17-04-16

70 JAAR NA DE EXECUTIE VAN AUGUST BORMS

Vorige week zondag 10 april, een paar uren vooraleer Vlaanderen Identitair verloren liep in de Brusselse velden, verzamelden in Merksem tientallen mensen, volgens een aanwezige tweehonderdvijftig mensen, voor de 69ste August Bormsherdenking (foto 1).

De herdenking dit jaar was bijzonder in de zin dat het dit jaar precies 70 jaar geleden is dat August Borms in de rijkswachtkazerne van Etterbeek terechtgesteld werd voor collaboratie met nazi-Duitsland. In 1919 werd August Borms ook al ter dood veroordeeld, toen voor collaboratie met de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een straf die een half jaar na de veroordeling omgezet werd in levenslange dwangarbeid. Maar ook dat werd August Borms uiteindelijk bespaard: in 1929 wordt hij al vrijgelaten. Toch vinden een aantal mensen – die voor een harde aanpak van criminaliteit pleiten – dat hiermee onrecht werd aangedaan. Niet omdat bij herhaling de door een rechtbank bevolen straf niet werd uitgevoerd, maar omdat Borms veroordeeld werd voor collaboratie.

Het ritueel in Merksem is elk jaar hetzelfde. Eerst is er een mis in de Sint-Franciscuskerk aan de Bredabaan in Merksem, waar de Vlaamsgezinde paters Herman Dupré en Herman De Cock Gods zegen afroepen voor een “vrij en onafhankelijk Vlaanderen”. Daarna gaat het naar het kerkhof aan de Van Heybeeckstraat waar het graf staat van August Borms. De VNJ-muziekkapel zorgt voor enig tromgeroffel en trompetgeschal, er is een welkomstwoord door Vlaams Belang’er en bezieler van het Bormshuis Bob Hulstaert, waarna het tijd is voor een gastspreker en het neerleggen van bloemen op het graf van August Borms. Gastspreker dit jaar was erevoorzitter van het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) Hugo Portier.

“Als zonen en dochters van de generatie die voor het belang van Vlaanderen met Duitsland collaboreerden”, zo zei Hugo Portier, “zijn wij wel degelijk gevoelig voor wat in 1945 aan het licht kwam, namelijk de concentratiekampen waarin zoveel mensen omkwamen en zijn wij niet te beroerd om hun familieleden ons medeleven aan te bieden. Doch wat wij, evenals Dr. Borms nooit zullen doen, is pardon vragen aan de belgische (in radicale Vlaams-nationalistische kringen blijft men België zonder hoofdletter schrijven, nvdr.) staat. Wij laten de eer van een generatie die te goeder trouw collaboreerde om Vlaams zelfbestuur te bekomen niet door het slijk halen.”

Dat zijn een aantal foute veronderstellingen bijeen, met als voornaamste dat de collaborateurs met nazi-Duitsland dat deden om Vlaanderen als staat vooruit te helpen. Dat is een mythe. Er waren bij de politieke elite wel mensen die die illusie hadden en propageerden, maar de overgrote meerderheid collaboreerde uit sympathie voor De Nieuwe Orde van Adolf Hitler – zo blijkt uit ernstig onderzoek door historica Aline Sax.

De August Bormsherdenkingen zijn traditioneel ook een plek om te mijmeren over de afstand tussen de droom van Vlaams zelfbestuur en de werkelijkheid. Hugo Portier zag nog een hoop hindernissen zoals “het lage identiteitsbesef bij de gemiddelde Vlaming”, het Belgisch establishment “dat sterk en sluw is en met een diaboliseringstechniek ons streven naar een Vlaamse staat besmeurt met termen als separatisme, nationalisme, fascisme, racisme, overgoten met een ethische saus” en de weinig vastberaden houding in het Vlaams Parlement om “belangenconflicten” uit te roepen.

Hugo Portier deed ook nog een oproep “tot verzoening binnen de Vlaamse Beweging, van Vlaams-nationale politiek tot IJzerbedevaart en -wake”. Een oproep die volgens ’t Pallieterke kon rekenen op “een lichte poging tot applaus”. “Maar”, vervolgt ’t Pallieterke, “de Vlamingen tot wie de oproep vooral was gericht (versta: de N-VA, nvdr.) waren bij het graf van August Borms niet te bespeuren”.

't Pallieterke vermeldt niet wie er wél was. Het voornaamste politiek kopstuk bij de Bormsherdenking dit jaar was Filip Dewinter (foto 2). Er was overigens ook een groep van een vijftal Autonome Nationalisten. Onder hen Christian Berteryan die pas nog tot een gevangenisstraf werd veroordeeld voor nationaalsocialistische propaganda en één van de mannen, een Antwerpenaar, die ons eerder fier een Adolf Hitler-portret toonde (foto). De Voorpost-ordedienst bij de August Borms-herdenking had uiteraard geen bezwaar tegen hun aanwezigheid. 

23-01-16

HET INTELLECTUEEL KLIMAAT BIJ SOMMIGE VLAAMS-NATIONALISTEN

Ons artikel over het al dan niet rechts-radicaal zijn van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) stond voorbije zondag amper online of Nancy Six, Vlaams Belang-gemeenteraadslid uit Ieper, reageerde op Twitter: “@AFF_Verzet: dit zijn niet de Kerlinnekes van het #VNJ hoor” (foto 1). Voor wie niet thuis is in het VNJ-jargon: de Kerlinnen zijn de VNJ-meisjes van 5 tot 9 jaar.

Hebben wij beweerd dat ze zich bij het VNJ bewapenen met kalasjnikovs of andere machinegeweren? Neen. Waarom dan deze vergelijking? Het is al even onzinnig als zeggen dat de Rote Armee Fraktion (RAF, met onder andere 34 moorden op haar actief) toch minder erg is dan het naziregime met haar miljoenen doden. Wat doet een islamitische kindermilitie af aan de vaststelling dat het VNJ rechts-radicaal en nationalistisch is? Niets dus.

Pieter Bauwens (foto 2), hoofdredacteur van doorbraak.be, reageerde met humor in maar liefst drie tweets. “Oh rampspoed. Ik ben ontmaskerd. Waar is mijn geheim onderduikadres!” vroeg Bauwens zich af in een eerste tweet, een vraagteken met een uitroepteken verwarrend. In een tweede tweet klonk het: “@AFF_Verzet ik blijf me afvragen of jullie ernst zijn of satire. Vermakelijk is het wel”, en in een derde tweet: “Trouwens, ik 'betwist' dat niet (dat het VNJ rechts-radicaal zou zijn, nvdr.). Ik weet zeker dat het niet zo is.” Drie tweets maar geen enkele keer een reactie op de aangeklaagde aanwezigheid van het VNJ op de IJzerwake in Steenstrate en de Oostfrontersherdenking in Stekene.

Bij de Vlaamse Volksbeweging (VVB) is men in de wolken over de voorbije dagen. “Vorige week herontdekten de nationale media de Vlaamse Beweging. En, wat meer is, het gebeurde nogal drastisch. We moeten echt wel teruggaan tot de grote nationale betoging tegen het Lambermontakkoord (2001) (met 2.600 betogers, nvdr.) of tot onderzoeksjournalistiek naar de Vlaams-nationale pedigree van N-VA-regeringsonderhandelaars. Voor het overige was het de afgelopen vijftien jaar behoorlijke kaalslag wat berichtgeving over de Vlaamse Beweging aangaat”, schrijft men daar.

Maar o wee als iemand die mythische ‘Vlaamse beweging’ een spiegel voorhoudt, de zaken benoemt zoals ze zijn. Dan wordt de beroepsbekwaamheid van een journalist-historicus betwist, dan probeert men wie feiten aandraagt te ridiculiseren. Overtuigt van het eigen gelijk schiet men… naast het doel. Toch is men tevreden over de repliek. Zelfverzekerd is men wel. Arm Vlaanderen.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vnj, six, bauwens, vlaams-nationalisme |  Facebook | | |  Print

02-09-15

IJZERWAKE: VAN 4.500 NAAR 4.000 DEELNEMERS

Na het ‘Heel-Nederlands Congres’ van de Autonome Nationalisten en de ‘Zang- en kameraadschapsavond’ van Voorpost zaterdagavond was het zondag tijd voor de veertiende IJzerwake (affiche). Volgens de inrichters waren er dit jaar 4.000 aanwezigen, wat 500 minder is dan vorig jaar. Aan het weer zal het niet gelegen hebben, het zonnetje blonk boven Steenstrate (bij Ieper).

 

De nacht ervoor had een zwaar onweer op de IJzerwakeweide wel een laag water achtergelaten. Het water drong maar héél langzaam de aarde in. Daar waar de dagen tevoren auto’s hadden gereden, voor de opbouw van het IJzerwakedorp door Voorpost-militanten, had het onweer een spoor van vettige modder achtergelaten. Ondanks het zonnige weer zondag 30 augustus zelf, kon je dus toch niet overal gaan en staan waar je wilde. En dat terwijl de inkomprijs voor de IJzerwake dit jaar was verdubbeld van 5 naar 10 euro. De jaarlijkse geldomhaling, doorgaans voor een ‘goed doel’, was dit jaar bestemd voor de eigen IJzerwake. Toch geen financiële problemen, jongens?

 

Om aan de IJzerwakeweide te geraken moest het vooral oudere publiek een hele voettocht ondernemen. De weide die de vorige jaren als parking kon gebruikt worden, was dit jaar niet beschikbaar. Ook de toegangsweg via een boerderij in de buurt kon niet meer gebruikt worden. De boerderij en de (parking)grond staan te koop, en de eigenaars wilden geen toegang meer verlenen voor gebruik door de IJzerwakegangers.

 

Voor de rest bleef alles hetzelfde op deze veertiende IJzerwake. Er werd begonnen met een mis waarvoor maar liefst vijf priesters opdaagden. De IJzerwakegangers hebben enige Godsvrucht hoognodig. Onder de priesters: Cyriel Moeyaert die er al alle veertien keer bij was en intussen 95 jaar oud is. Koren zijn er ook altijd bij. Door samenvoeging van de leden van vier koren werd het IJzerwakekoor samengesteld dat onder andere een Maria-lied op tekst van Guido Gezelle bracht.

 

Het waren geen gedichten van Herman De Coninck of zo die in Steenstrate werden voorgedragen. Neen, daar ging het van: “Vrienden, heeft ooit één volk / méér verdragen, geleden, gebeden / Arm Vlaanderen! Zo content, zo tevreden, / zo braaf, zo voldaan! En al bijna / vreemdeling in uw eigen steden. / Vlamingen, besef het gevaar, / neem uw toekomst in handen, / ook nu wordt gij bedreigd / in uw voortbestaan. België / wiegt u in slaap, verdooft u / met ‘brood en spelen’ / met voetbal en taart.” Het aanwezige publiek reageerde enthousiast op deze versregels.

 

Gastspreker was deze keer Bart De Valck, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) wiens discours al herhaaldelijk op veel instemming is onthaald in Vlaams Belang-kringen. IJzerwakevoorzitter Wim De Wit sneed in zijn toespraak zoveel onderwerpen aan dat ’t Pallieterke noch doorbraak.be het allemaal konden verwerken in hun verslag. Enkele weken tevoren had Wim De Wit nog een zware hartoperatie moeten doorstaan, en waarschijnlijk wilde hij nu eens alles zeggen wat hem nog op de lever lag.

