10-04-14

HET RAPPORT VAN DE VB-PARLEMENTSLEDEN (2)

Pieter Huybrechts (2/10 in De Standaard, 0/10 in De Morgen), parlementslid sinds 1995, zal in het Vlaams Parlement door niemand gemist worden. Meer dan kranten lezen, hebben we hem er niet zien doen. “De enige keer dat Huybrechts (ex-schoonzoon van Karel Dillen, nvdr.) zich deze zittingsperiode liet opmerken, was toen hij een kritische brief stuurde aan partijvoorzitter Bruno Valkeniers over de hoge bonus die de voorzitter kreeg.” De partijvoorzitter wilde dat Huybrechts halverwege deze bestuursperiode zou opstappen als parlementslid om plaats te maken voor een jongere. Vandaar de steek naar Valkeniers. Vaste klant bij café De Leeuw van Vlaanderen (foto, het volgend ‘bolleke De Koninck’ vastpakkend), schrijft Huybrechts ons altijd aan als “kaviaarsocialisten”. Wij hebben anders nog nooit kaviaar gegeten. Op 25 mei is Huybrechts geen kandidaat meer.

 

Nog een man van de harde vleugel, meer actief buiten dan in het parlement, is Wim Van Dijck (2/10, 1/10). Parlementslid sinds 2004 kwam hij deze bestuursperiode slechts terug in het Vlaams parlement als vervanger van An Michiels die naar het buitenland verhuisde. “Net als bij vele van zijn fractiegenoten is de relevantie compleet zoek.” Als lijstduwer voor het Vlaams Parlement in Vlaams-Brabant is zijn parlementaire loopbaan ten einde.

 

Ook voor Eric Tack (2/10, 1/10), eveneens parlementslid sinds 2004, is het over and out. Veel verschil voor de natie maakt dat niet uit: Tack gaf zijn praktijk als huisarts in Ronse en zijn culturele hobby’s al enige tijd voorrang op zijn parlementair werk. Hij is op 25 mei geen kandidaat meer.

 

Felix Strackx (1/10, 4/10) wordt zeer verschillend gewaardeerd. Bij De Morgen luidt het: “Beheerst dossiers, gewaardeerd fiscalist.” Bij De Standaard lezen we: “Strackx is weinig actief, en als hij iets zegt, wordt er niet naar hem geluisterd.” In elk geval was er een partijafspraak om halverwege de bestuursperiode zijn parlementair zitje af te staan aan een jongere, maar dat negeerde Strackx. Op 25 mei is hij geen kandidaat meer.

 

Frank Creyelman (1/10, 1/10), parlementslid sinds 1995, was meer in het buitenland dan in het Vlaams Parlement. Syrië, de Krim, Israël… Noem het, en Creyelman was er. Als hij al eens in Brussel was, was het om een delegatie van het Oekraïense Svoboda in contact te brengen met Filip Dewinter. Creyelman kwam wel tot het besef dat de allochtonen die er nu zijn, hier zullen blijven. Op 25 mei trekt hij de Kamerlijst van het Vlaams Belang in Henegouwen. Zijn parlementaire carrière is dus ten einde.

 

De Limburgse Katleen Martens (1/10, 1/10), parlementslid sinds 2004, “heeft geen zin meer in politiek, en dat was er de voorbije bestuursperiode aan te merken”. Op 25 mei is ze dan ook geen kandidaat meer.

 

De 64-jarige Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (1/10, 0/10), ook al parlementslid sinds 2004, had volgens een partijafspraak halfweg de bestuursperiode de fakkel moeten doorgeven aan een jongere, maar ze volgde het voorbeeld van Pieter Huybrechts en Felix Strackx, en bleef tot het laatst kleven aan haar parlementszetel. Als lijstduwer voor de Kamer in West-Vlaanderen is ze uitgerangeerd.

 

Christian Verougstraete (1/10, 0/10), parlementslid sinds 1995, presteerde het om de voorbije vijf jaren in het Vlaams Parlement zes (zes!) vragen te stellen. Hij duwt de lijst voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen.

 

En dan zijn er nog de parlementsleden die opstapten bij het Vlaams Belang. Het best scorend is Gerda Van Steenberge (4/10, 4/10), parlementslid sinds 1999. Ze gaf kleur aan de Vlaamse feestdag van 11 juli 2012 door uitgerekend die dag bekend te maken dat ze opstapte bij het Vlaams Belang. “Gaandeweg onderwijsexpert geworden”, “waarvoor ze ook buiten de eigen kring enige erkenning kreeg”. De harde, polariserende partijkoers was er voor Gerda Van Steenberge teveel aan. Ze is geen kandidaat meer op 25 mei.

 

Het verst schopte Karim Van Overmeire (4/10, 3/10) het: parlementslid sinds 1992, nu parlementslid voor de N-VA waarvoor hij vooral in de weer was op het vlak van het Vlaams buitenlands beleid, schepen voor onder andere Inburgering en Vlaams karakter in Aalst waardoor zijn parlementair werk fel verminderde. Karim Van Overmeire staat als vijfde op de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen.

 

Eric Arckens (2/10, 0/10), parlementslid sinds 1999, profileerde zich vroeger rond cultuur. Opgestapt bij het Vlaams Belang, lijkt hij ook opgestapt uit het Vlaams Parlement. Hij nam de voorbije vijf jaren twee (twee!) wetgevende initiatieven. Op 25 mei zullen we hem niet meer zien op een kandidatenlijst.

