21-02-12

'BEWEGING VOOR CHRISTELIJKE SOLIDARITEIT' IS DOOD. LEVE...

De nog maar pas opgerichte Christenunie van VB’er Philippe Van der Sande haalde gisteren moeiteloos Gazet van Antwerpen. Organisaties die al járen bestaan hebben meer problemen om de krantenkolommen te halen. Volgens de Christenunie heeft Rik Torfs gelijk met zijn kritiek op de CD&V.

 

“De pas opgestarte Christenunie Vlaanderen (voorheen de Beweging voor Christelijke Solidariteit) is het volmondig eens met de analyse van prof. Rik Torfs over het zwakke inhoudelijk profiel van de huidige CD&V”, zegt Philippe Van der Sande in een persmededeling. Hij herhaalt nog eens zijn kritiek op de CD&V die in Antwerpen samen met de SP.a naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. Voor de districtsraadsverkiezingen houdt de CD&V het meestal op eigen lijsten, in concurrentie met de SP.a. Maar dat verzwijgt Philippe Van der Sande. Omwille van het verbond met den duivel zal de Christenunie bij de gemeenteraadsverkiezingen christelijke kandidaten op andere lijsten steunen en promoten.

 

“De Christenunie beperkt haar werking momenteel tot Antwerpen, maar vanaf volgend jaar zal ze zich geleidelijk over heel Vlaanderen uitbreiden”, wordt verder aangekondigd. “Het christelijk geloof is al decennia lang geen inspiratiebron meer voor de huidige sociaal-democratische (sic) CD&V. In Antwerpen is een derde van de CD&V-gemeenteraadsleden trouwens moslim.” De ironie van het verhaal is dat uitgerekend die twee moslims, Nahima Lanjri en Ergün Top, hier en hier zich publiek gedistantieerd hebben van de gezamenlijke SP.a-CD&V-lijst – maar dat erbij vertellen past niet in de Operatie beschadiging CD&V van Philippe Van der Sande.

 

Philip Van der Sande vervolgt: “Ongetwijfeld vertegenwoordigt de CD&V nog deels de sterk gesubsidieerde christelijke zuil (ACW, ACV, Boerenbond, KAV, KVLV,…). Maar die zuil is sterk geseculariseerd en zeer verlinkst. Dit heeft ook gevolgen voor de CD&V zelf. Ze appeleren trouwens ook niet meer aan de jongeren die graag een duidelijke – in dit geval christelijke – boodschap verwachten. Wat is er mis met de christelijke wortels van onze eeuwenoude Europese beschaving? Wie Christus en zijn evangelie onder het tapijt veegt en schrik heeft van zijn eigen christelijke schaduw, heeft inderdaad weinig toekomst. Nochtans is er zeker nood aan een duidelijke christelijke stem in Vlaanderen. Misschien wordt deze nood in de toekomst wel door de Christenunie gelenigd?”

 

Waarom de ‘Beweging voor Christelijke Solidariteit’, met Philippe Van der Sande als voorzitter en Tanguy Veys als ondervoorzitter, is opgedoekt, wordt niet uitgelegd. Er zal toch geen haar in de boter liggen ten huize Van der Sande - Veys?  Indien niet, wat is er dan wel aan de hand? En wordt met de laatste zin in de persmededeling de kiem gelegd voor een nieuwe eigen partij? Waarschijnlijk niet, maar er zijn eigenlijk goede redenen om het wel te doen. Met niet-gelovigen als Filip Dewinter en Anke Van dermeersch aan het hoofd van het VB-Antwerpen, en een programma dat weinig barmhartigheid kent, is er immers weinig katholiek aan het VB-Antwerpen.

 

De Gentse katholieke studenten van KASPER hebben eerder al in een satirisch artikel Rik Torfs tot paus uitgeroepen (foto). Paus worden is misschien te hoog gegrepen voor Rik Torfs, maar boegbeeld worden van de Christenunie? Zegt Rik Torfs dat iets? Of ze op hun beurt bij de Christenunie, waar ze nu Torfs gelijk geven, Rik Torfs zélf als boegbeeld willen, is natuurlijk nog een andere vraag.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: christenunie, van der sande, veys |  Facebook | | |  Print

