag van Rik Schoeps. Hij zei wel nog in Borgloon een meer gematigde partij te willen opstarten, onder de naam Loons Belang. Van Vlaams Belang naar Loons Belang, small is beautiful.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: limburg |  Facebook | | |  Print

12-09-09

MARLEEN GOVAERTS ZET DE PUNTJES OP DE I

Vorige week schreven wij hier dat terwijl de laatste week van augustus drie Vlaams Belang-gemeenteraadsleden opstapten uit de partij van Bruno Valkeniers, het Sint-Truidense onafhankelijk gemeenteraadslid en voormalig VB-parlementslid Marleen Govaerts teruggekeerd was naar de schaapsstal. Maar dat blijkt niet zo te zijn.

We schreven dat Marleen Govaerts zich opnieuw een VB-lidkaart had aangeschaft op gezag van Het Belang van Limburg en ’t Pallieterke. In dat laatste blad ontkent Marleen Govaerts nu echter een nieuwe lidkaart gekocht te hebben. In een lezersbrief legt Marleen Govaerts eerst uit wat de reden is voor haar ontslag bij het VB. Over de lijstvorming bij de vorige parlementsverkiezingen, toen Gerolf Annemans de voorkeur gaf aan een “grote, blonde” (versta: Linda Vissers) rept ze niet. Marleen Govaerts: “De waarheid is dat ik naar aanleiding van het optreden van Voorpost en VB in september 2008 bij het Waals Feest in Sint-Truiden ontslag heb genomen als fractieleider. Dat is een logisch gevolg van het feit dat het Limburgs bestuur mij niet eens geïnformeerd, laat staan raad gevraagd had, over hun plannen met het Waals feest in Sint-Truiden. Pas in het voorjaar van 2009 ben ik als onafhankelijke gaan zetelen omdat ik geen deel wou uitmaken van een partij die zegt op te komen voor de kleine man, maar haar eigen kleine werknemer in Tongeren op een mensonwaardige manier ontslaat.

Nu zetel ik inderdaad terug als lid van de fractie VB-Vlott, en dit alleen om puur praktische redenen. Een lidkaart koop ik nooit meer, van geen enkele partij. Ik heb genoeg elleboog- en ander werk gezien in de politiek! Ik doe rustig mijn termijn uit in de gemeenteraad en kijk uit naar de komst van mijn eerste kleinkind in het najaar. Dat is veel belangrijker voor Vlaanderen dan al het gelul in de praatbarakken.” Bij deze dus: Marleen Govaerts heeft geen nieuwe VB-lidkaart gekocht, is verbolgen over de manier van werken bij het VB en aanverwante organisaties, en baalt van de politiek in het algemeen. Wij begrijpen dat, en allicht niet alleen wij. (Foto 1: Voorpost-actieleider Luc Vermeulen. Foto 2: Marleen Beckers en de bekendste van haar vier kinderen: Roosmarijn Beckers.)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: limburg, vb |  Facebook | | |  Print

03-09-09

ÉÉN KEERT TERUG NAAR DE VB-SCHAAPSTAL

Tegenover het opstappen van drie VB-gemeenteraadsleden die voortaan als onafhankelijke gaan zetelen, staat dat één onafhankelijk gemeenteraadslid terugkeert naar de VB-schaapstal. Marleen Govaerts (foto) maakte haar rekening en stelde vast dat het financieel interessanter was als VB’ster in de gemeenteraad van Sint-Truiden te zetelen.

Marleen Govaerts was jarenlang de sterkhouder van het VB in Sint-Truiden, samen met haar man Rik Beckers en hun dochter Roosmarijn Beckers. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 overklasten ze alle drie alle andere VB-kandidaten in Sint-Truiden. Marleen Govaerts kreeg 1 904 voorkeurstemmen, Rik Beckers 978 en Roosmarijn Beckers 1 024. Rik Beckers was één van de eersten die een lidkaart van het Vlaams Blok kocht, Roosmarijn Beckers schitterde als VB-jongere in het tv-programma Bracke & Crabbé in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 2003, en Gerolf Annemans vroeg Marleen Govaerts zich kandidaat te stellen voor die parlementsverkiezingen in 2003. Marleen Govaerts werd rechtstreeks verkozen, maar een verpletterende indruk maakte ze niet in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ze kwam eenmaal in beeld. Toen bleek dat VB-Kamerlid Guido Tastenhoye bemiddelde voor de regularisatie van een gezin zonder geldige verblijfspapieren uit Kazachstan, vroeg VRT-journaliste Linda De Win een reactie aan Marleen Govaerts. Govaerts’ ogen toonden paniek. De Sint-Truidense wreef haar handen nerveus over elkaar en stamelde dan: “Wilt u mijn persoonlijke mening? Dat moet u Filip Dewinter vragen.”

