09-04-16

VAN HERMAN BRUSSELMANS NAAR TOM LANOYE

Vorige week werd Herman Brusselmans aan de borst gekoesterd door (extreem)rechts omwille van zijn column Wij van links. “Wij van links, zijn bezig om ons eigen graf te graven, en sommigen van ons doen dat met een glimlach #Brusselmans”, twitterde Sandy Neel, Vlaams Belang-districtsraadslid in Antwerpen, voormalig Vlaams Belang-personeelslid en ex-uitbaatster van café De Leeuw van Vlaanderen in Antwerpen. Ze voegde er de hele column van Brusselmans bij. Vlaams Belang-ondervoorzitter Philip Claeys en anderen hielpen ook mee aan de verspreiding.

Kersvers N-VA-medewerker Frank Thevissen (ontslagen prof Vrije Universiteit Brussel) mengde intussen beelden van Herman Brusselmans die zijn column voorleest voor PowNed met een interview met Wim Van Rooy voor GeenStijl. Je moet een sterke maag hebben om dit te doorstaan. Maar wat zegt Herman Brusselmans zélf over en naar aanleiding van zijn column? “Ik beschouw mezelf nog altijd als links”, zegt Herman Brusselmans deze week in Humo. Maar hij geeft een eigenaardige invulling aan ‘links zijn’. Herman Brusselmans: “Voor mij betekent links denken dat je verdraagzaam bent, dat je iedereen met rust laat en elkaar niks in de weg legt.” Ons lijkt dat veeleer een liberaal standpunt. In Het Laatste Nieuws woensdag vertelde Brusselmans trouwens voor de liberalen te stemmen.

‘Links zijn’ is onder andere ijveren voor gelijke kansen voor iedereen, maar Brusselmans ziet het probleem niet. In Humo: “Linkse softies zijn er 100 procent van overtuigd: belt Sven om te solliciteren, dan krijgt hij die job. Belt Mohamed, dan krijgt hij de job niet. Er zijn genoeg Mohameds die wél werk hebben. Dat pleit voor hen én voor de mensen die hen in dienst nemen.” Verhalen en statistieken spreken dit tegen. Van een allochtone leerling automechanica die meer punten haalt dan zijn autochtone klasgenoten maar moeilijker aan een stageplaats in een garage geraakt, tot VDAB-statistieken waaruit blijkt dat werkgevers op zoek naar werkvolk minder allochtone namen aanklikken dan autochtone, en hoogopgeleide allochtonen die ondanks hun kwalificaties minder snel aan jobs geraken dan laagopgeleide.

Ook inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen slaat Brusselmans de bal mis. In Humo: “Zij die opkomen voor de rechten van de moslims, kun je vergelijken met diehard feministen: waar ze ooit voor hebben gevochten, is intussen bereikt. Ik zeg niet dat er geen seksisme meer is, maar het bestaat alleen nog bij idioten (…). De overgrote meerderheid vindt het niet meer dan normaal dat een vrouw evenveel verdient als een man.” Oh ja? Het is nog maar van 11 maart geleden dat nog maar eens een Equal Pay Day werd ingericht om er de aandacht op te vestigen dat vrouwen twintig procent minder verdienen dan mannen. Misschien dat dit niet Het Laatste Nieuws of welke informatiebron van Herman Brusselmans ook bereikt heeft, maar het is wel zo.

“Al wat ik in mijn column zeg, is: beweren dat sommige mensen extremistisch worden en naar Syrië trekken omdat wij hen niet goed hebben opgevangen en hebben gediscrimineerd, dat is bullshit”, zegt Herman Brusselmans in Humo en in Het Laatste Nieuws herhaalt hij dat. Maar wie ter linkerzijde zou dat gezegd hebben? Uit de vele interviews en studies over de Syriëstrijders hebben we onthouden dat er vele motieven zijn waarom sommige jongeren Syriëstrijder worden. Discriminatie, of het gevoel gediscrimineerd te worden, kan een reden zijn, maar ook maar één reden naast andere redenen. Trouwens, als discriminatie de enige reden zou zijn, zouden we geen 500 maar 50.000 of nog meer landgenoten hebben die naar Syrië trekken.

In Humo distantieert Brusselmans zich van “de complete debielen van het Vlaams Belang”, maar daar beseffen sommigen intussen dat ze Brusselmans iets te vlug in hun armen te hebben gesloten. “Ook Herman #Brusselmans vindt dat wij ‘onbeperkt’ ‘vluchtelingen’ moeten binnenlaten (via @HLN_BE). Tot daar zijn politiek incorrect inzicht”, twitterde Sam Van Rooy. Eens te meer verdraait Sam Van Rooy de waarheid. Wat Brusselmans in Het Laatste Nieuws zei, is: “In België kunnen we geen twee miljoen mensen bij pakken, maar gespreid over Europa gaan we dat niet voelen – we zijn hier met vijfhonderd miljoen.” Dan toch iets waar we het met Brusselmans eens mee zijn.

Maar laat ons vooruitkijken. Naar vanavond om te beginnen. Herman Brusselmans hebben wij nooit als ‘een linkse’ gepercipieerd. Tom Lanoye wél. En Tom Lanoye is vanavond te gast bij Alleen Elvis blijft bestaan (Canvas, 22u35). Helaas heeft Humo zijn column na de aanslagen op 22 maart niet open gesteld voor niet-abonnees of niet-betalend. In tegenstelling tot de fout onderbouwde column van Brusselmans. Maar er is wél nog goed nieuws: dezer dagen verschijnt Revue Lanoye, een bundeling van Tom Lanoyes jongste snijdende en goed gedocumenteerde polemieken. En na Alleen Elvis blijft bestaan met Tom Lanoye kan je nog een uurtje de documentaire Marley meepikken op NPO 3 (het vroegere Nederland 3). Wij klagen niet.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boeken, neel, claeys, racisme, vrouwen, syrië, van rooy, thevissen |  Facebook | | |  Print

06-07-15

CAFÉ ‘DE LEEUW VAN VLAANDEREN’ HEROPENT DEZE WEEK

Misschien elders ook, maar alleszins in Antwerpen hebben woorden wel eens een andere betekenis dan doorgaans. De lelijke ijzeren brug die in 1972 “voorlopig”, als noodoplossing, aan de Rooseveltplaats werd geplaatst, zou er 34 jaar blijven staan. Er was Patrick Janssens als burgemeester nodig om het ding weg te krijgen. Café De Leeuw van Vlaanderen, waarvan eind januari bekend geraakte dat het haar deuren “definitief” sloot, wordt donderdag officieel heropend. “Voorlopig” is in Antwerpen niet noodzakelijk voorlopig; “definitief” is niet noodzakelijk definitief.

Het nieuws van de sluiting van café De Leeuw van Vlaanderen kon je op deze blog in primeur lezen. Gazet van Antwerpen en andere kranten pakten er ’s anderendaags mee uit. Op 22 februari 2015 zou Vlaanderen beruchtste bruine kroeg, verzamelplaats van extreemrechts tot neonazi Vlaanderen, haar deuren definitief sluiten. Te weinig cliënteel en problemen met de huisbaas waren de voornaamste redenen voor de sluiting. Veel volk kwam niet opdagen de laatste dag, maar het werd wel een memorabele sluiting in aanwezigheid van onder andere Filip Dewinter en Wouter Jambon, KVHV-praeses en zoon van federaal minister Jan Jambon.

“Ik hoor liedjes over Vlaanderen, over ‘den blauwvoet’ dus en ‘de storm op zee’, over de vakbond en de Franskiljons. Maar alras gaan we de taalgrens over, in oostelijke richting, en gaat het over nog véél foutere zaken. Als het Nederlands weer de voertaal wordt, hoor ik twee gepensioneerde Beest-gangers plots over de Joden zingen, uit volle borst. Ik begrijp waarom neonazi’s hier ook wel eens graag verzamelen bliezen. Plots galmt de afsluiter in mijn oor: ‘Weldra zal de oven branden’”, noteerde De Standaard-journalist Ruud Goossens.

“Die foute liedjes maken nu eenmaal deel uit van het repertoire. Je moet dit café bekijken als een museum van de rechts-conservatieve Vlaamse Beweging”, zo reageerde Filip Dewinter. “Ik word er zelf nostalgisch van. Ik heb hier zoveel veldslagen uitgevochten, letterlijk, bijvoorbeeld met de linkse jongens van De Muze. Ik hoop dus dat we deze plek kunnen redden, ik zal mijn uiterste best doen. De klanten zijn verschoppelingen, mensen die al twintig jaar worden uitgespuwd omdat ze Vlaams Belanger zijn. Hier vinden ze mekaar terug.”

Zelf achter de toog gaan staan, ging Filip Dewinter iets te ver, maar hij zou wel eens praten met de huiseigenaar “die dicht bij de partij staat”. Eigenaar Marc Van de Kerckhove besloot het pand aan de Jezuïtenrui niet te verkopen, al kwam er een bod van een restaurantketen (waarvan de naam niet is vrijgegeven, maar waarschijnlijk is het niet voor het Marokkaans restaurant waarvan sprake was in een satirisch artikel… waar veel Vlaams Belangers weg mee waren). Na de familie-Neel, met Sandy Neel als voornaamste uitbater en haar vader Theo die het meest achter de tapkraan stond, is het nu de beurt aan Eric Vermeire en Georges Puttemans (foto) om de zaak open te houden.

Eric Vermeire hield eerder een café open in het Antwerpse Sint-Andrieskwartier. Georges Puttemans is secretaris van de Wilrijkse Vlaams Belang-afdeling en haalde eerder de pers als man die de Stoute Liekes van De Strangers onder het stof vandaan haalde en op een verzamelcd liet persen. Hij heeft ambitieuze plannen met café De Leeuw van Vlaanderen. “Het zuivere extremisme en racisme mag hier geen plaats hebben”, zei Georges Puttemans in Gazet van Antwerpen van 29 mei. "Racisten zijn hier niet welkom, net zoals mensen die het Vlaams-nationalisme open en bloot als racisme afschilderen.”

Aan RechtsActueel werd daags tevoren verklapt: “Het blijft uiteraard een uitgesproken Vlaamsgezind café, maar Vlaamsgezind zijn is niet hetzelfde als de platte racist of de (neo)nazi uithangen.” Niet iedereen is zomaar welkom in het café? “Neen, dat klopt. De Beest was al een vzw, maar we gaan dat gegeven strikter toepassen. Iedere klant zal lid moeten worden, zijn gegevens – tot rijksregisternummer toe – zullen genoteerd worden en ze krijgen vervolgens thuis hun lidkaart opgestuurd. Geen lidkaart, geen toegang. Overtredingen op het huishoudelijk reglement zullen tot slot resulteren in een tijdelijke of definitieve uitsluiting van de ‘club’.”

