11-04-16

EXIT EX-BURGEMEESTER TURNHOUT ERWIN BRENTJENS (N-VA)

Vanavond wordt in Turnhout de maandelijkse gemeenteraadszitting gehouden, nu zonder Erwin Brentjens (foto) die in 2013 nog aantrad als N-VA-burgemeester van Turnhout. Op de vorige gemeenteraadszitting was Brentjens er ook al niet, maar nu is het definitief: hij heeft zijn ontslag als gemeenteraadslid aangeboden en is uit de politiek gestapt.

De N-VA trok naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 met Erwin Brentjens als lijsttrekker. Erwin Brentjens woonde nog maar vijf jaar in Turnhout. Hij was wel al jaren aan de slag in een school in Turnhout, waar hij eerder hardhandig zijn normen en waarden bijbracht aan de leerlingen van Marokkaanse afkomst. In zijn verkiezingspropaganda verzweeg Erwin Brentjens dat hij sinds midden jaren zeventig actief was bij het Taal Aktie Komitee (TAK), en eind jaren zeventig voorzitter van de TAK-raad en spreekbuis van het TAK werd.

Hoogtepunt van zijn TAK-activiteiten was een audiëntie bij paus Johannes Paulus II in Rome in 1984 om aan de paus een petitie met 2.665 handtekeningen van katholieke geestelijken pro amnestie voor collaborateurs af te geven. Helaas voor Brentjens repte de paus niet over de amnestie-eis als hij een jaar later op bezoek is in België. Brentjens verzweeg voor de Turnhoutse bevolking zijn TAK-verleden, maar natuurlijk waren er anderen die dat wél uitbrachten. Maar het werd pas echt breed bekend toen het duidelijk werd dat Brentjens inderdaad de nieuwe burgemeester van Turnhout zou worden.

Amper een half jaar na de installatie van de nieuwe gemeenteraden had de N-VA zich in een aantal gemeenten en steden ontpopt als de Nieuwe-Vlaamse Ambras-partij. Turnhout spande daarbij de kroon met onenigheid tussen N-VA-burgemeester Erwin Brentjens en N-VA-schepen voor Cultuur en Mobiliteit Willy Van Geirt enerzijds, en plaatselijk N-VA-voorzitter en schepen voor Ruimtelijke ordening en Economie Tom Versmissen anderzijds. Brentjens en Van Geirt werden verweten eigengereid op te treden, geen oog te hebben voor de afspraken gemaakt in de plaatselijke N-VA-afdeling.

Het kwam zover dat de Turnhoutse N-VA-afdeling het aftreden eiste van haar N-VA-burgemeester, en toenmalig nationaal N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts en de sterke man uit de streek Kris Van Dijck de plooien moesten komen gladstrijken. Dat lukte even, maar vlug zou de ambras tussen de twee kampen in de Turnhoutse N-VA herbeginnen. De stad Turnhout werd er onbestuurbaar door, iets wat bij stemming in de gemeenteraad bevestigd werd door een meerderheid van de N-VA-gemeenteraadsfractie.

De kopmannen van de revolte tegen Brentjens werden door het nationaal N-VA-partijbestuur uit de N-VA gezet, maar vormden met zes het grootste deel van de oorspronkelijk elf leden tellende N-VA-fractie in de Turnhoutse gemeenteraad. Met als gevolg dat zij in de Turnhoutse gemeenteraad de naam N-VA konden claimen, tegen de vijf anderen in die nog wel door het nationaal N-VA-bestuur erkend werden als N-VA’er.

Einde 2013 moest de N-VA/CD&V/SP.A-bestuursmeerderheid van Erwin Brentjens plaats maken voor een T.I.M./CD&V/S.PA/Groen-bestuursmeerderheid met Eric Vos van de plaatselijke lijst T.I.M. (Turnhout Iedereen Mee, een CD&V-scheurlijst) als nieuwe burgemeester. Met 2.259 voorkeurstemmen was Eric Vos bij de gemeenteraadsverkiezingen overigens de populairste kandidaat, tegen 1.499 voorkeurstemmen voor Erwin Brentjens.

Erwin Brentjens wilde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 nog wel een nieuwe kans wagen als N-VA-lijsttrekker, maar intussen haalde het zelfs de nationale pers dat de N-VA een nieuwe kopman voor de N-VA in Turnhout zocht. Peter De Roover, N-VA-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, zou aangezocht zijn om te verhuizen van Mortsel naar Turnhout. Maar ook Paul Van Miert, een neef van voormalig SP-voorzitter Karel Van Miert, wil er de kracht van verandering zijn. Paul Van Miert is in 2014 verkozen tot Vlaams Parlementslid, en zou slechts van het naburige Oud-Turnhout naar Turnhout moeten verhuizen. En hij gaat dat ook doen. De voorbije week maakte hij bekend bouwplannen te hebben in Turnhout. 

Intussen heeft het flink gerommeld bij de N-VA in Turnhout. Begin maart waren er bestuursverkiezingen. Erwin Brentjens bleef afwezig – als gemeenteraadslid maakt hij automatisch deel uit van het plaatselijk partijbestuur. Of voelde hij de bui al hangen? Brentjens’ steun en toeverlaat Herman Schaerlaekens werd alleszins uit het bestuur gestemd. Nieuwe plaatselijke N-VA-voorzitter is Els Baetens. Volgens ’t Pallieterke is ze “een trouwe vazal” van de nationale N-VA-partijtop en heeft ze er geen moeite mee dat Brentjens als kopman wordt vervangen.

Op de gemeenteraadszitting van 7 maart liet Erwin Brentjens zich verontschuldigen voor zijn afwezigheid, twee dagen later maakte hij bekend ontslag te nemen als gemeenteraadslid en de politiek te verlaten “omwille van persoonlijke en familiale redenen”. Vanavond worden de gemeenteraadsleden hiervan officieel ingelicht, en kan de procedure voor de aanstelling van een opvolger starten.

De N-VA dacht in Turnhout in 2012 met twee troeven naar de gemeenteraadsverkiezingen te kunnen stappen: Erwin Brentjens als lijststrekker en Marc Van Damme, als woordvoerder van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) toen nog een Bekende Vlaming. Het liep twee keer mis. De afgang van Erwin Brentjens werd hierboven geschetst; Marc Van Damme was één van de mensen die revolteerden tegen Brentjens en die door het nationaal partijbestuur uit de N-VA werd gezet. De kracht van verandering kwam als een boomerang terug in het gezicht van de N-VA.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: turnhout, n-va, nieuwe-vlaamse ambras, brentjens, baetens |  Facebook | | |  Print

13-01-16

“N-VA MAAKT ZIJN EIGEN KINDEREN KAPOT”

Zowel in Kortrijk als in Boechout verliest de N-VA sterkhouders bij hun lokale afdelingen. In Kortrijk houden de voorzitter en secretaris van de N-VA-afdeling het voor bekeken; in Boechout stappen twee oprichters van de plaatselijke N-VA-afdeling op.

In Kortrijk maakt de N-VA deel uit van de bestuursmeerderheid die Vincent Van Quickenborne er met de Open VLD en SP.A vormt, daarmee de CD&V van Stefaan De Clerck naar de oppositie duwend. In juli vorig jaar werd gemeenteraadslid Steve Vanneste uit de N-VA gezet. Te oordelen naar zijn uitspraken en daden iemand die evengoed een VB’er zou kunnen zijn. N-VA-schepen Catherine Waelkens was toen misnoegd omdat jongeren als Steve Vanneste (26 j.) geen goede omkadering krijgen bij de N-VA.

Vorige maand stapte Catherine Waelkens op bij de N-VA. Ze keurde dan wel de begroting voor 2016 goed, maar ze is het, schepen voor Financiën zijnde, eigenlijk niet eens met de begroting die ze voorlegde. Catherine Waelkens vindt al een hele tijd dat de stad Kortrijk de tering niet naar de nering zet. Catherine Waelkens stapte dus vorige maand op bij de N-VA, zei vaarwel aan haar schepenambt en zetelt voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid.

Deze week stapte ook plaatselijk afdelingsvoorzitter Geo Verstichtel (63 j., links op foto 1) op bij de N-VA. “Eerst moest Steve Vanneste weg, daarna schepen Catherine Waelkens. Ik heb er alles aan gedaan om te bemiddelen. Ik was nummer drie die eruit moest”, zegt Geo Verstichel aan Het Nieuwsblad. “Dat vernam ik via mails die ik toevallig kon inkijken. Zoiets komt voor als je die om 1 uur ’s nachts verstuurt.” Vlaams parlementslid Axel Ronse en schepen Rudolf Scherpereel zouden achter dit uitkuisen zitten.

“Door mijn vriendenkring heb ik het zelf drie jaar volgehouden”, vervolgt Verstichel. “Maar de spreekwoordelijke druppel is gevallen. Ik ben weer een vrij man. N-VA maakt zijn eigen kinderen kapot.” Het Laatste Nieuws spreekt van een tweespalt bij de Kortrijkse N-VA tussen de oude Volksunie en de nieuwe N-VA’ers. “N-VA is tegenwoordig blauwer dan Open VLD”, verduidelijkt Geo Verstichel in Het Laatste Nieuws.

Samen met Marniek De Bruyne (56 j., rechts op foto 1), tot deze week secretaris van de Kortrijkse N-VA-afdeling, wil Geo Verstichel een nieuwe politieke beweging opstarten in Kortrijk, om dan tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 met een nieuwe politieke partij voor de dag te komen. Het is niet uitgesloten dat Steve Vanneste en Catherine Waelkens zich hierbij zullen aansluiten. En wat zullen Maarten Seynaeve en Isa Verschaete doen? Beiden verkozen als Vlaams Belang-gemeenteraadslid in Kortrijk maar sinds september 2014 zetelend als onafhankelijk gemeenteraadslid.

In Boechout, bekend omwille van het Sfinksfestival, zit de N-VA in de oppositie, bij een bestuursmeerderheid van de plaatselijke lijst PRO van burgemeester Koen T’Sijen (ex-VU) met de CD&V en Groen. Bij de N-VA stappen de gemeenteraadsleden en stichters van de Boechoutse N-VA-afdeling Luk Van Ouytsel (rechts op foto 2) en Peter Vlemincx, samen met OCMW-raadslid Nele Van Ouytsel (links op foto 2), op.

De discussie draait rond een opvolging binnen het OCMW. N-VA’ster Marie-Lou Van Eynde (66 j.) zou haar plaats in het vast bureau (= het dagelijks bestuur) van de OCMW-raad na drie jaar afstaan aan partijgenote Nele Van Ouytsel (22 j.), dochter van Luk Van Ouytsel. Maar Marie-Lou Van Eynde weigert plaats te ruimen, met als reden dat men het voorbije jaar Nele Van Ouytsel amper nog gezien heeft op N-VA-bestuursvergaderingen. “Men vergeet dat ik mij sinds het begin van de partij altijd heb ingezet voor N-VA”, zegt Nele Van Ouytsel daarover in Gazet van Antwerpen. “Als tiener was ik er altijd al bij, al was het maar om pinten te tappen. Alleen het voorbije jaar kon ik mij door m’n studies niet altijd vrijmaken.”

“Ik ben overtuigd Vlaams-nationaliste”, zegt Nele Van Ouytsel nog. “Dat zit in mijn bloed. Maar als anderen zo makkelijk van de ene naar de andere partij hoppen, moet ik dat misschien ook maar overwegen.” Een verwijzing naar Marie-Lou Van Eynde voor wie de N-VA al de derde partij is. Tot 2006 was Marie-Lou Van Eynde OCMW-raadslid voor de VLD, in 2006 kwam ze op met de plaatselijke lijst TEAM (Tesamen Eén Aan de Meet) terwijl er toen ook al een N-VA-lijst (met Luk Van Ouytsel als lijsttrekker) deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 2012 stond Marie-Lou Van Eynde vervolgens op de N-VA-lijst.

“Heel deze affaire heeft ons pijn gedaan”, zegt Luk Van Ouytsel. “Van de mannen van het eerste uur blijft binnen N-VA niemand meer over. Ook Jef Nelis (tweede op de N-VA-lijst in 2006) hield het na een dispuut voor bekeken.” Zowel in Kortrijk als in Boechout winnen de meer liberaal getinte nieuwkomers het op de oude Vlaams-nationalisten binnen de N-VA. Dat is zoals de accenten die de N-VA in het regeringsbeleid legt. Toch?!

07-12-15

(EX-) N-VA'ER STEMT MEE MET MEERDERHEID IN BORGERHOUT

Tijdens de begrotingsbesprekingen in de Antwerpse gemeenteraad maandag 23 november haalde schepen voor Financiën Koen Kennis (N-VA) uit naar het district Borgerhout: “Een district dat kosten maakt en een communistisch beleid voert, u weet wel het welke ik bedoel.” Zijn punt van kritiek is dat Borgerhout minder investeert (in stenen) en meer uitgeeft aan werkingsmiddelen (voor mensen en projecten). Het zit de N-VA nog altijd niet lekker dat Borgerhout het enige Antwerps district is waarin de partij niet in de bestuursmeerderheid zit, en het betert er niet op.

In Borgerhout vormen Groen en SP.A, die met een gezamenlijke lijst naar de kiezers stapten, samen met de PVDA en de onafhankelijke Luc Moerkerke (ex-CD&V) de bestuursmeerderheid. De Groen/SP.A-lijst haalde drie jaar geleden 9 zitjes voor de districtsraad binnen, de PVDA+ 4 (samen 13 zetels). De N-VA, met als lijsttrekker babyartikelenverkoper Alain Herremans, oud-voorzitter van de handelaarsvereniging van de Turnhoutsebaan, was ervan overtuigd dat zij voortaan de lakens zou uitdelen vanuit het Borgerhoutse districtshuis. Maar dat liep anders af. De N-VA moest het stellen met 7 zitjes, de CD&V en het VB met elk 2 en Open VLD met 1 (samen 12 zetels). Een rechtse meerderheid was dus niet mogelijk, zelfs al moest men daarvoor met het VB in zee gaan.

