30-09-15

ALS RIK TORFS TWITTERT

Om rector aan de KU Leuven te worden moet je niet noodzakelijk de slimste van de klas zijn. Dat bewees Rik Torfs maandag na het lezen van de tweede Septemberverklaring van Hart boven Hard, als opiniebijdrage die dag ook verschenen in De Standaard (foto: Rik Torfs bij de opening van het academisch jaar aan de KU Leuven, maandag 21 september).

 

In een eerste tweet, maandag om 6u53 verstuurd, luidde het: “Alternatieve Septemberverklaring van ‘Hart boven Hard’. Een gevaarlijke lofzang op de eigen morele superioriteit’. Blijkbaar lag het Rik Torfs zwaar op de maag want om 8u28 volgde een tweede tweet: “Hart boven Hard, een groep die macht wil veroveren zonder legitimering door verkiezingen. Zover durfde het Vlaams Belang nooit te gaan’. Die laatste tweet werd 166 keren geretweet en 150 keren opgeslagen als ‘favoriet’.

 

Om 8u28 waren er al meer mensen wakker in Vlaanderen. Knack-journalist Joel De Ceulaer, wiens verzameling columns en brieven onder de titel Lastpost vanaf vandaag in de boekenwinkel zou liggen, repliceerde: “@torfsrik Let op dat u, uit een desperaat verlangen om politiek incorrect te zijn, niet over uw veters struikelt, professor”. Thomas Mels, voormalig journalist van De Morgen en nu medewerker van Elio Di Rupo, constateerde: “De arrogantie van de hoofdletter K terug van nooit weggeweest met @torfsrik”.

 

“Alsof beter georganiseerde lobbyisten (uniefs, werkgevers, vakbonden) wél wachten op stembus om invloed te laten gelden?”, merkte Filip Rogiers op, De Standaard-journalist en auteur van het leuke pas verschenen boek Verman je. Filip Rogiers voegde er nog aan toe: “@torfsrik Vanwaar toch altijd die pleinvrees voor een verrijkte democratie?” Activist Ludo De Brabander herinnerde eraan: “@torfsrik Ik denk niet dat bijvoorbeeld de sociale zekerheid het loutere product is van verkiezingen”.

 

Rik Torfs kreeg echter ook steun voor zijn tweet. Van Michael Lescroart bijvoorbeeld, voormalig journalist van P-magazine en Gazet van Antwerpen, de laatste jaren achtereenvolgens perswoordvoerder van Liesbeth Homans en Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA): “@torfsrik Zeer juist. Zuilpartijen die hun vakbonden uitsturen om hun gebrek aan democratisch gewicht  te compenseren. Beter niet.”

 

Ze zijn toch straf die Vlaams-nationalisten. Jarenlang voeren ze actie voor meer Vlaamse bevoegdheden tot zelfs Vlaamse onafhankelijkheid. Geen IJzertoren is te hoog om de Vlaams-nationalisten op IJzerbedevaart te verzamelen, camions – waarvan eentje gevuld met nep geld – worden gehuurd en naar de scheepslift van Strépy-Thieu in La Louvière gereden om de geldtransfers naar Wallonië te symboliseren… Maar de dag dat hun partij de grootste van het land is, moet iedereen zwijgen.

 

SP.A-voorzitter John Crombez twitterde: “’Hart boven hard’ vergelijken met Vlaams Belang, zo klein is nog niemand geweest in de discussie.” VB-fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens begreep het verkeerd: “@johncrombez @torfsrik Democratisch verkozen Vlaams Belangers vergelijken met linkse professionele stakers, dat is inderdaad beledigend.”

 

Vlaams Belang’ers zijn democratisch verkozen, dat is juist. Maar daarom zijn Vlaams Belang’ers nog niet democratisch. Het Vlaams Belang wil nog wel wachten op een democratische meerderheid in het Vlaams Parlement om de Vlaamse onafhankelijkheid uit te roepen, maar aan een democratische meerderheid in het federaal parlement heeft het Vlaams Belang lak. Het Vlaams Belang onderschrijft de mensenrechten slechts omdat het een voorwaarde is voor subsidiëring van politieke partijen. Hoe dan ook zijn de mensenrechten voor het Vlaams Belang ondergeschikt aan het Eigen Volk Eerst!-principe.

 

De argumenten van de ‘democratische’ N-VA’ers en VB’ers deugen niet; dat er naast de parlementaire democratie andere vormen van participatie nodig zijn, heeft de geschiedenis afdoende bewezen. Of zullen we anders de volgende keer als de KU Leuven haar mening geeft over de (re-)organisatie van het onderwijs zeggen: “Zwijgen, het is nu aan de verkozen parlementsleden en zij alleen om te doen wat moet”?

