09-01-13

NIET ALLEEN DENDERLEEUW. OOK GERAARDSBERGEN

Vanavond dreigt door een stemming in de gemeenteraad het lot van Denderleeuw, Oost-Vlaamse gemeente met een 19.000 inwoners, in handen gelegd te worden van de driekoppige Vlaams Belang-fractie. Die zou de voorgestelde schepenen van N-VA en CD&V (partijen goed voor elf gemeente-raadszetels) aan de nodige meerderheid helpen, tegen de SP.A en Open VLD in (ook goed voor elf gemeenteraadszetels). Denderleeuw is niet de enige gemeente waar men onzorgvuldig omgaat met het Vlaams Belang.

 

Als de partijen er niet uit geraken, zou men in Denderleeuw de stem van de kiezers kunnen volgen en de populairste stemmentrekkers bijeenzetten. Dat zou dan de SP.A, CD&V en Open VLD bijeenbrengen voor een bestuursmeerderheid. Maar daar wil de CD&V blijkbaar niet van weten. SP.A-burgemeester Jo Fonck is, volgens een interview in De Morgen, bereid zijn burgemeesterssjerp af te staan voor steun aan een coalitie N-VA/CD&V mét SP.A, maar dat is niet voldoende voor de plaatselijke N-VA en CD&V. In Het Laatste Nieuws zegt N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts: “Wij gaan niet besturen met VB. Maar wij kunnen die mensen (VB-personeelslid en Voorpost’er Kristof Slagmulder en zijn twee partijgenoten, nvdr.) toch moeilijk verbieden om op onze kandidaten te stemmen.” Hypocrieter en kortzichtiger kan je niet zijn. Kristof Slagmulder heeft al aangekondigd de beleidsmaatregelen van de N-VA- en CD&V-schepenen aan de nodige meerderheid te helpen in zoverre ze in overeenstemming zijn met het VB-programma. Overigens was N-VA-voorzitter Bart De Wever op het nieuwjaarsbal van de N-VA vorige zaterdag minder hypocriet. Kritiek over het doorbreken van het cordon sanitaire? “Allemaal niet aantrekken.”

 

Intussen gaat men in een andere Oost-Vlaamse gemeente, in Geraardsbergen, met ruim 32.000 inwoners, ook al bijzonder onzorgvuldig om met het Vlaams Belang. We somden maandag al 17 gemeenten op waar afspraken gemaakt zijn tussen N-VA, CD&V en/of Open VLD enerzijds en het VB anderzijds. Afspraken over mandaten in de OCMW- en politieraden. Geraardsbergen is nu al de 18de gemeente waar zo’n afspraken gemaakt werden. Het enige VB-gemeenteraadslid in Geraardsbergen, Stéphan Bouriau (foto 1), kreeg er een zitje in de politieraad met steun van de Open VLD in ruil voor steun aan de Open VLD bij andere gelegenheden. “Waarom ook niet?”, zegt Stéphan Bouriau in Het Laatste Nieuws. “Ik heb inderdaad aan Open VLD beloofd om mijn stemmen voor het OCMW aan hen te geven. Zij beloofden mij dan hun stemmen voor de politieraad. In ruil mogen ze op mijn steun rekenen in de gemeenteraad.”

 

Aan oppositiepartij SP.A wil Bourlau zijn steun niet geven. “Waarom zou ik mijn stemmen aan de socialisten geven? Die zitten constant op mijn kap.” De N-VA wil hij evenmin steunen. “Die kwamen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hun kandidaten bij onze partijleden ronselen.” Met maar 17 gemeenteraadsleden op 31 heeft de Open VLD/CD&V-bestuursmeerderheid maar een krappe meerderheid. Er mag dan nooit iemand van de meerderheid afwezig zijn of dissident gedrag gaan vertonen. En dan is de steun van het Vlaams Belang mooi (nou ja) meegenomen. Open VLD-voorzitter Laurent Rens (foto 2): “Uiteraard heeft dat meegespeeld in onze beslissing. Maar wat is er fout aan om met een verkozene van een rechtse partij te praten? Hun standpunten sluiten veel nauwer aan bij de onze dan die van andere partijen. Trouwens, bij ons bestaat het cordon sanitaire niet. De PS heeft dat indertijd uitgevonden om de opgang van rechts te stuiten. Maar ondertussen zijn die tijden wel veranderd.”

 

De PS die het cordon sanitaire zou uitgevonden hebben. Dat is nieuw. Gwendolyn Rutten moet dringend eens kadervorming opzetten bij de Open VLD, of anders haar politiek personeel wat selectiever kiezen. De PS is nooit betrokken geweest bij het cordon sanitaire. Of bepaalt de PS nu ook al wat in het Vlaams Parlement (destijds nog: Vlaamse Raad) afgesproken werd? Overigens heeft de VB-steun voor de Open VLD in de OCMW-raad van Geraardsbergen niet geholpen door… dissidentie of onbekwaamheid bij de Open VLD-gemeenteraadsleden. Bij de stemming voor de OCMW-raad heeft Open VLD’ster Caroline De Padt immers niet voldoende stemmen gekregen om in de OCMW-raad te kunnen zetelen. De verhoopte bijkomende zetel voor de Open VLD ging zo verloren ten gunste van een bijkomende zetel voor de oppositie in de OCMW-raad. In de gemeenteraad kan Caroline De Padt ook al niet zetelen omdat haar vader en burgemeester Guido De Padt er al zetelt.

 

Eigen schuld, dikke bult. Maar dat kan het onbegrip en de schande voor stemafspraken tussen de Open VLD en het VB in Geraardsbergen niet goed maken.

27-12-12

DENDERLEEUW DEMOCRATISCH

De voorbije dagen werd in de pers gewag gemaakt van het barsten van het cordon sanitaire in Denderleeuw (De Morgen, 22 december 2012), minstens dat er verdeeldheid is tussen CD&V en N-VA over steun van het Vlaams Belang (De Standaard, 24 december 2012). Het is onduidelijk wat er nog zal en vooral kan gebeuren.

Denderleeuw wordt alsnog bestuurd door een bestuursmeerderheid van SP.A en CD&V/N-VA. Op 14 oktober behield de SP.A met uittredend burgemeester Jo Fonck haar 8 gemeenteraadszetels, en gaat de SP.A er in percentage zelfs nog iets op vooruit (van 28,8 naar 30 % van de stemmen). Tweede grootste werd de N-VA met 24,9 % en 7 gemeenteraadszetels. Daarna volgden de CD&V (18,1 % en 4 zetels), Open VLD/Plus (14,4 % en 3 zetels) en het VB (12,7 % en 3 zetels). Zes jaar geleden behaalde het VB in Denderleeuw nog 17,8 % en 4 gemeenteraadszetels. VB-lijsttrekker is Kristof Slagmulder, VB-personeelslid sinds 2007 en Voorpost-militant (foto 1).

SP.A en Open VLD/Plus sluiten op de verkiezingsavond meteen een akkoord, maar hebben samen maar 11 van de 25 gemeenteraadszetels. De SP.A rekent erop coalitiepartner CD&V mee in de nieuwe bestuursmeerderheid op te kunnen nemen, maar de CD&V haakt haar boot vast aan de N-VA. Samen hebben CD&V en N-VA ook 11 zetels. Een patstelling dus, en provinciegouverneur André Denys riep alle partijen bij zich. Elke partij bleef bij zijn voorkeurscoalitie, en daarmee zou de beslissende stem voor het bestuur in handen komen van de kleinste fractie in de gemeenteraad, het VB. Het VB wil gedoogsteun geven aan een N-VA/CD&V-minderheidscollege, maar die steun wel punt voor punt bekijken in de gemeenteraad.

Hiermee komt er niet echt een doorbreken van het cordon sanitaire (van het doorbreken van het cordon sanitaire is er slechts sprake als er een politieke samenwerking wordt opgezet met het VB), maar gezond is de situatie natuurlijk niet als men voor een bestuursmeerderheid afhankelijk is van de goodwill van het VB. “Niemand wenst dat”, zegt Jan De Nul (CD&V), “maar dat is de situatie eenmaal”. N-VA-lijsttrekster Erna Scheerlinck (foto 2) heeft minder reserves tegen VB-gedoogsteun. “Er valt iets voor te zeggen. Tenslotte komen we in de grote dossiers voor negentig procent overeen”, zegt Erna Scheerlinck. Hugo De Bruecker, gewezen voorzitter van de N-VA in Denderleeuw, wil nog een stap verder gaan en pleitte ervoor het VB te betrekken bij de coalitievorming. “Waarom ze geen kans geven een uitvoerend mandaat te bekleden?”

Voor de N-VA-top in Brussel is het opnemen van het VB in de plaatselijke bestuursmeerderheid geen optie, en zich afhankelijk laten maken van de VB-gedoogsteun vindt men ook geen optie. Intussen dringt de tijd. Op 24 december moest uiterlijk de voordrachtsakte voor het schepencollege ingediend worden. Dat is niet gebeurd, en dus zal de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari weinig anders kunnen doen dan de nieuwe gemeenteraadsleden installeren. Veertien dagen later moet de gemeenteraad opnieuw bijeenkomen en bij stemming uitmaken wie de nieuwe schepenen in Denderleeuw worden. De drie VB’ers zouden dan de beslissende stem hebben. Zij zouden voor de N-VA en CD&V kiezen.

Volgens de ene bron willen SP.A en Open VLD/Plus verder samengaan. Volgens een andere bron wil men bij Open VLD/Plus uit de patstelling geraken en is men daarvoor gaan praten met de N-VA om dan samen een N-VA / CD&V / Open VLD/Plus-bestuursmeerderheid te vormen. Probleem is evenwel dat de drie Open VLD/Plus-verkozenen al een voordrachtsakte voor SP.A-burgemeester Jo Fonck hebben getekend, en een gemeenteraadslid mag maar eenmaal een voordrachtsakte tekenen. Als de drie Open VLD/Plus-verkozenen nu dus ook een voordrachtsakte voor de N-VA zouden tekenen, zouden ze niet meer kunnen zetelen als gemeenteraadslid en hun plaatsen in de gemeenteraad moeten afstaan aan de drie eerstvolgende opvolgers.

SP.A-burgemeester Jo Fonck behaalde met 2.128 voorkeurstemmen veruit de beste persoonlijke score. Hij wordt in voorkeurstemmen gevolgd door de CD&V-lijsttrekker (1.407 voorkeurstemmen), de Open VLD/Plus-lijsttrekker (1.036 voorkeurstemmen) en twee SP.A-partijgenoten (respectievelijk 1.005 en 954 voorkeurstemmen).  Kristof Slagmulder kreeg 690 voorkeurstemmen en N-VA-lijsttrekster Erna Scheerlinck zelfs nog iets minder: 685 voorkeurstemmen. De logica bij een patstelling tussen de partijen zou dan ook zijn dat de grootste voorkeurstemmentrekkers het best de wil van de Denderleeuwse bevolking weerspiegelen, en met hun partijen samen de nieuwe bestuursploeg zouden vormen. Maar helaas is in de politiek de logica dikwijls ver zoek.

Het gisteren opgestart Facebook-initiatief Denderleeuw Democratisch spreekt zich niet uit voor de ene of andere coalitie, maar vraagt de politici in Denderleeuw een oplossing te zoeken waarbij men niet afhankelijk is van het VB. Een initiatief dat alle steun verdient en dan ook hopelijk vaak geliked wordt door Facebook’ers. Filip De Bodt uit het naburige Herzele legt op de website van ’t Uilekot uit waarom de eventuele scheidsrechter pikzwart is.

07-11-12

VB-SECRETARIS EN GEMEENTERAADSLID MERELBEKE STAPT OP

Paul De Ganck (46 j., foto), secretaris van de Vlaams Belang-afdeling in Merelbeke en in deze gemeente vlakbij Gent ook gemeenteraadslid, zal zijn lidkaart van het Vlaams Belang niet hernieuwen. Hij stapt ontgoocheld op.

Zes jaar geleden behaalde het Vlaams Belang in Merelbeke 11,1 % van de stemmen. Wat goed was voor drie gemeenteraadsleden. Naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober dit jaar stapte men, de PVDA achterna, met een lijst ‘Vlaams Belang Plus’. De bedoeling van die ‘Plus’ was dat er ook politici van N-VA en LDD op de lijst zouden staan, maar daar kwam een veto voor vanuit de nationale partijhoofdkwartieren van N-VA en LDD. Marc Eggermont, voorzitter van LDD-Merelbeke, stond uiteindelijk wel op de lijst… op voorwaarde dat hij tijdens de campagne niet zou reppen over de LDD.

De eerste drie plaatsen op de lijst werden wel ingevuld door VB’ers. Op 3 Paul Deganck, eerst OCMW-raadslid, later gemeenteraadslid in Merelbeke. Na lijsttrekker Erik Hebbelijnck behaalde Paul Deganck de meeste voorkeurstemmen, maar de lijst Vlaams Belang Plus bleef steken op 4,9 % van de stemmen en verloor zo al haar verkozenen in Merelbeke. De N-VA kreeg in Merelbeke ineens 20,8 % van de stemmen en 6 verkozenen. Aan Het Laatste Nieuws vertelde Paul De Ganck: “De vooruitzichten waren niet goed en ik vind het zinloos om er nog twee jaar voor te gaan. De federale verkiezingen van 2014 zullen het Vlaams Belang verder achteruit duwen.”

Tot het einde van dit jaar blijft De Ganck nog zetelen in de gemeenteraad van Merelbeke, maar de secretaris van het VB-Merelbeke weet nog niet of hij zal meestemmen met de twee andere VB’ers in de gemeenteraad. Een beslissing over zijn politieke toekomst heeft hij nog niet genomen, “Een overstap naar N-VA is blijkbaar uitgesloten aangezien ik volgens hen uit een racistische partij kom. Blijkbaar zijn deze racisten in andere N-VA-afdelingen wel welkom en mogen ze raadslid en burgemeester worden. Een vreemde kronkel.” Een ex-VB’er als N-VA’er burgemeester hebben we nog niet gezien, maar voor het overige spreken we Paul De Ganck niet tegen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, merelbeke, oost-vlaanderen |  Facebook | | |  Print

03-11-12

KARIM VAN OVERMEIRE: VAN JE VRIENDEN MOET JE HET HEBBEN

Karim Van Overmeire, jarenlang een kopstuk van het Vlaams Blok en het Vlaams Belang, drie jaar geleden in Oost-Vlaanderen nog lijsttrekker van het Vlaams Belang bij de Vlaamse parlementsverkiezingen (foto 1), twee jaar geleden nog samen met Filip Dewinter spreker op een anti-islammeeting in de Denderstreek (foto 2), pas anderhalf jaar geleden bij het Vlaams Belang opgestapt, en dan nog enkel om strategische redenen, slechts een jaar geleden N-VA-lid geworden, en nu al genoemd als schepen in Aalst. Van ‘Vlaamse Zaken en Integratie’ dan nog. Het wekt beroering op tot ver buiten de Ajuinenstad.

