03-03-11

SLECHT NIEUWS VOOR DE VLAAMS-NATIONALISTEN BIJ HET VB

Het Sportpaleis in Antwerpen is tegenwoordig te groot om te vullen voor het Vlaams Nationaal Zangfeest. Sinds vorig jaar is men overgeschakeld naar de kleinere Lotto Arena. En zo geraakte men vorige zondag opnieuw aan een ‘vol huis’.

Bart De Wever zong er uit volle borst mee. Hij weet niet beter. Van kindsaf gaat hij al naar het Vlaams Nationaal Zangfeest. Volgens een Koppen-reportage vanavond – of toch de reclame ervoor – zou het Vlaams Nationaal Zangfeest tegenwoordig zelfs hip zijn. VB-senator en -gemeenteraadslid Anke Vander meersch (foto) heeft echter haar bedenkingen bij dat zangfeest. Maandag twitterde ze: “Ied. doet lyrisch over zangfeest, maar van dat gezaag..oeps, gezang gaat de jeugd echt niet warmlopen voor het Vl. nationalisme!” Anke Vander meersch heeft maar 138 mensen die haar Twitterberichten volgen, maar daar zijn er bij die haar Vlaams Nationaal Zangfeest-bericht verder verspreiden, en de verontwaardiging over “dat gezaag” is intussen dan ook groot in Vlaams-nationalistische kringen.

Anke Vander meersch werd bekend als Miss België 1991, en probeerde eerst carrière te maken via de VLD. Ze beloofde uit de kleren te gaan in Playboy als ze bij de Europese Verkiezingen in 1999 verkozen zou geraken, wat voor veel mensen natuurlijk het signaal was om níet voor Anke Vander meersch te stemmen. La Vander meersch verzette zich tegen het cordon sanitaire, werd bij de VLD buitengegooid en dan maar bij het VB binnengehaald. Sinds 2003 is ze senator voor het VB; sinds 2007 Antwerps gemeenteraadslid. Als het aan Dewinter ligt, is ze de eerste eredame van het VB. Na Dewinter was zij de eerste op de VB-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen in 2006. Anders dan Marie-Rose Morel gaat ze nooit in tegen de mening van Filip Dewinter.

Toch heeft ze uitgesproken meningen. Zo verzet ze zich bijvoorbeeld tegen de betoelaging van de katholieke kerk door de overheid, iets waar Tanguy Veys helemaal anders over denkt. Met haar “dat gezaag” jaagt ze de Vlaams-nationalisten bij het VB op de kast. Goed voor het imago van het VB bij de Vlaams-nationalisten is dat natuurlijk niet. Bij de N-VA lachen ze in hun vuist(je).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vander meersch, dewever |  Facebook | | |  Print

19-01-11

VB VISEERT INWONERS UIT OVERWEGEND MOSLIMLANDEN

Zoals hier aangekondigd presenteerde het VB gisteren haar volgende campagne “om het immigratieprobleem aan te pakken”. Het VB gaat hierbij nog een stap verder dan bij vorige campagnes en haar programma voor de federale verkiezingen vorig jaar. Het voorstel deugt om allerlei redenen niet.

 

“De immigratiesluizen naar dit land staan verder open dan ooit”, zei Bruno Valkeniers op een persconferentie. “De situatie is ronduit dramatisch”, vulde Filip Dewinter aan. Filip De Man zei dat er niets in huis komt van allerlei voorstellen om de vreemdelingenwetgeving te verstrengen, maar werd daarin gisteren nog tegengesproken vanuit de Kamer van Volksvertegenwoordigers waar de Kamercommissie naturalisaties strengere criteria goedkeurde om Belg te kunnen worden. Een voorstel overigens waar het VB… tegen stemde. Anke Vander meersch zei op de persconferentie dat het VB voorstander blijft van godsdienstvrijheid maar die godsdienstvrijheid geen vrijgeleide kan zijn voor het invoeren van “gebruiken die gebaseerd zijn op de sharia”. Organisatieverantwoordelijke Filip Dewinter noemde de campagne ‘Blijf van ons land!’ een campagne met “een assertieve boodschap” die zich richt tot de “ongewenste vreemdelingen die hier niet thuishoren”, namelijk de “asielbedriegers, criminele vreemdelingen, illegalen, islamradicalisten en het immigratie-profitariaat” (zie ook de tekst bovenaan de affiche, foto 1).

 

De campagne wordt gevoerd met affiches (geïnspireerd door een Franse anti-racistische campagne uit de jaren tachtig, foto 2), bijna een miljoen pamfletten en lokale straatacties. Straatacties zoals vandaag bijvoorbeeld in Oostende, tegen de erkenning van een plaatselijke moskee. Er worden ook twee brochures verspreid: Immigratie: Problemen en oplossingen en Immigratie: Financiële en maatschappelijke kostprijs. Zoals er twee brochures met gelijkaardige titels en inhoud verspreid werden bij de voorstelling van het fameuze zeventigpuntenplan in de jaren negentig. Concrete voorstellen bij de nieuwe campagne zijn “een striktere immigratiewetgeving”, “het stopzetten van de subsidiëring van de islam” en “het weigeren van inwoners uit landen die lid zijn van de ‘Organisation of Islamic Countries’ (OIC)”. Wie googelt naar de ‘Organisation of Islamic Countries’ komt uit op de Organisation of The Islamic Conference, een organisatie waarvan 57 voornamelijk moslimlanden lid van zijn. Opgericht in 1969 als reactie op de aanslag op de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem door een Australische christenfundamentalist. Wie een inwoner is van een land lid van het OIC mag – toch van Dewinter & Co – ons land niet meer binnen. Een nieuw voorstel van het VB, maar ook een voorstel dat langs alle kanten rammelt.

