04-05-15

DE ZAAKJES VAN FILIP DEWINTER, DEEL 2

Vlaams Belang-secretariaat Amerikalei 98 Antwerpen.jpgBegin maart publiceerden wij – op basis van bronnen binnen het Vlaams Belang – dat Filip Dewinter nog maar de helft betaalt van de partijbijdrage die hij als parlementslid statutair moet afdragen aan zijn partij, dat de Antwerpse partijkas vlug leeggeraakt door de etentjes en folietjes van Filip Dewinter, dat Filip Dewinter de laatste tijd bijzonder reislustig is, en dat hij om onduidelijke redenen banden met China aanhaalt. ’t Scheldt, een digitaal rioolblad maar doorgaans goed ingelicht over het reilen en zeilen bij het Vlaams Belang in Antwerpen, geeft in haar jongste nummer nog een ander voorbeeld van de geldhonger van Filip Dewinter.

 

Het Vlaams Belang huurt al meer dan vijftien jaar een groot pand aan de Amerikalei in Antwerpen (foto 1). Het pand wordt verhuurd door Walter Verbraecken die bekend staat als mecenas van Vlaams-nationalistische partijen en het Vlaams Belang in het bijzonder. Walter Verbraecken, onder andere actief in de bouwsector, kocht in de loop van de jaren met zijn vennootschap Flemish Trading Company heel wat statige herenwoningen op en rond de Amerikalei op. Onder andere dus ook het pand aan de Amerikalei 98, waar het secretariaat van het Vlaams Belang in Antwerpen is gevestigd en Filip Dewinter er hoog een eigen bureau heeft.

 

De hand- en spandiensten van Verbraecken beperken zich niet tot het verhuren van het pand aan de Amerikalei. Zijn kasteeltje in Chaudenay (in de buurt van Beaune, Frankrijk) leende Verbraecken voor fractiedagen van Vlaams Belang-parlementsleden, en Filip Dewinter en Gerolf Annemans gingen – apart – op vakantie in een villa van Verbraecken aan de Côte d’Azur. Walter Verbraecken zou zijn aandacht intussen evenwel verlegd hebben naar de N-VA. De opeenvolgende verkiezingsnederlagen van het Vlaams Belang en het electoraal succes van de N-VA zal daar natuurlijk niet vreemd aan zijn. Daarenboven is Walter Verbraecken een nonkel van Bart De Wever.

 

Volgens ’t Scheldt zou “het hoofdbestuur” van het Vlaams Belang overwegen om het prominent pand aan de Amerikalei te verlaten. Het gebouw is natuurlijk veel te groot geworden voor de personeelsleden die het Vlaams Belang er nog kan tewerkstellen. Maar volgens ’t Scheldt zou men de huur ook willen stopzetten “op vermoeden dat van de huishuur (2.300 euro/maand) er een percentage zou terugvloeien naar de ondertekenaar van het contract… F. Dewinter”.

 

Je zou het hem niet aanrekenen, maar Filip Dewinter doet er intussen alles aan om banden aan te halen met Chinese zakenlui. Volgens ’t Scheldt wil Dewinter hen helpen hier voet aan wal te zetten. Alleszins was Filip Dewinter, intussen federaal parlementslid, donderdag 2 april op een colloquium in het Vlaams Parlement ingericht door het Europe-China Economic and Cultural Exchange and Cooperation Center. Naast Peter Van Rompuy (CD&V), Wilfried Vandaele (N-VA) en Jean-Marie Pfaff (jawel, dé Jean-Marie Pfaff) was ook een forse Vlaams Belang-delegatie aanwezig. Met naast Filip Dewinter ook nog Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch, de ex-parlementsleden Johan Deckmyn en Freddy Van Gaever (foto 2) en nogal wat Vlaams Belang-personeelsleden.

 

Bij die laatsten onder andere het West-Vlaamse Vlaams Belang-personeelslid Nancy Six die volgens onze informatie de administratie voor de Chinese contacten van Dewinter verzorgt. In opvolging van een ander (intussen ex-)Vlaams Belang-personeelslid, Sandy Neel. Toen Sandy Neel op Facebook een foto en commentaar zag over het colloquium ingericht door het Europe-China Economic and Cultural Exchange and Cooperation Center, repliceerde zij met: “Dat is mijn vorige werkgever. Chinese sjacheraars is een betere invulling.” Wat er ook van is, volgens ’t Scheldt heeft Filip Dewinter er een uitnodiging aan over gehouden om naar het Verre Oosten af te reizen.

 

Bovendien mag Dewinter één persoon meenemen, en dat wordt niet zijn echtgenote maar Anke ‘Blonde Bambi’ Van dermeersch. Heeft iemand nog iets gehoord van Pieter De Crem, onze staatssecretaris van Buitenlandse Handel? Binnenkort steekt Filip Dewinter hem naar de kroon.

29-08-14

OPNIEUW AD INTERIM VOORZITTER VLAAMS BELANG ?

Toen Gerolf Annemans in december 2012 partijvoorzitter werd van het Vlaams Belang, in opvolging van de onfortuinlijke Bruno Valkeniers, zei hij het partijvoorzitterschap slechts als een tijdelijke job te zien. Annemans zou het Vlaams Belang voorbij de verkiezingen op 25 mei 2014 loodsen, waarna het aan de jongeren was om het roer van de partij over te nemen. In de rand van de IJzerwake voorbije zondag hoorde een Belga-journalist zakenman Freddy Van Gaever zich kandidaat stellen om één jaar voorzitter te worden (foto: Freddy Van Gaever, zoals het hoort achter Filip Dewinter en diens echtgenote, op de IJzerwake).

 

Freddy Van Gaever, financier van het Vlaams Blok van bij haar ontstaan en van 2004 tot 2010 achtereenvolgens Vlaams parlementslid en gecoöpteerd senator, gaf drie redenen waarom hij het Vlaams Belang één jaar wil leiden. De drie Vlaams Belang-jongeren die het meest genoemd worden om Gerolf Annemans dit najaar op te volgen – de Vlaams Belang-ondervoorzitters Barbara Pas en Chris Janssens, en Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken, moeten volgens Van Gaever nog wat ervaring opdoen om het tot een goed einde te brengen als partijvoorzitter. Twee. Met zijn, naar eigen zeggen, goede contacten met Bart De Wever (N-VA) en Wouter Beke (CD&V) wil Van Gaever tijdens zijn jaar voorzitterschap het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang opheffen. Drie. Van Gaever wil de financiën van het Vlaams Belang op orde krijgen zodat er minder geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt. En passant wil Van Gaever nog maar eens een rechtse krant oprichten.

 

Freddy Van Gaever loopt met het idee van één jaar partijvoorzitter worden al langer rond dan op de IJzerwake. Al op de 11-juliviering van de Gulden Sinjoren op het Conscienceplein in Antwerpen, dichtbij café De Leeuw van Vlaanderen, verkondigde Van Gaever dit idee. Maar met geen journalist in de buurt, en niemand van het eigen volk die dit serieus neemt, kreeg het toen geen weerklank. Het probleem is niet dat Barbara Pas & Co nog een jaartje ervaring nodig hebben (Barbara Pas bijvoorbeeld was als universiteitsstudente KVHV-praeses, ging onmiddellijk na haar studies als handelsingenieur aan de slag als VB-personeelslid en is al sinds 2007 parlementslid), het probleem is dat Barbara Pas noch Tom Van Grieken echt goesting heeft om partijvoorzitter te worden en Chris Janssens zelfs als fractieleider in het Vlaams Parlement te licht weegt.

 

Bart De Wever en Wouter Beke die omwille van goede persoonlijke banden met Freddy Van Gaever het cordon sanitaire zouden opgeven? Men kan de N-VA en de CD&V tegenwoordig van veel beschuldigen, maar niet dat ze zo gek zouden zijn om het armzalige Vlaams Belang op te vissen en in de armen te sluiten. De financiën van het Vlaams Belang op orde krijgen? Tot aan de opgang van de N-VA was het Vlaams Belang de rijkste van alle Vlaamse politieke partijen. Ondanks de geldverkwisting de jongste jaren – de Genoeg Gemolken-campagne in mei-juni 2013 bijvoorbeeld die een miljoen euro kostte – is er nog wel geld in kas. Maar de partijfinanciering wordt wel drastisch teruggeschroefd na de jongste slechte verkiezingsuitslag. Zodat er nu noodgedwongen meer volk bij het Vlaams Belang rondloopt in opzeg – van Sandy Neel tot Bert Deckers – dan er vooruitzicht heeft om in dienstverband te kunnen blijven.

 

Dus ja, er is een financieel probleem maar of dat opgelost zal worden door Freddy Van Gaever, die als zakenman bekend staat voor zijn twaalf beroepen en dertien ongelukken, is maar de vraag. Het probleem is vooral politiek. De N-VA gaf voor de verkiezingscampagne dit voorjaar 4,5 miljoen euro uit, maar gezien het electoraal succes is dat maar 1,2 euro per kandidaat. De VB-campagne kostte 2,6 miljoen euro, per stem is dat 3,3 euro. Alleen aan een stem voor Lijst Dedecker werd per stem nog meer geld verkwist. Er is dus vooral een politiek probleem, en met Freddy Van Gaever die nog voorstelde om vrouwen tot hun 68 jaar te laten werken vooraleer ze op pensioen mogen gaan lijkt het Vlaams Belang niet meteen kiezers terug te winnen. In september kunnen de kandidaturen voor het voorzitterschap bij het Vlaams Belang ingediend worden. Op 19 oktober bevestigt het partijcongres. Waarschijnlijk een tweetal weken voordien zal de partijraad de knoop doorhakken. “Ik neem ontslag om echt de fakkel te kunnen doorgeven aan de nieuwe generatie, zo niet kan ik beter blijven”, zei Gerolf Annemans intussen aan Gazet van Antwerpen.

