22-05-11

BJÖRN ROOSE: BIJNA SPIJT GEEN KIND VAN ‘ZWARTEN’ TE ZIJN

Amnestie: de voorbije dagen een heet hangijzer. Voor sommigen is het echter altijd tijd om over amnestie te praten. In het februari-nummer van het Voorpost-blad Revolte zette Björn Roose, persverantwoordelijke van Voorpost en VB-personeelslid voor de regio Sint-Niklaas, nog eens op een rijtje waarom hij en anderen om amnestie vragen.

Björn Roose: “Ten eerste bepleiten we amnestie op grond van de uitspattingen van de repressie. (…) Ten tweede bepleiten we amnestie op humanitaire gronden. (…) Ten derde kan amnestie nog steeds bepleit worden op christelijke gronden (minstens voor de christenen onder ons). (…) Tenslotte kan amnestie bepleit worden met het argument (…) “dat meer dan honderd jaar anti-Vlaams Belgisch unitarisme noodzakelijkerwijze tot activisme en collaboratie moesten leiden”.  Op dat laatste gaat Björn Roose uitgebreid in. Een verhaal dat ook VB-voorzitter Bruno Valkeniers bovenhaalt in een door De Standaard geweigerde vrije tribune. Maar laten we Björn Roose verder citeren.

Björn Roose: “Ondergetekende ging het zich bijna beklagen dat hij geen kind of kleinkind van ‘zwarten’ is toen hij dat verwijt in het gezicht geslingerd kreeg. De repressie en de daaropvolgende, intussen meer dan zestig jaar durende, halsstarrige weigering om amnestie door te voeren, heeft dan ook hele generaties Vlaams-nationalisten voortgebracht. Met een beetje cynisme zou een Vlaams-nationalist zich haast dankbaar moeten tonen tegenover de Belgische staat vanwege deze aangehouden haat. Het is immers gemakkelijker te haten wat ons haat, dan te haten wat ons vergeeft. Alleen al om dát af en toe duidelijk te maken, om aan te geven dat de haat van de Belgische staat tegenover Vlaanderen onverminderd verder duurt, is het goed de amnestie te blijven eisen. Desnoods tot iedereen die er het rechtstreekse of onrechtstreekse slachtoffer van werd dood en begraven is. Desnoods tot we het alleen nog postuum kunnen eisen. Hoe ging dat liedje ook alweer ? O ja, ‘We zullen België, België, België trouw verraden, haat in ’t leven, haat in ’t graf.”

Gelukkig is zelfs na het ‘in overweging nemen’ van het VB-wetsvoorstel voor amnestie de kans klein dat het wetsvoorstel door een parlementaire meerderheid wordt goedgekeurd. Anders wordt het voor Björn Roose moeilijker om verder te haten. (Foto: Björn Roose (r.) probeert Manneke Pis een Vlaams kostuumpje aan te doen en te laten pissen op een Belgische vlag, actie op 29 januari 2011).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amnestie, voorpost, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

24-04-11

NIET-KATHOLIEKE GEDACHTEN

Pasen. Eén van die hoogdagen waarop Roger Vangheluwe een "relatietje" had met één van zijn neefjes. We proberen er niet aan te denken, maar de gedachte wil niet wijken. Wie zich ook niet erg katholiek gedraagt, is het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV). Minstens toch de Gentse afdeling ervan. Omdat men niet alle dagen een Italiaanse fascist kan uitnodigen voor een vormingsavond bij het KVHV-Gent, organiseert het KVHV-Gent ook kroegentochten en andere feestjes. Hoe het daar aantoe gaat, lezen we in het jongste nummer van hun blad Ons Verbond.

 

Geen detail wordt ons onthouden. Over een jeneverfuif op 15 november vorig jaar lezen we in het winternummer van Ons Verbond: “Schacht Chloë wou onvoorwaardelijk bewijzen dat ze als vrouwmensch meer dan haar mannetje kan staan. Helaas voor haar viel dat wat tegen. Gezwind goot ze fles na fles in haar trechter, niet beseffende dat ze een uurtje later de straatriolering zou gebruiken om haar maaginhoud eens deftig te sorteren.” We proberen het ons niet voor te stellen. Het verslag van een kroegentocht een maand later begint met: “Elk jaar, op de datum waarop de kristalnacht plaatsheeft in de Overpoortstraat, trekt het KVHV…” De echte Kristallnacht was een door de nazi’s klopjacht tegen de Joden in Duitsland, in de nacht van 9 op 10 november 1938 waarbij 267 synagogen in brand werden gestoken, circa 7 500 Joodse winkels en bedrijven vernield werden, en 92 Joden vermoord werden. De naam Kristallnacht verwijst naar het vele glaswerk dat tijdens de aanvallen vernield werd. Een nacht die zeker niet gebagatelliseerd moet worden.

 

Op 6 december vorig jaar organiseerde het KVHV-Gent een Sinterklaascantus in Bar Fabiola in Gent. 6 december is immers “de feestdag van de heilige Nicolaas van Myra ofte ook bekend als de enige Turk die men aanbidden mag/kan.” Toen Sinterklaas aanklopte bleek die in gezelschap te zijn van een witte en een zwarte Piet. Voor die laatste rol had men zowat de grelligste mens uit Gent en omstreken zwart geschminkt (foto 1 en 2). Iedereen werd op vriendelijke wijze bevolen te knielen, de heilige ring te kussen en op de schoot van de Sint plaats te nemen om een aantal vragen te beantwoorden. Vervolgens moest iedereen nog een strafje uitvoeren, want alle KVHV’ers waren het voorbije jaar stout geweest. Bij het afscheid van de Sint werd “de witte Piet toegejuicht en de zwarte Piet simpelweg ex gestuurd.” Zelfs bij een studentikoos feestje hoort bij het KVHV-Gent een racistisch tintje.

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kvhv, vb-vrienden, gent |  Facebook | | |  Print

14-04-11

MANDELA OF BORMS ?

Vorige zondag werd in Antwerpen niet alleen het heimwee-congres van het Vlaams Belang georganiseerd, in de Antwerpse deelgemeente Merksem werd de 65ste August Borms-herdenking ingericht.

De mis die daarbij hoort, werd opgedragen door pater Herman Dupré die sprak over “de moord op August Borms” (Borms werd tot tweemaal toe ter dood veroordeeld voor collaboratie, een vonnis dat op 12 april 1946 werd uitgevoerd - nvdr.). De pater hekelde “het fusilleren van onze idealisten door de Belgische haatstaat.” Gelukkig denken en spreken niet alle priesters zo. De aanwezige VNJ’ers werden uitgenodigd rond het altaar plaats te nemen en daar hand in hand “een keten van trouw aan Vlaanderen-ons-vaderland” te vormen. De jongste jaren waren er bij de Borms-herdenking bijna geen VNJ’ers meer in uniform te zien, maar nu waren ze er terug. Pater Dupré bedankte tot slot het hoogbejaarde Scheldekoor en alle anderen die deze herdenking mogelijk maakten.

Op het kerkhof werd vervolgens het woord gevoerd door Bob Maes, gewezen Volksunie-senator en stichter van de Vlaamse Militanten Orde (VMO). Bob Maes: “Als vandaag aan leerlingen van het middelbaar onderwijs gevraagd zou worden om de naam te noemen van iemand die zijn hele leven had opgeofferd voor zijn idealen, dan zou waarschijnlijk de naam worden genoemd van Nelson Mandela en misschien van Maarten Luther King, maar geen enkele leerling zou denken aan Dr. Borms.” Volgens Bob Maes ligt dit eerst en vooral aan het onderwijs “waarin de eigen geschiedenis en het nationalisme totaal vergeten worden”, maar ook aan de media “die berichten over heel de wereld, maar niet over ons eigen land.” Het Vlaams-nationalisme kent hoogten en laagten, wist Bob Maes nog. Hij zag een opstoot van Vlaams-nationalisme, maar waarschuwde even terecht voor euforie.

En de Vlaamse jeugd intussen? Aan wie moet zij een voorbeeld nemen? Voor de goede orde: Nelson Mandela (foto 1) is – steeds volgens dezelfde bron, Wikipedia – de eerste zwarte president van Zuid-Afrika, “alom gerespecteerd om zijn volhardende strijd tegen de apartheid.” Martin (niet Maarten, nvdr.) Luther King is “een van de meest prominente leden van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.” August Borms (foto 2) is “een controversieel persoon in de Vlaamse Beweging vanwege zijn collaboratie met de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog.” We juichen het toe als op school onderwezen wordt wie August Borms is, maar de conclusie kan slechts zijn dat hij de enige foute is van de drie hier genoemde ‘zwarten’.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: borms, mandela, vnj, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

08-04-11

EREDOCTORAAT VOOR JAN DECLEIR SPIJTS NSV-PROTEST

De Universiteit Antwerpen reikte gisteren zes eredoctoraten uit, waarbij die voor Jan Decleir (foto) het meest in de kijker stond. Jan Decleir is dan ook, zoals rector Alain Verschoren zei, “de bekendste en beste Vlaamse acteur aller tijden.” De NSV betreurde de uitreiking van het eredoctoraat aan Jan Decleir.

 

NSV-woordvoerder Bart Claes wees vooreerst op de weigering van Jan Decleir om een erepenning van het Vlaams parlement, en dan nog uit handen van kabouter Jan Peumans (N-VA), in ontvangst te nemen. Bart Claes: “Het feit dat Decleir een sterke minachting uit voor het door het Vlaamse volk verkozen Vlaamse parlement getuigt volgens ons van een onverdraagzame en bovenal ondemocratische ingesteldheid. Voor een academische instelling als de Universiteit Antwerpen die de democratie en pluraliteit naar eigen zeggen hoog in het vaandel draagt vinden we het (…) vrij bizar dat men net nu aan meneer Decleir een eredoctoraat wil uitreiken.” Dat we dit nog meemaken! De NSV die een ander aanklaagt als onverdraagzaam en ondemocratisch ingesteld, terwijl NSV-Antwerpen beroep deed op de zogenaamde Autonome Kameraden om een vormingsavond van een linkse studentenvereniging aan de Universiteit Antwerpen te verhinderen. En dan dat mateloos respect voor het Vlaamse parlement: zolang een socialist of een liberaal voorzitter was van het Vlaams parlement, hebben we nooit dat diep respect horen eisen. Maar nu een Vlaams-nationalist voorzitter is… Benieuwd of de NSV even eerbiedig blijft tegenover “het door het Vlaamse volk verkozen Vlaams parlement” als dat eens wetgeving goedkeurt waar de NSV het niet mee eens is.

 

Tweede reden waarom de NSV het eredoctoraat voor Jan Decleir ongepast vindt, is dat Jan Decleir onlangs uitvaarde tegen de mensen die alsmaar kuchen tijdens toneelvoorstellingen en zo wel eens de gedachten doen afdwalen. Bart Claes: “Laten we dus hopen dat (…) geen Vlaams parlementslid is uitgenodigd op de plechtigheid en dat alle aanwezigen gezond en wel zijn zodat niemand een kuchje moet onderdrukken.” Op televisiebeelden van de uitreiking zagen we alvast een Vlaams parlementslid, en dat het er gezellig aan toe ging. De NSV heeft de pret niet kunnen bederven. En ach, de schijnheiligen. Wat voor goedkope argumenten zijn dat om zich te verzetten tegen een eredoctoraat voor Jan Decleir. Zeg het toch gewoon, en probeer het niet in te kleden met ‘academische’ argumenten. De NSV is tegen het eredoctoraat omdat Jan Decleir een “linkse” is, of om het in de termen van een VB’er te zeggen die nog altijd zot van glorie is omdat hij hier eens geciteerd werd: omdat Jan Decleir “ne vuile linkse klootzak” is.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, cultuur, nsv, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

19-03-11

NOSTALGIE TROEF

Vandaag wordt in het Oost-Vlaams provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke, bij Zelzate, het vijftig jaar bestaan van de Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) gevierd. Met allerlei gezinsactiviteiten, actieve en stoere spelen, gezelschaps- en volksspelen, leden en oud-leden van de VNJ-muziekkapel die samen gaan musiceren, een fotoboek dat voorgesteld wordt, herinneringen (foto) die opgehaald worden, het optreden van 'bevriende folkgroepen', een fuif om de dag te besluiten...

 

VNJ-verbondsleidster Elke Serpieters heeft “het gevoel dat er veel volk zal zijn”. Tant mieux. Het VNJ kon alleszins rekenen op interviews bij de usual suspects. Een interview in Krax, deels hernomen op deze blog, een interview in ’t Pallieterke en bij RechtsActueel… Een interview op de nationalistische internetradio Radio Rapaille vorige dinsdag ging de mist in door technische problemen. De reportage van Tim Mudde over de NSV-betoging in Gent – eat your heart out Björn Roose, AFF/Verzet had wél juist gezien dat Mudde tijdens de betoging interviews afnam voor zijn radioprogramma – ging nog wel goed in de ether. Maar het interview met VNJ-verbondsleidster Elke Serpieters was onverstaanbaar en moest afgebroken worden. De Standaard schreef dat Elke Serpieters het (partij)politieke wat meer op de achtergrond wil houden, ten voordele van de ‘gewone’ jeugdbewegingsactiviteiten. Filip Dewinter vindt dit trouwens “een logische keuze”. Maar Serpieters heeft geen pasklare uitleg waarom het VNJ dan absoluut aanwezig moet zijn bij herdenkingen van Oostfronters.

