29-12-15

CARRIÈRESWITCH VOOR VLAAMS BELANG’ER BERT SCHOOFS

In De Morgen loopt deze week een artikelenreeks over mensen die hun leven radicaal omgooien. Gisteren een portret van Justine Henin wiens egoïsme als toptennisster plaatsmaakte voor steun aan zieke kinderen; vandaag Jan Roegiers die op 25 mei 2014 niet meer verkozen geraakte als SP.A-parlementslid en zich omschoolde om een brunchbar te openen. Wie het noodgedwongen ook over een andere boeg gooide is Bert Schoofs (foto), eveneens niet meer verkozen op 25 mei 2014. Hij was vijfmaal Vlaams Belang-lijsttrekker voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Limburg en vanaf 1999 parlementslid. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers was hij de justitiespecialist van zijn partij. Begin deze maand is Bert Schoofs opgestapt bij het Vlaams Belang om zich ten volle te kunnen storten op een project om jongeren klaar te stomen tot ondernemer. Ook allochtone jongeren.

In een interview met Het Belang van Limburg zegt Bert Schoofs over het opstappen bij het Vlaams Belang: “Ofwel ben je lid van de club en zet je je volledig in, ofwel stap je op. Het is het laatste geworden. Het voorbije anderhalf jaar ben ik opnieuw gaan studeren. En vorige maand ben ik met een groep mensen een initiatief gestart om talentvolle jongeren op te sporen en klaar te stomen voor het ondernemerschap. We starten in Beringen, maar willen actief worden in alle mijngemeenten." Het project heet YT&K, wat staat voor Young Talented & Keen (jong, getalenteerd en spitsvondig). "In het Turks bijvoorbeeld klinkt dit als Yetenek, wat letterlijk 'talent' betekent."

"Samen met een aantal mensen uit mijn netwerk zijn we vorige maand een feitelijke vereniging gestart om talentvolle jongeren op te sporen en klaar te stomen voor het ondernemerschap. Het opsporen gebeurt door een dynamisch netwerk van een tiental mensen uit het werkveld. Eén van hen is Bahattin Koçak, islamleraar uit Beringen die veel contacten heeft in zijn gemeenschap. Eens zij talentvolle jongeren hebben gedetecteerd, willen wij hen begeleiden om ook echt ondernemer te worden. Ikzelf zal dat doen met juridisch advies, een collega met ICT, enzovoort."

Schoofs werkt er zonder vergoeding aan mee. "Iedereen die nu meewerkt, doet dat vrijwillig, simpelweg omdat we begaan zijn met de jeugdwerkloosheid in Limburg. Dat engagement vormt de solide basis van dit project dat we nu in Beringen zijn gestart. De bedoeling is om uit te breiden naar de andere mijngemeenten, en om onze feitelijke vereniging om te bouwen tot een vzw en wie weet later een echt bedrijf, een sociale vennootschap bijvoorbeeld. Iedereen met expertise en engagement is welkom." Het project richt zich op alle jongeren. "Maar u weet ook dat jeugdwerkloosheid vooral een grote groep mensen met een migratieachtergrond treft."

“Dit project sluit naadloos aan bij het programma van Veilig Beringen, Lokale Dorpen, de lokale partij voor wie ik in de gemeenteraad van Beringen zetel. VBLD zegt letterlijk dat we integratie veel meer moeten nastreven door jongeren met een migratieachtergrond te laten doorgroeien in het ondernemerschap. Dat is goed voor hen, maar ook voor hun allochtone vrienden die ze hierin meetrekken."

"Ideologische scherpslijperij typeert het Vlaams Belang. Laat dat harde ideologisch uithalen net datgene zijn waarin ik nooit goed ben geweest. Nu ik andere plannen heb en met andere maatschappelijke thema's bezig ben, zie ik me dat hélemaal niet meer doen." Toch gunt Bert Schoofs het Vlaams Belang een nieuwe Limburgse verkozene in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in 2019. Hij hoopt dat het Annick Ponthier wordt. "Ik hoop echt dat het Vlaams Belang evolueert naar een partij die het maatschappelijk aanvaardbaar ventiel is om de frustraties in onze samenleving te kanaliseren. Als vader van twee kinderen geloof ik dat dat ook nodig is. Alleen als de partij die functie verstandig invult, zal ze electoraal opnieuw scoren. Op de rechterzijde is er echt plaats voor zo'n partij. Dat leert de situatie in het buitenland."

"Ik geloof echt dat we, en daarmee bedoel ik ook de overheid, te weinig hebben ingezet op ondernemen. Ik geloof in kleinschalige projecten, en die moeten niet eens altijd gesubsidieerd worden. Hoe meer, hoe beter, zou ik zeggen. Integratie is te lang het speelveld geweest van allerhande sociale organisaties, en dat bedoel ik niet eens verkeerd. Ik zie dat de Poolse en Italiaanse gemeenschap zich in Beringen volledig geïntegreerd heeft. Dat moet ook lukken met de Turkse gemeenschap. Integratie betekent samen met de Vlamingen leven en werken. Voor mij moet je daarvoor niet je identiteit opgeven, mag je gerust het gemeenschappelijk verleden van je thuisland koesteren. Maar dat aspect mag geen rem zijn op volledige integratie. Ik geloof dat dat met de Turkse gemeenschap ook kan lukken."