 

Om de zaak nog erger te maken bleek dat Karim Van Overmeire zich de voorbije dagen slechts met mondjesmaat distantieerde van het beruchte zeventigpuntenplan, en slechts omdat het goed uitkwam om in te hakken op de coalitievorming van SP.A/Groen met de PVDA+ in het Antwerpse district Borgerhout zich volledig distantieerde van het zeventigpuntenplan. Het bij wijze van spreken beste moest dan nog komen: de voorbije week werd Filip Dewinter tweemaal gepolst over zijn kameraad Karim Van Overmeire. Eerst in  Knack waar Dewinter bevraagd werd over de vele medestanders van het eerste uur die nu N-VA-lid zijn, minstens publiek zegden N-VA te zullen stemmen. Filip Dewinter: “Ik ken ze allemaal, vaak van in hun studententijd. Al die jaren deelden wij eenzelfde ideologische lijn. Ik kan me niet voorstellen dat ze in één jaar tijd helemaal veranderd zijn. Ik weet hoe ze echt in elkaar zitten, ik weet wat ze denken. Ik ken de boeken in hun bibliotheek, ik weet welke gesprekken ze voeren, wie hun maîtres à penser zijn. Het zijn namelijk ook de mijne. (…) Ik weet nog hoe emotioneel Van Overmeire was toen wij veroordeeld werden. Hij moet zijn nieuwe uitspraken maar met zijn geweten in overeenstemming brengen. In zijn plaats zou ik mezelf niet meer in de ogen kunnen kijken.” De Morgen ging er gisteren op door in een interview met Filip Dewinter.

 

“Mensen als Jurgen (Ceder, nvdr.) en Karim (Van Overmeire, nvdr.) (…) zijn ervan overtuigd dat ze via de strategie van het entrisme – zeg maar zachte infiltratie – meer kunnen bereiken dan met open vizier aan politiek te doen”, zegt Dewinter in De Morgen. “Ik twijfel er niet aan dat Karim er als schepen in zal slagen om een paar van onze standpunten te verwezenlijken. U moet weten: het Vlaams Belang zit in zijn genen. Ik ben Karim nog gaan rekruteren toen hij 15 was en voorzitter was van de NJSV. Karim en ik hebben 20 jaar samen opgetrokken, we hebben dezelfde boeken gelezen, dezelfde vorming gekregen en dezelfde reizen gemaakt. Ik kan bij wijze van spreken in zijn schedel kijken.” Wie zijn de gezamenlijke maîtres à penser waarover Dewinter in Knack sprak? Dewinter: “Onze generatie is diepgaand beïnvloed door Nieuw Rechts. Door filosofen als Alain de Benoist en Julius Evola, maar ook door politici als Jean-Marie Le Pen, Jörg Haider en Umberto Bossi. En er zijn ook een paar vormende, gemeenschappelijke ervaringen geweest. Zo zijn we samen ontvangen door de eerste Kroatische president. En natuurlijk is er ons gemeenschappelijk verleden binnen het NSV en de soms harde fysieke confrontaties met linkse tegenbetogers. Al die dingen hebben ons gemaakt tot wie we zijn. Dat veeg je niet zomaar weg als je overstapt naar een andere partij.”

 

Over Karim Van Overmeire en het zeventigpuntenplan luidt het: “Vandaag hoor ik op radio en televisie vertellen dat het zeventigpuntenplan waar hij aan mee schreef niet meer dan een puberstreek was. Met alle respect, maar hij heeft eraan meegeschreven toen hij 34 jaar was. Voor hij naar de N-VA overstapte, heeft hij nooit één woord van kritiek gehad op het zeventigpuntenplan. Integendeel. Hij heeft het als geen ander verdedigd.” Naar eigen zeggen heeft Dewinter geen rancune ten overstaan van mensen als Karim Van Overmeire, maar hij heeft daar ook wel eigenbelang bij. Dewinter: “De afgelopen maanden hebben tientallen journalisten me gebeld of ik iets wilde vertellen over het duisetere verleden van VB’ers die zich tot de N-VA hebben bekeerd. Ik heb hen allemaal moeten teleurstellen. Ik voel niet de behoefte om hen in de problemen te brengen. (…) Het zijn ooit kameraden geweest. En ik wil geen bruggen opblazen. Ik weet wie die overlopers zijn en ik weet waarom ze overgelopen zijn. Ik hoop dat de VB’ers binnen N-VA samen een strategie zullen ontwikkelen om de macht over te nemen en het cordon te breken. Van sommigen weet ik dat ze daarmee bezig zijn. Hun overstap is dan alsnog nuttig geweest.”

 

Filip Dewinter doet met open vizier aan politiek. De N-VA is gewaarschuwd. Natuurlijk moet iemand niet met pek en veren overladen blijven voor zijn verleden, en zijn we blij als iemand van mening veranderd is komend van het Vlaams Blok/Belang. Toch als het dan naar democratische richting gaat. In de journalistiek bestaat echter zoiets als een ontluizingperiode. Politieke journalisten die medewerker worden bij een politieke partij, worden als ze terugkeren naar de pers ook niet meteen terug politieke journalist. Eerst moeten ze een jaar of twee wat anders doen, als ze al terugkeren naar de politieke redactie. Waarom geeft de N-VA Karim Van Overmeire, zo snel na zijn ontslag om strategische redenen bij het VB, al meteen een uitvoerend mandaat? Waarom zou wat men voor de pers vanzelfsprekend vindt, niet gelden voor de politiek? En de partijmedewerkers die terugkeren naar de journalistiek hebben zonder uitzondering minder op hun kerfstok dan Karim Van Overmeire.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van overmeire, dewinter, aalst, oost-vlaanderen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

NOIG VERONTRUSTE AALSTENAREN REAGEREN VERDER

Maandagavond, om 19 uur stipt, vertrekt aan het Volkshuis in Aalst, aan de Houtmarkt, een optocht richting ontmoetingshuis De Brug. De Noig Verontruste Aalstenaars vragen de SP.A-Aalst, die diezelfde avond om 20 uur in ledenvergadering bijeenkomt, om niet in een asociale bestuurscoalitie te stappen met de N-VA, met dan nog Karim Van Overmeire (foto 2) als schepen.

Er is ook een petitie die je kan ondertekenen om de plaatselijke SP.A aan te sporen zich niet aan- en op te sluiten bij de voorgestelde bestuurscoalitie met de N-VA en CD&V. Het gewicht van de SP.A in zo’n bestuurscoalitie is zwak, men heeft geen blokkeringsminderheid en kan dan maar beter aan de zijde van de bevolking in oppositie gaan. De Gentse SP.A-burgemeester Daniël Termont tekende reeds de petitie, samen met zanger Jan De Wilde, ABVV-vakbondsvrouw Caroline Copers, performer-poëet Didi De Paris, professor Rik Pinxten… Namens het Anti-Fascistisch Front (AFF) tekende Ed Steffens de oproep. En nu jij.   

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aalst, oost-vlaanderen, van overmeire, actie |  Facebook | | |  Print

25-10-12

KARIM VAN OVERMEIRE: VAN DIE BOER GEEN EIEREN

Natuurlijk is de sluiting van Ford Genk het voornaamste nieuws van de dag, en vanuit deze blog dan ook alle medeleven met de getroffen werknemers en ondernemers in Limburg die het verlies van levensinvulling en koopkracht in de provincie de volgende jaren allen gaan voelen. Maar intussen loopt de coalitievorming en de uitklaring van de standpunten voor het bestuur van steden en gemeenten de volgende zes jaren verder, en het is niet het fraaiste van de mensheid dat we daarbij te zien krijgen.

De hier eerder al aangehaalde Angeltjes-blog stelde naar aanleiding van Karim Van Overmeire als schepen van Vlaamse zaken in Aalst: “Het koor linkse jakhalzen is zich aan het oefenen voor een aangepast huilconcert” met “Hugo Concentratiecamps als brommende bassolist”. Maar de eerste die zich tegen dat schepenambt uitsprak was Bart Sturtewagen, hoofdredacteur van De Standaard. In het editoriaal van zijn krant schreef hij voorbije zaterdag: “De fouten van vroeger mogen niet worden herhaald: het onderschatten van de gevolgen van migratie, het negeren van samenlevingsproblemen en het onvoldoende investeren in maatregelen die inburgering bevorderen. De eerste stap is de gemakkelijkste: schaf de schepen van Vlaamse aangelegenheden af en benoem een schepen van Onthaal.” De eis bij de actie vanavond in Aalst Geen schepen van uitsluiting maar een schepen van onthaal! lijkt geïnspireerd op dit editoriaal van iemand die toch bezwaarlijk als linkse jakhals kan gebrandmerkt worden.

Ook geen jakhalzen, maar wel links, zijn ze bij het ABVV. In een persmededeling roept het ABVV Oost-Vlaanderen alle Aalsterse politieke partijen op “om de juiste prioriteiten te stellen en de echte problemen aan te pakken. Investeren in onderwijs, kinderopvang, armoedebestrijding, sociale huisvesting, tewerkstelling en een echte maatschappelijke integratie moet voorrang krijgen op het onderstrepen van de Vlaamse romantiek.” Want dat laatste is zowat het enige wat we al over het bestuursakkoord in Aalst hebben vernomen: meer leeuwenvlaggen aan gebouwen, aangepaste verwelkomingsborden, de tricolore burgemeesterssjerp niet meer dragen, de Vlaamse Leeuw op straatnaamborden, voor alle huizen een Vlaamse Leeuw-vlag… Als het om de echt belangrijke dingen gaat in deze optiek – inburgeringscursussen, Nederlandse taallessen… – dan kijkt men naar Brussel. Of die daarvoor centen hebben. En dan kan het huilkoor vanuit Aalst opsteken, gedirigeerd door de nieuwe N-VA-burgemeester Christoph D’Haese die toen hij nog Open VLD’er was in de Ajuinenstad campagne voerde met de slogan L’Onion fait la force.

 

We hebben de nieuwe N-VA-burgemeester maandag een e-mail gestuurd met de vraag of hij zich voor het bestuursakkoord laat inspireren door de open brief aan de lokale mandatarissen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. “Is in het bestuursakkoord dat pas werd afgesloten in Aalst een schepen voor Gelijke Kansen voorzien? Aansluitend: wat staat in dat bestuursakkoord om gelijke kansen te bevorderen en discriminatie te bestrijden?” We kregen geen antwoord, spijts we specificeerden dat we graag uiterlijk gisteren het antwoord op onze vraag kregen met het oog op dit artikel. Intussen had de kompaan van Christoph D’Haese, voormalig VB’er Karim Van Overmeire de kans om zich te distantiëren van het racistische 70-puntenplan van het Vlaams Blok. Zoals bekend schreef Karim Van Overmeire mee aan de tweede versie van dat plan, in 1996. “Behalve enkele punten wil ik geen afstand doen van het 70-puntenplan, het is geen jeugdzonde”, zei hij daarover gisteren bij Radio 1 (foto).

 

Voor de “enkele punten” uit het 70-puntenplan waar hij niet meer achter staat, is het maar de vraag of Van Overmeire er ideologisch afstand van neemt dan wel uit realiteitszin. In Het Laatste Nieuws zei Karim Van Overmeire gisteren: “Die georganiseerde terugkeer van alle vreemdelingen: dat klinkt intussen als pure fictie.” Dat is inderdaad pure fictie, maar je kan het ook principieel veroordelen. Maar dat doet Van Overmeire niet. Intussen lezen we in het N-VA-programma voor Aalst zaken als dat de N-VA-Aalst staat voor “het maximale afremmen van de inwijking, en van de import van armoede en achterstand”, en racisme en discriminatie zijn misdrijven en moeten opgevolgd worden door de politie maar “een afzonderlijk meldpunt is niet nodig”. Zo’n meldpunt haalt een drempel weg om klacht neer te leggen over racisme en discriminatie, minstens de zaken bespreekbaar te maken. Dat een meldpunt in Aalst niet nodig zou zijn sluit aan bij het allereerste punt uit het 70-puntenplan van het Vlaams Blok: het “opdoeken van het” toenmalig “Koninklijk Commissariaat voor Migrantenbeleid”.

 

Op de radio nam Karim Van Overmeire gisteren geen afstand van het 70-puntenplan. In Het Laatste Nieuws liet hij gisteren nog een opening. Karim Van Overmeire: “Ik wil mea culpa slaan als links dat ook doet.” Dat klinkt als een collaborateur die wil toegeven dat het fout was mee te heulen met de nazi’s, als links wil toegeven dat de vervolging van collaborateurs fout was. Van die boer geen eieren !

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aalst, oost-vlaanderen, van overmeire, actie |  Facebook | | |  Print

BRUNO STEVENHEYDENS: EX-VB'ER EERSTE SCHEPEN BEVEREN

Volgens de cijfers die socioloog Jan Hertogen verzamelde kregen de N-VA en het VB bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen 6,3 % minder stemmen dan de N-VA, het VB en LDD samen bij de federale parlementsverkiezingen in 2010. De rechts-populisten in het algemeen, de Vlaams-nationalisten in het bijzonder (2,6 % minder stemmen als we enkel met de N-VA en het VB in 2010 vergelijken), zijn er op achteruit gegaan op 14 oktober. Maar door de vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen zes jaar geleden, en vooral de concentratie van de stemmen bij de N-VA, boekt de N-VA natuurlijk wel winst en komen daarbij allerlei figuren bovendrijven waar je vragen bij kunt stellen.

