30-01-16

BART CLAES NIEUWE VOORZITTER VLAAMS BELANG JONGEREN (VBJ)

Vandaag komen de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) in het Vlaams Parlement bijeen voor hun tweejaarlijks congres. Gastsprekers zijn Jonathan Holslag, professor internationale betrekkingen aan de Vrije Universiteit Brussel, en Barbara Pas, Vlaams Belang-parlementslid en voormalig voorzitster van de Vlaams Belang Jongeren. Maar de hoofdmoot van de bijeenkomst is het op het schild hijsen van Bart Claes (26 j., foto) als nieuwe voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren.

Waarom wij zo zeker zijn dat Bart Claes de nieuwe VBJ-voorzitter wordt? Omdat hij de enige kandidaat is om het rijtje aan te vullen van Filip Dewinter, in 1987 de eerste VBJ-voorzitter, Karim Van Overmeire, Jan Huijbrechts, Philip Claeys, Jurgen Branckaert, Frederic Erens, Hans Verreyt, Barbara Pas, Tom Van Grieken en Reccino Van Lommel. Laatstgenoemde vulde de vacature tussen twee statutaire congressen in nadat Tom Van Grieken in oktober 2014 Vlaams Belang-voorzitter werd.

Bart Claes is ook het product van een vacature. Tom Van Grieken is verslingerd aan de sociale media en nadat hij een zestigtal Vlaams Belang-personeelsleden afdankte wegens verminderde inkomsten na de ‘moeder van alle verkiezingen’ op 25 mei 2014, vond hij vorig jaar toch nog geld om een nieuwe medewerker voor sociale media aan te werven. Er verscheen daarvoor een officiële vacature, maar het was toch op de oude wijze van wie-kent-wie dat Bart Claes aan de slag geraakte bij het Vlaams Belang.

Bart Claes is sinds drie maanden de sociale media-verantwoordelijke van het Vlaams Belang en dat loopt niet onverdienstelijk. Al is het natuurlijk moeilijk uit te maken of het succes aan Bart Claes ligt dan wel aan het vluchtelingenthema dat tegenwoordig een hot issue is. De Morgen achterhaalde deze week dat van de tien populairste partijpolitieke Facebookberichten de voorbije dagen er zeven van het Vlaams Belang waren. Alle zeven over de vluchtelingenproblematiek. Alleszins niet slecht voor het Vlaams Belang is dat enkel de N-VA en Groen meer Facebookfans telt dan de 36.700 voor het Vlaams Belang.

Bart Claes is nog niet zo lang actief bij het Vlaams Belang. Als student was hij zowel lid van de NSV (Antwerpen) als van het KVHV (Gent). Zijn vader, Luc Claes, is in Rumst OCMW-voorzitter en schepen voor sociale zaken, welzijn en gezondheid voor de N-VA. Zelf is Bart Claes lid geweest van de N-VA. Naar eigen zeggen geraakte hij teleurgesteld door het gemak waarmee de N-VA haar communautaire plannen liet vallen. Bart Claes: “En uiteraard heb ik het gehad met het asielbeleid van Theo Francken.”

Aan de slag bij het Vlaams Belang moest Bart Claes uitzoeken wie er het voor het zeggen heeft. “Toen ik bij Vlaams Belang kwam werken was me niet meteen duidelijk wie de propaganda in handen had”, vertelde Bart Claes gisteren in De Standaard. Of hij de bokshandschoenen opnieuw gaat gebruiken, wilde de krant nog weten. Bart Claes: “Ik ben er niet tegen, maar het is mijn stijl niet. Dat heeft zijn tijd gehad.” Perfect het antwoord dat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken van hem verwacht. Bart Claes was lid van de Facebookgroep ‘Stem Tom Van Grieken in de Top-100 van 2015 (van Het Laatste Nieuws, nvdr.)” maar het lukte niet Tom Van Grieken in die Top-100 te krijgen.

 

Naschrift: Jonathan Holslag daagde niet op bij het congres van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ); het veertien leden tellend VBJ-bestuur dat samen met Bart Claes werd verkozen telt één vrouw. Proficiat.

01-12-15

VLAAMS BELANG EN JAN JAMBON FÊTEREN SAMEN ‘DE STRANGERS’

Sinds het overlijden van Marie-Rose Morel en de verhuis van Vlaams Belang-personeelslid Tim Willekens naar het naburige Brasschaat hebben ze in Schoten nooit nog zoveel Vlaams Belang’ers bijeen gezien als voorbije zondagmiddag 29 november. De reden? De uitreiking door de Marnixring Voorkempen Pater Stracke van de Jozef Simonsprijs aan De Strangers. Minister Jan Jambon was er ook en bleek de liekes van De Strangers goed te kennen.

De Marnixring is een Vlaamse serviceclub, opgericht als alternatief op de Rotary- en Lionsclubs waar wel eens een mondje Frans wordt gesproken. Bij de oprichting werden de statuten van Rotary en Lions lustig gekopieerd, waar “het verdedigen van de Nederlandse taal en cultuur” en de “hulp aan beproefde stamgenoten” als nieuwe elementen aan toegevoegd werden. De Marnixring telt een zestigtal afdelingen of ‘ringen’ in het Marnixjargon, met in totaal een 1.300 aangeslotenen. Die leden zijn meestal mensen “van een bepaald sociaal niveau”, Vlaamse arbeiders of andere vertegenwoordigers van het gewone volk zal je er niet treffen.

