29-01-16

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Maarten Inghels.JPGAntwerpen heeft dan toch een nieuwe stadsdichter: Maarten Inghels (foto). Na een Open Brief in Knack zeurde cultuurschepen Philip Heylen: “Ik dacht: ‘Hier gaan we weer. Een Open Brief. Een pamflet. Aan de Burgemeester. Over soldaten die marcheren en paraderen in de stad. Over het gevaar dat schuilt in de politicus, die zich buigt over de schouder van de dichter. Over de Vlaamse Beweging, de ‘zangfeestjes hier en daar’, een onafhankelijk Vlaanderen, en geen blad voor de mond. (…) Wat had ik verlangd dat het morgen op Gedichtendag – zonder opgeklopte rel – voor één keer niet over de polemiek of de politiek zou gaan, maar over de poëzie pur sang.” Maar wat is er meer “poëzie pur sang” als Maarten Inghels in zijn Open Brief over de soldaten in het straatbeeld in Antwerpen schrijft: “(…) en ze dragen niet eens de correcte schutkleur: boerentorengrijs”. Toen Philip Heylen de Knack van deze week opensloeg, moet hij gedacht hebben: “Oei, oei, oei. Als Bart (De Wever, nvdr.) dit ziet… Ik zal hem voor zijn, ik zal al reageren vooraleer hij mij daarover kan aanspreken.” “Goed begonnen, is half gewonnen”, liet iemand uit het boekenvak zich ontvallen bij de officiële aanstelling van Maarten Inghels gisterenmiddag op het Antwerps stadhuis. De Open Brieven en de commotie er rond zorgden voor onbetaalbare publiciteit.

“Ik weet dat mensen zeggen: wat moet Zele (20.000 inwoners, nvdr.) in godsnaam met een deradicaliseringsambtenaar? Ja kijk, wij hadden een goed dossier. Wij hebben hier in Zele nog niemand weten vertrekken naar Syrië, dat is juist, en tot nu toe ook niemand zien radicaliseren. Maar we denken wel dat voorkomen nog altijd beter is dan genezen.” Zou het kunnen dat het geld dat Liesbeth Homans uitgeeft voor ‘deradicalisering’ niet echt efficiënt wordt ingezet? Ook Menen bijvoorbeeld kreeg een bedrag buiten proportie voor ‘deradicalisering’, terwijl ze daar veel meer last hebben van grenscriminaliteit. (De Morgen, 23 januari 2016)

“Aan mij moet je bijvoorbeeld niet vragen om een wettekst te schrijven, de kwaliteit zou er nog meer op achteruitgaan.” Peter De Roover, de nieuwe fractieleider van de N-VA in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, is alvast niet gekozen omwille van zijn vaktechnische kennis van hoe je goede wetgeving moet maken. (De Morgen, 23 januari 2016)

“Bij Audi komen vooral Vlaamse werknemers aan de kost, en toch betalen de drie gewesten, ook het Brusselse van Vervoort, elk een derde van de subsidies waarmee de fabrikant zijn personeel opleidt. Dat is dus een netto financiële transfer van Brussel en Wallonië naar Vlaanderen.” Weer een ongemakkelijke waarheid als men opnieuw begint te janken over de miljardentransfers tussen de drie gewesten in ons land. (dS Weekblad, 23 januari 2015)

“Ik durf wel bijna te voorspellen wat uw besluit zal zijn van deze expeditie Robinson: het heeft een zware indruk op u gemaakt , maar de aanpak van uw partijgenoot Theo Francken is helaas de enige goeie.” Louis Van Dievel is dan wel op pensioen als VRT-journalist, vanuit Heide blijft hij de politiek observeren en becommentariëren. Voorbije zaterdag in een brief aan Zuhal Demir. (Radio 1, 23 januari 2016)

