18-08-11

MATTHIAS STORME: LID IJZERWAKE- EN (OPNIEUW) N-VA-BESTUUR

In reactie op de affiches die we hier maandag – bij wijze van grap – presenteerden lieten lezers van deze blog weten dat het samengaan van VB en N-VA voor een rechts Vlaanderen voor hen hét schrikbeeld is. Sommigen situeren de N-VA zelfs rechtser dan het VB. Dat lijkt ons overdreven. Alleen is het met de N-VA zowat hetzelfde verhaal als met de ideeën van Patrick Janssens: ze hebben meer kans op realisatie dan als ze van het VB komen. Bij het IJzerwakebestuur begint dat besef door te dringen. Voorzichtig verruimt het haar rangen naar de N-VA.

 

Zondag verzamelt de radicale rechterzijde van het Vlaams-nationalisme zich bij de IJzerwake in Steenstrate. Volgens ’t Pallieterke gedraagt de vzw IJzerwake zich “meer en meer als de rechtmatige erfgenaam van de IJzerbedevaarttraditie: ze nam nu ook Matthias Storme (foto) op in haar Algemene Vergadering. Zo is de samenstelling van die algemene vergadering nog meer een afspiegeling van de brede Vlaamse beweging, niet meer enkel van de radicale tak ervan.” Nou moe, het is maar hoe breed “de brede Vlaamse beweging” is.

Matthias Storme is advocaat aan de balie van Brussel en hoogleraar aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven. Hij is onder andere redactieadviseur van het conservatief-katholieke Bitterlemon en geen onbekende bij de IJzerwake. Vorig jaar was Matthias Storme spreker bij de IJzerwake. Naar aanleiding van de veroordeling van het Vlaams Blok wegens racisme in 2004 zei Matthias Storme dat aangezien alle zogenaamd democratische partijen de "vrijheidsbeknottende" wet tegen het racisme hadden goedgekeurd, het nu "bijna een morele plicht was om op het Vlaams Blok te stemmen". Wegens deze uitspraak werd hij verplicht ontslag te nemen uit het partijbestuur van de N-VA. Dit jaar werd Matthias Storme evenwel opnieuw lid van het partijbestuur van de N-VA.

Het bestuur van de vzw IJzerwake bestaat in overgrote meerderheid uit mensen die verbonden zijn met het VB. Zoals altijd is er wel een uitzondering op de regel. Zo trad Luk Lemmens, gewaardeerd voormalig Antwerps gemeenteraadslid, nu vicevoorzitter van het Antwerpse OCMW en voorzitter van de Antwerpse N-VA-afdeling, in 2003 toe tot het IJzerwakebestuur. Luk Lemmens regisseerde een aantal keren de IJzerwake-plechtigheid. Zo ook de IJzerwake in 2004 waar hulde gebracht werd aan een collaborateur als VNV-leider Staf De Clercq. Dat Matthias Storme toetreedt tot het IJzerwake-bestuur verbaast niet. Dat hij terug opgenomen is in het partijbestuur van de N-VA verklaart mee de harde koers van de N-VA.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ijzerwake, storme, vb, nva |  Facebook | | |  Print

24-06-08

DE WEVER WRIJFT LE SOIR RACISME AAN

NVA - voorzitter Bart De Wever is van oordeel dat de krant 'Le Soir' zwaar over de schreef is gegaan in haar berichtgeving en opiniestukken over zijn partij. Door haar scherpe pen maakt het Franstalige dagblad zich volgens De Wever schuldig aan racisme t.a.v. hemzelfde NVA éalle Vlamingen. De Wever schakelt daarom het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) in om de zaak te onderzoeken. Formeel klacht indienen heeft hij (nog) niet gedaan. Niet bij het centrum, noch bij het parket.

In een brief aan centrumdirecteur Jozef De Witte haalt de NVA - voorzitter vier artikels uit Le Soir aan die volgens hem 
absoluut niet kunnen wegens xenofoob van toon. Vooral de vergelijkingen met het nazi-regime en de 'etnische zuiveraars' uit de Balkan zitten De Wever bijzonder hoog. Ook de column waarin opgroepen werd alle NVA'ers op een boot te zetten om die vervolgens in het midden van de oceaan tot zinken te brengen werd allerminst gewaardeerd door De Wever en co.

Hoofdredacteur Béatrice Delvaux doet de beschuldigingen van de hand als volkomen ongegrond. "Met zijn beschuldigingen wil hij een goedkope politieke slag binnenhalen" zo luidt het. Delvaux gaf wel toe dat ze al negatieve reacties had gekregen van Vlaamse lezers die zich (eveneens) stoorden aan de artikels die volgens De Wever niet kunnen. 

In een eerste reactie toonde het CGKR zich - begrijpelijkerwijs - bijzonder voorzichtig. Edouard Delaruelle, adjunct-directeur, verklaarde dat het centrum eigenlijk niet bevoegd is op het vlak van 'communautair racisme'. Hij kondigde aan dat het CGKR de zaak verder zal onderzoeken.

De vier artikels die De Wever aanklaagt zijn de volgende:

  1) 23.11.2007 - "Un poison nommé N-VA";
  2) 22.03.2008 - "Un plan tout bête pour sauver Leterme 3/4"
  3) 28.05.2008 - "Beste vrienden, et si vous arrêtiez?"
  4) 10.06.2008 - "Pas d'avenir ? 100 projets".

Benieuwd hoe dit zal aflopen. Vanuit juridisch oogpunt bekeken, rekening houdend met de wet Moureaux, kunnen de artikels hoogstwaarschijnlijk niet onder de noemer racisme geklasseerd worden. Maar dat is en blijft uiteraard een kwestie van interpretatie. Het gaat niet om positieve wetenschap.
Indien het antwoord van het CGKR de NVA voorzitter niet bevalt kan hij nog steeds op eigen initiatief naar de rechtbank gaan. Al dan niet nà 15/7 eerstkomend.

22:23 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, nva, le soir, de wever, cgkr |  Facebook | | |  Print