We zijn benieuwd hoe men de “platte racisten” (‘fijne’ racisten zijn wél welkom?) en neonazi’s gaat buitenhouden. Alvast Yves DW en Chantal Meerkens hebben aangekondigd naar de heropening van café De Leeuw van Vlaanderen te gaan. Yves DW publiceerde begin dit jaar nog een oproep om moskeeën in brand te steken. Chantal Meerkens is de Vlaamse contactpersoon van de Blood and Honour-afsplitsing Racial Volunteer Force en was met een groepje RVF’ers dit jaar nog bij de Oostfrontersherdenking in Stekene. Niet echt ‘fijne’ racisten.

Voorbije dinsdag was café De Leeuw van Vlaanderen even open om de dorstigen van de Pegida-manifestatie te laven (foto). Ook het voorbije weekend was het café open, om te proefdraaien. De officiële heropening is voor aanstaande donderdag 9 juli om 16.00 uur. Er is een receptie gepland, er zullen hapjes zijn en er wordt samenzang beloofd. De affiche die verspreid wordt over de heropening van De Beest vermeldt dat "iedereen welkom" is.

04-05-15

DE ZAAKJES VAN FILIP DEWINTER, DEEL 2

Vlaams Belang-secretariaat Amerikalei 98 Antwerpen.jpgBegin maart publiceerden wij – op basis van bronnen binnen het Vlaams Belang – dat Filip Dewinter nog maar de helft betaalt van de partijbijdrage die hij als parlementslid statutair moet afdragen aan zijn partij, dat de Antwerpse partijkas vlug leeggeraakt door de etentjes en folietjes van Filip Dewinter, dat Filip Dewinter de laatste tijd bijzonder reislustig is, en dat hij om onduidelijke redenen banden met China aanhaalt. ’t Scheldt, een digitaal rioolblad maar doorgaans goed ingelicht over het reilen en zeilen bij het Vlaams Belang in Antwerpen, geeft in haar jongste nummer nog een ander voorbeeld van de geldhonger van Filip Dewinter.

 

Het Vlaams Belang huurt al meer dan vijftien jaar een groot pand aan de Amerikalei in Antwerpen (foto 1). Het pand wordt verhuurd door Walter Verbraecken die bekend staat als mecenas van Vlaams-nationalistische partijen en het Vlaams Belang in het bijzonder. Walter Verbraecken, onder andere actief in de bouwsector, kocht in de loop van de jaren met zijn vennootschap Flemish Trading Company heel wat statige herenwoningen op en rond de Amerikalei op. Onder andere dus ook het pand aan de Amerikalei 98, waar het secretariaat van het Vlaams Belang in Antwerpen is gevestigd en Filip Dewinter er hoog een eigen bureau heeft.

 

De hand- en spandiensten van Verbraecken beperken zich niet tot het verhuren van het pand aan de Amerikalei. Zijn kasteeltje in Chaudenay (in de buurt van Beaune, Frankrijk) leende Verbraecken voor fractiedagen van Vlaams Belang-parlementsleden, en Filip Dewinter en Gerolf Annemans gingen – apart – op vakantie in een villa van Verbraecken aan de Côte d’Azur. Walter Verbraecken zou zijn aandacht intussen evenwel verlegd hebben naar de N-VA. De opeenvolgende verkiezingsnederlagen van het Vlaams Belang en het electoraal succes van de N-VA zal daar natuurlijk niet vreemd aan zijn. Daarenboven is Walter Verbraecken een nonkel van Bart De Wever.

 

Volgens ’t Scheldt zou “het hoofdbestuur” van het Vlaams Belang overwegen om het prominent pand aan de Amerikalei te verlaten. Het gebouw is natuurlijk veel te groot geworden voor de personeelsleden die het Vlaams Belang er nog kan tewerkstellen. Maar volgens ’t Scheldt zou men de huur ook willen stopzetten “op vermoeden dat van de huishuur (2.300 euro/maand) er een percentage zou terugvloeien naar de ondertekenaar van het contract… F. Dewinter”.

 

Je zou het hem niet aanrekenen, maar Filip Dewinter doet er intussen alles aan om banden aan te halen met Chinese zakenlui. Volgens ’t Scheldt wil Dewinter hen helpen hier voet aan wal te zetten. Alleszins was Filip Dewinter, intussen federaal parlementslid, donderdag 2 april op een colloquium in het Vlaams Parlement ingericht door het Europe-China Economic and Cultural Exchange and Cooperation Center. Naast Peter Van Rompuy (CD&V), Wilfried Vandaele (N-VA) en Jean-Marie Pfaff (jawel, dé Jean-Marie Pfaff) was ook een forse Vlaams Belang-delegatie aanwezig. Met naast Filip Dewinter ook nog Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch, de ex-parlementsleden Johan Deckmyn en Freddy Van Gaever (foto 2) en nogal wat Vlaams Belang-personeelsleden.

 

Bij die laatsten onder andere het West-Vlaamse Vlaams Belang-personeelslid Nancy Six die volgens onze informatie de administratie voor de Chinese contacten van Dewinter verzorgt. In opvolging van een ander (intussen ex-)Vlaams Belang-personeelslid, Sandy Neel. Toen Sandy Neel op Facebook een foto en commentaar zag over het colloquium ingericht door het Europe-China Economic and Cultural Exchange and Cooperation Center, repliceerde zij met: “Dat is mijn vorige werkgever. Chinese sjacheraars is een betere invulling.” Wat er ook van is, volgens ’t Scheldt heeft Filip Dewinter er een uitnodiging aan over gehouden om naar het Verre Oosten af te reizen.

 

Bovendien mag Dewinter één persoon meenemen, en dat wordt niet zijn echtgenote maar Anke ‘Blonde Bambi’ Van dermeersch. Heeft iemand nog iets gehoord van Pieter De Crem, onze staatssecretaris van Buitenlandse Handel? Binnenkort steekt Filip Dewinter hem naar de kroon.

14-04-15

HET WAAKVLAMMETJE VAN PEGIDA. PLEZIER BIJ ‘FÊTE DIVERS’

Rudy Van Nespen bij Pegida-actie in Gent 13 april 2015.JPGAnderhalve maand na de Pegida-bijeenkomst begin maart in Antwerpen verzamelden de Vlaamse Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes zich nog eens. Deze keer in Gent. Er daagde minder volk op dan in Antwerpen spijts het deze keer een toegelaten bijeenkomst was.

 

In Antwerpen was de Pegida-bijeenkomst verboden omdat de politie toen kreunde onder terreurdreigingsniveau 3. Inmiddels is het terreurdreigingsniveau alweer gezakt, en burgemeester Daniël Termont had dan ook geen moeite om de Pegida-bijeenkomst gisteren in Gent toe te laten. Het leverde hem een paar bordjes Termont - De Wever: 1 - 0 op, onder andere met plezier vastgehouden door Filip Dewinter (foto).

 

Geflankeerd door Rob Verreycken en gevolgd door de mensen die met autobussen waren aangevoerd, betrad Pegida-woordvoerder Rudy Van Nespen om 19u45 het Sint-Baafsplein in Gent. Het Gentse Vlaams Belang verzameld in café ’t Vosken – waar Voorpost-actieleider Nick Van Mieghem nog aandachtig een stripalbum had doorgenomen – vervoegde daarop Rudy Van Nespen. Intussen daagden ook de gebruikelijke randfiguren van de Autonome Nationalisten (AN) en het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) op. Een groepje KVHV’ers was er ook, NSV-petjes waren niet te zien. Natuurlijk waren de notabelen van het Vlaams Belang er ook. Met naast Filip Dewinter voorzitter Tom Van Grieken, voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren Reccino Van Lommel, parlementslid Stefaan Sintobin, ex-parlementsleden als Johan Deckmyn, Christian Verougstraete en Frank Creyelman, personeelsleden als Olaf Evrard en ex-personeelsleden als Sandy Neel.

 

Restauranthouder en voormalig Vlaams Belang-gemeenteraadslid Roger Catrysse was van Blankenberge afgezakt naar Gent, zoals Eddy Hermy (N-SA) van Oostende kwam, Gunther Vleminx (Vlaamse VerdedigingsLiga) van Antwerpen, Christian Berteryan (Autonome Nationalisten) van Brussel... Eddy De Smedt, verantwoordelijke van het Franstalige Nation in Brussel, kwam eveneens vanuit la capitale naar Gent, en de beruchte Ben van der Kooi en een paar van zijn vrienden vanuit Nederland. Twee keer tellen leverde evenwel niet meer dan 200 aanwezigen op, minder dan in Antwerpen. De Gentse politie was gewillig en sprak van 200 à 250. Pegida-woordvoerder Rudy Van Nespen sprak later op de avond van 450 aanwezigen, maar toen was de drank al in de man.

 

Pech bleef Pegida-woordvoerder Rudy Van Nespen achtervolgen. Via het Vlaams Belang Gent had hij gezocht naar een vrouw, “niet-mandataris”, die zou getuigen over de gevolgen van de islamisering in Gent. Maar de vrouw, als ze al gevonden is, daagde niet op. Rudy Van Nespen las dan maar met een Antwerps accent een Gents verhaal voor. Van Nespen had ook opgeroepen om een zaklamp-app op je smartphone te installeren, om het licht te laten schijnen in de duisternis die de islamisering meebrengt. Maar veel verschil maakte de actie niet uit… om de eenvoudige reden dat de duisternis nog niet was gevallen over Gent.

 

De show van de avond werd overigens gestolen door twee moslima’s – de ene gehoofddoekt, de andere niet. Siham El Maadouri en Jamila Channouf. Gretig gefotografeerd en gevolgd door de media. Ze kwamen peilen naar wat de Pegida’ers op de lever ligt. Op Rudy Van Nespen en Filip Dewinter na wilden echter weinigen iets aan hen kwijt. Hun verslag lees je (binnenkort) op de Facebookpagina van De Gentse LenteIn groep voelden de Pegida’ers zich wel mondig. Dan scandeerden zij Wij zijn het volk, Geen jihad in onze straat en een deel ook nog het aloude Islamieten = parasieten. Sommige gewoontes gaan er moeilijk uit. Na een half uurtje werd de Pegida-bijeenkomst al ontbonden.

