10-04-14

HET RAPPORT VAN DE VB-PARLEMENTSLEDEN (2)

Pieter Huybrechts (2/10 in De Standaard, 0/10 in De Morgen), parlementslid sinds 1995, zal in het Vlaams Parlement door niemand gemist worden. Meer dan kranten lezen, hebben we hem er niet zien doen. “De enige keer dat Huybrechts (ex-schoonzoon van Karel Dillen, nvdr.) zich deze zittingsperiode liet opmerken, was toen hij een kritische brief stuurde aan partijvoorzitter Bruno Valkeniers over de hoge bonus die de voorzitter kreeg.” De partijvoorzitter wilde dat Huybrechts halverwege deze bestuursperiode zou opstappen als parlementslid om plaats te maken voor een jongere. Vandaar de steek naar Valkeniers. Vaste klant bij café De Leeuw van Vlaanderen (foto, het volgend ‘bolleke De Koninck’ vastpakkend), schrijft Huybrechts ons altijd aan als “kaviaarsocialisten”. Wij hebben anders nog nooit kaviaar gegeten. Op 25 mei is Huybrechts geen kandidaat meer.

 

Nog een man van de harde vleugel, meer actief buiten dan in het parlement, is Wim Van Dijck (2/10, 1/10). Parlementslid sinds 2004 kwam hij deze bestuursperiode slechts terug in het Vlaams parlement als vervanger van An Michiels die naar het buitenland verhuisde. “Net als bij vele van zijn fractiegenoten is de relevantie compleet zoek.” Als lijstduwer voor het Vlaams Parlement in Vlaams-Brabant is zijn parlementaire loopbaan ten einde.

 

Ook voor Eric Tack (2/10, 1/10), eveneens parlementslid sinds 2004, is het over and out. Veel verschil voor de natie maakt dat niet uit: Tack gaf zijn praktijk als huisarts in Ronse en zijn culturele hobby’s al enige tijd voorrang op zijn parlementair werk. Hij is op 25 mei geen kandidaat meer.

 

Felix Strackx (1/10, 4/10) wordt zeer verschillend gewaardeerd. Bij De Morgen luidt het: “Beheerst dossiers, gewaardeerd fiscalist.” Bij De Standaard lezen we: “Strackx is weinig actief, en als hij iets zegt, wordt er niet naar hem geluisterd.” In elk geval was er een partijafspraak om halverwege de bestuursperiode zijn parlementair zitje af te staan aan een jongere, maar dat negeerde Strackx. Op 25 mei is hij geen kandidaat meer.

 

Frank Creyelman (1/10, 1/10), parlementslid sinds 1995, was meer in het buitenland dan in het Vlaams Parlement. Syrië, de Krim, Israël… Noem het, en Creyelman was er. Als hij al eens in Brussel was, was het om een delegatie van het Oekraïense Svoboda in contact te brengen met Filip Dewinter. Creyelman kwam wel tot het besef dat de allochtonen die er nu zijn, hier zullen blijven. Op 25 mei trekt hij de Kamerlijst van het Vlaams Belang in Henegouwen. Zijn parlementaire carrière is dus ten einde.

 

De Limburgse Katleen Martens (1/10, 1/10), parlementslid sinds 2004, “heeft geen zin meer in politiek, en dat was er de voorbije bestuursperiode aan te merken”. Op 25 mei is ze dan ook geen kandidaat meer.

 

De 64-jarige Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (1/10, 0/10), ook al parlementslid sinds 2004, had volgens een partijafspraak halfweg de bestuursperiode de fakkel moeten doorgeven aan een jongere, maar ze volgde het voorbeeld van Pieter Huybrechts en Felix Strackx, en bleef tot het laatst kleven aan haar parlementszetel. Als lijstduwer voor de Kamer in West-Vlaanderen is ze uitgerangeerd.

 

Christian Verougstraete (1/10, 0/10), parlementslid sinds 1995, presteerde het om de voorbije vijf jaren in het Vlaams Parlement zes (zes!) vragen te stellen. Hij duwt de lijst voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen.

 

En dan zijn er nog de parlementsleden die opstapten bij het Vlaams Belang. Het best scorend is Gerda Van Steenberge (4/10, 4/10), parlementslid sinds 1999. Ze gaf kleur aan de Vlaamse feestdag van 11 juli 2012 door uitgerekend die dag bekend te maken dat ze opstapte bij het Vlaams Belang. “Gaandeweg onderwijsexpert geworden”, “waarvoor ze ook buiten de eigen kring enige erkenning kreeg”. De harde, polariserende partijkoers was er voor Gerda Van Steenberge teveel aan. Ze is geen kandidaat meer op 25 mei.