 

Freddy Van Gaever tijdelijk VB-voorzitter? Case closed.

27-05-14

HET VERDRIET VAN HET VLAAMS BELANG

Artikels over de N-VA zijn op deze blog populairder dan artikels over het VB. Een artikeltje over het verlies van de N-VA in het kieskanton Antwerpen, versta: de stad Antwerpen, werd gisteren 566 keer gedeeld op Facebook. Een artikel over het verlies van het VB in heel Vlaanderen werd maar 8 keer gedeeld op Facebook. Maar wie verdriet heeft, verdient de nodige aandacht.

 

Niets anders dan bedrukte gezichten zondagavond in het Vlaams Belang-partijlokaal in de Van Maerlantstraat in Antwerpen. Ook bij Filip Dewinter (foto) is de klap hard aangekomen, al probeert Dewinter geen emoties te tonen (“Ik ben Bert Anciaux niet, hé”). Zijn echtgenote moet wel de tranen uit haar ogen vegen nadat ze haar man heeft omhelsd. Jan Penris, tot kort geleden een niet onverdienstelijk parlementslid maar voor 25 mei weggezet als eerste opvolger voor de Kamerlijst, slaat Dewinter na zijn aankomst rond zes uur behoorlijk hard op zijn schouders als onbeholpen manier van troost.

 

Dewinter klimt zo snel als mogelijk op een stoel om de aanwezige militanten toe te spreken. “Bijna dertig jaar lang hebben we alle verkiezingen gewonnen en het pad geëffend. Onze stemmen blijven in het centrum-rechtse kamp, maar niet bij ons, en dat is een bittere pil.” Al in de eerste zin twee leugens, verbaast het dan nog dat de mensen het Vlaams Belang niet meer geloven? Van 1978 tot tien jaar later schommelt de verkiezingsscore van het Vlaams Blok tussen 1,4 % en 2 %. Landelijk scoort het Vlaams Blok pas beter bij de Europese verkiezingen in 1989, maar vooral op 24 november 1991 als in Vlaanderen 10,4 % van de stemmen wordt binnengehaald. Daarna klimt de score van het Vlaams Blok naar 12,3 % (1995), over 15,5 % (1999), tot 24,2 % (2004).

 

Dertien tot vijftien jaar, en niet dertig jaar, lang gaat het goed. Na 2004 volgt enkel nog de neergang: 19 % in 2007, 15,3 % in 2009, 12,6 % in 2010 en nu dus nog slechts 6 % van de stemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 steeg het Vlaams Belang in Antwerpen nog naar 33,5 %, komend van 32,9 % in 2000, maar dat was een 'overwinningsnederlaag' vermits de SP.A toen met Patrick Janssens 35,3 % van de stemmen behaalde. Vooruitgaan maar niet meer de grootste partij zijn, daar kan een mens toch niet mee tevreden zijn. Dat van die “dertig jaar lang hebben we alle verkiezingen gewonnen” is dus een leugen, en dat het Vlaams Belang tot het “centrum-rechtse kamp” behoort klopt ook al niet.    

 

Lang blijft Dewinter niet bij de militanten in Antwerpen. In een hotel in Diegem heeft zijn copain Gerolf Annemans verzamelen geblazen voor zijn analyse van de verkiezingen. Aan een reporter van De Standaard legt Dewinter er uit dat hij geen spijt heeft van zijn extreme daden (het Minder, minder, minder-spel bijvoorbeeld, nvdr.) en zijn extreme woorden (“Het probleem is niet de vergrijzing maar de verbruining!”, bijvoorbeeld op de slotmeeting van de Vlaams Belang-campagne, nvdr.). Filip Dewinter: “We moesten toch iets doen om nog eens in de schijnwerpers te komen. En wie moet dan het vuile werk doen? De voorzitter kan niet, en de jonge generatie daarmee belasten is niet goed. Dat was dus mijn taak. En daarover hebben we écht wel even overlegd.”

 

“Het worden sombere dagen”, zucht Freddy Van Gaever in Diegem, al van bij haar ontstaan een van de sponsors van het Vlaams Blok/Belang. Freddy Van Gaever: “Driekwart van onze medewerkers staat straks op straat. En het interne geruzie zal ook niet ophouden.” Zondagavond begon ex-parlementslid Tanguy Veys al. In de Krant van West-Vlaanderen liet hij optekenen: “Provocatie en harde taal van onze partij moet weg”. Ook wel een schuldbekentenis van Tanguy Veys die al vanaf zijn zestiende actief is bij het Vlaams Blok/Belang en zelf nooit vies was van provocatie en harde taal. Tanguy Veys wil ieders vriend zijn, maar wordt toch vooral aanzien als een Dewinter-boy. En dan is zijn standpunt zoals verwoord in de Krant van West-Vlaanderen wel opmerkelijk.

 

Maar of het met de jongere generatie beter wordt bij het Vlaams Belang, is maar de vraag. Gerolf Annemans-protégé Barbara Pas en ‘kleine Dewinter’ Tom Van Grieken hebben in niets laten blijken een zachtere koers te willen varen. Het Vlaams Belang dat een N-VB wordt? Geloof er niets van. ‘Het origineel is beter dan de kopie’ heeft men bij het Vlaams Blok/Belang altijd voorgehouden. Voor een keer niet ten onrechte. Filip Dewinter blijft overigens een prominente rol vervullen bij het Vlaams Belang. In tegenstelling tot Gerolf Annemans, die in oktober opstapt als Vlaams Belang-voorzitter, blijft Filip Dewinter zijn posities bezetten. “Ik ga zetelen in het parlement, zeker weten. Nu de handdoek in de ring gooien, dat zou pas echt laf zijn”, is de jongste verantwoording van Filip Dewinter.

 

Ook in Diegem, bij de rest van de Vlaams Belang-top, blijft Filip Dewinter zondag niet lang rondhangen. Wat later op de avond is hij alweer in Antwerpen waar hij samen met zijn echtgenote, Marijke Dillen, Anke Van dermeersch en nog een paar anderen van de Antwerpse kliek gespot wordt op het terras van een restaurant in de buurt van het Centraal Station. Het innerlijke van een mens moet versterkt worden. Waarmee we de maag bedoelen, het andere is hopeloos bij Dewinter.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 25 mei, dewinter, veys, van gaever |  Facebook | | |  Print

24-03-14

DEWINTER DOET HET MET EEN BABE

Geert Wilders kwam niet naar Antwerpen. Maar Filip Dewinter heeft nog andere troeven. Met dank aan zijn campagneleider. Campagneleiders veranderen een partij niet wezenlijk, maar drukken toch hun stempel op de verkiezingscampagne. Bij het Vlaams Belang is Tim Willekens aangesteld om de campagne in Antwerpen te leiden.

 

Tim Willekens haalde de media tot in de Verenigde Staten toen hij samen met Tom Van Grieken en een derde VB-personeelslid een school in Schoten binnendrong waar een halal barbecue bezig was en Willekens & Co de schoolkinderen worsten met varkensvlees opdrong. Willekens verhuisde daarna van Schoten naar Brasschaat, een hem niet onbekende gemeente vermits hij er eerder al een fuif voor VB-vrienden met topless bediening inrichtte. Het vrouwelijk schoon bekoort hem sterk. De eerste foto’s waarmee hij uitpakte op zijn website waren foto’s samen met Véronique De Kock (Miss België 1995), Brigitta Callens (Miss België 1999) en ander mooi vrouwvolk.

 

Met het oog op de verkiezingen op 25 mei pakken Tim Willekens en Filip Dewinter nu uit met Melissa Van Hoydonck (24 j., uit Brasschaat). Als 17-jarige eerste eredame bij de verkiezing van de Aardbeiprinses, intussen ‘host’ in dancing The Villa in Antwerpen, en covergirl bij Che en P-magazine (foto 1). “Melissa Van Hoydonck wil zich vanuit haar jarenlange ervaring in het Antwerpse uitgangsleven nu actief inzetten voor het Vlaams Belang”, zegt Filip Dewinter. De eerste bijdrage daartoe was een fotosessie samen met Anke Van dermeersch (foto 2, video). Melissa Van Hoydonck krijgt de voorlaatste plaats op de Kamerlijst die getrokken wordt door Filip Dewinter.

 

De lijstduwersplaats is voor Freddy Van Gaever, een man van twaalf beroepen en dertien ongelukken. In 2006 wilde hij een nieuwe, rechtse Vlaamse krant opstarten, maar dat werd niets. Hij probeerde Jean-Marie Dedecker bij het Vlaams Belang in te lijven, maar dat werd niets. Hij startte VG Airlines op (“Van Gaever Airlines”), maar dat werd niets. Tussen 2004 en 2010 was hij achtereenvolgens Vlaams parlementslid en senator voor het Vlaams Belang, maar – je raadt het al – dat werd niets. Toch staat hij nu op de VB-lijst voor 25 mei. Een zet van Dewinter om Van Gaevers ijdelheid te strelen, want Van Gaever is een van de allereerste financiers van het Vlaams Blok/Belang.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, willekens, van hoydonck, van dermeersch, van gaever |  Facebook | | |  Print

03-12-10

“VROUWEN TOT 68 JAAR AAN HET WERK”

Filip Dewinter haalde gisteren alle kranten met zijn verklaring in het Vlaams Parlement dat de beste preventie tegen hiv-besmetting “duurzame heteroseksuele relaties” zijn. Het was geen lapsus naar aanleiding van de Wereldaidsdag op 1 december, Dewinter twitterde het ook nog eens. Van een duurzame homoseksuele relatie heeft Dewinter nog nooit gehoord. Nog nooit een interview met Koen Crucke en Jan Gheysens gelezen of gezien, om maar een willekeurig gekozen koppel te noemen? Dewinters goede vriend en voormalig VB-parlementslid Freddy Van Gaever haalde daarentegen slechts enkele krantenregeltjes, en dan nog slechts in één krant. Hij is nochtans ook bevallen van een origineel idee: laat alle vrouwen werken tot hun 68 jaar vooraleer ze op pensioen mogen gaan.

