17-05-15

MARS VOOR HET GEZIN: “GODS WETTEN ZULLEN HEERSEN”

Mars voor het Gezin - Antwerpen Groenplaats - 16 mei 2015.JPGMars voor het Gezin - Antwerpen Minderbroedersrui - 16 mei 2015.JPGDe voorbije dagen werd met een citaat uit de bijbel gereageerd op de artikels die wij publiceerden over de Mars voor het Gezin en organisator Dries Goethals. Zou de Heer nu ook helpen om van de Mars voor het Gezin gisteren in Antwerpen een succes te maken?

 

“’Zalig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.’ Mattheüs 5:11. Het zijn deze woorden van Jezus die me troosten bij het lezen van wat ‘Anti-Fascistisch Front’ vandaag over mij schrijft”, zo reageerde Mars voor het Gezin-organisator Dries Goethals op Facebook. We hadden nochtans niet veel meer gedaan dan ruimschoots citeren uit een interview dat Dries Goethals eerder gaf aan ’t Pallieterke.

 

Yves Pernet (medeoprichter van RechtsActueel, ex-NSV en -Voorpost) vroeg zich in een reactie af: “Zal de Belgian Pride meer volk trekken en de ‘mis’ daar ook? Uiteraard. Waar God een kerk bouwt, bouwt satan een kapel. En (in) de parochie van ’t laatste zal meer volk zitten én ’t zal er nog veel plezanter zijn ook. Althans toch die enkele jaren in dit bestaan”. Gelukkig wacht de katholieken in het Hiernamaals een eeuwig goed leven, voor de anderen is er het Vagevuur of de Hel.

 

In afwachting gingen wij gisteren naar de bijeenkomst van de Mars voor het Gezin op de Groenplaats in Antwerpen. Volgens de toelating om te betogen werd door de organisatoren “een 2.000-tal aanwezigen” verwacht. In het Nederlandse Katholiek Nieuwsblad zwakten de organisatoren het vorige week af naar “circa duizend deelnemers”, maar eens de betoging die volgde op de bijeenkomst op de Groenplaats goed en wel vertrokken was, telden we maar een 200-tal deelnemers. Iets minder zelfs.

 

Vooraf moesten we zes toespraken doorstaan. De doorgaans zachte stem van de sprekers contrasteerde met de harde inhoud van hun toespraak waarin vaak werd uitgehaald naar abortus. Twee spandoeken van een Poolse organisatie moesten aantonen wat een abortus betekent na respectievelijk 11 en 24 weken (foto 1, grotere versie). In ons land is abortus enkel toegelaten tot 12 weken, voorbij de 12de week slechts als de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of indien het vaststaat dat het kind zal lijden aan een uiterst zware ongeneeslijke kwaal. Maar dat zijn slechts details voor de Mars voor het Gezin-organisatoren.

 

Met naar verwachting “een 2.000-tal aanwezigen” was veel politie opgeroepen, niet weinigen in burger. De politie maakte duidelijk dat de abortus-spandoeken niet mochten meegedragen worden in de straten van Antwerpen omdat ze aanstootgevend zijn. Op het podium zei organisator Dries Goethals zich daarbij neer te zullen leggen (“Wij willen volgend jaar nog een toelating krijgen”), maar bij de start van de betoging probeerde men toch de spandoeken in de optocht te krijgen. De spandoeken werden dan maar in beslag genomen door de politie (foto, met rechts de beteuterd kijkende Dries Goethals). Eén weerspannige man werd afgevoerd.

 

Volgens Dries Goethals is ons land een “politiestaat, maar dat zal voorbijgaan. Gods wetten zullen heersen”. Meteen moesten we terugdenken aan de onzalige tijd toen Fouad Belkacem met zijn Sharia4Belgium in Antwerpse straten kwam prediken. Wat is immers het verschil: of Allahs dan wel Gods wetten zullen heersen, en niet de in een parlementaire democratie goedgekeurde wetten? Enkele betogers zwaaiden met de vlag van het Vaticaan, anderen met de Belgische vlag, sommigen met – om de organisatoren te plezieren – desnoods ook nog een Vlaamse Leeuwvlaggetje.