07-02-12

VB’ER ROEPT OP DE KATHOLIEKE VB’ERS TE STEUNEN

In een debat voorbije zondag op de Antwerpse regionale televisiezender ATV kondigde VB’er Philippe Van der Sande (foto 1) aan de beweging ‘Christenunie’ op te richten die een stemadvies gaat geven bij de gemeenteraadsverkiezingen later dit jaar. In het bijzonder wordt gemikt op “het deel van de achterban van de CD&V dat het onaanvaardbaar vindt dat hun mandatarissen, wegens de postjes, op de islamo-socialistische lijst van Patrick Janssens zijn gaan staan.” Christenunie zou oproepen om voor sommige VB’ers te stemmen, eventueel voor sommige N-VA’ers.

 

Aanleiding voor het debat was het ultrakatholiek protest tegen de opvoering van On the concept of the face, regarding the son of God van Romeo Castellucci. Antwerps schepen voor cultuur én praktiserend katholiek Philip Heylen heeft het toneelstuk gezien en verdedigt de artistieke vrijheid om het toneelstuk op te voeren. VB-fractieleider in de Antwerpse OCMW-raad en perswoordvoerder van Filip Dewinter Philippe Van der Sande heeft het toneelstuk niet gezien en verdedigt het protest tegen de opvoering. Geheel in de lijn van andere kruisvaarders met een bruine achtergrond zoals Alain Escada. Intussen heeft overigens ook de Antwerpse bisschop Johan Bonny de voorstelling gezien. Hij hield een positieve indruk over van het toneelstuk en de makers. Philippe Van der Sande begon het debat op ATV met de mededeling dat hij er niet zat als VB’er (“Het VB is een niet-confessionele partij.”) maar binnen de kortst mogelijke tijd haalde Van der Sande uit naar de CD&V’ers die samen met de SP.a’ers van Patrick Janssens op één lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken. “De islamo-socialistische lijst van Patrick Janssens.” Tenzij CD&V’er Marc Van Peel intussen moslim is geworden, is anders nog geen naam van een moslim bekend die op de lijst zou staan.

 

Bij het VB gebeurt zelden iets dat niet vooraf doorgepraat is, en het idee van de Christenunie was dan ook vooraf met Filip Dewinter besproken. Eerder startte Philippe Van der Sande, onder andere samen met Tanguy Veys, met de ‘Beweging voor Christelijke Solidariteit’ die een laatste keer het nieuws haalde door aartsbisschop Léonard te steunen voor enkele bekritiseerde uitspraken over homo’s en aids. Onlangs is Philippe Van der Sande ook gestart met een cursus waarin hij mensen gedurende tien sessies uitlegt wat het ware geloof inhoudt. Philippe Van der Sande (in Gazet van Antwerpen): “Dat gaat over God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Over bidden. Hoe je dat doet en waarom. Veel zogenaamde christenen, die je nu terugvindt bij KAJ of ACW, zijn dat vergeten. In feite zijn dat socialisten, zonder dat ze dat zelf beseffen.” Alhoewel het weinig christelijk is, speelt Philippe Van der Sande wel meer de man dan de bal. Tijdens het ATV-debat zondag haalde Van der Sande er de in oktober overleden vader van Philip Heylen bij. Wat Philip Heylen ervan zou vinden als de Christusfiguur op het toneel zou vervangen worden door zijn overleden vader? “Want voor mij is Christus òòk een vader.”

 

Philip Heylen wil over het betrekken van privé-zaken in de politiek een gesprek met Filip Dewinter. Die liet weten open te staan voor een gesprek, maar er niet aan te denken excuses aan te bieden. Dewinter maakt zich anders niet sympathiek met zijn perswoordvoerder. Met zijn Christenunie gaat die zeggen welke goede katholieken op welke lijsten gesteund kunnen worden, maar daar kan natuurlijk geen steun bij zijn voor ketters als Filip Dewinter en Anke Van dermeersch, de nummers 1 en 2 van de VB-lijst in Antwerpen. Een geluk bij een ongeluk is dat er geen grote stemmenverschuivingen moeten verwacht worden met de Christenunie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 pakte ex-CVP’er Jos Mees in Antwerpen uit met de ‘Christelijke Volksbeweging’. Jos Mees (foto 2) was een populaire figuur – onder andere door zijn Dag van de Vriendschap die hij jaarlijks organiseerde samen met de onlangs overleden Bond Zonder Naam’er Phil Bosmans – maar haalde met Christelijke Volksbeweging amper 5 000 stemmen, 1,7 % van de stemmen. We zijn intussen 18 jaar later. Het merendeel van Mees’ kiezers is intussen overleden, en het bestuur van KVHV-Antwerpen zou sowieso voor katholieke VB'ers stemmen. So what ?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, van der sande, 14 oktober, cultuur |  Facebook | | |  Print