 

In het Rabotpark ging het intussen vrolijker aan toe. Hier verzamelden een 500-tal mensen, volgens de politie 400, voor ‘Fête divers’ op initiatief van Hart boven Hard Gent. In aanwezigheid van burgemeester Daniël Termont. Met muziek, snacks, pintjes en andere drank. Zo werd het toch nog gezellig in Gent.

 

Foto 1: Rudy Van Nespen spreekt de Pegida’ers toe. Links achter hem, de buik vooruit, Hugo Pieters van Vlaams Belang en Pegida Sint-Niklaas. Grotere versie. Foto 2: Voorpost’er Luc Vermeulen maant de dames van De Gentse Lente aan om op te hoepelen zodat de Pegida-bijeenkomst kan beginnen.

27-02-15

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

In café De Leeuw van Vlaanderen in Antwerpen zijn ze volop bezig “den boel” leeg te maken en op te kuisen. De sluitingsdag, vorige zondag, bracht naar schatting niet meer dan een honderdtal mensen op de been. Opvallende aanwezigen waren Filip Dewinter, Tom Van Grieken en Wouter Jambon, zoon van (foto: de drie nog levende beheerders van de vzw Vlaams Huis Herman Van den Reeck die het café laatst uitbaatte, met van links naar rechts: Theo Neel, Sandy Neel en Stijn Calle).

 

(Op de melodie van Barend Servet, Waar moet dat heen?) "Waar moet dat heen? / Hoe zal dat gaan? / Waar komt die rotzooi toch vandaan? / Laten u de N-VA begaan? / Of trekt u zich daar niets van aan?" Refrein uit één van de liederen, naast scherpe maar tegelijk ook grappige teksten, in De burgemeester van Vlaanderen. Avondvullende satire van De Zwarte Komedie over de N-VA, Bart De Wever en Liesbeth Homans. Nog in het theaterzaaltje aan de Leguit in Antwerpen vanavond en morgen. (De Zwarte Komedie, première 20 februari 2015)

 

“Iedereen moet beseffen dat Facebook geen vzw is, maar winst wil maken.” Nu hij staatssecretaris voor Privacy is, waarschuwt Open VLD’er Bart Tommelein voor de kwalijke gevolgen van het kapitalisme. (dS Weekblad, 21 februari 2015)

 

“Reden genoeg om het debat ook in De Zevende Dag te voeren, dachten we, maar toch zal u het zondag niet zien. Dat komt precies omdat dit debat zo snel emotioneel wordt en vooral omdat de regering er verdeeld over is. CD&V wil de huurprijs bevriezen via dezelfde teksten die ook de lonen bevriezen, maar de reacties bij de andere regeringspartijen gaan van lauw tot volstrekt tegen. Ze komen dus niet.” In De Zevende Dag wordt alleen maar gedebatteerd over waar de politieke partijen over willen debatteren. Dus niet over de indexsprong voor de lonen maar het blijvend indexeren van huurprijzen. (deredactie.be, 21 februari 2015)

 

“De grote meerderheid keert zich radicaal tegen de gruwel van IS, en vreest dat gewone moslims nu nog langer met de bijwerkingen zullen blijven kampen dan na 9/11. Tegelijk leeft bij de oudere generatie een zeker schuldbewust zijn. Hadden ze het beter moeten doen? Ze arriveerden hier om hard te werken, kregen de vuile jobkes, zonder steun van de overheid, en haalden dan maar imams uit Marokko. Alleen snappen jongeren hun Arabisch niet meer. Er is nood aan jonge en charismatische imams en straathoekwerkers die goed Nederlands spreken, maar intussen schaft men het straathoekwerk juist af, terwijl extra repressie weinig zal helpen.” Fikry El Azzouzi over de Syriëstrijders. Zie ook zijn Reizen Jihad in Monty en ’t Arsenaal, en Michael Bijnens’ Valley of Saints in Bronks en ook nog eens in ‘t Arsenaal. (De Standaard, 21 februari 2015)

 

“Als het Nederlands weer de voertaal wordt, hoor ik twee gepensioneerde Beest-gangers plots over de Joden zingen, uit volle borst. Ik begrijp waarom neonazi’s hier ook wel eens graag verzamelen bliezen. Plots galmt de afsluiter in mijn oor: ‘Weldra zal de oven branden’. Volgens Dewinter moet dat soort dingen vooral ‘niet verkeerd geïnterpreteerd worden’. ‘Het is folklore’, bezweert hij mij. ‘Ik zing zulke dingen zelf niet mee, dat hebt u wel gezien. Maar het heeft geen extreemrechtse connotatie. Die foute liedjes maken nu eenmaal deel uit van het repertoire. Je moet dit café bekijken als een museum van de rechts-conservatieve Vlaamse Beweging. Ik word er zelf nostalgisch van.” Bij de sluiting van café De Leeuw van Vlaanderen klinken nog eenmaal Vlaamse liederen (over ‘de blauwvoet’, maar ook over de vakbond en de Franskiljons), waarna overgeschakeld wordt naar Duits repertoire. Wat daarna volgt, is zo mogelijk nog fouter. (De Standaard, 23 februari 2015)

 

“Het probleem met discriminatie is dat wie wordt gediscrimineerd, het meestal niet weet en het nog minder vaak kan bewijzen. Het was dankzij een klokkenluider dat uitzendkantoor Adecco deze week voor discriminatie werd veroordeeld, veertien jaar nadat een medewerker naar buiten bracht dat het interimkantoor de code Blanc Bleu Belge gebruikte voor 'autochtone' medewerkers. Ook hier klonk toen het verweer: de klant vraagt het. Net daarom zijn praktijktesten nodig, zegt onder meer pedagoog Orhan Agirdag (Universiteit Amsterdam). ‘De antidiscriminatiewet is een goede wet. Maar het ontbreekt aan handhaving. Als er nooit een straf volgt, blijven mensen het doodnormaal vinden om te discrimineren. Het wordt zelfs gesubsidieerd.’” Minister Philippe Muyters vindt – na het bekend worden van discriminatie bij poetshulp via dienstencheques – het niet opportuun praktijktesten in te voeren tegen discriminatie; zijn N-VA-collega Liesbeth Homans roept op om klacht in te dienen. Maar als de betrokkenen niet weten dat ze gediscrimineerd worden of het niet kunnen bewijzen… Dan kan weer betwist en/of gerelativeerd worden dat er racisme is. (De Morgen, 25 februari 2015)

 

“Wat gebeurt met de gedeelde informatie? Amerikaanse en Britse antiterreurwetten worden nu al misbruikt om journalisten of bezoekers van de WikiLeaks-website te bespieden, om geheime processen te voeren of om een klokkenluider aan te pakken die wanpraktijken van banken uitbrengt.” Internationale data-uitwisseling in het kader van de terreurbestrijding: het is niet omdat iets technologisch kan, dat het zonder meer een goed idee is. (De Standaard, 25 januari 2015)

 

“Maandag las ik in De Standaard dat uw zoon aanwezig was bij de sluiting van café De Leeuw van Vlaanderen – een gelegenheid waarbij ten aanzien van de Joodse medemens onder meer werd gezongen dat ‘de ovens’ weldra zullen ‘branden’. Voor een man die verantwoordelijk is voor de deradicalisering van Vlaamse jongeren doet zich hier een opportuniteit voor: u kunt thuis al een beetje oefenen.” Brief aan minister voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon. (Knack, 25 februari 2015)

22-02-15

VANDAAG GRATIS VAT BIER IN CAFÉ DE LEEUW VAN VLAANDEREN

Vandaag sluit café De Leeuw van Vlaanderen in Antwerpen haar deuren (foto 1, met barman Theo Neel in de deuropening). De sluiting beroert de gemoederen. Ons artikel waarmee we drie weken geleden de sluiting bekend maakten, is intussen 599 keren gedeeld op Facebook.

 

In een reactie zei Filip Dewinter zijn uiterste best te zullen doen om café De Leeuw van Vlaanderen open te houden, al ging zelf achter de toog staan hem “net iets te ver”. Dewinter zei de huiseigenaar te kennen, en dat zou iemand zijn die “dicht bij onze partij staat”. Dat kan wel zijn, maar huidige uitbaatster Sandy Neel geeft in een interview met De Antwerpse Koerier als uitleg voor de sluiting dat ze “al tweeënhalf jaar in proces zijn met de huisbaas”. Met het akkoord van een vrederechter mag ze nu “den boel sluiten en het contract eenzijdig verbreken”. In het allereerste bericht over de definitieve sluiting legde Sandy Neel de reden voor de sluiting nog bij te weinig klanten voor het café. En dat zou wel eens kunnen, een minstens zo belangrijke reden voor de sluiting zijn. Vrijdagavond waren we nog eens in café De Leeuw van Vlaanderen, en telden we er doorgaans maar een tiental mensen in het café.

 

Tot einde deze maand hebben Sandy en vader Theo Neel de tijd om het café te ontruimen en de memorabilia (foto’s van Verdinaso-leider Joris Van Severen, de tot tweemaal toe ter dood veroordeelde collaborateur August Borms… en aandenken van verenigingen die er langskwamen zoals het Vlaams Belang, de VNJ en de Autonome Nationalisten) in te pakken. Volgens la Neel is het niet de bedoeling dat ze die spullen bij haar thuis ophangt, ze moeten een plaats krijgen als ergens nog een Vlaams café geopend wordt. Het worden harde tijden voor de klanten (foto 2, foto 11 juli-viering in 2008 met helemaal links op de foto de legendarische Gust Moors). Nadat Hot Marijke wegtrok uit Antwerpen, nu ook nog dit. Je moet het toch allemaal maar meemaken.

 

In de Shitty Guide van Antwerpen is er na vandaag een adres minder om aan te raden. Om de pijn te verzachten wordt om 17.00 uur een gratis vat bier aangestoken. Een uur eerder, om 16.00 uur, trakteert Filip Dewinter. Allen daarheen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: café de leeuw van vlaanderen, antwerpen, neel, dewinter |  Facebook | | |  Print

30-01-15

CAFÉ DE LEEUW VAN VLAANDEREN SLUIT DEFINITIEF DE DEUREN

Slecht nieuws voor de Pegida-betogers die op 23 februari op het Hendrik Conscienceplein in Antwerpen zouden verzamelen. Daags tevoren sluit het vlakbij gelegen café De Leeuw van Vlaanderen definitief haar deuren. Waar moeten al die Vlaams Belang’ers van Pegida Vlaanderen dan naartoe?

