30-01-16

BART CLAES NIEUWE VOORZITTER VLAAMS BELANG JONGEREN (VBJ)

Vandaag komen de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) in het Vlaams Parlement bijeen voor hun tweejaarlijks congres. Gastsprekers zijn Jonathan Holslag, professor internationale betrekkingen aan de Vrije Universiteit Brussel, en Barbara Pas, Vlaams Belang-parlementslid en voormalig voorzitster van de Vlaams Belang Jongeren. Maar de hoofdmoot van de bijeenkomst is het op het schild hijsen van Bart Claes (26 j., foto) als nieuwe voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren.

Waarom wij zo zeker zijn dat Bart Claes de nieuwe VBJ-voorzitter wordt? Omdat hij de enige kandidaat is om het rijtje aan te vullen van Filip Dewinter, in 1987 de eerste VBJ-voorzitter, Karim Van Overmeire, Jan Huijbrechts, Philip Claeys, Jurgen Branckaert, Frederic Erens, Hans Verreyt, Barbara Pas, Tom Van Grieken en Reccino Van Lommel. Laatstgenoemde vulde de vacature tussen twee statutaire congressen in nadat Tom Van Grieken in oktober 2014 Vlaams Belang-voorzitter werd.

Bart Claes is ook het product van een vacature. Tom Van Grieken is verslingerd aan de sociale media en nadat hij een zestigtal Vlaams Belang-personeelsleden afdankte wegens verminderde inkomsten na de ‘moeder van alle verkiezingen’ op 25 mei 2014, vond hij vorig jaar toch nog geld om een nieuwe medewerker voor sociale media aan te werven. Er verscheen daarvoor een officiële vacature, maar het was toch op de oude wijze van wie-kent-wie dat Bart Claes aan de slag geraakte bij het Vlaams Belang.

Bart Claes is sinds drie maanden de sociale media-verantwoordelijke van het Vlaams Belang en dat loopt niet onverdienstelijk. Al is het natuurlijk moeilijk uit te maken of het succes aan Bart Claes ligt dan wel aan het vluchtelingenthema dat tegenwoordig een hot issue is. De Morgen achterhaalde deze week dat van de tien populairste partijpolitieke Facebookberichten de voorbije dagen er zeven van het Vlaams Belang waren. Alle zeven over de vluchtelingenproblematiek. Alleszins niet slecht voor het Vlaams Belang is dat enkel de N-VA en Groen meer Facebookfans telt dan de 36.700 voor het Vlaams Belang.

Bart Claes is nog niet zo lang actief bij het Vlaams Belang. Als student was hij zowel lid van de NSV (Antwerpen) als van het KVHV (Gent). Zijn vader, Luc Claes, is in Rumst OCMW-voorzitter en schepen voor sociale zaken, welzijn en gezondheid voor de N-VA. Zelf is Bart Claes lid geweest van de N-VA. Naar eigen zeggen geraakte hij teleurgesteld door het gemak waarmee de N-VA haar communautaire plannen liet vallen. Bart Claes: “En uiteraard heb ik het gehad met het asielbeleid van Theo Francken.”

Aan de slag bij het Vlaams Belang moest Bart Claes uitzoeken wie er het voor het zeggen heeft. “Toen ik bij Vlaams Belang kwam werken was me niet meteen duidelijk wie de propaganda in handen had”, vertelde Bart Claes gisteren in De Standaard. Of hij de bokshandschoenen opnieuw gaat gebruiken, wilde de krant nog weten. Bart Claes: “Ik ben er niet tegen, maar het is mijn stijl niet. Dat heeft zijn tijd gehad.” Perfect het antwoord dat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken van hem verwacht. Bart Claes was lid van de Facebookgroep ‘Stem Tom Van Grieken in de Top-100 van 2015 (van Het Laatste Nieuws, nvdr.)” maar het lukte niet Tom Van Grieken in die Top-100 te krijgen.

 

Naschrift: Jonathan Holslag daagde niet op bij het congres van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ); het veertien leden tellend VBJ-bestuur dat samen met Bart Claes werd verkozen telt één vrouw. Proficiat.

28-07-15

WORDEN ANNEMANS, DEWINTER EN VAN DERMEERSCH OPZIJ GEDUWD ?

De Vlaams Belang Jongeren (VBJ) zijn op dit ogenblik op ‘zomeruniversiteit’ in Praag (Tsjechië) waar ze zich door oude rotten in het vak laten voorlichten (foto 1: Gerolf Annemans geeft toelichting over de in juni opgerichte ENL/ENF-fractie in het Europees Parlement, onlangs nog versterkt door een Roemeense overloper voorheen behorend tot de sociaaldemocratische fractie). Intussen worden op het thuisfront nieuwe posities ingenomen.

 

De eerste move nadat Tom Van Grieken in oktober vorig jaar Vlaams Belang-voorzitter werd, was Reccino Van Lommel (foto 2) promoveren. Eerst tot waarnemend voorzitter, later tot voorzitter tout court van de Vlaams Belang Jongeren. Volgens de website van het Vlaams Belang is deze 29-jarige Turnhoutenaar “handelsingenieur - directeur staalnijverheid”. Volgens zijn Linkedln-pagina is hij “Production & ICT Director” bij Columbus Steel dat in ons land twee bedrijven heeft: New Steel in Dendermonde en Metalcorta in Diest. Van Lommels link met de bedrijfswereld was de reden waarom toenmalig Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans Van Lommel opnam in het partijbestuur van het Vlaams Belang.

 

Maar intussen is Reccino Van Lommel zich meer en meer gaan nestelen in de Madoutoren in Brussel, waar het partijhoofdkwartier van het Vlaams Belang is gevestigd. Volgens het inzake het Vlaams Belang doorgaans goed ingelichte roddelblad ’t Scheldt werd Van Lommel door Tom Van Grieken naar voren geschoven als ‘onafhankelijk bemiddelaar’ die naar ieders grieven en verzuchtingen moest luisteren bij de Vlaams Belang-personeelsleden waarvan een zestigtal moest opstappen na de tegenvallende verkiezingsuitslag vorig jaar. Intussen heeft Reccino Van Lommel de post van algemeen directeur én personeelsdirecteur bij het Vlaams Belang gekregen. Personeelsdirecteur tot nu toe Yves Buysse werd versast naar de functie van diensthoofd van de Vlaams Belang-studiedienst.

 

Bij de verkiezingen op 25 mei 2014 stond Reccino Van Lommel op de derde plaats van de Vlaams Belang-lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de provincie Antwerpen. De kans dat Van Lommel vanop die plaats verkozen zou geraken was klein, en met 2.384 voorkeurstemmen al helemaal nihil. Ter vergelijking: lijsttrekker Filip Dewinter behaalde in de provincie Antwerpen 43.157 voorkeurstemmen, tweede op de lijst Marijke Dillen 5.379 voorkeurstemmen en eerste opvolger Jan Penris 3.319 voorkeurstemmen. Zelfs de vierde op de Vlaams Belang-lijst, de vrij onbekende Isabelle Huysmans, haalde met 2.406 bolletjes meer voorkeurstemmen dan Reccino Van Lommel. Maar er is beterschap op komst.

 

Volgens ’t Scheldt heeft Tom Van Grieken Reccino Van Lommel de eerste plaats op de Kamerlijst in de provincie Antwerpen beloofd. Of de lijsttrekker op 25 mei 2014, Filip Dewinter, het daarmee eens is, is nog te bezien. Maar zelfs als lijstduwer zou Dewinter Van Lommel over het hoofd springen bij verkiezingen. Tom Van Grieken ziet zichzelf als de volgende lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in de provincie Antwerpen. Hij zou dus Anke Van dermeersch als lijsttrekker opzij duwen. Van Grieken zou vriendelijk bedanken om lijsttrekker voor de Europese lijst van het Vlaams Belang te worden gezien de geringe kans voor het Vlaams Belang om nog een mandaat als Europarlementslid te behalen. Het was op 25 mei 2014 al kantje boordje voor Gerolf Annemans.

 

Als Filip Dewinter en Anke Van dermeersch hun vorige stek als lijsttrekker moeten afgeven, wordt dit zeker ook verwacht van Gerolf Annemans. Filip Dewinter toetert nu al rond dat zijn kandidaat Sam Van Rooy deze plaats bij de verkiezingen in 2019 moet en zal innemen. En passant versterkt Dewinter daarmee zijn eigen positie om in 2018 nog eens als lijststrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen te gaan. Van Rooy werd immers al in de pers geciteerd als mogelijke volgende lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Niet dus.  Sam Van Rooy is nu de eerste opvolger op de Europese lijst van het Vlaams Belang en is volgens ’t Scheldt een “kleurloze man met het charisma van een lantaarnpaal”.

 

Wie behoefte heeft om Tom Van Grieken bevestiging te vragen van dit verhaal, kan het hem rechtstreeks vragen bij de eerstvolgende activiteit van de Vlaams Belang Jongeren: de ‘Zomertoer’ van de Vlaams Belang Jongeren die op 25 augustus start in Blankenberge. In de Tiroler Stube Edelweiss, een plaats waar al eerder clowns verzamelden. 

02-03-14

VLAAMS BELANG JONGEREN EN BLOOD AND HONOUR OP ZONDAG

Aan de extreemrechtse rand van het politieke spectrum kwamen voorbije zondag 23 februari twee groepen bijeen, telkens op een opvallende plaats van samenkomst.

 

Op de negende verdieping van het MAS, het prestigieuze Museum aan de Stroom in Antwerpen, verzamelden om 14.00 uur de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). Het motto van de bijeenkomst was Eigen jeugd eerst!, en die slogan moet erg letterlijk genomen worden want het voornaamste feit dat gerapporteerd werd is de vernieuwde samenstelling van het VBJ-bestuur. Tom Van Grieken (foto 1) werd herbevestigd als VBJ-voorzitter. Naast deze kleine Dewinter zetelen nog in het VBJ-bestuur: Luk Raekelboom, Bob De Brabandere, Reccino Van Lommel, Rien Vandenberghe, Glenn Gené, Nils Van Roy, Chloë De Schutter en Annelore M.

 

Daarmee verdwijnen vier leden uit het vorige VBJ-bestuur, met als opvallendste naam Thierry Vanroy die twee jaar geleden opgenomen werd in het VBJ-bestuur met ook nog een lidkaart van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) op zak. Eén van de voorwaarden waaronder het VBJ de beschikking kreeg over de zaal op de negende verdieping van het MAS was dat er niets op de ramen geafficheerd zou worden dat zou wijzen op een politieke bijeenkomst, maar dat verbod lapten de VBJ'ers vierkant aan hun laarzen (foto).

 

Vlakbij Mechelen gaf Racial Volunteer Force (RVF), een afsplitsing van Blood and Honour / Combat 18, om 15.00 uur rendez-vous. Golden vroeger doorgaans tankstations langs grote wegen als plaats van afspraak om vandaar door te reizen naar de eigenlijke plaats van bijeenkomst, in deze tijden met gps’en kan men het verfijnder aanpakken. Plaats van afspraak was deze keer achter een kerkhof in Sint-Katelijne-Waver. Terwijl bij de VBJ Gerolf Annemans en Filip Dewinter de voornaamste gasten waren, was bij de RVF de voornaamste gast Vincent Reynouard, een militante Franse negationist, tegelijk ook katholieke integrist en natuurlijk aanhanger van het nationaalsocialisme (rechts op foto 2).

