30-03-07

Het showbizzgehalte van Vande Lanotte, Leterme en Dewinter

Het optreden van Vlaams minister-president Yves Leterme en SP.A-voorzitter Johan Vande Lanotte bij  Debby & Nancy twee weken geleden (foto 1) blijft naschokken veroorzaken. Stany ‘Nancy’ Crets noemt deze week in  Humo de heisa overdreven. Stany Crets: “De verkiezingen komen eraan, en iedereen wil zich blijkbaar profileren. Een paar weken geleden zat Vlaams minister Bert Anciaux ook in het programma en daar heeft geen haan naar gekraaid. Blijkbaar is de verontwaardiging à la tête du client.” Of anders is het dat men wéét dat Bert Anciaux om het even wat doet om in de kijker te lopen, en was de verwachting ten aanzien van Yves Leterme en Johan Vande Lanotte anders. Na de kritiek van de voorbije dagen vreest Crets wel dat het aantal ‘dapperen’ die naar  Debby & Nancy   willen komen, zal slinken. Crets: “Misschien moeten we op de duur Filip Dewinter opvoeren, want dat is zowat de enige die nooit gevraagd wordt.”

VB-poppemie Anke Vande meersch is een tijdje terug gevraagd deel te nemen aan Stanley’s Route, maar Dewinter sprak zijn veto uit over de deelname Vande meersch. VT4-kijkend Vlaanderen is hem daar nog altijd dankbaar voor. Al moet die dankbaarheid natuurlijk ook weer niet overdreven worden. Knack-journalist Joël De Ceulaer zou de politici dankbaar zijn als ze niet meer zouden opduiken in allerlei hele of halve amusementsprogramma’s. Maar vorige zondag zag hij Johan Vande Lanotte “wéér opduiken in de context van de gulle lach, als kandidaat in De Pappenheimers. Geweldig programma, schitterende quiz, allemaal niets mis mee – maar een politieke leider heeft er niets verloren. Zeker niet depolitieke leider van de partij wier historische opdracht het is om vroeg of laat de kiezers die naar het VB zijn gevlucht, terug te halen. Elke keer als Vande Lanotte zich vertoont in programma’s als Witte Raven  (waarin hij Piet Piraat speelde), Debby & Nancy  of De Pappenheimers, sterkt hij duizenden VB-kiezers annex kijkers in hun overtuiging dat ze bij de SP.A niets meer verloren hebben. Op een paar uitzonderingen na behandelen politieke redacties het VB als een normale partij. De meeste makers van amusementsprogramma’s piekeren er echter nog lang niet over om VB-kopstukken uit te nodigen. Dat is geweldig en verstandig en terecht. Maar ziehier de paradox: zolang ze andere politici wél uitnodigen, is het de beste dienst die ze het VB kunnen bewijzen.”

Wie niet in De Pappenheimers  of  nog niet bij Debby & Nancy  is gevraagd, maar beter de knepen van de showbizz kent dan Leterme en Vande Lanotte samen, is natuurlijk Philip Dewinter (foto 2). Neem nu zijn idee om de volgende 1 mei-viering van het VB niet meer in Antwerpen te laten plaatsvinden, maar in Bazel (Waar? In Bazel!), rond de figuur van Amedee Verbruggen (Wie? Amedee Verbruggen!). Geen kat, ook niet bij het VB, die een paar maanden geleden eraan gedacht zou hebben dat de volgende 1-meiviering bij het VB zich rond het standbeeld van Amedee Verbruggen (foto 3) in Bazel zou plaatsvinden… waren het niet dat Verbruggen een grootoom is van de intussen wereldwijd bekende Wouter Van Bellingen. Die grootoom heeft wel een curriculum vitae dat men bij het VB graag leest (een volkse flamingant, lid van het VNV (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Nationaal_Verbond), bevriend met August Borms (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20050408)... ), maar anderzijds zou Verbruggen zich verzet hebben tegen de Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap. Bij de stichters van de kring rond de figuur van Amedee Verbruggen vinden we daarenboven onder andere Maurits Coppieters terug, bij gelegenheid van het 100 jaar na de geboorte van Amedee Verbruggen zijn zorgde ‘Rooie’ Nelly Maes voor de gelegenheidsrede, en de Amedee Verbruggenkring spreekt zich - en in Vlaamsnationale kringen is dat toch een belangrijk detail - uitdrukkelijk uit voor de idealen van de pluralistische IJzerbedevaart, en niet de radicaal-rechtsere IJzerwake.   