 

Karim Van Overmeire is niet de enige N-VA-schepen stammend uit het VB. In Beveren krijgen ze met Bruno Stevenheydens (foto) zelfs een oud-VB-parlementslid die het tot eerste schepen schopt, de man dus die de burgemeester bij afwezigheid vervangt. Aanvankelijk was een coalitie N-VA - Groen/SP.A in de maak, waarbij Groen van meet af wel haar bezwaren uitte tegen de figuur van Bruno Stevenheydens. De coalitie zou echter het voordeel hebben dat zo CD&V-burgemeester Marc Van de Vijver uit beeld verdween, een man wiens bestuursstijl doet denken aan Russische en andere potentaten. In tweede instantie was een coalitie in de maak CD&V - Groen/SP.A, waarbij Marc Van de Vijver niet langer burgemeester zou zijn. Los van de inhoudelijke verschillen was daar evengoed iets voor te zeggen, want N-VA en CD&V hadden met 14 zetels elk evenveel zetels behaald. De CD&V had nog iets meer stemmen gekregen dan de N-VA (12.161 tegenover 11.580 voor de N-VA). Het probleem-Stevenheydens was dan opgelost. Maar uiteindelijk komt er een coalitie CD&V - N-VA, waarbij Marc Van de Vijver burgemeester blijft, de CD&V ook de OCMW-voorzitter krijgt, en Bruno Stevenheydens eerste schepen wordt. 

 

Tussenkomsten van Vlaams minister-president Kris Peeters, van de nieuwe keizer van Antwerpen Bart De Wever, en van minister van Landsverdediging Pieter De Crem hielpen de coalitie CD&V - N-VA in Beveren vormen. CD&V-voorzitter Wouter Beke had liever een coalitie CD&V - Groen/SP.A gezien. Bij Groen vindt men dit uiteraard een slechte zaak voor Beveren. Bruno Stevenheydens krijgt nu zijn moment de gloire, maar wat met zijn standpunten? Hij stapte in 2010 op bij het VB – mentaal had hij er al in 2009 afstand van genomen – omwille van het gebrek aan inspraak, stijl, deontologie etc., en het havendossier. Bruno Stevenheydens wil de door de Antwerpse havenuitbreiding bedreigde Beverense deelgemeente Doel behouden, maar aan de Antwerpse rechteroever houdt men bij het VB (Filip Dewinter, Jan Penris) minder aan het behoud van het pittoreske Doel en meer aan de expansiedrift van het Antwerpse havenpatronaat. 

 

Toen Bruno Stevenheydens voorjaar 2011 overstapte naar de N-VA – hij werd door Bart De Wever gevraagd om fractiesecretaris te worden van de N-VA in het Vlaams Parlement – reageerde CD&V-burgemeester Marc Van de Vijver met: “Het is niet omdat iemand van partij verandert dat hij daarom zijn extreme standpunten laat varen.” De CD&V had toen de N-VA als kartelpartner in haar rangen, en het overstappen van Stevenheydens van het Vlaams Belang naar kartelpartner N-VA baarde heel wat CD&V’ers in Beveren zorgen. In een interview met Apache begin deze maand zei Bruno Stevenheydens over zijn overstap: “Toen ik weg ging bij Vlaams Belang heb ik beslist niet na te trappen. Ik wil er dan ook weinig woorden aan vuilmaken, maar laat wel duidelijk zijn dat ik voor mijn afscheid binnen Vlaams Belang duidelijk heb gemaakt met welke inhoudelijke standpunten ik  het oneens was. Ik zag Filip Dewinter onlangs in Terzake zitten, en hij had het daar over vreemdelingen die ‘met het mes in de pamper zijn geboren’. Dat zijn uitspraken die voor mij niet kunnen. Ze zijn enkel bedoeld om te provoceren en aandacht te trekken, maar je lost er niets mee op.”

 

Het enige wat Stevenheydens concreet maakt, is het afstand nemen van de stijl van Dewinter. Is er niet meer om afstand van te nemen bij het VB, buiten ook nog het standpunt over de Antwerpse haven? Standpunt dat overigens bij de N-VA (Bart De Wever, Philippe Muyters) ongeveer hetzelfde is. Meeleven met de bewoners en mensen die houden van Doel, maar als puntje bij paaltje komt voorrang geven aan de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven dat een bijkomend Saefthingedok wil laten uitgraven, terwijl het vlabij gelegen Deurganckdok nog altijd maar voor twintig procent benut wordt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beveren, oost-vlaanderen, stevenheydens |  Facebook | | |  Print

16-10-12

DE VB-SCORES: OOST-VLAANDEREN

Oost-Vlaanderen, met de absolute meerderheid voor de SP.A-Groen-coalitie in Gent. Maar wat doet het VB er?

 

Aalst: 22,8 % / 10,8 % / - 12 % / - 52,6 % / 10 / 4 / - 6

Aalter: 0 % / 5,5 % / + 5,5 % / + 100 % / 0 / 0 / 0

Assenede: 9,7 % / 5,5 % / - 4,5 % / - 46,4 % / 1 / 0 / -1

Berlare: 10,4 % / 5,7 % / - 4,7 %/ - 45,2 % / 2 / 0 / - 2

Beveren: 27,1 % / 9,1 % / - 20 % / - 73,8 % / 9 / 2 / - 7

Brakel: 8,9 % / 4,9 % / - 4 % / - 44,9 % / 1 / 0 / 1

Buggenhout: 13,4 % / 6,8 % / - 6,6 % / - 49,2 % / 3 / 1 / - 2

De Pinte: 7,4 % / 0 % / - 7,4 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Deinze: 10,3 % / 3,9 % / - 6,4 % / - 62,1 % / 2 / 0 / - 2

Denderleeuw: 17,8 % / 12, 7 % / - 5,1 % / - 28,6 % / 4 / 3 / - 1

Dendermonde: 19 % / 8,6 % / - 10,4 % / - 54,7 % / 7 / 2 / - 5

Destelbergen: 13,8 % / 5,2 % / - 8,6 % / - 62,3 % / 3 / 0 / - 3

Eeklo: 13 % / 7,1 % / - 5,9 % / - 45,4 % / 3 / 1 / - 2

Erpe-Mere: 16,9 % / 5,9 % / - 11 % / - 65 % / 4 / 0 / - 4

Evergem: 15,9 % / 8,9 % / - 7 % / - 44 % / 5 / 2 / - 3

Gavere: 8,5 % / 4,4 % / - 4,1 % / - 48,2 % / 1 / 0 / - 1

Gent: 18,1 % / 6,5 % / - 11,6 % / - 64,1 % / 9 / 2 / - 7

Geraardsbergen*: 14,5 % / 7,3 % / - 7,2 % / - 49,6 % / 4 / 1 / - 3

Haaltert: 12,8 % / 0 % / - 12,8 % / - 100 % / 3 / 0 / - 3

Hamme: 17,9 % / 8,9 % / - 9 % / - 50,2 % /  5 / 2 / - 3

Herzele: –

Horebeke: –

Kaprijke: –

Kluisbergen: –

Knesselare: –

Kruibeke*: 15,2 % / 8,5 % / - 6,7 % / - 44 % / 4 / 1 / - 3

Kruishoutem: 8 % / 2,6 % / - 5,4 % / - 67,5 % / 0 / 0 / 0

Laarne: –

Lebbeke: 12,2 % / 6,7 % / - 5,5 % / - 45 % / 3 / 1 / - 2

Lede: 15,8 % / 6,4 % / - 9,4 % / - 59,5 % / 4 / 1 / - 3

Lierde: –

Lochristi: 9,7 % / 4,3 % / - 5,4 % /  - 55,6 % / 2 / 0 / - 2

Lokeren: 19,9 % / 7,9 % / 12 % / - 60,3 % / 6 / 2 / - 4

Lovendegem: 12,9 % / 7,9 % / - 5 % / - 38,7 % / 2 / 1 / - 1

Maarkedal: –

Maldegem: 10,3 % / 5,5 % / - 4,8 % / - 46,6 % / 2 / 0 / - 2

Melle: –

Merelbeke*: 11,1 % / 4,8 % / - 6,3 % / - 56,7 % / 3 / 0 / - 3

Moerbeke: 10,3 % / 0 % / - 10,3 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Nazareth: 8,1 % / 3,6 % / - 4,5 %/ - 55,5 % / 1 / 0 / - 1

Nevele: 8,6 % / 5,4 % / - 3,2 % / - 37,2 % / 1 / 0 / - 1

Ninove*: 23,6 % / 26,5 % / + 2,9 % / + 12,3 % / 8 / 9 / + 1

Oosterzele: 6,3 % / 4,1 % / - 2,2 % / - 34,9 % / 0 / 0 / 0

Oudenaarde: 8,8 % / 3,5 % / - 5,3 % / - 60,2 % / 2 / 0 / - 2

Ronse: 23,9 % / 14,2 % / - 9,7 % / - 40,6 % / 7 / 4 / - 3

Sint-Gillis-Waas: 19,6 % / 8,4 % / - 11,2 % / - 57,1 % / 5 /1 / - 4

Sint-Laureins: –

Sint-Lievens-Houtem: 8,9 % / 0 % / - 8,9 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Sint-Martens-Latem: 5,2 % / 0 % / - 5,2 % / - 100 % / 0 / 0 / 0

Sint-Niklaas: 26,6 % / 11,7 % / - 14,9 % / - 56 % / 11 / 5 / - 6

Stekene: 16,2 % / 10,9 % / - 5,3 % / - 32,7 % / 4 / 2 / - 2

Temse: 24,2 % / 13,5 % / - 10,7 % / - 44,2 % / 7 / 3 / - 4

Waarschoot: 8,7 % / 4,3 % / - 4,4 % / - 50,6 % / 1 / 0 / - 1

Waasmunster: 12,6 % / 5,1 % / - 7,5 % / - 59,5 % / 2 / 0 / - 2

Wachtebeke: 10,7 % / 0 % / - 10,7 % / - 100 % / 1 / 0 / - 1

Wetteren: 8,5 % / 6,0 % / - 2,5 % / - 29,4 % / 2 / 1 / - ,1

Wichelen: 12,4 % / 5,7 % / - 6,7 % / - 54 % / 2 / 0 / - 2

Wortegem-Petegem: –

Zele*: 15,5 % / 5,4 % / - 10,1 % / - 65,2 % / 4 / 1 / - 3

Zelzate: 0 % / 5,8 % / + 5,8 % / + 100 % / 0 / 0 / 0

Zingem: –

Zomergem: –

Zottegem*: 0 % / 2,9 % / + 2,9 % / + 100 % / 0 / 0 / 0

Zulte: –

Zwalm: –

 

In Beveren, waar Bruno Stevenheydens uit het VB stapte en later overstapte naar de N-VA, verloor het VB 7 gemeenteraadszetels. In Gent verloor het VB ook al 7 zetels. In Aalst en Sint-Niklaas gaan telkens 6 gemeenteraadszetels verloren voor het VB. Beveren is ook de Oost-Vlaamse gemeente met procentueel het grootste verlies: - 73,8 %. In Hamme verliest het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) met Jan De Beule haar enig gemeenteraadslid. En in Nevele is trouwe lezer van de AFF-blog Olaf Evrard niet meer verkozen als gemeenteraadslid. Hij is nu wel verkozen als provincieraadslid in Oost-Vlaanderen. De beste score in Oost-Vlaanderen haalt het VB met de Forza Ninove-lijst van VB-parlementslid en -nationaal secretaris Guy D’haeseleer (foto).

01:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de vb-scores, oost-vlaanderen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

25-08-12

NOODKREET VANUIT DE KEMPEN

Gisteren kon je hier in één van de citaten lezen dat ze in Laakdal, in de Kempen, een probleem hebben om voldoende kandidaten te vinden voor de VB-lijst, maar ze anderzijds wél goed geïnformeerd zijn over het wel en wee aan de top van het VB. Vandaag het volledige verhaal.

 

Laakdal is een gemeente met een 15.000-tal inwoners, vlakbij Tessenderlo en Westerlo. Ludo Callens (rechts op foto 1) zegt in een persmededeling die integraal werd overgenomen door een paar kranten: “Zeggen dat de weg van het Vlaams Belang in Laakdal over rozen loopt is een overdreven ‘verbloeming’. Onze lijst kreeg drie verkozenen, waarvan één naar de CD&V is overgelopen en één naar de NV-A. Het zij zo. (En het derde VB-gemeenteraadslid in Laakdal liet het VB ook voor wat het waard is, nvdr.) Jonge mensen die op onze lijst stonden, werden uit hun vakbond gegooid (…). Zij zijn er niet meer bij, wat begrijpelijk is. Die openlijke en onverholen discriminatie en onverdraagzaamheid duurt nog steeds voort. (…) Daardoor is het moeilijk om kandidaten te vinden en dienen wij steeds met een onvolledige lijst te komen. (…) Een andere handicap is dat de media zelden of nooit een positief feit over onze partij kunnen melden.”

Het Vlaams Belang wil de rol van klokkenluider blijven spelen. “Ook in Laakdal. Iemand moet blijven zeggen dat de politiekers schandalig veel geld naar zich toehalen en dat ze nog nauwelijks een beslissing treffen waarmee de meerderheid van de bevolking kan leven. Een partij die nu al enkele jaren ons programma herhaalt en overneemt heeft nu veel succes, maar om aan de Belgische macht te kunnen deelnemen, zullen ze de grote knieval moeten doen, zoals ze al veel toegevingen hebben gedaan bij de laatste onderhandelingen. Het lijkt soms een tweede CD&V, maar dat hebben wij niet nodig, toch?” Het Vlaams Belang heeft alsnog maar twee kandidaten om op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Laakdal te staan.   

Ludo Callens zal de lijsttrekker zijn voor het VB in Laakdal. In de persmededeling zegt hij over zichzelf: “Ludo is 59 jaar (…). Hij was reeds elders actief in het Vlaams Belang en Vlott, de formatie van Hugo Coveliers (Hij stond vijfde op de lijst voor de districtsraadsverkiezingen in Berchem, nvdr.). Hij is ambtenaar bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, maar in een andere provincie. In de hoedanigheid is hij zeer vertrouwd met gemeentelijke administratie en de controle erop. Met Ludo krijgt het Vlaams Belang een gemeenteraadslid dat in de kortste keren de belangrijke dossiers door en door zal kennen. De kwaliteit van de Laakdalse gemeenteraad moet hierbij verbeteren.” Over mede-kandidaat Frank Desmet (links op foto 2) luidt het: “Frank is een 52-jarige bedrijfsleider van een helikopterbedrijf in Maastricht. (…) Zijn partner Annicq (Deneve, nvdr.) is de secretaresse van niemand minder dan Filip Dewinter in het Vlaams Parlement. Reeds tien jaar is de hoogste partijpolitiek van het land het gespreksonderwerp in zijn huiselijke kring. Frank werd aangesteld tot voorlopige dienstdoende voorzitter die de lijst zal steunen.”