 

Eerst het goede nieuws over Freddy Van Gaever (72 j., foto), gepensioneerd zakenman en één van de financiers van het eerste uur van het VB. Freddy Van Gaever wil naar het buitenland verhuizen. Voormalig VB-parlementslid An Michiels en voorzitster van het VB-Borgerhout Janice Laureyssens achterna. Zijn huis in Wommelgem heeft Van Gaever al te koop gesteld. Eén probleem nog: Van Gaevers echtgenote wil niet mee naar het buitenland. Zij wil naar Brasschaat verhuizen, waar twee van hun drie kinderen wonen. Maar in Brasschaat is het ook een en al kommer en kwel door de inbraken daar.

 

En dan het slechte nieuws: Freddy Van Gaever wil stoppen met elke dag een bericht te posten op zijn website. “Beste lezers, ik denk dat ik ga stoppen met mijn dagelijkse berichten. Al mijn bijdragen dienen tot NIETS”, schreef Van Gaever gisteren op zijn website. “De grote schuldigen zijn de bestaande politieke partijen die elkaar maar steeds bekampen ten voordele van steeds dezelfde ‘leiders’, hun families en vrienden. (…) De werkelijke belangrijke problemen, zoals de sterk stijgende criminaliteit, het drugprobleem, het steeds meer uitmelken van de productieven ten voordele van steeds grotere aantallen mee-eters en profiteurs worden niet aangepakt.” Toen hij na de verkiezingen op 13 juni 2010 noodgedwongen moest afscheid nemen van zijn fluwelen zitje in de Senaat zag Van Gaever nog als oorzaak van het niets kunnen realiseren: het cordon sanitaire rond het VB.

 

Maar Freddy Van Gaever is een ondernemend man. Het aantal ondernemingen van Freddy Van Gaever die failliet zijn gegaan overstijgt net niet het aantal ondernemingen die hij opgericht heeft, en met nog enig voorbehoud lanceert hij al een volgend idee. Freddy Van Gaever: “De enige oplossing (voor het steeds meer uitmelken van de productieven enzomeer, nvdr.) is misschien eens te trachten alle productieve Vlamingen samen te brengen in een totaal nieuwe partij. Een partij van de Productieven. De PP !” De Partij van de Productieven is “solidair maar niet naïef” met wie niet productief kan zijn. Universiteitsstudenten mogen één jaar bissen, maar daarna moeten ze de kosten van hun studies zelf dragen. Over de werklozen is Van Gaever deze keer minder concreet dan vroeger toen hij de werkloosheidsuitkeringen na een maand al met een kwart wilde verminderen, en aan dat ritme verder zodat er na vijf maanden niets meer overblijft van uitkering.

 

De zwaar gehandicapten (“De blinden en doofstommen enz.”) krijgen in het plan van Van Gaever driekwart van het gemiddelde dat de “gezonden” verdienen. Het heeft Freddy Van Gaever altijd gestoord wat gehandicapten nu slechts krijgen. “Maar dat is het dan. De leden van de PP willen niet meer betalen voor bijvoorbeeld. gezonde mensen die op dertigjarige ouderdom op een terrasje zitten ‘pinten te pakken’ en verklaren werkloos te zijn, het ‘kapitalisme te haten’, en bij iedere oproep klaar staan om met ‘rode vlaggen’ te helpen zwaaien!” En wat met de senioren? “De PP moet er voor zorgen dat iedereen boven een zekere ouderdom (65, 67, 70? – getal aan te passen volgens de levensverwachting) niets te kort komt en geen koude of honger mag lijden.”

 

“Voor alle senioren zal goed worden gezorgd”, voegt Freddy Van Gaever er nog aan toe. Luc Van der Kelen vroeg Freddy Van Gaever om verduidelijking en meldt in Het Laatste Nieuws: “Elk jaar zou de pensioenleeftijd herberekend worden op basis van de levensverwachting. Die ligt voor mannen op 78 en voor vrouwen op 83 jaar. Van Gaever vindt dat iedereen gemiddeld recht heeft op 15 jaar pensioen. De huidige pensioenleeftijd zou hij dus op 63 leggen voor mannen en op 68 voor vrouwen. Vrouwen leven langer, dus horen ze ook langer te werken. (…) Wat meteen het probleem van hun discriminering in topfuncties zou oplossen. Topfuncties zouden meer en meer in hun handen komen, naarmate de mannen op pensioen gaan, denkt de VB’er.”

 

Bart, Elio en Johan, stop met jullie pogingen om een regeerakkoord te sluiten. Kondig de Republiek Vlaanderen af. Maak van Freddy Van Gaever de eerste president van de Republiek Vlaanderen en alle problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, van gaever, vrouw, holebi, sociaal |  Facebook | | |  Print

09-07-10

FREDDY VAN GAEVER: “MET HET CORDON SANITAIRE IS HET ZINLOOS IN DE POLITIEK TE STAPPEN” - HUGO COVELIERS: “IK GA MEER BELASTINGEN BETALEN”

Is er nog leven na de politiek? Gazet van Antwerpen vroeg het laatst aan vier gebuisde politici uit het Antwerpse, kamerleden of senatoren die na de verkiezingen op 13 juni niet meer terugkeerden naar het parlement. Door de slechte uitslag van hun partij, en ook wel de slechte positie die ze kregen op de kandidatenlijst. Onder hen VB’er Freddy Van Gaever en VLOTT’er Hugo Coveliers.

Freddy Van Gaever (72 j., foto 1) is sinds 1963 zakenman, en actief in meer dan dertig bedrijven waaronder zijn eigen transportbedrijf Freddytrans en het grootste Frans wegtransportbedrijf Onatra. Het bekendst is hij allicht als stichter van de luchtvaartmaatschappijen Delta Air Transport, Van Gaever Airlines en VLM. Voorts stond hij ook nog aan het hoofd van bedrijven als EAT, Ghemar, Transavia… Freddy Van Gaever: een man van twaalf beroepen en dertien ongelukken. Zijn dertiende ongeluk was VB-parlementslid zijn: Vlaams volksvertegenwoordiger van 2004 tot 2007, senator van 2007 tot 2010. Zijn politieke mandaten waren eerder een bedanking voor de financiële steun die Van Gaever reeds jaren aan het VB geeft, al van in de tijd toen Karel Dillen kwam aankloppen voor prijzen voor een tombola. In het parlement heeft Freddy Van Gaever zich vooral beziggehouden – als hij actief was – met de transportsector en de elektriciteitsproductie. Freddy Van Gaever: “Maar elke resolutie die ik indiende werd vanwege het cordon sanitaire weggestemd. In de wandelgangen kreeg ik achteraf van de andere partijen wel schouderklopjes voor de kwaliteit van mijn uiteenzettingen… Mijn standpunt dat de kerncentrales moeten openblijven, heeft de meerderheid gelukkig gevolgd.”

Van Gaever antwoordt volmondig ‘ja’ als hem gevraagd wordt of hij zich ooit verveeld heeft in de politiek. Freddy Van Gaever: “Ik heb me zes jaar verveeld. Als zakenman gaat het parlement veel te traag en begrijp je niets van de gang van zaken.” Wat er in de plaats van zijn mandaat als parlementslid komt? “Dat weet ik nog niet. Ik ga zeker opnieuw zakendoen. Zolang mijn fysiek en mijn geest goed zijn, doe ik verder. Momenteel ben ik mijn zoon aan het helpen met zijn wijnhandel.” Hoe zwaar weegt het verlies aan inkomen? “Niet zwaar. Ik heb heel mijn leven goed mijn boterham verdiend.” Wat kan hij nog doen voor het VB? “Momenteel ben ik nog gemeenteraadslid in Wommelgem, en dat mandaat voer ik zo goed als mogelijk uit. Achter de schermen probeer ik te bemiddelen met andere partijen zoals Lijst Dedecker. Het is de zwakte van Vlaanderen dat we nooit als één groep naar voor komen.” Wil Van Gaever nog op een VB-lijst staan? “Absoluut, zolang ze mij vragen en zolang ik goed ben. Maar eerlijk gezegd: zolang het cordon sanitaire bestaat, heeft het eigenlijk geen zin om weer in de politiek te stappen, want dan blijven we toch aan de zijlijn staan.”

Hugo Coveliers (63 j., foto 2) zetelt al sinds 1985 in het parlement. Afwisselend in de Kamer en de senaat. Achtereenvolgens voor de VU, de VLD en VB/VLOTT. “Ik heb nog altijd een vrij drukke praktijk als advocaat, ik zal me dus niet vervelen”, zegt Hugo Coveliers. Onmiddellijk na 13 juni sprak Coveliers nog van het (verder) schrijven van een boek over de wijze waarop hij bij de Open VLD is buitengetrapt, maar daar rept Coveliers deze keer niet over. Het vertrek uit het parlement scheelt hem financieel weinig. Hugo Coveliers: “Omdat ik 25 jaar in het parlement heb gezeten, heb ik recht op vier jaar parlementaire wedde en daarna op een parlementair pensioen. Ik ga wel meer belastingen betalen.” Welke voetafdruk heeft hij in het parlement achtergelaten? Hugo Coveliers: “Ik denk dat ik mag zeggen dat ik een bijdrage heb geleverd aan de politiehervorming en mee de eerste aanzet heb gegeven voor de hervorming van justitie, al is er op dat vlak nog héél veel werk te doen. Ik denk vooral met tevredenheid terug aan de jaren 1990 en 1991, toen we met de eerste commissie over de Bende van Nijvel het bestaan van georganiseerde misdaad in België hebben aangetoond. Dat was de kiem voor de politiehervorming.”  De beste jaren van Coveliers waren bijgevolg toen hij nog niet actief was met het VB-aanhangsel VLOTT.

