03-03-13

LIESBETH EN DE DIRKEN IN HET KWADRAAT

“Liesbeth Homans, de bijenkoningin van de N-VA. ‘Terugsteken zal ze nooit. Ze steekt altijd als eerste’.”

 

De quote waarmee De Standaard haar weekendportret van Liesbeth Homans (foto 1), boezem-vriendin van Bart De Wever, lanceerde is niet echt flatterend voor het Vlaamse parlementslid dat in Antwerpen ook nog eens schepen is voor sociale zaken, wonen, diversiteit en inburgering, samenlevingsopbouw en loketten, én voorzitster is van het grootste OCMW van Vlaanderen. De quote is van Bas Luyten, zelf ook geen onbesproken figuur, maar er zijn nog uitspraken in diezelfde aard. Nogal wat vrouwelijke partijleden vinden Liesbeth Homans bitchy,  en een vrouwelijk N-VA-Kamerlid vraagt zich af waarom “de partijleiding uitsluitend uit mannen bestaat, en slechts één vrouw”. En ze vervolgt: “Bovendien kent die vrouw de voorzitter al twintig jaar. De vergelijking met Frank Vanhecke en Marie-Rose Morel is misschien wat ver gezocht. Maar toch.”

 

Na de eerste gemeenteraadszitting in Antwerpen, eind januari, gooide gewezen schepen Robert Voorhamme bloempjes naar la Homans. “Een aangename politica die haar dossiers kent”, zo prees de SP.A’er haar. “De nieuwe burgemeester haalde voortdurend hard uit, de andere schepenen kopieerden zijn gedrag. Meteen kreeg de raad een erg grimmig verloop. Homans vormde een uitzondering. Ondanks het meningsverschil bleef ze hoffelijk.” Marc Van Peel (CD&V) waarschuwde in De Morgen zijn goede vriend om niet te vlug conclusies te trekken. “Vroeger was ze een harde tante, nu zou ze een en al begrip zijn? Misschien moet Robert nog wat tijd nemen om haar wat beter te leren kennen (lacht)?” Na de gemeenteraadszitting vorige maandag en dinsdag klonk het al anders bij Robert Voorhamme: “In die zaak rond de verhoogde retributie voor het vreemdelingenloket slaagde ze er geen moment in een juridisch onderbouwd discours af te steken. Op politiek vlak reeg ze de ene merkwaardige redenering na de andere aan elkaar.”

 

Woensdag was het de beurt aan Liesbeth Homans om een raadsvergadering voor te zitten. De OCMW-raad. Na een oproep van PVDA en Groen voor het eerst in de geschiedenis met tientallen mensen in het zaaltje dat voor het publiek was voorbehouden. Publiek dat bij gebrek aan geluidsversterking amper een woord kon verstaan van wat in de OCMW-raadszitting werd gezegd. De agenda van de zitting was niet te verkrijgen, anders dan bij gemeenteraads-zittingen staat de agenda van de OCMW-raadszittingen ook niet op het internet. Openbaarheid van bestuur is nog niet ingeburgerd bij het OCMW-Antwerpen. En de voorzitster kon blijkbaar ook niet goed volgen. Voortdurend was Liesbeth Homans in overleg met OCMW-secretaris Marc De Bens en OCMW-ontvanger Erik Peeters. Was het niet omdat ze een papiertje zocht, dan was het om te overleggen of om uitleg te vragen over een document dat besproken werd.

 

De reden voor de grote publieke belangstelling was een initiatief van de OCMW-raadsleden Dirk Van Duppen (foto 2, PVDA) en Dirk Avonts (foto 3, Groen) voor een goede begeleiding van zwangere vrouwen. De twee OCMW-raadsleden, allebei ook arts, stelden vast dat het OCMW pas zes weken vóór de voorziene bevallingsdatum begeleiding laat aanvangen. Dit moet veel vroeger. “Een kind in de baarmoeder wacht niet met groeien tot het sociale onderzoek is afgerond”, en “er is wetenschappelijke bewijs dat laattijdig of inadequaat begeleiden van zwangerschappen leidt tot lager geboortegewicht, en verhoogde kans op ziekte en sterfte.” Voor mensen zonder geldige verblijfspapieren geldt het recht op dringende medische hulp, en daar hoort volgens de twee OCMW-raadsleden en artsen zwangerschap bij. “Een zwangerschap is per definitie evolutief en medische opvolging is noodzakelijk en dringend, zowel voor de gezondheid van de moeder als van het kind.”

 

In de loop van de dag had Liesbeth Homans Dirk Van Duppen en Dirk Avonts gebeld met het voorstel om snel als OCMW, samen met OCMW-raadsleden over de partijgrenzen heen en deskundigen van het ‘Platform Kwetsbare Zwangeren’, rond de tafel te zitten om te komen tot concrete maatregelen en oplossingen. “Wij, twee dokters in de raad, de Dirken in het kwadraat, kunnen ons achter dit voorstel scharen en zullen in die dialoog onze deskundigheid en terreinkennis als artsen én als raadsleden actief aanwenden, opdat alle zwangere vrouwen verblijvend in Antwerpen een goede en toegankelijke pre- en perinatale begeleiding kunnen krijgen”, zei Dirk Van Duppen mede namens zijn collega Dirk Avonts. Liesbeth Homans was tevreden maar kon niet nalaten om op de Antwerpse regionale televisiezender te betreuren dat er een publiek debat over de zaak was ontstaan. Liesbet Homans (aan ATV): “Ik vind het wel jammer dat dit debat, net zoals het voorgaande (over het al dan niet toedienen van aidsremmers, nvdr.), in de openbaarheid wordt gevoerd. Er zijn problemen in Antwerpen, ik ga dat niet ontkennen, maar wij proberen dat vanuit het OCMW op een heel menswaardige manier aan te pakken.”

 

Een rare redenering als je het ons vraagt: betreuren dat over gezondheidszorg een publiek debat ontstaat. Onthielden de Dirken in het kwadraat zich bij de meeste agendapunten, ze keurden nog een tweede punt op de agenda goed: een engagementsverklaring voor een samenwerkingsverband voor een gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg. Liesbet Homans was zichtbaar blij dat ze op dit punt wél de instemming kreeg van de PVDA- en Groen-vertegenwoordigers. En als Liesbeth blij is met iets waar de Dirken in het kwadraat achter staan, dan zijn wij ook blij.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: homans, antwerpen, ocmw, actie |  Facebook | | |  Print