 

Op de bijeenkomst was er onder andere een boekenstand van Blood and Honour Vlaanderen, terug van niet helemaal weg geweest. Thema van de bijeenkomst was “Eenheid”, zoals ook de affiche aangaf. In de praktijk liep het anders. Een Vlaamse RVF’ster, tevens lid van de Autonome Nationalisten (foto), werd ervan beschuldigd een verraadster te zijn, met iedereen te praten, een informante van de politie te zijn, en meer van dat dat niet geapprecieerd wordt in kringen van neonazi’s. Het is stil waar het nooit waait.

11-02-14

NIET DE LAATSTE PROVOCATIE VAN VB(J)’ER TOM VAN GRIEKEN

Zaterdagavond is ingebroken bij Vlaams minister-president Kris Peeters. Hij had nochtans alles gedaan om inbraak te bemoeilijken. “We hebben dubbele beglazing, een alarmsysteem, het huis is omheind, we hadden licht laten branden (terwijl hij met zijn echtgenote op restaurant was, nvdr.) en mijn dienstwagen stond nog voor de deur.”

 

Aan de politie heeft het ook niet gelegen. Verwittigd door de firma die het alarmsysteem plaatste was de politie binnen de vijf minuten ter plaatse. Maar de politie kon enkel vaststellen dat de dieven reeds verdwenen waren. Men ging nog met een speurhond op zoek naar de daders, maar ook dat leverde geen positief resultaat op. De schade ten huize Kris Peeters is vrij groot. “Er zijn heel wat juwelen gestolen en er was veel rommel in heel het huis”, vertelde Kris Peeters.

 

Samen met Barbara Bonte – pas bevallen van een vijf weken te vroeg geboren zoontje Alix – is Tom Van Grieken de enige VB-jongere die zeker is van een parlementair mandaat na 25 mei. Tweede op de VB-lijst voor het Vlaams Parlement in de provincie Antwerpen. Als student communicatiewetenschappen was hij meer bezig met de NSV en andere randverschijnselen dan met zijn studies, maar hij kan wel aardig weg met webdesign en andere lay-outprogramma’s.

 

Nadat de inbraak bij Vlaams minister-president Kris Peeters de media haalde, parodieerde Van Grieken gisteren de precampagne-affiches van de CD&V door ervan te maken dat je met het Vlaams Belang in een land zonder inbraken zou leven (foto 1). Het leverde Van Grieken meteen het verwijt op dat hij lacht met de miserie van een ander. In de loop van de dag verspreidde Van Grieken dan maar een persmededeling om dit te ontkennen, maar toch vooral om te melden dat hij de media, in casu VTM Nieuws, had gehaald en zijn gephotoshopt campagnebeeld vlot  zijn eigen Twitter- en Facebook-account heeft gehaald – wat de kracht van sociale media onderstreept (sic).

 

Bij de voorstelling van de VB-kandidaten voor 25 mei vertelde Tom Van Grieken aan De Standaard van 29 januari 2014 dat je bij hem geen ‘nieuw geluid’ moet zoeken. Tom Van Grieken: “Toch niet wat de inhoud betreft. Ik sta volledig achter de standpunten van de partij. Misschien dat ik wel minder provocerend uit de hoek kom.” Met welk standpunt van “de partij” de inbraak bij Kris Peeters vermeden zou zijn, maakte Tom Van Grieken anders niet duidelijk met de communicatiekanalen die hij gisteren hanteerde.

 

Dat deze kleine Dewinter “minder provocerend uit de hoek” zou komen, is bij deze ook ontkracht. Al werkte die bewering ons al vanaf dag 1 op de lachspieren. Kent iemand soms nog een politicus die anno 2012 (de gemeente- en provincieraadsverkiezingen) en 2013-2014 (het Vlaams Belang Jongeren-magazine Rebel!) uitpakt met een foto van zichzelf met bokshandschoenen (foto: Rebel! #02)? Met bokshandschoenen uitpakken is iets wat Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken overigens in de genen zit.

 

Het lachen met het leed van Kris Peeters is niet de eerste en ook niet de laatste provocatie van Tom Van Grieken. Zondag 23 februari organiseren de Vlaams Belang Jongeren een ‘congres’ op de negende verdieping van het MAS, het Museum aan de Stroom dat het nieuwste landmark van Antwerpen is (foto 2). Het is een zaal die chef-kok Viki Geunes van 't Zilte verhuurt. Niet goedkoop dus. De zaal huren kost 1.100 euro. Drank en hapjes zijn navenant. Voor het Vlaams Belang, jarenlang de rijkste Vlaamse partij, is het natuurlijk geen probleem om dit te betalen.

 

Antwerps schepen voor onder andere cultuur en stadspatrimonium Philip Heylen moet wél eens uitleggen waarom dit door het Antwerps stadsbestuur gedoogd wordt. Tot nu toe was het de politiek om politieke manifestaties te weren uit stadsgebouwen, ook al is het de privé-sector die een zaal in een stadsgebouw uitbaat. Stadsgebouwen horen neutraliteit uit te stralen. Maar nu zou het MAS ingepalmd worden door een congres van de jongerenorganisatie van het Vlaams Belang?! Ga dat maar eens uitleggen aan de buitenlandse toeristen die het nieuwe stadsbestuur zo graag wil aantrekken, en aan de gewone Antwerpenaren.

 

Het Anti-Fascistisch Front (AFF) vraagt dan ook dat het beleid zoals in het verleden voortgezet wordt en stadsgebouwen verder de nodige neutraliteit blijven uitstralen. Bijgevolg is er in het MAS noch een ander stadsgebouw plaats voor een politieke partij die constant haatcampagnes opzet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, van grieken, vbj, antwerpen |  Facebook | | |  Print

24-11-13

REBEL!: NIEUW BLAADJE VAN DE VLAAMS BELANG JONGEREN

Het bestuur van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) is tevreden. In het pas verschenen eerste nummer van Rebel! (foto) zeggen ze het zo: “Het nieuwe VBJ-bestuur stelde bij zijn aantreden een aantal doelstellingen voorop. Vele daarvan hebben we dankzij de inzet van VBJ’ers uit heel Vlaanderen al kunnen bereiken. Denk maar aan de nieuwe huisstijl, een schitterende nieuwe website en verscheidene geslaagde acties. (…) Met dit magazine, Rebel!, houdt u de jongste vrucht van onze inspanningen in uw handen.”

 

Rebel! is deze maand voor het eerst verschenen als bijlage van het in mei vernieuwde Vlaams Belang Magazine. Nadat het formaat alsmaar verkleinde is het Vlaams Belang Magazine nu terug wat groter geworden. En het blad verschijnt niet meer op glanzend papier. Het Vlaams Belang (Magazine) is haar glans verloren. Het merendeel van de rubrieken in Vlaams Belang Magazine is behouden, inclusief de Zweedse puzzel. Er zijn een paar veranderingen. Barbara Pas, in opvolging van Gerolf Annemans de nieuwe Vlaams Belang-fractieleidster in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, tot Filip Dewinter volgend jaar het roer overneemt, is hoofdredacteur geworden van Vlaams Belang Magazine. Deze maand beklemtoont Barbara Pas in haar commentaar dat niet de SP.A maar het VB als eerste het idee gelanceerd heeft om de BTW op elektriciteit te verlagen. Barbara Pas verzwijgt dat het ook niet het VB is die als eerste met dat voorstel afkwam, maar de PVDA.

 

Nieuw in Vlaams Belang Magazine is een cursiefje, een bladzijde waar bewust kolderiek tegen de wereld wordt aangekeken. Heimwee naar de tijd toen Xavier Buisseret als XA4 een gelijkaardige rubriek had? Nu is het ene ‘Nerdom’ die kritisch-humoristisch uit de hoek mag komen over het koningshuis. Altijd en enkel maar over het koningshuis. Geert Hoste heeft zijn grappenarsenaal al een paar jaar verruimd, maar dat is niet aan 'Nerdom' besteed. Opvallender is echter wat uit het Vlaams Belang Magazine verdwenen is. Om te beginnen de rubriek Uit de parlementen. Wat Bert Schoofs, Johan Deckmyn, Peter Logghe en anderen uitsteken in de verschillende parlementen. Als zelfs het Vlaams Belang het niet de moeite vindt om te vermelden, wie dan nog wel? Ook de zowat enige interessante rubriek ooit verschenen in het Vlaams Belang Magazine, Politieke vrienden, is niet teruggekeerd. Sic transit gloria mundi.

 

Een grondige vernieuwing van het Vlaams Belang Magazine, en van het Vlaams Belang in het algemeen, kwam er niet met Gerolf Annemans. Maar had iemand dat verwacht met die oude vos? Gaat er dan verandering komen met de jongeren? “De jongeren in het Vlaams Belang zijn de nieuwe fakkels die het boude nationalistische vuur dragen”, zegt Tom Van Grieken in Toms rechtse, de commentaarbladzijde die hij kreeg in het nieuwe VBJ-blad Rebel!. “De jongeren zijn er zich van bewust dat de omstandigheden voor onze partij nooit eerder zo moeilijk waren. Maar wijlen (de voor collaboratie met de nazi’s ter dood veroordeelde, en dan naar Nederland gevluchte, nvdr.) Wies Moens wist het al: ‘Trouw moet blijken in onheilsbange dagen, want het kaf stuift weg en men behoudt het kostbare graan.’ Wies Moens indachtig heeft onze partij duidelijk kostbaar jong graan in handen”, aldus nog Tom Van Grieken.

 

Dat “kostbaar jong graan” mag nu viermaal per jaar een blaadje van 16 bladzijden maken dat als bijlage bij Vlaams Belang Magazine verschijnt en maar weinig verschilt van het moederblad. In het eerste nummer naast Toms rechtse: een overzicht van de VBJ-activiteiten de voorbije maanden, een door de intussen in het leven verloren gelopen Tim Mudde geïnspireerd artikeltje over dierenleed, een artikel over Europese vrienden, een portret van een nationalistisch figuur (een vaste rubriek die in het eerste nummer opent met een portret van Karel Dillen, nvdr.), een overzicht van de te verkrijgen VBJ-gadgets en een onleesbaar cursief van de 59-jarige (!) Marc Joris over dood hout wegsnoeien. Zoals je hierboven al kon zien, staat op de cover van het eerste nummer van Rebel! een varken. Een keuze waar ongetwijfeld lang over is nagedacht. Je hebt maar één keer de kans om een goede eerste indruk te maken.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vbj, van grieken |  Facebook | | |  Print

10-07-13

BALLONNEN !

Wie zelf kinderen heeft, of bijvoorbeeld op een braderij rondwandelt, weet het: er is geen groter plezier voor kinderen dan hen een ballon te geven. Dat weet men ook bij het Vlaams Belang en voor een actie vandaag – aan de vooravond van 11 juli – heeft men de Vlaams Belang Jongeren enkele tientallen ballonnen gegeven.

 

In de loop van de dag zullen de Vlaams Belang Jongeren met helium gevulde ballonnen loslaten in overdekte publieke plaatsen zoals de NMBS-stations van Antwerpen Centraal, Gent Sint-Pieters, Brussel Centraal en de nationale luchthaven van Zaventem. De regionale luchthavens van Deurne, Oostende en Wevelgem worden veronachtzaamd. Aan de ballonnen zullen “niet mis te verstane slogans” hangen die moeten benadrukken dat 11 juli meer is dan een gewone feestdag, en een strijddag voor een eigen Vlaamse staat is. Als de kinderen zich maar kunnen amuseren !

