12-06-14

JAN JAMBON OP VLAAMS BLOKSE WIJZE

Volgens N-VA-topman Jan Jambon (foto 1) praten niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) zoals 11.11.11 ons een schuldgevoel aan, terwijl het helemaal niet onze schuld is dat anderen in de wereld het slechter hebben dan wij.

 

Maandag, bij de viering van tien jaar stedenband tussen Brasschaat en het Boliviaanse Tarija, leek Jan Jambon aanvankelijk een tevreden man. Als burgemeester van Brasschaat loofde hij de concrete realisaties van de stedenband.  “De oprichting van een brandweerkazerne in het Boliviaanse Tarija is een prachtig initiatief. We hebben ook geholpen met de oprichting van het politiefietsteam. Verder gaan we samenwerken rond mobiliteit, want op dat vlak kunnen wij ook een en ander van hen leren. Een ander project dat op stapel staat, is het opstarten van een campagne rond composteren.” Tot daar ging het goed.

 

“Maar deze dingen staan mijlenver van de ontwikkelingssamenwerking die ons wil opzadelen met schuldgevoelens”, vervolgde Jan Jambon. “Met hun misplaatste affiches (foto 2) willen ze ons duidelijk maken dat het onze schuld is dat anderen in de wereld het slechter hebben dan wij. De media spelen hier ook gretig op in.” De woorden van de burgemeester werden simultaan in het Spaans vertaald voor de aanwezige Boliviaanse delegatie. Hier en daar klonk afkeurend gemompel in de zaal.

 

Steven Broos van oppositiepartij Brasschaat 2012 toonde zich achteraf verontwaardigd. “Ik vind het echt niet kunnen dat de burgemeester deze viering misbruikt om een politiek statement te maken. (…) Hij mag natuurlijk die mening hebben, maar hij moet die niet ventileren op een viering als deze. Wij gaan een schriftelijke vraag stellen aan het N-VA-CD&V-schepencollege of zij dit standpunt delen.”

 

Alleszins komt dit niet overeen met de nationale standpunten van de N-VA en CD&V, maar daarover zo dadelijk meer. “Het standpunt van Jan Jambon speelt in op wat er bij sommige mensen leeft, maar het is geen eerlijk verhaal”, zegt Bogdan Van den Berghe (11.11.11). “Concrete projecten op het veld kunnen zeer goed en nuttig zijn, maar ontwikkelingshulp is veel meer dan dat. Honger en onrecht in de wereld zijn politieke problemen. De oorzaken liggen hier, in het noorden”, vervolgt Bogdan Van den Berghe in Gazet van Antwerpen.

 

De oorzaken van de opwarming van de aarde liggen bij de geïndustrialiseerde landen. De gevolgen van die opwarming treffen vooral de ontwikkelingslanden omdat zij nu eenmaal kwetsbaarder zijn. De internationale handelsregels worden door de rijke landen opgesteld, ook door ons, en die regels maken de zuiderse markten kapot. De voedselspeculatie, onder meer door de banken, zorgt voor stijgende voedselprijzen, en dus voor meer honger. Die speculatie gebeurt hier en moet dus door ons worden aangepakt. “Dat heeft allemaal niets te maken met ‘schuldgevoelens aanpraten’”, zegt Bogdan Van den Berghe. “Dat heeft te maken met rechtvaardigheid. Dan zeggen wij: ‘Politici, doe er wat aan!’ En dat geldt dus ook voor meneer Jambon.”

 

Wat Jan Jambon in Brasschaat vertelde, stemt niet overeen met het N-VA-standpunt over ontwikkelingssamenwerking waarin niet afgegeven wordt op niet-gouvernementele organisaties die ons een slecht geweten zouden aanpraten maar gewezen wordt op de verantwoordelijkheid voor ontwikkelingssamenwerking van onze regering(en). Het komt een beetje overeen met het Vlaams Belang-standpunt over ontwikkelingssamenwerking door de schuld voor de onderontwikkeling te leggen bij de ontwikkelingslanden zelf, hun “cultureel bepaalde attitudes” en “corrupte, illegitieme regeringen”. Het komt helemaal overeen met het Vlaams Blok-standpunt over ontwikkelingssamenwerking.

 

In de Grondbeginselen van het Vlaams Blok lezen we: “Het Vlaams Blok wijst alle Europese schuld- en minderwaardigheidscomplexen als noodlottig voor de toekomst van de hand.” Een standpunt dat in 1989 door Filip Dewinter en Jan Penris verduidelijkt werd in een brochure van de Vlaams Blok Jongeren (VBJ), Over de desinformatie van 11.11.11 en de alternatieve ontwikkelingshulppolitiek van de VBJ. Kort maar krachtig formuleren was er toen niet bij. In ieder geval, Filip Dewinter en Jan Penris: “Blijkbaar willen organisaties als 11.11.11 ons een schuldcomplex opdringen om ons daarmee tot gulle steun aan te zetten. Men wijst ons op de zogezegde verantwoordelijkheid als oud-kolonialen: men stelt het voor alsof elke mislukte oogst, elke natuurplaag, elke verkommering van de plaatselijke infrastructuur het rechtstreekse gevolg zou zijn van ons optreden in het verleden.” Volgens Dewinter en Penris is het de bedoeling van 11.11.11 om daarmee “de ware oorzaken van de huidige ellende in de derde wereld” te maskeren: “de totalitaire experimenten van marxistische regimes, de corruptie van de plaatselijke machthebbers, de op expansie gerichte ontwikkelingshulp vanuit de Oostbloklanden…”

 

Wat de bedoeling is van Jan Jambon is niet duidelijk: is het nog-niet-tot-aan-het-hoofdstukje-ontwikkelingssamenwerking-van-de-N-VA-geraakt zijn, is het plat populisme of is het nog erger? Bart De Wever heeft na de leefloon-uitspraken van Jan Jambon voor de tweede keer op twee maanden tijd met een uitspraak van Jan Jambon werk aan het wegwerken van het idee dat de N-VA een hardvochtige partij is. Volgde nu geen spoedcommunicatie van de N-VA omdat de verkiezingen voorbij zijn?

00:21 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ontwikkelingssamenwerking, jambon |  Facebook | | |  Print