 

Een nieuw voorstel van het VB want in hun verkiezingsprogramma voor de federale verkiezingen vorig jaar nog maar staan zesendertig voorstellen over "immigratie en islamisering", van enkel nog Europese vluchtelingen opvangen in Europa tot een verbod voor de “islamitische hoofddoek” bij de overheid, maar nergens is er sprake van “het weigeren van inwoners uit landen die lid zijn van de ‘Organisation of Islamic Countries’ (OIC)”. Het voorstel rammelt ook langs alle kanten. Een beschaafd land biedt bescherming aan mensen die vervolgd worden omwille van hun godsdienstige overtuiging. Het VB discrimineert daarentegen mensen op basis van de godsdienst die overwegend in een land wordt aangehangen. Maar we wisten natuurlijk al dat het VB geen beschaafde partij is. Dat ze echter zó laag zou vallen?! In een aantal van die overwegend islamitische landen worden christenen vervolgd. Maar ook voor hen is er geen plaats als inwoner in ons land zodra het VB-voorstel wet wordt. Een grappig detail is dat in de loop van haar bestaan enkele leden wel eens geschorst werden als OIC-lid: Afghanistan tussen 1980 en 1989, en Egypte tussen 1979 en 1984. Waren de Afghanen en Egyptenaren in die periode wel welkom in Vlaams Belangistan?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, valkeniers, dewinter, de man, vander meersch, islam |  Facebook | | |  Print

03-07-10

ANKE VANDER MEERSCH KON VB-PARTIJRAAD NIET LANGER AANZIEN EN STAPTE OP

Na de VB-partijraad op 19 juni in Hoboken was het radiostilte bij de officiële VB-communicatie. Er werd alleen medegedeeld  dat de partijraad instemde met het voorstel van het partijbestuur om Bart Laeremans te coöpteren als senator. Het nieuws over het bezoek van VB-voorzitter Bruno Valkeniers aan alle lokale afdelingen en over de provinciale ‘bedankingsfeesten’ moest elders gesprokkeld worden. Over de eisen die Frank Vanhecke er op tafel legde, schreven we eerder al. Maar het opvallendste weetje over die partijraad is dat Anke Van dermeersch er opstapte. Er werd naar verluidt hard gediscussieerd. “Zelfs zo onzacht dat Anke Van dermeersch het niet langer kon aanzien en rustiger oorden opzocht”, schrijft ’t Pallieterke deze week.

 

Wat de Wilrijkse dwars zat, werd er niet bij gezegd. Op de website van Anke Vander meersch verscheen echter een opvallend, maar toch nog altijd vaag, artikel over het personeelsbeleid en de strategische keuzes bij het VB. Anke Vander meersch: “(…) Het opnieuw competitief maken van onze partij en het verbeteren van de verkiezingsresultaten kan niet los gezien worden van het verder ontwikkelen en uitbouwen van onze programmatorisch speerpunten. Alle geledingen van de partij moeten een goed beeld hebben van deze speerpuntthema’s. Helaas is dit niet altijd het geval. Veel middenkaders zijn niet volledig op de hoogte en dat is een probleem van het partijbestuur aangezien dit blijkbaar niet altijd in staat was om een zinvolle toekomstgerichte strategie duidelijk te definiëren en te operationaliseren. Politieke partijen blijken veelal niet in staat om doelgericht strategisch te denken en te handelen op lange termijn. Ook onze partij is hierin geen uitzondering tot op heden. Mensen die strategische acties willen implementeren worden vaak intern tegengewerkt en vervolgens beschuldigd van het niet strategisch handelen van de partij.

(…) De partijstrategie bepaalt de krijtlijnen waarbinnen medewerkers en personeelsleden alle vrijheid moeten krijgen om dingen uit te werken en uit te proberen. Zonder deze kantlijnen probeert iedereen maar wat uit en gaat er aanzienlijk wat slagkracht verloren en wordt de partij een stuurloos schip dat meedrijft op de golven van de grillige en woelige verkiezingszeeën. De partij is dan ook momenteel genoodzaakt om haar speelveld uit te tekenen en te bezinnen over hoe we ons naar onze kiezers toe willen onderscheiden van onze concurrenten. Er moet eenduidig gekozen worden waar we willen domineren en differentiëren, welke speerpunten uit ons programma we aanbieden, hoe we die toegankelijk maken en welke emotionele dimensie bij de kiezer we hiermee willen bereiken. We mogen zeker niet vervallen in de poging om te excelleren in elke politieke dimensie, want dat doet politieke partijen afglijden in een ‘stuck in the middle’-positie die op termijn altijd onhoudbaar is omdat er geen onderscheid meer overblijft met de concurrentie. Ontastbare middelen en menselijk kapitaal zijn de enige twee soorten middelen die tot een uniek, duurzaam concurrentievoordeel kunnen leiden. We zijn succesvoller als we duidelijke keuzes maken en niet afstemmen op de onmiddellijke wensen van de gemiddelde kiezer.”

Vrij vertaald: Veel middenkaders zijn niet bekwaam de partijstrategie uit te dragen; ook het VB slaagt er niet in strategisch te denken en handelen op lange termijn; mensen worden intern tegengewerkt en vervolgens beschuldigd niet-strategisch te handelen; het VB moet duidelijke keuzes maken, niet naar het centrum afzwenken; het personeelsbeleid moet daarop afgestemd worden; en we moeten ons niet laten leiden door de jongste hype bij de kiezers. Terug op de aloude manier campagne voeren voor Vlaanderen, veiligheid en tegen de vreemdelingen? En de zachtgekookte eitjes bij het VB-personeel en -middenkader eruit gooien? Maar wil Anke Vander meersch dan eens zelf beginnen met minder wollig te praten?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 13 juni, vander meersch |  Facebook | | |  Print