13-01-16

“N-VA MAAKT ZIJN EIGEN KINDEREN KAPOT”

Zowel in Kortrijk als in Boechout verliest de N-VA sterkhouders bij hun lokale afdelingen. In Kortrijk houden de voorzitter en secretaris van de N-VA-afdeling het voor bekeken; in Boechout stappen twee oprichters van de plaatselijke N-VA-afdeling op.

In Kortrijk maakt de N-VA deel uit van de bestuursmeerderheid die Vincent Van Quickenborne er met de Open VLD en SP.A vormt, daarmee de CD&V van Stefaan De Clerck naar de oppositie duwend. In juli vorig jaar werd gemeenteraadslid Steve Vanneste uit de N-VA gezet. Te oordelen naar zijn uitspraken en daden iemand die evengoed een VB’er zou kunnen zijn. N-VA-schepen Catherine Waelkens was toen misnoegd omdat jongeren als Steve Vanneste (26 j.) geen goede omkadering krijgen bij de N-VA.

Vorige maand stapte Catherine Waelkens op bij de N-VA. Ze keurde dan wel de begroting voor 2016 goed, maar ze is het, schepen voor Financiën zijnde, eigenlijk niet eens met de begroting die ze voorlegde. Catherine Waelkens vindt al een hele tijd dat de stad Kortrijk de tering niet naar de nering zet. Catherine Waelkens stapte dus vorige maand op bij de N-VA, zei vaarwel aan haar schepenambt en zetelt voortaan als onafhankelijk gemeenteraadslid.

Deze week stapte ook plaatselijk afdelingsvoorzitter Geo Verstichtel (63 j., links op foto 1) op bij de N-VA. “Eerst moest Steve Vanneste weg, daarna schepen Catherine Waelkens. Ik heb er alles aan gedaan om te bemiddelen. Ik was nummer drie die eruit moest”, zegt Geo Verstichel aan Het Nieuwsblad. “Dat vernam ik via mails die ik toevallig kon inkijken. Zoiets komt voor als je die om 1 uur ’s nachts verstuurt.” Vlaams parlementslid Axel Ronse en schepen Rudolf Scherpereel zouden achter dit uitkuisen zitten.

“Door mijn vriendenkring heb ik het zelf drie jaar volgehouden”, vervolgt Verstichel. “Maar de spreekwoordelijke druppel is gevallen. Ik ben weer een vrij man. N-VA maakt zijn eigen kinderen kapot.” Het Laatste Nieuws spreekt van een tweespalt bij de Kortrijkse N-VA tussen de oude Volksunie en de nieuwe N-VA’ers. “N-VA is tegenwoordig blauwer dan Open VLD”, verduidelijkt Geo Verstichel in Het Laatste Nieuws.

Samen met Marniek De Bruyne (56 j., rechts op foto 1), tot deze week secretaris van de Kortrijkse N-VA-afdeling, wil Geo Verstichel een nieuwe politieke beweging opstarten in Kortrijk, om dan tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 met een nieuwe politieke partij voor de dag te komen. Het is niet uitgesloten dat Steve Vanneste en Catherine Waelkens zich hierbij zullen aansluiten. En wat zullen Maarten Seynaeve en Isa Verschaete doen? Beiden verkozen als Vlaams Belang-gemeenteraadslid in Kortrijk maar sinds september 2014 zetelend als onafhankelijk gemeenteraadslid.

In Boechout, bekend omwille van het Sfinksfestival, zit de N-VA in de oppositie, bij een bestuursmeerderheid van de plaatselijke lijst PRO van burgemeester Koen T’Sijen (ex-VU) met de CD&V en Groen. Bij de N-VA stappen de gemeenteraadsleden en stichters van de Boechoutse N-VA-afdeling Luk Van Ouytsel (rechts op foto 2) en Peter Vlemincx, samen met OCMW-raadslid Nele Van Ouytsel (links op foto 2), op.