"Ik doe mijn mandaat als gemeenteraadslid uit. Gemeentepolitiek is niet zo ideologisch, hé. (In elk geval nam Bert Schoofs in 2014 het tegenovergestelde standpunt als dat van Filip Dewinter in over het al dan niet verkopen van het stedelijk onderwijs aan een ander onderwijsnet. Het zegt echter misschien vooral iets over het weinig coherent zijn van het Vlaams Belang-programma op bepaalde punten en meer inspelen op hoe men plaatselijk tégen kan zijn, nvdr.) In de gemeentepolitiek gaat het over rioleringswerken, rusthuizen, enzovoort. Wat ik in 2018 ga doen, weet ik nog niet. Alles zal dan afhangen van mijn professionele en familiale situatie. YT&K is een eerste project, andere zullen volgen. Weet u, ik heb mooie tijden beleefd in de politiek. Maar politiek is toch vooral denken en praten. Ik wil de komende jaren vooral doen en ondernemen.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schoofs, limburg, beringen |  Facebook | | |  Print

26-05-14

VB VERLIEST MEER DAN VERWACHT

We schreven zaterdag nog dat het Vlaams Belang na de verkiezingen op 25 mei mogelijk nog slechts de helft van haar aantal parlementsleden zou behouden. Het werd nog erger dan dat.

 

Voor het Vlaams Parlement zakt het Vlaams Belang van 15,3 naar 6 % van de stemmen. Het Vlaams Belang valt terug van 21 naar nog maar 6 verkozenen in het Vlaams Parlement. Een verlies van 15 parlementsleden. Voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers zakt het Vlaams Belang van 12,6 naar 5,9 % van de stemmen. In aantal verkozenen zakt het Vlaams Belang weg van 12 naar nog maar 3 parlementsleden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.  In beide parlementen verliest het Vlaams Belang bijgevolg niet de helft van haar aantal parlementsleden maar liefst tweederde tot drievierde van haar parlementsleden. "De uitslag van deze verkiezingen is barslecht en doet zeer veel pijn", zei partijvoorzitter Gerolf Annemans dan ook gisterenavond.

 

Geraakten alsnog verkozen voor het Vlaaams Parlement: Anke Van dermeersch (Antwerpen), Tom Van Grieken (nieuw, Antwerpen), Stefaan Sintobin (West-Vlaanderen), Guy D'Haeseleer (Oost-Vlaanderen), Barbara Bonte (nieuw, Oost-Vlaanderen) en Chris Janssens (Limburg). De drie Vlaams Belang-verkozenen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn: Filip Dewinter (Antwerpen), Marijke Dillen (Antwerpen) en Barbara Pas (Oost-Vlaanderen). Maar dus niet Joris Van Hauthem, Wim Wienen, Johan Deckmyn, Bert Schoofs, Peter Logghe, Filip De Man, Tanguy Veys, Bruno Valkeniers, Bart Laeremans, Philip Claeys noch anderen.

 

In de stad Antwerpen, de bakermat van het Vlaams Blok/Belang, valt het Vlaams Belang terug tot 7,8 % van de stemmen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, en 7,7 % voor het Vlaams Parlement. De score van de PVDA+ voor het Vlaams Parlement is ongeveer dezelfde als die voor het Vlaams Belang, maar voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers – met Peter Mertens als lijsttrekker – overvleugelt PVDA+ het Vlaams Belang met 8,9 % van de stemmen. En trouwens ook de Open VLD (8,8 %) en CD&V (8,7 %). Dat Vlaams Belang-stemmen naar de N-VA zijn gevloeid zit de Vlaams Belang’ers niet lekker, maar dat ze nu ook nog eens overtroefd worden door de PVDA+…

 

Yves Desmet (De Morgen) was er als de kippen bij om de N-VA te feliciteren voor het weghalen van stemmen bij het VB. Ook Guy Verhofstadt feliciteerde daarvoor Bart De Wever. Maar is dat terecht? Het is goed dat het Vlaams Blok/Belang gedecimeerd is. Zonder enige twijfel. De Vlaams Belang-stemmers zijn overgestoken naar een partij die niet, zoals het Vlaams Belang, racistisch is. Maar wel het racisme relativeert. De N-VA zet niet aan tot racisme, maar doet geen klap om het racisme te bestrijden. Inzake lastenverlaging die vooral de rijken ten goede komen, zijn de N-VA en het VB elkaar waard. Inzake sociale bescherming (behoud van de indexering van de lonen, behoud van de werkloosheidsuitkering…) is het VB een socialere partij dan de N-VA.

 

We kunnen slechts echt tevreden zijn over de terugval van het Vlaams Blok/Belang als de Vlaams Blok/Belang-kiezers hun heil gaan zoeken bij progressieve partijen, en alsnog lijkt dat enkel de PVDA+ te lukken. In De Standaard van 15 mei wees Filip Dewinter al op die bedreiging: “We mogen PVDA+ niet onderschatten. Zij vissen in hetzelfde water.” Verkiezingsonderzoek zal het moeten uitwijzen, maar het is niet ondenkbaar dat PVDA+ in Antwerpen omwille van Ringland kiezers aan Groen heeft verloren, maar PVDA+ anderzijds een aantal Vlaams Blok/Belang-kiezers heeft teruggewonnen. Om finaal in Antwerpen groter dan het Vlaams Belang te eindigen. Er zijn geen aanwijzingen dat het succes van Groen ten koste is gegaan van Vlaams Belang-stemmen.

21-04-14

STEDELIJK ONDERWIJS. BEHOUDEN OF NIET ?

Stedelijk Onderwijs.jpgDe paasvakantie is aan haar laatste dag toe, morgen begint het laatste trimester van het schooljaar. Stel dat je in het stedelijk onderwijs school loopt, les geeft of er op een andere manier werkt. Welke toekomst ziet het Vlaams Belang voor jouw onderwijsnet? Is onderwijs aanbieden voor het Vlaams Belang een stedelijke of gemeentelijke taak?