CD&V’er Luc Moerkerke wilde zich niet opsluiten in een steriele oppositie. Op uitnodiging van Wouter Van Besien (Groen) versterkte hij de progressieve meerderheid. Op haar beurt verliest de N-VA nu Danny Van Looy (50 j., foto) als districtsraadslid. Hij is sinds 2011 lid van de N-VA maar werd in oktober uit de N-VA gezet. Sindsdien zetelt hij als onafhankelijk districtsraadslid in Borgerhout. Bij de districtsraadszitting maandag 23 november stemde Danny Van Looy daarenboven mee met de bestuursmeerderheid.

Danny Van Looy runt in Borgerhout een bedrijf dat opslagruimtes verhuurt. Hij staat bekend als een geëngageerde buurtbewoner die onder meer actief is binnen de Antwerpse holebigemeenschap. “Door botsende persoonlijkheden was het niet langer mogelijk om Danny Van Looy aan boord te houden in de Borgerhoutse N-VA-fractie”, zegt Fons Duchateau, naast OCMW-voorzitter en schepen voor sociale zaken ook nog voorzitter van de N-VA in Antwerpen. Danny Van Looy noch Alain Herremans wilden in oktober reageren op het ontslag. Bij de jongste zitting van de Borgerhoutse districtsraad stemde Danny Van Looy mee met de bestuursmeerderheid en was hij nu wel bereid toelichting te geven.

Danny Van Looy (in Gazet van Antwerpen): “Toen ik drie jaar geleden besliste om me te engageren in de lokale politiek was dat omdat ik van Borgerhout een aangenamere plek wil maken. Ondanks de onaangename partijpolitieke ervaring bij de N-VA wil ik me blijven inzetten. De aanleiding van het ontslag van mijn partner André Van Eeckhoute, tot voor kort bestuurslid van de Borgerhoutse N-VA-afdeling, en mezelf is dat wij de kiss-in-actie van SP.A op Facebook hebben geliket. Dat kon blijkbaar niet voor N-VA. We zijn daarop eerst drie maanden geschorst. Op bemiddelingspogingen zijn we niet meer ingegaan, omdat we sterk de indruk hadden dat voor de partij de regel geldt: eerst N-VA’er, dan pas holebi.”

Bij de N-VA ontkent men dat dit de reden voor het uit de partij zetten van Danny Van Looy is. De N-VA houdt het dus op “botsende persoonlijkheden”. En die persoonlijkheden gaan nog meer botsen want Danny Van Looy is van plan om nog meer met de progressieve bestuursmeerderheid mee te stemmen.

In een ander Antwerps district, in Deurne, zien we een omgekeerde beweging. Door het opstappen van een N-VA-districtsraadlid is het conservatieve N-VA/CD&V/Open VLD-districtsbestuur in Deurne haar meerderheid kwijt. Groen wil hen nu aan een meerderheid helpen. In ruil voor wat? Denkt men echt dat het conservatieve blok radicaal anders gaat denken? Het Borgerhoutse voorbeeld bewijst dat een andere weg mogelijk is: niet het ondersteunen van de N-VA maar het losrukken van N-VA'ers uit de conservatieve kramp van Bart De Wever en hen laten meebouwen aan een stad op mensenmaat.

12-08-15

BRUNO STEVENHEYDENS NU OOK WEG BIJ N-VA

Iemand mailde ons vandaag: “Eens een plezant artikel na die zwarte, verschrikkelijke van de vorige dagen.” Dat “plezant artikel” is het vandaag verschenen vervolg op de politieke saga in Denderleeuw, “die zwarte, verschrikkelijke” gaan over hoe sommige Vlamingen en sommige Duitsers tegenover de opvang van vluchtelingen staan. Maar er is vandaag nog “plezant” nieuws. 

Knack meldt dat Bruno Stevenheydens (links op de foto hiernaast) vorige week uit de N-VA-gemeenteraadsfractie in Beveren is gestapt en voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid zetelt. Bruno Stevenheydens was eerder gemeente- en parlementslid voor het Vlaams Blok/Belang en stapte op bij het Vlaams Belang omdat tenoren van die partij zoals Filip Dewinter en Jan Penris de Antwerpse havenuitbreidingsplannen steunen. Plannen die een bedreiging vormen voor het Beverse dorpje Doel en de leefbaarheid van het Waasland. Vervolgens werd Bruno Stevenheydens door Bart De Wever persoonlijk opgebeld met de vraag om voor de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement te komen werken. Stevenheydens gaf die job op toen hij na de jongste gemeenteraadsverkiezingen namens de N-VA eerste schepen in Beveren werd.

 

Een burn-out verplichtte hem zijn job als schepen op non-actief te zetten en toen hij terugkeerde naar de politiek was hem de Antwerpse havenuitbreidingspolitiek en het gewijzigde standpunt van de Beverse N-VA er teveel aan. In het bestuursakkoord van Beveren staat dat de gemeente geen voorstander is van het Saeftingedok dat het Antwerps stadsbestuur wil aanleggen, maar de Beverse N-VA legt zich intussen neer bij de plannen vanuit het Antwerps stads- en havenhuis. AFF/Verzet wees in mei al uitgebreid op de gewetenswroeging bij Bruno Stevenheydens. Dezelfde dag als ons artikel verscheen, vertrok Bruno Stevenheydens op wandeltocht naar Santiago de Compostela. Het hoofd verder helder gemaakt, besloot hij inderdaad op te stappen bij de N-VA.

 

Op zijn website motiveert Bruno Stevenheydens dit, in een op 5 augustus verschenen bericht, met: “Al enige tijd geleden heb ik voor mezelf uitgemaakt me niet te kunnen verzoenen met het beleid en bepaalde standpunten die ik onvoldoende in samenspraak zie met het programma dat N-VA Beveren destijds heeft verdedigd. Onder meer uit loyaliteit met mijn voormalige partijcollega’s heb ik mijn schepenmandaat in april ter beschikking gesteld. De belangrijkste redenen voor mijn keuze dienen echter niet in Beveren gezocht te worden. Ik wens mijn vroegere collega’s succes toe en heb hen het voorbije weekend bedankt voor de samenwerking in het verleden. 

 

“De relatie met N-VA nationaal is zowel politiek als persoonlijk al lange tijd volledig bekoeld. Het voorbije jaar heb ik diverse keren zowel de partijvoorzitter als andere bestuurders aangeschreven. Telkens mocht ik geen antwoord ontvangen, niet op mijn inhoudelijke vragen/kritiek noch persoonlijk (op een minimaal recent standaardbriefje na), en dit tijdens een lange periode dat een persoonlijk gesprek voor mij veel had betekend. Intern had ik de nodige kritiek. Toen ik in april 2011 tot N-VA toetrad was dit na een lange periode van verschillende toenaderingspogingen vanuit de N-VA partijtop, waarin men mij garandeerde dat er de nodige ruimte zou zijn voor debat en visie.

 

"In eerste instantie was ik niet van plan om me te engageren gezien het beleid van de Vlaamse regering in enkele Beverse dossiers waaronder Doel en het GRUP. Het was de voorzitter (Bart De Wever, nvdr.) zijn zienswijze op de diverse dossiers en de ruimte voor debat/verandering die me over de streep hebben getrokken. De meesten herinneren zich nog wel een aantal publiekelijke uitspraken daarover en zijn aanwezigheid net voor de gemeenteraadsverkiezingen in Doel en de gehuchten met de boodschap dat hij voorstander was van het herzien van een aantal zaken.

 

"Na de gemeenteraadsverkiezingen veranderde de boodschap en kwam ik met mijn zienswijze meer en meer geïsoleerd te staan en dit op het ogenblik dat N-VA als grootste speler wel degelijk voor verandering/bijsturing kon zorgen. Op een bepaald ogenblik is het enige wat nog overblijft een consequente houding. Ondanks wat anderen mogen denken of beweren acht ik een uitvoerend mandaat en het maken van de nodige compromissen wel degelijk noodzakelijk. Tenminste als dit de mogelijkheid geeft een verkiezingsprogramma voldoende en evenwichtig uit te voeren en intern in een partij als volwaardige gesprekspartner betrokken te worden om op een aantal dossiers te kunnen of mogen wegen.”

 

Eerder namen ook gemeenteraadslid Marina Apers en OCMW-raadslid Annick Thibeau in Beveren ontslag als bestuurslid en mandataris van de N-VA omdat de partij nu een ander standpunt inneemt dan in het bestuursakkoord en het verkiezingsprogramma.

14:43 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stevenheydens, de wever, nieuwe-vlaamse ambras, beveren |  Facebook | | |  Print

VAN N-VA NAAR ‘DUURZAAM VLAAMS DENDERLEEUW’

Het politiek vermaak in Denderleeuw, gemeente met een 19.000 inwoners grenzend aan Aalst, is nog niet ten einde. Na veel gebakkelei kon de N-VA met Jan De Dier de burgemeesterssjerp binnenhalen, maar nu zetten Jan De Dier en schepen Erna Scheerlinck (foto 1) een eigen partij op: Duurzaam Vlaams Denderleeuw. Ze richten een ‘eetfestijn’ in (foto 2) uitgerekend op de dag dat de N-VA haar jaarlijkse hespendegustatie organiseert.

 

Het begon al slecht bij de coalitievorming. De SP.A was als grootste partij uit de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 gekomen; de N-VA als tweede grootste. De SP.A nam het initiatief om een coalitie te vormen met de Open VLD/Plus en de CD&V, maar die laatste partij haakte haar karretje vast aan de N-VA. Beide partijen samen, N-VA en CD&V, komen evenwel niet aan een meerderheid in de gemeenteraad. Het Vlaams Belang stond te kwispelen om N-VA en CD&V aan een meerderheid te helpen. Sommigen in het Denderleeuwse gemeentehuis hadden daar geen probleem mee; in de nationale partijhoofdkwartieren zag men dat liever niet gebeuren. Toenmalig provinciegouverneur André Denys bemiddelde en uiteindelijk werd een bestuursmeerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD/Plus gevormd.

 

Een succes was dat niet. Er was een ruzie tussen de N-VA-schepen Koen D’Haenens en de plaatselijke pastoor die de nationale pers haalde, het multiculturele Wereldfeest werd geschrapt, een ludiek alternatief werd brutaal verstoord, de lokale CD&V zei dat ze bij de Denderleeuwse N-VA “allemaal knettergek en machtsziek” zijn… De CD&V-schepenen gaan de jongste maanden niet meer naar de zittingen van het schepencollege, en toen ook nog eens een schepen ziek viel moest men beroep doen op Vlaams Belang-gemeenteraadslid Danny Bourgeois om een aantal bestuursdaden te kunnen stellen. De onbestuurbaarheid van de gemeente, door de ruzie tussen de N-VA en de CD&V, had tot gevolg dat onder andere een overvolle beerput bij een kinderkribbe niet tijdig kon leeggemaakt worden, putten in wegen niet meer hersteld worden, enz.

 

Een uitweg zou de ‘structurele onbestuurbaarheid’ kunnen zijn die de CD&V samen met de SP.A en een onafhankelijk geworden Open VLD/Plus-gemeenteraadslid in de gemeenteraad hebben gestemd. Daardoor zou de N-VA naar de oppositie verhuizen, maar die zaak is gebonden aan procedureregels die niet op een, twee, drie doorlopen zijn. De N-VA besliste eind juni om af te zien van nieuwe procedures, maar burgemeester Jan De Dier en schepen Erna Scheerlinck zijn het daar niet mee eens. Volgende week maandag 17 augustus doet de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers een bemiddelingspoging. Als die mislukt kan een nieuw schepencollege samengesteld worden, met de SP.A, CD&V en het intussen onafhankelijk gemeenteraadslid Marleen Buydens. Maar dan kunnen De Dier en Scheerlinck hiertegen nog in beroep gaan.

 

Jan De Dier en Erna Scheerlinck zouden volgende week een persconferentie geven over de politieke situatie in Denderleeuw. Beiden zijn deze week met vakantie in Frankrijk. Maar hier en daar duiken in de gemeente affiches op van een eetfestijn dat de twee organiseren onder de hoofding DVD - Duurzaam Vlaams Denderleeuw. Getuigen zagen vorige week zaterdag Erna Scheerlinck en de echtgenote van burgemeester Jan De Dier op de Bokke Fiejsten kaartjes verkopen voor dat eetfestijn. Is DVD een nieuwe partij, of een beweging om geld in te zamelen voor nieuwe procedures over de onbestuurbaarheid van de gemeente? Niemand weet het echt. Feit is wel dat het DVD-eetfestijn georganiseerd wordt op dezelfde zaterdag 3 oktober als de N-VA in Denderleeuw traditioneel haar jaarlijkse hespendegustatie inricht.

 

Het heeft er alle schijn van dat Jan De Dier en Erna Scheerlinck dan ook met een eigen partij zijn begonnen. In een interview met de regionale tv-zender TVO ontkende De Dier dit en zei hij dat Duurzaam Vlaams Denderleeuw "tot nader orde nog geen politieke partij is". Het lijkt slechts een kwestie van tijd vooraleer De Dier en Scheerlinck met die politieke partij beginnen. De datum van hun eetfestijn, op de dag dat de N-VA in Denderleeuw al tien jaar haar hespendegustatie houdt, is te opvallend. De echtgenoot van Erna Scheerlinck, Bert Van Vaerenbergh, werd alvast eind juni uit de N-VA gezet nadat hij zich gewapend met een stoel keerde tegen actievoerende brandweerlui van Denderleeuw.