Freddy Van Gaever en Hugo Coveliers kan men nog maar weinig maken. Andere VB’ers die niet meer verkozen zijn (Koen Bultinck, Jan Mortelmans, Nele Jansegers…) hebben een “dwingend verzoek” gekregen om in ruil voor hun parlementaire ontslagpremie kosteloos voor het VB te blijven werken, zoniet mogen ze een kruis maken over hun verdere politieke ambities.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van gaever, coveliers |  Facebook | | |  Print

19-03-10

FREDDY VAN GAEVER DUIKT NOG EENS OP IN DE KRANTENKOLOMMEN

Het is lang geleden dat we nog van VB-senator en zakenman Freddy Van Gaever (foto 1) gehoord hebben. Van de campagne voor de verkiezingen op 7 juni vorig jaar, en dan nog slechts omdat Van Gaever naar alle VB-meetings een imposante Amerikaanse truck meebracht waar VB’ers dan graag bij poseerden (foto 2).

Freddy Van Gaever is een man van twaalf beroepen en dertien ongelukken. Hij was actief in de toeristische, de transport- en de luchtvaartsector, wilde een nieuwe Vlaamse krant lanceren, schreef wat boekjes met titels als Voetbal, een feest?, Volksvertegenwoordiger, een feest?, Luchtvaart, een feest? (foto 3)…, en beheert tegenwoordig negentien wijndomeinen in de buurt van het Zuid-Franse Saint-Emilion. Freddy Van Gaever is ook één van de sponsors van het eerste uur van het VB. In 2004 werd hij als ‘verruimer’ binnengehaald bij het VB, maar anders dan Jurgen Verstrepen en Marie-Rose Morel had hij niet de minste moeite om zich aan het VB aan te passen. Van 2004 tot 2007 was Freddy Van Gaever Vlaams volksvertegenwoordiger, sinds 2007 is hij – op voorspraak van Filip Dewinter – gecoöpteerd senator. Freddy Van Gaever was go between voor een mogelijke samenwerking van Jean-Marie Dedecker en het VB, maar schuift evengoed aan voor een etentje met Jean-Marie Le Pen en was ten huize Marie-Rose Morels ouders toen Filip Dewinter daar Roosje kwam vragen van de N-VA naar het VB over te stappen.

Vorige week dook Freddy Van Gaever terug op in een krant. Niet op de politieke pagina’s maar op de justitiepagina’s. Van Gaever heeft immers voor de rechtbank in Leuven een proces gewonnen tegen zijn eigen advocaten, de van de Fortis-onderzoekscommissie bekende Christian Van Buggenhout en Dirk Caestecker. De twee hadden Van Gaever vertegenwoordigd op een proces in Antwerpen tegen de industrieel Tony Gram. Van Gaever eiste van Gram een kleine twee miljoen euro als vergoeding voor de aandelen van het door hem opgerichte VG Airlines, maar verloor de zaak. Van Gaever liet niet af en vroeg zijn advocaten hoger beroep aan te tekenen. Die deden dat, maar te laat. Waardoor het beroep niet ontvankelijk werd verklaard. Volgens de Leuvense rechter zijn de advocaten nalatig geweest. Zij veroordeelde de twee tot een schadevergoeding van 125 000 euro. De veroordeelde advocaten hebben tegen deze uitspraak beroep aangetekend, en deze keer niet te laat.

‘VG Airlines’ staat voor ‘Van Gaever Airlines’, maar werd ook wel eens schamper ‘Veel Geld Airlines’ genoemd. In elk geval: een schadevergoeding van twee miljoen euro die geëist werd… Het geeft aan dat ten huize Van Gaever veel geld omgaat. Het is dan ook niet te verwonderen dat Filip Dewinter zich inspant Freddy Van Gaever politieke mandaten cadeau te doen, terwijl Van Gaever toch niet echt opvalt door zijn parlementaire prestaties.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van gaever |  Facebook | | |  Print

01-12-09

DE HUMOR VAN DEWINTER, HET COMMENTAAR VAN VAN GAEVER

Filip Dewinter is zich weer eens van geen kwaad bewust. Hij is niet van plan zijn stijl aan te passen en ontkent dat hij zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan “nodeloze provocaties”. Over het ontslag van Frank Vanhecke uit het partijbureau zei Dewinter in het VRT-radioprogramma De Ochtend dat de pers “van een muis een olifant maakt”. In Gazet van Antwerpen was zijn commentaar: “Goed, de lucht is nu gezuiverd, we kunnen verder.” (sic).

Humor is niet besteed aan Dewinter, of het is ranzige humor. Slechts eenmaal is Dewinter écht grappig. Dewinter (in Gazet van Antwerpen): “Zeventig procent van de leden heeft het nieuwe bestuur goedgekeurd, ik wou dat ik tijdens mijn studies altijd zo’n score had gehaald.” Voor het overige was het gisteren stil bij de VB-kopstukken. Zij alleen mogen nog spreken, maar zij gaven gisteren forfait. “Nog nooit gebeurd, Vlaams Belang’ers die niet naar een televisiestudio willen komen”, zei Phara De Aguirre gisteren bij de aankondiging van de uitzending van Phara later op de avond. Enkel partijwoordvoerder Joris Van Hauthem wilde langs komen. Tijdens de uitzending dreunde Van Hauthem braafjes het lesje op dat hij van Dewinter had meegekregen: we draaien de bladzijde om, we gaan nu opnieuw vooruit. Eerder op de dag had Van Hauthem aan de pers medegedeeld dat de eerste vergadering van het nieuwe partijbestuur “redelijk sereen” was verlopen. De vraag is natuurlijk wat de norm is, maar “redelijk sereen” laat toch vermoeden dat het nog niet allemaal koek en ei is in het VB-partijbestuur. En dat terwijl Filip Dewinter zich in het VB-partijbestuur heeft kunnen versterken met Marijke Dillen als ondervoorzitster en Filip De Man als voorzitter van de VB-partijraad, en Gerolf Annemans zich gesterkt voelt door de promotie van Guy D’haeseleer tot nationaal secretaris, een nieuwe functie bij het VB. En nieuwkomer Barbara Pas, die Dewinter-boy Hans Verreyt in het partijbureau als voorzit(s)ter van de Vlaams Belang Jongeren opvolgt. Barbara Pas die  haar eerste job bij het VB (als partijmedewerkster voor de VB-fractie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers) te danken heeft aan Gerolf Annemans, en nu in diezelfde Kamer van Volksvertegenwoordigers onder de hoede van fractieleider Gerolf Annemans zetelt.

Op de vele websites en blogs van VB’ers bleef het gisteren en het voorbije weekend stil over de strapatsen bij het VB. Uitzondering op de regel was Freddy Van Gaever, bon-vivant, financier van het eerste uur van het VB en gecoöpteerd senator. Freddy Van Gaever op zijn website: “Lezers van deze ‘site’ weten goed dat ik hier zeer zelden iets schrijf over wat er in onze partij gebeurt. Daarvoor zijn er talrijke andere mandatarissen die dit regelmatig doen en die bovendien nog betere informatie hebben als ik. Toch wil ik even terugkomen op de partijraad van gisteren waarvan ik één van het honderdtal aanwezigen was.” Freddy Van Gaever is met name boos over de berichtgeving in Het Nieuwsblad op Zondag. Het gaat opnieuw over die 70 %. “In de studentenwereld staat 70 % voor ‘onderscheiding’ en daarvoor willen er véél tekenen. Ik weet nog zeer goed hoe fier ik was toen ik bijna een halve eeuw geleden tijdens een ‘tweede zit’ (ik had aan de eerste niet deelgenomen) (…) met ‘onderscheiding’ mijn eerste licenciaatsdiploma behaalde.” Freddy Van Gaever is verbolgen over Het Nieuwsblad op Zondag dat schreef dat Bruno Valkeniers “amper 70 % van de stemmen” kreeg, “ongebruikelijk voor een partij die doorgaans met 95 à 99 % van de stemmen de besluiten van de top goedkeurt”. Freddy Van Gaever: “Dit noem ik nu riooljournalistiek. Hoe durven ze toch. (…) U bent het schitterend bewijs dat er een steeds grotere noodzaak bestaat in Vlaanderen voor een werkelijk ‘onafhankelijke’ krant.” Helaas voor Van Gaever ging zijn droom voor een onafhankelijke Vlaamse krant in rook op. De man die het zakelijk op poten moest zetten, was… Bruno Valkeniers. “Ik doe niet meer mee. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd”, was Valkeniers’ reactie toen hem een half jaar later de stand van zaken werd gevraagd.

Freddy Van Gaever verhaalt verder over hoe hij Filip Dewinter hielp bij het “binnenhalen” van Marie-Rose Morel, “deze talentvolle jonge politica. Ik zie me daar in de ‘reuze living’ van Morels ouders nog zitten”. “Ze blijft een van onze talentvolste dames en we kunnen dergelijk materiaal (sic) zeer goed gebruiken in de toekomst om ons gebouw terug te verstevigen.” Freddy Van Gaever besluit in zijn krakkemikkig Nederlands met: “Het belangrijkste feit is echter dat Bruno Valkeniers nu en gesteund door een ruime meerderheid terug kan gaan bouwen aan een nieuw elan van onze partij. Dat kan maar lukken als talenten zoals er zovelen zijn bij het Vlaams Belang alle neuzen in dezelfde richting zetten en het eigenbelang wat vergeten. Als men gaat lopen kan men nooit een strijd winnen. Diegenen die dat doen worden gewoonlijk snel vergeten of erger nog ‘soms ingehaald’ hetgeen dan meestal nog erger is. Men zegge het voort.” De Vanheckes en Van Overmeires moeten zich niet te ver verstoppen, of ze worden helemaal vergeten of voorbijgestoken. (Foto: Filip Dewinter en Freddy Van Gaever de voorbije zomer samen in Zuid-Afrika.)

00:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vanhecke, van gaever, morel, valkeniers |  Facebook | | |  Print

25-05-09

LDD = VBbis ?