 

Goede raad van Wim De Wit was: “Samenleven en gemeenschap vormen zijn werkwoorden, daar moeten we met zijn allen aan werken. Met achting voor elkaar, met rechten en plichten, en voor mij komen eerst de plichten en dan de rechten!” Volgens meerdere IJzerwakegangers waren de speeches te lang en was er te weinig te zien. Het optreden van het VNJ-muziekkorps (foto hierboven) en een zwaarddans waren zowat het enige dat voor beweging zorgde (foto zwaarddans, met als man met de vlag Voorpost-voorzitter Bart Vanpachtenbeke en derde van rechts plaatselijk Vlaams Belang-voorzitter en Pegida-man in Sint-Niklaas Hugo Pieters).

 

Het is elk jaar weer uitkijken naar welke overledenen met een bloemenhulde herdacht worden. Dit jaar waren dat de in 1915 gefusilleerde Henri Reyns, oud-hoofdredacteur van ’t Pallieterke Leo Custers, de man van de KOSMOS-inlichtingendienst Luc Dieudonné, zanger en voormalig schooldirecteur van onder andere Bart De Wever Gust Teugels, oud-voorzitter van het Sint-Maartensfonds Toon Pauli, voormalig Vlaams Belang-parlementslid Joris Van Hauthem en Suzanne Vermeir, de weduwe van oud-VMO-leider Wim Maes.

 

Vanzelfsprekend moesten nadien alle emoties doorgespoeld worden, en kon er nog materiaal aangekocht worden om het komend strijdjaar door te komen. Voor het eerste zorgden onder andere de voormalige Vlaams Belang-parlementsleden Wim Van Dijck en Johan Deckmyn die in bijberoep sinds 2006 een wijnhandel uitbaten; voor het tweede zorgde onder andere voormalig Vlaams Belang-personeelslid Bert Deckers met zijn Rechtse Rakkers-stand (foto). Ideologie is goed, maar er moet ook iets aan verdiend kunnen worden.

14-05-15

“DE COLLABORATIE WAS NIET VERKEERD, MAAR LOGISCH”

Naar eigen zeggen wilde Bart De Wever met zijn jongste uitspraken over de collaboratie het debat beëindigen. “Laten we er nu vooral mee stoppen”, zei Bart De Wever in Gazet van Antwerpen. “Ik wil veeleer het debat afronden dan het heropenen.” Maar zo hebben sommigen het niet begrepen. Oproep van De Wever wordt beter begin dan einde van debat kopt deze week ’t Pallieterke. De wekelijkse column van Mark Grammens verderop in het blad wordt door ’t Pallieterke samengevat in de woorden die we hierboven als titel hernemen.

 

Uiteraard was het vooral op de open riool die de sociale media soms zijn dat de meeste bagger gelost werd. Als eerste – waarom verbaast het ons niet ? – Rob Verreycken: “Bij deze wil ik mij verontschuldigen voor de vreselijke ‘fout’ van mijn grootvader om in dienst van leeuw en kruis zijn leven te riskeren aan het Oostfront om te vechten tegen het communisme, in de hoop zo ook Vlaanderen te helpen, en voor zijn ‘fout’ om daarna door repressie van staat en straat voor het leven geknakt te worden. NIET DUS. Hulde aan onze dappere Oostfrontstrijders!”

 

Ledy Broeckx, voormalig VNJ-verbondsleidster en Vlaams Belang-gemeenteraadslid en -districtsraadslid, doet haar best om Rob Verreycken te overtreffen. “Mijn ganse familie collaboreerde! 4 nonkels naar het oostfront! Wat ben ik daar trots op!!!” We kunnen en willen ons niet uitspreken over de grootvader van Rob Verreycken of de nonkels van Ledy Broeckx, feit is dat uit onderzoek van Aline Sax blijkt dat de meesten die collaboreerden en zij-aan-zij met de nazi’s streden dit deden omdat ze de Nieuwe Orde-ideeën van Adolf Hitler genegen waren. Dus niet enkel om het communisme te bekampen.

 

Dat Bart De Wever de collaboratie veroordeelde wordt gezien als verraad aan de Vlaamse zaak. Koen Ooms, Vlaams Belang-provincieraadslid in Limburg: “Van verraad tot verraad naar de Belze staat.” Iemand anders: “Ongelofelijk, die vent. Hengelt nu naar Jodenstemmen. Wat is het volgende? ‘Lang leve belgië’?” Annick Ponthier, voormalig parlementslid voor het Vlaams Belang: “Het is de zoveelste verontschuldiging van N-VA aan het politiek-correcte bestel. Zoiets vind ik dan weer een ‘vreselijke fout’.” En Bruno Valkeniers, gewezen Vlaams Belang-voorzitter: “In het Duits !! noemen ze dat: ‘Die Geschichte hineininterpretieren’. Daar doe ik niet aan mee.”

 

Het is echter maar gebrabbel in de marge. Zelfs ’t Pallieterke erkent dat bijna niemand nog in de Vlaamse Beweging bezig is met de collaboratie en wat in die kringen “de repressie” heet. “Hoelang is het nog geleden dat er een amnestiebetoging heeft plaatsgevonden? Kan er iemand ons artikels tonen uit het ledenblad van pakweg Davidsfonds, VVB en zelfs Revolte van Voorpost waar deze problematiek nog aan bod komt? De nieuwe generatie politici in N-VA, maar ook in het Vlaams Belang, is niet meer bezig met het collaboratiethema.”

 

Voor Voorpost willen we toch voorbehoud maken. Voorpost-militanten waren vorige zondag 10 mei weer van 9.00 uur ’s morgens tot 19.00 uur ’s avonds in de weer om de tenten en wat nog allemaal niet klaar te zetten, en daarna terug af te breken, voor de Oostfrontersherdenking in Stekene. “Deze herdenking werd een mooi antwoord op de ongenuanceerde uitlatingen van Bart De Wever over de collaboratie”, besluit Voorpost haar verslagje. Naast de door ouderdom uitdunnende schaar van oud-Oostfronters was ook de muziekkapel van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) present, en een groep van de Blood and Honour-afsplitsing Racial Volunteer Force (RVF).

In reactie op de uitspraken van Bart De Wever is een Facebookgroep Amnestie nu, Geen volksverraad opgericht. Tot gisterenavond had de groep 106 vind ik leuk’s gekregen. Veel leven is er niet op de Facebookgroep. Joris Claessens is het niet eens met de doelstelling: “Mijn vader was Oostfronter en daar ben ik trots op. En dat draag ik ook uit. En toch... Toch kan ik uw initiatief niet steunen. Oostfronters verdienen geen amnestie. Amnestie... dat is voor gangsters en criminelen. Oostfronters verdienen eerherstel en vergoedingen voor de schade die zij en hun nakomelingen leden tijdens en na de repressie.”

Foto's: Oostfrontersherdenking te Stekene, 10 mei 2015. Foto 1: Overzicht van het terrein met vooraan een deel van de aanwezigen van de Blood and Honour-afsplitsing Racial Volunteer Force (RVF). Foto 2: De VNJ-muziekkapel in actie.

08-08-14

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

De meeste toppolitici zijn voor veertien dagen vakantie het land uit, vooraleer met frisse moed aan de vorming van de federale regering te beginnen. Toch was er de voorbije week nog voldoende om ons over te verbazen, er mee in te stemmen of ons om te ergeren.

 

“Ik hoop dat men mij niet beschouwt als het linkse tegengewicht in een centrumrechtse regering. Want daarvoor weeg ik te licht.” Sven Gatz is de sympathiekste minister in de regering-Bourgeois, maar hij beseft zelf ook wel wat zijn gewicht is binnen die regering. Overigens gaf hij zijn ha-woord om minister voor Cultuur, Media, Jeugd en Brussel te worden zonder vooraf het regereerakkoord te lezen. (P-magazine, 1 augustus 2014)

 

“Ook in zijn studentenjaren trok hij als flamingant al de streep tussen fatsoen en schofterigheid. Hij stapte uit de door hem zelf opgerichte afdeling van het Verbond van Blauwvoetvendels toen die in zee ging met het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ).” Er kan over Geert Bourgeois veel gezegd worden, maar het onderscheid tussen fatsoen en schofterigheid (versta: het Vlaams Blok en aanverwanten) kent hij naar verluidt wel. (dS Weekblad, 2 augustus 2014)

 

“Stop eens met te spreken van centrumrechts. Het wordt gewoon rechts.” Vakbondsman Rudy De Leeuw (ABVV) heeft gelijk als hij de Vlaamse en federale regering-in-de-maak gewoon als ‘rechts’ omschrijft. Bekijk het profiel van de regeringspartijen op sociaal-economisch vlak: de CD&V kan je met wat goede wil ‘centrum’ noemen, Open VLD is op sociaal-economisch vlak rechts en N-VA is nog rechtser. Maak er het gemiddelde van, en je komt uit op ‘rechts’. En al zeker gezien het overwicht van de N-VA. (dS Weekblad, 2 augustus 2014)

 

“Enkele maanden geleden doken verhalen op van racisme binnen het Antwerpse politiekorps. De aarzelende reactie van de korpschef en de burgemeester op deze berichten veroorzaakte opnieuw wrevel. In de gemeenteraad veroordeelde De Wever racisme in het algemeen, maar hij zei er wel bij dat het allemaal complex is en nooit zwart-wit. Zijn resoluut optreden rond holebi’s en antisemitisme staat soms sterk in contrast met zijn halfslachtige houding rond racisme tegenover moslims. Bewust of niet, het verschil in toon was duidelijk. Ziet de burgemeester de gevoeligheden in deze stad over het hoofd ? Racisme en discriminatie moeten altijd en overal worden veroordeeld. Als er, hoe subtiel ook, onderscheid wordt gemaakt, bestaat het risico dat je een en ander enkel erger maakt.” Gazet van Antwerpen viel het op dat Bart De Wever zich feller of lauwer uitspreekt over discriminatie en racisme naargelang om wie het gaat. (Gazet van Antwerpen, 4 augustus 2014)

 

“Op basis van de huidige toekenningsvoorwaarden zouden 240.000 mensen recht hebben op een sociale woning. Door de 10.000 huurders met een hoger inkomen uit de sociale woning te zetten, ga je dus het probleem niet oplossen. Je zet ook uw menselijk kapitaal buiten. Het zijn juist deze mnsen die zich inzetten in een wijk, die een netwerk hebben. Je vervangt sterke huurders door zwakkere.” Björn Mallants, directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, heeft zijn bedenkingen bij de bedoeling van de nieuwe Vlaamse regering om wie boven de inkomensgrens voor een sociale woning geraakt uit de sociale huisvesting te zetten. Je creëert met het voorstel nog andere problemen, weet PVDA’er Erik Van Obbergen (foto): “Een hoger inkomen… ga dan maar op de privémarkt op zoek naar een woning, waar de huurprijzen dubbel zo hoog liggen als bij de sociale huisvesting, waar discriminatie schering en inslag is (‘geen vast inkomen’, ‘te veel kinderen’, ‘andere wooncultuur’) en waar geen enkele reglementering bestaat op de huurprijsbepaling. En welke halftijdse of laagbetaalde gaat nog naar een voltijdse of beter betaalde baan op zoek, als hij daarmee riskeert zijn sociale woning te moeten verlaten?” (Gazet van Antwerpen, 5 augustus 2014/Solidair.org, 4 augustus 2014)

