10-04-14

HET RAPPORT VAN DE VB-PARLEMENTSLEDEN (2)

Pieter Huybrechts (2/10 in De Standaard, 0/10 in De Morgen), parlementslid sinds 1995, zal in het Vlaams Parlement door niemand gemist worden. Meer dan kranten lezen, hebben we hem er niet zien doen. “De enige keer dat Huybrechts (ex-schoonzoon van Karel Dillen, nvdr.) zich deze zittingsperiode liet opmerken, was toen hij een kritische brief stuurde aan partijvoorzitter Bruno Valkeniers over de hoge bonus die de voorzitter kreeg.” De partijvoorzitter wilde dat Huybrechts halverwege deze bestuursperiode zou opstappen als parlementslid om plaats te maken voor een jongere. Vandaar de steek naar Valkeniers. Vaste klant bij café De Leeuw van Vlaanderen (foto, het volgend ‘bolleke De Koninck’ vastpakkend), schrijft Huybrechts ons altijd aan als “kaviaarsocialisten”. Wij hebben anders nog nooit kaviaar gegeten. Op 25 mei is Huybrechts geen kandidaat meer.

 

Nog een man van de harde vleugel, meer actief buiten dan in het parlement, is Wim Van Dijck (2/10, 1/10). Parlementslid sinds 2004 kwam hij deze bestuursperiode slechts terug in het Vlaams parlement als vervanger van An Michiels die naar het buitenland verhuisde. “Net als bij vele van zijn fractiegenoten is de relevantie compleet zoek.” Als lijstduwer voor het Vlaams Parlement in Vlaams-Brabant is zijn parlementaire loopbaan ten einde.

 

Ook voor Eric Tack (2/10, 1/10), eveneens parlementslid sinds 2004, is het over and out. Veel verschil voor de natie maakt dat niet uit: Tack gaf zijn praktijk als huisarts in Ronse en zijn culturele hobby’s al enige tijd voorrang op zijn parlementair werk. Hij is op 25 mei geen kandidaat meer.

 

Felix Strackx (1/10, 4/10) wordt zeer verschillend gewaardeerd. Bij De Morgen luidt het: “Beheerst dossiers, gewaardeerd fiscalist.” Bij De Standaard lezen we: “Strackx is weinig actief, en als hij iets zegt, wordt er niet naar hem geluisterd.” In elk geval was er een partijafspraak om halverwege de bestuursperiode zijn parlementair zitje af te staan aan een jongere, maar dat negeerde Strackx. Op 25 mei is hij geen kandidaat meer.

 

Frank Creyelman (1/10, 1/10), parlementslid sinds 1995, was meer in het buitenland dan in het Vlaams Parlement. Syrië, de Krim, Israël… Noem het, en Creyelman was er. Als hij al eens in Brussel was, was het om een delegatie van het Oekraïense Svoboda in contact te brengen met Filip Dewinter. Creyelman kwam wel tot het besef dat de allochtonen die er nu zijn, hier zullen blijven. Op 25 mei trekt hij de Kamerlijst van het Vlaams Belang in Henegouwen. Zijn parlementaire carrière is dus ten einde.

 

De Limburgse Katleen Martens (1/10, 1/10), parlementslid sinds 2004, “heeft geen zin meer in politiek, en dat was er de voorbije bestuursperiode aan te merken”. Op 25 mei is ze dan ook geen kandidaat meer.

 

De 64-jarige Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt (1/10, 0/10), ook al parlementslid sinds 2004, had volgens een partijafspraak halfweg de bestuursperiode de fakkel moeten doorgeven aan een jongere, maar ze volgde het voorbeeld van Pieter Huybrechts en Felix Strackx, en bleef tot het laatst kleven aan haar parlementszetel. Als lijstduwer voor de Kamer in West-Vlaanderen is ze uitgerangeerd.

 

Christian Verougstraete (1/10, 0/10), parlementslid sinds 1995, presteerde het om de voorbije vijf jaren in het Vlaams Parlement zes (zes!) vragen te stellen. Hij duwt de lijst voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen.

