18-10-14

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Er was deze week natuurlijk nog meer dan het Jambon-, Weyts- en Francken-incident van begin deze week. Daarom alsnog een gewone De week in zeven citaten (en eentje extra). “Tijd voor taart”, dachten ze bij de N-VA in Mechelen na de bestuursverkiezingen in 2011. Kersvers bestuurslid en bakker Tom Bauwens bakte een taart zoals ze die bij de N-VA graag zien: met een Vlaamse Leeuw die een Waalse haan langs achteren pakt, en in marsepein nog de slogan – in het Latijn – “Verdeel en heers” (foto). Met het toetreden tot de federale regering komt de verborgen geschiedenis van de N-VA alsnog naar boven.

 

“Eén op de drie Belgen heeft psychische problemen, vier op tien slaapt niet zoals het hoort, overgewicht kost de gemiddelde man vier gezonde levensjaren. Is dat het legioen waarmee de bedrijven straks de berg op moeten? Doen we zo voort, dan kan men zich in 2030 de drukte voorstellen in de dokterskabinetten: het zijn de artsen die de mensen van 65 voor zich zullen krijgen, met de oprechte klacht dat het gewoonweg niet gaat, die twee jaar extra. Stramme rug van het bureauwerk, slapeloosheid van het nachtwerk, depressie van het overwerk, maagklachten van het gekkenwerk. Een briefje, alstublieft. Wordt er nu niet bijgestuurd, op en naast de werkvloer, dan wordt het pensioen gewoon vervangen door de ziekenkas.” HLN-commentator Nadine Van der Linden ziet toch wel problemen met het optrekken van de pensioenleeftijd als niets verandert aan de arbeidsomstandigheden. Helaas is de regering-Michel minder doortastend voor dat laatste dan voor het eerste. (Het Laatste Nieuws, 11 oktober 2014)

 

“Veel gezeur over die Porche (sic) van De Wever en dat 'te weinig vrouwen in de regering’. Die Porche (resic) is een detail, er zijn grotere problemen dan dat. Zwak, dom en laag van de journalisten. En over die te weinig vrouwen? Dat vind ik goed. Het zijn er nog 4 teveel. Die vrouwen moeten voor hun kinderen zorgen. Opvoeding is geen opdracht die men zomaar mag uitbesteden aan vreemde onthaalmoeders-kampbewakers waar de kinderen als koeien in een stal liggen. Hebben ze geen kinderen ? Dan moeten ze iets aan hun gezondheid doen.” Voor Kris Roman (Nation) zijn de vier vrouwen in de regering-Michel er vier teveel. (Facebook, 12 oktober 2014)

 

“Wie kritiek uit op de vrouwonvriendelijkheid in haar bemensing, krijgt – dan nog van een van die weinige vrouwelijke ministers – al na 48 uur voor de voeten geworpen dat we daarover toch geen vijf jaar gaan zeuren, zeker? Wie opmerkt dat ze beslissingen neemt die geen enkele meerderheidspartij in haar verkiezingsprogramma had opgenomen, krijgt als repliek dat iedereen toch uit zichzelf kon weten dat het moest gebeuren.” Met de regering-Michel is het moeilijk ernstig discussiëren. (De Standaard, 13 oktober 2014)

 

“Het zwakste punt in het aangekondigde economisch beleid is de afwezigheid van elke ambitie om publieke investeringen te verhogen. De investeringen zijn nochtans nodig, niet alleen om de economie te stimuleren, maar ook om aan onze kinderen een performante infrastructuur en publiek transport, en een betrouwbare energievoorziening over te dragen. Dat dreigt niet te gebeuren.” Paul De Grauwe over de regering-Michel. (De Morgen, 14 oktober 2014)

 

“De man die zich liet opmerken door N-VA-voorzitter Bart De Wever op te pikken met een Porsche, en papier op de grond wierp, wordt de nieuwe kabinetschef van Jan Jambon. Dat valt niet in goede aarde bij de N-VA'ers van het eerste uur, zo klinkt het binnen N-VA zelf.” Een papiertje – een parkeerboete – op de grond gooide, maar ook met twee verschillende autonummerplaten reed en Bart De Wever zonder veiligheidsriem aan liet mee rijden.Dat lijkt inderdaad de (niet-)geschikte man om een kabinet van de minister voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken te leiden.  (Knack online, 14 oktober 2014)

 

“Groot gelijk” VB’er, Voorpost-voorzitter en voormalig IJzerwake-voorzitter Johan Vanslambrouck geeft het Kortrijkse N-VA-gemeenteraadslid Steve Vanneste gelijk die de benaming Nelson Mandelaplein wil schrappen omdat Mandela een “terrorist” was. N-VA’er Steve Vanneste had evengoed een VB’er kunnen zijn. (Facebook, 15 oktober 2014)

 

“Zullen we de marktwaarde van Kompany, Chadli, Fellaini… eens naast die van Theo Francken leggen?” Reactie na het bekend worden van een Facebook-notitie van de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie die zich vragen stelt over de economische meerwaarde van de Marokkaanse, Congolese en Algerijnse migratie. (Facebook, 15 oktober 2014)

 

“'Dit doet de MR pijn. Het krediet dat de partij kreeg voor haar moed om dit project aan te durven is nu gekeerd in enige gêne. Een associatie met een donker oorlogsverleden was niet wat Franstalige werkgevers in gedachten hadden.' (…) Daarom, zegt commentator Béatrice Delvaux van Le Soir, moet Bart De Wever nu zelf uit zijn kot komen. (…) Charles Michel kan dit niet alleen rechttrekken. Als het de N-VA menens is om van deze regering een succes te maken, dan moet de partij nu alle ambiguïteit weg nemen over haar positie tegenover het oorlogsverleden en tegenover extreem-rechts. ‘Er is maar één man met voldoende gezag om die klaarheid te scheppen: Bart De Wever. Hij zou nu een Obama-achtige speech moeten geven waarin hij ondubbelzinnig afstand neemt van het collaboratieverleden. Anders blijft dit hangen, ook in Europa. Denkt u dat ze daar lachen met een staatssecretaris voor Migratie die een oud-collaborateur fêteert?’ Die grote woorden van Bart De Wever zitten er niet meteen aan te komen. Vanuit Shanghai zei de Antwerpse burgemeester ‘weinig zin te hebben om te reageren op die onnozelheden van de Franstaligen.’” Bart Eeckhout over de N-VA-strapatsen die dieper snijden in de Franstalige ziel dan Vlaanderen beseft. (De Morgen, 16 oktober 2014)

20-11-13

HET LIJSTTREKKERS BELANG

Sneller dan verwacht is het VB-partijbestuur het eens geraakt over de lijsttrekkers voor de verkiezingen op 25 mei 2014, toch voor de Antwerpse en Europese lijsten. Partijvoorzitter Gerolf Annemans wil zich nestelen in het pluche van het Europees Parlement en stuurt Phlip Claeys na 10 jaar Europees Parlement en heel wat buitenlandse reizen terug naar de Brabantse druivenstreek waar Claeys woont. Filip Dewinter verhuist van het Vlaams Parlement naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers; Anke Van dermeersch wordt van de Senaat naar het Vlaams Parlement verkast; de VB-jongeren bereiken hun doelstelling niet, maar zullen niet reclameren. (Foto v.l.n.r.: Anke Van dermeersch, Gerolf Annemans en mevrouw Annemans)

 

Het voorbije weekend waren de voorstellen van Gerolf Annemans voor de kopposities al publiek geraakt. Annemans vond dat geen goed teken. “Dat journalisten mij hierover opbellen, is uiteraard al geen goed teken”, zei Gerolf Annemans aan De Standaard. Annemans verwachtte de knopen tegen december te kunnen doorhakken, anders zou de timing voor de verkiezingscampagne in gevaar komen. Maar zie, gisterenmiddag was de kogel al door de kerk en werd de pers ingelicht over het voorstel dat aan het provinciaal VB-bestuur in Antwerpen is overgemaakt.

 

Filip Dewinter naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In Gazet van Antwerpen zegt hij er zin in te hebben. “Na 25 jaar in het Vlaams Parlement behoor ik daar tot het meubilair”, zegt Filip Dewinter. “Deze verandering van lucht zal mij goed doen. Een zetel in de Kamer geeft mij de gelegenheid om de strijd aan te binden met Elio Di Rupo en om thema’s te bespelen zoals migratie en veiligheid. Ik ben bereid om de leiding te nemen van onze fractie.” Exit Barbara Pas dus als VB-fractieleidster in de Kamer, nochtans begin dit jaar voorgesteld als het waar maken van een van de beloften van Gerolf Annemans om “jonge beloftevolle scheuten de kans te geven om door te groeien”.  