 

Officieel nog slechts een 1 100 leden sterk, was het VNJ bij het Vlaams Nationaal Zangfeest dit jaar – dat het vijftigjarig bestaan van het VNJ in de kijker stelde – met een honderdvijftigtal NSV’ers aanwezig. In Wachtebeke mag men vandaag ook nog een pak oud-leden verwachten. Nu actief bij de NSV, het KVHV, Voorpost, het VB… Niet zelden waren VB’ers actief bij het VNJ, met als boegbeelden Wim Verreycken (onder andere ‘dienstleider cultuur’ bij het VNJ) en zoon Rob Verreycken (onder andere hoofdredacteur van het VNJ-blad Storm). Nog meer VB’ers schrijven hun kinderen in als VNJ-lid. VB-kamerlid Tanguy Veys is de uitzondering op de regel: hij was als kind actief bij de Sint-Barbarascouts (met als totemnaam Spirituele Grizzly), en stuurt nu ook zijn oudste zoon daar naartoe. Het leidde tot nogal wat onbegrip van partijgenoten, maar dat is Veys gewoon.

 

Voor wie er vandaag niet bij kan zijn: op vraag van het VNJ richt het Bormshuis in Antwerpen een tentoonstelling in over de Vlaams-nationale jeugdbeweging: Vlaams Nationaal Jeugdverbond: 50 jaar in het spoor van de Blauwvoeterie. Met publicaties, documenten en vooral foto’s wordt een beeld geschetst van méér dan vijftig jaar Vlaams-nationale jeugdbeweging. Van de gelegenheid wordt immers gebruik gemaakt om ook kort diverse nationalistische jeugdgroepen uit de periode 1944-1961 te belichten die net als het VNJ in het spoor van de Blauwvoeterie werkten. De Zilvermeeuwtjes, het Algemeen Diets Jeugdverbond, het Sint-Arnoutsvendel, het Verbond van Blauwvoetvendels en het Verbond van Vlaamse Meisjesscharen. De tentoonstelling wordt op 29 maart geopend, en blijft opgesteld tot 29 juni.

 

Benieuwd of ze een foto hebben van Bart De Wever als jonge VNJ'er. Bart De Wever was maar even bij het VNJ. Het jeugdbewegingsleven van sport en kampleven kon hem niet bekoren. Het zal niemand verbazen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vnj, vb-vrienden, jeugd |  Facebook | | |  Print

14-03-11

50 JAAR VNJ: "JEUGDBEWEGING MET VLAAMSE INSLAG"

Bij het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), dat aanstaande zaterdag 19 maart haar vijftigjarig bestaan viert, kunnen ze niet klagen van de ondersteuning die het krijgt. Nog maar pas nieuwe jeugdlokalen gekregen van het gemeentebestuur van Sint-Niklaas, kreeg het VNJ nu ook een interview in Krax, vakblad voor jeugdwerk en jeugdbeleid.

 

Bij Krax wisten ze waaraan ze begonnen. “Bij het grote publiek is het VNJ niet zo bekend, maar het is op zijn minst een beruchte organisatie. Zo stuit je als je even googlet op Jaak Van Haerenborgh, die het VNJ in 1961 stichtte en er ook verbondsleider van bleef tot in 1985. Van Haerenborgh was in de Tweede Wereldoorlog lid van de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen en liep vanwege dat lidmaatschap na de oorlog enkele maanden gevangenisstraf  op.” "Dit wordt vermeld in de biografie van onze stichter-verbondsleider, maar meer doen we daar niet mee”, zegt Elke Serpieters (28 j., sinds 2006 verbondsleidster van het VNJ). "Hoe dan ook", vervolgt Krax, "het VNJ is een jeugdbeweging die een duidelijk politiek standpunt inneemt: ze wil een onafhankelijk Vlaanderen. Politieke actie maakt een onderdeel uit van de werking. Zo neemt het VNJ deel aan de IJzerwake, het Vlaams Nationaal Zangfeest en de herdenking van de Oostfrontsoldaten.” De jaarlijkse herdenking van de voor collaboratie ter dood veroordeelde August Borms (foto 1) had men er ook nog aan kunnen toevoegen.

 

Volgens Elke Serpieters is het VNJ “in de eerste plaats een jeugdbeweging. (…) Daar komt dan wel regelmatig een Vlaamse inslag bij, maar dat betekent niet dat we niet gewoon ‘schipper mag ik overvaren’ kunnen spelen.” Over die “jeugdbewegingsactiviteiten met een Vlaamse inslag” zegt Serpieters in Krax: “We proberen alles een beetje in een thema te gieten, opdat onze jongeren zich iets meer bewust worden van de Vlaamse geschiedenis en zodat ze weten wat de vervlaamsing van de maatschappij inhoudt.” (Foto 2: het verbranden van de Belgische vlag tijdens een VNJ-activiteit.).

 

Bruno Fagnoul, burgemeester van het in de Oostkantons gelegen Raeren, getuigde over de aanpak van het VNJ in 1996 in Het Volk: "Vorige zondag stapte het VNJ hier door de straten. In gestrekte marspas en voorafgegaan door een eigen marsorkest en enkele vlaggendragers. Het deed bijzonder militaristisch aan. En vreemd, vooral omdat het VNJ naar de mis kwam. Ik beweeg me anders voort als ik naar de kerk ga." En verder: "Hun taalgebruik alleen al: ze spreken van gouwen, net als de Hitlerjugend. En de tucht en discipline die uitstraalde van hun optocht hier door de straten riep bij de mensen duidelijk beelden op van de Hitlerjugend ten tijde van het Dritte Reich. En ik kan het weten, want ik heb het destijds zelf gezien." Koen Bultinck, toen VNJ-gouwleider, later VB-parlementslid, antwoordde dat er niets vreemds aan de hand was. Over het in rijen van drie naar de kerk marcheren zei hij: "Zo verplaatsen wij ons altijd. Het moet op een gedisciplineerde manier gebeuren, anders komen er ongelukken van."

 

Een lezer van Gazet van Antwerpen getuigde in 1997 in zijn krant: "Ziehier een beschrijving van de opvoeding door de jeugdbeweging VNJ zoals met eigen ogen gezien: de groep bestond uit twee leidsters van ongeveer 17 jaar, en een twintigtal kinderen van ongeveer 6 à 8 jaar (gemengd). Het spel heette 'betogerke' en werd op enthousiasme onthaald door de kinderen: het is dus al vaker gespeeld. Het spel bestond hierin dat de kinderen een zitstaking hielden terwijl ze 'Voeren Vlaams' moesten scanderen. De leiding speelde de rijkswacht en trok de betogers uit elkaar..."

 

Hoeveel VNJ-activiteiten zo’n Vlaamse inslag krijgen? Elke Serpieters: “Dat weet ik niet goed, maar ik zou zeggen: de helft. (...) We moedigen wel aan om zoveel mogelijk spellen in een thema te kaderen, al zal niet elke afdeling dat iedere week kunnen waarmaken. Het is ook niet altijd Vlaams. Zo was er onlangs een piratenkamp. Je kan moeilijk zeggen dat dit een typisch Vlaams thema is. (…) Als VNJ proberen we een aantal tradities en culturele zaken in stand te houden. Zo leren we bijvoorbeeld enkele typische Vlaamse liedjes aan, doen we aan volksdansen en houden we een meiboomplanting.” Maar niet-Vlaamse activiteiten kunnen dus ook. Elke Serpieters: “Waar we wel op letten – en dat is misschien lachwekkend – is het vloeken in het Engels. Vloeken in het algemeen mag natuurlijk niet, maar het valt op dat jongeren toch snel de neiging hebben om ‘fuck you’ of ‘shit’ te roepen en dan proberen we daar iets grappigs op te vinden. Op den duur vloeken ze dan niet meer in het Engels.”

 

Met 1 100 leden is het VNJ de kleinste jeugdbeweging in Vlaanderen. Vroeger waren ze veel groter. Elke Serpieters: “Het is inderdaad zo dat het VNJ een klap heeft gekregen, ergens eind jaren ’90. Dat kwam voornamelijk – niet iedereen zal dit even graag horen – omdat onze jeugdbeweging niet jeugdig genoeg was. Aan de top stonden oudere mensen (Ledy Broeckx, Hugo Pieters… zonder uitzondering ook actief bij het VB, nvdr.) die alles strak leidden, vol goede bedoelingen, maar dan is het natuurlijk niet evident om nieuwe jonge mensen aan te trekken. We hebben geprobeerd dat recht te trekken, de fakkel is doorgegeven aan de jonge garde.”

 

Maar te wild moet die jonge garde het natuurlijk ook niet maken. Toen de Antwerpse VNJ-afdeling vorig jaar bekendmaakte Music for Life te willen steunen, kwamen daar boze reacties op. Er werd doorgezet, maar het was maar een kleine groep VNJ'ers die acte de présence gaf op de Groenplaats in Antwerpen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vnj, vb-vrienden, jeugd |  Facebook | | |  Print

11-03-11

"MAAR DAT IS NIETS, DAT IS NIETS !"

NSV-betoging 10 maart 2011.jpgGent - 10 maart 2011.jpg“Ik had er meer van verwacht.” We zijn nog op de Vrijdagmarkt gisterenavond in Gent, en het valt een Voorpost’er opgeroepen om de ordedienst te bevolken zichtbaar tegen. Voorpost is wél talrijk aanwezig. Voor de ordedienst, en in de betoging. Het is de opkomst voor de betoging in haar geheel die de man tegenvalt. Van een “revolutionair klimaat” is niets te merken. Integendeel. Het is dezelfde ellende als de voorgaande jaren.

Na een blitzbezoek van Rob Verreycken aan café De Dulle Griet is even later ook Rob 'Klop' Verreycken met zijn gevolg op de Vrijdagmarkt. Maar dat is maar vier man meer. De Gentse NSV-praeses Wouter Opdenacker informeert bij de politie met hoeveel de “Linksen” zijn. “Met vierhonderd”, antwoordt een politieman in burger. “Maar dat is niets, dat is niets !”, roept Opdenacker uit. De politieman had echter nog niet het definitief cijfer. De politie telde bij de NSV-betoging hooguit driehonderd mensen. Bij Blokbuster telde de politie daarentegen zevenhonderdvijftig betogers. Naar eigen zeggen waren de NSV’ers met een vijfhonderdvijftig. Het bewijst enkel dat ze slecht kunnen tellen. VB'er Tanguy Veys telde driehonderdvijftig mensen bij de NSV-betoging. "Dat is niets, dat is niets !", volgens het inschattingsvermogen van Wouter Opdenacker. Toch als het over Links gaat. Blokbuster sms’te ons dat zij met een duizendtal waren. Traditioneel zijn er bij NSV-betogingen minstens dubbel zoveel Linkse dan Rechtse betogers, en dat was dit jaar niet anders.

De voorbije week haastte nationaal NSV-voorzitter Tom Van Grieken zich uit te leggen dat de slogan van de NSV-betoging ‘Geen evolutie, maar revolutie’ (foto 1) niet tegen de N-VA is gericht. Natuurlijk is er niemand die dat gelooft, en de mandaten als VB-gemeenteraadslid van Tom Van Grieken en VB-bestuurslid van Wouter Opdenacker zijn niet van aard om de geloofwaardigheid van die uitleg te versterken. Een spandoek van de N-VA hebben we dan ook niet gezien in de optocht, en Siegfried Bracke zagen we evenmin. Ook Kim Van Cauteren, de nieuwe voorzitster van Jong N-VA waar de NSV graag mee koketteert omdat ze als studente actief was bij NSV-Leuven, is er niet. Langs het parcours van de NSV-betoging zijn een aantal slogans tegen de NSV (foto 2) en het fascisme gespoten. Iemand uit de NSV-betoging hield zich bezig met deze tags één voor één te fotograferen. Tim Mudde maakt intussen interviewtjes voor de volgende Dietse Dinsdag-uitzending.

Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) was er ook: het riep op om front te vormen voor… remigratie, en deelde flyers uit voor hun 1 mei-manifestatie in Gent. Bij de ‘notabelen’ viel naast Filip Dewinter vooral het olijke Gentse VB-duo Johan Deckmyn en Tanguy Veys op. Het was wel een raar zicht: de grote Israël-vriend Tanguy Veys, en een paar meters achter hem de Israël-haters van het N-SA. Bij die laatsten zoals altijd ook BBET-kopstuk Tomas Boutens. Er zijn nog een paar meningsverschillen te beslechten zodra Veys en Boutens Vlaanderen snel onafhankelijk hebben gekregen.

01:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, nsv, vb-vrienden, n-sa, actie |  Facebook | | |  Print

10-03-11

NSV: "REVOLUTIONAIR KLIMAAT IN VLAAMSE STEDEN"

Sinds de Mechelse NSV-praeses Nele Van den Broeck mocht figureren in een Koppen-reportage (foto 1) zijn ze bij het NSV aan het dagdromen geslagen. Tom Van Grieken verzon een extra nieuwsuitzending vandaag, donderdag 10 maart. Tom Van Grieken bewees eerder al een betere student communicatiewetenschappen dan NSV-praeses te zijn.

 

Tom Van Grieken als scriptschrijver voor het VRT-journaal: "Goede avond beste kijker en hartelijk welkom bij dit extra journaal naar aanleiding van de NSV! betoging. Met de NSV! betoging, dit jaar in verschillende Vlaamse steden, lijkt het revolutionaire klimaat, dat begon in de Arabische landen, te zijn overgewaaid naar het Westen. Honderdduizenden gematigde Vlamingen betoogden in Antwerpen, Brussel, Leuven en natuurlijk ook Gent mee met de Vlaams-nationalisten tegen de Belgicistische dictatuur in Vlaanderen. De taal van de NSV! is de lingua franca geworden van alle Vlamingen. De gebruikelijke slogan België barst stond centraal. Zo lijkt de vraag niet meer of België gesplitst wordt, maar wanneer. Of misschien beter nog: hoe snel. Onze reporter ter plaatse, Rudi Vranckx, kon vaststellen dat er ook verschillende antimulticulturele slogans geroepen werden. Een krachtig signaal naar de allochtone medeburger om zich aan te passen of weg te wezen. Het linkse verval wordt echt duidelijk als men kijkt naar de slechts tientallen tegenbetogers, waarvan het een publiek geheim is dat deze zijn ingehuurd door het establishment en als enige standpunt het behoud van hun uitkeringen hebben.