 

“Op dat pleintje lag ook café De Bonten Os, de kroeg vol zatte Vlaams Blokkers die even wereldberoemd werd door de Panoramareportage uit 1988 over racisme in de Seefhoek. Het café heeft een nieuwe naam: ‘Sinjoor’. De uitbaters zijn Turken. De Belgische vlag wappert boven het terras, een herinnering aan het WK.” Er is in de Antwerpse wijk Seefhoek een en ander veranderd na de fameuze Panoramareportage van Paul Muys. (De Morgen, 6 augustus 2014)

 

“‘En dus zullen ze de komende weken wellicht nog nieuwe zaken ontdekken’, zegt een N-VA-parlementslid met leedvermaak. (…) ‘Ze zouden zich de komende maanden het best onthouden van dergelijke uitspraken of ze kunnen opnieuw aan de andere kant van de tafel gaan zitten’, klonk het gisteren bij een CD&V'er.” Reacties nadat Open VLD zich vlug-vlug aansloot bij het door de N-VA en CD&V onderhandelde regeerakkoord en achtereenvolgens Patrick Dewael en Sven Gatz de afschaffing van de Vlaamse Bouwmeester hadden bekritiseerd, in wollig taalgebruik opgenomen in dat goedgekeurd regeerakkoord. (Het Nieuwsblad, 6 augustus 2014)

 

“Het kan toch niet zijn dat wie ooit in aanmerking kwam voor een sociale woning, er bij wijze van spreken de rest van zijn dagen kan blijven wonen? Ook al bezit hij ondertussen evenveel voetbalclubs als Roland Duchâtelet of Marc Coucke samen?” “Ik heb de exacte statistieken niet bij de hand, maar ik betwijfel of er veel voetbalclubeigenaars huren bij onze sociale woningmaatschappijen. Maar het tekent wel de bijna hysterische koortsachtigheid waarmee de nieuwe Vlaming op zoek gaat naar het profitariaat dat volgens hem het systeem uitmelkt." HLN-commentator Erwin Verhoeven en zijn DM-collega Yves Desmet over de  3-6-9-contracten die moeten verhinderen dat mensen met een 'te hoog' inkomen in een sociale woning blijven wonen. (Het Laatste Nieuws, 4 augustus 2014/De Morgen, 7 augustus 2014)

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, gatz, bourgeois, vnj, racisme, de wever, huisvesting, antwerpen |  Facebook | | |  Print

05-06-14

L’HISTOIRE SE RÉPÈTE

Een paar jaren geleden kloeg RechtsActueel-hoofdredacteur en Vlaams Belang-personeelslid Bert Deckers  steen en been over KVHV’ers en NSV’ers die in Gent gewelddadig overvallen werden, maar praatte hij een raid van de gewelddadige groep Autonome Kameraden op linkse studenten in Antwerpen goed. AFF/Verzet veroordeelde de gewelddaden in beide steden, om het even de politieke aanhorigheid van de slachtoffers.

 

De geschiedenis herhaalt zich. Terecht klaagt RechtsActueel over het bekladden van het VNJ-huis in Berchem (foto 1), maar over het bekladden van het openbaar domein én privé-eigendom in Zelzate met slogans als “Stop islamisering” (foto 2): geen woord. Laat staan een kwaad woord. In een persmededeling spreekt Voorpost over spandoeken en borden die aangebracht werden, maar het kalkwerk draagt duidelijk ook de stempel van Voorpost.

 

Wie het ene vandalisme veroordeelt maar niet het andere, steunt het vandalisme.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rechtsactueel, deckers, vnj, islam, zelzate, voorpost |  Facebook | | |  Print

16-04-14

VLAAMS BELANG EERT COLLABORATEUR AUGUST BORMS

Bormsherdenking 2014 - Bloemen.JPGBormsherdenking 2014 - Bloemen Vlaams Belang.JPGNaar jaarlijkse traditie is voorbije zondag 13 april in de Sint-Franciscuskerk in Merksem, en op de begraafplaats aan de Van Heybeeckstraat in dezelfde Antwerpse deelgemeente, August Borms herdacht. Tot tweemaal toe ter dood veroordeeld voor collaboratie.

 

August Borms, op 14 april 1978 geboren in Sint-Niklaas, zet zich vanaf 1910 in voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit, en is ook betrokken bij de Vlaamse Beweging in Frans-Vlaanderen waar hij in 1912 propagandatochten organiseert. In 1917 wordt Borms lid van de Raad van Vlaanderen die met de Duitse bezetter onderhandelt over het statuut van Vlaanderen. Van een zelfstandig Vlaanderen komt niets in huis, ook al omdat de Raad na interne twisten tussen separatisten en federalisten  uiteenvalt. Toen al was er een tweespalt binnen de Vlaamse Beweging. Na de oorlog start de Belgische overheid een onderzoek naar de mensen die collaboreerden met de Duitse bezetter. Op 8 februari 1919 wordt August Borms aangehouden en opgesloten in de gevangenis van Vorst. Hij wordt ervan beschuldigd een aanslag gepleegd te hebben tegen de Belgische staatstructuren, met de Duitsers gecollaboreerd te hebben en de oorzaak geweest zijn van de wegvoering en langdurige opsluiting van minstens zeven personen in Duitsland. Op 6 september 1919 veroordeelt het assisenhof in Brussel Borms tot de doodstraf.

 

Een half jaar later wordt zijn doodstraf omgezet in levenslange dwangarbeid. In de gevangenis groeit Borms uit tot een van de iconen van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Door het overlijden van een liberaal Kamerlid moet in 1928 een tussentijdse verkiezing voor één Kamerzetel georganiseerd worden in Antwerpen. De liberalen schuiven een Nederlandsonkundige kandidaat naar voor. De katholieken en socialisten dragen geen kandidaat voor uit respect voor het overleden liberaal Kamerlid. De Frontpartij stelt op het laatste ogenblik Jef Van Extergem kandidaat, gebruik makend van een anomalie in de wetgeving waardoor iemand die uit zijn politieke rechten ontzet is toch kandidaat kan zijn bij verkiezingen. Er worden ook twee communistische lijsten ingediend, een trotskistische en een stalinistische. De kandidaat van die laatste lijst, de Vlaamse communistische activist Jef Van Extergem, raadde na de kandidatuurstelling van Borms aan… voor Borms te stemmen. Borms wint de verkiezingen met meer dan 80.000 stemmen, dubbel zoveel als zijn liberale tegenkandidaat.

 

De uit zijn politieke rechten ontzette Borms kan niet zetelen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Op 17 januari 1929, twee maanden na de door hem gewonnen verkiezingen, wordt Borms wel vrijgelaten uit de gevangenis. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt wordt Borms op 15 mei 1940 onder militaire bewaking op een trein naar Frankrijk gezet, samen met andere staatsgevaarlijken. Een van de konvooien stopt in het Franse Abbeville waar Front-partijman en Verdinaso-oprichter Joris Van Severen door Franse soldaten wordt neergeschoten, samen met twintig anderen waaronder ook een bekende Rexist en een bekende communist. Borms staat in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog niet meer zo expliciet op de voorgrond in de collaboratie met het Duitse Rijk, maar alleen omdat hij de rivaliteit tussen het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) en DeVlag veroordeelde. Borms is voorstander van een administratieve en politieke collaboratie, en steunt de strijd van de Oostfronters door – al terug uit Frankrijk – zijn aanwezigheid bij het vertrek van vrijwilligers voor het Oostfront in 1941 en 1942.

 

In de late zomer van 1944 wijkt Borms uit naar Duitsland. Na een verkeersongeval wordt hij opgenomen in een ziekenhuis in Berlijn. Enkele weken na de val van Berlijn wordt hij bij de Belgische overheid aangegeven door een verpleegster. Op 4 januari 1946 wordt Borms ter dood veroordeeld op basis van zijn verklaringen en aanwezigheid op manifestaties in het raam van de collaboratie met nazi-Duitsland, en zijn voorzitterschap van de ’herstelcommissie’ die veroordeelde  collaborateurs uit de Eerste Wereldoorlog schadevergoeding toekende. Borms zelf ontving 1.050.000 frank (in die tijd !) en een jaarlijks pensioen van 281.000 frank. Borms wordt opnieuw voor collaboratie veroordeeld tot de doodstraf. Nadat het vonnis in hoger beroep bekrachtigd wordt en Borms een genadeverzoek weigert te ondertekenen, wordt Borms op 12 april 1946 terechtgesteld in de rijkswachtkazerne van Etterbeek. Naar aanleiding van Borms’ dood scheef Willem Elschot zijn Bormsgedicht dat in 1993 nog door toenmalig Vlaams Blok-gemeenteraadslid en voorzitter van het Bormshuis Bob Hulstaert werd voorgedragen in de Antwerpse gemeenteraad.

 

Diezelfde Bob Hulstaert (intussen bijna 77 jaar oud) was de spreekstalmeester bij de herdenking van Borms vorige zondag. Het VNJ zorgde voor de muzikale (nouja) noot. Gastspreker was Bart De Valck, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) die in de kerkdienst vooraf al meteen kleur bekende. “Ruim dertig jaar geleden stond ik hier als VNJ’er of TAK’er, en dat ik hier nu als spreker de man mag herdenken die voor Vlaanderen zijn eigen leven veil had, is voor mij een grote eer.” Zo weten we weer waar we de voorzitter van de VVB moeten situeren. Aan Borms’ graf (foto 1) zei Bart De Valck: “Vlaams bewegen is een werkwoord. De VVB roept àlle Vlaams-nationalisten op om samen hun schouders te zetten onder wat August Borms propageerde. Ja voor Vlaanderen! Vandaag iederéén Borms!”

 

Het Vlaams Belang toonde alvast haar enthousiasme voor de tweemaal ter dood veroordeelde collaborateur met de aanwezigheid van Vlaams Belang-boegbeeld Filip Dewinter en de Vlaams parlementsleden Jan Penris en Pieter Huybrechts, en het neerleggen van bloemenkransen (foto 2).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: borms, collaboratie, hulstaert, vnj, de valck, vvb, dewinter, penris, huybrechts |  Facebook | | |  Print

17-12-13

HET NATIONALISME VAN BART DE WEVER

In de kranten werd gisteren nog teruggeblikt op Alleen Elvis blijft bestaan, een fijn Canvas-programma (foto 1) waar vorige vrijdag Bruno De Wever (foto 2) te gast was. Historicus aan de Universiteit Gent en broer van.