 

En dan zijn er nog de parlementsleden die opstapten bij het Vlaams Belang. Het best scorend is Gerda Van Steenberge (4/10, 4/10), parlementslid sinds 1999. Ze gaf kleur aan de Vlaamse feestdag van 11 juli 2012 door uitgerekend die dag bekend te maken dat ze opstapte bij het Vlaams Belang. “Gaandeweg onderwijsexpert geworden”, “waarvoor ze ook buiten de eigen kring enige erkenning kreeg”. De harde, polariserende partijkoers was er voor Gerda Van Steenberge teveel aan. Ze is geen kandidaat meer op 25 mei.

 

Het verst schopte Karim Van Overmeire (4/10, 3/10) het: parlementslid sinds 1992, nu parlementslid voor de N-VA waarvoor hij vooral in de weer was op het vlak van het Vlaams buitenlands beleid, schepen voor onder andere Inburgering en Vlaams karakter in Aalst waardoor zijn parlementair werk fel verminderde. Karim Van Overmeire staat als vijfde op de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen.

 

Eric Arckens (2/10, 0/10), parlementslid sinds 1999, profileerde zich vroeger rond cultuur. Opgestapt bij het Vlaams Belang, lijkt hij ook opgestapt uit het Vlaams Parlement. Hij nam de voorbije vijf jaren twee (twee!) wetgevende initiatieven. Op 25 mei zullen we hem niet meer zien op een kandidatenlijst.

 

Linda Vissers, parlementslid sinds 2004, kreeg dezelfde score (2/10, 0/10) al begrijpen wij niet waarom. “De meerwaarde van Vissers in het Vlaams Parlement was onbestaande”, schrijft De Standaard en toch krijgt ze nog een 2 op 10 ?! Linda Vissers nam geen genoegen met een strijdplaats op de Limburgse Vlaams Belang-lijst en stapte dan maar op bij het Vlaams Belang. Dat zouden wij ook doen.

12-07-12

GERDA VAN STEENBERGE: ANDERE STIJL, ZELFDE INHOUD

Een steentje kan snel rollen. Begin deze week geraakte bekend dat Gerda Van Steenberge als vierde Vlaams Belang-parlementslid niet onder de naam Vlaams Belang deelneemt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Ze bleef wel lid van het Vlaams Belang. Nu heeft ze voorzitter Bruno Valkeniers per brief laten weten dat ze opstapt bij het VB. Dat dit uitgerekend op 11 juli bekend geraakte kan geen toeval zijn.

 

Vorig jaar was het gespreksonderwerp bij de 11-juliviering onder VB’ers de dreiging van Frank Vanhecke om op te stappen bij het VB, maar die ‘dreiging’ werd door menig VB’er op gejuich onthaald. Bij Gerda Vansteenberge ligt dat anders. Ze is altijd een trouwe partijsoldaat geweest, niet iemand die de spotlights opzocht maar wel haar werk deed. Vlaams Belang haalt slag thuis, klonk het nog vorige maand in een persbericht nadat Gerda Vansteenberge, onderwijsspecialiste én juriste, minister Pascal Smet (SP.A) interpelleerde over de gevolgen van een arrest van het Grondwettelijk Hof voor de Vlaamse kinderen in het Brussels onderwijs. Het gebeurt ook niet vaak dat Vlaams Belang’ers opinieartikels buiten de eigen kring kunnen publiceren, maar begin dit jaar lukte het Gerda Vansteenberge met een bijdrage in Advisie, een netoverschrijdend blad voor directeurs in het basisonderwijs. In die bijdrage kloeg Gerda Vansteenberge erover dat “discipline in de klas een vies woord is geworden”.

 

Natuurlijk kon Gerda Vansteenberge haar ei ook in VB-kringen kwijt. Toch als het over onderwijs ging. Ze is de eerste contactpersoon voor de VB-websites Mama is boos en Wijs onderwijs. Twee verschillende url’s, maar twee keer dezelfde website. De eerste titel is de naam van een Antwerps VB-initiatief rond onderwijs, waarmee vooral Anke Van dermeersch zich profileerde. De tweede is de benaming die Gerda Vansteenberge eraan gaf. Het is tekenend voor het verschil in manier waarop VB’ers in Antwerpen en VB’ers elders in Vlaanderen ‘de boodschap’ willen overbrengen. Want laat ons welwezen: ‘de boodschap’ blijft dezelfde. In de drie columns die sinds de lancering van de website in mei vorig jaar verschenen op Mama is boos / Wijs onderwijs vinden we stellingen als: “De steun aan de multiculturele samenleving is heilloos en nefast gebleken. Onze kinderen verdienen beter.” en “Huxley’s Brave New World was één van de vele afschrikwekkende sociale utopieën uit het interbellum. In één ervan was Engeland tot op het bot socialistisch geworden, en de “gelijkheid” was de afgod waaraan alles opgeofferd werd.”