De verschillende ringen komen maandelijks samen in een of ander etablissement en nuttigen er de nodige natjes en droogjes. Vaak wordt een gastspreker uitgenodigd. Met de Vlaams-nationalistische inslag van de Marnixring komen dan onderwerpen aan bod zoals ‘het Nederlands in het bedrijfsleven’ of ‘het cordon sanitaire’. De Marnixringen nemen ook initiatieven die geld in het laatje moeten brengen voor 'goede doelen'. Dat kunnen zowel organisaties zijn, het Vormingsinstituut Wies Moens bijvoorbeeld, als personen, zoals zij die nog “lijden onder de gevolgen van de repressie”.

De Marnixring Voorkempen Pater Stracke is genoemd naar een Vlaamse jezuïet en filoloog (1875-1970) die naam maakte met zijn uitdrukking “Arm Vlaanderen” waarmee hij “het kuddevolk van Vlaanderen opriep om zich te verheffen onder de cultureel hoogstaande volkeren van Europa”. De Jozef Simonsprijs die de Marnixring Voorkempen Pater Stracke om de tweejaarlijks uitreikt is genoemd naar een frontsoldaat en boegbeeld van de Vlaamse Beweging uit de Voorkempen (1888-1948). In 2013 ging de prijs naar Siegfried Verbeelen omwille van zijn bijdrage “tot de verspreiding van de Vlaamse en Europese cultuurwaarden via het internationaal vermaarde Wereldfestival van Folklore in Schoten”.

Dit jaar ging de prijs naar De Strangers. Voor de jongste bezoekers van deze blog (de laatste nieuwe plaat van De Strangers dateert van 1987, recenter verschenen nog wel een verzamelbox en andere heruitgaven) is een groep die in het Antwerps dialect zingt, dikwijls op de melodie van bekende hits. In the Navy werd Bij de rijkswacht; Paloma Blanca werd Oh mijnen Blauwe Geschelpte. Een concert van De Strangers op een bijeenkomst van het Vlaams Blok op 24 november 1992 in Hof ter Lo in Borgerhout, precies een jaar na de Zwarte Zondag van 24 november 1991, werd De Strangers kwalijk genomen. Te meer de groep er het racistische De ziekekas zong.

Jarenlang vermeden concertorganisatoren De Strangers nog te programmeren, maar mensen als de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (SP.A) en columnist-auteur Tom Naegels werkten mee aan een ‘eerherstel’ voor De Strangers. De steun uit linkse hoek weerhield De Strangers niet om in 2011 een verzamelcd Stoute Liekes uit te brengen die aanvankelijk enkel via de secretariaten van het Vlaams Belang verkocht werd. Initiatiefnemer om die cd uit te brengen was Georges Puttemans, secretaris van de Vlaams Belang-afdeling Wilrijk en huidig uitbater van het Antwerpse café De Leeuw van Vlaanderen.

We blijven in de Vlaams Belang-sfeer als bekend wordt dat De Strangers de Jozef Simonsprijs gaan krijgen. Het is Dirk Verhaert die dit vertelt aan Gazet van Antwerpen van 21 oktober, als bestuurslid van Marnixring Voorkempen Pater Stracke maar zich tevens voorstellend als Vlaams Belang-fractieleider in de gemeenteraad van Wijnegem (fractieleider van een tweekoppige afvaardiging in de gemeenteraad, nvdr.). “Ook minister Jan Jambon (N-VA), de echtgenoot van minister Hilde Crevits (CD&V) en tal van Vlaamsgezinde liberalen zijn lid (van de Marnixring)”, zegt Dirk Verhaert in de krant.

Voorbije zondagmiddag was het dan zover: de uitreiking van de Jozef Simonsprijs in een tot de nok gevulde zaal Forum in Schoten. Het Vlaams Belang was sterk vertegenwoordigd. Op de foto hierboven zie je v.l.n.r. Glenn Gené (bestuurslid van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) en hoofdredacteur van VBJ-blad Rebel), John De Wilde (volgens Wikipedia “de grappenmaker” van De Strangers), Kurt Van Noten (Vlaams Belang-districtsraadslid in Ekeren) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang-voorzitter). Voor Tom Van Grieken was het niet de eerste keer dat hij De Strangers ontmoette. Op de receptie van het jarige ’t Pallieterke ging Tom Van Grieken ook al graag op de foto met De Strangers.

Onder andere Vlaams Belang-parlementslid Jan Penris en de Vlaams Belang’ers Hans Verreyt en Rob Verreycken waren eveneens in Schoten. Ook minister voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon was er. “Hij bleek de humoristische teksten van De Strangers goed te kennen”, noteerde Gazet van Antwerpen. De Jozef Simonsprijs werd aan De Strangers uitgereikt door Cas Goossens die toen hij nog administrateur-generaal van de BRTN was zich verzette tegen het gebruik van het dialect op de openbare omroep. Aan de prijs is een geldsom van 1.500 euro verbonden die De Strangers weggeven aan Moeders voor Moeders.