 

“Ik smokkelde geld en boeken voorbij het IJzeren Gordijn”, is één van de quotes die opgeblazen werd tot een titel paginabreed in Het Nieuwsblad. Naar aanleiding van Bruno De Wevers verhaal dat hij in 1978 naar Polen reisde met een koffer vol boeken, anticommunistische lectuur, en in 1979 naar Moskou ging met een ceintuur waarin geld verstopt was om ginds te overhandigen. Verhalen die Bruno De Wever overigens al eens eerder heeft verteld. Zaterdag al brachten de kranten een andere bekentenis van Bruno De Wever: Bart De Wever ontziet eigen broer niet met GAS-boetes.

 

Voorts in het programma een fragment uit de film van Claude Lanzmann Shoah; een fragment uit een reportage van Pat Donnez over de NSV; Frank Zappa die Bobby Brown brengt en wat opraapt dat op het podium is gegooid (van de weeromstuit voor zijn jaren bij de (A)VNJ liet Bruno De Wever zijn haren schouderlang groeien en viel hij voor Frank Zappa); een pittig fragment uit Le declin de l’empire Americain; en onvermijdelijk ook een fragment over Bart De Wever. Te gast bij Bracke & Crabbé. Bij een van zijn eerste televisieoptredens zette de huidige N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen zichzelf  al neer als een Calimero, maar stak hij meteen ook de snedige Ben Crabbé en Siegfried Bracke in zijn zak.

 

Bruno De Wever ging niet echt door over zijn broer en diens denkbeelden. We begrijpen dat, omdat het onmiddellijk zou uitgespeeld worden als “De broer van zegt…”. Anderzijds is het spijtig omdat Bruno De Wever als historicus een autoriteit is over het Vlaams-nationalisme en zichzelf nu het zwijgen oplegt omdat hij de broer is van… Nochtans willen we er best een bak trappistenbier van West-Vleteren op verwedden dat Bruno De Wever een andere invulling van het Vlaams-nationalisme wenselijker acht dan die die zijn bijna 11 jaar jongere broer eraan geeft.

 

Omdat Canvas het niet doet, doen wij het maar. Waar staat het nationalisme van Bart De Wever voor? In het nodeloos neerbuigend getiteld Nationalisme voor Dummies uit 2011 wordt aan de hand van televisiefragmenten op een verhelderend uitgelegd waar Bart De Wever voor staat. Bekijk hier de video (11’02” lang).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaams-nationalisme, de wever, vnj |  Facebook | | |  Print

28-08-13

N-VA'ER KARIM VAN OVERMEIRE OP VB-FEESTJE

Het was in de kranten met een vergrootglas zoeken naar een verslag van de IJzerwake, maar zelfs met ons sterkste vergrootglas vonden we niets. Online was er wel wat te vinden, maar vier keer op vijf hetzelfde verslagje van een Belga-reporter of nog minder. Uitzondering op de regel was Doorbraak.be, met uitgebreid oog en oor voor de toespraken. Wij waren vooral geïnteresseerd in de sfeer op de twaalfde IJzerwake. Sfeer die er onder andere ingebracht werd door de VNJ-muziekkapel (foto’s).

 

Volgens de organisatoren waren er door het aangekondigde slechte weer een paar honderd IJzerwake’rs minder opgedaagd dan vorig jaar, maar waren er toch nog altijd een 4.500 in Steenstrate. Enige overdrijving is de organisatoren natuurlijk niet vreemd. Ongeveer alle stoelen waren bezet, en in de loop van de voormiddag werden nog een aantal stoelen bijgezet, maar in de coulissen werd toch nog een voorraad stoelen onaangeroerd gezien. Wie er was had vaak een paraplu mee, een vervelend attribuut want uiteindelijk werd het heel de dag zonnig weer.

 

Traditiegetrouw werd de IJzerwake geopend met een mis. In Vlaanderen wordt geklaagd over een tekort aan priesters, her en der worden er minder missen ingericht wegens het priestertekort. Maar in Steenstrate stonden ze met zeven priesters tegelijk op het podium. Wel niet de jongsten. Ruiters te paard voerden de Vlaamse Leeuw-vlag en de vlaggen van het naar onafhankelijkheid strevend Schotland en Catalonië aan. Sommige paarden leken verdacht veel op pony’s, maar het is het idee van het heldhaftig aanvoeren van de vlaggen dat telt.

 

Spijts de radicale taal niet geschuwd werd – “Wat houdt het Vlaams parlement tegen om buiten de grondwet te treden?”, en tot groot jolijt van Filip Dewinter werd uitgehaald naar de islamisering – was er deze keer op de IJzerwake ook oog voor enig fatsoen.  Al dan niet toevallig werd er bij de bloemenhulde dit jaar geen collaborateur geëerd. Vorig jaar was er nog een bloemenhulde voor Wies Moens; het jaar voordien voor de minder bekende maar evengoed voor collaboratie ter dood veroordeelde Filip De Pillecyn.

 

Anders dan vorig jaar werd er aan de ingang van de IJzerwake-weide geen Belgische vlag vertrappeld. Voorpost’ers hadden zelfs de opdracht gekregen erover te waken dat dit niet zou gebeuren. Het haalde de N-SA’ers Eddy Hermy en Jan De Beule uit hun zomerslaap: “Arm, arm Vlaanderen. Naar de hel met de systeemknechten !!” Op de Kameraadschapsavond van Voorpost, aan de vooravond van de IJzerwake, lag wél een Belgische vlag om te vertrappelen en te verscheuren. Het is niet omdat het aan het oog van de media ontrokken wordt, dat sommige praktijken niet meer gebeuren.

 

Tussen de toespraken, bloemenhulde en vlaggenparade door was er tijd voor poëzie. Zoals Het lied van de vrijheid van Aleidis Dierick. Een fragment: “Liever ruig, de tanden bloot/ Bijtend naar een vals cordon/ Dan ijdele kleine prulbaron/ In ’t koninklijk verguld salon./ Liever vrij en jaar na jaar/ Overwerkt, belaagd, berooid/ Dan slaaf met tricolore sjerp/ En ketting aan de poot.” Schitterend, toch. Helaas werden de voordrachten en toespraken soms ontsierd door een echo die door de geluidsinstallatie over de IJzerwake-weide galmde.

 

Het publiek op de IJzerwake is, zoals dat weerspiegeld wordt in de algemene vergadering van de vzw IJzerwake, overwegend Vlaams Belang-gezind. Volgens ’t Pallieterke waren er dit jaar meer N-VA’ers dan anders. Het is moeilijk dit te verifiëren. Traditioneel zijn de N-VA’ers van dienst op de IJzerwake Luk Lemmens en Vlaams parlementslid Matthias Diependaele. Luk Lemmens, regisseur van de IJzerwake in 2004 toen Staf De Clercq gehuldigd werd, had een agendaprobleem. Het was zondag ook Cultuurmarkt in Antwerpen, en daar moest de Antwerpenaar, tegenwoordig bestendig gedeputeerde bevoegd voor cultuur, zich natuurlijk laten zien.

 

Vlaams parlementslid Karim Van Overmeire, jarenlang boegbeeld van het Vlaams Blok/Belang, twee jaar geleden overgestapt van het VB naar de N-VA, bij zijn aanstelling als N-VA-schepen in Aalst slechts aarzelend afstand nemend van het beruchte 70-puntenplan van het Vlaams Blok, was opvallend aanwezig op de IJzerwake dit jaar. Hij had zelfs geadverteerd in het programmaboekje van de IJzerwake. Karim Van Overmeire meldde zijn aanwezigheid op de IJzerwake fier op zijn Facebook-pagina. Rob Verreycken en meer dan zestig andere Facebook’ers vonden dit leuk.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ijzerwake, vnj, voorpost, lemmens, van overmeire |  Facebook | | |  Print

19-08-13

WAT VNJ EN VOORPOST VERBERGEN

Aanstaande zondag wordt in Steenstrate de twaalfde IJzerwake georganiseerd. Ontstaan als een bijeenkomst van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) is het hét treffen geworden van de extreemrechtse Vlaams-nationalisten.

 

De praktische organisatie (opstellen van de tenten, klaarzetten van de stoelen…) is in handen van Voorpost die de avond voordien ook nog een ‘Kameraadschapsavond’ in de buurt inricht. Legendarisch omwille van het aantrekken van neonazi’s en vechtpartijen, zodanig dat de uitbater van de IJzerhoeve – waar die ‘Kameraadschapsavond’ jarenlang doorging – sinds 2010 niet langer zijn terrein wil verhuren voor die ‘Kameraadschapsavond’. Voorpost zelf is ook niet verschoond van mensen met nazisympathieën. Alleszins tot in het recente verleden waren er Voorpost-militanten die gezien werden op Blood and Honour-concerten, en vorig jaar nog werd een Voorpost-militant op de IJzerwake gefotografeerd met een ‘88’ (= codetaal voor Heil Hitler) aan de binnenkant van zijn pols

 

Op de foto’s die Voorpost zelf verspreidde werd de tatoeage niet getoond, de foto werd bijgesneden zodanig dat je de ‘88’ niet kon zien. En zo is er nog wel meer dat Voorpost verbergt voor het publiek waarbij het wil overkomen als een rechts-radicale maar fatsoenlijke Heel-Nederlandse actiegroep. Naast voor de IJzerwake zorgt Voorpost ook voor de jaarlijkse Oostfrontersherdenking in Stekene. Het terrein met het ereperk voor de Oostfronters die zij-aan-zij met de nazi’s vochten tegen het communisme, maar ook voor de nationaal-socialistische idealen, is in 2006 door het Sint-Maartensfonds overgedragen aan het VNJ. Het VNJ kreeg als opdracht mee het ereperk jaarlijks te onderhouden met een herdenking, maar in de praktijk is het vooral Voorpost die die zaak organiseert.

 

Gewoon publiek wordt er geschuwd. Elk jaar weer wordt een ordedienst met Voorpost-militanten samengesteld opdat het in een bos gelegen terrein niet door onverlaten bezocht wordt tijdens de plechtigheid. Op foto’s die Voorpost zelf verspreidt kan je zien dat het een plechtigheid is waarbij VNJ’ers opstappen op het terrein, Oostfronters verzamelen en de jaarlijkse groepsfoto van Voorpost wordt genomen. Vlaams Belang-politici komen ook wel langs, maar die worden zorgvuldig uit beeld gehouden, net als neonazi’s uit binnen- en buitenland. Voormalig Vlaams Belang-senator Wim Verreycken maakt er geen geheim van dat hij naar de Oostfrontersherdenking gaat, maar van Barbara Pas bijvoorbeeld, tegenwoordig Vlaams Belang-fractieleidster in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, geraakt slechts via derden bekend dat ze wel eens langsgaat in Stekene.

 

De foto hierboven van de Oostfrontersherdenking dit jaar, op 26 mei 2013 (foto 1), zal je niet bij de vrijgegeven foto’s van Voorpost vinden noch op de website van het VNJ. In het Voorpost-artikel over de laatste Oostfrontersherdenking in Stekene is er sprake van vernielingen aangericht door "anarchisten en AFF'ers". Waarschijnlijk wordt hier "AFF'ers" als verzamelnaam voor antifascisten gebruikt, het Anti-Fascistisch Front (AFF) is alleszins niet betrokken bij het besmeuren en dergelijke meer van grafstenen. Ook al zijn ze van Oostfronters. Terug naar de foto hierboven. Allicht is de foto niet door Voorpost of VNJ gepubliceerd omdat men ook wel beseft dat het niet goed zou overkomen bij de buitenwereld.