“De antropoloog Scott Atran van de universiteit van Michigan sprak met strijders van onder meer Al Qaida en IS, en merkte dat ze hun kennis over het geloof ontlenen aan propaganda. Dat ze de Koran en de Hadith nauwelijks kenden, niets wisten over de vroegere kaliefen. Nogal wat Europese Syrië-gangers bleken kort voor hun vertrek via internet nog even Islam for Dummies te hebben besteld.” En nog uit een artikel over de hersenen van een terrorist: “Als hij lone wolves in de gevangenis vroeg naar het keerpunt in hun leven, het moment waarop ze besloten het pad van de terreur op te gaan, hoorde hij weinig over religieuze of politieke vergezichten – of het nu rechts-extremisten of islamisten waren. ‘Het zijn vaak emoties waardoor de knop omgaat. Een vernederende ervaring, zich slachtoffer voelen. Het gaat om heel persoonlijke, diepe gevoelens. En daar wordt een verhaal bij gezocht.’” (De Morgen, 25 januari 2016)

“Als ik Abou Jahjah zie verdrinken kan ik er met plezier naar staan kijken. Uiteraard zal ik niet nalaten onmiddellijk de hulpdiensten te verwittigen… per brief !!” Voorpost’er Peter Sysmans laat zich nog eens gaan. (Facebook, 25 januari 2016)

“Zo fier als een gieter was hij, burgemeester Bart De Wever, toen hij bekendmaakte dat de criminaliteit in zijn stad de afgelopen twee jaar met liefst 12 procent gedaald was. Indrukwekkende cijfers, maar geen uitzonderlijke, want ook onder zijn voorganger zakten de cijfers al behoorlijk snel. Het is zelfs geen Antwerps fenomeen: in de rest van België daalden de cijfers eveneens met 12 procent het voorbije jaar, en bij uitbreiding staan ze in zowat alle Europese en Noord-Amerikaanse steden op het laagste niveau sinds de eeuwwisseling.” Yves Desmet zet in zijn eerste bijdrage voor Humo meteen de puntjes op de i. (Humo, 26 januari 2016)

“Minister Mouzalas is geen carrièrepoliticus, maar een gedreven man met idealen. Die heeft het hart op de tong. Ik twijfel er geen ogenblik aan dat tijdens die bewuste Europese vergadering een aantal dingen zijn gezegd, die voor hem moreel onaanvaardbaar waren. Er zijn trouwens beelden van een boze Mouzalas die opstapt tijdens die vergadering. Dat hij specifiek de Belgische delegatie vermeldt, wijst er dus ongetwijfeld op dat Francken een aantal zware dingen heeft gezegd. Waarom zou hij anders spontaan tijdens dat bewuste BBC-interview hem als voorbeeld hebben genomen." Theo Francken ontkent dat hij in een tafelgesprek zei: “Drijf vluchtelingen in zee, het kan me niet schelen dat ze verdrinken.” VRT-correspondent en auteur Bruno Tersago veegt de Griekse minister Ioannis Mouzalas echter niet weg als een onbetrouwbaar iemand. (De Wereld Morgen, 28 januari 2016)

06-05-12

VB-ZELE IS NIET LANGER VB-ZELE, MAAR VB-ZELE

Ivan De Vadder, Johan Ackaert (Universiteit Hasselt, politicoloog gespecialiseerd in gemeenteraadsverkiezingen) en anderen wordt het niet gemakkelijk gemaakt de volgende afgang van het Vlaams Belang correct in te schatten. Neem nu in Zele (Oost-Vlaanderen, circa 20.000 inwoners).

 

Het VB-Zele is daar niet langer VB-Zele maar wordt VB-Zele. Voluit: Het Vlaams Belang Zele is daar niet langer Vlaams Belang Zele, maar wordt Vlaams Bestuur Zele. De drie Vlaams Belang-gemeenteraadsleden in Zele scheurden zich los van het Vlaams Belang en gaan verder onder de naam Vlaams Bestuur. “Na lang beraadslagen en onderhandelen is de kogel nu door de kerk”, zegt gemeenteraadslid en Vlaams Bestuur-lijsttrekker Andreas Van Driessche (foto 1) in Het Nieuwsblad. “Er zijn een paar argumenten waar wij als Zeelse fractie niet achter staan. Zo geloven ze op nationaal vlak in een cordon sanitaire, terwijl wij dat niet meer doen”, vertelt Van Driessche. “We gaan ook voor een meer zachtere aanpak dan het Vlaams Belang. Soms gaan ze te ver in hun bewoordingen, waarin wij in andere woorden hetzelfde zouden zeggen.” Van Driessche geeft als voorbeeld de nuance tussen “deportatie” en “uitwijzing”.