Men kan ons van veel verdenken, maar niet dat we enige sympathie zouden hebben voor het Vlaams Belang (VB). Zelfs als gewezen VB-voorzitter Frank Vanhecke tegenwoordig poseert met een kandidate voor de titel van Miss Coast Belgium, en niet Miss Vlaamse Kust, die daarenboven duidelijk van buitenlandse afkomst is (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/7005786), willen we niet geloven dat het VB een niet-racistische partij is, met sympathie voor België en open minded voor de wereld van morgen. Het neemt niet weg dat we vinden dat Lijst Dedecker (LDD) een asocialer programma heeft als het VB, als we even het racisme bij het VB zouden kunnen wegdenken (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/6991375). Intussen slaat Raymond Van Gaever – broer van VB-senator Freddy Van Gaever – de deur achter zich dicht bij de LDD omdat die partij teveel lijkt op… het VB. (Foto: Raymond Van Gaever en Jurgen Verstrepen in betere tijden.)

Raymond Van Gaever zette het bedrijf Best Gloves op de wereldkaart, producent van beschermende handschoenen die vooral in de medische sector en de hoogtechnologische industrie en innovatie worden gebruikt. Jean-Marie Dedecker was bevriend met Raymond Van Gaevers broer, Freddy Van Gaever – zakenman die al meer failliet gegane en verkochte bedrijven op zijn naam heeft staan dan een mens uit het hoofd kan opsommen, auteur van boekjes als Volksvertegenwoordiger, een feest? (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051026), dromer van een nieuwe Vlaamse krant met Bruno Valkeniers als zakelijk leider (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060725 en  http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070207), man die geen hoge pet op heeft van werklozen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060820) en stakers (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20051025) maar niet te beroerd is bij het Belgische Front National aan te schuiven als hij zo een etentje met Jean-Marie Le Pen kan versieren (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080211), en op voorspraak van Filip Dewinter na de federale verkiezingen twee jaar geleden gecoöpteerd werd als VB-senator (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070704). Freddy Van Gaever staat op de Antwerpse VB-lijst voor de komende verkiezingen op de voorlaatste plaats bij de kandidaten-plaatsvervangers, maar zijn voornaamste bijdrage aan de huidige VB-campagne is het leveren van een aantal knalgele Lange Snuit-camions waar het VB dezer dagen op partijmanifestaties mee pronkt.

Freddy Van Gaever stapte niet over naar de groep rond Jean-Marie Dedecker. In maart 2007 geraakte bekend dat zijn broer Raymond zich wel bij Lijst Dedecker aansloot uit sympathie voor de vrank sprekende Jean-Marie Dedecker. De man uit Wilrijk, intussen gepensioneerd bedrijfsleider, werd meteen campagneleider van de LDD in de provincie Antwerpen. De LDD haalde in de provincie een Kamerzetel binnen voor Jurgen Verstrepen, die echter liever in het Vlaams Parlement bleef en de kamerzetel doorschoof naar de onlangs nog in opspraak gekomen consultant Rob Van De Velde. Raymond Van Gaever werd ook verantwoordelijke voor de LDD-afdeling in Wilrijk, maar intussen voelt hij zich er “niet meer thuis tussen de vele overlopers van Vlaams Belang die met Verstrepen en diens secondant Hugo Haazen zijn gekomen.” Ook Peter-Karl De Jonghe bijvoorbeeld, stichter van de VB-afdeling in Wilrijk en voormalig Antwerps VB-gemeenteraads- en OCMW-lid, is tegenwoordig actief in de Wilrijkse LDD-afdeling. “Ze dringen de werkwijze van hun vorige partij op aan LDD”, zegt Raymond Van Gaever. Hij heeft genoeg van de ”louche en achterbakse handelingen” van de Antwerpse LDD-leiding. “Eerlijkheid, rechtlijnigheid en gezond verstand, dat trok me aan in LDD. Maar de partij vervalt in dezelfde methodes als de traditionele partijen (waartoe hij dus ook het VB rekent, nvdr.)”, aldus Raymond Van Gaever. Na een conflict over bestuursfuncties bij de LDD-afdeling Berchem-Hoboken-Wilrijk werd Raymond Van Gaever uit het plaatselijk LDD-bestuur gezet, en nu houdt hij de eer aan zichzelf en stapt hij uit eigen beweging op bij de LDD. De problemen met opstappende LDD-leden beperken zich dus niet tot de Limburgse afdeling (zie: http://www.demorgen.be/dm/nl/3625/De-Stemming/article/det...).

07:52 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van gaever, verstrepen, ldd |  Facebook | | |  Print

19-08-08

DE ZOMER VAN 2006

In kranten en op televisie werd er gisteren op gewezen dat het precies twee jaar geleden is dat achtentwintig gedetineerden ontsnapten uit de gevangenis van Dendermonde (foto 1). Zes zijn nog steeds op de loop, tweeëntwintig zijn weer ingerekend. Volgens de directie zijn de veiligheidsmaatregelen in de gevangenis van Dendermonde intussen in orde, volgens de cipiers is er nog van alles mis. In de aanloop voor de federale verkiezingen op 10 juni vorig jaar wierp Yves Leterme die ontsnapping voortdurend voor de voeten van premier Guy Verhofstadt. Het beeld was sterker dan de feiten, want in geen enkele regeerperiode waren er zo weinig ontsnappingen uit gevangenissen dan onder de tweede paarse regering.

Als wij terugkijken naar onze eigen berichten in de zomer van 2006 voeren de dan komende 0110-concerten en het Blood and Honour-concert in Boortmeerbeek de top-tien aan van meeste artikels. Elk met tien artikels. Op de derde plaats staan artikels over de verkiezingen op 8 oktober 2006, gemeenteraadsverkiezingen die Philip Dewinter in Antwerpen een psychologische uppercut van jewelste zouden bezorgen.

Opvallende vierde, met vier artikels, is zakenman en VB-parlementslid Freddy Van Gaever (foto 2). In de zomer van 2006 geraakte immers bekend dat Freddy Van Gaever een nieuwe rechtse, Vlaamse krant wilde maken en Bruno Valkeniers had aangetrokken om een en ander zakelijk te regelen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060725, http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060729 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060802). Een ander Van Gaever-item waren zijn anti-sociale verklaringen, waarna toenmalig VB-voorzitter Frank Vanhecke zich haastte te verklaren dat het geen VB-standpunten waren (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060820). In februari 2007 geraakte bekend dat Bruno Valkeniers afhaakte voor het krantenproject van Freddy Van Gaever. “Niet realistisch”, zei de latere VB-voorzitter. Freddy Van Gaever geloofde er nog wel in, had allerlei plannen om de productie en verdeling van de krant zo goedkoop mogelijk te maken, en zou in afwachting beginnen met een gids, Ons Vlaanderen getiteld, die de kopers moest wijzen op de handelszaken die een onafhankelijk Vlaanderen gunstig gezind zijn. “Deze week worden de coördinatoren aangeworven”, orakelde Van Gaever nog (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070207).

Maar hoe staat het intussen met het krantenproject en de gids Ons Vlaanderen? Indymedia ontdekte dat de domeinnamen http://www.onsvlaanderen.com en http://www.onsvlaanderen.be intussen te koop staan. Klik op de url’s en je ziet het. Wie de domeinnamen wil kopen, kan een bod sturen naar het Hotmail-adres van Freddy Van Gaever. “Zou Van Gaever zo krap bij kas zitten?”, vraagt Indymedia zich af. Waarschijnlijk niet, en is het meer een zaak dat Van Gaever uit alles munt wil slaan. Na de voor hem tegenvallende verkiezingsuitslag op 10 juni vorig jaar is Van Gaever, op voorspraak van Philip Dewinter, gecoöpteerd als senator (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070704), en verder is enkel nog van Van Gaever gehoord in verband met culinaire activiteiten (een etentje met Jean-Marie Le Pen en een bezoek aan zijn wijndomeinen in Frankrijk - zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080211). De met veel bravoure aangekondigde Vlaamse, rechtse krant – overigens niet de eerste keer dat zo’n krant aangekondigd werd, VB’er Wim Hilven deed dat al eerder – is dus niets geworden. Alweer een vervlogen droom.

Bij het nakijken van wat hier in de zomer van twee jaar geleden gepubliceerd werd, viel ons oog ook op een artikeltje over de zaak-Feryn, het kantelpoortenbedrijf dat geen Marokkanen wilde aanwerven omdat haar klanten daar niet van willen (foto 3). Het VB juichte dat het bedrijf niet veroordeeld werd, al was het vooral omdat de rechtbank vond dat de discriminatie door het bedrijf niet kon hard gemaakt worden bij gebrek aan voldoende bewijslast (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060702). Te vroeg gejuicht, titelden wij en intussen blijkt het Europees Hof van Justitie – datzelfde hof als waar het VB naartoe wil trekken als het bij de ene of andere zaak in België geen gelijk krijgt – geoordeeld te hebben dat Feryn wel degelijk discrimineerde (zie: http://www.knack.be/nieuws/europa/feryn-discrimineerde-volgens-hof-van-justitie/site72-section25-article19754.html). De arbeidsrechtbank moet de zaak nu verder beoordelen met die uitspraak als bezwarend element. De zomer van 2006 zag er veelbelovend uit voor het VB, maar het werd uiteindelijk drie keer niets. Bij het VB trekken ze zich nu op aan de zomer van 2008 (zie: http://bartdebie.typepad.com/over_out/2008/08/groeten-vanuit.html).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, media, van gaever |  Facebook | | |  Print

11-02-08

LE PEN OPNIEUW VEROORDEELD. VB OP ETENTJE BELGISCH FRONT NATIONAL.