 

Vermits Bart De Wever hoogstwaarschijnlijk de federale N-VA-lijst gaat trekken in Antwerpen, wordt met Filip Dewinter het sterkste VB-paard ingezet tegen De Wever. Het kan een voordeel maar ook een nadeel zijn. Commentator Jan Segers in Het Laatste Nieuws: “N-VA en Vlaams Belang zijn communicerende vaten: wat eruit stroomt bij de ene, loopt er bij de andere in. Een sterk resultaat van het VB betekent van de weeromstuit een zwakkere score voor N-VA. Elk punt dat het VB boven de 10 % uittilt, is een punt dat N-VA dieper onder de 30 % duwt. En die 30 % is voor De Wever het verschil tussen straks aan zet zijn en buitenspel worden gezet.” Dat Filip Dewinter nu voor de Kamer kandidaat is, is dus goed nieuws voor de partijen die de N-VA niet in de volgende federale regering willen.

 

Anderzijds kan het ook zijn dat Filip Dewinter andermaal klop krijgt van Bart De Wever. Filip Dewinter troost zich al in De Standaard: “Ik ben ervaringsdeskundige op het vlak van klop krijgen.” Hij herinnert er zelf aan dat hij vorig jaar “in één verkiezing (de gemeenteraadsverkiezingen, nvdr.) van 34 naar 10 procent geduikeld” is. Overigens waarschuwt Dewinter zijn goede vriend Annemans dat die nog niet aan de warme patatjes toe is. Dewinter: “Als Gerolf er niet in slaagt om 9 procent te halen voor Europa, dan is hij niet meer verkozen. Dan is het afgelopen. Op dat vlak is de Kamerlijst veiliger.” Acht Dewinter dat mogelijk: minder dan 9 procent? Dewinter: “Ik wil er alleen op wijzen dat hij een risico neemt. In de peilingen schommelen we tegenwoordig rond de 10 procent. Daar kan je onder zakken.”

 

Anke Van dermeersch, al een dikke tien jaar de pitspoes van het Antwerps VB, trekt de Antwerpse VB-lijst voor het Vlaams Parlement. Dat wordt voorgesteld als een vernieuwing. “Het is voor het eerst dat een vrouw in Antwerpen de lijst trekt.” Maar dat is natuurlijk niet wat Jan en Alleman onder vernieuwing  verstaat. Ook niet de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). In het vorige week verspreid eerste nummer van het VBJ-blad Rebel! schrijft VBJ-voorzitter Tom Van Grieken dat het “een kapitale fout” zal zijn mocht het Vlaams Belang opnieuw met dezelfde gezichten naar de kiezer trekken. “Elke provincie zou op dit vlak zijn verantwoordelijkheid moeten nemen door toch minstens één jonge nieuwe lijsttrekker naar voor te schuiven.” Alvast in zijn provincie Antwerpen (Tom Van Grieken woont in Mortsel, grenzend aan de stad Antwerpen, nvdr.) zal niemand van de drie lijsttrekkers een jong nieuw gezicht zijn.

 

Maar je zal Tom Van Grieken niet horen reclameren. Hij wordt tweede op de VB-lijst voor het Vlaams Parlement en bijgevolg vrij zeker verkozen. Derde op de lijst wordt het, om onbekende redenen altijd weer gepushte, huidig Vlaams parlementlid Wim Wienen. Vierde op de lijst wordt Hans Verreyt uit Boom, voormalig VBJ-voorzitter. Maar of hij verkozen zal geraken, hangt er met zijn pootjes uit. Bruno Valkeniers wordt lijstduwer en verdwijnt daarmee bijna zeker uit de politiek. De plaatsen twee en drie na Filip Dewinter op de Antwerpse Kamerlijst zijn respectievelijk voor Marijke Dillen (die dus mee verhuist van het Vlaams Parlement naar de Kamer, nvdr.) en Reccino Van Lommel, VB-gemeenteraadslid in Turnhout en VBJ-penningmeester.

 

Over de andere VB-lijsten zou pas in december gecommuniceerd worden. Apache publiceerde al wel de namen van de voorgestelde lijsttrekkers in de andere provincies. Op Barbara Pas na (Kamer, Oost-Vlaanderen) allemaal mannen. Door het ritsprincipe moeten mannen en vrouwen elkaar afwisselen in de top-3 van de kandidatenlijsten. En dus is men op zoek naar vrouwen (poppemiekes, secretaresses, echtgenotes en dochters van...) die als ze verkozen worden met de hulp van de lijststemmen hun ontslag willen geven om een mannelijke opvolger te laten inschuiven. “U moet daar niets achter zoeken, dat is vroeger nog gedaan voor waardevolle parlementsleden”, zegt zo’n ‘inschuiver’ aan Het Nieuwsblad. Het belang dat het VB hecht aan de emancipatie van vrouwen is duidelijk.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 25 mei, annemans, dewinter, van dermeersch, van grieken, vrouw |  Facebook | | |  Print

20-04-12

“DAN ZAL DE VROUW EEN STAP TERUGZETTEN”

We signaleerden het hier al terloops: het Gentse VB-Kamerlid Tanguy Veys overweegt naar Blankenberge te verhuizen. Kwestie dichter bij de school van zijn kinderen te wonen mocht de rechtbank het co-ouderschap over zijn kinderen toekennen nu de moeder van zijn kinderen eruit is getrokken en in Brugge woont. Uitspraak van de rechtbank of niet, Veys is intussen al aangeduid als VB-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Blankenberge.

 

"Ik wil mijn kinderen zien opgroeien en daarom is mijn verhuis naar Blankenberge zo goed als definitief", zegt Tanguy Veys (40 j.). Hij heeft al een optie genomen op een pand en zou vanaf 1 juni in Blankenberge wonen. "Ik heb altijd een goede band gehad met kopman Roger Catrysse. Hij is bovendien niet meer van de jongste (67 j., nvdr.) en daarom versterk ik in overleg met de partij de afdeling in Blankenberge. Mijn moeder woont ook in de buurt, in Knokke. Vlaams Belang heeft daarnaast een groot potentieel in Blankenberge. Ik voel aan het kiespubliek dat er nog marge is om te groeien", aldus Tanguy Veys. "Ik ben nu bezig met informatie aan het verzamelen over de toestand in de stad: over welzijn, criminaliteit, vreemdelingen, het casino en andere dossiers. Op 12 mei neem ik deel aan een eerste verkiezingsdebat in Blankenberge (een debat ingericht door de plaatselijke jeugdraad, nvdr)."

"De komst van Tanguy wordt een serieuze versterking voor de partij. Een volksvertegenwoordiger is altijd een grote aanwinst", zegt VB-gemeenteraadsfractieleider Roger Catrysse die de lijsttrekkerspositie overlaat aan Tanguy Veys. "Ikzelf zal op plaats drie staan. We hebben nu drie verkozenen in de gemeenteraad. Maar de vrees bestaat dat we iets zullen wegzakken bij de volgende verkiezingen. Twee verkozenen in de gemeenteraad is wel zeker haalbaar. Dan zal de vrouw op plaats twee een stap terugzetten ten voordele van mij", vervolgde Roger Catrysse in Het Laatste Nieuws van 11 april. Die vrouw wordt de 18-jarige studente Nathalie Van Wulpen. Op 4. en 5. staan respectievelijk Bernard Van Wulpen en Johan De Pauw (beiden 55 j. en gemeenteraadslid). Nathalie Van Wulpen, Bernard Van Wulpen... Het VB is duidelijk een gezinspartij. "Of we aan een volledige lijst komen (met 25 kandidaten, nvdr.), is nog geen 100 procent zekerheid", zei Roger Catrysse op 11 april aan Het Laatste Nieuws. Op een persconferentie vorige maandag is de ambitie, onder impuls van Tanguy Veys, bijgesteld. Het VB wil met een volledige kandidatenlijst naar de kiezer stappen in Blankenberge, en rekent erop opnieuw drie verkozenen te bekomen.

 

Naar verluidt is het lekker eten in het restaurant 't Craeyenest van huidig VB-gemeenteraadsfractieleider Roger Catrysse (foto). Voor de de politiek is Catrysse evenwel niet echt een verrijking. Toen er in de gemeenteraadszitting van 25 januari 2000 sprake was van het afsluiten van homohuwelijken, conform de Belgische wetgeving, zag Catrysse de Blankenbergse burgemeester en schepenen van het homohuwelijk al afglijden naar het legaliseren van bestialiteiten, drugsgebruik, inbraken, bankovervallen, incest en pedofilie. Of Tanguy Veys wél een verrijking is voor de Blankenbergse politiek zal nog moeten blijken. Hij begint alvast met het verspreiden van een enquête, en ongetwijfeld volgen er nog veel tooggesprekken in Blankenberge.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blankenberge, west-vlaanderen, vrouw, veys |  Facebook | | |  Print

15-02-12

VB'ER(S) BIJ DE N-VA

Die N-VA’ers toch. Bij gebrek aan ernst zorgen ze wel voor de lachspieren. Neem nu Siegfried Bracke. Die twitterde vorig weekend dat hij de voetbalwedstrijd AA Gent - Club Brugge op televisie volgde als “13de man voor de Buffalo’s”. In voetbalploegen worden 11 spelers opgesteld, en supporters worden daarom wel eens “de 12de man” genoemd. Ook het voorbije weekend: de Antwerpse schepen Ludo Van Campenhout (ex-Open VLD, nu N-VA) die niet wist dat VB’er Karim Van Overmeire intussen N-VA’er is geworden. In augustus vorig jaar. Ludo Van Campenhout: ”Zit Karim Van Overmeire tegenwoordig bij de N-VA? Bent u zeker? Tja, ik kan soms ook niet meer volgen hoor.”