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vbj, vlaanderen |  Facebook | | |  Print

23-06-13

LAUW BIER MET DE VLAAMS BELANG JONGEREN

Met het internet is informatie veel vlotter toegankelijk, maar het gevaar voor misinformatie is ook groter geworden. Als Filip Dewinter twittert dat hij 2.000 Vlaams Leeuw-vlaggen heeft uitgedeeld aan een voetbalstadion en de hele tribune nu geel-zwart kleurt, dan is dat niet noodzakelijk zo. De actie van de Vlaams Belang Jongeren vrijdag hield ook minder in dan men zou denken aan de hand van de foto’s die in sociale media circuleren.

 

Een commissie experten heeft een reeks voorstellen uitgewerkt rond alcoholmisbruik. Een van de voorstellen is een alcoholverbod voor minder dan 18-jarigen. Het werd de voorbije week een van de topics op Twitter, met politici en anderen die zich tegen een dergelijk verbod uitspraken. Minister voor Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) zei in het parlement dat er grotere prioriteiten zijn in de strijd tegen het alcoholmisbruik. “Vat af”, zou je denken. Maar de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) vonden het toch nog nodig om – dixit Tim Willekens – actie te voeren “tegen het idiote socialistische plan om alcohol te verbieden aan studenten”.

 

Je kan de socialisten veel verwijten – dat ze te weinig links zijn bijvoorbeeld, vraag dat maar in de achtertuin van Elio Di Rupo – maar de Vlaams Belang Jongeren zetten de socialisten liever in een kwaad daglicht voor iets waar tot de socialistische topministers niet achter staan. Van rechts populisme gesproken. Vrijdag huurden de Vlaams Belang Jongeren een bierfiets waarmee je aan een toog zittend en bier drinkend toch kan fietsen. Daarmee zou actie gevoerd worden. De met een VBJ-spandoek voorziene bierfiets zou via de Kipdorpvest de Meir in Antwerpen oprijden, richting Grote Markt.

 

“Het wetsvoorstel zal waarschijnlijk geen ingang vinden bij de stemming in juli, maar we willen de druk op de ketel houden”, legde VBJ-voorzitter Tom Van Grieken uit aan een journalist van Het Laatste Nieuws. Veel lauw bier konden de VBJ’ers evenwel niet uitdelen met hun bierfiets. In Antwerpen is tegenwoordig Bart De Wever burgemeester en Serge Muyters waarnemend politiekorpschef, en dan kan je niet zomaar actie voeren. “De manifestatie werd slechts twee uren vooraf aangevraagd, bijgevolg konden wij geen toelating verlenen”, zegt woordvoerder van de Antwerpse politie Fons Bastiaenssens.

 

Amper vertrokken moest de bierfiets al rechtsomkeer maken. Maar met foto’s van de ‘actie’ (foto 1, met v.l.n.r. Bob De Brabandere, Tim Willekens en Tom Van Grieken) kon partijgenoten, vrienden en familieleden toch nog de indruk gegeven worden van alweer een geslaagde actie van de Vlaams Belang Jongeren. De volgende VBJ-activiteit is Enduro Race Karting zaterdag 13 juli. Voor 35 euro mag je tweemaal vijftien minuten racen, en je hoeft er niet eens VBJ-lid voor te zijn. Voor wie het rustiger aan wil doen, heeft het VBJ zonnebrillen in de aanbieding (foto 2, met opschriften als "Rechts zonder complexen!" en "VBJ, buitengewoon BRILjant!").

 

De Vlaams Belang Jongeren stellen steeds minder voor – hun katern bijvoorbeeld in het Vlaams Belang Magazine is uit het VB-maandblad verdwenen – maar ze proberen het toch nog gezellig te houden.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vbj, willekens, van grieken |  Facebook | | |  Print

08-03-13

“ALS HIER DE RECHTSE REVOLUTIE VAN MOET KOMEN…”

NSV-betoging Leuven 2013.jpgFriese ruiters - Leuven 2013.jpgBlokbuster-betoogster Leuven 2013.jpgVoorafgegaan door een waterkanon van de federale politie baanden zich gisterenavond een 250 à 300 deelnemers aan de NSV-betoging een weg door de Leuvense binnenstad (foto 1).

 

De politie, massaal aanwezig in Robocop-uitrusting, was zichtbaar nerveus. Beducht voor tegenacties bij de NSV-betoging, maar er kwamen enkel wat studenten kijken naar de fauna en flora die voorbij trok. De ettelijke meters Friese ruiters (foto 2) die opgesteld waren om de linkse en rechtse betogers te scheiden, tijdens en na afloop van hun respectievelijke betogingen, leken ons er ook over te zijn. Terwijl de NSV-betoging een kort traject door de binnenstad volgde, stapten op hetzelfde ogenblik Blokbuster’s, Comac’ers en andere antifascisten in een wijde boog door Leuven (foto 3). Hun parcours was heel wat langer dan dat van de NSV-betoging. Maar dat mocht wel: de gemiddelde leeftijd bij de Blokbuster-betoging lag een pak lager dan bij de NSV-betoging. Naar goede traditie waren ze bij de Blokbuster-betoging ook met meer dan dubbel zoveel dan bij de NSV-betoging.

 

Bij die laatsten had iedereen die kort of lang geleden bij de NSV actief was zijn of haar NSV-pet en -lintje meegebracht. Van Vlaams Belang-personeelslid Sandy Neel tot Vlaams Belang-parlementslid Wim Van Dijck. Het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) en de Autonome Nationalisten liepen in twee gescheiden blokken achteraan mee. De N-SA’ers waren met een twaalftal, de Autonome Nationalisten met een twintigtal – maar bij hen liepen dan ook Roy Matthijsse en andere Nederlanders, en Emersson Henge (van het Franstalige Nation), mee. Autonome Nationalisten-leider Christian Berteryan werd vóór de start van de NSV-betoging hartelijk begroet door Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken.

 

Oh ja. Er werd amper een slogan tegen de Europese Unie geroepen. Officieel anders wel het thema van de NSV-betoging. Bij de start van de betoging klonk even: "Verzet tegen de EU-Sovjet". En daarmee hield het op. Vrij snel werd “België barst!” gescandeerd, gevolgd door andere klassiekers als “Linkse ratten, rol uw matten”, “Antifa, ha ha ha” en “Europa, Jeugd, Revolutie”. Een journalist vatte de NSV-betoging goed samen, zij het dat hij het zo niet verwoordde in het medium waarvoor hij werkt: “Amaai. Als hier de rechtse revolutie van moet komen, dan is het er maar triestig mee gesteld.”

00:56 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nsv, n-sa, autonome nationalisten, vbj, actie |  Facebook | | |  Print

06-11-12

“DE HOLOCAUST WAS ERG, MAAR WEL NODIG”

veys,negationisme,vbj,kvhvVorige week was VB-volksvertegenwoordiger Tanguy Veys samen met drie VB-vrienden in Vilnius. Vanuit de hoofdstad van Litouwen twitterde Veys Tanguy Veys @ #Synagoge #Vilnius in een stad waar ooit bevolking 40 % joods was  #genocide  #holocaust, met daarbij een foto van Veys poserend voor de synagoge.

Tanguy Veys heeft 1.215 mensen die zijn tweets volgen, en het kan dan ook niet anders dan dat er ook minder slimme volgers bij zijn. Sam Freson bijvoorbeeld, een 19-jarige student marketing, vijfde op de VB-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Tienen en VB-bestuurslid als verantwoordelijke van de Vlaams Belang Jongeren in Tienen. Sam Freson trok de woorden “genocide” en “holocaust” in twijfel. “holohoax zult ge bedoelen…” Er volgt een over en weer getwitter tussen Vulnius en Tienen, die eindigt met een tweet van Sam Freson: “Mijn oprechte excuses voor mijn voorgaande tweets ivm de holocaust. Deze waren totaal misplaatst. Ik hoop dat degene die hier aanstoot aan nemen mij kunnen vergeven en geen verdere stappen ondernemen. Ik neem alles terug wat ik heb gezegd. #vergevingsgezindheid?” Freson wiste al zijn foute tweets. So far, so good, maar een ongeluk komt vaak nooit alleen.

Onder de 1.215 volgers van Veys’ tweets zijn er ook journalisten, en een van hen pikte de discussie op voor een artikel gisteren in Het Nieuwsblad. “Volgens Vlaams Belang’er Sam Freson heeft de Holocaust nooit plaatsgevonden. Op de microberichtensite Twitter ging hij gisteren een verhitte discussie aan met zijn partijgenoot Tanguy Veys, die in een tweet had uitgelegd hoe in de Litouwse stad Vilnius massaal Joden de dood vonden. ‘Holohoax’, reageerde Freson, die bij de gemeenteraadsverkiezingen opkwam in Tienen. Na een lange discussie verwijderde de 19-jarige student marketing zijn negationistische tweets. Negationisme is strafbaar in ons land.” Het artikeltje uit Het Nieuwsblad werd gepost op de Facebook-pagina van Tanguy Veys en ontlokte daar een stormvloed aan reacties.

Van mensen die vinden dat ook andere genocides dan die op het Joodse volk onder de wet op het negationisme moeten vallen, over mensen die vinden dat Veys’ bezorgdheid voor het Joodse volk de spuigaten uitloopt en Veys zich ook wel om andere vervolgde bevolkingsgroepen mag bekommeren, tot mensen die vinden dat negationisme moet kunnen (“die gedanken sind frei”). Eén reactie viel ons op, en daar werd door niemand op gerepliceerd: ene Tom Peeters postte: “De Holocaust was erg, maar wel nodig”, met daarbij een YouTube-filmpje waarbij YouTube waarschuwt voor de inhoud. De titel is dan ook Judaism is a satanic power, en Adolf Hitler legt daarin uit dat het Joodse volk het stomste ter wereld is en het gaat om ofwel het Germaanse volk ofwel het Joodse volk in stand te houden (foto).

Volgens zijn Facebook-pagina is Tom Peeters student rechten in Gent en in een van zijn Facebook-hoofddingen is het logo van het KVHV verwerkt. En het treft: in het zomer-herfstnummer vorig jaar van Ons Verbond, blad van het KVHV-Gent, stelde ene Tom Peeters zich voor als lid van het KVHV-praesidium. Studierichting: Rechten. Hobby’s: Vechtsporten, gitaar en saxofoon spelen. Beste boek: David Duke - My Awakening (de autobiografie van voormalig Ku Klux Klan-leider David Duke, een boek dat bulkt van de racistische, antisemitische, seksistische en homofobe uitspraken, nvdr.). Vurigste wens: Dat ons volk eindelijk eens ballen mag krijgen. Vlamingen kunnen echt watjes zijn. Vlaams idool: Bertje Deckers. Buitenlands idool: Wladimir Klitschko (een Oekraïense bokser, nvdr.). Het trefwoord ‘abortus’ ontlokt hem de bedenking: “Men zou beter pleiten voor homo-abortus dan homo-adoptie.” Enzovoort.