 

Het nieuws van de sluiting werd gisterenavond medegedeeld door Sandy Neel. “De Beest zal definitief sluiten op zondag 22 februari 2015”, meldde ze op haar Facebookpagina. Sandy Neel is een van de drie nog levende oprichters van de vzw Vlaams Huis Herman Van den Reeck die het café tegenwoordig openhoudt. De andere beheerders zijn haar vader Theo Neel, die regelmatig de tapkraan bedient in het café en toen wij er eens waren vrolijk mee floot met de Duitse marsmuziek uit de jaren veertig die in het café klonk, en Stijn Calle, een man die als KVHV-praeses destijds de bijnaam Obelix had. Sandy Neel zelf is een van de op straat gezette Vlaams Belang-personeelsleden nadat de overheidsdotaties voor het Vlaams Belang alsmaar slonken na de opeenvolgende verkiezingsnederlagen. Bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2012 poseerde Sandy Neel halfnaakt met de slogan 0 % halal, 100 % Vlaams. Bij de verkiezingen vorig jaar deed ze dat nog eens over.

 

De vierde oprichter van de vzw Vlaams Huis Herman Van den Reeck was Sandy Neels nonkel Staf Neel die op 4 juli 2012 is overleden. Samen namen ze het café De Leeuw van Vlaanderen in 2010 over. Café De Leeuw van Vlaanderen, in extreemrechtse en antifascistische kringen ook wel ‘De Beest’ genoemd, werd in 1957 geopend door gewezen Oostfronter Marcel De Leeuw. Het was vooral onder diens opvolger Ivo Collier, die het café in 1972 overnam, dat café De Leeuw van Vlaanderen hét trefpunt van extreemrechtse Vlaams-nationalisten werd. In 1997 liet Ivo Collier het café over aan een andere uitbater. Toen Ivo Collier in 2005 ook nog eens het pand van de hand deed, begon de mindere periode voor het café.

 

De nieuwe cafébaas vanaf 2005, een man die zijn naam niet meer publiek verbonden wil zien met het café, probeerde de zaak in 2008 op te leuken door de bijnaam van het café boven de ingangsdeur te schilderen, met de ‘s’ in ‘De Beest’ in hetzelfde gotisch lettertype als de ‘s’ van de welbekende SS (foto). Het hield geen volk weg uit het café, maar het bracht ook niet meer volk naar het café. Na protest verdween de walgelijke ‘s’ van de gevel en werd dan maar een Keltisch kruis op de voordeur aangebracht, wereldwijd gebruikt als symbool van extreemrechts. Toen het café voor de zoveelste keer ‘heringericht’ werd door een al te zatte tooghanger sloot de nieuwe cafébaas in januari 2010 de zaak.

 

Op 10 maart 2010 werd het café heropend onder beheer van de vzw Vlaams Huis Herman Van den Reeck. De vzw is genoemd naar een student die bij een schermutseling rond het dragen van Vlaamse Leeuwenvlaggen op 11 juli 1920 in Antwerpen werd neergeschoten door een politieagent en ’s anderendaags overleed aan zijn verwondingen. Hij was overigens lid van de toenmalige communistische partij. De bezoekers van café De Leeuw van Vlaanderen zijn dat allerminst. Filip Dewinter betaalde het eerste vat bij de heropening van het café in 2010. Het café wordt niet alleen door extreemrechtse Vlaams-nationalisten bezocht. Ook neonazi’s kan men er regelmatig treffen (foto: Een klant in Combat 18 T-shirt, met naast hem Sandy Neel).

 

Aanvankelijk werd met een beurtrol postgevat achter de tapkraan, maar de jongste jaren was het toch vooral de hoogbejaarde Theo Neel die de zaak moest openhouden. Het café was dan ook wel eens meer dicht dan op de sluitingsdag die men had ingevoerd. Vorige maandag was het nog eens een ‘topdag’ toen Vlaams Belang’ers er verzamelden om zich als ‘Pegida Vlaanderen’ naar de gemeenteraadszitting op het Antwerps stadhuis te begeven. Een deel vond het kennelijk zo plezant dat ze overigens niet tot op het stadhuis zijn geraakt. Maar het mocht niet baten. Welke heugelijke avonden sommigen er ook beleefd hebben, de zaak gaat dicht. “Nostalgie is schoon, de rekeningen kunnen betalen is noodzakelijk”, verantwoordt Sandy Neel de sluiting.

29-08-14

OPNIEUW AD INTERIM VOORZITTER VLAAMS BELANG ?

Toen Gerolf Annemans in december 2012 partijvoorzitter werd van het Vlaams Belang, in opvolging van de onfortuinlijke Bruno Valkeniers, zei hij het partijvoorzitterschap slechts als een tijdelijke job te zien. Annemans zou het Vlaams Belang voorbij de verkiezingen op 25 mei 2014 loodsen, waarna het aan de jongeren was om het roer van de partij over te nemen. In de rand van de IJzerwake voorbije zondag hoorde een Belga-journalist zakenman Freddy Van Gaever zich kandidaat stellen om één jaar voorzitter te worden (foto: Freddy Van Gaever, zoals het hoort achter Filip Dewinter en diens echtgenote, op de IJzerwake).

 

Freddy Van Gaever, financier van het Vlaams Blok van bij haar ontstaan en van 2004 tot 2010 achtereenvolgens Vlaams parlementslid en gecoöpteerd senator, gaf drie redenen waarom hij het Vlaams Belang één jaar wil leiden. De drie Vlaams Belang-jongeren die het meest genoemd worden om Gerolf Annemans dit najaar op te volgen – de Vlaams Belang-ondervoorzitters Barbara Pas en Chris Janssens, en Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken, moeten volgens Van Gaever nog wat ervaring opdoen om het tot een goed einde te brengen als partijvoorzitter. Twee. Met zijn, naar eigen zeggen, goede contacten met Bart De Wever (N-VA) en Wouter Beke (CD&V) wil Van Gaever tijdens zijn jaar voorzitterschap het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang opheffen. Drie. Van Gaever wil de financiën van het Vlaams Belang op orde krijgen zodat er minder geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt. En passant wil Van Gaever nog maar eens een rechtse krant oprichten.

 

Freddy Van Gaever loopt met het idee van één jaar partijvoorzitter worden al langer rond dan op de IJzerwake. Al op de 11-juliviering van de Gulden Sinjoren op het Conscienceplein in Antwerpen, dichtbij café De Leeuw van Vlaanderen, verkondigde Van Gaever dit idee. Maar met geen journalist in de buurt, en niemand van het eigen volk die dit serieus neemt, kreeg het toen geen weerklank. Het probleem is niet dat Barbara Pas & Co nog een jaartje ervaring nodig hebben (Barbara Pas bijvoorbeeld was als universiteitsstudente KVHV-praeses, ging onmiddellijk na haar studies als handelsingenieur aan de slag als VB-personeelslid en is al sinds 2007 parlementslid), het probleem is dat Barbara Pas noch Tom Van Grieken echt goesting heeft om partijvoorzitter te worden en Chris Janssens zelfs als fractieleider in het Vlaams Parlement te licht weegt.

 

Bart De Wever en Wouter Beke die omwille van goede persoonlijke banden met Freddy Van Gaever het cordon sanitaire zouden opgeven? Men kan de N-VA en de CD&V tegenwoordig van veel beschuldigen, maar niet dat ze zo gek zouden zijn om het armzalige Vlaams Belang op te vissen en in de armen te sluiten. De financiën van het Vlaams Belang op orde krijgen? Tot aan de opgang van de N-VA was het Vlaams Belang de rijkste van alle Vlaamse politieke partijen. Ondanks de geldverkwisting de jongste jaren – de Genoeg Gemolken-campagne in mei-juni 2013 bijvoorbeeld die een miljoen euro kostte – is er nog wel geld in kas. Maar de partijfinanciering wordt wel drastisch teruggeschroefd na de jongste slechte verkiezingsuitslag. Zodat er nu noodgedwongen meer volk bij het Vlaams Belang rondloopt in opzeg – van Sandy Neel tot Bert Deckers – dan er vooruitzicht heeft om in dienstverband te kunnen blijven.

 

Dus ja, er is een financieel probleem maar of dat opgelost zal worden door Freddy Van Gaever, die als zakenman bekend staat voor zijn twaalf beroepen en dertien ongelukken, is maar de vraag. Het probleem is vooral politiek. De N-VA gaf voor de verkiezingscampagne dit voorjaar 4,5 miljoen euro uit, maar gezien het electoraal succes is dat maar 1,2 euro per kandidaat. De VB-campagne kostte 2,6 miljoen euro, per stem is dat 3,3 euro. Alleen aan een stem voor Lijst Dedecker werd per stem nog meer geld verkwist. Er is dus vooral een politiek probleem, en met Freddy Van Gaever die nog voorstelde om vrouwen tot hun 68 jaar te laten werken vooraleer ze op pensioen mogen gaan lijkt het Vlaams Belang niet meteen kiezers terug te winnen. In september kunnen de kandidaturen voor het voorzitterschap bij het Vlaams Belang ingediend worden. Op 19 oktober bevestigt het partijcongres. Waarschijnlijk een tweetal weken voordien zal de partijraad de knoop doorhakken. “Ik neem ontslag om echt de fakkel te kunnen doorgeven aan de nieuwe generatie, zo niet kan ik beter blijven”, zei Gerolf Annemans intussen aan Gazet van Antwerpen.

 

Freddy Van Gaever tijdelijk VB-voorzitter? Case closed.

02-04-13

GEROLF ANNEMANS KONDIGT WISSEL POLITIEK PERSONEEL AAN

In het debatprogramma Wakker op Zondag bevestigde Gerolf Annemans (foto: r.) vorige zondag dat met de nieuwe slagzin voor het Vlaams Belang niets verandert aan het programma van de partij. Wel zou er over een drietal weken “een wissel van politiek personeel” bekendgemaakt worden. Op 2 juni volgt (nog maar eens) een sociaal-economisch congres, en aan het begin van de zomer een “heel offensieve campagne”. Dat er een wissel van politiek personeel "aan de top" komt, liet Annemans zich overigens vorige week woensdag in  Terzake ook al ontvallen.