Jean-Marie Le Pen, de leider van het Franse Front National (FN) waar Koen Dillen zoveel goede herinneringen aan heeft (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20080130), is vrijdag tot drie maanden gevangenis met uitstel en een boete van 10 000 euro veroordeeld omdat hij de Duitse bezetting “niet echt onmenselijk” noemde. De rechtbank achtte Le Pen schuldig aan medeplichtigheid en verdediging van oorlogsmisdaden, en aan het ontkennen van misdaden tegen de menselijkheid.

Het is niet de eerste keer dat Le Pen een dergelijke uitspraak deed en ervoor veroordeeld werd. In 1965 werd Le Pen al eens veroordeeld voor het verheerlijken van oorlogsmisdaden met zijn platenmaatschappij Serp. In 1988 werd Le Pen veroordeeld omdat hij het bestaan van de gaskamers slechts een detail in de geschiedenis van de Tweede Werelfoorlog had genoemd. In 1990 werd Le Pen veroordeeld wegens “choquerende en ontoelaatbare” uitspraken die van geen respect getuigen voor de overlevenden van de nazi-uitroeiingskampen. In 1993 werd Le Pen veroordeeld voor de woordspeling “Durafour-crématoire” die verwijst naar de gaskamers.  In 1997 werd Le Pen veroordeeld voor een herhaling van zijn uitspraak dat de gaskamers maar een detail zijn in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Desondanks staat een foto van Filip Dewinter die Jean-Marie Le Pen ontmoet prominent in Dewinters huiskamer (zie: http://www.youtube.com/watch?v=HoXRviYjWAQ). Maar het zijn niet enkel Dewinter en Dillen die een boontje hebben voor Jean-Marie Le Pen.

Woensdag 30 januari was Jean-Marie Le Pen in Brussel voor een etentje (foto 1) op uitnodiging van Michel Delacroix (foto 2) die het Belgische Front National in handen heeft genomen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071130). Tijdens de campagne voor de federale verkiezingen op 10 juni vorig jaar zei VB-voorzitter Frank Vanhecke nog dat het VB weinig of niets te maken heeft met het Belgische FN, maar wie was er ook op het etentje bij het Belgische FN? VB-senator en zakenman Freddy Van Gaever. Niet uit sympathie voor het Belgische FN, maar om de gesprekken met Jean-Marie Le Pen en Bruno Gollnisch verder te zetten nadat Le Pen en Gollnisch vorig jaar naar Antwerpen waren afgezakt voor de begrafenis van Karel Dillen (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070508). Van Gaever kreeg wel geen plaats aan de tafel met Jean-Marie Le Pen, maar mocht naast Bruno Gollnisch aan tafel. Le Soir ving op dat Van Gaever en Gollnisch over de luchtvaart spraken (Van Gaever is stichter van de luchtvaartmaatschappijen Delta Air Transport, Van Gaever Airlines en VLM), en over de Franse wijn spraken. Niet verwonderlijk met een Fransman aan tafel zou je denken, maar Freddy Van Gaever kent er ook wat van. In de omgeving van Saint-Emilion, in Zuid-Frankrijk, beheert Van Gaever niet minder dan negentien wijndomeinen.

Gazet van Antwerpen bracht dit weekend over twee volle bladzijden verslag uit van een bezoek aan die wijndomeinen in gezelschap van Freddy Van Gaever himself. Volgens Van Gaever hebben alleen de Franse wijnen van de hogere middenklasse – zoals die op zijn domeinen – nog toekomst. We hadden het kunnen denken.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van gaever, internationaal, fn |  Facebook | | |  Print

04-07-07

Aan tafel

Een paar maanden voor de verkiezingen van 10 juni torpedeerde Marie-Rose Morel, via een interview in  Het Laatste Nieuws en tot grote ergernis van Philip Dewinter, een mogelijke samenwerking tussen Jean-Marie Dedecker en het Vlaams Belang. Intussen worden de banden tussen Dewinter en Dedecker terug aangehaald.

De Morgen  meldde gisteren dat de twee kopstukken zaterdag samen opgemerkt werden in restaurant Siphon in Damme (zie: http://www2.siphon.be/nl). Vermits Jean-Marie Dedecker (foto 1) zelfs met Osama Bin Laden wil praten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070702) kon er ook een etentje met Philip Dewinter (foto 2) af. Het etentje kwam er op uitnodiging van een vriend van Dewinter, die ook een vriend van Dedecker is geworden, zegt Dewinter in De Morgen. Dewinter nog: “Jean-Marie en ik zagen mekaar geregeld voor de verkiezingen, en dit was de eerste keer erna. In eerste instantie moeten we vermijden dat we elkaar vliegen afvangen: de gemeenschappelijke vijand is links. Maar wie weet, volgt er ooit nog iets meer, al heeft de kiezer de kaarten niet simpel gelegd?” Die kiezer toch! De Morgen  heeft geen reactie van Jean-Marie Dedecker opgetekend, maar enerzijds houdt Dedecker altijd zoveel mogelijk deuren open. Anderzijds zou het niet de eerste keer zijn dat Dewinter naar bondgenoten zoekt, alleszins niet-aanvalspakten wil afsluiten, maar die ‘geestesgenoten’ van Dewinter niet van hem willen weten (Pim Fortuyn, Geert Wilders…).

Vorige week geraakte bekend dat Vlaams parlementslid Freddy Van Gaever gecoöpteerd zal worden als VB-senator. Uit een doorgaans goed ingelichte bron vernemen we nu dat Dewinter een stevig pleidooi heeft gehouden om Freddy Van Gaever te coöpteren als senator. Waardoor Van Gaever alvast verzekerd is van twee jaar langer een parlementair inkomen dan was hij Vlaams volksvertegenwoordiger gebleven. Maar dat was niet de reden waarom Dewinter Van Gaever in de Senaat wilde loodsen. Dat Van Gaever ontgoocheld is over de werking van het parlement, de traagheid van de te nemen beslissingen, het moeten rekening houden met anderen… speelde ook al geen rol om hem te coöpteren. Naar verluidt waren er meerdere kandidaten om gecoöpteerd senator te worden, nog naast de de vorige keer gecoöpteerde Mechelenaar Frank Creyelman. Maar Van Gaevers vriend Jean-Marie Dedecker huist voortaan in het federaal parlement. Dedecker weliswaar in de Kamer, Van Gaever voortaan in de Senaat. Ontmoetingen in de wandelgangen, koffiekamer en refter tussen die twee zijn zo gemakkelijker dan mocht Van Gaever nog in het Vlaams parlementsgebouw ronddwalen. En Dewinter rekent op die gesprekken in de wandelgangen met het oog op de fameuze Forza Flandria die hij hoopt toch nog op poten te krijgen tegen de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2009.

Van Gaever overwoog naar eigen zeggen na 10 juni anders wel "ernstig om uit de politiek (te) stappen". In Het Nieuwsblad  van 12 juni zei hij: "Ik wilde al langer van het Vlaams parlement naar de Kamer. Economie, energie en transport, dat is toch meer mijn ding dan de pietluttigheden die in het Vlaams parlement aan de orde zijn. Maar er was geen plaats voor mij op de lijst van Gerolf Annemans, toch niet bij de effectieven. Om te helpen ben ik als laatste bij de opvolgers gaan staan. Ik haal daar welgeteld 8 432 stemmen." Omdat eerste opvolger Rita De Bont verkozen is bij de effectieven, en Marijke Dillen in het Vlaams parlement blijft, kan één opvolger gaan zetelen in de Kamer. Van Gaever: "Dus, je zou denken, er komt een plaatsje vrij voor Freddy Van Gaever. Niks van! Ik moet de tweede opvolger, Luc Sevenhans (een protégé van Annemans, red.)  met slechts 4 511 stemmen laten voorgaan. (...) Ik heb twee universitaire diploma's maar dat versta ik niet. Ik geloof niet langer dat er plaats is voor eerlijke mensen in de Belgische politiek. Ik ben het beu om in dat systeem mee te draaien. Kotsbeu ben ik het!" Het weerhield Van Gaever niet om zich nu toch te nestelen in het rode pluche van de Senaat. Door het spel met de opvolgerslijst verhuist voormalig gecoöpteerd senator Frank Creyelman nu naar Van Gaevers plaats in het Vlaams parlement. Creyelman is nog nooit rechtstreeks verkozen geraakt voor een zitje in een parlement.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, dedecker, van gaever |  Facebook | | |  Print

07-02-07

VB-krant komt er, komt er niet, komt er, komt er niet...

Het is de bedoeling – na de rel met Marie-Rose Morel, Jurgen Verstrepen en tutti quanti – dat VB’ers onderlinge meningsverschillen niet meer zouden uitpraten via de pers. Maar sommigen hebben dat niet zo begrepen. Zaterdag zei Bruno Valkeniers in  De Standaard over de krant die hij samen met VB-volksvertegenwoordiger en zakenman Freddy Van Gaever zou opzetten (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060725 en http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060802): “Tegenwoordig zwaaien mediaconglomeraten de plak waarbij de krant slechts een radertje vormt, naast radio, televisie en het internet. Het gaat allemaal om financieel heel sterke groepen. Wie zijn wij dan om onze tijd er nog in te stoppen? Het denkspoor is niet verlaten. maar het is niet realistisch. Ik doe er niet meer aan mee. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd.” (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070203). Freddy Van Gaever (foto) liet het niet over zich heen gaan en belde maandag prompt een aantal journalisten op: het idee is niet opgeborgen. Meer zelfs, de krant komt er nog dit jaar alvast in de Antwerpse regio. Intussen heeft ook het  Vlaams Belang Magazine zich uitgelaten over de geringe kansen op succes van zo’n krant.