13-05-11

VB STEUNT NIET-ONDERTEKENEN CHARTER TEGEN DISCRIMINATIE

Gisteren zou een studiedag in Antwerpen over holebi’s en onderwijs besloten worden met de ondertekening door alle Antwerpse onderwijsnetten van een charter voor een actief beleid tegen discriminatie op basis van seksuele geaardheid. De uitnodigingen voor de studiedag waren al vertrokken als bleek dat de Joodse scholen weigeren het charter te ondertekenen. Een Vlaams Belang-comité juicht de houding van de Joodse scholen toe en roept het katholiek onderwijs op hetzelfde te doen.

 

“Ik ben hier echt verbolgen over”, zegt Antwerps schepen voor onderwijs Robert Voorhamme (SP.A) over de weigering van de Joodse scholen om het charter tegen discriminatie van holebi's te ondertekenen. “In het charter engageren de onderwijsnetten zich dat ze aandacht hebben voor holebi’s. Het charter moeten ze uithangen in de school. Dat nu juist de Joodse scholen dwarsliggen, vind ik onbegrijpelijk. Ik was zondag nog op de herdenking van de Shoah. Sprekers spraken over de verschrikkelijke opvattingen die hebben geleid tot het vermoorden van mensen met andere politieke opvattingen, geloofsovertuigingen en op basis van seksuele geaardheid. De Joodse gemeenschap heeft zwaar geleden. Ik snap echt niet dat juist zij nu weigeren om dit charter te ondertekenen.”

 

Ook andere leden van de onderwijsraad vertonen koudwatervrees. “Alleen halen zij het argument van planlast voor de scholen boven”, zegt Voorhamme. “Dat is er over. Tijdens de lessen aandacht hebben voor holebi’s of het uithangen van het charter verzwaart niet de werking van de school. Deze scholen sluiten hun ogen voor deze problematiek.” En de problematiek is ernstig. Uit onderzoek blijkt dat eenderde tot bijna de helft van de homo’s, lesbiennes en bisexuelen tijdens hun opgroeien zelfmoordgedachten hebben. 12,4 % van de homojongens onderneemt effectief een zelfmoordpoging (tegenover 5,9 % van de heterojongens). Bij lesbische meisjes is het nog erger gesteld: 25 % onderneemt een zelfmoordpoging tegenover 5,4 % van de heteromeisjes. De studiedag is gisteren geëindigd zonder het ondertekenen van het charter, maar schepen Voorhamme roept de onderwijsnetten die het wél willen tekenen op om dit alsnog te doen. “Wie weigert, moet dan maar eens aan het publiek uitleggen waarom ze dit niet doen.”

Bij Joods Actueel wordt erop gewezen dat het katholiek onderwijs ook niet de intentie had om het charter te ondertekenen, en er voor het overige bij de orthodoxe-joodse gemeenschap de “live and let live’-filosofie heerst. “Maar dat respect voor anderen moet wederzijds zijn. Men moet ook respect kunnen opbrengen voor de levensvisie van de gemeenschap indien zij verkiezen om homoseksualiteit niet te promoten.” Het charter heeft anders niet de bedoeling homoseksualiteit te promoten, wel om discriminatie en pesterijen tegen te werken. En verder: “Joodse scholen hebben niet specifiek een probleem met het bespreken van homoseksualiteit, maar met elke vorm van seksualitieit tout court. (…) Als heterorelaties er tussen leerlingen taboe zijn, dan is het ook begrijpelijk dat homoseksualiteit onder de aandacht brengen nog veel moeilijker zou zijn.” Tja. Er zijn ook moslims die beweren dat homoseksualiteit bij hen niet bestaat. Hoeveel dieper kan men nog zijn kop in het zand steken?