 

Een berkenkruis, het teken van de Oostfronters. Afgeleid van de doodsrune, in berk omdat die boomsoort veel voorkomt in het deel van Rusland waar de Oostfronters stierven. Berkenkruis waar voor de gelegenheid een helm met SS-kenteken (foto 2) op is geplaatst. In de buurt spelende VNJ-kinderen en enkele Voorpost’ers. Bloemen zijn al neergelegd als hulde aan de Oostfronters en SS’ers. Die bloemenhulde is al ergerlijk. Bart De Wever zei gisteren nog naar aanleiding van de Syrië-strijders: “Wie tijdens de Tweede Wereldoorlog in Rusland ging vechten, is hier nadien ook niet opnieuw met open armen onthaald.” Behalve dus bij VNJ, Voorpost en Vlaams Belang. Dat onschuldige kinderen een SS-huldiging – inclusief de nodige attributen – als normaal moeten beschouwen, is er helemaal over.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vnj, voorpost, ijzerwake, oostfrontersherdenking, stekene |  Facebook | | |  Print

09-03-13

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

citaten,nationalisme,antwerpen,de wever,vnj,wymeerschOmwille van de betogingen donderdag in Leuven, uitzonderlijk vandaag ons overzicht van enkele opvallende citaten de voorbije dagen.

 

“De Belgen zwemmen meer dan ooit in hun geld, letterlijk dan, want nooit eerder werden zoveel dure, luxe zwembaden verkocht dan dit jaar. Dat blijkt uit een rondvraag bij de aanbieders van zwembaden op Batibouw.” Met de verkoop van goedkope zwembaden gaat het slecht, de middenklasse is bijna volledig verdwenen, maar de orderboekjes voor de duurdere zwembaden, zeg maar vanaf 40.000 euro, zijn meer dan ooit gevuld. (ikgabouwen.knack.be, 1 maart 2013)

 

“Ik kan me niet inbeelden dat de ziekte van corruptie of cliëntelisme kan blijven bestaan. Ik geloof al evenmin dat het extreme nationalisme een toekomst kan hebben. (…) Het lijkt me geen prettige wereld als we er niet in zouden slagen de anderen te aanvaarden en met anderen samen te werken. Dat zou een wereld zijn die geen aandacht heeft voor menselijke solidariteit die verder gaat dan de eigen kerktoren. Dat is een uitdaging voor Europa, al was het maar omdat de Europeanen anders de verliezers van de globalisering worden.” Rudi Vranckx naar aanleiding van zijn nieuwe reportagereeks Het verdriet van Europa (De Standaard, 2 maart 2013)

 

De Nieuwe Antwerpenaar kreeg onder het vorige bestuur een boost en groeide uit tot een populair stadsmagazine.” Bart De Wever schaft het veertiendaags magazine van de stad Antwerpen af, spijts zelfs de concurrentie (Het Nieuwsblad…) erkent dat het een goed en toegankelijk magazine is. Wat onder Patrick Janssens groeide en bloeide moet verdwijnen. Eigenaardig genoeg weet Bart De Wever wel al hoeveel geld hij daarmee bespaart, maar nog niet hoe het stadsbestuur de mensen kan bereiken die geen toegang hebben tot internet. En het is ook niet omdat men wél internet heeft, dat men daar dát soort informatie zoekt. Zoals Gazet van Antwerpen-journalist Sacha Van Wiele het op Twitter verwoordde: “Ik lees De Nieuwe Antwerpenaar omdat die in mijn brievenbus zit en niet omdat die beschikbaar is op internet.” (Het Nieuwsblad en Twitter, 2 maart 2013)

 

“Uiteraard is hij de erfgenaam van een traditie die een etnische variant van het nationalisme koesterde (…). In zijn eigen stad laat De Wever vooralsnog geen leeuwenvlagjes op de straatnaamborden verschijnen, maar toont hij door pesterige maatregelen wel aan dat hij zijn bevolking wil omsmeden tot een min of meer homogene gemeenschap met robuuste buitengrenzen. (…) Een homogene gemeenschap, gebaseerd op een ethiek van rechten en plichten, is in zijn discours geen noodzakelijk uitvloeisel van een Vlaamse identiteit, maar een voorwaarde voor de creatie van een moderne en liberale Vlaamse staat.” Er zijn verschillende soorten populisme, betoogt historicus Marnix Beyen. Van fascistisch tot libertair populisme. Bart De Wever belichaamt het ene noch het andere. Slechts een doorgedreven engagement voor een minder gesloten samenleving dan degene die hij voor ogen heeft, kan op termijn vruchten afwerpen. (De Morgen, 4 maart 2013)

 

“Het VNJ op zijn beurt lijkt de terugval van leden te hebben kunnen indijken, wat te merken was aan het aantal grijze hemden. Hun muziekkapel was zeker weer één van de jaarlijkse hoogtepunten.” Een foto van “één van de jaarlijkse hoogtepunten” van het Vlaams Nationaal Zangfeest willen we onze lezers dan ook niet onthouden. Foto: het VNJ vorige zondag bij aankomst aan de Lotto Arena in Antwerpen. (RechtsActueel, 4 maart 2013)

 

“Berlijn ook, in de jaren dertig.” Commentaar van Tom Naegels bij het krantenbericht Antwerpen wordt steeds populairder als filmstad. (Facebook, 5 maart 2013)

 

“om 16 u. telefoon van advocaat : heb vrijspraak voor hof van beroep. De kaarsjes hebben geholpen. Oef” Frans Wymeersch is opgelucht dat hij in beroep is vrijgesproken voor een artikel in het plaatselijk VB-krantje waarin hij vernielingen op een kerkhof toedichtte aan “allochtonen (…), jongeren van vreemde afkomst dus”, terwijl de daders autochtonen waren. Frans Wymeersch is tevreden dat het branden van kaarsjes geholpen heeft om de vrijspraak te bekomen. (Facebook, 5 maart 2013)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, nationalisme, antwerpen, de wever, vnj, wymeersch |  Facebook | | |  Print

11-05-12

HERDENKING OPERATIE BREVIER (2)

Operatie Brevier, het  in Oostenrijk stiekem opgraven van  het stoffelijk overschot van priester-collaborateur Cyriel Verschaeve (foto 1) en overbrengen naar Vlaanderen, vond volgens alle mogelijke bronnen plaats in 1973 – en toch wordt aanstaande zondag 40 jaar Operatie Brevier herdacht. Wie bedenkt zoiets, waar en waarom?

 

Het idee is, zoals alle Grote Ideeën van de Vlaamse Beweging, ontstaan in een bruine kroeg. In café Gezelle in Roeselare, een café in dezelfde categorie als café De Leeuw van Vlaanderen in Antwerpen en café De Klokke in Duffel. Het is bij de uitbater van café Gezelle Filip Deforche dat het idee rees voor de herdenking. Hij contacteerde hierover Jim Spinnewijn, zoon van de bedenker van en, samen met toenmalig VMO-kopstuk Bert Eriksson, één van de belangrijkste uitvoerders van Operatie Brevier. Maar waarom dan: ’40 jaar Operatie Brevier’? In café Gezelle hangt een stuk van de albe van Cyriel Verschaeve, en daarbij staat geschreven dat de overbrenging van Cyriel Verschaeve gebeurde in 1972. Nochtans zijn er verschillende bronnen over die overbrenging en herbegraving, met in de eerste plaats het boekje Operatie Brevier dat Bert Eriksson schreef en tot tweemaal toe uitgegeven is (foto 2 bij ons artikel gisteren), waarin er sprake is van 1973. De eerste verkenningstocht vond plaats op 12 maart 1973, het opgraven van het stoffelijk overschot gebeurde in de nacht van 10 op 11 mei 1973, en de herbegraving van Cyriel Verschaeve in Alveringem gebeurde op 3 augustus 1973. Maar zoals wel meer gebeurt bij de Vlaamse Beweging: daar is een caféwijsheid belangrijker dan de historische waarheid, en dus viert men nu 40 jaar Operatie Brevier.

 

Bijkomende reden om nu al met de grootst mogelijke luister Operatie Brevier te vieren, is dat de uitvoerders intussen op gevorderde leeftijd zijn (Xavier Buisseret bijvoorbeeld), als ze niet al overleden zijn (Bert Eriksson bijvoorbeeld). Voorpost-actieleider Luc Vermeulen brengt hulde aan de overlevenden van Operatie Brevier, na de toespraak van Jim Spinnewijn (zoon van bedenker-uitvoerder van Operatie Brevier Roger Spinnewijn en broer van mede-uitvoerder John Spinnewijn). VNJ-verbondsleidster  Elke Serpieters zorgt voor de bindteksten. Voorpost zorgt voor de ordedienst en mobiliseert volop voor de herdenking: het wordt aangekondigd op hun website, er is busvervoer ingelegd door Voorpost en tot tweemaal toe werd door Voorpost een mail over de Operatie Brevier-herdenking naar een uitgebreid adressenbestand gestuurd, inclusief naar mensen die daar absoluut niets mee te maken willen hebben en AFF/Verzet daarover contacteerden. Last but not least lagen op de tafeltjes  bij het 1 mei-feest van het Vlaams Belang dit jaar (foto 2) pamfletjes over de Cyriel Verschaeve-viering en Operatie Brevier-herdenking (foto 1 bij ons artikel gisteren). Om alle twijfel weg te nemen over de betrokkenheid van het Vlaams Belang: de herdenking wordt ook aangekondigd in hun nationale activiteitenkalender, waarbij als organisator ‘Vlaams Belang Zedelgem’ wordt vermeld.

 

De inbreng van Voorpost verbaast niet. Voorpost brengt jaarlijks een bloemenhulde aan het graf van Cyriel Verschaeve. Men maakt echter ook bij het Vlaams Belang ruim publiciteit voor de viering van priester-collaborateur Cyriel Verschaeve en de overbrenging van zijn stoffelijk overschot van Oostenrijk naar Vlaamsche Bodem. Het Vlaams Belang is niet alleen in de taal van Filip Dewinter meer dan ooit terug het Vlaams Blok.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaanderen, eriksson, voorpost, vnj, vb |  Facebook | | |  Print

14-04-11

MANDELA OF BORMS ?

Vorige zondag werd in Antwerpen niet alleen het heimwee-congres van het Vlaams Belang georganiseerd, in de Antwerpse deelgemeente Merksem werd de 65ste August Borms-herdenking ingericht.

De mis die daarbij hoort, werd opgedragen door pater Herman Dupré die sprak over “de moord op August Borms” (Borms werd tot tweemaal toe ter dood veroordeeld voor collaboratie, een vonnis dat op 12 april 1946 werd uitgevoerd - nvdr.). De pater hekelde “het fusilleren van onze idealisten door de Belgische haatstaat.” Gelukkig denken en spreken niet alle priesters zo. De aanwezige VNJ’ers werden uitgenodigd rond het altaar plaats te nemen en daar hand in hand “een keten van trouw aan Vlaanderen-ons-vaderland” te vormen. De jongste jaren waren er bij de Borms-herdenking bijna geen VNJ’ers meer in uniform te zien, maar nu waren ze er terug. Pater Dupré bedankte tot slot het hoogbejaarde Scheldekoor en alle anderen die deze herdenking mogelijk maakten.