Maar voor Dewinter is het de poging waard om Van Bellingen in verlegenheid te brengen. Is hij zo verdraagzaam om samen met Dewinter bloemen te gaan neerleggen aan het standbeeld van zijn grootoom? Niet dus. Van Bellingen vindt het weinig respectvol om zijn grootoom op die manier politiek te misbruiken. Een bloemenhulde op zich ziet hij nog wel zitten, maar niet in een VB-context. Maar je moet maar durven: terwijl een deel van het VB twijfels zaait over de drie koppels die geweigerd hebben zich door een schepen met zwarte huidskleur te laten huwen (Jeanice Laureyssens (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070328), Jürgen  Verstrepen (gisterenmiddag overigens met een bedrukt, bezwaard gezicht op pad in Berchem), de VB-website…), terwijl Wim Verreycken schrijft dat Van Bellingen Sint-Niklaas “internationaal te schande gemaakt” heeft (zie nogmaals: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070328)... reikt Dewinter Van Bellingen de hand om samen een bloemenhulde te doen op een VB-manifestatie… Goed geprobeerd, Dewinter. Maar de vakjury zegt dat je slechter bezig bent dan Eddy Wally. Lol verzekert bij een zeker publiek, maar niet echt van niveau om meer dan de lachers te overtuigen.

01:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, sociaal |  Facebook | | |  Print

27-03-07

Flaters

Tijdens het zappen de vijf minuten vóór op Kanaal Twee de laatste aflevering begon van  24 hoorden we bij  De Pappenheimers (VRT/Een) quizmaster Tom Lenaerts (foto 1) aan één van de kandidaten vragen: "Aan welk soort mannen belooft Mohamed 72 maagden?" De kandidate antwoordde: "Aan zelfmoordterroristen." "Goed geantwoord!", was de repliek van Tom Lenaerts. Verbouwereerd schakelden we over naar  24. Daarvan is het tenminste duidelijk – of dat zou het toch moeten zijn – dat het fictie is.

SP.A-voorzitter Johan Vande Lanotte was één van de BV’s in het programma, zat zelfs in de ploeg die moest antwoorden op de Mohamed-vraag, maar reageerde niet op het toch wel vreemd goedgekeurd antwoord. Gelukkig keek ook Linda Bogaert naar De Pappenheimers, en vermits zij eerder al uitgebreid onderzoek deed over terrorisme en de islam was zij de aangewezen persoon om te reageren. Ze deed het in een ‘Open lezersbrief’. Linda Bogaerts: "(…) Islam keurt terrorisme ondubbelzinnig af. Profeet Mohamed heeft dan ook nooit gezegd dat terroristen met 72 maagden beloond zullen worden. Zeer integendeel, wordt terrorisme in de islamitsiche leer omschreven als een "oorlog tegen de samenleving" en is het zelfs één van de weinige misdaden waarvoor volgens de islam de doodstraf zou kunnen uitgesproken worden. De sunnah  (de collectie van uitspraken en handelingen van profeet Mohamed) bevat inderdaad een hadith  (een uitspraak van profeet Mohamed) waaruit zou moeten blijken dat "mensen in het paradijs" (en dus niet terroristen!) onder andere met 72 "vrouwen" beloond zouden worden. Met name in de collectie van Al Tirmidhi staat: "The Prophet Muhammad was heard saying: "The smallest reward for the people of Paradise is an abode where there are 80,000 servants and 72 wives, over which stands a dome decorated with pearls, aquamarine, and ruby, as wide as the distance from Al-Jabiyyah [a Damascus suburb] to Sana'a [Yemen]" (Sunan at Tirmidhi 4:21:2687)".

Hierbij enkele bedenkingen. 1. De hadith  is van betwijfelbare graad (dit wil zeggen dat niet zeker is of Mohamed dit ooit gezegd heeft). 2. Er is geen sprake van "terroristen", maar van "mensen (die) in het paradijs (geraken)". 3. Deze uitspraak is net zo min letterlijk te nemen als de rijstpap met gouden lepeltjes die in westers denken op de hemelse dis zal staan. 4. Daarenboven, zelfs als men deze uitspraak voor waar en letterlijk zou aannemen, is de voorwaarde dan wel dat deze mensen in het paradijs geraken. En terroristen zullen daar met stellige zekerheid volgens de islam helemaal niet geraken. Mag ik u ter verduidelijking van dit punt uitnodigen mijn Koran-notitie Terrorisme, voor of tegen God, gepubliceerd op de website van het Centrum voor Islam in Europa van de Universiteit Gent, er even op na te lezen voor een analyse ten gronde van de houding van de islam inzake terrorisme:
http://www.flwi.ugent.be/cie/bogaert/bogaert14.htm." Linda Bogaert betreurt ten zeerste "dat dergelijke volkomen foute, stigmatiserende beeldvorming (met name dat terrorisme door de islam beloond wordt) in een programma op de openbare omroep gepropageerd wordt." (Op de website van het Centrum voor Islam in Europa van de Universiteit Gent vind je nog meer teksten terug van Linda Bogaert. De recentste zijn: Werklust of profitariaat? Een verkenning van de koranische arbeidsethiek  (zie: http://www.flwi.ugent.be/cie/bogaert/bogaert28.htm en Mogen moslims lachen?  (zie: www.flwi.ugent.be/cie/bogaert/bogaert27.htm).)