Intussen krijgen de Joodse scholen applaus vanop de VB-banken. De ‘Beweging voor Christelijke Solidariteit’ van Philippe Van der Sande en Tanguy Veys verstuurde gisterenmiddag een persmededeling onder de koppen: Charter over homoseksualiteit in Antwerpen: vrijheid van onderwijs komt in het gedrang, Proficiat, vertegenwoordigers van Joodse scholen, om het charter niet te ondertekenen en Beweging voor Christelijke Solidariteit roept katholiek onderwijs op om charter ook niet te ondertekenen. “Er is geen nood aan een charter om de scholen aan te zetten om niet te discrimineren”, zegt Philippe Van der Sande, voorzitter van de Beweging voor Christelijke Solidariteit, fractieleider van het VB in de OCMW-raad in Antwerpen en perswoordvoerder van Filip Dewinter. “Geen enkele school discrimineert immers leerlingen op basis van hun seksuele geaardheid.” Waar hij die wijsheid vandaan haalt, zegt Van der Sande er niet bij. Alleszins zijn de zelfmoordneigingen (tweemaal hoger bij homojongens, vijfmaal hoger bij lesbische meisjes) een reden om die problematiek op school te bespreken. Niet?

“De socialisten willen hun progressieve ideeën over seksualiteit aan iedereen opdringen. Daarmee komt echter de vrijheid van onderwijs in het gedrang. Kan een katholieke of Joodse school immers nog haar eigen standpunten inzake homoseksualiteit onderwijzen na het ondertekenen van dit charter? Neen, het zal het een of het ander zijn. In een katholieke school moet de katholieke leer over seksualiteit onderwezen kunnen worden en daar heeft socialist Voorhamme zich niet mee te bemoeien”, zo fulmineert Philippe Van der Sande nog. “Daarom feliciteert de Beweging voor Christelijke Solidariteit de directies van de Joodse scholen voor hun moedige en consequente houding. De Beweging roept de vertegenwoordigers van het katholieke onderwijsnet om het charter ook niet te ondertekenen en zo duidelijk te kiezen voor hun eigen katholiek pedagogisch project inzake seksualiteitsbeleving.”

Onder het mom van het eigen pedagogisch project menen sommigen dat het niet gepast is aandacht te hebben voor discriminatie. En als er niet dat “eigen pedagogisch project” is, is er wel iets anders waarom VB’ers vinden dat er geen aandacht moet besteed worden aan discriminatie. Toch niet als allochtonen en holebi’s er het slachtoffer van zijn.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: holebi, antwerpen, actie, van der sande, veys |  Facebook | | |  Print

21-04-11

VB BLAAST WARM EN KOUD OVER JOODS RITUEEL SLACHTEN

De N-VA is niet altijd duidelijk in haar communicatie, maar over haar wetsvoorstel tegen het onverdoofd slachten van dieren wél. Het voorstel wil komaf maken met elke uitzondering op het verbod om dieren onverdoofd te slachten, om het even of de uitzondering om religieuze redenen islamitisch of joods geïnspireerd is. Bij het VB was men aanvankelijk ook tegen elke uitzondering maar begint men nu tegelijk warm en koud te blazen als het om het joods religieus slachten gaat.

Toen Frank Vanhecke nog partijvoorzitter was bij het VB, kregen we een duidelijke visie. Joods Actueel ondervroeg in 2009 alle politieke partijen over het ritueel slachten. Het standpunt van Frank Vanhecke was: “De wet stelt duidelijk dat dieren enkel verdoofd kunnen geslacht worden, maar maakt een uitzondering voor het rituele slachten. Dergelijke slachtingen zijn ontegensprekelijk in strijd met onze normen inzake dierenwelzijn. Het Vlaams Belang is dan ook voorstander van een algemeen verbod op rituele slachtingen. In Vlaanderen moet iedereen gelijk zijn voor de wet.” Vorige week leek het aanvankelijk dat het VB bij dit standpunt bleef. Aan Joods Actueel, waar ze het telefoonnummer van Tanguy Veys in de gsm opgeslagen hebben, zei Veys niet gelukkig te zijn met deze zaak, maar het partijstandpunt te volgen.