 

Aanleiding was de vraag aan Ludo Van Campenhout in De Morgen Magazine of hij wist van welke N-VA’er de uitspraak is: “Homodiscriminatie is een schijnprobleem dat misschien wel in kringen van zogenaamde intellectuelen, kunstenaars en artiesten leeft, maar niet in brede lagen van de samenleving.” In een gisteren gepubliceerde lezersbrief wijst Karim Van Overmeire erop dat de quote “een vrije bewerking is” van zijn tussenkomst bij de bespreking van de Beleidsbrief Gelijke Kansen in 1996. Hij was toen al voorstander van een wetgeving die discriminatie omwille van seksuele geaardheid verbiedt ("In principe wel" was zijn antwoord toen hij daarover een expliciete vraag kreeg, nvdr.). De essentie van Van Overmeires betoog was dat het beleid gericht was op “een aantal goed georganiseerde groepen, terwijl er geen aandacht was voor groepen die minder goed georganiseerd zijn”. De Morgen repliceert dat Van Overmeire inderdaad nog wel andere groepen citeerde, maar om het gelijke kansenbeleid te ridiculiseren. Lezing van de 'parlementaire handelingen' geeft De Morgen gelijk.

 

Een paar citaten uit de bespreking in het Vlaams Parlement, 23 mei 1996. Karim Van Overmeire: “Ik denk ondermeer aan de vermeende (sic) ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en aan de ongelijkheid tussen de senioren en de jongeren. Tevens is er een grote groep mensen die om één of andere reden niet beantwoorden aan de tijdsgebonden schoonheidsnorm. (…) Een student met een gezicht vol pukkels zal voor een mondeling examen zijn stof beter moeten kennen dan het mooiste meisje van de klas. Roodharige kinderen worden aan de spotlust van hun klasgenoten onderworpen, zeker als ze bovendien een beugel of een brilletje dragen.”

 

“Lange mensen hebben het evenmin gemakkelijk in onze samenleving, want ze stoten voortdurend hun hoofd. Kleine mensen kunnen dan weer geen rijkswachter worden. We mogen de linkshandigen niet vergeten. Deze tamelijk grote groep heeft het niet onder de markt in een wereld die volledig op rechtshandigen is afgestemd. De lijst is eindeloos. Er is echter geen enkele reden om deze voorbeelden niet even ernstig te nemen als de door u geselecteerde groepen (onder andere de holebi’s, nvdr.). Er is eveneens discriminatie tussen de mensen met zogenaamd politiek correcte opvattingen en mensen zoals ik, met politiek niet correcte opvattingen.”

 

Karim Van Overmeire neemt niet enkel het gelijke kansenbeleid voor holebi’s op de korrel. Ook dat voor vrouwen. Karim Van Overmeire: “Mevrouw de minister, ik geloof echt niet dat u de vrouwen gelijke kansen wilt geven. U wilt wel een bepaald soort vrouwen extra wapens geven, namelijk zij die voor een beroepsloopbaan buitenshuis kiezen, en u wilt ook de andere vrouwen die richting uitsturen. Een vrouw kan zich volgens u maar ontplooien met een voltijdse job buitenshuis en een continue beroepsloopbaan. Ik durf te betwijfelen omdat ik deze stelling niet echt bevestigd zie door de vrouwen om me heen van wie minstens een deel heeft gekozen om thuis bij de kinderen te blijven en anderen dit zouden doen indien ze er de financiële ademruimte voor hadden.”

 

“We geloven dat democratie impliceert dat men de maatschappelijke opvattingen niet via optreden van de staat poogt te forceren. Wij zijn geen voorstander van onbemande camera’s in elke huiskamer om te controleren of mannen en vrouwen wel net evenveel koken, afwassen en schoonmaken.” In heel de beleidsbrief van gelijke kansenbeleid was natuurlijk geen sprake van onbemande camera’s in huiskamers, maar Karim Van Overmeire hing graag dat schrikbeeld op. Karim Van Overmeire komt nog eens terug op de discriminatie van holebi’s: “In De Morgen had men het over de homo provocatus. De militante homosexuelen vormen inderdaad een kleine maar luidruchtige lobbygroep. Het probleem komt me eigenlijk voor als een schijnprobleem, dat misschien wel in kringen van zogenaamd weldenkende intellectuelen, kunstenaars en artiesten leeft, maar toch niet echt in brede lagen van de samenleving.”

 

Omdat hij er niet uit geraakt, schakelt Karim Van Overmeire dan maar over op “het probleem van de vreemdelingen”: “Voorstellen als een grotere participatie van vreemdelingen aan spelprogramma’s op televisie zijn ongetwijfeld goed bedoeld. Het klinkt zelfs heel lief. Maar wat brengt dat op? Het resultaat kan zijn dat vreemdelingen wegens hun achterstand op taalkundig vlak minder vaak winnen dan autochtonen. Dat zou dan weer de vooroordelen bevestigen. Wat zal u dan doen, mevrouw de minister? De vragen manipuleren of quota van winnaars opstellen?” Dat bijvoorbeeld ook hoger opgeleide allochtonen gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt, het is aan de zorgen van Karim Van Overmeire ontsnapt.

 

Een week geleden was er een Facebook-bericht dat Karim Van Overmeire samen met Frank Vanhecke en Erik Arckens gezien werd in een Vlaams-nationalistisch café in Brussel. Werd een overstap naar de N-VA van Frank Vanhecke en Erik Arckens besproken? Vooral een overstap van die laatste werd op gelach onthaald gezien zijn harde standpunten als VB’er. Het is natuurlijk niet omdat drie mensen samen op café zijn dat daar meteen partijpolitieke bedoelingen achter moeten gezien worden. Maar de VB’er die het nieuws uitbracht, zag het wel zo. Ludo Van Campenhout kan maar beter aan Bart De Wever vragen hem tijdig te informeren over nieuwe overstappen van het VB naar de N-VA.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van overmeire, n-va, holebi, vrouw |  Facebook | | |  Print

30-01-11

HET IS ALTIJD PLEZANT ALS…

Het is altijd plezant als een ander hetzelfde zegt als wat je zelf zegt. Dinsdag bekritiseerde deze blog het Nieuwe-Vlaamse Establishment. Van Bart De Wever over Ben ‘Laden’ Weyts tot Bruno Valkeniers: ze deden allemaal geringschattend over het aantal Vlaamse betogers vorige zondag, en het signaal van de verkiezingen is het enige dat telt. Gemakkelijkheidshalve vergaten ze dat hun eigen Vlaams-nationalistische betogingen de jongste jaren veel minder volk trokken dan de Vlamingen in de Shame-betoging vorige zondag, en Vlaams-nationalisten betogen en actie voeren in andere tijden en omstandigheden wél een signaal vinden waar naar geluisterd moet worden. Allerslimste Mens Bert Kruismans (foto 1) schreef het vrijdag in een column in De Morgen, en herhaalde het in De Ochtend (Radio 1). In De Morgen verwees Bert Kruismans onder andere naar "de wandelingen in de Voerstreek van de jaren '70" die "als relikwieën vereerd worden" door Vlaams-nationalisten. In De Ochtend: "Als het alleen maar van verkiezingen had afgehangen, was de universiteit van Leuven nooit Nederlandstalig geworden." Allemaal zaken die het Nieuwe-Vlaamse Establishment nu plots vergeten is.

 

Het is altijd plezant als een artikel effect heeft. Dinsdag pakte Humo uit met een artikel over twee volle pagina’s over een medewerker van de VB-persdienst die een concert inricht met groepen die een fout publiek aantrekken (foto 2: Foienoord, één van de aangekondigde groepen). Ook Het Nieuwsblad bracht het verhaal, en wij vulden aan met meer achtergrondinformatie over de aangekondigde groepen, Yannick D.R. en zijn vrienden. Het concert zou nu afgelast zijn. Met een e-mail en een aangetekende brief heeft het parochiecomité van Mol-Achterbos alleszins de toezegging voor de zaal ingetrokken. Het voorschot voor de huur wordt teruggestort. “De doelstellingen van de organisatoren komen niet overeen met wat een parochiezaal hoort te zijn: een plaatst die mensen samenbrengt en verbindt. Het parochiecomité wil de zaal niet laten misbruiken voor het verspreiden van haatboodschappen en het uiten van extreemrechtse sympathieën.” RechtsActueel jammert: “Yannick draait op voor de honderden euro’s kosten die al gemaakt werden.” RechtsActueel roept nu op om Humo niet meer te kopen. Ai.