Van Gaever ontkent dat de plannen voor zijn krant zijn opgeborgen: “De bedoeling is nog altijd om voor het einde van het jaar een krant op de markt te brengen. Het moet de Ryanair van de krantenwereld worden. Het mag niets kosten, maar moet wel goed zijn. We zijn van plan om de krant op één plaats te lanceren. (…) In Antwerpen. Als het project aanslaat, breiden we uit. De bedoeling is niet op één centrale plaats te drukken, maar via lokale drukkers. Op die manier moeten we niet in dure persen investeren en besparen we op de distributiekosten.” En Van Gaever heeft nog ideeën om het zo goedkoop mogelijk te maken. Van Gaever: “De krantenwinkels zullen één keer per week moeten zeggen hoeveel exemplaren ze willen en die onmiddellijk moeten betalen. Op die manier vermijden we dat we onverkochte exemplaren moeten terugnemen. Boekhouding en abonnementen kunnen worden uitbesteed. En in de plaats van een centrale redactie met bureaus zullen de journalisten thuis werken.” Een titel is er nog niet. Van Gaever: “Sommigen pleiten voor De Goeden Dag, anderen willen dan weer Den Beiaard.” Voorwaar titels die aanspreken! Deze week worden de coördinatoren aangeworven voor de gids Ons Vlaanderen  die de lezer moet wijzen op de handelszaken die een onafhankelijk Vlaanderen gunstig gezind zijn. Van Gaever: “Het netwerk van lokale agenten dat we daarvoor uitbouwen, moet de basis vormen voor de nieuwe krant.” In De  Standaard  geeft Van Gaever nog een laatste bedenking mee: “Het is toch vreemd dat geen enkele socialist, Waal of buitenlander tegen mijn plannen is en mensen van mijn eigen mening dat wel zijn.”

Had Van Gaever maandagochtend al het jongste nummer van Vlaams Belang Magazine  kunnen inkijken? Daar wordt zo’n krant weinig levenskans gegeven. Onder de kop Een rechtse krant?  vervolgt het maandblad een ‘dossier’ dat het vorige maand aanvatte over “de greep van links op de media. En maakt een rechtse krant kans in Vlaanderen?” Vooraleer die laatste vraag beantwoord wordt, krijgen we ellenlange kritiek te lezen op de huidige media. We zullen het maar niet herhalen of we krijgen hier weer de kritiek dat dit een saaie weblog is. Pas in de laatste van het twaalf kolommen tellend ‘dossier’ wordt ingegaan op de vraag die ons hier bezighoudt. Heeft een rechtse krant enige levenskans? Bij het VB zijn ze er sceptisch over. Ludo Leen: “Het klopt ongetwijfeld dat nogal wat verweesde lezers (…) snakken naar een andere krant of weekblad, maar of dat genoeg waarborgen biedt voor de leefbaarheid van het project?” Niet alleen kost zo’n krant handenvol geld om te lanceren, hoe gaat de krant onthaald worden door de concurrentie? In het beste geval wordt het door de concurrentie doodgezwegen, “in het slechtste geval zal het gebrandmerkt worden als ‘extreem-rechts’ of een ‘propagandablad’ van het Vlaams Belang.”

Zelf reclame maken kost veel geld, “en aan de andere kant zullen adverteerders ook niet in de rij staan voor publiciteit en die is vandaag de dag levensnoodzakelijk.” Maar blijkbaar begint de ellende dan nog maar: “En dan hebben we het nog niet gehad over de journalisten. Zoveel goede journalisten die in het profiel van een ‘rechtse’ of ‘Vlaamse’ krant passen, zijn er niet.” En zonder journalisten kan je toch geen krant vullen. Ludo Leen: “De tijd lijkt rijp, maar de initiatiefnemers gaan best niet overhaast maar doordacht te werken. Wat is het doel? Een ‘Vlaams Belang-krant’, een echte partijkrant? Nee, daar zit niemand op te wachten. (En het is niet om het even wie die dit zegt. Ludo Leen is, samen met Yves Buysse, verantwoordelijke voor de nationale VB-website, red.)  Een krant die ongebonden, kritisch en correct bericht over álle partijen, dát is wat we nodig hebben. (…) Zo’n krant zou een zegen zijn voor het huidige medialandschap en een geduchte concurrent voor de regimepers. (…) Het zal nog niet voormorgen zijn, vrees ik. Zoals u weet, ‘tussen droom en daad’…” Vandaar dat Freddy Van Gaever verzuchtte: “Het is toch vreemd dat geen enkele socialist, Waal of buitenlander tegen mijn plannen is en mensen van mijn eigen mening dat wel zijn.” ?

In het Knack-nummer dat vandaag verschijnt wordt Bruno Valkeniers alweer geïnterviewd. De rechtse krant waarvoor hij aangetrokken was door Freddy Van Gaever komt niet meer aan bod. Wel zegt Valkeniers in Knack  dat hij van het VB een ‘stijlvolle’ partij wil maken? Hoezo? Kan dat zonder onderweg een aantal mensen en groepen af te stoten? Valkeniers: “Ik denk het wel. Zeker als we nog nieuwe mensen met een andere stijl kunnen aantrekken. Dat neemt niet weg dat ik de vrijheid van meningsuiting erg hoog schat en dat we als oppositiepartij vuilgebekt mogen zijn. We moeten ons programma ondubbelzinnig blijven verdedigen, maar tegelijk ook fijngevoeliger worden. Eigenlijk komt het erop neer dat we beter moeten aanvoelen wat we waar en in welke bewoordingen kunnen zeggen. Dat is wat ik met stijlvol bedoel.” Daar gaat volk naar komen kijken!

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, van gaever, valkeniers |  Facebook | | |  Print

20-08-06

Freddy Van Gaever, zijn voorgangers en zijn volgelingen

Anderhalf week geleden geraakte bekend dat VB-zakenman en parlementslid Freddy Van Gaever in een interview met twee studenten zijn eigen visie had gegeven over de sociale relaties. "Je kan wel een beetje sociaal zijn en geen slaven meer verhandelen zoals in de Middeleeuwen of de zwakken vernietigen. Maar er zijn grenzen.", "De vakbond heeft meer met gangsterisme te maken dan met solidariteit. Ze verdedigen enkel nog de bandieten. Berscherming van arbeiders is niet nodig. Kijk naar de vrije economie in Amerika. Die hebben ook geen vakbonden." en meer van dat (zie: http://www.indymedia.be/files/interview_vangaever.pdf...).

De uitspraak van Van Gaever over de werkloosheidsuitkeringen trok de meeste aandacht. "Als ik het morgen voor het zeggen heb in dit land zal de werkloosheidsvergoeding er gans anders uitzien. Wie zijn job verliest zonder dat hij er iets kan aan doen, krijgt één maand de tijd om ander werk te zoeken. Van mij mag hij dan 100 % van zijn vroeger loon uitbetaald krijgen. De tweede maand nog 75 %, de derde maand 50 %. De vierde maand nog 25 % en dan gedaan. Wie dan nog geen werk heeft gevonden, wil gewoon niet werken."

VB-voorzitter Frank Vanhecke haastte zich in een persmededeling te zeggen: "Naar aanleiding van bepaalde berichten in de pers zou het publiek - verkeerdelijk - kunnen denken dat onze partij de werklozen na vier maanden werkloosheid hun uitkering wil ontnemen. Op basis van dezelfde berichten zou het publiek - opnieuw, verkeerdelijk - kunnen denken dat onze partij schoolverlaters zomaar op straat wil zetten. Er is geen sprake van de beperking van de werkloosheidsuitkering tot vier maanden in de voorstellen van onze partij en we verwijzen bijvoorbeeld naar ons economisch congres van eind 2005. Het Vlaams Belang is voor een strengere controle van werklozen, maar van wie bereid is te werken, wil het Vlaams Belang de uitkering niet afnemen, ook niet na vier maanden werkloosheid!"

De persmededeling gaat nog verder, maar nergens is er sprake van dat die "bepaalde berichten" een uitspraak betroffen van een VB-parlementslid. Bij 't Pallieterke  merkten ze deze week schamper op: "Het hoofdkwartier van het Vlaams Belang vlamde zo snel als mogelijk een persmededeling de wereld in dat het standpunt van Van Gaever niet het standpunt was van de partij. Voorwaar, El Lider Maximo heeft in Cuba zijn troepen beter in de hand." Intussen heeft De Stemmenkampioen  aan zijn internetpanel gevraagd of wie na vier maanden nog geen nieuwe baan heeft werkonwillig is. Dit weekend werd het resultaat van die bevraging bekendgemaakt. 54 % vindt dat wie na vier maanden nog geen nieuwe baan heeft daarom nog niet werkonwillig is. 38 % vindt van wel. Bij de VB-kiezers zijn ze het hardvochtig standpunt van Van Gaever echter meer genegen dan het partijstandpunt. Voor 48 % van de VB-kiezers is er sprake van onwil om te werken, voor 43 % niet. Het sterkst in de buurt komen de VLD-kiezers (45 % ja, 48 % neen).

Maar keren we weer naar 't Pallieterke, omdat we voor een keer dat weekblad voor mensen met een goed hart en een slecht karakter toch wel een beetje gelijk moeten geven. 't Pallieterke  schreef deze week in een commentaar op haar voorpagina: "Dat Freddy Van Gaever zonder veel plichtplegingen en zonder rekening te houden met het partijprogramma op eigen houtje gaat wieden in de sociale uitkeringen is opmerkelijk, maar eigenlijk ook weer niet. Want Freddy Van Gaever heeft zijn eigen gedacht (altijd gehad) en is niet gewoon dat voor zich alleen te houden (en dat wisten ze ook toen ze hem binnenhaalden). Aan de andere kant is Freddy Van Gaever zeker niet de eerste die grote vragen stelt bij het bestaande Belgisch systeem van werkloosheidsuitkeringen die quasi onbeperkt zijn in tijd. (...) Anderen zijn hem voorgegaan. We denken aan Unizo, de organisatie van zelfstandige ondernemers. Aan VOKA, de bundeling van het Vlaams Economisch Verbond en van de Kamers van koophandel. Aan de VLD, die bij monde van Bart Somers de kat van de onbeperkte werkloosheidsuitkeringen de bel aanbond."