De eerstvolgende activiteiten van de Marnixring Voorkempen Pater Stracke zijn de ledenvergadering op 17 december, met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken als spreker, en een kerstbuffet en -concert op 20 december in Brasschaat, in aanwezigheid van federaal minister Jan Jambon. Jan Jambon altijd aanwezig waar rechts en extreemrechts elkaar ontmoeten.

17-11-15

PEGIDA: NU MET TOM VAN GRIEKEN EN VOETBALHOOLIGANS

Pegida 15 november 2015 001.JPGGisterenavond hield Pegida Vlaanderen in Antwerpen háár wake naar aanleiding van de aanslagen in Parijs.

Nog nooit beschikte Pegida Vlaanderen over zo’n professionele geluidsinstallatie, en een gewoon podiumke was er deze keer ook bij. Het mocht wat kosten, met dank aan sponsor Vlaams Belang. Alles werd keurig klaargezet door Vlaams Belang-personeelslid Hans Verreyt, voor le moment suprême zijnde een toespraak van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

Het was de eerste keer dat iemand de Pegida-meute openlijk als partijman toesprak. Volgens master of ceremony Rob Verreycken staat Pegida los van de politiek, maar geeft het wel politici het woord “als het goede politici zijn”. In een persoonlijke e-mail aan het hele partijadressenbestand had Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken overigens zijn best gedaan om volk voor de Pegida-bijeenkomst te ronselen. “De tijd van het wegkijken is nu voorbij.” Het bracht een driehonderdtal mensen naar het Hendrik Conscienceplein in Antwerpen.

Naast Vlaams Belang-kopstukken en andere partijmandatarissen, Voorpost-militanten, een kleine delegatie van het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) en hier en daar een verdwaalde ziel, viel vooral een groep van enkele tientallen voetbalhooligans van Beerschot, Brugge en Lierse op, die stipt om 20u00 in militaire pas het Hendrik Conscienceplein opstapte. Van café Den Engel aan de Grote Markt naar het Hendrik Conscienceplein marcherend en terug.

Voorpost-man Luc Vermeulen gaf naar gewoonte de praktische richtlijnen. Nieuw deze keer was dat er, om toelating voor de manifestatie te krijgen in deze tijden van terreurdreiging, niet mocht gescandeerd worden. “De vakbondsbetoging (van het ABVV-Antwerpen, nvdr.) op het einde van de maand is daarom trouwens verboden”, wist Luc Vermeulen. Die laatste mededeling werd op applaus onthaald door de aanwezigen.

Voor het eerst mocht ook een vrouw het woord nemen bij Pegida, maar natuurlijk was het niet om het even wie. Ze liet verstaan in West-Vlaanderen, aan de grens met Frankrijk, te wonen. Dat Reinhilde Castelein een Vlaams Belang’ster pur sang is, werd verzwegen maar was goed te horen in haar uitleg. Voor haar moeten geen oproepen tot verdraagzaamheid meer, en ze hekelde ook dat “een zogenaamd Vlaams-nationalistische partij” meewerkt aan de islamisering door de erkenning van “nog eens” vijftig moskeeën.

Volgende spreker was Henk Van de Graaf uit Zuid-Afrika. Vice-president van de Transvaalse Boerenbond maar te oordelen aan het aantal keren dat hij te gast is bij Vlaams Belang- en aanverwante bijeenkomsten, permanent over en weer vliegend tussen Zuid-Afrika en Europa, Vlaanderen in het bijzonder. Volgens Henk Van de Graaf kan leven enkel in gescheiden culturen en godsdiensten. Hij riep op om “onze strijd tegen het ANC” te steunen.

En dan was het de beurt aan Tom Van Grieken (foto 1) die onder andere wist dat “alle wegen leiden naar Rome, maar die van moslimterroristen naar Molenbeek”. Hij is het beu dat “muziek en cultuur van bij ons” wordt afgedaan als “oubollig”, maar wereldmuziek goed zou zijn. “Neen, wij zijn geen wereldburgers. Zoals in Dresden: ‘Wij zijn het volk’ (foto 2).” Tom Van Grieken erkende wel dat er vredelievende moslims zijn. “Gematigde moslims lezen de Koran, extremistische moslims passen de Koran toe.”

Dat was gesneden koek voor Kristof De Smet, woordvoerder van Pegida Vlaanderen, die eraan herinnerde dat hij reeds na de aanslag op Charlie Hebdo en de “asielinvasie” had geroepen: grenzen toe. Volgens Kristof De Smet is het Vlaams Blok in 2004 verboden omwille van de slogan ‘Eigen Volk Eerst!’, maar moet de Koran verboden worden omwille van de wrede passages die hij eruit voorlas.

Het Vlaams Blok is echter nooit verboden geworden, de partijtop veranderde in 2004 na een veroordeling voor racisme vrijwillig van partijnaam. Het ging ook niet om die ene slogan. Het arrest waarmee het Vlaams Blok veroordeeld werd spreekt van propaganda waarin “permanent een hatelijk beeld van de vreemdelingen (wordt) opgehangen, teneinde bij de bevolking (al dan niet latent aanwezige) gevoelens van vreemdelingenhaat aan te wakkeren, te onderhouden en op de spits te drijven, met als achterliggende bedoeling (…) na een desgevallend overweldigend electoraal succes, de op het vlak van de vreemdelingenpolitiek voorgestelde zeer verstrekkende discriminerende voorstellen ook in de praktijk te kunnen omzetten.” (Arrest van 21 april 2004, geciteerd in De wissel van de macht)

Met de hulp van Pegida probeert het Vlaams Belang dat nog eens over te doen, maar buiten de oude getrouwen en voornoemde voetbalhooligans krijgt de partij daar alsnog niet veel volk voor op de been.

