07-05-09

VAN KWAAD NAAR (HEEL VEEL) ERGER


Zo kan je de huidige situatie bij het Belgische 'Front National' (FN) wel omschrijven. De partijleiding heeft twee van haar uittredende regionale parlementsleden uit de partij gezet. En van de kieslijsten voor 7 juni gekegeld. De ene, Charles Pire, wegens het niet betalen van zijn bijdrage aan de partij, dat beweert het FN-politbureau toch. De andere, Charles Petitjean, wegens... ongewenste intimiteiten! Bijzonder goede reclame zo net een maand voor de verkiezingen. De incidenten bevestigen eens te meer het beeld van een extreem chaotische en amateuristische partij vol louche klungelaars. Zoiets kan blijkbaar alleen in België. 

Mauvais - Pire...
 

Charles Pire (foto) werd 5 jaar geleden verkozen in de provincie Luik waar hij tot voor kort opnieuw kandidaat was voor het FN. Hij maakte er naar verluidt een sport van om zijn bijdrage aan de partij slechts heel af en toe te betalen.

Als parlementslid ving hij ongeveer 5.500 € netto per maand. Hiervan wou het armlastige FN telkens 1.000 € doorgestort zien. Niet dus. De interne rekening bleef aandikken en werd onlangs vereffend. Exit Pire.
 
La vie sexuelle d'un frontiste
 

Aan de andere 'sjarel' die de deur werd gewezen hangt een compleet ander verhaal vast. Charles Petitjean (foto), in een vorig politiek leven nog lid van het partijbeau van de PRL (nu: MR) en zelfs 3 jaar Waals voorzitter van de 'Jong Liberalen', wordt genoemd in een zaak van 'ongewenste initimiteiten' tegenover zijn voormalige parlementaire assistente! De vrouw in kwestie diende klacht in tegen haar gewezen 'werkgever' eind vorig jaar.
 
 
Petitjean zou de vrouw in kwestie, op nogal expliciete wijze een voltijds contract beloofd hebben in ruil voor seksuele 'wederdiensten'! Bij de arbeidsrechtbank zou er ook al klacht ingediend zijn tegen de omstandigheden waarin de assistente diende te functioneren. Het slachtoffer is momenteel FN-gemeenteraadslid in Charleroi en op 7 juni kandidate voor zowel het Waalse als voor het Europese  parlement.
 
Terug naar af...

De twee mannen, elk nog één maand (FN)-parlementslid, zijn intussen 'overgelopen' naar het rivaliserende FN waar de oud-voorzitter Daniël Féret nog steeds aan te touwtjes poogt te trekken. Geholpen door zijn partner Audrey Rorive en een handvol medestanders. Een tijdje geleden golden de beide heren nog als de ferventste tegenstanders van de meermaals veroordeelde oud-voorzitter!

 
Met dank aan Manu Abramowicz (RésistanceS) voor de info.

22:39 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) | Tags: fn, petitjean, pire, feret, rorive |  Facebook | | |  Print

13-10-07

FRONT NATIONAL SPAT (WEER) UITEEN...

Parlementsvoorzitter Herman Van Rompuy (CD&V) en senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) hebben vorige week besloten om de dotatie voor het extreem-rechtse Front National (FN) tijdelijk in de koelkast te stoppen. Tot er meer duidelijkheid komt over wie nu precies wat vertegenwoordigt in kamer en senaat onder de FN-vlag.

De interne conflicten in het Front National bereikten in de loop van de maand september immers een nieuw hoogtepunt. De groep rond Daniël Féret, 'président-fondateur' van het FN, zette toen senator Michel Delacroix en zijn fans uit de partij. En vice versa want een 'rivaliserend bestuur' riep op 23 september in Charleroi Michel Delacroix uit tot 'uitvoerend voorzitter'.

Tijdens die heuglijke gebeurtenis werden Patrick Sessler en Charles Pire bevorderd tot respectievelijk 'secretaris-generaal' en 'politiek secretaris' van de partij. Welke partij is eigenlijk niet helemaal duidelijk maar aan ronkende titels alvast geen gebrek.

Uiteraad betwist Daniël Féret de legitimiteit van de bijeenkomst waar er met die titels gegooid. Hij vindt dat hij, en hij alleen, recht heeft op de titel van partijvoorzitter. Zoals dat trouwens sinds 1985 het geval is.

Een andere reden voor de voorzitters van kamer en senaat om de overheidsdotatie tijdelijk te schrappen zijn de gerechtelijke onderzoeken die tegen Daniël Féret en zijn partner - Audrey Rorive - lopen. Féret, eerder al veroordeeld voor racisme, en Rorive (FN-raadslid in het Brusselse parlement) werden recent in verdenking gesteld n.a.v. het onderzoek naar het beheer van de partijfinanciën en de financiële vereniging die de 'werking' van de partij dient te verzekeren.

Leden en (vooral) ex-leden van het Belgische FN hebben bij herhaling het financiële wanbeheer in de partij aangeklaagd. Voorzitter Féret wordt er door zowat iedereen van beschuldigd de partijkas met zijn eigen portefeuille te verwarren. De afwezigheid van een partijwerking die naam waardig lijkt de malcontente ex-FN'ers gelijk te geven. Het FN wordt o.m. daarom, en volkomen terecht, een 'spookpartij' genoemd.

Het eigengereide optreden van voorzitter Féret en diens 'financiële beheer' van de partij hebben trouwens al geleid tot een stoet van FN-afscheuringen. Een 30-tal op twintig jaar tijd! Geen van die dissidenties slaagde er echter in om politiek te overleven. Meestal omdat de figuren achter die dissidenties van hetzelfde bedenkelijke allooi waren als Daniël Férét.

Michel Delacroix -foto- was tot voor kort ondervoorzitter van het ('echte') FN en zetelt sinds 2003 in de senaat als gecoöpteerd lid. Advocaat van beroep vertegenwoordigde hij zijn goede vriend...Daniël Féret meermaals voor de rechtbank.

Delacroix is blind en schopte het ooit tot ondervoorzitter van de Belgische Brailleliga die maar al te blij was dat ze van 'm verlost waren. En minder blij toen bleek dat hij - na zijn ontslag - zijn titel bleef voeren in de hoop er politeke munt uit te slaan.

Over zijn politieke overtuiging kan trouwens maar moeilijk misverstand bestaan. Hij was een persoonlijke vriend van de fascistische Rex-leider Léon Degrelle. Tijdens een huiszoeking bij hem thuis in 1994 trof de politie een heus wapenarsenaal aan en stapels aan negationistische literatuur. Hiervoor werd hij in 1999 veroordeeld tot één jaar voorwaardelijk. Leuke jongen.

10:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, feret, delacroix, sessler, pire |  Facebook | | |  Print