19-07-15

WINST IN DE RONDE VAN FRANKRIJK OP ‘MANDELA-DAG’

Wat de Vlamingen niet lukte op 11 juli, en de Fransen niet op hún nationale feestdag 14 juli, lukte het Zuid-Afrikaanse team MTN-Qhubeka gisteren wél: ritwinst in de Ronde van Frankrijk op 18 juli, de geboortedag van Nelson Mandela, in Zuid-Afrika en elders uitgeroepen tot ‘Mandela Day' .

 

Anders dan met andere nationale feestdagen, waar het roemruchtig verleden herdacht wordt, is het niet de bedoeling om op Mandela-dag per se toespraken te houden over de legendarische Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder, activist voor gelijke rechten voor iedereen en Zuid-Afrikaanse president. Maar om mensen die dag aan te sporen zich een uur lang belangeloos in te zetten voor een ander. Om precies te zijn: 67 minuten, naar het aantal jaren dat Nelson Mandela zich reeds inzette voor gelijke rechten voor iedereen toen het idee rees om zo’n Mandela-dag te organiseren.

 

De vreugde was dan ook dubbel toen Stephen Cummings gisteren de veertiende rit in de Ronde van Frankrijk won (foto). Hij rijdt voor het Zuid-Afrikaanse team MTN-Qhubeka dat dit jaar voor het eerst deelneemt aan de Ronde van Frankrijk. Hoofdsponsor MTN is een Zuid-Afrikaanse gsm-provider; Qhubeka is een project om 5.000 Afrikaanse kinderen aan het fietsen te krijgen met de #BicyclesChangeLives-campagne. Onze landgenoot Serge Pauwels, die bewust voor het MTN-Qhubeka team rijdt, vond het "super” dat de ritwinst geboekt werd op Mandela-dag.

 

Het idee om wereldwijd een Mandela-dag in te richten komt van de Verenigde Naties. Het voorstel om ook bij ons zo'n dag in te richten ging roemloos verloren door het oppositiewerk van het Vlaams Belang en de gemakzucht van de voorzitter van de commissie Buitenlandse betrekkingen toen het voorstel in 2009 ter bespreking lag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

Parlementsleden van Open VLD, CD&V, SP.A en Groen, en hun Franstalige geestesgenoten, hadden een voorstel van resolutie ingediend om de regering aan te sporen 18 juli uit te roepen als Mandela-dag. Toenmalig Vlaams Belang-parlementslid Francis Van den Eynde maakte het idee belachelijk, en commissievoorzitter Geert Versnick (Open VLD, buiten Gent meer bekend als voormalige echtgenoot van VTM-presentatrice Lyn Wesenbeeck) had geen zin in een discussie met zijn stadsgenoot en voerde de bespreking af “tot na het zomerreces”. Sindsdien is niets meer gehoord over een Mandela-dag in ons land.

 

Zeg niet dat het Vlaams Belang niets bekomt. Maar dat is dan vooral door de lafbekkerij van politici van andere partijen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mandela, van den eynde |  Facebook | | |  Print

14-04-11

MANDELA OF BORMS ?

Vorige zondag werd in Antwerpen niet alleen het heimwee-congres van het Vlaams Belang georganiseerd, in de Antwerpse deelgemeente Merksem werd de 65ste August Borms-herdenking ingericht.

De mis die daarbij hoort, werd opgedragen door pater Herman Dupré die sprak over “de moord op August Borms” (Borms werd tot tweemaal toe ter dood veroordeeld voor collaboratie, een vonnis dat op 12 april 1946 werd uitgevoerd - nvdr.). De pater hekelde “het fusilleren van onze idealisten door de Belgische haatstaat.” Gelukkig denken en spreken niet alle priesters zo. De aanwezige VNJ’ers werden uitgenodigd rond het altaar plaats te nemen en daar hand in hand “een keten van trouw aan Vlaanderen-ons-vaderland” te vormen. De jongste jaren waren er bij de Borms-herdenking bijna geen VNJ’ers meer in uniform te zien, maar nu waren ze er terug. Pater Dupré bedankte tot slot het hoogbejaarde Scheldekoor en alle anderen die deze herdenking mogelijk maakten.

Op het kerkhof werd vervolgens het woord gevoerd door Bob Maes, gewezen Volksunie-senator en stichter van de Vlaamse Militanten Orde (VMO). Bob Maes: “Als vandaag aan leerlingen van het middelbaar onderwijs gevraagd zou worden om de naam te noemen van iemand die zijn hele leven had opgeofferd voor zijn idealen, dan zou waarschijnlijk de naam worden genoemd van Nelson Mandela en misschien van Maarten Luther King, maar geen enkele leerling zou denken aan Dr. Borms.” Volgens Bob Maes ligt dit eerst en vooral aan het onderwijs “waarin de eigen geschiedenis en het nationalisme totaal vergeten worden”, maar ook aan de media “die berichten over heel de wereld, maar niet over ons eigen land.” Het Vlaams-nationalisme kent hoogten en laagten, wist Bob Maes nog. Hij zag een opstoot van Vlaams-nationalisme, maar waarschuwde even terecht voor euforie.

En de Vlaamse jeugd intussen? Aan wie moet zij een voorbeeld nemen? Voor de goede orde: Nelson Mandela (foto 1) is – steeds volgens dezelfde bron, Wikipedia – de eerste zwarte president van Zuid-Afrika, “alom gerespecteerd om zijn volhardende strijd tegen de apartheid.” Martin (niet Maarten, nvdr.) Luther King is “een van de meest prominente leden van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.” August Borms (foto 2) is “een controversieel persoon in de Vlaamse Beweging vanwege zijn collaboratie met de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog.” We juichen het toe als op school onderwezen wordt wie August Borms is, maar de conclusie kan slechts zijn dat hij de enige foute is van de drie hier genoemde ‘zwarten’.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: borms, mandela, vnj, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print