20-01-14

VERJONGING EN VERNIEUWING BIJ HET VLAAMS BELANG ?

Gerolf Annemans (foto 1) beloofde verjonging en vernieuwing bij het Vlaams Belang. Geen probleem voor Tom Van Grieken, voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ): “Vandaag staat die nieuwe generatie klaar. Een generatie die opnieuw geloofwaardig de kiezer kan overtuigen dat wij geen partij zijn zoals de anderen.” 

 

Twijfelt er iemand aan dat het VB geen partij is als een ander? Dat lijkt ons niet het probleem te zijn. Tom Van Grieken (foto 2), voorts in het eerste nummer van Rebel! : “Het zou (…) een kapitale fout zijn, mochten we opnieuw met dezelfde gezichten naar de kiezer trekken." Aha, daar zit het probleem. Toch voor de Vlaams Belang Jongeren. "Als men de verjonging oprecht meent, dan zijn de komende verkiezingen een unieke kans. Elke provincie zou op dit vlak zijn verantwoordelijkheid moeten nemen door toch minstens één jonge nieuwe lijsttrekker naar voor te schuiven", vult Tom Van Grieken aan. En als dat niet gebeurt? “Geen enkele fakkel kan (…) zonder zuurstof. Ook de jonge generatie Vlaams Belangers niet. Zonder de nodige zuurstof en kansen, zie ik de toekomst somber in. Grijpt onze partij deze kans niet, dan vrees ik dat we in 2019 nogmaals met een verloren generatie zitten. Of erger nog: een verloren partij.”

 

In het tweede nummer van Rebel! worden de VBJ'ers gepresenteerd die een plaatsje vooraan op de lijsten bemachtigden. Hoe staat men ervoor nu de lijsttrekkers en eersten op de kandidatenlijsten van het VB bekend zijn? Rekening houdend met de prognose dat het VB best wel eens de helft van haar mandatarissen kan verliezen op 25 mei 2014. In het Vlaams Parlement is men vijf jaar geleden binnengestapt met eenentwintig parlementsleden, waarvan er vier intussen weg zijn bij het VB (Karim Van OvermeireErik Arckens, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers). De prijzen worden slechts aan de meet uitgedeeld, maar het aantal parlementsleden zal alleszins minder worden. Een scenario waar alvast rekening mee gehouden wordt bij het VB.

 

In West-Vlaanderen trekken twee oudgedienden de VB-lijsten: Peter Logghe voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en Stefaan Sintobin voor het Vlaams Parlement. Van een jongere als lijsttrekker is hier geen sprake. Een oud-jongere dreigt hier zelfs het kind van de rekening te worden. Tanguy Veys staat derde op de lijst voor het Vlaams Parlement. In 2009 had het VB in West-Vlaanderen drie verkozenen voor het Vlaams Parlement, maar dat worden er dus minder. Om verkozen te worden moet Tanguy Veys rekenen op weinig lijststemmen (want die 'pot' komt vooral de tweede kandidaat op de lijst ten goede), veel voorkeurstemmen (waarmee hij over de tweede kandidaat op de lijst kan springen), en toch nog twee verkozenen voor het Vlaams Parlement in West-Vlaanderen.

 

In Oost-Vlaanderen worden de lijsten voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement respectievelijk getrokken door Barbara Pas en Guy D’haeseleer. Barbara Pas (32 j.) is dan wel een jonge moeder, ze zetelt al sinds 2007 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers waar ze nu fractieleidster is in opvolging van Gerolf Annemans en in afwachting van de komst van Filip Dewinter. Op de tweede plaats voor het Vlaams Parlement is wel een nieuw gezicht verkiesbaar. Barbara Bonte (30 j., foto 3), VB-personeelslid die de materies economie en onderwijs opvolgt. Ze was Antwerps VBJ-voorzitster maar verhuisde enkele jaren geleden naar het chique Sint-Martens-Latem bij Gent. Half maart wordt ten huize Bonte een eerste kindje verwacht.

 

Op 3. op de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement staat Kristof Slagmulder (34 j.), maar die heeft zich nooit geprofileerd als jongere. Wel als VB-fractieleider in de gemeenteraad van Denderleeuw, en achter de schermen als VB-personeelslid onder andere voor de eindredactie van de boeken uitgegeven bij Uitgeverij Egmont. Op 4. op dezelfde lijst voor het Vlaams Parlement staat VNJ-leidster Femke Pieters (24 j.), maar de kans dat zij verkozen wordt is verwaarloosbaar.

