17-01-16

VNJ (VLAAMS NATIONAAL JEUGDVERBOND) NIET RECHTS-RADICAAL?

Maandag mochten een aantal Vlaams-nationalisten op de koffie bij Bart De Wever, waarna de N-VA-voorzitter woensdag een nieuw communautair initiatief aankondigde. De Standaard schetst dit weekend een Who’s who in de Vlaamse Beweging. Pieter Bauwens, hoofdredacteur van doorbraak.be, is het niet eens met hoe het VNJ daarbij omschreven wordt. Ten onrechte.

De verenigingen die hun nood mochten gaan klagen bij Bart De Wever waren het OVV, de VVB, de VGV, het VNZ en de IJzerwake. Behalve die laatste allemaal onbekenden bij het overgrote deel van de Vlamingen, en dus verduidelijkt Marc Reynebeau in De Standaard een en ander. OVV staat voor ‘Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen' en wordt geleid door de 78-jarige Open VLD-burgemeester van Lennik Willy De Waele die ooit alle Belgische vlaggen uit zijn gemeente liet verwijderen en samenwerking met het Vlaams Belang bepleitte. VVB staat voor 'Vlaamse Volksbeweging', met als voorzitter Bart De Valck, zoals zijn voorganger Guido Moons uit het Taal Aktie Komitee (TAK) stammend. VGV staat voor 'Vlaams Geneeskundigenverbond'. VNZ is het letterwoord voor het 'Vlaams en Neutraal Ziekenfonds' van Jürgen Constandt.

Allemaal behoorlijk rechts, en met de IJzerwake van voorzitter Wim De Wit wordt het er niet minder om. De IJzerwake werd in 1995 een eerste keer ingericht als een initiatief van het VNJ, het Vlaams Nationaal Jeugdverbond. In 2003 als alternatief voor de IJzerbedevaart voortgezet door in merendeel Vlaams Belang’ers, zoals de pas overleden Wilfried Aers. De qua opinievorming belangrijkste Vlaams-nationalistische club, de website doorbraak.be, was niet op de visite bij Bart De Wever. Wat misschien de felheid van de reactie achteraf uit die hoek verklaart. De Standaard vergeet doorbraak.be niet en schetst hoofdredacteur Pieter Bauwens als “een godsdienstleraar die in de VVB diverse functies vervulde. Hij maakte zijn politiek debuut in het rechts-radicale en nationalistische Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) en was ‘jeugdspreker’ op de rechts-radicale IJzerwake. Hij is een pleitbezorger van het confessioneel onderwijs.”

Pieter Bauwens reageerde op Facebook: “Beste Marc Reynebeau, het VNJ (…) is niet rechts-radicaal. Niet. Ik kan daarvan getuigen. Typisch voorbeeld van vooringenomen journalistiek, niet gebaseerd op feiten, maar op oude, niet meer gecontroleerde verhalen. Enfin, ’t is altijd iets. Ik kan getuigen dat het VNJ mij, op vele vlakken, (goed) gevormd heeft en vandaag nog altijd een heel goede jeugdbeweging is. Weinig politiek en veel jeugdbeweging.” Onder andere Jean-Pierre Rondas vond dit Facebook-bericht ‘leuk’.

“Doch een pak méér politiek getint dan eender welke andere jeugdbeweging. En dat valt niet te ontkennen”, antwoordt een vrouw die zelf VNJ’ster was. “Je leert er over Vlaanderen en de Vlaamse beweging, maar dat heeft niks met links en rechts te maken”, antwoordt Dirk Verhaert. Zoals Dirk Verhaert, zelf ook ex-VNJ’er, als Vlaams Belang-gemeenteraadslid in Wijnegem en eerste opvolger op de Vlaams Belang-lijst voor het Vlaams Parlement op 25 mei 2014 niet links of rechts is? Rob Verreycken mengt zich in de discussie vooraleer gisterenavond in het Frans te gaan mee kwelen met In Memoriam: “Politiek gezien is ‘links’ in het VNJ altijd in de minderheid geweest, net als in de hele Vlaamse beweging - dat is logisch (…)” En voorts: “Velen in Antwerpen waren (en zijn) zeker radicaal, daar ik niks mis mee. Ik kan getuigen dat Pieter en de meeste Oost-Vlamingen dat dan weer niet waren.”

De ex-VNJ’ster die het VNJ als méér politiek getint dan eender welke andere jeugdbeweging omschreef vervolgt: “Kinderen van 6 die ‘België barst!’ en dergelijke gillen, tussen de liedjes door, vind ik toch wat verregaand. Wisten wij veel. Ik vind dat de puurste vorm van indoctrinatie. (…) Vandaag de dag, als mama van twee kindjes, kijk ik er (…) anders tegenaan. Een jeugdbeweging zou enkel over plezier en spel en vriendschap moeten gaan. Niet over de overtuiging van je ouders.” Pieter Bauwens, wiens kinderen op hun beurt naar het VNJ gaan, is het daar niet mee eens. “Als de overtuiging van de ouders geen rol mag spelen, kan je niet opvoeden.” Zijn kinderen zijn over het VNJ “heel enthousiast". "En ja. Het is nog meer jeugdbeweging dan vroeger.”

De VNJ-activiteiten kunnen lokaal wel eens verschillen in Belsele, Brugge, Deurne, Gent, Hamme, Izegem, Kontich, Mere enzomeer, maar er zijn toch ook activiteiten die gemeenschappelijk zijn. Zoals naar de IJzerwake trekken (foto 1 – VNJ’er brengt een bloemenkrans van het Vlaams Belang naar het IJzerwake-podium in 2015). Geen andere jeugdbeweging zou zich zoiets in het hoofd halen, en terecht. IJzerwake waar, zoals vorig jaar nog, collaborateurs een bloemenhulde krijgen. In 2015: Toon Pauli. En wat met de Oostfrontersherdenking in Stekene, ook een vaste prik in de agenda van het VNJ. Op foto 2 de VNJ-aanwezigheid bij de Oostfrontersherdenking in 2015, met achteraan een aantal neonazi’s van de Blood and Honour-afsplitsing Racial Volunteer Force (RVF) die goedkeurend toekijken.