 

In stad A. (we verzwijgen nog even over welke stad het gaat, nvdr.) moet bespaard worden, en de VB-gemeenteraadsfractieleider fulmineert: “Jammer dat A. van de gelegenheid geen gebruik maakt om stedelijk onderwijs over te hevelen naar Vlaamse Gemeenschap. Onderwijs is geen kerntaak voor stad. (…) Het stedelijk onderwijs kost A. veel geld, ook omdat Vlaanderen A. te weinig geld geeft met het oog op de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding. Het Vlaams Belang pleit voor een overheveling van het stedelijk onderwijs naar het gemeenschapsonderwijs, wat een aanzienlijke budgettaire besparing voor de stad zal betekenen. Onderwijs is immers geen kerntaak, noch een wettelijke verplichting voor de stad. Eerder droeg trouwens ook de stad Mechelen zijn onderwijs reeds over aan Vlaanderen.”

 

In stad B. (ook hier houden we nog even stil over welke stad het gaat, nvdr.) moet ook bespaard worden, en de VB-gemeenteraadsfractieleider fulmineert: “In het kader van de uitvoering van het zogenaamde herstelplan heeft het stadsbestuur beslist om zich te ontdoen van de stedelijke basisscholen. (…) Of onderwijs altijd een kerntaak is van de gemeente willen we in het midden laten. Er zijn inderdaad kleine gemeenten die niet voldoende draagkracht of expertise in huis hebben om een eigen onderwijsnet te onderhouden, ook al omdat de maatschappelijke noodzaak voor een lokaal onderwijsnet soms niet aanwezig is. Voor steden en grotere gemeenten gaat dit echter niet meer op. Men moet eenvoudig in staat zijn om een eigen vorm van onderwijs aan te bieden dat nauw aansluit bij de lokale gemeenschap en er voeling mee heeft.

 

De klassieke onderwijsnetten lenen zich daar niet steeds toe en zeker in een gemeente als B. waar niet alleen veel kinderen school lopen, doch waar ook kinderen uit verschillende cultuurgemeenschappen aanwezig zijn, kan het zowel sociaal als pedagogisch een verrijking betekenen dat de lokale overheid zelf onderwijs doet verstrekken. Precies omdat het de sociale, ideologische, levensbeschouwelijke en godsdienstige verschillen overstijgt, kan lokaal onderwijs zowel het kleinste gemene veelvoud als de grootste gemene deler op sociaal-pedagogisch vlak betekenen voor al deze kinderen.

 

De kostprijs die hier tegenover staat is relatief tot zeer laag. Leerkrachten worden immers niet betaald door de gemeenten, maar door hogere overheden. Uiteraard moeten gebouwen onderhouden worden, en dient de nodige administratie te worden vervuld, maar hiertegenover kan een zeer waardevol onderwijskundig voordeel staan. (…) Het klopt inderdaad wel dat aanvragen om schoolgebouwen uit te breiden of om nieuwe schoolgebouwen op te trekken een lange procedure vergen bij de Vlaamse overheid (…) doch dit mag geen reden zijn om het onderwijs zo maar af te stoten. Het stadsbestuur zou er integendeel fier op moeten zijn dat zoveel mensen willen kiezen voor haar eigen onderwijsnet, uitgebouwd vlak in de nabijheid van de gezinnen en met een evenwichtige sociale mix. (…)

 

Ook valt te betreuren dat de stad B. in dit kader een zeer bekwaam medewerker van allochtone origine heeft laten vertrekken, waarbij de dienst waarvoor hij verantwoordelijk was werd opgedoekt. Dit eerste signaal luidde in het voorjaar van  2013 meteen de eerste slag van de doodsklok over het stedelijk onderwijs. Tenslotte, en ergst van al, wordt de keuzevrijheid van ouders in de betrokken deelgemeenten hoe dan ook ingeperkt. Het is verbazingwekkend om vast te stellen hoe licht het stadsbestuur aan de fundamentele impact van zijn beslissing ook op dit stuk voorbijgaat.”

 

Stad A. is Antwerpen (foto), en het pleidooi om het stedelijk onderwijs weg te geven aan het gemeenschapsonderwijs is van Filip Dewinter. Stad B. is Beringen, en de tirade tegen het afstoten van het stedelijk onderwijs – inclusief het aanklagen van het laten vertrekken van “een zeer bekwame medewerker van allochtone origine” – is van Bert Schoofs. Naast VB-gemeenteraadsfractieleider ook VB-parlementslid en voor de verkiezingen op 25 mei VB-lijsttrekker voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Limburg. Dus toch ook niet de minste bij het VB. Verlapt een stad het stedelijk onderwijs niet aan het gemeenschapsonderwijs: het VB is tegen. Schenkt een stad het stedelijk onderwijs weg aan een ander onderwijsnet: het VB is tegen.

 

VB-voorzitter Gerolf Annemans mocht dan wel op zijn nieuwjaarsreceptie uithalen naar de N-VA (“Wie heb ik aan de lijn? Heb ik Geert Bourgeois aan de lijn, wiens eventuele bedoeling onafhankelijkheid is? Of Siegfried Bracke, die van een onafhankelijk Vlaanderen geen stijve krijgt? Wie heb ik aan de lijn?”). Het VB-standpunt over stedelijk onderwijs? Dat is afhankelijk van wat de bestuursmeerderheid in stad A. of B. doet.