 

Het is altijd plezant als inzichten gedeeld worden. Vrijdagavond kregen de initiatiefnemers van Solidariteit maakt een cultuur groot bij de PVDA-Antwerpen de Franke Teut-prijs. In zijn bedankingswoord wees één van de initiatiefnemers van Solidariteit maakt een cultuur groot erop dat achter het Vlaams nationalisme een conservatieve agenda schuilt. “Als België conservatief zou zijn, zou Bart De Wever geen Vlaams-nationalist zijn.” De Leuvense Eva Brems zegt dit weekend in De Morgen niet anders. “Meer en meer heb ik het gevoel in een N-VA-Vlaanderen te leven waar je je als progressieve mens niet gemakkelijk voelt. Dan gaat het niet alleen over identiteit en nationalisme, maar in het algemeen over een verregaande verrechtsing. Op allerlei vlakken, zelfs in de genderdiscussie. Moet ik daar als parlementair tegenin gaan, of als opiniemaker? Ik denk beide.” Vandaar als reactie op de Vrouwen aan de top-column van Bart De Wever in De Standaard deze repliek.

 

Het is altijd plezant als het volk dictators wegjaagt. Go Tunesië! Go Egypte! In extreemrechtse Vlaams-nationalistische kringen vreest men evenwel dat de revolte van de Tunesiërs en Egyptenaren zou overspringen naar West-Europa waar we “opgescheept zitten met aanzienlijke etnische minderheden die zich in enclaves hebben gevestigd rond de grootsteden. Dit is een tikkende tijdbom, vooral omdat zij meestal werkloos zijn, profiteren van een uitkering (die de overheid niet meer zal kunnen uitbetalen) en desondanks een hoge levensstandaard erop nahouden. Bovendien zijn zij gesterkt in een sterk cultuur-religieus besef. Als die bom tot een uitbarsting komt, is het hek helemaal van de dam.” Dat men revolteert op een paar duizenden kilometers van hier, tot daar aan toe. Maar als men hier ook rechten en democratie zou opeisen...

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nationalisme, de wever, vrouw, internationaal |  Facebook | | |  Print

03-12-10

“VROUWEN TOT 68 JAAR AAN HET WERK”

Filip Dewinter haalde gisteren alle kranten met zijn verklaring in het Vlaams Parlement dat de beste preventie tegen hiv-besmetting “duurzame heteroseksuele relaties” zijn. Het was geen lapsus naar aanleiding van de Wereldaidsdag op 1 december, Dewinter twitterde het ook nog eens. Van een duurzame homoseksuele relatie heeft Dewinter nog nooit gehoord. Nog nooit een interview met Koen Crucke en Jan Gheysens gelezen of gezien, om maar een willekeurig gekozen koppel te noemen? Dewinters goede vriend en voormalig VB-parlementslid Freddy Van Gaever haalde daarentegen slechts enkele krantenregeltjes, en dan nog slechts in één krant. Hij is nochtans ook bevallen van een origineel idee: laat alle vrouwen werken tot hun 68 jaar vooraleer ze op pensioen mogen gaan.

 

Eerst het goede nieuws over Freddy Van Gaever (72 j., foto), gepensioneerd zakenman en één van de financiers van het eerste uur van het VB. Freddy Van Gaever wil naar het buitenland verhuizen. Voormalig VB-parlementslid An Michiels en voorzitster van het VB-Borgerhout Janice Laureyssens achterna. Zijn huis in Wommelgem heeft Van Gaever al te koop gesteld. Eén probleem nog: Van Gaevers echtgenote wil niet mee naar het buitenland. Zij wil naar Brasschaat verhuizen, waar twee van hun drie kinderen wonen. Maar in Brasschaat is het ook een en al kommer en kwel door de inbraken daar.

 

En dan het slechte nieuws: Freddy Van Gaever wil stoppen met elke dag een bericht te posten op zijn website. “Beste lezers, ik denk dat ik ga stoppen met mijn dagelijkse berichten. Al mijn bijdragen dienen tot NIETS”, schreef Van Gaever gisteren op zijn website. “De grote schuldigen zijn de bestaande politieke partijen die elkaar maar steeds bekampen ten voordele van steeds dezelfde ‘leiders’, hun families en vrienden. (…) De werkelijke belangrijke problemen, zoals de sterk stijgende criminaliteit, het drugprobleem, het steeds meer uitmelken van de productieven ten voordele van steeds grotere aantallen mee-eters en profiteurs worden niet aangepakt.” Toen hij na de verkiezingen op 13 juni 2010 noodgedwongen moest afscheid nemen van zijn fluwelen zitje in de Senaat zag Van Gaever nog als oorzaak van het niets kunnen realiseren: het cordon sanitaire rond het VB.

 

Maar Freddy Van Gaever is een ondernemend man. Het aantal ondernemingen van Freddy Van Gaever die failliet zijn gegaan overstijgt net niet het aantal ondernemingen die hij opgericht heeft, en met nog enig voorbehoud lanceert hij al een volgend idee. Freddy Van Gaever: “De enige oplossing (voor het steeds meer uitmelken van de productieven enzomeer, nvdr.) is misschien eens te trachten alle productieve Vlamingen samen te brengen in een totaal nieuwe partij. Een partij van de Productieven. De PP !” De Partij van de Productieven is “solidair maar niet naïef” met wie niet productief kan zijn. Universiteitsstudenten mogen één jaar bissen, maar daarna moeten ze de kosten van hun studies zelf dragen. Over de werklozen is Van Gaever deze keer minder concreet dan vroeger toen hij de werkloosheidsuitkeringen na een maand al met een kwart wilde verminderen, en aan dat ritme verder zodat er na vijf maanden niets meer overblijft van uitkering.

 

De zwaar gehandicapten (“De blinden en doofstommen enz.”) krijgen in het plan van Van Gaever driekwart van het gemiddelde dat de “gezonden” verdienen. Het heeft Freddy Van Gaever altijd gestoord wat gehandicapten nu slechts krijgen. “Maar dat is het dan. De leden van de PP willen niet meer betalen voor bijvoorbeeld. gezonde mensen die op dertigjarige ouderdom op een terrasje zitten ‘pinten te pakken’ en verklaren werkloos te zijn, het ‘kapitalisme te haten’, en bij iedere oproep klaar staan om met ‘rode vlaggen’ te helpen zwaaien!” En wat met de senioren? “De PP moet er voor zorgen dat iedereen boven een zekere ouderdom (65, 67, 70? – getal aan te passen volgens de levensverwachting) niets te kort komt en geen koude of honger mag lijden.”

 

“Voor alle senioren zal goed worden gezorgd”, voegt Freddy Van Gaever er nog aan toe. Luc Van der Kelen vroeg Freddy Van Gaever om verduidelijking en meldt in Het Laatste Nieuws: “Elk jaar zou de pensioenleeftijd herberekend worden op basis van de levensverwachting. Die ligt voor mannen op 78 en voor vrouwen op 83 jaar. Van Gaever vindt dat iedereen gemiddeld recht heeft op 15 jaar pensioen. De huidige pensioenleeftijd zou hij dus op 63 leggen voor mannen en op 68 voor vrouwen. Vrouwen leven langer, dus horen ze ook langer te werken. (…) Wat meteen het probleem van hun discriminering in topfuncties zou oplossen. Topfuncties zouden meer en meer in hun handen komen, naarmate de mannen op pensioen gaan, denkt de VB’er.”

 

Bart, Elio en Johan, stop met jullie pogingen om een regeerakkoord te sluiten. Kondig de Republiek Vlaanderen af. Maak van Freddy Van Gaever de eerste president van de Republiek Vlaanderen en alle problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, van gaever, vrouw, holebi, sociaal |  Facebook | | |  Print

21-05-10

VROUW BIJ HET VB: SOIS BELLE ET TAIS-TOI

Bien étonné de se trouver ensemble is de gemiddelde leeftijd van de kandidaten voor 13 juni het hoogst bij het VB en de PVDA+ (allebei 47 j.), met de PVDA+ evenwel met meer 50+’ers dan het VB (91 voor de PVDA+, 72 voor het VB). De tijd dat ze bij de PVDA+ jong en onervaren waren, is duidelijk voorbij. Heeft Groen! van alle partijen het meest jongeren dan 30 jaar op de lijsten staan (32), het VB heeft het minste jongeren dan 30 jaar op haar lijsten staan (15). Van Groen! verbaast dat niet, van het VB evenmin. Op het laatste congres van de Vlaams Belang Jongeren (Mechelen, 17 oktober 2009) verklaarde Bruno Valkeniers dat de Vlaams Belang Jongeren “de frisse wind belichamen waar onze partij en Vlaanderen nood aan hebben.” Maar inderdaad, er is weinig frisse wind te vinden op de VB-lijsten.