De discussie draait rond een opvolging binnen het OCMW. N-VA’ster Marie-Lou Van Eynde (66 j.) zou haar plaats in het vast bureau (= het dagelijks bestuur) van de OCMW-raad na drie jaar afstaan aan partijgenote Nele Van Ouytsel (22 j.), dochter van Luk Van Ouytsel. Maar Marie-Lou Van Eynde weigert plaats te ruimen, met als reden dat men het voorbije jaar Nele Van Ouytsel amper nog gezien heeft op N-VA-bestuursvergaderingen. “Men vergeet dat ik mij sinds het begin van de partij altijd heb ingezet voor N-VA”, zegt Nele Van Ouytsel daarover in Gazet van Antwerpen. “Als tiener was ik er altijd al bij, al was het maar om pinten te tappen. Alleen het voorbije jaar kon ik mij door m’n studies niet altijd vrijmaken.”

“Ik ben overtuigd Vlaams-nationaliste”, zegt Nele Van Ouytsel nog. “Dat zit in mijn bloed. Maar als anderen zo makkelijk van de ene naar de andere partij hoppen, moet ik dat misschien ook maar overwegen.” Een verwijzing naar Marie-Lou Van Eynde voor wie de N-VA al de derde partij is. Tot 2006 was Marie-Lou Van Eynde OCMW-raadslid voor de VLD, in 2006 kwam ze op met de plaatselijke lijst TEAM (Tesamen Eén Aan de Meet) terwijl er toen ook al een N-VA-lijst (met Luk Van Ouytsel als lijsttrekker) deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 2012 stond Marie-Lou Van Eynde vervolgens op de N-VA-lijst.

“Heel deze affaire heeft ons pijn gedaan”, zegt Luk Van Ouytsel. “Van de mannen van het eerste uur blijft binnen N-VA niemand meer over. Ook Jef Nelis (tweede op de N-VA-lijst in 2006) hield het na een dispuut voor bekeken.” Zowel in Kortrijk als in Boechout winnen de meer liberaal getinte nieuwkomers het op de oude Vlaams-nationalisten binnen de N-VA. Dat is zoals de accenten die de N-VA in het regeringsbeleid legt. Toch?!

14-07-15

N-VA HOUDT ‘KLEINE KUIS’

Dat de N-VA in Mechelen haar schepen Wim Jorissen zijn bevoegdheid voor Economie, Werk en Sociale Economie heeft laten afnemen, haalde de nationale media. Jorissen wordt “deloyaal gedrag ten opzichte van zijn N-VA-fractiegenoten, de coalitiepartners en de partij” verweten. Zijn bevoegdheden verhuizen naar partijgenote Katleen Den Roover. En Jorissen is uit de N-VA gezet, al kan hij daar nog tegen in beroep gaan. Ook elders moet de N-VA orde op zaken stellen. Drie weken geleden werd ‘de stoelengooier van Denderleeuw’ Bert Van Vaerenbergh uit de N-VA gezet, en vorige week onderging het Kortrijkse gemeenteraadslid Steve Vanneste (foto) hetzelfde lot.

 

Steve Vanneste (26 j.) kwam al meerdere keren in aanvaring met zijn partij. Zo stelde hij in augustus 2013 voor om bij de koningswissel de staatsieportretten van Albert II en Paola in de Kortrijkse gemeenteraadszaal inderdaad weg te halen, maar niet te vervangen door de staatsieportretten van koning Philip en koningin Mathilde. In augustus 2014 bekritiseerde Vanneste het plan om een plein in Kortrijk naar de Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder en president Nelson Mandela te noemen. Volgens Vanneste was Mandela een terrorist. Onder druk slikte hij zijn woorden wel in, maar het venijn ging niet weg uit Vanneste.