Bij de parlementsverkiezingen in 2007 treuzelde Gerolf Annemans naar de mening van Marleen Govaerts te lang voor het samenstellen van de lijst, en viste Annemans voor een plaats op de lijst daarenboven meer naar Govaerts’ telegeniekere dochter Roosmarijn Beckers. Marleen Govaerts deed de deur dicht en maakte bekend niet langer op een VB-lijst te willen staan. Ook Roosmarijn Beckers wilde niet langer opdraven in het VB-circus. Gepolst naar haar beste herinnering uit de Kamer van Volksvertegenwoordigers zei Marleen Govaerts: “Mijn wetsvoorstel dat de fiscale problemen van de grensarbeiders had kunnen oplossen. (…) Helaas is mijn wetsvoorstel nooit op de agenda van de Kamer geraakt. Ik heb de grensarbeiders dan maar aangeraden om het eens bij de meerderheid te proberen, wij komen toch nooit aan de macht.” Een goede indruk hadden haar collega’s in het parlement niet achtergelaten. Marleen Govaerts: “Een pak mensen dat hier rondloopt, is sterk overroepen. Bovendien slokt het parlement zoveel geld op. Als ik zie hoeveel parlementsleden verdienen en hoe we in de watten worden gelegd… Ik vraag me af of het niet met wat minder kan.”

Toen het VB bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in juni dit jaar in Sint-Truiden meer dan tien procent verloor, wees Marleen Govaerts in reactie op een artikel in Het Belang van Limburg erop welke goede persoonlijke uitslag zij in het verleden haalde, maar hoe ze toch opzij werd geschoven voor een “grote, blonde”. Waarmee ze Linda Vissers bedoelde. Het ongenoegen zat in juni nog diep, maar vorige week heeft Marleen Govaerts toch opnieuw een VB-partijlidkaart gekocht. In 2007 weigerde ze nog langer op een VB-lijst te staan, en nam ze ontslag als VB-fractieleidster in de gemeenteraad van Sint-Truiden maar zetelde ze verder in die gemeenteraad als onafhankelijke. Nu sluit ze zich terug aan bij de driekoppige VB/VLOTT-fractie in de gemeenteraad van Sint-Truiden. Naar eigen zeggen om zo als fractie in voldoende aantal te zijn om te kunnen zetelen in de commissievergaderingen en recht te hebben op de daarbij horende vergoedingen. Volgens Het Belang van Limburg is het niet duidelijk of de brokken tussen Marleen Govaerts en de Limburgse VB-partijtop inmiddels gelijmd zijn, maar is er in de hemel niet meer vreugde voor een zondaar die terugkomt dan… ?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: limburg, vb |  Facebook | | |  Print

05-08-09

VB-LIJSTTREKKER BIJ DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN MAASMECHELEN VINDT VB EEN VERKEERDE KEUZE

Opnieuw heeft een gemeenteraadslid het Vlaams Belang verlaten. Simon Cardinaels, bij de gemeenteraadsverkiezingen drie jaar geleden nog lijsttrekker van het VB in Maasmechelen, zegt het VB vaarwel maar blijft zetelen als onafhankelijk gemeenteraadslid. De VB-fractie in de Maasmechelense gemeenteraad telt nu nog drie gekozenen, op in totaal drieëndertig gemeenteraadsleden in de Limburgse gemeente die vooral bekend is om de voormalige koolmijn van Eisden en het outletshoppingcentrum Maasmechelen Village.

 

Simon Cardinaels (foto) liet zijn kiezers weten: “Ik koos drie jaar geleden voor het Vlaams-nationalisme, maar dat blijkt nu een verkeerde keuze. Ik kon mij niet meer vinden in de huidige gang van zaken in de VB-fractie in de gemeenteraad en ook niet nationaal, maar ik blijf zetelen als onafhankelijk raadslid en kijk intussen wat rond.” Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 was Simon Cardinaels nog lijsttrekker van het VB in Maasmechelen. Hij kreeg er 1 313 voorkeurstemmen, bijna dubbel zoveel als Thieu Boutsen op diezelfde lijst, die toen nog VB-volksvertegenwoordiger was. Bij de federale verkiezingen in 2007 stond Simon Cardinaels als mede lijstduwer op de Kamerlijst van het VB in Limburg en verzamelde daar 8 000 voorkeurstemmen.