Pakte het VB bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement vorig jaar voor het eerst uit met een vrouwelijke lijsttrekster (Linda Vissers in Limburg), deze keer is opnieuw geen enkele vrouw het waard gevonden de VB-lijst te trekken. Bij Groen! worden daarentegen vier van de zeven lijsten door een vrouw getrokken. Omdat op de kieslijsten evenveel vrouwen als mannen moeten staan, en de eerste twee op een lijst van verschillend geslacht moeten zijn, maken theoretisch toch nog enkele vrouwen kans de Kamer van Volksvertegenwoordigers of de Senaat te betreden. Maar het lijkt nu al een uitgemaakte zaak dat bij het VB sommige vrouwen als ze verkozen worden, hun mandaat zullen verzaken ten gunste van een man. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld behaalde het VB drie jaar geleden twee zetels, en in het beste geval worden dat er nu opnieuw twee. Die zouden dan gaan naar lijsttrekker Peter Logghe en tweede op de lijst Reinhilde Castelein (foto 1). Koen Bultinck staat op 3 en wordt zowel in het rapport van De Morgen als dat van De Standaard een beter parlementslid geacht dan lijsttrekker Peter Logghe. Koen Bultinck is ook eerste opvolger op de West-Vlaamse VB-lijst. De kans is dan ook niet onbestaande dat Reinhilde Castelein, personeelslid op het nationaal secretariaat van het VB, indien verkozen haar plaats in de Kamer laat aan eerste opvolger Koen Bultinck.

In Oost-Vlaanderen wordt het ook vooral een mannenzaak. Drie jaar geleden vier verkozenen, nu op de eerste vier plaatsen drie mannen, en eerste opvolger is alweer een man. In Leuven moeten ze niet rekenen op meer dan één verkozene, de mannelijke lijsttrekker. Voor alle zekerheid is ook de eerste opvolger een man. In Brussel-Halle-Vilvoorde is er hetzelfde verhaal als in West-Vlaanderen. Het VB behaalde er drie jaar geleden twee mandaten. Als niets mis loopt gaan die deze keer naar lijsttrekker Filip De Man en tweede op de lijst Carine Van Mol (foto 2). Maar derde op de lijst Bart Laeremans wordt gerekend bij de beste VB-Kamerleden, volgens De Standaard is hij zelfs het beste VB-Kamerlid. Bart Laeremans is ook eerste opvolger. De kans is dan ook groot dat Carine Van Mol, echtgenote van Brussels VB-parlementslid Dominique Lootens-Stael, aan haar mogelijk mandaat zal verzaken ten gunste van Bart Laeremans. Alleen in Limburg is de eerste opvolger op de VB-lijst een vrouw, Annick Ponthier. Ze staat echter ook tweede op de lijst van de effectieve kandidaten, en vorige keer kreeg het VB in Limburg twee volksvertegenwoordigers. Als lijsttrekker Bert Schoofs of tweede kandidate Annick Ponthier om welke reden ook wegvalt, staat alweer een man klaar om de Limburgse VB-kleuren te verdedigen. Bij het VB in Limburg hebben ze alvast ervaring met het wisselen van mandaten.

Overigens vinden we in Limburg ook de enige allochto(o)n(e) bij het VB. Mercedes Armirotto (foto 3). Vierde op de lijst van opvolgers. De kans dat we haar effectief in de Kamer zullen zien is bijgevolg nihil.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, 13 juni |  Facebook | | |  Print

20-10-08

MARIE-ROSE MOREL: "DIVERSITEIT IS DE STERKTE VAN EEN PARTIJ ALS DE ONZE"

Vorig jaar richtte het VB-Edegem een eerste halloweenavond in. Deze keer is de affiche minder spectaculair (foto 1), maar het voornaamste is: op 1 november is er opnieuw een halloweenavond. Allen daarheen! Het is echter niet het enige bizarre bij het VB de laatste dagen.

Gerolf  ‘Weerwolf’ Annemans en Marie-Rose Morel waren vorig jaar aangekondigd als sprekers op de halloweenavond van het VB-Edegem (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20071028). Marie-Rose Morel maakte er werk van en trok een gelegenheidskostuum aan (foto 2, klik eenmaal op de foto voor een grotere en duidelijker afbeelding). Gerolf Annemans bleef gewoon zichzelf, voor hem geen verkleedpartij. Wie dit jaar de gastspreker is, is niet bekend gemaakt. Men houdt het op de affiche gewoon bij: "met bekende gastspreker". Wat zoveel wil zeggen als: "We wisten het nog niet toen we de affiche maakten." In het naburige Vremde, deelgemeente van Boechout, ging het er voorbije zaterdagavond 18 oktober vrolijker aan toe. Deze keer geen Blood and Honour-concert zoals op 4 maart 2006, maar een heus ‘Vlaams-Braziliaans eetfestijn’ ingericht door de plaatselijke VB-afdeling. Het menu bood een keuze tussen Vlaamse keuken met stoofvlees en Braziliaanse keuken met feijoada, een stoofpot met bonen en verschillende soorten vlees. Gastspreker Marie-Rose Morel had zich deze keer niet verkleed naar het thema van de avond (foto 3).

Veel thuis is Marie-Rose Morel niet. Donderdagavond was ze te gast bij Phara (VRT/Canvas). In het programma zat de stagiair-journaliste van P-Magazine die zeven maanden undercover deelnam aan de voorbereidingen voor de Miss Belgian Beauty-verkiezingen. "Günter Grass achterna", zei CD&V-senator en oud-journalist Pol Van den Driessche. En Phara De Aguire herhaalde het, terwijl zij toch weet dat het Günther Walraff moest zijn. Maar soit, ex-miss aarbeiprinses Marie-Rose Morel zat ook in het programma en helemaal op het einde van Phara werd haar voor de voeten geworpen dat er binnen het VB verschillende kampen zijn: een pro-Morel kamp, en een anti-Morel kamp... Waarna Marie-Rose Morel vlot aanvulde: een pro-Dewinter kamp en een anti-Dewinter kamp, een pro-Vanhecke kamp en een anti-Vanhecke kamp... Is daar een reden voor? Marie-Rose Morel: "Diversiteit - dat nu zo in is - is misschien wel de sterkte van een partij als de onze waar alle karakters hun plaats kunnen vinden." Morel die de diversiteit looft, wie had dat verwacht?

  • Marie-Rose Morel bij Phara. Het gesprek met Morel over haar partij begint op de 28ste minuut, op de 35ste minuut legt Philip Dewinter uit waar de plaats is van de vrouw bij het VB, en op de 37ste minuut bejubelt Marie-Rose Morel de diversiteit: http://phara.canvas.be/herbekijken/phara-1610-herbekijk.
  • Update. De sprekers op de halloweenavond bij het VB-Edegem dit jaar zijn Hugo Coveliers en Koen Dillen. Voor een avondje griezelen: een goede keuze.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, vrouw, morel |  Facebook | | |  Print

27-03-08

HOE VROUWVRIENDELIJK IS HET VB?

Precies twee weken geleden kondigde Philip Dewinter op een persconferentie een nieuwe propagandaslag in Antwerpen aan tegen de hoofddoek en de 'islamisering'. Niet dat Antwerpen er wakker van ligt, maar intussen hebben we de beloofde VB-folder nog steeds niet in onze brievenbus gevonden. Het is niet alleen de regering-Leterme die zich bezondigt aan aankondigingspolitiek.

Het was Anke Van dermeersch die zich moest lenen voor de jongste VB-stunt, met een boerka om het hoofd Spirit-voorzitster Bettina Geysen achterna die zich op een nieuwjaarsreceptie van haar partij in een hoofddoek hulde. Anke Van dermeersch, in 1991 nog Miss België (foto 1), in 1998 in het Vlaams Blok Magazine omschreven als “een ex-miss die eerst in Kwik en later als geschorst advocate ladderzat in de goot belandde”, in 1999 niet verkozen als VLD-parlementslid ondanks (of misschien: juist door) haar belofte om als verkozene uit de kleren te gaan voor Playboy, in 2003 binnengehaald bij het VB en sindsdien voor die partij zetelend in de Senaat. Van dermeersch was in 2006 ook het vrouwelijk boegbeeld bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, maar men moet zich daar niet teveel van voorstellen. Het is minder “boeg” en meer “beeld”. Van dermeersch blijft altijd een paar passen achter of naast Philip Dewinter, en zal anders dan Marie-Rose Morel altijd wel eerst aan De Grote Baas vragen wat ze mag zeggen. De ideale running mate dus voor Philip Dewinter.