Het nieuwe VB-Zele is nog steeds een uitgesproken Vlaamse partij. “We profileren ons nog steeds zo en willen het beheer in onze gemeente aanpassen en verbeteren”, legt de lijsttrekker uit. De naam geeft wel duidelijk de sporen van de oude partij aan. “Daar hebben we bewust voor gekozen, omdat we onze eigen kiezers niet willen verliezen. We willen hen tegemoetkomen.” In Het Laatste Nieuws laat Andreas Van Driessche nog enige twijfel of de B in de afgekorte partijnaam blijft staan voor “Bestuur”. Misschien wordt het nog iets anders, maar het blijft wel een B als beginletter. “Vlaamse Babes” zal het wel niet worden, te oordelen naar de portretten van de VB-gemeenteraadsleden. Naast Andreas Van Driessche, Pierre De Bock en Bart Kesteleyn (foto 2).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, zele, oost-vlaanderen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

23-02-12

HOE ZWAAR WEGEN DE VB'ERS BIJ DE N-VA ?

De Gentse VB’er Tanguy Veys heeft nooit gedacht dat hij het ooit roerend eens zou zijn met zijn socialistische stadsgenote Freya Van den Bossche, maar gisteren was het toch zover. Freya Van den Bossche vindt dat er veel ex-VB’ers op de N-VA-lijsten staan. Tanguy Veys vindt blijkbaar hetzelfde. Een andere Gentenaar, N-VA’er Peter Dedecker, relativeert. Volgens hem hebben slechts een honderdtal mandatarissen van andere partijen “de filter overleefd” om bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober op een N-VA-lijst te staan, waarvan slechts een twintigtal VB’ers. Die “slechts” ontketende een Twitteroorlog tussen Freya Van den Bossche en Peter Dedecker, die eindigde met de bedenking van Dedecker “VB = meest ranzige praat waar ik van kots, maar mensen veranderen”.

 

Onmiddellijke aanleiding voor deze discussie was het bericht dat zowel de N-VA van Grimbergen als de N-VA van Zemst een ex-VB’er in hun rangen hebben opgenomen. Mensen die geen onbekenden zijn voor deze blog. In Grimbergen is dat Steven Dupont, gemeente- en provincieraadslid én VB-personeelslid: VB-medewerker in het Vlaams Parlement, administratief secretaris van de VB-partijraad en regiosecretaris van het VB in Brussel-Halle-Vilvoorde. Hij verliet in juli vorig jaar het VB, in het spoor van Frank Vanhecke, Francis Van den Eynde, Koen Dillen, Tom Van den Troost en nog anderen. Toen VB-senator Bart Laeremans in oktober vorig jaar in Grimbergen zijn lijst Vernieuwing voorstelde, ontbrak op die lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen de naam van Steven Dupont. Intussen weten we waarom: Steven Dupont zal op de kersverse N-VA-lijst in Grimbergen staan.

 

In oktober vorig jaar deelde Dirk Jacobs in de gemeenteraad van Zemst mee dat hij er voortaan als onafhankelijke zou zetelen. Dirk Jacobs was fractieleider van de vijfkoppige VB-gemeenteraadsfractie in Zemst en lijsstrekker van het VB bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. “Ik heb geprobeerd om een groep van Vlaamsgezinden samen te brengen. Alleen een bundeling van alle Vlaamse krachten en partijen is volgens mij aan de orde om op het gemeentelijke en federale beleid te wegen. Helaas willen veel Vlaams Belang-leden mij daarin niet volgen”, zei Dirk Jacobs toen hij bij het VB opstapte. Volgens de N-VA, die in Zemst mee in de bestuursmeerderheid zit, heeft Dirk Jacobs zich altijd “kritisch maar ook constructief” opgesteld. Gisteren bevestigde de voorzitster van de N-VA-Zemst dat Dirk Jacobs bij de gemeenteraadsverkiezingen op de N-VA-lijst zal staan.