 

In Antwerpen zijn de lijsttrekkers Filip Dewinter en Anke Van dermeersch, twee oude taarten. Op 3. voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers staat Reccino Van Lommel (27 j.), gemeenteraadslid in Turnhout en op vraag van Gerolf Annemans lid van het VB-partijbestuur. De kans dat hij verkozen geraakt is klein. Wie zich wel mag opwarmen voor een zitje in het parlement, het Vlaams Parlement, is VBJ-voorzitter Tom Van Grieken (27 j.). Actief geweest in de NJSV en NSV, gemeenteraadslid in Mortsel en door Filip Dewinter en cours de route toegevoegd aan het vorige bestuur van de VBJ onder voorzitster Barbara Pas. Deze kleine Dewinter staat op 2. op de Antwerpse lijst voor het Vlaams Parlement.

 

Op 4. op dezelfde lijst staat Hans Verreyt (33 j.) uit Boom, gemeenteraadsfractieleider daar, oud-VBJ-voorzitter, actief in de grafische sector zowel op het VB-secretariaat als met een eigen bedrijfje. Of hij verkozen geraakt is kantje, boordje. Eerste opvolger is Dirk Verhaert (33 j.), opgegroeid in het VNJ en VBJ, VB-fractieleider in de gemeenteraad van Wijnegem (de fractie telt maar twee leden, maar kom), door Gerolf Annemans gevraagd om in het VB-partijbestuur te zetelen en beroepshalve natiebaas/havenondernemer.

 

In Limburg zijn de lijsttrekkers Bert Schoofs en Chris Janssens. Die laatste (36 j.) werkt sinds 2008 voor het VB, eerst als personeelslid, vanaf 2009 als Vlaams parlementslid. Een nieuw gezicht is deze mailvriend van Anders Behring Breivik dus niet, bij het VB bedankt voor de manier waarop hij de commissie leidde die Francis Van den Eynde en de dissidente Belfortploeg buitenwerkte en voor het zich ten gunste van Gerolf Annemans terugtrekken als kandidaat-voorzitter van het VB in opvolging van Bruno Valkeniers.

 

In Vlaams Brabant zijn de lijsttrekkers Philip Claeys en Joris Van Hauthem. Voor Brussel zijn de lijsttrekkers Dominiek Lootens-Stael (Brussels Hoofdstedelijk Parlement) en Frédéric Erens (Vlaams Parlement). Van jongere is hier geen sprake, tenzij van Bob De Brabandere (26 j.) als eerste opvolger voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Bob De Brabandere is een vriend van Tom Van Grieken nog uit hun studententijd, door Gerolf Annemans in het VB-partijbestuur binnengeloodst.

 

Kortom, alleen VBJ-voorzitter Tom Van Grieken en Barbara Bonte zijn echte nieuwe jonge gezichten die zeker zijn verkozen te geraken. Voor anderen is het afwachten en/of zich beperken tot het vullen van de VB-kandidatenlijsten.

23-05-13

HET LEVEN EN HOE HET TE LIJDEN IN BOOM

Een maand geleden stond de gemeente Boom een paar dagen in het oog van een mediastorm en nationale politieke discussie. Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) wilde een verbod op religieuze tekens voor gemeenteraadsleden invoeren. Niet dat hij iemand in het bijzonder viseerde. Maar de hoofddoek van een gemeenteraadslid uit de oppositie moest eraf.

 

Een krasse maatregel want gemeenteraadsleden zijn precies gekozen omwille van het uitdragen van hun overtuiging. Wat zou het trouwens helpen? In de kiespropaganda en op straat met hoofddoek, in de gemeenteraadszaal zonder, en daarbuiten terug met een hoofddoek. Na onder andere een telefoontje van Bart De Wever himself begreep de N-VA-burgemeester van Boom dat hij te ver was gegaan, en vorige donderdag 16 mei werd een aangepaste deontologische code voor gemeenteraadsleden voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Een amendement van het Vlaams Belang om het gewraakte verbod op religieuze tekens alsnog toe te voegen aan de deontologische code werd weggestemd. De uitgekuiste deontologische code werd daarentegen door iedereen, met uitzondering van het Vlaams Belang, goedgekeurd. De verwijten over hoe de zaak een nationaal issue was geworden vlogen over en weer tussen de N-VA/CD&V/Open VLD-bestuursmeerderheid en oppositiepartij Boom Eén. “Als raketten over en weer”, schreef Het Laatste Nieuws. Het was daarbij uitkijken naar de reactie van Nihad Taouil, het enige Boomse gemeenteraadslid dat een hoofddoek draagt.

 

Het gemeenteraadslid (foto 1, terwijl ze de andere gemeenteraadsleden begroet) richtte zich tot burgemeester Jeroen Baert. “U heeft mij en mijn hoofddoek tegen mijn wil gebruikt om de Bomenaars te verdelen en om haat te verspreiden”, zei Nihad Taouil. “Daarom heb ik zelfs een klacht overwogen. Voor u is dit misschien een afgesloten hoofdstuk, maar ik krijg tot op vandaag nog altijd haatmail toegestuurd. Ik roep u op om een burgemeester te zijn voor àlle Bomenaars en de samenhorigheid te verbeteren.”

 

Nihad Taouil zei ook nog te hopen dat voortaan haar deskundigheid als maatschappelijk assistent aangewend zou worden in de gemeenteraad, in plaats van te focussen op een kledingstuk. Het was de eerste tussenkomst van het nieuwe gemeenteraadslid en ze kreeg daarvoor een luid applaus. Vlaams Belang-fractieleider Hans Verreyt (foto 2) gromde over “de Brusselse partijbonzen” die de lokale politici hebben teruggefloten, maar stond dus alleen met zijn opmerking. Volgende keer: Het leven en hoe het te lijden in Denderleeuw.