Tom Peeters plaatste geen smiley of wat dan ook om zijn uitspraak “De Holocaust was erg, maar wel nodig” te relativeren. Na zijn zelfportret in Ons Verbond is dat trouwens ook niet de verwachting. Voor de duidelijkheid postte Tom Peeters nog een tweede YouTube-filmpje over Adolf Hitlers visie op de Joden. Een brok geschiedenis ophalen kan nuttig zijn, maar een interpretatie als “De Holocaust was erg, maar wel nodig” is er over. Vér over.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veys, negationisme, vbj, kvhv |  Facebook | | |  Print

04-11-12

MOEDER MARIE-ROSE MOREL BEKRITISEERT VBJ-VOORZITTER

Vorige zondag had De Zevende Dag (foto) een gesprek met Vlaams Belang Jongeren-voorzitter Tom Van Grieken naar aanleiding van de via Apache uitgelekte VBJ-nota Quo Vadis, Vlaams Belang? Wie het fragment nog niet gezien heeft, moet het zeker eens bekijken. Tom Van Grieken wrong zich in alle mogelijke en onmogelijke bochten. In de VBJ-analyse werd geklaagd over de te platte stijl maar de ‘het mes tussen de pampers’-uitspraak, dat hinderde VBJ-voorzitter Tom Van Grieken niet. De Zwan-worstjesactie, dat soort dingen mag in de toekomst natuurlijk nog. Enzovoort. Of: hoe schijnbaar kritisch zijn maar angstvallig de VB-leiding niet tegen de borst stoten.

 

Myriam Van Loon, de moeder van Marie-Rose Morel, keek ook en bedankte achteraf interviewster Indra Dewitte. Myriam Van Loon: “Lichaamstaal die boekdelen spreekt… De jonge Van Grieken overleefde de leugendetector niet en bevestigde, met zijn naam als ondersteunende factor, nogmaals het failliet van zijn partij. De aankondiging dat Vlaams Belang-jongeren niet meer van de platte provocerende stijl van de oude garde houdt, dat de plaat is grijsgedraaid… bleek een misleidend alibi voor media-aandacht. Dank u Indra, dat u als journaliste de ‘historische’ woorden van Marie- Rose van januari 2007  in herinnering bracht: “De plaat is grijsgedraaid.” (…) Haar open geest en juiste terminologie had voor de partij het tij kunnen keren en een breed Vlaams bewustzijn kunnen realiseren. Ze werd binnengehaald door de grote leider Dewinter die haar ‘touch of Rose’ voor zijn partij zag zitten, niet- beseffend dat het meer dan een mooie glimlach was: ze meer was dan een ja- knikkend poppemieke, ze visie en charisma had, de weg bereidend naar een nieuwe lente. Die ontdekking bezorgde de  partijtop al gauw schele hoofdpijn. (…)”

 

“Van binnenuit werkte ze hard aan verandering van het misleidend discours als kiezersbedrog, want onuitvoerbaar. Ze won de harten van de militanten, wiens ogen ze opende, dat op die manier geen enkele verzuchting voor een ‘betere’ samenleving bespreekbaar zou worden. Haar natuurlijke charme vond de juiste ingang voor een duidelijk en eerlijk gesprek over de gevoeligheden in de samenleving binnen (bijna) alle geledingen van de partij.  De enorme achterban die al lang aanvoelde dat de vlag de lading niet meer dekte, sloot haar in zijn hart. De taal die zij sprak was dezelfde als die van de mensen, die het veralgemenende sloganeske polariserende taalgebruik niet langer relevant vonden. Duidelijke maar aanvaardbare taal omtrent afspraken van gelijke rechten en plichten met een bruikbare stok achter de deur voor wie niet horen wil, is de echte weg naar rechtvaardigheids- en veiligheidsgevoel. En niet enkel het ‘gevoel’. Roosje was als bloesem in de nieuwe lente.”

 

“Bedankt Indra. Goede journalistiek om de nieuwe VB-jongerenvoorzitter er nog eens op te wijzen. Dat hij onder een vals voorwendsel aandacht kreeg, had u duidelijk door en bekocht hij met liters angstzweet. Kritiek in dat bastion blijft voorlopig beperkt tot een zielige poging. Tot zolang zal “de winter niet verganghen” en luidt een nieuwe lente met een grijsgedraaide plaat ook geen nieuw geluid in. Ook al noemt de jongeman het een ‘evergreen’. Zet die ploat af.” Met alle respect, maar dat Marie-Rose Morel aan een ander programma werkte? Dat hebben we nooit kunnen vaststellen. En we hebben nochtans veel gelezen over en van haar. Ook ermee gecorrespondeerd, soms zelfs met de uitdrukkelijke afspraak dat het niet voor publicatie was. Een andere stijl die Marie-Rose voor het Vlaams Belang wilde, dat wel. En lokaal andere accenten, want bijvoorbeeld niet overal is het ‘vreemdelingenprobleem’ even prangend als in Antwerpen. Dat ook wel. Maar het partijprogramma voor het ‘vreemdelingenprobleem’ in Antwerpen, dat moest voor haar niet veranderen.

 

De moeder van Marie-Rose Morel heeft echter 100 % gelijk als ze bekritiseert dat het met Tom Van Grieken bij het Vlaams Belang meer van hetzelfde wordt, ze heeft 100 % gelijk als ze zegt dat Van Grieken het failliet van zijn partij bevestigt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, vbj, van grieken |  Facebook | | |  Print

18-04-12

VBJ-VOORZITTER: “GEEF N-VA EEN SCHOP ONDER HUN KONT”

Zondag 25 maart kregen de Vlaams Belang Jongeren een nieuwe voorzitter (foto - 1, 2, 3). Tom Van Grieken, die al “de nieuwe Filip Dewinter” wordt genoemd, profileert zich als man van de nieuwe media maar is voor het overige VB-oude stijl: het vergoeilijken van de Vlamingen die met de nazi’s collaboreerden, het schoppen naar de belangrijkste Vlaams-nationalitische partij…

 

Met zijn eerste editoriaal in de insert van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) in het Vlaams Belang Magazine zit nieuwbakken VBJ-voorzitter Tom Van Grieken meteen op het verkeerde spoor. Titel is Foute Vlamingen. Aanleiding is een uitspraak van Siegfried Bracke van “al even geleden” waarin Bracke verdedigde dat een aantal mensen in het verleden “fout” waren, bij een “foute partij” zaten, en een tweede kans bij de N-VA verdienen. Tom Van Grieken: “We kunnen er onverschillig over doen en de uitspraken klasseren in het rijtje van mestkevers en wandluizen, maar het is eigenlijk veel erger. Deze retoriek van ‘foute Vlamingen’ is niet nieuw. Het is in essentie dezelfde retoriek als Marxisten (de hoofdletter is voor rekening van Tom Van Grieken, nvdr.) gebruiken tegenover KVHV, NSV! of Voorpost. Het is dezelfde taal als die van de Belgische staat die ‘foute Vlamingen’ destijds tijdens de repressie keihard de les spelde.” Het verbaast natuurlijk niet van Tom Van Grieken, spreker op de August Borms-herdenking twee jaar geleden en de gastspreker op de Radicale Sporenherdenking van Voorpost eind juni dit jaar.

 

Interessanter wordt het als de nieuwe voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren zich positioneert tegenover de N-VA en uitlegt wat het VB moet doen.Tom Van Grieken (in het Vlaams Belang Magazine van april 2012, intussen al veertien dagen geleden verschenen): “De N-VA maakt zich duidelijk op om haar plek in te nemen in het Belgisch bestel. Hun oppergoeroe De Wever stelde het zelfs zeer duidelijk: ‘Wij zijn niet de vriend en bondgenoot van het Vlaams Belang. Alles behalve.’ Zelfs niet als het over de Vlaamse onafhankelijkheid gaat. Met zo’n bondgenoten, die zich de betere Vlamingen voelen, heb je geen tegenstanders meer nodig! Moeten wij, met de godsvrede in gedachte, de hand dan wel blijven uitsteken? Ik vind alvast van niet. Niemand klaagde toen het Vlaams Blok de hypocriete VU een schop onder de kont verkocht en ik zie geen enkele reden waarom we niet hetzelfde zouden doen bij haar ‘opvolger’ de N-VA.”

 

Het VB is aan het blèten omdat de N-VA het voorbije weekend zei geen coalitie te willen vormen met het VB. "Wij zijn tegen het cordon sanitaire, maar dat betekent toch niet dat wij een coaltie moeten vormen met het Vlaams Belang", zei Jan Jambon maandag nog. Het aanbod voor gedoogsteun kwam niet ter sprake, maar het zou bijzonder gek zijn zich daarvan afhankelijk te laten maken als nog maar veertien dagen geleden in het VB-maandblad als nieuwe (?) marsrichting verkondigd werd de N-VA “een schop onder de kont” te geven. Het was dan maar een verklaring van de nieuwe voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren, de oudere leiding van het Vlaams Belang heeft hem niet tegengesproken.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vbj, n-va, van grieken |  Facebook | | |  Print

29-03-12

DE GRAP MET DE FERRARI. NIEUW VBJ-BESTUUR

Na Filip Dewinter, in 1987 de eerste voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ, toen nog Vlaams Blok Jongeren), Karim Van Overmeire, Jan Huijbrechts, Philip Claeys, Jurgen Branckaert, Frederic Erens, Hans Verreyt en Barbara Pas is voorbije zondag Tom Van Grieken (25 j., foto 1) als nieuwe VBJ-voorzitter aangesteld. Vorige zomer toegevoegd aan het toenmalig bestuur van de Vlaams Belang Jongeren kon hij alvast leren in de pas te lopen.

 

Als scholier was Tom Van Grieken actief bij het Nationalistisch JongStudentenVerbond (NJSV), ook al een organisatie meer dan twintig jaar geleden opgericht door Filip Dewinter. In de rand van de viering van dertig jaar Nationalistische StudentenVereniging (NSV) in 2006 werd Tom Van Grieken gevierd voor zijn jarenlange inzet bij het NJSV. Tom Van Grieken werd vervolgens actief bij de NSV en VB-gemeenteraadslid in Mortsel. Volgens Blokbuster liet Tom Van Grieken zich opmerken met gewelddadige raids tegen hun militanten in maart en juni 2007. Hijzelf ontkent enige betrokkenheid bij die gewelddaden. Tom Van Grieken studeerde communicatiewetenschappen aan de Plantijn Hogeschool in Antwerpen, waar hij... bij de cursus webdesign een website maakte waarin onder andere een link gelegd werd naar de 0110-concerten, de website van Hand-in-Hand en deze blog van het Anti-Fascistisch Front (AFF). Een website met linken naar zijn ware favorieten zou nogal gênant zijn. Na zijn diploma behaald te hebben ging Tom Van Grieken aan de slag in de reclamesector. Intussen is hij parlementair medewerker voor het Vlaams Belang.