 

Vlaams Belang-gemeenteraadsfractieleider Kristof Slagmulder ziet in de toestand een opportuniteit. In Het Laatste Nieuws zei hij gisteren: “De vraag is hoe de partij (DVD, nvdr.) tegenover het cordon sanitaire zal staan. Een lokale partij kan beslissingen nemen zonder politieke schoonmakers (?, nvdr.) vanuit de nationale partijhoofdkwartieren. Alleen jammer dat er nog meer versnippering is, terwijl er juist meer samenwerking zou moeten zijn tussen de rechtse partijen.”

 

Op dat laatste punt verschillen we natuurlijk van mening met Kristof Slagmulder. Wat ons betreft: hoe meer verdeeldheid bij rechts, hoe beter. Grappig is ook de naam van de nieuwe politieke partij in Denderleeuw: Duurzaam Vlaams Denderleeuw. Ons lijkt er weinig duurzaam aan de Denderleeuwse politiek, tenzij het eigenbelang dat De Dier en Scheerlinck nastreven. Nog een grapjas is N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement Matthias Diependaele die de politieke activiteiten in de regio opvolgt. Dat Jan De Dier zich nu afzet van de N-VA noemt Matthias Diependaele in Het Nieuwsblad “een foute beslissing, maar wel begrijpelijk”.

14-07-15

N-VA HOUDT ‘KLEINE KUIS’

Dat de N-VA in Mechelen haar schepen Wim Jorissen zijn bevoegdheid voor Economie, Werk en Sociale Economie heeft laten afnemen, haalde de nationale media. Jorissen wordt “deloyaal gedrag ten opzichte van zijn N-VA-fractiegenoten, de coalitiepartners en de partij” verweten. Zijn bevoegdheden verhuizen naar partijgenote Katleen Den Roover. En Jorissen is uit de N-VA gezet, al kan hij daar nog tegen in beroep gaan. Ook elders moet de N-VA orde op zaken stellen. Drie weken geleden werd ‘de stoelengooier van Denderleeuw’ Bert Van Vaerenbergh uit de N-VA gezet, en vorige week onderging het Kortrijkse gemeenteraadslid Steve Vanneste (foto) hetzelfde lot.

 

Steve Vanneste (26 j.) kwam al meerdere keren in aanvaring met zijn partij. Zo stelde hij in augustus 2013 voor om bij de koningswissel de staatsieportretten van Albert II en Paola in de Kortrijkse gemeenteraadszaal inderdaad weg te halen, maar niet te vervangen door de staatsieportretten van koning Philip en koningin Mathilde. In augustus 2014 bekritiseerde Vanneste het plan om een plein in Kortrijk naar de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder en president Nelson Mandela te noemen. Volgens Vanneste was Mandela een terrorist. Onder druk slikte hij zijn woorden wel in, maar het venijn ging niet weg uit Vanneste.

 

Op vraag van N-VA-volksvertegenwoordiger Axel Ronse besliste de tucht- en verzoeningscommissie van de N-VA vorige woensdag om Steve Vanneste uit de N-VA te zetten. Vanneste wordt verweten problemen bij de N-VA in de openbaarheid te gooien en niet loyaal te zijn. Het probleem in de Kortrijkse N-VA gaat evenwel verder dan Vanneste. Illustrerend is het applaus van N-VA-schepen  Catherine Waelkens terwijl Steve Vanneste in de Kortrijkse gemeenteraad fulmineerde tegen N-VA-schepen An Vandersteene.

 

Volgens Het Nieuwsblad wordt Vanneste gesteund door de zogenaamde Volksunie-getrouwen. Daarnaast heb je naar zeggen van Vanneste de Unizo-strekking met onder andere gewezen Unizo-voorzitter en nu N-VA-volksvertegenwoordiger Axel Ronse. Het is overigens niet zo dat de N-VA tegenwoordig stelselmatig voor de mensen uit de Unizo-hoek kiest. De aan de kant gezette Mechelse schepen Wim Jorissen, niet te verwarren met zijn gelijknamige vader, VU-politicus en actief Protea-lid, was tot hij zich kandidaat stelde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen voorzitter van Unizo-Mechelen.

 

Steve Vanneste stuurde zijn bezwaren tegen het hem uit de N-VA zetten per e-mail naar de tucht- en verzoeningscommissie van de N-VA. In zich in Brussel persoonlijk gaan verdedigen had hij geen zin. “De jeugd krijgt amper een stem in onze partij”, zegt Steve Vanneste in Het Laatste Nieuws. "De N-VA deed drie jaar lang niets met mijn kritiek op het beleid. Ik werd weggelachen en genegeerd. Ik zal me nu onder meer inzetten voor jongeren als onafhankelijk raadslid. En ook kritisch zijn voor de stadscoalitie van Open VLD, SP.A en N-VA. Als ik het nodig acht, zal ik meestemmen met de oppositie.”

 

Alex Ronse repliceert in dezelfde krant: “Het gaat er soms hard aan toe op fractievergaderingen, maar daarna komen we eendrachtig naar buiten. Vanneste deed dat niet en bleef kritiek spuien op gemeenteraden en sociale media. Politiek is een ploegsport, waarbij je je collega’s respecteert. Hij maakte het te bont, maar we zijn onze clown nu kwijt. Dat de jeugd geen stem krijgt, is complete onzin.” Zeker is dat met het uit de partij zetten van Vanneste het laatste woord nog niet is gezegd bij de N-VA in Kortrijk.

 

N-VA-schepen Catherine Waelkens is misnoegd: “Onze jonge mensen verdienen een goeie omkadering door raadgevers, wat bij Vanneste niet gebeurde. We zijn te veel een partij voor ‘ouwe heren’ die de Vlaamse Leeuw zingen. En we hebben geen sterke leiders waar jongeren naar opkijken. Hoe ik mijn eigen toekomst zie binnen N-VA? Afwachten, want ik neem nooit beslissingen als ik kwaad ben.” Eerder dreigde de Kortrijkse N-VA-voorzitter Geo Verstichel met zijn ontslag als Steve Vanneste na zijn schorsing bij de N-VA ook uit de partij zou gezet worden. Verstichel is momenteel op verlof in het buitenland en is niet bereikbaar voor de pers.

 

Met zijn kritiek op de koningsportretten en Nelson Mandela past Steve Vanneste in het profiel van de Vlaams Belang’ers. Wordt hij de nieuwe hoop van het Vlaams Belang in Kortrijk? Het Vlaams Belang zou anders wel nieuw bloed kunnen gebruiken in Kortrijk na het opstappen van haar gemeenteraadsleden Maarten Seynaeve en Isa Verschaete. “Van een samenwerking met een andere partij is zeker geen sprake. Dat is nu niet aan de orde”, zegt Steve Vanneste.  

20-05-15

UITTOCHT BIJ N-VA BEVEREN. GEVOLG KEUZE VOOR GROOTKAPITAAL

Het zit Bart De Wever de jongste dagen niet mee. Als burgemeester probeert hij Antwerpen als een holebivriendelijke stad in de markt te zetten, met een politiekorps dat in uniform mag deelnemen aan een Gay Pride – we wachten overigens nog altijd op eenzelfde deelname van de politie aan een antiracistische manifestatie. Intussen is het beeld ontstaan van De Wevers politie die lesbiennes verbiedt hand in hand te lopen en elkaar te kussen op eenzelfde plein waar oerconservatieve katholieken bijeenkomen. De Wever voert aan dat de lesbiennes wilden provoceren, maar dat is niet wat onze man ter plaatse gezien heeft.

 

Gisterenmorgen verslikte Bart De Wever zich in zijn koffie toen hij een radiopraatje van Gwendolyn Rutten (Open VLD) hoorde, waar hij een uur later op mocht reageren. “Het gekibbel van partijvoorzitters Rutten en De Wever heeft nog geen enkel gezin vooruit geholpen”, reageerde Groen-voorzitster Meyrem Almaci later op de dag op de publieke ruzie tussen Rutten en De Wever. “Hogere facturen, lagere lonen en uitkeringen komen op exact hetzelfde neer als hogere belastingen.” Maar intussen was de N-VA-partijvoorzitter alweer verdiept in een andere zaak: in Beveren stappen gemeenteraadslid Marina Apers en OCMW-raadslid Annick Thibaut op bij de N-VA, terwijl boegbeeld Bruno Stevenheydens (foto, in 2012 op campagne met Bart De Wever) de opstappende N-VA-mandatarissen moreel steunt.

 

Bruno Stevenheydens (47 j.) werd in 1994 voor het Vlaams Blok verkozen als gemeenteraadslid in Beveren.Tevoren was hij onder andere actief bij de beruchte Voerbetogingen en als leiding bij de Vlaams-nationalistische jeugdbeweging VNJ. In 1997 werd Bruno Stevenheydens aangeworven als partijmedewerker van het Vlaams Blok. Van 2007 tot 2010 zetelde hij als parlementslid voor het Vlaams Belang in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 2010 maakte Stevenheydens bekend niet langer zijn lidmaatschapsbijdrage voor het Vlaams Belang te betalen, onder andere omdat hij als inwoner van Beveren, waarbij het dorp Doel hoort, diametraal van mening verschilde met zijn Vlaams Belang-collega’s aan de rechteroever van de Schelde (Dewinter, Penris…) die grootse uitbreidingsplannen zien voor de Antwerpse haven ten koste van Doel.

 

Een jaar later, in 2011, stapt Bruno Stevenheydens over naar de N-VA. Dat hij door Bart De Wever persoonlijk is gevraagd om fractiesecretaris van de N-VA in het Vlaams parlement te worden, helpt daarbij. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 wordt Bruno Stevenheydens als N-VA'er eerste schepen in Beveren, in een coalitie met de CD&V. Bruno Stevenheydens stopt met zijn job als fractiesecretaris van de N-VA in het Vlaams Parlement. Maar wat zijn droomjob als eerste schepen in Beveren leek te worden, draaide uit op een burn-out voor Stevenheydens. Vorige maand, na anderhalf jaar ziekte, kondigde Bruno Stevenheydens aan afstand te doen van zijn mandaat als schepen en terug te keren als gemeenteraadslid (waar hij tot nu vervangen is door een ander N-VA-lid). Stevenheydens schreef op zijn website dat de redenen voor zijn ontslag als schepen “voornamelijk politiek geïnspireerd” zijn. “In eerste instantie omdat voor mij belangrijke lokale aandachtspunten door de partij op nationaal niveau niet (meer) werden gewaardeerd. Alsook omdat er vanuit de partijleiding geen reactie kwam op aangekaarte pijnpunten.”

 

De aankondiging door het Antwerpse havenbestuur dat men stante pede het Saefthingedok wil aanleggen – waardoor Doel helemaal van de kaart verdwijnt – en de CD&V/N-VA-bestuursmeerderheid in Beveren zich daar niet tegen verzet, hebben gemeenteraadslid Marina Apers en OCMW-raadslid Annick Thibaut doen opstappen bij de N-VA. “Ik kwam met veel enthousiasme op de lijst van de N-VA omdat ik dacht dat dit eindelijk een verschil zou kunnen maken voor Doel en de polders”, zegt Marina Apers in Gazet van Antwerpen. “Intussen heeft de meerderheid zich volledig neergelegd bij de komst van het Saeftingedok. In het bestuursakkoord staat nochtans letterlijk dat de gemeente daar geen voorstander van is. Politiek is een kwestie van geloofwaardigheid.” OCMW-raadslid Annick Thibbaut is niet minder scherp. “Het huidige standpunt van de coalitie is 180 graden gedraaid tegenover het bestuursakkoord. Ik kan me niet vereenzelvigen met de veranderde uitgangspunten over de havenuitbreiding en de verdere teloorgang en verdwijning van Doel en de omliggende polders. N-VA geeft de kracht van verandering een duwtje in de rug? Het duwtje betekent voor de polder een mes in de rug.”

 

Marina Apers en Annick Thibaut kregen gisteren alvast morele steun van Bruno Stevenheydens. Op zijn Facebookpagina schreef Stevenheydens: “Mijn respect! Marina en Annick en mijn bewondering voor jullie inzet de voorbije jaren zowel voor jullie Doel, maar ook tijdens het werk in de schaduw voor anderen en de partij! Op een dag als vandaag wil ik openlijk reageren om mijn steun te betuigen bij een ongetwijfeld moeilijke beslissing.” Bruno Stevenheydens zegt niet te begrijpen waarom de N-VA, nog vooraleer alle procedures voor de aanleg van het Saefthingedok rond zijn, “de eigen speerpunten inslikt, het havenbedrijf achterna holt en letterlijk schrijft dat de nieuwe containerkade in de vorm van een Saeftinghedok noodzakelijk is. Jullie (Marina Apers en Annick Thibaut, nvdr.) hebben het juist geformuleerd, het gaat niet alleen om Doel maar om de leefbaarheid van een ganse streek. Met wat buffers en nieuwe verbindingswegen los je de tsunami van 15 miljoen containers aan een mogelijk Saeftinghedok niet op…”

 

Het was niet moeilijk te voorspellen dat de N-VA zou kiezen voor het grootkapitaal en niet voor de leefbaarheid van Doel en omgeving, maar als dat duidelijk wordt zijn er weer een paar N-VA-mandatarissen minder. De vraag is nu hoelang Bruno Stevenheydens het nog bij de N-VA uithoudt. Zijn jongste Facebookpost zal alvast niet op applaus onthaald zijn op de Antwerpse Grote Markt.