 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: het leven en hoe het te lijden, boom, islam, verreyt |  Facebook | | |  Print

20-11-09

SPELENDE KINDEREN? DAT ZE EERST EENS OP HUN PLICHTEN GEWEZEN WORDEN!

Op 20 november 1989, vandaag precies 20 jaar geleden, aanvaardde de Verenigde Naties unaniem het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Nadien moest het Verdrag overal nog toegepast worden, en dat ligt wel wat moeilijker. Maar hoe staat het VB tegenover de Rechten van het Kind? We willen niet moeilijk doen en niet eens vragen wat het VB vindt van een Kinderrechtencommissaris. “Dit soort fantasietjes”, zoals ’t Pallieterke die functie recent nog omschreef. CD&V’er Johan Sauwens vindt zo’n functie trouwens ook overbodig. Neen, we houden het op de simpele vraag: wat met het spelend kind?

“Spelende kinderen bestempelen als overlast is waanzin”, zei toenmalig Vlaams Blok/Belang Jongeren-voorzitter Hans Verreyt (foto 1) toen hij door Jeugdwerknet in de aanloop voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 ondervraagd werd. Aanleiding was een klacht van mensen in Lauwe, deelgemeente van Menen, die naar een rechter waren gestapt voor de overlast die kinderen zouden veroorzaken op een speelpleintje in hun buurt. Klacht die aanleiding gaf tot de grootste betoging die ze ooit in Lauwe gezien hebben en een actie in vele Vlaamse steden en gemeenten om in het gemeentelijk politiereglement expliciet op te nemen dat spelende kinderen geen overlast zijn. Zo geschiedde ook in Kapellen, gemeente in het noorden van de provincie Antwerpen. Op initiatief van de SP.a, voluit gesteund door de VLD die sinds mensenheugenis in Kapellen de burgemeester mag leveren. De woorden van Hans Verreyt – “Spelende kinderen bestempelen als overlast is waanzin” – wogen licht, zoals ook in andere dossiers van Hans Verreyt.

Nancy Vaerewijck (foto 2), toenmalig voorzitster van het VB-Kapellen, in de Vlaams Belang-krant, editie Kapellen, van december 2007: “De gemeenteraad bepaalde dat ook in Kapellen spelende kinderen niet langer een mogelijke bron van geluidsoverlast kunnen vormen en alzo werd opgenomen in het politiereglement. Wel werd er aan toegevoegd dat ingrijpen nog wel moet kunnen als het echt zwaar de spuigaten zou uitlopen. Mijn eerste vraag is dan ook wanneer loopt het echt zwaar de spuigaten uit. Als voorbeeld van degelijke regelgeving kan voorgaande dan ook tellen. Een reglement gebaseerd op subjectief aanvoelen. Bovendien (…) heeft geen enkel kind het recht om lawaai te maken in de buurt van bijvoorbeeld ouderen die ziek te bed liggen. Maar ja, voor dat soort mensen heeft de SP.a, en ook VLD, een oplossing gereed: de euthanasiewet. Ten gronde zou toch elke ouder moeten weten dat elk kind, van zodra het voor rede vatbaar is, best zo rap mogelijk aangeleerd wordt wat mag en niet kan. Met name de rechten en plichten. (…) Wat de plichten betreft geeft echter de SP.a, en ook de meeste andere zelfbenoemde en zichzelf hip vindende democratische partijen, steeds minder thuis.”

“Hoe meer boefjes, hoe meer kinderen die nooit plichten geleerd hebben – de zogenaamde kinderen met een moeilijke jeugd – hoe meer de kassa van de linkse media-advocaten, type Jef Vermassen, gespijsd wordt. Hoe meer verknoeide jeugd, hoe meer kans op misdaden. Kassa, kassa, kassa. Bovendien moet de SP.a toch zijn trouwe kiezers aan het werk houden. Problemen met de jeugd op de straat… Geef ons straathoekwerkers. Problemen met jeugd op trams en bussen… Hier zijn de stadswachten, tot drie op één bus, om het enigszins onder controle te houden.” En zo raast de toenmalige voorzitster van het VB-Kapellen, en ook gemeenteraadslid, Nancy Vaerewijck nog even door. Het technisch en beroepsonderwijs, de lonen in de industrie, de stijgende energieprijzen en de geschreven pers… het passeerde allemaal de revue naar aanleiding van het gemeenteraadsbesluit dat spelende kinderen geen overlast zijn. Voor wie het niet kan geloven, voorlopig is het hier nog na te lezen. In een eerdere Kapelse Vlaams Belang-krant in 2007 werd het openen van kinderspeelstraten becommentarieerd met: “O.K., maar eerst de normale veiligheidszaken voorrang geven.” De oprichting van een kindergemeenteraad werd door toenmalig VB-fractieleider in de Kapelse gemeenteraad Dirk Pelgrims bekritiseerd met: “Laat kinderen, kind zijn, en rustig en onder begeleiding van de ouders uitgroeien tot evenwichtige burgers, die dan later, indien zij dat wensen hun politieke verantwoordelijkheid kunnen opnemen, nadat zij verkozen zijn.”