 

Intussen maakte Tom Van Grieken zich in bepaalde kringen populair door als NSV-praeses een toespraak te houden op de jaarlijkse August Borms-herdenking in 2010. Op 11 juli 2011 werd het VBJ-bestuur uitgebreid met Tom Van Grieken. In een interview dat ’s anderendaags al verscheen op de website van de Vlaams Belang Jongeren loofde Tom Van Grieken het Vlaams Belang: “Het Vlaams Belang heeft op z’n minst het voordeel van de duidelijkheid. Like it or leave it.” Dat laatste werd alvast gedaan door enkele tientallen VB’ers die inderdaad opstapten bij het VB. Tom Van Grieken werd gevraagd of hij “dan niets aan te merken (heeft) op onze partij?” En dan kwam eruit: “Persoonlijk voel ik weinig voor het ‘islam bashen’ en breek me de mond niet open over het te pas en te onpas innemen van buitenlandse standpunten (In die periode was er nogal wat kritiek op de pro Israël-standpunten van Filip Dewinter, nvdr.). De prioriteit van het Vlaams Belang moet bij ons eigen volk liggen.” VBJ moet “weer de speerpunt van het Vlaams Belang worden (…) die geen angst heeft om tegen de stroom in te roeien. De bron vind je trouwens enkel door tegen de stroom in te zwemmen.”

 

Bij zijn aanstelling zondag zei Tom Van Grieken de komende twee jaar bijzondere aandacht te willen schenken aan drie zaken. Het eerste is nieuwe mensen aantrekken, waarbij hij vooral mensen uit de Vlaamse Beweging in de VBJ-rangen hoopt te sluiten. In de tweede plaats wil Van Grieken ook nieuwe ideeën en andere thema’s aansnijden. Een derde aandachtspunt is het aanwenden van andere technieken. Enerzijds komt dat neer op meer gebruik maken van de nieuwe media. Anderzijds wil hij de vorm van aanpakken herdenken, zonder daarbij de politieke boodschap te veranderen. Tom Van Grieken kijkt daarbij naar de manier van werken van de "moderne ngo’s”. Het blijft allemaal zeer vaag, en alvast op het punt van communicatie faalt hij bij zijn start als VBJ-voorzitter. Het nieuwe VBJ-bestuur is nog altijd niet aan het brede publiek voorgesteld – met Barbara Pas kregen we tenminste snel een filmpje waarin het nieuwe VBJ-bestuur zich voorstelde. Tom Van Grieken zal toch niet worstelen met de vraag hoe hij N-SA’er Thierry Vanroy (foto 2) moet voorstellen als nieuwbakken VBJ-bestuurslid? Thierry Vanroy die nog maar een paar maanden geleden met veel bombarie zijn afscheid van de Vlaamse Beweging aankondigde en bevestigde.

 

"De boodschap van het Vlaams Belang is niet grijs gedraaid, maar we hebben wel een nieuwe deejay nodig”, stelde Tom Van Grieken zondag ietwat stoutmoedig. En nog straffer: "In 2014 moeten nieuwe gezichten de lijst trekken. Filip Dewinter kan geen spits meer zijn." Filip Dewinter was op dit punt terughoudend. Filip Dewinter: “Wij willen de sleutels van de Ferrari best doorgeven maar wij willen zeker zijn dat er een degelijke chauffeur aan het stuur zit die tevens over een rijbewijs beschikt.” Het VB vergelijken met een Ferrari, dat komt in aanmerking voor de beste grap van 2012.

00:13 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vbj, van grieken, vanroy, dewinter |  Facebook | | |  Print

04-11-11

"GRATIS VATEN !"

Vanavond kan men in Gent maar beter de buurt van de Sint-Pietersabdij, aan het Sint-Pietersplein, mijden. De Vlaams Belang Jongeren (VBJ) richten er hun ‘Nacht van de Militant’ in.

 

De avond wordt ingezet met een ‘kruisverhoor’ van Filip Dewinter en Tanguy Veys. We kijken al uit naar de confrontatie tussen Tanguy Veys en Yves Pernet (Voorpost/Rechts Actueel) over de Israël-liefde van Veys. Of gaan Tanguy Veys en Yves Pernet broederlijk in elkaars armen vallen? De fauna en flora van Tim Muddes Radio Rapaille, Rechts Actueel, ’t Pallieterke, NSV, KVHV, Voorpost… is ook uitgenodigd. Het ultieme argument om naar de VBJ-nacht te gaan, zijn natuurlijk de gratis vaten bier die beloofd worden en dan ook prominent op de affiche staan (foto).

 

Om volk te lokken naar de herstart van het VB in Aalst – waar kopman Karim Van Overmeire (oud-voorzitter van de VBJ) naar de N-VA trok – werd elke aanwezige drie gratis pinten bier beloofd. De VBJ doen nog straffer en stellen drie vaten bier in het vooruitzicht. De kans dat de VBJ’ers en aanverwanten in normale omstandigheden hun hoofd nuchter houden, is al bijzonder klein. Wat gaat dat vanavond dan niet worden?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vbj, gent |  Facebook | | |  Print

13-11-10

VBJ: WEINIG WAARDERING VAN VB-LEESPUBLIEK

Als gevolg van de alsmaar slechtere verkiezingsuitslagen van het Vlaams Belang (VB) moet er bij het VB bespaard worden. En dus ook bij de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). De jaarlijkse ‘zomeruniversiteit’ in het buitenland werd dit jaar vervangen door een verblijf in de Voerstreek; de VBJ-bladen werden opgedoekt en vervangen door een insert bij het vernieuwde Vlaams Belang Magazine. Maar wat blijkt nu?

 

Het Vlaams Belang Magazine hield een enquête over het nieuwe formaat van het blad, de oude en de nieuwe rubrieken… en op de Zweedse puzzel na blijkt het katern van de Vlaams Belang Jongeren het minst gewaardeerd te worden door de meer dan vierhonderd mensen die meewerkten aan de enquête. ’t Is dat we zelf geen enquêteformulier invulden, anders zou de VBJ-bijlage er beter uit zijn gekomen. Waar anders zouden we immers verhalen kunnen lezen met titels als VBJ Antwerpen zet nieuw werkjaar ‘fantastisch fout’ in?

 

“Eind september organiseerde VBJ Antwerpen zijn eerste ‘Fantastisch Foute Fuif’ in Ekeren”, zo lezen we in het VBJ-katern in het november-nummer van het Vlaams Belang Magazine. “Niet minder dan zo’n 250 feestvierders haalden hun ‘foutste’ outfit uit de kast en zakten af richting feestgedruis. Daar konden ze genieten van de meest foute muziek van de afgelopen decennia. Clowns, rappers, duivels, discokoningen en -koninginnen, een eeneiige tweeling verkleed als mekaar en Ushi passeerden de revue. Ook Filip Dewinter feestte mee. Het feestje duurde tot in de late (lees: vroege) uurtjes. De boog kan immers niet altijd gespannen staan…”

 

We hebben foto’s gezien van die verschrikkelijk ‘Foute Fuif’, maar die zullen we u maar besparen. Filip Dewinter en zijn echtgenote waren er ook. Ze hadden het niet nodig gevonden zich voor de gelegenheid te verkleden. Als ze gewoon doen al Fout genoeg? We wachten nu met spanning het volgend nummer van het Vlaams Belang Magazine af, met hopelijk een verslag van de halloweentocht van het VBJ-Antwerpen. In de bossen van Berendrecht, in het noorden van Antwerpen. Een en ander liep naar verluidt behoorlijk fout omdat snoodaards in het midden van het bos aanwijzingen voor de route veranderd en verwijderd hadden. Ze durven nogal tegenwoordig!

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vbj, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

09-09-10

GEZONDE KOST

Yves Pernet (Voorpost en RechtsActueel) reageerde op ons halal-artikel voorbije dinsdag met: Quick-halal: AFF geeft solidaristen gelijk. De vreugde om het ‘gelijk’ moet groot geweest zijn. Yves Pernet postte zijn reactie al in dezelfde nacht als ons artikel online ging. Maar Yves Pernet vergist zich.

Onze kritiek op het kapitalisme haalden wij niet “mits de nodige vertraging” bij solidaristen, maar stond al in de beginselverklaring van het Anti-Fascistisch Front (AFF) gepubliceerd in 1974. Yves Pernet was toen nog niet geboren. En het zijn ook niet Pernets helden zoals Joris Van Severen die ons inspireerden. Yves Pernet pleit voor “de herwaardering van onze eigen culturele tradities”, maar heeft “geen nood aan een socialistisch avontuur of aan de sociaal-democratie, die uiteindelijk toch verzandt in een links-liberaal verhaal over multiculturaliteit en andere onzin.” Iemand moet Yves Pernet eens het boekje Koken met Steve cadeau doen, sociaal-democraten hebben wel degelijk oog voor “lekker Vlaams” eten.

We zouden er niet op terug zijn gekomen, hadden de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) gisteren niet een actie gevoerd waarbij ze – fijnzinnig als altijd – in een aantal warenhuizen gedroogde varkensneuzen legden tussen de halalproducten. “De verkoop van halal vergroot het onderscheid tussen moslims en niet-moslims, wat de integratie allesbehalve ten goede komt”, schrijft het VBJ.  Het VBJ dat pleit voor de integratie van moslims, wie had dat ooit gedacht? Als ze consequent zijn organiseren de VBJ’ers binnenkort ook een actie tegen het koosjer eten dat in de Delhaize aan de Plantin-Moretuslei in Antwerpen wordt aangeboden. Of wil het VBJ niet dat ook de orthodoxe joden zich in de Vlaamse samenleving integreren?

Foto’s: 1. Gezonde kost bij Voorpost. De stukjes tomaat in de vorm van een Odal-runeteken. 2. VBJ-actie gisteren.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vbj, voorpost, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

05-09-10

DEWINTER TUSSEN DE COWBOYS; VBJ-VOORZITSTER ZWANGER

Was Filip Dewinter vorige zondag bij de inhuldiging van een tempel van de Jaïn-gemeenschap in Antwerpen, volgende zondag wordt Dewinter verwacht in het cowboydorp El Paso in Wuustwezel waar de plaatselijke VB-afdeling een country- en westernnamiddag organiseert. Vorig jaar ging Dewinter ook al eens langs bij de cowboys in El Paso. Wie voortaan meer thuis zal zijn – dat hopen we toch voor haar – is Barbara Pas (foto), voorzitster van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ).

Het moet gezegd worden: sinds ze vorig jaar voorzitster werd van de Vlaams Belang Jongeren, als opvolgster van Hans Verreyt, is er weer wat leven in de VBJ-brouwerij. De Antwerpse afdeling onder leiding van een andere Barbara, Barbara Bonte, kreeg bloemetjes toegeworpen door Filip Dewinter voor hun Zalig Kerstfeest-affiches. Op een VB-congres oogste de nationale VBJ-ploeg applaus met een filmpje waarin ze zichzelf voorstelde, baseballknuppel in de hand. Naar verluidt was dat van die baseballknuppel maar om te lachen. Maar in een ander filmpje vertoond op een VB-congres kreeg Barbara Pas uitgerekend aan de Congreskolom in Brussel een ingeving voor een actie, Congreskolom die een VMO-commando nog geprobeerd heeft op te blazen. Barbara Pas heeft wel de pech dat bij het VB zwaar bespaard moet worden als gevolg van de constante achteruitgang van de partij bij verkiezingen (1, 2), en bijgevolg voortdurende daling van de overheidsfinanciering. Het VBJ-blad werd opgedoekt en vervangen door enkele bladzijden in het Vlaams Belang Magazine; de VBJ-zomeruniversiteit kon niet meer zoals andere jaren in het buitenland doorgaan.