 

Wat gisteren niet de pers haalde maar van dezelfde orde is: in Laakdal houdt plaatselijk VB-voorzitter en -gemeenteraadsfractieleider Robert Mondelaers het voor bekeken. Er blijft in de gemeenteraad van Laakdal nog één VB-gemeenteraadslid over, gemeenteraadslid Fons Van Geel stapte al eerder op bij het VB. “Zoals uit de peilingen blijkt, zie ik geen toekomst meer voor Vlaams Belang in Laakdal, en door het cordon sanitair zal de partij stilaan uitbloeien”, zegt Robert Mondelaers. “Ook is het heel moeilijk om nog mensen te kunnen overtuigen om mee een kiezerslijst te vormen. Ik kreeg een plaats aangeboden op de kiezerslijst bij de N-VA. Omdat deze partij het dichtst aansluit bij Vlaams Belang zal ik mij hierbij aansluiten.” Overigens was ook de plaatselijke CD&V geïnteresseerd in een overstap van Mondelaers, maar die kiest dus voor de N-VA.

 

Het eerste VB-parlementslid die de oversteek naar de N-VA maakte is Luc Sevenhans, Brasschaatenaar die de hand boven het hoofd werd gehouden door Gerolf Annemans. Intussen ziet Sevenhans Annemans als “de ijzeren arm” van het VB. Zo groot als de liefde was, zo groot is nu de haat tussen Sevenhans en Annemans. Via het opvolgingssysteem is Sevenhans intussen senator voor de N-VA. Tweede grote VB-vis in de N-VA-vijver is voormalig VB-Kamerlid uit Beveren Bruno Stevenheydens, door vriend en tegenstander erkend als destijds één van de beste VB-parlementsleden. Hij is nu fractiesecretaris van de N-VA in het Vlaams parlement. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober trekt hij de N-VA-lijst in Beveren. Derde belangrijke VB’er intussen bij de N-VA is Vlaams parlementslid Karim Van Overmeire. Sinds de Zwarte Zondag van 24 november 1991 parlementslid en van 1992 tot 1995 voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen staat hij als derde op de N-VA-lijst in Aalst.

 

Naast Sevenhans, Stevenheydens en Van Overmeire zijn er nog kleine vissen die overzwommen naar de N-VA (Viky De Ridder uit Brugge, Patrick Verlinden uit Schoten, Bruno Alens uit Zele…). Maar wat is het gewicht van de VB'ers binnen de N-VA? Eerlijk gezegd hebben we niet de indruk dat zij zwaar wegen op de besluitvorming van de N-VA. De N-VA staat klaar om de Vlaamse patronale agenda uit te voeren, heeft daarnaast kleppers in huis die het grappig vinden om zich te organiseren als de Vlaams Nationale Vrienden (VNV) bij de N-VA  en kleine garnalen die op cultureel vlak dezelfde benepen ideeën hebben als VB’ers. Je hebt de VB’ers bij de N-VA niet nodig om te zeggen: die partij hoeven wij niet.

22-06-11

SI TOUS LES DÉGOÛTÉS S’EN VONT, IL NE RESTENT QUE…

Persverantwoordelijke Tom Van Den Troost heeft vorige week ontslag genomen bij het VB. Eerder geraakte ook het opstappen bekend van een Oost-Vlaams VB-provincieraadslid en van het enige VB-gemeenteraadslid in Veurne.