Volgens Veys is er echter nooit een officieel partijstandpunt geweest om het koosjer slachten te viseren of aan banden te leggen. “Het gaat ons vooral om twee punten”, aldus Veys. “Eerst zijn er de cowboypraktijken bij de rituele slachting voor moslims. Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe het er aan toe gaat in een Gents slachthuis, naar aanleiding van de islamitische feesten. Die dieren worden, ondanks het verbod, nog steeds door privé mensen zelf, en niet door erkende slachters, de hals overgesneden. Vaak nog met keukenmessen die deze moslims dan gewoon meenemen van thuis uit. Dat is ondenkbaar bij het joodse slachten waar enkel getrainde en gecertificeerde slachters aan het werk mogen. Ook is er extra veel aandacht voor het mes dat vlijmscherp moet zijn, anders is het dier ook niet koosjer geslacht volgens de joodse wet.  Een tweede punt is het opdringen van halal voedsel op steeds meer plaatsen zoals in grootwarenhuizen, op scholen, in fastfoodketens, enz. Dat is met koosjer vlees nooit het geval geweest.”

Vorige week woensdag dook op de Facebook-pagina van Tanguy Veys evenwel een tekst op van Philippe Van der Sande, copain van Tanguy Veys als voorzitter van de Beweging voor Christelijke Solidariteit, VB-fractieleider bij de OCMW-raad in Antwerpen en persoonlijke woordvoerder van Filip Dewinter. Volgens Philippe Van der Sande heeft het VB zich nooit tegen het joods ritueel slachten verzet. Van der Sande herneemt het verhaal van Veys over de barbaarsheid van het islamitisch ritueel slachten versus het verfijnde joods ritueel slachten. Om dan te besluiten met: “Het Vlaams Belang is en blijft voorstander om de uitzondering voor ritueel slachten uit de wet op het dierenwelzijn te schrappen. De wet moet voor iedereen gelijk zijn. We zijn van mening dat ook na een eventuele wijziging van deze wet – zoals in Nederland recent gebeurde – het Joodse ritueel slachten zoals nu toegepast wordt, probleemloos kan voortgezet worden. Wat de moslims betreft: zij zijn niet verplicht om op het offerfeest een schaap te slachten. Ze kunnen ook een aalmoes geven, een storting doen aan een goed doel in het land van herkomst.”

Wij zijn geen islamdeskundige, maar volgens ons maakt het niet uit of de storting voor een goed doel in het land van herkomst gebeurt of in het nieuwe thuisland. Wie zijn ook geen dierendeskundige, maar we nemen aan dat N-VA’er Flor Van Noppen (broer van) zijn contacten heeft in dat milieu. De wet van 4 mei 1995 over het dierenwelzijnswet voorziet in een uitzondering op het verbod om dieren onverdoofd te slachten voor het slachten van dieren in het kader van religieuze riten. “Concreet gaat het om de Joodse en de Islamitische ritus. Met dit wetsvoorstel willen de indieners deze uitzondering voor religieuze riten, zoals voorzien in artikel 16 van de dierenwelzijnswet, schrappen", luidt het in een toelichting bij het wetsvoorstel van de N-VA. Het standpunt van het VB is minder duidelijk: begin vorige week was Tanguy Veys er nog van overtuigd dat ook het joods religieus slachten onder het verbod van zijn eigen partijvoorstel valt; midden vorige week laat hij uitschijnen dat voor het VB bij een totaalverbod op onverdoofd slachten “het Joodse ritueel slachten zoals nu toegepast wordt, probleemloos kan voortgezet worden.”

Wat is nu het VB-partijstandpunt? “Wil u het standpunt over onze partij kennen over bepaalde problematieken of heeft u vragen over ons programma, aarzel niet en contacteer onze studiedienst”, luidt het op de website van het VB. Dat deden we dan ook vorige week donderdag. Wij aarzelden niet om de studiedienst te contacteren. We wachten echter nog altijd op het antwoord. Ofwel wil men ons niet antwoorden, ofwel is het antwoord nog een discussiepunt bij het VB. Beide kan natuurlijk ook. Ook een herinneringsmail leverde geen antwoord op. Klantvriendelijkheid is ook al geen kenmerk van de VB-studiedienst.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, vanhecke, veys, van der sande |  Facebook | | |  Print

21-11-10

ALS HET VB EENS IETS VOORSTELT…

Filip Dewinter (foto 1) die drie keer op één week tijd de kolommen van AFF/Verzet haalt. Het zegt iets over de bezige bij die Dewinter is, maar ook over dat alle aandacht naar hem móet gaan. De persconferentie die het VB vorige week in Antwerpen hield had perfect alleen door Philippe Van der Sande, VB-fractieleider in de Antwerpse OCMW-raad en perswoordvoerder van Filip Dewinter, gehouden kunnen worden. Maar neen, Filip Dewinter moest en zou zeggen wat… Philippe Van der Sande hem in het oor had gefluisterd.