Op het kerkhof werd vervolgens het woord gevoerd door Bob Maes, gewezen Volksunie-senator en stichter van de Vlaamse Militanten Orde (VMO). Bob Maes: “Als vandaag aan leerlingen van het middelbaar onderwijs gevraagd zou worden om de naam te noemen van iemand die zijn hele leven had opgeofferd voor zijn idealen, dan zou waarschijnlijk de naam worden genoemd van Nelson Mandela en misschien van Maarten Luther King, maar geen enkele leerling zou denken aan Dr. Borms.” Volgens Bob Maes ligt dit eerst en vooral aan het onderwijs “waarin de eigen geschiedenis en het nationalisme totaal vergeten worden”, maar ook aan de media “die berichten over heel de wereld, maar niet over ons eigen land.” Het Vlaams-nationalisme kent hoogten en laagten, wist Bob Maes nog. Hij zag een opstoot van Vlaams-nationalisme, maar waarschuwde even terecht voor euforie.

En de Vlaamse jeugd intussen? Aan wie moet zij een voorbeeld nemen? Voor de goede orde: Nelson Mandela (foto 1) is – steeds volgens dezelfde bron, Wikipedia – de eerste zwarte president van Zuid-Afrika, “alom gerespecteerd om zijn volhardende strijd tegen de apartheid.” Martin (niet Maarten, nvdr.) Luther King is “een van de meest prominente leden van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.” August Borms (foto 2) is “een controversieel persoon in de Vlaamse Beweging vanwege zijn collaboratie met de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog.” We juichen het toe als op school onderwezen wordt wie August Borms is, maar de conclusie kan slechts zijn dat hij de enige foute is van de drie hier genoemde ‘zwarten’.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: borms, mandela, vnj, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

19-03-11

NOSTALGIE TROEF

Vandaag wordt in het Oost-Vlaams provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke, bij Zelzate, het vijftig jaar bestaan van de Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) gevierd. Met allerlei gezinsactiviteiten, actieve en stoere spelen, gezelschaps- en volksspelen, leden en oud-leden van de VNJ-muziekkapel die samen gaan musiceren, een fotoboek dat voorgesteld wordt, herinneringen (foto) die opgehaald worden, het optreden van 'bevriende folkgroepen', een fuif om de dag te besluiten...

 

VNJ-verbondsleidster Elke Serpieters heeft “het gevoel dat er veel volk zal zijn”. Tant mieux. Het VNJ kon alleszins rekenen op interviews bij de usual suspects. Een interview in Krax, deels hernomen op deze blog, een interview in ’t Pallieterke en bij RechtsActueel… Een interview op de nationalistische internetradio Radio Rapaille vorige dinsdag ging de mist in door technische problemen. De reportage van Tim Mudde over de NSV-betoging in Gent – eat your heart out Björn Roose, AFF/Verzet had wél juist gezien dat Mudde tijdens de betoging interviews afnam voor zijn radioprogramma – ging nog wel goed in de ether. Maar het interview met VNJ-verbondsleidster Elke Serpieters was onverstaanbaar en moest afgebroken worden. De Standaard schreef dat Elke Serpieters het (partij)politieke wat meer op de achtergrond wil houden, ten voordele van de ‘gewone’ jeugdbewegingsactiviteiten. Filip Dewinter vindt dit trouwens “een logische keuze”. Maar Serpieters heeft geen pasklare uitleg waarom het VNJ dan absoluut aanwezig moet zijn bij herdenkingen van Oostfronters.

 

Officieel nog slechts een 1 100 leden sterk, was het VNJ bij het Vlaams Nationaal Zangfeest dit jaar – dat het vijftigjarig bestaan van het VNJ in de kijker stelde – met een honderdvijftigtal NSV’ers aanwezig. In Wachtebeke mag men vandaag ook nog een pak oud-leden verwachten. Nu actief bij de NSV, het KVHV, Voorpost, het VB… Niet zelden waren VB’ers actief bij het VNJ, met als boegbeelden Wim Verreycken (onder andere ‘dienstleider cultuur’ bij het VNJ) en zoon Rob Verreycken (onder andere hoofdredacteur van het VNJ-blad Storm). Nog meer VB’ers schrijven hun kinderen in als VNJ-lid. VB-kamerlid Tanguy Veys is de uitzondering op de regel: hij was als kind actief bij de Sint-Barbarascouts (met als totemnaam Spirituele Grizzly), en stuurt nu ook zijn oudste zoon daar naartoe. Het leidde tot nogal wat onbegrip van partijgenoten, maar dat is Veys gewoon.

 

Voor wie er vandaag niet bij kan zijn: op vraag van het VNJ richt het Bormshuis in Antwerpen een tentoonstelling in over de Vlaams-nationale jeugdbeweging: Vlaams Nationaal Jeugdverbond: 50 jaar in het spoor van de Blauwvoeterie. Met publicaties, documenten en vooral foto’s wordt een beeld geschetst van méér dan vijftig jaar Vlaams-nationale jeugdbeweging. Van de gelegenheid wordt immers gebruik gemaakt om ook kort diverse nationalistische jeugdgroepen uit de periode 1944-1961 te belichten die net als het VNJ in het spoor van de Blauwvoeterie werkten. De Zilvermeeuwtjes, het Algemeen Diets Jeugdverbond, het Sint-Arnoutsvendel, het Verbond van Blauwvoetvendels en het Verbond van Vlaamse Meisjesscharen. De tentoonstelling wordt op 29 maart geopend, en blijft opgesteld tot 29 juni.

 

Benieuwd of ze een foto hebben van Bart De Wever als jonge VNJ'er. Bart De Wever was maar even bij het VNJ. Het jeugdbewegingsleven van sport en kampleven kon hem niet bekoren. Het zal niemand verbazen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vnj, vb-vrienden, jeugd |  Facebook | | |  Print

14-03-11

50 JAAR VNJ: "JEUGDBEWEGING MET VLAAMSE INSLAG"

Bij het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), dat aanstaande zaterdag 19 maart haar vijftigjarig bestaan viert, kunnen ze niet klagen van de ondersteuning die het krijgt. Nog maar pas nieuwe jeugdlokalen gekregen van het gemeentebestuur van Sint-Niklaas, kreeg het VNJ nu ook een interview in Krax, vakblad voor jeugdwerk en jeugdbeleid.

 

Bij Krax wisten ze waaraan ze begonnen. “Bij het grote publiek is het VNJ niet zo bekend, maar het is op zijn minst een beruchte organisatie. Zo stuit je als je even googlet op Jaak Van Haerenborgh, die het VNJ in 1961 stichtte en er ook verbondsleider van bleef tot in 1985. Van Haerenborgh was in de Tweede Wereldoorlog lid van de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen en liep vanwege dat lidmaatschap na de oorlog enkele maanden gevangenisstraf  op.” "Dit wordt vermeld in de biografie van onze stichter-verbondsleider, maar meer doen we daar niet mee”, zegt Elke Serpieters (28 j., sinds 2006 verbondsleidster van het VNJ). "Hoe dan ook", vervolgt Krax, "het VNJ is een jeugdbeweging die een duidelijk politiek standpunt inneemt: ze wil een onafhankelijk Vlaanderen. Politieke actie maakt een onderdeel uit van de werking. Zo neemt het VNJ deel aan de IJzerwake, het Vlaams Nationaal Zangfeest en de herdenking van de Oostfrontsoldaten.” De jaarlijkse herdenking van de voor collaboratie ter dood veroordeelde August Borms (foto 1) had men er ook nog aan kunnen toevoegen.

 

Volgens Elke Serpieters is het VNJ “in de eerste plaats een jeugdbeweging. (…) Daar komt dan wel regelmatig een Vlaamse inslag bij, maar dat betekent niet dat we niet gewoon ‘schipper mag ik overvaren’ kunnen spelen.” Over die “jeugdbewegingsactiviteiten met een Vlaamse inslag” zegt Serpieters in Krax: “We proberen alles een beetje in een thema te gieten, opdat onze jongeren zich iets meer bewust worden van de Vlaamse geschiedenis en zodat ze weten wat de vervlaamsing van de maatschappij inhoudt.” (Foto 2: het verbranden van de Belgische vlag tijdens een VNJ-activiteit.).

 

Bruno Fagnoul, burgemeester van het in de Oostkantons gelegen Raeren, getuigde over de aanpak van het VNJ in 1996 in Het Volk: "Vorige zondag stapte het VNJ hier door de straten. In gestrekte marspas en voorafgegaan door een eigen marsorkest en enkele vlaggendragers. Het deed bijzonder militaristisch aan. En vreemd, vooral omdat het VNJ naar de mis kwam. Ik beweeg me anders voort als ik naar de kerk ga." En verder: "Hun taalgebruik alleen al: ze spreken van gouwen, net als de Hitlerjugend. En de tucht en discipline die uitstraalde van hun optocht hier door de straten riep bij de mensen duidelijk beelden op van de Hitlerjugend ten tijde van het Dritte Reich. En ik kan het weten, want ik heb het destijds zelf gezien." Koen Bultinck, toen VNJ-gouwleider, later VB-parlementslid, antwoordde dat er niets vreemds aan de hand was. Over het in rijen van drie naar de kerk marcheren zei hij: "Zo verplaatsen wij ons altijd. Het moet op een gedisciplineerde manier gebeuren, anders komen er ongelukken van."

 

Een lezer van Gazet van Antwerpen getuigde in 1997 in zijn krant: "Ziehier een beschrijving van de opvoeding door de jeugdbeweging VNJ zoals met eigen ogen gezien: de groep bestond uit twee leidsters van ongeveer 17 jaar, en een twintigtal kinderen van ongeveer 6 à 8 jaar (gemengd). Het spel heette 'betogerke' en werd op enthousiasme onthaald door de kinderen: het is dus al vaker gespeeld. Het spel bestond hierin dat de kinderen een zitstaking hielden terwijl ze 'Voeren Vlaams' moesten scanderen. De leiding speelde de rijkswacht en trok de betogers uit elkaar..."

 

Hoeveel VNJ-activiteiten zo’n Vlaamse inslag krijgen? Elke Serpieters: “Dat weet ik niet goed, maar ik zou zeggen: de helft. (...) We moedigen wel aan om zoveel mogelijk spellen in een thema te kaderen, al zal niet elke afdeling dat iedere week kunnen waarmaken. Het is ook niet altijd Vlaams. Zo was er onlangs een piratenkamp. Je kan moeilijk zeggen dat dit een typisch Vlaams thema is. (…) Als VNJ proberen we een aantal tradities en culturele zaken in stand te houden. Zo leren we bijvoorbeeld enkele typische Vlaamse liedjes aan, doen we aan volksdansen en houden we een meiboomplanting.” Maar niet-Vlaamse activiteiten kunnen dus ook. Elke Serpieters: “Waar we wel op letten – en dat is misschien lachwekkend – is het vloeken in het Engels. Vloeken in het algemeen mag natuurlijk niet, maar het valt op dat jongeren toch snel de neiging hebben om ‘fuck you’ of ‘shit’ te roepen en dan proberen we daar iets grappigs op te vinden. Op den duur vloeken ze dan niet meer in het Engels.”