Veertien dagen geleden was het weer zover. Anke Van dermeersch zat dan wel in het midden op een VB-persconferentie, het was Philip Dewinter die driekwart van de tijd sprak bij de voorstelling van de jongste VB-campagne tegen de hoofddoek en de ‘islamisering’. Op de VB-folder die daarbij hoort, is Anke Van dermeersch te zien het hoofd gehuld in een boerka (foto 2). Het moest natuurlijk nog straffer dan bij Bettina Geysen. Verderop in de folder legt Van dermeersch uit hoe vrouwonvriendelijk de islam wel is, en pleit ze voor “vrije vrouwen in een vrije stad”.  Hoe vrouwonvriendelijk het VB is, komt niet aan bod. Wel wordt De Grote Baas er nog bijgehaald om uit te leggen dat Antwerpen geen ‘Antwerpistan’ mag worden. “Dus geen moskee, islamitische vzw of koranschool in iedere wijk; geen hoofddoeken in publieke functies of scholen; geen erkenning of subsidiëring van de islam; strenge controles op wat er gebeurt in moskeeën en islamitische gebedsplaatsen!” Om het hoofddoekenverbod te ondersteunen is een internetpetitie gelanceerd. Later brengt Anke Van dermeersch nog een boek uit over de rol van de vrouw in de islam. Anke undercover bij de moslima of wordt het een voorgekauwd verhaal? Anke Van dermeersch zou kunnen beginnen met Als sluiers vallen van Nadia Dala te lezen (zie: http://www.uitpers.be/boek_view.php?id=1178), en ze zou beseffen dat vrouwen om meerdere, verschillende redenen dan vermeld in de VB-folder een hoofddoek dragen.

Van dermeersch zou ook eens moeten nadenken over wat de van haar hoofddoek ‘bevrijde’ vrouw wacht in een VB-staat. Gewezen VB-propagandist, -columnist en -Vlaams parlementslid Xavier Buisseret drukte het zo uit: “Echte vrouwen hebben toch al dat gezever en oude-wijven-gelul niet nodig over emancipatie, ongewenste sex, verdrukking en ga zo maar door. Een echte vrouw dwingt met haar puur vrouw-zijn eerbied af van een man.” Met het VB-voorstel over het opvoedersloon worden vrouwen ook door andere VB’ers op hun plaats gezet. “Een maatregel die ook voor mannen openstaat”, haast het VB uit te leggen bij het opvoedersloon. Maar iedereen voelt aan dat het opvoedersloon vooral tot meer vrouwen aan de haard zal leiden. “Wij willen dat alle vrouwen de vrije keuze zouden hebben tussen verschillende alternatieven: moeder aan de haard, een voltijdse job of een deeltijdse baan”, zegt Philip Dewinter in zijn boekje Baas in eigen land. Dat mannen minder in het huishouden doen dan vrouwen vindt het VB geen probleem. Als in het parlement al eens een voorstel komt om te streven naar een evenwaardig verdeling van de huishoudelijke taken, zegt VB-senator Jurgen Ceder “dat het niet aan de overheid is om van bovenaf de maatschappelijke opvattingen over de rollen van mannen en vrouwen bij te sturen. Een dergelijk optreden zou ruiken naar Big Brother of Big Sister, zoals u wil.”

Zelfs bij een wetsontwerp dat het huishoudelijk geweld tussen partners wil bestraffen, reageert het VB negatief. Alexandra Colen: “Wetten doen goedkeuren rond het zogenaamd ‘geweld in de huiskring’ vormt een stap in de feministische handleiding om het traditionele beeld van mens en maatschappij radicaal te veranderen.” We verzinnen het niet, het is terug te vinden in de notulen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een vrouwvriendelijke partij is het VB niet. Zelfs Anke Van dermeersch beseft dit. In de aanloop van de federale verkiezingen op 10 juni 2006 maakte ze zich boos dat in geen enkele kieskring een vrouw lijsttrekster was van een VB-lijst. Zelf moet ze zich nu laten fotograferen gehuld in een boerka. Er zijn plezantere foto-opdrachten.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, islam |  Facebook | | |  Print

06-10-07

Vrouwen op Het Andere Boek

Vandaag en morgen vindt in het Zuiderpershuis in Antwerpen de eenendertigste editie plaats van Het Andere Boek. Voor het volledige programma: klik eenmaal op de affiche. Wij willen hier – in deze week waarin we wezen op het vrouwonvriendelijke karakter van het VB – even focussen op twee vrouwen die hun eerste boek voorstellen op Het Andere Boek.

Vandaag interviewt Steven De Bock (Het Nieuwsblad) om 14 uur Anja Hermans die haar levensverhaal op papier heeft gezet in Kleine vonk, groot vuur. Wij publiceerden hier een fragment uit het boek over een betoging van Groen Rechts, en vooral de houding van de Antwerpse politie daarbij (zie: http://aff.skynetblogs.be/post/4954674/kleine-vonk-groot-vuur). Een interview met Anja Hermans kan je lezen door eenmaal te klikken op foto 2. Anja Hermans, bekend als lid van het Animal Liberation Front (ALF), is nu media-activiste en stagiair bij de kinderboerderij in Wilrijk waar ze uitgerekend morgen, zondag hun dertigjarig bestaan vieren. Bij deze ook boer Karl: gefeliciteerd!

Is het boek van Anja Hermans al een paar weken uit, het eerste boek van Rachida Lamrabet is pas deze week van de drukpersen gerold. Vrouwland is het verhaal van jonge mensen die dromen van een beter leven en die elk op hun eigen manier op zoek gaan naar de vervulling ervan. Rachida Lamrabet schrijft met veel tederheid en inlevingsvermogen over haar personages en hun onzekerheid en angst om hun eigen identiteit te laten zegevieren op een door de samenleving opgelegde identiteit. Deze week blogt Rachida Lamrabet voor Weekend Knack. Je kan het volgen door eenmaal te klikken op foto 3. Vrouwland wordt morgen, zondag om 15 uur voorgesteld in het Zuiderpershuis.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, boeken |  Facebook | | |  Print

05-10-07

De vrouwonvriendelijkheid van het VB (2)

Gisteren citeerden wij hier Mieke Vogels die zei dat het Vlaams Belang "onderhuidse programmapunten (heeft) die vrouwonvriendelijk zijn.” Mieke Vogels zei er niet bij wélke programmapunten ze bedoelde, maar we kunnen ons voorstellen dat ze bijvoorbeeld dacht aan het opvoedersloon. In het VB-programma lees je dat de thuisblijvende ouder een opvoedersloon moet krijgen, niet dat het persé de vrouw is die dat opvoedersloon moet krijgen. Maar bij het VB vinden ze het wel vanzelfsprekend dat het vooral de vrouw is die de kinderen opvoedt. En het VB kan ook niet betrapt worden op campagnes om mannen aan te zetten meer huishoudelijke taken op te nemen. Hoe bij het VB het vrouwonvriendelijke van bij de partijtop en het partijprogramma tot bij het voetvolk zit, kwam deze week nog eens aan het licht.

De Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (foto 1) verwelkomde dinsdag een nieuwe lichting brandweerlui. In zijn speech stipte hij aan dat de komende tien jaar vierhonderd nieuwe manschappen nodig zijn om de brandweerlui die op pensioen gaan te vervangen. Patrick Janssens: “Op dit ogenblik is er ook te weinig diversiteit in het korps: 0,6 procent vrouwen en 0 procent allochtonen. Daarvan moet werk worden gemaakt.” Vervolgens haalde Janssens uit naar een poster die achter een toog in de brandweerkazerne hing, een poster met een halfnaakte vrouw in brandweeruitrusting (foto 2). “In een werkomgeving waar je verwacht met gemengde ploegen te werken, is dit ongepast en weinig respectvol”, wist Janssens. “Alsof mannen het aangenaam zouden vinden als ze ergens als enige man werken en er posters met naakte mannen aan de muur hangen.” Janssens hoopte dat het de laatste keer was dat hij dit vriendelijk moest vragen. Een volgende keer zouden tuchtmaatregelen volgen.

De aanwezige brandweermannen konden er geen begrip voor opbrengen. Nog terwijl Janssens aanwezig was, krabbelde iemand met krijt op een muur van de brandweerkazerne Kwor mottig van A, waarna de ondertekening volgde: VB. Volgens Gazet van Antwerpen – die het nieuws woensdag uitbracht, en de enige krant is die melding maakt van de ondertekening van de slogan – staat die ‘VB’ wel degelijk voor Vlaams Belang. Het wekt geen verbazing. Natuurlijk is niet heel het korps VB-gezind, maar er zijn wel voorgaande bekend van Antwerpse brandweermannen met sympathie voor het VB. Zo kluste een Antwerpse brandweerman bij als voetbaltrainer en liet hij zijn jonge voetballertjes na de training affiches gaan plakken voor het VB, tot ontzetting van hun ouders die heel andere politieke opvattingen huldigen. Een andere brandweerman hief na een drankpartij het Horst Wessel-lied aan, de hymne van Adolf Hitlers Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP).