Het jongste initiatief is een digitale VBJ-Nieuwsbrief, met daarin weetjes zoals over de ‘Laat je horen voor een republiek Vlaanderen!’-campagne die de VBJ de volgende weken aan de schoolpoorten wil voeren. Het beste nieuws in de eerste digitale VBJ-Nieuwsbrief werd voor het laatst gehouden: Barbara Pas is zwanger, ze verwacht een kindje. De redactie van AFF/Verzet wil bij deze alvast de mama feliciteren. Geheel vrijblijvend geven we graag een paar suggesties voor voornamen. Morgen op deze blog: meer nieuws over de beau monde bij het VB.

00:07 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, pas, vbj |  Facebook | | |  Print

01-08-10

DE VBJ-ZOMERUNIVERSITEIT

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) van 17 tot en met 24 juli een ‘zomeruniversiteit’. Omdat bij de VBJ de tering naar de nering moet gezet worden, ging de zomeruniversiteit deze keer niet door in het buitenland maar in de Voerstreek. Voorgaande jaren ging de zomeruniversiteit door in landen als Ierland, Spanje, Denemarken en Polen.

Als gastsprekers werden dit jaar op de VBJ-zomeruniversiteit verwacht: Bruno Valkeniers, Filip Dewinter, Gerolf Annemans, Anke Van dermeersch, Karim Van Overmeire, IJzerwake-voorzitter Wim De Wit, Wim Verreycken, Luc Vermeulen, Frederic Erens en Wim Van Dijck. Of Karim Van Overmeire is opgedaagd, is twijfelachtig gezien zijn recent ontslag bij het VB. Filip Dewinter, zijn ervaringen in Berlijn indachtig, vertelde alleszins over de lessen die hij voor Vlaanderen trekt uit het wel en wee van de rechtse en nationalistische partijen in Europa. Wim Verreycken verhaalde over de beruchte wandelingen van het Taal Aktiekomitee (TAK), de Vlaamse Militanten Orde (VMO) en anderen in de Voerstreek. Iedereen die alle dagen van de zomeruniversiteit had meegemaakt kreeg op het einde een ‘diploma’. Wie niet tot het einde bleef, of tussendoor al eens broste, kreeg geen diploma.

Behalve de aankondiging van Karim Van Overmeire was er nog een andere faux pas. Op de website van het VBJ werd de zomeruniversiteit onder andere aangekondigd met een fotootje van Marie-Rose Morel bij de lezing die ze gaf op de zomeruniversiteit van de VBJ in 2007 in Hongarije (illustratie). Marie-Rose Morel sprak daar over “de gevaren voor een partij als de onze. Het ontbreken van een ‘nieuwe’ generatie zou er één van kunnen zijn.” Morel, intussen moegestreden tegen de peetvaders Dewinter en Annemans, wist in 2007 allicht nog niet hoe profetisch haar woorden wel waren. Op diezelfde zomeruniversiteit van de VBJ in Hongarije liet een deelnemer overigens een hakenkruis achter op de deur van zijn kamer.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: morel, vbj, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

23-04-10

BASEBALLKNUPPEL IN VBJ-FILMPJE: HET WAS MAAR OM TE LACHEN

Woensdag wezen we hier op het filmpje dat de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) op het jongste VB-congres toonden: als voorzitster Barbara Pas haar militanten oproept voor actie, reppen die zich uit alle uithoeken van het land naar de plaats van afspraak. In dit geval: de Congreskolom in Brussel. Uit het beruchte café De Leeuw van Vlaanderen in Antwerpen stormde daarbij een man buiten met een baseballknuppel in de hand (foto 1).

Björn Roose reageerde onmiddellijk op zijn blog. We hadden trouwens niet anders verwacht. Björn Roose schreef dat het fragment met de man met de baseballknuppel hem niet was opgevallen, maar het filmpje niet anders is dan zelfspot. VBJ-voorzitster en VB-volksvertegenwoordigster Barbara Pas ging dezelfde toer op op haar website: “Het congresclipje van VBJ is ook door onze goede vrienden van het AFF opgemerkt. Zij wijden een volledig artikel aan een analyse van het fimpje (sic). Zoals steeds is hun conclusie totaal fout. Ze zien in het filmpje het bewijs dat het Vlaams Belang het als normaal beschouwt om met een baseballknuppel het café uit te lopen. Wel beste AFF, zulke knuppel is voor mij even ‘normaal’ als de eveneens in het filmpje aanwezige kamelen, space shuttle of roadrunner… Het was te verwachten dat men vanuit die hoek de humor en de zelfspot er niet van inziet.”

Dat de kamelen, space shuttle en roadrunner niet pasten in het VBJ-filmpje is nogal vanzelfsprekend, duidelijk vreemde filmfragmenten die men tussen de eigen filmopnamen had geplakt. Dat het nogal dwaas is in duikerspak naar een VBJ-actie te gaan of stuntelig met een speelparachute van een muurtje te springen op de plaats van bijeenkomst, dat kunnen we enkel maar bevestigen. Maar met een baseballknuppel naar een actie gaan, is dat zo abnormaal in VB-kringen? Hoe werd Filip Dewinter in zijn jonge jaren in Leuven opgemerkt (foto 2)? Daarenboven is de plaats waar Barbara Pas in het filmpje haar ingeving voor een actie kreeg – aan de Congreskolom in Brussel – ook niet zonder symboliek in deze tijden van communautaire hoogspanning. In 1963 was het al eens heibel rond de Brusselse randgemeenten, en VMO’ers plaatsten daarom een bom onder de Congreskolom in Brussel die het Nationaal Congres van 1830 herdenkt dat de Belgische grondwet bekrachtigde.

De stuntelige manier van uitvoeren (zie hieronder) was om te lachen. Maar het idee van een bomaanslag vinden wij evenmin grappig als met een baseballknuppel een café buiten stormen.

00:30 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb-vrienden, vbj, pas |  Facebook | | |  Print

21-04-10

VBJ-FILMPJE: GEEN PROBLEEM MET BASEBALLKNUPPEL

Op het VB-congres vorige zondag geen Gerolf Annemans. Maar wel Filip Dewinter die de lachers gemakkelijk op zijn hand kreeg, en de aanwezigen een geestdriftig ‘Eigen Volk Eerst!’ liet scanderen. Voorts was er nog Bruno Valkeniers, en een debat geleid door Filip De Man met naast Bart Laeremans backbenchers van het VB Kathleen Martens, Nele Jansegers en Peter Logghe. Als ludiek intermezzo waren er een paar videofilmpjes.

In één van die filmpjes stelden de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) zich voor. Een jonge moeder is met haar kinderen aan het spelen, in café De Leeuw van Vlaanderen drinkt men voor de verandering eens rustig een pintje, een bediende is naarstig aan het werken, enzoverder. Tot VBJ-voorzitster Barbara Pas aan de Congreskolom in Brussel een ingeving krijgt en met haar Blackberry oproept tot actie. Iedereen laat alles vallen, vanuit alle uithoeken van het land rept men zich naar Brussel. Ook Frederik Pas, broer van de VBJ-voorzitster, die in de zee aan het duiken was. Ook een landloper die de gsm van één van de VBJ-militanten vond en de gsm dan maar van Gent naar Brussel bracht. Iedereen is er, op één iemand na die te laat komt – wat in Comedy Capers-stijl gefilmd is en voor de vrolijke noot moet zorgen aan het einde van het filmpje.

Voorpost’er en VB-personeelslid bij de VVBM Björn Roose schrijft op zijn blog over het filmpje: “Mooi in mekaar gestoken, niet helemáál realistisch wellicht. Wie wel eens wat organiseert, weet dat je dat niet een-twee-drie doet.” Het is niet voor niets dat Björn Roose de naam heeft een betweter te zijn. Natuurlijk geraakt iets niet zomaar een-twee-drie georganiseerd. Wat er dezer dagen niet allemaal de deur uitgaat bij het VB en aanverwante organisaties voor de ‘spoedbetoging’ over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde morgen! Opmerkelijk maar niet geheel onverwacht is dat Björn Roose geen negatief commentaar heeft over de man die in het filmpje uit café De Leeuw van Vlaanderen stormt met een baseballknuppel in de hand (foto). Blijkbaar wordt dat als normaal beschouwd. Toch bij het Vlaams Belang. Titel van het filmpje is Vlaams Belang maakt het verschil.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb-vrienden, vbj |  Facebook | | |  Print

22-01-10

DEWINTER OP VB-NIEUWJAARSRECEPTIE: "GEFELICITEERD MET DE 'ZALIG KERSTFEEST'-AFFICHES"

Tot slot van zijn Bracke op vrijdag vroeg Siegfried Bracke vorige vrijdag aan Marie-Rose Morel wat ze tijdens het weekend zou doen. “Ik ga tweemaal spreken in partijafdelingen”, zei de Schotense. Dat klopt. Maar ze had evengoed kunnen zeggen: “Ik ga tweemaal spreken op nieuwjaarsrecepties, onder andere in Temse.” Nieuwjaarsrecepties, het is a part of the job voor politici. Recordhoudster is Barbara Pas (foto 1), de nieuwe voorzitster van de Vlaams Belang Jongeren, die dezer dagen zowat overal gevraagd wordt als spreekster op VB-nieuwjaarsrecepties.

“Die Barbara heeft een sterke tekst gebracht. Als die eigenhandig is geschreven, hebben we een inhoudelijk sterke figuur met haar. Ze moet nog wel beter leren intoneren zodat ze overtuigender overkomt”, noteerde vorige week een Mechelse VB’er na de nieuwjaarsreceptie van het VB-Antwerpen. Hoofdspreker was natuurlijk Filip Dewinter, die er nog altijd van overtuigd is dat het VB moet verder doen zoals in het verleden. Filip Dewinter: “Alleen door ons te onderscheiden van de andere partijen creëert het Vlaams Belang een politieke meerwaarde die ons aantrekkelijk maakt voor vele kiezers. Laten we in 2010 de woorden van Wies Moens in de praktijk brengen: 'Liever wolf in het bos dan vette hond de keten om de hals'. Zonder schrik te hebben van onze eigen schaduw, zonder zelfs maar een zweem van schaamte over het verleden van onze partij; zonder ons blind te staren op het cordon sanitaire, moet het Vlaams Belang zijn eigen koers aanhouden. Een partij – een anti-establishments- en verzetsbeweging vooral – die de belangen van de Vlamingen verdedigt tegen alles en iedereen in. Geloven in eigen kracht; zelfvertrouwen uitstralen; trendsetter zijn … een radicale, republikeinse volkspartij. Dat is onze taak, want het Vlaams Belang heeft een historische roeping die erin bestaat om de vlam van het radicale, rechtse Vlaams-nationalisme brandende te houden. (…) Staatsgevaarlijk zijn is voor ons (…) geen schande, het is onze plicht, het is ons doel!” Vervolgens draaide Dewinter zijn intussen grijsgedraaide plaat over “de Belgische democratuur, de immigratie-invasie, de islamisering, de toenemende onveiligheid en criminaliteit, het politiek correcte denken en de multicultuur en voor een vrij, onafhankelijk en Vlaams Vlaanderen.” Voor de werkloosheid die zoveel mensen treft had Dewinter maar een half zinnetje; over de oorzaak van en de remedies voor de huidige economische crisis repte Dewinter niet.