 

Om een geldige lijst in te dienen moeten Ludo Callens en Frank Desmet nog minstens één vrouw vinden die op de VB-lijst in Laakdal wil staan. Geen klus voor Annicq De Neve (foto 2) want die staat reeds als tweede op de VB-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen… in Aalst. Met als gevolg dat Frank Desmet ook wel eens naar Aalst moet om daar te gaan bussen voor de partij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 stonden Frank Desmet en Annicq De Neve nog samen op een VB-lijst. In Grobbendonk. Annicq behaalde toen dubbel zoveel stemmen dan Frank. Dat Annicq niet vies is van een feestje, kunnen we getuigen. Het helpt misschien wel om stemmen te verzamelen.

22-08-12

TOCH VB-LIJST IN ASSENEDE

Vanuit het Vlaams Belang kregen we twee reacties op onderstaand bericht. Het Vlaams Belang gooit zich dan toch in de verkiezingsstrijd in Assenede en wordt de zevende lijst die in deze Oost-Vlaamse gemeente naar de gunst van de kiezer dingt.

 

Luc Vermeire is momenteel het enige raadslid van Vlaams Belang, maar hij komt in oktober op met zijn eigen eenmanslijst SA, wat staat voor Sterk Assenede. Vlaams Belang schuift nu Bart Van Dort (25 j., foto) naar voor als nieuwe lijsttrekker. Ondanks eerdere berichten over een tekort aan kandidaten. "Wij bedanken Luc Vermeire voor zijn jarenlange inzet", zegt Ortwin Depoortere, regiovoorzitter van Vlaams Belang. "Maar wij zijn er wel van overtuigd dat hij met zijn eenmanslijst de foute keuze maakt. De problemen die zich stellen in onze samenleving tonen dat een oppositiepartij als het Vlaams Belang nodig is maar ook nodig blijft.” Hoeveel stemmen in Assenede nog zullen uitgebracht worden voor het Vlaams Belang, is natuurlijk de cruciale vraag. Los van de algemene achteruitgang die voor het Vlaams Belang verwacht wordt, zal Luc Vermeire allicht ook nog een aantal stemmen voor het Vlaams Belang wegtrekken.

 

Onze opmerking in onderstaand bericht dat het Vlaams Belang waarschijnlijk maar in zes van de negentien Brusselse gemeenten zal opkomen, werd niet betwist. Ons bericht eerder deze week over de vergeten mandaten bij het Vlaams Belang werd evenmin betwist.

12:40 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: assenede, oost-vlaanderen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

GEEN VB-LIJST MEER IN ASSENEDE

Assenede is een gemeente in Oost-Vlaanderen, vlakbij Zelzate, met een 14.000-tal inwoners. Zes jaar geleden presenteerden zich drie partijen bij de gemeente-raadsverkiezingen in Assenede: de plaatselijke lijst Samenplus (een mix van Open VLD, SP.A en Groen, goed voor 51 % van de stemmen), de CD&V / N-VA (39 %) en het VB (10 %). In oktober zullen er dit jaar waarschijnlijk zes lijsten zijn, maar alleszins geen VB-lijst meer.

 

Met 10 % van de stemmen kreeg het VB in Assenede één gemeenteraadslid: Luc Vermeire. Hij neemt op 14 oktober opnieuw deel aan de gemeenteraads-verkiezingen, maar dan in eigen naam. Niet dat er ruzie is met het VB, maar de man krijgt simpelweg geen andere mensen meer warm om mee op een VB-lijst te staan. Luc Vermeire, gepassioneerd verzamelaar van militaria, besliste daarom om op te komen met een eenmanslijst. "Het lukt mij niet om met Vlaams Belang een deftige lijst samen te krijgen, dus stop ik er mee", zegt Luc Vermeire. "De partij wil minstens vijf kandidaten op de lijst, anders beginnen we er niet aan.” Zes jaar geleden waren er nog vijf kandidaten voor de VB-lijst in Assenede. Nu dus niet meer.

 

“Wij worden door de 'zogezegd' democratische partijen nog altijd niet aanvaard”, vervolgt Luc Vermeire. “En dat maakt het echt moeilijk om mensen warm te maken op onze lijst te staan. Overstappen naar een andere partij, wil ik zeker niet doen. Dus zit er maar één ding op: opkomen met een eigen eenmanslijst. Mijn ideologie blijft nog altijd dezelfde. Ik doe het nu gewoon onder de vlag van SA. Wat staat voor Sterk Assenede. Luc Vermeire: “Ik heb ondertussen ontslag genomen uit Vlaams Belang. De partij blijft in Assenede nog zoeken naar kandidaten. Maar wat mij niet gelukt is, zal een ander wellicht ook niet lukken."

 

In oktober zullen de inwoners van Assenede allicht kunnen kiezen uit de Samenplus-lijst, een lijst van de CD&V, een N-VA-lijst (met schepen Guido Van de Veire, losgeweekt uit Samenplus), en de eenmanslijsten van respectievelijk kunstenaar Pim De Rudder, de lijst van ex-VB’er Luc Vermeire, en de LeF-lijst van Alex Van Wynsberghe. LeF staat voor 'Links en Fier'.

 

Foto: Luc Vermeire bij een Voorpost-betoging op 1 maart 2009 in Maastricht (Nederland). Assenede is niet de enige plaats waar we geen VB-lijst meer zullen vinden op 14 oktober. In Brussel bijvoorbeeld kwam het Vlaams Belang zes jaar geleden op in twaalf van de negentien gemeenten, nu waarschijnlijk nog maar in zes gemeenten. Misschien acht. Een geluk bij een ongeluk is dat er nog tijd is tot half september om de lijsten samen te stellen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: assenede, oost-vlaanderen, 14 oktober, leegloop |  Facebook | | |  Print

13-06-12

FIJNZINNIGHEID IS NIET HET HANDELSKENMERK VAN HET VB (2)

Het Vlaams Belang pakt in Eeklo uit met een tekening van hun huiscartoonist Fré (Frederik Pas) waarop het hoofd van de Eeklose burgemeester Koen Loete (CD&V) afgehakt wordt door een moslim. Inspiratie voor de cartoon vond Fré, of wie hem dit influisterde, in de legende van ‘Den Eeklooschen herbakker’.

 

Het VB-Eeklo legt uit: “Vroeger zou je bij de bakker van Eeklo terecht kunnen als je hoofd je niet beviel. Dit werd dan afgehakt en tijdelijk vervangen door een boerenkool, terwijl je hoofd werd ‘herbakken’ in een oven. Ook oude en versleten politici konden hun ijdele tuit dus vlak voor de verkiezingen laten herbakken om met een volksvriendelijker hezicht terug in de gunst van de kiezer te komen.” Op de VB-poster zitten de Eeklose burgemeester en enkele schepenen te wachten op een nieuw hoofd “en wel om in de gunst van de ‘nieuwe kiezers’ te komen: de steeds groter wordende groep allochtonen in onze stad.”

 

“Jammer genoeg voor hen”, vervolgt het VB-Eeklo, “komen ze (…) tot overmaat van ramp als Vlaams Belang-‘kopstukken’ terug uit de oven. Hoe dat komt? Omdat de Eeklose ovens niet zomaar experimenteren maar de hoofden een karakter- en gedaanteverwisseling geven die het uitzicht van en samenleven in onze stad ten goede komt. Eeklo blijft alleen Eekloos door een sterk Vlaams Belang: geen slapjanussen die het hoofd laten hangen (…) De Eeklonaar weet ondertussen maar al te goed dat na zes jaar keiharde oppositie alléén het Vlaams Belang zich radicaal verzet tegen de multicultuur en de immigratie-invasie.”

 

Bovenaan de VB-poster moet de Eeklonaar, naast de blonde vrouw met een kinderwagen, Filip Lecompte en Peter Pauwels herkennen. De eerste is VB-gemeenteraadsfractieleider in Eeklo en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De tweede is VB-personeelslid, VB-afdelingsvoorzitter en auteur van Voorrang van Rechts. Andere kandidaten op de VB-lijst voor oktober zijn Frederik ‘Voorrang voor het eigen volk!’ Cattoor, Wilfried ‘Thuis zijn in eigen stad!’ Oreel, Patricia ‘Vlamingen éérst, ook in Eeklo!’, Sophie ‘Het Vlaams Belang is ook een vrouwenzaak!’ Van Eeghem, Emma ‘Meer veiligheid, minder immigratie!’ Luckx en Kathleen ‘Een warme thuisbasis voor ieder gezin!’ Buyse.

 

VVV-voorzitter Amedé Vertenten had de affiche nog niet gezien toen hij om een reactie werd gevraagd. Amedé Vertenten: “Toestemming hebben ze zeker niet gevraagd. We zouden die trouwens ook niet gegeven hebben voor dergelijk gebruik.” De geviseerde burgemeester Koen Loete (CD&V) zegt maar matig warm of koud te worden van de cartoon. Koen Loete: “We evolueren naar een multiculturele samenleving en dat is gewoon de realiteit. Misschien moet Vlaams Belang zich tegen 14 oktober ook eens laten herbakken?” Het VB zal nog veel bakbeurten nodig hebben om Eeklo te kunnen besturen. In 2006 kreeg de partij, met toen ook Filip Lecompte als lijsttrekker, 13 % van de stemmen en drie verkozenen (op in totaal vijfentwintig gemeenteraadsleden).

 

Wat het ook wordt: de burgemeester voorstellen als dat hij met een zwaard onthoofd wordt door een moslim is beledigend zowel voor de burgemeester als voor de moslims. De fatsoensgrens wordt hier nog maar eens overschreden. Van geen enkele politieke partij verwacht je zoiets. Behalve van het Vlaams Belang. Daar lijkt zoiets normaal. Maar écht normaal is zoiets natuurlijk niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: eeklo, oost-vlaanderen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

25-05-12

AALST. KAN JE NOG RIDICULER ZIJN ?

Gisterenavond is Jean-Jacques De Gucht (28 j.), Open VLD-volksvertegenwoordiger en zoon van Eurocommissaris Karel De Gucht, in Aalst in het huwelijksbootje gestapt (foto 1). Het zou twee dagen feest worden, met gisterenavond alvast honderden genodigden én de media.

 

Naar geld moet de jonge De Gucht niet kijken. Voor één week verblijf in zijn stulpje in Toscane vraagt vader De Gucht in hoogseizoen 7.990 euro per week, en de vader van de bruid is eigenaar van een verffabriek. Maar na de wittebroodsweken wacht Jean-Jacques De Gucht de strijd om het stadhuis en de burgemeesterssjerp van Aalst. Van 1988 tot en met 2006 nog in handen van de blauwe Annie De Maght. Toen de ruzie bij de liberalen te groot werd, overgenomen door de katholieke ‘torenpoepster’ Ilse Uyttersprot. Hoeveel kans de jonge De Gucht maakt, weten we niet. Maar bij het VB houden ze er rekening mee dat hij burgemeester kan worden. Steve Herman, de sterke man bij het VB-Aalst nadat Karim Van Overmeire overstapte naar de N-VA, liet op Facebook weten: “Als Berlarenaar JJ De Klucht burgemeester van Aalst wordt verhuis ik net als Filip Dewinter naar Namibie :-) !” Meerdere VB’ers zeggen mee te zullen gaan naar Namibië.

 

Steve Herman is zelf een inwijkeling bij het VB: van 1993 tot en met 1998 allerlei bestuursmandaten bij de VLD, zowel in Aalst als nationaal waar hij het bracht tot secretaris-generaal van de VLD-Jongeren. In 1999 vervolgens door Karim Van Overmeire binnengehaald bij het VB. En zoals dat wel meer gaat bij bekeerlingen, de nieuwelingen worden de hardste roepers. In zijn verkiezingsaffiche voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen in oktober heeft Steve Herman een typisch Vlaams Blok-element overgenomen om zijn naam te profileren (foto 2). Zijn slogan is Radicaal, niet ridicuul, maar kan je nog ridiculer zijn dan met te beloven om net als Dewinter te verhuizen naar Namibië terwijl iedereen weet dat Dewinter toch niet verhuisde toen Elio Di Rupo premier werd. En door te refereren aan het Vlaams Blok. Dat is toch helemaal passé.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aalst, oost-vlaanderen, herman |  Facebook | | |  Print

06-05-12

VB-ZELE IS NIET LANGER VB-ZELE, MAAR VB-ZELE

Ivan De Vadder, Johan Ackaert (Universiteit Hasselt, politicoloog gespecialiseerd in gemeenteraadsverkiezingen) en anderen wordt het niet gemakkelijk gemaakt de volgende afgang van het Vlaams Belang correct in te schatten. Neem nu in Zele (Oost-Vlaanderen, circa 20.000 inwoners).

 

Het VB-Zele is daar niet langer VB-Zele maar wordt VB-Zele. Voluit: Het Vlaams Belang Zele is daar niet langer Vlaams Belang Zele, maar wordt Vlaams Bestuur Zele. De drie Vlaams Belang-gemeenteraadsleden in Zele scheurden zich los van het Vlaams Belang en gaan verder onder de naam Vlaams Bestuur. “Na lang beraadslagen en onderhandelen is de kogel nu door de kerk”, zegt gemeenteraadslid en Vlaams Bestuur-lijsttrekker Andreas Van Driessche (foto 1) in Het Nieuwsblad. “Er zijn een paar argumenten waar wij als Zeelse fractie niet achter staan. Zo geloven ze op nationaal vlak in een cordon sanitaire, terwijl wij dat niet meer doen”, vertelt Van Driessche. “We gaan ook voor een meer zachtere aanpak dan het Vlaams Belang. Soms gaan ze te ver in hun bewoordingen, waarin wij in andere woorden hetzelfde zouden zeggen.” Van Driessche geeft als voorbeeld de nuance tussen “deportatie” en “uitwijzing”.