04-04-15

GEETBETS: NOG MAAR ÉÉN N-VA-MANDATARIS

Geetbets is een gemeente gelegen tussen het Limburgse Sint-Tuiden en het Vlaams-Brabantse Diest. Ook daar heeft de N-VA een voet in huis. Of is het eerder “had de N-VA een voet in huis”? Er werd alleszins een nieuw hoofdstukje geschreven in het boek over de Nieuwe-Vlaamse Ambras (N-VA).

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 behaalde de N-VA in Geetbets 13,2 % van de stemmen, wat haar twee gemeenteraadsleden en een OCMW-raadslid opleverde. Kort na de installatie van de nieuwe gemeenteraad in 2013 stapte een van de twee N-VA-gemeenteraadsleden op uit de N-VA. Kevin Huybrechts zetelt sindsdien als onafhankelijk gemeenteraadslid. Sinds vorige week zetelt ook OCMW-raadslid Inge Reynders niet langer namens de N-VA maar als onafhankelijke in de OCMW-raad.

 

Lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen Johan Guldix  (foto 1) moet de eer voor de N-VA nu alleen trachten hoog te houden. Nadat eerder al twee N-VA-bestuursleden opstapten omwille van de figuur van Guldix, stapten vorige week om dezelfde reden naast Inge Reynders (foto 2) nog vier andere N-VA-bestuursleden op. “Al jaren staat een persoon binnen onze N-VA-afdeling gekend als een ruziemaker, Einzelgänger en goudzoekertje, voor wie menig bekwame personen zijn geweken”, schrijven ze in een brief. “De strubbelingen die deze persoon teweegbracht worden door het algemeen bestuur van de N-VA afgedaan als faits divers. Ontbrekende gelden worden een jaar later nog niet verantwoord. Dit ruikt sterk naar een doofpot. Wij wensen niet langer N-VA-lid te zijn en sturen onze lidkaarten terug naar de partij.”

 

Volgens Johan Guldix is alles doorgepraat met het nationaal bestuur van de N-VA en ligt het probleem bij de bestuursleden die weigerden nieuwe afspraken te ondertekenen. “N-VA zal lokaal met een nieuwe lei moeten beginnen en een nieuwe doorstart moeten krijgen”, zegt Johan Guldix. Dat zal wel.

 

Nog dit. In Geetbets woont ook Chris Reniers, de ACOD-topvrouw die onmogelijke voorwaarden kreeg opgelegd om in Antwerpen te mogen betogen en daar deze week klacht voor heeft neergelegd bij de Antwerpse provinciegouverneur. Gelukkig stelt de N-VA alvast in haar eigen gemeente nog maar weinig voor ;-)

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, geetbets, guldix, reynders |  Facebook | | |  Print

23-02-15

NIEUWE-VLAAMSE AMBRAS IN LOKEREN

Vanavond komt de gemeenteraad van Lokeren bijeen voor haar maandelijkse vergadering. Het zal zonder een echte N-VA-fractie zijn. De zes gemeenteraadsleden die er zogezegd voor de N-VA zetelen, zijn allen door het N-VA-hoofdkwartier in Brussel uit de partij gezet of zijn zelf opgestapt bij de N-VA.

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 boekte de N-VA in Lokeren een fraai resultaat met 18,3 % van de stemmen en zes gemeenteraadsleden. Deelnemen aan de bestuurscoalitie zat er wel niet in. De bestuursmeerderheid wordt in Lokeren gevormd door de Open VLD van burgemeester Filip Antheunis en de CD&V, die laatste partij overigens ook maar zes gemeenteraadsleden sterk. De N-VA is de grootste oppositiepartij.

 

Al na twee maanden nam lijsttrekker en lokaal boegbeeld van de N-VA An De Moor ontslag uit de gemeenteraad omwille van interne twisten. De interne ruzie ging hierna gewoon verder. In oktober vorig jaar besloot de N-VA vanuit Brussel in te grijpen na een tussenkomst van Oost-Vlaams N-VA-boegbeeld Siegfried Bracke. De gemeenteraadsleden Jasmien Van Bockstal en Philippe Van Strydonck, en de OCMW-raadsleden Eddy Van Bockstal en Chiel Elen, werden tijdelijk geschorst. In december zette de nationale partijraad de vier definitief aan de deur. Het viertal maakte meteen bekend voortaan als onafhankelijke te zetelen.

 

Naast de vier kreeg ook gemeenteraadslid Christophe Philiipart te horen dat hij niet meer welkom is bij de N-VA. Die laatste beslissing schoot in het verkeerde keelgat bij de overgebleven gemeenteraadsleden en het lokale N-VA-partijbestuur. De N-VA-fractie bleef in december ostentatief weg uit de gemeenteraadszitting in Lokeren en noemde het uit de partij zetten van Phillipart “een democratische partij onwaardig”. Een laatste verzoeningspoging met de arrondisementeel voorzitter en twee Wase N-VA-parlementsleden draaide op niets uit. Einde vorige maand maakten de resterende gemeenteraadsleden Annelies Biard, Debora Schelfhout en fractieleider Marc Beuseling (foto) bekend dat ze ook opstappen bij de N-VA.

 

Enkele lokale bestuursleden stapten eveneens op. “De uitgesproken sancties zijn er gekomen zonder voorafgaande tenlastelegging, zonder enige kans tot verdediging en zonder ook maar de minste motivering of uitleg”, luidt het. “Daarom zullen we niet langer de belangen van de N-VA behartigen, maar onze fractie zal wel haar rol vanuit de oppositie blijven opnemen”, zo vervolgde men. Om praktische redenen blijft de fractie zich N-VA noemen, maar dat is dan ook alles. Het lokale partijbestuur is intussen gedecimeerd tot enkele oudgedienden “waardoor N-VA in Lokeren op sterven na dood lijkt”, aldus Het Laatste Nieuws.  

 

Het is nu alleen nog wachten op een nieuwe naam die aan het letterwoord N-VA kan gekleefd worden. Of een heel andere naam voor de groep ex-N-VA’ers. Navraag in Lokeren heeft nog geen resultaat opgeleverd. Wordt het: Nieuwe Vlaams-nationalisten Anders?

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, lokeren |  Facebook | | |  Print

21-01-15

NIEUWE-VLAAMSE AMBRAS IN DEURNE

Na Turnhout, Borgloon, Heusden-Zolder, Keerbergen, Beringen, Boortmeerbeek en Tremelo wordt nu ook in het Antwerpse district Deurne mee geschreven aan het boek over de nieuwe N-VA, de Nieuwe-Vlaamse Ambras. Districtsraadslid Bruno Denys (foto 1) stapt uit de N-VA en zal verder zetelen als onafhankelijke. Hij brengt daarmee de broze bestuursmeerderheid aan het wankelen in een district dat evenveel inwoners telt als de stad Mechelen.

 

“Ik ben het gesjoemel van districtsvoorzitter Peter Wouters (foto 2) beu”, zegt Bruno Denys in Gazet van Antwerpen. “Hij probeert van de lokale afdeling zijn privébedrijf te maken en daar heb ik echt genoeg van. De gewezen vertegenwoordiger van schoonmaakproducten (naast ‘districtsburgemeester’ intussen ook Vlaams parlementslid, nvdr.) maakt er in Deurne echt wel een vuil boeltje van.” Bruno Denys is er van bij de oprichting van de Deurnese N-VA-afdeling in 2011 bij. “Ik heb veel mensen zien komen en gaan”, zegt hij. “Ik heb de lokale afdeling zien evolueren, maar een degelijke ondersteuning voor de mandatarissen is er nooit geweest.” Het zint Denys ook niet hoe Peter Wouters zijn pion naar voor schoof voor het voorzitterschap van de partijafdeling. “Toen hij vervangen werd als voorzitter van de lokale afdeling schoof hij zelf zijn kandidaat naar voor. Die werd aangesteld, niet verkozen. En dat is maar één voorbeeld van gesjoemel.”

 

“Dit is voor mij niet de kracht van verandering, maar plat opportunisme dat niet onderbouwd is met competentie”, vervolgt Bruno Denys. “Ik heb niets tegen de partij op zich, en al helemaal niets tegen Bart De Wever, maar met Peter Wouters kan ik niet meer door dezelfde deur.” Denys hekelt ook het gebrek aan daadkracht bij het huidig districtsbestuur. “Dit bestuur is als een pot die op het vuur staat te sudderen. Die zal niet aanbranden, maar na zes jaar heb je niets klaargemaakt. Het bestuur durft niet in te gaan tegen de ongelijke verdeling die het stadscollege oplegt en neemt genoegen met de betoelaging die ze krijgen, terwijl in de stad monsterprojecten gepland worden. Deurne blijft een achtergesteld kindje, dat op veel vlakken achterloopt. Als er binnen deze legislatuur niet snel iets gebeurd, zullen de kosten zo hoog oplopen dat de achterstand niet meer te betalen is.”

 

De bestuursmeerderheid werd in Deurne gevormd door 15 districtsraadsleden (13 N-VA, 1 Open VLD, 1 CD&V) tegenover 14 in de oppositie (4 Groen, 4 VB, 3 SP.A, 3 PVDA). Nu zal men telkens weer moeten hengelen naar een andere stem om aan een meerderheid te geraken. Peter Wouters zegt zich niet druk te maken over de situatie. “Ik vergelijk het met een huwelijk dat op de klippen loopt. Het is niet omdat de partners uit elkaar gaan dat ze niet samen voor de kinderen, in dit geval het district, willen zorgen. Bruno Denys heeft zich nooit openlijk tegen ons bestuursakkoord verzet.” Over de redenen waarom Bruno Denys uit de N-VA stapt, wil Wouters zich niet uitspreken. “Net zoals het binnen een huwelijk gaat, hang ik de vuile was liever niet buiten.” Het Vlaams Belang heeft Peter Wouters haar stemmen al aangeboden “waar nodig, evenwel zonder onze principiële ideeën te verloochenen”.

 

Wankele meerderheden door districtsraadsleden die als onafhankelijke gaan zetelen, zijn niet ongewoon in Deurne. In 2005 kon het Vlaams Belang, toen nog twaalf districtsraadsleden sterk, de districtsbegroting een half jaar naar haar hand zetten met de hulp van drie onafhankelijken. Haar belangrijkste eis was de invoering van een geboortepremie waarvoor ze het budget haalde door te schrappen in uitgaven voor jeugd en cultuur. Voorts werden de mogelijkheden van het districtscollege en de districtsadministratie om uitgaven te doen sterk beperkt. Nadat de provinciegouverneur tot tweemaal toe verduidelijkte dat het district niet bevoegd is voor het uitreiken van geboortepremies trokken de onafhankelijken hun steun aan het Vlaams Belang in en konden de vrijdagavondconcerten in het Rivierenhof op het nippertje alsnog gratis blijven voor de bevolking.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, antwerpen, deurne, denys, wouters |  Facebook | | |  Print

01-10-14

ONWEER BIJ DE N-VA IN BOORTMEERBEEK

Er woedt een hevige interne strijd bij de N-VA in Boortmeerbeek (Vlaams-Brabant).

 

Op Nieke Baudet (81 j.) na willen alle N-VA-gemeenteraadsleden er de brui aan geven: Dirk Bernagie, Francine De Becker en Marita Palstermans. Ook OCMW-raadslid Rita Van Cleynenbreugel zegt zeer teleurgesteld te zijn in hoe een aantal bestuursleden de toekomst van de N-VA-afdeling hypothekeert.

 

"Een aantal mensen binnen de partij hebben de huidige werking onmogelijk gemaakt", vat gemeenteraadsfractieleider Dirk Bernagie de malaise diplomatisch samen in Het Laatste Nieuws. "Wat precies de problemen zijn, houden we liever binnenskamers. Het heeft ook geen zin om na te trappen of om namen te noemen." Nog volgens Dirk Bernagie is men eveneens ontgoocheld over de manier waarop het arrondissementeel N-VA-bestuur de spanningen binnen de plaatselijke N-VA-afdeling heeft aangepakt. De vier (foto) overwegen of zij hun mandaat ter beschikking zullen stellen van de partij dan wel of ze als onafhankelijke voort zullen zetelen. "Hoe graag wij onze verantwoordelijkheid tegenover de bevolking van Boortmeerbeek en de partij ook willen voortzetten, er dient spijtig genoeg één van beide keuzes te worden gemaakt", zegt Bernagie. "In de huidige situatie zien we het immers niet zitten om als N-VA'er ons mandaat op een constructieve manier verder te blijven invullen."

 

Tijdens de gemeenteraadszitting van vorige week maandag gaf medestichter van de plaatselijke N-VA-afdeling Karel Sterckx al zijn ontslag in de gemeenteraad. De reden is dat hij niet langer in Boortmeerbeek blijft wonen, maar hij gaf in zijn afscheidswoord toch ook te kennen het niet eens te zijn met de manier waarop de Boortmeerbeekse afdeling van N-VA functioneert. “Wij zoeken actief naar een oplossing”, zo verweert Peter Persyn zich, de voorzitter van het arrondissementeel bestuur van de N-VA in Leuven. In mei was er, net voor de verkiezingen, ook nog een incident met een N-VA-gemeenteraadslid en -bestuurslid dat de Boortmeerbeekse burgemeester Michel Baert (Open VLD) onder meer van misbruik van gemeentefondsen beschuldigde. De N-VA nam hiervan afstand en verplichtte haar mandataris ontslag te nemen.