 

Filip Dewinter kwam luisteren (foto), maar stapte niet mee op. Een aantal priesters in lange zwarte kleren (foto) begonnen dan maar het Weesgegroet te bidden. Kris Roman (Nation/Euro-Rus) en Christian Berteryan (Autonome Nationalisten) stapten wel mee op (foto 2, Kris Roman en Christian Berteryan sluiten de betoging terwijl boven hen de regenboogvlag van homocafé Que Pasa vrolijk wappert – grotere versie).

 

En de toeschouwers? Wat dachten zij van de optocht? Ter hoogte van de kaaien hoorden we twee oudere vrouwen zich afvragen: “Als een pastoor ‘ne kleine maakt, zouden ze dan ook tegen abortus zijn?” We vrezen van wel, ook al zal die “kleine” niet opgroeien in het volgens de Mars voor het Gezin-betogers ideale gezin met een mama en papa.

 

Tot slot nog dit. Op bevel van de Antwerpse politie (in burger) mochten de dochter van een Gazet van Antwerpen-journalist en haar vriendinnen elkaar niet kussen noch de hand geven op de Groenplaats omdat dit de deelnemers aan de Mars voor het Gezin zou kunnen provoceren. Antwerpen dus toch wel een politiestaat.

04-07-13

DE ENE REPUBLIKEIN IS NIET DE ANDERE

Het was nogal een nieuwsavond gisteren: eerst koning Albert II die zijn troonsafstand bekendmaakt (foto 1), dan de verwikkelingen in Egypte, en tenslotte Astrid Bryan en ‘den John’ die uit elkaar gaan. Maar beperken we ons tot het eerste, hoe werd in het republikeinse kamp gereageerd op de troonsafstand?

 

Het was lang wachten op een reactie van de N-VA. Niemand van de partij wilde naar een televisiestudio gaan. “We zijn het zeker niet altijd met elkaar eens geweest, bijvoorbeeld bij de regeringsonderhandelingen van 2010, maar wij betuigen ons respect voor de persoon van de koning”, klonk het uiteindelijk braafjes in een geschreven mededeling. Het VB stond even aan het koninklijk paleis met een aantal parlementsleden en partijmedewerkers (foto 2) en partijvoorzitter Gerolf Annemans mocht later op de avond in de Terzake-studio uitleggen dat hij een democratisch verkozen staatshoofd wil. Zelf zijn wij ook voor een democratisch verkozen staatshoofd, liever dan een koning door opvolging van vader op zoon of dochter. Maar het VB dat alle opiniepeilingen zonder meerderheid bij de Vlaamse bevolking voor een onafhankelijk Vlaanderen weglacht, en eenzijdig de Vlaamse onafhankelijkheid wil uitroepen, is toch wel de laatste die geloofwaardig is als het pleit voor een democratisch verkozen staatshoofd.

Over naar Voorpost, die een lange traditie heeft van verzet tegen het koningshuis en koninklijke bezoeken aan Vlaamse steden en gemeenten. In een persmededeling beroept Voorpost zich op haar protest “tegen het belgisch koningshuis als ondemocratisch en wereldvreemd symbool van de belgische staat (België wordt in die kringen steevast met een kleine letter ‘b’ geschreven, nvdr.)". En verder: "Protest tegen de belgische staat als anti-Vlaams en on-Vlaams machtsinstrument, protest vòòr een onafhankelijk Vlaanderen”. Voorpost zal blijven protesteren “ondanks het feit dat officiële bezoeken van het hansworstenhuis al jaren steevast op weekdagen plaatsvinden in de hoop op die manier niet al te veel protest van Vlaams-nationalisten te ontmoeten”. Voorpost zou zich “véél liever met andere zaken bezighouden” en is van oordeel dat “de koninklijke poppenkast Vlaanderen al veel te lang heeft bezig gehouden”. Voor Voorpost “mag het aftreden van Albert II dus ook meteen het opdoeken van die poppenkast tot gevolg hebben”. Maar dat zal dus niet gebeuren, tot spijt van wie het benijdt.