 

We zijn niet vertrouwd met de diepste geheimen in het bronsgroene eikenhout in Limburg, maar dat Simon Cardinaels vanuit het niets bij de gemeenteraadsverkiezingen VB-lijsttrekker werd in Maasmechelen heeft allicht veel te maken met zijn beroepsbezigheden en hobby. Simon Cardinaels is uitbater van een harmonicashop, en organiseert daarnaast ook bonte avonden waar de harmonica, een variant van de bekendere accordeon, centraal staat. In de plaatselijke VB-afdeling zal het er nu ongetwijfeld minder vrolijk aan toe gaan. Simon Cardinaels was op verlof in Oostenrijk als hij zijn besluit nam om het VB te verlaten. Waar gezonde berglucht al niet goed voor is!

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: limburg |  Facebook | | |  Print

22-07-09

LIMBURG

In Limburg moest een en ander verschoven worden nadat Vlaams parlementslid Annick Ponthier haar mandaat niet opnam om plaats te laten voor eerste opvolgster Katleen Martens, terwijl Ponthier als tweede opvolgster op de Kamerlijst in 2007 naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers verhuist nu Linda Vissers (foto) van de Kamer terugkeert naar het Vlaams Parlement. Volgt u nog?

 

Niet dat het verdwijnen van Linda Vissers uit de Kamerfractie van Gerolf Annemans, en het verschijnen van Annick Ponthier daar, een wezenlijk verschil betekent. Het Belang van Limburg interviewde twee jaar geleden, naar aanleiding van de federale verkiezingen, beide diva’s. Het YouTube-filmpje van dit interview met Linda Vissers is redelijk bekend; Annick Ponthier blijkt niet beter te scoren.

 

    1. Linda Vissers (e, 19 975)

    2. Bert Schoofs (e, 10 032)

    3. Chris Janssens (e, 8 803)

    4. Katleen Martens (o, 8 555)

    5. Annick Ponthier (e, 7 401)

    6. Marijke Geraerts (e, 6 895)

    7. Leo Pieters (e, 6 748)

    8. Ludo Diliën (e, 6 449)

    9. Veronique Bartels (e, 6 395)

  10. Eddy Van Buggenhout (e, 5 905)

 

De helft uit deze top-10 woont in het noorden van de provincie Limburg, vier wonen in een voormalige mijngemeente, in het zuiden van de provincie woont geen stemmentrekker voor het VB. De kandidaten op de VB-lijst in Limburg halen elk veel voorkeurstemmen. Dat blijkt ook uit de Top-50 die we aan het einde van deze artikelenreeks publiceren, met de vijftig mensen in Vlaanderen die de meeste stemmen binnenbrengen voor het VB.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: limburg, 7 juni, top-50 |  Facebook | | |  Print

15-07-09

LOL (BIS)

Gisteren werd weer eens bewezen dat het VB voordeel doet met deze blog dagelijks te raadplegen. Het artikel dat wij hier gisteren publiceerden over de opvolgers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement bleef niet zonder gevolg.

We signaleerden hier dat ingevolge een ingewikkelde opvolgersdans rechtstreeks verkozen Vlaams parlementslid Annick Ponthier federaal Kamerlid is geworden, en Linda Vissers de Kamer van Volksvertegenwoordigers na twee jaar al verlaten heeft om terug Vlaams parlementslid te worden. Dat artikel werd al een week geleden geschreven, maar omwille van de actualiteit werd het steeds weer naar later verschoven voor publicatie. Vooraleer het dan toch online te zetten, controleerden we nog even de VB-website. En jawel, Linda Vissers stond er nog altijd als Kamerlid, de komst van Annick Ponthier in de VB-Kamerfractie was nog altijd niet opgemerkt (foto 1, klik eenmaal op de afbeelding voor een grotere versie). Maar zie: nadat wij hierop wezen, verdween onmiddellijk de foto en verwijzing naar Linda Vissers bij de voorstelling van de Kamerleden op de VB-website (foto 2). Annick Ponthier is er nog niet toegevoegd, maar Rome is ook niet op één dag gebouwd.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: limburg, vb |  Facebook | | |  Print

14-07-09

DE STOELENDANS BIJ HET VB. NIEUWKOMERS MOETEN NOG WERKEN AAN NAAMBEKENDHEID

Bij verkiezingen is het altijd weer maar afwachten wie effectief gaat zetelen. Niet alleen omdat je niet weet of de kandidaat voor wie je stemt voldoende stemmen zal halen, dat is nog normaal. Ook omdat je favoriete kandidaat misschien wel populairder is dan vele andere kandidaten op de lijst, maar toch niet kan gaan zetelen omdat kandidaten voor hem of haar kunnen profiteren van de lijststemmen. Denk aan Erik De Bruyn (SP.A) in Antwerpen. Dat is al minder normaal.