 

De zaak in Boortmeerbeek is geen alleenstaand geval. Twee weken geleden zette de N-VA in Tremelo haar gemeenteraadsleden Koen De Vadder, Kim Van Nuffelen en Tjorven Puype aan de deur. De drie geven als reden hiervoor “partijpolitieke machtsspelletjes”. "Het huidige bestuur is een verzameling van een paar ingeweken families. Het bestaat nog uit slechts een handvol mensen, die zeker niet representatief zijn voor de inwoners van Tremelo en (deelgemeente, nvdr.) Baal. Ondertussen is in Tremelo ook het ledenaantal af gehalveerd", klinkt het bij de drie die nu als onafhankelijke voortzetelen. In Tremelo stapten eerder ook al de OCMW-raadsleden Emilie Drugmand en Monique Goris “ontgoocheld” op uit de N-VA.

 

Dat deed ook de Keerbergense schepen Tina Somers. Zij verscheurde een jaar geleden na aanhoudende interne meningsverschillen haar N-VA-lidkaart.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, boortmeerbeek, keerbergen, nieuwe-vlaamse ambras |  Facebook | | |  Print

15-09-14

N-VA ZET DRIE GEMEENTERAADSLEDEN BUITEN IN TREMELO

De partijraad van de N-VA heeft zaterdag het lidmaatschap beëindigd van Koen De Vadder, Kim Van Nuffelen en Tjorven Puype, alle drie gemeenteraadslid in Tremelo. Een gemeente in Vlaams-Brabant met een 14.000 inwoners, vooral bekend als geboortedorp van pater Damiaan en woonplaats van de veldrijders Sven Nys en Niels Albert. De beslissing de drie gemeenteraadsleden het N-VA-lidmaatschap te ontnemen is “het gevolg van een lang aanslepend conflict, tal van interne bemiddelingspogingen ten spijt”, zo stelt de N-VA in een persmededeling.

 

De N-VA valt daarmee in Tremelo (foto 1) terug van vijf naar nog slechts twee gemeenteraadsleden. Koen De Vadder (foto 2) en Kim Van Nuffelen werden bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen rechtstreeks verkozen op de N-VA-lijst; Tjorven Puype werd gemeenteraadslid als tweede opvolger. De N-VA kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 in Tremelo 20,7 % van de stemmen, in 2006 was het nog maar 3,1 %. Het bestuur van Tremelo moest de N-VA evenwel overlaten aan een Open VLD/CD&V-meerderheid. Bij de verkiezingen op 25 mei steeg het aantal N-VA-stemmen in Tremelo overigens nog meer. Tot 33,6 % van de stemmen, wat hoger is dan het landelijk gemiddelde van 31,9 % en het Vlaams-Brabantse gemiddelde van 29,4 %. Binnen de Tremelose N-VA lag men intussen met elkaar overhoop.

 

“De problemen met het drietal slepen al jaren aan. Al van voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 waren er conflicten over de plaatsen op de lijst. Ze zijn van een andere partij gekomen en dachten dat ze hier bij ons de baas konden spelen”, zegt N-VA-afdelingsvoorzitter Geert Laporte. Nieuwkomers moeten hun plaats kennen binnen de partij. “Ook in zijn vorige partij is De Vadder overigens aan de deur gezet. Er valt simpelweg niet mee te werken”, vervolgt Geert Laporte.

 

Koen De Vadder was in de vorige legislatuur in Tremelo schepen voor de CD&V. Eind 2009 verliet hij echter deze partij waarna deze hem zijn schepenbevoegdheden van financiën, personeelsbeleid, ruimtelijke ordening en mobiliteit ontnam. Enkel ontwikkelingssamenwerking mocht hij behouden. Begin 2010 trad hij toe tot de N-VA. De N-VA verwelkomde Koen De Vadder toen als “een van de meest bekwame Tremelose politici”.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, tremelo, nieuwe-vlaamse ambras |  Facebook | | |  Print

11-01-14

NIEUWE-VLAAMSE AMBRAS IN HEUSDEN-ZOLDER EN PEER

De N-VA is, na Turnhout, nu ook haar burgemeester in het Limburgse Heusden-Zolder kwijt. Het is het gevolg van niet doortastend willen optreden tegen een mogelijke zaak van belangenvermenging.

 

Einde augustus vorig jaar werd N-VA’er Bruno Buyse de laan uitgestuurd als schepen wegens zijn onbehouwen manier van optreden tegenover het gemeentepersoneel en mogelijke belangenvermenging als zaakvoeder van een bouwbedrijf en als schepen voor Verandering (!) en Ruimtelijke Ordening. Bruno Buyse bleef wel zetelen in de gemeenteraad van Heusden-Zolder. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 was hij nog N-VA-lijsttrekker, maar hij haalde minder stemmen dan ex-CD&V’er en lijstduwer Mario Borremans ((links op foto 1) die daarop burgemeester werd. Borremans zowel als eerste schepen Lode Schops (rechts op foto 1, ook ex-CD&V’er) zijn nu opgestapt bij de N-VA omdat de partij niet wil optreden tegen Bruno Buyse.

 

“Ik voelde me onder druk gezet door Buyse die me adviseerde om het cultuurcentrum te verhuizen naar het voormalige mijnterrein, zonder te vertellen dat hij daar zelf zakelijke belangen bij had”, zegt Schops in De Morgen. De burgemeester en de eerste schepen hebben maandag de zaak aangekaart op een vergadering van het lokale N-VA-bestuur, maar die nam de zaak niet ernstig. “Het eigenbelang primeerde, en daarvoor ben ik niet in de politiek gestapt”, zegt burgemeester Borremans. Borremans en Schops hopen als onafhankelijke respectievelijk burgemeester en eerste schepen te kunnen blijven, maar het is afwachten of dat kan. Mathematisch kan het, politiek is misschien iets anders.

 

De strafste in deze affaire is echter Steven Vandeput (foto 2), Kamerlid, provinciaal voorzitter van de N-VA en peter van de afdeling Heusden-Zolder. In Het Belang van Limburg woensdag zei hij: “De aantijgingen van Lode Schops aan het adres van Bruno Buyse laat ik voor hem. Onze codex voor mandatarissen is daarover zeer duidelijk: belangenvermenging kan niet. Als het waar is, is het zeer ernstig en als het niet waar is, is het ook zeer ernstig. We zullen het uitzoeken.” Waarom dan niet gewoon Bruno Buyse uit de partij zetten, dan was de zaak misschien opgelost? “Als partij kunnen we moeilijk kiezen tussen individuen. Ik weet dat Buyse veel capaciteiten heeft, maar op menselijk vlak moeilijker ligt. Wie zegt dat de aantijgingen waar zijn?”

 

Had Steven Vandeput dit niet eerder kunnen onderzoeken? Is het omdat Bruno Buyse een ‘authentieke’ N-VA’er is, in tegenstelling tot Mario Borremans en Lode Schops? Eigen-partijvolk-eerst lijkt in deze belangrijker dan andere zaken. Het Belang van Limburg achterhaalde donderdag dat Bruno Buyse inderdaad eigenaar is van het stuk grond waar hij het cultureel centrum naartoe wilde laten verhuizen zonder te zeggen dat hij er eigenaar van is, én dat nogal wat andere bedrijven van Buyse momenteel weinig florissant zijn. Voor het bouwproject dat Buyse zijn schepenmandaat kostte heeft hij inmiddels een tweede bouwaanvraag ingediend, maar volgens schepen Schops niet het geduld om de wettelijke termijn en de nodige adviezen voor het bekomen van een bouwvergunning af te wachten. .

 

Naast burgemeester Mario Borremans en eerste schepen Lode Schops hebben achtereenvolgens ook gemeenteraadslid Corinna Nys en N-VA-gemeenteraadsfractieleider Joris Van Ende de N-VA verlaten. Zij zetelen voortaan ook als onafhankelijk gemeenteraadslid, waarmee de N-VA meteen ook haar status als grootste partij in de gemeenteraad van Heusden-Zolder kwijt is. In een andere Limburgse gemeente, in Peer, maakte Johan Simons bekend dat hij voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid zal zetelen. “De interne werking van de N-VA Peer is voor mij niet in overeenstemming met mijn politieke overtuiging”, zegt Johan Simons in Het Belang van Limburg. Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen vertrok lijsttrekker Robert Bomans al bij de N-VA in Peer na aanvaringen met bepaalde leden binnen de partij. Hij zetelt nu als onafhankelijke in de gemeenteraad van Peer en krijgt er dus met Bomans een tweede ex-N-VA’er als onafhankelijke bij.

 

In Heusden-Zolder had de N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen aanvankelijk tien verkozenen, in Peer zes. In beide gemeenten is nu 1/3de van de N-VA-mandatarissen weg. En niet de minsten. In Heusden-Zolder zijn onder andere weg: de burgemeester, eerste schepen en gemeenteraadsfractieleider; in Peer de lijsttrekker.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, heusden-zolder, vandeput, peer |  Facebook | | |  Print

28-10-13

NIEUWE-VLAAMSE AMBRAS IN BERINGEN

De N-VA heeft na de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 55 burgemeesters en (in Antwerpen) districtsvoorzitters, 271 schepenen, 1.744 gemeente- en districtsraadsleden en 657 OCMW-raadsleden in huis gehaald. In Turnhout is de N-VA een van de volgende dagen de burgemeesterssjerp van Erwin Brentjens kwijt, vier schepenen is de N-VA al kwijt in Turnhout, en verder telt de N-VA reeds 28 gemeenteraadsleden minder. In Limburg verloor de N-VA gemeenteraadsleden in Beringen, Borgloon, Houthalen-Helchteren, Lummen, Nieuwerkerken, Peer en (twee) in Wellen.

 

Het is overigens niet altijd dat gemeenteraadsleden zelf opstappen bij de N-VA. In Beringen werd Hilaire Poels uit de N-VA gezet, einde januari al. De man had een opmerkelijke campagne gevoerd – hij zou al zijn inkomsten als verkozene schenken aan sociale doelen (foto) – en haalde met 1.578 voorkeurstemmen de op een na beste persoonlijke score op de N-VA-lijst. Alleen de N-VA-lijsttrekker had een betere persoonlijke score.

 

De persmededeling van de N-VA bij het buitenzetten van Hilaire Poels was kort: “Na intern overleg binnen de fractie en het bestuur van N-VA Beringen werd eenparig besloten om de samenwerking met Hilaire Poels stop te zetten. Bijgevolg zal hij vanaf heden niet meer spreken namens N-VA Beringen. Over de beweegredenen hieromtrent wensen we geen verklaring af te leggen.” Volgens de plaatselijke pers is de reden dat Hilaire Poels, zaakvoerder van de Amerikaanse Stock in deelgemeente Paal, het niet eens was met het voorstel van N-VA-fractieleider om de blauwe zone in de deelgemeenten Beverlo, Koersel en Paal af te schaffen.

 

Hilaire Poels voelde meer voor het voorstel van burgemeester Maurice Webers (SP.A) om in elke deelgemeente een werkgroep te installeren die zich zou beraden over de blauwe zones en de plaatselijke parkeerproblemen. “Dan moet je als N-VA geen voorstel indienen om de blauwe zone maar onmiddellijk af te schaffen”, vond Hilaire Poels. Hilaire Poels stemde tegen het voorstel van zijn N-VA-fractieleider, en dat was meteen goed voor zijn afscheid. Hij nam het eerst niet zwaar op. “Ik ga voortaan als onafhankelijke zetelen. Of ik nu alleen in de oppositie zit of met tien man (de N-VA-fractie, nvdr.), dat maakt me niets uit.” Nu hij geen partijafdrachten meer moest doen, zou hij ook meer kunnen schenken aan sociale doelen in Beringen.

 

Maar dat gunde de N-VA Beringen Hilaire Poels en de sociale doelen in Beringen niet. Hilaire Poels zou in twee gemeenteraadscommissies zetelen, maar werd ook daar uit gebonjourd door de N-VA. Met verlies van de bijhorende zitpenningen. De SP.A-CD&V-meerderheid in Beringen ging niet meteen in op de vraag van de N-VA om Poels in de gemeenteraadscommissies te vervangen door een partijgetrouwe N-VA’er, maar na klachten bij de gouverneur en Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) werd Poels toch uit de twee gemeenteraadscommissies gezet. Hilaire Poels stapt nu naar de Raad van State omwille van procedurefouten.

 

Er zijn mandatarissen die de N-VA al meer schade hebben toegebracht (Siegfried Bracke, Jan Jambon, Erwin Brentjens…) maar die houdt men de hand boven het hoofd. Hilaire Poels wordt daarentegen al na één gemeenteraadszitting uit de N-VA gezet. Het lijkt ons geen evenwichtig beleid, maar dat verwachten we ook niet van de N-VA.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, beringen |  Facebook | | |  Print

21-10-13

N-VA-PARTIJRAADLID: WEG OM SOCIAAL-ECONOMISCH PROGRAMMA

Nick Mouton, lid van de N-VA-partijraad en van de commissie die het N-VA-congres over het confederalisme begin volgend jaar voorbereidt, voormalig N-VA-schepen en parlementair medewerker, en N-VA-gemeenteraadsfractieleider in Lovendegem, is niet langer N-VA-lid uit onvrede over de sociaal-economische koers van de partij. Hij is/was lid van de N-VA van bij het ontstaan van de N-VA in 2001.