Het nieuwe VB-Zele is nog steeds een uitgesproken Vlaamse partij. “We profileren ons nog steeds zo en willen het beheer in onze gemeente aanpassen en verbeteren”, legt de lijsttrekker uit. De naam geeft wel duidelijk de sporen van de oude partij aan. “Daar hebben we bewust voor gekozen, omdat we onze eigen kiezers niet willen verliezen. We willen hen tegemoetkomen.” In Het Laatste Nieuws laat Andreas Van Driessche nog enige twijfel of de B in de afgekorte partijnaam blijft staan voor “Bestuur”. Misschien wordt het nog iets anders, maar het blijft wel een B als beginletter. “Vlaamse Babes” zal het wel niet worden, te oordelen naar de portretten van de VB-gemeenteraadsleden. Naast Andreas Van Driessche, Pierre De Bock en Bart Kesteleyn (foto 2).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, zele, oost-vlaanderen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

13-12-11

ROB VERREYCKEN MAG NIET MEER OP VB-LIJST STAAN

Vorige week kon je hier lezen dat het er nog eens bovenarms opzit tussen Rob Verreycken en de rest van de wereld, in dit geval de VB-afdeling Sint-Niklaas. Omwille van een conflict met plaatselijk VB-boegbeeld Frans Wymeersch wil Rob Verreycken niet langer VB-fractieleider zijn in de OCMW-raad van Sint-Niklaas. Zijn vriendin Ann Spitaels zetelt voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid in Sint-Niklaas, weliswaar met een nationale VB-lidkaart op zak. Anders dan gewoonlijk liet de nationale partijleiding de zaak niet voort etteren, er werden besluiten getrokken voor de VB-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.

 

“Onze partij lijkt het te ontgaan dat er verkiezingen voor de deur staan”, zei Rob Verreycken op 25 november aan Het Laatste Nieuws, editie Waasland. “Daarom wil ik een signaal geven. In de meest recente peiling zakt het Vlaams Belang in Sint-Niklaas van 11 naar 5 zetels (in de gemeenteraad, nvdr.). We staan dus voor een uiterst belangrijke afspraak. We hebben een nieuw en jong gezicht nodig aan de kop. Ik ben als veertiger geen vragende partij. Wymeersch zou ook beter een stap opzij zetten. Aan hem zou moeten worden gevraagd om op een elegante manier met politiek pensioen te gaan. Hij zou beter geen plaats meer krijgen op de lijst. Als aan die voorwaarden niet wordt voldaan, stap ik uit de lokale afdeling.” Dat "nieuw en jong gezicht nodig aan de kop" lijkt er te gaan komen, maar er is nog meer.

 

RechtsActueel meldde gisteren dat hun medewerker Rob Verreycken in Sint-Niklaas niet op de VB-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 mag staan. Zijn vriendin Ann Spitaels evenmin. Op een vergadering in Sint-Niklaas werd door nationaal VB-secretaris Guy D’Haeseleer immers gemeld dat de nieuwe lijsttrekker in Sint-Niklaas een jonge vrouw wordt, dat Frans Wymeersch lijstduwer mag zijn, en Rob Verreycken en Ann Spitaels niet op de lijst mogen staan. Rob Verreycken vindt het besluit om hem uit de lokale politiek te weren “eigenlijk komisch”: “Ik werk mee aan politieke dossiers in heel Vlaanderen, maar in Sint-Niklaas moet ik zwijgen…” Toen Rob Verreycken in maart 2006 ontslag nam als Vlaams parlementslid – na zijn onparlementair gedrag, het in de wandelgangen van het Vlaams parlement vertrappelen van een vlag van de N-VA – kreeg Rob Verreycken meer tijd om zich te wijden aan… activiteiten in zijn nieuwe woonplaats, Sint-Niklaas. Maar daar heeft hij zich intussen dus ook onmogelijk gemaakt.

 

Dat Rob Verreycken, voorlopig althans nog VB-personeelslid in het Europees Parlement, partij trok voor Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke helpt hem niet bij zijn carrièreplanning. Integendeel. In een gesprek met Apache zegt Filip Dewinter wel dat nog niets definitief is beslist over de lijstvorming. Eerst wordt op lokaal vlak een voorstel gedaan, dan wordt dit achtereenvolgens op regionaal, provinciaal en nationaal vlak besproken. De uiteindelijke beslissing valt in de nationale VB-partijraad nadat het nationale VB-partijbestuur de zaak bekeken heeft. Dewinter zegt niet te weten wat Guy D’Haeseleer in Sint-Niklaas zou gezegd hebben. Dat lijkt evenwel ongeloofwaardig: het conflict in Sint-Niklaas is niet van vandaag en het lijkt dan ook onwaarschijnlijk dat Guy D’Haeseleer hierin verregaande uitspraken zou doen zonder rugdekking van de VB-partijleiding.

 

Foto: Rob Verreycken (r.) bij de voorstelling van de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV), met naast hem (l.)... nationaal VB-secretaris Guy D’Haeseleer die nu in Sint-Niklaas ging vertellen dat er voor Rob Verreycken noch zijn vriendin nog plaats is op de VB-lijst.

09-12-11

ROB VERREYCKEN GEEFT HET VOORBEELD

Dinsdag publiceerde De Wereld Morgen een lezenswaardig artikel over de Vlaamse Solidaire Vakbond (VSV) die Rob Verreycken en enkele Vlaams Belang’ers en Voorpost’ers in juli hebben opgericht, VSV die nu via de omweg van de Britse vakbond Solidarity kandidaten zou kunnen afvaardigen bij de volgende sociale verkiezingen. Solidarity is een vakbond verbonden met de Britisch National Party (BNP) van Nick Griffin. De voornaamste medewerkers van Solidarity hebben een verleden bij Blood and Honour en aanverwante. Rob Verreycken was er onmiddellijk fan van.

 

De bedoeling van Rob Verreycken is natuurlijk niet om de arbeidersstrijd te versterken, maar om die te verzwakken. Dat bleek ook al toen Rob Verreycken een kort commentaar gaf op de vakbondsbetoging vorige vrijdag tegen de regering-Di Rupo. Rob Verreycken: “De drie monopoliebonden willen hun militanten alleen een dagje vrijaf aanbieden via een voormiddagwandelingetje door Brussel. Die grote vakbondsbetoging noemen wij even nutteloos als ongeloofwaardig: de drie Belgische monopoliebonden zullen wel de laatsten zijn die een anti-Vlaamse belastingregering, onder leiding van hun politieke vrienden van de PS, écht in de problemen willen brengen...” Voor de VSV telt enkel wat de gevolgen zijn van de regering-Di Rupo voor Vlaanderen; niet wat de gevolgen zijn voor de Vlaamse arbeiders, bedienden, ambtenaren, werklozen, jongeren… Met de VSV erbij zouden de vakbondsleden niet over drie vakbonden – ACV, ABVV en ACLVB – maar over vier vakbonden verdeeld zijn. Rob Verreycken weet alles van verdelen, opsplitsen, verzwakken…

 

VB-gemeenteraadslid en partner van Rob Verreycken Ann Spitaels is onlangs opgestapt uit de VB-afdeling in Sint-Niklaas, en OCMW-raadslid Rob Verreycken dreigt ermee op te stappen. Het is al meerdere keren tot een kletterende ruzie gekomen tussen Rob Verreycken en Ann Spitaels enerzijds, en plaatselijk VB-boegbeeld Frans Wymeersch anderzijds. Frans Wymeersch is nochtans geen onbekende voor de familie Verreycken. Frans Wymeersch stichtte in 1977 samen met Wim Verreycken (foto: uiterst rechts, naast zijn rechtstaande zoon Rob) de Vlaamse Republikeinse Partij, en beiden stonden samen aan de wieg van het Vlaams Blok. Aanleiding voor het jongste dispuut is een interpellatie van Ann Spitaels, over lood in het drinkwater, in de gemeenteraadszitting van 25 november. Net als het stadsbestuur van Sint-Niklaas trokken de VB’ers Frans Wymeersch en Guido Vergult de interpellatie van Ann Spitaels in twijfel. Prompt besloot Ann Spitaels voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid te zetelen, ‘onafhankelijk’ maar wel nog met een nationale lidkaart van het VB op zak. “De scheuring van de lokale afdeling van het Vlaams Belang in Sint-Niklaas is hiermee (…) een feit”, schreef Rob Verreycken op zijn blog.

 

Wat Rob Verreycken niet vertelde op zijn blog, en ook niet bij zijn vrienden van RechtsActueel, is dat Rob Verreycken, nog vóór die gemeenteraadszitting van 25 november, ontslag heeft genomen als VB-fractieleider in de OCMW-raad in Sint-Niklaas. “Onze partij lijkt het te ontgaan dat er verkiezingen voor de deur staan. Daarom wil ik een signaal geven”, zegt Rob Verreycken in Het Laatste Nieuws. “In de meest recente peiling zakt het Vlaams Belang in Sint-Niklaas van 11 naar 5 zetels (in de gemeenteraad, nvdr.). We staan dus voor een uiterst belangrijke afspraak. We hebben een nieuw en jong gezicht nodig aan de kop.” En Rob Verreycken vervolgt: “Ik ben als veertiger geen vragende partij. Wymeersch zou ook beter een stap opzij zetten. Aan hem zou moeten worden gevraagd om op een elegante manier met politiek pensioen te gaan. Hij zou beter geen plaats meer krijgen op de lijst. Als aan die voorwaarden niet wordt voldaan, stap ik uit de lokale afdeling.” Volgens Het Nieuwsblad is Rob Verreycken al weg uit de lokale VB-partijraad.

 

Wordt de volgende stap in Sint-Niklaas de oprichting van de Verreyckenpartij? Als Rob Verreycken de vakbondsleden wil verdelen over meer vakbonden, waarom zouden dan de Vlaams-nationalistische en rechtse stemmen in Sint-Niklaas niet verdeeld worden over meer partijen?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verreycken, vsv, sint-niklaas, oost-vlaanderen |  Facebook | | |  Print

18-11-11

NIEUWE VOORPOST-AFDELING, OUDE AMNESTIE-EIS

Vorige week vrijdag, 11 november, werden in heel het land plechtigheden georganiseerd om de wapenstilstand na de Eerste Wereldoorlog te herdenken. In Sint-Niklaas maakten het Vlaams Belang, de Vlaams Belang Jongeren en de pas opgerichte Voorpost-afdeling Dender en Waas hiervan gebruik om de amnestie-eis naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog boven te halen.

 

“Op 11 november herdenken wij het einde van de Eerste Wereldoorlog”, zo meldt Björn Roose namens de pas opgerichte Voorpostkring Dender en Waas. “Maar 11 november (…) worden de slachtoffers van álle oorlogen herdacht. 66 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft dit land helaas nog steeds geen Amnestie (met hoofdletter, nvdr.) verleend aan hen die uit overtuiging de strijd met het communisme aanbonden. 66 jaar na datum werd nog steeds geen Amnestie verleend aan hen die geloofden in en ijverden voor een zelfstandig Vlaanderen (en daarvoor niet terugschrokken samen te werken met de nazi’s, nvdr.). 66 jaar later verontschuldigt deze staat zich nog steeds niet voor de genadeloze repressie tegen het Vlaamse volk.”

 

“Voor de meeste van deze slachtoffers is het intussen al te laat. En de overlevenden van die tijd vragen niets meer. Zij weten wat deze staat waard is, zij willen geen verontschuldigingen meer. Wij vragen daarom echter, in naam van de slachtoffers, dat de huidige beleidsmensen alsnog hun verantwoordelijkheid nemen en in naam van hun voorgangers deze periode afsluiten door een symbolische algemene Amnestie af te kondigen. Dit zou dan ook de eerste en de laatste goede daad zijn die deze staat kan stellen vooraleer ze ontbonden wordt.”

 

Delegaties van het Vlaams Belang Sint-Niklaas, Vlaams Belang Jongeren Waasland en Voorpost Dender en Waas stonden aan de Hoofdkerk in Sint-Niklaas met de VBJ-spandoek ‘Repressie was moord op Vlaanderen’ en een Voorpost-spandoek ‘Amnestie’. Die VBJ-spandoek was naar eigen zeggen vorig jaar “ei zo na in beslag genomen”. Vorig jaar moesten de VB’ers ook op enige afstand van de officiële plechtigheid blijven (Freddy Willockx was toen nog burgemeester van Sint-Niklaas, nvdr.). Nu mochten de VB’ers al dichterbij komen.

 

Foto: De VBJ-spandoek en de VB’ers vorig jaar. Tweede van links: Hugo Pieters, voorzitter van het Vlaams Belang Sint-Niklaas en oud VNJ-verbondsleider. Naast hem Nick Van Mieghem uit… Gent. Helemaal rechts op de foto: Björn ‘Als ik jong sterf, zal het in ieder geval niet van verveling zijn’ Roose.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sint-niklaas, oost-vlaanderen, amnestie, voorpost |  Facebook | | |  Print

16-11-11

NOG MAAR EENS WINST VOOR N-VA, VERLIES VOOR VB

Alhoewel er maandagavond een extra gemeenteraadszitting was bijeengeroepen over de Turks-Koerdische rellen in Antwerpen-Noord bleef Bart De Wever, nu nog het enige N-VA-gemeenteraadslid in Antwerpen, afwezig op die gemeenteraadszitting. Bart De Wever is bezig aan een Ronde Van De Districten, en was maandagavond in Berchem waar een vijfhonderdtal mensen voor hem opdaagden.

 

Naar eigen zeggen zal Bart De Wever (foto) pas bij de kerstkalkoen nadenken over de vraag of hij kandidaat-burgemeester voor Antwerpen is, maar hoe meer men hem vraagt of hij kandidaat is, neemt de neiging toe om inderdaad te gaan voor het burgemeesterschap van Antwerpen (en dus niet meer een prominente rol bij de volgende Vlaamse en federale verkiezingen te spelen). Intussen heeft de N-VA een onderzoeksbureau bij 1 000 Antwerpenaren laten peilen naar hun mening over mobiliteit, veiligheid, migratie en integratie, en stadsontwikkeling. Meteen werd ook gevraagd naar de stemintenties van de Antwerpenaren, en volgens deze peiling zou de N-VA met 30 % van de stemmen met ruime voorsprong de grootste partij van Antwerpen worden, gevolgd door de SP.A (17 %), VB en Groen! (beide 11,5 procent). Volgens dit onderzoek heeft de N-VA nog groeipotentieel: liefst 40 % van de Antwerpenaren zou bereid zijn een stem voor de N-VA te overwegen.

 

De resultaten van deze peiling liggen in de lijn van een eerdere enquête van Gazet van Antwerpen. Alleen scoorde de SP.A daarin een stuk hoger (26 %), evenals het VB (19 %). De andere resultaten liggen binnen de foutenmarge bij elke enquête. In beide peilingen zegt 13 % van de Antwerpenaren niet te weten op welke partij te zullen stemmen, of niet te willen zeggen op wie ze zullen stemmen. Of het VB nu uitkomt op 11,5 % of 19 % (komend van 33,5 %), duidelijk is dat de N-VA het VB “leegzuigt”. De term is niet van ons, maar is al eerder gebruikt. Volgens de jongste peiling zouden 1/3 van de N-VA-stemmen nog VB-stemmen geweest zijn in 2006, en zou de N-VA 46 % weghalen van al wie ooit VB stemde. Het idee van Filip Dewinter om een Vlaams-rechts front te vormen wordt daarmee helemaal belachelijk. Waarom zou de N-VA front vormen met het VB als de N-VA volop stemmen weghaalt bij het VB, en zo de sterkste partij in Antwerpen wordt. Het VB light.