 

Het is volgens het VB vernederend en soms zelfs bedreigend om in de sociale centra van het OCMW overrompeld te worden door asielzoekers en vreemdelingen die onze taal amper of niet spreken. Vlaamse Antwerpenaren zouden daarom geholpen moeten worden in aparte sociale centra waar enkel Nederlands wordt gesproken, waar tolken en vreemde talen uitgesloten zijn. Om zich in te dekken tegen beschuldigingen van racisme en discriminatie zei Dewinter: “Ras, afkomst en nationaliteit spelen geen enkele rol. Het enigste criterium is de taal. Spreekt iemand Nederlands of niet? Zij die onze taal niet machtig zijn, veroorzaken ellenlange wachttijden omdat ze moeten geholpen worden door sociale tolken. Voor autochtonen is dat ronduit frustrerend.”  De woorden van Dewinter waren in tegenspraak met zijn gedachten, want haast onbewust schreef Dewinter tijdens de persconferentie op een papier ‘WIT LOKET’, om dan te zeggen dat het niet de bedoeling is dat er bordjes ‘Alleen voor witten’ komen.

 

OCMW-voorzitster Monica De Coninck (SP.A) wijst het voorstel af, en niet alleen om principiële redenen. Monica De Coninck: “In Antwerpen hebben we vijfentwintig sociale centra. We brengen onze dienstverlening dicht bij de mensen. Als je nu sociale centra voor autochtonen zou organiseren, dan moeten sommige mensen een langere afstand afleggen naar het sociaal centrum. En wie gaat bepalen of mensen voldoende Nederlands spreken? Doe je dat met een taalexamen of moeten de klanten dat voor zichzelf bepalen? Dit voorstel is praktisch onmogelijk en bovendien compleet gek.” Wie een beetje de Vlaams-nationalistische strijd kent, weet daarenboven dat Vlaams-nationalisten jarenlang gestreden hebben tegen… de afschaffing van aparte loketten voor Vlamingen. De Schaarbeekse burgemeester Roger Nols (foto 2) had in 1971 immers zo’n loket geopend in zijn gemeentehuis. Naast zes loketten voor Franstaligen en twee loketten voor migranten.

 

De Taalwet uit 1963 bepaalt echter dat alle gemeentelijke diensten in de Brusselse agglomeratie die in contact komen met het publiek tweetalig moeten zijn. Ondanks herhaalde aanmaningen weigerde Nols de lokettenregeling te veranderen. Op 13 februari 1975 werd het Schaarbeekse gemeentehuis ingenomen door Vlaams-nationalistische parlementsleden die op spectaculaire wijze de eentalige opschriften in de loketten zaal verwijderden. Nadat de Raad van State de lokettenregeling in Schaarbeek een jaar later opnieuw onwettelijk noemde, werden de betwiste bordjes door de rijkswacht verwijderd. De bordjes bleven weg, het racisme tegenover Vlamingen bleef en ging over in racisme tegenover migranten. Roger Nols verwelkomde in 1984 in Schaarbeek op allerhartelijkste wijze Front national-leider Jean-Marie Le Pen… net zoals Filip Dewinter in 1992 Jean-Marie Le Pen in Antwerpen rondleidde. Een bezoek aan café Den Engel incluis.

 

Filip Dewinter was nog maar 13 jaar oud toen de Vlaams-nationalistische acties tegen de Schaarbeekse lokettenkwestie hun hoogtepunt bereikten, maar op de website van het VB wordt herinnerd aan die lokettenkwestie. Het zou Dewinter dan ook niet onbekend moeten zijn dat wat hij nu voorstelt in Antwerpen iets is waar de Vlaams-nationalistische beweging jarenlang tegen gestreden heeft. Als ze bij het VB eens niet enkel zaken bekritiseren, maar ook zelf voorstellen doen: het is onvoorstelbaar tot welke ‘nieuwe’ ideeën ze dan komen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, van der sande, antwerpen |  Facebook | | |  Print

05-11-10

DE FANS VAN LÉONARD EN DE HERENLIEFDE

De Morgen en Het Nieuwsblad wezen er gisteren op dat de controversiële aartsbisschop André Leonard nogal wat fans heeft bij het Vlaams Belang.