 

Lees hier het artikel dat Koen Hostyn er over schreef. Koen Hostyn bereidt een boek voor over het sociaal-economisch programma van de N-VA. Lees hier de motivering van Nick Mouton voor zijn ontslag. (Foto: Bart De Wever samen met Nick Mouton in 2006)

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, sociaal, lovendegem, mouton |  Facebook | | |  Print

16-10-13

TURNHOUT: TWEE N-VA’S VOOR DE PRIJS VAN ÉÉN

In Turnhout vindt vandaag een extra gemeenteraadszitting plaats als eerste stap om de bestuursmeerderheid onder leiding van burgemeester Erwin Brentjens (N-VA) te vervangen door een meerderheid die wél in staat is de parel van de Kempen behoorlijk te besturen. Een nieuwe meerderheid, nu zonder de N-VA.

 

Zoals bekend is de N-VA in Turnhout uiteen gevallen in twee kampen. Enerzijds burgemeester Erwin Brentjens en zijn schepen voor cultuur Willy Van Geirt, anderzijds zowat de hele N-VA in Turnhout inclusief eerste schepen en voorzitter van de N-VA-afdeling Turnhout Tom Versmissen. Zoals dat meestal gaat in autoritair geleide organisaties koos het nationale N-VA-bestuur partij voor 'de baas', in casu burgemeester Erwin Brentjens. Met zijn TAK-verleden zou hij toch wel weten hoe het moest. De bemiddeling van de man uit de streek en nationaal verantwoordelijke voor de  lokale verkozenen Kris Van Dijck en van nationaal ondervoorzitter Ben Weyts bracht schijnbaar rust, maar dat was niet voor lang.

 

Het clashte opnieuw tussen de twee kampen en vorig weekend besloot de nationale partijraad van de N-VA om plaatselijk voorzitter Tom Versmissen, woordvoerder Danny-Spock Vermeijen en N-VA-gemeenteraadsfractieleider (en voormalig woordvoerder van de Vlaamse Automobilistenbond, VAB) Marc Van Damme buiten te gooien bij de N-VA. Zeven andere Turnhoutse N-VA’ers blijven geschorst tot alvast einde dit jaar. Maar als de N-VA dacht dat hiermee de problemen van de baan zijn, vergiste de partij zich. Van de weeromstuit sloten ook Katleen De Coninck, Eddy Grooten en John Guedon (niet op de foto hierboven wegens verblijf in het buitenland) zich aan bij de drie uitgesloten N-VA’ers.

 

Samen zijn ze zes van de elf N-VA-gemeenteraadsleden in Turnhout, een meerderheid binnen de oorspronkelijke N-VA-gemeenteraadsfractie. Niet alleen omdat ze verwachten dat nog anderen zich bij hen aansluiten, maar ook omdat naar eigen zeggen zij het vooral waren die het het N-VA-programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in Turnhout schreven, noemen ze zich dé N-VA van Turnhout. Weliswaar niet erkend door de nationale partijleiding, maar geruggensteund door de Turnhoutse N-VA-kiezers. In een gesprek met Gazet van Turnhout ontkennen zij dat ze uit waren op de burgemeesters- of een andere sjerp van een (ex-)partijgenoot.

 

De zes klagen het nationale N-VA-bestuur aan. Tom Versmissen: “Ik heb nog e-mails van zes maanden terug waarin ik bij de partij de malaise aankaartte. Ik kreeg nooit gehoor of antwoord. (…) Alleen toen het vijf voor twaalf werd, kwam er een demarche.” Danny-Spock Vermeijen: “We hebben het masker van de partij doen vallen. Is het een beweging of een partij met democratische structuren? Nee, alles wordt van bovenuit opgedragen. Er zijn – niet alleen in Turnhout – al veel mensen opzij geschoven.”

 

Turnhout zal nu waarschijnlijk een bestuur krijgen met de plaatselijke lijst TIM, de CD&V, de SP.A en Groen. Burgemeester zou Eric Vos worden, de man met de meeste voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 (2.259 voorkeurstemmen, tegenover 1.499 voor Erwin Brentjens). Astrid Wittebolle (Groen) wordt opnieuw schepen, in de media bekend voor haar tips over interessante websites en echtgenote van journalist Karl van den Broeck.

 

De N-VA’s verzeilen allicht in de oppositie, met naast zich nog een verkozene van een plaatselijke lijst en drie VB-gemeenteraadsleden. Over die laatsten zegt N-VA’er Tom Versmissen: “We vertrekken elk vanuit onze eigen identiteit. Zij werken eerder vanuit de hoedanigheid dat ‘ze tegen alles zijn waar de meerderheid voor is’. Wij zullen werken op basis van ons eigen programma. Ideologisch strookt de partij niet met de onze. Toch heb ik alle respect voor de werkdrift van raadsleden als (fractieleider en VB-personeelslid, nvdr.) Paul Meeus die zeer capabel is.”

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, turnhout, brentjens |  Facebook | | |  Print

14-09-13

NIEUWE-VLAAMSE AMBRAS: DE SERIE

Zelf hadden we het zo nog niet gezien, maar iemand zei ons deze week dat er op deze blog twee series lopen over de N-VA: de artikelenreeks Bartje op het stadhuis (ja, die kennen we) en Nieuwe-Vlaamse Ambras (oh ja). Met het ontnemen van al haar bevoegdheden als schepen van Tina Somers, tweede op de N-VA-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar in Keerbergen (foto), zorgt de N-VA natuurlijk zelf voor een volgende aflevering.

 

Tina Somers was in Keerbergen als schepen bevoegd voor mobiliteit, landbouw, lokale economie, informatie en communicatie. “Het was zeer moeilijk om met haar samen te werken. De communicatie verliep stroef en de collegialiteit was ver te zoeken. Als schepen speelde zij voortdurend soloslim. Vorige week leverde zij bovendien haar partijkaart in. We hebben dan ook unaniem in het partijbestuur beslist om haar bevoegdheden te ontnemen”, zegt burgemeester Dominick Vansevenant (N-VA). Dat Tina Somers haar partijlidkaart inleverde was er dus teveel aan

 

In een reactie klaagt Tina Somers over “de aanhoudende persoonlijke en politieke pesterijen” waarbij zelfs haar gezin niet werd gespaard. Volgens Tina Somers waren de N-VA-collega’s die haar nu aan de deur zetten niet collegiaal. Ze verwijst onder meer naar een andere N-VA-schepen die tijdens haar verlof voor het zwaarste mobiliteitsdossier – een route voor zwaar verkeer door Keerbergen – zonder overleg een pseudo-oplossing uit de mouw schudt en die op het college laat goedkeuren ondanks een negatief advies van de lokale politie en een andersluidende visie van de mobiliteitsraad in.

 

“Ik heb me vol vertrouwen aangesloten bij een partij die zou zorgen voor een nieuwe, frisse politieke wind. Acht maanden later moet ik vaststellen dat macht – zelfs al is dit louter lokaal – attitudes en goede bedoelingen bij sommigen enorm scheeftrekt. Ik herken de mooie verkiezingsbeloften van N-VA Keerbergen niet meer. We zouden het nochtans allemaal 'anders' gaan doen met inspraak en overleg. Ook respect en deontologie zouden belangrijk worden. Daar blijft vandaag nog maar weinig over”, vervolgt Tina Somers.

 

Wie in deze gelijk heeft, Dominick Vansevenant of Tina Somers, dan wel of ze misschien allebei wat gelijk hebben, weten we niet. Dat moeten ze maar bij de N-VA zelf uitmaken. Bij de N-VA zijn dertien mensen aan de slag voor het opvolgen van de lokale mandatarissen. Tina Somers is dan wel haar bevoegdheden als schepen afgenomen, wettelijk moet ze toegang blijven krijgen tot de zittingen van het college van burgemeester en schepenen. Haar wedde als schepen behoudt ze onverkort.

 

De N-VA heeft intussen cijfers gegeven over het verloop bij haar mandatarissen. Dat is een vooruitgang, want toen wij oplijstten hoeveel Vlaams Belang’ers de N-VA-rangen vervoegden wilde de N-VA-persdienst daar niet over communiceren. Het is daarom nog niet gezegd dat de N-VA-persdienst wil communiceren met AFF/Verzet, maar via-via vernemen we dan toch dat de N-VA nu vertegenwoordigd is in 121 lokale besturen, en 60 burgemeesters, 286 schepenen en 43 OCMW-voorzitters levert. De N-VA telt in totaal zo’n 1.680 gemeenteraadsleden, 104 provincieraadsleden en in Antwerpen ook nog 82 districtsraadsleden.

 

In het partijhoofdkwartier heeft men naar eigen zeggen slechts weet van een vijftiental gemeenteraadsleden die sinds de start van de nieuwe legislatuur op 1 januari ontslag namen of uit de partij zijn gezet. Buiten Keerbergen is bij de N-VA slechts één geval bekend van een mandataris die een uitvoerend mandaat verlaat: “een schepen in Heusden-Zolder die om persoonlijke redenen ontslag nam uit het college”. Dat laatste is natuurlijk een verbloemde weergave van de werkelijkheid: Bruno Buyse is niet langer schepen nadat de coalitiepartners van de N-VA in Heusden-Zolder zijn autoritaire stijl ten aanzien van het gemeentepersoneel meer dan beu waren en belangenvermenging tussen Bruno Buysse als zaakvoerder en Bruno Buysse als schepen voor ruimtelijke ordening de emmer van ergernis deed overlopen.

 

Intussen is de uitsluitingsprocedure opgestart voor drie N-VA-schepenen en nog eens drie N-VA-gemeenteraadsleden in Turnhout. Allicht mogen die zes binnenkort bij de al genoemde vijftien geteld worden. Maar we zijn natuurlijk blij dat slechts vijftien, binnenkort eenentwintig, mandatarissen weg zijn bij de N-VA. Dan blijven lolbroeken de dienst uitmaken zoals Dilbeekse N-VA-schepen Frank De Dobbeleer die in een volle feestzaal op een podium zijn broek liet zakken omdat hij een sportvereniging met een Franstalige naam moest vermelden. Zo’n man moet natuurlijk niet opstappen als N-VA-schepen. Zo’n mensen wijzen op de ‘Vlaamse volksaard’, en het is toch op die identiteit dat we een Vlaamse staat gaan bouwen. Niet?

 

Of heeft iemand liever Geert Bourgeois als voorbeeld?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, n-va, keerbergen |  Facebook | | |  Print

08-09-13

DE KOLDERBRIGADE VAN DE N-VA (1)

Alsof de N-VA aan Siegfried Bracke niet voldoende heeft om het koldergehalte van de partij hoog te houden, zijn er nog de partijleden in Turnhout die vorige maandag vrolijk met de oppositie meestemden om Turnhout te erkennen als een onbestuurbare stad. Ondanks – of beter: omwille van – N-VA-burgemeester Erwin Brentjens (rechts op de foto) en zijn N-VA-schepen voor Cultuur en Mobiliteit Willy Van Geirt (links op de foto). Gazet van Antwerpen ging de reactie bij de Turnhoutenaren peilen.

 

“Ze hebben gelijk”, vindt Willy Römer, een bejaarde ondernemer. “Brentjens en Van Geirt zijn niet bekwaam. Ik heb op hen gestemd omdat ik hen kende. Ik wou eens verandering in mijn stad. Maar ik heb er al lang spijt van. Sukkelaars zijn het! Ik volg elke gemeenteraad: ze hebben geen dossierkennis. Paul Meeus van Vlaams Belang en Astrid Wittebolle van Groen stellen de ene ambetante vraag na de andere. En dan zitten Brentjens en zijn schepenen daar met hun mond vol tanden. Allez, van een ex-schooldirecteur mag je toch wat meer verwachten? Van mij mogen ze hem eraf gooien.”

 

De politieke interesse in Turnhout is met de strapatsen op het stadhuis wel gestegen. “De gemeenteraad zit altijd knalvol. De mensen staan tot in de trappenhal aan te schuiven om alles te volgen. Voor een deel door sensatiezucht, maar het is toch goed dat we tonen dat ze met ons niet doen wat ze willen.” “Ik heb ook voor de N-VA gestemd, maar ik ben teleurgesteld over het beleid”, zegt An. Haar vriendin Fatima spuwt haar gal over het verkeersbeleid, maar geeft burgemeester Brentjens wel goede punten. “Hij was op de Ramadan Night. Als moslima vond ik dat mooi. Van N-VA’ers denk ik soms dat ze racisten zijn, maar Erwin toonde dat hij geïnteresseerd is in andere culturen. Ik ben hier geboren, maar daardoor voel ik me toch meer welkom.”

 

Gazet van Antwerpen ging ook langs bij ons favoriet café in Turnhout, Ranonkel. Op een boogscheut van het cultureel centrum de Warande. Marc Belmans legt er uit: “N-VA is hier haast vanuit het niets de sterkste partij geworden dankzij de populariteit van Bart De Wever. Veel mensen zijn daar ingetrapt en hebben N-VA gestemd. Maar in plaats van De Wever kregen ze een zootje opportunisten zonder een gram politieke bagage. Hun schepenen Mathé, Moelans, Van Geirt en de burgemeester zijn niet bekwaam. En omdat andere partijgenoten zoals Marc Van Damme en Danny ‘Spock’ Vermeijen zich gepasseerd voelden bij de verdeling van de postjes, is er nu een vuile machtsstrijd aan de gang. De kracht van verandering is de kracht van verloedering geworden. Turnhout heeft zware problemen. Bijna 13 procent werklozen, de grootste leegstand van panden in heel België, een put van 50 miljoen euro. En dat is nu in handen van zo’n kolderbrigade!”