 

Opmerkelijk is verder de roep naar rechtvaardigheid die uitging van de betogers. Concreet willen ze dat voormalige regeringsleiders als Verhofstadt en Dehaene, welke jarenlang Vlaanderen hebben verarmd met hun laks migratiebeleid en hun grenzeloze uitbuiting van Vlaanderen onder het mom van solidariteit, daarvoor moeten worden vervolgd. Aan het einde van de betogingen verzamelde iedereen op de grootste pleinen van de steden. De betogers verklaarden daar te zullen blijven tot de machtsoverdracht aan de leiders van de NSV!. De NSV! heeft aangekondigd de komende maanden het land te zullen splitsen en Vlaanderen daarna op orde te brengen. Hiermee wordt vooral gedacht aan het migratiebeleid en de sociale zekerheid. We krijgen ondertussen bericht binnen dat vele prominenten van het establishment het land zouden trachten te ontvluchten, maar worden tegengehouden op verschillende plaatsen door aanhangers van de revolutie. Dit was Martine Tanghe voor het VRT-journaal op de historische dag 10 maart 2011."

 

Als het goed is, zeggen wij het ook: dit is een geslaagde grap. De vergelijking met de opstand in een aantal Arabische landen is gedurfd: niet iedereen bij het VB is daar zo gelukkig mee. Dom natuurlijk om de zogenaamde extra nieuwsuitzending te laten starten om 19.00 uur (foto 2): dan is er al een gewone nieuwsuitzending, en duurt het nog minstens een uur vooraleer vandaag de NSV-betoging en de tegenbetoging in Gent start. Dat vanavond geen “honderdduizenden gematigde Vlamingen” zullen betogen in “Antwerpen, Brussel, Leuven en natuurlijk ook Gent” is vanzelfsprekend. Daarom is die zogenaamde extra nieuwsuitzending dan ook een grap. 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nsv, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

01-03-11

NSV BLIJ MET EENS EEN NIET-VB'ER

Bij de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) maakt men zich op voor De Grote Betoging op donderdag 10 maart in Gent. In de laatste aflevering van De Pappenheimers kreeg de NSV nog wat publiciteit mee. Negatieve publiciteit, maar wat anders kan men kwijt over de NSV? Of toch. De nieuwe voorzitster van Jong N-VA, Kim Van Cauteren (foto 1), komt uit de rangen van het NSV.

 

Voor Tom Van Grieken intussen nationaal voorzitter van de NSV, aanleiding voor een persmededeling waarin hijoud-commilito van NSV! Leuven" Kim Van Cauteren feliciteert met haar nieuwe functie als voorzitster van Jong N-VA. Tom Van Grieken: “De NSV! is verheugd dat één van haar oud-leden voorzitster is geworden van de jongerenafdeling van de grootste partij in dit land, de N-VA. Zeker gezien de huidige politieke impasse is het wenselijk dat ook de radicale Vlaamse Beweging een stem heeft in het debat rond de nieuwe regeringsvorming. (…) De Nationalistische Studentenvereniging wenst Kim dan ook van harte te feliciteren met deze mooie erkenning van haar gedrevenheid en talent, die ze immers ook in haar NSV!-loopbaan aan de dag wist te leggen. Bij gelegenheid zou onze nationale voorzitter Tom Van Grieken namens de huidige NSV!-generatie een bloemetje en vele gelukswensen aan Kim Van Cauteren willen overhandigen om haar taak tot een geslaagd einde te brengen. We nodigen haar alvast uit om op 10 maart mee op te stappen in de jaarlijkse NSV!-betoging, die dit jaar plaatsvindt te Gent onder de slogan: ‘Geen evolutie, maar revolutie!’.”

 

“De NSV! is daarenboven ook verheugd met het feit dat er, met deze verkiezing van Kim als voorzitster van de Jong N-VA, een vooroordeel weerlegd is, namelijk dat de NSV! een Vlaams Belang-clubje zou zijn. De mythe stelt dat er veel NSV!'ers VB'ers zouden zijn. Niets is minder waar! Er zijn inderdaad veel VB'ers ooit NSV!'er geweest, doch zijn er ook veel N-VA'ers en partijongebonden personen actief in de NSV!. Deze gedachte en de verkiezing van Kim mogen erop wijzen dat de NSV! wel degelijk een partijonafhankelijke vereniging is en nu ook doorbreekt in de hogere partijstructuren van de N-VA.” Als de NSV “nu ook doorbreekt in de hogere partijstructuren van de N-VA” is het alleszins op slinkse manier. In haar curriculum vitae maakt Kim Van Cauteren alleszins geen melding van haar NSV-activiteiten, en in haar eerste kranteninterview en -portret wordt evenmin over de NSV gerept. Wat natuurlijk niet betekent dat ze geen NSV-opleiding kreeg, maar Kim Van Cauteren wil er zelf liever niet aan herinneren. We begrijpen dat.

 

Tom Van Grieken, zélf VB-gemeenteraadslid in Mortsel, ziet in Kim Van Cauteren ook de weerlegging “dat de NSV! een Vlaams Belang-clubje zou zijn “. Hij geeft wel toe dat “veel VB’ers ooit NSV!’er” waren. Het zal nog niet. Filip Dewinter was NSV’er, en Bruno Valkeniers, Frank Vanhecke, Marijke Dillen, Koen Dillen, Joris Van Hauthem, Karim Van Overmeire (intussen ex-VB’er), Jurgen Ceder, Bart Laeremans, Erik Arckens, Dominiek Lootens, Jan Penris, Yves Buysse, Frieda Van Themsche, Werner Marginet, Wim Van Dijck (auteur van twee boekjes over dertig jaar NSV), Ortwin Depoortere, Philip Claeys, Stefaan Sintobin, Pieter Huybrechts… De NSV was essentieel voor de uitbouw van het VB. Bruno Valkeniers in zijn feestrede bij het dertig jarig bestaan van de NSV in 2006: “Zonder de NSV - en een klein beetje het KVHV - zou het hem (= Karel Dillen, nvdr.) niet gelukt zijn het Vlaams Blok, vandaag Vlaams Belang te brengen tot waar het is. En tot spijt van wie het benijdt is dit een van de grootste verdiensten van onze studentenbeweging.”

 

Maar Valkeniers vroeg bij diezelfde gelegenheid ook om het doorstromen van de NSV naar het VB te matigen. Bruno Valkeniers: “Toch zou ik bij de NSV zowel als bij de partij willen pleiten voor een matiging. Matiging niet in de compromisloosheid uiteraard, maar in het kannibaliseren van de Vlaamse studentenvereniging. Geef ook een deel van onze huidige studentengeneraties en leiders de kans, neen… de opdracht om zich tot elite in onze maatschappij op te werken. In het bedrijfsleven, de pers, de vakbonden, de ambtenarij enz. Laat ons leren uit de successen van de mei ‘68-tijgers. Hoe kleiner de officiële aanhang van die extreemlinkse, groenlinkse en kleinlinkse groepuscules werd, hoe meer macht ze verworven in de zonet opgesomde middens. Als ze in één ding geslaagd zijn, is het de gang door de instellingen. Welnu, goede vrienden, commilitones, dat moet de mede de opdracht zijn van jullie: de toekomstige elites. (…) Als later blijkt dat de partijpolitieke kriebel, die in u leeft te groot blijft, dan kan nog steeds die stap gezet worden.”

 

Als er uitzonderingen zijn op de regel “NSV’er wordt VB’er” is het in de eerste plaats omdat die uitzonderingen doorgaans verstandiger mensen zijn, en op de tweede plaats denkt het VB er profijt uit te halen als er in alle sectoren van de samenleving NSV-pionnen zijn, beter dan dat ze allemaal bij het VB zitten. Of Kim Van Cauteren naar de NSV-betoging in Gent gaat, is hoogst twijfelachtig. De slogan van die betoging ‘Geen evolutie, maar revolutie’ is niet direct een N-VA-slogan. Eerder een slogan tégen de N-VA. Wegblijven van de NSV-betoging is dan ook héél verstandig. (Foto 2: Parodie op de NSV-stickers)

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nsv, vb-vrienden, vb, n-sa |  Facebook | | |  Print

DOWNLOAD DE NSV-AFFICHE

Een dikke week geleden publiceerden wij hier de acht stickers die het NSV tegenwoordig verkoopt: “De migrant: hij kwam, hij zag en verdorie… hij bleef!”, Radikaal Vlaams”, Genoeg integratie, remimigratie nu”, “Geen nieuwe bierprijsverhoging”, “Vandaag tolerant, morgen vreemde in eigen land”, Drugs? Nee bedankt!”, “Linkse ratten, rol uw matten” en “Tegen dreadlocks”. Het deed ons terugdenken aan de tijd van het Vlaams Blok en de VMO.

 

We plaatsten er ook een parodie tegenover: “Vrij denken? Niet bij ons!” Een affiche die akelig goed in de stijl van de echte NSV-stickers is gemaakt, en politiek helemaal het NSV-denken samenvat. We kregen er dan ook complimenten over, de vraag waar die sticker te verkrijgen is, enzomeer. In tegenstelling tot de NSV is het Anti-Fascistisch Front (AFF) geen gesubsidieerde club en als AFF gaan we van de parodie geen affiches of stickers laten maken. Maar je mag natuurlijk zelf verder verspreiden. Voel je vrij… Open de ogen voor de NSV die de toekomstige elite van Vlaanderen wil worden!

 

Hier vind je een grotere versie van de affiche “Vrij denken? Niet bij ons!” (foto 1) en – speciaal voor Tom Van Grieken – een wallpaper 1024 x 768 en een wallpaper 1280 x 1024 (foto 2). Er staat geen logo van het AFF bij, en er moet ook geen ander logo bij. Toon gewoon de NSV zoals ze is!

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, nsv, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

21-02-11

NSV HAALT MOSTERD BIJ VLAAMS BLOK EN VMO

Sinds gisteren zijn acht nieuwe NSV-zelfklevers verkrijgbaar. Van ‘De migrant: hij kwam, hij zag en verdorie… hij bleef!’ tot ‘Tegen dreadlocks’ (foto 1). Vandaar dat er ook parodieën in omloop zijn. Parodieën maar wel pijnlijk correct (foto 2).

 

De zelfklevers doen sterk denken aan de propaganda van het Vlaams Blok, de VMO en consoorten. Het vliegtuig en de slogan ‘Genoeg integratie, remigratie nu’, ‘Linkse ratten, rol uw matten’, enzomeer. Onder aanvoering van Tom Van Grieken is de NSV blijkbaar geradicaliseerd. Tom Van Grieken: twee jaar geleden Antwerps NSV-praeses, intussen nationaal NSV-voorzitter. Na de NSV-betoging vorig jaar in Antwerpen was Filip Dewinter in zijn nopjes met de NJSV-spandoek ‘Genoeg integratie, nu remigratie!’. Om in de gunst van Filip Dewinter te staan willen de NSV-studenten niet onder doen voor de NJSV-scholieren. Vandaar nu dezelfde slogan op een zelfklever.

Naar jaarlijkse traditie organiseert de NSV op donderdag 10 maart een betoging. Deze keer is Gent aan de beurt, andere jaren maakte men Leuven of Antwerpen onveilig. Thema is dit jaar Geen evolutie, maar revolutie’. Volgens de NSV is de slogan gekozen “om op de dringendheid van Vlaamse onafhankelijkheid te wijzen. In tegenstelling tot wat sommigen denken, heeft bijvoorbeeld de Vlaamse rand en onze Vlaamse economie geen 10 jaar meer. De tijd speelt in het nadeel van de toekomst van Vlaanderen. Er moet nu gehandeld worden! Wachten op verdamping is één ding, maar dit neemt niet weg dat we geen vuurtje mogen stoken om het verdampen van België te versnellen. Wij hebben genoeg van staatshervormingen na staatshervormingen. Het einde van België is nu aan de orde!”

Het is met een visadempje wachten op het einde van België en een Vlaanderen waar er geen migranten meer zijn, iedereen radicaal Vlaams is, de bierprijs nooit meer verhoogd wordt, linkse ratten naar Cuba uitwijken en dreadlocks nog slechts een nare herinnering zijn. Wie tegen racisme en discriminatie is, en ook voor een alternatief op het neoliberale besparingsbeleid van de traditionele politici is, betoogt diezelfde donderdag 10 maart in Gent daarentegen mee met Blokbuster.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nsv, vb-vrienden, actie |  Facebook | | |  Print

25-01-11

HET NIEUWE-VLAAMSE ESTABLISHMENT (N-VE)

In Vlaams-nationalistische kringen wordt het succes van de betoging van vorige zondag geminimaliseerd. De radicaalste Vlaams-nationalisten plannen een tegenbetoging; de anderen gedragen zich meer en meer als het Nieuwe-Vlaamse Establishment (N-VE).

 

Bij het VB luidde het commentaar op de betoging van zondag 23 januari 2011 (foto): “Dertig- tot vijfendertigduizend betogers (= politiecijfers zoals geciteerd door het VB, nvdr.) trokken (…) door de straten van Brussel. Geen overdonderend ‘succes’. (…) Pakweg 80% Franstalige betogers en 20% Vlamingen. Ook die cijfers (…) spreken boekdelen. Amper zes tot zevenduizend Vlamingen na een totale mobilisatie. Het is wat mager.” De betoging is anders wel op maar een paar dagen tijd in elkaar gebokst, door onervaren studenten, middenin de examentijd voor universiteitsstudenten… Dan 34 000 (politiecijfer) tot 45 000 (eigen cijfer) betogers bijeenkrijgen, chapeau. Volgens de eerste cijfers van Le Soir  zou 21 % van de deelnemers aan de betoging vorige zondag Vlamingen zijn, als men er de Vlaamse Brusselaars bij telt 24 %. Dat zijn dus 8 160 à 10 800 Vlamingen.