 

P.S. De geciteerde tussenkomst van Bert Schoofs dateert van januari. Intussen bleef een actiecomité ageren tegen de overdracht van de twee Beringense stedelijke basisscholen, een naar het katholiek onderwijs en een naar het gemeenschapsonderwijs. Voorbije vrijdag werd bekendgemaakt dat de basisscholen niet overgedragen worden. Wel krijgen de twee stedelijke basisscholen voortaan 150.000 euro minder werkingssubsidies van het SP.A/CD&V-stadsbestuur van Beringen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, antwerpen, beringen, dewinter, schoofs |  Facebook | | |  Print

14-04-14

HET RAPPORT VAN DE VB-PARLEMENTSLEDEN (3)

Omdat we na 25 mei veel Vlaams Belang-parlementsleden niet meer terug zullen zien in een parlementair halfrond, publiceren we hier graag een eresaluut aan die parlementsleden. De punten en commentaren die ze van De Standaard en De Morgen kregen, aangevuld met eigen inbreng. Vandaag de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

Gerolf Annemans (foto 1, 6/10, 4/10), parlementslid sinds 1987, krijgt de beste score. Noblesse oblige. “Eloquent, maar het vechten tegen de bierkaai bot de scherpte af. Rijdt sinds zijn partijvoorzitterschap op automatische piloot, terwijl Dewinter nog altijd veel meer aandacht krijgt dan hij.” “Annemans liet het fractieleiderschap vorig jaar over aan Barbara Pas. Als partijvoorzitter richt hij zijn energie nu op de herbronning van zijn partij. Een meer dan voltijdse job.” Annemans neemt wel eens een loopje met de waarheid, maar welke Vlaams Belang’er doet dat niet? Gerolf Annemans is Vlaams Belang-lijsttrekker voor de Europese Verkiezingen.

 

Hagen Goyvaerts, parlementslid sinds 1999,krijgt erg uiteenlopende scores (5/10, 1/10) alhoewel De Standaard en De Morgen inhoudelijk  ongeveer hetzelfde commentaar hebben. “Giyvaerts is zich tot het eind blijven vastbijten in financiële dossiers, haast tegen beter weten in.” “Stelt veel vragen in de commissie Financiën. Zet geen zoden aan de dijk.” Hij staat derde op de Vlaams Belang-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Vlaams-Brabant. Na 25 mei zien we hem dus niet meer terug in het parlement.

 

Bert Schoofs (4/10, 2/10), parlementslid sinds 1999, mag zich met zijn werk over Justitie “tot de meer bedrijvige Vlaams Belangkamerleden rekenen”. “Voorbije zomer liet hij een ballon op in de Kamer met daaraan een affiche met de boodschap ‘België barst’. ‘Een van mijn betere tussenkomsten’, vond Schoofs zelf.” Hij is lijsttrekker voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Limburg.

 

Barbara Pas, parlementslid sinds 2007, krijgt dezelfde score als Bert Schoofs (4/10, 2/10). Als protégé van Gerolf Annemans mag ze nochtans een aantal keren aan televisiedebatten deelnemen in de plaats van de partijvoorzitter, en in de Kamer van Volksvertegenwoordigers erfde ze vorig jaar zijn fractieleiderschap. “In tegenstelling tot haar voorganger is ze geen overdonderend retorisch talent. Inhoudelijk vernieuwend zijn haar standpunten al helemaal niet.” Na 25 mei moet ze het fractieleiderschap in de Kamer van Volksvertegenwoordigers afstaan aan Filip Dewinter. Barbara Pas is lijsttrekker voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Oost-Vlaanderen.

 

Tanguy Veys (4/10, 0/10) is parlementslid sinds 2010 maar heeft een veel langere staat van dienst als Vlaams Blok/Belang-personeelslid. Als lid van de commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven neemt hij naar verluidt tot een kwart van de vragen voor zijn rekening. “Zelfs voor een vraag over de opslag van wc-rollen in het station draait hij zijn hand niet om.” Tot ergernis van zijn partijgenoten gaf hij toe dat in de gebedsgroep van Alexandra Colen een duiveluitdrijving georganiseerd werd. Een andere ergernis voor een aantal partijgenoten is zijn begrip voor de Joodse medemens en zijn getuigenis dat hij AFF/Verzet nog nooit op een leugen heeft kunnen betrappen. Tanguy Veys staat derde op de lijst voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen. In de Tirolerstube Edelweiss in Blankenberge oefent hij alvast voor een nieuwe professionele loopbaan (foto 2, Tanguy Veys naast Tony Frats).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: annemans, goyvaerts, schoofs, pas, veys |  Facebook | | |  Print

14-01-14

LINDA VISSERS: ACHTER HET NET GEVIST

Vlaams parlementslid Linda Vissers (foto, 52 j.) maakte einde vorig jaar bekend dat ze niet zou opkomen bij de verkiezingen op 25 mei 2014, uit onvrede over de plaats op de lijst die ze bij het Vlaams Belang zou krijgen. Intussen heeft ze ook ontslag genomen uit haar partij. 

 

Linda Vissers zetelt in het Vlaams parlement sinds 2004, toen ze werd verkozen vanop de derde plaats op de VB-lijst. In de slipstream van het landelijk succes toen (24,2 % van de stemmen). In 2007 verhuisde ze voor twee jaar naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers en in 2009 mocht ze de Limburgse lijst voor het Vlaams Parlement trekken. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen richtte ze in Overpelt, met toelating van het partijbestuur, haar eigen Lijst Vissers op. Volgens Vissers was de partijnaam ‘Vlaams Belang’ een drempel die een aantal maatschappelijk geëngageerde mensen weerhield om zich actief in te zetten voor hun gemeente. Linda Vissers was daarmee niet de enigste VB’er. Ook de volbloed VB’ers Bart Laeremans en Guy D’haeseleer en de intussen ook bij het VB vertrokken Gerda Vansteenberghe verkozen om niet onder de naam Vlaams Belang aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen.

 

Voor de komende verkiezingen geeft het VB in Limburg de voorkeur aan Vlaams parlementslid en VB-ondervoorzitter Chris Janssens als lijsttrekker voor het Vlaams Parlement, en huidig Kamerlid Annick Ponthier op de tweede plaats. Ponthier was lid van de gebedsgroep van gewezen VB’ster Alexandra Colen, maar is eerder op die tweede plaats terechtgekomen omdat ze vlot alle mogelijke VB-feestjes en -recepties afschuimt. Voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt de lijst getrokken door Kamerlid Bert Schoofs. Op de tweede plaats staat Daisy Dilissen die door het VB omschreven wordt als een “beloftevolle fiscaal experte”. Beloftevol is Linda Vissers niet, en intelligent kunnen we ze ook niet noemen – al is dat laatste natuurlijk niet noodzakelijk een criterium om een plaats te verwerven bij het VB.