 

Ook in Sint-Niklaas werd gepeild naar de stemming. Volgens een enquête die Het Laatste Nieuws kon inzien zou het linkse kartel SP.A - Groen! - S.O.S. 2012 goed zijn voor 36 % van de stemmen (+ 0,5 %). De N-VA zou 26,8 % halen, de CD&V 15 % en het VB 12,8 %. Voor het VB is dat komend van 26,6 % iets meer dan een halvering van het aantal stemmen. Verkiezingen zijn steeds de slotsom van een aantal stemverschuivingen. De SP.A bijvoorbeeld kan stemmen verliezen aan een partij, maar dan weer stemmen winnen bij een andere partij. Opvallend aan de enquête in Sint-Niklaas is dat de SP.A nogal wat stemmen terugwint van het VB. Frans Wymeersch, Rob Verreycken, Ann Spitaels… eat your heart out. Niet alleen verliest het VB in Sint-Niklaas de helft van haar stemmen, veel van die stemmen gaan naar aartsvijand SP.A - Groen! - SOS 2012.

02-10-11

RUZIE (WEER EENS) BIJGELEGD IN SINT-NIKLAAS

Het zit er nog eens bovenarms op tussen Rob Verreycken (links op foto 1 – bekend als Rob ‘Klop’ Verreycken, OCMW-raadslid in Sint-Niklaas), Ann Spitaels (foto 2 – VB-gemeenteraadslid in Sint-Niklaas, huidige partner van Rob Verreycken) en Frans Wymeersch (rechts op foto 1 – al jarenlang boegbeeld van het VB in Sint-Niklaas, VB-fractieleider in de gemeenteraad van Sint-Niklaas).

 

 Het zit er “nog eens” bovenarms op want met eenmaal googlen met de namen van de drie kemphanen kom je vlug uit op een artikel uit Gazet van Antwerpen van 30 juni 2009, Sint-Niklaas – Ruzie binnen Vlaams Belang-fractie. In het artikel lezen we: “Bij een punt op de gemeenteraad over ontwikkelingssamenwerking vroeg Vlaams Belang-gemeenteraadslid Ann Spitaels plots het woord. Dat gebeurt niet al te vaak, maar opmerkelijker deze keer was de reactie van VB-fractieleider Frans Wymeersch. “’k wil duidelijk maken dat deze tussenkomst enkel en alleen voor rekening is van Ann Spitaels. Dit is niet namens onze fractie’, zei Wymeersch. Bij de stemming over dat agendapunt waren er bij het Vlaams Belang vijf ja-stemmen, twee nee-stemmen en één onthouding. Een duidelijk signaal dat het bij het VB niet loopt als het zou moeten."

 

En verder: “’k heb gewoon gezegd waar het op slaat’, wilde Wymeersch kwijt. ‘Als Ann Spitaels al maanden afwezig is op de fractievergaderingen waar we de gemeenteraad voorbereiden, moet ze ook geen tussenkomsten doen waar niemand van op de hoogte is.’ Maar de verdeeldheid tussen de gemeenteraadsleden gaat verder dan het afwezig zijn op een vergadering. ‘Alle problemen zijn begonnen toen Wim en Rob Verreycken uit Antwerpen naar Sint-Niklaas gekomen zijn. Dat heeft hier heel wat kapot gemaakt’, zegt een insider bij het Vlaams Belang die liever anoniem blijft. ‘Het botert absoluut niet tussen beide Verreyckens en Wymeersch. Nu gemeenteraadslid Ann Spitaels ook een relatie is begonnen met Rob Verreycken (…) staat de bom helemaal op barsten.”

 

Er werd een extra bestuursvergadering over deze kwestie bijeengeroepen, maar twee jaar later is het weer van hetzelfde. Een paar dagen geleden titelde Rob Verreycken op zijn blog Intimidatie door Frans Wymeersch: de maat is vol. Wat was er aan de hand? Rob Verreycken herinnert eerst aan een uitspraak van Frans Wymeersch die in een krant zei dat het VB "incestueus bezig" is, iets wat Rob Verreycken en Ann Spitaels niet leuk vonden. Toen Ann Spitaels bij de laatste gemeenteraadszitting het woord vroeg “eiste (en kreeg) Wymeersch een schorsing van de zitting, die gebruikt werd om Ann Spitaels te intimideren, om te proberen haar te verhinderen het woord te voeren.” Spitaels liet zich niet doen en hield een tussenkomst “om te zeggen dat de renteloze lening van meer dan 200 000 euro voor de linkse vereniging ‘Bevrijde Wereld’ geen goede zaak is voor de Sint-Niklase belastingbetaler.”

 

Opnieuw werden de kemphanen bijeengeroepen voor overleg, en volgens Rob Verreycken zijn nu afspraken gemaakt dat Ann Spitaels niet monddood mag gemaakt worden in de gemeenteraad, dat alle lokale mandatarissen in het plaatselijk VB-blaadje aan bod zullen komen, en er voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar “gekozen wordt voor verandering”. Rob Verreycken heeft nu het artikel Intimidatie door Frans Wymeersch: de maat is vol van zijn blog verwijderd. Met Google Cache is het evenwel terug op te vissen en goede zielen als wij zijn, tonen we het hier. En nu maar hopen dat ze in Sint-Niklaas vlug aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar toe zijn, waar “gekozen wordt voor verandering”. Altijd maar ruzie maken, daar wordt een mens niet beter van.

 

Na de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in 2009 dacht Frans Wymeersch eraan om ontslag te nemen uit al zijn functies, ook die van gemeenteraadslid. De verkiezingsuitslag viel Wymeersch dik tegen, al was er natuurlijk een verklaring voor.  Sommige kandidaten hebben hier geen moer, geen kl…n gedaan in de campagne”, zei Frans Wymeersch op de verkiezingsavond. Frans Wymeersch was lijstduwer bij die verkiezingen. Sint-Niklaas was ook vertegenwoordigd op de opvolgerslijst bij diezelfde verkiezingen, met de negende op de lijst. Ann Spitaels.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sint-niklaas, oost-vlaanderen, verreycken, wymeersch |  Facebook | | |  Print

24-08-11

GEEN VERZOENING TUSSEN (EX-) VB'ERS

Bij ons eerste bericht over het opstappen van Tom Van Den Troost als nationaal persverantwoordelijke van het Vlaams Belang schreven we: “Hij wenst er geen verklaring over af te leggen. Het is dan ook afwachten wat het wordt met zijn mandaat als enig VB-raadslid bij het OCMW in Buggenhout (Oost-Vlaanderen).” Intussen heeft Tom Van Den Troost zijn ontslag uitgebreid gemotiveerd en weten we ook hoe het verder gaat met zijn mandaat als OCMW-raadslid.

 

Tom Van Den Troost (foto 1) stapt ook op als OCMW-raadslid in Buggenhout. Van Den Troost is momenteel op zoek naar een nieuwe baan. “Niks in de politiek. Daar heb ik mijn buik van vol. Ik heb altijd gedacht dat Vlaams Belang geen partij zou zijn zoals alle andere. Niet dus. En daarover ben ik zeer ontgoocheld.” Met Tom Van Den Troost stapt ook Peter De Vos op bij het VB. Hij was voorzitter van de VB-afdeling Buggenhout en lid van de VB-regioraad Dendermonde - Sint-Niklaas. In Zwevegem (West-Vlaanderen) laat Pascal Maertens (foto 2) het VB voor wat het is. Eind vorig jaar nam hij al ontslag als voorzitter van de plaatselijke VB-afdeling. Nu neemt hij ook ontslag als VB-raadslid in het OCMW van Zwevegem… maar hij blijft hij er wel zetelen als onafhankelijke. Pascal Maertens liet weten contact op te nemen met de Belfortploeg van Francis Van den Eynde.

 

Op de IJzerwake vorige zondag verliep de confrontatie tussen de VB-leiding en de Belfortploeg rustig. Toch als we onze bron mogen geloven. “Bij het begin van de wake was er enige commotie. De Belfortploeg zou in groep op de weide komen. ‘Ze zijn iets van plan’, klonk het hier en daar. Maar meer dan samen op de weide komen en daar vlakbij de ingang blijven staan en zitten, deden ze niet… omdat ze niets van plan waren. Ze werden niet op applaus onthaald, maar ook niet op boe-geroep.” Met de oproepen tot eendracht die in de toespraken op de IJzerwakeweide klonken, kon niemand het zich permitteren om de andere uit te jouwen.

 

De oproepen tot eendracht hadden anderzijds niet tot effect dat Bruno Valkeniers en Frank Vanhecke, de huidige en de vorige VB-voorzitter, in elkaars armen vielen, elkaar eens goed knuffelden en ze de spons veegden over de verwijten die ze wederzijds hadden gemaakt. 

28-06-11

VAN GENT TOT GENK: MISERIE, MISERIE, MISERIE

Het geduld van Filip Dewinter was sinds vrijdag op toen hij vernam dat de vijf Gentse VB-gemeenteraadsleden die samen de Belfortploeg vormen, de vier andere Gentse VB-gemeenteraadsleden uit de commissies zouden zetten omdat het onmogelijk is met hen samen te werken. VB-voorzitter Bruno Valkeniers heeft gisteren de vijf (Francis Van den Eynde, Kristina Colen, Geert De Jaeger, Omer Denis en Mireille van Bellegem) uit de partij gezet. Maar daarmee zijn de problemen van het VB nog niet opgelost.

 

Zaterdag 18 juni heeft de VB-partijraad beslist dat de vijf dissidente Gentse gemeenteraadsleden hun Belfortploeg en de bijbehorende website moesten opdoeken, en meningsverschillen voortaan binnenkamers dienden te uiten, niet in de pers. "Indien uiterlijk 30 juni 2011 aan deze voorwaarden niet werd voldaan óf indien men tussentijds één of meerdere der hogervermelde voorwaarden niet naleefde, oordeelde de partijraad dat men zich buiten de partij plaatst en gaf de partijraad de opdracht aan de partijvoorzitter om de nodige maatregelen te nemen tot uitsluiting van het lid", schrijft Bruno Valkeniers in een brief aan de Belfortploegleden. Volgens Valkeniers wijst de beslissing van de Belfortploeg over de vier andere Gentse VB-gemeenteraadsleden erop dat de Belfortploeg de beslissing van de partijraad niet willen naleven. "Bijgevolg moet ik vaststellen dat u zichzelf buiten de partij heeft geplaatst. Wij kunnen u dan ook niet langer als lid van de partij beschouwen", luidt het. Ook de lidmaatschappen, mandaten en functies die de vijf namens of in het Vlaams Belang uitoefenden worden beëindigd. De belangrijkste mandaten van de vijf (alle vijf gemeenteraadslid, twee ook nog provincieraadslid) kan Bruno Valkeniers evenwel niet beëindigen. Het zijn mandaten die de verkozenen toebehoren en niet een partijvoorzitter.

 

Met zijn beslissing gisteren houden de problemen voor Bruno Valkeniers echter niet op. Niet in Gent en omstreken, niet in Genk en omstreken. We schreven eerder al over de problemen voor het VB in de Limburgse gemeente As, vlakbij Genk. Leo Degraeve (foto 1), VB-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, nam er in maart om gezondheidsredenen ontslag als VB-gemeenteraadslid. Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 kreeg hij een herseninfarct waardoor hij half verlamd is. Zijn echtgenote assisteerde hem daarom bij de gemeenteraadszittingen. Werner Feyaerts werd in maart en april uitgenodigd om als eerste opvolger op de VB-lijst zijn eed als gemeenteraadslid af te leggen, maar tevergeefs. Men nodigde daarop de volgende op de VB-lijst uit, maar Sandra Note daagde evenmin op om haar eed als gemeenteraadslid af te leggen. Voor de gemeenteraadszitting deze maand werd dan maar Eleonora Vanseer uitgenodigd, maar ook zij verscheen niet. Men is dus al vier gemeenteraadszittingen aan het proberen een opvolger voor VB'er Leo Degraeve te vinden. En hoe is het met Marleen Croes (foto 2), fractieleidster van de tweekoppige VB-gemeenteraadsfractie in As? Ze kwam deze maand voor de vierde opeenvolgende keer niet opdagen voor de gemeenteraadszitting.

 

Een meerderheid van de VB-gemeenteraadsleden in Gent wordt uit de partij gegooid, en in de buurt van Genk vindt men geen gemeenteraadsleden meer die voor het VB willen zetelen. Bij het VB mag de partijvoorzitter blijven. Zo’n goeie hebben ze daar nog niet gehad.

17-03-11

VOOR EEN KEER HET VB EEN EERBAAR STANDPUNT HEEFT...

Vandaag brengt het Belgisch koningspaar, koning Albert II en koningin Paola, een bezoek aan Maldegem. Een gemeente met een 23 000 inwoners, halverwege tussen Brugge en Eeklo. Om 10u30 worden de koning en de koningin er verwacht; om 13.00 uur zijn ze alweer weg. Tussendoor gaan het VB, Voorpost en NSV proberen te protesteren tegen het koningshuis.

 

De koning bezoekt in Maldegem een drukkerij; de koningin bezoekt intussen een woon- en zorgcentrum voor bejaarden. Het VB was in Maldegem bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 goed voor 10 % van de stemmen en twee verkozenen. De twee VB-verkozenen, lijsttrekker Wilfried De Metsenaere en tweede op de lijst Jacques Laureyns, hebben pas ontslag genomen als VB-lid. In de gemeenteraad zullen ze voortaan als onafhankelijke zetelen. “Er werden ons standpunten vanuit het bestuur opgedrongen. Nu ook met dat pamflet tegen het bezoek van de koning en koningin (een A4’tje waarin de monarchie als geldverslindend instituut wordt gehekeld, dat er enkel is om de belangen van de Franstaligen te behartigen - nvdr.), waarom dat extremistisch gedoe? Ik was het beu om steeds met een mes in de rug in de gemeenteraad te zitten”, zegt Wilfried De Metsenaere.