 

Gerolf Annemans was bij de Antwerpse regionale televisiezender ATV te gast samen met Yasmine Kherbache om te praten over de de voorbije week aangekondigde vernieuwingen bij respectievelijk het VB en de SP.A. Bij het VB is er alleszins geen inhoudelijke vernieuwing, en verder verzekerde Gerolf Annemans dat het begrip solidariteit bij het VB anders ingevuld wordt dan bij de SP.A.. Had iemand anders verwacht? Er wordt wel eens gedacht dat het VB onder Annemans “minder vuil” zou worden, maar Annemans betwist dat het VB vuil zou zijn. Hij heeft zijn woorden "Het (= het Vlaams Belang, nvdr.) blijft vuil genoeg om aantrekkelijk te zijn voor het volk" naar aanleiding van de omschakeliling van Vlaams Blok naar Vlaams Belang intussen ingeslikt. Als dan verwezen wordt naar de foto van twee vrouwen in een boerka naast twee vuilniszakken die Filip Dewinter (foto: l.) rondstuurde met de vraag of er verschillen tussen beide zijn, antwoordde Gerolf Annemans op ATV: “Dewinter is op zijn eigen offensieve manier zichzelf. Dat is maar goed. Niet iedereen moet Annemans worden. Zoals vroeger gaan we het weer samen doen.”

 

In een interview bij Het Laatste Nieuws voorbije donderdag kwam de fameuze tweet van Dewinter over vrouwen in een boerka en vuilniszakken eveneens ter sprake. “Elke vogel zingt zoals hij gebekt is”, antwoordde Gerolf Annemans aan Het Laatste Nieuws. De nieuwe voorzitter wil het nochtans anders. Gerolf Annemans in Het Laatste Nieuws: “Na de nederlaag bij de vorige verkiezingen was het voor mij zonneklaar dat we niet konden doorgaan zoals we bezig waren. Wil er van het Vlaams Belang weer electorale dreiging uitgaan, dan moeten we het anders aanpakken.” En verder: “Ons programma moet hoekig blijven, met scherpe kantjes, maar tegelijk moeten we het netjes onder woorden brengen. Minder grimmig. We moeten stoppen met de provocatie om de provocatie.”

 

Gerolf Annemans: “Filip is een trouwe luitenant, zegt hij. En dus zal hij zich schikken naar de nieuwe toon van de partij. Moet hij zich daarvoor bevrijden van de bolster waarin hij al die jaren heeft gezeten? Ja. Maar eis ik van hem dat hij als Jezus Christus zijn gewaden aflegt en vervolgens verrijst als een nieuwe mens? Neen, natuurlijk niet.” Enerzijds wil Gerolf Annemans – zoals voor hem Frank Vanhecke en Bruno Valkeniers – dat er anders gecommuniceerd wordt, anderzijds beseft Gerolf Annemans dat met Filip Dewinter geen kruid tegen gewassen is. Het is ook weinig waarschijnlijk dat de aangekondigde “wissel van politiek personeel” inhoudt dat Filip Dewinter zijn belofte nakomt om naar Namibië te verhuizen bij een regering geleid door Elio Di Rupo.

 

Gerolf Annemans houdt nog een slag om de arm over die wissel van politiek personeel. “De zaak is nog niet helemaal rond.” Maar waaraan denkt de nieuwe VB-partijvoorzitter? Gerolf Annemans wil er zelf niet over uitweiden. Wij gokken erop dat de voorzitter een aantal oude krokodillen graag uit het parlement ziet verdwijnen, om zo nog vóór de verkiezingen op 25 mei 2014 naambekendheid te geven aan enkele nieuwe parlementsleden. Neem nu bijvoorbeeld Pieter Huybrechts, oude sok uit de Antwerpse Kempen wiens voornaamste bezigheid in het Vlaams parlement kranten lezen is. Hij kan al genieten van een parlementair pensioen, en het was de bedoeling dat hij in de loop van de huidige legislatuur plaats zou ruimen voor Raf Liedts. Pieter Huybrechts bleef echter hardnekkig zitten op zijn stoel en Raf Liedts is intussen al overleden.

 

Mits Hugo Coveliers, die zich teruggetrokken heeft uit de actieve politiek, en Alexandra Colen, weg bij het VB maar nog steeds federaal parlementslid, hun opvolgersplaats in het Vlaams Parlement niet opeisen, kan met het opstappen van Pieter Huybrechts plaats gemaakt worden voor Barbara Bonte (29 j.) als nieuw Vlaams parlementslid. Maar VB-personeelslid Barbara Bonte woont intussen niet meer in de provincie Antwerpen, maar in het mondaine Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen). Wordt niet Barbara Bonte opvolgster, is het de beurt aan VB-personeelslid Sandy Neel (40 j.). Zij woont wel nog in Antwerpen, maar is niet meteen een garantie voor een fatsoenlijker Vlaams Belang. De manoeuvreerruimte van Gerolf Annemans is beperkt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, dewinter, huybrechts, bonte, neel |  Facebook | | |  Print

24-09-12

SANDY NEEL: 0 % HALAL. OF WAT DACHT JE ?

De winnaar in de competitie ‘Wie komt het opvallendste uit de hoek om de aandacht van de kiezer te trekken?’ is bekend. Veel gekker moet het immers niet worden. Vlaams Belang-personeelslid en door opvolging ook provincieraadslid Sandy Neel laat zich voor 14 oktober naakt zien, ingepakt als een stuk vlees. Met op de strategische plaatsen de plastiekfolie die wazig is en een etiket ‘0 % halal, 100 % Vlaams. Sandy Neel' (foto 1), en verder haar Twitter- en Facebookadres en haar plaats op de VB-lijsten (zie ook foto 2).

Sandy Neel (over een maand 41 jaar) groeide op in een socialistisch milieu. Bekendste familielid is haar op 4 juli dit jaar overleden nonkel Staf Neel. Van 1971 tot november 1992 zetelde Staf Neel voor de BSP en de SP in de Antwerpse gemeenteraad, in november 1992 stapte hij over naar het Vlaams Blok. Als langst zetelende gemeenteraadslid mocht Staf Neel op 23 april dit jaar de Antwerpse gemeenteraad voorzitten, bij afwezigheid van de door een hernia gevelde Antwerpse burgemeester. Broer Theo Neel is de vader van Sandy Neel, en hij zetelde destijds in de OCMW-raad. Tegenwoordig vult hij zijn dagen vooral als barman van café De Leeuw van Vlaanderen, waar hij graag Duitse marsmuziek uit de jaren veertig opzet voor zijn klanten. Na de overstap naar het Vlaams Blok van haar nonkel en vader werd ook Sandy Neel lid van het Vlaams Blok. In 1994 werd ze door het VB afgevaardigd naar de districtsraad van Deurne, deelgemeente van Antwerpen.

Van haar passage in de Deurnese districtsraad (in 1997 verhuisde Sandy Neel naar Lille, in de Antwerpse Kempen) is vooral haar tussenkomst over de Bevrijdingsfeesten bekend. Sandy Neel wil een andere naam voor de Bevrijdingsfeesten. Sandy Neel motiveert een naamsverandering met: “Wij begrijpen dat het einde van de Tweede Wereldoorlog een bevrijding was voor velen. Maar voor anderen, en geloof me het waren er van alle politieke strekkingen, was de bevrijding een ware nachtmerrie.” Sandy Neel werkte toen al op het nationaal secretariaat van het Vlaams Blok. Voor het overige wordt Neel vooral opgemerkt in studentikoze kringen, al heeft ze haar studies maatschappelijk assistent onderbroken. In 1994 wordt Sandy Neel lid van de Nationalistische Studenten Vereniging (NSV), in 1998 wordt ze lid van Voorpost.

In de zomer van 2007 onderneemt Sandy Neel een reis naar Duitsland en Oostenrijk, samen met enkele leden van Voorpost en van het Sint-Maartensfonds, vereniging van oud-collaborateurs. De plaatsen die bezocht worden zijn onder andere: Wunsiedel (waar Rudolf Hess begraven lag), Braunau am Inn (geboorteplaats van Adolf Hitler), Ullrichsberg (jaarlijkse trefplaats van neonazi’s) en het Kehlsteinhaus (het Adelaarsnest van Hitler). Het verslag van die reis, rijkelijk geïllustreerd met foto’s, plaatste Sandy Neel op haar intussen afgevoerde website. Niet op haar website maar op haar toenmalige Facebookpagina plaatste Neel twee jaar later een fotoreeks over het verjaardagsfeestje dat zij in café De Leeuw van Vlaanderen organiseerde voor haar toenmalige partner die op de persdienst van het Vlaams Belang werkt.

Foto’s van dat feestje verschenen in Humo en in Joods Actueel. In Humo werd bekend gemaakt dat op dat feestje onder andere Blood and Honour/Combat 18’er Arnoud Kuipers aanwezig was. VB-voorzitter Bruno Valkeniers zei daarop dat politici welk vaker op foto’s staan met mensen waarvan ze de politieke overtuiging niet kennen. In de gemeenteraad van Lille, waar Sandy Neel een vierkoppige VB-fractie leidde, zei Neel hetzelfde. Joods Actueel pakte daarna uit met een foto van Sandy Neel op dat feestje, met naast zich Arnoud Kuipers zichtbaar in Combat 18-T-shirt. De drie andere VB-gemeenteraadsleden in Lille namen uit verontwaardiging over de onbetrouwbare verklaringen en het gedrag van Sandy Neel ontslag uit het VB. Sandy Neel is intussen ook weg uit de gemeenteraad van Lille. Ze verhuisde dit jaar terug naar Antwerpen.

Als café De Leeuw van Vlaanderen gesloten wordt omdat de zaak onrendabel wordt, wordt de vzw Vlaams Huis Herman Van den Reeck opgericht om de uitbating over te nemen. Sandy Neel is voorzitter van de Raad van Bestuur. Twee van de drie andere bestuurders zijn Staf en Theo Neel. Sandy Neel staat opvallend achter de toog op 31 oktober 2009 als vaste klanten van café De Leeuw van Vlaanderen op een geheime locatie een concert inrichten met de op voetbalhooligans en rechts-extremisten gerichte Duitse groep Kategorie C. De regionale televisiezender ATV achterhaalde nog vóór het concert de locatie op de Antwerpse Linkeroever en AFF/Verzet zag Sandy Neel ’s middags volk naar de zaal brengen voor het in orde brengen van de concertzaal. Maar ’s avonds stond Sandy Neel opvallend achter de toog in café De Leeuw van Vlaanderen alsof ze niets te maken had met het Kategorie C-concert.