 

De voorlaatste Vlaams-nationalistische betoging (april 2010) telde daarentegen maar 1 200 betogers (volgens de politie), iets meer dan 2 000 (volgens meerdere media) tot 3 500 à 4 000 betogers (volgens de organisatoren). Bij de laatste Vlaams-nationalistische betoging (september 2010) was de opkomst nog kleiner, met volgens de organisatoren een duizendtal deelnemers. Voor een betoging waar twee maanden lang voor gemobiliseerd is! Nog niet wijzer geworden, gaat Voorpost op 27 maart opnieuw betogen. Waar precies wordt nog niet verteld. Voorlopig houdt men het op: “in een gebied dat nu tot Wallonië behoort maar nog niet zo lang geleden van ons was”. Maar de datum van 27 maart, die mogen de ‘echte Vlamingen’ alvast in hun agenda noteren. Wedden dat men de opkomst een ‘succes’ gaat noemen, al zal het maar een fractie zijn van het aantal Vlaamse betogers vorige zondag waar men nu zo geringschattend over doet?

 

Overigens wordt ook het ‘argument’ van stal gehaald dat het aantal betogers in het niets verdwijnt tegenover de “bijna 1,8 miljoen Vlamingen of 44 % van de Vlaamse kiezers (Vlaams Belang + N-VA)” die stemden voor “verregaande of volledige Vlaamse autonomie”. De stemmen voor het VB (491.457 op de Senaatslijst) worden hier iets te gemakkelijk samengeteld met die van de N-VA (1 268 780 op diezelfde Senaatslijst, oftewel 2,6 keer zoveel als het aantal VB-stemmen). Ten tweede: als men het aantal betogers gaat afmeten tegenover het aantal niet-betogers en/of kiezers… dan vervalt men in de argumenten van het establishment (“400 000 betogers tegen de raketten op 23 oktober 1985, maar 9,6 miljoen Belgen hebben niet betoogd tegen de plaatsing van raketten in België”). Jaja. Dat Bart De Wever, Ben ‘Laden’ Weyts en Johan Sauwens meer belang hechten aan de verkiezingsuitslag dan aan signalen vanuit acties... Dat verbaast niet. Als het het VB goed uitkomt, vervalt het VB echter evengoed in de retoriek van het establishment.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, vb, n-va, voorpost, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

29-12-10

MUSIC FOR LIVE: ZEUREN OF STEUNEN?

Bij de Music For Live-actie vorige week (foto 1) werd het recordbedrag van 5 020 747 euro verzameld voor de aidsweeskinderen in Afrika. En niet alleen werd er meer geld verzameld, belangrijker nog is dat er in Vlaanderen veel meer acties opgezet werden voor Music For Live dan voorgaande jaren. Iedereen blij met zoveel edelmoedigheid van de Vlamingen? Toch niet. In ’t Pallieterke wordt deze week geklaagd over “het dubieuze circus van liefdadigheid”.

 

Men zegt bij ’t Pallieterke de opbrengst voor de aidswezen “van harte te gunnen”, maar daarna wordt geklaagd en gezaagd in de beste (?) Vlaams-nationalistische traditie. Over een reclamestunt voor Studio Brussel als “een liefdadigheidsactie te ensceneren”, over het “onderbroekenniveau” van de presentatoren, over het “BV-circus waar mediafiguren en politici elkaar vertrappelen om zich op de voorgrond te hijsen”… Over het slotconcert van dEUS is de opinie van ’t Pallieterke: “In februari komt namelijk hun nieuwe cd uit, en dit was gewoon de ideale gelegenheid om promotie te voeren.” Alsof dEUS Music For Life nodig heeft om een cd te promoten die over twee maanden uitkomt, en alsof Studio Brussel een betere afsluiter had kunnen bedenken dat het Antwerpse dEUS op de Antwerpse Groenplaats. Volgens ’t Pallieterke kregen we tijdens de actie maar weinig te horen over de problematiek van de aids-kinderen. “De kerstsfeer daar bovenop maakt mensen week en onnozel. Het is alsof de schakelaar van ons kritisch denkvermogen is afgezet, en de Glühweindampen tot een collectieve verdwazing leiden die als ‘samenhorigheid’ wordt uitgelegd.” Na nog een hele kolom de politici door de mangel gehaald te hebben (de N-VA’ers die zich per opbod verkochten om samen een frietje te gaan eten, Antwerps burgemeester Patrick Janssens en Vlaams minister-president Kris Peeters), is het besluit: “Enfin, het is voorbij, ik voel me opgelucht als een kalkoen die Kerstmis heeft overleefd.”

 

Er kan gerust wel kritiek geuit worden op Music For Life, maar dan diepgaander dan over het aantal minuten dat de aidswezen in beeld gebracht werden. Over de nood aan structurele hulp voor het Zuiden bijvoorbeeld, over hoe ontwikkelingssamenwerking georganiseerd wordt… tot over het format van de actie zelve waarbij het geld van allochtonen aanvaard werd, maar hun muziek niet. Over dat laatste heeft ’t Pallieterke het uiteraard niet. ’t Pallieterke merkt terecht op dat “politiek zich eigenlijk primair moet bezig houden met goed bestuur en billijkheid die de liefdadigheid overstijgt”, maar tegenover de warmte die Vlaanderen vorige week uitstraalde, plaatst ’t Pallieterke vooral gezeur. Filip Dewinter twitterde: “Music voor Life-opbrengst gaat naar Aids-weeskinderen in Afrika. Mooi en goed initiatief maar volgende keer opbrengst voor armoede bij ons?” Dat is al positiever dan zijn cameraman  Bert Deckers die maatregelen vroeg tegen de actie van het VNJ-Antwerpen voor Music For Live. Maar toch. Voor Dewinter beperkt hulp aan Afrika zich blijkbaar best tot het schenken van een verkleurd T-shirt van het VB. En voor het Eigen Volk zijn nationalisten zelf al niet echt gul: de S.O.S. Solidariteit-actie van Radio Rapaille bracht slechts 1 200 euro bijeen voor hulp aan het Eigen Volk in Vlaanderen en Nederland.

 

De VNJ-actie – doodgezwegen in ’t Pallieterke en andere Vlaams-nationalistische publicaties – ging overigens wel degelijk door. Het halen van kranten, radio en televisie – in het kader van de ‘twaalf werken’ die de VNJ’ers dezer dagen moeten volbrengen – liep mis door het overaanbod van acties die de vorige weken georganiseerd werden voor Music For Life. Maar de VNJ’ers hebben vorige week woensdag hun voettocht vanuit Kontich naar Antwerpen volbracht. Gouwleider Koen Van Boghout legde de tocht zelfs in korte broek af (foto 2). Het verzamelde geld werd in de gleuf aan het Glazen Huis gestoken. Het vergaarde bedrag is niet bekendgemaakt, maar dat is niet belangrijk. Het is het gebaar dat telt. Gefeliciteerd. Kranten, radio en televisie werden er niet mee gehaald, maar als de jury een beetje mild is, wordt de vermelding van de actie op de blog van het Anti-Fascistisch Front (AFF) toch gerekend als één goed werk.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, vnj, dewinter, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

27-12-10

MAROKKAANSE EIGENAAR VAN HISTORISCH ‘VLAAMS HUIS’

Rubenshof-1.jpgRubenshof-2.jpgVerona.jpgEen ongeluk komt nooit alleen. Nog maar pas heeft Studio Brussel (StuBru) de Antwerpse Groenplaats bezet met een Glazen Huis om geld in te zamelen voor aidsweeskinderen in Afrika. En dat met ons belastingsgeld! En terwijl er nog zoveel armoede is bij ons eigen volk! Op de Groenplaats is daarenboven de uitbating van het van oudsher ‘Vlaams huis’ Rubenshof overgenomen door een Marokkaan! In het jongste nummer van het Voorpost-blad Revolte doet een oud-Oostfronter zijn beklag.

 

Elke eerste zondag van de maand komen in Antwerpen oud-Oostfronters bijeen. Waar ze bijeenkomen, staat niet in het Voorpost-artikel. Maar het is bekend dat het VB-secretariaat in de Van Maerlantstraat in Antwerpen haar deuren openstelt voor die Oostfronters. Allemaal oude knarren nu. De jongsten zijn een eind de zeventig, de oudsten zijn diep in de tachtig tot begin negentig jaar oud. Voorpost’ers ‘doen’ de toog bij deze bijeenkomsten. Op de bijeenkomst van zondag 1 augustus werd verteld dat het Rubenshof (foto 1) overgenomen is door… een Marokkaan. “We zijn al wel wat gewoon in Antwerpen, maar ik geef toe dat was even slikken”, schrijft ene Jonathan (niet Jonathan Littell). “Het Rubenshof is nooit zo maar een café-restaurant geweest. Het was altijd nauw verbonden met de Vlaamse beweging. Op het gelijkvloers, ingericht naar wat men noemt ‘Vlaams decor’, vindt men onder meer enkele prachtige glasramen met de koppen van Bruno De Winter, die in 1945, in volle repressieperiode, het satirisch weekblad ’t Pallieterke oprichtte (foto 2) en Willem Elschot, schrijver-dichter die onder andere in 1947 het pakkend gedicht Borms schreef.” 

 

“In het stijlvolle zaaltje op de eerste verdieping zijn vast honderden vergaderingen, debatten en voordrachten doorgegaan georganiseerd door allerlei Vlaamse partijen, verenigingen en actiegroepen. (…) Het kan en zal best een ‘brave’ Marokkaan zijn, ik ben er van overtuigd dat hij geen enkele voeling heeft met de Vlaamse beweging, laat staan met ’t Pallieterke.” Ook de jongste jaren is Rubenshof nog gebruikt door verenigingen uit de Vlaamse beweging en/of gesteund door het VB. Zo hield het Vlaams Comité van Ex-moslims er voordrachten, kwam Jong VLOTT er bijeen, hield het NSV er een activiteit om haar Boetefonds te financieren, stelden de Vlaams Belang Jongeren er de Fransen van Alsace d’Abord voor… Anderzijds is café-restaurant Rubenshof met Ben Laiffaoui als zaakvoerder een Vlaamse zaak gebleven zoals ze was: met het ‘Vlaams decor’ van de zaak zoals weleer, Vlaamse bediening, Vlaamse kost op de menukaart… Wat is dan het probleem?

 

Jaren geleden overviel de opsteller van het Voorpost-artikel al “hetzelfde onbehaaglijk gevoel” bij de sluiting van het Scheldehof. Het Scheldehof is nu het drukbeklante Italiaanse restaurant Verona geworden (foto 3). “Meer nog dan het Rubenshof was het Scheldehof een echt Vlaams huis. Een warm nest en een echte thuis voor al wie actief was in de Vlaamse beweging. Zeker voor de ‘radicalen’ van VMO en Voorpost. (Het Rubenshof was overigens ook één van de stekken van de Vlaamse Militanten Orde, nvdr.) De uitbaters Liza en Jaak ontfermden zich als een echte vader en moeder over militanten die in de problemen zaten op hun werk, thuis, in de beweging enz. In 1976 organiseerde Voorpost er, enkele maanden na zijn oprichting in maart 1976 zijn eerste Radicale Sporenherdenking voor een vijftigtal toehoorders. Nu is het de zoveelste ergerlijke pizzazaak op de Oude Koornmarkt.” Waarschijnlijk kon de Oostfronter het niet over zijn hart krijgen om er eens te gaan eten. Wij aten er alleszins heerlijk.

 

Het Voorpost-artikel besluit voorspelbaar: “Met veel spijt en heel wat herinneringen hebben we ze in de loop der jaren zien verdwijnen, de talrijke Vlaamse huizen in Antwerpen en elders: het Scheldehof, de Peter Benoit, den Tyrol, de Piet Pot, de Vlaamse Club en zo vele andere. En nu het Rubenshof. Het zal wel niet politiek correct zijn, maar ik geef toe: wanneer ik dan verneem dat dergelijk nauw met de Vlaamse beweging verbonden horecazaken dan nog in handen komen van Marokkanen of andere buitenlanders, maakt dat mijn zondag niet echt vrolijk.” De auteur van het artikel vindt het een reden te meer om zich “te blijven inzetten voor het ‘eigen volk eerst’!” En toen dronk hij waarschijnlijk nog een pint Vlaamsche Leeuw

 

Overigens is ook het laatste ‘Vlaams huis’ in Antwerpen, café De Leeuw van Vlaanderen aan de Jezuïetenrui, dezer dagen dicht. Vanaf 3 januari zou echter 'den Ivo' (Ivo Collier, die het café jarenlang uitbaatte, nvdr.) terug achter de toog staan.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, voorpost, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

13-11-10

VBJ: WEINIG WAARDERING VAN VB-LEESPUBLIEK

Als gevolg van de alsmaar slechtere verkiezingsuitslagen van het Vlaams Belang (VB) moet er bij het VB bespaard worden. En dus ook bij de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). De jaarlijkse ‘zomeruniversiteit’ in het buitenland werd dit jaar vervangen door een verblijf in de Voerstreek; de VBJ-bladen werden opgedoekt en vervangen door een insert bij het vernieuwde Vlaams Belang Magazine. Maar wat blijkt nu?

 

Het Vlaams Belang Magazine hield een enquête over het nieuwe formaat van het blad, de oude en de nieuwe rubrieken… en op de Zweedse puzzel na blijkt het katern van de Vlaams Belang Jongeren het minst gewaardeerd te worden door de meer dan vierhonderd mensen die meewerkten aan de enquête. ’t Is dat we zelf geen enquêteformulier invulden, anders zou de VBJ-bijlage er beter uit zijn gekomen. Waar anders zouden we immers verhalen kunnen lezen met titels als VBJ Antwerpen zet nieuw werkjaar ‘fantastisch fout’ in?