 

De beslissing om Linda Vissers achteruit te schuiven werd “genomen in het kader van de verjonging en vernieuwing van de partij”. Linda Vissers is het er niet mee eens. Over de interne partijwerking in Limburg zegt ze: “Er wordt niet meer naar elkaar geluisterd.” En over de verjonging en vernieuwing: “Als men de partij wil verjongen, moet men dat overal doen. Filip Dewinter is even oud als mij en Gerolf Annemans is zes jaar ouder.” 

 

Donderdag was het editoriaal van Het Belang van Limburg volledig gewijd aan Linda Vissers, maar of Vissers het gaat bijhouden in haar plakboek kan betwijfeld worden. Erik Donckier besloot zijn commentaar met: “Politici zeggen steevast dat ze er zijn om het maatschappelijk belang via hun partij te dienen, om onze problemen op te lossen, om de burgers te dienen. Politici die om opportunistische redenen overstappen naar een andere partij of de partij verlaten omdat ze geen verkiesbare plaats krijgen, geven aan dat ze er niet zijn voor ons maar dat hun partij en wij er voor hen zijn. Ze zien politiek enkel als inkomen. Aan zo’n politici hebben we niks.” Dat we niks hebben aan Linda Vissers was al langer duidelijk. Toch werd ze door het VB tien jaar lang aan boord gehouden in de parlementen die ons land rijk is.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vissers, janssens, ponthier, schoofs, dilissen, 25 mei |  Facebook | | |  Print

13-01-12

BERINGEN: MET VBLD-LIJST NAAR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Na Ninove en Grimbergen is Beringen de derde gemeente waarvan bekend is dat het VB er niet onder eigen naam deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012. In Ninove wordt het Forza Flandria, in Grimbergen Vernieuwing, in Beringen ‘Veilig Beringen, Lokale Dorpen’ (VBLD, foto 1).

 

Het letterwoord voor de partij is een verwijzing naar het VB van Bert Schoofs (foto 2) en de LDD, de ex-partij van Rudy Heyligen (rechts op foto 1). Volgens Bert Schoofs is het niet dat het Vlaams Belang onder een andere naam opkomt, maar zijn het mannen en vrouwen van Vlaams Belang en LDD die samen in ‘Veilig Beringen, Lokale Dorpen’ stappen. Dat is alvast een leugen, want Rudy Heyligen is geen LDD'er, maar ex-lid van LDD. Limburgs LDD-voorman Lode Vereeck was duidelijk op TV Limburg: hij is niet verantwoordelijk voor wat oud-leden doen, maar LDD-leden gaan niet samen met het Vlaams Belang omwille van het cordon sanitaire. VBLD wil in Beringen “behouden wat goed is in onze gemeente, maar ook verandering brengen in datgene wat fout loopt. Op een stijlvolle en verantwoorde manier.” Zeg daar maar eens “neen” op. Anders wordt het als je ook het programma van VBLD leest.

 

Het programma heeft vijf uitgangspunten: 1. Kordaat en streng optreden tegen elke vorm van criminaliteit en overlast. 2. Behoud, versterking, en waar nodig heropbouw van het fijnmazig sociaal netwerk van onze dorpen. Om dat te bereiken “wordt de islamisering van sommige wijken best afgestopt en waar nodig teruggedrongen”. 3. Zuurstof voor ondernemingen en handelszaken, van de allerkleinste tot de allergrootste. 4. Voldoende parkeergelegenheid creëren in onze dorpskernen voor gemotoriseerd verkeer, en veilige stoepen voor voetgangers. VBLD pleit daarbij voor “behoud van onze groene omgeving, maar wars van fanatisme”. 5. Een eerlijke, correcte en gelijke behandeling voor elke inwoner van Beringen. “Dit houdt (…) in dat er een einde komt aan de voorkeursbehandeling en overmatige aanwending van middelen voor bepaalde groepen van inwoners.” Eenmaal raden wie daarmee bedoeld wordt.

 

Bert Schoofs wil hiermee verhinderen dat “de SP.a (…) met de hulp van het Turks-islamitisch kiezersblok” Beringen “helemaal naar haar hand zou zetten”. VB’er Bert Schoofs (44 j.) is federaal volksvertegenwoordiger. Hij leerde politiek ageren bij de NSV in Leuven. In 1997 trad hij toe tot het Vlaams Blok. Een jaar later was hij al voorzitter van het VB-Limburg. In 1999 werd hij als Limburgs lijsttrekker verkozen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Nog een jaar later werd hij ook verkozen als gemeenteraadslid in Beringen. Zijn c.v. vermeldt als hobby’s onder andere “lectuur en tv-programma’s over astronomie, cybernetica, wetenschappelijke ontdekkingen en filosofie”. Over zijn liefde voor metalmuziek rept Schoofs niet in zijn officieel c.v. (foto: Bert Schoofs in een T-shirt van de Zweedse powermetalband Sabaton, samen met Barbara Bonte). Bert Schoofs was één van de VB’ers die toen Frank Vanhecke dreigde op te stappen bij het VB, Frank Vanhecke liever gisteren dan morgen zag vertrekken. Het ontlokte bij Tom Van Den Troost, toenmalig VB-persverantwoordelijke, de reactie: “Jongske toch,  zelfs als ge op een trapladderke gaat staan komt ge nog niet tot aan zijn (Frank Vanhecke’s, nvdr.) hielen.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beringen, limburg, schoofs |  Facebook | | |  Print

07-07-11

GEJUICH OM ‘DREIGING’ VAN FRANK VANHECKE

De aankondiging van Frank Vanhecke (foto 1) dat hij op 11 juli opstapt bij het VB als de Belfortploeg niet terug geïntegreerd wordt in het VB, én Johan Sanctorum en zijn opdrachtgever(s) niet aan een tuchtprocedure onderworpen worden voor het vuile werk bij ’t Pallieterke, stemt de overblijvenden bij het VB tevreden.