 

Blijft de vraag waarom Rik Torfs meende de vloer te moeten vegen met de tweede Septemberverklaring van Hart boven Hard, wat in se een open aanbod is om de samenleving van onder naar boven vorm te geven en gebruik te maken van het aanbod van wel een miljoen vrijwilligers die zich nu reeds inzetten voor een betere samenleving, van jeugdwerk tot meer duurzame vormen van economie.

 

Is het omdat Rik Torfs vorige week maandag nog opriep voor een meer humanitaire kijk op de vluchtelingenproblematiek, en daarvoor ‘s anderendaags een steek terugkreeg van Bart De Wever, dat Rik Torfs nu ook naar Hart boven Hard wilde uithalen? Eens tsjeef altijd tsjeef.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: torfs, actie, media, sociaal, janssens, vluchtelingen |  Facebook | | |  Print

14-08-15

BART DE WEVER, CITATEN EN LEZERSBRIEVEN

Dé uitspraak van de week komt natuurlijk van Michael Freilich. “Een verbod invoeren op onverdoofd slachten, komt dus neer op het wegpesten van de joden. De laatste die ons zo’n verbod heeft opgelegd, was Adolf Hitler. Het ligt dus erg gevoelig.” (Michael Freilich dinsdag 11 augustus 2015 in De Standaard, en diezelfde dag ook nog eens herhaald voor ATV).

 

Maar ook Rik Torfs kent er wat van. “Het zwakste argument voor het totaalverbod waar minister Ben Weyts naar streeft, is het schijnbaar sympathiekste: ook de publieke opinie wil het. Als het om mensenrechten gaat, verdient de publieke opinie juist wantrouwen. Anders was Marc Dutroux gelyncht en Roger Vangheluwe gecastreerd.” (De Standaard, 13 augustus 2015). Als de N-VA-voorzitter (foto 1) volgende week terug is uit vakantie in Italië zal hij nogal wat lezersbrieven moeten schrijven. Of doet hij dat alleen om progressieve mensen op hun plaats te zetten?

 

Lezersbrieven van Bart De Wever. Ze hebben het voordeel gelezen te worden. Zo ook zijn repliek op GAL. Deze week in Knack: drie lezersbrieven over de lezersbrief van Bart De Wever vorige week. Eerst van Gerard Alsteens (GAL) over De Wevers appreciatie van Picasso (foto 2, schilderij Vrouw met boek uit 1932) en over wat er echt gezegd is in Interne Keuken (Radio 1). Vervolgens van Ludwig Engels uit Borgerhout en van Jos Van Der Hoeven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale.

 

Die laatste vindt dat Bart De Wever gelijk heeft als hij stelt dat feiten juist moeten weergegeven worden. “Maar zelf neemt hij het ook niet zo nauw met de feiten. In De Zevende Dag van 14 december 2014 hekelde hij de desinformatie van de vakbonden over de verlaging van de pensioenen in het onderwijs. Hij zei toen: ‘De trein van de desinformatie, het heeft mij ook wel verbaasd hoe snel die vertrokken is. Wij gaan geen enkel pensioen verlagen! Hoe is het mogelijk dat men zoiets durft te vertellen?’ Wij zijn nu een half jaar later en de federale regering heeft beslist het regeerakkoord verder uit te voeren. Dat houdt in dat de overheidspensioenen, en dus ook die van het onderwijspersoneel, zullen dalen.”

 

Ludwig Engels deelt die mening: “De waarheid heeft inderdaad haar rechten. In het VTM-programma Jambers in de politiek: Bart De Wever voor de verkiezingen en na de verkiezingen beklaagde De Wever zich erover dat Johan Vande Lanotte (SP.A) de mensen voor de verkiezingen waarschuwde dat de N-VA aan hun pensioenen zou zitten. De Wever was daarover zeer verbolgen. We zijn intussen een jaar verder en zullen allen langer moeten werken voor minder pensioen. Is dat dan niet aan de pensioenen zitten?”

 

Het is niet alleen over Picasso dat Bart De Wever een aparte mening heeft.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, onverdoofd slachten, freilich, torfs, de wever, media, sociaal |  Facebook | | |  Print

02-01-13

CORDON SANITAIRE ROND RACISTISCHE PARTIJ MOET BLIJVEN

Als het brandt, moet er geblust worden. De eerste week van januari is in principe een week waarin de redactie van AFF/Verzet verlof neemt, terwijl intussen de nieuwjaarsgroeten en het jaaroverzicht van het voorbije jaar gepubliceerd worden. Maar CD&V-senator en professor kerkelijk recht Rik Torfs besliste er anders over.