Dewinter gooide wel nog een bloempje naar partijvoorzitter Bruno Valkeniers. Filip Dewinter: “Wij moeten zoals onze voorzitter Bruno Valkeniers het aangeeft op een intelligente, moderne maar daarom niet minder vastberaden manier in het verzet blijven gaan.” De meeste bloemen gingen naar de Antwerpse Vlaams Belang Jongeren. Filip Dewinter: “Graag had ik de Antwerpse Vlaams Belang-jongeren, onder leiding van Barbara Bonte, (…) gefeliciteerd met hun actie die ze in de loop van de weken voor Kerstmis hebben gevoerd. VBJ heeft Antwerpen volgehangen met affiches: ‘Zalig Kerstfeest’ (foto 2). U zult zich misschien afvragen: ‘Wat is daar nu zo spectaculair aan?’. Toch was de boodschap van VBJ noodzakelijk want meer en meer stellen we vast dat onder het mom van neutraliteit ‘Kerstmis’ en het ‘kerstfeest’ multicultureel en pluralistisch ingevuld wordt. De ‘kerstmarkt’ op de Grote Markt werd door het Antwerpse stadsbestuur ‘herdoopt’ tot een ‘feestmarkt’.  Het ’kerstfeest’ blijkt nu plotseling in alle stadspublicaties ‘winterfeest’ te heten. Met dank aan Patrick Janssens voor de manier waarop hij mijn naam eer aandoet, maar uiteindelijk komt de newspeak neer op het neutraliseren van Kerstmis en het naar de prullenmand verwijzen van symbolen en tradities die onverbrekelijk verbonden zijn met onze Vlaamse cultuur en Europese beschaving. Wanneer het ‘zalig kerstfeest’ plaats moet ruimen voor ‘prettige eindejaars- of winterfeesten’ dan heeft dat alles te maken met het multiculturele revisionisme waarbij de overheid capituleert voor de islam en hun linkse en socialistische handlangers. Terwijl het Antwerpse stadsbestuur actief het islamitische suikerfeest en zeker het barbaarse offerfeest waarbij duizenden dieren onverdoofd ritueel geslacht worden, ondersteunt (…) worden Kerstmis en het kerstfeest verbannen, politiek incorrect bevonden en weg gecamoufleerd. Tegen deze nieuwe vorm van geschiedenisvervalsing verzetten wij ons. Wij blijven trouw aan onze wortels en tradities! Zoals Karel Dillen het eertijds zei: ‘Europa is een beschaving van belforten en kathedralen, niet van moskeeën en minaretten!’.”

Filip Dewinter is zelf geen katholiek, maar een vrijzinnige. Voor de strijd tegen de islam wil Dewinter echter wel de katholieke toer opgaan. De heidenen bij het VB zullen er blij om zijn. Volgens een VB-bron waren er een zeshonderd mensen op de nieuwjaarsreceptie van het VB-Antwerpen (foto 3). Of de teller van dienst nuchter was toen hij de aanwezigen telde, weten we niet. Alleszins was er niet alleen Antwerps volk. Er werden onder andere ook mensen met een Gentse tongval gesignaleerd, en er was dus ook onze Mechelse vriend. Een VB’er sinds 1979, nog VB-gemeenteraadslid geweest onder de Sint-Romboutstoren. Op de nieuwjaarsreceptie van het VB-Antwerpen zag hij “toffe mensen” terug, maar ergerde hij zich ook aan de “Engelstalige decadente muziek” die er gedraaid werd. “En dan maar lullen over onze culturele waarden, VB toch…” De VBJ stemt hem hoopvol, maar er is volgens hem nood aan “scholing en scholing en scholing en nog eens scholing”. “Het gebrek aan kennis druipt van te vele mensen af. Dit is niet goed. De vervlakking van de maatschappij is ook tot het voetvolk van het VB doorgedrongen. Dit moet aangepakt worden. Dringend of het VB zaagt zo zelf de poten van onder de stoel. En wat dan?”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vbj, pas |  Facebook | | |  Print

13-11-09

NIEUWE VOORZITTER EN NIEUW BESTUUR VOOR VLAAMS BELANG JONGEREN. "REBEL BINNEN DE REBELLEN"?

Vandaag, vrijdag de dertiende, wordt in het VB-secretariaat aan de Van Maerlantstraat in Antwerpen het nieuwe nationaal bestuur van de Vlaams Belang Jongeren voorgesteld (foto 1). Dat in hetzelfde zaaltje maandelijks oud-collaborateurs ple(e)g(d)en bijeen te komen voor een koffietafel is geheel toeval. De locatie was ook door het VB gereserveerd om de uitslag van de volksraadpleging over het Lange Wapper-tracé te volgen. Maar geen journalist die naar daar toog om de stemming te peilen. Vandaag verzamelt er de jongste generatie VB’ers. Schoon volk uit bevriende jongerenorganisaties heeft beloofd eveneens langs te komen.

Het VB benadrukt graag dat met Barbara Pas (foto 2) voor het eerst een vrouw aan het hoofd staat van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). Na Filip Dewinter, in 1987 de eerste VBJ-voorzitter, Karim Van Overmeire, Jan Huijbrechts, Philip Claeys, Jurgen Branckaert, Frederic Erens en Hans Verreyt is het inderdaad eens wat anders. Barbara Pas groeide op in een Vlaamsgezind milieu. Van kleins af wordt ze meegenomen naar manifestaties als de IJzerbedevaart en het Vlaams Nationaal Zangfeest. Het is echter pas tijdens haar studententijd in Leuven dat Barbara Pas zich politiek engageerde. Het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) is er het vehikel voor. Amper afgestudeerd als handelsingenieur wordt ze medewerkster van de Kamerfractie van het VB, onder de vleugels van Gerolf Annemans. Sinds januari 2007 is Barbara Pas gemeenteraadslid in Dendermonde, stadje waar ze ook voorzitster is van de plaatselijke VB-afdeling. Broer Frederik is secretaris van het VB-Dendermonde, maar is bekender als VB-huiscartoonist Fré. Sinds juni 2007 is Barbara Pas ook volksvertegenwoordigster. En sinds 11 oktober 2009 is ze daarenboven ook nog voorzitster van het VBJ. Je kan maar beter vroeg beginnen met het cumuleren van mandaten. Marie-Rose Morel zag voor Barbara Pas een nog grotere toekomst, Morel noemde haar als één van de mensen voor een nieuwe leiding bij het VB. Als VBJ-voorzitster mag ze nu alvast in het VB-partijbestuur zetelen.

Over haar verkiezing tot nieuw VBJ-voorzitster zegt Barbara Pas in het novembernummer van Vlaams Belang Magazine: “Elke voorzitter, man of vrouw, heeft zijn eigen stijl. Extra troef is dat het hardnekkig vooroordeel van de vrouwonvriendelijkheid de kop wordt ingedrukt. Het kan ook bijdragen om de nieuwe dynamiek van verjonging die we willen teweegbrengen te symboliseren.” Met Hans Verreyt als VBJ-voorzitter was de werking van de VBJ inderdaad stilgevallen. Met enkele uitzonderingen die de regel bevestigen. De nieuwe voorzitster pakte meteen uit met een nieuw logo voor het VBJ, waarin de begrippen rebels, rechts en republikeins opgenomen zijn. Barbara Pas: “Het rebelse karakter van onze partij slaat onder meer op ons anti-establishmentgehalte. Wij durven dingen benoemen en boute conclusies trekken. Zeker als jongeren mogen we niet rond de pot draaien, maar moeten we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Het ‘rebelse’ voor onze jongerenwerking slaat ook op onze alerte houding tegenover de moederpartij. Niet geënsceneerd zoals bij de meeste partijen hun jongerenwerking: als blaffende hondjes die even wat lawaai mogen maken, en dan weer teruggefloten worden. VBJ moet het voortouw nemen. Wij zijn geen flauw aanhangsel van de partij, maar rebel binnen de rebellen.” Wat Bruno Valkeniers heeft meegemaakt sinds de VB-partijraad in Beveren is nog maar klein bier in vergelijking met wat hem te wachten staat met de VBJ. Toch als we Barbara Pas mogen geloven.

“Naast de traditionele taken die voor VBJ weggelegd zijn in het kader van de vorming van nieuwe partijkaders, is het (…) een hoofdtaak van VBJ om de Vlaamse jeugd zo veel mogelijk te overtuigen van ons gelijk”, vervolgt Barbara Pas. “Dat kan via debatten, colloquia en discussiefora, maar ook met spraakmakende acties, met vrije tribunes en columns, (doelgerichte) pamfletten en zo meer. We moeten vooral opnieuw de straat op, onze boodschap verkondigen door aanwezig te zijn waar de jongeren vertoeven: van lokale evenementen tot grote festivals en op het wereldwijde web.” Volgend jaar met de VBJ naar Werchter en Pukkelpop! En Sensation White, natuurlijk. Naast Barbara Pas als nieuwe voorzitster bestaat het nieuwe VBJ-bestuur uit: Barbara Bonte (26 j., uit Antwerpen, penningmeester), Angie Bosmans (26 j., uit Zandvliet, actieverantwoordelijke), Chris Janssens (31 j., uit Genk, vormingsverantwoordelijke), Christophe Lefebvre (29 j., uit Menen, webstekbeheerder), Wouter Opdenacker (19 j., uit Rekem, redactieverantwordelijke), Gianni Peeters (23 j., uit Schoten, propagandaverantwoordelijke), Olivier Peeters (25 j., uit Lier, communicatieverantwoordelijke), Luk Raekelboom (29 j., uit Grimbergen, organisatieverantwoordelijke) en Dirk Verhaert (29 j., uit Wijnegem, ondervoorzitter).

Andy Bonnyns (25 j., uit Scherpenheuvel-Zichem) mocht op het VBJ-congres in Mechelen op 11 oktober mee op de foto met het nieuwe VBJ-bestuur. Sinds 16 maart is hij de nieuwe secretariaatsmedewerker van de VBJ. In de congrestekst die in Mechelen werd goedgekeurd leggen de VBJ nieuwe accenten maar blijven ze tezelfdertijd geheel zichzelf. Van de ‘identitairen’ nemen ze de slogan 100 % Identiteit, 0 % Racisme over; van het VB behouden ze de slogan Aanpassen of opkrassen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb-vrienden, vbj, pas |  Facebook | | |  Print

27-10-09

VLAAMS BELANG JONGERE ANGIE BOSMANS MAAKT PROMOTIE

Op de VB-partijraad vorige zaterdag in Beveren zijn voorstellen voor "de verjonging en vernieuwing van de partij, het herzien van de organisatie en het scherpstellen van de bedrijfscultuur" goedgekeurd. Die "verjonging en vernieuwing" is al een tijdje geleden ingezet, waarbij het natuurlijk helpt als mensen gedegouteerd het VB verlaten.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 kreeg het VB in Antwerpen een psychologische dreun. In stemmenaantal ging het nog licht vooruit, maar met 33,5 % van de stemmen was het niet langer de grootste partij in de Scheldestad. Patrick Janssens en zijn SP.A kwam uit op 35,3 %. Voor de districtsraadsverkiezingen was de evolutie wisselend, maar er was één lichtpunt: in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo zou het VB wel eens in de bestuursmeerderheid opgenomen kunnen worden. Het VB haalde in dit noordelijkste district van Antwerpen 35,8 % van de stemmen en 6 districtsraadszetels. De SP.A bekwam er samen met Groen! 5 zetels, de plaatselijke lijst Polderbelangen haalde 2 zetels binnen, VLD en CD&V/N-VA kregen elk 1 zetel. Een akkoord VB – Polderbelangen leek tot de mogelijkheden te behoren. Polderbelangen is een samenraapsel van mensen uit verschillende denkrichtingen. De twee verkozen districtsraadsleden stammen respectievelijk uit een Vlaams-nationalistisch en een liberaal nest. Verder op de lijst stonden onder andere een ex-Groen!’e en twee ex-VB’ers. Filip Dewinters luitenant Jan Penris trok naar het noorden van Antwerpen om er de coalitiebesprekingen te leiden, maar het werd niets. Het VB bleef alleen achter op de oppositiebanken. Ook in een dorp als Berendrecht-Zandvliet-Lillo vond men het onfatsoenlijk het VB op te nemen in de bestuursmeerderheid.