 

Het VB betreurt het vertrek van haar enige twee gemeenteraadsleden in Maldegem, en vermoedt dat het vertrek meer te maken heeft met de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Feit is dat het VB vanuit Gent en Brussel Sabrina Dessein (32 j., op foto 2 samen met VB-voorzitter Bruno Valkeniers) als VB-boegbeeld voor Maldegem naar voren schuift. Wat er ook van is, blijft dat voor een keer het VB een eerbaar standpunt heeft – tegen het koningshuis, voor een republiek met een verkozen president – haar plaatselijke mandatarissen de partijlijn niet willen volgen. Met zo’n partij, heb je beter geen partij.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maldegem, oost-vlaanderen, leegloop |  Facebook | | |  Print

14-01-11

ÉÉN, EN DAN GEEN MEER

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 behaalde het VB in Sint-Lievens-Houtem met 8,9 % van de stemmen voor het eerst een zitje in de gemeenteraad. Dat zitje ging naar VB-lijsttrekker Lieven Coppens. In augustus vorig jaar stapte Lieven Coppens echter teleurgesteld op uit de partijpolitiek en de gemeenteraad. De zoektocht naar een opvolger is nu geëindigd met de aanstelling als gemeenteraadslid van de vierde op de VB-lijst in 2006… die intussen al lang geen VB’er meer is.

 

Lieven Coppens (27 j.) zei in augustus: “Ik ben teleurgesteld in de werking van mijn partij én in de werking van de gemeenteraad. Het Vlaams Belang kalft verder af in de regio. In Aalst waar het het sterkst is, zijn er al problemen (Het Aalsterse parlementslid Karim Van Overmeire stapte in juli op bij het VB en startte met een nieuw lokaal project, Aalst Anders en Beter, nvdr.) en verder in de regio wordt het almaar triester. In Haaltert is de werking als een pudding in elkaar gezakt. In Herzele en in Zottegem raakt ze niet van de grond, en verder richting Oudenaarde is nog nauwelijks sprake van het Vlaams Belang. In Sint-Lievens-Houtem probeerde ik een werking op te starten. Sympathieke leden genoeg, maar niemand is bereid om in een werk- of studiegroep te zetelen.”

 

Zoals de wet het voorschrijft werd de eerste opvolger op de VB-lijst aangeschreven om de vrijgekomen plaats in de gemeenteraad in te nemen, maar die man – Steve Van Dijck – gaf daar tot tweemaal toe geen gehoor aan. Dan werd de tweede opvolger aangeschreven, Kathleen Van Caelenberg – de echtgenote van Steve Van Dijck – maar die gaf tweemaal evenmin thuis. En zo kwam men terecht bij Michael Van Wassenhove (22 j., foto) die vrij vlug na de gemeenteraadsverkiezingen opstapte bij het VB. Michael Van Wassenhove (in Het Nieuwsblad): “Ik was 18 jaar toen ik in de partij stapte en beschouw dat nu als een jeugdzonde. Ik werd intussen lid van Lijst Dedecker, maar in de gemeenteraad zal ik ook die partij niet vertegenwoordigen. Ik zetel als onafhankelijke.”

 

Tegen de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 zal Michael Van Wassenhove bekijken of hij nog een toekomst ziet voor een politieke loopbaan. Plaatselijk VB-voorzitter Frans Godefroit ziet het alvast niet meer zitten. Frans Godefroit: “We hadden in 2006 voor de eerste keer een vertegenwoordiging in Sint-Lievens-Houttem en verliezen die nu. Ik weet niet of ik nog de moed zal hebben om tegen de volgende verkiezingen nog een kandidatenploeg samen te stellen.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oost-vlaanderen, leegloop |  Facebook | | |  Print

22-12-10

DE LEEGLOOP BIJ HET VB

We schreven hier nog maar vorige zondag dat het voorbije jaar niet alleen een aantal parlementsleden opstapten bij het VB (Johan Demol, Greet Van Linter, Bruno Stevenheydens, Karim Van Overmeire), maar er ook in de lagere regionen een uittocht was (Borgerhout, Harelbeke, Beveren, Kortessem, Schoten… ). De leegloop zet zich intussen verder.

 

Peter Verniers (foto 1), VB-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zwevegem in 2006 en VB-fractieleider in de gemeenteraad van Zwevegem, heeft ontslag genomen als VB-lid en als gemeenteraadslid. Bij de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2009 stond hij nog als vijfde op de West-Vlaamse VB-lijst. Ook plaatselijk VB-partijvoorzitter Pascal Maertens (foto 2) houdt er mee op. Hij zal als OCMW-raadslid wel nog de legislatuur uitzitten, maar zal geen kandidaat meer zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Zwevegem is een gemeente vlakbij Kortrijk, met een 24 000 inwoners. Het VB behaalde er bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 12,1 % van de stemmen, wat de partij recht gaf op drie gemeenteraadsleden. In 2000 haalde het VB in Zwevegem nog maar 6,8 %. Peter Verniers en Pascal Mertens zeggen zich niet meer vinden in de nationale partijstrategie van het VB.

 

In Eeklo nam VB-gemeenteraadslid Joël Dobbelaar “om persoonlijke redenen” ontslag uit de gemeenteraad. Dat plaatste het VB meteen voor een probleem, want de eerste opvolger op de VB-lijst is Bruno Van den Bergh (foto 3). Die werd door het VB afgevaardigd naar de OCMW-raad maar stapte dit jaar op bij het VB. Hij zetelt in de OCMW-raad als onafhankelijke, en zetelt nu ook als onafhankelijke in de gemeenteraad. Het VB behaalde in Eeklo, centrum van het Meetjesland in de provincie Oost-Vlaanderen, stadje met een 20 000 inwoners, bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 precies 13 % van de stemmen. In 2000 was er in Eeklo nog geen VB-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. De 13 % in 2006 was goed voor drie gemeenteraadsleden. Door het ontslag van Joël Dobbelaar en de komst van Bruno Van den Bergh beperkt de VB-afvaardiging in de gemeenteraad van Eeklo zich voortaan tot nog slechts twee gemeenteraadsleden.

 

Bij zijn ontslag bij het VB in juni dit jaar zei Bruno Van den Bergh: “Ik kan mij niet meer verzoenen met de hardnekkigheid en de inconsequente werking van het Vlaams Belang. De nieuwe, verharde lijn binnen het Vlaams Belang versterkt mijn overtuiging dat het Vlaams Belang gewoonweg niet wil deelnemen aan het beleid.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, west-vlaanderen, oost-vlaanderen |  Facebook | | |  Print

22-07-09

DE VB-TOP IN OOST-VLAANDEREN

top50Wie valt het best in de smaak van de VB-kiezers? Zoals met de VB-lijst in Antwerpen hebben we de voorkeurstemmen van de VB-kandidaten in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg op 7 juni op een rijtje gezet. Een (e) achter een naam betekent dat betrokkene op de lijst van de effectieve kandidaten stond; een (o) wil zeggen dat hij of zij ze op de opvolgerslijst stond. In vet gemarkeerd wil zeggen dat die man of vrouw in de prijzenpot is gevallen en vijf jaar in het Vlaams Parlement mag gaan zetelen.

 

Eerst de top-10 en de verkozenen in Oost-Vlaanderen. Kamerlid Guy D’Haeseleer werd in de provincie Oost-Vlaanderen rechtstreeks verkozen voor een mandaat in het Vlaams Parlement maar laat zijn zitje daar over aan eerste opvolger Erik Tack (foto 2). Erik Tack, die ook nog huisarts is, viel tijdens de verkiezingscampagne in positieve zin op door op Radio 1 duidelijk geen punt te maken van de taal (Franstaligen in Ronse) noch van de verblijfssituatie (mensen zonder geldige verblijfspapieren) als het erop aankomt medische hulp te verlenen.

 

    1. Karim Van Overmeire (foto 1) (e, 21 318 voorkeurstemmen)

    2. Gerda Van Steenberge (e. 10 517)

    3. Guy D’Haeseleer (e, 9 796)

    4. Erik Tack (als effectieve kandidaat 8 227, als opvolger 7341)

    5. Johan Deckmyn (e, 7 245)

    6. Frans Wymeersch (e, 7 231)

    7. Francis Van Den Eynde (e, 6 463)

    8. Kristina Colen (e, 5 947)

    9. Alain Cleyman (e, 5 932)

  10. Barbara Pas (o, 4 754)

 

Pas op de vijfde plaats in de populartiteitspoll vinden we een Gentenaar, Johan Deckmyn op 7 juni nochtans op een zichtbare derde plaats op de lijst gepositioneerd. Hij wordt vooraf gegaan door respectievelijk iemand uit Aalst, Erpe-Mere, Ninove en Ronse. Tijdens de campagne voor 7 juni vormde Johan Deckmyn team met VB-provincieraadslid Tanguy Veys, die zelf maar twaalfde staat in de lijst (met 4 652 voorkeurstemmen).

00:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oost-vlaanderen, 7 juni, top-50 |  Facebook | | |  Print

11-06-09

SINT-NIKLAAS' VB-BOEGBEELD OVERWEEGT ONTSLAG NA TEGENVALLENDE UITSLAG. DEWINTER UIT BED GEBELD

“Het Vlaams Belang zal ook wel geweten hebben dat de 24 procent van 2004 een formidabele en eigenlijk onverwachte luxe was en dat het aartsmoeilijk zou zijn die score te behouden, laat staan te verbeteren. Toch hebben ze nu meer verloren dan gevreesd”, weet ’t Pallieterke – nog altijd het staatsblad van de rechtsradicale Vlaams-nationalisten. ’t Pallieterke heeft ook een suggestie om het anders aan te pakken. “Het VB is te veel blijven hameren op het allochtonenprobleem en heeft het Vlaamse bewustzijn negatief belicht. Waarom in de gemeenteraad klagen over de Turkse vlag aan het lokaal van een Turkse vereniging, hen door de stad ter beschikking gesteld? Had het VB niet beter altijd de eis gesteld dat de Vlaamse Leeuw niet mag ontbreken waar er ook maar vlaggen wapperen?” Voilà. Niet dat we overal Vlaamse Leeuwenvlaggen willen zien wapperen, maar vanuit Vlaams-nationalistische visie is dat tenminste een verstandige reactie.

’t Pallieterke meldt deze week ook dat er zondag “opvallend minder aanhang” in Sint-Niklaas was “om de uitslag van het Vlaams Belang te ‘vieren’. Frans Wymeersch (foto 1), sinds vele jaren boegbeeld, volksvertegenwoordiger, in de gemeenteraad fractieleider en voor de Vlaamse verkiezingen zondag lijstduwer (…), begon zijn korte toespraak tot de verslagenen in dezer voege: ‘Voor u staat een zeer pril gepensioneerde.’ De uitslag was niet geworden wat hij had gedacht en slechter dan hij had gevreesd. Waarom zijn wij achteruitgegaan, vroeg hij. Volgens hem de concurrentie ter rechterzijde, die de laatste paar jaren durfde zeggen wat het Vlaams Belang niet meer durfde.” Frans Wymeersch bedankte de aanwezige militanten voor hun inzet tijdens de campagne, maar moest erkennen dat ze met te weinig waren. En als sommige kandidaten op de VB-lijst zelf niet de handen uit de mouwen steken… “Sommige kandidaten hebben hier geen moer, geen kl…n gedaan in de campagne”, zei Frans Wymeersch. Herbronnen is de boodschap, ballast overboord gooien en rond een harde kern opnieuw de volkspartij worden die het VB zegt te zijn. Zelf heeft Frans Wymeersch – die mee aan de wieg stond van het Vlaams Blok, en voordien al optrok met Wim Verreycken – een bezinningsperiode tot september ingelast omdat hij overweegt ontslag te nemen uit al zijn functies, gemeenteraadslid inbegrepen.

Deden sommige VB-kandidaten de voorbije kiescampagne “geen kl…n”, je hebt anderzijds ook nog dolenthousiaste VB-sympathisanten. Allez, toch minstens tot vorige week. Dat bleek in Ekeren, aan de Klaverveldenlaan waar Filip Dewinter (foto 2) en zijn echtgenote om 3 uur ’s nachts aan het slapen waren. Of Dewinter toen snurkte (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7044869) is er niet bij verteld, maar alleszins ging plots de telefoon die naast het bed staat. “Hallo?”, stamelde Dewinter. “Hier een trouwe fan en ik ga voor u stemmen volgende zondag”, klinkt het aan de andere kant van de lijn. Er volgt een lange uitleg over hoeveel jaren de beller al voor Dewinter stemt. Dewinter zegt: “Dank u, maar weet ge dat het drie uur is?” Antwoordt de fan: “Ge moet er niet mee inzitten, ik ga nooit voor drie uur slapen.” ’t Pallieterke verzekert dat het geen mop is, maar echt gebeurd is.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, oost-vlaanderen, 7 juni |  Facebook | | |  Print

25-05-08

VANDAAG WORDEN IN STEKENE DE OOSTFRONTERS HERDACHT

Op Radio Rapaille, een Nederlandse radiozender die regelmatig extreemrechtse groeperingen en activiteiten in Vlaanderen en Nederland belicht (NSV, 30 jaar Voorpost Nederland, Dag van de Rechts Europese Jeugd…) en verder vrolijk Nederlandstalige muziek (van Ambrozijn en Eva De Roovere tot Lion’s Pride en Brigade M) afwisselt met Blood and Honour-muziek (Oidoxie, Skrewdriver, Landser…), was de prijsvraag de voorbije week onder welke codenaam een VMO-commando onder leiding van Bert Eriksson het stoffelijk overschot van Cyriel Verschaeve van Oostenrijk naar Vlaanderen bracht. ‘Operatie Brevier’ was het juiste antwoord, maar we hebben het maar niet ingezonden want de prijs die je kon winnen was een vlag met een Keltisch kruis en die past niet echt in ons interieur.