Ook al niet koosjer is het als partijen schijnkandidaten posteren, mensen die wel op een lijst staan maar dat enkel doen om stemmen te trekken, zelf blijven zetelen waar ze tevoren al voor verkozen zijn en plaats laten aan een opvolger op de lijst. Om in Antwerpen te blijven, denk aan de combinatie Europarlementslid Dirk Sterckx en Vlaams parlementslid Annick De Ridder (Open VLD). Helemaal van de pot gerukt is het als kandidaten bij hoog en laag volhouden dat ze voor de nieuwe Hoge Vergadering kiezen, maar uiteindelijk blijven zitten waar ze al zaten. Denk aan VB-senator Anke Van dermeersch die naar het Vlaams parlement zou trekken. “Ze hebben daar immers goede fiscalisten te kort”, zei de blonde diva. Daarmee een andere blonde, VB-Vlaams parlementsmedewerkster en fiscaal specialiste Barbara Bonte (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6895137), op haar plaats zettend. Maar Anke Van dermeersch blijft uiteindelijk in de Senaat zitten… zoals wij hier voorspeld hebben (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20090529).

Laat Anke Van dermeersch in Antwerpen plaats voor Jan Penris die vanaf de opvolgerslijst terug in het Vlaams Parlement geraakt, in Limburg is de stoelendans ingewikkelder. In Limburg kreeg het VB op 7 juni drie Vlaamse parlementsleden, één minder dan vijf jaar eerder. Werden rechtstreeks verkozen: Linda Vissers (uit Overpelt), Chris Janssens (Genk, foto 2) en Annick Ponthier (Bilzen, foto 3). Linda Vissers (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6966647), in 2007 federaal kamerlid geworden, keert terug naar het Vlaams Parlement waar ze vóór 2007 ook al zetelde. In haar plaats in de Kamer is Annick Ponthier gekomen, nochtans rechtstreeks verkozen voor het Vlaams Parlement. Hoezo? Om Katleen Martens (uit Hasselt, foto 1), eerste opvolgster op de Limburgse VB-lijst voor het Vlaams Parlement, terug in het Vlaams Parlement te krijgen moest Annick Ponthier afstand doen van haar rechtstreeks verworven mandaat in het Vlaams Parlement. In de Kamer deed nieuwbakken Vlaams parlementslid Chris Janssens ook afstand van zijn mandaat, want als eerste opvolger had hij normalerwijze Linda Vissers in de Kamer moeten opvolgen. Om plaats te laten voor Annick Ponthier neemt Janssens zijn mandaat in de Kamer dus niet op. En zo kan Annick Ponthier als tweede opvolgster naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers vertrekken alhoewel ze rechtstreeks verkozen is voor het Vlaams Parlement. Haar mandaat in de Kamer geeft haar overigens minder lang jobzekerheid dan in het Vlaams Parlement. De kiezers van Annick Ponthier dachten anders wel dat Ponthier in het Vlaams Parlement zou gaan zetelen.

Alvast Chris Janssens en Annick Ponthier moeten nog werken aan hun bekendheid. De eerste kreeg weliswaar vijf minuten televisiebekendheid door zijn deelname aan één van de Terzake-debatten, op de Wikipedia-pagina over de samenstelling van het Vlaams parlement wordt hij verward met de gelijknamige voetballer bij SK Lierse. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Parlement_(samenstelling_2009-2014). En bij het VB hebben ze nog niet door dat Linda Vissers niet langer in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zetelt en Annick Ponthier in haar plaats is gekomen (zie: http://www.vlaamsbelang.org/7/parlement/2). Overigens is 1/3 van de 21 leden tellende nieuwe VB-fractie in het Vlaams Parlement, parlementslid geworden als opvolger van en niet als rechtstreeks verkozene. Jan Penris, Marleen Van den Eynde en Wim Wienen (Antwerpen); Erik Tack (Oost-Vlaanderen); Stefaan Sintobin (West-Vlaanderen); de al genoemde Katleen Martens in Limburg; en Erik Arckens (Brussel). Hun parlementaire wedde hebben ze niet aan hun kiezers maar aan hun partij te danken. Meer nog dan bij de andere parlementsleden verzekert de partijtop (lees: Filip Dewinter) zich bij deze parlementsleden zo van slaafse trouwheid.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vanhecke, limburg |  Facebook | | |  Print