08-12-08

NEGATIONIST HERBERT VERBEKE MAAKT AMOK

Als de extreem-rechtse familie Verbeke in het nieuws komt, Siegfried Verbeke op kop, dan heeft dit onveranderlijk te maken met een zoveelste vervolging en/of veroordeling voor het verspreiden van negationistische literatuur. Niet zo dit weekend echter. Herbert Verbeke (68) zorgde afgelopen zaterdag voor amok in het anders zo rustige Kortrijk. De man verborg er zich namelijk urenlang in een fotokopiewinkel. Dit alles na een stevig uit de hand gelopen ruzie met zijn Filippijnse schoonzuster.

De inderhaast opgetrommelde politie had bijzonder veel moeite om de oudste Verbeke te verwijderen uit het pand. Herbert Verbeke staat al langer bekend als een eerder labiel persoon. Omdat er grote problemen werden verwacht rukten de ordediensten op grote schaal uit. Een uitgebreide veiligheidszone rond de fotokopiezaak werd ingesteld omdat werd aangenomen dat hij een vuurwapen bij zich had. Zelfs broer Siegfried (66) werd gemobiliseerd om tussenbeide te komen.  Zonder enig succes.

Toen Herbert Verbeke, na ruim zeven uren (!) 'onderhandelen', blééf volharden in de boosheid vond de politie het welletjes en drong de kopiezaak binnen. Een probleemloze arrestatie volgde. Er werden geen wapens aangetroffen. Verbeke belandde in de cel. Waar hij waarschijnlijk nog enige tijd zal verblijven.

Herbert Verbeke werd  5 jaar geleden door de Antwerpse correctionele rechtbank tot een jaar cel met uitstel voor diverse inbreuken op de racismewet en de anti-negationismewet. Broer Siegfried hoorde zich toen tot dezelfde straf veroordelen.

Eind jaren '70 al richtten de beide broers Verbeke de drukkerij 'INKA' op die - in Vlaanderen althans - een pioniersrol speelde in de verspreiding van negationistische publicaties. Enige jaren later, in 1983, werd de negationistische uitgeverij 'Vrij Historisch Onderzoek' (VHO) opgericht.
 

Herbert Verbeke fungeerde in VHO-kader o.m. als redacteur van het boek: "Auschwitz: plain facts - A Response to Jean-Claude Pressac". Met bijdragen van verschillende negationistische auteurs,waaronder de onvermijdelijke Robert Faurisson.

Herbert Verbeke deelde zijn visie op de dingen met de boze buitenwereld in 1992, in het 'linkse weekblad' Humo nog wel. Verbeke: "Wat mij betreft, vooral de joden zullen als eersten en meest machtigste groep Vlaanderen dienen te verlaten met in hun zog de rest van Afrikanen tot en met Ollanders! Ik erken geen mensenrechten en andere verdragen die dienen om gespuis en criminelen te beschermen voor het profijt van de verzorgers van de Nomenklatura." 

In 2004 werkte Herbert Verbeke zich in het nieuws door SP.a - politica Maya Detiège, dochter van de voormalige Antwerpse burgemeester Leona Detiège, te stalken. Maya Detiège werd permanent lastig gevallen en onophoudelijk bestookt met telefoontjes. Volgens de gerechtspsychiater die toen werd ingeschakeld, lijdt Herbert Verbeke aan "paranoïde waanstoornissen". De gebeurtenissen van het afgelopen weekend lijken dit enkel te bevestigen.

Twee jaar later werd (nogmaals) zijn internering bevolgen door de Antwerpse correctionele rechtbank voor het: "belagen van een ambtenaar van de Vlaamse overheid in functie". Oorzaak van het dispuut was een geweigerde bouwvergunning die Verbeke blijkbaar stevig op hol deed slaan.
Volgens Verbeke maakten zowel de bevoegde ambtenaar als de bevoegde ministers zich schuldig aan: "corruptie, foltering, moord en schriftvervalsing". De Vlaamse overheid diende toen prompt klacht in voor laster en eerroof.
 