 

“Eind september organiseerde VBJ Antwerpen zijn eerste ‘Fantastisch Foute Fuif’ in Ekeren”, zo lezen we in het VBJ-katern in het november-nummer van het Vlaams Belang Magazine. “Niet minder dan zo’n 250 feestvierders haalden hun ‘foutste’ outfit uit de kast en zakten af richting feestgedruis. Daar konden ze genieten van de meest foute muziek van de afgelopen decennia. Clowns, rappers, duivels, discokoningen en -koninginnen, een eeneiige tweeling verkleed als mekaar en Ushi passeerden de revue. Ook Filip Dewinter feestte mee. Het feestje duurde tot in de late (lees: vroege) uurtjes. De boog kan immers niet altijd gespannen staan…”

 

We hebben foto’s gezien van die verschrikkelijk ‘Foute Fuif’, maar die zullen we u maar besparen. Filip Dewinter en zijn echtgenote waren er ook. Ze hadden het niet nodig gevonden zich voor de gelegenheid te verkleden. Als ze gewoon doen al Fout genoeg? We wachten nu met spanning het volgend nummer van het Vlaams Belang Magazine af, met hopelijk een verslag van de halloweentocht van het VBJ-Antwerpen. In de bossen van Berendrecht, in het noorden van Antwerpen. Een en ander liep naar verluidt behoorlijk fout omdat snoodaards in het midden van het bos aanwijzingen voor de route veranderd en verwijderd hadden. Ze durven nogal tegenwoordig!

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vbj, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

24-10-10

KVHV-GENT WIL VERVROUWELIJKEN

We wezen er gisteren op dat Antwerpse afdeling van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) een vrouwelijke hoofdredacteur kreeg voor haar blad Tegenstroom: E. A., dochter van…

 

De collega’s in Gent hopen hun rangen ook te kunnen vervrouwelijken. Dat blijkt uit twee recente affiches. Op de eerste affiche zien we een meisje, een seuteke, dat drank aan het klaar zetten is voor de commilitones. Wie zich als vrouw aangesproken voelt door dit beeld, is zeker welkom bij het KVHV-Gent. Drie dagen later verscheen echter ook de affiche voor een champagnefuif van het KVHV-Gent, en deze keer heeft men blijkbaar heel andere verwachtingen van het type meisjes en de activiteiten waarmee die zich verdienstelijk kunnen maken bij het KVHV-Gent. Twee tegenstrijdige beelden, het is niet het beste idee voor een recruteringscampagne.

 

Een geluk bij een ongeluk is dat de concurrentie van KASPER (“Diets & Katholiek!”, "Zonder marginale uitspattingen.", "Academisch, elitevormend project.") niet echt het boeiendste filmpje gemaakt heeft voor haar recruteringscampagne.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kvhv, vb-vrienden, kasper, gent |  Facebook | | |  Print

24-09-10

VLAAMSE NIJD EN WAALSE HUMOR

Aanstaande zondag 26 september worden in Sint-Truiden Waalse Feesten ingericht. Limburg heeft trouwens al lang een band met Wallonië, en meer in het bijzonder de provincie Luik. Limburg behoorde tot het Prinsbisdom Luik, en ontelbare Limburgers verdienden hun kost in de Luikse staalindustrie. Dat de Sint-Truidense burgemeester Ludwig Vandenhove lid is van B-plus helpt natuurlijk ook om de Waalse Feesten in Sint-Truiden georganiseerd te krijgen.

Maar er zijn er altijd die de pret willen bederven. Voorpost heeft aangekondigd de receptie bij de Waalse Feesten in Sint-Truiden te verstoren. Met “toeters, blazers, fluitjes, deksels, trompetten en al wat lawaai maakt” willen ze de receptie “enigszins opvrolijken”. Over vuvuzela’s wordt niet gerept. Volgens een persmededeling van Voorpost zijn Waalse feesten "op Vlaams grondgebied (...) een provocatie van jewelste." Even later herhaalt Voorpost nog eens dat dit "je reinste provocatie" is, en meldt de club van Luc Vermeulen (foto 1) dat Voorpost niet zal nalaten "op deze provocatie in te gaan". Voorpost heeft blijkbaar weinig nodig om zich geprovoceerd te voelen. Vervoer vanuit de traditionele vertrekpla(a)ts(en) voor Voorpost-manifestaties is geregeld. In 2008 voerde Voorpost al eens actie bij de Waalse Feesten in Sint-Truiden. Zonder vooraf het plaatselijk VB-bestuur in te lichten, wat kwaad bloed zette bij toenmalig VB-fractieleidster in de Sint-Truidense gemeenteraad Marleen Govaerts.

We ontkennen niemand het recht om fier te zijn op Vlaanderen, maar fierheid halen uit het verstoren van Waals Feesten in Vlaanderen is zielig. In Sint-Truiden laten ze het echter niet aan hun hart komen. De Waalse Feesten worden daar afgesloten met het Eerste Waals Humorfestival in Vlaanderen. Waar naast Bert Kruismans, de Waalse humoristen Les Frères Taloche, Alex Vizorek en Stefan Cuvelier – in het Nederlands – zullen optreden. Het is niet de grootste zaal van cultureel centrum de Bogaard die men daarvoor gereserveerd heeft, maar het is snel zijn om nog aan een toegangskaart te geraken.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost, vb-vrienden, wallonië, limburg |  Facebook | | |  Print

23-09-10

NSV AANVAARDT DISCRIMINERENDE VOORWAARDEN VAN SHARIA4BELGIUM

“Voor onze partij is het absoluut onaanvaardbaar dat dergelijke fundamentalisten hier ongestoord hun haatproza kunnen verspreiden. De overheid moet veel strenger optreden”, fulmineerde het Vlaams Belang nog in mei dit jaar tegen Sharia4Belgium. En nu wil Filip Dewinter tot tweemaal toe in debat gaan met Sharia4Belgium-woordvoerder Abu Imran, en is het VB verontwaardigd dat de universiteiten van Gent en Antwerpen daarvoor geen lokaal ter beschikking stellen. Wie begrijpt die mannen nog?

Aanvankelijk zou de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) enkel een debat organiseren tussen Filip Dewinter (artiestennaam voor Philip Dewinter) en Abu Imran (artiestennaam voor Fouad Belkacem) aan de Gentse universiteit (foto 1). Daar is nog een debat bij gekomen aan de Antwerpse universiteit (foto 2), al werd bij de organisatie ervan er meteen rekening mee gehouden dat wel eens naar een andere locatie zou moeten uitgeweken worden. “De weigering (een universiteitslokaal hiervoor ter beschikking te stellen, nvdr.) heeft niks met een standpunt te maken”, zegt de Antwerpse rector Alain Verschoren. “We willen gewoon niet dat er in onze lokalen een oorlogje wordt gevoerd. We hebben op dat vlak slechte ervaringen met bijeenkomsten van het NSV. Daarnaast is er ook de ervaring met Sharia4Belgium bij de lezing van Benno Barnard enkele maanden geleden.” De Antwerpse rector wil op 6 oktober, de voorziene datum van het 'groot islamdebat' in Antwerpen, gelijkaardige taferelen vermijden. “Het klimaat is nu niet sereen genoeg om een dergelijk debat rustig te laten verlopen”, zegt Verschoren. “Als het wat kalmer wordt, dan zullen we een nieuwe aanvraag in alle openheid opnieuw bekijken. Ik sluit niet uit dat het op een ander moment wel mogelijk wordt.” Aan de Gentse universiteit is het debat tussen Filip Dewinter en Abu Imran voorzien voor 4 oktober. Het NSV legt zich niet neer bij de weigering een universiteitslokaal ter beschikking te stellen voor hun debat en trekt daarvoor naar de Raad van State.

Voor ons mogen Filip Dewinter en Abu Imran gerust met elkaar in debat gaan. Of dat in een universiteitslokaal moet, is natuurlijk nog wat anders. De verwachting is niet dat de confrontatie Dewinter - Imran tot een hoogstaand debat zal leiden. Maar laat ze gerust in een achterzaaltje met elkaar debatteren, liefst honderd en meer dagen lang. Dan stichten ze intussen geen ander kwaad. Alhoewel. Wat kan het doel zijn van het debat dat het NSV wil inrichten? De collega’s van Blokbuster schrijven: “Het doel van een ‘debat’ tussen Dewinter en Abu Imran van Sharia4Belgium is uiteraard om publiciteit te krijgen en meteen alle moslims over eenzelfde kam te scheren als Sharia4Belgium.” Dat klopt. Maar intussen wordt ook duidelijk dat het NSV en VB uit zijn op een nieuwe rel, en daarvoor een discriminatie vanwege Sharia4Belgium slikken. Het Laatste Nieuws meldde gisteren in een klein berichtje dat één van de voorwaarden van Sharia4Belgium om deel te nemen aan het debat is “dat er geen Joden of afvallige moslims aan deelnemen”. Hallo? NSV en VB aanvaarden die eis? Blijkbaar wél. Het Laatste Nieuws meldde ook dat het Vlaams Comité voor Ex-moslims dreigt met een koranverbranding als het door het NSV georganiseerde debat met de moslimextremisten van Sharia4Belgium doorgaat. En wie is de belangrijkste steunverlener van het Vlaams Comité voor Ex-moslims van Peter Velle? Het VB. Op wiens website zijn de rapporten van dat Comité integraal en eerst te lezen? Bij Filip Dewinter.

Het is duidelijk dat een debat tussen Dewinter en Imran geen meerwaarde zal opleveren, alleen extremistische standpunten die zich nog zullen verharden. Met als ‘surplus’ een provocatie uitgelokt door kringen dicht bij het VB.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, nsv, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

20-09-10

SAMEN TEGEN DE BINNENLANDSE VIJAND, MAAR...

“Ik zie dat bepaalde mensen met hun tong zo diep in de zionistische reet zitten dat ze ondertussen de ribbenkast van binnen kunnen schoonlikken.” “Dat zo’n kwallen nog durven buiten komen, zal ik nooit begrijpen.” “Het VB is een neo-liberale partij geworden tot en met. Van de partij die wijlen Karel Dillen stichtte blijft niks meer over. Als je niet pro-joods bent of liberaal, kom je niet meer aan de bak in de partij.” Ja, de VB’ers waren de voorbije week weer eens lief voor elkaar. Aanleiding was een pagina uit Ons Verbond, blad van het KVHV-Gent, vorige donderdag door VB-volksvertegenwoordiger Tanguy Veys op Facebook gepost. Pagina met een artikel waarin zwaar werd uitgehaald naar Tanguy Veys.

In het KVHV-artikel wordt verwezen naar een pro-Israëldemonstratie op 6 juni 2010 in Brussel. “Onder de manifestanten, in volle eindsprint naar de belangrijke verkiezingen van juni toe, vinden we beroepspoliticus Tanguy Veys, derde op de lijst van het Vlaams Belang in Oost-Vlaanderen en een week later nipt verkozen Kamerlid. Terwijl militanten van die partij markten afschuimden, uitgerukte verkiezingsborden herstelden en kilometers liepen om pamfletten te bussen, vond de man op de één of andere manier tijd om zich te verplaatsen naar Brussel, een overwegend Franstalige manifestatie met buitenlandse en Belgische vlaggen bij te wonen omwille van een thema dat in de verste verte niets met de belangen van Vlaanderen te maken heeft. Nochtans heeft de man geen familieleden in Israël (…). We zouden in steden als Antwerpen of Brussel met grote joodse en Arabische gemeenschappen kunnen begrijpen dat bepaalde politici die gevoeligheid electoraal zouden willen verzilveren. Tegelijkertijd rijzen echter paradoxen. Nationaliteit moet volgens Vlaams Belang verbonden zijn met burgerschap. Dat betekent zich assimileren, en uw lot verbinden aan het onze, de oude cultuur loslaten en de onze overnemen. Een VB-politicus die precies stemmen wil ronselen vanuit de veronderstelling dat men zijn lot niet met het onze verbonden heeft, dat is toch wel zeer eigenaardig.”

“Ten tweede verweet Filip Dewinter de AEL indertijd een Joods-Palestijns conflict te willen importeren in onze straten. Hij heeft daar overigens overschot van gelijk in. Enkele jaren verder neemt zijn partijgenoot deel aan een manifestatie die precies dat als bedoeling heeft. (…) Ten derde, electoraal stelt de joodse gemeenschap weinig voor. Om ter ridicuulste antisemitische theorieën hebben het graag over een wereldwijde joodse lobby met disproportionele macht. Wat beweegt een kandidaat bij verkiezingen om zijn tijd te steken in electoraal niet-lonende acties? Dat vertrekt ofwel van een irrationeel, blind en karikaturaal filosemitisme ofwel gaat dat precies uit van de veronderstelling dat deze ridicule complottheorieën juist zijn. In beide gevallen kunnen we ernstig twijfelen aan ’s mans oordeelkundige bekwaamheid, politiek talent en algemene intelligentie. (…) De kiezer was duidelijk. De man behaalde 1 080 voorkeurstemmen in zijn thuisstad Gent, wat in de tweede electorale markt in Vlaanderen met 178 000 kiesgerechtigden toch een prestatie te noemen is. Met 5 381 stemmen in de ganse provincie resulteerde dat in het minste resultaat van alle Oost-Vlaamse verkozenen. Ook binnen zijn eigen lijst wordt hij geklopt door bijvoorbeeld Steve Herman die relatief en absoluut, zowel in zijn Aalsterse thuismarkt (die de helft is van Gent) als over de ganse provincie, meer stemmen haalde.”