Dat Sandy Neel wel eens meer contacten heeft in bedenkelijke milieus blijkt uit een van de foto’s op haar vorig Facebookprofiel waarop ze poseert in een T-shirt van Les Vilains, de huisgroep van de vooral door extreemrechtse skinheads bezochte Brugse kroeg De Kastelein (nu: Moloko). Als Filip Dewinter volk nodig heeft om hem bij te staan tijdens verkiezingscampagnes is Sandy Neel bij de eersten om haar bureaujob bij de ‘sociale cel’ van het VB te laten voor wat het waard is en mee met Dewinter op campagne te gaan. De vorige keer was dat onder andere om als een in boerka verklede vrouw de islamisering van Antwerpen uit te beelden. Deze keer zie je haar onder andere rondrijden met één van de kleine autootjes waarop reclame gemaakt wordt voor Filip Dewinter (foto), door Sandy Neel omgedoopt tot ‘partytuut’.

Het beeld van Sandy Neel die zich aanbiedt als 0 % halal vleeswaar is intussen ook als verkiezingsaffiche opgedoken aan de stedelijke aanplakborden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neel, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

23-04-12

VB’ER LEIDT VANDAAG GEMEENTERAADSZITTING IN ANTWERPEN

Vandaag is het een historische dag voor het VB in Antwerpen. Meer gaat het VB nooit bereiken op ’t Schoon Verdiep van het Antwerps stadhuis. Voor het eerst mag een VB’er een volledige gemeenteraadszitting leiden. Neen, Filip Dewinter vervangt niet de van een herniaoperatie herstellende Patrick Janssens als burgemeester. Het langst zetelend gemeenteraadslid vervangt Patrick Janssens tijdelijk als voorzitter van de gemeenteraad. Een zaak voor Staf Neel (foto) die begin volgende maand 68 jaar wordt en al bijna 42 jaar in de Antwerpse gemeenteraad zetelt.

 

Voor het eerst gemeenteraadslid in 1971, zetelde Staf Neel iets meer dan twintig jaar als SP-gemeenteraadslid op het Antwerps stadhuis. In november 1992 stapte hij over naar het Vlaams Blok. Staf Neel, maatschappelijk assistent bij een sociale huisvestingsmaatschappij, is nooit ‘een groot licht’ geweest. Niet bij de SP, niet bij het VB. Wel een man die men altijd aan een cafétoog of in allerlei verenigingen kon treffen. Zo was hij nog voorzitter van een voetbalclub waar Patrick Janssens als jonge knaap voetbalde. “Patrick was ne rappe”, herinnert Staf Neel zich. Na zijn overstap naar het VB werd het voetbalveld dat Neel in bruikleen had van het Antwerps OCMW een aantal jaren op 1 mei nog gebruikt voor voetbalwedstrijden waarbij ook VB-mandatarissen ploeg vormden. De eerste wedstrijd werd overigens ontsierd doordat een VB’er een andere een been brak.

 

Toen hij naar het VB overstapte zei toenmalig SP-gemeenteraadsfractieleider Lode Hancké dat Staf Neel nog geen half blaadje papier kan vol schrijven. Wie dacht dat de voormalige socialist Staf Neel voor enige sociale inbreng bij het VB zou zorgen, was er aan voor de moeite. Staf Neel bracht anders ook broer en OCMW-raadslid Theo Neel mee naar het VB. De teksten voor het armoedecongres van het VB, een jaar na de overstap van Staf en Theo Neel, werden geschreven door oudgedienden als Gerolf Annemans, Francis Van den Eynde, Wim Verreycken… en de dan nog jonge Philippe Van der Sande, nu VB-fractieleider bij het OCMW-Antwerpen en perswoordvoerder van Filip Dewinter. In 2003 werd Staf Neel voor tien jaar actief zijn in de coulissen van het VB beloond met een zitje in het federaal parlement. Als VB-gemeenteraadslid vroeg Staf Neel ooit eens aan de schepen voor Openbare werken hoeveel verkeerspalen nu al van rood-wit naar geel-zwart waren geschilderd, en hoelang het nog zou duren vooraleer alle verkeerspalen geel-zwart geschilderd zouden zijn. Als VB-parlementslid waren zijn vragen niet van een hoger gehalte.

 

Als Staf Neel al eens de pers haalt, is het in 2009… omwille van een uitgelekte mail aan VB-voorzitter Bruno Valkeniers waarin Neel Valkeniers vraagt de loyauteit aan het VB van Marie-Rose Morel ter discussie te stellen op de VB-partijraad. Vier jaar eerder had Staf Neel de kleine lettertjes in sommige publicaties gehaald als één van de weinige VB’ers die aanwezig was bij de crematie van oud-VMO-leider Bert ErikssonStaf Neel is nog wel meer aan te treffen aan de rauwste kant van het VB. Hij is één van de vier stichters van de vzw die tegenwoordig het beruchte Antwerps café De Leeuw van Vlaanderen openhoudt. Broer Theo Neel, nicht Sandy Neel en nog een vierde VB’er – iemand van hen moet kunnen lezen én schrijven – vervolledigen het kwartet dat de vzw Vlaams Huis Van den Reeck stichtte.

 

Vanavond moet Staf Neel dus de Antwerpse gemeenteraad leiden. Er staan 127 punten op de openbare agenda, waarvan 55 aanpassingen aan het verkeersreglement zijn (het invoeren van een tijdelijk parkeerverbod...) en negen interpellaties. Interpellaties over het falend beleid ten aanzien van jonge criminelen (Bart De Wever), de gevangenisboot (Filip Dewinter, Anke Van dermeersch en Wim Wienen), plaatstekort in scholen (Peggy Poorters, VB), verkeersonveiligheid (Eva Mangelschots, SP.a), herdenkingsinitiatieven rond 100 jaar Groote Oorlog (Bart De Wever), schuilhokjes (Freya Piryns, Groen), het Offerfeest (Nahima Lanjri, CD&V), opgravingen aan het stadhuis (Erwin Pairon, Groen) en verkeersafwikkeling (Gerolf Annemans).

 

De kans is groot dat de gemeenteraad vanavond langer zal duren dan normaal. Staf Neel vindt namelijk dat er in de gemeenteraad te weinig gepalaverd wordt. Staf Neel (in Het Nieuwsblad): “Het is niet meer zo plezant als vroeger. Sinds Janssens zitten de gemeenteraadsleden meer in een keurslijf. De fractievoorzitters hebben in 2006 beslist dat een vraag van een gemeenteraadslid beperkt is in tijd, een schepen heeft dan even de tijd voor een half antwoord en het raadslid mag dan nog een keer repliceren. Zo kom je niet tot een deftig debat. Ik ga maandag echt niet op mijn horloge kijken om de tijd in het oog te houden.” Gemeenteraadszittingen starten in Antwerpen meestal iets na 19.00 uur, om dan rond 11.00 uur te stoppen. Desgevallend wordt ’s anderendaags de gemeenteraadszitting voortgezet, maar alhoewel ze voor de zitting op dinsdag ook een zitpenning krijgen, zijn de gemeenteraadsleden daar meestal niet echt happy om.

 

Staf Neel heeft eerder al eventjes op de voorzittersstoel in de gemeenteraad gezeten, toen over Dexia moest gestemd worden en Patrick Janssens, beheerder van Dexia, om belangenvermenging te vermijden voor dat punt de gemeenteraadszaal moest verlaten. Staf Neel is niet de eerste VB'er die al eens voorzitter is van vergaderingen op het Antwerps stadhuis. Bruno Valkeniers is voorzitter van de gemeenteraadscommissie voor personeelszaken en haven, Jan Penris voor de gemeenteraadscommissie sociale zaken en diversiteit, Caroline Drieghe voor onderwijs en economie. Eind dit jaar verlaat Staf Neel de actieve politiek. Alhoewel hij al bijna 42 jaar in de gemeenteraad zetelt, zal hij voor vanavond het reglement voor het verloop van de zitting nog moeten doornemen. Staf Neel: “Ik ken al die regeltjes niet van buiten.” Gelukkig zit naast hem de stadssecretaris om de zaak in de gaten te houden.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, neel |  Facebook | | |  Print

27-06-11

BART DEBIE STUURT ADVOCAAT OP BELFORTPLOEG AF

Bart Debie.jpg"Dit is een van de zwartste dagen uit de geschiedenis van de partij”, zei Bruno Valkeniers tijdens de VB-partijraad zaterdag 18 juni, toen de zaak van de Belfortploeg behandeld werd. Of hij het meent, weten wij niet. Maar het zijn alleszins droevige dagen voor de VB-partijvoorzitter. De website van de Belfortploeg – waarvan gevraagd wordt dat die van het internet wordt gehaald – wordt meer gelezen dan de VB-top graag heeft. Zelfs Bart Debie volgt het nog allemaal.

 

In het artikeltje Toch iemand tevreden (2) wijst de Belfortploeg op een link die Sandy Neel op haar Facebook-pagina legde naar een artikel met als titel Ontbinding Belfortploeg moet deze maand nog een feit zijn, met daarbij een foto van vier van de vijf Belfortploegleden. De Belfortploeg merkt op: “Neel, VB-personeelslid en vooral Dewinter-getrouwe uit de Antwerpse Neel-clan, maakt zich vrolijk met commentaren als ‘of hoe ge beter niet op een foto kunt staan’ en ‘ik vind vooral “ontbinding” goe gekozen bij deze foto’. Ongetwijfeld doet Neel daarmee wat haar grootroerganger van haar verwacht, nl. kritische stemmen beschimpen, maar of deze stijl ook in overeenstemming is met de visienota van Bruno Valkeniers? Die visietekst – die de Belfortploeg volmondig kon onderschrijven – stelde onder meer ‘(…) wel moeten we de manier, de stijl en de taal waarop we communiceren permanent evalueren (…)’ (blz. 1 van de visietekst); ‘maximaliseren van communicatie (intern en extern: stijl, discours)’ (blz. 3 van de visietekst) en ‘in heel deze middelpuntzoekende beweging is uiteraard stijlbesef cruciaal’ (blz. 6 van de visietekst).”

 

Van de slotparagraaf bij dit artikel bestaan er twee versies. Nu staat er: “Enig ‘stijlbesef’ is Neel altijd al vreemd geweest. Als partijmedewerkster haalde ze al de media met enkele sinistere zaken, maar ook toen werd ze door Valkeniers en Dewinter niet verontrust.” Oorspronkelijk stond er: “Enig ‘stijlbesef’ is Neel altijd al vreemd geweest, getuige daarvan haar ‘Vind ik leuk’-reactie toen Bart Debie in november vorig jaar in een weerzinwekkend bericht op Facebook een toast uitbracht op de nakende dood van Marie-Rose Morel. Maar Sandy Neel, die ook daarvoor als partijmedewerkster al de media had gehaald met enkele sinistere zaken, werd ook die keer door Valkeniers en Dewinter niet verontrust.” Je kan de oorspronkelijke versie van de slotparagraaf bij dit artikel trouwens nog terugvinden met Google Cache. Maar waarom verdween de verwijzing naar Bart Debie (foto 1, op de foto samen met de chauffeur-bodyguard van Filip Dewinter) ?