't Pallieterke  heeft ongelijk als het spreekt over onbeperkte werkloosheidsuitkeringen. Er wordt wel degelijk onderzocht of men niet abnormaal lang werkloos is in vergelijking met andere werklozen in de regio, en zonder een behoorlijke reden wordt dat wel degelijk gesanctioneerd. 't Pallieterke  is ook intellectueel oneerlijk als het schrijft: "We gaan het niet hebben over de details van hùn plannen. We stellen alleen maar vast dat er in Vlaanderen een tendens groeit om..." VLD-voorzitter Bart Somers wil de werkloosheidsuitkeringen beperken tot drie jaar. Dat scheelt meer dan een slok op een borrel in vergelijking met Van Gaevers voorstel om na vier maanden te stoppen met werkloosheidsuitkering. 't Pallieterke  heeft natuurlijk wel gelijk om te wijzen op wie Van Gaever voorging met het idee om de werkloosheidsuitkering in tijd te beperken, en zich niet te concentreren op het kansen bieden op werk. Eens de redenering in de hogere kringen van het land verspreid geraakt, pikt het VB die op om ze nog straffer te maken. Mocht het VB het ooit voor het zeggen krijgen op federaal vlak - al is dat een utopische gedachte - het zou niet aarzelen haar standpunt te verharden. Wil de VB-top immers niet uitvoeren wat haar kiezers denken?

12:17 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, van gaever |  Facebook | | |  Print

02-08-06

De humor van Freddy Van Gaever

De nieuwe rechtse krant die zakenman en VB-parlementslid Freddy Van Gaever wil lanceren (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060729&number=1&...) laat  ’t Pallieterke natuurlijk niet onberoerd. En sinds Koenraad Elst er tijdelijk columnist is (zie: http://aff.skynetblogs.be/?post=3503550) levert dat intelligenter commentaar op dan we gewoon zijn in het weekblad voor mensen met een goed hart maar een slecht karakter. Zoals anderen geeft Elst het project weinig levenskansen. Mede gezien hoe het verliep met de “iet of wat rechtse” weekbladen Topics, Punt en  Paf!.

Koenraad Elst: “Een krant, veel meer nog dan een opinieweekblad, vergt inderdaad enorme investeringen. Je moet dan ook sportnieuws brengen en fait divers en honderd andere geldverslindende besognes die niets bijdragen tot het oorspronkelijk project, namelijk een verschil te maken in de ideologische machtsverhouding binnen het medialandschap. Dit is op een ogenblik waarop de gevestigde kranten die hun plaats op al die terreinen allang veroverd hebben, achteruit boeren. Het project heeft inderdaad weinig kans op slagen. De eerste reden is echter niét dat een nieuwe krant bij voorbaat onleefbaar is in een medialandschap vol dalende oplagecijfers. (…) Mensen die nooit de behoefte aan pakweg een personal computer  gevoeld hadden, lieten zich verleiden eens het ding op de markt kwam. Met een goed aanbod creëer je de vraag. (…) Maar juist op dat punt heeft dit initiatief vanaf het begin de schijn tegen. De genoemde geldschieters waren enkele jaren geleden ook al behoorlijk geslaagd in het leven, en toen hebben we niets van hen gehoord, ook niet bijvoorbeeld toen het prille weekblad Punt financieel gered moest worden. De enige kans die een blad met een minimaal budget als Punt  had, was van onmiddellijk met enkele primeurs de aandacht trekken, van zulk kaliber dat het VRT-nieuws niet anders had gekund dan het blad citeren. Toen dat niet meteen lukte, wou niemand er nog geld achteraan gooien, want ideologisch bevlogen rijkaards die echt hun schouders onder zo’n blad zetten om het leefbaar te maken (…), die bestaan bij de Vlaamse rechterzijde niet. Pas nu ze in de partijpolitiek gestapt zijn, zien de heren het licht.

Maar wat is de geloofwaardigheid van een krant met een zo duidelijk partijpolitieke inspiratie? Er is natuurlijk alle ruimte voor een rechtse krant, één die zaken belicht die in de huidige media niet of slechts ernstig verdraaid aan bod komen, en dit in opiniestukken zowel als in de selectie van nieuwsitems. De echte test is echter of zij kan fungeren als forum voor debat tussen diverse zogenaamd rechtse standpunten, zoals De Morgen  en The Guardian  ruimte bieden aan meningsverschillen tussen linkse stromingen. Een letterlijk partijdige hoofdredactie zal daarvan niet veel terechtbrengen, zeker gezien het palmares van het VB inzake krampachtige omgang met meningsverschillen. Maar een partijkrant zou misschien wel leefbaarder zijn dan een onafhankelijk blad? Bij Punt  kwamen VB-gezinde lezers ons op het hart drukken dat een minder nadrukkelijke distantiëring jegens het VB (…) heel wat nieuwe abonnees had kunnen opleveren, namelijk de VB-militanten die het blad nu niet lustten. Maar hoeveel zouden dat er geweest zijn? Meer dan degenen die aan de andere kant zouden afhaken? Wie van dat miljoen kiezers leest überhaupt? (…) Anderzijds, na al die kritiek moet het gezegd dat een initiatief van enkele industriëlen om het gat in de mediamarkt te vullen, op zich een blijde verrassing is. De bezittende klasse staat namelijk diep in de schuld bij de Vlaamse samenleving (…). Terwijl het ene medium na het andere gekaapt werd, terwijl bijvoorbeeld De Standaard  van christendemocratisch en Vlaamsgezind omgeturnd werd tot linksliberaal en belgicistisch, staken zij die de middelen en connecties hadden om een tegengewicht te scheppen, geen vinger uit. Nu misschien wel.

Het verdient inmiddels nader onderzoek hoe en waarom het eclatante overwicht van links in de media tot stand gekomen is. Aan dat feit zelf hoeft niet getwijfeld: cijfers uit de VS, Frankrijk, Nederland en België tonen allemaal dat een grote meerderheid van het mediapersoneel links stemt. En dat is welbeschouwd ook maar logisch (…).” Elst ziet echter één zaak, die de krant levensvatbaar kan maken, over het hoofd: humor. Dat men daar bij ’t Pallieterke  niet aan denkt?! Freddy Van Gaever geeft anders wel het goede (?) voorbeeld. Op zijn website, die maar enkele pagina’s telt, is één pagina vrijgehouden voor Mopjes van de week. Er staat momenteel maar één mop op. Het kan dus beter. Maar wat voor een mop! De mannelijke helft van de bevolking zal zeggen: “De Freddy, die heeft gelijk!” De vrouwelijke helft van de bevolking daarentegen… maar koopt die kranten? Lach, gier en brul mee met Freddy Van Gaever: http://www.vgcurriculum.be/lachen.html, en dan nog eenmaal doorklikken.

00:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, van gaever |  Facebook | | |  Print

25-07-06

Een nieuwe krant?

Na  ’t Scheldt meldt nu ook  Trends dat vanuit VB-kringen gedacht wordt aan het op de markt gooien van een nieuwe krant. Het financieel-economisch weekblad van de Roularta-goep schrijft in haar rubriek  Vertrouwelijk : “Nieuwe krant? Twee ondernemers bij het Vlaams Belang, Freddy Van Gaever en Bruno Valkeniers, smeden plannen voor een nieuwe krant die minder schatplichtig is aan het politiek correct denken.”  De Morgen voegt eraan toe dat die nieuwe krant “een kolfje naar de hand (is) van journalist-politicus Jurgen Verstrepen."

Het is niet de eerste poging om een nieuwe conservatieve Vlaamse krant van de grond te krijgen. Kort na de parlementsverkiezingen van 24 november 1991, waarbij hij lijstduwer was de VB-Kamerlijst in Antwerpen, meldde zakenman Wim Hilven in zijn tijdschrift Breekpunt  dat hij van plan was om 800 miljoen Belgische frank bijeen te verzamelen voor de oprichting van een “neutraal Vlaams dagblad”. Hij gaf zichzelf daarvoor vijf jaar tijd, en begon een jaar later met de verkoop van 5 000 aandelen van elk 1 000 Belgische frank. Doel was een krant die op korte termijn op 50 000 exemplaren zou verkocht worden, en op langere termijn dagelijks 130 000 stuks. Van Wim Hilven noch van de krant die hij wilde oprichten, is nadien nog iets vernomen.

Wel verscheen in 2002 het “nieuw rechts weekblad” Punt. Na een paar maanden werd het echter al opgedoekt bij gebrek aan voldoende financiële middelen, en door ruzie tussen uitgever-financier Dirk Melkebeek en hoofdredacteur Peter De Roover, jarenlang uithangbord van en nu ere-voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging. De Roover was het niet eens met de plannen van Melkebeek om de redactie van Punt  op de VB-lijn te brengen. Melkebeek probeert nu zijn VB-vriendelijke boodschap te verkondigen in de redactionele stukken en interviews in het mannenblad Menzo.

Nu duikt dus de naam op van Freddy Van Gaever, betrokken bij meer failliet gegane en verkochte bedrijven dan een mens er gemiddeld kan opsommen, en auteur van het boekje Volksvertegenwoordiger, een feest?  (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20051026&number=1&...). Bruno Valkeniers’ naam wordt ook genoemd. Tot zijn overstap naar het VB vorige maand was Valkeniers voorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ). Voorheen was hij professioneel actief in de Antwerpse haven, en daarvoor bij een trits Vlaamse organisaties (het KVHV, de NSV, de Marnix-kring en het naar de voor collaboratie veroordeelde Wies Moens genoemd vormingsinstituut). Mocht Jurgen Verstrepen inderdaad betrokken worden bij het initiatief, is de kans groot dat Vlaanderen haar eerste dagblad krijgt met een page 3-girl  (foto: de page 3-girl  die gisteren de Britse krant The Sun  mocht vullen). Maar… zover zijn we nog niet.

00:01 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, van gaever |  Facebook | | |  Print