 

Het verst schopte Karim Van Overmeire (4/10, 3/10) het: parlementslid sinds 1992, nu parlementslid voor de N-VA waarvoor hij vooral in de weer was op het vlak van het Vlaams buitenlands beleid, schepen voor onder andere Inburgering en Vlaams karakter in Aalst waardoor zijn parlementair werk fel verminderde. Karim Van Overmeire staat als vijfde op de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen.

 

Eric Arckens (2/10, 0/10), parlementslid sinds 1999, profileerde zich vroeger rond cultuur. Opgestapt bij het Vlaams Belang, lijkt hij ook opgestapt uit het Vlaams Parlement. Hij nam de voorbije vijf jaren twee (twee!) wetgevende initiatieven. Op 25 mei zullen we hem niet meer zien op een kandidatenlijst.

 

Linda Vissers, parlementslid sinds 2004, kreeg dezelfde score (2/10, 0/10) al begrijpen wij niet waarom. “De meerwaarde van Vissers in het Vlaams Parlement was onbestaande”, schrijft De Standaard en toch krijgt ze nog een 2 op 10 ?! Linda Vissers nam geen genoegen met een strijdplaats op de Limburgse Vlaams Belang-lijst en stapte dan maar op bij het Vlaams Belang. Dat zouden wij ook doen.

28-10-12

VB-PARLEMENTSLID VULT KRUISWOORDRAADSEL IN BIJ FORD-DEBAT

In Limburg verliezen meer dan tienduizend mensen hun job, koopkracht en tijdsinvulling. Want er zijn niet alleen de tienduizend mensen die bij Ford Genk en de toeleveringsbedrijven werken. Je zal maar in bijvoorbeeld een bedrijf in bouwmaterialen werken, aan wie kan je je bakstenen nu kwijt in de provincie? Alvast niet in de streek rond Genk.

 

Woensdag werd in het Vlaams Parlement gedebatteerd over de sluiting van Ford Genk. Televisiebeelden (Villa Politica, hernomen door het Nederlandse De wereld draait door) tonen een bevlogen toespraak van Groen-fractieleider Filip Watteeuw… terwijl de rest in het parlementair halfrond wat verveeld zit te kijken (Joke Schauvliege), een grapje maakt met de buur (Freya Van den Bossche)… Maar de hoofdvogel werd toch afgeschoten door de Vlaams-nationalisten (zie vanaf 2’30” op deze video). N-VA-parlementslid Marc Hendrickx uit Mechelen zit lusteloos een blaadje te doorbladeren, zijn VB-buurman Erik Tack uit Ronse buigt zich over… het kruiswoordraadsel van ’t Pallieterke (foto's).

 

Erik Tack zag er geen graten in. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij: “Want ik was tegelijk aan het luisteren, en ik was tenminste aanwezig tijdens het debat. Dat kun je niet zeggen van veel andere parlementsleden.” Dat laatste is waar. Filip Dewinter was op hetzelfde ogenblik, samen met de VB-fractie in de Senaat, de bloempjes aan het buiten zetten in Letland. De ’t Pallieterke was overigens niet van Erik Tack zelf, maar van een collega. “Maar die slaagde er niet in het op te lossen. Daarom dat ik het dan maar even heb ingevuld.”

 

Het leven is prioriteiten stellen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, hendrickx, tack |  Facebook | | |  Print

26-04-09

LUI, ONOPVALLEND, GERUISLOOS, GEEN IMPACT...

 
Het zijn maar enkele van de fraaie etiketten die de Vlaamse parlementsleden van het Vlaams Belang'(VB) opgekleefd krijgen in De Standaard (DS) van dit weekend. De krant publiceerde met het oog op de verkiezingen in een speciale katern haar traditionele 'rapport' over de activiteiten van de zetelende parlementairen. Dat rapport, een "onmisbare leidraad voor de regionale verkiezingen" dixit de redactie, was behoorlijk vernietigend voor de VB-fractie.

Eerlijk is eerlijk: de 8-koppige jury o.l.v. Bart Sturtewagen en Bart Brinckman signaleerde in iédere partij wel een oen van dienst maar bedacht de gemiddelde VB-mandataris uiteindelijk met de laatste plaats in de rangschikking. Rudi Daems (Groen!), Annick De Ridder (VLD) en Jan Peumans (N-VA) scoorden het best. Verder ook eervolle vermeldingen voor o.m. Jan Roegiers (SP.a), Jef Tavernier (Groen!), Joris Vandenbroucke (SP.A), Eric Van Rompuy (CD&V), Ludo Sannen (SP.a), Kris Van Dijck (N-VA) en...Jan Penris (VB). De énige VB-parlementair die net boven de middelmaat werd gespot. Het VB heeft nochthans de grootste fractie.
 