Nancy Vaerewijck is sinds 11 april 2008 geen voorzitster meer van het VB in Kapellen. Meer zelfs, in de gemeenteraad van Kapellen zetelt ze sinds een paar maanden als onafhankelijke. “Dat is een weloverwogen beslissing waarbij ik niet over één nacht ijs ben gegaan”, zei Nancy Vaerewijck daarover aan Gazet van Antwerpen. “De vuile was buitenhangen, doe ik niet”, vervolgt ze. “De reden van mijn opstap vindt zijn oorzaak in mijn onvrede over hoe de algemene politiek, waarvan ook het Vlaams Belang deel uitmaakt, functioneert. Mensen denken dat zij personen kiezen terwijl het de partijen zijn die bepalen wie de mandaten invult. We leven dus in een schijndemocratie. Anderzijds ontmoette ik in de politiek heel wat mensen die zeggen op te komen voor bepaalde waarden, normen en ideeën, maar die enkel toepasbaar vinden voor ’anderen’.” Als VB-lijsttrekster kreeg ze bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 niet minder dan 1 158 voorkeurstemmen. Na toenmalig Vlaams minister Dirk Van Mechelen en de Kapelse waarnemende burgemeester Koen Helsen de meeste voorkeurstemmen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeugd, verreyt |  Facebook | | |  Print

15-11-09

HANS VERREYT HEEFT SPIJT

“Hans Verreyt betreurt het trek- en duwwerk van dinsdagavond in Leuven. Indien extreem-linkse studenten geen NSV-pet hadden gestolen, dan hoefden we ze ook niet terug te nemen.” Het is waar. Als zij niet begonnen waren, hadden zij geen lichte hersenschudding, zwaar gekneusde pols en schouder, gekneusde en waarschijnlijk gebarsten ribben moeten incasseren. En was hen geen camera gestolen. Zo is het. En als de regering in de jaren zestig geen Marokkanen en Turken als arbeidskrachten naar hier had gehaald, en niet verzuimd had een integratiebeleid op te zetten, dan was het VB geen racistische partij.

Overigens is het niet duidelijk of de studenten die zich dinsdagavond vrolijk maakten over de traditionele petjes en lintjes van het NSV “extreem-linkse” studenten waren. Comac, de jongerenorganisatie van de PvdA, heeft er weliswaar een persmededeling over verspreid. Maar waren de studenten ook PvdA-aanhangers? In Gent zijn dinsdagavond ook meer ‘linkse’ betogers opgepakt door de politie dan de organisatoren van het protest tegen het N-SA zelf telden. De spijtbetuiging van Hans Verreyt (foto 1) verscheen intussen enkel op zijn Facebook-pagina. In de pers is Verreyt voorzichtiger met zijn verklaringen. In Het Nieuwsblad, editie Leuven, zegt Verreyt: “Na een cantus ontstond er op de Oude Markt een incident rond een afgetrokken petje. Ik ontken niet dat er stevig geduwd en getrokken is, maar bij mijn weten heb ik geen camera afgepakt.” Op onze suggestie dat Hans Verreyt allicht geen bezwaar heeft dat de beelden van de beveiligingscamera’s aan de Oude Markt in Leuven op het internet gezet worden, reageert Hans Verreyt niet. Nochtans wordt in VB-kringen deze blog dagelijks gelezen, en worden AFF-artikels naar partijgenoten doorgestuurd dat het een lieve lust is.

Lost Hans Verreyt iets op zijn Facebook, is hij voorzichtig tegenover de pers, op zijn eigen website zwijgt hij in alle talen over het voorval in Leuven. Daar huldigt hij het principe dat hij bij zijn afscheidstoespraak als VBJ-voorzitter op het VBJ-congres op 11 oktober 2009 verkondigde: “Het Vlaams Belang moet zich in de politieke strijd als een racepiloot permanent het doel voor ogen houden, zich niet laten afleiden door concurrenten of zaken in de marge, maar recht op de finish af, anders gaan we onherroepelijk de grintbak in.”  Voor het slot van diezelfde toespraak haalde Hans Verreyt zijn inspiratie uit The Lord of the Rings. Hans Verreyt: “Word actief bij ’t Vlaams Belang. Om het met een parafrase van woorden van Aragorn (foto 2) uit The Lord of the Rings te zeggen. Op het moment dat hij voor de beslissende slag aan de zware poort van de Evil City staat, zijn mannen aanmoedigt met de legendarische woorden: ‘Men of the West, stand up and fight!’” Had de filmkeuringscommissie The Lord of the Rings niet niet-toegankelijk moeten verklaren voor VB’ers? ’t Is dat die mannen een en ander uit The Lord of the Rings nogal letterlijk opnemen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, verreyt |  Facebook | | |  Print

12-11-09

NSV’ERS VALLEN STUDENTEN AAN IN LEUVEN EN STELEN CAMERA. VRAAGT VB NU OOK DE BEELDEN ERVAN OP HET INTERNET TE ZETTEN?