De omschrijving van het VNJ als rechts-radicaal is volkomen terecht, wat Pieter Bauwens ook probeert toe te dekken.

04-02-11

HET VERGRIJZEND VLAAMS-NATIONALISCH VERENIGINGSLEVEN

Hoe meer we in het digitale tijdperk zijn, hoe meer bijlagen er bij kranten en tijdschriften gevoegd worden. Denk maar aan de weekendbijlagen bij de kranten en de bijlagen bij Knack. Deze week is er naast de gewone Knack, de Weekend Knack en Focus Knack, een extra Knack over de onafhankelijkheidsgedachte (met onder andere een lezenswaardige column van Maarten Van Ginderachter).

In het artikel De Vlaamse zuil. Van roze tot donkerbruin wordt in de extra Knack een anekdotisch overzicht gegeven van het Vlaams-nationalistisch verenigingsleven. Van de Roze Leeuwen tot het Sint-Maartensfonds, respectievelijk een vereniging voor Vlaams-nationalistische holebi’s en een vereniging van oud-Oostfrontstrijders… die met elkaar gemeen hebben dat ze intussen opgedoekt zijn. Van de Roze Leeuwen zijn nog een aantal mensen actief bij de N-VA, waar ze echter meer de nadruk leggen op hun Vlaams-nationalist dan op hun holebi zijn. Leden van het Sint-Maartensfonds komen maandelijks nog bijeen voor een koffieklets in het VB-partijlokaal in de Van Maerlantstraat in Antwerpen. Waar ze dan jammeren over de teloorgang van Vlaamse Huizen. Het beheer van het ereperk van Oostfronters in Stekene bijvoorbeeld is in  2004 overgedragen van het Sint-Maartensfonds aan het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), maar het VNJ wordt op haar beurt meer en meer een anachronisme. Tussen 2000 en 2005 halveerde haar ledenbestand en men is dat nooit echt te boven gekomen. VNJ-verbondsleidster Elke Serpieters bevestigde deze week nog dat men in Limburg bijvoorbeeld geen enkele VNJ-afdeling meer heeft. Als een VNJ-afdeling dan eens meedoet aan een actie als Music for life wordt dat in hun biotoop op onbegrip tot afkeuring onthaald.  Een recente foto van een vergadering van de Vlaamse Volksbeweging Kortrijk levert ook niet meteen een jong en dynamisch plaatje op (foto).

Het jongste verkiezingssucces heeft de gemoederen verhit bij die Vlaams-nationalistische verenigingen, maar het heeft niet tot een toeloop van nieuwe leden voor de Vlaams-nationalistische verenigingen geleid, bevestigt Bart Hermans die in Knack nog wordt voorgesteld als voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV). Het OVV bestaat zo'n 45 jaar en telt een vijftigtal lidverenigingen. Het pluralisme van de beginjaren ging in de jaren negentig verloren. Toen trokken het socialistische Vermeylenfonds en het liberale Willemsfonds eruit omdat België tot een federale staat was omgevormd. Het Davidsfonds en de Gezinsbond blijven steunpilaren, al geniet laatstgenoemde geen stemrecht omdat die zich niet achter alle doelstellingen van het OVV schaart. De leden bestrijken zowat het volledige politieke spectrum, al kan niemand ontkennen dat de (extreme) rechterzijde veruit het sterkst vertegenwoordigd is via onder andere het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ), de Nationalistische StudentenVereniging (NSV), het Taal Aktie Komitee (TAK), de IJzerwake en het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ). Andere leden zoals het Verbond der Vlaamse Academici, het IJzerbedevaartcomité en de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) leunen wat meer aan bij de N-VA.

Intussen is Bram Hermans (29 j.) voorzitter af. Het OVV-voorzittersschap is volgens Hermans deontologisch niet combineerbaar met zijn nieuwe job als medewerker van N-VA-parlementslid Theo Francken. OVV-ondervoorzitter én voorzitter van het IJzerwakecomité zijn, zoals Wim De Wit, kan blijkbaar wél. Nieuwe voorzitter, sinds een paar dagen, is Robrecht Vermeulen (volgende maand 73 j.). Robrecht Vermeulen is sinds 1971 actief in de Vlaamse beweging. Eerst bij het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) en later ook bij het Doktergild Van Helmond, de Orde van den Prince en het Verbond van Vlaamse Academici (VVA). Daarnaast was hij bestuurder bij de Orde van Geneesheren. Vermeulen wordt volgens 't Pallieterke geconfronteerd met enkele bestuursleden die radicale dromen hebben, maar eigenlijk weten dat een aantal verenigingen niet zullen volgen. Ook zijn er OVV-afgevaardigden die bij het OVV anders spreken dan bij hun eigen vereniging. Vermeulen wil tot een gezamenlijk standpunt van de Vlaamse beweging komen over Brussel, verduidelijken dat Vlaanderen wint bij een eigen Vlaamse sociale zekerheid, opkomen voor het gebruik van correct Nederlands, en hij wil af van het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang omdat het cordon de Vlaamse electorale slagkracht fnuikt.

Het VB was uitermate tevreden toen het OVV in december de lopende besprekingen over de staatshervorming naar de prullenmand verwees. De mobilisatiekracht van het OVV en zijn verenigingen is de laatste maanden echter gering gebleken.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, ovv |  Facebook | | |  Print