Ex-Voorpost’er en gewezen hoofdredacteur van RechtsActueel Yves Pernet heeft vroeger het republikeinse gedachtegoed met vuur en passie beleden, maar heeft zich intussen verzoend “met de vele voordelen van een monarchie”. Over Albert II is Yves Pernet wel niet tevreden. “Het ondertekenen, zonder protest, van de route naar het verdere verval (homohuwelijk) toont ook aan dat hij gefaald heeft als vorst in functie van beschermer van de eeuwige traditie.” Hoe moet het dan wel? “Een vorst is pas legitiem wanneer hij zijn troon verantwoordt tegenover God en de bescherming van de natuurlijke wet en het natuurlijke recht, als projectie van Zijn Wil, centraal staat. Wat is de rol van de monarchie kort samengevat? Het is de bescherming van de traditie en de bescherming van de onderdanen tegen grijpende elites.” De Belgische monarchie deugt niet voor Pernet, maar een monarchie op zich is geen probleem. “Stellen dat een monarchie niet-democratisch zou zijn, is (…) onzin. De democratisch verkozenen hollen onze rechten veel sterker uit dan enig monarch ooit heeft gedaan. Wanneer ik kijk naar de europarlementariërs, stuk voor stuk democratisch gekozen, dan zal ik met veel plezier ijveren voor een restauratie van de monarchie.” Dat Yves Pernet een fundamentalistische katholiek is, zal niemand verbazen na dit pleidooi.

 

Langs linkse kant hoorden we enkel bij de PVDA nog echt republikeinse klanken. Groen wil een koning met enkel nog ceremoniële functies; de SP.A zegt dat de koning nu al enkel nog ceremoniële functies heeft. Bij de PVDA luidt het dat zij “voor een democratische republiek België” zijn, en dus “voor de afschaffing van de monarchie. Niet verkozen staatshoofden zijn al sedert de Franse revolutie een anachronisme.” De PVDA wil ook niet weten van  “een dotatie voor de koninklijke familie van meer dan 11,6 miljoen euro per jaar. Die familie is al eigenaar van een eigen fortuin van naar schatting 309 miljoen euro, vergaard op de rug van de Congolezen ten tijde van de kolonie en als aandeelhouder van de Société Générale op de rug van de Belgische werknemers.” De PVDA is het echter niet eens met de hierboven genoemde republikeinen. “Wij zetten ons wel af tegen diegenen die op de kap van de monarchie zitten, in de hoop zo het land sneller te splitsen. We ijveren voor een sociaal, gastvrij, solidair en eengemaakt België. Andere meertalige landen, zoals Zwitserland, zijn republieken en hebben geen niet-verkozen koning nodig om de eenheid van het land te garanderen. De gewone mensen weten dat ze beter af zijn wanneer de sociale zekerheid, het arbeidsrecht en de belastingen nationaal blijven, dan wanneer ze opgesplitst worden.”

 

De ene republikein is dus niet de andere.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, annemans, voorpost, pernet, republiek |  Facebook | | |  Print

28-02-11

AMBIANCE VAN GENT OVER BORGERHOUT TOT SPANJE

De berichten over Tanguy Veys op een solidariteitsavond voor Israël (foto 1), hebben geleid tot stof voor een nieuw toneelstuk van De Zwarte Komedie.

 

Voorpost’er en Borgerhoutenaar Yves Pernet heeft naar aanleiding van Tanguy Veys' jongste steunbetuiging op zijn Facebook-pagina iets onvriendelijks geschreven over Tanguy Veys. Yves Pernet schrijft wel eens meer iets onvriendelijks over Tanguy Veys. Met als gevolg dat Veys Pernet uit zijn Facebook-contacten heeft gegooid. Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk goed, maar natuurlijk vooral als je Veys goed gezind bent. Tanguy Veys heeft de voorbije dagen trouwens nog een tweede Facebook-vriend buitengegooid wegens Veys/Israël-onvriendelijke uitlatingen. De uitlatingen van Pernet over Veys (Pernet had hem “krapuul” genoemd, nvdr.) bereikten Tanguy Veys. Is het niet de Israëlische inlichtingendienst Mossad, dan is er wel iemand uit de Vlaamse Beweging die het nieuws wil overbrengen. Pernet zou het allemaal liever rechtstreeks aan Veys zeggen, maar dat kan hij niet meer sinds Veys Pernet uit zijn Facebook-contacten verwijderd heeft.