Intussen zijn meer en meer bewijzen opgedoken dat Johan Sanctorum, Vlaams cultuurfilosoof en tekstschrijver van Bruno Valkeniers, inderdaad ‘Annick Verbauwen’ is. Apache ontdekte het door de identieke IP-adressen van ‘Annick Verbauwen’ en Johan Sanctorum bij mails naar de redactie van Apache, wij wezen eerder al op de opvallende band tussen fakefiguur Hilde De Breuckere en Johan Sanctorum, lezers van Apache ontdekten de gelijkenis tussen de Facebook- en blogfoto van ‘Annick Verbauwen’ en ene Sadie. Media-analist Frank Thevissen ontdekte foto’s van ‘Sadie’ in hetzelfde kleedje als ‘Annick Verbauwen’. Wij ontdekten de licht erotische reeks foto’s waaruit de Facebook- en blogfoto van ‘Annick Verbauwen’ is geknipt: de tweede foto bovenaan van ‘Sadie’. Vergelijk maar, en zie wie toevallig als een van haar Facebook-vrienden opduikt.

Tanguy Veys dus, al krijgt die er deze week van langs in een artikel van ‘Annick Verbauwen’ in  ’t Pallieterke. Dat Filip Dewinter zich geroepen voelt de Joodse en Israëlische zaak te verdedigen is volgens ‘Annick Verbauwen’ “wellicht vooral een electorale rekensom, voor de christelijk-fundamentalistische Tanguy Veys (VB-Gent, waar toch weinig Joodse stemmen te rapen vallen) veeleer een gevolg van te veel wierook opsnuiven.” Volgens ‘Annick Verbauwen’ zouden “Dewinter en gezellen (…) beter wat afstand houden, deze kwestie verdeelt nodeloos zijn partij (…). Het vormde een kapstok voor de pijnlijke clanoorlog in Gent (waar Bruno Valkeniers en de partijraad overigens correct hebben gehandeld).”

Bruno Valkeniers (foto 2) reageerde gisteren “verwonderd” op het ultimatum van Frank Vanhecke. Van excuses of de intrekking van het ontslag van de Belfortploeg kan volgens hem geen sprake zijn. De VB-voorzitter betreurt de timing van de uitval van zijn voorganger. “Die komt net op een ogenblik dat de partij in het licht van de nota-Di Rupo meer dan nodig is en zich op de politiek moet concentreren.” Bruno Valkeniers stelt nog dat het binnen de partij geweten was dat Johan Sanctorum hem als partijvoorzitter adviseerde. Het Apache-artikel staat volgens Valkeniers “vol halve waarheden en volledige leugens”. Wat dan toch waarheid zou zijn, en wat niet waar zou zijn, vertelt Valkeniers er niet bij.

De soldaten staan te juichen voor de ‘dreiging’ van Frank Vanhecke om op te stappen bij het VB. “Ga (…). Ook en vooral als het u niet aanstaat”, zegt Limburgs VB-parlementslid en VB-partijbureaulid Bert Schoofs op Facebook. Onder andere Wim Van Osselaer, Antwerps VB-gemeenteraadslid en medewerker van Filip Dewinter, ‘vindt dit leuk’. Maar ontslagnemend VB-persverantwoordelijke, en vriend van Frank Vanhecke, Tom Van Den Troost antwoordt dat zelfs als Schoofs “op een trapladderke gaat staan” hij nog niet tot aan de hielen van Frank Vanhecke komt. Voorpost-persverantwoordelijke, en VB-personeelslid, Björn Roose is terug wakker en hij heeft “voor de ratten die het schip tot zinken proberen te brengen (door er eerst gaten in te knagen en het dan met veel poeha te verlaten)” een passend plaatje: Den boom in van Katastroof.

Intussen heeft Jurgen Ceder, vriend van Frank Vanhecke, VB-fractieleider in de Senaat en hoofd van de juridische dienst van het VB, bevestigd dat hij zich beraadt of hij nog bij het VB blijft. Misschien moet Bruno Valkeniers aan zijn binnenkort volledig uitgezuiverde partij maar eens een nieuwe naam geven: van Vlaams Blok naar Vlaams Belang, en binnenkort: Katastroof. Liedjes om de filmpjes van de nieuwe partij te ondersteunen zijn er al.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, vanhecke, valkeniers, sanctorum, veys, media, schoofs, ceder |  Facebook | | |  Print

04-03-11

KLASSENSTRIJD IN LIMBURG

Vandaag wordt op een aantal plaatsen actie gevoerd tegen het Interprofessioneel Akkoord (IPA). We verwachten er niet veel van. Uiteraard niet van het IPA, maar ook niet van de acties. Daarvoor weegt de verdeeldheid tussen het ACV enerzijds en het ABVV en ACLVB anderzijds te zwaar, en mankeren we vandaag ook een duidelijk en algemeen ordewoord.