 

Bart Debie zag de oorspronkelijke paragraaf en liet zijn advocate Lut Wille een mail sturen naar de Belfortploegleden Kristina Colen, Francis Van den Eynde en Geert De Jaeger (foto 2). Wille verwees naar wat er over Bart Debie stond op de website van de Belfortploeg en merkte op: “U wordt aangemaand dit onmiddellijk te doen verwijderen. Dit is pure laster en eerroof, temeer dit volledig onwaar is. (…) Indien de vermelding inzake mijn cliënt niet onmiddellijk wordt verwijderd zal er een strafrechtelijke klacht met burgerlijke partijstelling worden neergelegd lastens u allen die beweren op te komen voor de Belfortgroep.” ’t Is overigens de Belfortploeg, maar een mens kan niet alles weten. Bij de Belfortploeg zijn het niet de moeilijkste mensen, en de verwijzing naar Bart Debie werd dan ook verwijderd. De essentie van het verhaal bleef: het niet terechtwijzen van Sandy Neel. Sandy Neel heeft trouwens ergere zaken gedaan dan de ‘Vind ik leuk’-knop indrukken na een Facebook-commentaar van Bart Debie.

 

Bij de Belfortploeg bereidt men zich intussen voor op een toekomst na het VB. Op de blog van Kristina Colen werd alle lay-out die verwijst naar het Vlaams Belang weggehaald.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van den eynde, neel, debie |  Facebook | | |  Print

06-12-10

VERJAARDAGSFEESTJE IN CAFÉ DE LEEUW VAN VLAANDEREN

De foto’s van Clint.be van VB/VLOTT’er P.M. waarover wij hier zaterdag schreven, zijn gemaakt in het Antwerpse café De Leeuw van Vlaanderen (foto 1).

 

Je bent in de Antwerpse binnenstad op café met een aantal vrienden, en plots komt daar een bijzonder mooie verschijning binnen. Een vrouw die alle gesprekken even doet verstommen en alle blikken even afleidt. Du jamais vu in het café waar nochtans gewoonlijk de elite van Vlaanderen zich verzamelt. De jou onbekende vrouw hangt plots rond je nek, en begint zich warempel uit te kleden. Eerst tot ze enkel nog een bikini overhoudt, daarna is ze poedelnaakt. Hier is iets aan de hand dat je enkel in je natste dromen had voorgesteld. De vrouw komt op je schoot zitten, heeft een bus slagroom bij en vraagt jou te helpen haar borsten ermee in te smeren. Wat later wrijft ze met haar borsten over je borsthaar, want je hemd is intussen opengetrokken. Als kroon op het werk perst de vrouw een borst tegen je lippen. Wat volgt is een zoenoffer om verlost te geraken van het genante schouwspel, want al je vrienden hebben intussen enthousiast het gebeuren gevolgd. Het is wat P.M. (nu 39 j.), medewerker van het eerste uur van Hugo Coveliers, Antwerps districtsraadslid en deeltijds medewerker van de VB-fractie in het Vlaams Parlement, op een avond in april 2008 overkwam.

 

Foto’s ervan lekten uit via de nieuwsbrief van het in alles wat de gewone man interesseert gespecialiseerde Clint.be, behorend tot dezelfde groep die ook P-magazine uitgeeft. We schreven zaterdag dat aan de hand van een affiche van de Vlaams Belang Jongeren op de achtergrond van één van de foto’s (foto 1 zaterdag gepubliceerd – op foto 2 hierboven zie je een kleiner fragment van de affiche voor de Dag van de Rechts Europese Jeugd) het duidelijk is dat de foto’s genomen zijn in een “extreem-rechtse locatie”. We hadden een donkerbruin vermoeden dat het wel eens café De Leeuw van Vlaanderen kon zijn, maar dat konden we vrijdagavond niet meer checken. Een avondje stappen in Antwerpen bevestigde intussen ons vermoeden. P.M. kreeg op een verjaardagsfeestje in café De Leeuw van Vlaanderen een ‘verrassingsact’ cadeau, een stripster die door een aantal vrienden was ingehuurd. Onder andere collega’s van P.M., medewerkers van de VB-fractie in het Vlaams Parlement, legden hiervoor geld bijeen.

 

In café De Leeuw van Vlaanderen worden wel eens meer verjaardagsfeestjes georganiseerd. In Humo en Joods Actueel lekten eerder foto’s uit van een door VB-personeelslid en -gemeenteraadslid in Lille (in de Antwerpse Kempen) Sandy Neel vorig jaar in augustus georganiseerd verjaardagsfeestje in café De Leeuw van Vlaanderen. Blood and Honour’er Arnoud Kuipers bleek hier vrolijk mee te feesten. Samen met onder andere de in het Blood and Honour-milieu al even bekende Karin Wolters. Het was een verjaardagsfeestje voor de partner van Sandy Neel: Yannick D.R., medewerker op de persdienst van het VB. De foto's leidden ertoe dat de drie andere VB-gemeenteraadsleden in Lille – geschokt door de vriendenkring die Sandy Neel er op na bleek te houden – opstapten uit het VB. Eén van de drie stapte ook op als gemeenteraadslid, de twee anderen bleven als onafhankelijk gemeenteraadslid zetelen om te vermijden dat een opvolger van de Lilse VB-lijst hun plaats zou innemen. Sandy Neel is intussen één van de drijvende krachten bij de uitbating van café De Leeuw van Vlaanderen.

 

In januari sloot café De Leeuw van Vlaanderen immers haar deuren. Nadat het interieur kort en klein werd geslagen door één van de vaste klanten gaf toenmalig uitbater Yannick D. er de brui aan. Op 10 maart 2010 heropende het café, nu onder het beheer van de vzw Vlaams Huis Herman Van den Reeck. Volgens Bert Deckers “een vzw opgericht door enkele bekende/beruchte Vlaamsnationalisten die niet per se uit Antwerpen afkomstig zijn.” ’t Is maar dat je het weet: het zijn niet wij maar het is één van hen die zegt dat het “berucht” volk is dat het café nu uitbaat. Herman Van den Reeck, naar wie de vzw is genoemd die het café nu beheert, is een student die bij een schermutseling rond het dragen van vlaggen na een 11 juli-viering in 1920 werd neergeschoten door een politieagent en ’s anderendaags overleed aan zijn verwondingen. Herman Van den Reeck was lid van de communistische partij; de beheerders en klanten van café De Leeuw van Vlaanderen hebben zoals bekend daarentegen een radicaal-rechts profiel. Filip Dewinter betaalde het eerste vat in het heropende café.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neel, antwerpen |  Facebook | | |  Print

29-10-09

SANDY NEEL BLIJFT ALS ENIGSTE VB'ER OVER IN GEMEENTERAAD VAN LILLE NA PUBLICATIE VAN FOTO'S VAN SANDY NEEL EN HAAR VRIENDEN

Humo toonde laatst foto’s van een verjaardagsfeestje in café De Leeuw van Vlaanderen, waarbij VB-gemeenteraadslid en -personeelslid Sandy Neel (foto 1) in gezelschap bleek te vertoeven van Arnoud Kuipers en andere Blood and Honour’ers, en van Bockenreyder Jarno Roppe. Sandy Neel zei niet te weten dat de mensen op de Humo-foto’s behoren tot “een bepaalde vereniging”. Joods Actueel publiceerde daarop een foto van Sandy Neel breed glimlachend, gezeten naast Arnoud Kuipers in vol ornaat, zijnde in een T-shirt van Blood and Honour/Combat 18. VB-voorzitter Bruno Valkeniers zag er geen probleem in. Het was volgens hem opgewarmde kost, en Sandy Neel heeft zich na het Humo-artikel toch gedistantieerd van nazistisch gedachtegoed.

Sandy Neels partijgenoten in de gemeenteraad van Lille denken daar anders over. In een brief aan burgemeester Jef Van Duppen (CD&V) zegden de VB-gemeenteraadsleden Geert Geens (foto 2) en Leo Smans ontslag te nemen uit de VB-fractie, en voortaan als onafhankelijken te zetelen in de Lilse gemeenteraad. “Wij distantiëren ons van het gedachtegoed van Sandy Neel en contacten met neonazi’s”, zeggen Geens en Smans in de brief. De derde VB’er naast fractieleidster Sandy Neel, Sientje Celis (foto 3), besliste eerder om dezelfde reden zelfs om uit de gemeenteraad te stappen. Maar toen ze besefte dat dan een andere VB'ster in haar plaats in de gemeenteraad zou zetelen, ene Heidi Otten, besloot ze zich aan te sluiten bij haar twee collega's en voortaan eveneens als onafhankelijke in de Lilse gemeenteraad te blijven zetelen. En zo geschiedde ook gisterenavond. VB-voorzitter Bruno Valkeniers was vooraf verwittigd van de stap die Geert Geens en Leo Smans overwogen, maar Valkeniers zei "dat hij andere dingen aan z'n hoofd heeft" en nog wel zou terugbellen. "Dat is nooit gebeurd, waardoor het wel duidelijk is voor wie hij kiest", zegt Geert Geens in een gesprek met Joods Actueel. Het blad heeft ook geruchten opgevangen over een tatoeage bij Sandy Neel. Naargelang van de bron gaat het om een hakenkruis op de rug tot de kop van een SS-adelaar op de schouder, volgens nog een andere bron zou de tatoeage intussen verwijderd zijn nadat Sandy Neel haar dochter vergezelde bij een zwembeurt en er klachten binnenliepen van andere zwemmers.

In elk geval is de VB-fractie in de gemeenteraad van Lille op één maand tijd teruggevallen op nog maar één vierde, Sandy Neel zelf. Ziet Bruno Valkeniers nog altijd geen probleem?

11:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, valkeniers, neel |  Facebook | | |  Print

22-10-09

SANDY NEEL WEER IN OPSPRAAK. JOODS ACTUEEL OVER HET AFF

Joods-Actueel-oktober-1Joods-Actueel-oktober-2In het vandaag verschijnend oktobernummer van Joods Actueel (foto 1) pakt het maandblad uit met een voor VB-gemeenteraadslid en -personeelslid Sandy Neel bezwarende foto. Na de Humo-foto’s en het artikel daarbij over een feestje in het Antwerpse café De Leeuw van Vlaanderen, zei Sandy Neel over haar vrienden: “De mensen op de foto behoren tot een bepaalde vereniging, maar dat wist ik niet.”

Zelf moesten wij toen toch wel onze wenkbrauwen fronsen. We schreven: “Wie goed toekijkt ziet op de foto in Humo dat Arnoud Kuipers een T-shirt van Combat 18 droeg. Arnoud Kuipers woont daarenboven in dezelfde Antwerpse Kempen als Sandy Neel. Arnoud Kuipers op dat verjaardagsfeestje voor Yannick D.R., partner van Sandy Neel, en Sandy Neel zou niet weten dat Arnoud Kuipers behoort tot ‘een bepaalde vereniging’? Maak dat de kat wijs.” Joods Actueel publiceert nu een foto van hetzelfde feestje als de foto in Humo, nu met enkel Arnoud Kuipers en Sandy Neel in beeld. Als het ware als broer en zus gezellig samen. Arnoud Kuipers in een T-shirt van Combat 18, de gewelddadigste tak van Blood and Honour (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere versie). Arnoud Kuipers is dan wel buiten gegooid bij Blood and Honour Vlaanderen/Combat 18-versie, maar aan zijn Combat 18 T-shirt is hij gehecht. Ook bij de NVU-betoging in Venlo op 26 september liep hij erin rond, zoals op een foto te zien is in de jongste Alert!

Na het artikel in Joods Actueel, ook verschenen op de website van Joods Actueel, zei de burgemeester van Lille, waar Sandy Neel gemeenteraadslid is: “Wij hebben geen bevoegdheid om Sandy Neel uit de gemeenteraad te zetten. Het is aan het Vlaams Belang de moed te hebben om zo’n mensen uit hun partij te zetten. Zoals ze ook gedaan hebben met die onthaalmoeder.” In De Morgen zegt partijvoorzitter Bruno Valkeniers vandaag dat er geen probleem is met Sandy Neel. Bruno Valkeniers: "Sandy Neel heeft zich openlijk gedistantieerd van dergelijk (nazistisch, nvdr.) gedachtegoed. Net zoals er bij ons geen plaats is voor het communisme en het maoïsme, is er ook voor neonazisme geen plaats bij Vlaams Belang. Politici staan wel vaker op foto's met mensen van wie het gedachtegoed niet geweten is. Joods Actueel begrijpt blijkbaar nog altijd niet dat wij absoluut geen gevaar zijn voor de Joodse gemeenschap." Maar het gedachtegoed van Arnoud Kuipers was geweten toen Sandy Neel met Arnoud Kuipers poseerde voor de foto, en verder volop feestte met Arnoud Kuipers. Het is geen kwestie van op foto's staan met mensen waarvan het gedachtegoed niet geweten is.

Op de voorpagina van het oktobernummer van Joods Actueel wordt overigens ook nog een artikel over het Anti-Fascistisch Front (AFF) aangekondigd onder de kop AFF, waakhond van de democratie. Het zal Bert Deckers, VB-provincieraadslid en -personeelslid, plezier doen. Hij deed laatst op zijn blog een bijna pathetische oproep om meer te vernemen over het AFF. Wie zijn ze, wat drijft hen? Bert Deckers wordt nu op zijn wenken bediend.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, blood and honour, neel |  Facebook | | |  Print

29-09-09

SANDY NEEL, NA DE HUMO-FOTO’S

Sandy-NeelHet stond niet eens aangekondigd bij de inhoudsopgave van Humo vorige week, maar het artikel op blz. 25 Vlaams Belang-medewerkers op nazi-feestjes. Hoezo, het VB duldt geen nazi’s? heeft de voorbije week voor gespannen zenuwen gezorgd in de Madou, de hoofdzetel van het VB in Brussel. Niet omdat VB-gemeenteraadslid en -personeelsid Sandy Neel (op foto 1 zelf actief als fotograaf bij de Gulden Sinjoren) in het artikel gesignaleerd wordt in het gezelschap van Blood and Honour’er/Combat 18’er Arnoud Kuipers en Bockenreyder Jarno Roppe. Wel omdat foto’s van het feestje bekend zijn geraakt.

In het Humo-artikel staat dat Sandy Neel in de beruchte Antwerpse kroeg De Leeuw van Vlaanderen een verjaardagsfeestje gaf voor haar partner Yannick D.R. die op de persdienst van het Vlaams Belang werkt. Op de bijgevoegde foto poseert de nicht van Staf Neel met de al genoemde Arnoud Kuipers en Jarno Roppe, en Karin Wolters die op goede voet staat met zowel oude als nieuwe kopstukken van Blood and Honour, zowel in Nederland als in Vlaanderen. In het bijhorend artikel staat ook dat Sandy Neel de geboorteplaats van Adolf Hitler heeft bezocht, en andere bedevaartsoorden voor nazi’s. Aanleiding tot het artikel is de uitspraak van Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers dat mensen met nazistische sympathieën geen plaats hebben in zijn partij. Hij zei dat nadat de onthaalmoeder met nazi-symbolen in haar huis uit het Vlaams Belang was gezet. “Ik was verontwaardigd toen ik het artikel las en heb er van wakker gelegen”, zei de voorbije week burgemeester Jef Van Duppen (CD&V) van Lille waar Sandy Neel de vierkoppige VB-gemeenteraadsfractie leidt. “Dat is ongepast in onze gemeenteraad.”

Sandy Neel reageerde in de gemeenteraad met: “De mensen op de foto behoren tot een bepaalde vereniging, maar dat wist ik niet. Zelf heb ik geen nazistische sympathieën. Op mijn website staat inderdaad dat ik de geboorteplaats van Hitler heb bezocht, maar waarom zou ik dat daar niet mogen opzetten? Het artikel in Humo is laster en bovendien zijn de foto's van een private website gehaald. Er is een procedure tegen Humo gestart. De gemeenteraad moet mijn proces niet maken.” Laster in Humo? Het is het klassiek antwoord van in het nauw gedreven rechtsextremisten. Wie goed toekijkt ziet op de foto in Humo dat Arnoud Kuipers een T-shirt van Combat 18 droeg. Arnoud Kuipers woont daarenboven in dezelfde Antwerpse Kempen als Sandy Neel. Arnoud Kuipers op dat verjaardagsfeestje voor Yannick D.R., en Sandy Neel zou niet weten dat Arnoud Kuipers behoort tot “een bepaalde vereniging”? Maak dat de kat wijs.

En weet ze ook niet tot welke vereniging Jarno Roppe behoort? Dat hebben we hier nochtans al een paar keer uit de doeken gedaan, Sandy Neel bezoekt regelmatig deze blog en ze is goed bevriend met Jarno Roppe zoals hier al in onverdachte tijden gesignaleerd is. Van welke “private website” de foto’s in Humo zouden komen, heeft Sandy Neel er niet bij verteld. Maar ze heeft wel haar Facebook-pagina opgekuist. Wie er nu naartoe surft, zou denken dat Sandy Neel geen politieke vrienden heeft. Haar Netlog-pagina Tante_Eva_33 heeft ze van het internet gehaald. Wie Twittert kan natuurlijk nog proberen Sneeltje te volgen, maar we kunnen geen garantie op succes geven. De trend van verdwijnende sociale netwerksites werd ingezet na het oppakken van drie Blood and Honour’ers in oktober vorig jaar. Men kan dat betreuren – er is al zo weinig om mee te lachen in de huidige wereld – maar er is ook een ander gegeven: lang houden ze dat meestal niet vol. Een paar mensen die er eind vorig jaar mee stopten, zijn nu weer volop aan het digitaal sociaal netwerken.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan… Het is al de tweede keer op één jaar tijd dat Sandy Neel zich verplicht voelt haar Facebook-contacten uit te kuisen. De vorige keer was het ook al wegens de opvallende vriendschap met een Blood and Honour’er, net als Sandy Neel stamgast van café De Leeuw van Vlaanderen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blood and honour, neel |  Facebook | | |  Print

22-09-09

DOOR OMSTANDIGHEDEN

Het zit Marie-Rose Morel (36) duidelijk niet mee de laatste tijd. Over haar gezondheidsproblemen en de smeuïge - smerige - verhalen in de 'gespecialiseerde pers' gaat het voor één keer niet. 

Maandag wou Marie-Rose haar volledig vernieuwde website de wereld insturen. Maar dat digitaal feestje ging niet door. "Door omstandigheden" verklaart la Morel. Geen nieuwe Morel - site op het www omdat de VB - politica intern bijzonder zwaar onder vuur ligt. Dat liet Morel zelf weten op haar - oude - website www.marie-rosemorel.be

De 'omstandigheden' vallen samen met een zgn. 'open brief' van haar partijcollega Staf Neel aan voorzitter Bruno Valkeniers. Neel eist daarin dat de: "partijloyauteit van Morel" op de agenda wordt geplaatst van de volgende partijraad. Straffe taal. Het manoeuvre wordt volgens 'zij die het kunnen weten' integraal georganiseerd door Filip Dewinter, de feitelijke auteur van de open briefDewinter wil Morel eens goed de les wil spellen of zelfs uit de partij kegelen. Als je dezelfde bron mag geloven tenminste. 

In het licht van al dat aangekondigde interne gebekvecht, met tal van georganiseerde lekken naar de boze buitenwereld, heeft Marie-Rose de feestelijke lancering van haar nieuwe website uitgesteld tot 5 oktober; "door omstandigheden lijkt het me verstandiger om de opstart van mijn nieuwe site even uit te stellen ... Omdat het belangrijk is, dat men gelooft in wat men schrijft lijkt het met eerlijker om de lancering uit te stellen naar 5 oktober. Hopelijk is de heksenjacht tegen dan gestopt ..." aldus een behoorlijk gelaten Marie-Rose.

Dewinter en Morel leven zoals bekend al langer op 'gespannen voet'. Zoals het persoonsgebonden vetes siert heeft die spanning een lange(re) voorgeschiedenis. Het blokkeren van de samenwerking tussen het Vlaams Belang en Jean-Marie Dedecker door het duo Morel-Vanhecke in 2007, katapulteerde het wederzijdse ongenoegen naar ongekende hoogten. En daar blijft het hoogstwaarschijnlijk nog enige tijd hangen.

07:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, morel, vb, neel |  Facebook | | |  Print