 

In haar ontslagbrief verwijst Gerda Van Steenberge naar het manifest dat ze drie jaar geleden onderschreef met een aantal Oost-Vlaamse mandatarissen, waaronder Karim Van Overmeire en Bruno Stevenheydens die nu beiden N-VA’er zijn. "Wij wensten niet verder de strategie van polarisatie en provocatie te bewandelen, maar wilden een weg zoeken om op een ernstige manier uit het cordon te komen en dus effectief ons programma te realiseren." Maar de partijtop heeft voor de polarisatiestrategie gekozen, stelt Gerda Van Steenberge nu vast. Het VB is volgens haar een one-issuepartij aan het worden: "Alles wordt afgemeten aan de stedelijke problematiek en elk politiek thema wordt teruggevoerd naar de islam (waar we vroeger nog spraken over immigratie)." Een beetje raar is haar kritiek op 'Steden tegen Islamisering'. "Daar waar Steden tegen Islamisering eerst een nevenorganisatie van de partij was, bepaalt ze nu quasi volledig de agenda, de inhoud, het beeld en de campagne van de partij." Gerda Van Steenberge had beter man en paard genoemd: “Filip Dewinter (voorzitter van ‘Steden tegen Islamisering’, nvdr.) bepaalt nu quasi volledig…”

 

"In consequentie met het manifest van drie jaar geleden, waarin ik nog steeds rotsvast geloof, en door de keuze die de partij heeft gemaakt, kan ik niet langer lid zijn van het Vlaams Belang", aldus Gerda Van Steenberge. Ze was anders dertig jaar lid van het Vlaams Blok/Belang en zetelde voor haar partij in alle parlementen (Senaat, Kamer van Volksvertengenwoordigers, en Vlaams Parlement waar ze nu voortaan als onafhankelijke zetelt.). Ook intern nam ze de nodige verantwoordelijkheden op zoals hoofd van de juridische dienst van het Vlaams Blok, voorzitster van de commissie ‘Onderwijs en Jeugd’ (functie die gisterenmorgen meteen gewist werd van de VB-website, nvdr.) en lid van de commissies ‘Gezin’ en ‘Sociale Zaken’ (intussen ook al gisterenmorgen meteen gewist van de VB-website. Aan het schrappen van haar functie bij Mama is boos en Wijs onderwijs had men gisteren nog niet aan gedacht, maar wees gerust: wij hebben er een printscreen van, nvdr.).

 

Niet langer geleden dan vorige week ging Gerda Van Steenberge in het Vlaams Parlement nog te keer tegen het idee om een Vlaams Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding op te richten met de woorden: “Vlaanderen heeft geen politiekcorrecte gedachtepolitie nodig. Weg met dat geldverslindende onding! Weg met die instelling die de integratie van allochtonen geen stap dichterbij heeft gebracht en in de eerste plaats werd opgericht om de Vlaamse onafhankelijkheidspartij Vlaams Blok/Vlaams Belang te bekampen.” Gerda Van Steenberge bekampt het Vlaams Belang nu op haar eigen manier. 

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, van steenberge |  Facebook | | |  Print

10-07-12

VIERDE VB-PARLEMENTSLID NIET MET VB-LIJST OP 14 OKTOBER

Vlaams Belang-volksvertegenwoordigster Gerda Van Steenberge (foto 1) trekt met een lijst 'Gemeente-belangen' naar de gemeenteraadsverkiezingen in Erpe-Mere. Ze is al het vierde VB-parlementslid dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober onder een andere naam dan Vlaams Belang opkomt.