De allerslechtste rapporten waren weggelegd voor de Oostendse oudgediende Christian Verougstraete ("bezwaarlijk een werkbeest"), Wim Van Dijck ("openbare dronkenschap in het halfrond"), Herman De Reuse ("vooral lui eigenlijk"), Thieu Boutsen ("geen spoor van betekenis achtergelaten"), Agnes Bruyninckx, Leo Pieters (wie?), huisarts Eric Tack en Mechelaar Frank Creyelman die volgens DS in de voorbije legislatuur wel een bijzondere invulling gaf aan het begrip 'zetelend politicus'. Hij schafte zich immers een privésalon aan met de overheidsdotatie bedoeld voor de Mechelse gemeenteraadsfractie.
 
Dergelijke strapatsen worden door de VB-leiding gevaloriseerd met niets minder dan een verkiesbare plaats. Jawel! Creyelman staat op de derde plaats in de provincie Antwerpen. Het zou dus al bijzonder fout moeten lopen wil dat niet resulteren in een verlengd verblijf in het halfrond. In een zetel naar de stembus heet zoiets. Ook niet slecht voor een partij die beweert komaf te willen maken met het gefoefel van de traditionele politiek.
 

Andere zware onvoldoendes werden uitgedeeld aan respectievelijk: Pieter Huybrechts ("facebook-vrienschap met Blood & Honour - adepten"), Werner Marginet ("incidenten met allochtonen" en "ongeremd") en Felix Strackx ("maakte nergens het verschil"). 
Het rapport van DS bevestigt het beeld van een partij waarin slechts een handvol mandatarissen het politieke spel echt in de vingers heeft. En de bakens uitzet. Terwijl de rest er hoogstens voor spek en bonen bijloopt. Vulling van de meest anonieme soort die zelfs de alziende AFF-équipe was ontgaan in de voorbije vijf jaar.
 
De beste VB - score komt op rekening van Jan Penris die een "eloquent spreker" wordt genoemd. Maar ook de man die het van Dewinter "overneemt" als het te moeilijk of te technisch wordt. Niet echt een compliment voor Dewinter die in het rapport met een eerder matig eindresultaat vrede moet nemen. Meer tribune dan commissie zo luidt het verdict.

Na Penris en Dewinter komt Marijke Dillen in beeld met een voldoende - al zegt de jury ook dat ze niet echt "begeestert" - en woordvoerder Joris Van Hauthem die zich liet opmerken in communautaire dossiers. Amper vier VB-mandatarissen op een totaal van (initieel) dertig krijgt dus een voldoende. De overige VB'ers schipperen tussen onzichtbaar en ronduit onbekwaam. Het zal de nationale partijleiding een zorg wezen. Het merendeel van de nitwits ziet zijn/haar 'inzet'  beloond met een goede plaats op de lijst.
 
Een andere conclusie die het rapport (ongewild) genereert is dat het Vlaams parlement in hoofdzaak bevolkt wordt door lokale mandatarissen, veelal uit kleinere steden en gemeenten. Vrijwel iedereen (!) is wel ergens gemeenteraadslid, schepen of zelfs burgemeester. Geen enkele partij vormt een uitzondering op die regel. Het Vlaamse halfrond lijkt zo meer op een vergadering van lokale belangenbehartigers dan wel een echt parlement. In een aantal gevallen wordt zelfs gepoogd om de overvolle agenda verder te verzadigen met een derde job in de privé-sfeer. Erik Tack, de bleke VB - huisarts uit Ronse (foto), is - ondanks zijn stilzwijgen in het halfrond - een bijzonder sprekend voorbeeld. En hij is lang niet de enige, au contraire. 

Tack combineert een razend drukke dokterspraktijk met een gemeenteraadszitje  in de taalgrensgemeente én met een parlementair mandaat. Met alle voorspelbare gevolgen van dien. Dat dergelijke vormen van 'time management' de kwaliteit van het parlementaire werk allerminst ten goede komen weet het kleinste kind. Het is hoog tijd dat dààrover eens het debat wordt gevoerd.
 

12:48 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vb, 7 juni, penris, tack |  Facebook | | |  Print