Maar kom. Het toont aan dat een aantal jongeren en minder jongere de helden en de heldendaden van het Vlaamsche Volk niet vergeten zijn. En vandaag, zondag 25 mei, is het weer zover. Deze namiddag wordt in Stekene, in de provincie Oost-Vlaanderen, hulde gebracht aan de Oostfronters die met de nazi’s tegen het communisme vochten. Plaats van de afspraak is het erepark Kamiel De Wilde, genoemd naar een Oostfrontstrijders geboren in Stekene (foto 1: Jules Geerts, de eerste Oostfronter die een medaille kreeg van de nazi's, in 1943 gestorven doordat hij op een landmijn trapte; foto 2: grafsteen op het erepark in Stekene). Het park is eind jaren zestig aangelegd door de hierboven al genoemde VMO, en werd tot 2004 beheerd door het Sint-Maartensfonds. In 2004 droeg deze hoogbejaarde club het beheer van het erepark over aan de blauwvoetvendels en meisjesscharen van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ). De VNJ-muziekkapel zou er deze namiddag zijn, en nog wat ander jong volk. “De muziekkapel zal in piekfijn uniform optreden, dus mogen de kerlinnen niet onderdoen en zijn we dus in perfect uniform”, luidden de instructies twee jaar geleden. Voorpost is vandaag al vanaf 9 uur in de weer om een en ander praktisch voor te bereiden. Werkkledij en “éénvormige kledij”, zeg maar hun privé-militieachtige kledij, moesten meegebracht worden. Wim Verreycken zal er zijn hartje nog eens kunnen ophalen (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050523). VB’ster Sandy Neel (zie: http://yelloman1.blogspot.com/2007/10/vb-fractievoorzitster-samen-met.html) is gewoonlijk ook van de partij. Op haar website kan je lezen hoe zij de bezoekers mag begeleiden van de rand van de weg naar het erepark in het bos daar. Voorwaar een hele eer en een aangename bezigheid, vindt ze zelf.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oost-vlaanderen, vb-vrienden, aanverwant |  Facebook | | |  Print

12-04-08

DE GATEN IN HET GEHEUGEN VAN HET VB

Het artikel Vandeurzen vraagt opheffing onschendbaarheid Vanhecke was gisteren het meest aangeklikte artikel bij De Morgen on line. Bij De Standaard on line het tweede meest aangeklikte artikel. Collega’s meenemen in bedrijfswagen mag niet interesseerde nog meer De Standaard-lezers.

Het VB publiceerde in haar partijblad in Sint-Niklaas dat de grafschenners op een plaatselijke begraafplaats “allen tieners, allochtonen waren, jongeren van vreemde afkomst”. “Een cultuur die geen respect heeft voor de doden en symbolen van een ander geloof is een ontspoorde cultuur”, zo werd nog verduidelijkt. Maar nog vóór de publicatie in het VB-blad waren de daders gevat en dat bleken Vlaamse tieners te zijn, zo Vlaams als wat. Het VB had moeite om dit recht te zetten, en burgemeester Freddy Willockx legde daarop klacht neer (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050627). Het gerecht werkt langzaam, en pas twee jaar na de feiten komt nu het verzoek om de parlementaire onschendbaarheid van de verantwoordelijk uitgever van het Sint-Niklase VB-blad, toenmalig VB-voorzitter en nog steeds europarlementslid, Frank Vanhecke op te heffen. Het VB vindt dit een schande. De vervolging van Frank Vanhecke is absurd! Heeft de minister van Justitie (die het verzoek van het parket van Dendermonde ambtshalve moet doorgeven aan het Europees parlement, Europees parlement dat dan souverein zal beslissen over het al dan niet opheffen van de parlementaire onschendbaarheid – nvdr.) niets beter te doen?! Een dossier dat “met inzet van heel veel overheidsmiddelen voorbereid door PS-minister Laurette Onkelinx (…) nu loyaal uitgevoerd door de CD&V’er Vandeurzen.”

Het VB is weer eens de vermoorde onschuld. “De feiten dateren van april 2005”, lezen we in de hierboven ook al geciteerde VB-persmededeling. Nog volgens die persmededeling “verspreidde het Vlaams Belang onmiddellijk een rechtzetting in alle brievenbussen van de stad” toen de VB-stelling dat de grafschenners allochtonen waren tegengesproken werd door de burgemeester. Tijd is natuurlijk een rekbaar begrip. De grafschennis dateert inderdaad van april 2005, het gewraakte artikel verscheen pas in juni 2005 en wie even googelt vindt terug dat plaatselijk VB-kopstuk Frans Wymeersch na de verklaringen van burgemeester Freddy Willockx en politiekorpschef Jack Van Peer over de daders van de grafschennis in juni nog zei dat “geen haar op zijn hoofd eraan denkt zich te verontschuldigen” voor wat in het plaatselijk VB-partijblad gepubliceerd was. Pas in augustus gaf het VB, schoorvoetend, haar ongelijk toegaf. Als dat “onmiddellijk een rechtzetting in alle brievenbussen van de stad” verspreiden is… De klacht van burgemeester Willockx zou er trouwens niet gekomen zijn als het VB zich onmiddellijk had verontschuldigd. Pas toen dit niet gebeurde, en het plaatselijk VB-kopstuk Frans Wymeersch zei dat “geen haar op zijn hoofd eraan dacht…”, legde burgemeester Willockx klacht neer tegen het VB.

Het is dus niet – zoals in de VB-persmededeling staat – dat het “zonneklaar (is) dat de Belgische staat zich van een in wezen futiel dossier wil bedienen om een kopman van de Vlaamse onafhankelijkheidspartij aan te pakken”. Het is omdat het VB de stigmatisering van allochtonen niet meteen wilde intrekken terwijl het inmiddels “zonneklaar” was dat niet allochtonen maar oer-Vlaamse jongeren de daders waren, dat de bal aan het rollen is gegaan.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oost-vlaanderen, vanhecke, racisme |  Facebook | | |  Print

24-08-07

De (niet al te) dikke vrienden van het VB-Waasland

Bij Knack zijn ze een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen weer begonnen aan een reeks lokale dossiers. Deze week belichten ze het Waasland. Wie daar woont vindt als middenkatern in zijn Knack een 32 blzn. tellende bijlage. De rest van het land kan de regiospecial lezen op www.knackcovertjestad.be. Eén van de artikels over het Waasland gaat over hoe zwart de regio wel is. Niet omwille van de zwarte schepen Wouter Van Bellingen, maar om de inplanting die extreemrechts er al jarenlang heeft. En het is een leerrijk artikel van Hannes Cattebeke geworden. 

We kenden al het Vlaams Volksblok dat in de jaren dertig actief was in Antwerpen (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070814) en nu blijkt ook al zoiets als ‘Vlaams Belangen’ te hebben bestaan. Tussen 1960 en 1970 was het een van de splintergroepen die het vuur aan de schenen legde van vernieuwers bij de Volkunie zoals Maurits Coppieters en Nelly Maes.
 

We wisten ook dat vader Wim en zoon Rob Verreycken om persoonlijke redenen van Borgerhout naar Sint-Niklaas verhuisd zijn, maar we vernemen nu dat de integratie daar niet zo best lukt. Volgens plaatselijk VB-boegbeeld Frans Wymeersch (foto 1) was de tegenvallende uitslag bij de verkiezingen op 10 juni – het VB bleef in Sint-Niklaas hangen rond de 22 procent, terwijl in het kanton Beveren-Waas meer dan 27 procent van de stemmen werd binnengehaald – te wijten aan het te weinig in het Sint-Niklase straatbeeld aanwezig zijn. De reden daarvoor was volgens hem interne keuken maar, schrijft Knack, “het is een publiek geheim dat de agressieve, listige stijl van nieuwkomer Verreycken botst met de populistische vriendelijkheid van mensen als Wymeersch, die ook op café graag geziene gasten zijn. Dat zoon Rob (foto 2), berucht om de slagen die hij enkele jaren geleden uitdeelde aan zijn ex-vrouw, ineens het leiderschap kreeg over de Vlaams Belangers in de OCMW-raad, moet bij de militanten die zich jarenlang inzetten ook niet in goede aarde zijn gevallen.”
 

Verantwoordelijke voor de goede score van het VB in Beveren-Waas is Bruno Stevenheydens (foto 3, zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070713) die volgens Knack “nog salonfähiger (is) dan Wymeersch”. In zijn eigen Beveren moest hij bij de voorkeurstemmen niemand laten voorgaan. Zijn populariteit stopt evenmin aan de kantongrenzen. Dat hij toch niet lijsttrekker voor het VB in de provincie Oost-Vlaanderen werd voor de federale verkiezingen, ter vervanging van Gentenaar Francis Van den Eynde, kan dan ook vreemd lijken. “Maar Stevenheydens durft al eens in te gaan tegen de lijn die vanuit het Antwerpse VB wordt uitgestippeld. Zo voert hij een niet-aflatende strijd voor het behoud van het polderdorp Doel en zijn omgeving, en kiest hij consequent de zijde van de overblijvende inwoners. De meeste Antwerpse VB’ers willen juist het tegenovergestelde: hun wereldhaven zo groot mogelijk maken.”
 

Frans Wymeersch, die in september 55 jaar wordt, heeft al laten verstaan dat het in het vooruitzicht van de Vlaamse verkiezingen in 2009 stilaan tijd wordt om plaats te ruimen voor jongere kandidaten, maar hij voegde er onmiddellijk aan toe dat hij niet direct iemand ziet klaarstaan. Aan Rob Verreycken wil hij de thuisbasis van de familie Wymeersch niet cadeau doen. “En Stevenheydens, die is van Beveren, en dat is toch een ander Waasland.”
 

En dan is er nog het recreatiedomein De Ster, waar inderdaad al eens incidenten zijn gebeurd met allochtonen die vanuit Antwerpen afzakten maar de sfeer al evenzeer opgeklopt wordt (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050627). In elk geval: het gedrag van allochtone jongeren in en rond De Ster was voor het nieuwbakken Sint-Niklase gemeenteraadslid Wim Verreycken (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070329) het eerste groot agendapunt op de gemeenteraad van Sint-Niklaas. Knack ging op een willekeurige dag ter plaatse kijken. Wegens het slechte weer was er weinig volk in De Ster, maar toch waren er een paar allochtonen. Knack: “En waar zijn nu die Marokkaanse jongeren die volgens het VB de andere bezoekers afschrikken? De enige allochtonen die hier rondlopen, zijn Joodse families met kleine kinderen in hun typische, chassidische klederdracht. En tot slot, als onverwachte gast: Rob Verreycken, minzaam toekijkend op zijn kinderen die graag in een van de speelgoedbootjes zouden varen op het minivijvertje naast het minigolfterrein. Was dat nu die bange, blanke man die niet meer naar De Ster durfde te komen omdat allochtone jongeren daar zoveel herrie maakten?”
 

Het is niet bekend of intussen al een ‘Recht van Antwoord’ van Rob Verreycken onderweg is. Na de overleden Brusselse politicus Paul Vanden Boeynants is hij allicht de politicus die al de meeste Recht van Antwoord-en naar de pers gestuurd heeft telkens als ook maar ergens zijn naam opdook.

00:04 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verreycken, oost-vlaanderen |  Facebook | | |  Print

11-11-06

8 oktober 2006 (5)

Oost-Vlaanderen dan. In Gent worden de messen nog steeds gewet. Lijsttrekker Francis van den Eynde legde er een belabberd resultaat neer: een achteruitgang met 1,5 %. Enkel in Borgerhout en Houthalen-Helchteren deden ze erger. Katholiek Tanguy Veys die al langer overhoop ligt met de vrijzinnige Francis Van den Eynde hoopt dat zijn tijd nu aangebroken is, maar de VB-top schuift Karim Van Overmeire (foto 1) uit de karnavalstad Aalst (foto 2) als sterke man voor de provincie naar voren. Zijn voornaam is een verwijzing naar Karim Aga Khan, leider van de Ismaili’s, een stroming binnen de sjiitische islam. Karim Aga Khan zou een rechtstreekse afstammeling van de profeet Mohammed zijn. Of dat zal helpen om stemmen binnen te halen bij het ‘vreemdelingenlegioen’, is echter maar de vraag. In totaal krijgt het VB in de provincie Oost-Vlaanderen 161 gemeenteraadszetels, een winst van 69.

Gent-Eeklo: Assenede:9,7 %, 1 zetel; De Pinte: 7,4 %, 1 zetel; Deinze: 10,3 %, 2 zetels; Destelbergen: 13,8 %, 3 zetels; Eeklo: 13 %, 3 zetels; Evergem: 15,9 %, 5 zetels; Gavere: 8,5 %, 1 zetel; Gent: 18,1 %, 9 zetels; Lochristi: 9,7 %, 2 zetels; Lovendegem: 12,9 %, 2 zetels; Maldegem: 10,3 %, 2 zetels; Merelbeke: 11,1 %, 3 %; Moerbeke: 10,3 %, 1 zetel; Nazareth: 8,1 %, 1 zetel; Nevele: 8,6 %, 1 zetel; Oosterzele: 6,3 %, geen verkozene; Sint-Martens-Latem: 5,2 %, niemand die in de mooie ogen van VLD-schepen Sabine Devos mag kijken; Waarschoot: 8,7 %, 1 zetel; Wachtebeke: 10,7 %, 1 zetel. Aalst-Oudenaarde: Aalst: 22,8 %, 10 zetels - en inderdaad, op foto 2 herken je Philip Dewinter en Hugo Coveliers tijdens een karnavalstoet in Aalst; Brakel: 8,9 %, 1 zetel; Denderleeuw: 17,8 %, 4 zetels; Erpe-Mere: 16,9 %, 4 zetels; Geraardsbergen: 14,5 %, 4 zetels; Haaltert: 12,8 %, 3 zetels; Kruishoutem: 8 %, geen verkozene; Lede: 15,8 %, 4 zetels; Ninove: 23,6 %, 8 zetels; Oudenaarde: 8,8 %, 2 zetels; Ronse: 23,9 %, 7 zetels; Sint-Lievens-Houtem: 8,9 %, 1 zetel. Dendermonde-Sint-Niklaas: Berlare: 10,4 %, 2 zetels; Beveren: 27,1 %, 9 zetels; Buggenhout: 13,4 %, 3 zetels; Dendermonde: 19 %, 7 zetels; Hamme: 17,9 %, 5 zetels; Kruibeke: 15,2 %, 4 zetels; Lebbeke: 12,2 %, 3 zetels; Lokeren: 19,9 %, 6 zetels; Sint-Gillis-Waas: 19,6 %, 5 zetels; Sint-Niklaas: 26,6 %, 11 zetels; Steken: 16,2 %, 4 zetels; Temse: 24,2 %, 7 zetels; Waasmunster: 12,6 %, 2 zetels; Wetteren: 9,7 %, 2 zetels; Wichelen: 12,4 %, 2 zetels; Zele: 15,5 %, 4 zetels.

01:35 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (2) | Tags: oost-vlaanderen, 8 oktober |  Facebook | | |  Print