 

Tom Van Den Troost (foto 1) is/was hoofd van de nationale VB-persdienst. Toen het Vlaams Belang Magazine in januari 2010 vernieuwd werd, werd hij hoofdredacteur van het VB-maandblad. Hij introduceerde er onder andere de rubriek Politieke vrienden, maar het laatste half jaar waren die Politieke vrienden niet meer te bespeuren in het Vlaams Belang Magazine. Zelf was Tom Van Den Troost goed bevriend met Marie-Rose Morel. In oktober 2009 prijkte hij in Nina, het glossy magazine van Het Laatste Nieuws dat Marie-Rose Morel en haar beste vrienden in een chique outfit portretteerde. Bij de begrafenis van Marie-Rose Morel was Tom Van Den Troost één van de dragers van de lijkkist; bij het huwelijk van Marie-Rose Morel en Frank Vanhecke een maand eerder was Tom Van Den Troost de huwelijksgetuige voor Frank Vanhecke. Na het vervullen van zijn opzegtermijn verlaat hij het VB-hoofdkwartier aan het Madouplein in Brussel. Hij wenst er geen verklaring over af te leggen. Het is dan ook afwachten wat het wordt met zijn mandaat als enig VB-raadslid bij het OCMW in Buggenhout (Oost-Vlaanderen).

 

Bruno Alens (foto 2) is provincieraadslid in Oost-Vlaanderen, gemeenteraadslid in Zele en oprichter van de VB-afdeling in Zele. Na 25 jaar partijlidmaatschap stapt hij op bij het VB. Wie Bruno Alens kent, weet dat dit voor hem een bijzonder zware beslissing is. Zelf zegt hij hierover: “Mijn standpunten over onafhankelijkheid en veiligheid zijn ongewijzigd gebleven. De problemen binnen de partij stapelden zich op met als dieptepunt de schorsing van de vijf Gentse mandatarissen.” Alens verwijst naar het feit dat de macht binnen de partij gecentraliseerd wordt rond één persoon (Filip Dewinter, nvdr.) en dat het lijkt alsof de partij zich verengt tot één thema(anti-islam, nvdr.). Bruno Alens zetelt nu in de Oost-Vlaamse provincieraadszaal naast Dirk Balfort die al in 2007 opstapte bij het VB. 

 

In Veurne stapt Andrea Van Dyck (foto 3) op. Zij was het enige VB-gemeenteraadslid in de geboorteplaats van Will Tura. Andrea Van Dyck blijft tot aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar als onafhankelijke zetelen. Ze wil nu de CD&V-bestuursmeerderheid steunen. In 2006 kon het VB in Veurne maar vijf kandidaten op de verkiezingslijst zetten, terwijl er in Veurne plaats is voor eenentwintig kandidaten. Lijsttrekker Bjorn Soenen werd het enige VB-gemeenteraadslid maar hij verhuisde in oktober 2009 naar elders. Andrea Van Dyck volgde hem op in de gemeenteraad als derde op de VB-opvolgerslijst. Maar nu wil ze dus niet meer onder de vlag van het VB zetelen. Er wordt verwacht dat het VB bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in Veurne geen lijst meer zal kunnen neerleggen.

Si tous les dégoûtés s’en vont, il ne restent que les dégoûtants. Het VB mag dan wel van een meerderheid bij de Raad van State haar partijdotatie behouden, veel stichtends vangt het VB er niet mee aan. Over de toespraken op een VB-meeting in Antwerpen zegt de Raad van State: "De (...) gelaakte uitlatingen zijn scherp en polemisch, en getuigen allerminst van grote zin voor subtiliteit en nuance. Als zodanig kunnen ze een animositeit tussen sommige segmenten van de samenleving voeden en op termijn bijdragen aan een polarisatie en een klimaat van onverdraagzaamheid. De Raad van State beoordeelt ze dan ook zonder meer als verontrustend en als van aard om te kunnen grieven en kwetsen." Het is niet voldoende om het VB haar partijsubsidies af te nemen, maar men kan het bezwaarlijk omschrijven als bevorderlijk voor een goede samenleving.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, media, zele, veurne |  Facebook | | |  Print