 

Linda Vissers, parlementslid sinds 2004, kreeg dezelfde score (2/10, 0/10) al begrijpen wij niet waarom. “De meerwaarde van Vissers in het Vlaams Parlement was onbestaande”, schrijft De Standaard en toch krijgt ze nog een 2 op 10 ?! Linda Vissers nam geen genoegen met een strijdplaats op de Limburgse Vlaams Belang-lijst en stapte dan maar op bij het Vlaams Belang. Dat zouden wij ook doen.

17-10-11

DE (MINST) ACTIEFSTE VB'ERS IN HET VLAAMS PARLEMENT

Pieter Huybrechts - Christian Verougstraete.JPGAls de jongste kiespeiling voor Vlaanderen het kiesresultaat zou zijn, valt het VB in het Vlaams parlement terug van eenentwintig naar nog slechts acht parlementsleden. De vraag wordt nu nog scherper: wie verdient het eigenlijk – los van de ideologie – om in het Vlaams Parlement te zetelen? Wie wil weten hoe vaak de Vlaamse parlementsleden aanwezig zijn in het Vlaams Parlement kan dit voortaan gemakkelijk nakijken op een nieuwe website. Je vindt er ook het aantal initiatieven dat ze nemen: een vraag om uitleg of een schriftelijke vraag stellen; een voorstel tot resolutie, een actualiteitsmotie of een amendement indienen of mee ondertekenen.  

Meer dan aantallen geeft de website niet. De initiatiefnemers beseffen dit ook wel. Eén van hen, Michiel Nuytemans, zegt daarover in Het Nieuwsblad: “Het is niet omdat iemand honderden schriftelijke vragen heeft ingediend, en dus een hoge score heeft, dat hij daarom ook een goed parlementslid is. Want het omgekeerde geldt ook. De Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (SP.A) neemt weinig initiatieven in het Vlaamse parlement, terwijl toch algemeen geweten is dat hij, via zijn aanwezigheid in het Vlaamse halfrond, veel uit de brand sleept voor zijn stad.”

 

Hoe scoren de VB’ers? In de plenaire vergadering zijn de meest aanwezige VB-parlementsleden: Felix Strackx en Wim Van Dijck (beiden Vlaams-Brabant, 100 %), gevolgd door Joris Van Hauthem, Johan Deckmyn en Wim Wienen (respectievelijk uit Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en Antwerpen, alle drie 97 % aanwezigheid). Het minst aanwezige in de plenaire vergaderingen zijn de Limburgse Linda Vissers (63 %) en de uit dezelfde provincie Katleen Martens (72 %), gevolgd door Marleen Van den Eynde (Antwerpen, 85 %). En in de commissies? Daar waar naar verluidt het meest gewerkt wordt. Meest aanwezige hier zijn Marijke Dillen (Antwerpen, 87 %), Felix Strackx (86 %) en Christian Verougstraete (rechts op de foto, West-Vlaanderen, 83 %). Minst aanwezige in de commissies is Katleen Martens (13 %), gevolgd door Filip Dewinter (Antwerpen, 27 %) en Marleen Van den Eynde (54 %).

 

Bekijken we het aantal initiatieven dat de VB-parlementsleden nemen, dan scoort Chris Janssens (Limburg) het beste met 397 initiatieven, gevolgd door Wim Wienen (275) en Marleen Van den Eynde (209). Het minst actief zijn: Katleen Martens (23), Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (West-Vlaanderen, 36) en Wim Van Dijck (39). Wim Van Dijck kan aanvoeren dat hij pas sinds vorig jaar (opnieuw) Vlaams parlementslid is. Hij volgde vorig jaar de naar het buitenland verhuisde An Michiels op, maar tevoren was Van Dijck ook al één van de minst actieve VB-parlementsleden.

 

Qua aanwezigheid in de televisienieuwsuitzendingen van VRT en VTM scoort Filip Dewinter natuurlijk het beste onder de VB’ers (91 x, in totaal 1 284 sec.), op afstand gevolgd Johan Deckmyn (2 x, 29 sec.) en Jan Penris (1 x, 10 sec.). Geen andere VB’er haalde het televisienieuws. De cijfers zijn slechts wat ze zijn. Anderzijds is het duidelijk dat de Limburgse Katleen Martens zich het minst laat opmerken van alle VB’ers. Filip Dewinter zien we wel vaak op televisie, maar is één van de minst aanwezige VB’ers in de parlementaire commissies.

 

Katleen Martens en Filip Dewinter kunnen echter aanvoeren: wat doen de VB’ers die wél regelmatig in het Vlaams parlement zijn? Neem nu Pieter Huybrechts (Antwerpen), relatief vaak aanwezig in het Vlaams Parlement. Met wat houdt hij zich onledig in het Vlaams Parlement? Met het langdurig doornemen van De Morgen, zo blijkt (foto). Met slechts 48 initiatieven belandt Pieter Huybrechts net niet in de top-3 van minst initiatieven nemende VB’ers. Dat kan natuurlijk aan De Morgen liggen die de aandacht van Pieter Huybrechts opeist, het kan natuurlijk ook aan de werklust van Pieter Huybrechts liggen.

 

Parlementsleden als Katleen Martens en Pieter Huybrechts krijgen elke maand ongeveer 5 700 euro netto uitgekeerd voor hun werkzaamheden in het Vlaams Parlement. Mensen als Marijke Dillen (lid van het bureau) en Filip Dewinter (fractievoorzitter) worden maandelijks 7 000 à 7 500 euro netto uitgekeerd. Over drie maanden zou het Vlaams Parlement een studie bespreken die de parlementaire wedden en pensioenen vergelijkt met wat in de privé-sector en bij andere parlementen uitgekeerd wordt. In afwachting: wat vind jij een gerechtvaardigd maandloon voor Katleen Martens en Pieter Huybrechts, Marijke Dillen en Filip Dewinter?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, dillen, martens, huybrechts |  Facebook | | |  Print