Gelukkig mogen niet alleen moslims lachen. Philip Dewinter zorgde zondag nog voor een schaterlach in Vlaanderen met zijn aankondiging om – na de slechte prestatie van de Belgische voetbalploeg in Portugal zaterdagavond – te starten met een petitieactie voor een Vlaams-nationale voetbalploeg. Na zijn luitenant Jan Penris die zich eerder demonstreerde als een volleerd stripkenner (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070319), wil Philip Dewinter ons laten geloven dat hij beter dan wie ook weet wat er mis is met de Rode Duivels (foto 2). Philip Dewinter: "De Rode Duivels speelden – weeral – inspiratieloos, zonder enige gedrevenheid. Dat dit niet enkel te maken heeft met het gebrek aan kwaliteit in de nationale ploeg wordt bewezen door het feit dat de Belgische nationale ploeg heel wat individueel voetbaltalent telt. In groep bakken de Rode duivels er echter helemaal niks van. Het gebrek aan inzet en gedrevenheid heeft alles te maken met het feit dat de spelers zich nauwelijks verbonden weten met de nationale ploeg. (…) Enkel de opsplitsing van de Belgische nationale ploeg in een Vlaamse en een Waalse nationale ploeg kan het voetbal in ons land uit het moeras halen en de algemene malaise doorbreken. Een nieuw enthousiasme, een nieuwe dynamiek kan enkel gecreëerd worden indien Vlaanderen over een eigen Vlaams nationale voetbalploeg kan beschikken. Vlaamse Leeuwen in plaats van Rode Duivels!"

Op de website van het VB werden stukken uit Dewinters persmededeling hernomen, maar werd tot slot toegevoegd: "Het laat zich raden dat het Vlaams Belang-voorstel voor een Vlaams voetbalelftal in ‘progressieve’ kringen en in de media weer op spot en karikaturen onthaald zal worden?" Voelde de auteur nattigheid aankomen? Dewinters voorstel is niet nieuw, en in het verleden werd het al door voetbalkenners tot en met gekraakt (zie:
http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20061217). En niet langer dan een paar dagen geleden peilde Het Nieuwsblad  naar de mening van de voetballiefhebber over een mogelijke splitsing van de Rode Duivels. "Dan hebben we twee ploegen die er niks van bakken", luidde een veelgehoorde reactie. Dewinter haalt in zijn betoog enkele landen aan waar men nog wel zou vechten voor "hun land, hun natie, hun volk, hun kleuren" maar vergeet daarbij de eveneens slecht presterende Nederlanders. Hugo Camps: "Zaterdag speelde het Nederlands elftal in de Kuip tegen Roemenië. De vedetten van Marco van Basten waren niet vooruit te branden. Het leek Andorra wel. Verkeerden Van der vaart en Robben in schielijke zielsverwarring met hun nationale gevoelens? Denk het maar niet. Bij de Hollanders is het altijd Oranje boven, op en naast het veld."

Dewinter heeft dus slechte argumenten voor de splitsing van de Belgische voetbalploeg. Op de VB-website haalt men dan maar een laatste argument boven: "Daarmee is de discussie nog niet van de baan. Vroeg of laat moet het er toch van komen. Waarom dan wachten?" Dat is een argument van hetzelfde niveau als een tienjarige die zegt: "Vroeg of laat wordt ik stinkend rijk. Waarom mij nu dan al niet het geld geven?" Maar – eerlijk is eerlijk – we mogen Dewinter niet alles verwijten. Het VB zal wel het eerste geweest zijn met het idee, maar Dewinter heeft een illustere voorganger in het verder verspreiden van het idee. In maart 2005 stelde
minister van Sport Bert Anciaux voor om de voetbalbond in een Vlaamse en een Waalse vleugel te splitsen. Liefst zag Anciaux dat nog voor het eind van het jaar 2005 gebeuren. De Spirit-politicus beloofde de in financiële moeilijkheden verkerende Belgische voetbalbond 18 miljoen euro bij inwilliging van zijn voorstel. Anciaux wilde zijn Vlaams-nationaal voorstel doordrukken met de macht van het geld; Dewinter wil het doen met de kracht van zijn ideologie en een internetpetitie. De ene is al van een kale reis thuisgekomen; de andere volgt.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: televisie, sport |  Facebook | | |  Print