 

Veertien dagen terug was er al een betoging in Antwerpen; vorige week was er actie in Limburg. De ondernemersvertegenwoordiging in Limburg steigerde, maar het zit er in de meest oostenlijke Vlaamse provincie al langer bovenarms op tussen de plaatselijke Voka-afdeling en het ABVVHet begon vorige zomer met een spandoek waarop Kapitalisme schaadt uw gezondheid, dat aan één van de ABVV-gebouwen aan de singel rond Hasselt werd opgehangen (foto 1). Een spandoek uit een campagne die in heel Wallonië is gevoerd, maar in Vlaanderen alleen werd overgenomen door het ABVV-Limburg. Het ABVV-gebouw staat schuin tegenover het gebouw van het ondernemersnetwerk Voka en in september reageerde Voka door aan haar gebouw een spandoek met Voorbijgestreefd syndicalisme schaadt de economie uit te hangen. Volgens Johann Leten (Voka) doet de houding van het ABVV denken aan Radio Mille Collines die haat predikte tussen de Huti’s en Tutsi’s. Leten vindt het ook normaal dat een werkgever een werknemer ontslaat die zijn baas met een helm slaat. Hij vertelt er niet bij dat die arbeider zijn baas op zijn helm, niet op zijn hoofd, sloeg, en het in een bedrijf gebeurde met een ouderwetse managementstijl. Er volgde prompt vier dagen staking, zo hoog zat de zaak bij de arbeiders van Tessenderlo Chemie.

 

Johann Leten werpt ook op dat ABVV-topman Rudy De Leeuw aanvankelijk het IPA verdedigde, en De Leeuw dan ook zijn woord maar moet houden. Bart Henckaerts, gewestelijk secretaris van het ABVV-Limburg, weerlegt de aantijging: “Rudy De Leeuw heeft zijn uiterste best gedaan. En zoals dat gaat in een democratische organisatie is dat onderhandelde akkoord voorgelegd aan de achterban. Dat ze zoiets bij een onderneming niet verstaan, begrijp ik wel. Daar beslist de top. En moet de rest gewoon volgen.” Het Vlaams Belang sprong vorige vrijdag in de bres voor het Limburgse patronaat. Voor het VB is er geen probleem met het kapitalisme. Met zevenen posteerden ze zich voor het ABVV-gebouw, met een spandoek waarop België schaadt uw portemonee, uw pensioen en uw koopkracht. Van de zeven VB’ers die hiervoor opdoken, zijn er vier parlementslid (vooraan links op foto 2 achtereenvolgens: Chris Janssens, Bert Schoofs en Annick Ponthier; tweede van rechts: Katleen Martens). Met slechts zeven, eigenlijk acht want er moest nog iemand de foto maken: maar goed voor een korte reportage bij TV-Limburg.

 

“In feite gaat het over 12,5 miljard Vlaamse transfers die jaarlijks naar Wallonië gaat, en dat is wat onze Vlaamse economie schaadt”, legde Bert Schoofs uit. Dat een crisis veroorzaakt door een paar hebzuchtige bankiers de Vlaamse (en wereldwijde) economie schaadt, en men de Vlaamse (Waalse en andere) werknemers daarvoor laat opdraaien, dat is de zorg niet van Bert Schoofs.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, limburg, schoofs |  Facebook | | |  Print

28-01-10

EEN GROTE STAP VOOR DE MENSHEID, EEN KLEINE VOOR BERT SCHOOFS: VAN AUSCHWITZ-BIRKENAU NAAR EEN ANTI-ISLAMMEETING

Het zijn drukke dagen voor Bert Schoofs (foto 1), fractieleider van het VB in de gemeenteraad van Beringen, Kamerlid en lid van het VB-partijbestuur. Vanavond beleeft hij zijn moment de gloire. De meeting die het VB plande tegen het toelaten van luidsprekers aan een moskee in Beringen (foto 2) is meteen al een overwinningsfeest: de aanvraag om luidsprekers te mogen plaatsen is intussen ingetrokken. Twee dagen geleden stond een bezoek aan de vijfenzestig jaar geleden bevrijdde concentratie- en vernietigingskampen van Auschwitz en Birkenau (foto 3) op Schoofs’ programma.

Op 10 november vorig jaar had de Fatih-moskee, een prachtige moskee in de schaduw van de koolmijn van Beringen, opgenomen bij de bezienswaardigheden van Toerisme Vlaanderen, een verzoek ingediend om luidsprekers te plaatsen op de minaretten van de moskee. Om zo de omwonende moslims op te roepen voor het gebed. Zoals duizenden kerken de klokken luiden voor het begin van de mis. In de Genkse wijk Sledderlo, een paar kilometers verder, galmen al jaren moslimzangen door luidsprekers. Niemand die daar last van heeft, of toch niet meer dan met het klokkengelui. Ook in Heusden-Zolder kan het. In Beringen ligt dat anders. Daar heeft burgemeester Marcel Mondelaers jarenlang strijd geleverd tegen hoofddoeken op foto’s voor identiteitskaarten, tevergeefs maar het schept wel een bepaald klimaat. Het VB behaalde er bij de gemeenteraadsverkiezingen een kwart van de stemmen. In de gemeenteraad van Beringen trok Bert Schoofs de aanvraag om luidsprekers te mogen plaatsen aan de Fatih-moskee op flessen: “Als iedereen in Beringen luidsprekers aan zijn voor-, achter- of zijgevel zou mogen hangen, heeft het een kakafonie van jewelste tot gevolg.” De mensen van de Fatih-moskee schrokken van het tumult dat over de zaak werd gemaakt en trokken hun aanvraag om luidsprekers uit te mogen hangen in, nog voor een gepland onderhoud met het Beringse schepencollege plaatsvond. Bij het gemeentebestuur van Beringen maakt men zich zorgen over de reacties van allochtone jongeren op de VB-meeting die vanavond toch doorgaat. "Aan ons zal het niet liggen", zegt Bert Schoofs. Even de haatcampagne tegen de islam vergetend. Maar het zou natuurlijk koren op de molen van het VB zijn mocht het tot ongeregeldheden komen.