Terwijl dinsdagavond in Gent het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) en vrienden betoogden tegen “zinloos geweld”, versta: geweld uitgaande van links, kregen in de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 november vijf studenten in Leuven zware klappen van een groep extreemrechtse jongeren van het NSV. Volgens een persmededeling van Comac werd één van de aanvallers herkend als Hans Verreyt, oud-voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren en VB-gemeenteraadslid in Boom.

De vijf Leuvense studenten waren zich aan de Oude Markt vrolijk aan het maken over de traditionele NSV-lintjes en -petjes toen Hans Verreyt (foto’s 1 en 2) plots kwam aanstormen en één van de studenten bij de keel greep. Daarop ontstond een kleine schermutseling. Eén van de studenten die al de hele avond aan het filmen was kon het gebeuren vastleggen op de camera. Toen de camera door de aanvallers opgemerkt werd, rukte Verreyt de camera uit de handen van de eigenaar en zette Verreyt het op een lopen. De studenten gingen op zoek naar de camera en kwamen het groepje NSV’ers opnieuw tegen in de Tiensestraat. Verreyt was er echter niet meer bij. Terwijl de studenten de NSV’ers vroegen de camera terug te bezorgen, werd één van de studenten onverwachts in de rug aangevallen. Eén student kreeg een rake klap op de neus, en toen een andere student op de grond viel kreeg die nog enkele trappen in de ribben en rug. Kameraden van de aanvallers maanden hen aan op te houden, waarna de vechtersbazen scheldend hun verstomde slachtoffers achterlieten. Resultaat: een lichte hersenschudding, een zwaar gekneusde pols en schouder, gekneusde en waarschijnlijk gebarsten ribben, en een gestolen camera. De studenten hebben klacht neergelegd. De beveiligingscamera’s van de stad Leuven zouden de aanval en diefstal op de Oude Markt geregistreerd hebben.

Hans Verreyt werd in het voorjaar in de pers nog gerekend bij het ‘jong talent’ van het VB. Hij heeft echter al een lange staat van dienst in radicale Vlaams-nationalistische kringen. Tot 11 oktober was Verreyt voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). Meer over het nieuwe bestuur van de Vlaams Belang Jongeren: morgen op deze blog. Hans Verreyt zegt in een reactie aan de pers zelf ook klacht neergelegd te hebben “voor het geval het incident nog een staartje krijgt.” Nadat de NSV’ers een pet terugkregen, is Hans Verreyt naar eigen zeggen naar huis gegaan. “Verreyt benadrukt dat hij niet betrokken was bij de latere incidenten waarbij een gewonde viel”, luidt het. Maar in de persmededeling van Comac is nergens gezegd dat Verreyt bij de tweede incidenten betrokken was. Integendeel, Comac schreef dat de studenten “het groepje NSV’ers opnieuw tegen(kwamen) in de Tiensestraat, maar Verreyt was nergens te bekennen.” Waarom iets benadrukken dat niet beweerd wordt?

Naast VB-gemeenteraadslid in Boom is Hans Verreyt ook VB-personeelsid, medewerker op de communicatiedienst van het VB. Dinsdag meldde hij zijn Facebook-vrienden dat de uitbater van een computerzaak in Aartselaar beelden van een diefstal op het internet heeft geplaatst in de hoop zo de daders te kunnen ontmaskeren. Vanmorgen, nog vóór de persmededeling van Comac verspreid werd, schreef Hans Verreyt op zijn Facebook: “Dinsdag vermeldde ik reeds deze beelden. Vandaag brengt ook Gazet van Antwerpen de beelden van deze diefstal op haar site. Laat ook gerust een stem achter op de vraag ‘Vindt u dat dieven op internet mogen worden gezet? Ik stem overtuigend JA!” (foto 3, klik eenmaal op de afbeelding voor een grotere versie). Als Hans Verreyt vindt dat de beelden van de diefstal in Aartselaar op het internet moeten gegooid kunnen worden, zal hij er zeker geen bezwaar tegen hebben dat de beelden van de diefstal in Leuven eveneens op het internet gezet worden.

15:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit, vb-vrienden, nsv, verreyt |  Facebook | | |  Print

04-10-09

DE BOOM IN

Het zit het VB niet mee, maar in Boom is het wel heel erg. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 werd het VB met 29,6 % nipt de grootste partij in de belangrijkste stad van de Rupelstreek. Maar met haar gemeenteraadsleden heeft de partij geen geluk.

Hans Verreyt (foto) mag in Boom een zevenkoppige gemeenteraadsfractie leiden. Maar de voorbije acht maanden overleden drie van zijn fractieleden. Eerst Jean(ke) De Decker, dan Ernest Thijs, en laatst Guido Joachims. Het is krabben om de zeven plaatsen voor het VB op de gemeenteraadsbanken in Boom gevuld te krijgen. Er zetelen nu al een paar opvolgers in de gemeenteraad, één opvolger wil niet zetelen, een andere opvolger mag niet zetelen omdat haar echtgenoot al een zitje in de Boomse gemeenteraad heeft, en drie opvolgers zijn verhuisd. Wordt zo het volgend VB-gemeenteraadslid: Maggy Landuyt (52 j.), keukenhulp, elfde opvolgster, 76 voorkeurstemmen. Of de drie laatste opvolgers op de VB-gemeenteraadslijst desgevallend kunnen en/of willen zetelen, is nog niet bekend.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verreyt |  Facebook | | |  Print