 

Met 1 100 leden is het VNJ de kleinste jeugdbeweging in Vlaanderen. Vroeger waren ze veel groter. Elke Serpieters: “Het is inderdaad zo dat het VNJ een klap heeft gekregen, ergens eind jaren ’90. Dat kwam voornamelijk – niet iedereen zal dit even graag horen – omdat onze jeugdbeweging niet jeugdig genoeg was. Aan de top stonden oudere mensen (Ledy Broeckx, Hugo Pieters… zonder uitzondering ook actief bij het VB, nvdr.) die alles strak leidden, vol goede bedoelingen, maar dan is het natuurlijk niet evident om nieuwe jonge mensen aan te trekken. We hebben geprobeerd dat recht te trekken, de fakkel is doorgegeven aan de jonge garde.”

 

Maar te wild moet die jonge garde het natuurlijk ook niet maken. Toen de Antwerpse VNJ-afdeling vorig jaar bekendmaakte Music for Life te willen steunen, kwamen daar boze reacties op. Er werd doorgezet, maar het was maar een kleine groep VNJ'ers die acte de présence gaf op de Groenplaats in Antwerpen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vnj, vb-vrienden, jeugd |  Facebook | | |  Print

06-03-11

MET EEN VOLLE BUS VOOR DE KOPPEN-REPORTAGE

Voorbije donderdag keken 730 000 mensen naar de Koppen-reportage over het Khadaffi-regime, de Vlaams-nationalisten en het vrouwenwielrennen. Dat is iets meer kijkers dan voor De Laatste Show diezelfde dag, maar geen topper als Man bijt hond (1 100 000 kijkers), Thuis of Het Journaal (elk 1 000 000 kijkers). Anders dan gewoonlijk is men in het Vlaams-nationalistisch kamp tevreden over de VRT-uitzending.

De reportage was opgehangen aan drie figuren: Michael Discart (24 j., voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging Hageland), Nele Van den Broeck (21 j., praeses van het NSV-Mechelen) en Gorik Couttenye (de ster van de avond omwille van de vlotheid waarmee deze jonge VNJ’er de platitudes aan elkaar reeg). Alle drie waren ze op weg naar het Vlaams Nationaal Zangfeest vorige zondag in Antwerpen. “Het werd een boeiend, respectvol portret”, schreef de Vlaamse Volksbeweging (VVB) achteraf. “Als ’t goed is, zeggen we ’t ook”, blikte de NSV tevreden terug. ”Ledy Broeckx is trots op de mondige VNJ’ers”, postte de voormalige VNJ-verbondsleidster op haar Facebook-pagina. Vooraf was er veel argwaan. Zou de VRT de beelden niet manipuleren en de uitspraken verknippen? Niet dus. Als er al gemanipuleerd werd, is het langs de kant van de Vlaams-nationalisten.

De VRT nam voor deze reportage al enige tijd geleden contact op met Michael Discart (overigens geen gewone VVB’er, met 4 700 Facebook-vrienden springt hij boven anderen uit). Discart maakte onmiddellijk bekend dat hij gevraagd was mee te werken aan een Koppen-reportage. Wat later volgden via Facebook extra oproepen om met de bus die Discart had ingehuurd naar het Vlaams Nationaal Zangfeest in Antwerpen te reizen. Het mocht toch niet gebeuren dat de VRT een slechts halfvolle bus zou filmen. Vandaar herhaalde oproepen om in te schrijven voor de busreis met Michael Discart en de VRT-filmploeg. Vandaar dat je in de Koppen-reportage NSV'ster Nele Van den Broeck uit Asse, studerend in Mechelen, op een bus ziet die vertrekt in het Hageland(Foto: Michael Discart komt bij Nele Van den Broeck het geld voor de busreis ophalen.)

Dat doet natuurlijk niets af van het feit dat voorbije zondag 4 700 Vlaams-nationalisten uit volle borst De Vlaamse Leeuw en meer van dat zongen. Iemand had het er moeilijk mee dat de voice over in de Koppen-reportage sprak over “hun volkslied” (het volkslied van de Vlaams-nationalisten, nvdr.). “Die reporter is toch ook een Vlaming.” Volgens hem had de VRT moeten spreken over “ons volkslied”. Bij de redactie van AFF/Verzet ligt De Internationale nauwer aan het hart dan "ons volkslied". Vlaams-nationalisten vinden het daarentegen vanzelfsprekend dat De Vlaamse Leeuw dé hymne is van álle Vlamingen. Weer een totalitair trekje dat naar boven komt.

En nog dit. Naar aanleiding van de vakbondsacties tegen het Interprofessioneel akkoord (IPA) vorige vrijdag plant men vanuit Vlaams-nationalistische hoek een blokkade van het ABVV-gebouw in Antwerpen. Aanstaande vrijdagnamiddag. En wie vinden we onder de aangekondigde deelnemers, naast onder andere de VB-personeelsleden Barbara Bonte en Hans Verreyt? Michael Discart.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vvb, nsv, vnj, media |  Facebook | | |  Print

29-12-10

MUSIC FOR LIVE: ZEUREN OF STEUNEN?

Bij de Music For Live-actie vorige week (foto 1) werd het recordbedrag van 5 020 747 euro verzameld voor de aidsweeskinderen in Afrika. En niet alleen werd er meer geld verzameld, belangrijker nog is dat er in Vlaanderen veel meer acties opgezet werden voor Music For Live dan voorgaande jaren. Iedereen blij met zoveel edelmoedigheid van de Vlamingen? Toch niet. In ’t Pallieterke wordt deze week geklaagd over “het dubieuze circus van liefdadigheid”.

 

Men zegt bij ’t Pallieterke de opbrengst voor de aidswezen “van harte te gunnen”, maar daarna wordt geklaagd en gezaagd in de beste (?) Vlaams-nationalistische traditie. Over een reclamestunt voor Studio Brussel als “een liefdadigheidsactie te ensceneren”, over het “onderbroekenniveau” van de presentatoren, over het “BV-circus waar mediafiguren en politici elkaar vertrappelen om zich op de voorgrond te hijsen”… Over het slotconcert van dEUS is de opinie van ’t Pallieterke: “In februari komt namelijk hun nieuwe cd uit, en dit was gewoon de ideale gelegenheid om promotie te voeren.” Alsof dEUS Music For Life nodig heeft om een cd te promoten die over twee maanden uitkomt, en alsof Studio Brussel een betere afsluiter had kunnen bedenken dat het Antwerpse dEUS op de Antwerpse Groenplaats. Volgens ’t Pallieterke kregen we tijdens de actie maar weinig te horen over de problematiek van de aids-kinderen. “De kerstsfeer daar bovenop maakt mensen week en onnozel. Het is alsof de schakelaar van ons kritisch denkvermogen is afgezet, en de Glühweindampen tot een collectieve verdwazing leiden die als ‘samenhorigheid’ wordt uitgelegd.” Na nog een hele kolom de politici door de mangel gehaald te hebben (de N-VA’ers die zich per opbod verkochten om samen een frietje te gaan eten, Antwerps burgemeester Patrick Janssens en Vlaams minister-president Kris Peeters), is het besluit: “Enfin, het is voorbij, ik voel me opgelucht als een kalkoen die Kerstmis heeft overleefd.”

 

Er kan gerust wel kritiek geuit worden op Music For Life, maar dan diepgaander dan over het aantal minuten dat de aidswezen in beeld gebracht werden. Over de nood aan structurele hulp voor het Zuiden bijvoorbeeld, over hoe ontwikkelingssamenwerking georganiseerd wordt… tot over het format van de actie zelve waarbij het geld van allochtonen aanvaard werd, maar hun muziek niet. Over dat laatste heeft ’t Pallieterke het uiteraard niet. ’t Pallieterke merkt terecht op dat “politiek zich eigenlijk primair moet bezig houden met goed bestuur en billijkheid die de liefdadigheid overstijgt”, maar tegenover de warmte die Vlaanderen vorige week uitstraalde, plaatst ’t Pallieterke vooral gezeur. Filip Dewinter twitterde: “Music voor Life-opbrengst gaat naar Aids-weeskinderen in Afrika. Mooi en goed initiatief maar volgende keer opbrengst voor armoede bij ons?” Dat is al positiever dan zijn cameraman  Bert Deckers die maatregelen vroeg tegen de actie van het VNJ-Antwerpen voor Music For Live. Maar toch. Voor Dewinter beperkt hulp aan Afrika zich blijkbaar best tot het schenken van een verkleurd T-shirt van het VB. En voor het Eigen Volk zijn nationalisten zelf al niet echt gul: de S.O.S. Solidariteit-actie van Radio Rapaille bracht slechts 1 200 euro bijeen voor hulp aan het Eigen Volk in Vlaanderen en Nederland.

 

De VNJ-actie – doodgezwegen in ’t Pallieterke en andere Vlaams-nationalistische publicaties – ging overigens wel degelijk door. Het halen van kranten, radio en televisie – in het kader van de ‘twaalf werken’ die de VNJ’ers dezer dagen moeten volbrengen – liep mis door het overaanbod van acties die de vorige weken georganiseerd werden voor Music For Life. Maar de VNJ’ers hebben vorige week woensdag hun voettocht vanuit Kontich naar Antwerpen volbracht. Gouwleider Koen Van Boghout legde de tocht zelfs in korte broek af (foto 2). Het verzamelde geld werd in de gleuf aan het Glazen Huis gestoken. Het vergaarde bedrag is niet bekendgemaakt, maar dat is niet belangrijk. Het is het gebaar dat telt. Gefeliciteerd. Kranten, radio en televisie werden er niet mee gehaald, maar als de jury een beetje mild is, wordt de vermelding van de actie op de blog van het Anti-Fascistisch Front (AFF) toch gerekend als één goed werk.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, vnj, dewinter, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print

20-12-10

VNJ-ANTWERPEN STEUNT 'MUSIC FOR LIFE'. "ONBEGRIJPELIJK"

Twee berichten uit de kranten van vorige week: nog nooit waren er zoveel initiatieven om geld in te zamelen voor het doel van Music For Life, dit jaar steun aan aidsweeskinderen in Afrika. En: Music For Live mobiliseert een publiek dat anders zelden goede doelen steunt. Het zal nogal niet. Zelfs het VNJ-Antwerpen steunt Music For Life… tot grote ergernis van extreem-rechtse VB’ers à la Bert Deckers, VB-provincieraadslid en -personeelslid.