 

Bij een ochtendbabbel op de RTBF-radio zei Rik Torfs (foto) dat hij het cordon sanitaire lange tijd verdedigd heeft, maar moest vaststellen dat er twee erg negatieve gevolgen uit voortvloeien. Zo heeft het cordon geleid tot heel wat frustraties van de nationalisten in Vlaanderen. Ze werden uitgesloten en dat verklaart deels het gigantisch succes van Bart De Wever, aldus Torfs. Bovendien heeft het geleid tot een volledig status quo binnen de traditionele Vlaamse partijen. Volgens Torfs kan De Wever dan ook worden beschouwd als een kind van het cordon sanitaire. “Zonder het cordon sanitaire, zou hij nooit hebben gestaan waar hij nu staat, omdat de nationalisten beter vertegenwoordigd zouden zijn en omdat de traditionele partijen als gevolg zich beter hadden moeten organiseren” Torfs bepleit het geleidelijk afschaffen van het cordon sanitaire. “Het moet stap voor stap worden vergeten, omdat het een groot deel van de Vlamingen stigmatiseert.” Het leidde meteen tot een aantal instemmende tweets van Vlaams Belang’ers. Wat het Belga-bericht dat de online kranten en andere media haalde niet vermeldde, is dat Rik Torfs ook zei (zie onze link hierboven bij ‘ochtenbabbel op de RTBF-radio’): “Dit gezegd zijnde, ik ben helemaal geen aanhanger van samenwerking met het Vlaams Belang.” Een belangrijke toevoeging om verkeerde besluiten te vermijden.

 

In zijn analyse van de gemeenteraadsverkiezingen verwees politicoloog Marc Swyngedouw ook al naar het cordon sanitaire: “In zekere zin is de Stadslijst het slachtoffer geworden van het succesvolle cordon sanitaire. N-VA bood immers een alternatief naast het Vlaams Belang dat ongehinderd door het cordon sanitaire maar toch voldoende het anti-immigrantenregister bespeelde. Het eens zo trouw Vlaams-Belang electoraat wisselde blijkbaar zonder al te veel moeite van partijjas. Daarenboven kan het haast niet anders of een deel van de centrum-rechtse kiezers die in 2006 de kant van Janssens kozen tegen Dewinter, in 2012 naar De Wever en N-VA zijn overgestapt.” Met die analyse hebben we niet de minste moeite. Dat lijkt ons de nagel op de kop slaan. Anders is het als Rik Torfs over het cordon sanitaire begint. Dat heeft wel eens meer tot begripsvervuiling geleid. Zaterdag 27 augustus 2011 kopte Gazet van Antwerpen breeduit N-VA heeft het cordon doorbroken. Er was toen nog geen sprake van situaties zoals in Denderleeuw nu waar N-VA en CD&V stiekem rekenen op steun van het Vlaams Belang. Neen, de kop in Gazet van Antwerpen in 2011 had enkel te maken met een uitspraak van Rik Torfs niet gehinderd door kennis van zaken.

 

We zullen het hier dan nog maar eens herhalen: het cordon sanitaire is een engagement om geen politieke samenwerking op te zetten met het Vlaams Blok/Belang. Omdat het Vlaams Blok/Belang mensen wil uitstoten, de veelzijdigheid van de samenleving wil reduceren tot het ‘eigen volk’. Dat het cordon sanitaire het Vlaams Blok/Belang groot heeft gemaakt, maar nu ook de reden is waarom het Vlaams Belang afkalft, wordt door zowat iedereen binnen die partij beaamt. Dat door het cordon sanitaire een partij als de SP.A al eens meer aan de macht is geweest dan zonder cordon sanitaire rond het Vlaams Blok/Belang, wordt bewezen door de actualiteit waarbij de groot geworden N-VA waar mogelijk de SP.A buiten kiepert. Maar het cordon sanitaire is bovenal een ethische opstelling om niet samen met extreem-rechts (versta: een racistische partij) te besturen, het cordon sanitaire mag niet gereduceerd worden tot een politiek-strategische maatregel. Discussies over het cordon sanitaire moeten dan ook de vraag centraal stellen of het ethisch verantwoord is om samen te werken met extreem-rechtse partij, in casu een partij waarvan het zeventigpuntenplan als racistisch werd ingeschat en later het hele doen en laten van de partij als racistisch veroordeeld werd door de rechtbank.

 

Dat de N-VA zoveel succes heeft, wordt door een aantal mensen als niet plezant ervaren. Wij vinden dat niet plezant, en een aantal politici blijkbaar nog minder. Maar tot nader order is de N-VA nog altijd een democratische partij. Typisch enerzijds, anderzijds bepleit Rik Torfs (zie hoger) het geleidelijk afschaffen van het cordon sanitaire, maar is hij (zie ook hoger) geen voorstander van samenwerking met het Vlaams Belang. Mag er even duidelijkheid komen in de politiek? En: Er zijn betere argumenten om de N-VA te bekampen dan het oprakelen van het cordon sanitaire rond een voor racisme veroordeelde partij.

17:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cordon sanitaire, torfs |  Facebook | | |  Print