Gerda Van Steenberge was achtereenvolgens senator (1999-2003) en federaal volksvertegenwoordigster (2003-2004), en is nu  (2004-…) Vlaams Volksvertegenwoordigster. Tevoren was ze actief bij de NSV en de pro-apartheidslobby Protea. Bij het Vlaams Blok maakte ze naam als echtgenote van de overleden partijmedewerker Reinhard Staveaux en als hoofd van de juridische dienst van de partij. Volgens een bericht van deredactie.be vindt Gerda Van Steenberge dat slogans zoals Igor S, inbreker. Achter tralies, zonder pardon! teveel gericht zijn op de (groot)stedelijke en Antwerpse problematiek. In een landelijke gemeente als Erpe-Mere (20.000 inwoners; provincie Oost-Vlaanderen, vlakbij Aalst, nvdr.) zou dit “choquerende taalgebruik” de kiezers eerder afschrikken dan aantrekken. Gerda Van Steenberge biedt zich daarom in oktober in Erpe-Mere aan met een lijst 'Gemeentebelangen'. Ze blijft wel lid van het Vlaams Belang.

De nieuwe lijst ‘Gemeentebelangen’ moet in Erpe-Mere  een positief verhaal brengen, en vooral focussen op de situatie in de gemeente. "Het is aangenaam wonen in Erpe-Mere”, zegt Van Steenberge. “Zij verdient een uitstekende bestuursploeg die er alles moet aan doen om onze gemeente aangenaam te houden. Ik wil mijn verantwoordelijkheid opnemen indien de kiezer mij kiest. De lijst staat open voor iedereen.” Van Steenberghe hoopt met ‘Gemeentebelangen’ het cordon sanitaire te doorbreken en kandidaten te kunnen aantrekken die niet tot Vlaams Belang behoren. De partij is nog op zoek naar kandidaten. In 2006 kreeg het Vlaams Belang in Erpe-Mere onder eigen naam 17 % van de stemmen. Een niet onaardig resultaat, goed voor vier gemeenteraadsleden waaronder Gerda Van Steenberge. Maar nu is de naam Vlaams Belang eerder een nadeel dan een voordeel.

Gerda Van Steenberge is al het vierde VB-parlementslid dat in oktober onder een andere lijstnaam dan Vlaams Belang deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Nationaal Vlaams Belang-secretaris en Kamerlid Guy D’Haeseleer was de eerste. Hij komt in Ninove op onder de naam Forza Ninove (foto 2). De door vriend en tegenstander gewaardeerde Vlaams Belang-senator Bart Laeremans trekt in Grimbergen de lijst Vernieuwing. En Vlaams volksvertegenwoordigster Linda Vissers presenteert zich in Overpelt onder de naam ‘Lijst Linda Vissers’. “We merken vaak dat maatschappelijk geëngageerde mensen zich graag ten dienste van de gemeente willen stellen. Toch houdt een drempel hen tegen om zich voor de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat te stellen. Wij willen die drempel verwijderen”, zei Linda Vissers daarover aan Het Laatste Nieuws. Ook Linda Vissers blijft lid van het Vlaams Belang, maar plaatselijk is Vlaams Belang als partijnaam tegenwoordig een drempel.

Zes jaar geleden kwam Guy D’Haeseleer in Ninove nog op onder de naam Vlaams Belang (Vlaams Belang-Vlott, goed voor 23,6 % van de stemmen en 8 gemeenteraadsleden). Bart Laeremans hetzelfde in Grimbergen (Vlaams Belang, 21,8 % van de stemmen en 7 verkozenen). Ook Linda Vissers kwam  zes jaar geleden op onder de naam Vlaams Belang (goed voor 16,7 % van de stemmen in Overpelt, en 4 verkozenen). Gaan Ivan De Vadder en de professoren die de verkiezingsuitslag op 14 oktober en daarna analyseren de scores van de lijsten Gemeentebelangen (Erpe-Mere), Forza Ninove, Vernieuwing (Grimbergen) en Lijst Linda Vissers (Overpelt) rekenen bij die van het Vlaams Belang of niet? Het zijn telkens VB-lijsttrekkers, en de meerderheid op die lijsten komt uit de VB-stal. Maar echte VB-lijsten zijn het niet meer. Waarom anders die naamsverandering, een naamsverandering die nodig was om nieuwkomers op de lijst te kunnen krijgen?