 

Ook Tom Versmissen, eerste schepen en frontman van de N-VA-dissidenten (in het midden op de foto), krijgt ervan langs. “Allez, die Tom Versmissen wil de partij naar zijn hand zetten, terwijl hij ocharme 280 stemmen heeft gehaald. Zo’n arrogantie. (…) Die Van Geirt (die onder vuur ligt van de N-VA-dissidenten, nvdr.), dat is toch om mee te lachen. Die schafte de nieuwjaarsreceptie af en gaf zijn stadspersoneel in ruil bonnetjes van 2,50 euro waarmee ze konden gaan eten. In zijn eigen broodjeszaak! Het goedkoopste broodje was 2,70 euro. En zo iemand maken ze dan schepen.” Aan het Warandecafé botst de Gazet van Antwerpen-reporter op ex-CVP-gemeenteraadslid Bert Boogers en zijn zoon Marc, verkozene voor Groen. Omdat gouverneur Cathy Berx heeft opgeroepen tot discretie wil Marc niets zeggen. Zijn vader vindt dat de huidige impasse in de sterren stond geschreven.

 

Bert Boogers: “Vanaf het begin zat het hier fout met de N-VA. Dat was geen ploeg maar een samenraapsel van mensen die hun kans roken. De N-VA was niet klaar voor zo’n grote overwinning. Ze hebben de mensen er niet voor. Het gebrek aan ervaring doet hen nu de das om. Ik vrees dat dat ook nog in andere gemeenten zal gebeuren.” Toch is Boogers hoopvol voor een snelle oplossing. “Over enkele weken marcheert dat hier weer. De N-VA zet men nu beter aan de kant, maar de andere partijen zullen elkaar wel vinden. Er zijn veel onderlinge vetes, maar gezien de ernst van de situatie zijn die te overstijgen. Met onze volksaard (van koppige Kempenaren, nvdr.) heeft die soap niks te maken. Elke gemeente heeft haar politieke ruzies. In Kortrijk of bij de NMBS is het niet beter, hé?”

 

Intussen heeft de N-VA na de zes N-VA-gemeenteraadsleden die mee de motie over de onbestuurbaarheid stemden, en de twee N-VA-schepen die zich bij de stemming onthielden, nog eens drie andere Turnhoutse N-VA-bestuursleden geschorst: de secretaris van de N-VA-afdeling, de ondervoorzitter en de verantwoordelijke voor de communicatie. Met Tom Versmissen, als door de N-VA geschorste schepen die ook voorzitter is van de plaatselijke N-VA-afdeling, is de Turnhoutse N-VA-afdeling dus zowat helemaal onthoofd. De drie extra geschorsten worden verweten de dissidenten in het schepencollege en de gemeenteraad te steunen. De drie reageren verongelijkt. In Het Nieuwsblad zeggen ze: “Er is binnen N-VA geen plaats voor discussie en een eigen mening. Als je niet volgt wat N-VA nationaal dicteert, dan vlieg je eruit.”

 

Had Siegfried Bracke niet gezegd dat de N-VA geen stalinistische partij is?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, n-va, turnhout, brentjens |  Facebook | | |  Print

05-09-13

HEUSDEN-ZOLDER: N-VA-SCHEPEN DE LAAN UIT GESTUURD

Wat in Turnhout niet kan – burgemeester Erwin Brentjens en schepen Willy Van Geirt zetten een stap opzij op vraag van de lokale N-VA-afdeling en de meerderheid in de N-VA-gemeenteraadsfractie – gebeurde eind augustus wel in het Limburgse Heusden-Zolder: N-VA’er Bruno Buyse (foto) nam ontslag als eerste schepen en schepen voor Verandering en Ruimtelijke Ordening, en is nu gewoon gemeenteraadslid.

 

In de voormalige mijngemeente wordt de nieuwe bestuursmeerderheid gevormd door de N-VA, de SP.A en de lokale partij Nieuw Heusden-Zolder (NHZ). De N-VA levert er zowel de burgemeester als de voorzitter van het OCMW. De coalitievorming duurde bijzonder lang, en amper acht maanden na de start van de legislatuur dreigde de coalitie reeds uit elkaar te vallen. Een eerste barst kwam er toen de coalitiepartners van de N-VA weigerden eerste schepen Bruno Buyse te benoemen tot voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf. SP.A en NHZ vonden dat Bruno Buyse als schepen van Verandering al te grof werk maakte van zijn titel.

 

“Wij leefden in onvrede met zijn stijl, de manier waarop hij zaken aanpakte, hoe hij personeel afdreigde. Daar houden wij niet van”, zei NHZ-voorzitter Rob Gijsen in de pers. “Bovendien heeft hij zware deontologische fouten gemaakt als schepen van Ruimtelijke Ordening. Er is sprake van belangenvermenging”, voegde de NHZ-voorzitter er nog aan toe. Bruno Buyse staat aan het hoofd van het bouwbedrijf Ecowatt. Hij wilde met zijn bedrijf winkels, kantoren en woningen onderbrengen in het Centraal Magazijn. Het schepencollege gaf echter een negatief advies op aangeven van haar diensthoofd Ruimtelijke Ordening. “Wij hebben vernomen dat Buyse zijn diensthoofd heeft afgedreigd. Dat was voor ons de druppel die de emmer deed overlopen.”

 

Buyse bestrijdt dit. “Ik heb enkel een mail gestuurd met enkele vragen, zoals ik bij elk groot dossier doe”, zei Buyse. “Ik ben de hetze rond mezelf beu en heb daarom besloten om het algemeen belang voor te laten gaan op het eigen belang. Ik zet een stap opzij zodat de N-VA verder kan besturen in Heusden-Zolder.” Het was natuurlijk niet van harte, en de plaatselijke N-VA-afdeling haalde nog wel uit naar NHZ die “de bestuurbaarheid van onze gemeente in gevaar brengt en de overduidelijke keuze van de kiezer voor verandering naast zich neer legt”. Maar als laatste punt op de agenda van de gemeenteraadszitting op 29 augustus werd het ontslag als schepen van Bruno Buyse genoteerd en werd zijn vervanger aangeduid.

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar was Bruno Buyse lijsttrekker van de N-VA in Heusden-Zolder. In de jaren tachtig was hij nog gemeenteraadslid voor Agalev in Leuven, daarna was hij niet meer politiek actief. Als bedrijfsleider deed Buyse regelmatig zaken met het gemeentebestuur van Heusden-Zolder. Volgens de N-VA heeft Bruno Buyse “de juiste leiderschapskwaliteiten” en ze plaatste Buyse aan de kop van haar lijst in Heusden-Zolder. Ex-CD&V’er Mario Borremans werd lijstduwer. Hij behaalde op die plaats meer stemmen dan zijn lijsttrekker, en werd zo burgemeester. Of N-VA’er Bruno Buyse inderdaad “de juiste leiderschapskwaliteiten” bezit werd hoe langer, hoe meer betwist. Een geval van belangenvermenging deed de deur dicht.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: heusden-zolder, n-va, nieuwe-vlaamse ambras |  Facebook | | |  Print

04-09-13

NIEUWE-VLAAMSE AMBRAS IN TURNHOUT EN ANDERLECHT

Zondag legde N-VA-burgemeester Lieven Dehandschutter in Sint-Niklaas de resultaten van een volksraadpleging naast zich neer met redelijk absurde argumenten, maandag stemden zes van de elf N-VA-gemeenteraadsleden in Turnhout vrolijk mee met de oppositie om N-VA-burgemeester Erwin Brentjens af te schieten. Slechts drie N-VA’ers stemden tegen de motie om Turnhout als onbestuurbare stad te erkennen. Twee N-VA-schepenen onthielden zich bij de stemming. Bij de tegenstemmers de eerste schepen en voorzitter van de plaatselijke N-VA-afdeling. Tot de N-VA-dissidenten behoort ook de bekendste op de Turnhoutse N-VA-lijst bij de gemeenteraads-verkiezingen vorig jaar, voormalig woordvoerder van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) Marc Van Damme.

 

De problemen bij de N-VA in Turnhout zijn niet nieuw: burgemeester Erwin Brentjens wordt te weinig leiderschap verweten, N-VA-schepen voor Cultuur en Mobiliteit Willy Van Geirt zou de bal teveel mis slaan in de domeinen waarvoor hij bevoegd is. De onvrede binnen de N-VA-Turnhout werd minstens twee maanden voor de buitenwereld verborgen gehouden, maar begin juli barste de etterbuil toch open. Kris Van Dijck, N-VA-parlementslid uit de streek, en nationaal verantwoordelijke voor de begeleiding van de lokale verkozenen, en N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts kwamen bemiddelen. Alles leek terug peis en vree, maar dat bleek uiteindelijk helemaal niet het geval te zijn. De nationale N-VA-top overweegt de zes die met de oppositie meestemden, en de twee die zich onthielden bij de stemming, uit de partij te zetten, maar dat maakt de zaak alleen maar erger want dan blijven van de elf N-VA-verkozenen in Turnhout nog maar drie over.

 

Verslagen van dS AVOND en van de plaatselijke regionale televisiezender RTV maken niet echt duidelijk waar het probleem ligt. Woordvoerder van ‘de zes’ gemeenteraadslid Danny-Spock Vermeijen wil voor de televisiecamera niet terugkomen op fouten uit het verleden, en houdt het bij de stijl van schepen Willy Van Geirt die niet de stijl is die de plaatselijke N-VA wil en dat burgemeester Erwin Brentjens te weinig de kapitein op het schip is om een andere koers te gaan varen. Het lijkt er dan ook op – maar wij zijn niet-Turnhoutenaren – dat de dissidenten voor een harde politieke koers opteren. In elk geval zegt oppositiepartij Groen in een persmededeling: “Turnhout is onbestuurbaar, maar wij zouden graag weten welk bestuur de dissidenten N-VA’ers dan wel voor ogen hebben.”

 

Het blijft intussen een boeltje bij de N-VA. Na problemen in Aalter, Brasschaat, Boom, Dilbeek, Kortrijk, Turnhout en Borgloon, geraakten gisteren ook nog muizenissen bij de N-VA in Anderlecht bekend. Fractieleider van de N-VA in de Anderlechtse gemeenteraad én afdelingsvoorzitter Dirk Lichtert legt al zijn mandaten neer om meer tijd over te houden om aan sport te doen (?!). N-VA-gemeenteraadslid Nadine Van Lysebetten moet voor de disciplinaire commissie van de N-VA verschijnen. Waarom wil ze niet zeggen. “Zo bijzonder is dit allemaal niet”, zegt Nadine Van Lysebetten. “Het gebeurt wel vaker bij de N-VA dat een mandataris voor die commissie moet verschijnen.” Voor zover bekend  is Siegfried Bracke nog niet moeten verschijnen voor die disciplinaire commissie. Er moet dus nog veel meer loos zijn dan algemeen bekend is.

 

Cartoon: Gazet van Turnhout.

00:14 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, n-va, turnhout, brentjens, anderlecht |  Facebook | | |  Print

23-07-13

VLAANDEREN NAAR DE KLOTEN, MAAR DE N-VA AAN DE MACHT

Nog tot 25 augustus is in het cultureel centrum ‘de Warande’ in Turnhout een multidisciplinaire kunsttentoonstelling te zien over het verdwijnen van het idyllische  landschap in Vlaanderen. Vandaag bezoeken prins Laurent en prinses Claire de tentoonstelling. Gelukkig is het intussen weer peis en vree bij de N-VA in Turnhout van burgemeester Erwin Brentjens.

 

In de perstekst luidt het dat de tentoonstelling in ‘de Warande’ de eerste grote tentoonstelling is die over de grenzen van verschillende disciplines heen “het drama van het einde van het lyrische landschap in Vlaanderen” laat zien. In minder prozaïsch taalgebruik: hoe Vlaanderen naar de kloten ging door de weinig doordachte ruimtelijke ordening en lelijke bouwwerken. Op de tentoonstelling is het werk van twintig kunstenaars te zien. Bekende namen uit de hedendaagse kunst zoals Roger Raveel, Raoul De Keyser, Antoon De Clerck, Hans Op de Beeck, Jan Kempenaers, Niels Donckers, Wim Delvoye, Philippe Van Snick en Thomas Struth. Maar ook kunstenaars uit andere disciplines zoals blijkt uit de getekende karikaturen van Renaat Braem, de televisiefilms van Jef Cornelis, de persfotografie van Michiel Hendryck, Walter De Mulder en Stephan Vanfleteren, de natuurfotografie van Jean Massart en Georges Charlier, de illustraties van Ever Meulen en Jan De Maesschalck, de botanische tekeningen van Omer van de Kerckhove...

 

Turnhout haalde de voorbije weken echter vooral het nieuws omwille van de ambras tussen de plaatselijke N-VA-afdeling enerzijds en de N-VA-burgemeester Erwin Brentjens en zijn N-VA-schepen voor Cultuur Willy Van Geirt anderzijds. De Turnhoutse N-VA-afdeling eiste zelfs het aftreden van burgemeester Brentjens en schepen Van Geirt. Intussen zijn, na bemiddeling van Ben Weyts en Kris Van Dijck, de plooien weer gladgestreken als we een persmededeling van vrijdag mogen geloven. “Na grondig overleg op een interne bestuursvergadering (…) maken het afdelingsbestuur, de burgemeester en de schepenen van de Turnhoutse N-VA bekend dat zij de rangen wensen te sluiten en zich ten volle engageren om hun stad vakkundig te besturen. Allen hebben ze de ambitie om de onderlinge persoonlijke relaties binnen de afdeling zo snel mogelijk en grondig op orde te stellen. Tegelijkertijd wensen zij zich bij de Turnhoutenaars te verontschuldigen voor de recente ophef in de media. (…) De afdeling wil de rust herstellen en zal zich dan ook onthouden van verdere commentaar en persreacties."