Begin deze week werd Bert Schoofs nog “hondsverkouden” gesignaleerd, met “onafgebroken snotteren en niezen”. En toch zou hij dinsdag nog een blitzbezoek brengen aan de concentratie- en vernietigingskampen van Auschwitz en Birkenau, in het spoor van minister van Landsverdediging Pieter De Crem. In welke hoedanigheid is niet duidelijk, Schoofs is geen lid van de Kamercommissie voor Landsverdediging. In elk geval, om 6 uur werden De Crem en Schoofs op de militaire luchthaven van Melsbroek verwacht. Om 20 uur zouden ze terug zijn. Althans dat was de bedoeling. Met Air De Crem weet je nooit wanneer een vliegtuig vertrekt of aankomt, en er werden extreme weersomstandigheden verwacht in Polen. “Het wordt geen plezierreisje, maar da’s dan ook niet de bedoeling”, schreef Bert Schoofs op zijn Facebook-pagina. Wat dan wel de bedoeling was, verduidelijkte hij niet. Wil Bert Schoofs dat de gruwelijke geschiedenis van Auschwitz-Birkenau niet uit het collectief geheugen verdwijnt? Zijn partijgenoot Frank Vanhecke vindt anders dat aan de Holocaust al genoeg herinnerd wordt. Overigens vroeg ook Schoofs’ VB-collega Pieter Huybrechts zich af wat de bedoeling is van Schoofs' blitzbezoek. “En wat kost deze ‘grap’ aan de brave belastingbetaler?”, voegde Huybrechts er nog aan toe. Bert Schoofs moet dat vanavond maar eens uitleggen op zijn meeting over de luidsprekers aan de plaatselijke moskee die er toch niet komen. En wil Pieter De Crem terugkomen op zijn beslissing om niet langer het busvervoer voor schoolklassen die Auschwitz-Birkenau zouden bezoeken te ondersteunen?

07:22 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, limburg, schoofs |  Facebook | | |  Print

05-05-09

SAMENKLEVEN!


Dat de electorale koorts het allerslechtste in de medemens losmaakt is algemeen bekend. Vraag maar na op de campagnebureaus van LDD en de Open VLD. Over de VLD gesproken; minister Marino Keulen is intussen ook slachtoffer geworden van de scherpe kantjes van de verkiezingsstrijd. Zijn affiches werden afgelopen weekend immers systematisch overplakt. In het anders zo rustige Noord-Limburg nog wel. Niet door LDD - militanten zoals je zou kunnen vermoeden. Die hadden blijkbaar betere dingen te doen. Wel door Vlaams Belang - militanten met enkele familieverpakkingen aan affiches, behangpap en verveling op overschot. Keulen's affiches werden zowat overal overplakt met de VB - affiche met de slogan "dit is ONS land".

Minister Keulen vermoedt dat hij geviseerd wordt omwille van het inburgeringsbeleid dat hij voert. Keulen in de krant: "Iedereen mag het met mij oneens zijn en ik wil daar gerust met hen over praten, maar dit gaat te ver. Campagne voeren doe je op een faire manier. Het Vlaams Belang klaagt altijd als eerste de fouten van anderen aan, maar nu gaan ze zelf te ver. Ze hebben altijd de kans gehad om in het Vlaams parlement het debat aan te gaan, maar er kwam zelden reactie vanuit hun hoek."  De minister schijnt hier even te vergeten dat het VB het gemunt heeft op iedereen die het niét met hen eens is.

De affiches van de minister werden ook overplakt op verkiezingsborden op privaat terrein, niet alleen op de openbare borden - waar de geniepige kunst van het overplakken ook niet toegestaan is natuurlijk. Het overplakken vond vooral plaats in de gemeenten Hechtel-Eksel, Peer en enkele naburige gemeenten. Minstens één van de betrokken Open VLD-sympathisanten heeft klacht ingediend bij de politie.

Bert Schoofs, Limburgs gouwleider van Vlaams Belang, pleit geheel onschuldig maar gaat de zaak wel 'onderzoeken'. Hij verklaarde dat de verkiezingscampagne "sportief moet blijven verlopen". Jaja. Benieuwd welke sancties hij gaat organiseren eens de booswichten in de eigen rangen ontmaskerd zijn. Om verdere ongenode grappenmakerij op privé-domein tegen te gaan.

Misschien kan hij te rade gaan bij partijgenote Bieke Ceuppens. La Ceuppens is Vlaams Belang  - gemeenteraadslid in Diest en ergert zich - volkomen terecht -  aan graffiti in het straatbeeld, in het stadscentrum van Diest in het bijzonder. 
Op de laatste gemeenteraadszitting verklaarde ze: "graffiti spuiten op muren en gevels van huizen, op openbare plaatsen en op privé-eigendom is vandalisme". Inderdaad: privé-eigendom ongevraagd bekladden met bedenkelijke boodschappen is ongehoord. 

Volgens de burgemeester van Diest worden vergrijpen als deze bestraft met een boete van minimaal 250 euro. Daarnaast worden de daders ook verplicht tot het vereffenen van de opruimkosten. We kunnen Bert Schoofs alleen maar suggereren dat hij - als voorbeeldig burger met gevoel voor 'law & order' - de plakkers op dezelfde wijze aanpakt, d.w.z. beboet en verplicht tot het terugbetalen van alle  opruimkosten. Om vervolgens het geïnde boetegeld te doneren aan Minister Keulen voor de verdere uitbouw van zijn inburgeringsbeleid. Onze samenleving kan er enkel beter van worden. Wie kan daar tegen zijn?

Dit voorval heeft enigzins onverwacht ook positieve gevolgen. Het inspireerde namelijk Keulen's campagneteam tot een geheel nieuwe persoonlijke affiche. Veel beter dan de vorige - wat saaie - affiche. Het AFF kreeg, wegens haar onverdroten inzet voor de samenleving in het algemeen - het inburgeringsbeleid in het bijzonder, de primeur en kan u - in alle exclusiviteit - nu al de nieuwe affiche showen.

Vanaf morgen ook op meerdere plaatsen te zien in het Limburgse straatbeeld. Dat wil zeggen: vóór de VB - plakploeg langskomt uiteraard. Haas u dus!

21:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vandalisme, keulen, vb, schoofs |  Facebook | | |  Print