 

Op vraag van N-VA-volksvertegenwoordiger Axel Ronse besliste de tucht- en verzoeningscommissie van de N-VA vorige woensdag om Steve Vanneste uit de N-VA te zetten. Vanneste wordt verweten problemen bij de N-VA in de openbaarheid te gooien en niet loyaal te zijn. Het probleem in de Kortrijkse N-VA gaat evenwel verder dan Vanneste. Illustrerend is het applaus van N-VA-schepen  Catherine Waelkens terwijl Steve Vanneste in de Kortrijkse gemeenteraad fulmineerde tegen N-VA-schepen An Vandersteene.

 

Volgens Het Nieuwsblad wordt Vanneste gesteund door de zogenaamde Volksunie-getrouwen. Daarnaast heb je naar zeggen van Vanneste de Unizo-strekking met onder andere gewezen Unizo-voorzitter en nu N-VA-volksvertegenwoordiger Axel Ronse. Het is overigens niet zo dat de N-VA tegenwoordig stelselmatig voor de mensen uit de Unizo-hoek kiest. De aan de kant gezette Mechelse schepen Wim Jorissen, niet te verwarren met zijn gelijknamige vader, VU-politicus en actief Protea-lid, was tot hij zich kandidaat stelde bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen voorzitter van Unizo-Mechelen.

 

Steve Vanneste stuurde zijn bezwaren tegen het hem uit de N-VA zetten per e-mail naar de tucht- en verzoeningscommissie van de N-VA. In zich in Brussel persoonlijk gaan verdedigen had hij geen zin. “De jeugd krijgt amper een stem in onze partij”, zegt Steve Vanneste in Het Laatste Nieuws. "De N-VA deed drie jaar lang niets met mijn kritiek op het beleid. Ik werd weggelachen en genegeerd. Ik zal me nu onder meer inzetten voor jongeren als onafhankelijk raadslid. En ook kritisch zijn voor de stadscoalitie van Open VLD, SP.A en N-VA. Als ik het nodig acht, zal ik meestemmen met de oppositie.”

 

Alex Ronse repliceert in dezelfde krant: “Het gaat er soms hard aan toe op fractievergaderingen, maar daarna komen we eendrachtig naar buiten. Vanneste deed dat niet en bleef kritiek spuien op gemeenteraden en sociale media. Politiek is een ploegsport, waarbij je je collega’s respecteert. Hij maakte het te bont, maar we zijn onze clown nu kwijt. Dat de jeugd geen stem krijgt, is complete onzin.” Zeker is dat met het uit de partij zetten van Vanneste het laatste woord nog niet is gezegd bij de N-VA in Kortrijk.

 

N-VA-schepen Catherine Waelkens is misnoegd: “Onze jonge mensen verdienen een goeie omkadering door raadgevers, wat bij Vanneste niet gebeurde. We zijn te veel een partij voor ‘ouwe heren’ die de Vlaamse Leeuw zingen. En we hebben geen sterke leiders waar jongeren naar opkijken. Hoe ik mijn eigen toekomst zie binnen N-VA? Afwachten, want ik neem nooit beslissingen als ik kwaad ben.” Eerder dreigde de Kortrijkse N-VA-voorzitter Geo Verstichel met zijn ontslag als Steve Vanneste na zijn schorsing bij de N-VA ook uit de partij zou gezet worden. Verstichel is momenteel op verlof in het buitenland en is niet bereikbaar voor de pers.

 

Met zijn kritiek op de koningsportretten en Nelson Mandela past Steve Vanneste in het profiel van de Vlaams Belang’ers. Wordt hij de nieuwe hoop van het Vlaams Belang in Kortrijk? Het Vlaams Belang zou anders wel nieuw bloed kunnen gebruiken in Kortrijk na het opstappen van haar gemeenteraadsleden Maarten Seynaeve en Isa Verschaete. “Van een samenwerking met een andere partij is zeker geen sprake. Dat is nu niet aan de orde”, zegt Steve Vanneste.