Steven Van Dieven die al 15 jaar voor het VB in de districtsraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo zetelt, waarvan 12 jaar als fractieleider, is de voorbije weken door zijn partijgenoten aan de kant gezet. “De leden van de fractie hebben, zonder mij daarvan vooraf in kennis te stellen, in een brief aan de administratie van het district gemeld dat ik niet langer deel uitmaak van de fractie VB. Ik zal de raad blijven bijwonen, maar dan als een onafhankelijk raadslid”, zegt Steven Van Dieven in Het Nieuwsblad. Op zijn beurt deelde Jan Penris, als koepelvoorzitter van het VB-Antwerpen, mee dat Angie Bosmans (26 j., foto) de nieuwe VB-fractievoorzitster wordt in de districtsraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Bosmans mag meteen een nieuwe collega op de VB-banken verwelkomen want intussen stapte VB-districtsraadslid Petra Anthonissen op uit de districtsraad. Het VB heeft nog slechts twee opvolgers op haar lijst staan. Maar die zijn met elkaar getrouwd, zodat maar één van de twee effectief kan zetelen. Als na Petra Anthonissen nog een VB'er opstapt uit de districtsraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, heeft het VB niemand meer om het vrijgekomen zitje te bezetten. 

De vorige VB-fractieleider, Steven Van Dieven, was met 836 voorkeurstemmen van ver de populairste VB’er in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Petra Anthonissen was met 330 voorkeurstemmen de tweede populairste. Angie Bosmans was, met 140 voorkeurstemmen, slechts vijfde populairste. Angie Bosmans is dik bevriend met Jan Penris, is pas ook gepromoveerd tot actieverantwoordelijke bij het vernieuwde Dagelijks Bestuur van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ), en haalde een eerste keer de kranten als Facebook-vriend van Blood and Honour’er Wim Biront. Wim Biront staat nog altijd bij haar Facebook-vrienden. Verder vinden we op de Facebook-pagina van Angie Bosmans een groot deel van de extreemrechtse vriendenclub rond Sandy Neel en anderen ter extreemrechterzijde van het VB zoals Andy Bonnijns. En voorts ook de vorige week weer in het nieuws gekomen BBET'er Tomas BoutensWaar is de tijd dat VB’ers in Berendrecht-Zandvliet-Lillo nog de media haalden als koning van het ganzenrijder?

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, vbj |  Facebook | | |  Print

21-09-09

DRIE VBJ'ERS GEARRESTEERD

Gisteren maakten drie militanten van de VBJ, de kinderafdeling van het Vlaams Belang, goed gebruik van het bezoek van het olijke prinsessenduo 'Mathilde & Maxima' aan de Vlaams-Brabantse hoofdstad Leuven om zichzelf in de belangstelling en vervolgens in de cel te werken.

Naar aloude Vlaams-nationale traditie hadden de actievoerders anoniem postgevat tussen de royalistische menigte om de republikeinse registers open te trekken eens de handenschuddende monarchen in zicht kwamen.
Plaats van afspraak deze keer was de Vander Kelenstraat waar Mathilde en Maxima zondag zo rond het middaguur acte de présence gaven.

 
Drie VBJ'ers waaronder Andy Bonnijns (foto), de voorzitter van de VBJ - afdeling in Leuven, scandeerden 'België Barst' met de prinsessen in zicht en werden prompt afgevoerd richting amigo waar ze enkele uren werden vastgehouden. De jonge VB'ers reageerden na hun vrijlating uiterst verbolgen op wat: "de harde aanpak van de politie" werd genoemd. Details over de mishandeling bleven echter uit...
 
Andy Bonnijns verklaarde dat het de bedoeling was om aan te tonen dat prinses Mathilde absoluut niet welkom was in Leuven omdat de Vlamingen door het kongingshuis nog steeds als tweederangsburgers worden behandeld. Dat niet iedereen het eens was met die visie mocht blijken uit de reactie van de omstanders die de VBJ-militanten meteen overstemden toen de anti-Belgische slogans werden geventileerd.
VBJ-chef Bonnijns was met de 'actie' van afgelopen zondag allerminst aan zijn proefstuk toe. Eerder voerde hij al anti-koningshuisacties, vorige maand was er de anti-regularisatie actie (in Leuven) en een 10-tal dagen geleden was er een zgn. '9/11 - herdenking' waarin hij het voortouw nam. Bonnijns leidt één van de enige VBJ-afdelingen die (nog) niet klinisch dood is. Dat zijn interesse zich niet beperkt tot het Vlaams Belang alleen mag blijken uit zijn aanwezigheid op de concerten en andere activiteiten georganiseerd door de nazi's van 'Blood & Honour'.

De kennelijk 'ultra-radicale' Bonnijns zou zo wel eens een keihard probleem kunnen worden voor de VB-leiding. Iemand met een minimum aan politiek verstand gaat de sfeer immers niet opsnuiven en/of vrienden maken op events waar kaalgeschoren idioten met een volgehouden kramp in de rechterarm de dienst uitmaken en nazi's zoals Anton Mussert (NSB) geëerd worden voor 'bewezen diensten'. Voor welke overtuigingen was er alweer geen plaats in de partij Bruno?

 
 

Maar we wijken af; na het incident met de VBJ'ers kregen de prinsessen een korte rondleiding in het nieuwe Leuvense museum 'M' en ondertekenden ze het gulden boek met veel gevoel voor sierlijke zwier. En zo werd het toch nog een leuke dag!

12:20 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vb, vbj, blood honour, bonnijns |  Facebook | | |  Print

15-06-08

PROEFSCHRIFT OVER VB - "FROM PARIAH TO POWER"

"Vlaams Belang rechtser dan andere extreem rechtsen"

De Nederlandse politologe Sarah de Lange verdedigde afgelopen donderdag aan de Antwerpse Universiteit haar proefschrift over het Vlaams Belang. Twee conclusies sprongen daarbij in het oog: 1) Het Vlaams Belang is een stuk rechtser dan de andere politieke partijen van ultrarechtse signatuur in Europa, 2) Als het VB erin slaagt om er de scherpe kantjes af te halen is meeregeren - het cordon sanitaire doorbreken dus - allerminst uitgesloten. Zo hoort u het ook eens van een ander.

Met de conclusies kunnen we best leven maar op een aantal punten gaat het werk van de Nederlandse onderzoekster toch behoorlijk de mist in door zich van redelijk twijfelachtige argumenten te bedienen. 
Volgens de Lange stelt het VB zich harder op dan de extreem-rechtse collega's wat betreft economie, migratie en nationalistische thema's. En zo definieert ze het Belang als een stuk radicaler dan de collega's in Italië (Forza Italia), Nederland (Lijst Pim Fortuyn) en Oostenrijk (FPÖ). 

De vergelijing met het FPÖ gaat op maar of het VB mag vergeleken worden met rechts-populistische fenomenen à la 'Forza Italia' en 'LPF', het stelletje ongeregeld rond Pim Fortuyn indertijd, is maar zeer de vraag. Goede vergelijkingspunten kan je dat bezwaarlijk noemen. Het VB zit als nationalistische partij fundamenteel anders ineen, heeft andere objectieven en beschikt over een veel sterkere (electorale) basis die het resultaat is van een gestage, 'organische' groei. 

Het VB kan als partij ook terugvallen op een breed netwerk van personen en organisaties die al lang voor de oprichting partij actief waren voor de 'goede zaak'. Dingen die je maar moeilijk van Berlusconi's partij en/of de LPF kan beweren. Het VB vaag je in ieder geval niet weg met één enkele stembusslag. Zoals met de LPF bijvoorbeeld wel het geval was.

De mee-regeer optie die de Lange naar voor schuift is gestoeld op haar bevinding dat het VB geen verdere groei meer voor ogen zou hebben. De enige toekomstoptie die de partij volgens haar (nog) heeft is het 'matigen' van de eigen standpunten. De politologe ziet in de aanstelling van Bruno Valkeniers trouwens een bevestiging van dit toekomstscenario. Sarah de Lange denkt verder dat Open VLD en/of Lijst Dedecker (LDD) als eersten "overstag gaan" voor een samenwerking met het VB.

Ook hier de nodige bedenkingen. Veel matiging hebben we nog niet gehoord /gezien sinds de komst van Valkeniers. De nieuwe VB-voorzitter komt inderdaad minder agressief uit de hoek als pakweg Philip Dewinter maar uiteindelijk speelt hij in dezelfde afdeling. Valkeniers is absoluut geen gematigd politicus, iets wat hij zelf maar al te graag onderlijnt.  De aanstelling van Valkeniers had overigens meer met de toestand rond Frank Vanhecke te maken dan wel met een weloverwogen move van de partijtop richting 'matiging'.

Dat de ploeg rond J.M. Dedecker vroeg of laat de weg naar het VB vindt voor een 'samenwerking' valt nog te bezien. We stellen vast dat het gegeven nu alvast niet aan de orde is. Het recentelijk afgewezen samenwerkingsvoorstel spreekt boekdelen. Maar goed, wat nu niet is kan inderdaad nog komen. De winning mood kan snel omslaan in paniekvoetbal. Een Open VLD die met het VB in zee gaat lijkt - zelfs op langere termijn - volledig uitgesloten. De aversie die in de blauwe rangen leeft voor het VB is bijzonder groot. Gelukkig maar.

In een interview na de verdediging van het proefschrift verklaarde de onderzoekster aan de pers dat ze het uitgesloten acht dat er ooit één Franstalige zou samenwerken met het VB. Driewerf helaas. Sinds de vroege jaren '90 zijn er veelvuldige contacten met extreem-rechts over de taalgrens heen (met Agir, Réf, BiS...) en zijn er bovendien Franstaligen actief in het VB. Het gaat om een kleine 'groep' maar de aanwezigheid van Franstaligen in het VB is  een realiteit. Meer zelfs; een aantal van die VB-Franstaligen werden op lokaal vlak, in het Hoofdstedelijk gewest, verkozen en vertegenwoordigen ever since het VB in de gemeenteraad en andere vergaderingen.

Frédèric Erens, één van de voormalige voorzitters van de VBJ - de jongerenafdeling van het VB, is trouwens van Franstalige origine en militeerde tot 1991 voor het (unionistische!) Front National. Hij was overigens lang niet de enige Francofoon die toen al de overstap van het FN naar het VB maakte. Wat trouwens bewijst dat het VB veeleer een extreem-rechtse dan wel een Vlaamse partij is. Dat is pas een gegeven dat verder onderzoek verdient.

21:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fn, valkeniers, erens, vb, de lange, vbj, lpf |  Facebook | | |  Print