06-10-14

FAIR TRADE: N-VA-GEMEENTEN LAATSTEN DIE NIET MEE DOEN

Nog tot 11 oktober wordt de Week van de Fair Trade ingericht. Enerzijds om eerlijke handel, biologische landbouw, lokale productie enzomeer te promoten. Anderzijds om het uitgebreide gamma fairtradeproducten onder de aandacht te brengen. Er is meer dan fair trade koffie en chocolade.

 

“Fair trade” klinkt bij 85 % van de Belgen bekend in de oren, terwijl 54 % van de consumenten jaarlijks minstens één eerlijk product in zijn of haar winkelmand legt. De actie om gemeenten aan te sporen FaireTradeGemeente te worden heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de bekendheid van fair trade. Gemeenten krijgen een plaatsnaambord met vermelding dat ze een FairTradeGemeente zijn mits te voldoen aan zes criteria: minstens één fairtradeproduct gebruiken op het gemeentehuis; minstens twee fairtradeproducten duidelijk beschikbaar in plaatselijke winkels en horecazaken; een aantal scholen, bedrijven en organisaties gebruiken fairetradeproducten en communiceren daarover, enzovoort.

 

Vlaanderen telt reeds 156 FairTradeGemeenten, en tientallen gemeenten zijn op weg om de titel van FairTradeGemeente eveneens te behalen. Maar wie doet mordicus niet mee, heeft nog geen interesse getoond om FairTradeGemeente te worden? We vonden een kaartje voor de provincie Antwerpen: in oranje de 47 FaireTradeGemeenten in de provincie, in geel de 16 kandidaat-FairTradeGemeenten, en blanco de 7 gemeenten die niet actief zijn noch interesse getoond hebben om eerlijke handel te promoten en ondersteunen (foto 2). Hebben geen belangstelling voor faire trade in de provincie Antwerpen: de gemeenten Bonheiden, Brasschaat, Dessel, Meerhout, Niel, Retie en Willebroek. Hebben die gemeenten nog iets gemeen?

 

Jawel, op één na zijn het allemaal gemeenten met de N-VA in de bestuursmeerderheid. In vier van die  zeven gemeenten wordt de burgemeester daarenboven geleverd door de N-VA. In Bonheiden wordt de bestuursmeerderheid gevormd door de N-VA, CD&V en Groen, met als burgemeester N-VA’er Guido Vaganée. In Brasschaat is er een N-VA/CD&V-bestuursmeerderheid, met als burgemeester N-VA’er Jan Jambon. In Dessel is collega-parlementslid Kris Van Dijck burgemeester met een absolute bestuursmeerderheid voor de N-VA. In Meerhout vormen de CD (een plaatselijke variant van de CD&V) en de SP.A de bestuursmeerderheid. Niel wordt bestuurd door de Open VLD en de N-VA. Retie door ‘Nieuw Retie’ en de N-VA. Willebroek door de N-VA, CD&V en Open VLD, met N-VA’er Eddy Bevers als burgemeester.

 

Uiteraard zijn er gemeenten waar de N-VA wél fair trade ondersteunt. In het plaatselijk blad dat voorjaar 2012 verspreid werd door de N-VA Rumst vonden we op de voorpagina reclame voor Rumst als FairTradeGemeente. Maar het is opvallend dat in 6 van de 7 gemeenten in de provincie Antwerpen waar men niet wil weten van fair trade de N-VA in de bestuursmeerderheid zit, bij vier van die zes zelfs als grootste partij. Waar gemeenten al langer FairTradeGemeente zijn en de N-VA na de jongste gemeenteraadsverkiezingen in de bestuursmeerderheid zit, zien we het budget voor ontwikkelingssamenwerking niet zelden geheroriënteerd worden: voor zover het al niet verminderd wordt, minder voor organisaties als 11.11.11 en meer voor projecten van priesters en anderen uit de eigen gemeente actief in de Derde Wereld.

 

De N-VA voor eerlijke handel? Het is met lange tanden. De N-VA voor ontwikkelingssamenwerking? Het moet dan toch dicht bij de eigen kerktoren blijven.

10-09-13

VLAAMSE LEEUW WILLENS NILLENS VOOR OUD-STRIJDERS

Het voorbije weekend werd op meerdere plaatsen in ons land de 69ste verjaardag van de bevrijding van de nazi-bezetting gevierd. In Willebroek spitste de nieuwe burgemeester, N-VA’er Eddy Bevers, de oud-strijders het Vlaamse Leeuw-lied in de maag. Zeer tot ongenoegen van de oud-strijders.

 

Zaterdagmiddag werden in Klein-Willebroek, bij de Shermantank aan de vroegere Weduwe Van Enschodtbrug (foto), niet alleen bloemen neergelegd door de verschillende vaderlandslievende verenigingen. Net als elk jaar werd er door de Willebroekse Brassband ook het Belgische volkslied en God Save the Queen, het volkslied van de Britse bevrijders, gespeeld. Voor het eerst klonk er echter ook de Vlaamse Leeuw. Na het Ten Velde werd eerst de Vlaamse Leeuw gespeeld, en dan pas het Belgische en het Britse volkslied.

 

“De vaandels bleven rechtop, de veteranen salueerden niet. En een deel van het publiek, ook ik, draaiden even onze rug naar de plechtigheid. Vele aanwezigen en veteranen reageerden geschokt”, vertelt ABVV-vakbondsman maar in Willebroek ook SP.A-gemeenteraadslid Rudi Kennes. Oud-burgemeester Marc De Laet bevestigt in Het Nieuwsblad dat niet iedereen even gelukkig was met de Vlaamse Leeuw..

 

Bij het Verbond der Veteranen van de Tweede Wereldoorlog klinkt het: “Verschillende oud-strijders, een vijftiental, waren niet echt gelukkig met de Vlaamse Leeuw bij de herdenking van de bevrijding. Ze vochten 69 jaar geleden samen met hun Waalse broeders voor de Belgische vlag. Ook in het publiek zijn verschillende mensen vertrokken bij het horen van de Vlaamse Leeuw.”

 

Het nieuwe gemeentebestuur van Willebroek, een coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD, besliste dat bij elke officiële gelegenheid in Willebroek voortaan de Vlaamse Leeuw gespeeld wordt. “Het protocol schrijft voor dat het spelen van het Vlaamse volkslied bij zo'n plechtigheid kan”, zegt burgemeester Eddy Bevers. Voorzitter van de plaatselijke N-VA-afdeling Gunther Scheers vult aan, elke empathie met de oud-strijders missend: “De oud-strijders vochten, als Vlaming, toch voor vrede en vrijheid in België én in Vlaanderen.”

 

De toespraak van burgemeester Bevers bij de herdenkingsplechtigheid ging over samenhorigheid, ons niet laten verdelen tussen 'wij' en 'zij'. De volgende keer zelf toepassen? Want nu was het ‘wij’, het door de N-VA gedomineerde nieuwe gemeentebestuur, die ‘zij’, de oud-strijders, verraste met iets waar ze allerminst gelukkig mee waren. En 'zij' hebben er (mee) voor gezorgd dat we bevrijd zijn van het juk van het nazisme. Dat verdient respect, en niet het willens nillens opdringen van de Vlaamse Leeuw.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: willebroek, n-va |  Facebook | | |  Print