 

Als deze voormiddag prins Laurent en prinses Claire op bezoek komen in Turnhout kan N-VA-burgemeester  Erwin Brentjens zeggen: “Monseigneur, het idyllische Vlaanderen is verdwenen, maar de N-VA heeft nu 50 burgemeesters, 270 schepenen en 1.700 gemeenteraadsleden in Vlaanderen.” Of dat prins Laurent als een geruststelling in de oren zal klinken, weten wij niet. Ons in ieder geval niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, turnhout, n-va, nieuwe-vlaamse ambras, brentjens |  Facebook | | |  Print

16-07-13

NIEUWE-VLAAMSE AMBRAS: AFDELING BORGLOON ONDER VOOGDIJ

De verhalen over ambras bij lokale N-VA-afdelingen zijn niet ten einde. In Turnhout heeft de N-VA op een uitzonderlijke bestuursvergadering op 11 juli (!) beslist om burgemeester Erwin Brentjens en schepen Willy Van Geirt uit het afdelingsbestuur te zetten. Volgens coach van de lokale N-VA-verkozenen Kris Van Dijck kan dat statutair niet. Alleszins liggen de zaken moeilijk binnen de plaatselijke N-VA-afdeling. Maar het rommelt ook elders. In Borgloon, hoofdstad van de Limburgse fruitstreek, is de hele N-VA-afdeling onder voogdij geplaatst. Jan Peumans (foto 1) en Huub Broers hebben de lokale werking in handen genomen.

 

December 2009 kon je op deze blog lezen dat er in Borgloon geen VB-afdeling meer is. In 2000 stond het VB nog nergens in Borgloon, maar in de jaren die volgden werd het de snelst groeiende Limburgse VB-afdeling. In 2005 overhandigde toenmalig VB-voorzitter Frank Vanhecke bij een barbecue de VB-afdelingsvlag. De eerste deelname aan de verkiezingen leverde afdelingsvoorzitter Ludo Vansimpsen een zitje op in de plaatselijke gemeenteraad. In december 2009 stapte de hele VB-afdeling op uit ongenoegen over het ontslag van een VB-personeelslid voor de regionale werking in Limburg. Het Vlaams Belang werd ‘Loons Belang’, en in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 opgeslorpt in de nieuwe N-VA-afdeling voor Borgloon.

 

De gemeenteraadsverkiezingen leverden de N-VA in Borgloon drie verkozenen op, waaronder lijsttrekker Wim Lambrechts (foto 2) die eerste schepen werd, bevoegd voor openbare werken en mobiliteit. Het arrondissementeel bestuur van N-VA heeft het voltallige bestuur van N-VA-Borgloon eind mei – maar pas onlangs bekendgeraakt – vier maanden onder voogdij geplaatst. Het gaat om liefst 18 N-VA'ers. De ondervoorzitter is intussen zelf opgestapt. Leden van het bestuur zouden schepen Wim Lambrechts te vaak terugfluiten en op genomen beslissingen terugkomen. Grote kanonnen als Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans en senator en burgemeester van Voeren Huub Broers hebben nu het lokale bestuur onder hun hoede.

 

"We zijn een jonge nieuwe partij, maar enkele mensen liepen naast hun schoenen", zegt Wim Lambrechts aan Het Belang van Limburg. "Er waren problemen van persoonlijke aard en er werd door sommigen vaak op beslissingen teruggekomen. Sommige meningen waren extreem door een ander partijverleden. Niet iedereen besefte dat we mee in het beleid zitten. En net daarvoor wil ik gaan. We moeten soms geven en nemen. Er werd dan besloten om even de pauzeknop in te duwen om de situatie uit te klaren. Ik wil wel benadrukken dat onze werking in de gemeenteraad en in het schepencollege daar niet onder lijdt."

 

Eén van de personen over wie het gaat, is Ludo Vansimpsen (ex-Vlaams Belang en ex-Loons Belang). Hij werd ondervoorzitter van de N-VA en lid van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Borgloon. Hij heeft nu uit beide functies ontslag genomen. "De beslissing om het bestuur onder voogdij te plaatsen werd genomen zonder enige inspraak van verdediging door het bestuur", liet hij weten. De kritiek van de leden is dat schepen Lambrechts hen niet genoeg betrekt bij de werking. Plaatselijk N-VA-voorzitter Gerard Gerrits, vader van gemeenteraadslid en toekomstig schepen Vera Gerrits, heeft net zoals de hele afdeling zwijgplicht gekregen. "De redenen waarom het bestuur onder voogdij is geplaatst zijn ons niet meegedeeld. Ik hoop dat er een oplossing komt", zegt de plaatselijke N-VA-voorzitter. 

 

"Binnen het bestuur van de N-VA in Borgloon waren inderdaad spanningen ontstaan omdat drie bestuursleden het blijkbaar niet konden verkroppen dat er een coalitie gemaakt werd met CD&V en SP.A", zegt voorzitter van N-VA in Limburg Steven Vandeput. "Elke beslissing die onze schepen Wim Lambrechts wou nemen, werd telkens opnieuw in twijfel getrokken en vaak ook teruggefloten. Daardoor ontstonden er grote problemen binnen het N-VA-bestuur. Maar ook binnen de coalitie in Borgloon. Daarom hebben we beslist het volledige bestuur onder curatele te zetten en het zelf in handen te nemen. Sindsdien kan de coalitie weer beter werken."

 

De Borgloonse affaire bewijst alweer dat het een gevaarlijk idee is om VB’ers op te nemen bij de N-VA. Toen hij door Het Laatste Nieuws gepeild werd naar zijn motivatie om van het VB over te stappen naar de N-VA zei Ludo Vansimpsen nog dat hij “nooit brokken” maakt. Hij “stapte wél naar de pers toen hij voor de zoveelste keer brokken had met zijn Audi.”  Over de moeilijkheden bij de N-VA in Borgloon wilde Ludo Vansimpsen geen verklaringen afleggen aan de pers, buiten dat de beslissing om het bestuur onder voogdij te plaatsen genomen werd zonder enige inspraak of verdediging door het Borgloonse N-VA-bestuur.

 

Gisteren gaf Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans in De Standaard zijn commentaar op de moeilijkheden bij een aantal N-VA-afdelingen. De krant citeert enkel Turnhout, Dilbeek en Boom. Jan Peumans: "We hebben heel wat afdelingen met weinig bestuurservaring, en dit vak leer je niet in zes maanden", en: "Ik vind het raar dat, ondanks mijn jarenlange ervaring in de gemeente (Riemst, gemeente met ocharme 16.000 inwoners - nvdr.), maar heel weinig mensen mij om advies vragen." Dat er ook problemen zijn bij de N-VA-afdeling van Borgloon, en die afdeling al een paar maanden onder zijn voogdij moet werken, vertelde Jan Peumans er niet bij.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, n-va, borgloon, peumans |  Facebook | | |  Print

08-07-13

N-VA: NIEUWE-VLAAMSE AMBRAS

We zijn nu zes maanden verder nadat in nogal wat steden en gemeenten de N-VA de burgemeester en/of schepenen mocht leveren.

 

Bart De Wever viel natuurlijk op met wat hij uitstak op ’t Schoon Verdiep in Antwerpen: verbieden van een betoging in Borgerhout waarvoor niemand een oproep heeft gezien; schrappen van de slogan ’t Stad is van iedereen; stopzetten van het stedelijk informatiemagazine De Nieuwe Antwerpenaar; een intussen door de provinciegouverneur geschorste maatregel waarbij nieuwe vreemdelingen bij inschrijving in het bevolkingsregister 250 euro extra moeten betalen; on hold zetten van alle infrastructuurwerken (het Moorkenspark in Borgerhout bijv., spijts jaren inspraak en akkoord van de buurtbewoners) als de werken al niet afgevoerd werden (fietspad Generaal Lemanstraat bijv.); de discussie over de stadskas waarin meer geld werd overgelaten dan Bart De Wever oorspronkelijk liet uitschijnen, wat niet belette dat bij sociale en culturele verenigingen gekort werd op hun subsidies (bij de Scheld’apen bijv. veertig procent)… En dan zwijgen we nog over het Sinksenfoordossier en de voetbalsoap.

 

Buiten Antwerpen deden de N-VA’ers vrolijk mee. Van burgemeester Jan Jambon die in Brasschaat de Vlaamse Leeuw-vlag stiekem en tegen alle wettelijke regels in centraal aan het gemeentehuis liet hangen, over burgemeester Jeroen Baert die in Boom kledijvoorschriften voor gemeenteraadsleden uitvaardigde, tot schepen Frank De Dobbeleer die in Dilbeek voor een zaal met vierhonderd mensen zijn broek liet zakken toen hij de (Franstalige) naam van een petanqueclub moest afroepen.  In Aalter, Kortrijk en Turnhout zijn daarenboven de laatste dagen en weken ernstige geschillen tussen N-VA-mandatarissen gesignaleerd. Niet zozeer politieke meningsverschillen – dat zou nog oorbaar zijn – meer de verschillende karakters die niet met elkaar overeenkomen.

 

In Aalter (Oost-Vlaanderen) vragen een veertigtal N-VA-leden om het kartel CD&V/N-VA stop te zetten, en de verkozen N-VA-gemeenteraadsleden een aparte fractie te laten vormen in de gemeenteraad. Onmiddellijke aanleiding is het al dan niet oprichten van een nieuwe intercommunale in de streek. OCMW-voorzitter Luc De Meyer reageert verrast: “Da’s wel heel cru. We hebben twee weken terug nog een barbecue gehad met de N-VA-leden en daar is toen niks over die kwesties gezegd.” Rufij Baeke, lid van het arrondissementsbestuur van de N-VA in Gent-Eeklo, weet waarom. Rufij Baeke (in Het Nieuwsblad): “De lokale achterban heeft in Aalter het gevoel dat de verkozen mandatarissen hun postje vast hebben en zich van de rest niks meer aantrekken.”

 

In Kortrijk (West-Vlaanderen), waar N-VA-schepen Rudolf Scherpereel de uitbaters van Grand Place vroeg hun zaak Frituur Grote Markt te noemen en daar ludiek protest tegen kwam, gaat het gerucht dat N-VA-schepen voor Financiën en Kerkfabrieken Catherine Waelkens wil stoppen als schepen. “Dat klopt niet”, zegt Catherine Waelkens in Het Laatste Nieuws, “maar ik geef wel toe dat ik me niet helemaal gelukkig voel.” Geo Vertichel, voorzitter van de N-VA in Kortrijk, legt in dezelfde krant uit waarom: “Het botert niet helemaal tussen Waelkens en collega N-VA-schepen Rudolf Scherpereel. Hun karakters botsen.”  En de derde N-VA’er in het Kortrijkse schepencollege, An Vandersteene, vindt dat ze met Onderwijs, Cultuur en Sport een zwaar pakket aan bevoegdheden heeft gekregen. Een te zwaar pakket. Ze krijgt het niet rond en zou nu ondersteund worden met werkgroepen vanuit de N-VA. Vandersteene kreeg kritiek omdat ze als schepen voor Cultuur bijvoorbeeld afwezig bij de culturele seizoenswissel in de Kortrijkse stadsschouwburg.

 

In Turnhout (Antwerpen) lopen de spanningen het hoogst op. Het botert daar niet tussen N-VA-burgemeester Erwin Brentjens (foto) en N-VA-schepen voor Cultuur en Mobiliteit Willy Van Geirt enerzijds, en N-VA-schepen voor Ruimtelijke ordening en Economie Tom Versmissen anderzijds. Tom Versmissen is ook eerste schepen in het Turnhoutse schepencollege en voorzitter van het plaatselijk N-VA-bestuur. Alhoewel pas enkele maanden geleden herkozen als N-VA-voorzitter heeft Tom Versmissen zijn ontslag als N-VA-voorzitter ingediend. Het ontslag is (nog) niet aanvaard. Het naar verluidt overgrote deel van de N-VA-Turnhout wil dat Erwin Brentjens en Willy Van Geirt hun mandaat ter beschikking stellen. Burgemeester Brentjens omdat hij te weinig een leidersfiguur is; schepen Van Geirt omdat hij teveel de bal misslaat in de domeinen waarvoor hij bevoegd is.

 

De lokale pers (Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws, Gazet van Turnhout…) heeft er de voorbije dagen uitgebreid aandacht aan besteed, al willen de protagonisten in deze affaire er officieel weinig over kwijt. Tom Versmissen wil nog het meeste zeggen: “We willen een beleid voeren dat de hele fractie draagt. Er is in geen enkele partij plaats om een eigen koers te varen. Je krijgt een mandaat van je partij. Dat mandaat moet zo goed mogelijk worden ingevuld. Maar als het niet goed werkt met die persoon op dat mandaat, dan moet je daar andere mensen positioneren. Het partijbelang en het stadsbelang primeren.” Niemand weet waar het met de N-VA-fractie in Turnhout naartoe gaat: komt men alsnog overeen, of gaat een deel van de N-VA’ers als onafhankelijke zetelen en is er dan nog een meerderheid? De kans dat een partij uit de oppositie de verzwakte N-VA gaat versterken is om uiteenlopende redenen klein.

 

Bij het nationaal partijbestuur houdt men de zaak-Turnhout nauwlettend in het oog. “Er zijn spanningen, maar dat is logisch in een nieuwe ploeg”, zegt Kris Van Dijck die niet langer N-VA-fractieleider is in het Vlaams parlement omdat hij zijn handen vol heeft met het begeleiden van de lokale N-VA-verkozenen.