Bij het VB heeft men alle begrip voor de actie van hun lid in de brandweerkazerne in Antwerpen-Zuid. Bart Debie (foto 3): “Van nieuwe mensen motiveren heeft de brulaap van A niet veel kaas gegeten. Waar maakt de man zich druk over? Al eens naar de kleerkasten en kantoren van de politie gekeken? Al eens rondgekeken op bepaalde kasten in het stadhuis?” Debie noemt de houding van Patrick Janssens verder nog “heel erg hypocriet” omdat Janssens meewerkte aan een campagne tegen borstkanker waarin Flair-redactrices zich zogezegd lieten bepotelen door een reeks BV’s. Alsof die B.V.’s met hun handen in verf de borsten van die vrouwen zouden vastgepakt hebben. In Het Laatste Nieuws en De Nieuwe Gazet vertelde Janssens gisteren dat hij niet als preutse burgemeester wil overkomen. Patrick Janssens: “Begin november stel ik een naaktkalender van een groep Antwerpse cafébazinnen voor, waarvan de opbrengst naar de vzw Zinloos Geweld gaat.” Zijn exemplaar van die kalender gaat Janssens wel niet op het Schoon Verdiep van het Antwerps stadhuis ophangen.

Over de nodige diversiteit bij de brandweer, inclusief meer vrouwen die zaken toch anders dan mannen aanpakken, geen woord bij het VB. Laat staan een goed woord. Wel steun voor de protesterende brandweermannen die dan wel niet de meest shockerende foto ophingen, en vergoeilijkt worden met verwijzingen naar kleerkasten en kantoren elders. Wat in privé-plekken hangt, daar maakt Janssens nochtans geen punt van. Wat in kantoren aangetroffen wordt, daarin is het VB dubbelzinnig. Het bekritiseert Janssens als die posters weg wil die sommige vrouwen aanstootgevend zouden kunnen vinden, maar steunt Janssens voor 300 % als die hoofddoeken weg wil achter loketten omdat sommige mensen die aanstootgevend zouden kunnen vinden. Als er al een rechte lijn te bekennen is in het discours van het VB… is het de lijn van het vrouwonvriendelijk zijn.

En dan nog dit. De vakbondsafgevaardigden bij de Antwerpse brandweer wijzen erop dat ze andere zorgen hebben dan de poster waarover Janssens valt. ACV-afgevaardigde Simon Keersmaekers (in Het Nieuwsblad): “Er is de aanslepende discussie over ons pensioen op 58 jaar. En we hebben als enige beroepskorps zowat geen zaterdagvergoeding. Daar zouden we liever wat over willen horen in plaats van ons te viseren over naaktfoto’s.” Collega ACOD-afgevaardigde Walter Huybrechts: “Voor ons staan er belangrijkere dingen op de agenda. Zo vrezen we bij nieuwe onderhandelingen in oktober zware afslankingen. Dan staan wij, als Antwerpse brandweer in ons blootje.” Als burgemeester Patrick Janssens dáárvoor geen bevredigende oplossing vindt, zal hij op nog minder begrip kunnen rekenen voor zijn houding over de gewraakte poster en zal het VB nog meer garen kunnen spinnen bij het ongenoegen dat bij het Antwerps brandweerkorps leeft.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, debie |  Facebook | | |  Print

04-10-07

De vrouwonvriendelijkheid van het VB (1)

Bettina Geysen (foto 1) vervangt binnenkort Geert Lambert aan het hoofd van Spirit, Caroline Gennez is nog altijd favoriet bij de SP.A alhoewel Erik De Bruyn beter de socialistische fond vertolkt en dat mediagewijs ook beter brengt dan Gennez, en bij Groen! is Mieke Vogels in de running om Vera Dua op te volgen. Links vervrouwelijkt in Vlaanderen.

Ook in Nederland trouwens, want vorige week koos de sociaal-democratische PVDA verrassend Lilianne Ploumen als nieuwe partijleider. En bij GroenLinks is Femke Halsema (foto 2) het boegbeeld. Voor Bettina Geysen is het allemaal geen toeval. Bettina Geysen (in Het Nieuwsblad): “Want een progressieve geest kijkt zonder angst naar de toekomst, is veel meer tolerant en open. Het lijkt me dan ook logisch dat die sneller een afspiegeling wordt van een evoluerende maatschappij. Ik zie dat in conservatieve hoek niet vlug gebeuren.” Mieke Vogels beaamt dit. Mieke Vogels: “CD&V zoekt toch meer naar de conservatieve degelijkheid, en bij Open VLD zie ik vooral haantjesgedrag. Het Vlaams Belang heeft onderhuidse programmapunten die vrouwonvriendelijk zijn. Mocht Marie-Rose Morel (foto 3) een gooi doen naar het VB-voorzitterschap dan ben ik benieuwd of ze het haalt. Kan zij dat wel combineren met haar gezin: die opmerking zal je bij het Vlaams Belang nog horen. Bij ons niet meer.”

Hoe ze het doet weten we niet, feit is dat Marie-Rose Morel na de bevalling van haar Alexander en Marnix ontzettend vlug weer op de baan was voor het VB. De combinatie politiek en gezin zal wel niet het punt zijn mocht Marie-Rose Morel kandidaat zijn om haar boezemvriend als voorzitter op te volgen. Er zijn genoeg andere redenen om haar weg te houden van de voorzittersstoel (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070727). Feit is dat in de geschiedenis van het VB een vrouw nog nooit echt een rol heeft gespeeld. Het VB was bijvoorbeeld bij de laatste federale verkiezingen de enige Vlaamse partij die geen vrouwelijke lijsttrekker had (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20070606). Overigens tot grote ergernis van Anke Van dermeersch. Maar ook voor Anke Van dermeersch zal voor eeuwig en drie dagen slechts een politiek leven in de schaduw van De Grote Mannen weggelegd zijn.

00:03 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, morel |  Facebook | | |  Print

23-10-06

Werner Marginet: vrouw aan de haard

In april hebben we hier (zie: http://aff.skynetblogs.be/archive-day/20060403)  the way of life van Werner Marginet (foto 1 en de man in het midden op foto 2) beschreven, VB-fractieleider in de Lokerse gemeenteraad en VB-volksvertegenwoordiger. Een man die het grappig vindt als er knorgeluiden gemaakt worden als men in de buurt is van een allochtoon parlementslid, uit het NSV stamt, verzot is op oude mantel- en degenfilms, en weet dat hem een ‘gebrek aan ernst’ verweten wordt. Onterecht, vindt hij. En om volledig te zijn: Marginet schreef  een versie voor kinderen van  De Leeuw van Vlaanderen en speelt basgitaar bij een pop- en bluesgroepje.

De man was al uit onze gedachten verdwenen als we niet daags voor de gemeenteraadsverkiezingen een mailtje kregen: “
Werner Marginet was twee dagen geleden samen met z'n dochter folders in de brievenbussen aan het steken op de Vlasdam in Lokeren. Mijn moeder stond daar toevallig en zei hem dat hij bij haar geen prutsen, en zeker geen folders van het VB, in de bus moest steken. Wat hij dan ook niet deed. Vijf minuten later zien ze elkander weer op straat, waarop Werner Marginet tegen mijn moeder zei dat ze een 'makakkenvriend' is. Is dat het taaltje van een Vlaams parlementslid?” De VB-top heeft na de moordpartij van Hans Van Temsche gezegd dat de mandatarissen van het VB voortaan meer zouden letten op hun taalgebruik, maar dat is nog niet tot Lokeren doorgedrongen.

En hoe scoorde Marginet op 8 oktober? Zijn partij ging in Lokeren van 15,2 % van de stemmen vooruit naar 19,9 %, een winst van 1 474 stemmen. De VB-fractie in de Lokerse gemeenteraad groeit van 5 naar 6 mensen, onder wie nu ook de 22-jarige Aisha Van Zele (uiterst rechts op foto 2, klik eenmaal op foto 2 voor een een beetje grotere afbeelding). Aisha Van Zele is volgens Philip Dewinter zo zwart als de nacht en het bewijs dat het VB niets heeft tegen allochtonen als ze maar ‘Vlaming onder de Vlamingen’ zijn. In werkelijkheid is Van Zele geen klassieke allochtoon, maar een als een baby van enkele weken oud hier geadopteerde Sri-Lankeese. Waren onder andere ook verkozen: Werner Marginet himself, zijn dochter Nele (zittend links van het VB-bord op foto 2) en derde lijstduwster Christiane De Kerpel, zijnde… de echtgenote van Werner Marginet (op foto 2: rechts naast het VB-bord). Maar familieleden mogen niet in eenzelfde gemeenteraad zetelen. Wat nu? Werner Marginet, die al een job heeft als Vlaams volksvertegenwoordiger, blijft in de Lokerse gemeenteraad zetelen. Dochter Nele wordt verkast naar de OCMW-raad en Christiane De Kerpel, mevrouw Marginet, die is nu nog OCMW-raadslid maar wordt vrouw aan de haard.