“Dankzij de particratische correctiemechanismen, waardoor de lijststem verdeeld wordt naargelang de positie die de partijbonzen u op de lijst geven, werd de plaats in het pluche toch verzekerd. ‘Ik heb alles aan de partij te danken’ is een letterlijk citaat van de man over zijn mandaat. Door partijpolitieke zetbazen in een volksvertegenwoordigend orgaan zetelen en belangen dienen die de Vlaamse niet zijn. Deze democratische paradox is misschien de grootste van al.” Gisteren liepen alle hier geciteerde VB’ers broederlijk in dezelfde wandeltocht “dwars door Wezembeek-Oppem”. Samen tegen de binnenlandse vijand, maar dat wil niet zeggen dat men het over alles eens is. (Rechts op de foto, verscholen achter een andere pro-Israëlmanifestant: Tanguy Veys)

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veys, israël, internationaal, kvhv, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

09-09-10

GEZONDE KOST

Yves Pernet (Voorpost en RechtsActueel) reageerde op ons halal-artikel voorbije dinsdag met: Quick-halal: AFF geeft solidaristen gelijk. De vreugde om het ‘gelijk’ moet groot geweest zijn. Yves Pernet postte zijn reactie al in dezelfde nacht als ons artikel online ging. Maar Yves Pernet vergist zich.

Onze kritiek op het kapitalisme haalden wij niet “mits de nodige vertraging” bij solidaristen, maar stond al in de beginselverklaring van het Anti-Fascistisch Front (AFF) gepubliceerd in 1974. Yves Pernet was toen nog niet geboren. En het zijn ook niet Pernets helden zoals Joris Van Severen die ons inspireerden. Yves Pernet pleit voor “de herwaardering van onze eigen culturele tradities”, maar heeft “geen nood aan een socialistisch avontuur of aan de sociaal-democratie, die uiteindelijk toch verzandt in een links-liberaal verhaal over multiculturaliteit en andere onzin.” Iemand moet Yves Pernet eens het boekje Koken met Steve cadeau doen, sociaal-democraten hebben wel degelijk oog voor “lekker Vlaams” eten.

We zouden er niet op terug zijn gekomen, hadden de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) gisteren niet een actie gevoerd waarbij ze – fijnzinnig als altijd – in een aantal warenhuizen gedroogde varkensneuzen legden tussen de halalproducten. “De verkoop van halal vergroot het onderscheid tussen moslims en niet-moslims, wat de integratie allesbehalve ten goede komt”, schrijft het VBJ.  Het VBJ dat pleit voor de integratie van moslims, wie had dat ooit gedacht? Als ze consequent zijn organiseren de VBJ’ers binnenkort ook een actie tegen het koosjer eten dat in de Delhaize aan de Plantin-Moretuslei in Antwerpen wordt aangeboden. Of wil het VBJ niet dat ook de orthodoxe joden zich in de Vlaamse samenleving integreren?

Foto’s: 1. Gezonde kost bij Voorpost. De stukjes tomaat in de vorm van een Odal-runeteken. 2. VBJ-actie gisteren.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vbj, voorpost, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

03-09-10

UITBATER IJZERHOEVE HOUDT WOORD: GEEN VOORPOST MEER

Traditioneel wordt aan de vooravond van de IJzerwake door Voorpost een ‘kameraadschapsavond’ in camping IJzerhoeve in Diksmuide ingericht. Even traditioneel strijken dan ook een aantal Blood and Honour’ers neer op de camping, zoals ze er ook zijn bij duistere muziekfestivals als het A.V.V.-Fest. Ook al op de IJzerhoeve. Na de zoveelste vechtpartij tussen Blood and Honour’ers van concurrerende groepen was vorig jaar de maat vol voor de uitbater van de IJzerhoeve Peter Ingelaere.

Ik heb er niks dan miserie mee. Het is genoeg voor mij”, zei Peter Ingelaere. Hij zou geen A.V.V-Fest meer toelaten, geen ‘Keltische huwelijken’ meer (het excuus waarmee Blood and Honour Vlaanderen het terrein had gehuurd voor een concert op 18 oktober 2008). Het derde A.V.V.-Fest, eind deze maand, wordt alleszins niet meer aangekondigd met de IJzerhoeve als locatie. Waar het dan wel plaatsvindt, wordt nog stil gehouden. De kans is groot dat een zaal- en/of terreineigenaar raar gaat opkijken. Met Voorpost hadden ze bij de IJzerhoeve geen last, maar Voorpost zou delen in de klappen. En zo geschiedde. De Voorpost’ers die daags tevoren de weide in orde brachten voor de IJzerwake in Steenstrate moesten een andere bivakplaats opzoeken; voor de ‘kameraadschapsavond’ moest eveneens een andere zaal gezocht worden. Het werd overigens een ‘bonte avond’, in alle betekenissen die men eraan kan geven. Zowel qua liederen die gezongen werden onder leiding van Frederik Pas, beter bekend als VB-huiscartoonist Fré. Als qua samenstelling van het publiek, met zowel oudere sympathisanten, als jongere en oude Voorpost’ers, en minderjarigen die we omwille van de wet op de bescherming van… maar niet met naam zullen vernoemen.

's Anderendaags rinkelde de wekker al om 6 uur voor de Voorpost’ers. Om 8.30 uur verzamelden een vijftigtal Voorpost’ers op de IJzerwakeweide in Steenstrate om de nodige instructies te krijgen. Voorpost: “De zenuwen stonden enigszins gespannen want men verwachte een tegenactie vanwege anarchisten uit Luik. In de loop van de ochtend kregen we dan melding van het feit dat enkele tientallen anarchisten inderdaad vanuit Luik vertrokken waren richting Steenstrate. De nodige maatregelen en voorzorgen werden genomen, ploegen werden ingedeeld, verkenners werden uitgestuurd, niets werd aan het toeval overgelaten. De Voorpost-militanten stonden klaar om de anarchisten warm te onthalen. Maar het was ons niet gegund. De anarchisten werden te Ieper, per auto onderweg naar Steenstrate, onderschept door de politionele diensten.” Goed dat er politie was: dat de anarchisten hun matrakken en boksbeugels niet boven konden halen, en dat Voorpost de anarchisten niet kon ‘onthalen’. Zowel op Radio Rapaille als op de Voorpost-website bedankte Voorpost-actieleider Luc Vermeulen uitdrukkelijk een “zeer sterke ploeg Nederlandse Voorpostkameraden die heel wat afgezwoegd hebben.” Nederlanders hebben altijd wel rondgezworven op de IJzerwake, maar we kunnen ons niet herinneren dat ze ooit zo belangrijk waren voor het zetten van het podium, de tafels en stoeltjes, de nadarafsluitingen en de toiletten.

Foto 1: De ‘kameraadschapsavond’. Foto 2: Yves Pernet en de Nederlander Paul Peters aan de bedelstaf op de IJzerwake.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb-vrienden, ijzerwake, voorpost |  Facebook | | |  Print

30-08-10

RECHTSACTUEEL KAN EIGEN AMBITIES NIET WAARMAKEN

RechtsActueel.jpgVNV-vlag.JPG

Ruim drie maanden na de lancering van RechtsActueel wordt de indruk nog sterker dan hij al was: het rechtse alternatief voor de ‘linkse’ berichtgeving op het internet RechtsActueel kan haar eigen ambities niet waarmaken. Spilfiguren van RechtsActueel zijn Yves Pernet (Voorpost) en Bert Deckers (VB-personeelslid).

 

Yves Pernet die verslag uitbrengt van de jaarlijkse herdenking van Oostfronters in Stekene, waar Pernet als Voorpost-militant toch was. Yves Pernet die een artikel op zijn persoonlijke blog over de plots roder-dan-rood Bert Anciaux overneemt op RechtsActueel… En anders is er wel ‘Charles de Dille’ die op RechtsActueel krek dezelfde mening verkondigt als Yves Pernet op zijn blog. Pernet nadat Siegfried Bracke overstapte naar de N-VA: “Stem Vlaams-nationaal en maak de keuze tussen de twee partijen (VB en N-VA, red.) volgens uw geweten. Wie niet gaat stemmen, maakt zich schuldig aan plichtsverzuim. Dit kan een verkiezing zijn waar de Belgische structuur een slag zal incasseren die ze niet zal overleven. Maar stem niet op een logebroeder!” En ‘Charles de Dille’ op RechtsActueel: “Rechts Actueel roept op om te stemmen voor de ‘V’-partijen Vlaams Belang en N-VA, maar vraagt toch om enige consequentie en gezonde verstand te laten primeren boven hypes en plat populisme. (...) Wij roepen dan ook in de eerste plaats op om te stemmen voor Vlaams-nationalistische kandidaten en niet voor logebroeders als Siegfried Bracke.” Zoek de zeven verschillen!

 

Wat dan weer vooral aan Bert Deckers doet denken, is het logo van RechtsActueel. Het kan natuurlijk puur toeval zijn, maar Deckers kennend zou dat eerder verbazen. In het logo van RechtsActueel is immers een opvallende blauwe driehoek op een oranje achtergrond verwerkt (foto 1), en waar vinden we nog zo’n opvallende blauwe driehoek bij een oranje hoofdkleur? Bij het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV, foto 2), Vlaams-nationalistische partij die tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de nazi’s. De driehoek in de VNV-vlag stond voor de drie grote rivieren van de Nederlanden: de Schelde, de Maas en de Rijn. De cirkel stond voor de eenheid van de Lage Landen. De hereniging van Vlaanderen en Nederland die niet toevallig de natte droom is van Yves Pernet. Dat daarvoor teruggegrepen wordt naar symboliek uit de collaboratie met de nazi-bezetter? Alvast Bert Deckers maalt er niet om. Om zijn nieuwjaarswensen voor 2009 over te brengen pakte Bert Deckers uit met een nieuwjaarskaartje waarop Joris Van Severen stond, nog een aangebrande figuur. Bij het VB verzorgt Bert Deckers de lay out van een aantal publicaties. Hij is best in staat het logo van RechtsActueel te ontwerpen. Het is daarenboven op naam van Bert Deckers en zijn bedrijfje Propaflandria dat de RechtsActueel-website geregistreerd is.

 

Na Kris en Yves van Man bijt hond, Bert en Yves van RechtsActueel. Alleen geven zij een veel minder volledig en genuanceerd beeld van Rechts in Vlaanderen dan de Man bijt hond-ploeg Vlaanderen in beeld brengt. In de rubriek Uitgevraagd was tweeënhalf maand lang het enige vraaggesprek een babbel met Gerolf Annemans. Als een verslag van een Voorpost-activiteit wordt gegeven, wordt het artikel van de Voorpost-website overgenomen. Het is van het faillissement van de Volksgazet in 1978 geleden dat die stijl van journalistiek nog gehanteerd wordt. En ook bij de ‘vrije nieuwsgaring’ wordt met oogkleppen gewerkt. Als Bert Deckers bijvoorbeeld verslag uitbrengt van de eerste bijeenkomst van het EJA!-project verbasterd Deckers de naam van hoofdspreker (en Deckers’ actieve Facebook-vriend) Thierry Vanroy tot “Thierry VR”. Deckers verzwijgt in hetzelfde artikel ook aan wie hij het allerbeste toewenst met EJA!: mensen die op andere dagen actief zijn of waren bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), de Nationale Jeugd Nederland (NJN), No Surrender Crew, Blood and Honour Vlaanderen en Bloed-Bodem-Eer-Trouw (BBET). Naast de aanwezigheid van Tomas Boutens (BBET) kon niet gekeken worden, maar daar zwijgt Bert Deckers over op RechtsActueel. Als Thierry Vanroy daarentegen als N-SA’er bedenkingen schrijft over het Vlaams Belang, populisme en alternatieve politiek, en daarbij voorstellen doet richting Vlaams Belang, zwijgt RechtsActueel er in alle talen over.

 

De resultaten van overdenkingen en beschouwingen van de rechterkant van de Vlaamse Beweging (...) bundelen en zo voor een breed publiek toegankelijk te maken”, zoals het in de missieverklaring van RechtsActueel staat? Vergeet het. Men blijft netjes binnen de lijnen van het VB. RechtsActueel is de hobbyclub van een aantal Voorpost’ers (naast Yves Pernet bijvoorbeeld Sjors Remmerswaal en Wim De Winter) en enkele VB-personeelsleden (naast Bert Dimitri’ Deckers bijvoorbeeld Rob Verreycken en de al genoemde Wim De Winter – bij andere gelegenheden ook nog eens lijfwacht voor Filip Dewinter en Benno Barnard). RechtsActueel is ontstaan uit de frustratie dat “het internet (...) voor een groot deel in handen (is) van de linkerkant van het politieke spectrum, ongeacht het feit dat ze maatschappelijk en politiek steeds in belang krimpt.” RechtActueel staat echter – nog afgezien van de ideologische keuze – kwalitatief geenszins op hetzelfde niveau als Apache en De Wereld Morgen. 't Pallieterke zit in dezelfde ideologische hoek als RechtsActueel, maar is dan nog interessanter.

 

  • Update. Vannacht al nam een RechtsActueel-redacteur kennis van bovenstaand artikel. Om onze kritiek te pareren dat men het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) buiten beeld houdt, werd een paar uren later voor het eerst een artikel van de website van het N-SA overgenomen door RechtsActueel. Het artikel onder de kop Vlaanderen, een zigeunercamping? Neen, bedankt! komt wel voor 100 % overeen met wat men er bij het VB over denkt. Het is nu wachten op de overname of het becommentariëren van een N-SA-artikel waarin kritiek wordt geleverd op het VB, zoals over de islamofobie  van het VB.

00:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

25-08-10

MEER ZIT ER NIET IN

Hoeveel mensen waren er bij de IJzerwake dit jaar? Inschatten van het aantal deelnemers bij manifestaties is vaak een heikele kwestie. Organisatoren durven wel eens overdrijven. Politie durft de zaken daarentegen wel eens te onderschatten door bij betogingen bijvoorbeeld enkel te tellen hoeveel volk er bij de start is, terwijl het aantal betogers na de start nog flink kan aangroeien. 

 

“Was er meer volk dan vorig jaar?”, vraagt ’t Pallieterke zich deze week af. “Het leek bij het begin van de eucharistie niet zo, maar dan moesten de geuzen blijkbaar nog komen. En die zijn toch nog talrijk. Dus liep het nog aardig vol. Daarbij waren er meer stoelen voorzien, en de stoelen stonden ook wat verder. Wij houden het op evenveel als vorig jaar. Vijfduizend, zei Bruno Huygebaert op Radio 1. Huygebaert volgt ook economie op voor het radionieuws, dus hij zal wel kunnen tellen zeker? Wij geven hem het voordeel van de twijfel.”  IJzerwake-voorzitter Wim De Wit hield het in een radio-interview eveneens bij de 5 000 zoals vorig jaar.