 

Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) is in 1961 opgericht door Jaak Van Haerenborgh die in de jaren dertig militeerde in het Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond (AVNJ), dat tijdens de bezetting overging in de nazi-gezinde Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV). Zijn collaboratie kostte Van Haerenborgh na de bevrijding een half jaar cel. In 1961 herstichtte Van Haerenborgh het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), dit keer zonder het prefix ‘Algemeen’. Volgend jaar bestaat het VNJ dus 50 jaar, en dat wordt op 19 maart 2011 gevierd met een verjaardagsfeest in Wachtebeke (Oost-Vlaanderen). Officieel is er geen band tussen het VB en het VNJ, maar nogal wat VB-parlementsleden en -medewerkers groeiden op met het VNJ: Wim en Rob Verreycken, Joris Van Hauthem, Frans Wymeersch, Koen Bultinck, Hilde De Lobel, Hans Verreyt… Kinderen van VB-toppers worden op hun beurt van huis uit naar het VNJ uitgestuurd, al zijn er ook wel uitzonderingen op die regel.

 

Tussen 2000 en 2005 halveerde het VNJ-ledenbestand van 1 953 leden verspreid over 78 afdelingen, naar 1 008 leden verdeeld over 36 afdelingen. Sindsdien steeg het ledenbestand weer lichtjes. Het laatst vrijgegeven cijfer is dat van 2008, en toen werd afgeklokt op 1 110 leden. Onschuldige jeugdbewegingsactiviteiten zijn bij het VNJ altijd wel gekaderd in de ‘Vlaamse strijd’. Daarnaast wordt deelgenomen aan activiteiten als de IJzerwake en de jaarlijkse herdenking van Oostfronters in Stekene. De Antwerpse VNJ-afdeling was al eerder een buitenbeentje door zich op het zomerkamp in 2007 te manifesteren als de ploeg van A, de ‘stralende’ A zoals in het logo van de stad Antwerpen. In VB-/VNJ-kringen is dit een doodzonde omdat die ‘stralende’ A geassocieerd wordt met de marketingcampagne van burgemeester Patrick Janssens.

 

Bert Deckers verzorgt de lay-out van een aantal VB-publicaties, en vooral ook ‘de filmpjes’ van het VB. Hij behoort tot extreem-rechterzijde bij het VB. Hij heeft meer moeite met het Anti-Fascistisch Front (AFF) dan met Blood and Honour-bijeenkomsten, om maar een voorbeeld te geven. Op de website van RechtsActueel gaf hij op 8 december 2010 lucht aan zijn ergernis omdat de Antwerpse afdeling van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) een voettocht inricht om geld bijeen te krijgen voor Music For Life. Dat het VNJ-Antwerpen het ook wel doet om in de belangstelling te komen, en zo drie van de ‘twaalf werken’ van het VNJ (zie verder) te realiseren, mildert de woede niet. Bert Deckers: “Terwijl er (…) duizenden Vlamingen overvallen worden door de koude, lanceert de grootste jongerenradiozender van Vlaanderen een geldinzamelactie voor weeskinderen in Swaziland. (…) Nu goed, StuBru moet maar doen wat het niet laten kan. (…) Wat ons wel enorm stoort is de actie die het Vlaams Nationaal Jeugdverbond – afdeling Antwerpen op touw zet… ten voordele van Music For Life. De redactie (van RechtsActueel, nvdr.) viel van verbazing van haar stoel bij het lezen van een email die bestemd is aan de VNJ-leden en -ouders.”

 

In de email/brief wordt uitgelegd dat het VNJ-Antwerpen woensdag 22 december met de oudste jongeren en de leiding te voet van het heem van het VNJ-Kontich naar de Groenplaats in Antwerpen wil stappen, zich voor deze actie wil laten sponsoren, met het geld een grote ‘50’ wil vormen naar het vijftig jaar bestaan van het VNJ dat volgend jaar gevierd wordt, om tenslotte het geld aan het Glazen Huis van Music For Life af te geven ten voordele van de weeskinderen in Swaziland. De VNJ’ers hopen hiermee op radio en tv te komen, en zo al een paar van de ‘twaalf werken’ te realiseren die de VNJ’ers als opdracht hebben gekregen in het vooruitzicht van het vijftig jaar bestaan van het VNJ. De opdrachten luiden: in de kranten komen, op de radio reclame maken voor vijftig jaar VNJ (een nationale radio, niet een plaatselijk zendertje), het VNJ-logo duidelijk in beeld krijgen op televisie… Andere opdrachten zijn: met zoveel mogelijk bekende personen (BV’s) op de foto met het VNJ-logo duidelijk zichtbaar, de Vlaamse Leeuw op een gedurfde plaats laten wapperen, een bestaand wereldrecord verbreken, langs twaalf gemeenten op de taalgrens trekken en sporen van de VNJ-aanwezigheid achterlaten…

 

“Het is de eerste keer dat wij als VNJ’ers deelnemen en ons inzetten voor de acties van Music For Live”, verduidelijkt het VNJ-Antwerpen. “Als Antwerpse leidingsploeg kozen wij voor deze onderneming, omdat het enerzijds op verschillende manieren tegemoet komt aan de eisen van de twaalf werken en we hiermee reeds drie werken kunnen volbrengen. Anderzijds beoogen wij als VNJ’ers een brede en jeugdige kijk te hebben op de maatschappij van vandaag, die we uit meer dan één invalshoek durven bekijken.” De VNJ’ers zeggen tot slot met enthousiasme en inzet “samen te bouwen aan de toekomst van onze vereniging, de Vlaamse beweging, Vlaanderen, de Nederlanden, Europa en de wereld.” Bert Deckers, zelf oud-VNJ’er, werd er onwel van. Hij wijst de VNJ’ers op de S.O.S. Solidariteit-actie die (de internetradio, nvdr.) Radio Rapaille organiseert in een zelfde formule als Music For Live (echter slechts enkele uren lang, nvdr.) om sociale projecten in Vlaanderen en Nederland te financieren.

 

Bert Deckers: “Toegegeven, met deze actie zal er geen nationale pers gehaald worden, noch de ‘belekes’ op de nationale ‘televies’, doch vele Vlaamse minder-bedeelden zullen er wel bij varen. Radio Rapaille heeft de hoop dat dit S.O.S. Solidariteit-project, net zoals het Glazen Huis van StuBru, op termijn een vaste waarde wordt, en meer en meer spontaan gedragen wordt. (…) Dat is dan buiten het Vlaams Nationaal Jeugdverbond in Antwerpen gerekend.” Bert Deckers haalt er ook nog de missieverklaring van het VNJ bij, om dan te besluiten: “We hopen dat de actie van VNJ-Antwerpen een eenmalig initiatief is of desnoods nog kan teruggetrokken worden door de verbondsleiding, want deze actie heeft weinig van doen met dat waar het VNJ in eerste instantie voor staat: ‘Kinderen opvoeden tot Vlaams-bewuste jongeren die willen meewerken aan een beter Vlaanderen.’” Ledy Broeckx, van 1985 tot 1997 verbondsleidster van het VNJ en nu ere-verbondsleidster en VB-districtsraadslid in Borgerhout, vindt de actie van het VNJ-Antwerpen ten voordele van Music For Life “onbegrijpelijk”.

 

Spijts die tegenkanting gaat de VNJ-actie ten voordele van Music For Life woensdag toch door.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vnj, aanverwant, actie |  Facebook | | |  Print

06-08-10

NIEUWE LOKALEN VOOR HET VNJ

De meeste kampen van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) zijn achter de rug, eentje (dat van het VNJ uit het Oost-Vlaamse Mere) is nog bezig. Het VNJ van Belsele, deelgemeente van Sint-Niklaas, kan terug naar haar nieuwe jeugdlokalen. Met dank aan Wouter Van Bellingen (ex-Spirit, nu aanleunend bij de SP.A). Bij andere gelegenheden verguisd en verdacht gemaakt door het VB dat het geen naam heeft.

Geupdated artikel. Niet dat de Sint-Niklase schepen voor jeugd Wouter Van Bellingen iets bijzonders deed voor het VNJ. Neen. Als jeugdvereniging heeft het VNJ recht op subsidies voor wat elke jeugdvereniging zou moeten hebben: degelijke jeugdwerklokalen. Een paar weken geleden werd het nieuwe heem voor het VNJ in Belsele ingehuldigd, op een terrein van vijfduizend vierkante meter groot. Een verslaggever van ’t Pallieterke was erbij. ’t Pallieterke: “Hij (Wouter Van Bellingen, nvdr.) noemde zich blij en vereerd erbij te mogen zijn (het moet niet altijd op de dansvloer zijn, nietwaar?) en prees het VNJ-jeugdheem als een voorbeeld voor heel Vlaanderen. 'Mijn familie was heel actief bij het VNJ', zei de schepen. ‘Mijn zus en mijn broer waren erbij.’ ‘Ikzelf, naar men zegt ook’, vervolgde hij (gewezen verbondsleidster Ledy Broeckx knikte bevestigend), 'maar ik kan het mij niet herinneren’." Schepen Van Bellingen is een vriendelijke man.Van Bellingen, afkomstig uit Rwanda en geadopteerd in een Vlaams-nationalistisch gezin, maakte zich er diplomatisch vanaf. Het VNJ was een allesbehalve prettige ervaring voor de Van Bellingens. Wouters blanke broer Stef (foto 2) verwoordde het in een interview in Het Nieuwsblad zo: “Mijn ouders hebben me ooit naar het VNJ gestuurd. Dat was naïef van hen, hebben ze later beseft. Een kleurling in het VNJ kon nooit aanvaard worden. Het zijn pijnlijke herinneringen, die ik liever verdring. Die sfeer, het gevoel niet gewenst te zijn: ik heb als klein ventje werkelijk angst gehad van die rechtse extremisten en uiteindelijk heeft het geleid tot een breuk met mijn vader.''

In Mortsel, bij Antwerpen, heeft men een ander beleid. Daar geeft men geen subsidies voor de bouw of het in orde brengen van jeugdlokalen, maar stelt het stadsbestuur zelf lokalen ter beschikking van jeugdwerk. Zo kreeg de plaatselijke kern van het VNJ er vorig jaar nieuwe lokalen. Als het VNJ desondanks de kleinste Vlaamse jeugdbeweging blijft, moet het de reden daarvoor dan ook uitsluitend bij zichzelf zoeken. 

  • Schepen Wouter Van Bellingen reageert in een mail naar onze redactie: “In tegenstelling tot mijn broer en zussen ben ik nooit lid geweest van het VNJ. Enkel van scouting. Het klopt dat ik de lokalen heb geopend. Dat blij en vereerd sloeg op het feit dat ik mijn speech over diversiteit, openheid en wederzijds respect kon houden voor mensen die niet allemaal akkoord met deze visie. En ik er warempel ook nog applaus voor kreeg. Bovendien werd ik aangesproken door verschillende mensen die heel tevreden waren met mijn komst omdat er nu iemand was die "linkser" was dan zijzelf. De kern van de zaak is dat kinderen voor mij allemaal gelijk zijn en niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de daden van hun ouders. Jonge kinderen hebben meestal geen keuze, maar moeten dikwijls de keuze van hun ouders volgen. Ook deze kinderen hebben recht op goeie lokalen. Daarnaast is er in dit geval de verplichting dat het VNJ hun lokalen moeten openstellen voor anderen. Niks zo goed als sociale controle.”

00:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeugd, vnj, vb-vrienden |  Facebook | | |  Print