  • Update. Herbert Verbeke meldde ons op 2 februari 2014 dat de klacht tegen zijn persoon "in een zoveelste poging om mij als een gevaarlijke gestoorde te verklaren, en die voorafging aan deze grootste operatie in Kortrijk, onmiddellijk door het parket aldaar in alle opzichten geseponeerd werd".

21:28 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, kortrijk, negationisme, herbert, verbeke, vho, siegfried, detiege |  Facebook | | |  Print

20-06-08

NEGATIONIST SIEGFIRED VERBEKE EENS TE MEER VEROORDEELD


De correctionele rechtbank in Brussel heeft gisteren Siegfried Verbeke (67) en de Fransman Vincent Reynouard (39) veroordeeld tot één jaar effectief wegens inbreuken op de anti-negationismewet. De rechter beval de onmiddellijke aanhouding van de beide 'auteurs'. Verbeke en Reynouard moeten elk 24.789 euro aan boetegeld ophoesten.

De veroordeling kwam er na een klacht van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) bij het Brusselse parket ruim vijf (!!) jaar geleden.  Het CGKR reageerde daarmee op een publicatie die de beide heren verzonden naar tal van organisaties (bibliotheken, onderwijsinstellingen, overheidsdiensten...) en waarin - naar fijne negationistische gewoonte - de holocaust wordt afgedaan als een groteske leugen. Het centrum werd een schadevergoeding toegekend van 3.000 euro. Waarom de afhandeling van een dergelijke klacht 5 jaar in beslag moet nemen is ons alvast een raadsel.
 

Het zware verdict waarmee het negationistische duo werd bedacht heeft vanzelfsprekend te maken met voorgaande veroordelingen voor identieke feiten. Zowel Verbeke als Reynouard hebben allerminst een blanco strafblad. Siegfried Verbeke werd, met zijn broer Herbert, eerder al (2004) tot een jaar cel met uitstel veroordeeld voor negationisme.  

Siegfried ging in beroep tegen deze uitspraak maar kreeg finaal het deksel dubbel en dik op de neus. De voorwaardelijke celstraf werd immers omgezet in een effectieve straf in combinatie met 10 jaar ontzetting uit de burgerrechten. Voorafgaand aan deze veroordeling werd S. Verbeke ook in Nederland vervolgd omdat hij er publiekelijk de authenticiteit van het dagboek van Anne Frank in twijfel trok. Daarnaast werd Verbeke ook in Duitsland vervolgd waar hij zes maanden in de cel doorbracht.

Vincent Reynouard, voormalig wiskundeleraar en vader van zeven kinderen, werd in 2007 door een Franse rechtbank tot één jaar gevangenisstraf veroordeeld en twee boetes voor een totaal van 13.300 euro omdat hij in een brochure de Jodenvervolging ontkende. I
n de jaren '90 werd hij, tot twee maal toe, voor gelijkaardige feiten veroordeeld door de Franse justitie.

De man weet zich intussen gesteund door een heus 'Comité de Soutien' opgericht enkele jaren geleden door gelijkgestemde zielen. Reynouard, actief in een beweging van en voor rechts-integristische katholieken, was ooit lid van de neonazistische 'Parti nationaliste français et européen'(PNFE).

Siegfried
Verbeke en Vincent Reynouard werken al langer dan vandaag samen. Reynouard richtte zelfs een Franse 'afdeling' op van Verbeke's internationale organisatie 'Vrij Historisch Onderzoek' (VHO), opgericht in Antwerpen 25 jaar geleden. De Franse afdeling draagt wonderwel dezelfde initialen en staat voor 'Vision Historique Objective'.

10:54 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: negationisme, reynouard, verbeke, vho, pnfe |  Facebook | | |  Print