Al te vlug wordt gezegd dat het VB vrouwen aan de haard wil. Het VB is daar subtieler in. De opvoedingspremie bijvoorbeeld, wil het toekennen aan “de thuisblijvende ouder”. Er staat niet expliciet: “de vrouw”. Maar als er keuzes gemaakt moeten worden, dan is het in de praktijk vaak de vrouw die thuis moet blijven. Ook al heeft mijnheer een goed betaalde job. Misschien ook een gewoonte bij de meeste andere partijen, het ontheft het VB niet van de tweespraak: officieel voor gelijkheid, in de praktijk de vrouw(en) achteruitstellend. Tussen haakjes: bij het AFF is de kern 50-50 verdeeld over mannen en vrouwen.

00:06 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw |  Facebook | | |  Print

26-09-06

De jongste generatie miss'en

Om in dezelfde sfeer te blijven: we hebben hier eerder al geschreven dat het VB wat heeft met miss’en. Marie-Rosel Morel, Miss Vlaanderen 1994. Anke Van dermeersch, Miss België 1991. Schotens VB-gemeenteraadslid en –personeelslid Tim Willekens die er een sport van maakt om met zoveel mogelijk miss’en te poseren. VB-volksvertegenwoordiger Bert Schoofs die op de luchthaven van Zaventem op Miss België 2005 Tatiana Silva Braga Tavares botst en vraagt om ermee te mogen poseren, waarna hij de foto fier op zijn website zet…Tatiana Silva Braga Tavares, Miss België met Kaapverdische roots, was niet opgezet met de foto op Schoofs’ website, en met de jongste generatie miss’en gaat het VB het ook moeilijk hebben.

Het voorbije weekend werd de 18-jarige Inge Praats uit Deurne als nieuwe Miss Antwerpen en Antwerpse kandidate voor Miss België 2007 verkozen. Tot daar niets dat opvalt, tot je een foto van Inge Praats ziet (foto 1). Moeder is een blanke blondine, vader is een volbloed Afrikaan naar wie ze opkijkt. Op de vraag “Ben je meer Belgisch of eerder Afrikaans?” antwoordt Inge Praats op haar website: “Ho, moeilijke vraag, zoals je ziet ben ik wat van beide. Mijn opvoeding is zo Belgisch als het maar zijn kan, maar aan mijn temperament en mijn kleurtje natuurlijk, herken je wel mijn Afrikaanse roots, gelukkig!” Haar favoriete vakantiebestemmingen zijn Afrika (voor de familie) en Jamaïca (voor de sfeer), en bij haar favoriete films vinden we La vita è bella , het verhaal over hoe een vader het leven van zijn zoontje in een concentratiekamp zo draaglijk mogelijk probeert te maken. Nu pakt het VB de laatste tijd ook wel uit met een kleurling in hun rangen, meestal een geadopteerde. Maar diep in zijn binnenste droomt VB-baas Philip Dewinter vooral van een blank Europa (zie: http://www.blokwatch.be/index.php?option=com_zoom&Ite...), en twee jaar geleden feliciteerde Dewinter nog de mensen die een herdenking organiseerden van notoir collaborateur met nazi-Duitsland Staf De Clercq. De politieke standpunten van Inge Praats kennen we niet, maar het lijkt toch eerder moeilijk te liggen tussen de nieuwe Miss Antwerpen en het ideaalbeeld dat het VB voor ogen heeft.

Tessa Van Wauwe (foto 2), Miss Vlaanderen 2006, heeft haar politieke voorkeur al laten blijken. Ze staat in Zwijndrecht op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van burgemeester Willy Minnebo (Groen!, voorheen Kommunistische Partij), en niet alleen om de lijst te vullen. Buikdansen is één van haar hobby's, maar verder is ze ook actief lid van de jongerenafdeling van Groen! Zwijndrecht.

01:09 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, dewinter |  Facebook | | |  Print

11-07-06

De taak van een vrouwelijk VB-mandataris

Vorige week meldde  't Pallieterke dat hun medewerker Paul Belien, echtgenoot van Alexandra Colen en  go between tussen het VB en Amerikaanse conservatieve denktanks, noodgedwongen in verlof is tot september. Eerst moest Belien kritiek slikken omwille van het racistische opstel  Geef ons wapens dat hij schreef na de moord op Joe Van Holsbeeck in het Brussels Centraal Station (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060429&number=1&...); later kreeg hij de politie aan zijn deur omdat hij en zijn eega hun kinderen thuisonderwijs geven maar weigeren daarbij een verklaring te ondertekenen dat de ouders-leerkrachten het VN-kinderrechtenverdrag onderschrijven. Belien en Colen vinden dat het verdrag een "marxistisch" werkstuk. 't Pallieterke heeft intussen voor de duur van Beliens afwezigheid een nieuwe columnist gevonden: Koenraad Elst (foto 1), ook al iemand die rond het VB cirkelt. Als Philip Dewinter zijn 70-puntenplan presenteerde op 6 juni 1992 op een colloquium in het Elzenveld in Antwerpen, was het Koenraad Elst die er opgevoerd werd voor een referaat over de islam. Alhoewel Elst niet echt een islamkenner is, eerder een indoloog. Maar dat is maar een detail. De eerste column van Elst gaat over het  Concert voor democratie, maar de gedachten van de familie Belien-Colen komen ook bovendrijven.

Koenraad Elst waarschuwt zijn lezers dat hij "van de Belgische politiek niks ken(t), te simpel van geest voor zulk ingewikkeld kluwen" en "niet echt op dezelfde lijn zit" als Belien. Elst: "Zo is Paul een trouwe katholiek terwijl ik een afvallige ben. Maar ik deel wel zijn hartstocht voor directe democratie en vrije meningsuiting." Volgens Elst is het 0110-concert en de reactie van de media erop een geschenk voor het VB. Zo kan de partij zich weer eens wentelen in haar favoriete rol van underdog. Maar Elst heeft ook kritiek op het VB. Elst: "De partij der verzuurden kan het niet laten om ongepast zuur te reageren op het 0110-project. In plaats van het sportief  op te nemen en pakweg een tegenconcert aan te kondigen, moest Filip Dewinter zo nodig een 'waarschuwing' uitsturen aan Laura Lynn en consoorten: zij zouden beter wat zorgvuldiger omspringen met de politieke gevoelens van hun VB-gezinde fans. Dat zal wel niet als dreigement bedoeld zijn, maar dan nog was het nergens voor nodig om bezwaar te maken tegen de stemverheffing van onze Vlaamse cultuurdragers. Wat, zijn ze niet deskundig en weten ze niet voor welke kar ze zich laten spannen? Misschien, maar in een democratie heeft men geen enkele kwalificatie nodig om aan politiek te doen: eender welke burger mag in het stemhokje meebeslissen of op een podium klimmen om aan medeburgers zijn mening kond te doen. Dat is niet 'bevoogdend en betuttelend' zoals Dewinter beweert, dat is vrije meningsuiting. Het VB gaat verkrampt om met onwelgevallige meningen."

"(...) Het VB heeft nog niet de kans gekregen om zijn engagement pro directe democratie te verraden, maar ik zou er niet gerust in zijn. Oppositiepartijen zijn formules genegen die macht aan de regering onttrekken, maar eens zelf aan de macht gaan ze dat vaak anders zien. Ze krabbelen terug zodra ze beseffen dat democratisering niet betekent: macht uitoefenen met een halfoor gericht op de wensen van de burger, maar wel: macht verliezen ten voordele van de burger. Eén democratisch lichtpunt bij het VB verdient nochtans een vermelding, namelijk de woordvoerster van de welbegrepen antipolitiek: 'Hoe méér politici doen, des te meer kwaad ze aanrichten', aldus Dr. Alexandra Colen (foto 2) in haar nieuwsbrief Peper en Zout  (juni 2006). Ja, van Laozi tot George Washington hebben lucide staatskundigen steeds weer opgemerkt dat slecht werkende staten veel politieke bedrijvigheid kennen, veel wettenmakerij. Hoe meer paarse modelstaat, des te meer zinloos geweld. Dus geeft zij volgende raad aan de talloze vrouwen die tegen hun zin de verplichte vrouwenplaatsen op de kieslijsten ingevuld hebben en verkozen zullen worden: "Blijf zetelen, maar doe niets. (...) Een vertegenwoordigster van het volk moet niets doen, (...) zij moet alleen het volk vertegenwoordigen door een zetel bezet te houden waar anders een dwaas komt te zitten die denkt dat hij de wereld moet gaan veranderen."

14:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 0110-concert, vrouw, colen |  Facebook | | |  Print