 

Ook voor het overige bleef het bij de IJzerwake dit jaar (foto 1) hetzelfde als vorig jaar. Van de vernieuwing waar een paar ‘jongeren’ op gebroed hebben na de IJzerwake vorig jaar was geen spoor terug te vinden’t Pallieterke, en ook anderen, is het opgevallen hoe vriendelijk de pers is geworden voor de IJzerwake. “In de artikelen op voorhand geen grote foto’s met getatoeëerde en andere kortharige buitenbeentjes. Geen extreem-rechtse, geen Vlaams Belang-manifestatie…” Tevreden over de artikels vooraf, maar tijdens de IJzerwake dit jaar werd toch alweer een “kortharig buitenbeentje” met een Blood and Honour-T-shirt gefotografeerd (foto 2). Dat is toch maar alleen omdat die wel degelijk was binnengelaten bij de IJzerwake.

 

Waarom was de pers dit jaar zo vriendelijk? ’t Pallieterke: “Zondagmorgen een interview met Wim de Wit op Radio 1. De interviewer, Koen Fillet, was zowaar vriendelijk. Tijdens het interview kwam de kat op de koord: de journalisten zien de IJzerwake als de radicale achterban van de N-VA.” Die journalisten vergissen zich. Aan de stiltes en het applaus tijdens de toespraken gemeten was er bij de IJzerwake eerder de achterban van het VB, en alleen die. Was vorig jaar de belangrijkste N-VA’er op het terrein een buiten Brussel onbekend kopstuk van de N-VA, zelfs die was er dit jaar niet. Zowat de hele VB-top was er wel, maar werd amper of niet gefotografeerd door de pers. Omdat het niet klopte met het beeld dat sommigen dit jaar hebben opgehangen van de IJzerwake? Of om de eenvoudige reden dat de VB’ers niet meer zoals vroeger in één groep bijeen stonden? Gelukkig werd Bruno Valkeniers geflankeerd door zijn zoon, of hij zou er soms helemaal alleen gestaan hebben.

 

Op naar de 8000 Wakebedevaarders in 2010!” schreef Bert Deckers (VB, RechtsActueel) tot slot van zijn verslag over de IJzerwake vorig jaar. Spijts de communautaire verkiezingsuitslag in juni en de lopende regeringsonderhandelingen bleef het aantal aanwezigen op de IJzerwake gelijk. Meer zit er niet in bij die zogenaamde “radicale achterban van de N-VA”. Daarenboven zijn vele aanwezigen al op hoge leeftijd. Tenzij je gedrild wordt in verenigingen zoals het VNJ, trekt de IJzerwake maar weinig jongeren aan.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ijzerwake, vb-vrienden, blood and honour |  Facebook | | |  Print

20-08-10

IJZERWAKE: DRIEMAAL VOOR DE PRIJS VAN ÉÉN

Aanstaande zondag wordt de negende IJzerwake ingericht. De zondag daarna is er de meer op vrede, vrijheid en verdraagzaamheid geïnspireerde IJzerbedevaart.

Het thema van de IJzerwake dit jaar is Vrij Vlaanderen, ons Europa! “Het ondoorzichtige kluwen dat het federale Belgie vanuit een unitaire staatsvorm tot de ‘federatie’ van vandaag heeft gebracht, bewijst elke dag zijn onkunde”, luidt het in de oproeptekst voor de IJzerwake dit jaar. “Elke vorm van goed bestuur is onmogelijk op het federale niveau. Premiers die niets doen dat ook maar op daadkrachtig regeren zou kunnen lijken, worden staatsmannen genoemd. Hun enige staatsmanschap bestaat er nochtans in het deksel op de overkokende Belgische pot te houden  en te doen alsof alles onder controle is. Wie of wat houdt Vlaanderen tegen om zijn lot in handen te nemen, en zijn eigen beleid te bepalen? Staatsvorming is de enige en duidelijke optie die naar een 'vrij Vlaanderen’ leidt. En ook naar een vrij Wallonië, dat maar eens bevrijd moet worden van zijn koudwatervrees, en de win-winsituatie van de eigen weg moet inzien. Als goede buren naar Europa om de notariële akte te laten bekrachtigen van de onafhankelijkheid!”

Tweede aandachtspunt is Europa “Is dit ons Europa? Een Europa van 19de eeuwse staten dat schoorvoetend en met lede ogen de historische volksgemeenschappen hun plaats onder de zon (niet altijd) gunt? Vlaanderen verdient het naast de Scandinavische landen te staan, naast de nieuwe staten als Tsjechie en Slovakije; net zoals Schotland en Catalonië dit verdienen. Is dit ons Europa? Een Europa dat niet de moed heeft om zijn moeizaam opgebouwde christelijk-humanistische beschaving te verdedigen en te beschermen? Individuele vrijheid, scheiding van Kerk en Staat, gelijkheid tussen man en vrouw, democratische beginselen,... Deze opgebouwde waarden zijn geen eeuwig verworven rechten in een wereld waar ze slechts door een minderheid daadwerkelijk beleden kunnen worden. Bijgevolg dienen ze gerespecteerd, beschermd en verdedigd te worden tegen al wie ze wil omverwerpen.” Om deze “losse gedachten tot een zinvolle manifestatie te laten uitgroeien” word je uitgenodigd naar de negende IJzerwake te gaan.

Spreker-van-dienst, naast IJzerwake-voorzitter Wim De Wit, is Matthias Storme. Hij is advocaat en buitengewoon hoogleraar aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Hij was lid van het partijbestuur van de N-VA maar werd daar verplicht ontslag te nemen nadat hij na de veroordeling van het Vlaams Blok wegens racisme in 2004 verklaarde dat het nu “bijna een morele plicht is om op het Vlaams Blok te stemmen”. Bij de overhandiging van de Prijs voor de Vrijheid door de rechts-liberale Nova Civitas-denktank kwam Storme op voor het recht om te discrimineren. Vorig jaar daagden een 5 000 mensen op voor de IJzerwake. Dat sommigen op de IJzerwake iemand in drie verschillende outfits op een halve dag tijd zagen, ligt niet alleen aan overmatige consumptie van bier. Op foto 1 zie je vooraan een ‘schaarleidster’ van het VNJ op de IJzerwake vorig jaar, op foto 2 dezelfde vrouw nu als lid van een volksdansgroep ook al op diezelfde IJzerwake vorig jaar, en op foto 3 nogmaals dezelfde vrouw, nu als lid van de Jef Elbers-liederen brengende Andersjevs op het podium van de IJzerwake vorig jaar.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb-vrienden, ijzerwake |  Facebook | | |  Print

06-08-10

NIEUWE LOKALEN VOOR HET VNJ

De meeste kampen van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) zijn achter de rug, eentje (dat van het VNJ uit het Oost-Vlaamse Mere) is nog bezig. Het VNJ van Belsele, deelgemeente van Sint-Niklaas, kan terug naar haar nieuwe jeugdlokalen. Met dank aan Wouter Van Bellingen (ex-Spirit, nu aanleunend bij de SP.A). Bij andere gelegenheden verguisd en verdacht gemaakt door het VB dat het geen naam heeft.

Geupdated artikel. Niet dat de Sint-Niklase schepen voor jeugd Wouter Van Bellingen iets bijzonders deed voor het VNJ. Neen. Als jeugdvereniging heeft het VNJ recht op subsidies voor wat elke jeugdvereniging zou moeten hebben: degelijke jeugdwerklokalen. Een paar weken geleden werd het nieuwe heem voor het VNJ in Belsele ingehuldigd, op een terrein van vijfduizend vierkante meter groot. Een verslaggever van ’t Pallieterke was erbij. ’t Pallieterke: “Hij (Wouter Van Bellingen, nvdr.) noemde zich blij en vereerd erbij te mogen zijn (het moet niet altijd op de dansvloer zijn, nietwaar?) en prees het VNJ-jeugdheem als een voorbeeld voor heel Vlaanderen. 'Mijn familie was heel actief bij het VNJ', zei de schepen. ‘Mijn zus en mijn broer waren erbij.’ ‘Ikzelf, naar men zegt ook’, vervolgde hij (gewezen verbondsleidster Ledy Broeckx knikte bevestigend), 'maar ik kan het mij niet herinneren’." Schepen Van Bellingen is een vriendelijke man.Van Bellingen, afkomstig uit Rwanda en geadopteerd in een Vlaams-nationalistisch gezin, maakte zich er diplomatisch vanaf. Het VNJ was een allesbehalve prettige ervaring voor de Van Bellingens. Wouters blanke broer Stef (foto 2) verwoordde het in een interview in Het Nieuwsblad zo: “Mijn ouders hebben me ooit naar het VNJ gestuurd. Dat was naïef van hen, hebben ze later beseft. Een kleurling in het VNJ kon nooit aanvaard worden. Het zijn pijnlijke herinneringen, die ik liever verdring. Die sfeer, het gevoel niet gewenst te zijn: ik heb als klein ventje werkelijk angst gehad van die rechtse extremisten en uiteindelijk heeft het geleid tot een breuk met mijn vader.''

In Mortsel, bij Antwerpen, heeft men een ander beleid. Daar geeft men geen subsidies voor de bouw of het in orde brengen van jeugdlokalen, maar stelt het stadsbestuur zelf lokalen ter beschikking van jeugdwerk. Zo kreeg de plaatselijke kern van het VNJ er vorig jaar nieuwe lokalen. Als het VNJ desondanks de kleinste Vlaamse jeugdbeweging blijft, moet het de reden daarvoor dan ook uitsluitend bij zichzelf zoeken. 

  • Schepen Wouter Van Bellingen reageert in een mail naar onze redactie: “In tegenstelling tot mijn broer en zussen ben ik nooit lid geweest van het VNJ. Enkel van scouting. Het klopt dat ik de lokalen heb geopend. Dat blij en vereerd sloeg op het feit dat ik mijn speech over diversiteit, openheid en wederzijds respect kon houden voor mensen die niet allemaal akkoord met deze visie. En ik er warempel ook nog applaus voor kreeg. Bovendien werd ik aangesproken door verschillende mensen die heel tevreden waren met mijn komst omdat er nu iemand was die "linkser" was dan zijzelf. De kern van de zaak is dat kinderen voor mij allemaal gelijk zijn en niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de daden van hun ouders. Jonge kinderen hebben meestal geen keuze, maar moeten dikwijls de keuze van hun ouders volgen. Ook deze kinderen hebben recht op goeie lokalen. Daarnaast is er in dit geval de verplichting dat het VNJ hun lokalen moeten openstellen voor anderen. Niks zo goed als sociale controle.”

00:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeugd, vnj, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

01-08-10

DE VBJ-ZOMERUNIVERSITEIT

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) van 17 tot en met 24 juli een ‘zomeruniversiteit’. Omdat bij de VBJ de tering naar de nering moet gezet worden, ging de zomeruniversiteit deze keer niet door in het buitenland maar in de Voerstreek. Voorgaande jaren ging de zomeruniversiteit door in landen als Ierland, Spanje, Denemarken en Polen.

Als gastsprekers werden dit jaar op de VBJ-zomeruniversiteit verwacht: Bruno Valkeniers, Filip Dewinter, Gerolf Annemans, Anke Van dermeersch, Karim Van Overmeire, IJzerwake-voorzitter Wim De Wit, Wim Verreycken, Luc Vermeulen, Frederic Erens en Wim Van Dijck. Of Karim Van Overmeire is opgedaagd, is twijfelachtig gezien zijn recent ontslag bij het VB. Filip Dewinter, zijn ervaringen in Berlijn indachtig, vertelde alleszins over de lessen die hij voor Vlaanderen trekt uit het wel en wee van de rechtse en nationalistische partijen in Europa. Wim Verreycken verhaalde over de beruchte wandelingen van het Taal Aktiekomitee (TAK), de Vlaamse Militanten Orde (VMO) en anderen in de Voerstreek. Iedereen die alle dagen van de zomeruniversiteit had meegemaakt kreeg op het einde een ‘diploma’. Wie niet tot het einde bleef, of tussendoor al eens broste, kreeg geen diploma.

Behalve de aankondiging van Karim Van Overmeire was er nog een andere faux pas. Op de website van het VBJ werd de zomeruniversiteit onder andere aangekondigd met een fotootje van Marie-Rose Morel bij de lezing die ze gaf op de zomeruniversiteit van de VBJ in 2007 in Hongarije (illustratie). Marie-Rose Morel sprak daar over “de gevaren voor een partij als de onze. Het ontbreken van een ‘nieuwe’ generatie zou er één van kunnen zijn.” Morel, intussen moegestreden tegen de peetvaders Dewinter en Annemans, wist in 2007 allicht nog niet hoe profetisch haar woorden wel waren. Op diezelfde zomeruniversiteit van de VBJ in Hongarije liet een deelnemer overigens een hakenkruis achter op de deur van zijn kamer.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, vbj, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

16-07-10

11 JULI 2010

Gulden Sinjoren 11 juli 2010.jpgFilip Dewinter 11 juli 2010.jpg11 juli en de bierbevoorrading, het stelt wel eens problemen. Een paar jaar geleden meldde ’t Pallieterke dat bij een Radicale Sporenherdenking van Voorpost vrij vlug enkel nog Waals bier te verkrijgen was. Bij de 11-juliviering van de Gulden Sinjoren, op het Antwerpse Conscienceplein (foto 1), waren er dit jaar weer problemen met de bierbevoorrading.

