14-09-10

“EEN SECUNDAIR PROBLEEM”

Met de komst van Ivan De Vadder zou De Zevende Dag minder een lifestyleprogramma worden, en meer de controverse opzoeken. Voor ons hoeft de controverse niet persé, gewoon doorvragen naar de feiten volstaat. Maar op een zeldzame keer na hebben we er nog niets van gezien. Integendeel.

Voorbije zondag mocht Gerolf Annemans (foto) zijn nog niet verschenen boek over de ‘ordentelijke opdeling’ van België voorstellen. Er werden wel de juiste vragen gesteld, maar het antwoord van Gerolf Annemans ging bij Ivan De Vadder het ene oor in, het andere oor weer uit. De Vadder haalde de opmerking van flamingant Matthias Storme aan dat het bijzonder moeilijk zal zijn om de bestanden opgeslagen bij de federale dienst Financiën te splitsen. Annemans ziet een kans tot een snel akkoord hierover (hoezo?), en anders moeten die bestanden maar gekopieerd worden en moet iedereen er maar “zijn ding mee doen op zijn grondgebied”. Als de Vlamingen denken dat Brussel tot het Vlaams grondgebied behoort, de Walen denken dat de in overgrote meerderheid Franstalige Brusselaars bij hen horen, en de Brusselaars zelf in de gegeven omstandigheden dan maar hun eigen koninkrijk of republiek Brussel uitroepen, dreigen die Brusselaars twee tot drie keer de rekening te moeten betalen. Voor Gentenaar Ivan De Vadder was het geen reden om door te vragen.

Ivan De Vadder merkte ook op dat volgens een voorbije zaterdag in Het Laatste Nieuws verschenen enquête driekwart van de Vlamingen meent dat België moet blijven bestaan. Gerolf Annemans noemde het een “secundair probleem” (zie De Zevende Dag, op 6’23”). Gerolf Annemans herinnerde zich dat begin jaren negentig eens een opiniepeiling uitwees dat 38 % van de bevolking de splitsing van België wil. “Alles fluctueert.” Maar dat is toch nog altijd een minderheid van de bevolking. Kan de onafhankelijkheid van Vlaanderen dan tegen de wil van een ruime meerderheid van de Vlamingen in de maag gespitst worden? Ivan De Vadder ging echter over naar de volgende vraag aan Gerolf Annemans: “Wanneer verschijnt uw boek?” Annemans hoopt tegen de volgende boekenbeurs. Dat wordt daar gezellig. Ivan de Vadder die zijn boek Pleidooi voor een eerlijke politiek signeert, en even verderop Gerolf Annemans.

Het interview met Gerolf Annemans was helaas niet het enige interview met gemiste kansen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, vlaanderen, roma |  Facebook | | |  Print

10-12-08

BOEK OVER DE 'ZIGEUNER'-GENOCIDE

'Zigeuners' - Sinti & Roma onder het hakenkruis

Lydia Chagoll (77) heeft zopas een boek geschreven over de ruim 500.000 Sinti en Roma die door de nazi's werden vermoord voor en tijdens de tweede wereldoorlog. Een boek geboren uit verontwaardiging.

Verontwaardiging om de vernietiging van zovele mensenlevens. Verontwaardiging om de systematische onderbelichting van deze gruwel in de geschiedschrijving.

In grote lijnen was voor de 'zigeuners', genetisch asociaal en crimineel volgens de nationaal-socialistische doctrine, nochtans hetzelfde trieste lot weggelegd als voor de joods bevolkingsgroep in nazi Duitsland en bezet Europa.

Discriminerende maatregelen en verregaande maatschappelijke isolatie in de jaren '20 en '30, straatgeweld, massa - executies, grootschalige razzia's, deportaties, concentratiekampen, gruwelijke medische experimenten, gaskamers... Absoluut niets bleef de Sinti en Roma bespaard. Het eerste concentratiekamp voor 'zigeuners' werd al in 1936 geopend. In Neurenberg kwamen de misdaden tegen de 'zigeuners' echter nauwelijks ter sprake. De Duitse staat heeft nooit schadevergoeding betaald.

Dit boek brengt een massa gegevens bijeen die het bewijs leveren dat de uitroeiing van de Sinti en de Roma op systematische wijze gepland en uitgevoerd werd door de nazi’s. De term 'zigeuner' wordt doorheen het gehele werk consequent tussen aanhalingstekens geplaatst wegens het sterk generaliserende en (vooral) kwetsende karakter ervan. Een gegeven dat tot op vandaag te vaak over het hoofd wordt gezien. Iemand met een donkere huidskleur wordt ook geen 'neger' (meer) genoemd.

Chagoll stipt verder in haar boek volkomen terecht aan dat het 'antitsiganisme' allerminst door de nazi's alleen bedreven werd. Integendeel. Zowat overal in Europa werd de bevolkingsgroep sterk gewantrouwd vanwege hun 'vreemde' voorkomen en nomadische levensstijl.

'Zigeuners'. Sinti en Roma onder het hakenkruis.
Uitgegeven door EPO, 280 pag. 20 euro.
ISBN: 9789064454943
Gerealiseerd met de steun van het 'Fonds Pascal Decroos'.
Woord vooraf door Gotovitch.