05-01-08

JMDD: the 21% code

Niet de vele tegenstanders van het Vlaams Belang (VB) bezorgen Vanhecke, Dewinter en co de laatste tijd slapeloze nachten. De niet-te-stuiten opgang van de 'Lijst Dedecker' (LDD) daarentegen... En het einde van de tunnel is nog niet eens in zicht voor het VB.

Na 10 juni werd meer dan eens verklaard/geschreven dat het Vlaams Belang veel stemmen had verloren aan nieuwkomer LDD. Of dit wel degelijk het geval was, en zo ja in welke mate, was nog niet grondig (wetenschappelijk) onderzocht.

'TNS-Media/Dimarso' deed dat wel. Het bevroeg in opdracht van weekblad 'Knack' meer dan 2.000 Vlamingen in Brussel en Vlaanderen. De enquête toonde aan dat het VB een honderdduizendtal stemmen verloor aan Dedecker die op 12 juni afklokte op 6,2% van de stemmen - tot eenieders verbazing. In alle geval een 'stemmenverschuiving' om enkele keren 'u' tegen te zeggen.

Behoorlijk wat Vlamingen veranderden op 10 juni trouwens van partij. Niet minder dan een kwart van het Nederlandstalige electoraat gaf zijn stem aan een andere partij dan voorheen. Zo kon het winnende christen-democratisch / nationalistische kartel 'CD&V/NVA' een 60.000-tal stemmen 'weghalen' bij het VB.

Een trouwe kiezer kan je de Vlaming dus niet echt meer noemen. Het was ooit anders. Vooral voor het VB is dit slecht nieuws. Meer dan één studie bewees dat wie eens VB had gestemd, de partij doorgaans erg trouw bleef. Weinig verloop; eens VB altijd VB - zo leek het wel. LDD heeft die logica keihard onderuit gehaald.

De TNS-Media/Dimarso - enquête toonde ook aan dat LDD een erg groot potentieel heeft. 21% van de Vlaamse stemmen om precies te zijn. Rekening houdend met het verkiezingsresultaat van 10/6 (6,2%) heeft LDD dus nog veel groeimarge.

Vooral jongeren, zelfstandigen en inwoners van grotere steden stemmen LDD. Of overwegen dat te doen bij een volgende gelegenheid.   

Belangrijke kanttekening hierbij is dat de enquête plaatsvond in de zomervakantiemaanden, tussen 17 juli en 18 augustus. De politieke omstandigheden zijn er sindsdien niet naar geweest om populistische fenomenen genre LDD verder de pas af te snijden. Integendeel. Het potentieel kan m.a.w. nog licht toegenomen zijn intussen.

De resultaten van de electorale polls in de voorbije maanden ondersteunen in elk geval de conclusies van de TNS-Media/Dimarso - enquête. LDD bleef groeien, passeerde in de polls zelfs vlotjes de 10% barrière (+3%), en het VB aandeel bleef quasi evenredig in vrije val (-3%).

Het is echter niet allemaal rozegeur en maneschijn voor LDD. 62% van alle LDD-stemmers in juni steunde de nieuwe partij door op J.M. Dedecker te stemmen. En op hem alleen. Mocht J.M. himself uit beeld verdwijnen is dat voor de LDD niets minder dan een "bijzonder ernstig probleem".

De resutaten van de enquête vormen ongewild ook een late bevestiging van de studie(s) die prof. Hans De Witte (K.U.L.) in de jaren negentig uitvoerde naar de beweegredenen van VB stemmers om uitgerekend de extreem-rechtse partij te steunen, al was het maar vanuit het stemhokje.

Uit die studies bleek dat een grote meerderheid van de VB stemmers zich weinig aangetrokken voelde tot de rechts-nationalistische standpunten van de partij. Zo was bijv. slechts een minderheid van het VB-electoraat uitgesproken voorstander van een onafhankelijke Vlaamse staat. Extreem-rechtse programmapunten m.b.t. thema's als abortus, homosexualiteit enzomeer interesseerden zo mogelijk nog minder (eigen) volk.

De VB-stem van toen was in de eerste plaats een foertstem. Meestal in combinatie met de fors aangewakkerde angst voor 'vreemdelingen'.

Het hoeft weinig of niet te verbazen dat dergelijk publiek zich aangetrokken voelt tot de underdogfiguur die Dedecker ontegensprekelijk is. En dit vertaalt in een stem voor diens partij.

Het is onduidelijk hoe het VB met deze nieuwe situatie in de komende tijd verder zal omspringen. Voorlopig lijkt er vooral een 'back-to-basics' beweging ingezet te zijn. Of die meer zal doen dan de 'harde kern' plezieren is maar zeer de vraag.

14:57 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb ldd poll enquete |  Facebook | | |  Print