 

’t Pallieterke: “Bij die hitte (voorbije zondag, nvdr.) hadden de organisatoren hun flink gevuld programma wel wat mogen inkorten, want een Vlaamse beweger is ook maar een mens. Positief was dat de Gulden Sinjoren liefst elf vaten gerstenat hadden laten aanrukken om gratis de dorstigen te laven. Jammer genoeg bleek de bierkraan aan een soort prostaat te lijden, waardoor het tappen maar niet wou vlotten en een stuk van de Vlaamse beweging begint te bewegen in de richting van… de Beest, die antistaat is en dus vlotter kon tappen. Hoewel…, wie daar een Vlaamsche Leeuw bestelde, kreeg die op den duur geschonken in een pint van De Coninck. Oók een sterk symbool: de leeuw die wordt ingepakt door de koning…” Tegen dat het Scheldekoor op de 11-juliviering was uitgezongen en de commilitones van KVHV en NSV hun zangstonden konden beginnen, waren de tapkraanproblemen blijkbaar opgelost. Wat het aanstekelijke van de KVHV- en NSV-liederen ten goede kwam.

 

Wat ’t Pallieterke niet schrijft, is wie van de VB-kopstukken waar was bij het 11-julifeest op het Conscienceplein. VB-voorzitter Bruno Valkeniers zat op de eerste stoel op de eerste rij, en kon vandaar moeilijk zijn plek verlaten om zijn dorst te lessen. Gerolf Annemans zat ook gevangen vooraan de stoelenrij. Filip Dewinter (foto 2) had het slimmer bekeken. Die stond opzij van het Conscienceplein en kon vandaar gemakkelijk wegglippen naar café De Leeuw van Vlaanderen. De Beest. Toen Freddy Van Gaever opdook duurde het dan ook niet lang of de twee slopen weg richting Jezuitenrui.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vb-vrienden, antwerpen |  Facebook | | |  Print

14-07-10

EXTREEMRECHTS: TUSSEN FIERHEID EN ZELFBEKLAG

Het jongste nummer van het Voorpost-blad Revolte opent met een commentaar van hoofdredacteur Sjors Remmerswaal over Extreemrechts en haar betekenis. Een warrig verhaal.

 

“(…) Het gebruik van het woord extreemrechts om opvattingen of hele organisaties/personen in een hoek te drukken is (…) een naoorlogs gegeven”, weet Sjors Remmerswaal. “Het begrip extreemrechts, zou men gemakkelijk kunnen vertalen als zijnde dat het extremisten met rechtse politieke ideeën betreft. En extremisme uitleggen in de betekenis zoals het woordenboek Van Dale dit doet; ‘het doordrijven tot het uiterste zonder compromissen te willen sluiten.’ Wat in politieke zin natuurlijk betekent dat ook geweld niet uitgesloten is. Dit staat uiteraard haaks, het sluit het zelfs uit, met de deelname aan de parlementaire democratie.” Maar het etiket ‘extreemrechts’ wordt ook gedrukt op “immigratiekritische organisaties”, en Remmerswaal verwijst dan naar de Partij Van de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders die einde 2009 geëtiketteerd werd als een extreemrechtse partij, en in een rapport van drie Nederlandse wetenschappers “nieuw rechts radicaal” en “polariserend” genoemd werd. Waarna Remmerswaal bijna eenderde van zijn hoofdartikel gebruikt om de politieke evolutie te schetsen van de instelling waarmee één van die drie wetenschappers verbonden is, de Anne Frankstichting. Anderen gebruiken termen als rechtspopulisme, zoals er ook liberaal populisme en links populisme kan onderscheiden worden. “De PVV evenals het Vlaams Belang worden uiteraard tot het rechtspopulisme gerekend.”

 

“Het lijkt (…) logischer om immigratiekritische organisaties van vandaag te plaatsen binnen het populisme en ook binnen de democratie. Juist om beladen termen en terugverwijzingen naar oorlogen te vermijden, want dat bevordert uiteraard geenszins het maatschappelijk debat. Toch blijft extreemrechts een politieke brandmerking, die ook vandaag de dag nog stand houdt. Ondanks een veranderd politieke debat, waarin gesproken kan worden over onderwerpen die heel lang taboe zijn geweest. Wie als persoon of in organisatorisch verband het etiket extreemrechts op zich heeft kleven, kan namelijk interesse verwachten van de overheid, rode terroristen, linkse (roddel)pers en een publieke afkeuring van burgerlijk-rechts.”Het lijkt alsof Remmerswaal niet gelukkig is met het etiket ’extreemrechts’ dat op Voorpost gekleefd wordt, terwijl het toch duidelijk is aan welke kant van het politieke spectrum Voorpost moet gesitueerd worden: het omslagartikel van het jongste nummer van Revolte is gewijd aan de Zuid-Afrikaanse apartheidsstrijder Eugène Terre’Blanche (foto) en in de rubriek ‘Voorpost in aktie’ zijn er foto’s van de jaarlijkse herdenking van de Oostfrontstrijders in Stekene en de eveneens jaarlijkse herdenking van de tot tweemaal toe voor collaboratie ter dood veroordeelde August Borms.

 

Je kan de N-VA (Nieuwe-Vlaamse Alliantie, in een Voorpost-artikel vertaalt als “AaN-VAaarbaarheid in de media”) veel verwijten, maar niet dat ze dezelfde idolen heeft en acties voert als het Vlaams Belang of Voorpost. Soms ontmoeten ze elkaar op hetzelfde terrein (sommige protestacties tegen de taalfaciliteiten in de Brusselse rand, bijvoorbeeld), vaker kiezen ze voor een andere strategie en tactiek. In het jongste nummer van Revolte heeft Sacha Vliegen trouwens twee bladzijden vol gepend om – onder de kop Failliet van het flamingantisme – het verschil in strategie en tactiek op communautair vlak tussen het VB en de N-VA te onderlijnen. Maar ook op andere vlakken verschillen beide partijen hemelsbreed. Bij de N-VA promoot men bijvoorbeeld het idee van autochtone (!) vrijwilligers (!) die als coach migranten willen begeleiden bij het integreren in de Vlaamse samenleving. Bij het VB vindt men dit een duivels idee. Meteen slagen in een inburgeringsproef of verblijfsvergunning afnemen, luidt het bij het VB.

 

Is het dan niet normaal dat men de N-VA als een rechtse, conservatieve partij bestempeld, en het VB als een extreemrechtse partij? Om nog maar te zwijgen over Voorpost die zaken doet waarmee het VB zich niet officieel mee wil associëren, maar wel graag ziet gebeuren. Dat de ideeën en acties van het VB en Voorpost afgekeurd worden door weldenkend Vlaanderen, en bij uitbreiding weldenkend België, kan men die laatsten niet kwalijk nemen. Het VB schreef vorige week nog: “Voor Vlaams-radicale politici en activisten is het absoluut geen oneer om door de Belgische veiligheidsdiensten als staatsgevaarlijk bestempeld te worden.” Maar in een eigen publicatie klaagt Voorpost dan weer over “interesse (…) van de overheid, rode terroristen, linkse (roddel)pers en een publieke afkeuring van burgerlijk-rechts.” Extreemrechts: tussen fier het te zijn en zich beklagen het te zijn.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voorpost, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

25-05-10

VUURWAPENS EN TELESCOPISCHE MATRAK GEVONDEN BIJ VOORPOST-LEDEN. N-SA STEUNT “GEWOON WAT VANDALISME”

Wezembeek-Oppem is een Vlaamse gemeente in de rand rond Brussel waar met de jaren alsmaar meer Franstaligen zijn komen wonen. Groepen als Voorpost voeren er regelmatig actie tegen de verfransing van deze morzel Vlaamse grond, goed voor circa 13 500 inwoners. Twee Voorpost’ers werden vrijdagochtend 21 mei betrapt bij het bekladden van borden. Er waren toen al een vijftigtal borden onder handen genomen.

Het was niet de eerste keer deze maand dat borden beklad werden met zwarte graffiti (foto’s), of stickers gehangen werden over Franstalige woorden. De gemeentediensten hadden hun handen vol met het verwijderen van alle tags. Volgens waarnemend burgemeester François van Hoobrouck (MR-FDF, slechts waarnemend burgemeester omdat de Vlaamse regering hem niet wenst te benoemen na het overtreden van de Vlaamse taalwetten) waren de tags het werk van personen die niet in de gemeente Wezembeek-Oppem wonen. Hij lijkt gelijk te krijgen. Bart V. en Bart B., beiden 25 j., die vrijdagochtend op heterdaad betrapt werden met het aanbrengen van tags, wonen respectievelijk in Zaventem en Grimbergen.

Dat ze Voorpost-militanten zijn, verbaast niet. Het aanbrengen van slogans als Nederlands is het handelskenmerk van Voorpost. Dat ze niet de meest zachtaardige zijn, verbaast evenmin. Bart V. en Bart B. zijn bij het gerecht al bekend voor meer dan veertig feiten. In de woning van Bart V. vond de politie drie vuurwapens, bij Bart B. werd een telescopische matrak aangetroffen. Het parket heeft tegen de twee een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Volgens burgemeester François van Hoobrouck van Wezembeek-Oppem zullen de daders moeten opdraaien voor de kosten voor schoonmaak en herstelling. De gemeente heeft zich burgerlijke partij gesteld tegen de twee Voorpost-leden.

Tijdens het pinksterkamp van Voorpost het voorbije weekend hadden ze er zo een gespreksonderwerp bij. Bart B., bij wie een telescopische matrak werd gevonden, heeft niet alleen vrienden bij Voorpost en het VB, maar ook bij het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) en rechts-radicale ‘autonomen’. Bart V., bij wie drie vuurwapens zijn gevonden, was tot eind vorig jaar secretaris van de  Vlaams Belang-afdeling van Zaventem. Volgens Hilde Roossens, voorzitster van het VB-Zaventem, stapte Bart V. rond Kerstmis op bij het VB. Roossens wilde niet toelichten waarom (“Ik ben zijn woordvoerder niet.”), en zelf was Bart V. niet bereikbaar voor commentaar.

Bart B. en Bart V. krijgen nu publiek steun van het N-SA. Ruben Rosiers: “Twee militanten van de actiegroep Voorpost, waar ook N-SA militanten kameraadschappelijke banden mee onderhouden, worden nu geconfronteerd met nultolerantie... omwille van taalactivisme! Geen in het wilde weg neersteken van mensen, geen homejackings, maar gewoon wat vandalisme met graffiti. Geeft dat soms blijk van een criminele organisatie (…)? Men zou het haast denken, want stande pede werd een huiszoeking bij de twee uitgevoerd. Of is dit soms een normale procedure die ze bij eender welke willekeurige grafittikunstenaar uitvoeren?” Eén keer op twee slaagt Ruben Rosiers erin “graffiti” juist te schrijven. Proficiat. Maar: Bart B. en Bart V. graffitikunstenaars? Of "gewoon wat vandalisme"?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brussel, vb-vrienden, aanverwant, voorpost, n-sa |  Facebook | | |  Print

28-04-10

GEZOCHT: PROFESSIONELE KREUNERS BIJ VLAAMS-NATIONALISTISCHE MANIFESTATIES

De ‘spoedbetoging’ voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, vorige donderdag 22 april in Vilvoorde, is in de annalen van de strijd van de Vlaamse Beweging opgenomen als een “bewogen actiedag van de actieve Vlaamse beweging”. ’t Pallieterke noemt de opkomst “een onverhoopt succes”, maar heeft kritiek op spreekkoren die zich tijdens de betoging en bij de toespraken lieten opmerken.

De organisatoren spraken van 3 500 tot 4 000 betogers, en zelfs met het laagste van die twee getallen vindt ’t Pallieterke het toch een signaal dat de Wetstraat maar beter niet negeert. Terwijl datzelfde ’t Pallieterke vorige week nog schreef dat in 2004 op een gelijkaardige betoging 15 000 koppen opdoken. Het is maar wat je “een onverhoopt succes” noemt als je van 15 000 deelnemers naar 3 500 zakt. Maar ’t Pallieterke heeft ook kritiek, en terecht. ’t Pallieterke: “’Geef vooral op een creatieve en ludieke manier gestalte aan uw protest’, was het advies op de strooibriefjes die tot de betoging opriepen. Dàt onderdeel van de oproep moet het gros van de betogers ontgaan zijn, want in de uitgegalmde leuzen was niks origineels te ontwaren. De aloude kreten ‘Voor ’t belzjiekske? Nikske! Voor Vlaanderen? Alles!’ en ‘België barst!’ waren op deze eerste dag van de regimecrisis volkomen op hun plaats, maar dat van die linkse ratten die hun matten moeten rollen, had toch geen ene moer met deze betoging en de Vlaams-Brabantse problematiek te maken. De kreten ‘Islamieten parasieten’ klonken al helemaal als een tang op een varken, als we die gewaagde woordspeling hier mogen gebruiken. Zouden organisatoren van toekomstige Vlaamse betogingen niet een aantal ‘kreuners’ kunnen opleiden om de betogers met wat meer creatieve speelsheid te verrijken?”

Nog meer racisme dook op tijdens de toespraak van Guido Moons, initiatiefnemer voor de 'spoedbetoging' in Vilvoorde. Moons verwees in zijn toespraak naar zijn werk als leraar in het buitengewoon secundair onderwijs in Gent, waar hij dagelijks te maken heeft met tieners en adolescenten van over de hele wereld: Marokkanen, Turken, Koerden, Polen, Albanezen… ’t Pallieterke: “Werd daar toen vanuit de achterste gelederen op het plein toch wel ‘awoert’ geroepen, zeker! Guido liet zich niet van de wijs brengen, maar vroeg heel scherp om ‘een beetje beleefdheid, alsjeblief’. Wij waren blijkbaar niet de enigen die overvallen werden door een zweem van plaatsvervangende schaamte.” Niet iedereen is het eens met die roepers, maar de ranzige rand komt toch maar telkens weer bovendrijven bij Vlaams-nationalistische manifestaties.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, vlaanderen, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print