 

Walter Pauli somt in De Morgen onder andere op, naast usual suspect Alexandra Colen: VB-stichter Edwin Truyens; Limburgs VB-nestor Renaat Vanheusden; VB’ster Ledy Broeckx (bekender dan als Borgerhouts districtsraadslid, bestuurslid van de IJzerwake en voormalig nationaal verbondsleidster van het VNJ), Kamerlid Tanguy Veys (foto 1, Veys samen met aartsbisschop Léonard), Voorpost’er en “onvermoeibare blogger” Yves Pernet, de zeer katholieke Stijn Calle die het artikel in De Morgen gisterenmiddag omschreef als “tussen alle vuilspuiterij in de Vlaamse massamedia en dito regimepers, een eenzame oase van helderheid”, voorzitter van de 'Beweging voor Christelijke Solidariteit' Philippe Van der Sande... Tom Cochez noemde eerder bij Apache ook nog VB-provincieraadslid en filmmaker/lay out'er Bert Deckers, en VB-personeelslid en voorzitster van de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren Barbara Bonte. In Het Nieuwsblad mocht Philippe Van der Sande gisteren voluit zijn commentaar geven.

 

Philippe Van der Sande (foto 2): “We hebben de voorbije jaren met lede ogen moeten toekijken hoe de kerk in Vlaanderen zich steeds verder verwijderde van Rome. Met de keuze van de paus voor Léonard als aartsbisschop komt daar nu verandering in, én gelukkig. We waren op den duur een veel te softe kerk geworden, waar mensen snel binnensprongen om te huwen of te dopen. Het ging in de kerk over van alles en nog wat behalve over de echte kerk, over Jezus. Dat Léonard nu zoveel tegenwind krijgt, is omdat kardinaal Danneels en zijn voorgangers al die tijd gezwegen hebben, waardoor Vlaanderen niet meer weet waar de rooms-katholieke kerk eigenlijk voor staat.” Dat Léonard met zijn nieuw beleid veel kerkgangers doet afhaken, vindt Van der Sande niet erg. “Het staat deze mensen vrij om een eigen kerk te beginnen, waar ze dan hun ding kunnen doen.” Merkwaardig is dat Het Nieuwsblad Philippe Van der Sande slechts omschrijft als “actief bij het Vlaams Belang in Antwerpen”, terwijl Van der Sande VB-fractieleider is in de Antwerpse OCMW-raad én perswoordvoerder van Filip Dewinter.

 

Na een bericht in Het Laatste Nieuws vorige zaterdag twitterde Filip Dewinter: “'Alleen VB steunt Leonard' schrijft HLN. Fout! VB is non-confessionele partij. Persoonlijke geloofsovertuiging staat los v/ partijstandpunt.” Colen, Veys, Van der Sande, Calle… ze zorgen toch wel voor een andere perceptie van het VB. De eerste VB'er die afstand neemt van Léonard moeten we trouwens nog tegenkomen. Op de islam wordt anders wel kritiek gegeven zonder dat men zelf moslim is. En dan is er nog de 19-jarige misdienaar die vorig weekend Léonard meende te moeten steunen door te spuwen op actievoerders tegen Léonard. Het Laatste Nieuws wist gisteren dat de “spuwende misdienaar” een priesteropleiding volgt in Nederland, een tijdlang campagne voerde voor het VB, in casu voor Alexandra Colen, en op Facebook vriendschapsverzoeken naar homo’s verstuurde… om hen vervolgens de huid vol te schelden. Uit tal van getuigenissen blijkt dat de jongen met blonde krullen echter zelf de herenliefde is toegedaan. Hij reageerde tegenover Het Laatste Nieuws met: “Ik hoop dat u die internetberichten selectief leest.” Hier een dossier over de zaak. Het VB zou de jongen intussen bedankt hebben voor bewezen diensten. Blijft dat het VB raar volk aantrekt, maar dat wisten we eerlijk gezegd al langer.

00:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veys, van der sande, léonard, holebi |  Facebook | | |  Print