 

Scène 2 in deze soap: Janice Laureyssens komt op de proppen. Janice Laureyssens woonde enkele jaren in Borgerhout, komende van het landelijke Stekene waar ze een sjieke paardenfokkerij hield. La Laureyssens werd voorzitster van de Borgerhoutse VB-afdeling en fractieleidster van het VB in de districtsraad van Borgerhout. Intussen is Janice Laureyssens weg uit Borgerhout, weg bij het VB, en zelfs weg uit België. Ze woont nu in een leuk villaatje in Spanje. Janice Laureyssens is ook een grote Israël-fan en ze mengde zich dan ook in de discussie over Tanguy Veys en diens blinde adoratie voor Israël. Volgens Janice Laureyssens heeft Yves Pernet “een hoog Calimerogehalte” en is hij “blijkbaar jaloers op Tanguy”. Een Voorpost-vriend verdedigt Yves Pernet: “@Janice: Jaloers niet. Yves heeft intussen bewezen dat hij zich belangeloos inzet, en niet kiest voor een vet betaald partijpostje. Hij heeft duidelijk meer inhoudelijke kennis dan Tanguy.”

 

Scène 3: de discussie verlegt zich naar Borgerhout. Yves Pernet: “@Janice: Hoe is het trouwens met de dappere strijd tegen islamisering in het warme Spanje? Hier in Borgerhout ben je immers met de staart tussen de benen gaan lopen.” Janice Laureyssens repliceert: “Gaan lopen Yves. Ik was mensen met jouw overtuiging kotsbeu, daarom ben ik ermee gestopt. Bij jou zijn de Vlaamse belangen niet prioritair. Je zou enkel willen dat jullie meer macht hadden om, zoals een vriendje van jou hier al schreef, andere mensen met een andere mening dan die van jullie tegen de muur te zetten.” Een paar reacties later antwoordt Janice Laureyssens: “Ach (voornaam door ons weggelaten, nvdr.), heb je de laatste tijd nog geprobeerd om bij andere vrouwen in bed te kruipen? Weer niet gelukt en ben je daardoor zo gefrustreerd?” Er volgt nog een dergelijke opmerking, en dan mengt – tot overmaat van ramp – Thierry Vanroy zich in de discussie, de ideoloog van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA).

 

Scène 4: de discussie gaat verder over Borgerhout. Janice Laureyssens schrijft: “Te gek om los te lopen! Het lijkt wel alsof ik bij het AFF aan het lezen ben. Eerst en vooral ben ik maar pas in 2006 door FDW (Filip Dewinter, nvdr.) gevraagd om naar Antwerpen te komen. (Nochtans had het VB na het vertrek van Wim en Rob Verreycken naar Sint-Niklaas met Bart Debie al een nieuw boegbeeld in Borgerhout, nvdr.) In Oost-Vlaanderen had ik in 2003 ongeveer 5 000 stemmen. In Antwerpen, niemand kende mij daar, inderdaad amper 600 en nog wat, en dit vanuit de 52ste plaats. Dus werd het districtsraad in Borgerhout. (Wat waarschijnlijk vanaf het begin de bedoeling is geweest.) Het feit dat een 81-jarige mij opvolgde in de districtsraad (en er na mij nog vier de brui aan gaven) heeft overigens een totaal andere reden dan jullie ‘gissingen’. Ik ben er zelfs van overtuigd dat er in Borgerhout geen volledige lijst meer kan samengesteld worden bij de volgende verkiezingen.”

 

We schreven vrijdag: “Voor ambiance is Tanguy Veys altijd te vinden.” Tanguy Veys repliceerde: “Wie ben ik om deze scherpe analyse tegen te spreken?” Tanguy Veys was zondag 20 februari maar even in Antwerpen, maar de Gentenaar zorgde meteen voor ambiance van Borgerhout (foto 2: districtshuis Borgerhout en Moorkensplein) tot in Spanje (foto 3: de nieuwe woonst van Janice Laureyssens).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veys, pernet, laureyssens |  Facebook | | |  Print